Page 1

n h za ke n de p werk r o vi t sa ncie men N m et R o i ord jk O ntw ikke swaters -H olla nd, ling t a at sb , M KB N oor ed rijf NHN d-H o en llan d

nhzaken is het magazine voor ondernemend Noord-Holland boven het Noordzeekanaal - www.nhzaken.nl - Uitgave 2 2015

In dit nummer

Heel Purmerend onder stoom

Businessgolf special

Renovatie Velsertunnel 2016

GROEI! Alles over finance

‘Kijken hoe we positiever van a naar b kunnen gaan’

‘Crowdfunding en Kredietunies zijn in opkomst’

Rabobank laat zich zien in het lokale bedrijfsleven als ambassadeur Banken zitten momenteel in de hoek waar de klappen vallen, dat valt niet te ontkennen na de laatste ontwikkeling in de bankencrisis. Toch hebben Bob van der Hout, Directeur Bedrijven Rabobank Alkmaar e.o., en Geert Habets, Manager Zakelijke Realties Rabobank Waterland en Omstreken, het gevoel dat er een kentering optreedt. Van der Hout: “We zien een wijziging in onze rol ontstaan. Wij kijken naar wat de klant nodig heeft en bieden steeds vaker ook handvaten aan voor een alternatieve manier van financieren.”

Het financieren van een onderneming is volgens Michiel Werkman, auteur van ‘Rotbanken’ en MKB business consultant voor Insparco, ‘a hell off a job’. “Banken zien ondernemers uit het MKB over het algemeen liever gaan dan komen. Dat zullen ze natuurlijk nooit zo naar buiten brengen, maar de baten van een financiering onder de 500.000 euro wegen voor een bank simpelweg niet op tegen de kosten.” Uit cijfers van MKB Nederland blijkt, dat ruim 68 procent van de ondernemers geen financiering rond krijgt bij een bank. Werkman snapt wel waarom dat zo lastig gaat. “De kredietcrisis heeft zijn sporen nagelaten. Banken moeten daardoor aan zwaardere eisen voldoen en mijden dus hoge risico’s, zoals een gering eigen vermogen bij de ondernemer. De verscherpte wet- en regelgeving maakt het ook lastig om mogelijkheden te zien als een ondernemer een bedrag wil lenen, dat in de ogen van de bank te laag en dus onrendabel is.”

Door de kredietcrisis worden de financieringsgesprekken kritischer ingestoken, beaamt Van der Hout. “Feitelijk gezien verlenen wij nog steeds veel financieringen, maar de maatschappelijke perceptie is veranderd. Vroeger was het zo dat ondernemers pas op het laatste moment bij ons kwamen, terwijl wij nu veel sneller ingeschakeld worden. Ondernemer komen vaak vol enthousiasme naar ons toe. Aan de hand van een adviesgesprek kijken we samen of een financiering de juiste oplossing is én of het businessmodel van de klant kans van slagen heeft.” Sparringpartner Dienstverlening staat bijna synoniem aan de bancaire wereld, mits op de juiste manier toegepast, stelt Van der Hout. “De klant zoekt een sparringpartner, dus je moet niet op de stoel gaan zitten van de klant. Denk kritisch mee met de klanten en biedt hen diverse mogelijkheden. We kijken niet alleen meer naar of de klant kan krijgen wat hij vraagt, maar waarmee hij echt verder geholpen is. De klant moet ons advies ervaren als toegevoegde waarde. Als facilitator brengen we ook partijen bij elkaar, waardoor een financiering alsnog rond kan komen.”

Habets. Naast advies zet de bank ook informatiebijeenkomsten op. “Bijeenkomsten voor de startende ondernemer, maar ook een evenement waarbij crowdfunding onder de aandacht gebracht wordt. Zodoende leren ondernemers ook bij en kunnen ze zelf uitmaken of een dergelijke manier van financieren iets voor hen is.”

Vertrouwen Naast de beperkende factoren voor het rond krijgen van de financiering, speelt ook het dalende vertrouwen richting het bankwezen in het algemeen mee. “Sommige ondernemers denken al op voorhand dat het geen zin heeft om bij een bank aan te kloppen. Gekoppeld aan de torenhoge salarissen die de top van het bankwezen aan zichzelf toebedeeld, waarbij ze zichzelf vies verrijken, vergroot dat het gebrek aan vertrouwen in banken.”

Lees verder op pagina 21

Lees verder op pagina 3

Bob van der Hout, Directeur Bedrijven Rabobank Alkmaar e.o., en Geert Habets, Manager Zakelijke Relaties Rabobank Waterland en Omstreken. (Foto: Vincent de Vries / RM)

Kennis Steeds meer klanten starten hun financieringsaanvraag via internet. Hierdoor kan de klant snel duidelijkheid krijgen in het gesprek met de adviseur wat daarop volgt. “We hebben veel kennis in huis, en begeven ons in verschillende sectoren. Die kennis delen we onder andere online. Door een site als ikgastarten.nl helpen we startende ondernemers bijvoorbeeld bij de oprichting van hun bedrijf”, zegt

Te koop bedrijfsgrond

ontwerp | aanleg | onderhoud uw groene visitekaartje

ADMINISTRATIES JAARREKENINGEN

1

AANGIFTEN

T

FISCAAL ADVIES

F

Kennemerpark 20 SALARISVERWERKING ADMINISTRATIES

JAARREKENINGEN ONLINE AANGIFTEN

1811 DE ALKMAAR

BOEKHOUDEN

info@acc

www.ac

Tel. 072 – 512 22 41

072 – 515 76 45 FISCAAL Kennemerpark ADVIES 20, 1811 DE Fax ALKMAAR

De juiste prijs voor de juist

Tel. 072 – 512info@accountantskantoordeman.nl 22 41 SALARISVERWERKING info@accountantskantoordeman.nl

Meer weten?

deboekelermeer.nl

www.accountantskantoordeman.nl ONLINE BOEKHOUDEN www.accountantskantoordeman.nl

072 - 57 57 120

De juiste prijs voor de juiste kwaliteit!


loud

02

April 2015

Uw ICT Uwonze ICT onze zorgzorg ISSYS ICT biedt ISSYS oplossingen ICT biedt oplossingen voor ICT-infrastructuur, voor ICT-infrastructuur, telefonie, software telefonie, ontwikkeling software ontwikkeling en ICT-beheer. enWij ICT-beheer. zijn reedsWij zijn reeds sinds 2002 actief sindsop 2002 hetactief gebied opvan hetICT gebied dienstverlening van ICT dienstverlening en en behoren tot behoren de grootste tot ICT-partners de grootste ICT-partners van Noord-Holland. van Noord-Holland.

Cloud

Door de zorgDoor voorde ICTzorg uit handen voor ICTteuitnemen, handen kunt te nemen, u als klant kunt u als klant zich richten op zichuw richten primaire op uw bedrijfsprocessen. primaire bedrijfsprocessen.

CT-infrastructuur ICT-infrastructuurSoftware

Software

Informeer voor Informeer de mogelijkheden mogelijkheden van dienstenvan van als:diensten dienstenals: als: voor de mogelijkheden • ICT-infrastructuur • ICT-infrastructuur • Beheer • Office 365 • Cloud Office 365 • Advies • Software • Online Werkplek • Communicatie Online Werkplek

072 -072 850-1000 850 1000 www.issys-ict.nl www.issys-ict.nl

Beheer

ommunicatie Communicatie

Beheer

ISSYS ICT B.V.ISSYS ICT B.V. Robonsbosweg Robonsbosweg 5c 5c 1816 MK Alkmaar 1816 MK Alkmaar

online veiling

19 mei 2015

Shopping Centre Noorderveld - Samsonweg te Wormerveer winkels, bedrijfsruimtes & grond

(deels verhuurd)

BOG Auctions is marktleider op het gebied van online veilingen van Bedrijfs Onroerend Goed. Ga voor meer informatie naar: BOG-AUCTIONS.COM of neem contact met ons op via 033 - 460 00 76.


April 2015

03

Vervolg van de voorpagina

‘Crowdfunding en Kredietunies zijn in opkomst’ Financieren blijft lastig voor MKB, maar voorbereiding biedt uitkomst Alternatieven Naast de ‘ouderwetse’ manier van financieren, zijn er wel degelijk andere opties voor ondernemers, weet Werkman. “Crowdfunding en Kredietunies stellen dezelfde eisen als banken, maar zijn zeker in opkomst. In 2015 wordt er naar verwachting 150 miljoen euro gefinancierd via crowdfunding. Die manier van kredietverlening groeit dus enorm. Het is heel geschikt voor particulieren naar particulieren en/of voor de creatieve en goede doelensector. Het is echter nog erg lastig voor crowdfunding om het kredietrisico bij een MKB’er gedurende de looptijd te monitoren. Kredietunies zijn daarentegen veel meer geschikt voor ondernemers, alleen is die opzet nog gloednieuw. Mijn verwachting is, dat het nog wel tien jaar duurt voor

deze nieuwe financiers een volwaardig alternatief naast de banken vormen. Wat je wel ziet, is dat pensioenfondsen inspelen op deze trend zoals het MKB-Impulsfonds en het Nederlandse Investeringsinstelling (NLII). Het NLII stelt echter onder andere een grens van vijf miljoen als startpunt voor bepaalde financieringen, terwijl de gemiddelde MKB’er opteert voor financiering tot 250.000 euro.” Voorbereiden Kleinere ondernemers moeten dus wel aankloppen bij een bank en zijn niet kansloos als ze zich voorbereiden, vindt Werkman. “Alles staat en valt met het businessplan. Dat is altijd een voorwaarde voor elke financiering. Verplaats je in de wereld van de geldverstrekker. Daarnaast is het

ook raadzaam om prognoses te overleggen hoe de onderneming het de komende jaren gaat doen. Verder raad ik aan om vroegtijdig minimaal de accountant in te schakelen, omdat die hoort te weten hoe de financiële wereld werkt en deze het rekenwerk voor zijn rekening kan nemen. Tot slot kun je natuurlijk tussenpersonen inschakelen die assisteren voor het ‘stapelen’ van meerdere financieringen.” Voor een startende ondernemers die wel een goed doordacht idee hebben, maar de ervaring missen kan crowdfunding uitkomst bieden. “Dat toont de levensvatbaarheid aan van je nog te starten restaurant of café. Bijkomend voordeel van crowdfunding is, dat je dan ambassadeurs werft die enthousiast worden van de nieuwe zaak en zeker gaan langskomen.

Michiel Werkman, auteur van ‘Rotbanken’ en MKB business consultant. (Foto: Keyzer Fotografie)

Zo verbind je hen gelijk aan de onderneming, waarbij het mogelijk is om met kortingsacties te werken. Dat maakt het mogelijk om je droom sneller waar te maken.”

Stimulering startups op koers

Colofon

De maatregelen die de overheid heeft ingesteld om het opzetten van kennisbedrijfjes te bevorderen, werpen hun vruchten af. Vanaf 2010 zijn er meer dan 650 extra startups ontstaan vanuit universiteiten, meldde het ministerie van Economische Zaken.

Uitgevers: Rodi Media Broeker Werf 8 1721 PC Broek op Langedijk Telefoon 0226-333311 E-mail verkoopnhzaken@rodi.nl Internet www.rodimedia.nl

Daarnaast verstrekte de overheid ruim honderd leningen van gemiddeld 35.000 euro aan kansrijke startende bedrijven vanuit de wetenschap. Minister Henk Kamp (Economische Zaken) en staatssecretaris Sander Dekker (Onderwijs) stellen, dat het stimuleringsprogramma, dat vijf jaar terug is gestart, op koers ligt. Tot 2018 zetten overheden,

bedrijfsleven en kennisinstellingen in totaal 132,4 miljoen euro in om publiek gefinancierde kennis beter te benutten. “Wanneer innovatieve, wetenschappelijke kennis omgezet wordt in praktische toepassingen, profiteren we hier met z’n allen van. Zo kan wetenschap voor meer welvaart, meer groei en meer banen zorgen’’, aldus Dekker.

Studenten worden door een set aan maatregelen gestimuleerd om startups te beginnen. Een voorbeeld hiervan is B-Mex, een jonge bedrijfje dat tuinders op basis van computermodellen uitlegt hoe zij efficiënt groenten en snijbloemen kunnen telen. Een ander voorbeeld is Nuvoton. Die onderneming kreeg een lening, waardoor de ondernemers een model konden ontwikkelen om basisscholen te voorzien van zonnepanelen en LED-verlichting.

Heel Purmerend onder stoom Rodi Media verbindt zich aan uniek evenement Rodi Media heeft zich als mediapartner verbonden aan het schitterende evenement Purmerend onder Stoom.

Stichting Marktstad haalt - samen met partnergemeente Purmerend - in het weekend van 4 tot en met 6 september alles uit de kast om het publiek te vermaken. De hele binnenstad raakt dan in de greep van sissende stoommachines, verpletterende walsen en ro(n) kende locomotieven.

vaar met een van de schepen een stukje op het Noordhollands Kanaal. Verder zijn er diverse demonstraties van stoommachines en oude ambachten zoals nettenboeters, palingrokers en mandenvlechters. Kinderen die het wandelen zat zijn, kunnen een ritje maken op een van de kleine stoomtreintjes.

Zondagmiddag sluit het evenement en verlaten alle stoommachines in één grote parade de stad. Sponsor worden? Wie sponsor van dit evenement wil worden, kan contact opnemen met Stichting Marktstad via info@marktstad.info .

Bladmanager: Niels Ackermans Hoofdredactie: Donald Esser Redactie en fotografie: Joke Bos, Jeroen Vos, Vincent de Vries Broeker Werf 8 1721 PC Broek op Langedijk Telefoon 0226-333311 E-mail: redactienhzaken@rodi.nl Advertenties: Elma Media bv 0226-331600 Rodi Media 0226-333311 Verschijningsdata 2015: Week 26, 36, 44 en 50 Druk: Rodi Rotatiedruk Visseringweg 40 1121 AT Diemen Telefoon 020-398 0808

De eerste editie van Purmerend onder Stoom vond plaats in 2010 en was meteen een doorslaand succes. De ruim 75.000 bezoekers die op het evenement afkwamen veroorzaakten zelfs vertragingen op de A7. Spektakel Vijf jaar later is het weer de hoogste tijd voor stoom. Het spektakel begint vrijdag 4 september met de aankomst van de stoomboten in de kom van het Noordhollands Kanaal. Zaterdag 5 en zondag 6 september verspreidt het evenement - ondersteund door koren en orkesten zich over de hele binnenstad. Wat kun je zien en doen? Maak een ritje met de stoomtrein door het centrum of

Elma Media bv Keizelbos 1 1721 PJ Broek op Langedijk Telefoon 0226-331600 E-mail nhzaken@elma.nl Internet www.elma.nl

Verspreiding: Per post volgens kwalitatieve database Oplage: 29.000 exemplaren De redactie van nhzaken stelt zich ten doel uiterste zorgvuldigheid te betrachten bij het verwerken van extern aangeleverde content en bronnen. nhzaken is een uitgave van Rodi Media en Elma Media. nhzaken werkt milieuvriendelijk en verantwoord. Waterless Printing, ISO 14001 Grafimedia en KVGO.

Purmerend onder Stoom. (Foto: Cees Bandt)

Dit krantenproduct is geproduceerd door Rodi Media BV onder gecontroleerde omstandigheden conform ISO 14001 Grafimedia getoetst door de SCGM, Certificaatnummer SCGM-MZ:2011.01.02


04

April 2015

Ze t w a a rd evo ll e d a ta o p t im a a l in ! Bedrijfswagens & Trailer ervice BV

Data / Jeroen Bos GetrouwD; 42 Jaar; manaGer; 3 kinDeren; vrouw werkt parttime; vlieGvakantie; wintersport; riJDt motor; koopt kleDinG online; klantenkaart supermarkt en parfumerie.

Uw MAN en VW Crafter dealer in Wognum

Variabel data printen Target marketing Crossmedia campagnes Database management

TargeTing

Verkoop, lease, verhuur, APK reparatie en onderhoud aan bedrijfswagens & getrokken materieel, kranen en laadkleppen. Verkoop van banden. Dealer Trailer Partners.

