Page 1

“Het zijn

“Een nachtje Zorg Thuis”

voor m

“Een mooi goud randje”

net S R E D MOE ij”


Help jij je ouders?

Inzicht in de zorg van vader of moeder Heb je een moeder of vader die (thuis)zorg ontvangt? Voor mantelzorgers en familie van ouderen bestaat nu www.carenzorgt.nl. Hier kun je gratis onder andere een agenda opzetten rondom degene die zorg krijgt. In de agenda zet je afspraken zoals wandelen, het helpen met de boekhouding of boodschappen. Je nodigt familieleden uit om inzicht in de agenda te krijgen en zij kunnen ook afspraken toevoegen. Zo weet je altijd wie van de familie bijvoorbeeld het eten komt brengen. Daarnaast kun je met elkaar communiceren via een berichtenbox. Je ontvangt automatisch een notificatie van een bericht dan wel een afspraak die ingepland is.

jouw persoonlIjke zorgportaal

De zorginstelling kan vervolgens ook laten weten wanneer de verpleegkundige langskomt en laat digitaal een reactie achter op Caren hoe het met vader of moeder gaat. Zo ben je altijd op de hoogte! Samen zorgen? Start je eigen online agenda op www.carenzorgt.nl


Voorwoord Voor u ligt een speciale editie van een DSV | Verzorgd Leven magazine. Wij willen iedereen in de regio een kijkje in de keuken geven. Misschien kent u DSV | Verzorgd Leven van de opvallende auto’s met het roze logo of aan de vier woonzorgcentra en drie zorgsteunpunten in de gemeente Katwijk en Lisse? Kent u de mensen ook die bij DSV werken? Met dit magazine laten wij u kennismaken met de mensen achter DSV. We hebben gekozen voor interviews om de medewerkers aan het woord te laten. Het is een persoonlijk magazine geworden waarbij wij hopen dat u het met veel plezier zult lezen.

INHOUD

CLIËNTENSERVICE

Trots op een verzorgd leven

3 5 

11 

Voorwoord Clientenservice

7

“Trots op Zorg Thuis” Een dubbelinterview met Lenneke de Mooij en Joke van Maurik

“Onze casemanager kwetsbare ouderen” Een interview van

Clasina van Duijn

“Het zijn net moeders voor mij” Moeder en dochter aan het woord

9 

“Als beter worden niet meer gaat” In gesprek met Anneke Zeedijk

13 

“Een nachtje Zorg Thuis” De nachtdienst van Ineke en Annemarie “Rustoord in Lisse is al vijftig jaar een veilige haven” In gesprek met June Brandwijk

15 

“Zorg zit in ons bloed” In gesprek met Gerard Herbrink

Colofon Redactie, productie en coördinatie Nicole van der Spek, Wim Kroon Informatie over DSV www.dsv-verzorgdleven.nl twitter: @verzorgdleven facebook: www.facebook.com/ dsvverzorgdleven info@wzc-dsv.nl

Uitgever: Romeo Delta Postbus 101 7130 AC Lichtenvoorde info@romeodelta.nl Projectmanagers: Ivonne Tutert Suzanne Wassink Vormgeving: Chris Nijhof

De Cliëntenservice van DSV is er speciaal voor u. Of u nu zelf zorg zoekt of familielid of mantelzorger bent van iemand die zorg nodig heeft, de medewerkers van de Cliëntenservice denken met u mee over uw vragen betreffende wonen, gezondheid, activiteiten en de mogelijkheden voor zorg- en dienstverlening. Mogelijke onderwerpen zijn: - u denkt erover te gaan wonen in één van de DSV woonzorgcentra - u wilt meer weten over de mogelijkheden van Zorg Thuis - u wilt eens kennismaken met één van onze dagverzorgingscentra - u zoekt naar mogelijkheden voor een Tijdelijke Opname - u wilt graag in één of meer locaties van DSV een rondleiding

Al

De medewerkers van de Cliëntenservice kunnen ook uw vragen over de wachtlijsten van onze locaties beantwoorden. Hoe bereikt u de Cliëntenservice? De medewerkers van de Cliëntenservice zijn telefonisch bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 8.00 uur tot 16.30 uur op telefoonnummer: 071-4092940. U kunt ook een e-mail sturen naar: clientenservice@wzc-dsv.nl

Volg ons op twitter @verzorgdleven

3


Een nieuw kunstgebit? Tandprothetische praktijk H.M. van Beek Kanaalstraat 187a, Lisse

0252-425 850 reparaties klaar terwijl u wacht vergoeding via uw zorgverzekeraar

Kunstgebit weekend-reparatie

www.gebitskunst.nl

06 1777 6777

Sporters steunen van begin tot goud. Dat is het idee. Bijzondere sportprestaties vragen om jarenlange toewijding. Daarom sponsort de Rabobank al ruim 15 jaar de hockey-, paarden- en wielersport in de volle breedte. Zo kan het Rabo Topsport Team ook deze zomer weer sportgeschiedenis schrijven. Van begin tot goud.

