Page 1

Stadhuis aan Huis

Wekelijkse informatiepagina’s van de gemeente Almere Welk kind verdient een lintje?

Gezocht: zelfbouwers voor een boswachtershuis

Frans Mulckhuijse (SP) neemt afscheid van raad

Praat mee over bomen in Almere

pagina 10

pagina 11

pagina 12

pagina 13

De Stadhuis-aan-huispagina’s zijn gemaakt door de gemeente Almere, afdeling Communicatie.

Wethouder brengt bezoek peuterspeelzaal van Partou Op 5 september bracht wethouder Peeters een bezoek aan peuterspeelzaal Nederlandhof van kinderopvangorganisatie Partou. De peuterspeelzaal bevindt zich in de Europaschool in Almere Poort. In augustus 2015 is het peuterspeelzaalwerk en de uitvoering van voorschoolse educatie (VVE) van De Schoor overgegaan naar acht kinderopvangorganisaties: La Luna, Partou, Smallsteps, Dikkertje Dap, Small Society, De Berenstad, Kiekeboe en Pino. VVE is een educatief programma voor kinderen met een taal- en ontwikkelingsachterstand, maar alle kinderen op de peuterspeelzaal hebben er baat bij. Naast deze acht organisaties zijn er nóg zeven kinderopvangorganisaties die gesubsidieerd peuterspeelzaalwerk aanbieden met een VVE-aanbod (Saffana’s, Mijn Kinderopvang, Kinderworld, De vrije Peuterspeelzaal, Precious Kids, Happy Kids en Go Kinderopvang). Peuters vanaf 2 jaar kunnen gebruik maken van de peuterspeelzaal voor twee of vier dagdelen per week. Ouders betalen hiervoor een ouderbijdrage afhankelijk van hun inkomen. Het laatste werkbezoek in een serie van acht is aan Partou kinderopvang. Wethouder Peeters sprak met locatiemanager Marjolein Ophof en pedagogisch leidster Belinda Stijnman over hoe zij het afgelopen jaar hebben ervaren en hoe het nu gaat. Partou heeft drie peuterspeelzaallocaties van de Schoor overgenomen en heeft daarnaast nog twee VVE-locaties in Almere. Er werd vooral gesproken over de samenwerking met de basisschool,

Vernieuwd schoolplein De Optimist geopend Leerlingen van basisschool De Optimist en kinderen die in Tussen de Vaarten wonen, kunnen sinds kort spelen op een totaal vernieuwd schoolplein. Wethouder René Peeters (Onderwijs) heeft het plein officieel geopend op 9 september. Op het plein zijn nu een pannakooi, combitoestel en het toestel ‘Memo’ geplaatst. Dit is mogelijk gemaakt dankzij financiële bijdragen van meerdere partijen: de gemeente Almere, Stichting Prisma (waar De Optimist onder valt), ouders en leerlingen, die onder andere een sponsorloop hebben gehouden. Later wordt het plein nog verder uitgebreid.

Memo Dit is de eerste plek in Flevoland waar het speeltoestel ‘Memo’ is geplaatst. Dit toestel bestaat uit

die nu goed op gang begint te komen en over versterking van de samenwerking met het wijkteam en de Jeugdgezondheidszorg (JGZ), voor de peuters en gezinnen die nét iets extra ondersteuning nodig hebben. De wethouder overhandigde tijdens het bezoek ‘Het Kwaliteitskader VVE’.

zeven spelpilaren op een ronde speelvloer. De bediening is vergelijkbaar met de bediening van een smartphone of tablet. Je kunt erop spelen door het scherm aan te raken en over het scherm te swipen. De spellen roepen op om te bewegen. Daarnaast leren kinderen spelenderwijs verschillende vakgebieden zoals taal en rekenen en vaardigheden als samenwerken. Het toestel is van afstand te besturen door de school en de gemeente. De ‘Memo’ is duurzaam en kan dus tegen een stootje.

Dit kwaliteitskader is de basis voor de uitvoering van VVE in Almere. Met alle genoemde organisaties wordt hard gewerkt aan het nog verder verbeteren van de kwaliteit van VVE en dus het peuterspeelzaalwerk. Op die manier krijgen de peuters een goede start in het onderwijs.