Targeting

T 072 567 1000 www.nicoud.nl PRINT & MAIL

FULFILMENT

BTS Overspoor 22 1688 Wognum www.bts-man.nl

SINCE 1978

WEBLOGISTICS

TARGETING

BTS goo.indd 1

HUUR EEN WERKPLEK, VERGADER-, COACHINGOF TRAININGSRUIMTE VANAF 1 UUR Werkplek

Presentatieruimte

Postservice

vanaf 1 dagdeel

vanaf 1 dagdeel

met inschrijving kvk

Vergaderruimte/coachingruimte vanaf 1 uur

WWW.FLEXPLEKPURMEREND.NL KWADIJKERKOOGWEG 16, 1442 LA PURMEREND, 0299-474248

17-11-2014 09:22

Samen werken aan een leefbare, veilige en duurzame omgeving

Wij voeren voor achttien gemeenten en de provincie Noord-Holland taken uit op het gebied van milieuvergunningverlening. Wij controleren bedrijven op bouw-, milieu- en brandveiligheidsregels. Daarnaast hebben wij milieuspecialisten op het gebied van asbest, bodem, veiligheid en geluid en zetten wij met het milieubeleid in op thema’s als luchtkwaliteit, mobiliteit en duurzaamheid. Voorheen voerden wij onze taken uit onder de naam Milieudienst IJmond.

www.odijmond.nl


April 2015

Rodi Media haalt Nederlands Dagblad binnen

OVNH in Haarlemse Philharmonie

ND stapt over van Berliner formaat naar waterloos gedrukt tabloid Rodi Media, uitgever en drukker van deze krant, gaat vanaf november 2015 het Nederlands Dagblad (ND) drukken. De Noord-Hollandse drukkerij laat al het Financieele Dagblad van de pers rollen en haalt nu opnieuw een landelijk verschijnende krant binnen. De directie is enthousiast. “De investering om met onze drukkerij van Broek op Langedijk naar Diemen te verhuizen werpt nu al zijn vruchten af. Uniek om wekelijks naast onze één miljoen huisaan-huiskranten en externe drukorders nu ook twee landelijke dagbladen te mogen drukken.”

Het Nederlands Dagblad is een krant van christelijke signatuur met 24.000 abonnees. De overstap naar Rodi Media betekent, dat het ND overstapt van het zogeheten Berliner formaat - waarop de krant sinds 2010 verschijnt - naar het populaire tabloidformaat. Volgens directeur Rinder Sekeris is dat een gevolg van de keuze voor Rodi Media. “Nederland heeft topdrukkers. De meesten draaien tabloid. In de afweging gaat het dan dus niet alleen over kwaliteit en prijs, maar ook over formaat, deadline en milieuaspecten. In de combinatie van al die factoren vinden wij Rodi Media als beste uit de bus komen.”

Landgoed Velsen Zuid. (Foto: aangeleverd)

Eerste Nationale Congres voor Zakenvrouwen Een initiatief van LEF Zakenvrouwen, Post Verkade Groep, Nederlandse Zaken NH en Vrouw en haar netwerk. Samen zorgen zij ervoor dat de top van de Nederlandse zakenvrouwen dinsdag 23 juni bij elkaar komt om elkaar te ontmoeten, van elkaar te leren, hun eigen netwerk uit te breiden en vooral ook: te genieten van een geweldige middag of avond. Landgoed Waterland in Velsen Zuid vormt het decor van dit exclusieve congres voor Zakenvrouwen. Een dag vol interessante sprekers, workshops, brainstormsessies, high tea, diner, ontmoetingsmomenten, netwerksessies,

beursstands en nog veel meer. Alles voor de zakenvrouw van nu. Het congres staat in het teken van het thema ‘verrijk jezelf’. De bezoekers kunnen kiezen voor een middag- of avondcongres, maar mogen natuurlijk ook beiden bezoeken. ‘Welkom’ onderdeel van Securitas zorgt voor een vlekkeloze ontvangst en toegangscontrole. Het zal de gasten aan niets ontbreken. Een entreekaartje is te bestellen via www. nationalezakenvrouwencongres.nl en kost € 55,- waarbij alles inclusief is. Het team van Post Verkade Groep staat gedurende het hele congres klaar met lekkernijen en drankjes. Zie voor meer informatie: www.nationalezakenvrouwencongres.nl

Feiten en cijfers over de Metropoolregio Amsterdam Het statistisch jaarboek ‘Metropoolregio Amsterdam in cijfers 2014’ is verschenen. De jaarlijkse uitgave van Onderzoek, Informatie en Statistiek (O+S) bevat een schat aan statistische informatie en onderzoeksgegevens over de 36 gemeenten van de Metropoolregio Amsterdam.`

De samenwerking van 36 gemeenten, de provincies Noord-Holland en Flevoland en de Stadsregio Amsterdam in de Metropoolregio Amsterdam heeft als doel de positie als een van de vijf sterkste regio’s van Europa te behouden en te versterken. Na jaren van aarzeling lijken de vooruitzichten op economisch herstel te verbeteren.

05

Detailhandel bloeit op De Nederlandse detailhandel heeft in de laatste drie maanden vorig jaar weer de weg omhoog gevonden na een kleine dip in het voorgaande derde kwartaal. De omzet nam met 1,5 procent toe, de grootste stijging sinds het eerste kwartaal van 2011. Mede door de groei in het vierde kwartaal noteerde de detailhandel, na twee jaar met omzetdalingen, voor heel 2014 een plus van 0,5 procent. Dat maakte het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) afgelopen week bekend. Het herstel in het vierde kwartaal is volledig toe te schrijven aan het feit dat winkels meer producten verkochten. De verkopen stegen ten opzichte van een jaar geleden met 2,2 procent, de sterkste groei in zeven jaar tijd. Het was voor het derde kwartaal op rij dat er meer artikelen over de toonbank gingen. De prijzen blijven nog wel steeds dalen. Dat de omzet van de detailhandel over heel 2014 met een half procent steeg, komt ook voornamelijk doordat vorig jaar voor het eerst in zes jaar de verkopen zijn gegroeid. De groei deed zich zowel in de levensmiddelensector voor als in de non-food sector. In de eerste sector kwam de groei vooral van supermarkten, de speciaalzaken lieten een terugval zien. De non-food sector maakte vorig jaar de sterkste groei door in zeven jaar. Het herstel zorgt er ook voor, dat het aantal faillissementen in de detailhandel afneemt.

CFO wil graag CEO worden Meer dan de helft (53%) van de Nederlandse CFO’s zou de positie van CEO accepteren als dit wordt aangeboden. Ook denkt 75% dat een achtergrond in finance en accounting de kans vergroot om benoemd te worden tot CEO. Dit blijkt uit onafhankelijk onderzoek onder 200 Nederlandse CFO’s uitgevoerd in opdracht van Robert Half, arbeidsbemiddelaar op het gebied van financiële en administratieve professionals. Uit eerder onderzoek van Half in 2013 bleek al, dat de CFO verwacht de beste kansen te hebben om promotie te maken naar CEO: 30% van de ondervraagde CFO’s ziet zichzelf namelijk als de grootste kansmaker op het overnemen van deze functie. Eén op de vijf denkt dan weer dat de CIO waarschijnlijk deze taak overneemt.

De Ondernemingsverkiezing NoordHolland vindt woensdag 20 mei voor de negende keer plaats, dit keer in theater de Philharmonie in Haarlem. Het is een belangrijk en breed gedragen initiatief om waardering voor ondernemingen in de provincie uit te spreken. Ondernemers zijn immers de drijvende kracht van de economie in Noord-Holland. De presentatie van de avond is in handen van Rens de Jong (Winnaar beste dagvoorzitter van het jaar 2013). De titel ‘Beste Onderneming van NoordHolland’ is dé erkenning voor ondernemerschap in de provincie en omvat tevens een prijzenpakket ter waarde van ruim € 5.000. Tijdens de verkiezingsavond strijden uiteindelijk 30 definitief genomineerden (tien per categorie) om de titel Beste Onderneming Noord-Holland 2014/2015. Op grond van de presentatie op de avond en alle verkregen informatie kiest de jury per categorie een winnaar. Alle dertig genomineerde ondernemingen maken kans op de publieksprijs. De winnaar wordt gekozen door het publiek en het stemmen verloopt via internet. Een jury, samengesteld uit prominenten uit het NoordHollandse bedrijfsleven, onder voorzitterschap van gedeputeerde Jan van Run, selecteert de genomineerden en de uiteindelijke winnaars. MKB Noord-Holland is vanaf de eerste editie als partner/ sponsor betrokken bij de organisatie van dé Ondernemingsverkiezing in NoordHolland. Voor elke categorie zijn er weer tien zeer interessante, innovatieve en spraakmakende bedrijven geselecteerd. Deze bedrijven worden in de komende periode nogmaals door de jury bezocht en getoetst. Woensdag 20 mei worden tijdens de finale-avond in theater de Philharmonie in Haarlem de drie nieuwe winnaars bekend gemaakt. Wie worden de winnaars van de prijs ‘Beste Onderneming van Noord-Holland’ in de categorieën MKB-Groot, MKB-Midden en MKB-Klein? Wie worden de opvolgers van Smit & Zoon, Adriaan Goede B.V. en Mom in Balance? Finalisten MKB-Groot: Nic Oud BV – Heerhugowaard, LogistiekCentrum Stad Alkmaar – Alkmaar, Picturae – Heiloo, Triple IT – Alkmaar, De Geus Bouw – Langedijk, Facta – Uitgeest, Buteressence – Zaandam, Fort Resort Beemster – Zuidoostbeemster, Biemond & Van Wijk – Aalsmeer, Abovo Media - Hoorn. Finalisten MKB-Midden: FishFlow Innovations – Medemblik, Rolan Robotics – Zwaag, Attack – Heerhugowaard, The Toren – Amsterdam, Texelse Bierbrouwerij BV – Oudeschild, ZON energie – Spanbroek, Huiberts BV – Katwoude, Barendse DC – Middenmeer, Uitgeverij Kluitman – Alkmaar, Tony Chocolonely Amsterdam. Finalisten MKB-Klein: Florapro – Oosthuizen, Camera Works – Duivendrecht, De Twee Heren – Grootebroek, Drost technical management – Limmen, Natural Plastics – Heemskerk, Egner – Den Helder, Test & Kalibratie Service BV – Alkmaar, Bromshop Heiloo – Heiloo, Kampeerperfect – Uithoorn, Stam de Kruidenier – Schagen.


06

April 2015

NIEUWBOUW Gespecialiseerd in traditionele woningbouw

VERBOUW

Wij zetten uw woonideeën om in een prachtig eindresultaat

• Verbouwing • Aanbouw • Nieuwbouw

Handelsweg 26a, 1851 NX, Heiloo

• Renoveren

info@ardbruintimmerbedrijf.nl Tel.: 072-5317592 Mobiel: 06-23089390

• Dakkapellen

www.ardbruintimmerbedrijf.nl

Wij bouwen op uw vertrouwen! AUTO VAN HET 13 JAAR 2015! 0 2 i l u j 0 1 il tot van 10 apr DE PASSAT EN PASSAT VARIANT g n i t r o k % 5 2 MET 190 PK EN 20% n jneBIJTELLING.

i z o k n e t op Buincl. montage Volkswagen Passat

i

Leverbaar vanaf: € 30.591,Met een netto bijtelling van: € 214,13*

Volkswagen Passat Variant

Leverbaar vanaf: € 32.091,Met een netto bijtelling van: € 224,64*

Heiloo | Mobiel: 06 - 23089390 | info@ardbruintimmerbedrijf.nl

Smaragdweg 6 t/m 14 1812 RJ Alkmaar

Leidsevaart 10 2013 HA Haarlem

E: fleetsales@martinschilder.nl W: www.martinschilder.nl T: (072) 541 07 00

Getoonde afbeeldingen kunnen meeruitvoeringen bevatten. Bijtelling op basis van 42% belasting. Wijzigingen, druk- en zetfouten voorbehouden. Vraag naar de voorwaarden.


April 2015

column Onbewust onbekwaam Thuiswerken, hoe doe je dat eigenlijk? Je ziet het steeds vaker, medewerkers die een dag of zelfs meerdere dagen per week vanuit huis werken. Goed voor het ziekteverzuim, goed voor de files, klinkt ideaal toch? Inmiddels werken bijna één miljoen Nederlanders geregeld vanuit hun eigen woonomgeving. Wordt er bij uw bedrijf al thuis gewerkt? Thuiswerken biedt veel voordelen, maar is niet voor iedereen weggelegd. Discipline is nodig, om niet teveel afgeleid te worden door privézaken. En dat kan best lastig zijn! Hoe kun jij er voor zorgen dat thuiswerken makkelijker en effectiever wordt? Even wat langer in bed blijven liggen. Ik denk dat iedereen die regelmatig thuis werkzaam is het wel kent. Nog even omdraaien, want je hoeft niet te reizen naar je werk. Heerlijk! Om goed thuis te kunnen werken is routine echter belangrijk. Je lichaam en geest moeten zich eigenlijk niet realiseren dat deze werkdag anders is dan normaal, want dan gaat het zich aanpassen aan de situatie. Houd je dus ‘gewoon’ aan de normale werktijden en routine. Niet enkel de tijden, maar ook de werkzaamheden. Houd dezelfde to do list aan. Uiteraard kun je juist als je thuis werkt een aantal zaken zeer efficiënt oppakken. Ga juist thuis aan de slag met uitdagende taken. Thuiswerken aan de keukentafel? Of lekker buiten? Of gewoon op de bank? Het kan allemaal! Maar is dat efficiënt? Het hebben van een eigen werkplek, waarbij je niet kan worden afgeleid door anderen, is cruciaal om thuis goed te kunnen werken. Veel ouders combineren een thuiswerkdag met een papa- of mamadag en lopen vervolgens het risico een deel van de dag te worden afgeleid door hun kind(eren). Met het creëren van een echte werkplek, en niet in de huiskamer, neemt de kans op succesvol thuiswerken enorm toe. De afleiding is minder, en bovendien heb je in een aparte kamer minder het gevoel dat je thuis in je vertrouwde omgeving bent. Let bij thuiswerken ook op je gezondheid. Een goede stoel en af en toe bewegen. Loop geregeld even weg van de computer! Lekker achter de computer in je joggingbroek. Zonder twijfel een voordeel van thuiswerken. In je eigen vertrouwde huiskamer met je comfortabele ‘huispak’ aan, heerlijk! Dat is niet slim. Door je niet normaal aan te kleden, zoals op een werkdag, geef je een signaal aan jezelf. Een signaal dat dit geen gewone werkdag is. Je lichaam en geest zullen automatisch meer ontspannen en dat komt de concentratie niet ten goede. Uiteraard geldt dit niet voor iedereen, dus ken jezelf als het op thuiswerken aankomt. Even snel een broodje smeren en opeten achter je laptop. Tussendoor wat drinken en snacken. Veel thuiswerkers pakken, hoe gek het ook klinkt, nauwelijks pauze als ze thuis actief zijn. Dit is geen aanrader. Het is goed om enkele momenten op een dag te hebben waarbij je niet aan het werk bent. Houd je dus ook hier gewoon aan de routine die je op kantoor hanteert. Ook gebeurt het vaak dat thuiswerkers veel te lang werken en ook ’s avonds. Probeer dezelfde werktijden aan te houden als normaal. Wil je pauze houden? Wellicht is het dan een idee om even naar buiten te gaan en ergens koffie te gaan drinken. Werk ze!

Rob van de Pas

Senior Trainer – Business Coach r.vandepas@kennethsmit.com

07

Provincie stimuleert zonnestroom op maatschappelijke gebouwen De provincie wil een impuls geven aan de opwekking van duurzame energie door middel van zonnestroominstallaties op maatschappelijke gebouwen. Eigenaren van maatschappelijk vastgoed kunnen tot en met januari 2016 een subsidieverzoek indienen voor het plaatsen van zonnestroominstallaties. In totaal stelt de provincie € 2.086.450,- beschikbaar voor de subsidieregeling ‘zonnestroom op maatschappelijk vastgoed’. Zonne-energie levert in toenemende mate een belangrijke bijdrage aan het opwekken van duurzame energie. Bij particuliere gebouwen groeit de aanleg van zonnestroomsystemen gestaag, mede dankzij de voordelen van collectieve inkoopacties en de mogelijkheid om een teveel aan opgewekte stroom tegen een aantrekkelijke prijs terug te leveren aan een energiebedrijf. De aanleg van zonnestroomsystemen op maatschappelijk vastgoed, zoals scholen en gemeentehuizen, blijft echter achter. De terugleververgoeding is een stuk lager en

eigenaren van maatschappelijke gebouwen, zoals gemeenten, hebben vaak moeite de financiering rond te krijgen. Met de subsidieregeling ‘zonnestroom op maatschappelijk vastgoed’ geeft de provincie de aanleg van zonnestroomsystemen op maatschappelijke gebouwen een impuls. Gedeputeerde Jaap Bond: “Naast dat deze regeling zal bijdragen aan een toename van het aantal zonnestroomsystemen binnen Noord-Holland, leidt deze regeling ook tot extra werkgelegenheid in de installatiesector. Voor de regeling is een bedrag van ruim 2 miljoen euro beschikbaar, wat naar verwachting zal leiden tot een investering van minimaal 10 miljoen euro. Het mes snijdt dus aan twee kanten.” De subsidie dekt 20 % van de kosten tot een maximum van € 25.000,- per project en wordt toegekend aan de eigenaren van de gebouwen. Aanvragen kunnen tot 29 januari 2016 worden ingediend bij de provincie. Zie het subsidieloket op www.noord-holland.nl voor meer informatie.