Het Rabo Topsport Team. Klaar om sportgeschiedenis te schrijven. Rabobank. Een bank met ideeĂŤn.

kijk op rabosport.nl/vanbegintotgoud


“Trots op Zorg Thuis” Wat is er bijzonder aan Zorg Thuis van DSV? “Elk zorgsteunpunt heeft een team Zorg Thuis dat persoonlijke verzorging, verpleging en huishouding verzorgt”, legt Lenneke uit. “Het uitgangspunt voor Zorg Thuis is het werken met kleine teams met één teamleider als aanspreekpunt voor zowel verpleging en verzorging als ook voor huishouding. Dit heeft als voordeel dat de zorg rondom een cliënt zo optimaal mogelijk op elkaar afgestemd kan worden.” Je hebt het over zorgsteunpunten. Wat zijn dat? “De teams van Zorg Thuis werken vanuit een woonzorgcentrum of vanuit een zorgsteunpunt. DSV heeft inmiddels drie zorgsteunpunten. Zorgsteunpunt Cleijn Duin is in 2009 geopend, vertelt Joke.

Wat houdt dagverzorging in? “Het gaat hier om oudere cliënten met dementie of ouderen die lichamelijk niet meer goed uit de voeten kunnen. Door hun ziektebeeld hebben ze moeite om een daginvulling voor zichzelf te creëren. Dit wordt binnen de dagverzorging geboden. Op zorgsteunpunt Cleijn Duin komen ongeveer 10 cliënten per dag, maar de indeling van de groep wisselt elke dag, legt Joke uit. Het hangt af van de indicatie hoeveel

Jullie bieden ook huishoudelijke hulp. Kun je dat uitleggen? Lenneke legt uit dat voor huishoudelijke hulp een indicatie nodig is. Die is via de gemeente aan te vragen. “In de praktijk is het vaak zo, dat mensen van ons hebben gehoord en ons opbellen met de vraag of wij huishoudelijke hulp kunnen geven. Dan helpen we deze mensen met het invullen van het aanvraagformulier. De gemeente beoordeelt vervol-

Een dubbelinterview met Lenneke de Mooij, teamleider Zorg Thuis Westerhaghe Rijnsburg en Joke van Maurik, teamleider Zorg Thuis Cleijn Duin Katwijk gens de aanvraag en bepaalt hoeveel huishoudelijke zorg iemand toegewezen krijgt. Ook komt het voor dat cliënten al zorg van ons ontvangen en dat er later huishoudelijke zorg nodig is. Het grote voordeel is dat zowel de zorg als de huishouding door DSV wordt geleverd.”

Al

“Vanuit Cleijn Duin wordt de zorg thuis rondom het zorgsteunpunt georganiseerd. Zorgsteunpunt Westerhaghe is Rijnsburg is het nieuwste zorgsteunpunt van DSV”, vult Lenneke aan. Vanuit dit zorgsteunpunt wordt Zorg Thuis Rijnsburg georganiseerd. Op woensdag organiseren we een maaltijd of koffiedrinken voor ouderen uit de buurt of elders uit het dorp.”

dagen per week iemand mag komen en natuurlijk bepaalt de cliënt zelf ook nog hoeveel dagen hij of zij wil komen. Er staan nog veel cliënten op de wachtlijst staan voor één van de woonzorgcentra van DSV. Omdat de wachtlijst groter is geworden, is de groep mensen die naar de dagverzorging komt ook groter geworden. We zijn heel blij dat wij dit kunnen bieden om zo de mantelzorg wat te ontlasten.”

“Zorg Thuis scoort ook altijd ruim boven gemiddeld in het tevredenheid- onderzoek van de gemeente. Wij investeren ook in onze huishoudelijk medewerkers. Vorig jaar is elke huishoudelijk medewerker geschoold in hygiënisch werken.” Lenneke: “het is gewoon fijn als de cliënten en de medewerkers tevreden zijn. Dat geeft mij een goed gevoel.” Hebben jullie als afsluiting nog een paar mooie woorden over Zorg Thuis van DSV? “Onze kracht is dat wij kleine teams hebben”, benadrukt Joke. “Onze cliënten stellen dit op prijs, zien steeds dezelfde gezichten en medewerkers zijn goed op de hoogte van de gemaakte afspraken. De cliënt staat bij ons centraal!” Wilt u ook zorg of huishoudelijke hulp van DSV ontvangen? Neem dan contact op met Cliëntenservice van DSV. Zij kunnen u alles uitleggen en u in contact brengen met de teamleider van uw eigen wijk. Telefoonnummer: 071 – 409 29 40 of e-mail: Clientenservice@wzc-dsv.nl

Beoordelen cliënten ook zo? “Huishoudelijke medewerkers zijn meer dan schoonmakers, benadrukt Lenneke. Ze maken niet alleen het huis schoon, maar hebben ook een sig-nalerende functie. Ze zijn meestal een aantal uren bij een cliënt. We streven er altijd naar dat een cliënt een vaste medewerker krijgt. Hierdoor kan de medewerker goed in de gaten houden of er iets in de situatie van een cliënt verandert. Door dit bij de teamleider aan te geven kan die erop inspelen en actie ondernemen door bijvoorbeeld een indicatie aan te vragen voor extra persoonlijke zorg of verpleging.” Lenneke en Joke zijn heel trots op Zorg Thuis van DSV.

5


Professionele websites, intranetsites en apps voor de zakelijke markt www.drecomm.nl

• Voor de belangen van senioren • Voor contacten met de gemeente en oudereninstellingen

Senioren Advies Raad Katwijk (SARK)

Tel.: 0646405181 - E-Mailadres: lenierav@ziggo.nl - Website: www.sarkkatwijk.nl

Al meer dan 75 jaar een begrip voor een stijlvolle uitvaart die met veel aandacht, zorg en liefde wordt verzorgd. Joke en Patrick Uijthoven Tel: 0252-626299 gsm: 06 53 50 37 14 www.doodenzorguitvaartverzorging.nl info@doodenzorguitvaartverzorging.nl

De Roysloot 11, 2231 NZ Rijnsburg T 071 - 402 92 00 E info@grimbergennoordermeer.nl I www.grimbergennoordermeer.nl

• Centrale verwarming • Luchtbehandeling • Airconditioning • Sanitaire installaties • Preventief onderhoud • 24-uurs servicedienst

Voor een koninklijke behandeling!

