Page 1

Gezondheid Gezo n j i z l e w zorg& úw provincie Flevoland

JONGEREN een TOEKOMST geven Heeft uw kind last ? an ov rge icht e w v

Ik voel mij zo

alleen Voor u ligt de uitgave "Gezondheid, Zorg & Welzijn". Organisaties en instellingen uit de regio die werkzaam zijn op het gebied van werken en leren in Zorg- en Welzijnsector informeren u graag over hun diensten. Op deze wijze krijgt u de gelegenheid om op informele wijze een "kijkje in de keuken" van deze participerende organisaties en instellingen te nemen.

Welkom bij De Trappenberg in Flevoland Zie Pagina 12

Mijn Ziekenhuis

Zie Pagina 3 Incontinentiekliniek Almere Veel vrouwen, van jong tot oud, hebben last van ongewenst urineverlies (of incontinentie). Het kan gaan om een paar druppels urine tot het niet meer kunnen ophouden van de hele plas. Het is een klacht waar je niet zo gemakkelijk over praat.

Zie Pagina 2 en 4

Veel vrouwen weten ook niet dat er iets aan te doen is. Ze blijven er vaak lang mee rondlopen. U kunt er mogelijk iets aan doen. De Incontinentiepolikliniek Almere biedt alle deskundige hulp onder één dak. U kunt een afspraak maken via mijnFlevoziekenhuis.nl of bellen met de polikliniek Gynaecologie, telefoon 036 868 87 00. De polikliniek is bereikbaar van maandag t/m vrijdag, van 08.30 tot 17.00 uur.

Vastgelopen ?

Gezondheid, Zorg & Welzijn is een uitgave van: Romeo Delta MultiMedia BV, Tel. 0544-352235, info@romeodelta.nl, www.romeodelta.nl


GezondheidZorgWelzijn

2

Editie 2011

Incontinentiekliniek Almere Veel vrouwen, van jong tot oud, hebben last van ongewenst urineverlies (of incontinentie). Het kan gaan om een paar druppels urine tot het niet meer kunnen ophouden van de hele plas. Het is een klacht waar je niet zo gemakkelijk over praat. Veel vrouwen weten ook niet dat er iets aan te doen is. Ze blijven er vaak lang mee rondlopen. U kunt er mogelijk iets aan doen. De Incontinentiepolikliniek Almere biedt alle deskundige hulp onder één dak. U kunt een afspraak maken via mijnFlevoziekenhuis.nl of bellen met de polikliniek Gynaecologie, telefoon 036 868 87 00. De polikliniek is bereikbaar van maandag t/m vrijdag, van 08.30 tot 17.00 uur.

incontinentie, blijf er niet mee zitten

www.flevoziekenhuis.nl

T 036 868 87 00

Puur Eerlijk Persoonlijk

DeKinderkliniek: complete zorg onder één dak

Van academische zorg… DeKinderkliniek werkt voor academische zorg nauw samen met verschillende academische ziekenhuizen als het Emma Kinderziekenhuis AMC en het Wilhelmina Kinderziekenhuis UMC. Artsen van deze ziekenhuizen hebben hun eigen spreekuren in DeKinderkliniek. Voor academische zorg kunnen patiënten uit de regio Almere in de buurt terecht.

…tot niet medische zorg Adresgegevens DeKinderkliniek Hospitaalweg 1 1315 RA Almere Telefoon 036 – 763 00 30 Contact per e-mail Het algemene e-mailadres is info@dekinderkliniek.nl

De Kinderkliniek is een compleet centrum voor alle medische en niet-medische zorg rond uw kind. Snelle op elkaar afgestemde zorg, met aandacht voor uw kind, ouders en omgeving. Dat betekent korte wachttijden, behandeling in multidisciplinaire teams en aandacht voor het psychologisch welzijn van de patiënt. Bij DeKinderkliniek vindt u alle zorg rond uw kind onder één dak.

DeKinderkliniek vat de zorg voor kinderen breed op: ook als uw kind niet ziek is, kunt u als ouder hulp, ondersteuning of advies nodig hebben. Daarom werken in DeKinderkliniek niet alleen artsen en verpleegkundigen We hebben ook hulpverleners die kinderen en jongeren kunnen helpen op andere terreinen. In DeKinderkliniek kunt u bijvoorbeeld terecht voor studie- en beroepskeuze, kinderyoga of behandeling van puistjes.

www.dekinderkliniek.nl 5211 DKK Adv 1t-m3 GWZ krant.indd 1

08-11-2011 11:39:49


GezondheidZorgWelzijn

Editie 2011

Kent u Hospice Almere al? Kort geleden stond Hospice Almere paginagroot in de Telegraaf. Eén van de vrijwilligers had gereageerd op een oproep. De redactie van de actie “Kerstgroet aan de Vrijwilligers” was door de inhoud van haar mail erg geraakt en nieuwsgierig geworden. Ze wilde graag langs komen voor een interview met foto! Het is een prachtig maar vooral ook ontroerend verhaal geworden over het bijzondere werk van vrijwilligers in ons Hospice Almere.

Weet u wat een Hospice is? Een Hospice wordt ook wel een “Bijna thuis huis” genoemd. Hier kunnen mensen verzorgd worden die nog maar kort te leven hebben (maximaal 3 maanden). Een verblijf in een ziekenhuis is meestal niet nodig en gewenst en soms is thuis blijven geen optie meer. Bijvoorbeeld omdat de zorg die door naasten wordt gegeven te zwaar wordt, omdat de spanningen teveel worden, of bijvoorbeeld omdat iemand alleenstaand is. Een Hospice kan in die gevallen een bijzonder en waardig alternatief bieden. Hospice Almere een bijzonder thuis. Veel mensen hebben zich ingezet om er voor te zorgen dat Hospice Almere er kwam. Op 3 april 2009 opende het haar deuren voor de eerste bewoners. Gevestigd in een appartementencomplex aan de Clingendaellaan en met uitzicht op een prachtige waterpartij heeft het niets weg van een zorginstelling. De sfeer binnen is warm, liefdevol en gericht op het leven. Het leven los te moeten laten staat centraal, toch wordt er ook gelachen en zoveel als mogelijk genoten van ieder moment. Een geweldig team van vrijwilligers maakt dit alles mogelijk. Zij geven aandacht, bieden ondersteuning en gezelschap. Soms helpen zij om stil gekoesterde wensen alsnog in vervulling te laten gaan. Een bewuste keuze Moeten besluiten dat thuis blijven niet meer kan is niet eenvoudig. Vaak gaat er veel pijn, zorg en verdriet aan vooraf. Als dat besluit toch is genomen dan is de volgende stap de aanmelding. Deze kan door de betrokkene zelf gedaan worden, maar ook de partner, familie, thuiszorg, huisarts of – wanneer men in het ziekenhuis ligt - de transferverpleegkundige kan de aanmelding doen. Na aanmelding volgt eerst een kennismakingsgesprek. De coördinator geeft uitleg over de gang van zaken en luistert aandachtig naar het ziekte verhaal en de persoonlijke wensen. Er wordt bewust stil gestaan bij de te maken keuze. Het is immers een grote stap om definitief het eigen huis te verlaten.