MKB’ers failliet door wanbetalers Kredietverzekering belangrijk voor ondernemers Het afgelopen jaar zijn maar liefst 2.500 MKB-bedrijven failliet gegaan door wanbetaling van hun klanten. Faillissementen opgelopen door wanbetalers zijn een kwart van alle faillissementen in het midden- en kleinbedrijf. De betalingstermijn liep gemiddeld op tot 43 dagen, maar kende ook uitschieters van 60 tot 90 dagen. Het oprekken van betaaltermijnen is ondernemers een doorn in het oog, omdat hiervan juist MKB-bedrijven enorme nadelen kunnen ondervinden. Voor MKB’ers zijn vaak slechts kleine buffers beschikbaar om een periode zonder betaling te overbruggen. Een MKB’er krijgt tegenwoordig niet gemakkelijk een lening bij de bank en de mogelijkheden om betaling af te dwingen bij een klant zijn vaak beperkt. Een kredietverzekering biedt hiervoor een oplossing. Het aantal faillissementen in Nederland ligt op dit moment nog altijd 42% hoger dan in 2007. In de Eurozone is dat percentage zelfs 70%. Daarom verbaast het de kredietverzekeraars, dat er nog maar weinig bedrijven zijn die een kredietverzekering hebben. Volgens hen heeft dit onder andere te maken met de vooroordelen over dit product. Er is echter de afgelopen jaren ontzettend veel veranderd. Een van de vooroordelen is, dat bedrijven denken dat een kredietverzekering duur is en veel extra administratie vraagt. Echter, de prijs van een kredietverzekering is de afgelopen jaren aanzienlijk gedaald. De premie ligt tussen de 0,15% à 0,30%. Daarnaast hebben de verzekeraars voor het MKB aparte producten ontwikkeld,die een premie hebben van 100 euro per maand. Een ander vooroordeel is, dat een kredietverzekering ingewikkeld zou zijn. Ingewikkeld is een kredietverzekering zeker niet. Er hoeft eigenlijk alleen maar een dekking aangevraagd te worden op de grotere afnemers. De klanten met een uitstaand saldo tot € 15.000,-- mag men zelf beoordelen. Daarnaast dient een klant de vordering over te dragen, wanneer een vordering 90 dagen na de vervaldag nog niet is voldaan. Voordeel Een ander voordeel van een kredietverzekering is het feit, dat de incassokosten zijn meeverzekerd op de polis en de kans op daadwerkelijk incasseren van de vordering velen malen groter is. Er klopt immers wel een autoriteit aan de deur. Het incasseren van de vordering door een kredietverzekeraar is vaker succesvol, want als een debiteur wordt gemeld bij de kredietverzekeraar zal dit gevolgen kunnen hebben voor de afgegeven dekking voor andere leveranciers aan deze debiteur. Dit kan resulteren in het intrekken van de dekking, hetgeen betekent dat de debiteur alleen nog maar contant kan kopen.

Verzeker de debiteuren, want ze kunnen er nog zo goed uit zien, je kan in niemand zijn portemonnee kijken. (Foto: aangeleverd)

Bovendien treedt de verzekeraar als incassopartij vaak op voor meerdere verzekerde ondernemingen en heeft hierdoor meer impact. Een mooi en actueel voorbeeld is het Centraal Boekhuis. Deze levert boeken aan V&D en op een bepaald moment leverden ze niet meer, omdat de verzekeraar de dekking had ingetrokken. Inmiddels is de dekking weer hersteld, maar het kan dus vervelende consequenties hebben als een debiteur niet betaalt. In veel gevallen zal de debiteur vaak zijn vordering voldoen als de kredietverzekeraar het incasso voert. Problemen Ondanks alle preventieve maatregelen kan een klant geheel onverwacht failliet gaan. Het zijn toch vaak juist die bedrijven waarvan het niet wordt verwacht of bedrijven waarmee men een goed en intensief contact onderhoudt. Op het laatste moment wordt de stekker er uit getrokken en worden de betalingstoezeggingen niet meer nagekomen. Deze situatie kan er zelfs voor zorgen dat de MKB’er zelf in de problemen komt. Als er een kredietverzekering is, dan keert de verzekeraar in die situatie 90% van de vordering uit en vangt het directe liquiditeitsprobleem voor de MKB’er op. De verzekeraars dekken niet alleen insolventie af, maar ook vermoedelijke insolventie. Een kredietverzekering wordt vaak via een gespecialiseerde tussenpersoon, zoals de kredietverzekeringsexpert, afgesloten. De reden daarvan is, dat kredietverzekering een zeer specialistische verzekering is. Een kredietverzekering is geen verzekering die je in de kast legt en eruit haalt als er brand is. Je bent immers elke dag met je debiteuren en afnemers bezig want je wilt natuurlijk betaald worden voor geleverde goederen of diensten. Het advies: verzeker de debiteuren, want ze kunnen er nog zo goed uit zien, je kan in niemand zijn portemonnee kijken. Kredietverzekeringsexperts helpen graag bij het vinden van een oplossing voor niet of traag betalende klanten.


08

April 2015

MET EEN NOAB-KANTOOR KOMT DE ZAAK IN ORDE Het kwaliteitskeurmerk ‘Noab Lid’ is maatgevend in de administratieve en ďƒžscale dienstverlening. NOAB is een landelijk netwerk van 1.000 kantoren met ruim 100.000 MKB-Ondernemers als tevreden klant. MKB-ondernemers nemen risico’s, maar bij voorkeur niet bij de keuze van hun administratieve en ďƒžscale dienstverlener.

 TROMP TROMP    financiĂŤle financiĂŤle dienstverlening dienstverlening

Verwerken administraties

   FinanciĂŤle FinanciĂŤle & Fiscale & Fiscale Begeleiding Begeleiding    voor MKB voorvan MKBA van tot ZA tot Z

Salarisadministraties Uw partner in accountancy Jaarrekeningen Kijk op onze website Inkomstenbelasting

Vennootschapsbelasting

J. Duikerweg 2 1703Detachering DH Heerhugowaard Postbus 55 QFC Heerhugowaard 072 576 29 80 1700 AB Heerhugowaard Belastingadviezen

  (Salaris)administratie (Salaris)administratie  Belastingzaken Belastingzaken  ! Online Online boekhouden boekhouden

023 55 333 00

QFC Haarlem

K.v.K. Alkmaar: 37065137 QFC Den Helder 0223 622 886 072 5720088 www.larcade.nl www.qfc.nl info@larcade.nl Bel ons of stuur een e-mail: info@qfc.nl

 " # " $ ! Alkmaar Alkmaar - Heiloo - Heiloo - Castricum - Castricum %%%&' & www.trompheiloo.nl www.trompheiloo.nl ( )* +,-"././+0+ Telefoon: Telefoon: 072-5353060 072-5353060

Kijk voor actuele informatie op

www.noab.nl

Vitali Van Graaf Vitali && Van de de Graaf Administratieen Belastingadviseurs Administratieen Belastingadviseurs Vitali & Van de Graaf AdministratieBelastingadviseurs Al mĂŠĂŠr dan 25 in Kwaliteit Al mĂŠĂŠr danjaar 25enZekerheid jaar Zekerheid in Kwaliteit Al mĂŠĂŠr dan 25 jaar Zekerheid in Kwaliteit

Uw Uw slagvaardige M.K.B.-partner slagvaardige M.K.B.-partner voor o.a. o.a. uw: uw: M.K.B.-partner Uw voor slagvaardige voor o.a. uw:en salarisadministratie • FinanciÍlet'JOBODJMFFOTBMBSJTBENJOJTUSBUJF • Jaarrekening FinanciÍleen salarisadministratie • t+BBSSFLFOJOH • Belastingaangiften Jaarrekening • (zakelijk/privÊ) t#FMBTUJOHBBOHJGUFO [BLFMJKLQSJWš

• Deskundig Belastingaangiften (zakelijk/privÊ) • financieel en fiscaal advies t%FTLVOEJHGJOBODJFFMFOGJTDBBMBEWJFT

• Begeleiding Deskundig financieel en fiscaal advies • automatisering t#FHFMFJEJOHBVUPNBUJTFSJOH • Begeleiding automatisering • Schenken erfbelasting • Schenken erfbelasting Bezoek ook onze website: www.vitali.nl Bezoek ook ook onzeonze website: www.vitali.nl Bezoek website: www.vitali.nl Mosselaan 69, 1934 RA Egmond a/d Hoef Telefoon (072) 98 a/d Hoef Mosselaan 69, 1934 RA506 Egmond Mosselaan 69, 1934 RA37Egmond a/d Hoef Telefoon (072)(072) 506 37 9837 98 Telefoon 506

BENT U EEN NOORD-HOLLANDSE ZAKENvROUw? Maak kennis met de glossy Noord-Hollandse Zakenvrouwen. Ga naar www.rodimedia.nl voor het online magazine over Noord-Hollandse Zakenvrouwen of gebruik de QR-code. T (0226) 3333 11 M zakenvrouwen@rodi.nl

De naam van Uitzendbureau Ervaren Jaren Alkmaar is per 31 maart 2015 gewijzigd in Bureau Kooimeer. waarom? Ervaren Jaren Nederland stopt met de franchise organisatie. Alkmaar was een vestiging (voor de kop van Noord-Holland) van de franchise organisatie Ervaren Jaren. Een goede reden om zelfstandig door te gaan. Ervaren Jaren Alkmaar heeft zich de afgelopen jaren bewezen als betrouwbare onderneming in de regio met een kwalitatieve bemiddeling in personeel met ervaring. Dit laatste blijft zo maar dan onder de naam: Bureau Kooimeer. Ons kantoor blijft gevestigd in het Victory Office Center en kijkt nog steeds uit op het AFAS Stadion dat is gelegen aan het Kooimeer. Vandaar dat wij onze naam hebben ontleend aan het Kooimeer.

Space Star cadeau Renses Alkmaar is trots op zijn nieuwe site: www.phevmetkorting.nl. Die vormt opnieuw een bewijs van de nooit aatende inspanningen van het familiebedrijf om voor zijn klanten de beste PHEV-deal te realiseren. Dat doet het bijvoorbeeld door groot in te kopen en snel te anticiperen op de ontwikkelingen op de markt. Op de site zijn bijzondere acties te vinden. Bijvoorbeeld ‘Space Star Cadeau’. Bij aankoop van een Outlander geeft Renses een Space Star als geschenk. ‘Een leuke en bijzondere actie’, vindt het Renses Go!Green-Team dat elke keer weer op zoek gaat naar de beste plug-inhybridedeal. ‘We denken dat deze helemaal geslaagd is’. Renses denkt genoeg auto’s te hebben

ingekocht voor ‘Space Star cadeau bij aankoop PHEV’. Wees er snel bij; maak gebruik van de lage bijtelling waardoor u mogelijk de aankomende 5 jaar privĂŠ misschien wel â‚Ź 11.500,- extra nettoloon te besteden heeft! ‘Dus zorg dat u er op tijd bij bent’. Natuurlijk zijn op de site ook nog meer acties. En altijd de beste deals. Renses is al ruim 40 jaar Mitsubishi-dealer. Dat is voor de klant een garantie op zekerheid en bijna onbegrensde mogelijkheden bij koop, lease, inruil, onderhoud en reparatie. Renses hoopt dat iedereen die de komende dagen de showroom aan de Robbenkoog bezoekt, te verrassen met zijn enorme mogelijkheden.

Tom Keet, Directeur Bureau Kooimeer Mede namens Henk van Zadelhoff en Petra van Empelen Recruiters Bureau Kooimeer

&

Outlander Instyle Sport+

Space Star cadeau!

Meer informati Bel 072 511 2

ROBBENKOOG 34A

bureau kooimeer (experts in werk) Wij zijn en blijven specialist in o.a. het Uitzenden, Persoonlijke payrolling, Werving en selectie en Poolmanagement. De zelfstandigheid biedt tevens nieuwe ruimte aan onze activiteiten; zowel qua regio als qua doelgroepen. Wij verheugen ons daarop! Wij nodigen u van harte uit tot een vrijblijvend gesprek over onze actuele inzet en doelstellingen. Misschien vinden wij dan samen de juiste match!

1822 BB ALKMAAR

e?

0 88

WWW.PHEVMETKORTING.NL


April 2015

09

Miljoeneninvestering Kamp in innovatie MKB Minister Kamp gaat 20 miljoen extra investeren in innovatie, onderzoek en productontwikkeling in het MKB. Tot eind 2016 kunnen MKB-bedrijven profiteren van zes miljoen euro voor productontwikkeling via ‘Innovatieprestatiecontracten’. VNO-NCW en MKB-Nederland hebben hiervoor in Kansrijk - de groeiagenda voor het MKB - gepleit. Zij zijn blij met de terugkeer van deze regeling, die in 2013 werd afgeschaft. De ondernemingsorganisaties vinden het ook positief, dat er meer geld beschikbaar komt voor het midden- en

(Foto’s: Annemarie Dufrasnes)

BNI Alkmaar Connect ziet levenslicht Groepen in opbouw in Schagen en Bergen BNI Alkmaar Connect presenteerde zichzelf woensdag 1 april als de tweede BNI groep in De Telefooncentrale in Alkmaar. Tijdens een ontbijtbijeenkomst maakten ondernemers uit de regio Alkmaar op geslaagde wijze kennis met de leden van BNI Alkmaar Connect, met andere ondernemers en met het BNI Acquisitiesysteem. Ruim twintig lokale en regionale ondernemers vormen dit nieuwe zakelijke netwerk, waarbij ondernemers op een gestructureerde wijze een relatie opbouwen om vervolgens voor elkaar omzetkansen te genereren in hun netwerken. BNI staat voor Business Network International, een wereldwijde organisatie op het gebied van aanbevelingenmarketing. Het ziet eruit als een ondernemersnetwerk en het is een bewezen acquisitiemethode gebaseerd op aanbevelingenmarketing en de traditie van ‘geven loont’. Ofwel, wat men weggeeft, komt terug. Leden van groepen fungeren als elkaars verkoopteam. Zij bouwen een relatie op om elkaar aan te bevelen in hun tweede- en derde-

graads netwerk. Behalve de structuur kenmerkt BNI zich door de branchebescherming, waardoor per beroepscategorie slechts één vertegenwoordiger lid kan zijn. BNI is een bewezen en warm alternatief voor koude acquisitie. In 2011 lanceerde de eerste BNI-groep in Alkmaar: BNI Victorie, sinds 17 maart ook gevestigd in De Telefooncentrale. Deze groep telt inmiddels bijna dertig ondernemers. Hun succes én de branchebescherming leidde tot de tweede groep BNI Alkmaar Connect. Daarnaast zijn er groepen in opbouw in Schagen en Bergen. BNI is een wereldwijd werkende organisatie met meer dan 6.000 lokale ondernemersgroepen, verspreid over 58 landen. BNI bestaat in Nederland elf jaar (meer dan 130 groepen) en in Noord Holland drie jaar (9 groepen en 5 groepen in oprichting). BNI Noord-Holland telt op het moment meer dan 200 ondernemers die lid zijn en gebruik maken van het acquisitiesysteem. Meer informatie over BNI Noord-Holland is te vinden op www.bni-nederland.nl en www.bninoordholland.nl

De MKB’er van morgen De MKB’er van nu moet in staat zijn de uitdagingen van de toekomst het hoofd te bieden wil hij over tien jaar nog met zijn onderneming bestaan. Dit vraagt om kennis, visie, innoverend vermogen en flexibiliteit van zowel de ondernemer als zijn bedrijf. Steeds meer Nederlanders kiezen bewust voor het zelfstandig ondernemerschap. Deze ontwikkeling wordt gestimuleerd door lagere drempels om een eigen bedrijf te beginnen, nieuwe technologische ontwikkelingen waardoor de hele wereld binnen handbereik ligt, nieuwe verdienmodellen en een drang naar meer vrijheid onder nieuwe generaties die de arbeidsmarkt betreden. Zes uitdagingen voor het MKB Zowel een nieuwe generatie als de reeds bestaande ondernemers staan de komende jaren voor een aantal uitdagingen:

1. De trend van internationalisering is onomkeerbaar. 2. Ondernemers moeten in toenemende mate rekening houden met vergrijzing van zowel het personeels- als het klantenbestand. 3. Technologische ontwikkelingen verkorten de levenscyclus van producten en maken schaalgrootte minder doorslaggevend voor succes, waardoor ook kleine bedrijven exponentieel kunnen groeien. 4. Flexibiliteit is een kritische succesfactor om met de snellere en heftigere ontwikkelingen in markten mee te kunnen bewegen. 5. Duurzaamheid wordt steeds meer een voorwaarde voor ondernemen. 6. Wet- en regelgeving blijven ook de komende jaren een bepalende factor waar de MKB-ondernemer rekening mee moet houden.

kleinbedrijf in de topsectoren. En dat budget gereserveerd is voor de SBIR (Small Business Innovation Research), waarmee innovatief inkopen gestimuleerd worden. Dit blijkt uit een brief van minister Henk Kamp van Economische Zaken over de uitwerking van het initiatief van Michiel van Veen (VVD) en Jan Vos (PvdA).