Erepenning voor 23 jaar Almeers vrijwilligerswerk Mevrouw Hans van Steenis verhuisde ruim 23 jaar geleden naar Almere samen met haar man. Sindsdien zet ze zich in als vrijwilliger voor allerlei verenigingen en stichtingen. Deze week legde ze het voorzitterschap neer van het BreedOverlegPlus, een netwerk van zo’n vijftig Almeerse belangenorganisaties. Niet omdat ze het op haar 81e wat rustiger aan wil doen, maar omdat ze vindt dat het voorzitterschap niet te lang door één persoon moet worden ingevuld. Burgemeester Weerwind roemt mevrouw Van Steenis’ betrokkenheid en inzet. Daarvoor heeft hij haar beloond met de erepenning van Almere. Mevrouw Van Steenis was zestien jaar lid van de vrouwenadviescommissie voor de woningbouw. En ze startte met haar man een Almeerse ‘afdeling’ van de Stichting Vrienden van het Kamermuziekfestival. Ze betekent ook veel voor individuele inwoners. Zo ondersteunde ze kinderen bij de overgang van de basisschool naar de middelbare school en probeert mensen die hulp kunnen gebruiken in contact te brengen met buurtgenoten die graag willen helpen.

Bewonersparticipatie In 2009 werd mevrouw Van Steenis voorzitter van het Adviesorgaan Senioren Almere en kort daarna van het BreedOverlegPlus. Ze had een grote rol bij het opzetten van een nieuwe vorm van bewonersparticipatie. Deze participatie zorgt ervoor dat Almeerders structureel advies kunnen geven over onderwerpen als jeugdhulp, ondersteuning, werk en inkomen.

STADHUIS AAN HUIS - Woensdag 21 september 2016

Pagina 9


gemeenteblad.almere.nl

Bekendmakingen Officiële bekendmakingen

Agenda

Beschikking ambtshalve uitschrijving uit basisregistratie personen Ten aanzien van de onderstaande personen gaat de gemeente, volgens artikel 2.21 en 2.22 Wet Basisregistratie Personen (BRP), over tot ambtshalve uitschrijving uit de BRP van de gemeente Almere. Uit onderzoek van de gemeente is gebleken dat genoemde personen niet meer wonen op het adres waar zij in de BRP van de gemeente Almere staan ingeschreven. Uitschrijving vindt plaats met als reden: verblijfplaats onbekend of naar een specifiek land. Artikel 3:41 lid 2 van de Algemene wet bestuursrecht geeft de gemeente de mogelijkheid om de beschikking ‘ambtshalve uitschrijving’ te publiceren als de bekendmaking niet kan geschieden door toezending aan belanghebbenden.

Evenementen

Woensdag 21 tot zondag 25 september • Najaarskermis Esplanade, Almere Centrum Zaterdag 24 september • Zuiderzee Klassieker Van 09.00 tot 18.00 uur Grote Markt, Almere Stad

Hieronder de lijst van de personen die Vertrokken onbekend/land zijn uitgeschreven: Naam Dhr. R. Verkerk Dhr. A. Belkaïd Dhr. R.A. Ghisyawan Mevr. Ž.Jovanović Dhr. X.B. Qian Dhr. E. van der Laan Dhr. L.O. Weldink Mevr. L. Abdellaoui Dhr. S. Denkers Mevr. S. Grzegorczyk Mevr. S.I. van der Wiel Dhr. E. Banteye Dhr. C.U. Olmberg Dhr. X.S. Soetosenojo Dhr. M.V. van Veenschoten Dhr. S.J. Fos Dhr. E.E. Groenfelt Dhr. P.A. Noordpool Dhr. M.A. Zijlstra Dhr. S. Gokel Dhr. G.C.Elemva Dhr. H. Idbid

Geboren Geboorteplaats 5-5-1985 Naarden 00-00-1959 Akhmas Olya, Marokko 29-12-1972 distrikt Suriname, Suriname 9-4-1993 Jagodina, Joegoslavië 6-3-1980 Jianyang, China 9-12-1966 Amsterdam 22-5-1987 Amsterdam 25-3-1974 Dusseldorf, Duitsland 8-5-1979 Veldhoven 30-11-1992 Szczecin, Polen 21-11-1991 Leiden 3-10-1989 Kanyosha, Burundi 6-3-1975 Paramaribo, Suriname 25-10-1988 Paramaribo, Suriname 14-3-1990 Amersfoort 23-7-1996 Curaçao, N.A. 15-10-1966 distrikt Nickerie, Suriname 18-7-1971 Paramaribo, Suriname 9-2-1965 Amsterdam 19-12-1958 district Suriname, Suriname 31-3-1989 Nanga-Eboko, Kameroen 21-9-1987 Almere

Uitgeschreven Naar 6-4-2016 Onbekend 16-6-2016 Onbekend 3-6-2016 Onbekend 3-6-2016 Onbekend 4-7-2016 Onbekend 22-6-2016 Onbekend 3-6-2016 Onbekend 17-6-2016 Onbekend 6-6-2016 Onbekend 17-6-2016 Onbekend 6-6-2016 Onbekend 26-4-2016 België 25-7-2016 Onbekend 20-5-2016 Onbekend 3-6-2016 Onbekend 7-6-2016 Onbekend 24-6-2016 Onbekend 30-5-2016 Onbekend 11-7-2016 Onbekend 1-7-2016 Onbekend 20-6-2016 Onbekend 7-6-2016 Onbekend

Staat uw naam hierboven genoemd of weet u waar bovenstaande personen verblijven, neem dan contact op met de afdeling Burgerzaken van de gemeente Almere via tel. 14 036 of per e-mail: info@almere.nl.

