Page 1

ÍÀÉ-ßÊÈßÒ ÂÅÑ­ÒÍÈÊ! ÁÐÎÉ 46 / 2016 ã.

ÈÇ­ÄÀ­ÂÀ Í× „ÐέÄÈ­ÍÀ 1860”-ÑÒÀ­ÐÀ ÇÀ­ÃέÐÀ

Ìå­ñå÷­íî èç­äà­íèå, öå­íà 0.30 ëâ. e-mail àä­ðåñ: teen_stzagora@abv.bg, òåë. 0899 425 503

1 ноември ДЕН НА НАРОДНИТЕ БУДИТЕЛИ Денят на народните будители е официален български празник, който се чества всяка година на 1 ноември. На него се почита паметта на българските просветни дейци и революционери. В освободена от османско владичество България както интелигенцията, така и масовият човек съзнават подвига на възрожденските писатели и революционери, които създали атмосферата и довели българския дух до решимостта да поведе борба за държавен суверенитет. Много градове и села искат да отдадат заслужената признателност към народните будители не само като кръщават улици, читалища и училища на тяхно име. По тази причина Стоян Омарчевски, министър на народно-

то просвещение на България, през 1922 г. внася предложение в Министерския съвет за определянето на 1 ноември за Ден на българските народни будители. За първи път е честван в Пловдив през 1909 г., а от 1922 до 1945 г. е общонационален празник. От 1945 година празникът е отменен и след дълго прекъсване, със Закона за допълнение на Кодекса на труда, приет от 36 Народно събрание, на 28 октомври 1992 г., се възобновява традицията на празника. Първи ноември официално е обявен за Ден на народните будители и неприсъствен ден за всички учебни заведения в страната. Идеята за възстановяването му е на Петър Константинов.

Васил Левски

Да работи за народа се посвещава и Васил Кунчев, останал в българската история под името Васил Левски. Основа на политическата идеология на Васил Левски е неговата вяра в естествените сили на българския народ. Гениален идеолог и политически стра-

тег на освободителното движение, Васил Левски създава организационната структура на революцията. Той определя голямата цел на освободителната борба - с една обща революция да се направи коренно преобразуване на държавната деспотска система и тя да се замени с народно управление в лицето на демократична република.

ДИМКА ДЕЛЧЕВА СЪЩО БЕШЕ ЕДНА ОТ ПЪРВИТЕ, С КОИТО УЧРЕДИХМЕ КЛУБ “МЛАД ПИСАТЕЛ“ И СЪЗДАДОХМЕ ВЕСТНИК “TEEN’S PAPER“ ПРИ НЧ “РОДИНА 1860“

- Е, как се чувстваш далече от България? - През годините, в които се подготвях за това заминаване си мислех, че дома, близките ми хора и родината, няма да ми липсват чак толкова много. Но дори и днес, една година по-късно, откакто уча във Франция, България ми липсва страшно! Не мисля, че съм способна да опиша подобно чувство, като че ли тялото е напуснало дадената територия, но не и душата. Моето сърце и същество са у дома, в Стара Загора. - Представяли си някога, че днес ще се разхождаш и учиш във Франция? - О, да! Аз съм от хората, които обичат да мечтаят, а моите мечти винаги са били големи. Една от тях бе да уча във Франция! Това е потвърждение, че мечтите се сбъдват стига да сме упорити и да вярваме! Следва на стр. 2

БУДИТЕЛИТЕ ДНЕС Преди години, когато държавата и народа са имали най-голяма нужда от пробуждане, са се появили хората, които им помагат да се отърсят от всичко чуждо и отново да погледнат към българското. Хората, които са обикаляли от врата на врата, подтиквайки всеки да запази вярата си, да се върне назад в

миналото и да си спомни за родния език и традиции. Днес обаче е коренно различно. Живеем на наша земя, не се подчиняваме на чужда воля, можем да вярваме в това, в което желаем... Но истината е, че света с всеки ден става все по-лош и по-лош. Следва на стр. 2


ñòð. 2

ДИМКА ДЕЛЧЕВА СЪЩО БЕШЕ ЕДНА ОТ ПЪРВИТЕ, С КОИТО УЧРЕДИХМЕ КЛУБ “МЛАД ПИСАТЕЛ“ И СЪЗДАДОХМЕ ВЕСТНИК „TEEN’S PAPER“ ПРИ НЧ „РОДИНА 1860“ ТОЙ ИЗЛИЗА И С ПОМОЩТА НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Продължава от стр.1 - Мислиш ли, че с течение на годините си станала с по-ясна представа за живота? - Когато влязох в гимназията бях много наивно малко човече, наивно във всеки аспект от живота. Седем години по-късно, бих казала, че съм много наивен млад човек. Преди винаги гледах през „розовите“ очила на оптимиста. Последните години, розовият цвят се изясни малко повече, но продължавам да се опитвам да намирам позитивното във всяка една ситуация. Опитвам се да гледам по философски начин, да анализирам и да приемам по-спокойно случващото се около мен.

