Page 1

Almere zaken is het magazine voor ondernemend Almere

Jaargang 8 september 2019 Uitgave 4

Pagina 7

Pagina 9

Pagina 11

Pagina 13

Mark Rutte reikt Flevopenning uit

Kwart bedrijven ervaart personeelstekort

Zorgen om ontwikkelingen waterrecreatie in Almere

Financiering van vrouwelijke ondernemers blijft achter

Wethouder Maaike Veeningen over Economische Agenda

‘Er is al heel veel in gang gezet’ Voor de zomer presenteerde wethouder Maaike Veeningen de Economische Agenda voor de stad. Met deze agenda geeft Almere richting aan het weerbaarder maken van de economie. De focus ligt daarbij op ICT & Logistiek. Daarnaast komt er meer ondersteuning voor Start-ups en Scale-ups, ruimte voor ontmoetingsplekken en het vergroten van netwerken. Bij haar aantreden, nu bijna anderhalf jaar geleden, kreeg onderzoeker en econoom Walter Manshanden de opdracht om naar het economisch profiel van de stad kijken. Zijn conclusie: Almere moet terug naar de menselijke maat. De stad is te groot en te strak ontworpen: ondernemers komen elkaar weinig (informeel) tegen omdat ze veelal op grote bedrijventerreinen gevestigd zijn. Heeft het rapport van Manshanden een rol gespeeld bij het samenstellen van de Economische Agenda? “Het advies van Manshanden is zeker een belangrijke pijler geweest bij het samenstellen. Maar we hebben daarnaast gesprekken gevoerd met ondernemers, de raadsleden en het onderwijs. Belangrijk was dat we een breed draagvlak creëren. We moeten het samen doen: gemeente, bedrijfsleven en onderwijs.” Verraste het onderzoek van Manshanden u? “De feiten in zijn rapport spreken voor zich. Maar we merkten zelf natuurlijk ook wel dat het aantal banen in Almere achterbleef en de logistieke opzet van Almere draagt er inderdaad niet uit zichzelf toe bij dat onder-

LEASE EN SHORTLEASE Omroepweg 15 ONDERHOUD Omroepweg 15 1324 KT Almere Omroepweg 15 1324 KT Almere 036 534 65 50 1324 KT Almere 036 534 65 50 info@garageroos.nl 036 534 65 50 info@garageroos.nl www.garageroos.nl info@garageroos.nl www.garageroos.nl www.garageroos.nl

bij de raad, die bepaalt de uitgangspunten waar we met name de inzet op gaan doen en dan met name de éxtra inzet. Maar bij de uitvoering ervan willen we dit handen en voeten geven, samen met de ondernemers. We hebben de Agenda voor de zomer al besproken met ondernemers en onderwijsinstellingen. De visie werd breed gedeeld. Ik vind het ook wel leuk om te zien dat door al die gesprekken er van alles in beweging is gekomen. Het mbo denkt nu bijvoorbeeld al stevig na hoe ze hun onderwijs bij bepaalde opleidingen modulair kunnen aanbieden: mensen met een flexibel contract lopen kans hun werk snel kwijt te raken. Dus wordt bijscholing belangrijk. Ze gaan kijken op welke passende manier zij dat kunnen aanbieden.

Wethouder Maaike Veeningen. (Foto: Maarten Feenstra)

nemers elkaar makkelijk kunnen ontmoeten. De stad is gebouwd in een tijd dat het gebruikelijk was om bedrijven op eigen terreinen te huisvesten, weg van de woonwijken. Maar de tijden veranderen en inzichten ook. Manshanden geeft aan dat ontmoeten belangrijk is en dan juist ook informeel. Het is een bevestiging van dingen die we al in gang hebben gezet, zoals de ontwikkeling van het Stationskwartier waar we de woon- en werkfuncties en voorzieningen nadrukkelijk gaan mengen. Anderzijds geeft het rapport ons inzicht in de sterke punten van Almere, en waar de kansen liggen voor de stad.” Die vermenging blijft dan vast niet beperkt tot het Stationskwartier… “Precies. We hebben al bedrijventerreinen aangewezen die getransformeerd kunnen

Ook in Almere De Huchtstraat 12 1327 EB Almere 036-2052006 www.sligro.nl

worden naar woningen en waar we ook andere functies toevoegen, zoals winkels en een mix aan voorzieningen. Dat is ook prettig voor de mensen die er gaan wonen. In Haven en Buiten zijn we momenteel bezig met de stedelijke vernieuwing. Neem bedrijventerrein De Steiger, waar we momenteel ook onderzoeken wat er op dat gebied mogelijk is en daar nemen we dit soort aspecten wel in mee.” In hoeverre kan de Economische Agenda daarin bepalend zijn? “Je kan als overheid niets afdwingen, maar wel aanvoelen wat er leeft en inspelen op ontwikkelingen zodat het beleid voedingsbodem heeft. Om die reden hebben we veel met ondernemers gesproken bij het opstellen van deze agenda. We willen samen optrekken. De Agenda ligt voor

OP ZOEK NAAR EEN ORIGINEEL KERSTPAKKET? KOM LANGS! visitalmere.com

Wat zijn de speerpunten in de economische agenda? ICT, logistiek, techniek, toerisme, circulaire economie. We gaan zorgen voor een goede omgeving voor start-ups en scale-ups. We hebben daarbij goed gekeken naar Amsterdam en Utrecht. Die hebben veel ervaring met jonge bedrijven die niet op een bedrijventerrein, maar inderdaad op een informele plek willen zitten. Die elkaar willen ontmoeten, die samenwerking zoeken met het onderwijs. Dat soort omstandigheden willen we ook in Almere creëren met elkaar. Bijvoorbeeld door meer evenementen te organiseren op het Ondernemersplein. We kunnen starters in contact brengen met financiers. Zo creëer je nieuwe netwerken. De focus hoeft daarbij niet altijd gericht te zijn op acquisitie van nieuwe bedrijven, die kan net zo goed op bedrijven uit de eigen stad liggen.” Lees verder op pagina 7


02

September 2019

iering? c n a n fi fs ij r d e b r e Vragen ov ogelijkheden? ieve financieringsm

rnat Of op zoek naar alte

Het Kenniscentrum Bedrijfsfinanciering adviseert en begeleidt Almeerse ondernemers, vrijblijvend en kosteloos. • Inloopspreekuur, elke donderdag van 13.00 tot 16.30 uur. Locatie: Ondernemersplein. • Wil je op de hoogte blijven van de workshops die we regelmatig organiseren? Schrijf je dan in op de website!

• Lijstenmakerij • FineArt printen • Kunstverhuur

500+ werken op ais-art.com

• Pasfoto’s

100% goedkeur garantie

You name it we Frame it Antilopestraat 2 • 1338 EE Almere Tel (036) 532 8000 Hét informatiepunt voor vragen over bedrijfsfinanciering: ondernemersplein.almere.nl/kenniscentrum-bedrijfsfinanciering

www.ais-art.nl

Ford Transit Custom voorraad uitverkoop!

12x Ford Transit Custom

Voordeel oplopend tot wel € 6.670,-

ACTIEPRIJS V.A. € 19.449,-

Keuze uit Ambiente en Trend uitvoering in L1 en L2. In diverse kleuren leverbaar.

Schurer-Kamphuis www.schurer-kamphuis.nl

Financial Lease 0% rente Almere Lelystad

De Strubbenweg 12 Artemisweg 25

• (036) 533 45 00 • (0320) 24 11 11

Prijzen excl. BTW. Onze actievoorraad is rijklaar geprijsd. Afgebeelde modelllen kunnen afwijken van standaard specificaties. Vraag naar de voorwaarden.


September 2019

03

Centrum Almere Haven omgedoopt tot Promenade

‘Belangrijk dat er meer uniformiteit komt’ HAVEN – Het winkelgebied in Almere Haven is omgedoopt tot Promenade Almere Haven. Wethouder Hilde van Garderen onthulde het nieuwe logo op 6 september tijdens het Almere Haven Festival. “Het is belangrijk dat er meer uniformiteit komt en dat de zichtbaarheid wordt vergroot”, verklaart centrummanager René Verwillegen. “Hiermee kunnen we in de toekomst gerichter reclame maken. Denk aan voordeelacties vanuit ondernemers, nieuws over activiteiten en events rond het winkelgebied en verbindingen met andere initiatieven in Almere Haven.” De Promenade bestaat uit vier pijlers: shoppen (108 shops), boulevard, marina (waterrecreatie) en horeca (43 restaurants en cafés).

Impuls De ondernemers zijn blij met de nieuwe impuls die hiermee aan het centrumgebied wordt gegeven. “Dat was ook echt wel nodig voor een levendiger winkelgebied. Dit geeft de winkeliers weer moed en vertrouwen”, reageert ondernemer Adri Bax, eigenaar van de schoenenspeciaalzaak aan de Kerkgracht. “Deze nieuwe ontwikkeling is ook tot stand gekomen door een intensieve samenwerking van alle ondernemers. We waren al langer op zoek naar een aansprekende naam die de diversiteit zou dekken en het dorpse karakter van Haven niet teniet zou doen. Dat is met Promenade goed gelukt. Het nodigt uit tot flaneren.” BIZ Om de krachten nog meer te bundelen willen de ondernemers uit Haven zich ook verenigen in een BIZ (Bedrijven Investering

Wethouder Hilde van Garderen onthulde het nieuwe logo van de Promenade Almere Haven. (Foto: Fred Rotgans)

Zone). Een BIZ is een afgebakend gebied waarbinnen alle ondernemers een heffing betalen aan de gemeente. De gemeente geeft de opbrengst vervolgens als subsidie terug aan de BIZ-vereniging of -stichting, die hiervan activiteiten kan uitvoeren om het gebied aantrekkelijker en veiliger te maken. De animo onder de ondernemers in Haven is

groot, maar de plannen voor de BIZ moeten eerst nog door de gemeenteraad, vertelt centrummanager Verwillegen. “Dan komt er een formele vraag. Bij voldoende stemmen zal de BIZ per 1 januari 2020 van start gaan.” Het zou dan de eerste BIZ in Almere worden. Meer informatie: www.promenade-almerehaven.nl.

Innovactory kan app TRIPPS verder gaan ontwikkelen Het Almeerse bedrijf Innovactory gaat de app TRIPPS verder ontwikkelen. Daartoe heeft het bedrijf een overeenkomst getekend met Horizon, de regionale ontwikkelingsmaatschappij van Flevoland.

Smit, directeur van Horizon gelooft in het bedrijf: “Innovactory is een aanwinst voor Flevoland en een voorbeeld voor andere innovatieve start-ups in de regio”. Innovactory Innovactory is in 2013 opgericht door een team van voormalige TomTom-medewerkers met als doel het ontwikkelen van innovatieve toepassingen voor slimme mobiliteit, die een significante bijdrage leveren aan duurzaam reisgedrag. Innovactory heeft met de ontwikkeling van TRIPPS een belangrijke nationale aanbesteding gewonnen, waarbij zij meerdere consortia met grote partijen achter zich hebben kunnen laten. Het Almeerse bedrijf behoort dan ook tot de lijst van snelst groeiende bedrijven van Nederland.

De app speelt in op de trend van ‘Mobility as a Service’ (MaaS): het zo slim en laagdrempelig mogelijk maken van mobiliteitsgebruik, waarbij het mobiliteitsaanbod aangepast wordt aan de behoefte van de reiziger. Door het tekenen van de investeringsovereenkomst tussen Innovactory en Horizon, de regionale ontwikkelingsmaatschappij van Flevoland, is de ontwikkeling van TRIPPS verzekerd en kan Innovactory de voorsprong op het gebied van MaaS uitbreiden. TRIPPS Met TRIPPS krijgen reizigers in Nederland eenvoudig toegang tot allerlei vormen van vervoer die zij met de app kunnen plannen, boeken en betalen. Het is een totaaloplossing met een breed aanbod van diensten, waar er naast de eigen auto en fiets alternatieven worden aangeboden, zoals (deel) fietsen, openbaar vervoer, (deel)auto’s en taxi’s. Elke gebruiker ontvangt een actueel en persoonlijk reisadvies met een aantal slimme en betaalbare alternatieven. TRIPPS biedt ook parkeeroplossingen voor auto en

Lucien Groenhuijzen, CEO van Innovactory (links) en Marco Smit, directeur van Horizon. (Foto: aangeleverd)

fiets, inclusief boeken én vrij in- en uitrijden bij aangesloten garages. 2020 Met de financiering vanuit het TMI Proof of Concept Tools Flevoland moet het volgens CEO Lucien Groenhuijzen van Innovactory mogelijk zijn om begin 2020 de eerste betalende gebruikers in te schrijven. Marco

TMI Proof of Concept Fonds Flevoland Het TMI Proof of Concept Fonds Flevoland (POC Fonds) wordt beheerd door Horizon en verstrekt financiering aan innovatieve MKB-bedrijven, met groeiambities, die wensen te investeren in de ontwikkeling van nieuwe producten of diensten en verkeren in de zogenaamde proof-of-concept fase. Daarvoor is 13,3 miljoen euro beschikbaar gesteld door een programma vanuit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) van de Europese Unie, de provincie Flevoland en de Rijksover-

Royal A-ware boekt stabiel en goed resultaat Familiebedrijf Royal A-ware, met het hoofdkantoor op bedrijventerrein Stichtsekant, heeft in 2018 een netto resultaat van 18 miljoen euro gerealiseerd. Met een omzet van 1,4 miljard euro en een resultaat voor belasting van 25 miljoen euro heeft het zuivelbedrijf een vergelijkbaar resultaat geboekt als in 2017. De resultaten van Royal A-ware zijn daaro stabiel te noemen. De netto omzet van 1,4 miljard euro betekent ten opzichte van 2017 een groei van circa 7%.

Royal A-ware heeft vorig jaar 91 miljoen euro geïnvesteerd in de uitbreiding van de kaasmakerij in Heerenveen, het uitbreiden en moderniseren van verpakkings- en rijpingscapaciteit als ook op de bouw van de nieuwe mozzarella- en roomfabriek in Heerenveen. Tevens is het wagenpark van AB Texel, dochteronderneming van Royal A-ware, flink uitgebreid. In 2019 zal het lange termijn investeringsprogramma gecontinueerd worden om daarmee de positie van Royal A-ware nog verder te versterken.

Vooruitblik In verband met de volatiliteit op de zuivel- en kaasmarkt worden voor 2019 geen verwachtingen uitgesproken. Eind dit jaar wordt de mozzarella- en roomfabriek in Heerenveen in gebruik genomen. Inmiddels is ook gestart met de voorbereidingen van de bouw van een kaasmakerij in Ierland, in samenwerking met zuivelcoöperatie Glanbia Ireland. In 2015 moest het bedrijf nog 100 banen schrappen, inmiddels werken er gemiddeld 2.665 FTE in alle vestigingen.

heid. Voor meer informatie over het fonds: www.pocfondsflevoland.nl

Colofon Uitgever: Rodi Media Midden Nederland Transistorstraat 51-a 1322 CK, Almere Telefoon 036 8200240 E-mail info@almerezaken.nl Internet www.almerezaken.nl Hoofdredactie: Marcel Beijer redactie@almerezaken.nl Tel (036) 8200240 Fotografie: Fred Rotgans / Frans van Zijst Shutterstock Advertenties: Tel (036) 82 00 240 Verspreiding: Gepersonaliseerd per post.nl volgens kwalitatieve database in Almere Oplage: 13.000 exemplaren Druk: Rodi Rotatie @almerezakennl /almerezakennl Almere zaken is een uitgave van Rodi Media Midden Nederland B.V. en werkt milieuvriendelijk en verantwoord. Waterless Printing, ISO 14001 Grafimedia en KVGO.