Service waar je warm van wordt! Grimbergen-Noordermeer: gecertificeerd en erkend installatiebureau


Clasina is onze CASEMANAGER Kwetsbare Ouderen Wie is Clasina van Duijn? “Ik ben geboren en getogen in Katwijk. Ik heb dertig jaar als verpleegkundige gewerkt bij de Willem van den Berghstichting en ben in september 2008 gaan werken als teamleider bij het DSV zorgsteunpunt Gasthuishof in Katwijk. Op 1 april 2012 ben ik gestart als casemanager Kwetsbare Ouderen. Een preventieproject waarbij ouderen worden geholpen die tussen wal en schip (dreigen te) vallen. Deze groep kwetsbare ouderen is niet altijd in beeld bij de zorgverlening, omdat ze zich

nog redelijk ‘staande’ kunnen houden en pas op de langere termijn intensievere zorg nodig hebben. Het doel van het project is het verhogen van de weerbaarheid en het langer zelfstandig blijven van ouderen.” Wat ga je doen in je rol als casemanager? “In mijn rol als casemanager ga ik de ‘kwetsbare’ ouderen zesmaal per jaar bezoeken. Tijdens deze bezoeken zal ik hun kwetsbaarheid in kaart brengen. Daarbij kijk ik niet alleen naar de lichamelijke gezondheid,

maar ook naar de sociale participatie en de woon- en leefomstandigheden. Omdat ik verpleegkundige ben, zal ik ook hun medische problemen meenemen in mijn begeleiding.” Veel ouderen hebben een drempel om naar de huisarts te gaan. Hoe ga je hiermee om? “Ik hoop dat de ouderen hun problemen en zorgen wel bij mij neer leggen. Omdat de begeleiding in de

huiselijke setting is, kan het drempelverlagend werken. De weg naar de huisarts is soms net een brug te ver. De huisarts en de geriater zijn wel direct bij het proces betrokken, want hij of zij zal de doorverwijzing geven naar DSV. Ik ben heel positief over het project en zie een grote kans van slagen. Mijn betrokkenheid bij ouderen, mijn ervaring als casemanager dementie en mijn verpleegkundige achtergrond zie ik als mijn grote pluspunt.”

“Een mooi goud randje”

Wat doe je als huishoudelijk medewerker? “Ik werk 9 tot 12 uur in de week als huishoudelijk medewerker bij een aantal vaste cliënten. Deze mensen willen graag dat ik het sanitair bijhoud, ramen zeem, stofzuig en dweil. Ook verschoon ik de bedden, doe boodschappen…eigenlijk heel veel dingen. Vaak hebben de mensen zelf al stof afgenomen en dan kan ik daarna meteen aan de slag. Daar ben ik een ochtend of een middag mee bezig.”

Al

Wat vind je leuk aan je werk? “Het persoonlijke contact met ‘mijn’ cliënten. Ik werk al 3,5 jaar bij de cliënten, dus je bouwt echt een band op met hen. Zij vertellen over hun familie en ik vertel over mijn gezin. We praten ook over het nieuws, de actualiteit of een mooi programma op de radio of televisie. Dat vinden zij leuk om te horen en om te vertellen.

Een interview met Annelies, huishoudelijk medewerker bij Zorg Thuis Rijnsburg

Ik vind het ook belangrijk om die aandacht te geven aan hen.”

Als je een goed contact hebt met je cliënten, zie je dan ook als ze meer zorg nodig hebben? “Klopt. Als huishoudelijk medewerker heb ik een signaleerfunctie. Als cliënten slechter gaan lopen, dan kan ik bijvoorbeeld een rollator adviseren. Soms zien hun kinderen het ook niet,

en dan is het goed dat ik ze erop kan wijzen. Ook overleg ik dit met mijn teamleider en

die kan dan weer actie ondernemen door die zorg of dienst aan te vragen.” Hoe is je contact met de teamleider? “Wij hebben een goed contact. Zorg Thuis Rijnsburg heeft een klein team met één teamleider. Ik kan altijd bij haar binnenlopen met

mijn vragen. De teamleider heeft altijd tijd om te luisteren. Ik heb vier jaar geleden gewerkt bij een andere zorgaanbieder, maar daar miste ik het persoonlijke contact met de cliënten en mijn leidinggevende. De organisatie en het team waren te groot om naar ieders verhaal te kunnen luisteren. Bij DSV vind ik dit wel terug en daar ben ik heel blij mee. Er wordt goed geluisterd en er is aandacht voor de cliënten en voor mij als medewerker.” Heb je nog een leuke anekdote? “Ik kom elke week bij een mevrouw in Valkenburg. Zij vindt het heerlijk om een kop soep neer te zetten als ik klaar ben met mijn werk. Die moet ik ‘verplicht’ opeten en dat doe ik dan ook graag voor haar. Ook vertelt zij mij over haar hobby ‘tuinieren’. Dan vertelt ze van alles over haar bloemen en planten. Dit geeft mijn werk een mooi goud randje.”

