Page 1

sliv bygger på vilje

mmenhold, talent og l at give alt for holdet, er pres og til at bygge små.

er at have viljen. Og fightere – både på og

Benny Schultz privatrådgiver bes@vestjyskbank.dk

Mogens Frik privatrådgiver mof@vestjyskbank.dk

Hovedsponsor:

Nyt

Hvad skal jeg være?

Side 23-25

Motion & Samvær Side 28-35

Til frokost med Jacob... Side 10-11

Energi til livet Side 4-7

”Spjældopgaver” Side 26-27

RINGKØBING OG OMEGNS FIRMAIDRÆT

DANHOSTEL RINGKØBING

Nr. 4 - December 2013


støtterde delokale lokale ViVistøtter fightere.Gør Gørdu? du? fightere. Få 500 kr. til klubkassen. Og måske mere til dig selv... Få 500 kr. til klubkassen. Og måske mere til dig selv... Tag en snak med din lokale vestjyskBANK. Det kan der være penge i. Ikke kun for dig. Men Tag en snak med din lokale vestjyskBANK. Det kan der være penge i. Ikke kun for dig. Men også for din klub. Lige nu skyder vi nemlig 500 kr. i klubkassen, hvis du skifter bank til os, og også for din klub. Lige nu skyder vi nemlig 500 kr. i klubkassen, hvis du skifter bank til os, og flytter alle dine banksager med. flytter alle dine banksager med. Hvilken klub støtter du? Velkommen i vestjyskBANK - din lokale bank. Velkommen i vestjyskBANK.

vestjyskbank.dk/ringkoebing vestjyskbank.dk/ringkoebing

2


Fjordløbet i Ringkøbing er en årligt tilbagevendende tradition. Hidtil har Ringkøbing Atletik og Motion, der er en afdeling under RIF, alene stået som arrangør af dette motionsløb, der sidste år samlede over 600 deltagere. Kort før deadline i starten af december på dette nummer af ROFINyt indgik vi en aftale med RIF om, at ROFI i 2014 er medarrangør af Fjordløbet. Det afvikles søndag den 11. maj. I ROFI har vi en meget aktiv løbeklub med et udvalg, der gør en kæmpe indsats for – som udvalget plejer at udtrykke det – ”at få vores medlemmer til at nyde at løbe”. Vores løbeklub har givet håndslag på, at den sammen med Ringkøbing Atletik og Motion gerne vil lægge kræfter i det praktiske arbejde med at arrangere Fjordløbet i 2014. I bestyrelsen er vi glade for, at udvalget for løbeklubben også vil være med til at påtage sig denne opgave. Det har været helt afgørende for, at vi i ROFI kan lægge kræfter bag ja tak til invitationen om at være med til at arrangere Fjordløbet. Aftalen med RIF er også et signal om og et udtryk for den vilje til samarbejde og medspil, der er skabt i foreningslivet om udviklingen af motions- og idrætslivet i Ringkøbing. Det er det samme medspil, der er i bestræbelserne for en udbygning af ROFI-Centret med bl.a. en multihal. I flere sammenhænge i løbet af 2013 har foreninger og organisationer i Ringkøbing givet udtryk for opbakning til visioner om og indhold i et nyskabende idræts-, motions- og fritids-

Ragna Knudsen Formand

miljø i tilknytning til ROFI-Centret. Uden et tæt samarbejde i foreningslivet kan det ikke lade sig gøre. Vi håber, at 2014 med medspil fra Ringkøbing-Skjern Kommune kan bringe os nogle afgørende skridt videre mod realisering af planerne om en udbygning af ROFI-Centret. Kommunens medvirken i anlægsinvesteringerne er en forudsætning for, at vi i et tæt samarbejde med andre foreninger og organisationer i lokalområdet kan løfte projektet. Som du bl.a. kan læse i dette nummer af ROFI-Nyt, var ROFICentret ramme om den valgcafé, der afsluttede valget i Ringkøbing-Skjern Kommune den 19. november. Et valg er altid en festdag, og jeg vil gerne her ved nytårsskiftet ønske hvert enkelt af medlemmerne i det nye byråd tillykke med valget. Fra ROFI ser vi frem til samarbejdet med det nye byråd om ny udvikling i foreningslivet i hele kommunen til gavn for de mange borgere, der via motion på alle planer og samvær på kryds og tværs fremmer sundhed og livskvalitet. Hermed vil jeg ønske godt nytår til alle og på gensyn i 2014 til mange aktiviteter, arrangementer og positive oplevelser i ROFI og i vores center.

m Sa ejde arb

ROFI-Centret / Danhostel Ringkøbing Kirkevej 26 · Ringkøbing ...........Tlf. 9732 2455 www.rofi.dk · rofi@rofi.dk Fitnesscenter ...........................Tlf. 9732 2455 motionscenteret@rofi.dk Bowling......................................Tlf. 9732 2455

Mød os på

Facebook www.facebook.com/ROFICentret www.facebook.com/DanhostelRingkobing

ROFI-NYT redaktion: Hans Herping, Per Andersen og Ragna Knudsen Annoncer: Lisbet Skovgaard Grafisk Produktion: A. Rasmussens Bogtrykkeri

www.rofi.dk3

R O F I - N Y T • N R . 2 • 2 0 11

■ formanden har ordet

Medspil og samarbejde


Conny fik

”Energi til livet”

Conny til badminton i projekt ”Energi til livet”…. … og på parkour-banen i Pulsparken.

Conny Toft har ikke tal på, hvor mange skridt hun går i det daglige på sit job i Byggecentret 10-4 i Ringkøbing. Men det bliver til mange i virksomheden, hvor hun har haft sin gang i 28 år. Ud over at ekspedere kunder er Conny en del af et lederteam, der har personaleansvar for ca. 25 ansatte i butikken og på lageret og bl.a. også har med indkøb og markedsføring at gøre i hverdagen. Så det var i og for sig ikke mangel på daglig motion og sved på panden, der fik Conny til at deltage i projekt ”Energi til livet”, hvor der over ni arrangementer i løbet af efteråret var mulighed for at afprøve de fleste aktiviteter i ROFI – på kryds og tværs og på nye og spændende måder. - For nogle år siden var jeg med til pulsspin og workout i ROFI-Centret. Men når man som oftest først er hjemme fra arbejde efter kl. 18, har det været svært at deltage på faste hold og til faste tidspunkter. Så ud over de mange skridt på arbejdet, har min jævnlige motion efterhånden mest været gåture på ca. 5 km fra min bopæl på Enighedsvej til og langs fjorden. Min motivation til at deltage i projekt ”Energi til livet”, var især muligheden for at afprøve - for mig - nye aktiviteter og på nye måder. Både fordi det lød spændende og for måske at finde frem til en aktivitet, som kan passe godt ind i min daglige rytme. Jeg læste om projektet i Ugeavisen og fik en veninde med, fortæller Conny Toft.

Løb og hula-hop Løb, skydning, fitness-discipliner, stavgang, petanque, bowling, fodbold, badminton, aktiviteter i Pulsparken i Ringkøbing, svømning og kostvejledning er de aktiviteter, der har været på programmet i ”Energi til livet”. Conny var med næsten hver gang, og hun er begejstret. - Det har været fantastisk spændende at prøve nye aktiviteter og være sammen på kryds og tværs med hyggelige mennesker og dygtige instruktører.

