MA PROGRAM: Klanšek

Page 1

15. 2. 2023 PROGRAM SPLETNEGA PREDAVANJA

Lina Klanšek KAKO PREPOZNATI STISKO UČENA (DIJAKA) IN KAKO POMAGATI 18:00–18:05

Uvod

18:05–18:20

Kako razumeti mladostnika in učitelja?

18:20–18:40

Depresija, samopoškodbe, samomorilnost.

18:40–19:00

Tesnoba, motnje hranjenja, psihoza.

19:00–19:15

Opolnomočenje učitelja; čas za vprašanja.