3

Meer dan zorg alleen De zorg in Hospice Almere wordt voornamelijk gegeven door ruim 70 vrijwilligers. Ze draaien overdag in tweetallen diensten van 4 uur. Om 7.00u in de ochtend komen de eerste. Zij nemen de dienst over van de medewerker van de thuiszorg die iedere nacht aanwezig is. De laatste ploeg vertrekt pas laat in de avond. De thuiszorg coördineert alle nodige zorg in overleg met de bewoner en de medische zorg wordt bij voorkeur door de eigen huisarts verleent. Maar het gaat in onze Hospice om meer dan zorg alleen. Bezoek van familie en vrienden is zeer welkom en vrijwilligers hebben altijd een luisterend oor, waar nodig en voor iedereen. Dit te weten geeft rust en ruimte. Een partner kan weer partner zijn, een kind weer kind. Het zorgen is voorbij, er kan nu gezamenlijk toegeleefd worden naar het afscheid. Uw steun kunnen we goed gebruiken Helaas hebben we maar plek voor twee. Onze wens is een huis met tuin en plaats voor 4 tot 6 bewoners, want het moet wel huiselijk blijven. Daar is veel geld voor nodig. De overheid verleent slechts op beperkte schaal subsidie. Daarom is de Stichting Hospice Almere aangewezen op fondsenwerving en de bijdragen van de Vrienden Hospice Almere. Helpt u ons ook? Op onze website www.hospicealmere.nl vind u meer informatie over hoe u ons kunt steunen. Ook vrijwilligers hebben we hard nodig. Wij zoeken vooral mensen die in de weekenden of door de week tussen 15.00 en 19.00 uur inzetbaar zijn. Maak daarvoor een afspraak door een mail te sturen naar hospice-almere@kpnmail.nl .

Pastoraal centrum de Hezenberg Op de uiterste noordpunt van de Veluwe, tegen het uiterwaardengebied van de IJssel aan, ligt het meer dan 150 jaar oude, schitterende landgoed ‘Hezenberg’. Op het landgoed is een centrum voor pastorale en psychologische hulpverlening gevestigd.

WORDT VERGOED DOOR UW ZORGVERZEK ERAAR!

? n e p o l e g Vast ... in relatie, gezin of baan? Werk aan uw herstel in een sfeer van rust en bezinning! Professionele begeleiding vanuit een christelijke levensvisie voor mensen met: relatie- en gezinsproblemen, burnout, rouwverwerking of traumatische ervaringen.

WWW.HEZENBERG.NL

038 - 444 52 51

‘Bezinnen, groeien, helen’ zijn de kernwoorden waarmee de Hezenberg zijn activiteiten typeert. De mensen die zich aanmelden voor hulp hebben te maken met zaken als uitermate ontwrichtende relatieproblemen, burn-out en depressieve klachten, problemen rond rouwverwerking en traumatische ervaringen. In veel gevallen is er sprake van een opeenstapeling van klachten en problemen, waarmee vaak al lange tijd geworsteld wordt, totdat a.h.w. de emmer overloopt en een periode van afstand nemen en therapeutisch aan de slag gaan, dringend gewenst is. Alle herstelgasten (zoals wij onze cliënten noemen) nemen deel aan een aantal wekelijkse therapiegroepen, bijvoorbeeld creatieve therapie, muziek, sport en spel, assertiviteitstraining. Daarnaast heeft iedereen wekelijks twee gesprekken met zijn of haar persoonlijk begeleider. In de meeste gevallen wordt de hulpverlening vergoed door de zorgverzekeraar. Gemiddeld blijven de gasten zes weken op de Hezenberg. Elke gast heeft de beschikking over een privékamer (met badkamer) waar zij/hij zich in alle rust terug kan trekken. De Hezenberg heeft een eigen Kapel. Het is

een graag bezochte ontmoetingsplek waar elke morgen een ochtendgebed wordt gehouden, twee keer per week ’s avonds een viering plaats vindt, en op zondagmorgen wekelijks een dienst van Schrift en Tafel is. Niet alle gasten komen voor hulpverlening. Er zijn ook mensen die de Hezenberg gebruiken als retraiteplek. Zij bespreken een kamer, nemen deel aan de gezamenlijke maaltijden en het koffie/thee drinken, als ze willen mogen ze de liturgische momenten meemaken maar voor het overige zorgen ze voor een eigen dagprogramma. Wandelen, fietsen, lezen, sommigen komen hier om in alle stilte een werkstuk af te maken, het is allemaal mogelijk. Wilt u meer weten? Bezoek dan onze site: www.hezenberg.nl. U kunt daar ook een korte video over de Hezenberg bekijken waarin o.a. oud-gasten aan het woord komen.


GezondheidZorgWelzijn

4

Editie 2011

Menopauzecentrum Almere Onregelmatig menstrueren, opvliegers, nachtzweten, stemmingswisselingen en ander ongemak. Het zijn voor 80% van de vrouwen in de overgang herken­ bare klachten. Het nieuwe menopauzecentrum van het Flevoziekenhuis is een gespecialiseerd centrum waar vrouwen terecht kunnen voor informatie over de overgang en behandeling van hun klachten. U kunt een afspraak maken via mijnFlevoziekenhuis.nl of bellen met de polikliniek Gynaecologie, telefoon 036 868 87 00. De polikliniek is bereikbaar van maandag t/m vrijdag, van 08.30 tot 17.00 uur.

sta even stil bij uw menopauze

www.flevoziekenhuis.nl

T 036 868 87 00

Puur Eerlijk Persoonlijk

DeKinderkliniek helpt snel!

Onderzoeken zo veel mogelijk op één dag In DeKinderkliniek organiseren we de zorg rond uw kind. Dat betekent onder andere dat de onderzoeken die nodig zijn, zoveel mogelijk op één dag plaatsvinden. Dat kan onder andere omdat we een eigen dagbehandeling hebben. Zo bent u vaak met één bezoek aan DeKinderkliniek klaar en hoeft u niet meerdere keren naar een ziekenhuis te komen.

