Page 1

BEVERWIJK

Ed i

tie

N

aj aa

r2

01

1

Editie

• Uitvaart Ijmond • ROC Nova College • ViVa Zorggroep • SenZ Pas • Evean Zorg • RIBW-KAM • Heliomare • Facit • Mind at Work • Medial • Nieuw Unicum • The Hand Clinic • Wolky Shop • MEE Nood-West-Holland • De Meer Groep • Astellas • De Hartekamp Groep • De Kraamvogel



In deze uitgave informatie over:



• Ondersteuning

    

voor kind en ouder • Warm de winter door U itg e b re i d e n i nfo rm atief • Kwaliteitsbeleid in de eerstelijn

   Voor u ligt de uitgave van "Zorg, Gezondheid & Welzijn".  Bedrijven en instellingen die werkzaam zijn op het gebied van wonen, werken, leren, zorg- en maatschappelijke dienst-  verlening verstrekken u via deze uitgave interessante informatie en  wetenswaardigheden. De onderwerpen in deze uitgave zijn uiteenlopend van aard: open dagen, opleidingen in de zorg, vrijwilligerswerk, zorgcentra,  zorghotels, gehandicaptenzorg en nog veel meer. Maar bovenal een informatieve  uitgave waarin u de gelegenheid krijgt om op informele wijze een "kijkje in de keuken" Sport van de deelnemende bedrijven en instellingen te nemen.

n e s n e m r o o v t h c a A a nd Kun jij goed met mensen omgaan en wil je daar je

beroep van maken? Ontwikkel dan je ambitie en groei

in je vak in een van onze opleidingen Gezondheidszorg, Welzijn en Laboratoriumtechniek. Kijk voor informatie op www.novacollege.nl of bel (023) 530 20 10.

Heliomare  als leefstijl coach  

‘Ik viel 16 kilo af’

 

Zie Pagina 10

Zie Pagina 4 en 5

Zorg, Gezondheid & Welzijn is een uitgave van: Romeo Delta MultiMedia BV, Tel. 0544-352235, info@romeodelta.nl, www.romeodelta.nl Zorg, Gezondheid & Welzijn is een uitgave van: Romeo Delta MultiMedia BV, Tel. 0544-352235, info@romeodelta.nl, www.romeodelta.nl


Zorg Gezondheid Welzijn www.novacollege.nl

Editie Najaar 2011

2

Groeien in je beroep én als mens Bij het Nova College gaan we ervan uit dat iedereen kan groeien. In een vak en als mens. Je ambities kun je bij ons ontwikkelen tot een beroep. Onder andere in Gezondheidszorg, Welzijn en Laboratoriumtechniek. Maar alleen een beroep leren is niet voldoende. Daarom leer je je bij het Nova College ook ontplooien als mens. Onze school biedt daarvoor een prettige en veilige plek. Waar je fouten mag maken. Omdat je daar nu eenmaal ook van leert. Net als thuis.

Gezondheidszorg, Welzijn en Laboratoriumtechniek Bij ons kun je kiezen uit de opleidingen apothekers-, dokters en tandartsassistent, verpleging & verzorging,

stent i s s a s r e t k o D met ambitie

welzijn (denk aan pedagogisch werker, onderwijsassistent, sociaal maatschappelijk dienstverlener, medewerker maatschappelijke zorg, persoonlijk begeleider, medewerker personeel en arbeid en medewerker sociale zekerheid) en laboratoriumtechniek. Allemaal beroepen waarin je echt iets voor mensen kunt betekenen.

Nova Zorg voor de Buurt! Nieuw is Nova Zorg voor de Buurt!, het eerste met expertise van kenniscentrum Calibris ontwikkelde wijkleerbedrijf van het Nova College. In een sfeervol hoekpand hartje Haarlemse Slachthuisbuurt volgen gemotiveerde jongeren de opleiding Zorghulp of Helpende Zorg en Welzijn. Het gaat hier om jongeren die geen ‘schoolzitvlees’ hebben en die toch willen leren hoe ze mensen kunnen helpen in de sector zorg en welzijn. Ze volgen alle lessen en stage in het wijkleerbedrijf. Het vak leren ze door hand- en spandiensten te verrichten voor buurtbewoners. Docenten en bewoners begeleiden ze hierbij en zo groeien ze tot volwaardige vakmensen. Voor meer informatie: www.novacollege.nl/zorgvoordebuurt.

Meer weten? Wil je meer weten over de opleidingen van het Nova College? Ga naar www.novacollege.nl of bel (023) 530 20 10.


Zorg Gezondheid Welzijn

Editie Najaar 2011

3

PERSPECTIEF! Voor mensen die (tijdelijk) kwetsbaar zijn door psychiatrische of psychosociale problemen De Regionale Instelling voor Beschermd Wonen Kennemerland/ Amstelland en de Meerlanden (RIBW K/AM) biedt diverse vormen van begeleiding en activering, waar nodig in combinatie met huisvesting, in de regio’s Amstelland en de Meerlanden, Midden-Kennemerland en Zuid-Kennemerland. Afhankelijk van de vraag begeleiden we op diverse levensgebieden. Denk daarbij aan gezondheid, persoonlijke verzorging, (vrijwilligers)werk, sociale contacten, financiën. Ons uitgangspunt is de eigen kracht van onze cliënten. Volop in ontwikkeling In onze drie werkgebieden zijn we volop in ontwikkeling. Zo realiseren we dit jaar in Midden-Kennemerland bij onze locatie aan De Kennemerhof in Beverwijk tien eenpersoonsappartementen. Nog niet zo lang geleden zijn we daar ook gestart met een maatschappelijke

opvangvoorziening. Verder wordt onze locatie in IJmuiden herontwikkeld. Samen met woningcorporaties en gemeenten blijven wij naar mogelijkheden zoeken om nieuwe of bestaande (woon)complexen te (her-) ontwikkelen, waardoor ons aanbod goed aansluit bij de wensen van onze cliënten.

Activering Wij besteden veel aandacht aan activering. Het is voor iedereen goed om overdag bezig te zijn, samen met anderen. In principe stimuleren wij dat onze cliënten zoveel mogelijk gebruikmaken van bestaande (reguliere) organisaties en initiatieven. Maar wij hebben ook zelf voor onze cliënten een aantal projecten ontwikkeld, zoals Sportmaatjes en contactbemiddelingsbureau Catch it. Verder bieden wij dagactiviteiten aan vanuit onder andere onze locaties Laan der Nederlanden en Scheijbeecklaan in Beverwijk en De Boshoek in Velserbroek.