Dit krantenproduct is geproduceerd door Rodi Media BV onder gecontro leerde omstandigheden conform ISO 14001 Grafimedia getoetst door de SCGM, Certificaatnummer SCGM-MZ:2011.01.02


04

September 2019

Elke 2 donderdag van de maand e

GooiseNetwerkBorrel

Ook voor Almeerse ondernemers Van 17.00 uur tot 20.00 uur in het NH Hotel in Naarden voor ondernemers, managers, directeuren en collega’s die hun netwerk willen uitbreiden. De GooiseNetwerkBorrel is een gezellige, kwalitatieve no nonsens en informele zakelijke netwerkbijeenkomst met wisselend programma, die 10 x per jaar wordt georganiseerd. Bent u nog geen member en wit u een bijeenkomst bijwonen? Meld u dan nu aan als introducé via: contact@gooisenetwerkborrel.nl of via 1 van de members. Voor meer informatie en de voorwaarden: www.gooisenetwerkborrel.nl of meld u nu direct aan als member via: https://www.gooisenetwerkborrel.nl/ member-worden/

Locatie: NH Hotel Naarden IJsselmeerweg 3, 1411 AA Naarden GRATIS PARKEREN VOOR BEZOEKERS GNB Like en deel ons via: Facebook: GooiseNetwerkBorrel.

Huis-aan-Huis, per wijk of stadsdeel

Uw folder, krant of flyer verspreiden in Almere Dan kan bij ons!

Wij verspreiden uw folder/flyer gelijk met de krant Almere DEZE WEEK in een door u geselecteerde wijk of stadsdeel. Bij ons verdwijnt uw drukwerk niet tussen vele andere folders. Wij staan garant voor de verspreiding van uw drukwerk en al ruim 14 jaar verspreiden wij de krant Almere DEZE WEEK.

Dé grootste regionale huis aan huisverspreider van Nederland Verspreiding in: Flevoland, 't Gooi, Utrecht en groot Amsterdam

De Steiger 187, 1351 AT Almere-Haven, T: 036-522.99.72

www.dedrukwerkverspreiders.nl

ondernemers plein almere

Is er voor ondernemers!

Het Ondernemersplein is gevestigd op de begane grond van het stadhuis van de gemeente Almere en verstrekt informatie aan startende en bestaande ondernemers. Zij kunnen hier hun formele registratie regelen, informatie en deskundig advies inwinnen, vragen stellen met betrekking tot vestigen en uitbreiden van hun bedrijf en nog meer zaken die voor ondernemers van belang zijn.

Daarom: • bieden wij op één plek alle informatie van de gemeente • faciliteren wij 1-op-1 gesprekken en spreekuren • organiseren wij themabijeenkomsten U vindt op het Ondernemersplein: • Economische Zaken Vestigen (EZ Vestigen)* • Vergunningen, Toezicht & Handhaving (VTH)* • Economic Development Board Almere • Kamer van Koophandel (per 1 oktober alleen op afspraak) • Zelfstandigenloket Flevoland • MKBDoorgaan.nl • Kenniscentrum bedrijfsfinanciering • Werkgeversserviceteam • Qredits Microfinanciering Nederland (partner)

Tevens is er de mogelijkheid om een afspraak in te plannen met notaris, advocaat of accountant (zie de website). *Contact ondernemersloket (alleen VTH en EZ Vestigen) via 14036 (tel) of via het contactformulier. Op de website van de partners op het plein staat hoe u in contact kunt komen met deze partners.

Yvonne Houtstra coördinator Ondernemersplein

Ondernemersplein Almere | Stadhuisplein 1 Almere | Telefoon: 14036 | www.ondernemersplein.almere.nl | ma. t/m vr. van 9.00-17.00 uur | Volg ons ook op


September 2019

column Maaike Veeningen

05

Almeerders in de prijzen bij 10e editie van ZomerOndernemer Flevoland

Netwerken versterken Een van de belangrijke zaken voor onze Economische Ontwikkeling is het versterken van netwerken in de stad. Goede netwerken zorgen ervoor dat ondernemers elkaar weten te vinden, en vergroten de kans op innovatie. Vergeleken met andere steden zijn er in Almere relatief weinig netwerken. Gelukkig zijn er wel al een aantal goede netwerken van ondernemers. Denk bijvoorbeeld aan de Vereniging Bedrijfskring Almere (VBA) en de groeiende Floriade Business Club. In Almere Haven hebben de winkeliers en horeca ondernemers aangegeven interesse te hebben in de vorming van een ‘BIZ’, een bedrijveninvesteringszone waarin ondernemers gezamenlijk plannen ontwikkelen. Het zou de eerste BIZ van Almere kunnen worden, en daarmee ook een voorbeeld voor anderen. Waar mogelijk helpen we de bestaande netwerken, maar ook nieuwe. Bijvoorbeeld thematische netwerken voor ICT, circulaire economie en starters, waarbij ook het onderwijs deelneemt. Juist dan vergroten de kansen op innovatie het meest. Netwerken bieden zo mogelijkheden en kansen voor onze ondernemers en bedrijven, voor studenten, en ook voor groei van werkgelegenheid. U bent natuurlijk van harte welkom om u bij een of meer netwerken aan te sluiten. Om zo uw bijdrage te leveren, te leren van anderen, en nieuwe mogelijkheden te ontdekken. Samen maken wij onze Almeerse netwerken steeds sterker!

Maaike Veeningen Wethouder Economische en Ruimtelijke Ontwikkeling

De prijswinnaars van ZomerOndernemer Flevoland (Foto: Esméé van Loon)

Twee Almeerders zijn in de prijzen gevallen bij de 10e editie van ZomerOndernemer Flevoland. De eindzege was echter voor Dave van Velthoven (24) uit Dronten en vertegenwoordigd de provincie in de landelijke eindstrijd. Dave was één van de 27 jongeren tussen de 15 en 24 jaar uit de regio Flevoland die afgelopen zomervakantie met hulp van ZomerOndernemer een bedrijf gestart is. Zijn evenementenbureau richt zich op jongeren tussen 16-30 jaar in de regio Flevoland.

Almeerder Ashley Idoe (16) ging er met de prijs voor de beste administratie vandoor. Ashley is tijdens ZomerOndernemer haar bedrijf Snackiestore gestart: een maandelijke snackbox voor honden. Ashley zegt: “Ik vond ZomerOndernemer heel leuk en leerzaam. Ik was heel erg verbaasd dat ik had gewonnen, maar ik ben zeker blij met de 1 jaar gratis online boekhouden met Jortt die ik gewonnen heb.”

Wildcard Martijn van Etten (21) uit Almere won met zijn bedrijf Etten fotografie de Wildcard. Hiermee gaat Martijn

naar de halve finale. Martijn maakt vooral portretten, maar wil vanuit portretfotografie graag groeien naar andere genres, zoals het fotograferen van events en het maken van content door middel van fotografie. “Ik startte met ZomerOndernemer met één doel: leren hoe een eigen bedrijf werkt. Dit doel is méér dan gerealiseerd, ik ben zelfs echt gestart met mijn eigen bedrijf. ZomerOndernemer heb ik ervaren als een ontzettend waardevolle cursus. Ik vind de wildcard eigenlijk de mooiste prijs, omdat je daar echt door je mede cursisten voor wordt gekozen.”

Fusieproces Horizon afgerond De provincie Flevoland heeft als aandeelhouder van regionale ontwikkelingsmaatschappij Horizon Siem Jansen en Manuela Krull benoemd in de Raad van Commissarissen. Daarmee is de laatste stap in het fusieproces gezet.

ling van Horizon. “Met Horizon heeft Flevoland nu een regionale ontwikkelingsmaatschappij die zich op volle kracht inzet om ondernemers te laten groeien en tegelijkertijd maatschappelijke opgaven te realiseren. Ik wil alle mensen bedanken die zich hiervoor hebben ingezet!”.

Samen met Peter Visscher (tot eind 2019) en Guus Sommerdijk (tot 2021) is de Raad van Commissarissen nu compleet. Hiermee is Horizon ook formeel klaar voor de toekomst om ondernemers professioneel te ondersteunen bij hun stappen naar groei. Gedeputeerde Jan-Nico Appelman kijkt positief terug op de ontwikke-

Van OMFL naar Horizon Flevoland is op economisch niveau de snelst groeiende regio van Nederland. Om deze groei vast te houden en verder te versterken was een doorontwikkeling van de Ontwikkelingsmaatschappij Flevoland (OMFL) naar een Regionale Ontwikkelingsmaatschappij (ROM) Flevoland een logisch gevolg. In 2018 zijn hiervoor

de eerste stappen gezet onder leiding van kwartiermaker Rob Schouten. Eind januari 2019 is Marco Smit benoemd als directeur-bestuurder waarmee de ROM kon werken aan een herkenbare eigen identiteit met een vast boegbeeld. Begin maart is de nieuwe identiteit gelanceerd en werd de nieuwe naam Horizon gepresenteerd. Met terugwerkende kracht vanaf 1 januari zijn begin juli de OMFL en Beheer Flevoland Participaties (BFP) formeel gefuseerd. Zij gaan samen door als Horizon. Met een Raad van Commissarissen op volle sterkte en hun adviserende en toezichthoudende functie, is Horizon klaar voor de toekomst.

Eerste editie Business Congres Almere Geen rubriek Starters en Faillissementen In deze editie van Almere Zaken is de rubriek Starters en Faillissementen niet opgenomen. De KvK stelt de database niet langer beschikbaar voor de pers, mede door de ontwikkelingen op de wet AVG. Het is onduidelijk of dit op korte termijn verandert.

De Vereniging Bedrijfskring Almere (VBA) organiseert dinsdag 24 september de eerste editie van het Business Congres Almere. Onder het thema ‘the future is now’ wordt in schouwburg KAF een programma geboden met onder anderen Ruud Koornstra en André Kuipers als sprekers. Ondernemers, directies en managers krijgen tijdens dit congres inzicht over onderwerpen als cir-

culaire economie, duurzaamheid, onderwijs & arbeidsmarkt, de Floriade 2022 en de miljoenennota. De Keynote speakers Ruud Koornstra en André Kuipers nemen deelnemers mee op een interactieve reis naar de toekomst. Hun visie en ervaringen gekoppeld aan uw uitdagingen staan garant voor nieuwe inzichten en ideeën. Sander van Voorn onderbouwt zijn visie naar een gezonde en groene stad. Pauline de Wilde voelt het panel – bestaande uit eerder genoemde sprekers, Maaike Veenin-

gen (wethouder economische zaken) en Peter Verdaasdonk (directeur Floriade) – aan de tand. Het congres begint om 15.30 uur en duurt tot 19.30 uur en bevat ook een netwerkborrel, inclusief drankjes en lichte maaltijdhapjes, in de KAF Citylounge waar vele ondernemers, directies en managers uit de MRA (Metrpool Regio Amsterdam) aanwezig zullen zijn. Tickets voor dit evenement zijn verkrijgbaar via de website www.businesscongresalmere.nl


06

September 2019

Colorcon gaat productiefaciliteit bouwen op Stichtsekant STICHTSEKANT - Colorcon gaat in Almere een productiefaciliteit bouwen. Het Amerikaanse bedrijf heeft een koopovereenkomst getekend voor een kavel van 1,32 hectare op het bedrijvenpark Stichtsekant. Colorcon is wereldleider in de ontwikkeling, levering en ondersteuning van producten die worden gebruikt bij de productie en coatings van tabletten en capsules voor de farmaceutische en voedingsindustrie. David Bain, general manager van Colorcon EMEA: “De locatie in Almere, strategisch gelegen in het hart van Europa, is gekozen om de productie dichterbij onze klanten te brengen. De productiefaciliteit zal

GMP-zetmeelproducten produceren voor de farmaceutische en voedingsmarkten in Europa, het Midden-Oosten en Afrika. “ Maaike Veeningen, wethouder Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling, ziet in de komst van de Amerikaanse onderneming een bevestiging dat Almere een aantrekkelijke vestigingsplaats is. Centraal gelegen en Schiphol en de Amsterdamse haven zijn binnen 30 minuten te bereiken. Colorcon start met de realisatie van een productiefaciliteit voor de productie van maïszetmeel. Deze faciliteit omvat kantoor-, opslag- en GMP-productieprocesruimte en laboratoria. Op termijn beoogt het bedrijf een uitbreiding van deze productiefaciliteit.

Almere doet mee aan experiment staatswiet ALMERE – Almere is aangewezen als één van de tien gemeenten die mee gaan doen aan het experiment ‘staatswiet’. De gemeente had zich daartoe eerder dit jaar aangemeld. Het experiment was aangekondigd bij het aantreden van het huidige kabinet en staat het legaal telen van wiet toe. Daarmee hoopt de overheid dat de productie van cannabis uit het criminele circuit wordt getrokken. Op dit moment is gebruik van wiet toegestaan, maar het telen van de planten en het leveren aan coffeeshops

niet. Met een totaal legaal ‘gesloten circuit’ van teelt naar gebruik zou het gras voor de voeten van criminelen worden weggemaaid. Het kabinet stelde een commissie in die onderzocht of het staatswiet-experiment kans van slagen heeft en welke tien gemeenten het experiment mogen uitvoeren. Almere meldde zich voor dit experiment aan en is nu dus aangewezen. Ook Arnhem, Breda, Groningen, Heerlen, Hellevoetsluis, Maastricht, Nijmegen, Tilburg en Zaanstad doen mee.

Wethouder Maaike Veeningen verwelkomt Colorcon namens de gemeente in Almere. (Foto: aangeleverd)

Starbucks opent in stadscentrum STAD CENTRUM - Almere krijgt een vestiging van het populaire koffiehuis Starbucks. Voor het eind van het jaar moet de vestiging open gaan in het stadscentrum van Almere. Het koffieconcern, dat wereldwijd vestigingen heeft, vestigt zich aan de Schutterstraat 11, naast juwelierszaak Siebel. Volgens woordvoerder Klaartje Hilhorst van Albron, een bedrijf dat voedselconcepten bedenkt en beheert, maakt de komst van Starbucks onderdeel uit van afspraken met meer foodwinkels. “De vestiging maakt deel uit van een drietal foodbedrijven dat zich in Almere vestigt. Ook bakkerij Le Perron (dat verse broodjes verkoopt) maakt daar deel van uit, evenals Frites Affairs een snackbarformule. Le Perron komt aan de Diagonaal 22, tegenover de Hema. Frites Affair komt in het ronde kioskje aan de Schut-

terstraat. De planning is dat de winkels nog dit jaar open gaan”, aldus Hilhorst. Starbucks Starbucks is wereldwijd de grootste keten van koffiehuizen. Alleen al in Amerika zijn er 1400 vestigingen. Het concern is vermaard om de verschillende koffiesoorten. Daarnaast worden ook koffiebonen, salades, sandwiches, snacks en gebak verkocht. In Nederland opende de eerste vestiging in 2007 op luchthaven Schiphol, nadat in 2002 bij Amsterdam al een koffiebranderij werd gevestigd. In de hoofdstad staat ook de grootste Starbucks-vestiging van Europa. Al eerder gingen geruchten dat Starbucks zich ook in Almere zou vestigen. Lang werd gedacht aan het pand waar ook bioscoop Kinepolis is gehuisvest, maar de vestiging komt dus aan de Schutterstraat 11.