Overheden doen veel te weinig aan duurzaam inkopen In de praktijk komt er weinig terecht van de ambitie van overheden om duurzaam in te kopen. Dat concluderen onder meer MKB-Nederland en VNO-NCW in een brief aan de Tweede Kamer. Volgens onderzoek van Ecorys is de focus op duurzaam inkopen met zo’n 42 procent afgenomen sinds 2010. De nodige kennis en ervaring ontbreekt veelal om een goede invulling te geven hieraan. Nu is inkopen nog teveel een risicomijdend bureaucratisch proces van afvinken en stapelen van eisen, waarbij weinig ruimte is voor innovatieve en duurzame oplossingen. Daarmee laat de overheid kansen voor innovatie en duurzaamheid in de maatschappij liggen en worden ondernemers met onnodig hoge administratieve lasten opgezadeld . Zonde, stellen de ondernemersorganisaties. Als de overheid, die jaarlijks een mega-koper is voor tientallen miljarden,

daarbij de eis tot duurzaamheid centraal stelt kan dit aanstormende innovaties over hun marktdrempel helpen en zo bijdragen aan groei en banen. Het is dus zeer effectief om juist deze uitgaven gestructureerd in te zetten als strategisch economisch instrument voor verduurzaming. Om duurzaam inkopen nu wel van de grond te krijgen, moet het Rijk weer de regie in handen nemen door samen met andere overheden te komen met een nieuw programma voor 2015 - 2020. De resultaten moeten inzichtelijk gemaakt worden met een stevige benchmark, zodat duurzaam inkopen een competitief element wordt voor overheden. Dat moet leiden tot meer duurzame innovatie, lagere inkoopkosten over de levensduur en minder bureaucratie bij de inkoop, aldus de ondernemersorganisaties en MVO Nederland, de Groene Zaak, NEVI, en Social Enterprise NL.

Alternatieve financieringsvormen krijgen voet aan de grond De alternatieve financieringsvormen ‘MKB Financiering’ en het ‘MKB Impulsfonds’, die vorig jaar zijn opgericht, lijken hun weg naar het midden- en kleinbedrijf te hebben gevonden. Dit is goed nieuws, vindt MKB-Nederland. De ondernemersorganisatie maakt zich hard voor verbreding van het financieringsaanbod naast de traditionele banken. De fondsen geven aan, dat zij in toenemende mate leningen verstrekken. Beide fondsen richten zich op het kleinere MKB met een financieringsvraag tot één miljoen euro. De successen tonen aan dat er behoefte bestaat aan een dergelijke financieringsfaciliteit. Zeker nu de economie de weg omhoog heeft ingeslagen hebben ondernemers externe financiering in het bedrijf hard nodig om te kunnen investeren. Het initiatief ‘MKB Financiering’ is een samenwerkingsverband van ABN AMRO en een groep van negen verzekeraars en opgericht in juni 2014. In totaal hebben de bank en verzekeraars een bedrag van 280 miljoen euro beschikbaar gesteld (ieder de helft) voor leningen tussen 75.000 en één miljoen euro. Het MKB Impulsfonds is eind november 2014 van start gegaan en verstrekt leningen tussen de 250.000 en één miljoen euro. Het Pensioenfonds Detailhandel is de eerste investeerder met 40

miljoen euro. Het MKB Impulsfonds verwacht snel ook andere institutionele beleggers aan te trekken die het vermogen van het MKB Impulsfonds vergroten.

AL-fonds vergroot kredietkansen MKB MKB-Nederland is content met de nieuwe fondsen van de Nederlandse Investeringsinstelling (NLII), waarmee pensioenfondsen, verzekeraars en banken de komende drie jaar twee miljard euro in het MKB steken. Het Achtergestelde Leningen Fonds (ALF) is het resultaat van een succesvolle lobby van de ondernemersorganisatie. “Hiervan kunnen duizenden ondernemers profiteren”, zegt voorzitter Michaël van Straalen.


10

April 2015

Winnaars ‘Beste Zaanse Zakenvrouw 2015’ In een uitverkocht Zaantheater maakte burgemeester Geke Faber verleden maand bekend wie de felbegeerde titel ‘Beste Zaanse Zakenvrouw 2015’ mag dragen. In de categorie Beste Zaanse Zakenvrouw mét personeel won Machteld Bos. Daniellla Balabanova won in de categorie Beste Zaanse Zakenvrouw zónder personeel. De verkiezingen werden voor de zesde keer georganiseerd door het Vrouwennetwerk Zaanstad Plus. In de categorie Beste Zaanse Zakenvrouw met personeel streden Neelu Boparai van Boparai Architek-

ten, Colette en Petra Hesse van modezaak ANS en Machteld Bos van de textieldrukkerij Carebo om de eer. Machteld Bos won zowel de publieks- als de juryprijs. Zij is de gedreven directeur en het gezicht van Carebo en wist met allerlei creatieve acties mensen op haar te laten stemmen. De motivatie van de jury voor Machteld Bos: “Carebo is een bedrijf, dat trots is op de Zaanstreek en waar de Zaanstreek trots op mag zijn. Machteld toont daarin visie en doorzettingsvermogen en een uiterst positieve hands-on instelling gericht op samenwerking in brede zin die maakt dat haar bedrijf niet alleen ongeschonden

door de crisis is gekomen, maar steeds verder groeit.” Het Vrouwennetwerk Zaanstad Plus heeft relatief veel kleine zelfstandigen onder haar leden. Daarom is er ook een categorie Beste Zaanse Zakenvrouw zonder personeel. Annet Gnodde van Fietsverhuur Zaanstreek, edelsmid Sarah Kobak en psycholoog en coach Daniella Balabanova hielden een pitch over hun passie en ondernemingszin. Daniellla Balabanova won zowel de vak- als de publieksprijs. De jury: “Daniella Balanova maakt dromen waar

door haar professionaliteit, oprechte aandacht voor haar klanten en zakelijkheid. Maatschappelijk is Daniella ook ambitieus. Als voorzitter voor de Raad van Bestuur van de Bulgaarse school in Leiden heeft zij er mede voor gezorgd dat het aantal leerlingen bijna is verdubbeld en de school nu een professioneel en erkend opleidingsinstituut is. Met als doel de Bulgaarse taal en cultuur in leven te houden.” Meer informatie over de uitslag en de verkiezingen staat op www.vnzp.nl

Goede oplossing Asscher voor ontslagregeling seizoensarbeid MKB-Nederland en VNO-NCW verwelkomen de oplossing die minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft gevonden om de onbedoelde en onvoorziene effecten af te wenden van de nieuwe ontslagregels in het geval van tijdelijke krachten en seizoenwerkers. Sectoren waar veel met seizoenkrachten wordt gewerkt, zoals toerisme, recreatie, schilders en media, zouden zwaar worden getroffen door de nieuwe regels rond de transitievergoeding. Tot op heden gold dat werkgevers een periode van drie maanden konden aanhouden

tussen twee contracten voor tijdelijke krachten. Onder de nieuwe regelgeving vanaf 1 juli wordt dat zes maanden. Deze regeling zou met onbeperkte terugwerkende kracht ingaan, wat zou leiden tot disproportioneel hoge kosten voor werkgevers, die daar bovendien niet op hadden kunnen anticiperen. Hierdoor zouden nieuwe seizoencontracten voor vele seizoenwerkers in gevaar komen. Het nieuwe voorstel van Minister Asscher zal de terugwerkende kracht beperken. Dat voorkomt in belangrijke mate dat bestaande seizoencontracten onder druk komen te staan en werkgelegenheid verloren gaat.

De beste twee Zaanse Zakenvrouwen van 2015: Daniella Balabanova en Machteld Bos. (Foto: Edith van Leeuwen)

t a e r g The o r t t a qu De nieuwe Audi Q7 Nu te bestellen De nieuwe Audi Q7 is hét resultaat van 35 jaar quattro®. Hij is gespierd zonder zwaar over te komen. Ten opzichte van de vorige generatie is de Audi Q7 zelfs 325 kilo lichter én 26% zuiniger. Ook het interieur is volledig nieuw en boordevol innovaties zoals de optionele virtual cockpit. Ontdek “The great quattro” op audi.nl of vraag één van onze verkoopadviseurs om meer informatie.

Burg. D. Kooimanweg 14, 1442 BZ Purmerend, telefoon: 0299 - 31 41 00 De Marowijne 53, 1689 AR Zwaag, telefoon: 0229 - 27 66 00 Aambeeldstraat 7, 1021 KB Amsterdam, telefoon: 020 - 49 49 000 www.heronauto.nl Gemiddeld brandstofverbruik: 5,7 - 8,3 l/100km (12,0 - 17,5 km/l). Gemiddelde CO2-emissie: 149 - 193 g/km. Genoemde adviesprijs is inclusief BTW en BPM, exclusief verwijderingsbijdrage en kosten rijklaar maken.

1_2_liSp_227x165_fc_A.indd 1

1000-21-5000-0657 nh zaken 2-2015

Kleur:

10-04-15 14:22


Rijkswaterstaat West-Nederland Noord

April 2015

11

Renovatie Velsertunnel 2016: hoe straks van A naar B? De renovatie van de Velsertunnel komt dichterbij, in april 2016 beginnen de werkzaamheden. Tijdens de renovatie is de tunnel in beide richtingen negen maanden afgesloten. Daarom leidt Rijkswaterstaat het lokale verkeer om via de Wijkertunnel. Op onderstaande kaartjes is te zien hoe automobilisten dan kunnent rijden. Om ervoor te zorgen dat mensen over de nieuwe omleidingsroutes kunnen rijden, legt Rijkswaterstaat de komende maanden op een aantal plekken extra verbindingswegen aan: de zogeheten keerlussen. Dat zijn tijdelijke wegen die ervoor moeten zorgen dat verkeer vanuit het zuiden (zoals IJmuiden, Velserbroek en Velsen-Zuid) via een zo kort mogelijke route naar de Wijkertunnel kan. Rijkswaterstaat legt er in totaal vier aan: twee keerlussen komen te liggen op de knooppunten Velsen en Beverwijk en twee komen iets ten zuiden van de Velsertunnel. Calamiteitenbogen Ook de nieuwe calamiteitenbogen, die begin dit jaar zijn aangelegd op de knooppunten Velsen en Beverwijk, zijn belangrijk voor de omleidingsroutes van en naar de Wijkertunnel. Tijdens de renovatie van de Velsertunnel blijven de calamiteitenbogen de hele tijd open. Dankzij deze wegen hoeft het noord-zuidverkeer tussen Beverwijk en IJmuiden niet om te rijden via Heemskerk en knooppunt Rottepolderplein.

meer ondernemers hebben opgesteld, staan verschillende maatregelen die de verwachte verkeershinder verminderen. Denk aan de omleidingsroutes, maar ook een tijdelijke extra rijstrook in de Wijkertunnel en een extra pont over het Noordzeekanaal. Dit brengt de verkeerhinder terug tot gemiddeld tien minuten extra reistijd in de spits. Buiten de spitsuren komt de hinder neer op het omrijden via de alternatieve routes. Zo blijft de IJmond in 2016 bereikbaar BEVERWIJK - IJMUIDEN Vanaf de provinciale weg N197 rij je via de Velsertraverse de A22 op richting Alkmaar. Voordat de renovatie van de Velsertunnel begint, legt de provincie een oprit aan waarmee je direct de A22 op kunt. Omrijden via de Lijndenweg/Parallelweg is dan niet nodig. Op knooppunt Beverwijk sla je dan af op de calamiteitenboog en rij je door de Wijkertunnel richting knooppunt Velsen. Daar pak je dan de zuidelijke calamiteitenboog om via de A22 IJmuiden te bereiken. In de ochtendspits krijgen weggebruikers op deze route te maken met vertraging. Buiten de spits blijft de hinder beperkt tot zeven minuten omrijden.

IJMUIDEN - BEVERWIJK Vanuit IJmuiden rij je eerst over de A22 in zuidelijke richting naar knooppunt Velsen. Daar pak je de zuidelijke (nog aan te leggen) keerlus die je naar de A9 en de Wijkertunnel leidt. Na afslag 8 (Bazaar) kom je via de noordelijke (nog aan te leggen) keerlus op kooppunt Beverwijk weer terug op de A22. Dan rij je via het viaduct over de A9 heen. Aan de andere kant van het viaduct neem je de afrit naar Beverwijk. Vrachtverkeer kan via afslag 8 (Bazaar) op de A9 al eerder afslaan richting bedrijventerrein De Pijp of bij voorkeur keren bij Heemskerk. In de avondspits krijgen weggebruikers op deze route te maken met vertraging. Buiten de spits blijft de hinder beperkt tot acht minuten omrijden.

ALKMAAR- VELSERBROEK Bij knooppunt Beverwijk blijf je op de A9 en rij je eerst door de Wijkertunnel richting knooppunt Velsen. Daar pak je de zuidelijke calamiteitenboog naar de A22. Vlak voor de Velsertunnel neem je dan de tijdelijke keerlus die direct uitkomt op de N208 en rij je zo Velserbroek in. In de ochtendspits krijgen weggebruikers op deze route te maken met vertraging. Buiten de spits blijft de hinder beperkt tot twee minuten omrijden. VELSERBROEK - ALKMAAR Via de provinciale weg N208 rij je richting de afrit IJmuiden. Vanaf de afrit pak je vlak voor de Velsertunnel de nieuwe keerlus naar de A22 richting Haarlem. Daar pak je via een doorsteek naar de andere weghelft een tweede nieuwe keerlus. Die leidt je naar de A9 en de Wijkertunnel toe. Vanaf de Wijkertunnel rij je dan naar Alkmaar. In de avondspits krijgen weggebruikers op deze route te maken met vertraging. Buiten de spits blijft de hinder beperkt tot drie minuten omrijden. Meer informatie Kijk dan op www.rijkswaterstaat.nl/ velsertunnel. Of www.facebook.com/velsertunnel en op twitter: @velsertunnelrws Informatie over de IJmond Shuttle, de extra pont of de fietsstimulering: www.ijmondbereikbaar.nl

IJmond Shuttle De keerlussen en calamiteitenbogen zijn onderdeel van het plan om de IJmond bereikbaar te houden tijdens de renovatie van de Velsertunnel. In het plan, dat Rijkswaterstaat en stichting IJmond Bereikbaar samen met onder

Bereikbaarheid noordelijk deel Randstad en Amsterdamse Zuidas in 2028 gerealiseerd Om de bereikbaarheid van de Amsterdamse Zuidas en het noordelijk deel van de Randstad in de toekomst te kunnen blijven garanderen staat een omvangrijk project ‘- Zuidasdok - op stapel. Het project omvat de uitbreiding van station Amsterdam-Zuid, het verbreden van de A10 Zuid met extra rijstroken, het aanpassen van de knooppunten De Nieuwe Meer en Amstel, het ondergronds brengen van de snelweg ter hoogte van het centrumgebied van Zuidas en het herinrichten van de openbare ruimte. Doel is een optimale doorstroming van het verkeer en vervoer te combineren met een nieuwe stedelijke ontwikkeling. In 2028 moet dit alles zijn gerealiseerd. Met jaarlijks meer trein- en metroreizigers is station Amsterdam- Zuid nu al het snelst groeiende station van Nederland. En in de toekomst wordt dit station alleen maar drukker. Niet alleen gaan er meer binnenlandse treinen rijden. Amsterdam Zuid wordt het eindstation voor de Noord/Zuidlijn. De sneltram naar Amstelveen zal worden omgebouwd naar een hoogwaardige tramverbinding, eindigend op station Amsterdam Zuid. Daarmee ontwikkelt dit station zich tot één van de grootste stations van Nederland. Bereikbaarheid De Ringweg Zuid - zoals de A10 Zuid tussen de knooppunten De Nieuwe Meer en

Amstel ook wel wordt genoemd - is een van de drukste snelwegen van ons land. De route is met recht een portaal voor de

regio. Een goede bereikbaarheid van de Amsterdamse Zuidas en het noordelijk deel van de Randstad is in hoge mate afhankelijk van een soepele en veilige doorstroming op dit circa zes kilometer lange stuk rijksweg. Door verdergaande groei van het autoverkeer, is dit rond 2020 niet meer het geval. Geen maatregelen treffen is dus geen optie. Het station, de snelweg en de gebouwen, straten en parken in de buurt van de A10 Zuid vormen bij elkaar de Amsterdamse Zuidas.