Stationsplein 110 + 118 Postbus 2257 2002 CG Haarlem T 023–517 87 00 F 023–531 58 72 postbus@ribw-kam.nl www.ribw-kam.nl

Handchirurgie op de kaart zetten The Hand Clinic opende in 2007 als eerste zelfstandige kliniek voor hand- en polsklachten haar deuren. Dat deze focuskliniek voldoet aan een behoefte bij patienten en verwijzers, blijkt uit de gestage groei vanaf de opening. Eind 2010 is de kliniek dan ook verder uitgebreid en verbouwd. Inmiddels werken er 8 hand- en polschirurgen. Recent heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg een algemeen toezichtsbezoek gebracht aan The Hand Clinic en schreef een lovend rapport. Kwetsbaar orgaan De hand is een kwetsbaar orgaan. Iedereen krijgt gemiddeld tweemaal tijdens zijn of haar leven te maken met een handtrauma, zoals een verwonding of breuk, en eenmaal een niet-traumatische aandoening, bijvoorbeeld reuma, beknelling van zenuwen of tumoren. De genezing van het letsel of de aandoening is sterk afhankelijk van de kwaliteit van de behandeling. The Hand Clinic is een kleinschalige kliniek die uitsluitend patiënten met hand- en polsklachten behandelt. Goede nazorg bepaalt voor een belangrijk deel het succes van de behandeling. Daarom werken in The Hand Clinic handchirurgen en handtherapeuten samen onder één dak. Een ervaren team van speciaal opgeleide chirurgen en therapeuten behandelt de patiënten in een warme omgeving. Patiënten worden zoveel mogelijk door dezelfde chirurg behandeld. Persoonlijke aandacht, service en een snelle behandeling zijn het adagium van het behandelcentrum. The Hand Clinic streeft er verder naar wetenschappelijk onderzoek op het gebied van hand- en polschirurgie en handtherapie te bevorderen en op dit gebied een vooraanstaande bron van informatie en educatie te zijn. The Hand Clinic is in het leven geroepen door prof. dr. M.P.J.F.

Ritt en dr. M.R. Ritt-Fischer. Volgens hen was de tijd rijp voor een dergelijk behandelcentrum nu de rijksoverheid kostenefficiënt werken in de zorg stimuleert. Bovendien vinden zij dat de hand, een uitermate belangrijk, maar tegelijkertijd zeer kwetsbaar orgaan, een eigen behandelcentrum verdient. Het team De handchirurgen en -therapeuten van The Hand Clinic vormen een hecht team. De chirurgen zijn allen plastisch chirurg, maar hebben daarnaast nog iets speciaals in hun achtergrond, waaronder fellowships in het buitenland en een hoogleraarschap (het enige in Nederland). Allen hebben zij een uitstekende naam in hun vakgebied. Naast hun werkzaamheden in The Hand Clinic zijn de handchirurgen verbonden aan één van de (academische) ziekenhuizen in Nederland. Oudere, gevestigde chirurgen werken in The Hand Clinic naast jongere, veelbelovende collega’s. Samen willen zij de handchirurgie naar een hoger niveau tillen. De handtherapeuten die verbonden zijn aan The Hand Clinic zijn fysio- of ergotherapeuten. Zij zijn gespecialiseerd in het behandelen en begeleiden van patiënten met hand-, pols-, of armaandoeningen. Kleinschalig The Hand Clinic is een kleinschalig behandelcentrum. De patiënten worden ontvangen in een warme, geruststellende omgeving. Aandacht voor de patiënt staat dan ook voorop in The Hand Clinic. Een groot voordeel van de kleinschaligheid zijn de korte lijnen in het behandelcentrum. Goede samenwerking en overleg tussen de chirurgen en therapeuten is uitermate belangrijk voor het welslagen van de behandeling van een aandoening. Vaak blijkt na overleg een operatie niet eens nodig te zijn. De therapeuten en chirurgen van The Hand Clinic voeren hun werkzaamheden individueel uit, maar als terugkoppeling nodig is, zit de collega ‘om de hoek’. Ook bij twijfel over de juiste keuze voor een

behandelingsmethode kan snel met elkaar worden kortgesloten welk behandelpad het beste kan worden bewandeld. Prettig voor de teamleden zelf is daarbij, dat zij op deze manier het effect van hun bijdrage zien. Behalve stimulerend, is dat ook leerzaam. Door de korte lijnen zijn er geen lange wachtlijsten. Een behandelplan gaat over een beperkt aantal schijven. Hierdoor kan de operatie, indien nodig, al snel na de diagnosestelling plaatsvinden. The Hand Clinic met alle zorgverzekeraars een overeenkomst, en dus worden alle behandelingen volledig vergoed. Modernste apparatuur The Hand Clinic beschikt over een operatiekamer die is uitgerust met de meest moderne apparatuur. Het patiëntendossier van het behandelcentrum is volledig elektronisch. Het is zo ingericht, dat dossiers door ieder teamlid (deels) kunnen worden ingezien. Deze mogelijkheid zorgt er ook weer voor dat de lijnen kort blijven, hetgeen een vlotte behandeling ten goede komt. The Hand Clinic Hettenheuvelweg 16 1101 BN Amsterdam T: (020) 3 420 430 F: (020) 3 420 432 www.thehandclinic.nl www.handkliniek.nl info@thehandclinic.nl


Zorg Gezondheid Welzijn

4

Editie Najaar 2011

KORTING OP UW ZORGVERZEKERING Leden van SenZ, de ledenservice van ViVa! Zorggroep krijgen: •5  % korting op de Beter Af Polis basisverzekering • 10% korting op de Beter Af Plus Polis

Kraamzorg van De Kraamvogel

• 7% korting op de Zorg Geregeld basisverzekering

De Kraamvogel biedt naast deskundige kraamzorg een groot aantal producten en diensten die te maken hebben met je zwangerschap en kraamtijd. Nieuw is het MAMAdiner, een

Wilt u ook minder premie betalen maar bent u nog geen lid van SenZ? Bij aanmelding vóór 31 december 2011 betaalt u voor het SenZlidmaatschap tot en met december 2012 eenmalig slechts Є 15,-.

bijzonder 3-gangenmenu samengesteld door topkok Ron Blaauw en bereid door je eigen kraamverzorgende bij jou thuis. Met het MAMAdiner steun je Orange Babies. Als extraatje ontvang je een handige MAMAdiner shopper en een set waardebonnen die goed van pas komen tijdens je zwangerschap en kraamtijd.

T 0900 51 51 575 www.dekraamvogel.nl

I: www.senzpas.nl T. 088 – 995 88 22 E. info@senzpas.nl

ViVa! Zorggroep

Sport

“Volledige toewijding. Daar draait het om bij een uitvaart.”

Heliomare als leefstijlcoach

Els Kuenen, Uitvaartleider

Heliomare Sport heeft een speciaal bewegingsprogramma ontwikkeld voor mensen met overgewicht. Het programma bestaat uit een combinatie van bewegen en voedingsadviezen onder deskundige begeleiding. Na twaalf weken van diverse bewegingslessen bent u in staat bewuster om te gaan met uw voeding en leefstijl. In het sportcentum in Wijk aan Zee staan deskundigen gereed om u te begeleiden en te stimuleren tijdens dit programma. Een medische

De mensen van Uitvaartverzorging IJmond. Vertrouwd dichtbij.