4


Gaver pakkes smukt ind, og der er landsdækkende bytteservice indenfor 30 dage. Nygade 2 - Ringkøbing – Tlf. 97 32 01 06 - www.inspiration.dk Annonce Ringkøbing.indd 1

Den ottende aften i projekt ”Energi til livet” den 30. oktober var deltagerne bl.a. i aktion i den nye Pulspark ved Vesterhavshallen og Ringkøbing Svømmehal. Her er aftenens deltagere samlet på parkour-banen. Siddende forrest Nicklas Nielsen, der instruerede deltagerne. Han har været med til at indrette Pulsparken og bruger den selv meget. Parken er i høj grad et besøg værd for folk i alle aldre, som gerne vil have god, afvekslende og sjov motion.

08-03-2011 12:21:48

■ energi til livet

Bliv inspireret til nyt til din bolig eller til en god gaveidé


Vi har i den grad moret os sammen og haft gode oplevelser undervejs. Blandt de mange aktiviteter er det nok løb og aktiviteter med hulahop-ringe, der i særlig grad ”tændte mig”. Jeg kunne godt tænke mig, at hulahop blev en fast aktivitet i ROFI-Centret. Den kunne jeg mærke flere dage efter, og den er efter sigende meget effektiv, understreger Conny.

* I forrige nummer af ROFI-Nyt, der kan læses på ROFIs hjemmeside www.rofi.dk, kan du læse mere om ”Energi til livet” og se billeder fra hele forløbet.

Også, hvis det ikke er gratis Projekt ”Energi til livet” var både et forsøg i ROFI og et pilotprojekt inden for Dansk Firmaidrætsforbund. Og det var gratis for deltagerne. I alt godt 50 deltog i forløbet. - Hvis det bliver gentaget næste år, vil jeg gerne deltage igen – også selv om det skal koste et beløb at være med, siger Conny Toft. ROFI går nu i gang med at evaluere projektet. Derefter tages der stilling til, om det skal tilbydes igen i 2014.

6

Der er for øjeblikket ca. 40 medlemmer i ROFI-svømning. De kan svømme hver onsdag mellem kl. 17.30 og 18.30 i Ringkøbing Svømmehal, og der er plads til mange flere. Den ottende aften i projekt ”Energi til livet” havde deltagerne også mulighed for at prøve det våde element. Her ses nogle af dem i bassinet. Bagest formanden for ROFIs svømmeudvalg, Carl Chr. Josephsen.


■ energi til livet

Bent Kiilerich laver akrobatik på parkour-banen i Pulsparken.

Menuen stod på sund og velsmagende mad fra ROFI-Centrets gode køkken ved det sidste arrangement i ”Energi til livet”. Her er Ilse Carlson klar til den lækre menu.

Elin Kristensen (tv), der bor på Heboltoft, og Ilse Carlson, der bor på Kløvervænget, deltog i samtlige arrangementer i ”Energi til livet”, og det udløste præmier den sidste aften i projektet. Efter lodtrækning blandt de to vandt Elin et årsabonnement til den aktivitet, hun ønsker i ROFI, mens Ilse kunne tage hjem med et gavekort til en gang ”ben og bowl” i ROFICentret. Efter overrækkelsen af præmien gav Elin udtryk for, at årsabonnementet nok skal bruges til et program i fitnesscentret.


El-installation erhverv/privat/landbrug · Solceller · Hvidevarer · Tyverialarm · Belysning · Varmepumper · Ventillation · Data

”Skal jeg også være din el-installatør?”

2221 3500 Både til individuel træning og til træning på hold er der mange brugere i ROFIs fitnesscenter. Det understreges f.eks. af, at der til holdtræningen i de forskellige fitness-discipliner er i alt 13 instruktører. De tre seneste instruktører i flokken er 24-årige Peter Frederiksen, der bor i No, 28-årige Michelle Hammersholt Sørensen, der bor i Kloster, og 37-årige Jens Præstegaard, der bor i Ringkøbing. Peter er instruktør i Cirkeltræning torsdage kl. 20 og lørdage kl. 10. Jens er instruktør i disciplinen X-fit tirsdage kl. 19.15, og Michelle er instruktør for et hold i bodytoning onsdage kl. 17. Her er ganske kort, hvad de tre bl.a. synes er fedt ved at være instruktør i ROFIs fitnesscenter. Peter: - Her møder du alle typer af mennesker til alsidig træning. Michelle: - Det er dejligt at være med til at inspirere andre og give det gode humør videre. Jens: - Når du er instruktør, kommer du for det første selv afsted til træning. For det andet er det fedt at motivere og se folk give den hele armen under træningen, så de er helt ”kvæstede” – og så kommer de og siger tak bagefter!

Peter, Jens og Michelle - nye instruktører i fitness Til daglig arbejder Peter ved Forsvaret i Skive. Michelle er sekretær og bogholder i firmaet Company House i Skjern, og Jens er uddannelsesleder på Ringkøbing Handelsgymnasium.

EN LI

SO D K N

BA

Tlf. 9732 1166 / www.landbobanken.dk

8


■ fitness i rofi-centret De er nye instruktører på fitness-hold i ROFI-Centret. Fra venstre Peter Frederiksen, Jens Præstegaard og Michelle Hammersholt Sørensen.


Til julefrokost med Jacob Haugaard:

Vennerne lod værktøjet ligge…. ”Venner lad værktøjet ligge. Hvad skal vi bruge det til? Arbejde gider vi ikke. Det har vi tyskerne til”.

På melodien ”Brødre lad våbnene lyne” var det et af de spøjse numre, som komikeren, sangeren, komponisten, skuespilleren, tidligere medlem af Folketinget og frontfigur i Sammenslutningen af Bevidst Arbejdssky Elementer, Jacob Haugaard, fik ca. 725 feststemte mennesker til at synge med på i ROFI-Centret lørdag aften den 30. november. Jacob Haugaard var i den grad med til at få folk op på mærkerne, da han optrådte ved den årlige julefrokost i ROFI-Centret. Både blandt folk før og under frokosten og på scenen tog han vestjyderne med storm. Festligt, folkeligt og fornøjeligt.

10

Bjarne Højland, der er pedel på plejehjemmet Fjordglimt i Hvide Sande, havde Jacob Haugaard som sidemand ved forretten under julefrokosten. Bjarne var ”påhæng” til Karen Marie Nohns, der er ansat i revisionsfirmaet KPMG i Ringkøbing. KPMG var et af de mange firmaer, der havde valgt ROFICentret som ramme for den årlige julefrokost.


■ julefrokost i rofi-centret

Stående bifald til Jacob Haugaard.

Mange virksomheder på egnen bruger festen i ROFI-Centret som ramme for deres julefrokost for medarbejderne. Og i hvert fald dén aften lod de og alle andre deltagere i festen ”værktøjet ligge” bortset fra kniv, gaffel og ske. Det blev en kanonfest, hvor de to velspillende bands ”Alley Cats” og ”Let’s Dance Band” leverede musikken. ROFI har allerede besluttet, at der også i 2014 skal være julefrokost i ROFI-Centret. Og bestyrelsen er gået i tænkeboks for at finde frem til, hvem der skal være hovednavnet på plakaten til den tid. I 2012 var det Finn Nørbygaard. I 2013 Jacob Haugaard. Hvem bliver det i 2014? Det kan du formentlig læse i næste nummer af ROFI-Nyt, der udkommer i april.

Jacob Haugaard i omklædningsrummet, efter at han havde optrådt for 725 gæster ved julefrokosten. Her ses han sammen med leder af ROFI-Centret, Per Andersen (tv), souschef i centret, Birger Gade Kristensen, og til højre Karsten Mogensen, der var Jacobs lydmand under showet.