Димка със свой колега - Ти беше една от основателките на тийнейджърския вестник „Teen’s paper“ и тогава твоето присъствието се чуваше винаги с идеи и материали. Ще бъдеш ли сега откровена и да споделиш, какво си спомняш от онова време? - За мен това бе приключение, което прегърнах с огромен ентусиазъм. Бях особено щастлива, че ще мога да споделя една своя кауза с широката аудитория, а именно да представям хора, които ме вдъхновяват! Както тогава, така и сега съм на мнение, че светът има нужда от все повече и повече вдъхновение. За мен бе чест, че имах възможността да се срещна с артисти и спортисти, и да предам част от тяхната енергия на нашите читатели. Смея да кажа, че нещо изключително бе и самият екип. Ние бяхме и все още сме будни хора с ясни идеи, защитаващи каузи, работещи за по-добро бъдеще. Начинът, по който се мотивирахме и се подкрепяхме бе специален. Средата на работа е винаги важен фактор за продуктивността и успеха на всяко начинание. - Как живеят младите хора около тебе, какви са техните интереси? В какво се различавате? - Не мисля, че мога да направя особено разграничение между младежите в България и тези във Франция. Интересното е, че нямаме големи различия откъм интереси било то за музика, литература мода и тн... Според мен, това се дължи на глобализацията. Естествено, начина, по който празнуваме ние на балканите и западно европейците е различен, бих казала, че ние знаем по-добре как истински да се отпуснем и да си прекараме весело. Разбира се, това е нещо строго

индивидуално и зависи от обкръжението. Тъй като се намирам в артистична среда, това дава своето отражение. Редовно се коментират спектакли (танцувални и театрални), драматурзи и пиеси. За мен всичко това е ново и интересно. Но няма как да не отбележа, че младите хора тук са много ангажирани политически. Те се интересуват, недоволстват, организират стачки, протести и манифестации, не се отказват докато не получат това, което считат за по-добро за държавата и тяхното бъдеще. Мисля, че това трябва все по-често да виждаме и в България. Младежите тук не се оплакват само по между си, те търсят гласност и я получават. - Разкажи ни за твоето обучение? - Специалността, която изучавам се нарича :“Сценични изкуства“, тя включва както театър, така кино и танци. Основно внимание се обръща на театъра и режисурата. Обратно на българските университети, където се залага на практиката, при нас основно присъства теорията. Разглеждаме и анализираме историческите, политическите и географските аспекти за дадена театрална епоха или жанр, на пример. По този начин, след бакалавър, излизаме с много богата култура и можем да решим към кой сектор от сценичните изкуства искаме да специализираме в магистратура, дали към сцената в ролята на актьор, режисьор, сценограф или осветител, или към администрация и връзки с обществеността. Естествено имаме много разнообразна сценична практика, в момента работя по макет за сценография и посещавам стаж с „Комеди Франсес“. - И накрая едно пожелание към сегашните тийнейджъри, които списват вестника? - Най-вече обичайте избора, който правите от към теми. Бъдете винаги искрени и въодушевени, когато разказвате вашата история, читателите ще го усетят, това е сигурно! По този начин ще запалите аудиторията за въпросите, които ви интересуват, а съм сигурна, че интересуват и много други.

Аз искам! Аз искам да сънувам бели корабни платна опънати и юнгата да вика: „Дръжте мачтата!“ Аз искам да сънувам топло кристално море, рифове омайно красиви, където Смъртта ни зове! Аз искам да сънувам дъжд и синьо небе, облаци пухкави, бели, не - сиви и усмивки на малко дете! Аз искам в сън да живея, да се разхождам из полята сама, да кръстосвам морета опасни, да спасявам с усмивка Света! За Моя Аз и за Азът на моя Аз С него забравям деня, отварям очи за нощта! С него забравям страхадруг е света! С него няма омраза, не е нужно дори да обичам, просто тичам, тичам... С него е забавно, патетично, не е нужно да е героично, но бих казала -епично! С него съм гневна, сърдита, унила, не е нужно да се правя на щастлива само понякога ми идва да съм мила. С него е... различно, безразлично, всичко е някак нетипично, някак много, много нелогично! С него е тежко и самотно, нежни са пръстите на златния му егоизъм, ала винаги проявява скрит романтизъм. С него няма мечти, а тайни копнежи, няма любов - скрити падежи. С него нищо ми няма, а всичко ми дава!

Б УД И Т Е Л И Т Е

ДНЕС

Продължава от стр.1 Никой не поглежда ближния и не се интересува от общото благо. Родината ни върви стремглаво надолу, а ние наблюдаваме отстрани. Дори в онези години на робство е имало хора, които са запазили вярата си, а днес, когато всичко трябва да е по-добре, днес когато сме поробени духовно, никой не смята за нужно запалването на онази искрица, която е осветила пътя на много преди нас. Предпочитаме да се подиграем с живота на хората, вместо да им помогнем да ги направят по-добри. В днешно време избираме лесния път, защото този към доброто винаги е труден. Никой не би предпочел да изложи себе си на опасност, за да вдъхне надежда и вяра в някого друг. Всички виждаме запада ни като народ, като нация, като едно цяло. Но всеки си мисли, че сам не може да промени света. И е прав. Не можем да го променим целия. Но можем да променим света на един човек? Ако можем да му вдъхнем надежда да се бори срещу поробителите си? Ами ако той промени нечий друг светоглед? А този на следващия? Но не го правим. Откъдето се стига до извода, че днес будители няма. Защото можем да знаем всичко това, но то няма значение, ако не го кажем и не подбудим хората да ни разберат и да се борят за това да бъдат единствените владетели над себе си, да се борят за начина си на живот, а някой дори за него самия. Да бъдем народ, а не шепа хора, които живеят заедно в държавата, но мразят и се срамуват от това, че са българи. В днешно време будители няма и няма да има, докато някой не се реши да говори и да бъде основата на всички останали. Можем да сторим нещо велико. Прекалено голямо за отделен човек, но достижимо за един народ! Елена Иванова