De bereikbaarheid van het noordelijk deel van de Randstad en Amsterdamse Zuidas is in 2028 gerealiseerd. (Animatie aangeleverd)

Dit gebied is voor de economie van Neder­land van groot belang en werkt als een magneet op bedrijven, bezoekers en bewoners. Maar daarmee komt de bereikbaarheid en leefbaarheid wel steeds meer onder druk te staan. Zuidasdok brengt hierin in alle opzichten verlichting. Door ruimte te scheppen voor het dynamische gebied dat dit centrum van Zuidas moet zijn. En door het portaal voor de regio te verbreden, zodat het verkeer weer ruim baan krijgt. Een vergroot station Amsterdam Zuid voor trein en metro fungeert samen met de direct aansluitende haltes voor tram en bus, straks als knooppunt voor alle vormen van openbaar vervoer. Door project Zuidasdok komen de A10 Zuid, station Amsterdam Zuid en het omliggende gebied er anders uit te zien. Van 12 maart tot en met 22 april 2015 liggen het ontwerptracébesluit (OTB), het ontwerpbestemmingsplan (OBP) en de projectMER (milieueffectrapport) voor Zuidasdok ter inzage. Meer informatie op www.zuidasdok.nl


12

April 2015

ADVERTORIAL

Golfbaan Sluispolder: smaakmakend en actief Achter de duinen, precies op de grens van Bergen en Alkmaar, ligt golfbaan Sluispolder. Op deze grandioze groene vlaktes is het genieten van deze leuke sport en van de fantastische keuken van restaurant ’t Sluisje. Sluispolder is een commerciële golfbaan met een particuliere eigenaar. De baan is zeven dagen per week geopend van ’s morgens vroeg tot ’s avonds laat en homecourse van de Noordhollandse Golfclub. De 18 holes championshipcourse en 9 holes par 3 baan beslaan samen zo’n zestig hectare. De baan is boeiend voor zowel de beginner als de geoefende golfer en rijkelijk voorzien van bunkers en waterpartijen. “De eerste negen holes werden al in 1983 aangelegd”, vertelt Renate Roeleveld, general manager en al veertien jaar werkzaam in de golfsport. “Een paar jaar later kwamen daar nog eens negen holes bij. En toen volgde de 9 holes par 3 baan. Ideaal voor de startende golfer, maar zeker ook voor gevorderden, die hun korte spel willen verbeteren.” Culinair hoogstandje Lang niet elke golfbaan heeft een restaurant waar culinaire hoogstandjes geserveerd worden, maar laat de eigenaar van Sluispolder nu toevallig een horeca-achtergrond hebben. Roeleveld: “Dat is duidelijk te merken aan de kwaliteit van de gerechten bij

restaurant ’t Sluisje. Een unique selling point, want ook voor evenementen is dit een meerwaarde.” In de weide omgeving staat Sluispolder bekend om het organiseren van evenementen voor grote groepen. Roeleveld: “Golfevenementen, jubilarissen, zakelijke diners, we zijn zelfs een trouwlocatie. De hapjes die we serveren, lopen uiteen van barbecue tot oesters en kaviaar.” Golfbaan Sluispolder is tevens gastheer van de grootste Bedrijvencompetitie in Noord-Holland, de ‘Rodi Bedrijven Golf Competitie’. Met rond de 45 bedrijven een waardevolle omgeving om medeondernemers in Noord-Holland te ontmoeten. “Een bedrijvencompetitie waar je graag je relaties mee naar toe neemt, omdat het diner altijd plaatsvindt in het restaurant en iedereen zich daar ook echt voor kleedt. Het is een smaakvolle, maar wel heel gezellige club”’ Fun Hoewel Roeleveld merkt, dat de crisis ook in golfland is toegeslagen, is het plezier op de golfbaan er nooit minder op geworden. “Na jaren van crisis zijn steeds meer ondernemers zich ervan bewust, dat juist het samen optrekken waardevol

is. Je ontmoet nieuwe ondernemers, kan van elkaar leren én leert elkaar kennen. En ik hoef ondernemers niet uit te leggen dat gunnen een substantieel deel van het zakendoen is.” Dat Sluispolder een actieve club is, blijkt uit de vele activiteiten die er plaatsvinden. Naast de Rodi Bedrijven Golf Competitie is er de drukbezochte ZomerAvondCompetitie op woensdagavond, de gezellige Fab Friday, een uurtje ontspanning voor werkende vrouwen op de vrijdagochtend en de Pure Lease Business Cup, zes wedstrijden per jaar voor de sponsors en bedrijfsleden om met elkaar in contact te blijven. Tijdens BizzGolf strijden ondernemersclubs met elkaar.

Ook de jeugdaanmeldingen stijgen snel. “We hebben een actieve golfschool met een fantastisch jeugdlesprogramma. We zitten nu al op meer dan 70 superenthousiaste jeugdleden en hebben daarmee de meest actieve golf jeugdclub boven het Noordzeekanaal. Ook leuk voor de ouders, kunnen ze op zondagochtend tijdens de golfles van hun kinderen even de rust zoeken in het groen van de golfbaan of met een lekkere ‘latte’ op het terras”, besluit Roeleveld. Golfbaan Sluispolder Sluispolderweg 7 | Alkmaar 072-5111555 www.sluispolder.nl

SMAAKMAKEND & ACTIEF • ZomerAvondCompetitie • Fab Friday • Rodi Bedrijven Golf Competitie • Pure Lease Business Cup • BizzGolf

Golfen is gezien worden! golfbaan Sluispolder / Sluispolderweg 7, Alkmaar / (072) 5 111 555 / info@sluispolder.nl / www.sluispolder.nl


April 2015

13

Openingswedstrijd Rodi Bedrijvengolfcompetitie April doet wat ie wil; dat ging aardig op tijdens de openingswedstrijd van de tiende editie van de Rodi Bedrijvengolfcompetitie. Het waaide flink, het regende zacht en het was ’s middags wat fris op Golfbaan Sluispolder. Voor een ronde golf was het prima te doen. Zeker voor het team Spruit Klaver die met 108 punten de wedstrijd won. De golftassen waren uit het stof gehaald, clubs schoongemaakt en geschikt. De deelnemers gingen er met frisse moed tegenaan.

De Rodi Bedrijvengolfcompetitie verwelkomde bovendien twee nieuwe deelnemers: Handicare en Knuwer Advocaten Van Harke. Flink doorgewaaid druppelden de teams rond 17.30 uur binnen. Roel de Haan van Blom / Air Spiralo sloeg 217 meter voor de longest drive. De neary heren was voor Dick Winkelhuis van Spruit / Klaver. De neary werd bij de dames niet geslagen. De longest drive wel, die was met 163 meter voor Ellen Bakker van BakkerDijk. De tweede wedstrijd is 23 april. Kijk voor de uitslagen op www.regiogolf.nl

Derde editie golftoernooi ‘Golf voor de Zorg’ Sinds 2013 organiseren Raphaelstichting en SpringerUit een sponsorgolftoernooi onder de titel ‘Golf voor de zorg’. De deelnemers sloegen vorig jaar € 5.000,- bij elkaar voor een ‘Motomed’ voor Rudolf Steiner Zorg in Den Haag. De reacties waren erg positief. Volop reden om dit jaar een derde editie te organiseren! Ieder jaar kiezen de organisatoren een project van één van de locaties van de Raphaëlstichting dat niet vanuit de AWBZ gefinancierd wordt

De winnaars van de openingswedstrijd. (Foto: Vincent de Vries / RM)

Relatiebeheer voor professionals…

Op 4 juni vindt de derde editie van het golftoernooi ‘Golf voor de Zorg’ plaats. Relaties van Raphaëlstichting en SpringerUit en andere golfliefhebbers zijn

uitgenodigd om deel te nemen aan dit bijzondere toernooi op Golfclub Dirkshorn. Dit jaar gaat de opbrengst naar een geweldig initiatief van zorgboerderij Novalishoeve op Texel: een ijskar om daarmee eigengemaakt ijs te verkopen op het eiland. De bewoners van de Novalishoeve spelen hierin de hoofdrol. Zij zullen het ijs gaan bereiden en uitventen op Texel. Het geeft ze de kans een eigen onderneming te starten onder begeleiding en coaching van de Novalishoeve. Op deze manier wordt er niet alleen heerlijk biologisch ijs verkocht maar participeren de bewoners ook in de maatschappij. Mee doen? Wacht niet te lang om teleurstelling te voorkomen en stuur een mail naar F.Vonder@scorlewald. nl Friso neemt contact met u op voor verdere details.

FELSENGARTENKELLEREI - BESIGHEIM eG één van de grootste wijnproducenten in Zuid Duitsland vertegenwoordigd in Nederland door Duitsewijnhandel - Warmenhuizen

De Businesscompetitie op de Golf- en Countryclub Heiloo Centraal gelegen in het bedrijvige hart van Noord-Kennemerland met ruime parkeergelegenheid ligt de Golfbaan van Heiloo aan de Lagelaan. Een uitdagende 9-holes golfbaan, ontworpen door de bekende Nederlandse golfbaan-architect Alan Rijks, met een drivingrange en een uitstekend restaurant met een prachtig terras aan de golfbaan. Wat kunt u verwachten? • Exclusieve deelname aan de businesscompetitie: één keer per maand op woensdagmiddag (18 holes). Hiervoor mag u een gast uitnodigen om samen het bedrijfsteam te vertegenwoordigen. • Tien vouchers voor 9-holes t.b.v. uw gasten (ook geldig op zondag) • Vermelding bedrijfsnaam als businessclublid op de GCH website en de wide-screen in de hal van het clubhuis. Meer weten? Neem contact met ons op, dan maken wij een afspraak om alle mogelijkheden te bespreken onder het genot van een drankje! Golf- & Countryclub Heiloo • Lagelaan 8, 1851 PC Heiloo Tel.: 072- 505 4540 • info@golfclubheiloo.nl • www.golfclubheiloo.nl

Producent van kwalitatief hoogwaardige soorten droge- en halfdroge wijn in rood - wit - rose - prosecco - sekt - terraswijnen Uitstekende kwaliteit /prijs verhouding www.felsengartenkellerei.de www.duitsewijnhandel.nl Wij verzorgen wijnproeverij in ons wijnlokaal en op locatie. (Blind proeven van de wijn in spelvorm, leuk voor personeels uitje.) Kardall / Duitsewijnhandel. de Cres 9, 1749 DH Warmenhuizen 0226 427883 / 394300 1000-21-5000-0638 nh Zaken Kleur:


14

April 2015

werken

leren

ervaring

kennis

ervaring

investeer

Gecertificeerde werknemers krijgen meer zelfvertrouwen en daarmee versterkt u uw organisatie! INTERESSANT F! IJ OOR ELK BEDR V

EVC staat voor Erkenning van Verworven Competenties. Met een EVC-traject wordt de kennis en kunde van uw medewerkers nauwkeurig in kaart gebracht en gecertificeerd. Iedere dag leren werknemers weer iets nieuws. Dat gebeurt op het werk, maar ook daarbuiten. De kennis en ervaring die ze daarbij ontwikkelen, blijft vaak onzichtbaar. Met een EVC ervaringscertificaat brengt u daar verandering in. Het vertrouwen van uw medewerkers groeit en daardoor ook de kwaliteit van uw organisatie.

Voordelen werkgever • Uw werknemers worden beoordeeld op kennis en kunde: Een onderscheidend vermogen wordt hiermee tastbaar gemaakt. Iets wat u kunt gebruiken om uw organisatie verder te laten groeien. • Werknemers zijn flexibeler inzetbaar: Met een overzicht van de kennis en ervaring in uw bedrijf, kunt u medewerkers flexibeler inzetten. Bij een reorganisatie is het bijvoorbeeld eenvoudiger om iemand ander werk te geven. • Lagere opleidingskosten: Het ervaringscertificaat geeft soms recht op vrijstelling voor een deel van een vervolgopleiding. Dit leidt tot lagere opleidingskosten en tijdwinst, omdat medewerkers door de vrijstelling hun opleiding sneller afronden. • Betere kansen op een baan bij ontslag: Als u een werknemer onverhoopt moet ontslaan, dan verhoogt het ervaringscertificaat de kans op het vinden van een andere baan.

1_2_liSp227x165_fc_G.indd 1

nd naar de Vraag vrijblijve ijkheden! el og m ie subsid

De kosten voor een EVC-traject variëren tussen de € 1.000 en € 1.500, mede afhankelijk van uw branche. Overheid, opleidingsfondsen en de Belastingdienst komen u daar vaak in tegemoet.

Meer informatie Voor meer informatie over een EVC-traject voor uw werknemers en de financiële mogelijkheden in uw sector kunt u terecht bij het Leerwerkloket NHN. Anita Metzelaar, anita@leerwerkloketnhn.nl of telefonisch 06 2123 5227. Wilt u zich eerst oriënteren? Kijk dan eens op de website www.evc-centrum-nederland.nl.

Deze ondersteuning van werkgevers is onderdeel van het Werkgevers Service Punt (WSP) in Noord-Holland Noord en wordt mede mogelijk gemaakt door het RPA-NHN.