- Jeg synes, det er en pligt at stemme. Ellers kan man ikke tillade sig at brokke sig, hvis der er noget, man er utilfreds med. Understregede Birthe Kirkgaard over for ROFINyt, lige efter at hun tirsdag den 19. november som den første vælger havde sat sine krydser ved kommunal- og regionsvalget på afstemningsstedet i ROFI-Centrets anneks. Birthe, der er efterlønner og bor på Solbærvej i Rindum, har gennem årene stemt ved mange valg, men denne tirsdag var det første gang, hun stemte i Ringkøbing-Skjern Kommune. Det har sin geografiske forklaring. Hun er tilflytter fra Esbjerg. - Jeg kender ikke rigtig nogen af kandidaterne her i kommunen, så jeg gik ind på DR på nettet for at pejle mig frem til, hvilket parti jeg er mest enig med, fortalte Birthe, efter at hun havde afleveret sine stemmesedler.

Thomas ved lukketid Birthe Kirkgaard stemte kl. godt 8. Ved lukketid kl. 20 satte 35-årige Thomas Knudsen, der bor på Solbakken i Rindum, som den sidste vælger sine krydser ved valget i ROFI-Centrets anneks. På valgdagen sætter han krydser, men til daglig sætter Thomas vindmøller op for Siemens rundt i Europa. Han nåede hjem til Rindum til valget og nåede altså også at stemme, lige før valgstedet blev lukket.

Elever fra 9. klasserne på Ringkøbing Skole var ikke gamle nok til at kunne stemme ved dette kommunal- og regionsvalg. Men da valgstedet i ROFI-Centrets anneks åbnede, fik de en forsmag på, hvad der venter dem, når de får stemmeret. Her fortæller formanden for valgbestyrelsen i ROFI-Centret, Peder Sørensen fra SF, eleverne om valgets gang, lige før afstemningen blev åbnet.

12

Den første, den sidste og det hele - Jeg stemmer ved alle valg for at have en lille smule at skulle have sagt, understregede Thomas, da han havde stemt. Annekset i ROFI-Centret var et af de 36 afstemningssteder i Ringkøbing-Skjern Kommune. I løbet af dagen nåede stemmeprocenten i Rindum op på

Køkkenleder i ROFI-Centrets køkken, Jens Stampe, og køkkenassistent Conny Randeris diskede op med stort kagebord i valgcafeen. Resultatet af optællingen af stemmer rundt på valgstederne kunne følges på storskærm i valgcafeen. Her er det Fjordlisten, der følger med. Listen fik ét mandat i det nye byråd.


En hovedrolle

Birthe Kirkgaard var den første vælger ved stemmeurnerne i ROFI-Centrets anneks.

ROFI-Centret var et af de store valgsteder i kommunen. Men derudover spillede centret også på anden vis en hovedrolle på valgdagen. Ringkjøbing-Skjern Kommune havde – som for 4 år siden – valgt centret som ”valgcafé” i forbindelse med offentliggørelse af det samlede valgresultat for hele kommunen. Mange kandidater til valget mødte op fra hele kommunen bl.a. for at få de første meldinger, om de var ”købt” eller ”solgt”. Derudover var der blandt de fremmødte mange organisationsfolk fra de forskellige partier og lister, mange repræsentanter fra pressen og andet godtfolk, der ”blot” som vælgere interesserede sig for, hvordan det nye byråd kom til at se ud. Rundt i krogene i centret var der også de første intense sonderinger mellem de valgte om, hvordan posterne skulle fordeles i det byråd, der skal regere kommunen i de næste 4 år. Så på den måde blev det en lang og spændende valgdag og –nat i ROFI-Centret!

Det sidste kryds ved kommune- og regionsrådsvalget i ROFI-Centrets anneks på valgdagen blev sat lige før lukketid af Thomas Knudsen.

Lokalafdelingen af organisationen SOS Børnebyerne havde fået tilladelse til at samle ind ved valgstedet i ROFI-Centrets anneks. Her ses Karen Marie Steiner, Ringkøbing, med indsamlingsbøssen. SOS Børnebyernes formål er at hjælpe forældreløse, forladte og sårbare børn.

■ valg i rofi-centret

79,2 pct. Det var et godt stykke over den gennemsnitlige valgdeltagelse i hele kommunen. Den var på 76 pct.


Kystsikring og vindmøller. Tidligere dykker Clavs Draiby, Hvide Sande (tv), og gårdejer Ole Jacobsen, Hanning, var ikke blandt kandidaterne til kommunalvalget i Ringkøbing-Skjern Kommune. Alligevel dukkede de op i valgcafeen i ROFI-Centret for at følge slagets gang. Selv om man ikke er politiker, kan man godt have mærkesager. Til ROFI-Nyt fortalte Clavs, at hans mærkesag for øjeblikket er kampen for kystsikring, så den nuværende kystlinje mod Vesterhavet kan bevares. Og Oles mærkesag: - Jeg er modstander af modstanden mod vindmøller, altså tilhænger af møller.

Pressen mødte talstærkt op i valgcafeen for at følge resultatet af valget. På billedet er det journalist Bjarke Kamstrup (th) og kameramand Richard Svendsen, begge fra TV Midt/Vest.

Østergade 17 6950 Ringkøbing Tlf.: 9732 4422 Fax: 9732 5201

Holstebrovej 79, Hee - 6950 Ringkøbing. - Tlf. 9733 5360 - www.hee-entreprise.dk

14


Elever fra samfundsfagslinjen i 3. g på Det Kristne Gymnasium i Ringkøbing havde kommunalvalget i Ringkøbing-Skjern Kommune som projekt. Som et led i projektet var de til valgcafé i ROFI-Centret for at lave research. Her ses eleverne sammen med deres lærer Marianne Karlsmose (th), der i øvrigt er tidligere landsformand for Kristendemokraterne.

PARTNER REVISION statsautoriseret revisionsselskab

Hugborgvej 18 - DK-6950 Ringkøbing - Tel.: +45 97 32 10 55 ringkoebing@partner-revision.dk - www.partner-revision.dk

■ valg i rofi-centret

Dagbladets chefredaktør, Søren Christensen (tv) interviewer Henning Klausen fra Det Konservative Folkeparti, efter at valgresultatet var kendt. Henning Klausen opnåede ikke valg til byrådet.


7

+

7

AlgAde 10 • Ringkøbing • 9732 0408

)

2

4

-

' 0

/

6

-% J

8

7

-

-7 E E

E

Y

X

X

I

S

V

V

I

MW

MW

I

V

V

S

I

X

X

YE J

Ringkøbing Skjern Låseteknik

DØGNVAGT TLF. 40 33 66 42

Advokatanpartsselskabet Thorninger støtter sporten

WWW.M-MASTRUP.DK

nb tegnestuen aps

Advokatanpartsselskabet

Bjørn Christiansen Thomas Olsen Arkitekter M.A.A Vester Strandsbjerg 4 A, 6950 Ringkøbing Tlf.: 9732 2100 Fax: 9732 4744

Herningvej 1, 6950 Ringkøbing 9732 3811 advokat@thorninger.dk www.thorninger.dk

Advokat Thorninger_2014_støtter sporten.indd 1

16

02/12/13 13.15


Formanden for DGI Vestjylland, Hans Laurids Pedersen, Ådum, (th) var opstillet for Venstre, dog uden at blive valgt til byrådet. Her får han sig en snak i valgcafeen med Kr. Kjærgaard, Ringkøbing. De to kender hinanden fra deres foreningsarbejde.

