MMA PROGRAM: Musek Lešnik

Page 1

21. 09. 2022 PROGRAM SPLETNEGA PREDAVANJA

Dr. Kristijan Musek Lešnik POZITIVNO RAZMIŠLJANJE IN UČINKOVITO SODELOVANJE MED SODELAVCI 18:00–18:05

Uvod

18:05–18:20

Zakaj so odnosi temelj zadovoljstva – pri delu in v življenju?

18:20–18:40

ako pomembni so odnosi v kolektivu za zadovoljstvo pri delu in K v življenju nasploh?

18:40–19:00

Kaj lahko za ohranjanje zdravih odnosov naredimo sami?

19:00–19:15

Nekaj vaj in orodij za boljše počutje (za delo v skupini ali samostojno).