Multidisciplinaire teams Adresgegevens DeKinderkliniek Hospitaalweg 1 1315 RA Almere Telefoon 036 – 763 00 30 Contact per e-mail Het algemene e-mailadres is info@dekinderkliniek.nl

Geen wachttijden voor algemene kindergeneeskunde U kunt snel terecht bij DeKinderkliniek. Een algemene afspraak bij een kinderarts vindt meestal binnen één dag plaats. Maar ook voor afspraken bij een gespecialiseerde zorgverlener houden we de wachttijden zo kort mogelijk.

Ook als uw kind bij ons in behandeling is, staat uw kind centraal. In DeKinderkliniek wordt uw kind meestal behandeld door een ‘multidisciplinair team’. Anders gezegd: artsen en zorgverleners met verschillende kennis en ervaring zijn betrokken bij de behandeling van uw kind. Dat doen wij bijvoorbeeld bij astma, diabetes of obesitas. Natuurlijk organiseren we dat ook zo dat uw kind met één bezoek alle betrokken zorgverleners ziet.

www.dekinderkliniek.nl 5211 DKK Adv 1t-m3 GWZ krant.indd 2

08-11-2011 11:39:56


GezondheidZorgWelzijn

Editie 2011

Dé kliniek voor de behandeling van hand- en polsaandoeningen Hand- of polsprobleem? Tintelende vingers? Vingers die pijn doen bij het strekken of het buigen? Artrose? Reuma? Pijnlijke gewrichten in de hand? Storende/pijnlijke knobbel of zwelling aan de vingers, duim of pols? Moet u er maar mee leren leven…?

Uw handen zijn te belangrijk! Kies voor een gespecialiseerde kliniek: The

Hand Clinic in Amsterdam.

Ons team van gespecialiseerde handchirurgen en handtherapeuten staat voor u klaar! Wij hebben een overeenkomst met alle zorgverzekeraars. Verzekerde zorg met de service en toegankelijkheid van een privé-kliniek. Als eerste gespecialiseerde handenkliniek in Nederland al vier jaar een begrip! 2008, 2009 en 2010 klanttevredenheidscijfer: 9! Voldoende eigen gratis parkeergelegenheid. The Hand Clinic is gevestigd in Amsterdam Zuidoost vlak bij de Ikea. Voor meer informatie kijk op www.handkliniek.nl of bel voor een afspraak: 020 - 3 420 430.

Biomet haalt alles uit de kast om: uw herstel snel en veilig te laten verlopen.

Biomet werkt met ruim 50 Nederlandse ziekenhuizen samen om de kwaliteit van zorg te vergroten, zodat u snel en veilig kunt herstellen en weer terug kunt keren naar uw oude activiteiten.

www.biometcareconcepts.nl

5


GezondheidZorgWelzijn Verspreid over heel Flevoland biedt ’s Heeren Loo woonvoorzieningen voor mensen met een verstandelijke beperking. Daarbij gaat het om algemene woonlocaties, locaties voor specifieke doelgroepen en een gezinshuis. Een overzicht:

Editie 2011

6

Voel je thuis bij ’s Heeren Loo

Almere • Johan Jongkindstraat. Woonvorm voor 18 cliënten van laag tot midden/hoogniveau. Er zijn drie woongroepen naar leeftijd: een jongerengroep, een middengroep en ouderengroep. De bewoners hebben een eigen slaapkamer, maar doen veel gezamenlijk, zoals eten en koken. In de ouderengroep is momenteel plek voor 2 bewoners. In zowel de jongerengroep als de middengroep is een plek vrij voor 1 bewoner. • Govert Flinckstraat. Woning voor 5 mensen met een matige verstandelijke beperking en doofheid. Zij hebben een eigen appartement en zijn grotendeels zelfredzaam. Ze koken, doen de was en halen zelf boodschappen. Er is 24-uurs hulp beschikbaar. • Govert Flinckstraat. Woning voor 4 mensen met een verstandelijke beperking en doofheid. De bewoners doen veel activiteiten samen, zoals koken en eten. Er is nog plek voor 1 bewoner. Dronten • Gezinshuis Plenty Place. Dit huis biedt een veilige thuisbasis aan kinderen tussen de 0 en 10 jaar met een verstandelijke beperking die (tijdelijk) niet meer in het eigen gezin kunnen wonen. Emmeloord • Bossulaan. Woonvorm voor 9 jongeren met een verstandelijke beperking en een stoornis in het autistisch spectrum. Zij worden begeleid naar zelfstandigheid. • Jeanne d’Arclaan. Woonvoorziening voor 20 mensen met een licht verstandelijke beperking en Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH).

Lelystad • Graafschap. Woonvorm voor 7 cliënten van 9 tot 15 jaar met gedragsproblemen en veel behoefte aan structuur. • Twente. Woonvorm voor 7 cliënten van middelbare en oudere leeftijd met een matig tot zeer ernstige verstandelijke beperking. Duidelijk en structuur zijn belangrijk.

Urk • De Parelhof. Woonvorm voor 17 cliënten met een licht tot matige verstandelijke beperking. Zij wonen een eigen appartement, onder begeleiding. • Het 8-terdek. Woonvorm voor cliënten tussen 18 en 30 jaar met een licht verstandelijke beperking. Zij wonen zelfstandig en krijgen een aantal uren per week begeleiding nodig. Het 8-terdek biedt ook ambulante begeleiding aan mensen thuis.

Meer informatie Voor meer informatie of aanmelding kunt u terecht bij het Klantbureau van 's Heeren Loo: T. 0800 - 355 55 55 I. www.sheerenloo.nl ’s Heeren Loo is onderdeel van ’s Heeren Loo Zorggroep

Ondersteuning voor mensen met een verstandelijke beperking Van enkele uren zorg en begeleiding thuis tot intensieve 24-uurs opvang op woonlocaties. En van logeeropvang tot dagbesteding en begeleide werkvormen. ’s Heeren Loo Zorggroep biedt verspreid over nagenoeg heel Nederland ondersteuning aan mensen met een licht tot ernstig (meervoudige) beperking. In de provincie Flevoland bieden wij de volgende dienstverlening:

Praktische thuishulp in uw gezin of thuissituatie (in heel Flevoland) Ondersteuning in uw gezin bij de dagelijkse zorg voor uw kind. Begeleiding bij het oefenen en aanleren van vaardigheden.

Praktische Pedagogische Gezinsbegeleiding (in heel Flevoland) Hulp bij de opvoeding van uw kind.

Begeleiding bij zelfstandig wonen (in heel Flevoland) Wonen, werk en scholing, financiën, zelfredzaamheid, zelfstandigheid en sociale contacten.

Zaterdagopvang (Almere) Bestemd voor thuiswonende kinderen en jongvolwassenen met een verstandelijke beperking en/of een leeren ontwikkelingsachterstand. Centraal staan: recreatie, ontspanning en ontmoeting. De zaterdagopvang vindt elke eerste en derde zaterdag van de maand plaats in dagactiviteitencentrum Het Kan (Govert Flinckstraat 10).