Niels’s Gulvbelægning

Ringkøbing Flagstænger Salg og udlejning af flag og flagstænger Tlf. 9732 2388 - www.ringkobingflag.dk

Niels Andersen

Skådsmosevej 8 - Tlf.: 9732 5444 Mobil: 2320 6191

VESTJYSK SERVICE OG KVALITET I LANGE BANER

Statsaut. ejendomsmægler, MDE

Tlf. 97 32 30 22 · www.bcvj.dk Torvegade 5e · 6950 Ringkøbing

Vores boligudstlling har åbent alle ugens dage kl. 9-21

Badevej 13 (ubemandet boligudstilling) Søndervig · 6950 Ringkøbing

■ valg i rofi-centret

Niels Erik Mortensen (tv) fra Fremskridtspartiet opnåede ikke valg til byrådet. Det gjorde derimod Jens Erik Damgaard (i midten) og Kristian Andersen, begge fra Kristendemokraterne. For de to sidstnævnte var der tale om genvalg i forhold til valget for 4 år siden.


Nybyggeri - Tilbygning - Ombygning - Reparationer -Glas

Værksted: Svinget 4 • 6950 Ringkøbing • Tlf.: 9732 0594 • Fax: 9732 3307 • Bil: 4018 3408

- Jeg har på en måde været ”fast inventar” i ROFI-Centret i de seneste 18 år. Siger 53-årige Zifo Hasanovic med et smil. Han kom til Ringkøbing i 1993 som flygtning fra Bosnien. Siden den 1. november 2013 har han via Jobcentret i Ringkøbing-Skjern Kommune været ansat i et fleksjob på 10 timer om ugen i fitnessafdelingen i ROFI-Centret. Den mellemliggende historie om Zifos tilknytning til Ringkøbing og ROFI-Centret startede, da han sammen med sin kone og deres datter på godt 2 år i august 1993 kom til flygtningelejren i Rindum, som Røde Kors oprettede på grund af krigen på Balkan. I 1996 flyttede de til en lejlighed på Stenaldervej, og i år 2000 købte de hus på Rugvænget. Det var også i år 2000, at Zifo, der i Bosnien arbejdede som lastvognschauffør og lagermand på en stor fabrik, blev ansat i montageafdelingen på Vestas i Lem. - Jeg var meget glad for arbejdet og samværet med mine kolleger på Vestas. Men i 1999 blev jeg opereret for en diskusprolaps. Da jeg 4 år efter fik én mere, måtte jeg desværre stoppe på arbejdet og overgå til ledighedsydelse og sygedagpenge, fortæller Zifo, der stadig i perioder har store problemer med ryggen.

Tilknytningen til ROFI-Centret Mens Zifo boede i flygtningelejren i Rindum, kom han og hans kone, Emina, ofte i ROFI-Centret. Det var også her, at de gik på sprogskole. Senere var han med på det hold for modtagere af sygedagpenge, som med kommunal finansiering trænede med stor succes i centret i en periode, og Zifo går også flere gange om ugen til individuel træning i fitnesscentret – især for at afhjælpe de største problemer med ryggen. - Jeg har ventet længe på at få et fleksjob, og jeg er glad for, at det blev i ROFI-Centret. Her føler jeg mig i gode og trygge rammer, understreger Zifo, der i sit fleksjob bl.a. har vagter i receptionen i fitnesscentret.

Man må også selv gøre en indsats Zifo Hasanovic føler, at han og familien er blevet godt integreret i Ringkøbing. - Vi blev godt modtaget og har fået en god behandling her. Mennesker er forskellige, men lige meget hvor du bor i verden, må du også selv gøre en indsats for at blive accepteret og være en integreret del af lokalsamfundet, understreger han. Da krigen startede på Balkan, drejede det sig for

Tømrer, maskin- og bygningssnedkeri Total- og hovedentrepriser

Gert S. Andersen

Birkmosevej 17 • 6950 Ringkøbing • Tlf.: 9732 1111 • Fax: 9732 5111

18


■ fleksjob i rofi-centret

Zifo har været fast ”inventar” i ROFI-Centret i 18 år

Zifo og hans kone ”bare om at komme væk – lige meget hvorhen”, som han udtrykker det. Om det nogensinde kan blive aktuelt at vende permanent tilbage til Bosnien, tør Zifo ikke spå om. - Meget af vores familie og mange af vores venner bor i dag forskellige steder i Europa. Det er ikke til at sige, hvad der sker i fremtiden, men i hvert fald indtil videre bliver vi i Ringkøbing, hvor vi er glade for at bo, siger Zifo. Hans kone arbejder i et fleksjob som hjælper for

Zifo Hasanovic i receptionen i fitnesscentret, hvor han har et fleksjob på 10 timer om ugen.

hendes handicappede bror, der også bor på Rugvænget. Parrets ældste datter arbejder på Mac Donald i Herning, en søn er i gang med sidste år på Ringkøbing Handelsskole, og den yngste datter går i 2. klasse på Ringkøbing Skole.


www.garant.nu

Garant Ringkøbing

Ribovej 2 . 6950 Ringkøbing

Tlf. Gulve 97 32 06 97 Tlf. Gardiner 97 32 17 77

Irma Andersen har haft sin gang i ROFI-Centret siden 1978 – lige siden dengang, da centret kun var én idrætshal.

Det fik Irma bl.a. med hjemmefra:

Åbn munden, tag hensyn og gør selv en indsats

Kom i form med tilløb i Matas J. A. Jensen Algade 18 Tlf.: 9732 0101

20


Som den anden yngste af en børneflok på 10 på en landejendom i Øster Rindum var det vilkår og egenskaber, som Irma Andersen fik med i rygsækken hjemmefra. Og efter eget udsagn har hun haft stor gavn af den ballast senere i tilværelsen. Både i arbejdslivet, hvor nu 55-årige Irma er advokatsekretær, og i fritiden, hvor hun lægger mange timer i posten som sekretær i ROFIs bestyrelse. - Jeg lærte meget af mine ældre søskende, f.eks. kunne jeg læse, da jeg startede i 1. klasse, og det lagde et godt fundament for hele min skoletid, hvor jeg havde let ved det meste. Mine brødre lærte mig også at løbe stærkt, idet de altid drillede. F.eks. løb de efter mig med kålorm, og så var det bare med at komme afsted ud over kartoffelrækkerne.

På 38. år hos Thorninger Efter 7 år i Rindum Skole, 3 år i realen på Ringkøbing Skole og ét år på Ringkøbing Handelsskole kom Irma i 1976 i lære i advokatfirmaet Skovborg Andersen og Thorninger, nu Advokatfirmaet Thorninger. Og her har hun så været siden. Nu på 38. år. - I mit job som advokatsekretær har jeg lært mange mennesker at kende. Jeg sætter især stor pris på den tætte kundekontakt. Bistand i forbindelse med overdragelse af virksomheder og opgaver i forhold til erhvervslivet i det hele taget udgør en stor del af mit daglige arbejde. Jeg har også meget at gøre med konkursboer, tvangsauktioner og incassosager. Det er sager, der for de involverede kan være forbundet med store menneskelige omkostninger. Min rolle er naturligvis at forholde mig professionelt til sagernes indhold, men på den anden side også forsøge at sætte mig ind i folks situation og i videst muligt omfang tage hensyn, understreger Irma.