Welk kind verdient een lintje? Misschien kent u er wel één. Een kind dat zich zo sociaal opstelt dat het opvalt. Bijvoorbeeld omdat hij/zij zich actief inzet voor een goed doel of een vereniging. Dit is uw kans om zo’n kind in het zonnetje te zetten. Kinderen die het afgelopen jaar iets bijzonders hebben gedaan voor de Almeerse samenleving komen namelijk in aanmerking voor een Kinderlintje, genaamd de ‘Almeerse Kei’. U kunt ze nomineren tot en met maandag 3 oktober 2016. De Almeerse Kei is bedoeld voor kinderen uit Almere tussen de vier en twaalf jaar die zich belangeloos inzetten voor andere mensen of voor de gemeente en haar inwoners. Het kan gaan om een individueel kind, maar ook om een groep kinderen. Verder moet er natuurlijk sprake zijn van een bijzondere prestatie die plaats heeft gevonden in het afgelopen jaar.

Bijzondere prestatie? Een bijzondere prestatie kan een eenmalige gebeurtenis zijn, zoals het helpen van een persoon die van de fiets is gevallen of het redden van een dier, maar ook het houden van

• Panther Cup 2016 Van 10.00 tot 18.00 uur Topsportcentrum Almere

Zondag 25 september • Midland Classic Show en Streekparade • 30 van Almere Van 10.00 tot 15.30 uur Topsportcentrum Almere Vrijdag 30 sept. t/m 2 oktober • Festival 2 Turven Hoog Aanvang: 16:00 uur. Eind: zondag, 17.00 uur almere.nl/evenementen

Welke sporten ga jij gratis uitproberen?

Almere is een sportieve stad met veel sportaanbod. Sporten is leuk, gezond en zorgt daarnaast voor nieuwe vriendjes en een betere concentratie op school. Daarom is in de eerste schoolweken op alle basisscholen in Almere een brochure afgeleverd. Met deze brochure wil de gemeente kinderen stimuleren om kennis te maken met sporten die hen leuk lijken.

Omdat er dit jaar zoveel aanbod is, staat niet alles in de brochure. Neem een kijkje op de website en schrijf je in! Er staan vast sporten in die je nog nooit gedaan hebt, maar je wel leuk lijken. Er zijn proeflessen voor jong en oud. Deelname is gratis! Meer informatie en aanmelden op de website. sportiefalmere.nl

Beperkt aantal plaatsen P6 Hospitaalgarage

een speciale actie in de buurt. Een bijzondere prestatie kan ook langer duren, zoals het langdurig helpen van de oudere buurman of buurvrouw met bijvoorbeeld het uitlaten van de hond of met het boodschappen doen.

dit jaar is 3 oktober 2016. Kent u ook een kei? Aarzel dan niet en meld hem of haar aan door een nominatieformulier in te vullen. Het formulier is te vinden op: almere.nl/lintjes

Nomineren

Een onafhankelijke jury, onder voorzitterschap van burgemeester Franc Weerwind, maakt uit de inzendingen een keuze. De Almeerse Keien worden op woensdag 30 november 2016 in het Stadhuis van Almere uitgereikt.

Iedereen boven de achttien jaar mag een kind of een groep kinderen nomineren voor deze onderscheiding. Dit kan het gehele jaar door. Ouders zijn uitgesloten om hun eigen kind te nomineren. De sluitingsdatum voor

BEKENDMAKINGEN - Woensdag 21 september 2016

Een deel van de vloercoating in de Hospitaalgarage in Almere Centrum wordt van maandag 26 september t/m vrijdag 7 oktober 2016 vervangen. Tijdens de werkzaamheden is parkeren alleen mogelijk op het niet-overdekte deel van de garage. Houdt u rekening met de beperkte

capaciteit in de Hospitaalgarage en kijk voor actuele parkeerinformatie op de parkeerroute-informatieborden in het centrumgebied. Behalve de Forumtrap, blijven alle voetgangersentrees naar het centrum tijdens de werkzaamheden bereikbaar.