Lokale gerst voor Flevolands bier Flevo Campus gaat onderzoek doen naar de mogelijkheden voor de ontwikkeling van biologisch regionaal geproduceerd mout voor de stichting Vrienden van Gambrinus, een vereniging van hobbybrouwers en bierliefhebbers. Tijdens een aantal bijeenkomsten met geïnteresseerde brouwerijen en destilleerderijen in Flevoland zijn er keuzes gemaakt en voorwaarden vastgesteld voor het gebruik van gangbare of biologisch geteelde gerst/ mout. Een aantal brouwerijen heeft aangegeven gebruik te willen maken van de biologisch geteelde gerst en dus mout. De brouwers zijn er in geslaagd een korte keten te creëren met biologische Flevolandse gerst - dus regionaal mout - en het produceren van diverse Flevolandse bieren. De verwachting is dat de eerste Flevolandse bieren en borrels, gemaakt van regi-

Gerst op de moutvloer. (Foto: aangeleverd)

onaal biologisch gerst, in november van dit jaar geproduceerd kunnen worden en volgend jaar. op de markt worden gebracht. “Meer volume levert uiteraard een kostenvoordeel op, dus als andere regionale bierbrouwerijen geïnteresseerd zijn in deelname aan dit project zijn ze van harte welkom”, zegt Karin Senf projectleider kennisvouchers Flevo Campus.


September 2019

07

Mark Rutte reikt Flevopenning uit Minister-president Mark Rutte zal vrijdag 21 februari 2020 de Flevopenning in de categorie Toponderneming uitreiken tijdens het jaarlijkse ondernemersgala van de Stichting Flevopenningen. “We hebben bij eerdere edities ministers en staatssecretarissen mogen ontvangen, maar het is voor het eerst dat de minister-president in hoogst eigen persoon naar ons gala komt om de prestigieuze Flevopenning Toponderneming uit te reiken”, zegt een blije Flevopenningenvoorzitter Tom Lansink die verwacht dat met de komst van Mark Rutte er meer beslissers uit het bedrijfsleven, het bestuur en

de politiek naar het gala zullen komen dan voorheen. 16e editie Tijdens de 16e editie van het Flevopenningen Ondernemersgala worden de prijzen toegekend voor excellent ondernemerschap (Flevopenning Toponderneming) en succesvol Comakership (Flevopenning Windesheim Beste Comakership). Volgend jaar wordt voor de vijfde achtereenvolgende keer de Participatie Flevopenning uitgereikt. Deze bijzondere Flevopenning gaat naar het bedrijf dat als ambassadeur van inclusief werkgeverschap uitzonderlijke prestaties levert in het kader van de uitvoering van Participatiewet/Banenaf-

spraak. Voor de Flevopenning Toponderneming wijzen de bedrijfskringen ieder hun kandidaten aan. De kandidaten voor de Flevopenning Windesheim Beste Comakership worden door Windesheim Flevoland genomineerd en de kandidaten voor de Participatie Flevopenning worden door de zes Flevolandse gemeenten aangewezen. Invloedrijk platform Sinds 2004 is het jaarlijks terugkerende ondernemersgala – dat ieder jaar in een andere Flevolandse gemeente wordt gehouden – uitgegroeid tot een invloedrijk platform waarop het Flevolandse bedrijfsleven, de overheid en kennisinstellingen worden gestimuleerd tot lucratieve onderlinge

Mark Rutte reikt komend jaar een Flevopenning uit. (Foto: Arenda Oomen)

samenwerking en versterking. De partners van het Flevopenningen Ondernemersgala 2020 zijn: Provincie Flevoland, Windesheim Flevoland, Flevoland Werkt!, Gemeente Lelystad en VNO-NCW Midden.

Gemeente wil meer digitale reclameborden In Almere zal waarschijnlijk meer gebruik worden gemaakt van digitale reclameborden waarop ook bewegend beeld te zien is. De gemeente wil dat toestaan om meer inkomsten te verkrijgen. Dat staat in een raadsbrief. De gemeente ziet daar mogelijkheden toe omdat na tien jaar het contract voor reclame in vitrines, billboards en bushokjes afloopt in september 2020. Dit najaar moet een nieuw contract worden afgesloten met de leverancier.

Slecht bereik Almere scoort qua inkomsten relatief lager dan vergelijkbare steden, zo blijkt uit de brief. De belangrijkste reden is dat er in Almere heel weinig abri’s staan met reclame, terwijl dat in andere steden de belangrijkste vorm is. Het grootste deel van de abri’s is geplaatst langs de vrije busbanen waar nauwelijks passanten komen.

vorm van reclame. ‘Het toestaan van het digitaliseren van de reclame in de openbare ruimte biedt reclame-exploitanten de mogelijkheid meer reclame op dezelfde drager te tonen, waarmee de inkomsten worden vergroot’, schrijft het college dat zegt dat de Welstandscommissie in beginsel geen bezwaar heeft om, onder voorwaarden, reclamedragers te digitaliseren.

1,3 miljoen Op dit moment verdient de gemeente per jaar ongeveer 1,3 miljoen euro aan deze

Flevoland blijft agrofood ondersteunen

Wethouder Maaike Veeningen over Economische Agenda Vervolg voorpagina Gek eigenlijk dat we nu pas tot dat inzicht komen. “Dat vind ik niet. Bedrijventerreinen werken voor genoeg ondernemers wel. Voor de logistieke sector werkt Stichtsekant bijvoorbeeld nog steeds uitstekend. Het is niet alleen maar slecht. Maar de wereld verandert. Er zijn nu andere behoeftes aan soorten werkplekken dan 50 jaar geleden. Daar springen we nu op in.” Hoe ziet u de rol van het onderwijs? “Daar heb ik mooi voorbeeld van: Almere telt veel technische bedrijven, maar er is een groot tekort aan technisch personeel. De vmbo-scholen en mbo-scholen uit Almere hebben de handen ineen geslagen. Ze springen in op de 100 miljoen euro die het Rijk landelijk beschikbaar stelt voor de stimulering van technisch onderwijs, op voorwaarde dat bedrijven voor 10% meedoen. Dat kan in natura, door bijvoorbeeld stageplekken te bieden of lessen te verzorgen. Dat moet toch lukken? We hebben voor de zomer een bijeenkomst met bedrijven gehad. Ze zochten allemaal personeel. Allemaal! Het geeft aan hoe nijpend dit probleem is. De scholen hebben een actieplan gemaakt waarin ze gezamenlijk bekijken hoe ze meer leerlingen kunnen betrekken. Het ziet er naar uit dat veel technische bedrijven uit Almere hier aan mee gaan doen. Er moet meer in het onderwijs geïnvesteerd worden, om onze Almeerse leerlingen binnen Almere een goede kans te bieden op een baan.

Wanneer merken we als Almeerders wat van die Economische Agenda? “Het begint al op gang te komen. De raad bepaalt of dit ook de speerpunten gaan worden. Daarna willen we tegen het eind van dit jaar met ondernemers en onderwijs gerichte acties gekozen hebben, waar we dan vanaf 2020 vol op in gaan zetten. Zoiets is voor de langere termijn. Dat gaf Manshanden onlangs ook in Almere Zaken aan: het is niet in twee jaar geregeld.” Dat is een beetje ondankbaar voor u. Misschien bent u dan geen wethouder meer. “Ja, die mogelijkheid bestaat. Maar ik ben aangesteld om in deze coalitieperiode dingen in gang te zetten en daarmee een belangrijke bijdrage aan de stad leveren. Dat is uiteindelijk de reden waarom ik dit werk doe. We praten over de grote lijnen op lange termijn, maar er gebeurt dus al heel veel. De eerste stappen worden gezet en dat is fantastisch om te zien.” Nu moet de raad er nog een klap op geven. Ja, klopt. Wij gaan met de raad in gesprek en het zou fijn zijn als dat verder gaat zoals aan de voorkant van het opstellen van de agenda raadsleden hebben toen goede ideeën ingebracht. De ChristenUnie kwam in één van die vergaderingen met de vondst: Sillicon Ally. Dat vond ik leuk. Die houden we vast.”

Provincie Flevoland heeft besloten om de Publieke Private Samenwerking genaamd Plant & Business de komende vier jaar te ondersteunen. De PPS Plant en Business is een samenwerking tussen publieke en private organisaties actief binnen de sector agrofood. Door het bundelen van de krachten van het onderwijs en het bedrijfsleven, wil de PPS Plant & Business zich richten op het werven van meer potentiële studenten voor de opleidingen gerelateerd aan agrofood. Om een leven lang leren te stimuleren richt de samenwerking zich ook op het ontwikkelen van opleidingen die aansluiten op de prak-

Uitbreiding Ook heeft het NAB (Nationaal Adviesbureau Buitenreclame) een onderzoek uitgevoerd waaruit blijkt dat er in Almere ruimte is voor uitbreiding en optimalisatie van de reclamelocaties. Op basis van die marktverkenning worden in Almere 37 locaties toegevoegd. Na de aanbesteding worden die locaties getoetst aan de geldende wet- en regelgeving.

tijk en e-learning modules. Gedeputeerde Jan-Nico Appelman is blij met de samenwerking. “Het werven, opleiden en behouden van medewerkers in de agrofood is belangrijk voor Flevoland. We vinden het als provincie belangrijk de agrofoodsector te ondersteunen omdat deze branche in de Flevolandse economie een aanzienlijke rol speelt.” Plant & Business is een samenwerking van Aeres MBO Emmeloord, ROC Friese Poort, Aeres Hogeschool Dronten, Agrofoodcluster, AB Vakwerk, Agrico, Den Hartigh, DT Dijkstra, HLB, FlevoLof, NAK, Ten Brinke, Tolsma Grisnich, TopFresh, Verbruggen Palletizing Solutions, Van Hees Machinery en Waterman Onions.

Bedrijfspand dicht na aantreffen drugslab Tijdens een doorzoeking van de Landelijke Eenheid en Duitse Douane in een pand aan de Remmingweg is een handelshoeveelheid harddrugs aangetroffen en de benodigde grondstoffen en spullen om harddrugs te produceren. De inval heeft in juni plaatsgevonden en de goederen zijn ook op dat moment in beslag genomen. Naar aanleiding van de informatie die de burgemeester van de politie heeft ontvangen heeft hij besloten om over te gaan tot een sluiting tot 15 februari 2020. De burgemeester is al langere tijd bevoegd om panden en woningen te sluiten waar een handelshoeveelheid harddrugs wordt aangetroffen. Sinds 1 januari 2019 is deze bevoegdheid uitgebreid met de zogenoemde ‘strafbare voorbereidingshandelingen’. Wan-

neer er een hennepkwekerij wordt aangetroffen waar wél alle benodigdheden staan maar doordat er net geoogst is geen handelshoeveelheid softdrugs aanwezig kon de burgemeester tot januari niet overgaan tot sluiting, ook bij een drugslab zonder handelshoeveelheid harddrugs kon dit niet. Vanwege de risico’s voor de volksgezondheid, openbare orde en veiligheid en het effect op de leefomgeving is het ook van belang om deze opslag en productie locaties aan te pakken. Volgens de gemeente wordt met de sluiting wordt een locatie weggenomen waar criminele activiteiten plaatsvinden. Sluiting van een pand beëindigt een situatie die schadelijk is voor de kwaliteit van de omgeving en de bekendheid van het pand als drugspand in het criminele circuit . Daarmee wordt een barrière opgeworpen en het criminele ondernemingsproces verstoord.


08

September 2019

New York en Sydney verkennen economische mogelijkheden De buitenkantoren van de ‘Netherlands Foreign Investment Agency’ (NFIA) uit New York en Sydney hebben een bezoek gebracht aan Flevoland om zo een goed beeld te krijgen van de economische mogelijkheden in de regio. Horizon, de regionale ontwikkelingsmaatschappij van Flevoland en gastheer voor deze ‘field trip’ verzorgde een dagvullend programma. De Netherlands Foreign Investment Agency (NFIA) heeft buitenkantoren

over de hele wereld, van waaruit ze buitenlandse bedrijven ondersteunen die activiteiten in Nederland willen opzetten. Om ervoor te zorgen dat deze buitenkantoren bedrijven kunnen enthousiasmeren voor Flevoland worden er geregeld field trips georganiseerd door Horizon. Dit keer voor de buitenkantoren uit Sydney en New York. Een belangrijke doelgroep, mede omdat op dit moment de Verenigde Staten één van de grootste buitenlandse investeerders in Flevoland is. De delegatie (Foto: Aangeleverd)

Nieuwe beroepsvereniging voor zelfstandige communicatieprofessionals ALMERE – Almeerder Marcel Kolder (directeur communicatiebureau Draoidh bv) heeft samen met Frank Alfrink (directeur ZZP Nederland) een nieuwe beroepsvereniging voor zelfstandige communicatieprofessionals opgericht: Vifort. Vifort werkt onafhankelijk met als doel actief de belangen te behartigen van zzp’ers die werkzaam zijn in de communica-

tiebranche. “Er werken meer dan 100.000 zzp’ers in deze branche. Van fotograaf tot tekstschrijver of van regisseur tot designer, allen worden geconfronteerd met snelle veranderingen bij opdrachtgevers”, stellen Kolder en Alfrink. “Opdrachtgevers zien in deze pool van potentiële medewerkers ook veel nieuwe creatieve rollen voorbijkomen. Juist door het grote aanbod van creatieven kan het moeilijk zijn een verantwoorde keuze te maken.”

Vraag en aanbodpool Vifort werkt op dit moment aan een vraagen aanbodpool waarbij gebruik wordt gemaakt van eigentijdse matchingtechnologie via big data. Daarnaast biedt de vereniging zzp’ers ondersteuning in de vele facetten van het ondernemerschap en is het de bedoeling mogelijkheden te creëren om de loopbaan verder te ontwikkelen. “Met de belangrijkste doelstelling voor ogen - belangenbehartiging – heeft het

bestuur zich als eerste ten doel gesteld een advies te formuleren over een oplossing wat betreft de chaos in de tarieven”, aldus de initiatiefnemers. “Het idee is om alle communicatieprofessionals in te delen naar 4 NLQF-niveaus van de branchestandaard.” Vifort wordt hierbij ondersteund door haar partners Stichting ZZP Nederland en Stichting CommTop. Meer informatie: www.vifort.nl, www.zzpnederland.nl en www.commtop.nl.

Strandrestaurant POORTDOK Waar u kunt genieten van heerlijk eten tijdens een prachtig uitzicht!

Op het Almeerderstrand vindt u Strandrestaurant Poortdok. Geniet tijdens een hapje en een drankje van het prachtige uitzicht over het IJmeer. Onze accommodatie is ruim en sfeervol ingericht met een groot terras

Poortdok biedt tevens talloze mogelijkheden voor (zakelijke) recepties, borrels en bruiloften. B ED R I J F S F EES T J ES Een actief of liever een ontspannen bedrijfsfeest organiseren? Poortdok biedt vele mogelijkheden. Van Expeditie Robinson tot reuze vliegers bouwen of

een pubquiz alles is bij ons mogelijk. Dit in combinatie met bijvoorbeeld een BBQ of Tapasbuffet en uw dag is compleet. Wij beschikken over al ruim 20 jaar ervaring in het organiseren van evenementen. Van productpresentaties tot filmopnames, wij helpen u graag verder.