ñòð. 3

НАЦИОНАЛЕН МЛАДЕЖКИ КОНКУРС ЗА ЕСЕ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ `2016 „ АЗ В Б ЪД Е Щ Е ТО “ Организатори: Община Стара Загора, Народно С плакети за цялостно представяне на литературни читалище „Родина 1860, гр. Стара Загора, клубове са отличени: Нели Василева - ръководител на Клуб „Медии“, гр. Монтана клуб „Млад писател“ и вестник „Teen’spaper“ Валентина Димова - ръководител на Клуб „Светлини сред Жури в състав: акад. Благовеста Касабова - литературен критик и сенките“, гр. Казанлък Валери Иванов - педагог в ОУ „Проф. Иван Батаклиев“, гр. писател - председател и членове: Даниела Стоева - литератор и преподавател и Пазарджик Димитър Никленов - писател и драматург ЕСЕТА НА ТУРСКИ ЕЗИК: Присъди следните награди: ЕСЕТА НА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК: Първа група: до 13 години Първа награда: Анелия Ангелова - гр. Пазарджик Кирил Димов - гр. Казанлък Втора награда: Йоан Иванов - гр. Казанлък Владимир Косев - гр. Раднево Трета награда: Ивет Колева - гр. Раднево Явор Чокоев - гр. Русе Награда на клуб „Млад писател“: Елина Асенова Фая Гератлиева - гр. Казанлък Награда на в-к „Тийн`с пейпър“: Джан Гюлистан - гр. Момчилград Награда на НЧ “Родина 1860“: Елиана Александрова - гр. Монтана Мария Сиракова - гр. Кърджали София Николова - гр. Провадия Александра Ангелова - гр. Провадия Втора група: 14-18 години

Първа награда: Синем Муса - с. Звездел, обл. Кърджали Втора награда: Семра Ибрям - гр. Момчилград Трета награда - не се присъжда ЕСЕТА ОТ РУСИЯ: Първа група: до 13 години Първа награда: Иван Керимов - гр. Самара Втора награда: Катя Игнатова - гр. Самара Трета награда: не се присъжда Награда на НЧ „Родина“: Николай Курушаев - гр. Самара Втора група: 14-18 години Първа награда: Алина Бледных - гр. Самара Втора награда: Екатерина Бешенова - гр. Самара Елизавета Булавинцева - гр. Самара

Първа награда: Гергана Дичева - гр. Русе Втора награда: Вълкана Костова - гр. Вършец Александрина Найденова - гр. Монтана Трета награда: Никола Илиев - гр. Поморие Награда на в-к „Тийн`с пейпър“: Елена Чалтакова - гр. София Радослав Смаилов - с. Чепинци, общ. Рудозем

Трета награда: Арина Пенкина - гр. Самара Награда на НЧ „Родина“: Алексей Викторов - гр. Самара Награда на Клуб „Млад писател“: Анастасия Затеева - гр. Самара Награда на в-к „Тийн`с пейпър“: Олеся Мирончева - гр. Самара

Награда на НЧ „Родина 1860“: Емилия Моллова - гр. Кърджали Награда на клуб „Млад писател“: Яница Стойкова - гр. Велико Търново

Първа награда: Теона Гурбанска - гр. Лозово Втора награда: Исидора Стевановска - гр. Прилеп Ясна Илиева - гр. Лозово

ПООЩРИТЕЛНИ НАГРАДИ ПОЛУЧАВАТ: Борислав Димитров - гр. София Чавдар Лалов - гр. Плевен Бояна Николова - гр. Пловдив, Мария Сребренова - гр. Петрич Ани Николова - гр. Силистра Теодора Лазарова - гр. Гоце Делчев Августин Денков - гр. Казанлък

ЕСЕТА ОТ МАКЕДОНИЯ:

Трета награда: не се присъжда

Награждаването на отличените в Националния младежки конкурс за есе „Аз в бъдещето“ се състоя на 2 ноември (сряда) от 13.30 часа в Зала 33 в Регионален исторически музей.


ñòð. 4

ПРЕДСТАВЯМЕ ВИ: Ателие за творческо писане към НЧ „Н. Вапцаров-1866“ с художествен ръководител Красимира Кацарска Нели Величкова НА МАМА На рамото ти скланям аз глава. От теб разбрах какво е да обичаш. Ти гушваш ме. Спокойна съм сега. Със нежност и с любов ме ти да наричаш. Ти, мамо, на всичко ме научи. Научи ме на говор и на песен. Направи ме момиче най-добро и затова днес моят ден е лесен. Научи ме ти да уважавам с приятелството, с вярност, с доброта. Показа ми какво е топлина, пред трудностите си да устоявам. Ти, мамо, си приятелка добра. Безсънните ти грижи оценявам. Гордея се, че съм ти дъщеря. Прости ми, често малко прекалявам. Благодаря, че съм добър човек. С постъпки и със думи те ранявам. Но боря се – животът не е лек. И нощите ти с мене тежки стават. Благодаря, че си все до мен и заедно за бъдеще мечтаем. Без да те видя няма слънчев ден. Животът ми е празник най-безкраен. Щастлива съм, че заедно сме днес и страдам, щом неволно съм сгрешила. Понякога държа се доста зле, но искам, мамо, ти да си щастлива. Благодаря ти, че живот дари на мен и на сестра ми, мамо, Ася. Благодаря, че сили имаш ти, ти – най-добрата майка на Земята! Обичам с теб да си споделяме, Иска ми се да сме си все така. Не искам с теб да се разделяме, Да ми подаваш винаги ръка. Порасналата ти дъщеричка в прегръдката ти е най-защитена. От обич съм заобиколена. ОБИЧАМ ТЕ – аз, твоята душичка!