7


U doet  er  toe!         Gefeliciteerd met het 50 jarig jubileum van woonzorgcentrum Rustoord Noordwijk,  Jonckerweg  2  ●  Leiden,  Haagweg  149  ●  www.rwv.nl

Wij zorgen voor lekker gewoon kunnen doen. Welzorg vindt dat ieder mens zijn eigen leven moet kunnen leven. Ook als er sprake is van een lichamelijke beperking. Daarom vindt u bij ons een keur aan producten die u onafhankelijk helpen houden. Van traplift tot scootmobiel en van rollator tot hooglaag bed. Bij Welzorg Katwijk krijgt u een helder beeld van wat er zoal te koop is, voor thuis en voor onderweg, waarbij u de keuze heeft

uit verschillende prijsklassen. Bij Welzorg kunt u alles rustig bekijken vergelijken en uitproberen. En vanzelfsprekend helpen wij u het hulpmiddel te kiezen dat precies bij u past. Door naar u te luisteren. Door u te adviseren en door u de allerbeste service te verlenen. Altijd en overal. Wij verwelkomen u graag in onze winkel aan de van Houtenstraat 7 in Katwijk.

van Houtenstraat 7 • 2221 BB Katwijk Tel. 071-4091700 • katwijk@welzorg.nl

www.dunavie.nl

Modern en zorgeloos wonen? Dunavie biedt in Katwijk op verschillende, bijzondere locaties goed toegankelijke woningen aan. Met alle (zorg)faciliteiten in de buurt. Meer informatie vindt u op www.dunavie.nl. Of neem contact met ons op via (071) 820 08 00.

Uw grafisch dienstverlener ... met oog voor detail

Dunavie is een woningcorporatie in de gemeente Katwijk met ruim 8.000 woningen, garages en bedrijfsruimten. Wij bieden vooral woonruimte aan mensen die niet zelfstandig in eigen huisvesting kunnen voorzien. Daarvoor werken we duurzaam samen met bewoners, (maatschappelijke) ondernemers, de gemeente en andere belanghebbenden. We hebben oog voor mens en omgeving. Met onze kennis van de gemeente Katwijk en een stevige verankering in de lokale samenleving dragen we bij aan prettig wonen en leven.

MultiCopy Katwijk/Noordwijk De Scheysloot 3 2201 GN Noordwijk T 071 408 10 03 E katwijk@multicopy.nl I www.multicopy.nl/katwijk

MultiCopy Teylingen Wattstraat 64 2171 TR Sassenheim T 0252 21 50 99 E teylingen@multicopy.nl I www.multicopy.nl/teylingen


“Het zijn net MOEDERS voor mij” Geertje Zwanenburg (52) en Ariadne van Duijvenbode (22), moeder en dochter, werken allebei als verzorgende IG bij DSV Kunnen jullie jezelf voorstellen? Geertje: “Ik werk sinds 1979 bij DSV. Ik ben begonnen als helpende en heb vijf jaar terug de opleiding Verzorgende IG gedaan. Ik werk drie dagen in de week met veel plezier op de Meerzorg op woonzorgcentrum Duinrand in Katwijk.” Ariadne: “Ik ben begonnen als vakantiekracht bij DSV. Drie jaar geleden ben ik de opleiding Verzorgende IG + SPW 3 gaan doen. Ik ging toen één dag in de week naar school en de rest van de week was ik aan het werk. Afwisselend heb ik gewerkt op woonzorgcentrum Salem in Katwijk, woonzorgcentrum Vlietstede in Rijnsburg en Zorg Thuis Rijnsburg. In maart 2012 heb ik mijn diploma gehaald. Nu werk ik vier dagen in de week op afdeling 3-4 van woonzorgcentrum Duinrand. Ik draai afwisselend dag-, avond- en nachtdiensten.”

opleider was stimulerend en van collega’s hoorde ik ook alleen goede berichten. Dit alles heeft mij doen besluiten om hier uiteindelijk te komen werken.”

nodig hebben dan vroeger, de zorg is intensiever geworden waardoor nog meer contact nodig is.” Ariadne: “Als kind ging ik weleens mee met mijn

Hebben jullie het idee dat er veel eenzaamheid is onder ouderen? Geertje: “Op de Meerzorg is er naar mijn idee weinig eenzaamheid. De ouderen daar zijn altijd erg enthousiast om aan activiteiten mee te doen. Op de afdelingen is er meer eenzaamheid, maar er zijn genoeg activiteiten op Duinrand zodat de mensen wel uit hun appartement komen.” Ariadne: “Er is nog altijd een taboe op eenzaamheid, maar de activiteitenbegeleiding doet enorm haar best om allerlei leuke activiteiten te organiseren om de mensen actief te houden.”

Al

Hoe is het om met elkaar te werken? Geertje: “Ik nam haar vroeger vaak mee naar het werk. Nu werken we dan officieel samen, maar eigenlijk zien we elkaar weinig.” Ariadne: “Als we koffiepauze hebben, komen we elkaar tegen, maar dan zijn we gewoon collega’s. Dit kunnen wij heel goed scheiden.” Is je moeder de reden dat je bij DSV bent gaan werken? Ariadne: “Ja en nee. In al die jaren dat mijn moeder bij DSV werkte, heb ik nooit moeilijkheden of problemen gehoord van haar. De opleiding was leuk, de

en dat is bij ouderen niet zo. Zij hebben mij meteen geaccepteerd in hun leven en geven mij een goed gevoel om voor ze te werken.”