Voor meer informatie kunt u kijken op onze website www.poortdok.nl of neem contact met ons op via info@poortdok.nl of telefonisch 036-5369959


September 2019

column Flynth adviseurs - accountants

Prinsjesdag 2019 Kabinet moet vertrouwen wekken bij ondernemers Prinsjesdag is voor mij een van de hoogtepunten van het jaar. Een week lang praat iedereen over economie en belastingen! De Miljoenennota geeft inzicht in de belangrijkste plannen van het kabinet voor het volgende jaar. Welk effect hebben die plannen op ons? Hoe gaat het met de Nederlandse economie? Welk effect heeft het op ondernemers? Belangrijke informatie, die onze advisering direct beïnvloedt in de afwegingen en strategische keuzes. Dat het alom spannend is blijkt uit het feit dat er zelfs een minister tot ‘designated survivor’ is benoemd. Volgens het Centraal Plan Bureau (CPB) is de Nederlandse economie momenteel aan het afkoelen. Ook het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) constateert dat het conjunctuurbeeld afvlakt, al is het nog steeds positief. De historisch lage rentestand is wat dat betreft een teken aan de wand. De rente op de langlopende Nederlandse staatsleningen dook begin deze maand voor het eerst onder nul procent. De Telegraaf onthulde eerder dat de overheid vanwege de lage rente op de kapitaalmarkt miljarden – mogelijk tot wel 50 miljard euro – gaat lenen voor een miljardenfonds. Ik kan niet wachten en volg het op de voet! Wilt u ook alles weten over Prinsjesdag? Flynth houdt al het nieuws rondom Prinsjesdag bij op onze website met de Prinsjesdagspecial voor ondernemers: www.flynth.nl/prinsjesdag Voor mijzelf is de jaarlijkse begroting van ons kantoor ook een belangrijk moment. Een moment van reflectie, bijsturen om de doelstellingen te halen en anticiperen op de veranderde omstandigheden. Analyse van de externe effecten die van invloed zijn op keuzes die moeten worden genomen. Doet u dat ook? Ik praat hier graag met u over, denk ook aan een privé financiële planning, een mooi middel om te anticiperen op de verwachtingen en keuzes die u maakt. Wilt u napraten over uw plannen en de verwachtingen naar aanleiding van Prinsjesdag? De 4e dinsdag van september (24-9) organiseren wij op ons kantoor in Almere een ontbijtseminar, van 7.15 tot 9.00 uur. Wilt u ook komen, laat het mij weten per e-mail: yvette.debake@flynth.nl.

Yvette de Bake vestigingsdirecteur Flynth Almere

09

Nu ook hypotheek mogelijk voor uitzendkrachten Voor vrijwel alle uitzendkrachten is het tegenwoordig mogelijk een hypotheek te krijgen. Daarvoor moet de uitzendkracht wel in het bezit zijn van een Perspectiefverklaring en werkzaam zijn bij een gecertificeerd uitzendbureau. Om een Perspectiefverklaring te krijgen moeten uitzendbureaus een Externe Perspectief Taxateur inschakelen. Belangrijke voorwaarde bij de

aanvraag van de Perspectiefverklaring via een externe partij is dat de uitzendkracht tenminste 52 weken beoordeelbare werkervaring heeft. Hij of zij wordt beoordeeld op toekomstige inzetbaarheid op basis van de gegevens uit zijn of haar dossier, een gesprek met de consulent en de score van een arbeidsmarktscan. Dit moet leiden tot een evenwichtige beoordeling of er de komende jaren sprake is van een bestendig inkomen.

Samen met een werkgeversverklaring kan de uitzendkracht vervolgens aankloppen bij een van de vele aangesloten geldverstrekkers. Het gaat om ABN AMRO, Aegon, Allianz, Argenta, BLG Wonen, Delta Lloyd, Florius, Hypotrust Hypotheken, ING, Nationale Nederlanden, NIBC Direct, Obvion, Rabobank, Reaal, Regiobank, Robuust, SNS, Triodos Bank en Vista Hypotheken. Meer informatie: www.perspectiefverklaring.nl.

Verdrievoudiging aantal zakelijke drones In Nederland zijn er momenteel 2.109 drones waarmee professioneel wordt gevlogen ingeschreven in het luchtvaartuigregister. Dat is een kleine verdrievoudiging ten opzichte van 2017, toen er rond deze tijd nog slechts 755 drones stonden ingeschreven. Dat blijkt uit een analyse van Dronewatch.nl. Ook het aantal bedrijven dat zakelijk vliegt met drones is toegenomen. In totaal zijn dat er nu 922. Uit cijfers van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) blijkt dat er in Nederland momenteel 80 volledig ROCgecertificeerde drone-operators zijn. Een ROC is een vergunning om een drone te mogen besturen. Het aantal ROC-light operators bedraagt 842. In dezelfde periode in 2017 waren dat er nog 204: een ruime verviervoudiging dus. Ruim 90% van de bedrijven die zakelijk vliegen met drones doet dat onder het ROC-light, dat minder

Drones worden steeds meer zakelijk gebruikt. (Foto: Adobe Stock)

mogelijkheden biedt dan het volledige ROC en daarom een kleinere investering vergt. Volgens Wiebe de Jager van Dronewatch is de sterke groei van het aantal zakelijk drones die minder wegen dan 4 kg te verklaren door de stij-

ging van het aantal ROC-light operators: “Eén van de voorwaarden van de ROC-light vergunning is namelijk dat de toestellen waarmee wordt gevlogen niet zwaarder zijn dan vier kilogram.”

Kwart bedrijven ervaart personeelstekort Een kwart van de bedrijven ervaart belemmeringen bij het uitoefenen van bedrijfsactiviteiten door een tekort aan arbeidskrachten. Dat stellen CBS, KVK, het Economisch Instituut voor de Bouw, MKB-Nederland en VNO-NCW aan de hand van de Conjunctuurenquête Nederland.

nen van de bedrijfsactiviteiten niet verminderd. Desondanks verwacht per saldo 12% van de ondernemers hun personeelsbestand in het derde kwartaal te kunnen uitbreiden. Dit percentage ligt lager dan vorig jaar in hetzelfde kwartaal, toen per saldo 18% van de ondernemers een toename van de personeelssterkte verwachtte.

Aan het begin van het derde kwartaal van 2019 maken ondernemers in de zakelijke dienstverlening hier het meest melding van. Het ondernemersvertrouwen, de stemmingsindicator van ondernemend Nederland, is licht gedaald naar 10,6. Ondanks deze daling is het sentiment onder ondernemers positief.

Zakelijke dienstverlening Bij 35% van de ondernemers in de zakelijke dienstverlening is er een tekort aan arbeidskrachten. In de bedrijfstak vervoer en opslag ervaart 32% van de ondernemers een tekort. Ook in de informatie en communicatie, horeca en bouwnijverheid is het percentage bedrijven dat hierdoor wordt belemmerd bovengemiddeld. In de delfstoffenwinning meldt echter slechts 5% van de bedrijven belemmeringen door een personeelstekort.

Tekort Sinds medio 2018 meldt ongeveer een kwart van het niet-financiële bedrijfsleven in de conjunctuurenquête een tekort aan arbeidskrachten. Aan het begin van het derde kwartaal van 2019 is het aantal bedrijven dat hiervan belemmeringen ondervindt bij het uitoefe-

Positief Het ondernemersvertrouwen komt aan het begin van het derde kwartaal uit op 10,6 en is daarmee 1,4

punt lager dan in het tweede kwartaal. Ondanks deze daling is het sentiment onder ondernemers onveranderd positief: de stemmingsindicator ligt ruimschoots boven het gemiddelde sinds de start van de meting in 2008 (2,0). Sinds 2014 hebben de positief gestemde ondernemers onafgebroken de overhand. Informatie en communicatie Het vertrouwen onder ondernemers is het hoogst onder bedrijven in de bedrijfstak informatie en communicatie. Het ondernemersvertrouwen steeg fors van 17,9 in het tweede kwartaal naar 25,0 in het derde kwartaal. In de voorgaande elf kwartalen waren ondernemers in de bouw onafgebroken het meest positief gestemd. In het derde kwartaal van 2019 is dit echter gedaald naar 20,6. In de autohandel en -reparatie is het vertrouwen voor het derde kwartaal op rij negatief. In het derde kwartaal komt het vertrouwen uit op -12,7, een verdere verslechtering ten opzichte van het voorgaande kwartaal (-5,3).


10

September 2019

ASMI boekt verkooprecord Het Almeerse bedrijf ASMI heeft het tweede kwartaal van dit jaar meer verkopen dan ooit verwerkt en start een nieuw aandelen-inkoopprogramma van 100 miljoen euro. Ook het nettoresultaat van kwam hoger uit dan vorig kwartaal en in dezelfde maanden van vorig jaar. ASMI, gevestigd aan de Versterkerstraat op bedrijventerrein Gooisekant is toeleverancier aan de chipsector. In het tweede kwartaal boekte ASMI voor ruim 373 miljoen orders, vorig jaar was dat bijna 176 miljoen. De omzet steeg naar 363 miljoen. De resultaten zijn opmerkelijk omdat de techmarkt terughoudend is in verband met de handelsoorlog tussen de VS en China. ASMI hield zelf rekening met een omzet van maximaal 250 miljoen euro. Dat valt dus ruim hoger uit.

Op zoek naar alternatieve bedrijfsfinanciering maar kom je er zelf niet uit?

Het KCBF biedt hulp!

Ondernemers lopen geregeld tegen vragen over de financiering van hun bedrijf aan. Bovendien doen zich op het gebied van bedrijfs­ financiering veel snelle ontwikkelingen voor. Er komen steeds meer lokale, regionale, nationale en internationale financieringsmogelijk­ heden voor ondernemers. Het gevolg is dat ondernemers het lastig vinden om in te schatten welke financieringsvorm het best bij hun behoefte past. Het Kenniscentrum Bedrijfsfinanciering is er om Almeerse ondernemers op weg te helpen bij hun oriëntatie over de verschillende financieringsmogelijkheden. Het KCBF heeft een fysieke plek op het Ondernemersplein in het stadhuis van Almere. Elke donderdagmiddag vindt er een inloop­ spreekuur plaats, waar ondernemers zich kosteloos en vrijblijvend kunnen informeren over de mogelijkheden. Daarnaast organiseert het KCBF ook regelmatig informatieve bijeenkomsten en workshops voor ondernemers, in samenwerking met de financierende organi­ saties. Wil je meer weten over of op de hoogte blijven van de work­ shops die we organiseren? Schrijf je dan in op onze website: ondernemersplein.almere.nl/kenniscentrum­bedrijfsfinanciering Het KCBF is neutraal en werkt vanuit een objectief standpunt. Het Kenniscentrum Bedrijfsfinanciering is een initiatief van de gemeente Almere en heeft een samenwerkingsverband met een aantal financierende organisaties.

Dé bedrijfsmakelaar en taxateur voor Almere Bel: 036-53 83 222 www.vanwestrhenen-bog.nl Randstad 20-25 – 1314 BB Almere – info@vanwestrhenen-bog.nl

Professionele dienstverlening rond bedrijfshuisvesting


September 2019

Raad van Toezicht Stad & Natuur uitgebreid met Wolter Tjeenk Willink ALMERE - Wolter Tjeenk Willink is onlangs toegetreden tot de Raad van Toezicht van Stad & Natuur Almere. Hij neemt de positie over van Peter Lommerse, die na de maximale zittingsperiode van 9 jaar afscheid neemt. “Wolter is een goede aanvulling op de overige leden van de raad. We hebben gezocht naar iemand met verstand van marketing en een commerciële inslag”, zo laat voorzitter Cees Okkerse van de Raad van Toezicht weten. “Daarnaast vinden we betrokkenheid bij Almere van belang. Nu Stad & Natuur 10 jaar bestaat denken we weer verder over de toekomst van de Stichting; daar kan Wolter een goede inbreng bij leveren.”

de uitdaging om de verdere verstedelijking van de regio op een innovatieve en duurzame manier te blijven combineren met de vele natuur die onze gemeente rijk is. Stichting Stad & Natuur vervult hierin een spilfunctie, door de natuur dichter bij mensen en mensen dichter bij de natuur te bren-

gen. Ik hoop daar de komende jaren vanuit mijn expertise in marketing en ervaring als lokaal ondernemer een zinvolle bijdrage aan te kunnen leveren.” De overige leden van de Raad van Toezicht zijn Cees Okkerse, Meindert Eijgenstein, Irene van Hooff en Hans Marsé.

Zorgen om ontwikkelingen waterrecreatie in Almere Door Petra Onderwater

ALMERE – De Stichting Leisure Belang Almere (SLBA) en Almeerse watersportverenigingen en -bedrijven maken zich zorgen over de ontwikkelingen op het gebied van waterrecreatie in Almere. “Waar in 2015 voortvarend een start werd gemaakt met het ontwikkelen van aantrekkelijke vaarroute met de Blauwe As, zien wij nu het prille succes van onze stad als waterrecreatie-hotspot onder druk komen staan.” De SLBA, WSV Almere Haven, WSV Noorderplassen West, Boei2, Haddock Watersport, Marina Muiderzand en Almere Rondvaarten uiten hun zorgen in een brief aan de gemeenteraad. “Geen stad heeft meer te bieden op en rondom het water. Maar al die Almeerse wateren, oevers, kades en stranden geven ook een flinke opgave op het gebied van beheer, onderhoud en handhaving. Juist daar komen de ambities van de stad niet meer overeen met het beleid”, zo stellen de briefschrijvers. “Er worden steigers weggehaald of geprivatiseerd, er zijn minder anker- en pleisterplaatsen, nieuwe bruggen zijn niet voldoende hoog en watergangen niet voldoende diep om onze stad vanaf het water te ontsluiten. Ook wordt het ligplaatsbeleid buiten de havens sinds vele jaren niet gehandhaafd, met als gevolg dat grachten en vaarten vol liggen met bootjes en dat kort verblijf passantenplaatsen bezet worden gehouden door ‘stadsnomaden’. Nu staat de gemeente voor de opgave om tientallen boten af te voeren, tijdelijk

Alfen levert opladers aan Groningen en Drenthe Het Almeerse bedrijf Alfen, gevestigd op De Vaart, is door Allego geselecteerd om de komende drie jaar 1.000 openbare opladers te leveren aan gemeenten in Groningen en Drenthe. Deze provincies werken samen om de het gebruik van elektrische voertuigen verder te stimuleren. De provincies willen een EV-oplaadnetwerk realiseren dat voldoende dekking biedt voor het opladen van elektrische auto’s. JanAnne Hoekstra, Commercieel Directeur bij Alfen Charging Equipment: “We zijn er trots op dat we zijn uitgekozen door Allego, een van de grootste leveranciers van laadoplossingen in Europa, om hen te voorzien van onze innovatieve opladers.”

Knipidee vestigt zich op Sallandsekant Wolter Tjeenk Willink. (Foto: aangeleverd)

Spilfunctie Wolter Tjeenk Willink (1981) is vanaf 1984 opgegroeid in Almere en heeft hier zijn eigen bedrijf Traffic Builders opgericht. “Als Almeers ondernemer én iemand die niet geboren maar wel getogen is in Almere, vind ik het belangrijk om betrokken te zijn bij ‘mijn’ stad”, vertelt hij. “Almere staat voor

11

Summa Vastgoed heeft het bedrijfsgebouw aan de Rondebeltweg 2 op bedrijventerrein Sallandsekant verkocht aan Knipidee International BV, een mode- en stoffenspecialist met meer dan 7,5 miljoen meter aan stoffen op voorraad. Summa Vastgoed heeft onder leiding van Nik Joosen zelf de transactie gecoördineerd en is hierbij geadviseerd door Jones Lang LaSalle Amsterdam en Zuiver Almere.

Nieuwe winkels in centrum Begin deze maand opende mannenmodewinkel Only for Men een extra grote winkel aan Citadel 14 in Almere Centrum. In de nieuwe winkel in Almere wordt een nieuw concept gelanceerd waarbij mannen gebruik kunnen maken van personal shopping. De winkel in Almere heeft bovendien een primeur met een barbier. Ook Burger King vestigde zich in het centrum. Het hamburgerrestaurant was al eerder gevestigd aan Forum 18 en is daar weer teruggekeerd.