Антония Тодорова Бикова ОТНОВО Щом срещна погледа ти в утринта, се сещам мигом и за любовта; че умирахме един за друг. Как тогава стигнахме до тук? Ти сам избяга от живота ми. След теб аз дълго тичах – но не мога… Може би си ме забравил. Не помниш нищо – сложи края. Дали ще се завърнеш пак при мен? Знай: много късно ще е в този ден грешките си да поправиш ти, за миналото да забравиш! Щом отново чуя аз гласа ти, сърцето ми в миг ще се задъха. Но не съм наивничка вече, а много по-силна съм вечер.

Адриана Иванова Везюва ЛУТАНЕ В този празен, страшен свят аз търся доброта. И това е моят грях, че те срещнах сега. В тази – празната – душа аз търся хубостта. Тръпката ти в мен влетя. Знам те, обич, на света. Ти гледаш с поглед празен. Аз търся светлина. За мен си ти най-важен, щом носиш любовта. В града – ужасно празен – аз търся човека – да мине път сегашен, да стигне сърцето. В галактика голяма аз всичко с теб узнах: че мигът е за двама. Името увенчах…

Маргарита Йорданова Тумбева ВСЕОТДАЙНОСТ Губя смисъл. когато съм без теб. Не мога да се контролирам. Искам да си до мен. Мечтая за малкото мигове на безкрайните ни разговори. Мечтая да седиш до мен, да не си отиваш. Да бъда само аз. Но няма как, ти не си такъв. Ти си човекът с много лица. Лица с очи, в които бих се изгубила, тези кафяви очи. Мога да потъна в тях само гледайки те от разстояние. Мога да забравя за всичко случващо се около мен. Забравям къде съм, с кого съм. Умът ми е зает от теб.. Не си отивай, остани при мен! Остани при една от многото! Ще си струва – обещавам. Ще бъда твоята опора, ще бъда всичко твое. Искам да те видя, дори за миг да те зърна. Искам да знам, че си близо до мен. Не спирам да мисля, не мога, а трябва. Не бива да се поддавам толкова лесно, а го правя. Идваш за миг и си отиваш, преобръщайки живота ми, обърквайки всичко. Ти си тайфунът, който ме съсипва. Знам: има много като мен – такива, които се надяват на твоето внимание, надяват се на твоето присъствие. Една дума ми е достатъчна, едно „здравей“, „как си“ или пък само да кажеш името ми. Всеки път то звучи толкова надменно и същевременно опияняващо. Всяка една дума, която кажеш; всеки един жест, който направиш, ме омайва. Няма смисъл да се надявам, няма смисъл да те желая, ала не мога да спра. Не мога да се откажа. Искрата пламна у мен и се превърна в цял огън, но само в мен… Мразя себе си, че толкова те желая. Помогни ми да се откъсна от теб! Омагьоса ме, незнайно как. Когато те погледна, виждам съвършенство, виждам красота. За жалост – реалността е друга! Ти не ме желаеш. Не мислиш за мен. Сърцето ти не трепти, когато чуеш името ми, дори не знам дали ме харесваш. Не знам дали за теб съществувам, както ти – за мен. Усещам как ще се разплача, как ще се срина, а ти дори няма да разбереш. Искам просто да ти кажа „не“, просто да се откъсна от теб. Защо не мога... Скоро обаче това ще се случи. Ще си тръгнеш, без дори да се замислиш. За жалост моите трепети няма да си заминат с теб. Ти ще си отидеш, ще ме забравиш, ще се върнеш при другите. А след време, когато пак се срещнем, отново една твоя дума ще ми бъде достатъчна. Отново ще дойдеш, ще объркаш всичко и ще си тръгнеш. Моля те, недей, остани!...


ñòð. 5

130 години от рождението на писателя Ран Босилек Генчо Станчев Негенцов - дали това име ви говори нещо? А какво ще кажете за Ран Босилек. Да, този псевдоним на писателя от Габрово със сигурност ви е много добре познат и със сигурност извиква много мили детски спомени у вас. Той е дал живот на редица иконични произведения,

сред които „Я кажи ми облаче, ле бяло“, „Косе-Босе“, „Патиланци“, „Родна стряха“ и „Родна реч“. Решихме да почетем паметта на този страхотен български автор, като ви припомним едно негово много красиво и тематично стихотворение:

*** Не бързай, есен дъждовита! При нас не идвай още ти! Когато лятото отлита, тъй сладко слънцето трепти! И най-мъничката тревичка ламти тогава да живей! За сбогом сладкопойна птичка най-свидната си песен пей! Почакай, есен мъгловита! Не пращай още дъжд и кал! Че бързо лятото отлита, пък аз не съм се отиграл!