Pagina 10


hout.almere.nl

Nieuws uit Almere Hout Zomerse start 2e schooljaar Het Universum

Vogelhorst nog groener Wie in Vogelhorst woont, woont in het groen. De afgelopen maanden is de gemeente samen met de bewoners, verenigd in de BAH (Belangenvereniging Almere Hout) bezig geweest met het invullen van de openbare ruimte in de tweede fase van de wijk. Vogelhorst wordt gebouwd in twee fases. Het eerste deel van de wijk is al klaar. Samen met een landschapsarchitect van de gemeente hebben

Sterrenschool Het Universum en kinderopvang organisatie Sterrenrijk, zijn maandag 29 augustus zomers van gestart gegaan met het tweede schooljaar. Op 30 mei is de school, samen met de kinderopvang begonnen in het nieuwe pand aan de Max Planckstraat. Telde de school aan het eind van het schooljaar 2015-2016 nog 34 leerlingen, inmiddels zijn dat er 83! Ook de kinderopvangorganisatie is verdriedubbeld. Dat betekent ook dat er inmiddels een enthousiast team van 15 medewerkers op de school werkzaam is. Sterrenschool Het Universum in Nobelhorst, midden in de natuur, is een spiksplinternieuwe basisschool met een bijzonder concept: Sterrenschool. Kinderen vanaf de leeftijd van 3 maanden tot 12

jaar volgen onderwijs op maat. Talentontwikkeling, gepersonaliseerd leren met behulp van o.a. ICT, ontdekkend leren en plezier gaan hand in hand. De doorgaande lijn van peuterspeelzaal en basisschool wordt

hier gerealiseerd. Op 29 oktober is de officiële opening van de school. Het komende schooljaar hoopt de school het plein en verschillende ruimtes verder te kunnen inrichten. universum.asg-almere.nl/

de bewoners een plan bedacht om hun deel van de wijk te vergroenen. Een van de acties in het plan was om langs de randen van de nog onbebouwde delen hagen te planten. Aankomend plantseizoen wordt hier langs de Zilvermeeuwlaan mee gestart. Hierdoor krijgt de entree van de wijk een nog mooiere en groenere aanblik. Ook wordt er begonnen met de definitieve aanleg van enkele woonstraten.

Dierenspeurtocht op De Kemphaan Kruip in de huid van een dier en voel, ruik, luister en volg de sporen! Samen ontdekken hoe het is om in de huid van een dier te kruipen? Weet u hoe het voelt om als vos achter een muis aan te jagen? Of te knorren met de varkens. Ontdek het

samen tijdens de dierenspeurtocht op Stadslandgoed De Kemphaan. De speurtocht is op 18 oktober van 14.00 - 15.30 uur en geschikt voor kinderen van 6 tot en met 10 jaar. kemphaan.nl

WoonExpeditie in Almere Hout Zet 1 oktober alvast in de agenda, want dan vindt voor de derde keer de WoonExpeditie en Zelfbouwdag in Almere plaats. Deze dag is het moment om u breed te oriënteren op de Almeerse woningmarkt. In de Informatieschuur in Nobelhorst bent u van harte welkom voor de woonmarkt Almere Hout. Hier kunt u alle informatie krijgen over huren, kopen, zelfbouwen en ondernemen in Vogelhorst en Nobelhorst. Tussen 11.00 – 15.00 uur zijn er verschillende adviseurs aanwezig die u alles kunnen vertellen. Niet alleen in de

Informatieschuur kunt u terecht. Ook de Kavelwinkel is open voor al uw vragen.

Vrijstaand Vogelhorst

wonen

in

Vrijstaand wonen in het groen, dat kan in Vogelhorst. De ruime kavels in deze wijk staan garant voor grote tuinen. En de omgeving is uniek, want zoveel rust en ruimte vindt u bijna nergens in Almere. Op 1 oktober staan we met een aparte stand bij de Informatieschuur

van Nobelhorst waar u veel informatie kunt inwinnen over de wijk.

Start verkoop aankleedhuizen Op 1 oktober gaan er 40 nieuwe aankleedhuizen in Nobelhorst in de verkoop. De rijhuizen zijn te koop

vanaf circa € 255.000 tot € 300.000, de tweekappers vanaf circa € 275.000 tot ruim € 400.000 en de vrijstaande huizen zijn te koop vanaf circa € 430.000 (prijzen zijn v.o.n. en indicatief). De aankleedhuizen liggen in de Boswachterij en zijn mooi gelegen: aan het water of de bosrand.

