MA PROGRAM: Šoštar

Page 1

12. 10. 2022 PROGRAM SPLETNEGA PREDAVANJA

Dr. Jernej Šoštar KAKO OHRANJATI AVOTONOMNOST, STROKOVNOST IN SAMOZAVEST UČITELJA V ODNOSU DO STARŠEV? 18:00–18:05

Uvod

18:05–18:20

ako na podlagi različnih tehnik in strategij komunikacije pravilno K sprejemati in podajati informacije ob prisotnosti močnih čustev?

18:20–18:40

ako s pomočjo zaznavnih stilov in odzivov nanje pomirimo sogovornika, K ki je razburjen?

18:40–19:00

Kako vzpostaviti dober stik s sogovornikom in zgraditi krog zaupanja?

19:00–19:15

ako s poznavanjem človeških potreb, vrednot in načinov razmišljanja K podajamo pozitivne predloge?