Снимка: Weheartit

П Р И Я Т Е Л СТ В О от Радослав Ангелов - 12 клас Какво е за теб приятелството? В реалността на много малко хора можеш да споделяш мислите си, да доверяваш тайните си и да бъдеш себе си в тяхната компания. Когато ходиш на кафе с някой познат, избираш за тема най-скорошните резултати по футбол или равна по важност тема, но животът му пак остава затворена книга за теб. Може би това са просто поредните приказки за приятелството, което имаме или нямаме. За момент да се замислим, колко хора, от тези които наричаме „познати”, биха ни подкрепяли безпрекословно, колко биха останали до нас през трудните времена, които всеки има, колко са готови да дойдат пред вас посреднощ , за да не се чувствате самотни? Приятеля ти казва истината колкото и да е болезнена. Не би завиждал за постигнатите ти успехи. Приятеля е много труден за откриване, но ще се задържи задълго. Показва истинското си лице и се държи естествено. Всеки път, когато се видите се появява тази необмислена усмивка, спонтанно появяваща се - „ето го човека с когото мога да разговарям свободно” си казвате, защото този човек е тук за вас. Неименуемо приятелската ви връзка няма да е безпроблемна и съвършена,

но връзката помежду ви става по-силна и се научавате на взаимопомощ и получавате неповторимото чувство на взаимна подкрепа. С истинския приятел не се чувствате и за секунда самотни. С него не винаги мислиш трезво, защото е твърде вълнуващо да излизате навън и да прекарвате свободното си време по начина само по който вие си знаете, но той контролира изказванията си , присъства в живота ви, но не се натрапва, избягва да се карате , запознава те с много нови хора, кара те да се чувстваш по един значим начин за самия себе си и всеки ден да преоткриваш своя характер и способности. Показва ти реалността , а не те принуждава да преоткриваш розовата страна на нещата , тази която не винаги съществува. Няма случайно приятелство. Имайте щастието, което не всеки има, някой да върви до вас в живота и да бъде ваш искрен довереник. Това е един специален човек. Нищо повече. Момента, когато знаеш че няма да забъркаш ако му се довериш. Два дена без него изглеждат толкова дълги. Различни по характер и външност, но взаимно допълващи се. Не бива да си сам/а. Говоря за човека с който те очакват още куп приключения и моменти за които си струва да живееш, а не за този семеен тип приятелство, основан на едно „здравей” или наложеното ни от други приятелство, ние сами избираме

кой да носи титлата „човек с който мога да се разбирам без думи” , а и той избира нас. Въпреки голямото разстояние , което може да раздели приятелите физически, те не биха се подали на препятствието. Това е една вечната неразривна връзка. Толкова възвишено звучи и често запълва празнотата в душата. Кой би имал пълноценно изживян живот ако няма човек на който да сподели впечатленията си от деня, изслушва философстването ти без да те прекъсва. Това е човека, който ще иска да те чуе само, за да разбере дали си добре. Може би приятелството е като любовта, за да наречеш някого приятел, трябва да го почувстваш като такъв. Приятелят е единствения, заради когото не изключваш телефона си, когато искаш да се скриеш от света. С него се мълчи най-добре. Знае че дори и да не показваш емоциите си често, това не означава, че не изпитваш нищо. Той иска твоята честност. Ще те разсмее, когато се отчайваш, ще те удари, когато се изпълваш със злоба. Не се иска сложен отговор на този въпрос. Подкрепа , свобода , доверие , сътрудничество, ценност, съвети или жестове, наречете го както искате - този на пръв поглед, според описанието, съвършен персонаж съществува в действителност. Не, не чака да бъде открит, иска да повярвате, че има смисъл да го търсите. Има го.


ñòð. 6

Подсилване на имунитета при деца в училищна възраст Децата са основните потърпевши в периода на бум на вирусните инфекции през есента и зимата. Причина за това е събирането им на големи групи в училищата, близкият им контакт и много лесното заразяване. Затова профилактичните мерки трябва да се вземат още в края на лятото и началото на есента. Това е най-удачният момент да се подсили имунната система за предпазване от предстоящите инфекциозни заболявания и техните усложнения. Имунна система на децата не успява да пребори всички микроорганизми, с които влиза в контакт. Пробивайки имунната защита на тялото, микробите създават условия за серия от болести процеси и усложнения. Навременната имунопрофилактика е гаранция за силна имунна система Стартирането на имунопрофилактиката още в края на лятото гарантира, че имунната система ще бъде оптимално подготвена за честите си срещи с болестотворни микроорганизми през есента и зимата. Така детето ще може спокойно да посещава училище без родителите да се притесняват от често боледуване с развитие на вирусни, бактериални и гъбични инфекции. Най-безопасните средства, на които може да разчитате за тази цел са природните имуностимулатори. Успехът на сезонната имунопрофилактика при децата се гарантира от два основни фактора: • навременно стартиране приема на имуностимулатори • ползване на правилните средства за повишаване на имунитета Фамилия Имунобор предлага идеална възможност за качествена имунопрофилактика при деца в училищна възраст Педиатрите и хилядите доволни родители отдавна са се убедили в ползите от приема на природните имуностимулатори от серия Имунобор. Имунобор Кидс е специално създаден за деца в училищна възраст. Фамилия Имунобор предлага и решение за децата, които изпитват затруднение при приема на капсулни форми. За тях е подходящ Имунобор Кидс сироп. Имунобор Кидс и Имунобор Кидс сироп се препоръчват при склонност към често боледуване, по време и след антибиотична терапия, като общоукрепващо и тонизиращо средство, ускоряване процеса на зарастване на рани. Как се приемат продуктите Имунобор Кидс и Имунобор Кидс сироп?