Rondleidingen Nobelhorst Om 11.15 uur vindt er een rondleiding plaats. Deze start vanuit de Informatieschuur in Nobelhorst. hout.almere.nl

Gezocht: zelfbouwers voor een boswachtershuis Op 10 september zijn er 24 nieuwe zelfbouwkavels in Nobelhorst in de verkoop gegaan. Ze liggen in de Boswachterij in veld 6, aan de zuidkant van de Bosrandbuurt. De kavels liggen prachtig: aan het water of de bosrand. Wandelpaden liggen om de hoek en uw bootje kunt u aanmeren aan een eigen steiger. Veel kavels

zijn inmiddels gereserveerd, maar er zijn nog genoeg mooie kavels beschikbaar. Een van deze nieuwe kavels is een speciale kavel. Voor deze kavel wordt aan de zelfbouwers gevraagd om boswachterswoning te ontwerpen en te bouwen. Dit boswachtershuis

Nieuws uit Hout

Wil je op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen in Almere Hout? Volg ons dan op: hout.almere.nl of op twitter @hout_almere. GEBIEDSNIEUWS - Woensdag 21 september 2016

wordt een van de iconen van De Boswachterij. Hoe het huis eruit zou moeten zien, is grotendeels aan de zelfbouwer. Waar de bouwer rekening mee moet houden, is dat het gebruik van natuurlijke materialen bij de afwerking van het huis verplicht is. Een plat dak is op deze kavel niet toegestaan. De kavel ligt pal aan de bosrand. Het ontwerp van deze kavel wordt voorgelegd aan de conceptcommissie van Nobelhorst. Kijk voor de beschikbare kavels op: ikbouwmijnhuisinalmere.nl/kavelsboswachterij.

Inspiratieontwerp: van der Waals/Zeinstra Architecten bv Pagina 11


gemeenteraad.almere.nl

Nieuws uit de Gemeenteraad

Frans Mulckhuijse (SP) neemt afscheid van raad Na tien jaar neemt Frans Mulckhuijse (SP) afscheid van de Almeerse gemeenteraad. Mulckhuijse maakt ruimte voor ‘vers bloed’ nu hij ook deel uitmaakt van de Provinciale Staten. “Ik vervang sinds januari een statenlid van de SP en beide werkzaamheden combineren blijkt lastig. In de zomervakantie heb ik de knoop doorgehakt: ik ga verder met de Staten. In Almere neemt Erwin Prins mijn zetel over.”

Politieke Markt

U bent van harte welkom op de Politieke Markt in Almere op 22 september 2016. De gemeenteraad komt bijeen in het stadhuis van Almere. We beginnen om 19.00 uur. De volgende agenda onderwerpen zijn geagendeerd: CARROUSEL • Agendavoorstel ChristenUnie en VVD: Thuis in Almere - Pedagogisch civil society (raadsbrief d.d. 8 juli 2016) • Nota Dierenwelzijnsbeleid gemeente Almere 2016 – 2020 (vervolg), inclusief amendementen • Vaststelling bestemmingsplan ‘Chw bestemmingsplan Oosterwold’ (vervolg), inclusief amendementen • Kleurbehoud Regenboogbuurt (vervolg) • Vaststellen besluitenlijsten, verslagen en notulen Politieke Markt d.d. 8 september 2016 BESLUITVORMING Om 21.30 uur zal er een raadsvoorstel ter besluitvorming aan de gemeenteraad worden voorgelegd. Daarna zal de raad afscheid nemen van Frans Mulckhuijse (SP) als raadslid en zal zijn opvolger Erwin Prins (SP) geïnstalleerd worden.

Mulckhuijse betrad de raad toen de lokale SP in Almere nog in de opstartfase zat. “Maar de partij groeide en we hebben ons steentje steeds nadrukkelijker kunnen bijdragen. Ik ben overtuigd SP’er, geloof in de menselijke maat en dat mensen altijd een tweede kans verdienen.” In die tien jaar heeft de SP’er het politieke veld in Almere wel zien veranderen. “In mijn optiek is de gemeenteraad geen doel op zich, maar het middel om steun voor je ideeën te krijgen. De laatste jaren zie je daar wel verandering in. Profileren lijkt belangrijker geworden. Dan wordt er gewoon wat voor de bühne geroepen zonder dat er een concrete onderbouwing achter zit. Of wordt iets neergesabeld zonder dat er alternatieven worden aangedragen. Daar kan ik me wel aan ergeren. Raadsleden zijn gekozen door de bewoners. Je bent en blijft volksvertegenwoor-

Agenda

Kijk voor de volledige agenda en juiste aanvangstijden op http://gemeenteraad.almere.nl. Op deze site vindt u tevens vindt u de link naar de online uitzendingen van de vergadering.