Uitvaartverzorging IJmond www.ijmonduitvaart.nl tel. 0800-0375

Heliomare Sport Relweg 51 1949 EC Wijk aan Zee T 088 920 82 88 E info-sport@heliomare.nl I www.heliomare.nl

verwijzing is niet nodig. Nieuwsgierig? Kijk voor meer info op onze website of bel: 088 920 82 88.

heliomare

onderwijs

www.heliomare.nl

revalidatie

wonen

arbeidsintegratie

dagbesteding

sport


Zorg Gezondheid Welzijn

Editie Najaar 2011

5

Verwen mama in de kraam- Doe uw voordeel met SenZ! tijd met het MAMAdiner! Nieuw bij De Kraamvogel is het MAMAdiner waarmee we kersverse mama's extra verwennen in hun kraamtijd. Het MAMAdiner is een bijzonder 3-gangenmenu, samengesteld door topkok Ron Blaauw van het gelijknamige tweesterrenrestaurant in Amsterdam. Als je je aanmeldt voor het MAMAdiner bereidt jouw eigen kraamverzorgende het diner voor jou en je gezin in je kraamperiode bij je thuis. Om ervoor te zorgen dat onze kraamverzorgenden daadwerkelijk een kwaliteitsmaaltijd op tafel kunnen zetten, volgden zij een workshop om de door Ron Blaauw bedachte recepten perfect te bereiden en te presenteren. Steun Orange Babies Naast dat de kersverse mama en haar gezin extra worden verwend, dient het MAMAdiner ook een goed doel. Het gezin betaalt Є 22,50 (excl. boodschappen) voor het MAMAdiner. Van elk diner wordt Є 5,63 (dat is 25%) gedoneerd aan Orange Babies, de stichting die zich inzet voor zwangere vrouwen met hiv en hun baby's in Afrika.

Waardebonnen Om het nog leuker te maken ontvang je bij het MAMAdiner allerlei waardebonnen die goed van pas komen tijdens je zwangerschap en kraamtijd. De aanbieders van de waardebonnen zijn met zorg en aandacht door het MAMAdiner geselecteerd. De korting kan oplopen tot ruim Є 100,-. MAMAdiner als cadeau Ben je op zoek naar een origineel presentje voor een zwangere vriendin, zus of buurvrouw? Geef dan een MAMAdiner cadeau! Op www.mamadiner.nl onder ‘Aanvragen’ kun je een cadeaubon bestellen.

Nu ook korting bij Univé De ledenservice van ViVa! Zorggroep heeft nu ook een samenwerking met Univé. Dit houdt in dat SenZleden 7% korting krijgen op de basisverzekering Zorg Geregeld. Overstappen naar Univé kan tot en met 31 december 2011. Bent u al verzekerd bij Univé en lid van SenZ, dan kunt u al per 1 november profiteren van deze korting. Als u zich aanmeldt voor het SenZ collectief bij Univé dan dingt u mee naar een weekendje Texel! SenZ heeft al langer een samenwerking met Zilveren Kruis. Kijk op www.senzpas. nl/verzekeringen voor meer informatie. Professionele Alarmopvolging SenZ, de ledenservice van ViVa! Zorggroep biedt haar leden een uitgebreid dienstenpakket. Een daarvan is de Professionele Alarmopvolging. Woont u zelfstandig en overweegt u een aansluiting op personenalarmering? Met Professionele Alarmopvolging door het team alarmering van ViVa! zorggroep bent u er in geval van een calamiteit van verzekerd dat er snel professionele hulp komt, 7 dagen per week 24 uur per dag. Voor informatie kunt u bellen met SenZ, de ledenservice van ViVa! Zorggroep

kapper, schoonheidsspecialist of pedicure aan huis. Maar ook onze audicien en opticien komen graag bij u thuis als u een nieuwe bril nodig heeft of voor het aanmeten van een hoortoestel. Het aanbod waar de SenZleden met korting gebruik van kunnen maken is zeer gevarieerd. Jonge gezinnen volgen een cursus Babymassage, Borstvoeding, Eerste Hulp bij Kinderongevallen en natuurlijk de zwangerschapscursus 100% Zwanger. Op www.senzpas.nl vindt u uitgebreide informatie. Lidmaatschap Bij aanmelding vóór 31 december 2011 bedraagt het lidmaatschap per huishouden tot en met december 2012 slechts eenmalig Є 15,-. Daarna betaalt u Є 19,50. U kunt het aanmeldingsformulier aanvragen bij SenZ, de ledenservice van ViVa! Zorggroep, tel. 088-995 8822.

Voor iedereen SenZleden, jong of oud, krijgen korting op een gevarieerd aanbod diensten en cursussen. Senioren maken veelal gebruik van de maaltijdservice of boodschappendienst, de

ViVa! Zorggroep

Een voorrecht om te mogen doen! ‘Ik viel 16 kilo af’ Sylvette Kwee werkt nu een kleine twee jaar bij Uitvaartverzorging IJmond. Met heel veel plezier, “hoe vreemd dat misschien ook klinkt”. Een gesprek over haar werk bij uitvaartverzorging IJmond. “Ik spreek eigenlijk nooit over ‘werk’. Het is voor mij eigenlijk meer een manier van leven”, zegt Sylvette. “Het is een voorrecht om dit te mogen doen”. Dat lijkt mij best zwaar. Het gaat tenslotte over het afscheid van het leven. Sylvette: Ja, dat is natuurlijk ook zo. Maar je doet ook heel veel goeds voor mensen. Ik tref de nabestaanden op een van de moeilijkste momenten van hun leven. En in die periode probeer ik, samen met hen, tot een afscheid te komen dat helemaal bij ze past. Waarvan zij achteraf zeggen: ‘het was goed zo’. Dat geeft mij heel veel energie. Kan je een voorbeeld geven van iets bijzonders dat je voor de familie hebt gedaan? Sylvette: De privacy van de nabestaanden staat natuurlijk voorop, dus ik ga niet uit de school klappen. En daarbij komt dat ook kleine

dingen voor de familie heel waardevol kunnen zijn, zoals het voordragen van een speciaal gedicht of het zoeken van een mooie tekst voor de rouwkaart. Gaat er ook wel eens iets mis? Sylvette: Ik zou jokken als ik ‘nee’ zei. Wij zijn ook mensen en mensen maken nu eenmaal af en toe fouten. Maar ik vind het wel heel belangrijk dat Uitvaartverzorging IJmond is aangesloten bij het Keurmerk Uitvaartzorg. Dat is een waarborg voor de kwaliteit van ons werk. Ieder jaar worden we streng gecontroleerd en er worden hoge eisen aan ons gesteld. Terecht! Zijn er nieuwe ontwikkelingen? Een uitvaart moet recht doen aan de bijzondere persoon die de overledene was. Daarbij ontstaan steeds weer nieuwe gebruiken, zoals het dragen van de kist door de naaste familie, het strooien van bloemblaadjes of het neerzetten van persoonlijke voorwerpen op en rond de kist (laatst stond er zelfs een oude maar opgepoetste Harley in de aula). Soms besteden nabestaanden een avond aan het beschilderen van de kist. Liever geen traditionele rouwauto? Misschien past een rouwcaravan wel beter bij het leven van de overledene. Dat is echt iets van deze tijd, dat eigenlijk alles kan. Uitvaartverzorging IJmond is in het bezit van het Keurmerk Uitvaartzorg en werkt zonder winstoogmerk. Wij zijn altijd vertrouwd dichtbij.