1000-21-4000-2536 NH Zaken 2015-1 1000-21-4000-0052 NH Zaken 2014-6

Kleur: fc

16-02-15 09:17


April 2015

Provincie Noord-Holland

15

Twee miljoen potentiële investeerders in Noord-Holland Crowdfunding snelst groeiende vorm van financieren en investeren “Als je iets wil, durf het dan te vragen”. Met die boodschap opende gedeputeerde Economische Zaken van de provincie Noord-Holland, Jan van Run, verleden maand de kick-off van de crowdfunding campagne voor MKB’ers in NoordHolland. “Met twee miljoen potentiële investeerders is er voldoende geld, maar het komt niet los. De provincie wil met deze campagne de weg naar het geld begaanbaar maken voor het midden- en kleinbedrijf in Noord-Holland.” Crowdfunding is de snelst groeiende vorm van financieren en investeren in Nederland. In 2014 haalden ruim 600 Nederlandse bedrijven samen meer dan € 51 miljoen op via crowdfunding. Maar er liggen nog veel kansen voor meer crowdfunding. Met name voor MKB’ers die op zoek zijn naar bedrijfsfinanciering. Ze zijn vaak niet op de hoogte van de mogelijkheden die crowdfunding hen kan bieden. De provincie ontwikkelde daarom in samenwerking met de branchevereniging Nederland Crowdfunding een campagne die zich speciaal op mkb’ers richt. Begin april leerden ongeveer honderd ondernemers tijdens een gratis seminar hoe crowdfunding in de

praktijk werkt. Daar werd onder meer ingegaan op de verschillende vormen van crowdfunding en hoe je er als ondernemer optimaal gebruik van kunt maken. Van deze honderd ondernemers maken er tien kans op intensieve training en persoonlijke coaching voor hun eigen crowdfunding campagne. Kennis en ervaring In mei en juni komen ondernemers, investeerders, adviseurs en ambtenaren samen tijdens drie regio-events. Deze bijeenkomsten zitten barstensvol praktijkervaring en kennisuitwisseling. Er zullen ondernemers zijn, die hun bedrijfsfinanciering al succesvol hebben weten te crowdfunden en ondernemers, die daar op dat moment volop mee bezig zijn. Maar ook de deelnemende crowdfunding platforms, crowdfunding experts en ervaren investeerders delen hun kennis. In de maanden mei en juni worden er nog enkele regionale workshops georganiseerd waar ondernemers en investeerders worden bijgepraat over crowdfunding. Deze vinden plaats 19 mei in de Ideefabriek in Hoorn, 1 juni in de Telefooncentrale in Alkmaar en 24 juni in het Cultuurgebouw in Hoofddorp. Meer informatie over de campagne staat op de website www.2miljoeninvesteerders.nl. Crowdfunding is de snelst groeiende vorm van financieren en investeren. (Foto: aangeleverd)

VVD, D66, PvdA en CDA willen nieuw college vormen ‘Noord-Holland een van de vitaalste provincies van ons land’ VVD-fractievoorzitter Elisabeth Post wil een ambitieus college dat vooruitkijkt, vooruitgaat, doorpakt en de ambities waarmaakt. “Het is tijd om weer vooruit te kijken en vooruit te gaan, om door te pakken en onze ambities waar te maken”, stelt Post. “Noord-Holland is een van de vitaalste provincies van ons land en een krachtige motor achter de zich voorzichtig herstellende economie. En de vooruitzichten zijn steeds positiever. Alle reden dus om, net als in de afgelopen jaren te blijven

investeren in de regionale economie, in bereikbaarheid, in innovatie voor het bedrijfsleven, in werkgelegenheid, in milieu en natuur, in duurzame energie, in de vitaliteit van ons platteland, in recreatie en toerisme.” In de eerste vergadering van de nieuwe Provinciale Staten van de provincie Noord-Holland heeft Post aangegeven,

dat zij met D66, PvdA en CDA een nieuw college van Gedeputeerde Staten wil formeren. Gezien de uitdagingen waar de provincie voor staat, heeft Noord-Holland volgens Post ‘Behoefte aan een ambitieus college’. Een nieuwe coalitie moet volgens haar een antwoord vinden op de gewijzigde omstandigheden. Volgens Joke Geldhof, hoofdonderhandelaar voor D66 Noord-Holland weten we met deze partners precies wat we aan elkaar hebben,

maar D66 kan bij deze onderhandelingen meer gewicht in de schaal leggen dan vier jaar geleden. Post: “De verhoudingen zijn anders, de politieke thema’s zijn anders en de rol van de provincie is anders. Meer dan ooit zullen we lokale belangen bij elkaar moeten brengen op regionaal niveau, zodat deze meer opleveren dan de som der delen. Een uitdagende opgave, die vraagt om een bult aan ambitie om daar antwoord op te geven.”

KvK en provincie bieden het innovatieve MKB ‘Kansen voor Financiering’ In het project ‘Kansen voor Financiering’ wordt een brug geslagen tussen innovatieve MKB-ondernemers uit Noord-Holland met een financieringsvraag en de (netwerken van) financiers en financieringsvormen. Het pilotproject is een gezamenlijk initiatief van de provincie Noord-Holland en de Kamer van Koophandel en loopt tot en met december 2015. Een woordvoerder van de provincie Noord-Holland laat weten: “Met dit project ondersteunen wij het NoordHollandse MKB om kansen voor financiering van hun innovaties te zien én

te grijpen. Wij bieden inzicht in financieringsmogelijkheden, contact met collega-ondernemers en experts uit de financiële wereld geven informatie over welke financieringsvormen het

beste passen bij de verschillende fasen in een innovatieproces. Dit doen we onder meer in collectieve sessies met een informatief karakter en verdiepende workshops, waarin dieper wordt ingaan op actuele financieringsthema’s aan de

hand van de vraag van de ondernemer. In april staat een workshop voor de energiesector in Noord-Holland gepland. In mei en juni organiseren wij bijeenkomsten in de Zaanstreek, de IJmond en Haarlemmermeer.”

Meer informatie over ‘Kansen voor Financiering’ is te vinden op de website van de Kamer van Koophandel onder ‘Groeikansen’ (www.kvk.nl/groeikansen/kansenvoor-financiering-van-het-innovatieve-mkb-in-noord-holland) of bij projectleider Klaas Damstra, klaas.damstra@kvk.nl, 06-51066193.


16

April 2015

THE ART OF PERFORMANCE De Jaguar XF combineert de kunst van het presteren met de kunst van het verleiden. De talloze awards liegen er niet om. Onder zijn dynamische uiterlijk schuilt een indrukwekkende standaarduitrusting, met onder meer een achttrapsautomaat en bi-xenon-koplampen. Tijdelijk ook leverbaar als Limited Edition ‘R-Sport’ met een uitrusting die helemaal compleet is.

JAGUAR XF LIMITED EDITION ‘R-SPORT’ VANAF € 54.990,– UW VOORDEEL € 9.469,– FINANCIAL LEASE TEGEN 1,9%

WWW.JAGERAUTO.NL

HOW ALIVE ARE YOU? Min./max. gecombineerd verbruik: 5,1–8,9 l/100 km. CO2-uitstoot resp. 129–189 g/km. Vanafprijs XF € 52.600,– en XF Sportbrake € 55.400,– incl. bpm en btw en excl. kosten rijklaar maken. Zie voor kosten en voorwaarden www.jaguar.nl. Wijzigingen voorbehouden. 3 jaar garantie zonder kilometerbeperking. Actie geldig zolang de voorraad strekt.

HEEMSKERK

De Trompet 2999 – 1967 DD Heemskerk – Tel: +31 (0) 25 125 8900 – Fax: +31 (0) 25 125 8515

NIEUWE DISCOVERY SPORT

ADVENTURE. IT’S IN OUR DNA.

Land Rover Experience Centre Jager Auto B.V. Ampèrestraat 59, Purmerend

De Trompet 2999, Heemskerk

0299-41 88 30

0251-25 89 00

www.jagerauto.nl

Min./max. gecombineerd verbruik: 4,5-8,3 l/100 km, resp. 22,2-12,1 km/l, CO 2 -uitstoot resp. 119-197 g/km. Consumentenprijs vanaf € 40.700 incl. BTW en BPM en excl. kosten rijklaarmaken. Zie voor verkoopvoorwaarden www.landrover.nl. Leaseprijs Discovery Sport TD4 S vanaf € 919 p.m. excl. BTW (bron: Land Rover Fleet & Business Leasing, full operational lease, 60 mnd., 20.000 km/jr.). Wijzigingen voorbehouden.


Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord

April 2015

17

Beeldkwaliteitfondsen Bedrijventerreinen Noord-Holland Noord van start Met ingang van 1 maart zijn er Beeldkwaliteitfondsen beschikbaar in de regio Noord-Holland Noord. In de afgelopen maanden hebben de regiogemeenten daarvoor de voorbereidingen getroffen. Deze Beeldkwaliteitfondsen konden worden opgericht door een initiatief van de samenwerkende gemeenten en het Ontwikkelingsbedrijf NHN met behulp van een financiële bijdrage van de Provincie Noord-Holland. Met deze fondsen kan het aanzicht van gevels en voorterreinen van bedrijfspanden op een groot aantal bedrijventerreinen verbeterd worden. Het gaat om een regeling voor bedrijventerreinen met een

verouderingsopgave die zijn opgenomen in het provinciale herstructureringsprogramma (PHP). In Westfriesland en de Kop van Noord-Holland gaat het om de volgende terreinen:

Den Helder biedt met Koninklijke Marine een unieke werkplek “Het prachtige uitzicht, de heerlijk geur van de zee en slapen in een deinend schip”, dát maakt werken op zee leuk, vindt de jonge adelborst voor de Zeedienst, Ghislaine Haggenburg. Ze is jong en volgt een opleiding bij de Koninklijke Marine in Den Helder, het onderdeel bij Defensie dat wereldwijd zorgt voor veiligheid op zee. Er werken zo’n 10.000 mensen en Ghislaine Haggenburg is een van hen.

Unieke werkplek Locatie Den Helder draagt bij aan de unieke werkplek. Ghislaine: ‘’Den Helder is dé beste uitvalsbasis om naar zee te gaan. De Marine heeft hier de mooiste schepen liggen die zich voorbereiden op een missie.’’ Ze zit nog veel in de studiebanken, maar een aantal keer per jaar

Werken bij de Koninlijke Marine. (Foto: aangeleverd)

Voor verouderde bedrijventerreinen in de Regio Alkmaar staat de mogelijkheid open om in de komende tender van de provinciale HIRB regeling (herstructurering en intelligent ruimtegebruik bedrijventerreinen) een aanvraag te doen voor bedrijventerreinen die zijn opgenomen in het provinciale herstructureringsprogramma. In deze regio gaat het om de volgende terreinen: • Alkmaar: Oudorp, Overdie, Beverkoog, De Volger (vh Graft de Rijp) • Heerhugowaard: Zandhorst, De Frans • Heiloo: Oosterzij, Oude Werf • Castricum: Castricummerwerf • Langedijk: Zuiderdel, De Mossel Vanuit de fondsen kan een stimuleringsbijdrage worden gedaan. Deze is bedoeld

De bijdrage uit het beeldkwaliteitfonds is maximaal 25 procent van de totale investering en maximaal € 15.000. Speciaal voor de beeldkwaliteitfondsen heeft de regio een beeldkwaliteitkader laten ontwikkelen. Dit kader kan gebruikt worden om ideeën op te doen over mogelijke maatregelen. De regeling wordt namens de gemeenten uitgevoerd door de regionale Bedrijvenloketten, gefaciliteerd door het Ontwikkelingsbedrijf NHN en Parkmanagement. Meer informatie over de beeldkwaliteitfondsen zoals het aanvraagformulier, reglement en beeldkwaliteitkader zijn te vinden op de websites van de Bedrijvenloketten. Meer informatie: www.bedrijvenloketwestfriesland.nl, www.bedrijvenloketkopvannoordholland.nl. Of neem contact op met Cees Brinkman van Ontwikkelingsbedrijf NHN: tel. 06-33817886.

Recordbedrag aan buitenlandse investeringen Buitenlandse bedrijven investeerden vorig jaar voor een recordbedrag van 3,2 miljard euro in de Nederlandse economie. Die investeringen kwamen mede tot stand door de inzet van het Netherlands Foreign Investement Agency (NFIA).

Bij de Marine zoeken ze mensen die flexibel zijn. Dat is een belangrijke eigenschap. Ghislaine: ‘‘Je moet je op elk moment kunnen aanpassen aan de situatie om er het beste uit te halen.’’ De jonge adelborst volgt een opleiding tot Officier voor de Zeedienst op het Koninklijk Instituut voor de Marine (KIM). Ze leert in twee jaar tijd onder meer hoe ze het schip veilig van A naar B navigeert. Ghislaine wilde bij de Marine omdat de mentaliteit haar aantrok en ze van avontuur houdt. ‘’Door samen te werken kom je het verst. Jij staat er voor je team en je team staat er voor jou.’’

• Medemblik: Bedrijvenpark WFO, Wester­spoor/Spoorstraat/Overspoor Oost • Hoorn: Gildenweg, Oude Veiling en Hoorn ‘80 • Stede Broec: CNB locatie, Centrale Zone • Enkhuizen: Krabbersplaat • Opmeer: De Veken • Den Helder: De Schooten/Divmag, Westoever, Haven Den Helder • Hollands Kroon: Industrieweg Middenmeer, Haven Den Oever • Texel: Oudeschild

voor fysieke ingrepen, waardoor het aanzicht van een bedrijfspand en terrein vanaf de openbare ruimte verbetert. Hierbij kan gedacht worden aan: hoogwaardigere materialen en indeling van de gevel, verfraaiing van de entree, oprit en parkeerplaatsen, of aanleg of verbetering van tuin of groenstructuur. Een aanvraag voor een bijdrage moet dus gericht zijn op de verbetering van gevels en voorterreinen van bedrijfspanden én zichtbaar zijn vanaf de openbare weg.

Ghislaine Haggenburg. (Foto: aangeleverd)

mag ze het zelf in de praktijk proberen: dan vaart ze op een opleidingsschip of op de brugsimulator. Tijdens haar eerste ontmoeting met de Marine mocht Ghislaine meevaren op Zr.Ms. Johan de Witt, een gigantisch schip met een 400-koppige bemanning dat meedoet met antipiraterijmissies van de Europese Unie. ‘’We konden overal rondkijken, veel vragen stellen aan het personeel dat aan het werk was en kregen een aantal presentaties en demo’s te zien. Ik was onmiddellijk verkocht.’’

Het Ontwikkelingsbedrijf NHN is convenantpartner van het NFIA. Dat betekent onder meer, dat het Ontwikkelingsbedrijf helpt bij de internationale acquisitie, de uitwerking van investeringsprojecten, bezoeken organiseert en bidbooks opstelt. Een opvallende investering in de regio is die van Microsoft (314 miljoen euro), dat een grootschalig datacenter realiseert op Agriport A7.

Daarnaast levert een investering van 850 miljoen euro door TAQA zo’n honderd banen op. Kortom, Noord-Holland Noord heeft veel te bieden voor buitenlandse investeerders. Het Ontwikkelingsbedrijf NHN speelt hierin een centrale rol en blijft zich ook de komende jaren volop inzetten voor een sterke internationale positie van de regio.

Naast de Open Dag van het KIM was er op 26 maart het voorlichtingsevenement Carrières aan Zee voor jong talent op zee. Ook Ghislaine vindt dat zo’n evenement helpt: ‘’Doordat de studenten persoonlijk vragen kunnen stellen en interactief mee kunnen doen en denken, worden ze veel meer getriggered dan wanneer zij er over lezen op internet.’’ Meer informatie: www.werkenbijdefensie.nl, www.carrieresaanzee.nl.

Recordbedrag aan buitenlandse investeringen.(Foto: aangeleverd)


18

April 2015

TE KOOP BEDRIJFSGROND BEDRIJVENTERREIN DE OUDE VEILING IN HOORN Bijna midden in de stad Hoorn ligt het bedrijventerrein De Oude Veiling. Een modern terrein waarop sport- en dansscholen, perifere detailhandel, kantoren en dienstverlenende bedrijven zijn gevestigd. Op het terrein is glasvezel en camerabeveiliging aanwezig. De openbare ruimte is recent vernieuwd. Dit binnenstedelijke bedrijventerrein is ideaal gelegen nabij de uitvalswegen A7 en de N23 Westfrisiaweg. Door de sloop van de oude gemeentelijke stadswerf is op deze zeer aantrekkelijke locatie nieuwe bedrijfsgrond vrijgekomen van in het totaal 7500 m2. De kavel kan in zijn geheel of in delen worden aangekocht. De prijs bedraagt â‚Ź 146,- per m2, excl. BTW. Meer informatie over de kavel vindt u op de link www.hoorn.nl/Int/Ondernemers/Een-eigen-bedrijf/ Bedrijventerreinen/De-Oude-Veiling.html U kunt ook contact opnemen met onze accountmanager bedrijven, de heer Nico Meester, tel. 06-55102271, n.meester@hoorn.nl. Hij beantwoordt graag al uw vragen.