I ROFI-Centret siden 1978 Irma har haft sin gang i ROFI-Centret siden 1978 –

lige siden dengang, da centret kun var én idrætshal. På banen har hun bl.a. dyrket badminton, men håndbold i Rindum Sogne- og Ungdomsforening var i over 20 år indtil årtusindskiftet hendes absolut foretrukne sportsgren. - Serie 2 var det højeste, jeg nåede i min karriere. Men jeg kan da sige, at jeg var med til at skabe grundlaget for det, Ringkøbing Håndbold har udviklet sig til i dag, hvor førsteholdet spiller i landets bedste række, smiler Irma. Gennem årene har hun i forskellige sammenhænge lagt utallige frivillige arbejdstimer i først Rindum SU og senere fra 1992 i ROFI. Her har hun bl.a. været med i badmintonudvalget og i 12 år i det, der i dag hedder fitnessudvalget. Fra 1999 til 2003 var Irma sekretær i ROFIs bestyrelse – en post, hun efter knap en halv snes års pause vendte tilbage til sidste år.

Unge i lederudvikling - Jeg synes, det er inspirerende at være sammen med andre, der også bruger en del af deres fritid på frivilligt foreningsarbejde. I ROFI har vi netop sat gang i en proces med lederudvikling, bl.a. med det formål at tiltrække nye frivillige kræfter. Jeg kunne f.eks. godt ønske, at vi blandt unge i vores uddannelsesinstitutioner kan skabe bred interesse for at bruge lederarbejde i ROFI som en del af deres videre udvikling og CV. De unge har mange gode ideer og kan se tingene fra nye vinkler, så det vil så absolut være godt at få flere unge til at engagere sig i det frivillige foreningsliv, vi kan tilbyde i ROFI. Irma er gift med Brian, der kører lastvogn i firmaet J. M. Jensen i Skjern. Parret, der bor på Jens Kirks Vej i Ringkøbing, har to børn – Ronnie, der er vindmøllemontør i firmaet Vattenfall og bor i Esbjerg, og Christina, der arbejder som tolk og translatør i EU Kommissionen og bor i Luxembourg. Irma og Brian nyder meget at være sammen med deres nu i alt tre børnebørn, og i fritiden om sommeren er de ivrige sejlere og campister.

■ profilen

- I mit barndomshjem lærte jeg bl.a., at man er nødt til at åbne munden, hvis man skal blive hørt og klare sig. Men jeg lærte også, at man skal tage hensyn til andre, at man skal bestille noget for at følge med, og at man selv skal gøre en indsats for at komme frem i tilværelsen. Det kommer ikke af sig selv.


Der er i år ny toner i nytårskoncerten i ROFICentret. Orkester Midt/Vest leverer musikken, suppleret af Vestjysk Koncertkor. Trine Jepsen og Preben Kristensen er solister, og sidstnævnte er samtidig konferencier under koncerten, der som tidligere år arrangeres af Rindum Sogneog Ungdomsforening og Musikskolen Ringkøbing-Skjern. Datoen for koncerten er i år lørdag den 18. januar med start kl. 15. - Vi har hørt på ønsker fra vores trofaste publikum om kendte solister til nytårskoncerten, og det mener vi til fulde opfyldes i år. Vi håber, at publikum vil tage godt imod vores nye orkester, koret og de kendte sangere og entertainere Trine Jepsen og Preben Kristensen, siger Birgit Rønnow fra Rindum Sogneog Ungdomsforening.

Nye toner i nytårskoncerten

De medvirkende Orkester Midt/Vest er et symfoniorkester, der blev oprettet af Ringkjøbing Amtsråd i 1994. Dygtige amatørmusikere og studerende på Musikalsk Grundkursus (MGK) i Holstebro får i orkestret mulighed for at spille sammen med professionelle. Solopositionerne i orkestret er besat af professionelle, som på den måde er spillende instruktører. Orkester Midt/Vest har David Riddell, der stammer fra Skotland, men bor i Danmark, som dirigent. Vestjysk Koncertkor er udsprunget af de legendariske kor- og orkesterstævner, der gennem 20 år fandt sted på Nr. Nissum Seminarium. Koret holder nu til på Holstebro Gymnasium og består af ca. 45 sangere. De mødes en halv snes gange om året for at indstudere større musikalske værker, der opføres i samarbejde med professionelle solister og musikere. Preben Kristensen er af de fleste nok mest kendt som medlem af Linie 3, hvor han sammen med Anders Bircow og Thomas Eje har leveret musikalske shows på samlebånd gennem 25 år. Men Preben Kristensen er også kendt som en stor skuespiller og sanger. Bl.a. har han lagt sang- og talestemme til utallige tegnefilm. Trine Jepsen fik sit gennembrud i 1999, da hun vandt Dansk Melodi Grand Prix med sangen ”Denne Gang”. Siden har hun optrådt i talrige sammenhænge. F. eks. havde hun i 2012 hovedrollen i den meget roste musical ”Evita” i Black Box Theatre i Holstebro. - I de seneste syv år har promenadeorkestret Lauseniana - også kaldet ”Slyngelorkestret” – leveret musikken til vores årlige nytårskoncert. Vi har været meget glade for dette samarbejde, men synes, at tiden nu er inde til at prøve noget nyt, understreger Birgit Rønnow.

22

Preben Kristensen Trine Jepsen

Vestjysk Koncertkor

Orkester MidtVest


■ uddannelsesmesse i rofi-centret

- Det er fedt, at de på den måde giver os mere viden som en hjælp til at vælge, hvad vi skal videre i livet, understregede disse fem elever fra 9. klasse på Hvide Sande Skole, som var med på uddannelsesmessen i ROFI-Centret. Foreløbig har de allerede bestemt, hvad de skal efter sommerferien. Fra venstre: Niclas skal på HTX i Skjern, Mathias på Sportscollege i Holstebro, Fredrik på HTX i Skjern, Jacob på Husby Efterskole og Kenneth på Teknisk Skole i Skjern.

Hvad skal jeg være? Politibetjent? Mejerielev? Slagter? Automekaniker? Social- og sundhedsassistent? På gymnasium, på handelsskole, på teknisk skole? Hvilken vej skal jeg gå? Hvad kan jeg blive? Hvad skal jeg være?

Som ung i 8.-10. årgang i folkeskolen eller på efterskole skal man i gang med at vælge, hvilken uddannelse man skal slå ind på, og hvilket job man kan tænke sig at leve af. Mulighederne er mange, og det kan være uhyre svært at vælge imellem de mange job- og uddannelsesmuligheder.

På den årlige uddannelsesmesse, som den 5. december for andet år i træk blev afviklet i ROFICentret, forsøger UU Ringkøbing Fjord at hjælpe de unge et stykke på vej mod valg af uddannelse og erhverv. UU Ringkøbing Fjord står for Ungdommens Uddannelsesvejledning og dækker hele Ringkøbing-Skjern Kommune, hvor der er ca. 1.500 elever i ungdomsårgangene 8.-10. klasse. Knap 1.200 af dem var med på messen. - Messen er et element i vores almindelige uddannelses- og erhvervsorientering til de unge. Vi vil gerne vise hele paletten af muligheder. Derfor har

Arla har en stor koncentration af fabrikker i Videbækområdet, og folk fra den internationale mejerivirksomhed gjorde på messen bl.a. opmærksom på de mange karrieremuligheder, der er, hvis man uddanner sig som mejerist. Bl.a. Per Sandfeld (tv) og Frank Rasmussen stod klar med råd og vejledning til de unge.


Den Jydske Haandværkerskole i Hadsten var blandt de mange uddannelser, der havde en stand på messen. Her ses uddannelsesvejleder i UU Ringkøbing Fjord, Christian Birch, ved en reklame i denne stand.

rigtige mange ungdomsuddannelser og enkelte repræsentanter for erhvervslivet stande på messen. ROFI-Centret er meget velegnet til messen, fordi der er så mange faciliteter her og god plads, siger uddannelsesvejleder i UU Ringkøbing Fjord, Christian Birch.