Manager zorgvastgoed bij Zorggroep Almere Zorggroep Almere huurt André Phiferons in als manager zorgvastgoed, een nieuwe positie binnen de organisatie. Phiferons gaat de vastgoedstrategie uitzetten. Zijn takenpakket bestaat onder meer uit het ontwikkelen van een langjarig huisvestingsplan en vastgoedbeleid en het organiseren van het vastgoedonderhoud en – beheer. De jacht- en gemeentehaven in Almere Haven. (Foto: Rien Moolhuizen)

op te slaan en uiteindelijk als afval af te voeren omdat ze de eigenaar niet kent en daarmee kosten niet kan verhalen.” Haddock De briefschrijvers betreuren het ook dat bij het verdwijnen van jachthaven Haddock niet is gekozen voor een private ontwikkeling om de booteigenaren een alternatieve ligplaats te bieden, maar voor het aanleggen van (tijdelijke) ligplaatsen in de gemeentehavens. “Een project waarmee behoorlijke kosten zijn gemoeid, maar waarvoor de gemeente Almere liggelden vraagt die ver onder de marktconforme prijzen liggen. Als gevolg nemen de vraag naar ligplaatsen en daarmee de kansen voor een nieuwe private jachthaven af.” Ook het voornemen om per januari 2020

een forse toeristenbelasting te gaan heffen, valt de watersportbedrijven en -verenigingen rauw op het dak. “Dit kan negatieve gevolgen hebben voor de Almeerse waterrecreatie en ons uit de markt prijzen.” Voorstellen De briefschrijvers stellen onder meer voor om de tarieven voor gemeentelijke ligplaatsen per 2020 met 50% te verhogen naar marktconforme tarieven, vignetten in te stellen voor boten buiten de jachthaven en alleen kortverblijf te belasten met toeristenbelasting op basis van een maximaal percentage van de prijs per overnachting van 2%. Ze gaan verder graag met de gemeente Almere om de tafel, “om samen tot een goed en evenwichtig ligplaats- en waterrecreatiebeleid te komen.”

Landelijke erkenning Keolis Keolis Nederland heeft per 1 mei 2019 Trede 1 behaald op de Prestatieladder Sociaal Ondernemen (PSO). De ladder meet in welke mate organisaties aantoonbaar werkgelegenheid bieden aan kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt.

Ivo Korte interim-directeur Tomingroep Ivo Korte (57) is per 1 juli benoemd tot interim-algemeen directeur van Tomingroep. Hij volgt de heer Frank Oskamp op, die per dezelfde datum zijn werkzaamheden heeft beëindigd. Het is de bedoeling dat de heer Korte tot eind dit jaar bij Tomingroep blijft en daarna wordt opgevolgd door een vaste algemeen directeur.


12

September 2019

Paddenstoelenteelt via gerecyclede bomen Het Flevolandse bedrijf Mycophilia heeft belangrijke stappen gezet in het circulair maken van de paddenstoelenproductie. Door regionale samenwerking met de Aeres Hogeschool, Fertilab, Green Up, Poldergraan, Staatsbosbeheer en Kwintes is het gelukt om een substraat (voedingsbodem) te produceren van 100% Flevolandse (rest)stromen.

sche reststromen zoals bijvoorbeeld sojahullen en speltkaf. De paddenstoelen Hagelwitte pruikzwammen, knapperige oranje bundelzwammetjes, sierlijke fluweelpootjes – de paddenstoelen zijn eiwitrijk, bevatten belangrijke vitamines, vezels, mineralen en zijn multi-inzetbaar. Wouter en Marijke maken van de paddenstoelen die overblijven heerlijke bitterballen, maar er zijn nog veel meer variaties mogelijk. Inwoners van Flevoland kunnen tijdens de restaurantweken (23 september tot 13 oktober) van de challenge ‘Eet als een pionier’ de paddenstoelen proeven.

De paddenstoelenteelt is onderdeel van het Growing Green Proteins programma, waarbij de provincie de economische kansen én de uitdagingen van de eiwittransitie onderzoekt . Om 1 kilo paddenstoelen te telen is er 4 kilo aan grondstoffen nodig. Om paddenstoelen op een duurzame en verantwoorde wijze te kweken moeten de grondstoffen daarom bij voorkeur zo lokaal mogelijk gewonnen worden. Gedupteerde Jan-Nico Appelman was eerder deze zomer op bezoek bij het bedrijf van Wouter Hassing

De pilot van de provincie heeft ervoor gezorgd dat eigenaren Wouter Hassing en Marijke Bults van Mycophilia in Lelystad, onderzoek konden doen naar de werking van diverse soorten restromen en de bijpassende verdienmodellen. Door het onder-

en Marijke Bults. (Foto: Studio Wierd)

zoek en de samenwerking met regionale partijen is het ze gelukt om substraat te produceren van 100% Flevolandse reststromen. Ze telen de paddenstoelen nu

Slechts 4 op de 1000 millennials heeft geen smartphone Slechts 4 op de 1.000 jongeren tussen de 18 en 30 jaar heeft géén smartphone. Verreweg de meeste mensen gebruiken hun smartphone minstens 1 uur per dag. Dat blijkt uit de Technologiebarometer, uitgevoerd in opdracht van Samsung. Uit het onderzoek komt duidelijk naar voren: hoe jonger je bent, hoe groter de rol van de smartphone in het dagelijks leven. Onder 60-plussers gebruikt 51% de smartphone minstens 1 uur per dag, terwijl dit cijfer stijgt tot 90% bij Nederlanders jonger dan 30 jaar. Ook biedt het onderzoek een aantal andere inzichten. Zo bezitten mannen over het algemeen meer apparaten dan vrouwen én gebruiken de seksen hun smartphone elk op hun eigen manier.

Voor het produceren van geitenmelk en geitenkaas worden er jaarlijks zo’n 130.000 geiten geboren. De helft daarvan zijn bokjes die geen waarde hebben omdat zij geen melk produceren. Ondanks dat bokjesvlees zeer smaakvol en gezond is, wordt deze delicatesse in Nederland nog niet veel gegeten. Boeren hebben om deze reden geen andere keuze dan de jonge bokjes

Verificatie-software voor identiteit

Vrouwen checken vaker sociale media met hun smartphone (84% vs. 77%). Verder is het maken en bewerken van foto’s bij zowel mannen als vrouwen populair, al doen vrouwen dit nog net iets vaker (93% vs. 88%). Ook gebruiken vrouwen hiervoor vaker hun smartphone (80% om 70%), terwijl mannen sneller geneigd zijn de laptop te pakken om foto’s te bewerken. Slimme speaker Uit de Technologiebarometer 2019 blijkt tot slot dat de slimme speaker in opkomst is. Ongeveer 1 op de 8 (15,7%) Nederlanders heeft inmiddels een slimme speaker. Van hen gebruikt 80% het apparaat intensief (dagelijks). Een derde bezit een smartwatch (31,8%) en ruim vier op de 10 gebruikt deze intensief (42,2%).

Grotere afzetmarkt gezocht voor bokjesvlees Om een onderzoek uit te voeren naar de mogelijkheid om een grotere afzetmarkt te creëren voor de (bestaande) producten van bokjesvlees heeft de Rabobank Flevoland 7.500 euro gedoneerd vanuit het coörperatiefonds.

op restromen van Flevolandse bomen (FSC gecertificeerd) en dan met namen de essen die te lijden hadden onder de essensterfte. Daarnaast maken ze gebruik van agrari-

Vermarkting Wanneer het productie proces optimaal verloopt is er, afhankelijk van het type paddenstoel, voor het produceren tot de oogst circa 8 tot 12 weken nodig. Hassing en Bults kweken nu zo’n 2000 kilo paddenstoelen in de week, waarvan het merendeel rechtstreeks naar de horeca gaat en een kleiner gedeelte naar de farmaceutische industrie vanwege de hoge voedingswaarde.

te termineren. Voor deze verspilling moest een oplossing komen. Horizon Flevoland legde het vraagstuk neer bij Slow Food Youth Network (SFYN) dat onderzoekt verricht hoe . vraag en aanbod van bokjesvlees beter op elkaar afgestemd kan worden. Uit het fonds van Rabobank Flevoland is er een bedrag van 7500 euro gedoneerd voor dit onderzoek. De overige 50% van het onderzoek is gefinancierd door de Flevo Campus Almere. Ook de Aeres Hogeschool houdt zich bezig met het onderzoek. Voor meer informatie over het project Duurzaam Bokjesvlees: www.vooruitmetdegeitenbok.nl

Het systeem kan niet misleid worden door bijvoorbeeld een masker (Foto: Adobe Stock)

Het bedrijf Finos gaat Nederlandse trustkantoren software aanbieden waarmee snel en accuraat de identiteit van klanten sneller geverifieerd kunnen worden. Traditionele identiteitschecks zijn tijdrovende processen die weken kunnen duren en het ‘gebruik’ van notarissen vereisen. Finos ID Verification stelt trustprofessionals in staat om de identiteit van hun klanten eenvoudiger en veiliger vast te leggen en te verifiëren met geautomatiseerde oplossingen. Volgens de ontwikkelaar kost het proces in plaats van weken nog maar vijf minuten, en hoeft de klant niet meer langs een notaris. Drie methoden Het systeem gebruikt drie identificatiemethoden om een volledige ID Check te doen:

documentverificatie (Micropunt, hologrammen, bekende vervalsingen, etc.), ID-verificatie (controleert of de persoon met het ID dezelfde persoon is die op het geavanceerde, biometrische 3D-beeld wordt weergegeven) en het opsporen van levendigheid (fysieke aanwezigheid van een persoon in biometrische selfie). Anti-spoofing Finos een gecertificeerde anti-spoofing technologie in haar identiteitsverificatieworkflow om de gezichtsfoto’s van de klant, genomen vanaf een 2D camera op mobiel apparaat of webcam, vast te leggen en te verwerken. Van deze beelden wordt dan een 3D gezichtsmap gemaakt die meer dan 100 keer zoveel levendigheidsgegevens bevat dan een 2D-foto, waardoor het systeem niet misleid kan worden door een foto, video of masker.


September 2019

column Westrhenen Voerman Bedrijfshuisvesting

Door de grens Voor het eerst sinds lange tijd is het aanbod van bedrijfsruimte in Almere onder de grens van 100.000 m² uitgekomen. Uit ons meest recente onderzoek naar de markt voor bedrijfsruimte blijkt dat medio 2019 in totaal circa 98.300 m² bedrijfsruimte werd aangeboden. Dat is 44% minder dan een jaar eerder (circa 175.000 m²). Het aanbod van grootschalige panden (> 5.000 m²) nam zelfs met 65% af. Deze daling van het aanbod komt voor een deel door de verhuur of verkoop van aangeboden objecten. Zo kon in het eerste halfjaar van 2019 een opname van 44.200 m² worden genoteerd. Daarmee bleef de vraag wel achter bij de eerste helft van 2018, toen circa 69.300 m² werd opgenomen. Ook het aantal transacties kwam dit halfjaar lager uit. Dat het aanbod van bedrijfsruimte in Almere sterk is geslonken, is vooral goed nieuws voor eigenaren van vastgoed. Bij een krappere markt is er meer ruimte voor een stijging van de huurprijzen en neemt de waarde van het vastgoed toe. De keerzijde is dat het voor bedrijven steeds moeilijker wordt om geschikte bedrijfshuisvesting te vinden. Vooral grootschalige bedrijven hebben in Almere nauwelijks meer keuze. Zij moeten dus ofwel uitwijken naar andere gemeenten (maar daar speelt vaak hetzelfde probleem) of kiezen voor nieuwbouw (en voor wie direct ruimte nodig heeft duurt dat te lang). Op de kantorenmarkt in Almere is de situatie nog altijd heel anders. Hoewel het aanbod van kantoorruimte in het eerste halfjaar van 2019 opnieuw is gedaald (-17%), is het met 122.500 m² nog altijd zeer ruim. Transformatie van kantoren naar woningen en het flexibeler en kleinschaliger aanbieden van kantoorruimte zorgen wel voor verbetering van de marktsituatie, maar het zal nog jaren duren voordat er gesproken kan worden van een gezond evenwicht. Wat daarbij niet helpt is dat de vraag naar kantoorruimte in Almere nog altijd vrij laag is. Zo werd in het eerste halfjaar slechts 7.800 m² kantoorruimte verhuurd of verkocht aan nieuwe gebruikers. Dat is 33% minder dan in dezelfde periode een jaar eerder. Bovendien zit in dat opnamecijfer een enigszins vertekenende transactie verwerkt. Zo huurde The Office Operators namelijk 3.300 m² in het WTC Almere. Deze ruimte wordt echter vervolgens als flexibel kantoorconcept gewoon weer voor huurders aangeboden. Hoe de vraag naar bedrijfsruimte en kantoorruimte in Almere zich de komende periode gaat ontwikkelen is moeilijk te voorspellen. De toekomst moet uitwijzen of het huidige lage aanbodniveau van bedrijfsruimte van blijvende of kortdurende aard is geweest.

Roger Bakker RM/RT Van Westrhenen Voerman Bedrijfshuisvesting Randstad 20-25 1314 BB Almere bakker@vanwestrhenen.nl www.vanwestrhenen-bog.nl

13

Klant vertrekt als hij niet snel geholpen wordt 87% van de Nederlandse consumenten verlaat winkel met lege handen als ze niet binnen 5 minuten geholpen worden. Bovendien is 84% van de Nederlandse consumenten van mening dat winkelpersoneel een shop-ervaring kan maken of breken. Dat blijkt uit onderzoek van Reflexis. 53% van de ondervraagden wil niet langer dan vier minuten

in een winkel wachten. 87% verlaat een winkel met lege handen wanneer ze niet binnen vijf minuten geholpen wordt. Voor een op de vier ondervraagde respondenten is een lange wachtrij voldoende aanleiding om geen aankoop te doen en de helft gaf aan een winkel met lege handen te verlaten wanneer een medewerker zijn of haar vragen niet kon beantwoorden, of duidelijk geen kennis van de producten had.

Service Het rapport, gehouden onder meer dan 1000 Nederlanders, benadrukt de waarde van winkelpersoneel voor retailers bij het leveren van ‘customer lifetime value’, aangezien 74% van de Nederlandse consumenten aangeeft dat goede service van winkelmedewerkers bijdraagt aan merkloyaliteit. Maar liefst 65% van de ondervraagde consumenten zegt dat goede klantenservice ze stimuleert om meer uit te geven.