Hebben jullie altijd affiniteit gehad met oudere mensen? Geertje: “Omdat ik vroeg mijn moeder heb verloren, heb ik het idee dat het allemaal moeders voor mij zijn. Ze zorgen voor mij en ik vind het heerlijk om naar hun verhalen te luisteren. Dat maakt dat ik alles voor ze wil doen. Het verschil met vroeger is wel dat de ouderen nu meer zorg

moeder, maar ik ambieerde geen baan in de ouderenzorg. Ik wilde politieagent worden, maar in mijn puberteit kreeg ik ineens het gevoel dat het werken met ouderen wel iets voor mij zou zijn. Vooral het wederzijdse contact met ouderen vind ik heel fijn. Ik heb ook met gehandicapten gewerkt, maar deze groep mensen moet je leren kennen

Hebben jullie nog een afsluiting of anekdote? Geertje: “Toen ik begon bij DSV werd er gevraagd aan mij of ik religieus was. Dit ben ik. Op woonzorgcentrum Duinrand woonde een nietreligieuze bewoonster. Zij kende de Bijbel niet goed en wist niet goed hoe ze moest bidden. Dit hebben wij haar uitgelegd en na een tijdje begon ze ook in de Bijbel te lezen. Dit geeft een goed gevoel. Als ik met pensioen ga, zou ik graag een plekje willen hier op Duinrand.” Ariadne: “Ik werk met veel plezier op Duinrand en vind elk verhaal van de mensen bijzonder. De dankbaarheid van de mensen motiveert mij elke dag om naar mijn werk te gaan.”

9


DE KATWIJKSE APOTHEEK DE KATWIJKSE APOTHEEK FELICITEERT DSV VERZORGD LEVEN met 50 jaar WVC Rustoord

De Katwijkse Apotheek

De Katwijkse Apotheek

locatie Princestraat Princestraat 3, 2225EX Katwijk tel 071-4012755 fax 071-4076141 email: pietooms@katwijkseapotheek.nl

locatie Randweg Randweg 35b, 2225PJ Katwijk tel 071-4015015 fax 071-4014861 email: jokehaasnoot@katwijkseapotheek.nl

Ook DSV | Verzorgd Leven kiest voor SDB Groep DSV | Verzorgd Leven heeft er recent voor gekozen om over te stappen op de gehele internet-productlijn van SDB Groep. SDB Groep biedt moderne 'in the cloud'oplossingen voor de sector Zorg & Welzijn op het gebied van: • salarisverwerking • HRM en Employee / Manager Self Service • management- en stuurinformatie • planning en inzet van personeel Onze oplossingen zijn speciaal ontwikkeld voor gebruik in de zorgsector. Zij: • ondersteunen medewerkers bij de dagelijkse werkzaamheden • verhogen de klantgerichtheid van de organisatie • verbeteren de efficiëntie van de zorgverlening • leveren dus een aanzienlijke kostenbesparing op Met meer dan 35 jaar kennis en ervaring in de sector en 15 jaar ervaring met internet-oplossingen, is SDB Groep dé specialist voor Zorg & Welzijn. Voor meer informatie kijk op www.sdbgroep.nl of neem contact met ons op via telefoonnummer 070 - 357 08 00. FINANCIËLE & HR-OPLOSSINGEN

INTERIM MANAGEMENT & ADVIES

OPLEIDINGEN


“Als beter worden niet meer gaat, dan zorgen wij ervoor dat gasten zich beter kunnen voelen” Een gesprek met Anneke Zeedijk, teamleider Hospice In één van de twee appartementen van de Hospice vertelt Anneke Zeedijk bevlogen over haar werk als teamleider in de Hospice Katwijk. De jarenlange ervaring die ze heeft opgedaan als oncologieverpleegkundige in ziekenhuizen en een hospice komen haar hier goed van pas. Wat moet ik me voorstellen bij de Hospice Katwijk? “Wij hebben twee mooie, ruime appartementen. Elk appartement heeft een douche, toilet, een zitkamer en een slaapkamer voor de gast. Vanuit zowel de slaapkamer als de zitkamer kun je naar het terras. We rijden gasten weleens met bed en al naar buiten, zodat ze van de zon en de duinen kunnen genieten. Er verblijven hier gasten met een levensbedreigende ziekte, waarbij de verwachting is dat ze niet langer dan drie maanden te leven hebben. De meeste gasten zijn deze laatste levensfase graag thuis, maar helaas kan dat niet altijd. Voor deze mensen kan de Hospice een verzorgd tijdelijk thuis zijn.” Wat kan de hospice voor deze mensen betekenen? “We nemen in overleg met de familie de verzorging over. De familie heeft dan niet meer de verantwoordelijkheid voor de zorg en kan zich volledig richten op hun dierbare en het afscheid nemen van hem of haar”, aldus Anneke.

Al

“Het was fijn dat ik de zorg kon delen met de medewerkers het Hospice Katwijk. Mijn vrouw wilde niet praten over haar toestand en door met het team te praten voelde ik mij begrepen en gehoord” (familielid)

“Het is belangrijk dat de naasten op een goede manier afscheid kunnen nemen. Dit komt de rouwverwerking ten goede. We hebben in de hospice veel ervaring en expertise opgebouwd op het gebied van palliatieve zorg. Palliatieve zorg richt zich niet op de genezing van de levensbedreigende ziekte, maar op het verhogen van de kwaliteit van het leven van cliënten.

We proberen pijn en andere problemen te voorkomen of te verlichten. Hierbij werken we nauw samen met de huisartsen. Ik vind persoonlijke aandacht aan de cliënten en zijn naasten erg belangrijk, benadrukt Anneke. Hierbij kun je denken aan goed luisteren, maar ook aan psychische, sociale en religieuze vragen. Dit wordt altijd enorm gewaardeerd.”