Картотеката на клубовете започва от 29 ноември Българска федерация лека атлетика публикува на официалния си сайт www.bfla.org графика за картотекиране на клубовете за 2017-а година. Първият ден от картотеката е 29 ноември, а процесът на регистрация и раздаване на новите състезателни номера ще продължи 2 седмици до 9 декември. Клубовете трябва да изпращат списък със състезателите предварително на имейл: zaiavki@bfla.org

Имунобор Кидс • Деца до 12 г.: по 2 растителни капсули дневно на гладно • Деца над 12 г.: до 3 растителни капсули дневно на гладно Имунобор Кидс сироп • При деца до 8 г.: по 1 чаена лъжичка (5 ml) дневно • При деца над 8 г.: по 2 чаени лъжички (10 ml) дневнo За повече информация, свързана с продуктите от фамилия Имунобор посетете www.imunobor.com.

В сайт www.imunitet.bg ще откриете всичко за имунитета на едно място. Екип от висококвалифицирани медицински специалисти осигурява цялостна грижа за повишаване на имунитета чрез актуална и компетентна здравна информация и онлайн консултации. Може да се възползвате от атрактивните седмични и месечни промоции в електронен магазин www.momo.bg. Клиничен екип, Програма Имунитет – ДКЦ ”Борола”, София Sia представя делукс версия на изключително успешния албум “This Is Acting”

Делукс версия на изключително успешния албум “This Is Acting“ на феноменалната Sia излизавпетък, 21-виоктомврит.г., отВирджинияРекърдс/SonyMusic. Албумътеналиченв най-големия музикален онлайн магазин у нас muscmall.bg тук: http://bit.ly/1ntEvbi Премиерата на изданието заварва певицата по средата на първото й северноамериканско турне от пет години насам, включващо над 50 дати.

Делукс версията на албума включва седем нови песни (+ съдържанието на стандартното издание): колаборацията с Кендрик Ламар в “The Greatest”, версията на “Cheap Thrills” с участието на Шон Пол, ремикс версия на “Move Your Body”, направена от популярния DJ и продуцент Алан Уолкър. Албумът включва още синглите “Confetti”, “Midnight Decisions” и “Jesus Wept”, с които броятнапеснитевделуксизданиетостава19. “This IsActing” е седмият студиен албум в дискографията на австралийската звезда. Sia е една от най-забележителните изпълнителки в съвременната музика и изключително успешен автор на музика, създала някои от най-големите хитове на Бионсе, Риана, Бритни Спиърс, Кристина Агилера, Шер, Алиша Кийс, Давид Гета, Кайли Миноуг, Фло Райда и др.


ñòð. 7

Каква е тайната на психически силните хора? Ейми Морин

Без значение какви са целите ни, изграждането на психическа сила е ключът към разгръщане на нашия човешки потенциал Всеки човек има способността да изгради психическа сила, но повечето хора не знаят как. Влагаме много време в подобряване на физическа си сила и грижа за физическото си здраве, но психическата сила и психическо здраве сякаш остават на заден план.Без значение какви са целите ни, изграждането на психическа сила е ключът към разгръщане на нашия човешки потенциал. В основата на психическата сила стоят три базови фактора и всеки от нас може да ги управлява, казва Ейми Морин, психотерапевт, лектор и автор на бестселъра 13 Things Mentally Strong People Don’t Do. С помощта на упражнения ние можем да регулираме мислите си,

да управляваме емоциите си и да действаме продуктивно въпреки обстоятелствата.На първо място, когато имаме нездравословни възприятия за нас самите, ние не можем да разгърнем потенциала си, казва Ейми в лекция за TEDx. Второто вредно нещо, което спира прогреса ни, са нездравословни възприятия за другите хора и вярването, че те могат да ни контролират. Когато набеждаваме някого за нашите проблеми, ние му даваме силата си, обяснява Ейми Морин. Ние не можем да контролираме как другите хора се отнасят към нас, но можем да контролираме нашето отношение към тях. Третото вярване, което ни вреди и ни пречи да разгръщаме потенциала си, е неправилното възприятие за света. Ние сме склонни да вярваме, че светът ни дължи нещо. Но това не е така. Всичко зависи от нас. Нездравословните възприятия за нас самите са свързани с нашите чувства – имаме такива, когато се чувстваме тъжни, наранени, уплашени, ядосани... Всички тези неща нарушават комфорта ни. И ние се опитваме да избягаме от тях, като например организираме парти. Единственият начин обаче да преодолеем тези некомфортни емоции е като им се отдадем. Като си позволим да се чувстваме тъжни и след това да продължим. Нездравословните възприятия за другите хора се резултат от навика ни да се сравняваме. Мислим си, че другите са нещо повече от нас или са по-долу от нас. Че могат да влияят на начина, по който се чувстваме или че ние можем да влияем на техните действия. Или пък ги виним, че ни дърпат назад. Но истината е, че това се случва по наш избор. Единственият човек, с когото трябва да се сравняваме, е с човека, когото сме били вчера. Що се касае до нездравословните възприятия за света, те са резултат от това, че искаме всичко да е справедливо. Очакваме, че когато посеем добро, ще пожънем добро. Но животът невинаги е справедлив, а светът е такъв, какъвто ние го направим. Но, разбира се, преди да променим собствения си свят, трябва да вярваме, че това е възможно. И да направим първата малка крачка...