Een alternatief voor de traditionele rouwauto

Kijk op www.ijmonduitvaart.nl

Wijk aan Zee, Overgewicht is een explosief groeiend probleem dat al op jonge leeftijd kan ontstaan. Overgewicht is niet alleen slecht voor je gezondheid, je kan je er ook letterlijk minder goed van in je vel voelen zitten. Danny Bijl (32) uit Beverwijk besloot het roer om te gooien en volgde het overgewichtsprogramma bij Heliomare Sport in Wijk aan Zee. Overgewichtsprogramma `Al een tijdje lang wilden ik en mijn collega´s gaan sporten bij Heliomare. Het lag lekker dicht bij het werk en mijn onregelmatige werktijden sloten goed aan bij de openingstijden van het sportcentrum. Elke collega had zo zijn eigen voorkeur voor een sport. Ik besloot me in te schrijven voor het Overgewichtsprogramma. Ik was nog nooit zo zwaar geweest, mijn conditie was slecht en ik had het gevoel dat ik mijn gewicht niet meer onder controle had. Het kwam echt de spuigaten uit.´ Persoonlijke begeleiding Tijdens het intakegesprek bij Heliomare Sport onderging Danny diverse fysieke testen en werd er gekeken naar zijn dagelijkse eetpatroon. De bewegingsdeskundige zette een schema op voor de bewegingslessen en Danny kreeg voedingsadvies mee naar huis. Twaalf weken lang was Danny drie keer per week in het sportcentrum van Heliomare te vinden. Danny: “Ik ben in het totaal 16 kilo afgevallen en sport nog regelmatig. Door persoonlijke gebeurtenissen ben ik even minder fanatiek geweest.

Ik bleef in die periode thuis. Dan belde mijn trainer op om te vragen hoe het ging en of ik nog kwam sporten. Met die persoonlijke begeleiding ben ik erg blij. Het is ook prettig om niet alleen tussen klerenkasten te sporten, maar dat echt iedereen bij dit sportcentrum terecht kan.’ Wilt u meer weten of een afspraak maken? Dat kan. T 088 920 82 88 www.heliomare.nl


Zorg Gezondheid Welzijn

Editie Najaar 2011

6

De visie van Astellas is dat wij ervoor moeten zorgen dat de toekomst voor patiënten anders - en beter - zal zijn. Wij willen patiënten hoop op een betere toekomst bieden. Essentieel daarbij is leiderschap op het terrein van onze therapeutische expertise.

De visie van Astellas is dat wij ervoor moeten zorgen dat de

Dat behelst de ziekteverschijnselen waarvoor nog steeds geen

toekomst voor patiënten anders - en beter - zal zijn. Wij willen adequate behandeling bestaat. patiënten hoop op een betere toekomst bieden. Essentieel daarbij is leiderschap op hetnaar terrein van onze In ons streven innovatie zijntherapeutische wij voortdurendexpertise. bezig nieuwe Dat behelst de ziekteverschijnselen waarvoor nog geen van manieren te ontdekken en te ontwikkelen om steeds de gezondheid adequate behandeling bestaat.Wij hebben ons als doel gesteld patiënten te bevorderen. oplossingen van morgen te vinden voor de problemen van vandaag. Dan zal naar de toekomst voor patiënten anders - en beternieuwe - zijn. In ons streven innovatie zijn wij voortdurend bezig

manieren te ontdekken en te ontwikkelen om de gezondheid van Astellas Pharma B.V., Postbus 108, 2350 AC Leiderdorp, tel. +31 (0)71 5455 854, www.astellas.nl

patiënten te bevorderen. Wij hebben ons als doel gesteld

oplossingen van morgen te vinden voor de problemen van vandaag. 43300015_adv 215x285.indd 1 patiënten anders - en beter - zijn. Dan zal de toekomst voor

03-05-10 09:51

Astellas Pharma B.V., Postbus 108, 2350 AC Leiderdorp, tel. +31 (0)71 5455 854, www.astellas.nl

43300015_adv 215x285.indd 1

03-05-10 09:51


Zorg Gezondheid Welzijn

Editie Najaar 2011

Evean Thuiszorg in de regio Beverwijk

Voor meer informatie bel 0900 98 97 (€ 0,10 p.m.) of kijk op onze internetsite

www.evean.nl

Evean Thuiszorg úw regionale thuiszorg

Er is steeds meer behoefte aan ouderenzorg. Dit komt niet alleen door de vergrijzing. Door ziekte, een handicap of ouderdom kunnen mensen afhankelijk van anderen worden. Misschien komt er een tijd waarbij zorg, verpleging of begeleiding noodzakelijk wordt. Voor die zorg is iedere Nederlander verzekerd via de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). Nadat het CIZ (Centraal Indicatie Orgaan) van de overheid een indicatiebesluit heeft afgegeven, kan er met de gekozen zorginstelling een zorgpakket worden samengesteld dat aansluit op de eigen zorgvraag en wensen.

Evean. Dicht bij huis.

Evean Thuiszorg biedt zorg thuis in de eigen vertrouwde omgeving, tijdelijk of permanent. Afgestemd op de persoonlijke situatie en wensen van de klant. Evean Thuiszorg heeft allerlei soorten thuiszorg; van persoonlijke verzorging tot verpleging en begeleiding. Voor thuiszorg heeft u een indicatie van het CIZ nodig. Zo nodig kan Evean Thuiszorg bij deze aanvraag ondersteuning bieden en/of regelen bij het CIZ. De zorg en verpleging wordt verleend vanuit plaatselijke zorg- of wijkteams, waarbij zoveel mogelijk dezelfde medewerker wordt ingezet. Want een vertrouwd gezicht is immers wel zo prettig.

7

Specialistische zorg Evean Thuiszorg biedt ook specialistische thuisverpleging voor bijzondere zorgvragen, bijvoorbeeld als er sondevoeding of een infuus nodig is in de thuissituatie. Voor mensen die vragen hebben over astma en/of COPD, hartfalen, diabetes of kanker zijn er speciaal opgeleide verpleegkundigen die advies, instructie en voorlichting geven. Personenalarmering U woont zelfstandig en dat bevalt u prima. Maar stel dat er iets met u gebeurt. U komt ongelukkig ten val of voelt zich plotseling onwel. Hoe kunt u iemand waarschuwen? Met Evean Personenalarmering kunt u altijd de hulp van Evean inroepen. Dat geeft een veilig gevoel. Ledenvereniging Soms is meer zorg nodig dan door de AWBZ of uw zorgverzekeraar wordt vergoed. Als lid van Evean Ledenvereniging krijgt u een groot aantal producten en diensten gratis, met korting of met extra service. Zie ook www.ledenvereniging.nl

Meer weten? Meer informatie over Evean Thuiszorg is aan te vragen via www.evean.nl of telefonisch via 0900 98 97 ( Є 0,10 p.m.)

Kwaliteitsbeleid in de eerstelijn FACIT KAN U VAN DIENST ZIJN!