Gebruik emoji’s wordt als onprofessioneel ervaren

Emoji’s worden als kinderachtig ervaren in het zakelijke verkeer. (Foto: Adobe Stock)

Hoewel emoji’s niet meer weg te denken zijn uit de (digitale) communicatie is het gebruik hiervan op de werkvloer minder verstandig. Dit blijkt uit onderzoek van e-Kortingscode. nl: 4 op de 5 managers vindt het gebruik van emoji’s in zakelijke communicatie onprofessioneel en zelfs kinderachtig. Toch geeft de meerderheid van de werknemers, zo’n 75%, toe wel eens smileys te gebruiken in communicatie op de werkvloer. De meest gebruikte emoji’s in professionele communicatie zijn een blij gezicht, een duim omhoog en een knipoog. De laatstgenoemde smiley zorgt tege-

lijk ook voor de meeste verwarring op de werkvloer, gezien het poppetje op verschillende manieren kan worden geïnterpreteerd. Cultuurgebonden En zo kunnen meerdere emoji’s op verschillende manieren worden opgevat. Daarom kan het gebruik van smileys in zakelijke communicatie ook leiden tot miscommunicatie. Het gebruik hiervan is namelijk nogal cultuurgebonden. De grootste culturele opvattingen zittenin de emoji’s met handgebaren en gezichtsuitdrukkingen. Bijvoorbeeld; het gebaar waarbij de duim en de wijsvinger een rondje vormen vatten wij hier, in Nederland, op als ‘perfect’, maar in Turkije staat

dit teken voor een grove belediging en kan een ondernemer een mooie deal op zijn buik schrijven. Werkgerelateerd whatsappen Uit het onderzoek blijkt ook dat zakelijk Whatsapp-contact met collega’s irritant bevonden wordt. Ruim 70% van de ondervraagden gebruikt de app ook voor zakelijke doeleinden. Ondanks dat de app erg geliefd is, zorgt het tussen collega’s onderling voor veel irritaties. De grootste irritaties zijn collega’s die buiten werktijd van alles delen (44%), collega’s die overal op reageren en collega’s die praten met veel hoofdletters en/ of uitroeptekens

Financiering van vrouwelijke ondernemers blijft achter Financiering van vrouwelijke ondernemers blijft onverminderd een uitdaging, blijkt uit cijfers van de Europese Unie. Vrouwelijke ondernemers spreken veelal niet de juiste taal om financiering los te krijgen voor hun onderneming. Vrouwelijk ondernemerschap groeit. Uit onderzoek van het CBS blijkt dat sinds 2018 ongeveer 35 procent van

de ondernemers vrouwelijk is. Sterker nog, het aantal vrouwelijke MKBondernemers stijgt harder dan het aantal mannelijke MKB-ondernemers. Toch blijft financiering van deze groep ondernemers achter bij de rest. Financiers blijken in de praktijk een hardnekkige voorkeur te hebben voor mannelijke ondernemers. Daarnaast zijn veel vrouwelijke ondernemers voorzichtiger dan mannelijke collega’s en daardoor min-

der snel bereidt om een grote investering of lening aan te gaan. De CVVO (Coöperatie van Vrouwelijke Ondernemers) hield onlangs een conferentie over dit onderwerp. De CVVO is een netwerk van ondernemende vrouwen die elkaar ondersteunen en versterken en dit soort kwesties aan de orde stelt. De CVVO is aangesloten bij VNO-NCW-MKB.


14

September 2019

Bedrijven kunnen ook ICT-apparatuur bijdragen aan stichting AAP HOUT - David van Gennep, directeur van Stichting AAP trok de afgelopen week door Nederland om het nieuwe inzamelprogramma onder de aandacht te brengen. Ook bedrijven kunnen nu een steentje bijdragen door oude ICT-apparatuur in te zamelen. “Naast mobieltjes en cartridges die mensen kunnen inleveren, kunnen nu ook bedrijven oude ICT-apparatuur voor ons inzamelen”, aldus Van Gennep. “Met de opbrengst hiervan kunnen wij dieren die in benarde situaties zitten redden en een deel van de dagelijkse kosten voor hun opvang dekken.” In Nederlandse huishoudens liggen meer dan drie miljoen mobiele telefoons te verstoffen. Ook oude cartridges slingeren vaak ergens in huis rond. Van Gennep: “We grijpen ons vernieuwde inzamelprogramma aan om mensen op te roepen hun laatjes en kastjes uit te ruimen en de mobieltjes en cartridges in te leveren bij een van de inzamelpunten. Veel mensen vinden het fijn dat ze op deze laagdrempelige manier bij kunnen dragen aan het werk van AAP.” ICT-apparatuur Stichting AAP werkt samen met een nieuwe inzamelpartner: We-Collect. Hierdoor kunnen bedrijven vanaf nu al hun bedrijfselektronica - zoals computers, laptops, printers en servers - verantwoord en veilig inleve-

32 miljoen euro winst voor LeasePlan Leasemaatschappij LeasePlan boekte in het tweede kwartaal van dit jaar circa 32 miljoen euro winst. Daarmee leverde het Almeerse bedrijf wel fors in (79,1%) ten opzichte van het eerste kwartaal. Oorzaak zit in de oplopende kosten.

David van Gennep. (Foto: aangeleverd)

ren. Eventueel achtergebleven data wordt namelijk door We-Collect gecertificeerd vernietigd. “Een grote wens van AAP was dat ook van de mobiele telefoons die mensen inleveren alle data worden verwijderd. Met de komst van onze nieuwe inzamelpartner gaat deze wens nu in vervulling”, zegt Van Gennep. “Het mooie is dat de ingezamelde materialen daadwerkelijk worden hergebruikt en dus een tweede leven krijgen. Waar dat niet kan, worden de grond-

stoffen teruggewonnen.”

Het positieve nettoresultaat wordt geïnvesteerd in IT-oplossingen en in CarNext, een virtuele marktplaats voor occasionmarktplaats. Leaseplan zag zijn autovloot met 2,8 procent groeien tot 1,856 miljoen stuks. In een toelichting spreekt LeasePlan de verwachting uit dat het autobezit de komende jaren zal afnemen. In totaal realiseerde LeasePlan een totale omzet van 2,5 miljard. Vorig jaar deed het bedrijf een poging om op de beurs te komen, maar dat plan werd in een later stadium stopgezet.

Inzamelpunten De inzamelbox wordt gratis geleverd en – als de box vol is – ook weer kosteloos opgehaald. Nieuwe inzamelpunten zijn altijd welkom! Bedrijven, winkels en (sport) verenigingen kunnen zich aanmelden als inzamelpunt voor AAP via www.aap.nl/ inzamelen.

Nieuw in Almere I.v.m. de opening een introductie korting van 20% op zakelijke lunches. Geldig t/m 31 oktober. Voor kamerreserveringen bel of mail ons en vraag naar onze speciale zakelijke tarieven. Televisieweg 2 | 1322 AC Almere | 036-2002244 | HB674-FO@accor.com


September 2019

15

Stichting aap wint verkiezing beste leerbedrijf 2019 meelopen. Gijs, een van de dierverzorgers bij AAP, geeft aan: “Het unieke werk in ons opvangcentrum is absoluut een meerwaarde om als student kennis mee te maken en van te leren.” Landelijke finale Uit ruim 1.600 voordrachten zijn per provincie en per sector een winnend leerbedrijf en een winnende praktijkopleider uitgeroepen. De landelijke winnaars worden op 18 november bekend gemaakt en mogen zich een jaar lang het beste leerbedrijf en beste praktijkopleider van Nederland noemen.

FLEVOLAND -Stichting AAP is uitgeroepen tot het beste leerbedrijf voor mbo-studenten van de provincie Flevoland in de sector Voedsel, groen en gastvrijheid. De prijs werd uitgereikt door de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB). Mbo-studenten volgen het praktijkgedeelte van hun opleiding bij een door SBB erkend leerbedrijf. Erkende leerbedrijven zijn een schoolvoorbeeld voor de branche. Door studenten te helpen opleiden, leveren zij een belangrijke bijdrage aan de toekomst van het vakmanschap. Meerwaarde Stichting AAP heeft jaarlijks plek voor circa 40 leerlingen, die binnen de sectoren groenvoorziening en dierverzorging

Aandacht Met de verkiezing van het beste leerbedrijf en de beste praktijkopleider van Nederland vragen het ministerie van OCW en SBB aandacht voor de 250.000 erkende leerbedrijven en ruim 300.000 praktijkopleiders voor mbo-studenten. Met stageplekken en leerbanen nemen zij gemiddeld de helft van de opleidingstijd van de 500.000 mbo-studenten voor hun rekening.

(Foto Stichting AAP)

Nieuwe horeca natuurbelevingcentrum Oostvaarders BUITEN - Stad & Natuur heeft via een openbare aanbesteding gezocht naar een nieuwe horecaondernemer voor het Natuurbelevingcentrum de Oostvaarders in Almere. Hierbij zijn Arlo Vlaar en Liliane Vlaar-Smit als beste uit de bus gekomen. Met het nieuwe horecabedrijf Paviljoen de Oostvaarders gaan zij hier binnenkort de horeca-activiteiten voortzetten.

Natuurbelevingcentrum Oostvaarders. (Foto: Jorn van Eck)

Arlo Vlaar: “Wij zijn ontzettend blij met deze mooie nieuwe locatie. We gaan ons met duurzaam, groen en gezond eten en drinken richten op alle bezoekers van het gebied en het Natuurbelevingcentrum. Van scholen tot grootouders met

hun kleinkinderen tot natuurtoeristen en zakelijke groepen. Naast ons groene concept is het uitgangspunt van deze bijzondere ontmoetingsplaats natuurlijk het unieke karakter van het gebied zelf: de

w o n s i e r u t u f The

prachtige Oostvaardersplassen.” Paviljoen de Oostvaarders wordt een gastvrije en inspirerende plek in een groene omgeving voor iedereen van dinsdag tot en met zondag van 10.00 tot 17.00 uur. Met uitzicht op dit moerasgebied tussen Almere en Lelystad kunnen gasten binnenkort genieten van duurzame, groene en gezonde gerechten die de hele dag door verkrijgbaar zijn in een gastvrije en comfortabele omgeving. Tot de opening van de horeca kunnen bezoekers gebruik maken van gratis koffie, thee en limonade die wordt aangeboden in de centrale hal van het Natuurbelevingcentrum de Oostvaarders. Het gebouw is momenteel geopend van dinsdag t/m zondag van 10.00-17.00.

eakers Keynote sp

Almere s e r g n o C Business

A n d ré K u ip e rs

Ruud K o o rn s t ra o f: T h e fu tu re id s m a rk t e rb A en O n d e rw ij s E c o n o m ie C ir c u la ir e e n n o ta D e Mil jo e n F lo ri a d e

PO W ER ED BY VB A OR GA NI SATI

N E M E R S, OR ONDER N G R E S VO O C D S TE R D AM N E AM R TE R U G K E O O LR E G IO S P O JK TR LI E AR M E E E N JA E R S U IT D E N M AN AG D IR E C TI E S RS PA RT NE

KA F AL ME RE E 10 ES PL AN AD

Bestel snel uw Early BRireds eTr viceicke rek ettss v i a EEavrelyban-aBtlmirbedrerTi.ntl/ebc.an l v

E

b u s i n e s s c o n g r e s a l m e r e. n l


16

September 2019

Snellaadpunt elektrische auto’s bij McDonald’s Almere Haven ALMERE - Het eerste snellaadpunt van McDonald’s en Vattenfall in Flevoland is in gebruik genomen bij McDonald’s restaurant Almere Haven. Binnen een half uur kunnen elektrische rijders hun auto opladen met groene stroom volledig afkomstig van Nederlandse windmolens. McDonald’s breidt het aantal snellaadpunten uit. Het snellaadpunt bij Almere is het achtste snellaadpunt dat dit jaar geplaatst is, na restaurants in Rosmalen, Ter Borch, Duiven, Enschede, Groningen, Barneveld en Nijmegen. Binnen drie jaar zal op alle McDonald’s locaties met een McDrive tenminste één snellaadpaal met twee laadpunten staan. Met deze stap geeft McDonald’s invulling aan de doelstelling om alle restaurants duurzamer te maken.

Samsung komt toch met opvouwtelefoon wordt uitgebracht. De Fold moet het nieuwe paradepaardje van Samsung worden. Testexemplaren die in mei werden gepresenteerd bleken snel kapot te gaan.

Het technologieconcern meldt dat het toestel ‘in een beperkt aantal landen’ beschikbaar komt. Het is daarbij nog onduidelijk of de Fold ook in Nederland

De Galaxy Fold heeft ingeklapt een scherm van 4,6 inch en kan worden vergroot tot 7,3 inch. Daarop is het mogelijk om meerdere apps naast elkaar te ope-

We kennen het allemaal: je smartphone of tablet is bijna leeg en de oplaadkabel ligt thuis. Het is aantrekkelijk om even de kabel van een hotel of die van een collega te lenen. Niet doen, zeggen experts in het Amerikaanse tijdschrift Forbes. Charles Henderson (IBM Security) legt in het artikel uit dat cyberhackers in staat zijn om laadkabels te implementeren met malware. Een hacker demonstreerde onlangs op een conferentie in Las Vegas hoe hij iPhonekabel had aangepast en vervolgens uitgeleend aan een conferentieganger. Zonderdat dat het slachtoffer het wist had de hacker controle gekregen over de iPhone en iPad van de eigenaar.

(Foto: aangeleverd)

Rond deze tijd (medio september) komt Samsung toch met de Galaxy Fold, de opvouwtelefoon. Eerder werd de introductie uitgesteld wegens technische problemen.

Laadkabel lenen? Niet doen!

nen. De telefoon gaat ongeveer 2.000 euro kosten. (Foto: Samsung)

De trend is nog niet groots ingezet, maar waakzaamheid is geboden. Henderson adviseert om voorzichtig te zijn met het aansluiten van leenkabels. Hij spreekt van ‘technische hygiëne’: je gebruikt ook geen ondergoed van anderen. “Zie het op dezelfde manier als het openen van e-mailbijlagen of het delen van wachtwoorden”, zegt Henderson in Forbes. “In een computercontext is het delen van kabels hetzelfde als het delen van je wachtwoord.”

LEASEN DOET U BIJ A-POINT GROEP BUSINESS CENTER! Dé specialist voor de elektrische modellen van Volkswagen, Audi, SEAT, ŠKODA en Volkswagen Bedrijfswagens Nu exclusief te reserveren bij A-Point Groep Business Center:

Volkswagen ID.3

Nu te reserveren: Actieradius

250 km met één volle accu

Actieradius

Uit voorraad leverbaar: Actieradius

230 km met één volle accu

420 km met één volle accu

Volkswagen e-up! Actieradius

250 km met één volle accu

Audi e-tron 50 quattro Actieradius

300 km

ŠKODA CITIGOe iV Actieradius

260 km met één volle accu

Volkswagen e-Golf Actieradius

411 km met één volle accu

Audi e-tron 55 quattro Actieradius

173 km met één volle accu

met één volle accu

SEAT Mii electric

A-Point Groep Business Center T: 020 - 430 17 20 E: leasen@a-point.nl

Getoonde modellen kunnen afwijken van aangeboden modellen. Actieradius: het genoemde aantal kilometers is de theoretische maximale actieradius volgens de NEDC testsystematiek. Deze maximale actieradius kan onder meer worden beïnvloed door factoren zoals de buitentemperatuur, de verkeerssituatie en het rijgedrag.