”Se, høre og røre” Christian understreger, at det naturligvis er meget positivt, at de unge har mange valgmuligheder, men for den enkelte unge gør det på den anden side ikke processen i valget lettere. - På uddannelsesmessen handler det meget om, at de unge får mulighed for at ”se, høre og røre”. Det får de ved at møde mennesker, som har erfaring i deres respektive jobs, og unge, som selv er i gang med en uddannelse på en skole eller i en Simone (tv), Line (i midten) og Malina går i 10. klasse på Skjern Byskole. På uddannelsesmessen gjorde de reklame for netop at tage denne klasse med, før man bevæger sig videre ud i uddannelses- og arbejdslivet. - 10. klasse er virkelig godt, især fordi indholdet er meget afvekslende. Vi har bl.a. temauger, hvor vi stifter bekendtskab med mange nye ting, men også lærer at samarbejde. Det kan vi få meget glæde af senere i livet, siger de tre.

24

virksomhed. Et vigtigt element i vejledningen er også at gøre opmærksom på de uddannelser, hvor der er særligt gode muligheder for at få job efterfølgende. Det er jo en kendt sag, at hovedparten af unge vælger en gymnasial uddannelse. En af vores opgaver som vejledere er eksempelvis også at åbne de unges øjne for de muligheder, der ligger i at tage en erhvervsuddannelse - af hensyn til dem og deres karrieremuligheder, men også af hensyn til erhvervslivet, der har behov for godt kvalificeret arbejdskraft, understreger Christian Birch.

Politiet og Arla På messen kunne de unge bl.a. møde 29-årige Anne Kristine Voetmann fra Herning Politi. Hun er færdig med sin uddannelse som politibetjent i oktober næste år.


- Da jeg startede på uddannelsen, gik mine planer i retning af at blive ansat i den del af Politiet, der har med efterforskning at gøre, men jeg skal nok have noget erfaring på gaden først. Jeg har også en lille drøm om at blive udstationeret på Grønland i en periode som et led i min karriere. Der er mange muligheder inden for Politiet. Jeg synes, at uddannelsen og jobbet giver mig gode udfordringer. Der er ikke to dage, der er ens, og du møder mange forskellige mennesker fra forskellige samfundslag, understreger Anne Kristine. Hun tog en uddannelse som bachelor i spansk og europæiske studier på Handelshøjskolen i Århus, inden hun blev optaget i Politiet. Men en baggrund af den art er absolut ingen forudsætning for at blive politibetjent. Mindre kan gøre det. Mejerivirksomheden Arla havde også en stand

■ uddannelsesmesse i rofi-centret

Simone Graversen går i 10. klasse på Hvide Sande Skole. Hun overvejer, om hun på et tidspunkt skal uddanne sig til politibetjent. Det fik hun sig en snak om med Anne Kristine Voetmann, der arbejder hos Herning Politi og er færdiguddannet i oktober næste år. Politiet havde en stand på messen, og standen blev besøgt af mange unge.

på messen. Ansatte i virksomhedens afdelinger i Videbæk-området - Troldhede, Nr. Vium, Danmarks Protein og Arinco – fortalte bl.a. de unge, hvorfor det er en god idé at starte som mejerielev. - Uddannelsen tager 3 år. Så er du mejerist. Med den baggrund er der en lang række muligheder for at skabe sig en karriere – ikke kun inden for mejeribranchen, men også inden for andre fødevareindustrier og f.eks. i medicinalindustrien. I Arla på landsplan tager vi 60 elever ind om året, og det er en meget populær uddannelse. Ikke mindst her i Vestjylland, hvor vi har den store koncentration af Arlafabrikker, fortalte Per Sandfeld fra Arla til ROFI-Nyt.

Fra venstre Nicklas, Kenny og Rasmus gjorde på messen reklame for de uddannelser, man under overskriften ”Mad til mennesker” kan få på Skjern Tekniske Skole. De er alle tre i gang med grundforløbet på skolen. Nichlas vil være slagter, mens Kenny og Rasmus vil være gastronomer, der er fællesbetegnelsen for uddannelserne til kok og tjener.


Allan er til ”spjæld-opgaver” og meget mere i Vestjysk EL I hvert fald uden for håndværkerkredse er det nok de færreste, der ved, hvad betegnelsen ”spjæld-opgaver” dækker over. Men indehaveren af Vestjysk EL, installatør Allan Aakerblad Jensen, ved det. Han gør meget i opgaver af den art. - ”Spjæld-opgaver” er mindre opgaver, der kan klares i løbet af et par timer. Kunderne sætter stor pris på, at de hurtigt kan få ordnet de ting, der er mere eller mindre akutte, men som har stor betydning for, at de kan komme videre i deres hverdag. Derfor lægger jeg meget vægt på, at jeg har et bredt sortiment af værktøj i min bil, så jeg er godt gearet til ”spjæld-opgaverne”, forklarer Allan, der både er chef og eneste ansatte i Vestjysk EL. 37-årige Allan Aakerblad Jensen stammer fra Højmark. Efter 7 år i sognets skole og to år på Brejninggård Efterskole kom han i lære som elektriker i firmaet Byskov i Ringkøbing, hvor han blev udlært i 1998. Herefter var han i et par år rejsemontør for Vestas. På den måde kom han rundt i hele Europa og til USA, men det betød også, at han fik sparet gode penge sammen til at kunne uddanne sig som

Annoncører og sponsorer har afgørende betydning for, at ROFI kan drive forening og aktiviteter for lokalbefolkningen. Derfor bringer ROFI-Nyt i hvert nummer et portræt af en virksomhed eller en forretning, der har valgt at annoncere i vores blad. Til dette nummer har vi udtrukket Vestjysk EL v/Allan Aakerblad Jensen, der har adresse på Birkmosevej i Ringkøbing.

26

el-installatør i Sønderborg og som stærkstrømstekniker i Hadsten.

Ud og skrue igen Med den ballast i værktøjskassen arbejdede Allan i knap 7 år som overmontør i el-firmaet Flemming Damgaard i Ringkøbing. - Det var mest arbejde på kontoret, men efterhånden kom vi ind i den periode, hvor alt i det danske samfund gik så stærkt, at det var svært at få fat i folk. Så jeg rykkede ud fra kontoret og lavede sammen med en lærling el-arbejdet i Landbobankens nye tilbygning og den daværende nye B & O butik. Da fandt jeg ud af, at jeg gerne mere permanent ville ud og ”skrue igen”, og i 2008 startede jeg for mig selv. Først hjemme fra garagen ved min bopæl på Gotlandsgade. For 3 år siden flyttede jeg ud på Birkmosevej, hvor jeg deler værksted med tømrermester Klaus Nielsen, der også har en enkeltmandsdrevet virksomhed, fortæller Allan.

Nok at lave under krisen 2008, da Allan startede som selvstændig, var netop det år, hvor finanskrisen satte ind og satte en stopper for vækst, udvikling, forbrug og investeringer. Så umiddelbart skulle man tro, at krisen også kunne spores i Vestjysk EL. - Nej, jeg har haft nok at lave hele tiden. Det hænger måske sammen med, at jeg har en meget bred kundekreds i erhvervslivet, hos private husejere og i sommerhusområderne. 2013 har været et rigtig travlt år, hvor udvidelsen og ombygningen af Ringkøbing Apotek og Boligcenter Vestjylland har været et par af de største opgaver, siger Allan. Også inden for el-branchen er der til stadighed gang i den teknologiske udvikling. Det er faktisk kun fantasien, der sætter grænser for, hvordan nye el-løsninger kan kombineres og revolutionere vores hverdag.

