MA PROGRAM: Romih

Page 1

15. 3. 2023 PROGRAM SPLETNEGA PREDAVANJA

Boštjan Romih VEDNO ZANIMIV IN JASEN NASTOP 18:00–18:05

Uvod

18:05–18:20

je so naše ladje: prijazna in konstruktivna samoanaliza lastnega K govornega nastopa. Nikoli dolgočasen govornik: iskanje najboljše avtentičnosti, uporaba vprašanj, poudarkov, premorov, glasovne raznovrstnosti.

18:20–18:40

ikoli nejasen govornik: količina in urejanje informacij v jasno strukturo, N uporaba analogij, primerov in prenesenih pomenov.

18:40–19:00

ikoli »lesen« govornik: nazaj k naravni, funkcionalni in prepričljivi telesni N govorici (očesni stik, gestikulacija, obrazna mimika, gibanje).

19:00–19:15

ikoli nerazumljiv govornik: zdravila zoper momljanje, kratko sapo in N utrujeno grlo.