“In het Hospice gaat het niet meer om de lengte van dagen, maar om de kwaliteit van leven” (Anneke Zeedijk)

Twee bedden, is dat niet erg weinig? “DSV heeft heel bewust gekozen voor kleinschaligheid, zodat de gasten dichtbij hun vertrouwde omgeving kunnen blijven. Dit maakt de stap voor vrienden en kennissen kleiner om even langs te komen.

“Het is fijn dat mijn buren en vrienden zo kunnen binnenlopen. De deur staat thuis ook altijd open voor iedereen” (gast) DSV heeft al vergevorderde plannen om ook in Rijnsburg een kleinschalige hospice te openen. Door de samenwerking met woonzorgcentrum Salem en de samenwerking met vrijwilligers kunnen we de continuïteit van de zorg garanderen”, aldus Anneke. Kun je iets noemen wat je heeft geraakt bij je werk? “Ja, ik vergeet nooit het moment, dat de kinderen rondom het sterfbed van hun vader stonden en Psalm 43: 4 zongen. Na deze psalm overleed hun vader rustig.”

Wilt u de Hospice Katwijk ook financieel steunen? Dat kan door donateur te worden of door een gift over te maken aan bankrekeningnummer 1394.62.570 (Rabobank Katwijk) t.n.v. Stichting Hospice Katwijk. Iedere bijdrage is welkom, klein en groot.

11


Triple E Energy • Controle • Inkoop

Schilderwerken

Evaluation

Blokmakerstraat 8 2222 AD Katwijk 071 4032220

• Monitoring • Advies

Economics • Uitvoering • Scan

Who Cares? EE Care!

fe

! V S D t l ic it e er

EE Care BV | Tel : 088 - 3322777 | www.eecare.nl | info@eecare.nl

ik beZorG je SNel eeN leuke baaN iN de ZorG Heb jij een diploma verpleeghulp C, verzorgende iG of verpleegkundige niveau 4? wil je aan de slag in de intramurale of extramurale zorg? dan is dit echt wat voor jou! wij hebben diverse leuke parttime vacatures in de duin- en bollenstreek. Met flexibele werktijden, waarbij geen dag hetzelfde is! je kunt direct aan de slag. beloofd! Meer weten... Natuurlijk ben je nu enthousiast. Maar je hebt waarschijnlijk ook nog vragen. Neem hiervoor en voor meer informatie direct contact met ons op. we beloven een baan die bij jou past! Luba Lisse, kanaalstraat 125, t: (0252) 41 78 50, e: lisse@luba.nl Luba Katwijk, Noordeinde 36, t: (071) 407 40 44, e: katwijk@luba.nl Luba Leiden, kort rapenburg 10, t: (071) 513 10 46, e: leiden@lubazorg.nl Luba Rijnsburg, laan van Verhof 3, t: (071) 403 12 87, e: rijnsburg@luba.nl

luba werkt altijd. beloofd! www.luba.nl

zorg


“Een nachtje Zorg Thuis” Het is 23:00 uur, de nachtdienst van Ineke en Annemarie begint. Ineke is verzorgende bij DSV en bezoekt ’s nachts mensen in de gemeente Katwijk. Na een haastig bakje koffie in het zorgsteunpunt Gasthuishof rijdt Annemarie met Ineke naar het eerste adres. Annemarie is zorgbegeleider en zorgt er voor dat Ineke veilig op elk adres komt. “Best handig zo’n privé chauffeur”, grapt Ineke, “vooral omdat ze ook kan helpen tillen bij zware cliënten. En het is natuurlijk ook altijd erg gezellig”, voegt ze er snel aan toe.

Om 23:25 uur rijden ze richting Valkenburg. “We kijken even of deze mevrouw wel naar bed is gegaan. Ze is soms wat verward en kan dan gaan spoken.” Voorzichtig gaan Ineke en Annemarie met de sleutel naar binnen. Alles is donker en mevrouw ligt in bed. “Alles goed met u? Gaat u maar lekker slapen.” “We bezoeken mensen die ’s nachts hulp nodig hebben of, zoals deze mevrouw, wat in de war zijn. Het zijn niet alleen cliënten van DSV, maar ook cliënten van andere zorgverleners in de gemeente.”

Om 23:10 uur staan Ineke en Annemarie al bij het eerste adres. “We gaan naar een jarige mevrouw, die normaal door de avonddienst geholpen wordt met naar bed gaan. In verband met haar verjaardag wil ze vanavond later naar bed.” Dat is geen probleem bij DSV. Dan helpt de nachtdienst haar gewoon.

Het is 01:35 uur als opeens de telefoon gaat. Een alarmoproep van iemand in Rijnsburg. Als een speer gaan Ineke en Annemarie er op af. “Er zijn veel kwetsbare ouderen die een halsalarm dragen. Als ze dringend hulp nodig hebben, kunnen ze ons alarmeren.” Als Ineke en Annemarie aankomen, brandt er licht in de gang.