Dagactiviteitencentrum Het Kan (Almere) Cliënten van 18 jaar of ouder kunnen hier terecht voor het maken van leuke producten (zoals vogelhuisjes, mozaïek en sieraden) en voor ontspannende activiteiten: van wandelen tot koken en van een dagje uit tot muziek maken.

Dagbesteding Het Drukpunt (Urk) Op een prachtige locatie aan de haven op Urk ligt cadeauwinkel Het Drukpunt. Cliënten verkopen hier onder begeleiding van medewerkers prachtige handgemaakte, typisch Urker producten.

Dagbesteding Groenverzorging (Nagele) Cliënten verzorgen het groenonderhoud rondom de boerderij, waar feesten en partijen worden gegeven.

Buitenschoolse Opvang • Woonvorm het 8-terdek op Urk (zie onder 'Voel je thuis bij 's Heeren Loo') biedt Buitenschoolse Opvang aan schoolgaande kinderen. Het accent ligt op ontspanning. • In Lelystad is er de Buitenschoolse Opvang SterrenLoo. Deze vindt op maandag-, dinsdag-, woensdag- en donderdagmiddag plaats in ZMLK-school De Zevenster (Doelen 10-11).


GezondheidZorgWelzijn

Editie 2011

7

Zeer vaak behandeling in de thuissituatie mogelijk

Jongeren een toekomst geven Ieder kind heeft behoefte aan de juiste zorg en begeleiding. Dat geldt zeker voor kinderen met een licht verstandelijke beperking met leer- en/of gedragsproblemen.

• Therapie en training Individuele of groepstherapie voor het verwerken van vervelende ervaringen of het leren van sociale en/of emotionele vaardigheden. Trainingen sociale vaardigheden en weerbaarheid.

• Onderzoek naar gedragsproblemen U krijgt inzicht in hoe uw kind denkt en begrijpt en hoe uw kind de wereld om zich heen ervaart. Daarnaast krijgt u advies over hoe u het best kunt omgaan met uw kind.

Uitgebreidere omschrijvingen van de behandelvormen vindt u op: www.kwadrant.org 0800 – 355 55 55 Kwadrant Arkemeyde is HKZgecertificeerd. Voor onze diensten is een CIZ-indicatie nodig.

Kwadrant Arkemeyde maakt zich in onder meer de provincie Flevoland sterk voor deze jongeren. Wij behandelen en begeleiden hen in hun persoonlijke en sociale ontwikkeling. Met de nadruk op mogelijkheden, talenten en behoeften. Wij vinden het belangrijk dat jongeren zo lang mogelijk thuis kunnen wonen. Daarom bieden wij de volgende behandelvormen in de thuissituatie: • Intensieve orthopedagogische gezinsbehandeling Hulp bij de opvoeding van uw kind. • Pedagogische ondersteuning Hulp bij activiteiten in de vrije tijd. • De gezinscoach Meerdere gezinsproblemen aanpakken. • Begeleiding bij zelfstandig wonen Hulp bij wonen, werk en scholing, financiën, zelfredzaamheid, zelfstandigheid en sociale contacten. • O nderschoolse dagbehandeling in Almere Hulp tijdens (basisschool) of na schooltijd (voortgezet onderwijs), gericht op vermindering van gedragsproblemen. • Buitenschoolse behandeling (BSB) Groepsactiviteiten gericht op vergroting van zelfvertrouwen en het verbeteren van sociale vaardigheden.

Onderschoolse dagbehandeling in Almere

Intensieve psychiatrische gezinsbehandeling:

Les én behandeling tijdens schooltijd

Positief aan de slag

Sommige kinderen kunnen vanwege hun moeilijk hanteerbare gedrag niet naar een reguliere vorm van speciaal onderwijs (ZMLK- of ZMOK-school). Voor hen is er dagbehandeling onder schooltijd. Kwadrant Arkemeyde heeft de ODB in samenwerking met De Klimop in Almere-Buiten, school voor Speciaal Basisonderwijs (SBO) opgezet. Inmiddels maken ook kinderen van andere scholen gebruik van de ODB. Leerlingen in de leeftijd van 6 tot 13 jaar krijgen hier onder schooltijd dagbehandeling. Op de dagbehandeling werken drie vaste groepsleidsters. Zij krijgen ondersteuning van een maatschappelijk werker en een orthopedagoog. De dagbehandeling wordt vormgegeven aan de hand van een behandelplan. De nadruk ligt op intensieve begeleiding op sociaal-emotioneel gebied. De kinderen die naar de onderschoolse dagbehandeling komen, hebben vaak al meerdere teleurstellingen moeten verwerken. Ze vertonen onverwachts gedrag, zijn druk, prikkelgevoelig of laten juist teruggetrokken gedrag zien. Ze hebben daardoor moeite zich aan te passen aan hun omgeving, worden niet altijd begrepen en vinden het moeilijk in een groep te functioneren. Wij verwelkomen deze kinderen met veel aandacht en een zeer positieve en duidelijke benadering in de kleine groep. Daarbij ligt de nadruk op datgene wat ze al goed doen. Vanuit die positieve insteek helpen we hen nieuwe vaardigheden te leren. Het beoogde resultaat is, dat het zelfvertrouwen van de kinderen wordt versterkt en dat ze leren hun gedrag meer aan te passen aan de groep, zodat ze na een periode weer volledig naar school kunnen.

U hebt een zoon of dochter met een licht verstandelijke beperking en bij één of meer gezinsleden speelt ook psychiatrische problematiek? Dat kan uw gezin flink onder druk zetten. Soms kan een gezin zelfs vastlopen. In die situaties kunt u terecht bij Kwadrant Arkemeyde. Wij bieden Intensieve Psychiatrische Gezins behandeling. U krijgt een vaste gezinsmedewerker toegewezen, die u helpt om te gaan met het gedrag van hun kind. De behandeling vindt vooral plaats in gezinsverband. De gezinsmedewerker geeft adviezen over de opvoeding en staat voor u klaar op de lastige momenten. De hulp richt zich op de jongeren en de ouders/verzorgers. Zo nodig betrekken we het hele gezin erbij, of zelfs de omgeving van uw kind, zoals leerkrachten. Bij de behandeling zijn naast de gezinsmedewerker ook specialisten betrokken, zoals een orthopedagoog en een psychiater. In de gezinsbehandeling ligt de nadruk op de mogelijkheden en op de dingen die goed gaan. We gaan dus positief aan de slag!