Трима учени получиха Нобелова награда за физика Дейвид Тулес, Дънкан Хадейн и Майкъл Костерлиц са изследвали различните състояния на материята Шведската кралска академия на науките присъди Нобеловата награда за физика за 2016 на трима учени – Дейвид Тулес, Университет Вашингтон, САЩ; Ф. Дънкан М. Хадейн, Университет „Принстън“, САЩ, и Дж. Майкъл Костерлиц, Университет „Браун“, САЩ. Наградата е връчена на тримата учени „за теоретични открития за топологични материята. Костерлиц и Тулес са изучавали фази на промяна и топологични фази на феноменът, който произтича при „плоския свят“ - повърхности толкова тънки, че могат материята“. Казано на малко по-разбираем език да се считат за двуизмерни в сравнение с учените са открехнали вратата към нов триизмерния свят (дължина, ширина и висосвят, в който материята може да приема чина), който обикновено описва реалността. странни състояния и форми. Те са използ- Халдейн също е изучавал формите на матевали модерни математически методи, за да рията в измерения толкова тънки, че могат да изучават необикновените състояния или се считат за двуизмерни. Откритията им са фази на материята като суперпроводници, истински пробив в теоретичното разбиране свръхфлуиди или тънки магнитни филми. за материята и нейните свойства и също така Благодарение на тяхната работа сега създават нови перспективи за развитие на науката може да прави допълнителни иновативни материали, уточняват още от изследвания за нови и екзотични фази на Нобеловия комитет.

Как ще се извиняват отсъствията на учениците? Личните лекари реагираха остро срещу идеята на просветното министерство отсъствията на учениците по болест да се извиняват с амбулаторен лист. Класните ръководители не крият, че често получават фалшиви медицински бележки от свои ученици. А оферти за фиктивни бележки, с които по-големите ученици да извинят отсъствието си от училище, не липсват. За да сложи край на порочната практика, просветното министерство предложи нов начин за удостоверяване на заболяванията в училище – амбулаторен документ. Тази идея обаче не се понрави на личните лекари. Причината е, че амбулаторният лист съдържа важни детайли за всички здравни проблеми на пациента. Джипитата виждат и друг проблем. Той е, че амбулаторният лист трябва да се подпише и връчи на пълнолетен. Лекарите предупреждават още, че и този документ може да бъде подправен. След недоволството им, от просветното министерство правят крачка назад. А докато се намери най-доброто решение, училищата имат свободата да избират. Какъв ще бъде новият извинителен документ думата ще има и здравното министерство.


ñòð. 8

СПЕЦИАЛНО ЗА ВЕСТНИК “TEEN‘S PAPER“

Интервюто с известния фризьор Васил Атанасов и собственик на фризьорски салони “Васил Атанасов“ ни срещна Дария Иванова: - Г-н Атанасов, като всеки добър в занаята си, така Вие сте тръгнали отнякъде, за да заобичате професията си? - Да, както всяко едно начало, така и моето не беше лесно. Завършил съм очна оптика, интересувам се от изкуство, кандидатствах ВИТИЗ/НАТВИЗ/ актьорско майсторство….. Открих за себе си изкуството да преобразяваш хората променяйки косата им и така бях погълнат от страстта да мога да го правя и аз. Започнах с всички рутинни неща за един фризьорски салон от метенето на коси и сгъването на кърпи. Не ме притесняваше нищо, защото всичко беше ново за мен. Гледах и се учех от колегите си без да досаждам с въпроси. Започнал съм от долните стъпала на стълбицата на успеха.Познавам всеки детайл от работата си било то технически или организационен. Може би и затова успехите ми не закъсняха. Но искам веднага да уточня за вашите читатели, че зад всичко това стои и един невероятен труд. Днес младите хора сякаш са по-нетърпеливи. Искат бързи резултати и висока оценка за свършеното от тях. Аз трябваше да спечеля първия си международен конкурс , за да чуя от моя шеф: БРАВО: Заобичах професията си, когато открих в нея изкуството, което безкрайно обичам. - Вие сте един от най-талантливите в бранша. Как постигате всичко това, за да бъдете винаги сред първите? Добре, че казвате един от най -талантливите в бранша, защото квалификации като НАЙ-ДОБЪР малко ме стряскат.Таланта е дар божий, на всеки един от нас е даден. Въпросът е кой колко е работил по това да развие таланта си и да го накара да работи за него. Всеки ден отивайки на работа си мисля за клиентите, с които ми предстои да работя. За всеки един от тях имам ясна представа какво бих искал този път да променя. Провокирам ги с идеите си и започвам да творя…Намирам работата си за една от най-привлекателните професии, защото резултатите са на лице само след около 1-2 часа…Невероятно е чувството на удовлетвореност в очите на клиента. Именно това чувство е моя заряд и хъс за работа. Постоянство, постоянна квалификация и много работа. Това са нещата, които мисля, че ме държат вече 25 години на челните места в професията ми. - И тъй като нашето издание е определено за тийнейджърите, какво бихте ги посъветвали? - Какво бих могъл аз да посъветвам тийнейджърите…Та той собствения ми син казва, че съм бил ОЛД СКУЛ…/старомоден на жаргон/ всуе, че съм артистичен директор на Френската висша мода за косите в България. Бих им препоръчал да следват мечтите си. Да не се отказват пред трудностите, ако нещо наистина обичат и вярват. Да преследват до край мечтата си и да не я оставят на мира, докато не я осъществят. А що се отнася до професионален план-винаги да потърсят професионален съвет преди да посегнат да правят нещо с косата си. Особено що се отнася до химични процедури. Неправилното използване на бои и обезцветяващи продукти могат да доведат до трайно увреждане на косата. Процеса на възстановяването й е доста продължителен. Съветвам ги да бъдат смели и дръзки, също така, защото имат най-голямото предимство - младостта. - Какви са вашите наблюдения относно прическите на младите? Все пак е важно от ранна възраст да се ориентират към красивото? - В ранна възраст хората обикновено са в процес на експерименти и търсения.Търсения на стил.Увличат се по поп звезди, по Манга герои, по филмови идоли.Това е нормален и прекрасен процес на откриване. Самият аз се обличах и подстригвах в стил НЮ ЕЙФ. В момента съм