Spare på energien - I de her år er der især højt fokus på at spare på energi, både i erhvervsvirksomheder og hos de private. I min virksomhed har det bl.a. givet sig udslag i, at jeg har installeret solcelleanlæg hos


■ annoncører i rofi-nyt

mange kunder og sat varmepumper op i sommerhuse til erstatning for den traditionelle el-varme. Avancerede elektroniske styresystemer for bl.a. alarmer og ventilation er også meget ”oppe i tiden”, understreger Allan. Han befinder sig godt ved at være ene mand i firmaet og har ikke umiddelbart planer om, at staben af medarbejdere skal udvides. - Naturligvis kan det blive til nogle lange dage ind imellem, når man er alene om det, men jeg har friheden til selv at kunne planlægge min dag og min uge fleksibelt. Kan jeg gøre arbejdet hos en kunde færdigt ved at tage en ekstra time én dag, så er jeg fri for at skulle derud den næste og kan bruge tiden på noget andet, siger Allan. Han bor på Gotlandsgade sammen med Lotte og

Firmabilen er Allans rullende værksted til en bred vifte af el-opgaver.

fire børn i alderen 7-13 år, der alle spiller håndbold i Rindum SU – den ældste på et plan, hvor der er tale om talentpleje på eliteniveau. - Jo, vi følger børnenes håndbold - og klubben i det hele taget – tæt. Det går der mange gode timer med. Desuden er jeg med i bestyrelsen for Lions Club. Jeg sætter stor pris på det sammenhold, vi har dér, og den forskel, vi kan gøre via donationer til dem, der trænger til hjælp og støtte, understreger Allan over for ROFI-Nyt – inden han bliver kaldt ud til endnu en ”spjæld-opgave”! Allan har et bredt sortiment i firmabilen til bl.a. at kunne klare hurtige ”spjæld-opgaver”.


Til Motion og Samvær en onsdag i november

Se hvad der sker i Rofi på

28

w


Birkmosevej 22 - Tlf. 9732 0405 E-mail: morten@c-wiese.dk - www.c-wiese.dk

Alt hvad du tænder på

Udvalget, der står for Motion og Samvær i ROFI hver onsdag eftermiddag kl. 14-17. Bagest fra venstre: Inge Møller, Inger Carlsen og Grete Thomsen. Forrest fra venstre: Jørn Østerby, Mette Kristensen og Else Bruun. De to øvrige medlemmer i udvalget - Jørgen Nysted og Lisbeth Lüchow - var ikke til stede ved fotograferingen.

Motion og Samvær starter hver onsdag eftermiddag altid med fælles opvarmning i hal 1.

Busser fra 14-81 personer til Udflugter Selskaber Specialopgaver E kskursioner Rejser og meget mere HØJMARK TURISTFART info@hojmark-turistfart.dk www.hojmark-turistfart.dk Tlf.: 9734 1419

www.rofi.dk

■ motion & samvær i rofi

AUT. EL-INSTALLATØR


... vi er inde i sagerne

Expert - Algade 22 - Ringkøbing - 9732 2633

Der er samvær om motion, men også samvær over kaffen.

... til Motion og Samvær Bent Kragelund, der bor i Vestergade i Ringkøbing, og Birger Lykke Hansen, der bor i No, mødte hinanden første gang, da de begge gik til genoptræning på Ringkøbing Sygehus efter problemer med hjertet. Nu mødes de hver onsdag eftermiddag i vintersæsonen til Motion og Samvær i ROFI-Centret. En badmintonkamp er deres faste programpunkt i løbet af eftermiddagen.

ROFI nyt

Birger, der i 42 år var ansat flyttede 1/4i Forsvaret, side - 150 x 48 for 3 år siden fra Sjælland til en nedlagt landbrugsejendom i No.

30

- Da vi mødtes til genoptræning på Ringkøbing Sygehus, var Bent allerede i gang i Motion og Samvær i ROFI, så han ”lokkede” mig med. Vi skal jo holde os i gang, og for mig, som tilflytter til området, er det en god måde at lære andre at kende på, understreger Birger Lykke Hansen, der i øvrigt også er formand for den lokale afdeling af Hjerteforeningen. Bent og Birger er to af de mellem 60 og 80 medlemmer, der hver onsdag eftermiddag kl. 14 til kl. 17 møder op til aktiviteter i Motion og Samvær mm i ROFI-Centret. Man skal være fyldt 60 år for at deltage. Til gengæld er der ingen øvre alders-


■ motion & samvær i rofi

Samling på tropperne før work-out i Spejlsalen i fitnesscentret under ledelse af Inger Carlsen (yderst til venstre i blå trøje).

Amby El ApS

SKORINGEN Algade 12 6950 Ringkøbing Tlf.: 6226 5555 Mobil: 4024 7996

v/Jan Amby Mejsevej 6b Ringkøbing

Ryevad & henRiksen a/s vvs & blik Herningvej 76 . 6950 Ringkøbing Tlf. 9732 0985 arne Ryevad 2325 9295 arne@rhvvs.dk Gert henriksen 2022 1661 gert@rhvvs.dk

Tlf. 9732 3400 Mobil 5150 0180 jan@amby-el.dk . www.amby-el.dk


Maren Bæk Holm fra No har været med i Motion og Samvær i de seneste 2 år, siden hun gik på pension fra jobbet som revisor i Vestjysk Bank. – Det er SÅ godt for os, og der er aldrig tvivl om, at vi skal afsted hver onsdag eftermiddag, understreger Maren.

ROFIs tidligere, mangeårige formand, Tage Carlsen, på cykel i fitness– centret.

.. og Marens mand, Henning Gade Holm, er også med hver onsdag eftermiddag. Her er han på løbebåndet i fitnesscentret.

H. Lindquist arkitekter Nygade 26, 6950 Ringkøbing Tlf. 97320211, Fax 97325347

www.h-lindquist.dk

Er du klædt på til tidens vilkår?

96 750 750 • JKS.DK

En snak med JKS kan altid betale sig, uanset om du søger nyt arbejde eller nye medarbejdere til din virksomhed. Vi beskæftiger medarbejdere til alle opgaver - fx på lageret, i produktionen, på byggepladsen og i administrationen.

Vi har kontor i Ringkøbing og Skjern - samt i resten af Danmark

32


â– motion & samvĂŚr i rofi

Mikkel til fi Bowling er en af aktiviteterne i Motion og SamvÌr. Her er fra venstre Jonna Sørensen, Jørn Møller Sørensen, Jørgen Pedersen og Sigfred Thomsen klar til dagens spil.

grÌnse, og den Ìldste deltager i denne sÌson er omkring de 80 ür. Prisen er 45 kr. pr. gang eller 130 kr. pr. müned, hvis man ønsker at afregne pü den müde.

1.000 medlemmer i 24 sÌsoner Motion og SamvÌr kører nu pü sin 24. sÌson i ROFI, og gennem alle ürene har Inger Carlsen vÌret formand for det udvalg, der stür for det Mikkel medarrangement. nye vÌgte i ROFIs fitnesscenter. ugentlige - Der var noget i Horsens og lidt i Odense, men  derudover var vi i ROFI de første i landet, der

under denne form startede Motion og SamvÌr for alle over 60 ür. I de mellemliggende ür er der taget lignende initiativer mange andre steder i landet. Netop i ür har vi rundet medlem nr. 1.000. Der er naturligvis sket udskiftninger i medlemsskaren undervejs, og i ür er der ingen af de aktive deltagere, der har vÌret med lige fra starten, fortÌller Inger Carlsen. Der er ikke Ìndret ret meget pü �konceptet� i Motion og SamvÌr siden starten for de knap 25 ür siden. Den ugentlige eftermiddag starter med fÌlles opvarmning i hal 1 i ROFI-Centret.