Meer informatie Kwadrant Arkemeyde - Zorgloket T. (033) 247 74 70 E. regionaal.zorgloket.arkemeyde@sheerenloo.nl I. www.kwadrant.org

Kwadrant is onderdeel van 's Heeren Loo Zorggroep


GezondheidZorgWelzijn

8

Heeft uw kind last van overgewicht?

Accare helpt uw kind naar een gezond gewicht te groeien Het Centrum voor Eetstoornissen van Accare helpt kind en gezin bij het bereiken van een gezonde leefstijl met een blijvend resultaat. Voor aanmelding, meer informatie over onze aanpak of om een gesprek met ons aan te gaan, kunt u contact opnemen met Saskia van Gulik op telefoonnummer 036-7430110. Kijk ook eens op www.99gram.nl, dé website voor meiden met vragen over eten, gewicht en uiterlijk. Het Centrum voor Eetstoornissen van Accare is gevestigd in Almere, Assen en Smilde (Drenthe), waar ook de kliniek is. Meer informatie over het Centrum voor Eetstoornissen vindt u op www.accare.nl, onder ‘Over Accare’. Accare is een gespecialiseerde instelling voor kinder- en jeugdpsychiatrie.

www.accare.nl



Editie 2011

     •  •







 



   

Puur Eerlijk Persoonlijk

DeKinderkliniek: makkelijk bereikbaar voor patiënten uit de regio

DeKinderkliniek: ook voor u bereikbaar! DeKinderkliniek vindt u naast het Flevoziekenhuis in het centrum van Almere. DeKinderkliniek is goed bereikbaar met de auto of het openbaar vervoer. Vanuit de belangrijkste gemeenten uit de regio is DeKinderkliniek binnen een half uur te bereiken. Hilversum – DeKinderkliniek Lelystad – DeKinderkliniek Weesp – DeKinderkliniek Zeewolde – DeKinderkliniek

32 km 30 km 24 km 28 km Lelystad

Almere

Adresgegevens DeKinderkliniek Hospitaalweg 1 1315 RA Almere Telefoon 036 – 763 00 30 Contact per e-mail Het algemene e-mailadres is info@dekinderkliniek.nl

Wij bieden onze patiënten een zeer compleet zorgpakket onder één dak: van academische zorg tot huiswerkbegeleiding. Ons pakket is niet alleen zeer compleet, maar ook van een hoge kwaliteit. Patiënten weten ons dan ook goed te vinden. Vorig jaar hielpen we 13.000 kinderen en jongeren. Ook mensen van buiten Almere weten ons goed te vinden: bijna 15% van de patiënten kwam van buiten Almere. DeKinderkliniek: ook voor patiënten uit de regio!

Amsterdam

Weesp

Naarden

Huizen

Bussum Hilversum

Baarn Soest

Amersfoort

www.dekinderkliniek.nl 5211 DKK Adv 1t-m3 GWZ krant.indd 3

08-11-2011 11:39:59


Wanneer uw kind kampt met overgewicht of andere eetproblemen, kunt u uw kind zelf aanmelden bij het Centrum voor Eetstoornissen. Het enige dat wij nodig hebben is een verwijsbrief van de huisarts. Nadat uw kind is aangemeld, komt onze diëtist bij u thuis langs voor een eerste kennismaking. U kunt dan in uw eigen, vertrouwde omgeving nog eens rustig uitleggen waar u precies hulp bij zou willen hebben. Na dit bezoek maken we een afspraak voor de intake. Deze dag bestaat uit een gesprek met u als ouders en uw kind en we vragen u een aantal vragenlijsten in te vullen. Wij sluiten de intake af met een adviesgesprek, waarin wij voorstellen hoe we gezamenlijk de problemen gaan aanpakken. De behandeling start daarna zo snel mogelijk.

Het Centrum voor Eetstoornissen van Accare helpt kind en gezin bij het bereiken van een gezonde leefstijl met een blijvend resultaat. Voor aanmelding, meer informatie over onze aanpak of om een gesprek met ons aan te gaan, kunt u contact opnemen met Saskia van Gulik op telefoonnummer 036-7430110. Het Centrum voor Eetstoornissen van Accare is gevestigd in Almere, Assen en Smilde (Drenthe), waar ook de kliniek is. Meer informatie over het Centrum voor Eetstoornissen vindt u op www.accare. nl, onder ‘Over Accare’. Accare is een gespecialiseerde instelling voor kinder- en jeugdpsychiatrie.

Wist u dat 80 % van alle ziektes begint in de darm?

Hoge Darmspoelingen • • • • • • • • • • • •

Opgeblazen gevoel Maagzuur, opboeren Obstipatie, diaree Winderigheid Spastische darm, PDS Moeheid, lusteloosheid Hoofdpijn, migraine Eczeem, acne, psoriasis Onrust, angst, depressie Rugklachten Menstruatieklachten Overgewicht

info@mindatwork.org

99gram.nl: de website voor vragen over eten, gewicht en uiterlijk Op de website 99gram.nl van Accare kunnen meiden tussen 14 en 23 jaar terecht met vragen en zorgen over eten of hun gewicht. 99gram.nl biedt deze meiden hulp door betrouwbare informatie te geven over eten, gewicht en uiterlijk. Meiden kunnen ook chatten of mailen met deskundigen zoals een diëtist en testen doen. Mocht er sprake zijn van een serieus eetprobleem, dan biedt 99gram.nl een online behandeling. De website is helemaal afgestemd op wat meiden leuk vinden en welke informatie zij zoeken of nodig hebben. Als u zich als ouder zorgen maakt over hoe uw kind met eten en gewicht omgaat, wijst u dan gerust op 99gram.nl.

036 -546 95 70

Veel kinderen hebben problemen met eten. Het ene kind heeft daardoor overgewicht, het andere kind vermagert ernstig. U heeft alles geprobeerd maar het gewenste resultaat blijft uit. Het Centrum voor Eetstoornissen van Accare weet waar u voor staat en kan u passende zorg bieden. Onze gespecialiseerde medewerkers gaan samen met uw kind en u aan het werk om naar een gezond gewicht te groeien. Stap voor stap, met het hele gezin, op weg naar een gezonde toekomst.

Louis Armstrongweg 26 b 1311 RK Almere

Accare helpt uw kind naar een gezond gewicht te groeien

Editie 2011

Mind at Work

GezondheidZorgWelzijn Heeft uw kind last van overgewicht?

