MA PROGRAM: Lisec

Page 1

25. 1. 2023 PROGRAM SPLETNEGA PREDAVANJA

Mag. Martin Lisec UČINKOVITO REŠEVANJE KONFLIKTOV IN VZPOSTAVLJANJE NOVE KULTURE ODNOSOV V ŠOLI 18:00–18:05

Uvod

18:05–18:20

O konfliktih in mediaciji v šoli.

18:20–18:40

reventivna vloga mediacije pri preprečevanju nasilja in vzpostavljanju P kakovostnejšega vzgojnega okolja v šoli.

18:40–19:00 Tehnike in proces mediacije. 19:00–19:15

eščine za reševanje konfliktnih situacij po načelih neformalnega procesa V mediacije.