Meer info kunt vinden op onze site: leasenbijapoint.nl

Volkswagen e-Crafter


17

column VBA - Kimberley Valentien

The future of energy

Alfen

LIDMAATSCHAP VBA Gevraagd naar de ervaringen met de VBA laat De Vries weten, “we maken veel gebruik van de faciliteiten die de VBA biedt. Zeker voor het netwerken. Veel bedrijven weten niet echt wat we doen. Zo kunnen we alle losse onderdelen van onze producten met elkaar laten communiceren. Dat maakt het een geheel en dat maakt Alfen uniek. Dat is de boodschap die we via het VBA netwerk aan bedrijven willen vertellen. Samenwerking is uiteraard meer dan welkom. En ook het werven van personeel blijft een aandachtspunt.” Een bekende naam die De Vries

Met hart voor Almere Een van de meest vertrouwde gezichten van de VBA is onze relatiemanager, Hank Ydema. Iedereen die onze activiteiten en bijeenkomsten bijgewoond heeft zal Hank ongetwijfeld hebben gezien en/of gesproken. Hank is enthousiast, vol energie en hij heeft een heel breed netwerk opgebouwd gedurende de vijf jaren dat hij voor de VBA actief is. Inmiddels is mij gebleken dat als er iemand is die een waardevolle update kan geven over de huidige stand van zaken binnen de VBA, het Hank is. Daarom, om het nieuwe bedrijfsjaar in te luiden, heb ik Hank gevraagd om die update te geven. “En dat doe ik uiteraard graag! Ook in de tweede helft van 2019 zijn onze Themakringen weer zeer actief. In oktober en november zijn er bijeenkomsten van de HR Themakring; de uitnodigingen zijn via het VBA Secretariaat al verstuurd. De Evenementen Kring en de Themakring MVO van de VBA werken samen hard om het Business Congres Almere, dinsdag 24 september in het KAF in Almere, tot een succes te maken. Topsprekers André Kuipers en Ruud Koornstra hebben er mede voor gezorgd dat er al ruim 250 kaarten aan de ‘mens’ zijn gebracht, maar er is nog ruimte voor meer. Wij danken onze sponsoren, die dit mede mogelijk maken. De pas opgerichte Themakring Onderwijs en Arbeidsmarkt van de VBA heeft haar pilot 9 oktober aanstaande. Tijdens die dag maken Studenten via een bustour kennis met een aantal prachtige bedrijven in Almere. De VBA Communicatie Kring is continu in actie, heeft maandelijks overleg, en verzorgt samen met het VBA Secretariaat content op de website en is verantwoordelijke voor de vele uitingen als uitnodigingen en Nieuwsbrieven. Ruim 70 vrijwilligers zijn positief actief binnen onze vereniging en het aantal leden neemt wekelijks toe. Wat een rijkdom en plezier om daar deelgenoot van te mogen zijn. En te zien en ervaren dat de verbondenheid tussen de leden onderling ook steeds meer toeneemt. Dat komt niet alleen door de maandelijkse zakenuurtjes vóór en bij VBAleden, georganiseerd door een apart team binnen de VBA Evenementen Kring, maar ook door de samenwerking in de diverse Themakringen. Ook de samenwerking tussen leden in de Bedrijfskringen op de diverse Bedrijfsterreinen verloopt steeds soepeler en dat geldt ook voor het contact met de Gemeente. Steeds vaker weten we elkaar te vinden en wordt er gezamenlijk, constructief gezocht naar een oplossing. Een goede ontwikkeling, die uiteraard nog altijd beter zou kunnen. Gesprekken met de top van het gemeentebestuur en het VBA bestuur zijn daarover gaande. Tegen de mensen die ik spreek, ben ik volgens mij duidelijk en ik zou eerlijk gezegd ook niet weten hoe ik het anders zou moeten zeggen; het lidmaatschap van de VBA is een lange termijn relatie, waarbij je je als ondernemer profileert als betrokken ondernemer bij je stad. Een stad waarop we trots mogen zijn. Als ondernemer wil je daar toch bij horen?”

Kimberley Valentien Voorzitter VBA & Hank Ydema Relatiemanager VBA

ook noemt is ‘Almere DEZEWEEK’. Deze wordt ingezet voor werving van personeel. Momenteel heeft het bedrijf nog 60 technische vacatures. Opleiding kan intern worden verzorgd. Daarnaast is Alfen al meerdere keren uitgeroepen tot beste leer- werkbedrijf. “Kort geleden hadden we een hoogtepuntje, ”verteld een trotse De Vries. We konden de 400e werkneemster verwelkomen. Ook zij gaat een interne opleiding volgen.” Op het gebied van werkgelegenheid, opleiding en innovatie is Alfen een aanwinst voor Almere.

We schrijven 1 mei 1937. In Hilversum wordt de J. van Alfen’s fabriek van hoog– en laagspanningsapparaten opgericht. 1983 verhuist de fabriek van Hilversum naar Almere. Alfen is een echt business to business bedrijf. Ze produceren drie productgroepen; transformatorstations, laadpalen voor elektrische auto’s en energieopslagsystemen. De transformatorhuisjes worden aangepast aan de kleur van de omgeving. Staan ze in een wijk zijn ze grijs, in weilanden hebben ze een groene kleur. Ze staan overal, tot aan de bekende peperbussen in Amsterdam aan toe. Ook maakt Alfen nu laadpalen. Ze zijn één van de grotere spelers op dat gebied in Nederland, mogelijk ook in Europa. Alfen verkoopt niet aan consumenten, maar aan resellers. Voor de laadpalen is een aparte productiehal ingericht. “De overheid heeft onlangs bekend gemaakt een miljoen euro te gaan investeren om meer laadpalen in Nederland te gaan installeren”, laat hoofd marketing Johan de Vries weten. Een andere productgroep van Alfen zijn de energieopslagsystemen. Deze worden vaak ingezet in de industrie. Er zijn stationaire en mobiele opslagsystemen. De Vries: “Zo hebben we onlangs bij Tomorrowland gestaan, waarbij we een deel van Tomorrowland hebben voorzien van energie om de pieken weg te halen. Heel plat gezegd is een dergelijk mobiel systeem een zeecontainer met batterijen. Ze zijn te leveren in diverse formaten.” “Wat je ziet is dat steden als Amsterdam en Utrecht oude dieselauto’s uit de stad weren. Maar als ze een festival hebben, staan er dieselgeneratoren die staan te ronken en te roken als een gek. Dat is krom,” zegt De Vries. “Onze energie opslagsystemen worden geladen met groene energie. Bij het gebruik van een dergelijke unit is de vervuiling minder en je kunt ook nog zeggen dat het duurzaam opgewekt is. Daar zijn we dus mee bezig en we zien dat dat steeds meer een vogelvlucht neemt.”

BIJEENKOMST VEILIGHEID

Dinsdag 8 oktober De VBA werkt op de Bedrijfsterreinen en winkelgebieden in- en om Almere samen met de gemeente Almere en als ondernemersvereniging bevelen we daarom van harte de Bijeenkomst Veiligheid van dinsdag 8 oktober aan. Elders op deze pagina leest u meer daarover.

Bijeenkomst

Veiligheid Uitnodiging voor Almeerse ondernemers

Laat je er niet door overvallen! Tijdens de donkere dagen van het jaar neemt de kans op criminaliteit toe. Daarom staat week 41 landelijk in het teken van veiligheid en organiseren wij in Almere overvaltrainingen voor ondernemers. Elke overval is er namelijk een te veel. Niet alleen vanwege de schade, maar vooral vanwege de impact die het heeft op uzelf en op uw medewerkers. Het is daarom belangrijk dat u weet wat u zelf kunt doen om de kans op een overval te verkleinen. En hoe u het beste kunt reageren als u er toch mee te maken krijgt. De training ‘Laat je er niet door overvallen‘ wordt georganiseerd door gemeente Almere, politie en het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) en wordt u kosteloos aangeboden. Komt u ook? Datum: Locatie: Tijdstip:

dinsdag 8 oktober 2019 Raadszaal Stadhuis, Stadhuisplein 1 te Almere 1) van 10.00 uur tot 12.00 uur (inloop vanaf 10 u, start training 10.15 uur) 2) van 19.00 uur tot 21.00 uur (inloop vanaf 19 u, start training 19.15 uur)

Tijdens de interactieve training leert u: • kwetsbare punten in de eigen organisatie en verdachte situaties herkennen; • welke maatregelen u zelf kunt nemen om de kans op een overval te verkleinen; • veilig en effectief te reageren op een overval door middel van het RAAK-principe; • wat u moet doen na een overval. Aanmelden Het aantal plaatsen is beperkt. Meld u en/of uw medewerkers direct aan (vóór 4 oktober) via www.almere.nl/overvaltraining. Graag tot ziens op 8 oktober 2019!


19

September 2019

19

column Peter Verdaasdonk

Inspirerende zomermaanden We hebben de zomer niet stil gezeten. Graag neem ik je dan ook kort mee in de ontwikkelingen van de afgelopen twee maanden. Allereerst zijn we in een vergevorderd stadium met de p ­ lannen voor een previewcenter op het Floriadeterrein. We willen geïnteresseerden op een leuke en informatieve manier alvast kennis laten maken met de plannen voor de Expo, zowel in beeld als geluid. Hoe het previewcenter er exact uit komt te zien? Dat houden we nog even voor ons. ­Zodra hij concreet op zijn plek staat en is ingericht, ­nodigen wij iedereen van harte uit om langs te komen. Hou onze e-mailnieuwsbrieven en website in de gaten. Verder hebben we de zomermaanden gebruikt om inspiratie op te doen. Hiervoor zijn we een kijkje gaan nemen bij onze oosterburen. In ­Heilbronn in Duitsland vindt momenteel de BUGA 2019 plaats, een tuinbouwtentoonstelling die om het jaar in een andere Duitse stad georganiseerd wordt. Het was fantastisch om te zien hoe hier de inspiratietuinen zijn vormgegeven, hoe de bloemsierkunst via storytelling is ontsloten en hoe de bezoekers worden vermaakt met verschillende kunstzinnige, muzikale en sportieve activiteiten. Samen met enkele collega’s hebben wij de sfeer geproefd en zijn we geïnspireerd weer huiswaarts gegaan. En om door te pakken op inspirerende zaken. We zijn goed op weg de samenwerking tussen Floriade Almere 2022 B.V. en Glastuinbouw Nederland te intensiveren. Deze samenwerking heeft als doel om de glastuinbouw in staat te stellen al zijn producten te laten zien, ruiken en proeven. Van zowel de sierteelt als de voedingstuinbouw, groenten en fruit. Daarnaast wordt op dit moment druk gewerkt aan het samenstellen van een aantal adviesraden onder andere voor de Horticulture (voeding) en de Floriculture (sierteelt) vanuit Glastuinbouw Nederland. In deze adviesraden hebben jonge ondernemers zitting vanuit allerlei productgroepen zoals snijbloemen, pot- en kamerplanten, tomaten, paprika’s, aardbeien, bladgroenten en andere voedingsmiddelen. Zij adviseren de directie van Floriade Almere 2022 B.V. over de inhoud, opbouw en ­programmering van de verschillende inzendingen in het te bouwen kassencomplex op het ­Floriadeterrein. Vlak voor de vakantie is ook gestart met het werven van nieuwe stagiaires en het uitzet­ ten van mooie opdrachten. En nu het nieuwe schooljaar weer van start is gegaan, kan ik vol trots zeggen, dat er wederom veel enthousiaste studenten begonnen zijn met een opdracht bij of voor Floriade Expo 2022. Op het moment van schrijven zijn dit er zelfs zo’n 180! Een groot deel doet marktonderzoek vanuit/bij de Hogeschool van Amsterdam, een deel vanuit Aeres en zo’n 15 studenten zitten daadwerkelijk bij ons op kantoor. Ik vind het fantastisch om te zien dat we kennis kunnen putten uit zoveel jong talent. En uiteraard delen wij zelf ook graag onze kennis met de studenten. Al met al een inspirerende zomer, waarin we hard doorgewerkt hebben. En ik beloof jullie, we blijven lekker op deze koers doorgaan. Wordt ­vervolgd. Graag tot ziens!

Peter Verdaasdonk Algemeen Directeur

Wie zijn de ambassadeurs van de Floriade Business Club en wat zijn hun ambities? Op deze pagina stellen ze zich voor!

Joeri Combee Accountmanager bij Gimmeconcepts “Bij Gimmeconcepts houden we ons dagelijks bezig met premiums en relatiegeschenken. Het bedrijf is in 2005 begonnen vanuit een schoolopdracht voor de Haarlem Business School en mocht dat jaar meteen al de eindejaarsgeschenken voor IKEA verzorgen. De oprichter besloot daarom om zijn bedrijf verder voort te zetten en zo is het uitgegroeid tot wie we nu zijn: een creatief team dat graag gave dingen voor mooie klanten maakt. We zijn gevestigd in Heemstede. Wij werken niet met assortimentsgidsen, want dan zouden we ons te veel beperken. Juist door mee te denken met de klant komen we tot de mooiste en meest creatieve oplossingen. Veel van onze producten zijn dan ook custom-made. Ze worden voornamelijk geproduceerd in het Verre Oosten, waardoor we ze tegen een aantrekkelijke prijs helemaal naar wens en in de eigen huisstijl van de klant kunnen maken.

Sinds een aantal jaar zijn we bezig met het verduurzamen van ons aanbod. Daarin willen wij graag voorloper zijn én blijven. Zo zien we er bijvoorbeeld streng op toe dat tijdens het productieproces geen schadelijke stoffen worden gebruikt en dat er geen sprake is van kinderarbeid. Ook hebben we twee duurzame productlijnen ontwikkeld. De ­Bottle Bag is een complete tassenlijn waarbij alle tassen (van opvouwbaar boodschappentasje tot grote strandtas) volledig worden geproduceerd uit gerecyclede petflesjes. Van iedere verkochte tas doneren we 5 cent aan de Plastic Soup Foundation. Daarnaast hebben we SeaTowels. Dat zijn hamam-/sporthanddoeken die in Europa worden geproduceerd van 60% gerecycled katoen en 40% van plastic afval dat vissers in de ­Middellandse Zee als bijvangst vangen. Van de opbrengst doneren we 5% aan de The Ocean Cleanup.

Onlangs hebben we ons aangesloten bij de Floriade Business Club. We voelen ons betrokken bij de duurzaamheidsthema’s van de Floriade en daarom willen we de Floriade graag ondersteunen. Wat ik van de FBC verwacht? Ik hoop vooral nieuwe contacten te leggen en gelijkgestemden te vinden: andere ondernemers die ook met duurzaamheid bezig zijn, zodat we kennis en ervaring kunnen uitwisselen en elkaar verder kunnen helpen en versterken. We hebben nog geen bijeenkomst bezocht, binnenkort staat de eerste op de agenda. Ik kijk er enorm naar uit om de andere ambassadeurs te ontmoeten!”

Yuk-ha Tang Eigenaar van Restaurant Tang Dynastie en Restaurant Festijn Culinair “Als dochter van twee horeca­ ondernemers wist ik al vroeg één ding zeker: ik zou nooit een restaurant beginnen. Mijn ouders hadden een Chinees restaurant in Muziekwijk en dat was altijd hard werken, ook in het weekend en op feestdagen. Dus volgde ik een financiële studie en vond een baan bij ING, waar ik vijftien jaar in verschillende functies heb gewerkt. Toen brak de bankencrisis uit, het was 2009. En ik dacht: dit wil ik niet tot mijn 67e blijven doen. Vóór mijn veertigste wil ik mijn eigen bedrijf hebben. En welke branche kende ik nu beter dan de horeca? Op dat moment viel er een flyer op de deurmat over de ontwikkeling van de ­Evenaar in Almere Buiten. Er werden initiatieven gezocht en ik las dat horeca tot de mogelijkheden behoorde. Een jaar later, precies op mijn veertigste verjaardag, werd Restaurant Tang Dynastie geopend. Een multi­ culinair Aziatisch restaurant, waar je á la carte, all-you-can-eat of Chinese fondue kunt eten. In 2020 vieren we het tienjarig jubileum. Een paar jaar geleden zijn mijn man

Freek en ik gestart met het opzetten van een nieuw restaurant: Festijn Culinair, waarmee we ons vooral op de westerse keuken richten. Momenteel is de bouw aan de ­Trekweg in volle gang en we hopen de deuren in september te kunnen openen. ­Festijn Culinair wordt een grootschalig all-you-can-eat mediterraans wereldrestaurant, waar diverse keukens samenkomen, waaronder Italiaans, Spaans, Portugees en Grieks. Daarnaast is er een beperkt aantal ­Chinese en Japanse gerechten verkrijgbaar. In onze gerechten proberen we zoveel mogelijk gebruik te maken van biologische, lokaal geteelde producten. Water serveren we niet in flesjes, maar komt uit een watertap. Zo beperken we het vervoer van flessen naar het restaurant aanzienlijk. Ook het pand is gebouwd vanuit een duurzaamheidsgedachte. Er is veel hout toegepast, zowel binnen als buiten. Op het dak liggen 512 ­zonnepanelen, er is een warmtepomp en we gaan op inductie koken. Voor het opladen van elektrische auto’s komen er twintig laadpalen.