HAPTOTHERAPIE VOOR WERKGERELATEERDE KLACHTEN Waarom Haptotherapie? Door eerdere gebeurtenissen in je (privé)leven kun je je soms belemmerd voelen in werkrelaties. De belemmering ontstaat doordat je die gevoelens weggestopt en geblokkeerd hebt. De haptotherapeut is in staat een verbinding met jou en die gebeurtenis te maken. Je kan dan voelen wat je hindert in omgang met anderen. Haptotherapie kan ook werken als je gevoel zich matig ontwikkeld heeft. Een matige ontwikkeling bemoeilijkt een flexibele werkhouding. Je kan dan ook moeite ervaren in werkrelaties. De haptotherapeut werkt samen met jou aan het verbeteren van je eigen gevoel en emotie. We werken aan eigenwaarde en gevoel voor veiligheid. Maat houden, grenzen stellen en omgaan met spanning en druk komen dan in een ander daglicht te staan.

Met samenwerking meer resultaat

Hoge Darmspoelingen in Arnhem Arnhem – Eind 2007 startte Francis van Dijk in een rustige en warme Detox & More, praktijk voor ontgiften en omgeving. Altijd onder meer aan de Oude Velperweg 10 te Arnhem. begeleiding. De resultaten Vanaf het begin is het superdruk in de praktijk! Er zijn dan ook zoveel mensen met (chronische) klachten en ziekten die ontstaan door een vervuilde darm en verstoorde darmflora. Net zoals vaten vervuild raken en kunnen dichtslibben, kan ook de (dikke) darm behoorlijk vervuild zijn. Dit is niet gezond en kan leiden tot allerlei klachten/ziekten als opgeblazen gevoel, obstipatie, spastische darm, eczeem, hoge bloeddruk, vermoeidheid, lusteloosheid, rugpijn, hoofdpijn,

migraine, overgewicht, gewrichtspijn, tot aan chronische ziekten aan toe!

Colonhydrotherapie In mijn praktijk geef ik Colonhydrotherapie (hoge darmspoelingen). Met behulp van een gesloten systeem de Colonhydromat stroomt er gezuiverd water op lichaams-temperatuur in de darm. Het water weekt (oude) ontlasting los. Het is soms onvoorstelbaar hoeveel er uit de darm komt! De behandeling is pijnloos en discreet en vindt plaats

zijn geweldig! Soms al na een paar behandelingen. Meestal is een minimale serie van 4 tot 6 behandelingen aan te raden. Mensen voelen zich naar afloop schoon en opgelucht. Niet alleen wordt de darm schoner en gezonder, het hele lichaam wordt gezuiverd en gehydrateerd, de peristaltiek van de darm wordt bovendien gereguleerd. De basis voor gezondheid is weer gelegd…

U bent nooit te oud om zich jonger te voelen!

& MORE Oude Velperweg 10, Arnhem - T 026-3882393 - www.detoxandmore.nl

9

Detox & More Oude Velperweg 10 Arnhem Tel 026 388 23 93 www.detoxandmore.nl. info@detoxandmore.nl


GezondheidZorgWelzijn

sterk in de geestelijke gezondheidszorg en maatschappelijke opvang

10

Editie 2011

ap1 Kwintes A5 advertentie 01-12-11_Layout 1 01-12-11 11:26 Pagina 1

Padberglaankliniek Ede

Overbeharing

• crisisopvang en

vrouwenopvang

Overmatige transpiratie Couperose/haarvaatjes

• beschermd en

begeleid wonen

Pigmentvlekken en tatoeages

• bemoeizorg

Ook behandeling van o.a. acne, littekens, manuele lymfedrainage, camouflagetherapie, aanmeten van elastische kousen en borstprotheses.

• activering en hulp

Wij maken gebruik van de nieuwste technologieën. Deze zijn uniek, veilig en doeltreffender dan de meeste lasertechnieken. Eén van de voordelen is dat de behandeling niet pijnlijk is, daarnaast is behandeling van grote oppervlakten mogelijk.

naar werk

Bij overmatige transpiratie wordt een Botuline-behandeling toegepast. De behandelingen worden uitgevoerd door een medisch team van dermatologen en gediplomeerde huidtherapeutes.

0800 kwintes (594 68 37) www.kwintes.nl

Bel of schrijf en vraag de brochure aan: Padberglaankliniek, Padberglaan 10, 6711 PD Ede. Telefoon 0318 - 69 48 88.

www.padberglaankliniek.nl

Jeugdzorg voor alle kinderen en jongeren mét en zonder een licht verstandelijke beperking.

Pi groep

Organisatie voor geestelijke gezondheidszorg

Pi-zorg Begeleiding & Wonen

Pi-groep is werkzaam in: Friesland Groningen Drenthe Flevoland

Pi-coach Integratie

T 0900 744 76 37 www.pi-groep.eu

Pi-cure Behandeling

‘Anders dan anderen...’

wij denken in mogelijkheden Vitree biedt diagnostiek, begeleiding en behandeling.Vanuit ruim 60 behandellocaties in Flevoland en Overijssel.

www.vitree.nl


GezondheidZorgWelzijn

Editie 2011

11

Psoriasisdagbehandelingscentrum Psoriasis is een huidaandoening waarbij er op de huid roodheid en dikke schilfers kunnen ontstaan.

om zich te ontwikkelen. Door professionele begeleiding op de werkplek is continuïteit en kwaliteit gewaarborgd. Met een eigen drukkerij, cateringbedrijf, hoveniersbedrijf en fietsenmaker timmert Kwintes in Almere en Lelystad flink aan de weg.

Tussen de 2 en 4 mensen per 100 mensen hebben in principe de aanleg om van deze huidziekte last te krijgen. Dit kan zich op vele verschillende manieren uiten. Sommige mensen krijgen alleen wat kleine plekken op bijvoorbeeld de ellebogen of de hoofdhuid, anderen komen vol te zitten met plekken. Voor patiënten die kampen met een uitgebreide vorm van psoriasis zit in Ede al jaren het Psoriasisdagbehandelingscentrum. Hier wordt op verwijzing van een arts de psoriasis behandeld met baden en lichttherapie.

Kwintes vindt het belangrijk dat iedereen actief deelneemt aan het sociale leven, omdat het de sociale en economische redzaamheid vergroot. We ondersteunen mensen met een psychische of sociale kwetsbaarheid bij wonen, werken en leren. Kwintes biedt zorg op maat aan een brede cliëntengroep in de provincies Utrecht, Zuid Holland en Flevoland.

De behandeling duurt enkele weken, waarbij meestal een flinke verbetering van de huid wordt gezien. Gedurende de behandeling komt u drie keer per week enkele uren naar het centrum. Na afloop krijgt u adviezen hoe u thuis weer verder kunt gaan met het behandelen van de psoriasisplekken, die helaas altijd kunnen terugkomen.