 6RPPHUKXVHHIWHUO\VHV

 9LV¥JHU ž )OHUHVRPPHUKXVHWLOXGOHMQLQJSn+ROPVODQG.OLW  'XV¥JHU ž (WORNDOWEXUHDXEHOLJJHQGHPLGWLVRPPHUKXVRPUnGHW PHGHWK¥MWVHUYLFHQLYHDX ž 0HUHHQGnUVHUIDULQJLQGHQIRUVRPPHUKXVXGOHMQLQJ ž /R\DOHRJVHUYLFHPLQGHGHPHGDUEHMGHUH ž 3URIHVVLRQHOGLDORJPHOOHPXGOHMHURJHMHU ž ,QJHQVNMXOWHRPNRVWQLQJHURJRSWLPDOXGOHMQLQJ ž 0DUNHGVI¥ULQJLIOHUHNDWDORJHURJSnYRUHVKMHPPHVLGH  6XUILQGSnYRUHVKMHPPHVLGHIRU\GHUOLJHUHLQIRUPDWLRQ  .RQWDNWRVIRUHQXIRUSOLJWHQGHVQDNRPXGOHMQLQJ  'DQ:HVW)HULHKXVXGOHMQLQJ$6 6¥QGHU.OLWYHMcUJDE +YLGH6DQGH 

7HOHIRQ)D[SRVW#GDQZHVWGN

18

ZZZGDQZHVWGN  


m o r d ø u h b g til o t g d n i R t go e

Det kan blive din annonce i 2014

ROFI-Nyt er Ringkøbing-egnens mest udbredte foreningsblad. Det betyder bl.a., at annoncørerne i bladet markedsføres fire gange om året direkte i godt 7.000 husstande. Du og din virksomhed kan også blive annoncør i ROFI-Nyt. I dette nummer af ROFI-Nyt kan du se forskellige størrelser på muligheder, hvis du er interesseret i at få en annonce med i vores blad i 2014.

34

✔ ✔

ROFI-Nyt udkommer fire gange om året – i april, august, oktober og ved årsskiftet.

Annoncører og sponsorer har afgørende betydning for, at ROFI kan drive forening og aktiviteter for lokalbefolkningen. Derfor bringer vi i hvert nummer en portrætartikel om en virksomhed/forretning, der har valgt at annoncere i vores blad. Det bliver også DIN tur, hvis du vælger at annoncere i ROFI-Nyt.

Er du interesseret i at blive annoncør i ROFI-Nyt, så kontakt ROFI-Centret tlf. 9732 2455 eller på mail rofi@rofi.dk

Oplaget på 8.560 eksemplarer omdeles til alle husstande i postdistrikterne Ringkøbing, Lem, Tim og Hvide Sande.


■ motion & samvær i rofi

Derefter drikkes der kaffe ved bordene i bowlingcentret, inden deltagerne bevæger sig ud til de forskellige aktiviteter. De kan vælge imellem individuel træning i fitnesscentret, work-out og afspænding i Spejlsalen, bowling, badminton og aktiviteter i kælderen under centrets vandrerhjem, hvor der bl.a. kan spilles billard og pool.

Mere bevidste - Når vi har holdt ved konceptet gennem de mange år, er det jo bl.a. et udtryk for, at der er rigtig mange muligheder for aktiviteter i ROFI-Centret. Og når der stadig kommer mange – og også en del nye hvert år - til vores tilbud, skyldes det helt sikkert, at også folk i vores alder bliver mere og mere bevidste om vigtigheden af, at vi gør noget for vores egen sundhed holder os i gang, dyrker motion og plejer samvær med andre, understreger Inger Carlsen. ROFI-Nyt fulgte aktiviteterne og deltagerne i Motion og Samvær onsdag eftermiddag den 20. november, og det kom der disse stemningsbilleder ud af på siderne 28-35.

Bent Kragelund (tv) og Birger Lykke Hansen tager sig en badmintonkamp hver onsdag eftermiddag under Motion og Samvær.

Fra venstre Jørn Østerby, Jens Martin Hansen, Egon Pedersen og Preben Drest klar til et spil pool i kælderen under ROFI-Centrets vandrerhjem.

Vi er leveringsdygtig i alle former for tryksager og web Onsdag 20. marts Torsdag 21. marts Fredag 22. marts Lørdag 23. marts

Hans Ruby r præsentere n forårsmode 2013 i vores Se flere tilbud avis. omdelte Profil t Har du ikke modtage en den er du velkomm til at hente et . eksemplar i butikken

Wrangler jeans Frit valg

400,-

Få et medicin-eftersyn på Apoteket

dsavis nyhe fra apoteket s

Side 3

Nr. 1 · 2. årgang

SkjorterVerdensSpar

premiere

20%

Side 8-9

Konfektion afdelingen

20% Spar

på alle jakker og habitter.

Videbæk Apotek

t Hvide Sande

01.02.2013

09:32:55

Døgnvagt Husk at du i Ringkøbing kan kontakte os via døgnvagten - året rundt: Tlf. 4011-7611 Se mere side 12

dd 1 DK_FlashFS13_Celebration4.in

ringkøbing

løve apotek 01.02.2013

DK_FlashFS13_Celeb

1

Nørregade 9 Ringkøbing Tlf. 9732 1100 www.arastryk.dk

På apotekerne af du ekspederes personale. veluddannet på alt Vi er opdaterede og indenfor ”Sundhed velvære”. Der er let adgang og for barnevogne e. gangbesværed

Apoteksudsalge

ration4.indd

Laubjergs Rosenhave - En anderledes bog Lokale borgere har om roser. Gadenavne i Ringkøbing

09:32:55

05 11 g • tlf. 97 32 vest.dk 5 • ringkøbin torvegade • e-mail: info@apo www.apovest.dk

Bøgerne købes på

- og personerne bag givet

149-

navn til en del gader i Ringkøbing. I denne bog bringer vi historien om disse personligheder, samt en fotografisk historie af selvsamme gader. 64 sider.

Lokale borgere har givet navn til en del af gaderne i Ringkøbing, men i dag er det ikke mange, der ved, hvem de var. I denne bog bringer vi ikke blot historien om disse personligheder. Bogen er også en fotografisk historie af selvsamme gader.

Se de gamle fotos fra gaderne og se den samme gade, fotograferet fra samme position, som den ser ud i efteråret 2013. Nogle steder kan man knapt kende gaden igen, andre steder har tiden næsten stået stille.

Gadenavne i Ringkøbing- og personerne bag

A. Rasmussens Bogtrykkeri

op Slår vi dørene til et stort forårssalg med gode tilbud fra hele n. butikke

Gadenavne i Ringkøbing - og personerne bag

Gadenavne i Ringkøbing - og personerne bag

A. Rasmussens Bogtrykkeri Nørregade 9 . 6950 Ringkøbing

9 788785 092205

128-

www.forlagetaras.dk


Vi støtter lok a

Ringkøbing er

lsporten!

også vores hjem

mebane ...

VI TILBYDER - Nybygning og tilbygninger

- Køkken og badeværelser

- Erhvervsbyggeri

- Trægulve og træterrasser

- Renovering af tag og facader

- Låse- og nøgleservice

- Døre, vinduer og glas

... og meget mere

RING OG FÅ ET UFORPLIGTENDE TILBUD

Klittens Tømrer ApS - Parallelvej 324 - 6960 Hvide Sande - Telefon: 97311314 Mail: info@klittens-tomrer.dk

ROFI-Nyt nr. 4/2013