Ondersteunt en Adviseert Kwaliteitsbeleid in de zorg- en welzijnssector ook voor de eerste lijn! Onderzoek, workshops en trainingen Cliëntenraadpleging met de CQ-index ook voor kraamzorg, GGZ en huisartsen Tevredenheidsonderzoek medewerkers Parlevinkerstraat 25, Velsen-Noord Tel 0251 – 212 202 www.facit.nl

Het kwaliteitsbeleid binnen uw praktijk is veelal de basis van uw dienstverlening. De medewerkers van Facit hebben veel ervaring met het ondersteunen van organisaties in diverse zorgsectoren op dit gebied. Wij helpen u graag bij de implementatie van uw kwaliteitssysteem of de uitvoering van uw kwaliteitsbeleid. Projectleider of interim kwaliteitscoördinator Wij kunnen binnen uw praktijk tijdelijk als projectleider van uw kwaliteitsproject worden aangesteld en voor uw praktijk een kwaliteitssysteem opzetten en implementeren. Samen met u of de medewerkers van uw praktijk maken we een actieplan, om toe te werken naar certificering. Nulmetingen/pre-audits Bij een nulmeting of pre-audit wordt uw praktijk, door middel van interviews en documentenonderzoek, doorgelicht op aanwezige procedures, protocollen en werkwijze van medewerkers. De eindrapportage van de nulmeting of pre-audit voorziet in een lijst met actiepunten en biedt hiermee een belangrijk houvast voor het toekomstige kwaliteitsbeleid. Cursus Interne Audit De cursus Interne Audit is interessant

voor medewerkers die al enige ervaring opgedaan hebben op het gebied van kwaliteit. Na afloop van deze cursus kan de deelnemer in de eigen praktijk interne audits organiseren en uitvoeren om na te gaan in hoeverre het kwaliteitssysteem is geïmplementeerd. Cliëntenraadpleging met CQ-Index Facit kan voor uw organisatie een cliëntenraadpleging uitvoeren met behulp van de CQ-index. De CQ-index (Consumer Quality Index) is een gestandaardiseerde systematiek voor meten, analyseren en rapporteren van klantervaringen in de zorg. Meer informatie Bel 0251-212202 of kijk op onze website www.facit.nl


Zorg Gezondheid Welzijn

Editie Najaar 2011

Hulp bij het huishouden, verpleging en verzorging thuis, in een woonzorgcentrum of in een verpleeghuis Persoonlijke aandacht Hulp bij het huishouden, staat bij ons voorop

Bij ViVa! Zorggroep vindt een verpleging enu verzorging thuis, breed pakket aan zorgdiensten. in woonzorgcentrum Zorgeen die is toegespitst op uw vraag en situatie. Zorg aan huis, wonen of in een verpleeghuis met zorg en allerlei producten en diensten op het gebied van gezond zijn en blijven.

Persoonlijke aandacht staat bij ons voorop

Onze vestingingen in Beverwijk:

Bij ViVa! Zorggroep vindt u een Meerpakket informatie? Bel! breed aan zorgdiensten. Woonzorgcentrum en Woonzorgcentrum Overkerck Zorg die is toegespitst op uw vraag dagverzorging Lommerlust Stationsweg 92 C in Heiloo, en situatie. Zorg aan huis, wonen telefoon Woonzorgcentrum Huis teren Wijck met zorg 088-9957675, en allerlei producten Woonzorgcentrum De Loet, diensten op het gebied van gezond Breepeper, kleinschalig wonen De Loet 1 in Heiloo, zijn en blijven. telefoon 088-9957725, Wijkcentrum Prinsenhof ViVa! Zorggroep Vestiging Alkmaar Jan Ligthartstraat 1 Meer informatie? Bel! Kamer 1.17 in Alkmaar, Woonzorgcentrum 088 995 8000 Overkerck telefoon 088-9958800 Stationsweg 92 C in Heiloo, Of kijk op ViVa! Zorggroep telefoon 088-9957675, Kwaliteit van leven www.vivazorggroep.nl Woonzorgcentrum De Loet, De Loet 1 in Heiloo, telefoon 088-9957725, ViVa! Zorggroep Vestiging Alkmaar Jan Ligthartstraat 1 Kamer 1.17 in Alkmaar, telefoon 088-9958800 Of kijk op ViVa! Zorggroep Kwaliteit van leven www.vivazorggroep.nl Anton van Weert, manager laboratorium Medial:

De Hartekamp Groep ondersteunt mensen met een verstandelijke beperking in de regio Kennemerland en omgeving. ONZE NIEUWE LOCATIE VOOR WONEN EN DAGBESTEDING AAN DE DUINWIJKLAAN 28 IN BEVERWIJK ZOEKT:

VRIJWILLIGERS KOM LANGS OP DE OPEN DAG ZATERDAG 10 DECEMBER 2011 van 14.30 uur tot 16.30 uur. Onze cliënten gaan in november in de nieuwe locatie Duinwijklaan 28 in Beverwijk wonen. Zij kennen nog niemand in de wijk en zijn op zoek naar u. Zij zouden het erg fijn vinden als u samen met hen de wijk wil verkennen, naar de markt wil gaan of ergens een kopje koffie wil drinken. De begeleiders van de dagbesteding kunnen extra handen gebruiken! Bent u iemand die ons kan ondersteunen bij wat technische klusjes? Ook dan bent u welkom als vrijwilliger. Uw werktijden als vrijwilliger zijn bespreekbaar. U kunt zich als vrijwilliger inschrijven tijdens de open dag op 10 december 2011. Er staat een lekker kopje koffie voor u klaar. Als u interesse heeft of meer wilt weten, kunt u contact opnemen met Carola Arxhoek, clustermanager Duinwijklaan 06-46354469 Voor meer informatie zie artikel in deze krant of kijk op onze website www.DeHartekampGroep.nl

“Medial vergroot haar service naar “Nieuwe technologie biedt flexibiliteit in werkuren die aansluit bij de wens huisarts en patiënt” (Leesuit hetNieuw-Vennep interview op deoprechterpagina.) van (lees hetveel interviewmensen” met dr. M.A. van Doorn pagina 5)

Medial is de organisatie in Medialdiagnostische behoort totcentra de grootste laboratoria Haarlem & omstreken waar u bloed laat prikken. van Nederland en biedt dagelijks een groot Medial beschikt tevens over een eigen trombosepakket aan laboratoriumdiensten voor dienst en verleent laboratorium en andere medische huisartsen, ziekenhuizen, verloskundigen diensten aan patiënten, huisartsen, verloskundigen, en GGZ-instellingen. een uitgebreid GGZ-instellingen en groteMet ziekenhuizen in onder netwerk van posten voor bloedafname is andere Hoofddorp en Haarlem.

er altijd wel een locatie bij u in de buurt.

Daarnaast beschikt over een eigen Ons uitgebreide netwerkMedial van prikposten zorgt ervoor dat u altijd in de buurt terecht kunt. trombosedienst. Onze laatst geopende prikpost is te vinden in het Om de hoge kwaliteit van haar dienstverlemedisch centrum aan de Lucas Bolsstraat in ning te handhaven, is Medial voortdurend Nieuw-Vennep. op zoek naar gemotiveerde medewerkers

voorkunt de ubloedafnamedienst. Mensen die Hier direct na uw bezoek aan uw huisarts, in dezelfde locatie, worden geprikt, voor niet de hele ochtend, maar welzowel graag een labdiagnostiek voor controle trombosepaar uurtjes als kunnen werkenvan in de één van de dienst. meest innovatieve laboratoriumorganisaHiermee vergroten we het serviceniveau voor de ties van ons land. huisarts en de patiënt. Wilt u meer weten over de mogelijkheid om als oproepkracht te werken bij Medial? Voor meer informatie openingstijden zie Neem dan contact en oponze via 023 – 890 83 51 www.medial.nl (Ellie Meijers) of via e.meijers@medial.nl. Of kijk op www.medial.nl.

Medial, altijd u inresultaat! de buurt! Medial, het bij juiste

De Wolky Shop Haarlem Barteljorisstraat 7

Gratis verzending - gratis retour. Voor een goed advies adviseren wij een bezoekje aan een van onze Wolky Shops.

