MMA PROGRAM: Klanšek

Page 1

9. 2. 2023 PROGRAM SPLETNEGA PREDAVANJA

Lina Klanšek KONFLIKTI V PREDŠOLSKEM OBDOBJU 18:00–18:05

Uvod

18:05–18:20 Drugačen pogled na otroka in odraslega v konfliktu. 18:20–18:35 Konflikt lahko postane priložnost za krepitev odnosa. 18:35–18:50

(Ne)učinkovito reševanje konfliktov.

18:5 –19:15

Konflikti med vrstniki v vrtcu in rivaliteta med sorojencema.