Links vertrekkend raadslid Frans Mulckhuijse, rechts zijn opvolger in de raad Erwin Prins. diger. Doe het dus niet voor jezelf, maar voor degene die je gekozen hebben. Bovendien: als je met één vinger naar een ander wijst, wijzen er nog altijd drie vingers naar jezelf. Ikzelf heb altijd geprobeerd met een doel voorstellen in te dienen en iedereen een gelijke kans te geven. Vooral op het gebied van Wonen en Zorg. Almere moet een stad zijn waar voor iedereen een plek is. Verder maak ik me grote zorgen over de Floriade waar al

Straatpraat

voor miljoenen euro’s in is gepompt en waarbij het voor de raadsleden heel lastig is om goede controle uit te voeren. De gemeente heeft alle verantwoording afgeschoven naar de Floriade BV.” Mulckhuijse betreurt het dat de SP deze collegeperiode geen wethouder heeft kunnen leveren. “Maar daar ga ik verder niet op in. We waren er bijna, het liep anders. Helaas.”

Weerstand tegen bijeenkomst over ‘maatschappelijk gedrag’

Stelt u zich eens voor dat u gemeenteraadslid in Almere zou zijn. Wat zou u dan willen veranderen aan de stad? We vragen het in deze rubriek aan willekeurige Almeerders. Vandaag is het de beurt aan Ingrid Schouwmans.

Het college wil een bijeenkomst organiseren waarin tal van maatschappelijke organisaties aangeven welke bijdrage zij leveren aan maatschappelijk gedrag van ‘Meer geld naar de ouderen’ Almeerders. VVD en ChristenUnie zetten hun vraagtekens bij dit initiatief. “Ik ben uitgeroepen tot Buitengewone “Het is ongetwijfeld heel sympathiek bedoeld”, zegt Hilde van Garderen (VVD), “maar wij vinden het geen overheidstaak om hier initiatief toe te nemen. In eerste instantie zijn ouders verantwoordelijk voor de opvoeding van hun kinderen. Als daarbij problemen ontstaan moet de overheid zorgen dat er instanties zijn waar Almeerders kunnen aankloppen. Nou, die zijn er voldoende in de stad. Het volstaat als de overheid die instanties bij de bewoners onder de aandacht brengt. Op welke manier die instanties die problemen oppakken, moet lekker bij die partijen worden gelaten. Bij zo’n conferentie

zouden scholen bijvoorbeeld moeten aangeven wat hun bijdrage is. Dat is niet relevant. Scholen hebben immers geen opvoedende taak, die zijn er voor de kennisoverdracht.“ Ook de ChristenUnie is beducht voor de bemoeienis die het college met deze bijeenkomst aan de dag legt. “De overheid is een instantie die de meerderheid van de bevolking vertegenwoordigt”, zegt Roelie Bosch. “Meerderheden hebben de neiging hun mening aan minderheden op te leggen. Als er gestreefd wordt naar een gemeenschappelijk doel qua opvoeding, in hoeverre mogen

GEMEENTERAAD - Woensdag 21 september 2016

(groepen van) mensen dan nog van de norm afwijken? Voor ons als christenen is dit zeker relevant. De overheid moet hier gewoon geen bemoeienis mee hebben, allereerst is het de verantwoordelijkheid van de ouders. Mocht dat spaak lopen, dan zijn er genoeg vangnetten. Als die instanties willen afstemmen met collega-instellingen, prima. Maar een overheid die streeft naar een gezamenlijke norm qua opvoeding is voor ons een brug te ver.” De kwestie wordt komende donderdag tijdens de Politieke Markt besproken.

Buitenaar, dus ik hou me actief bezig met dingen in de buurt. Als ik raadslid was zou ik veel meer aandacht geven aan de ouderen in de samenleving. Zelf woon ik in een seniorenflat en organiseer ik activiteiten voor de bewoners: kerststukjes maken, bingo, klaverjassen. Nu kwam er laatst op de benedenetage een kapperszaak leeg. Voor ons zou dat perfect zijn om activiteiten te organiseren. Van de woningbouwvereniging mocht dat niet en de gemeente doet ook niks. Maar ondertussen wordt er op andere gebieden ontzettend veel geld over de balk gegooid. Laatst is hier de programmamanager van de gemeente vertrokken. En dan

wordt er een groot feest gevierd. Het ontbrak de gasten aan niets. Ze verdween niet, ze kreeg gewoon een andere functie binnen de gemeente. En zo zijn er wel meer gemeentelijke feestjes. Het was een fijne vrouw hoor. Maar dan denk ik: met dat geld had je ook die ruimte voor ons kunnen huren. Nu zitten de ouderen in een onverwarmde kelderbox en zelfs geld voor een oliekacheltje is teveel gevraagd. Met die activiteiten bieden we mensen dagelijks plezier, dat feestje was éénmalig. Dan zeggen ze: ga maar naar een locatie van De Schoor. Maar dat is voor oude mensen gewoon te ver weg. Als ik raadslid was, zou ik me sterk maken voor de ouderen!”

Ingrid Schoumans. Pagina 12


In een lommerrijke straat in Almere staan mooie platanen. Een aantal bewoners geeft aan last te hebben van de schaduw van de bomen. Wat moet de gemeente nu doen?