8


Zorg Gezondheid Welzijn

ViVa! Zorggroep, kwaliteit van zorg Afwassen, bedden opmaken, wassen, strijken en stofzuigen. Het zijn terugkerende bezigheden die deel uitmaken van ieder huishouden. Wanneer mensen ouder worden, net een operatie achter de rug hebben of ziek op bed liggen, kunnen deze huishoudelijk taken een probleem vormen. ViVa! Zorggroep helpt graag tijdelijk of blijvend bij het schoonhouden van uw woning, het opmaken van het bed en al die andere kleine huishoudelijke activiteiten. Maar ViVa! Zorggroep biedt meer dan Hulp bij het Huishouden. ViVa! Zorggroep biedt in Beverwijk ook hulp bij het uit bed komen, douchen, wassen, aan- en uitkleden, het klaarmaken van de broodmaaltijd, eten, de toiletgang of het aandoen van prothesen: persoonlijke verzorging. Als u zich om wat voor reden dan ook korte of langere tijd niet zelf kunt verzorgen, helpen wij u hierbij. Overdag, ’s avonds of in het weekend, onze zorg is altijd beschikbaar.

ViVa! Zorggroep Telefoon 088 9958000 www.vivazorggroep.nl

Editie Najaar 2011

9

De Hartekamp Groep is trots

op nieuwe locatie aan de Duinwijklaan in Beverwijk

ViVa! Zorggroep

Soms kan er na opname in een ziekenhuis nog verpleging nodig zijn. Onze verpleegkundigen komen dan bij u thuis om te adviseren over het gebruik van medicijnen, hulpmiddelen en voorzieningen. Natuurlijk zorgen zij ook voor de praktische verpleging, zoals het toedienen van injecties, wondverzorging en het verwisselen van een katheter.

Ideale en moderne plek voor wonen en dagbesteding voor ouderen. De verwachting is dat in november 2011 Duinwijklaan, een nieuwe locatie van De Hartekamp Groep, in gebruik wordt genomen. Er komen aan de Duinwijklaan zes woningen en zes dagbestedingsgroepen waar ouderen die ondersteuning krijgen waar ze behoefte aan hebben. Daarnaast zijn er ruimtes waar de artsen en paramedici behandeling kunnen geven.

Kortom, bij ViVa! Zorggroep vindt u een breed pakket aan zorgdiensten, van verpleging, verzorging thuis tot zware verpleging in het verpleeghuis. Wij willen onze dienste zo organiseren dat cliënten deze in de eigen woonomgeving kunnen ontvangen, in hun eigen wijk kunnen blijven wonen. Daarom hebben we ons werkgebied verdeeld in wijken. In deze verschillende wijken wordt een geheel aan voorzieningen gerealiseerd om mensen in staat te stellen zo lang mogelijk zelfstandig thuis te blijven wonen. Uw wens staat daarbij centraal.

Doelstelling Duinwijklaan De Duinwijklaan probeert een woonplek te bieden waar cliënten veiligheid en geborgenheid ervaren. Er wordt gekeken naar de individuele zorgvraag van de cliënt en zo nodig wordt deze steeds weer aangepast. Er wordt getracht de cliënt een oude dag te bezorgen van zo hoog mogelijke kwaliteit. Voor de ene cliënt zal dit betekenen dat er met een overzichtelijke dagindeling zoveel mogelijk houvast gegeven wordt. Voor een andere cliënt kan het betekenen dat er per dag gekeken wordt wat hij/zij nodig heeft. In de begeleiding staan respect en acceptatie centraal.

Voor al uw vragen over zorg hebben wij een centraal nummer 088 995 8000. Op werkdagen zijn wij bereikbaar van 8.30 uur – 17.00 uur. In geval van nood of spoed is het nummer 24 uur per dag bereikbaar.

Dagbesteding, vrije tijdsbesteding De cliënten hebben veelal binnen de Duinwijklaan hun dagbesteding. Dagbesteding heeft een gevarieerd activiteitenaanbod, snoezelen, koffie drinken, wandelen, puzzelen en computeren. De dagbesteding heeft

als uitgangspunt “een dag welbesteed”. Er wordt geprobeerd de cliënten te betrekken bij de dagelijkse bezigheden zoals boodschappen doen. De dagbesteding is aangepast aan de behoefte van de cliënt. Dat betekent dat de cliënten op verschillende tijden beginnen met de dagbesteding en zo nodig na de lunch terug gaan naar de woning om te rusten. Er wordt getracht passende invulling te gaan geven aan de vrije tijd van de cliënten, zowel binnen als buiten de Duinwijklaan. Ten behoeve van de vrijetijds activiteiten en voor vele andere mogelijkheden zijn we nog op zoek naar enthousiaste vrijwilligers die ons kunnen ondersteunen(zie advertentie in deze krant). Als u meer informatie wenst over de Duinwijklaan, kunt u zich contact opnemen met de clustermanager, Carola Arxhoek 023-5833226 of c.arxhoek@dehartekampgroep.nl Voor meer informatie over De Hartekamp Groep kunt u kijken op www.dehartekampgroep.nl

“Medial, dicht bij de patiënt” Warm de winter door: Wolky! Interview met dr. M.A. van Doorn, huisarts medisch centrum Lucas Bols in Nieuw-Vennep sluitvorming dienen. Patiënten zijn vaak blij verrast over de snelheid van bekendmaking van hun onderzoek. Geruststelling of een verwijzing van de patiënt kan hierdoor vaak snel worden gerealiseerd”.

Hoe ziet u de rol van het laboratorium in uw dagelijkse praktijk? Dr. M.A. van Doorn: “Doordat Medial een priklocatie heeft geopend in ons medisch centrum, kunnen patiënten dezelfde dag of hooguit een dag later direct op dezelfde plek voor hun onderzoek geprikt worden, zowel voor labdiagnostiek als voor controle van de trombosedienst. Medial kan hierdoor de huisarts en de patiënt nog meer diagnostische faciliteiten bieden en vergroot hiermee het serviceniveau”. Wat vindt u de belangrijkste kwaliteiten van het laboratorium? Van Doorn: “De kwaliteit ligt in het feit, dat door een goede ICT koppeling labuitslagen vaak al dezelfde dag beschikbaar zijn en daardoor als leidraad voor de be-

Welke rol speelt consultancy in uw aanvragen voor medische diagnostiek? Van Doorn: “Een belangrijke rol. Het is fijn dat er de mogelijkheid is om, bij onduidelijkheden of vragen rondom uitslagen, direct overleg te kunnen voeren met een klinisch chemicus, zodat onduidelijkheid in de interpretatie kan worden voorkomen. De invoering van een elektronisch ordersysteem, een patiëntoproepsysteem en het beschikbaar stellen van de eigen database Cyberlab, waarin ik alle uitslagen van mijn patiënten kan raadplegen, zal de service voor patiënt en huisarts nog verder verbeteren”. Medial, altijd bij u in de buurt! Zie ook de advertentie elders in deze krant.