Meer weten over wat werk voor cliënten betekent? Kijk eens op www.kwintes.nl

Voor informatie over de behandelingen kunt u contact opnemen met uw eigen huisarts, of met het Psoriasiscentrum 0318-650776. www.psoriasis-ede.nl

Leerwerkbedrijven in Flevoland powered by Kwintes Voor mensen die weer toe willen werken naar vrijwilligerswerk of een betaalde baan biedt Kwintes begeleiding naar werk. Cliënten krijgen begeleiding bij alles wat komt kijken bij deelname aan het arbeidsproces. We bieden ondersteuning bij het vinden en behouden van werk en de gelegenheid om een vak te leren. Kwintes biedt trajectbegeleiding en begeleide werkplekken, met als doel doorstroming naar een reguliere opleiding, betaald werk of vrijwilligerswerk. In de provincie Flevoland is Kwintes en Meer de overkoepelende naam van de leerwerkbedrijven. Maatschappelijk verantwoord ondernemen staat bij veel organisaties hoog in het vaandel. Lokale ondernemingen kunnen gebruikmaken van de diensten op het gebied van activering. Door zaken te doen met de leerwerkbedrijven van Kwintes en Meer kunt u eenvoudig invulling geven aan deze doelstelling. U krijgt kwalitatief hoogwaardige diensten en/of producten, tegen marktconforme tarieven. Daarmee helpt u ook mensen met een psychische of sociale kwetsbaarheid aan een waardevolle werkplek met volop mogelijkheden

Wie is de Pi-groep? De Pi-groep is een organisatie voor Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ). Wij bieden mensen met psychiatrische en psychische klachten integrale behandeling en begeleiding op maat. Daarbij worden mensen gestimuleerd om hun eigen talenten en kracht te ontdekken, te ontwikkelen en om deze te gebruiken op alle levensterreinen. Ons aanbod heeft een activerend karakter en is gericht op duurzaam herstel, bestendige groei en volwaardige ontplooiing van de mens in de samenleving. Naast het vergroten van de competenties van onze cliënten, zet Pi-groep zich in voor het inclusiever maken van de samenleving. Pi wil dit bereiken door het stimuleren van ontschotting, het samenwerken met ketenpartners en het hanteren van een eigenbelang overstijgende attitude. Wij noemen onze werkwijze dan ook “anders dan anderen…….” De verschillende activiteiten van de Pigroep zijn in een drietal werkgebieden (divisies) te onderscheiden, namelijk Pi-cure, Pi-zorg en Pi-coach. De Pi-groep is actief in de provincies Friesland en Flevoland. Maar daarnaast ook in Groningen en Drenthe. Pi-cure = behandeling Pi-cure biedt (poli)klinische en ambulante behandeling aan mensen van alle leeftijden met psychiatrische en psychische problemen (1e en 2e lijn GGZ-zorg).

Kelly (10jr): “Ik voel mij zo alleen”

Pi-zorg = begeleiding en wonen Pi-zorg biedt in de eerste plaats diverse arrangementen aan op het gebied van begeleiding en wonen. Het aanbod is maatwerk en varieert van lichte tot zware vormen van ambulante begeleiding en begeleid zelfstandig wonen, tot langdurig verblijf met zorg in een beschermde woonvorm. Pi-zorg heeft ook doorstroomvoorzieningen, zoals een trainingshuis, zodat cliënten geleidelijk aan kunnen toewerken naar meer zelfstandige vormen van wonen. Daarnaast kan Pi-zorg mensen een plek bieden op het eigen Educatief Centrum. Dit centrum fungeert tevens als inloopvoorziening en biedt mensen een veilige omgeving waar zij mee kunnen doen aan educatieve activiteiten, dagbehandeling en dagactiviteiten. Pi-coach = integratie Pi-coach ondersteunt mensen bij het onderzoeken van hun mogelijkheden op de arbeidsmarkt en bij het vinden van een betaalde baan. Pi-coach biedt mensen daartoe onder meer arbeidstraining, werkbegeleiding, werkervaringsplekken en trajectondersteuning aan. Voor meer informatie: Kijk op www.pi-groep.eu

Pi-groep regio Flevoland Postadres:

Bezoekadres:

Contactgegevens:

Postbus 2203

De Schans 19-21

T 0900 744 76 37

8203 AE Lelystad

8231 KA Lelystad

E flevoland@pi-groep.eu

Hulp na school van Vitree, praktisch en effectief “Ze luistert niet en schreeuwt naar ons”, aldus de ouders van Kelly. Kelly is een meisje van 10 jaar met een licht verstandelijke beperking. Thuis vindt ze het lastig om te gaan met regels en gezag. Ook vindt Kelly het moeilijk om contact te maken met leeftijdsgenootjes. Ze maakt vaak ruzie en wil dan niet meer met andere kinderen spelen. Dan zegt ze: “Ik voel mij zo alleen, was ik maar nooit geboren”. Ouders nemen contact op met jeugdzorgorganisatie Vitree voor ondersteuning en tips. Het aanbod van Vitree voor dit gezin: naschoolse dagbehandeling. Soms is opvoeden moeilijk. Dan kan de jeugdzorg van Vitree hulp bieden. Het liefst kort, snel en praktisch, zoals naschoolse dagbehandeling. De behandeling voor het kind is na schooltijd in een groep met leeftijdsgenootjes. Ook krijgen de ouders een aantal gesprekken met een hulpverlener om hen te ondersteunen in hun rol als ouder. Op 7 locaties in Almere biedt Vitree deze hulp na schooltijd voor kinderen van 4 tot 18 jaar met een licht verstandelijke beperking. Het is een toegankelijke, praktische en effectieve vorm van behandeling. Meer informatie of aanmelden? Kinderen kunnen worden aangemeld door ouders. Maar aanmelden kan ook door school en door instanties als bijvoorbeeld Bureau Jeugdzorg, MEE en de GGD. Voor de hulp is een indicatie nodig. Vitree kan u helpen om dit aan te vragen.

Bel met Vitree (de afdeling Intake) in uw regio: Almere: 036-5481010 Flevoland (uitgezonderd Almere): 0321-386812 Of kijk op www.vitree.nl. Daar kunt u ons aanmeldformulier downloaden. Behalve in Almere biedt Vitree ook (naschoolse) dagbehandeling in Dronten, Lelystad, en Emmeloord.


GezondheidZorgWelzijn

Editie 2011

12

Revalideren dichtbij huis:

Welkom bij De Trappenberg in Flevoland De steden in Flevoland groeien en de zorg groeit mee. Revalidatiecentrum De Trappenberg heeft naast de locatie in het Gooi (Huizen) sinds jaren ook een locatie in Flevoland, met vestigingen in Almere en Lelystad. Locatiemanager van De Trappenberg in Flevoland is Kees Bijl. Hij vertelt waarvoor de inwoners van Flevoland terecht kunnen bij het revalidatiecentrum.

