MA PROGRAM: Musek Lešnik

Page 1

22. 2. 2023 PROGRAM SPLETNEGA PREDAVANJA

Dr. Kristijan Musek Lešnik KAKO SPODBUJATI KRITIČNO RAZMIŠLJANJE PRI OTROCIH IN MLADOSTNIKIH 18:00–18:05

Uvod

18:05–18:20

Zakaj spodbujati razvoj prožne miselnosti pri otrocih in mladih?

18:20–18:40

ritično mišljenje v času spleta, družbenih omrežij, teorij zarot in K lažnih novic.

18:40–19:00

Premik od memoriranja proti kritičnemu vrednotenju podatkov.

19:00–19:15

Premik od reprodukcije k produkciji znanja.