De nieuwe najaarscollectie van Wolky kan iedere voet gelukkig maken. De comfortabele modellen van geolied leer of suède in warme kleuren zijn ideaal om lekker buiten te wandelen of een middagje te shoppen. Wie een elegant hakje zoekt, kiest de stoere look van het enkellaarsje Decade of het iets hogere model Ratio met de frivole strik. Het enkellaarsje is er in zwart en taupe leer en heeft ‘warm lining’ tegen koude voeten. De sober ontworpen kniehoge winterlaars Claro heeft een omklapbare ‘kniekap’ en is door het subtiele hakje zeer hip en sexy bij elke winterse outfit. Nieuw bij Wolky is ‘Personal Pair’. Vanaf deze winter bestel je laarzen met een schacht die precies op jouw maat is gemaakt. Bij vier modellen, nl. een hooggehakt model, countrylook, westernlook en een

casual laars, kan tegen een meerprijs de schachtbreedte zo worden aangepast aan jouw kuiten, dat de laarzen perfect sluiten. Pascomfort gegarandeerd. Voor heren verdienen de lage boot Hammerhead en de halfhoge veterschoen Bull uit de serie Cloud9 aandacht. Trendy design, stoer, vol pit, styling gecombineerd met eindeloos comfort. En uiteraard met een anatomisch gevormd uitneembaar voetbed. De boot met rits is gemaakt van polo pull-up leer in zwart, bruin of cognac en leverbaar in de maten 41 t/m 47. De veterschoen met ‘warm lining’ zit heerlijk door het weloverwogen mannelijke design, gebruik van het fijnste leer en de leuke afwerking. Bewonder en pas snel zelf de comfortabele, elegante voetmode bij de Wolky Shop. Zie ook www.wolkyshop.com Barteljorisstraat 7

De Wolky Shop Haarlem

Gratis verzending - gratis retour. Voor een goed advies adviseren wij een bezoekje aan een van onze Wolky Shops


Zorg Gezondheid Welzijn

Editie Najaar 2011

10

Kr i n gl oop w i n kel s tof f i g en oub ol l i g? N eem een s een ki j kj e i n d e w i n k e l s v an d e M e e r g r o e p ! !

Chronische ziekte? Beperking? Handicap?

� � �

Dan kunt u terecht bij MEE. MEE is een organisatie bij u in de buurt. Er werken deskundige mensen die u kunnen helpen bij vragen op het gebied van onderwijs, opvoeding, wonen, werken, sociale voorzieningen, inkomen, vervoer en vrije tijd. De diensten van MEE zijn gratis.

Mooie spullen tegen lage prijzen Kleine prijzen groot plezier O.a. meubels, witgoed, kleding en boeken

Handicap, beperking Chronische ziekte? of chronisch ziekte? Beperking? Handicap?

Voor wie is MEE? MEE is er voor iedereen met een handicap, beperking of chronische ziekte die door hun beperking problemen ervaren in hun dagelijkse leven. MEE is er voor jong en oud, voor direct betrokkenen, maar ook voor ouders of verzorgers.

• Of stuur ons uw vraag per e-mail: vraag@mailmee.nl

Meer informatie? WiltMEE u meer informatie over MEE? Kijk op www.meenwh.nl (zie kopje Over Regio Midden-Kennemerland Noordwest-Holland Noord- Kennemerla nd Assumburg I 1962 Heemskerk MEE) of neem met 514vanWattstraat 0800. Ondersteunin g bijcontact l ev en met een b epons erkingop via tel. 072Laan James 5 97 I 1817 DCTLAlkmaar TT 088 6 522 522 |I FF088 522 523 072 5140800 0726 5140801 vraag@mailmee.nl info@meen wh.nl www.meenwh.nl



www.meen wh.nl

    

• •

• •

  −  −  −    

     

Kringloopwinkel Beverwijk - Spoorsingel 115 - Beverwijk Tel. 0251-215103 Kringloopwinkel Uitgeest - Kleis 67a - Uitgeest – Tel.0251- 316945 Kringloopwinkel Santpoort Noord - Narcissenstraat 6-8 - Santpoort Noord - Tel. 023-5396435 Kringloopwinkel IJmuiden - Marktplein 2 - 1972 GB - IJmuiden Tel. 0255-514317



MEE biedt advies en ondersteuning aan mensen HoeMEE werkt MEE?gratis informatie, Noordwest-Holland biedt gratis informatie, advies en ondersteuning Alsaan u een vraag of probleem heeft, beperking kunt bellen, mailen of langskomen. MEE met een handicap, beperking ofuchronische ziekte mensen met een handicap, of chronische ziekte. zoekt samen met u naar mogelijkheden en houdt daarbij rekening met uw Gewoon meedoen met onze maatschappij is voor mensen met een Gewoon meedoen met onze maatschappij is voor mensen met een handicap beperking(en). handicap, beperking of chronische ziekte vaak een hele opgave. of chronische ziekte vaak een hele opgave. Maar u staat er niet alleen voor. Maar u staat er niet alleen voor. MEE helpt u bij vragen over opvoeding & MEE geeft advies en ondersteuning. U kunt daarbij wonen, denken werken, aan: MEE helpt u bijleren vragen onderwijs, financiën, en ontwikkeling, & over werken, samenleven & wonen en regelsvervoer & geldzaken. nog veel meer. Vaak is er meer mogelijk dan u denkt.  Adviezen om uw dagelijkse leven zo zelfstandig mogelijk in te richten. Vaak is er meer mogelijk dan u denkt.  Vakantieadressen met aangepaste voorzieningen. Meerbij Wilt uinformatie? meer informatie?  Hulp het aanvragen van een persoonsgebonden budget. Ga dan naar onze website www.meenwh.nl of bel 072 514 08 00. Ook kunt u • Bel ons viade 088 6 522 522  Adviezen bij opvoeding van uw gehandicapte kind. via e-mail uw vraag stellen aan MEE. U krijgt snel, deskundig en gratis advies • Kijk op onze bij website www.meenwh.nl  Ondersteuning juridische problemen. consulenten vanonze MEE.website: www.meenwh.nl/chat •van Chat met ons via

              

     


Zorg Gezondheid Welzijn

Editie Najaar 2011

11

Ondersteuning voor kind en ouder de Meergroep staat voor werk! Maakt u zich zorgen over de ontwikkeling van uw kind? Of vindt u de opvoeding van uw kind te moeilijk? MEE Noordwest-Holland biedt u (gratis) advies en kortdurende ondersteuning aan.

Dat geeft haar duidelijkheid en structuur. En wij belonen haar goede gedrag – dan zien we haar opbloeien. Ook heeft de consulent ons ondersteund bij het vinden van een oppas voor de woensdagmiddag, zodat we met haar broertje bijvoorbeeld naar het zwembad kunnen gaan. Bovendien, als onze dochter een dipje heeft, weten we nu hoe we het beste kunnen reageren. Het is thuis veel rustiger geworden.’

Pauline Vooges, moeder van een dochter met ADHD en PDD-NOS, heeft goede ervaringen met MEE. Zij vertelt: ‘Onze dochter kan snel uit haar evenwicht raken. De consulent van MEE leerde ons hoe dat komt. En hoe we daarmee om kunnen gaan. Met pictogrammen vertellen we haar nu wat zij moet doen, bijvoorbeeld tussen het opstaan en naar school gaan.

Wat MEE kan bieden • Beter inzicht in het ontwikkelingsniveau en gedrag van uw kind. • Informatie en advies op basis van uw opvoedvragen. • Opvoedondersteuning via de Triple P-methodiek (positief opvoeden). • Ondersteuning bij het organiseren van logeer- en oppasmogelijkheden. • Cursussen, zoals ‘Basiscursus autisme’ en ‘Sociale vaardigheden’.