Praat mee over bomen in Almere Bomenkader Almere is een groene stad. Dat komt vooral door de vele mooie bomen. Maar bomen kunnen ook voor overlast zorgen. We willen Almere groen houden, maar moeten ook rekening houden met wensen van bewoners. Dat gaat soms niet goed samen. Daarom stelt de gemeente een bomenkader op dat antwoord moet geven op de vraag hoe we hiermee omgaan. Het gaat daarbij om ‘de juiste boom op de juiste plaats’ en vooral ook over hoe de gemeente inwoners het beste betrekt bij beslissingen over het verwijderen van bomen. We doen dat graag samen met bewoners, tijdens zes themawandelingen, een online forum en een dialoog met de stad.

Themawandelingen In oktober organiseert de gemeente Almere zes themawandelingen om met u als inwoner, experts, en bosbeheerders hierover in gesprek te gaan. Aan de hand van praktijksituaties willen we de dilemma’s graag met u vanuit meerdere gezichtspunten bespreken. De themawandelingen vinden plaats op locaties waar bepaalde situaties zich voordoen: • Mensen maken de stad: maandag 3 oktober, 17.30 uur Bomen hebben een direct effect op het woongenot en bewoners worden graag betrokken bij de inrichting en het beheer van hun straat. Maar ze zijn het niet altijd met elkaar eens. Hoe kan de gemeente hier het beste mee omgaan? • Overlast van bomen: maandag 3 oktober, 17.30 uur Bomen hebben veel positieve effecten, maar ze kunnen ook overlast veroorzaken, bijvoorbeeld door bladeren, zaden, schaduw, kleverig spul en wortelopdruk. Is deze overlast voldoende reden om bomen te verwijderen?

• Kwaliteit of kwantiteit: woensdag 5 oktober, 17.30 uur De ruimte is in veel woonstraten beperkt, waardoor we keuzes moeten maken: meerdere kleine boompjes of minder maar grotere bomen?

• Bomen of zonnepanelen: woensdag 5 oktober, 17.30 uur Door de schaduw van bomen hebben zonnepanelen al gauw minder rendement. Hoe gaan we met dit vraagstuk om?

BOMEN IN ALMERE - Woensdag 21 september 2016

• Biodiversiteit: maandag 10 oktober, 17.30 uur Bomen zijn er in veel vormen en zijn een voedselbron voor insecten en vogels. Hoe kunnen we de biodiversiteit verder verbeteren en het risico op ziekten en plagen beperken? • Gezondheid en allergieën: maandag 10 oktober, 17.30 uur Bomen zorgen voor verkoeling en het afvangen van fijnstof, maar sommige soorten zorgen ook voor gezondheidsproblemen zoals allergie. Wat vinden we acceptabel?

Meeschrijven via het forum U kunt ook online uw mening geven. Op het forum op almere.nl/bomenkader kunt u twee dagen na iedere themawandeling de conceptteksten van het bomenkader aanscherpen. Naast meepraten, kunt u dus ook meeschrijven. We zijn vooral op zoek naar goede argumenten.

Dialoog met de stad De opbrengsten van de themawandelingen vormen de ingrediënten voor een dialoog met de stad op maandag 24 oktober van 19.00 tot 21.00 uur. We praten dan over oplossingen voor het behouden van de groene stad en het beschermen van de individuele belangen. Moet dat in de vorm van een kapverordening of zijn er ook andere opties? Experts informeren ons over verschillende mogelijkheden. De conclusies uit de themawandelingen en de dialoog verwerken we in het bomenkader, waar de gemeenteraad uiteindelijk een besluit over neemt.

Aanmelden Wij nodigen u van harte uit om tijdens één of meerdere bijeenkomsten uw bijdrage te leveren. Wij zien uw aanmelding graag via almere.nl/bomenkader tegemoet.

Onderhoud aan bomen begint weer

In oktober begint ook het reguliere onderhoud aan bomen weer. We onderhouden de bomen om tot een veilig, sterk en gezond bomenbestand te komen. Sommige bomen staan op de verkeerde plek zoals in bestrating, te dicht op elkaar of ze hebben last van ziektes, waardoor we ze niet kunnen laten staan. Omwonenden worden tijdig geïnformeerd. Daarnaast kunt u op almere.nl/groen lezen of er werkzaamheden in uw buurt zijn.