“Revalidatiecentrum De Trappenberg biedt revalidatie voor kinderen en volwassenen die in het dagelijks leven de gevolgen ondervinden van een ziekte, ongeval of een aangeboren aandoening”, vertelt Bijl. “Ook cliënten die beperkingen ondervinden door pijn in het houdings- en bewegingsapparaat of door langdurige vermoeidheid zonder duidelijke oorzaak, kunnen revalideren in De Trappenberg. Naast deze specialistische revalidatie bestaat er nu ook de mogelijkheid voor arbeidsrevalidatie. Het doel van de arbeidstraining is snelle terugkeer naar werk. Door middel van een persoonlijke en doelgerichte aanpak werken de multidisciplinaire teams in De Trappenberg gericht aan het opheffen of beheersbaar maken van geconstateerde beperkingen. Het revalidatiecentrum heeft een verdeling gemaakt in twee locaties. Een locatie Huizen waar ook de revalidatiekliniek gevestigd is en een locatie Flevoland.”

spreek- en behandelkamers is er een fitnessruimte, een sportzaal en een therapiezwembad. Het zwembad heeft een in hoogte verstelbare vloer en de temperatuur van het water is 32 graden. “Genoeg mogelijkheden dus voor de poliklinische revalidatie van volwassenen”, zegt Bijl. “Inmiddels zijn er vier revalidatieartsen werkzaam en kunnen nagenoeg alle patiënten uit Almere hier hun revalidatiebehandeling krijgen. Naast de poliklinische zorg wordt vanuit dit team op basis van consultvragen revalidatiezorg geleverd aan patiënten die zijn opgenomen in het Flevoziekenhuis.” Op deze vestiging in Almere vindt ook de arbeidsrevalidatie voor Flevolandse instellingen en bedrijven plaats. Binnen Revalidatie Almere wordt samengewerkt met de afdeling fysiotherapie van het Flevoziekenhuis en met de therapeuten van de Zorggroep Almere die de patiënten van de verpleegafdeling voor geriatrische revalidatie Flevoburen behandelen. Kunnen kinderen ook revalideren in Almere? Bijl: “Jazeker. De hoofdvestiging voor de kinderrevalidatie in Almere is gevestigd aan

Almere In 2010 is een nieuwe revalidatieafdeling voor volwassenen gerealiseerd in het Flevoziekenhuis. De Trappenberg beschikt over een mooi, licht en efficiënt ingericht gebouw ‘Revalidatie Almere’ Naast de diverse

de Marathonlaan, naast de school voor speciaal onderwijs ‘De Olivijn’. In deze tijdelijke vestiging worden de schoolkinderen van zowel het basisonderwijs als het voortgezet speciaal onderwijs met een revalidatie-indicatie tijdens schooltijden behandeld. Ook kunnen ouders en kinderen hier terecht voor de spreekuren van de kinderrevalidatieartsen en vindt de behandeling door het multidisciplinaire behandelteam hier plaats. Voor de allerkleinsten zijn er therapeutische peutergroepen die voorlopig nog ondergebracht zijn in een gebouw in de Muziekwijk. Daarnaast houden de kinderrevalidatieartsen ook spreekuur in de ‘Kinderkliniek’ naast het Flevoziekenhuis.

De Trappenberg werkt aan nieuwbouw van een kinderrevalidatiecentrum aan de Marathonlaan in samenwerking met de Gemeente Almere. De verwachte realisatiedatum is halverwege 2013. En de vestiging in Lelystad, kunnen kinderen en volwassenen daar ook terecht? Bijl: “Ja. Sinds april 2010 zijn alle revalidatieactiviteiten van het ziekenhuis in Lelystad overgenomen door De Trappenberg. In oktober 2011 is een geheel vernieuwde revalidatieafdeling voor volwassenen in het MC Zuiderzee geopend. Nagenoeg alle patiënten kunnen voor revalidatiezorg bij het team terecht. Het team bestaat uit twee revalidatieartsen en een revalidatiebehandelteam. De revalidatieartsen werken op basis van consultvragen samen met de kliniek van het MC Zuiderzee De kinderrevalidatie in Lelystad kunnen mensen bezoeken op Kwelder 2, in de wijk Atol. Een dag in de week houdt een kinderrevalidatiearts in dit gebouw spreekuur. In samenwerking met fysiotherapie (de Klimboom) en de Stichting Peuterspeelzalen Extra Lelystad (SPEL) biedt De Trappenberg hier de gehele week poliklinische revalidatie voor kinderen. Wij verwelkomen de grote en kleine inwoners van Flevoland dus graag in De Trappenberg”.

Merem Behandelcentra wordt gevormd door Behandelcentrum Heideheuvel, het Nederlands Astmacentrum Davos en Revalidatiecentrum De Trappenberg. In onze organisaties staat de eigen regie van de cliënt over zijn of haar leven centraal en daar willen wij met onze expertise volledig op aansluiten. Almere Revalidatie volwassenen ‘Revalidatie Almere’ Hospitaalweg 1 1315 RA Almere Tel.: 036 - 86 88 690

Revalidatie kinderen Marathonlaan 7 1318 ED Almere Tel: 036 – 53 25 540

Lelystad Revalidatie volwassenen p/a MC Zuiderzee Ziekenhuisweg 100 8233 AA Lelystad Tel.: 0320 – 27 16 37

Revalidatie kinderen/peutergroepen p/a ‘De Klimboom’ Kwelder 2 8224 CN Lelystad Tel.: 0320 – 23 06 16

Huizen Revalidatie volwassenen en kinderen Crailoseweg 116 1272 EX Huizen Tel.: 035 – 69 29 600

Meer informatie? Bezoek onze website www.merem.nl

• Specialistische diagnostiek, (poli-) klinische revalidatie en advies voor kinderen, jongeren en volwassenen met lichamelijke en/of cognitieve problemen. • Longcheck voor kinderen met chronische luchtwegproblemen. • Indicatiestelling longrevalidatie voor volwassenen (klinische observatie of poliklinische longrevalidatiecheck). • (Poli-) klinische revalidatie voor volwassenen en kinderen met chronische longproblemen. • Klinische en dagbehandeling voor kinderen met ernstig overgewicht (‘morbide obesitas’). • Klinische revalidatie voor volwassenen en kinderen met moeilijk behandelbaar astma. • Boostprogramma; kort, krachtig revalidatieprogramma voor kinderen en jongeren gedurende de zomer- en wintervakantie. • Poliklinische consultatie in Nederland (i.s.m. Behandelcentrum Heideheuvel).

Flevoland 2011  

Flevoland 2011 infokrant

Flevoland 2011  

Flevoland 2011 infokrant

Advertisement