MA PROGRAM: Novak

Page 1

28. 9. 2022 PROGRAM SPLETNEGA PREDAVANJA

Matic Novak OTROCI Z MOTNJO ADHD 18:00–18:05

Uvod

18:05–18:20

Predstavitev lastne izkušnje doživljanja ADHD v šolskem okolju.

18:20–18:40

efiniranje ADHD in ADD, podtipov, vzrokov za nastanek, spremljajoče D simptomatike in načinov zdravljenja.

18:40–19:00

azumevanje vedenja in težav otrok z ADHD v šolskem okolju ter R spoznavanje primernih načinov spopadanja z negativno simptomatiko v šolskem okolju.

19:00–19:15

redstavitev različnih tehnik in metod za krepitev pozitivnih odnosov in P razvoj učinkovitih strategij za ustvarjanje podpornega okolja.