Pagina 13


almere.nl/stadzonderafval

Almere Stad zonder afval

Toezichthouder Schoon reikt gouden grijper uit De heer en mevrouw Nieuwland zijn de initiatiefnemers van de prikploeg Willem de Pijperstraat in de Muziekwijk. Zij vertellen enthousiast dat het alweer acht jaar geleden is dat zij op het idee kwamen om de prikploeg te starten. De heer en mevrouw Nieuwland: “bij het uitlaten van de hond stoorden wij ons altijd aan het zwerfafval. Wij begonnen toen samen met het opruimen ervan. Langzaam sloten steeds meer mensen zich aan. En kijk nu. Acht jaar later hebben we 17 leden. Elke eerste zaterdag van de maand ruimen we het zwerfafval op en proberen we onze omgeving schoon te houden.” De heer Nieuwland merkt op: “we stemmen ook af met de groenvoorziening. Eerst prikken of grijpen eigenlijk. Dan is de omgeving schoon en daarna komen dan de mensen van het groenonderhoud. Meest logisch en het geeft een mooi resultaat.” De familie Nieuwland gaat de gemeente Almere als inwoner verlaten. Zaterdag 10 september prikten zij nog een laatste keer met de leden mee. Ruud Brands: “als Toezichthouder Schoon ga ik de familie Nieuwland als enthousiaste initiatiefnemer missen. Hopelijk wordt aan de prikploeg een vervolg gegeven. Woont u in de nabije omgeving van de Willem de Pijperstraat en/of heeft u interesse om supporter van Schoon te worden? U kunt zich aanmelden via 14 036. Kijk voor meer informatie op: almere.nl/wonen/afval/schoonalmere.

Tijdelijke recyclingperrons Almere Haven goed bezocht De drie tijdelijke recyclingperrons in Almere Haven waar u terecht kan voor het wegbrengen van grofvuil worden goed bezocht. De tijdelijke recyclingperrons zijn er omdat het perron aan De Steiger 221 nu gesloopt wordt voor de uitbreiding van de A6. U vindt de tijdelijke recyclingperrons in Almere Haven Locatie Parkeerplaats FC Almere, Sportpark de Marken 8 Wierdenpark, Meerveldstraat 50 (naast Najaden) binnenterrein De Steiger 221 De Steiger 218

Op 8 september 2016 ontvingen de heer en mevrouw Nieuwland uit de Muziekwijk de gouden grijper uit handen van toezichthouder Schoon, Ruud Brands. Voor hun jarenlange toewijding aan een schone omgeving.

Waarom er nog zoveel Almeers bioafval in het restafval verdwijnt, heb-

ben we onderzocht. De uitkomsten willen we graag met u delen zodat we samen kunnen zorgen dat al het bioafval in Almere uit het restafval gaat. In de vorige special legden we uit dat het bioafval en het restafval uit de duobakken ook gescheiden wordt opgehaald. De vuilniswagen heeft namelijk twee compartimenten waar het gescheiden ingaat. Nu gaan we in op de vraag wat er met het bioafval gebeurt.

Compost en groene stroom Het ingezamelde bioafval uit Almere gaat naar het verwerkingsbedrijf Orgaworld in Lelystad. Hier worden de plastic zakjes door machines open getrokken en uit het bioafval gezeefd. Om goed zicht te houden op het bioafval moet het plastic zakje daarom wel doorzichtig zijn. Bij Orgaworld wordt het bioafval vergist. Door die vergisting ontstaan gassen

Dag van de week Maandag Woensdag Zaterdag Maandag, woensdag en zaterdag

De tijdelijke recyclingperrons zijn geopend van 09.00 uur – 16.00 uur. De recyclingperrons worden per dag geplaatst en weer weggehaald. Deze tijdelijke perrons worden ingezet tot dat het nieuwe Upcycle Centrum Almere (op een andere locatie op De Steiger) gereed is.

Bioafval wat gebeurt daar mee? Jaarlijks wordt in Almere tien miljoen kilo bioafval gescheiden, opgehaald en verwerkt. Zestien miljoen kilo bioafval wordt jaarlijks nog als restafval weggegooid, vervolgens verbrand en is daarmee voorgoed als grondstof verloren. Dat is jammer. Maar daar kunnen we samen wat aan doen.

op de volgende locaties en dagen

waarmee via turbines groene stroom wordt opgewerkt. De compost die daarna ontstaat is een meststof en bodemverbeteraar voor de landbouw en uw tuin. Bioafval scheiden is goed voor het milieu omdat bioafval zich 100 % laat hergebruiken als compost en groene stroom. Doet u al aan afvalscheiding? Het is een kleine moeite en de opbrengst is groot.

Tip Deze compost kunt u van april tot en met september gratis ophalen de recyclingperrons in Almere Buiten en Almere Haven.

Haal eruit wat erin zit! GEBIEDSNIEUWS - Woensdag 21 september 2016

Pagina 14

Stadhuis aan Huis 21 september 2016  

Gemeentenieuws Almere. gepubliceerd in Almere DEZE WEEK.