Voorzichtig doet Ineke de deur open en ziet een meneer op de grond liggen. “Wat fijn dat jullie er zijn! Ik ging even naar het toilet, maar verloor mijn evenwicht”, vertelt de meneer geschrokken. “Heeft u ergens pijn?” vraagt Ineke vakkundig. Gelukkig blijkt alles mee te vallen en ligt de cliënt weer snel in zijn bed. De vrouwen stappen weer in de opvallend roze DSV auto op weg naar het volgende adres. Tegen 4:00 uur draait Annemarie behendig het terrein van woonzorgcentrum Salem op. Het is tijd voor een koffiestop met de nachtdienst van Salem. “Ik vind het heerlijk om ’s nachts te werken bij DSV.” vertelt Annemarie. Het is goed te combineren met de zorg voor

mijn kinderen. Als ik uitgeslapen ben, komen mijn kinderen uit school.” Haar collega’s beamen dit. Ineke en Annemarie beginnen aan hun 3e ronde langs de mensen die ’s nachts hulp nodig hebben. “Bij sommigen gaan we wel drie keer langs per nacht. Er zijn mensen die bijvoorbeeld niet meer alleen naar het toilet kunnen, door onze hulp kunnen ze langer zelfstandig blijven wonen.” Het is alweer 7:00 uur als ze richting zorgsteunpunt Gasthuishof rijden. “Als ik de frisse hoofden zie van de wijkzusters van de dagdienst, besef ik pas hoe moe ik ben”, zegt Ineke. De nachtdienst zit er op.

“Rustoord in Lisse is vijftig jaar een veilige haven” Een interview met June Brandwijk-Rolls, locatiemanager sinds augustus 2011 Je bent in augustus 2011 begonnen als locatiemanager. Wat viel je op toen je begon? “Woonzorgcentrum Rustoord in Lisse is jarenlang een zelfstandig huis geweest op een soort van eiland. Ik herkende dit eilandgevoel meteen, omdat ik zelf geboren ben op een eiland. In 1984 ben ik geëmigreerd vanuit Groot Brittannië naar Nederland. Op een eiland wonen is fijn, maar

als je buiten het eiland komt, blijkt opeens dat de wereld nog meer kennis en ervaring biedt. Vijf jaar geleden werd Rustoord onderdeel van DSV Verzorgd Leven en dit heeft bij de medewerkers en cliënten een enorm verschil gemaakt. Deze fusie was noodzakelijk omdat het Rustoord financieel niet voor de wind ging. Opeens werd ‘eiland’ Rustoord naar het vasteland gehaald. De mentaliteit en gewoontes van Lissenaren en Katwijkers moesten worden geïntegreerd en gecombineerd in Rustoord.” Hoe is het allemaal begonnen op Rustoord? “Woonzorgcentrum Rustoord werd op 30 november 1962 officieel geopend door de toenmalige commissaris der Koningin in Zuid-Holland, mr. Klaasesz en bestaat dus dit jaar 50 jaar. Op initiatief van enkele afgevaardigden van diverse protestantse kerken in Lisse werd in 1956 gekeken

Al

naar een mogelijkheid om een protestants christelijk bejaardencentrum op te richten. Er werd toen een commissie gevormd die voor de helft bestond uit bestuursleden van de Hervormde Kerk en voor de andere helft uit leden van de Gereformeerde Gemeente en de Oud-Gereformeerde Gemeente. Burgemeester De Graaff sloeg uiteindelijk op 28 februari 1961 de eerste paal en dominee Pettinga van de Hervormde Kerk legde de eerste steen in bijzijn van het Bestuur en de Raad van Toezicht. In het daaropvolgende jaar namen de eerste bewoners hun intrek in het bejaardencentrum, waarna op 30 november de officiële opening volgde. In 1982 werd Rustoord verbouwd.” Wat is veranderd toen Rustoord onderdeel werd van DSV? “Sinds de fusie met DSV is er veel veranderd, ook vanuit de landelijke regel- en

wetgeving, bijvoorbeeld de invoering van de zorgzwaartepakketten in 2010. Zorg Thuis Rustoord is sinds de fusie druk bezig om de zorg in de wijk verder vorm te geven volgens het beleid van DSV. Allemaal positieve ontwikkelingen, maar voor de cliënten en medewerkers een enorme ‘culturele’ verandering. Rustoord is echt naar de 21ste eeuw gegaan met al deze nieuwe ontwikkelingen en dat is een goede zaak geweest.” Wat is je ambitie voor Rustoord? “Elk jaar wil ik een stukje dichterbij het geheel komen waar DSV voor staat. Rustoord wil hoge kwaliteit van zorg blijven leveren, op een verantwoorde manier met de Bijbel als grondslag. Wij zien uit naar een nieuwe locatie. De nieuwbouw van Rustoord mag wat mij betreft zo snel mogelijk gebeuren.”

13


Van harte gefeliciteerd met het 50-jarig jubileum van woonzorgcentrum Rustoord

StichtingWelzijn Welzijn Ouderen Ouderen krv krv (SWOK) (SWOK) isis een een hulphulp- en en dienstverlenende dienstverlenende Stichting organisatie die die zich zich richt richt op op senioren senioren in in de de Katwijkse Katwijkse samenleving. samenleving. organisatie SWOK streeft ernaar om de zelfredzaamheid van senioren SWOK streeft ernaar om de zelfredzaamheid van senioren in in stand stand te te houdenen en daar daar waar waar nodig nodig ondersteuning ondersteuning te te bieden. bieden. houden