ЛАМБЪР СТИЛ….Младостта е времето за експерименти. Времето, в което НЕ ТИ ПУКА от родители, съседи и познати. В търсене на себе си младите хора са ми много любими. Харесвам СТРИЙД модата, която проповядват.Това е време за бунт, за изява и доминаций. Но както казва КРИСТИАН ДИОР „Модата е преходна, Стилът е вечен“,така и вашите млади читатели следвайки модата един ден ще открият своя Стил. - Естествено прическата е толкова важна, колкото облеклото на един човек. Има ли някаква връзка между двете? - Връзката дрехи-коса в наши и в предишни години са вървели винаги ръка за ръка.Те са отражение не само на времето и епохата, в която живеем, но те са отражение и на самата ни душевност и самоопределяне. Дрехата е опаковката на тялото, а косата е рамката на лицето ни. Синхрона между тях води до красива картина. Дисбаланса в едното или другото нарушава хармонията на човек. Сетивата се възпротивяват. - Разкажете ни за вашите международни изяви? - Международните ми изяви са определено достатъчно известни, но за вашите читатели ще спомена, че съм печелил: Златната палма на Кан 1991 г. в категорията Вечерна дамска фризура Гранд При за сватбена фризура 1993 г. в Париж Гранд При1995г. в Кайро за вечерна и дневна дамска фризура 1996 и 1997 г.-Шампион на България… В момента голямо удоволствие ми носи преподавателската ми дейност в Академията на най-голямата марка/L’oreal/ за продукти за коса. Срещите ми с младите ми колеги ме зареждат много положително. Представям колекции на цветове и форми в страната и чужбина. Артистичен директор съм на секцията в България на Висшата мода на Франция….Съвсем наскоро ми предстои показване на колекция в Тирана-Албания. Въобще..-не скучая. Достатъчно работа и ангажименти в страната и чужбина, но винаги намирам време за добри приятели и някоя хубава книжка. Благодаря Ви. Надяваме се да повторим срещата, когато ние тийнейджърите очакваме нашите абитуриентски балове. Âåñ­òíèê “TEEN’S PAPER” - ìå­ñåЧ ­í î èç­ä à­íèå, ïî èäåЯ íà Äè­ìè­òúð Íèê­ëå­íîâ Èç­äà­âà: Êëóá „Ìëàä ïè­ñà­òåë” êúì Í× „Ðî­äè­íà 1860” Ñòà­ðà Çà­ãî­ðà, ïðåä­ñå­äà­òåë Äî­ðà Èëèå­âà Àä­ðåñ íà ðå­äàê­öèÿ­òà: ãð.Ñòà­ðà Çà­ãî­ðà-6000, óë. „Ñâ. Êíÿç Áî­ðèñ I” ¹ 94, òåë: 0884367601 E-mail: teen_stzagora@abv.bg

http://www.facebook.com/TeensPaper Á/ñêà :BG58RZ8891551089070020 BIC RZ88BGSF Ðúêîâîäèòåë: Äè­ìè­òúð Íèê­ëå­íîâ

Екип от Стара Загора: Дария Иванова, Елена Иванова, Елена Георгиева, Радослав Ангелов, Нанси Борисова, Николай Димов, Камелия Тодорова и Светислав Тодоров Екип от Казанлък: Мария Николова, Кристияна Терзиева, Неделина Славова и Стела Тонева Õîíîðàðè íå ñå èçïëàùàò Êëóá „Ìëàä ïè­ñà­òåë” íà­áè­ðà íî­âè Чëå­íî­âå è ñúò­ðóä­íè­öè çà âåñ­òíèê TEEN’S PAPER

Вестник "Teen's papper", брой 46/2016  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you