MA PROGRAM: Boštjančič

Page 1

1. 12. 2022 PROGRAM SPLETNEGA PREDAVANJA

Dr. Eva Boštjančič BLAGOVNA ZNAMKA SREDNJE ŠOLE 18.00–18:05

Uvod

18:05–18:20

aj je blagovna znamka in zakaj jo potrebujemo? V čem se blagovna K znamka izobraževalca razlikuje od drugih blagovnih znamk?

18:20–18:40

Značilnosti dobre/prepoznavne blagovne znamke izobraževalca.

18:40–19:00

Ideje za oblikovanje blagovne znamke izobraževalca.

19:00–19:15 Delo v manjših skupinah ter priprava akcijskega načrta za konkretno šolo.