SWOKhoudt houdtzich zichonder onderandere anderebezig bezigmet: met: SWOK

•• •• • • • • • • • •

Hetgeven gevenvan vaninformatie, informatie,advies adviesen envoorlichting voorlichting aan aan ouderen ouderen en en andere andere belangstellenden. belangstellenden. Het Seniorendaar daarwaar waarnodig nodigde deweg wegtetewijzen wijzen inin het het aanbod aanbod van van hulpverlening hulpverlening in in de de gemeente gemeente Katwijk. Senioren Katwijk. Het ontwikkelen van nieuwe initiatieven op het gebied van wonen, welzijn en zorg, al dan niet met Het ontwikkelen van nieuwe initiatieven op het gebied van wonen, welzijn en zorg, al dan niet met andere zorg - en welzijnsaanbiedende instellingen. andere zorg - en welzijnsaanbiedende instellingen. Het bieden van welzijnsdiensten zoals alarmering, maaltijdservice, klussendienst, etc. Het bieden van welzijnsdiensten zoals alarmering, maaltijdservice, klussendienst, etc. aan senioren en diegenen die langdurig de zorg voor hun naasten hebben. aan senioren en diegenen die langdurig de zorg voor hun naasten hebben. Het aanbieden van praktische hulp bij het uitvoeren van thuisadministratie. Het aanbieden van praktische hulp bij het uitvoeren van thuisadministratie. Het organiseren en aanbieden van recreatieve en educatieve activiteiten, Het organiseren en aanbieden van recreatieve en educatieve activiteiten, waarbij ontmoeting, beweging en zelfontplooiing centraal staan. waarbij ontmoeting, beweging en zelfontplooiing centraal staan.

Het hoofdkantoor van SWOK is gevestigd in "Het Kwadrant" Het hoofdkantoor van SWOK is gevestigd in "Het Kwadrant" Schimmelpenninckstraat 10, 2221 EP Katwijk, Schimmelpenninckstraat 10, 2221 EP Katwijk, Werkdagen geopend van 09.00-16.00 uur. Werkdagen geopend van 09.00-16.00 uur. 071 – 40 163 47 info@swok.nl www.swok.nl 071 – 40 163 47 info@swok.nl www.swok.nl


“Zorg zit in ons bloed” Heb je zelf ervaring in het werken in de zorg? “Zelf ben ik na een technische opleiding in 1974 gestart met de opleiding tot ziekenverzorgende. Daarna heb ik verschillende verpleegkundige en managementopleidingen gedaan. Het gehele management bestaat uit verpleegkundigen en verzorgenden. De zorg zit ons in het bloed en zo hoort het ook.” Je bent sinds 2001 directeurbestuurder van DSV, wat is er sindsdien in de zorg veranderd? “Sinds 2001 is er erg veel veranderd in de zorg. Er zijn steeds meer ouderen gekomen, die ook steeds meer zorg nodig hebben. Om de stijging van de kosten van de zorg in te perken zijn er verschillende maatregelen genomen: er is marktwerking geïntroduceerd, een deel van de zorg uit de AWBZ is overgebracht naar een nieuwe wet, de WMO en er zijn nieuwe regels geïntroduceerd voor het vergoeden van de zorg.” Wat betekende deze veranderingen voor DSV? “In 2001 bestond DSV uit drie traditionele verzorgingshuizen in Katwijk aan Zee en Rijnsburg. DSV bood met ongeveer 300 medewerkers zorg aan 296 bewoners met een lichte zorgvraag. In tegenstelling tot andere instellingen in onze omgeving koos DSV voor haar eigenheid, haar christelijke identiteit en haar zelfstandigheid. Bewust kozen wij voor kleinschaligheid. Een lokale zorgaanbieder met een breed aanbod van diensten, die zich wil nestelen in de haarvaten van de samenleving. Daarmee koos DSV voor een directe relatie tussen zorgaanbieder en cliënt. DSV heeft nu 763 medewerkers in dienst die zorg verlenen aan 750 cliënten. De groei is de afgelopen jaren enorm geweest. Deze groei komt voor een deel door de vergrijzing, maar vooral doordat DSV

haar werk in kleine wijkteams is gaan doen.” Wat bedoel je met kleine wijkteams? “DSV is een lokale zorgaanbieder en werkt met kleine zorgteams die elk onder leiding staan van één teamleider. Dit betekent dat er een direct contact is tussen de teamleider en de cliënten. DSV heeft nu negen wijkteams. Dit betekent dat wij in bijna ieder dorp met 2 of meer teams van Zorg Thuis actief zijn. DSV kenmerkt zich door het organiseren van zorg- en dienstverlening binnen de vertrouwde woonleefomgeving en dicht bij het sociale netwerk van ouderen. In samenwerking met de gemeente, woningbouwcoöperaties en andere betrokken partijen werkt DSV aan de ontwikkeling van zogenaamde ‘woonservicezones’. Dit zijn gebieden binnen een gemeente die een volwaardig pakket van voorzieningen en dienstverlening op het gebied van wonen, welzijn en zorg bieden in de nabije omgeving. Met als doel dat ouderen optimaal profiteren van alle mogelijkheden waardoor zij, waar mogelijk, langer zelfstandig thuis kunnen blijven wonen in hun eigen geliefde omgeving.” “In mijn ogen is de essentie van zorgverlening het aangaan van een relatie met een ander”, benadrukt Gerard. “Bij het aangaan van een relatie speelt het aandacht hebben voor iemand een grote rol. In het dagelijkse leven van de cliënten moet DSV herkenbaar zijn en dit moet ook terug te vinden zijn in de houding en het gedrag van de medewerkers. Gezien de hoge tevredenheidscores bij cliënten slagen wij daar goed in.”

In gesprek met Gerard Herbrink, directeurbestuurder van DSV | Verzorgd Leven

Al

Waarom zouden potentiële cliënten en bewoners moeten kiezen voor DSV in een paar steekwoorden? “Kleinschalig, wijkgericht en het directe contact met de teamleider.”

15


DSV magazine 2012  

DSV magazine 2012

DSV magazine 2012  

DSV magazine 2012

Advertisement