Koninklijke Vereniging MKB-Nederland Noord-Holland

Word Lokaal Partner Een kansrijk ondernemersklimaat in de plaatselijke gemeente. Dat is waar MKB-Nederland zich in Noord-Holland voor inzet. “Dat doen we niet alleen, maar samen met onze Lokaal Partners. Dat zijn lokale ondernemersverenigingen, die met ons een samenwerking zijn aangegaan. Binnen deze samenwerking wordt de know how van MKB-Nederland in Noord-Holland optimaal gecombineerd met de ervaring en expertise van ondernemers. Wij faciliteren onze Lokaal Partners met praktische tools en onderzoeken”, aldus een woordvoerder van MKB. De gemeente is een belangrijke opdrachtgever voor lokale ondernemers. Daarbij hoort, dat zij haar rekeningen, net als ieder ander, op tijd betaalt. Door snel te betalen zorgt de gemeente er immers voor dat bedrijven over voldoende liquiditeit blijven beschikken. Sterk stijgende belastingen zijn hinderlijk voor het MKB. Verhogingen van de lokale lasten moeten niet boven de inflatie uitstijgen (micronorm). Met speciale aandacht voor de OZB nietwoningen, bouwleges en het afschaffen van de toeristenbelasting. Dienstverlening De crisis heeft in veel plaatsen tot faillissementen en winkelleegstand geleid. MKB-Nederland roept gemeenten op om in overleg met ondernemers en eigenaren van winkelvastgoed een ‘Actieprogramma aanpak winkelleegstand’ te ontwikkelen. Ondernemers worden in toenemende mate belemmerd door onnodige formulieren, vergunningen en regels die kosten, tijdverlies en ergernis met zich meebrengen. De gemeente moet haar dienstverlening richting ondernemers verbeteren en actie ondernemen op

de 19 verbeterpunten die zijn afgesproken. In elke gemeente wordt voor circa duizend euro per inwoner per jaar op de markt ingekocht, dan wel aanbesteed. Het is daarom van groot belang, dat het MKB de kans krijgt om mee te doen met aanbestedingen. Een ondernemersfonds is een middel en nooit een doel op zich. Voorkom ongefundeerde lastenverzwaringen voor het bedrijfsleven; een ondernemersfonds moet aanvullend zijn op gemeentelijke taken. Zorg voor een goede afstemming bij het uitvoeren van openbare werken. De gemeente treedt regelmatig op als opdrachtgever van openbare werken, voor onderhoud aan wegen of nieuwe infrastructuur. Stuur voor informatie een e-mail via bureau@mkb.nl of bel: 088-6520026. De regiomanager belt zo snel mogelijk terug met meer informatie of voor een afspraak.

April 2015

19

Wat is er nodig voor ketenoptimalisatie? Van analyse tot scanner en systeem Ketenoptimalisatie is kort gezegd: het vereenvoudigen van de administratieve processen. Daardoor bespaart men tijd en geld. Wat is er nodig voor ketenoptimalisatie? Het verbeteren van processen begint bij een goed overzicht. Uit welke handelingen bestaat de administratie precies, waar worden dingen eventueel dubbel gedaan of kunnen er fouten worden gemaakt? Dit zijn de plekken die je wilt automatiseren. Voer daarom eerst een procesanalyse uit. Hoe lopen de geld- en goederenstromen precies? Welke taken worden er allemaal uitgevoerd en door wie? Daarmee breng je je hele bedrijfsvoering in beeld. Hiermee kun je ook aan een expert laten zien waar jij in jouw bedrijf ketenoptimalisatie zou willen toepassen. Scannen Ketenoptimalisatie begint doorgaans bij de inkomende rekeningen en de uitgaande facturen. Je kunt je facturen digitaliseren en automatisch op je boekhouding laten aansluiten. Maar niet alle inkomende rekeningen zijn digitaal. Met een goede scanner en ‘scan en herken’software scan je je rekeningen één keer in, waarna ze meteen in je boekhouding terechtkomen. Dankzij een koppeling kun je ze meteen vanuit internetbankieren betalen. Daarmee voorkom je fouten door verkeerd overtypen.

Online boekhouden Daarnaast is het handig voor ketenoptimalisatie om online te gaan boekhouden. Je hebt dus misschien een nieuw boekhoudpakket nodig. Het grote voordeel van online boekhouden is dat je altijd en overal inzicht hebt in je cijfers en dat je accountant eventueel ook direct mee kan kijken en advies kan geven. Ook heb je geen eigen server nodig voor een online boekhoudprogramma. Als je een expert - vaak een accountantkantoor - in de arm neemt voor ketenoptimalisatie, begint dat meestal met een standaard softwarepakket voor de administratie, inkomende rekeningen en uitgaande facturen. Dit kan op allerlei manieren worden uitgebreid, zodat het precies aansluit op jouw bedrijf. Managementrapportagesysteem Het grote voordeel van ketenoptimalisatie is, dat je meer inzicht krijgt in je cijfers. Hiervoor kan je een managementrapportagesysteem instellen. Deze software, of app, kan verschillende dingen zoals brutomarges of gemiddelde bonbedragen uitrekenen en maakt er overzichtelijke grafieken van. Hiermee krijg je inzicht in je omzet (per product of dienst), je winst, je brutomarge en, afhankelijk van welke informatie je allemaal in de keten brengt, de productie en de uitval per werknemer of per afdeling. Dit is informatie waarmee je het rendement omhoog kunt brengen.

Beter debiteurenbeheer voor gezonde onderneming Een actief debiteurenbeheer levert een belangrijke bijdrage aan de financiële gezondheid van je onderneming. Ook de wettelijke betaaltermijn van dertig dagen voor overheden helpt mee. Maar hoe kun je je andere klanten effectief bewegen tot betaling? Als de uiterlijke betalingstermijn is verstreken, neem dan eerst telefonisch contact op met de debiteur. Meteen een sommatiebrief sturen kan je (goede) relatie met de klant onder druk zetten. In het telefoongesprek zal een debiteur een aantal ‘goede’ redenen aanvoeren waarom hij de factuur niet kan betalen. Personeelstekort op de financiële afdeling, de maandelijkse betaling die nét de deur uit is, .... vul maar aan. Ga niet teveel in op die oorzaken tijdens het gesprek; dat kost je alleen maar energie. Focus op hoe nu verder: maak in het gesprek een duidelijke afspraak wanneer de factuur uiterlijk betaald moet zijn. Bevestig deze afspraak schriftelijk, dat kan per mail. Betalingsregeling opstellen Als de debiteur in het telefoongesprek aangeeft dat hij betalingsproblemen heeft, dan kun je een betalingsregeling met hem treffen om de kans op betaling te vergroten. Leg deze betalingsregeling schriftelijk vast en fomuleer de rechten en plichten van jezelf en van je klant duidelijk. Zodra je vermoedt dat je de geldsom helemaal

niet gaat ontvangen, dien dan bij de Belastingdienst een verzoek in tot teruggave van de door jou afgedragen btw over de factuur. Doe dit op tijd, anders loop je het risico dat de Belastingdienst weigert. Herinnerings- en sommatiebrief Wordt de factuur ondanks de gemaakte afspraken in het telefoongesprek nog steeds niet betaald? Stuur dan een herinneringsbrief, waarin je een uiterlijke betalingsdatum stelt. Als de debiteur geen gehoor geeft aan deze brief, stuur dan een sommatiebrief. Hierin stel je de debiteur in gebreke en stel je een redelijke termijn waarbinnen hij alsnog zijn betalingsverplichting kan nakomen. Een debiteur die niet betaalt binnen deze termijn, is in verzuim. Vanaf dat moment is hij verplicht om wettelijke rente (bij contracten met consumenten) of wettelijke handelsrente (bij contracten met bedrijven) te betalen. Jij kunt deze rente in rekening brengen. Ook kun je overwegen de vordering ter incasso uit handen te geven en de buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen als de factuur niet binnen de gestelde termijn wordt betaald. Let op: zowel het in rekening brengen van de rente als het in reke-

ning brengen van de buitengerechtelijke incassokosten, zal de relatie met je klant niet ten goede komen. Jurist inschakelen Helpen stap 1, 2 én 3 niet? Overweeg dan om een jurist in te schakelen. Hij kan je advies geven bij de incassering van je vordering, kan je begeleiden en weet hoe hij een gerechtelijke procedure moet starten. Verder kan een jurist je informeren hoe je via de wet je schade beperkt en hoe je een klant beweegt alsnog tot betaling over te gaan. Een voorbeeld is het recht van reclame. Daarbij kan een verkoper binnen zes weken nadat de

vordering openbaar is geworden, zijn verkochte product terugvorderen. Een andere optie: een beroep doen op het retentierecht. Dat houdt in dat je bevoegd bent om de afgifte van een zaak (bijvoorbeeld een auto of bouwwerk) op te schorten, totdat de rekening is betaald. Ook een mogelijkheid is opschorting, waarbij je de verplichtingen die je richting je klant hebt (om een dienst uit te voeren bijvoorbeeld) uitstelt totdat je klant de rekening heeft betaald. Een laatste tip: wacht niet te lang met het incasseren van vorderingen. Na vijf jaar is betaling namelijk niet meer afdwingbaar via de wet. Je kunt verjaring voorkomen door een procedure aan te spannen of binnen deze termijn een stuitingsbrief te versturen, waardoor een nieuwe verjaringstermijn van vijf jaar gaat lopen.

Waar wil jij over drie jaar staan als ondernemer? Waar wil je over drie jaar staan als ondernemer, wat heb je nodig om dat te bereiken, zijn jouw mensen voldoende aangesloten? Oftewel: ben jij goed op weg om de groei te bereiken die je voor ogen hebt? Deze quickscan bepaalt jouw positie en geeft tips die jou verder helpen. Doe de gratis scan nu via: www.mkbservicedesk.nl/sturenopcijfers


20

April 2015

Vraag náár en aanbod ván bedrijfsruimte zal toenemen Vooruitzichten 2015 positief De Nederlandse bedrijfsruimtemarkt toonde in 2014 voorzichtige tekenen van herstel. De bescheiden groei van de Nederlandse economie in combinatie met de verbetering van het producentenvertrouwen vertaalde zich in een grotere dynamiek op de Nederlandse bedrijfsruimtemarkt. Zowel het aantal transacties als het aantal vierkante meters dat werd verkocht of verhuurd lag substantieel hoger dan in 2013. Gemeten in objecten vanaf 750 m² werd er in 2014 in totaal circa 3,3 miljoen m² bedrijfsruimte opgenomen. Een stijging van 18% ten opzichte van 2013. Er was vooral meer vraag naar logistieke bedrijfsruim-

ten. De opname van logistiek vastgoed steeg met 15%. Desondanks nam het aanbod voor het zesde jaar op rij toe. Ook het aanbod van logistieke bedrijfsruimte steeg licht. Gemeten in objecten vanaf 750 m² stond eind 2014 circa 13,2 miljoen m² bedrijfsruimte te huur en te koop, een stijging van 4,6% ten opzichte van 2013. Ook

het aantal objecten dat werd aangeboden liet een stijging zien. Hoewel het aanbod verder toenam, was de stijging minder sterk dan in 2013. De grotere vraag naar bedrijfsruimte leidde ertoe, dat zowel de huur- als koopprijzen, na jaren van sterke daling, in 2014 stabiliseerden. De prijzen voor bedrijfsruimte lijken daarmee de bodem te hebben bereikt en de verwachting is dan ook, dat de prijzen over het geheel genomen niet verder zullen dalen. Opvallend was ook dat vorig jaar dat de prijzen van logistieke bedrijfsruimten een sterk

herstel lieten zien. Behalve op de gebruikersmarkt was ook op de beleggingsmarkt sprake van een sterk verhoogde vraag. Er werd in 2014 bijna twee keer zoveel in bedrijfsruimte geïnvesteerd als in het voorgaande jaar, met als resultaat dat de rendementen voor het eerst in jaren daalden. Met name buitenlandse investeerders waren actief. De vooruitzichten voor 2015 zijn positief. De verwachting is dat de economische groei verder aantrekt, waardoor ook de vraag naar bedrijfsruimte zal toenemen en het aanbod zich zal stabiliseren.

T e ko o p bedrijfsgrond Ontdek de Boekelermeerwaarde

Een optimale groeilocatie vraagt om de beste condities Ondernemen

Energie

Ondernemen Kwaliteit

Bereikbaarheid Ondernemen Energie

Ondernemen Kwaliteit Energie Ruimte

Bereikbaarheid Kwaliteit Energie

Bereikbaarheid Ondernemen Kwaliteit Ruimte

Bereikbaarheid Energie Ruimte

Kwaliteit Ruimte

Direct gelegen aan de A9 bij Alkmaar en Heiloo Geschikt voor veel bedrijfsactiviteiten Architectonische gebouwen met allure Ruime opzet met kavels op maat Duurzaam terrein met centraal warmtenet

ruim opgezette planinrichting duurzaam, veel water en groen centrale ligging in regio Alkmaar gezamenlijk parkmanagement

de ideale locatie

Ontdek de Boekelermeerwaarde in 1 minuut

WWW.BREEKLAND.NL

1000-21-3000-5003 nhZaken 2014-1 Kleur: fc 1_4_stSp_112x165_fc_A.indd 1

stSp_54x80_fc_A.indd 1

Meer weten?

deboekelermeer.nl 1000-21-4000-3009 nhZaken 2015-1

1000-21-3000-3186-2 nhZaken 2014-4 1000-21-3000-3181-2 nhZaken 2014-2 1000-21-3000-3183-2 nhZaken 2014-1

14-02-14 09:30

Alkmaar Laat 46 en 50C

Alkmaar Koedijkerstraat 9

Alkmaar Hamsterkoog 11C

Heerhugowaard HP Berlageweg 6-8

• 2 winkelruimtes welke ook in combinatie te gebruiken zijn • Totaal ca. 210 m², waarvan Laat 46 ca 100 m² en Laat 50C ca 110 m² • Gelegen in het centrum van Alkmaar in een van de hoofdwinkelstraten • Dit gedeelte van de Laat is per auto bereikbaar wat voor diverse winkels een voordeel is

• Dit multifunctioneel detailhandelcentrum is recent opgeleverd. Een groot deel van het object is reeds verhuurd • Nog circa 1100 m² beschikbaar. Te huur in units vanaf circa 500 m² • De gevel is maar liefst 85 meter breed • Uitstekende parkeervoorzieningen • Op 5 minuten van het centrum

• Multifunctionele bedrijfshal gelegen op bedrijventerrein Beverkoog • Bedrijfsunit bestaande uit circa 300 m² bedrijfsruimte op de begane grond en circa 40 m² kantoor/ kantine en circa 60 m² tussenvloer • Vrije overspanning, goede vrije hoogte, overheaddeur, etc. • Per direct beschikbaar • Aangesloten op de Ringweg

Huurprijs € 85,- per m2 per jaar excl. BTW

Vraagprijs € 175.000,- k.k. Geen BTW

• Gelegen op industrieterrein ‘Beveland’ • Collectief georganiseerde beveiliging • Gebouwd in 2001 en bestaat uit 4 bouwlagen waarvan de bovenste in gebruik is als bedrijfswoning • Circa 800 m² kantoor-/ showroomruimte • Circa 200 m² Penthouse met riant dakterras van 70 m² • Diverse gebruiksmogelijkheden • Per direct beschikbaar

Huurprijs Laat 46 € 950,- per maand Laat 50C € 1.050,- per maand Genoemde prijzen zijn incl. korting en excl. BTW

Kleur: fc

Vraagprijs op aanvraag

T. 072 509 60 70 www.magneetmakelaars.nl

16-02-15 15:56


April 2015

21

Zakelijke dienstverlening grootste sector in MKB De samenstelling van het MKB is in de loop der jaren gewijzigd van een sterk agrarisch aandeel naar een MKB met een sterke aanwezigheid in de zakelijke dienstverlening. Gezien het hoge kennisniveau in Neder­ land zal de zakelijke dienstverlening

zich ook de komende jaren blijven ontwikkelen tot grootste sector voor onder­nemers. Daarnaast is het MKB (ex­ clusief eenmanszaken zonder personeel en ZZP’ers) sterk vertegenwoordigd in de detailhandel, groothandel, horeca en de agrarische sector.

Vervolg van de voorpagina

‘Kijken hoe we positiever van a naar b kunnen gaan’ Band Afstand tot de klanten, dat heeft de van oorsprong boerenleenbank nooit gehad, beseffen beiden. Van der Hout: “Onze mensen laten zich vaak zien bij de klanten. Waar je kantoor staat maakt dan in wezen niet eens zoveel uit, wel dat je zichtbaar bent in de maatschappij. Mede daarom zijn wij van oudsher veel betrokken bij netwerkbijeenkomsten en belangenver­ enigingen van ondernemers. Wat mij be­ treft treden onze werknemers ook op als ambassadeur van Rabobank, waar mensen gelijk op af stappen als ze vragen hebben. Ook met de food- en agrisector hebben we van oudsher een grote band. Juist om klan­ ten van die sector nog beter van dienst te zijn, hebben we er voor gekozen om onze dienstverlening te organiseren rond de branches, bijvoorbeeld akkerbouw, melk­ vee en glastuinbouw. Hiermee kunnen we de food- en agrisector nog beter van dienst zijn.” Nu de voortekenen van voorzichtig economisch herstel er zijn, verwacht Van

Alternatieven voor ondernemersplannen op de financieringsmarkt GROEI!. (Foto: aangeleverd)

GROEI! Alles over finance in De Telefooncentrale Alkmaar Banken zijn terughoudend met het verstrekken van financiering aan het MKB. Maar er zijn alternatieven om ondernemersplannen te financieren. Afgelopen 8 april presenteerden zich een aantal van deze alternatieven op de financieringsmarkt GROEI! Alles over finance in De Telefooncentrale in Alkmaar. Het evenement werd georganiseerd door #clubcaas, de provincie Noord-Holland, de Kamer van Koophandel en MKB-Nederland.

der Hout ook een omslag in de maatschap­ pelijke mindset. “We willen samen met de klant kijken hoe we positiever van a naar b kunnen komen. We blijven in gesprek met onze klanten en streven naar profes­ sioneel advies met toegevoegde waarde. Dat mogen zij van ons blijven verwachten.”