Binnen de Meergroep liggen kansen voor een ieder met een afstand tot de arbeidsmarkt. De Meergroep is uitvoerder van de wet sociale werkvoorziening voor de gemeenten Beverwijk, Heemskerk, Uitgeest en Velsen. Als grootste dienstverlenende bedrijf in de IJmond is de Meergroep naast sociale werkvoorziening gespecialiseerd op het gebied van re-integratie, dagbesteding en vrijwilligerswerk. Kortom, binnen de Meergroep staat de medewerker centraal! De Meergroep bestaat naast de vier bovengenoemde onderdelen uit een trainingscentrum (de Meergroep training en ontwikkeling) en een zevental bedrijven: • De Meergroep a.s. production • De Meergroep montage en verpakken • De Meergroep rebo techniek • De Meergroep post en repro • De Meergroep kringloopwinkels • De Meergroep ijmondgroen • De Meergroep horeca

De bedrijven bieden leerwerkplekken waar arbeidsritme en werkervaring opgedaan kunnen worden. Daarnaast staan ze voor het leveren van producten en diensten van hoge kwaliteit. Waar mogelijk proberen we onze medewerkers zoveel mogelijk te plaatsen in het reguliere bedrijfsleven, door middel van detachering of begeleid werken. Heeft u interesse in één van de diensten en producten die de Meergroep biedt? Neem dan eens een kijkje op de website: www.demeergroep.nl en verbaas u over de uiteenlopende mogelijkheden die de Meergroep biedt.

Meer informatie? • Bel ons via 088 6 522 522 • Kijk op onze website www.meenwh.nl • Chat met ons via onze website: www. meenwh.nl/chat • Of stuur ons uw vraag per e-mail: vraag@mailmee.nl MEE Noordwest-Holland Ondersteuning bij leven met een beperking

ische ziekte? Beperking? cap?

Nieuw Unicum bouwt aan de toekomst

echt bij MEE. MEE is een organisatie bij u in de buurt. Er ndige mensen die u kunnen helpen bij vragen op het gebied opvoeding, wonen, werken, sociale voorzieningen, inkomen, e tijd. De diensten van MEE zijn gratis. Bijna is het zover en dan kunnen 14 cliënten naar de nieuwe appartementen verhuizen. De laatste hand wordt gelegd aan de inrichting. Geautomatiseerde deuren zijn geplaatst, vloerbedekking wordt gelegd, wasmachines en E? koelkasten worden aangesloten. iedereen met een handicap, beperking of chronische ziekte die de hoofdlocatie van Nieuw Unicum Marion Bakker, 51 jaar, kan niet wachten om te king problemen Op ervaren in hun dagelijkse leven. MEEverrijst is er een voor bijzonder appartementencomplex met de naam Union verhuizen naar het Union-gebouw. Marion: ‘Sinds or direct betrokkenen, maar ook voor ouders of verzorgers. voor mensen met een lichamelijke beperking, die zo 2007 heb ik een appartement op de hoofdlocatie. zelfstandig mogelijk hun verblijf op het instellingsterrein Via een paar kortdurende opnames maakte ik kennis E? willen invullen. Ze hebben een uiteenlopende zorg- en met Nieuw Unicum. In 2002 kreeg ik de diagnose MS. of probleem heeft, kunt uen bellen, langskomen. MEE ze hulpvraag samenmailen met hetofzorgpersoneel maken Ik kon van de een op de andere dag niet meer lopen. et u naar mogelijkheden en houdt daarbij rekening metzeuw vooraf afspraken over waarbij en wanneer hulp nodig Als ik terugkijk had ik de symptomen al 10 jaar eerder.’ hebben. En nu dus een nieuwe stap. Marion: ‘Het voelt alsof ik weer op mezelf ga wonen. Meer privacy, een groter appartement… Ik heb zelf de gordijnen en de vloeres en ondersteuning. U kunt daarbij denken aan: bedekking uitgezocht. Ik kon zelfs mijn voorkeur voor uw dagelijkse leven zo zelfstandig mogelijk in te richten. een bovenappartement aangeven. essen met aangepaste voorzieningen. Ik kan niet wachten om te verhuizen!’ aanvragen van een persoonsgebonden budget. de opvoeding van uw gehandicapte kind. ng bij juridische problemen.

e? ormatie over MEE? Kijk op www.meenwh.nl (zie kopje Over contact met ons op via tel. 072 514 0800.

De bouw is mede mogelijk gemaakt door de financiële bijdrage van Stichting Union, die haar naam aan het gebouw verbonden heeft. Ook het Prinses Beatrix Fonds en de MS Vereniging Nederland hebben gelden beschikbaar gesteld. Naast 200 appartementen op de hoofdlocatie heeft Nieuw Unicum kleinschalige appartementencomplexen in de wijken Zandvoort-Noord, ZandvoortCentrum en Haarlem (Meerwijk). Zo heeft een cliënt een keuze als zijn zorgbehoefte zodanig wordt, dat het wonen thuis niet meer gaat.

Nieuw Unicum groeit en daarom zijn we op zoek naar:

Verpleegkundigen niveau 4 Ben je toe aan een nieuwe uitdaging? Spreekt zelfstandig werken, initiatief tonen en de begeleiding van mensen met een lichamelijke beperking je aan? Solliciteer dan nu!: personeelszaken@nieuwunicum.nl Wil je meer informatie over de functie of over de interne opleidingsmogelijkheden voor niveau 4, bel dan met Richard Bols, manager zorg & dag­ besteding, op telefoonnummer 023 ­ 576 12 60. Nieuw Unicum Zandvoortselaan 165 2042 XK Zandvoort telefoon: 023 - 576 12 12 e-mailadres: info@nieuwunicum.nl www.nieuwunicum.nl

Stichting Nieuw Unicum is een onderscheidende autonome zorgaanbieder in de lichamelijk gehandicaptensector. Onze kernwaarden zijn ambitie, innovatie en klantvriendelijkheid. Met ruim 400 medewerkers en 90 vrijwilligers bieden wij aan ruim 250 cliënten vanuit 5 locaties alle door de AWBZ gefinancierde functies. Ons marktaandeel in zorg en ondersteuning voor specifieke doelgroepen als cliënten met progressieve Multiple Sclerose (MS) en niet-aangeboren hersenletsel (NAH) groeit de laatste jaren gestaag.


Zorg Gezondheid Welzijn

Editie Najaar 2011

12

www.novacollege.nl

Verpleeg kundige met over zicht

We leren je als verpleegkundige elke behandeling goed uit te voeren. Op alle onderdelen een professional te worden. Maar omdat jij degene bent die het meeste contact met de patiĂŤnten hebt, zul je ook een grote rol gaan spelen in de organisatie van de zorg en de behandeling. Daarom leren we je ook overzicht te houden. Af te stemmen met andere zorgverleners. Contact te onderhouden met familie. Het hoofd koel te houden. In te grijpen wanneer dat nodig is. Spreekt deze manier van groeien in je vak en ontwikkelen als persoon je aan? Kies dan voor een van onze opleidingen, bijvoorbeeld in Gezondheidszorg, Welzijn of Laboratoriumtechniek. Kijk op www.novacollege.nl of bel (023) 530 20 10.

GZW Beverwijk 2011  

GZW Beverwijk 2011

GZW Beverwijk 2011  

GZW Beverwijk 2011

Advertisement