Studie verbinding A8-A9 uitgebreid REGIO - Gedeputeerde Staten (GS) hebben besloten om aan de planstudie naar het verbeteren van de verbinding van de A8 met de A9, een Landbouw Effect Rapportage (LER) toe te voegen. Ook is een extra onderzoek naar fijn stof toegevoegd aan de planstudie. Hiermee geven GS gehoor aan het ver­ zoek van de omgeving om nadere on­ derzoeken uit te voeren. Dit is te lezen in de Nota van Beantwoording die door GS is vastgesteld. Deze nota bevat de beantwoording van alle zienswijzen die zijn ingediend op de Notitie Reik­ wijdte en Detailniveau (NRD). Van 13 november tot 24 december 2014 konden geïnteresseerden in de verbinding A8-A9 hun zienswijze op de NRD indienen. In totaal zijn 45 ziens­ wijzen ingediend, die 340 vragen en suggesties bevatten. De ingediende reacties gaan onder andere over het nut en de noodzaak, de voorgestelde alternatieven, de inpassing en de ef­ fecten van de Verbinding A8-A9. Uit de reacties is op te maken dat de me­ ningen ver uiteenlopen: waar de één nut en noodzaak onderschrijft, twijfelt de ander. Ook varieert de voorkeur die men aan de verschillende alternatie­ ven geeft. Dit maakt goed duidelijk welke belangen tegen elkaar afgewo­ gen moeten worden in de planstudie en voor welke uitdagingen de samen­

werkende partijen zich gesteld zien. Bij de te maken keuzes zal de omgeving opnieuw betrokken worden. De ingediende zienswijzen worden ge­ bruikt bij het opstellen van de milieu­ effectrapportage (MER). Deze rappor­ tage vormt, samen met de Landbouw Effect Rapportage (LER) en alle andere onderzoeksresultaten, de basis voor het ‘voorlopig voorkeursalternatief A8-A9’. Het voorlopige voorkeursalter­ natief wordt naar verwachting in janu­ ari 2016 ter inzage gelegd. Ook hierop kan door belanghebbenden zienswij­ zen worden ingediend. Op basis van die zienswijzen, de onderzoeksresul­ taten en een maatschappelijke kostenbatenanalyse zullen bestuurders in april 2016 hun voorkeur voor een be­ paald tracé door het gebied uitspreken. Dit ‘definitieve voorkeursalternatief’ wordt in de jaren daarna verder uitge­ werkt. De provincie Noord-Holland ver­ wacht in 2018 met de realisatie van de verbetermaatregelen te kunnen begin­ nen. Voor het verbeteren van de Verbinding A8-A9 worden zeven alternatieven onderzocht. Een overzicht van de al­ ternatieven die in de planstudie Ver­ binding A8-A9 onderzocht worden is te vinden op www.verbindingA8-A9.nl

Voor starten, groeien en innoveren is vaak geld nodig. De bank is lang niet altijd de aangewezen partij om daar­ bij te helpen. In De Telefooncentrale presenteerden zich een tiental alter­ natieven voor financiering. Het event werd afgetrapt met het verhaal van Jelle Hoffenaar. Hoffenaar is onderne­ mer en investeerder en vertelde hoe hij zijn ondernemingen tot een succes bracht. Hij is oprichter van internetbe­ drijf Interactie, maar beter bekend als oprichter van dichtbij.nl. In 2008 nam De Telegraaf Media Groep een belang van 70% in dit bedrijf en in 2012 deed Hoffenaar het bedrijf geheel over aan TMG. Dichtbij is met 4,6 mln. bezoe­ kers per maand marktleider in de lo­ kale online media. Tegenwoordig staat Hoffenaar ook aan de andere kant van de streep als investeerder in bijvoor­ beeld Bambuu. Als investeerder ziet Hoffenaar onder meer kansen in Internet gerelateerde onderneming die zich richten op Big Data, Internet of things, veiligheid of sociale interactie. Daarnaast zijn vol­ gens hem de veranderende vraag in de gezondheidszorg en de mogelijk­ heden van digitaal leren grote kan­ sen voor bedrijven die daar slim op inspelen. Ook is de energietransitie die internationaal momenten wint een megamarkt waar grote kansen liggen. Wie echter in een van deze sectoren of branches stapt, moet zichzelf wel een aantal vragen stellen. Welk probleem los je op en wat draag jij daar precies aan bij? Dat zijn twee vragen om mee te starten. Iedereen loopt wel eens tegen iets aan, waarvan hij denkt: dat daar nog nooit iemand een oplossing voor bedacht heeft. Dat is een prach­ tig startpunt voor een onderneming. En waarschijnlijk wordt dan de vol­ gende belangrijke vraag ontkennend beantwoord. Want wie een oplossing heeft voor een probleem moet zich wel afvragen of er al anderen zijn die dat probleem oplossen. En zo ja waar­ om en hoe ga je dit dan beter doen?

Vragen Na deze vragen gehoord te hebben snel­ den de aanwezige ondernemers naar de aanbieders van financieringsmoge­ lijkheden om hen te vragen waarom zij beter zijn dan bijvoorbeeld de ban­ ken. Aanwezig waren aanbieders van crouwdfunding en risicokapitaal, infor­ mal investers, adviseurs voor het schrij­ ven van een businessplan, adviseurs voor het verwerven van subsidie, de financieringsdesk, Qredits en TradeQoin en ook de meest traditionele financier de Rabobank. In het gezelschap van aanbieders was TradQoin een relatief onbekend alterna­ tief. Dit platform biedt ondernemers de mogelijkheid onderling zaken te doen zonder traditioneel geld. Wie meedoet, krijgt een virtuele rekening waarop hij een saldo heeft. Zodra hij iets levert, neemt het saldo toe en als hij iets inkoop neemt het saldo af. Op een negatief of positief saldo word geen rente geheven. Verder is een ondernemer verplicht eens in de paar maanden van negatief naar positief of andersom te gaan. Daarmee wordt onderling zakendoen versterkt. Een startende ondernemer kan zodra hij lid is zaken inkopen voor zijn bedrijf via het platform en later door verkopen te doen op het platform zijn saldo weer op of over nul te brengen. Zo ontstaat een alternatieve cashflow doe de noodzaak voor leningen verkleind. Tijdens de afsluitende borrel was de veel gehoorde conclusie dat de alterna­ tieve vormen van financiering nog flink aan bekendheid kunnen winnen. Maar ook dat de mogelijkheden voor het fi­ nancieren van een onderneming veel breder en diverse zijn dat menig onder­ nemer zich realiseer.


22

April 2015

Starters / Faillissementen

CASTRICUM • De cultuuronderneming DEN BURG • Mir & Meer ....

STARTERS Starters in de periode 4-2-2015 – 1-04-2015 ALKMAAR • Alida’s Wonderland • A. van der Voort t.h.o.d.n. Salon B • Tamazirtshop • Cocktailsbezorgd.nl • Le Pastel • Shoppen by AN • De Boedelbaas • Het Boedelbaasje • CERC Installatie • Autorijschool Rob Wildenburg • HappyB • Ons Eten • Schultz Dienstverlening • Infinitude • Ron Snoeks Direct Mail ANNA PAULOWNA • Piet Appelman • ASSENDELFT • Amstelklus AVENHORN • Erik Visser dienstverlening • doormariska.nl BEVERWIJK • Welp Installatietechniek • kinderkleding winkel 5 • Reaching Others • Little Miss Ponga • Romtaste • koffiereparatie.nl • Yasmin Tabak • GSP Beverwijk BOVENKARSPEL • BJ webwinkel BREEZAND • Marco kesteloo CALLANTSOOG • Christoffels PC Services

DEN HELDER • Kapsalon Ivan • Bronk Dakbedekkingen • Magisch Verhaal • Arocha Thai Massage • SdG Kwaliteits Stoffering DEN HOORN TEXEL • Denagri J ENKHUIZEN • Reaction evenementen GRAFT • E.P. Hoekwater t.h.o.d.n. Choice en Partners HAUWERT • Klussenbedrijf Romasp HEEMSKERK • HSN Timmerbedrijf • Gail Meijer Visuals

• Delicia IJs • Peter Brand Manag.en verkoopondersteuning • Flex Zekerheid • Bieduwbedrijfaan.nl • Gezond met kruiden KOLHORN • Marjolein’s Huisdierzorg aan huis KROMMENIE • Bas Witgoed LANDSMEER • Lars Hoeksema Theater& Evenemententechniek

WERVERSHOOF • Yasmine’s haarstudio

MEDEMBLIK • Arends Plafonds

WESTBEEMSTER • CountryClean

NIEUWE NIEDORP • AM Dienstverlening

WESTWOUD • Renate’s Haar Make-up Nagelstyling

BEVERWIJK • De Goede Beverwijk B.V.

WESTZAAN • Klusbedrijf van Hoek

HEERHUGOWAARD • Voetbalzaken B.V.

WIJDENES • V.O.F. De Rond - Schouten

WIERINGERWERF • Geertsma Electro- en Installatietechniek

OOSTZAAN • Goos Fashion • Van Loon Carrière Coaching

PURMEREND • Lytos Business International • Ron Timmerwerken • NedNam • TPCoaching • Jeroen Mulder t.h.o.d.n. Reiscreaties • JDBM Fiscaal Advies • Vegan House • Ruitersport Zaanstad SCHAGEN • Breadworks • E. van der Wal Belastingconsulent • Airpass

ZZP’er is kilometervreter Een gemiddelde Nederlander legt ongeveer 22,6 km af naar zijn werk. De zelfstandig professional, in de markt doorgaans ZZP’er genoemd, reist bijna drie keer zo ver voor zijn dagelijks brood. Dit blijkt uit ZP Facts, de nieuwe marktmonitor voor ZP’ers.

Ondernemerschap blijft onveranderd populair De verwachting is, dat het aantal bedrijven de komende tien jaar verder zal toenemen, mede door een verdere groei van het aantal ZZP’ers. Maar ook doordat het ondernemerschap de komende jaren onveranderd populair

ZAANDIJK • Zaan schilderwerken

LUTJEWINKEL • H.J. Molenaar Installatietechniek

OUDKARSPEL • SWHR • Growing In Progress • J. Boots Dienstverlening

HOORN NH • Green Energy Company • L&F Events

SLOOTDORP • Beautiful Things Shop

LANDSMEER • APT-advising

HEERHUGOWAARD • Shapes and Sizes • House of Pain • Grace’s Place • Ribbelink Facility Services • Dakwereld • Peggy’s Nailfashion

HOOGKARSPEL • Thom Kok Metselwerken

SINT PANCRAS • Cochran Administrative Services • Aeros Hanggliding - NL

Ay Constructions Cadabra’s Barbershop Macdaddy’s Barbershop faja@vice C’est la Vie Zaandam HRMFinance B.V. ilovetodressup.com Tcasa Martijn Wattimena Zaanwerk Fonteijn Consultancy

VOLENDAM • Pedicure praktijk Miranda • Stucadoorsbedrijf K. Veerman • Alex Guit Stucwerken • Theo Vernooij Interim & Advies

NOORDBEEMSTER • Vaarboer & Twint B.V. i.o.

HIPPOLYTUSHOEF • Muldershobbie

• • • • • • • • • • •

VELSEN-NOORD • Luiten timmer en onderhoudsbedrijf

HEEMSTEDE • Quaderno • Schier-IT • Alida’s Studio • L. Ka Beauty Salon • Boulangerie Oscar Roemer

HEILOO • mvo-nu • Kook Buro • Archview

SCHELLINKHOUT • Boekhouder Brinks

blijft, onder meer door steeds lager wordende drempels om een eigen bedrijf te beginnen, digitalisering en de drang naar meer vrijheid onder nieuwe generaties die de arbeidsmarkt betreden. Dit zorgt met name voor aanwas van kleine bedrijven.

WIJK AAN ZEE • Ferz Auto’s WORMER • PerSuit • NiD ( Niels in Design ) • Bakker’s Autoservice WORMERVEER • Sikkes Support • Breed Mediaproducties ZAANDAM • Miri Zaandam • Slinger Timmer-, en onderhoudsbedrijf • The Beauty Bar • AutoPresautotransport • E- Cykling • B. Aktas Klussenbedrijf • SAEN bouwdesign

ZUIDOOSTBEEMSTER • Kardinaal Timmerwerken ZWAAG • Baltus Bestratingen • Boekhoud Bureau Nederland • SR Allround Klussenbedrijf

FAILLISSEMENTEN Faillissementen in de periode 4-2-2015 – 1-04-2015

HOORN NH • Zonnelicht Kinderopvang B.V. • NW ICT Diensten B.V. WOGNUM • Jorrin Holding B.V. ZAANDAM • Infinity West B.V.

15 Datum: 12 mei 20 r uu 15 8. Tijd: ooge Waerder sa ni Orga tor: De H Corporate Finance straatweg 303a Locatie: Kennemer te Alkmaar Vorm: Ontbijtsessie Onderwerp: ncieringsvormen Alternatieve Fina of aanmelden: Meer informatie dehoogewaerder.nl corporatefinance@

ZZP’er wil zelfstandig naar de top De meerderheid van de ZZP’ers in Nederland (66 procent) heeft de ambitie om te groeien zonder personeel. Eén op de vijf ZZP’ers (20,2 procent) wil groeien door personeel aan te nemen, en heeft dus ambitie om MKB’er te worden. Dat blijkt uit onderzoek van de ZZP Barometer onder 546 ZZP’ers. “Omgerekend gaat het dus om meer dan 190.000 ZZP’ers met een ambitie om te groeien door personeel in dienst te nemen. De ZZPp’er is dus

zeer goed voor de werkgelegenheid in Nederland”, aldus Jeroen Sakkers, initiatiefnemer van de ZZP Barometer.

ZZP’er wil zelfstandig naar de top. (Foto: aangeleverd)


“40% van onze producten 23 verkopen we via Admarkt”

ANG ONTV ATIS R NU G

, 0 5 €

ED

GO TIETE

RTEN ode: E V D A et c

m

5

EN1 K A Z H

MPN

5 12/’1 t: 31/ o t ig Geld

Jeroen Slokker, eigenaar rozenkelim.nl

Vergroot uw naamsbekendheid door Marktplaats Ondernemer Jeroen Slokker adverteert sinds de start van zijn bedrijf op Marktplaats met Admarkt Topadvertenties. Zo weten vele nieuwe klanten de weg naar zijn webwinkel te vinden. Dit is volgens Jeroen een simpele manier om naamsbekendheid te vergroten en omzet te realiseren. Marktplaats bereikt maandelijks 6,5 miljoen koopgerichte bezoekers, grote kans dat ook uw doelgroep zich hier bevindt. Overtuigd? Probeer Admarkt gratis uit.

Voor meer informatie: www.marktplaatszakelijk.nl/ admarkt/nhzaken15

088 – 008 26 26 (ma t/m vr 9.00 tot 18.00, lokaal tarief)


1980 - 2 015

,NTVUKHHUALL

Jubileumactie

,NTVUKHHUALL

1980 - 2 015

In 2015 bestaat Hotel Zuiderduin 35 jaar. Wij willen dit graag met u vieren door middel van een speciale jubileumactie.

33 zalen 30 - 1000 m2 550 kamers

lesafdeling a s e d t e m p o Neem contact 0 072 750 202

Egmond aan Zee - 072 750 2020 - sales@zuiderduin.nl - www.zuiderduin.nl

100 meter van het strand restaurant bistro en pub sauna’s en zwembad wellness center fitnessruimte bowling feestzalen teambuilding congresservice

NHZaken nr.2 2015  
NHZaken nr.2 2015