Sinds kort ben ik ambassadeur van de Floriade Business Club. Niet omdat ik nu zo nodig nieuwe ­gasten wil binnenhalen, maar vooral omdat ik als Almeerse ondernemer graag aan de Floriade bijdraag. Als ambassadeur word je regelmatig op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen. Dat is leuk. Want 2022 is nog best ver weg, maar zo halen ze het ­evenement toch al wat dichterbij.”

Word ook ambassadeur Draag jij de Expo ook een warm hart toe, wil je op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen rondom de Expo en je netwerk uitbreiden met gelijkgestemden? Word ambassadeur. Kijk op www.floriadebusinessclub.nl. We zien jou graag bij de volgende bijeenkomst.


20

September 2019

Robottechniek tegen onkruid gaat boer geld en tijd besparen Met het tekenen van de investeringsovereenkomst tussen Odd.Bot B.V. en Horizon, de regionale ontwikkelingsmaatschappij van Flevoland, is de doorontwikkeling van een gerobotiseerde onkruidverdelger een feit. De zogeheten Weed Whacker moet de boer tijd en geld besparen en een duurzaam alternatief bieden. Het streven is om in 2020 de eerste robots op Nederlandse akkers in te zetten. “Momenteel gebruiken boeren herbiciden, speciaal ontwikkelde schoffelmachines of handarbeid om onkruid te verdelgen”, zegt Martijn Lukaart, oprichter van Odd. Bot. “Chemische herbiciden met daarin het middel glyfosaat zijn omstreden, gebruik in Nederland wordt teruggedrongen en in veel andere landen is het zelfs al verboden.” De Weed Whacker is een lichtgewicht robot die zelfstandig op landbouwgrond moet

navigeren en detecteren om zodoende mechanisch onkruid in de rij en tussen planten te verwijderen. Het eerste prototype is gebouwd in samenwerking met RoboHouse en de TU Delft. Dit prototype bewees de haalbaarheid van enkele van de functionaliteiten van de robot, zoals beeldherkenning en autonome navigatie. Met verdere wetenschappelijke ondersteuning en Artificial Intelligence expertise wil Odd.Bot de innovatie doorontwikkelen. De gerobotiseerde onkruidverdelger kan een kostenefficiënt en duurzaam alternatief zijn voor de gangbare onkruidverdelging. Proof-of-Concept Technologisch is de Weed Whacker nu toe aan de Proof-of-Concept fase. Tijdens deze fase, zal Odd.Bot met camera’s op bestaande wiedbedden concreet valideren of het algoritme voor onkruidherkenning getraind kan worden. Specifiek voor de financiering van deze fase is Odd.Bot

Boerenbusiness Awards voor bijzondere prestaties Het online platform Boerenbusiness reikt dit jaar voor het eerst de Boerenbusiness Awards uit. Met de Agribusiness Award en de Impact Award wil het online platform voor ondernemers in de agrarische sector, bijzondere prestaties in de agrarische keten extra voor het voetlicht brengen. De awards zijn bedoeld als een pluim voor een bedrijf en persoon die met zijn of haar handelen die positie van Nederlandse agrarische ondernemers in de veehouderij en akkerbouw weet te verbeteren. “De bedrijven in de akkerbouw en veehouderij zijn het toonbeeld van aanpassingsvermogen op de vele risico’s die op ze afkomen”, vertelt hoofdredacteur Eric de Lijster. “Ze opereren op markten met vaak grillige prijsbewegingen, moeten omgaan met

weersextremen, inspelen op maatschappelijke veranderingen en niet te vergeten acteren in het volatiel politiek klimaat. Dat verdient respect. Met de Boerenbusiness Awards willen we initiatieven die de boer helpen in hun ondernemersschap in het zonnetje zetten.” Aanmelden Ondernemers kunnen zich aanmelden voor de Boerenbusiness Agribusiness Award. De vakjury onder leiding van voorzitter Aalt Dijkhuizen beoordeelt de inzendingen en kiest 3 genomineerden. De uiteindelijke winnaar wordt tijdens het Nationaal Economisch Landbouwcongres van Boerenbusiness op 18 december 2019 bekend gemaakt. Aanmelden kan via Boerenbusiness.nl/Awards

Akkoord over nieuwe uitzend-cao’s De NBBU en de ABU hebben met de vakbonden FNV, CNV, De Unie en LBV een akkoord bereikt over nieuwe gelijkluidende cao’s voor de uitzendsector. Deze zijn sterk vereenvoudigd en creëren een gelijk speelveld. Voor uitzendkrachten bieden de cao’s veel verbeteringen, zoals een betere rechtspositie en meer werkzekerheid. Een aantal wijzigingen treedt per 1 september in werking, de geheel vernieuwde cao’s worden per 30 december van kracht. Een grote verandering is dat uitzendkrachten onder de nieuwe cao’s sneller rechten opbouwen in de verschillende fasen van het uitzenden. Dat kan bijvoorbeeld als een uitzendkracht via een andere uitzender aan de slag gaat bij dezelfde opdrachtgever. Repeterende dag- en weekcontracten zijn straks niet meer mogelijk.

Inlenersbeloning Werkgevers verbeteren onder de nieuwe cao’s de zogenoemde inlenersbeloning. Uitzendkrachten krijgen toeslagen voor fysiek en zwaar werk en een vergoeding van reisuren als dat ook het geval is bij de inlener. Verder kunnen uitzendkrachten hun werkervaring sneller verzilveren en krijgen zij betere garanties op inkomenszekerheid bij het wegvallen van uitzendwerk. Verder voorzien de nieuwe cao’s in meer aandacht voor duurzame inzetbaarheid. De scholingsbestedingsverplichting is omgezet naar een bestedingsverplichting voor het bevorderen van duurzame inzetbaarheid. De nieuwe cao’s hebben een looptijd van 30 december 2019 tot en met 31 mei 2021.

in contact gekomen met Horizon om vervolgens gebruik te kunnen maken van het TMI Proof of Concept Fonds Flevoland. Ger de Bruin, directeur investeringen van Horizon, is blij met deze investering vanuit het fonds. “De Weed Whacker is innovatief en heeft de potentie om bij te dragen aan een duurzamere agrarische sector. Het is prachtig dat de provincie Flevoland als testgebied gaat dienen om de lancering van de Weed Whacker te bespoedigen en vervolgens hier verder te ontwikkelen”.

De Weed Whacker zit in Proof-of-Concept fase. (Foto: aangeleverd)

Proof of Concept Fonds Het POC Fonds verstrekt financiering aan innovatieve MKB-bedrijven, met groeiambities, die wensen te investeren in de ontwikkeling van nieuwe producten of diensten en verkeren in de zogenaamde proof-of-concept fase. Daarvoor is € 13,3 miljoen beschikbaar gesteld door een programma vanuit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) van de Europese Unie, de provincie Flevoland en de Rijksoverheid. Voor meer informatie over het fonds: www.pocfondsflevoland.nl

Ondernemers onvoldoende bezig met duurzaamheid Nederlandse ondernemers blijven achter in het werken aan de duurzaamheidsdoelen van de Verenigde Naties (VN). Drie jaar na het opstellen van de Sustainable Development Goals (SDGs) door de VN is 72% van de ondernemers nog altijd onbekend met de doelen. De helft van alle ondernemers houdt zich zakelijk gezien niet of nauwelijks bezig met duurzaamheid. Dat blijkt uit onderzoek van MKB Servicedesk, uitgevoerd in opdracht van het Ondernemers voor Ondernemers Netwerk van Oxfam Novib. Voor het onderzoek werden 2.359 Nederlandse ondernemers uit het mkb bevraagd. Naast hun kennis over de Global Goals, is er ook gevraagd naar hun gedrag op het gebied van zakelijke duurzaamheid. Van de ondernemers zegt 21% niets met duurzaamheid te doen. Nog eens 28% zet zich er alleen voor in

als het ze geen tijd of geld kost. Belangrijk Opvallend is dat ondernemers weinig doen aan de doelen die ze belangrijk vinden. Dit zijn: een einde aan de honger, fatsoenlijke banen en economische groei, bescherming van zeeën en oceanen en herstel van de ecosystemen/ behoud biodiversiteit. Op andere duurzaamheidsdoelen zijn ondernemers aanmerkelijk actiever. Zo zetten zij zich relatief vaak in voor gezondheid en welzijn, gelijkheid tussen man en vrouw, en partnerships voor het realiseren van de Sustainable Development Goals. Van de ondernemers die actief willen verduurzamen, doet 90% dat via zijn inkoopbeleid en/of CO2-uitstoot. Van de ondernemers die zich zakelijk niet met duurzaamheid bezighouden, zegt 59% niet ‘bewust’ in te kopen en niet op zijn CO2-uitstoot te letten.

Voorstel voor aanpassing faillissementsregels Minister Dekker heeft voor het zomerreces een voorstel ingediend om organisaties bij een dreigend faillissement in staat stelt een onderhands akkoord te sluiten met schuldeisers en/of aandeelhouders. Het kabinet doet in de Herijking Faillissementsrecht een aantal voorstellen. Een bedrijf of organisatie dat failliet dreigt te gaan krijgt straks de mogelijkheid om een onderhands akkoord sluiten met schuld-

eisers en/of aandeelhouders om zo de interne organisatie op orde te brengen. De rechter moet daar wel goedkeuring aan geven. Mocht er geen akkoord kunnen worden gesloten met de betrokken partijen dan kan de rechter eventueel beslissen een ‘dwangakkoord’ uit te spreken: de schuldeisers hebben dan geen andere keuze. Dat is een wezenlijk verschil met de huidige situatie waarin één schuldeiser dwars kan liggen.


21

column Nik Smit

Net werk Almere heeft een aantrekkelijke, gevarieerde en onderscheidende evenementenkalender. Dat is belangrijk omdat het bezoekers naar de stad trekt, die hier geld uitgeven. En het maakt de stad aantrekkelijker voor de eigen inwoners. Maar ook aan ondernemers in Almere bieden grootstedelijke evenementen bijzondere kansen. De cijfers van dit jaar zijn nog niet bekend. Maar vorig jaar bezochten ruim 800.000 mensen één of meerdere evenementen in Almere. Dat biedt kansen, zeker voor ondernemers. Zo kun je evenementen gebruiken voor het verhogen van je naamsbekendheid, interactie met je doelgroep, originele relatiemanagement activiteiten, laten zien waar je voor staat als bedrijf en het tonen van betrokkenheid bij de stad. Het is een sympathieke manier om je bedrijf onder de aandacht te brengen! Veel Almeerse evenementen bieden netwerkmogelijkheden. Onlangs nog deden we met 24 botters mee aan de Botterrace van het Rabobank Almere Haven Festival, dat wij zelf organiseren. Daarnaast ontvingen we samen met onze belangrijke sponsoren van dit festival onze relaties tijdens het Yakult Havenkom Concert. Ook deden we weer mee aan de Almere City Run en de Business Challenge van de Challenge Almere-Amsterdam. Ook bezochten we met een grote groep partners Strandfestival ZAND. Zelf vind ik het altijd leuk om op een informele manier weer even bij te praten met belangrijke partners in de stad. Het is net werk, maar dan buiten de kantoormuren om. Bovendien voegt deze manier van netwerken daadwerkelijk wat toe aan de stad. Bedrijven die evenementen sponsoren, maken op een heel directe manier Almere nog leuker, bruisender en bekender. Iets wat zowel medewerkers als klanten zullen waarderen!

Hoofdsponsoren Rabobank Almere Haven Festival Dit jaar vond het Rabobank Almere Haven Festival voor de 19e keer plaats in de havenkom en het centrum van Almere Haven. Het bestaat uit vaste onderdelen als klassieke concerten, proeverijen, markten, straattheater en bottervaren. De belangrijkste sponsoren van het festival zijn Rabobank Almere, Yakult en Rosenboom. Zij vinden het belangrijk om een lokaal evenement, dat een verbindende factor in de stad en het stadsdeel is, te ondersteunen. Hierdoor blijven de belangrijkste onderdelen van het festival, zoals de klassieke concerten, gratis toegankelijk voor een groot publiek. Een unicum in Nederland. Rabobank Almere is naamgevend sponsor van het festival en de Havenkom Proeverij, omdat cultuur en evenementen de stad plezieriger maken om in te wonen, interessanter om in te werken en leuker om te bezoeken. Yakult is de hoofdsponsor van het Yakult Havenkom Concert, om-

Foto: Fred Rotgans dat het bedrijf zich sterk verbonden voelt met klassieke muziek en daarom ook al 25 jaar hoofdsponsor van het Nederlands Philharmonisch Orkest|Nederlands Kamerorkest is. Een goede reden om dit Amsterdamse gezelschap jaarlijks naar Almere te halen, de plaats waar hun Europese hoofdkantoor gevestigd

is. Voor Rosenboom is het stimuleren van jong talent door het sponsoren van het Rosenboom AJSO Concert iets dat past bij de filosofie van Rosenboom.

ven aan waarom zij trotse sponsor van dit evenement zijn: “Ons doel is dat bezoekers zich voor de duur van

het concert in een andere wereld wanen door het geluid en de theatrale lichtbeelden. Het Rabobank Almere Haven Festival is het oudste klassieke festival van Almere en daarmee onderdeel van de jonge geschiedenis van Almere. Wij bouwen graag mee aan dit belangrijke stukje culturele geschiedenis van onze stad”.

Zie ook: rabobank.nl/lokale-bank/ almere, yakult.nl en rosenboom.nl

TSR AV Begin dit jaar won TSR AV de ‘Onderneming van het jaar 2019’ verkiezing van de VBA en Gemeente Almere. TSR AV verzorgt al jarenlang tijdens het Rabobank Almere Haven Festival de versterking van het Yakult Havenkom Concert, het Rosenboom AJSO concert en de overige optredens. Daarnaast zorgen zij voor de mooie sfeerbeelden met licht. Hans Wassink en Martijn Groot ge-

Zie ook: tsrav.nl

Evenementen coördinator gezocht Wij zoeken een nieuwe collega! Als evenementencoördinator ben je primair verantwoordelijk voor het proces rondom het realiseren van een aantrekkelijke, gevarieerde en onderscheidende evenementenka-

Wilt u dit doen samen met ons? We nodigen u graag uit om de mogelijkheden met u te bespreken.

lender voor Almere. Je werkt hierin nauw samen met zowel de gemeente als de organisatoren maar vaak ook met winkeliersverenigingen, provincie en regio, sponsoren en leveranciers. Je onderhoudt een uit-

gebreid netwerk van stakeholders en zoekt actief naar vernieuwende mogelijkheden voor evenementen in de stad. Zie ook: almere-citymarketing.nl/ vacature-evenementencoordinator

Almere City Marketing:

Samen werken aan de marketing van de stad!

Nik Smit Directeur Almere City Marketing

Almere City Marketing heeft een duidelijke missie: de populariteit van Almere vergroten als plek om te wonen, ondernemen, studeren en bezoeken. Dit doen we in nauwe samenwerking met gemeente en marktpartijen. Ook samen met u? Neem contact op met Nik Smit, directeur van ACM. Almere City Marketing (036) 548 50 48 almere-citymarketing.nl Foto: Fred Rotgans


22

September 2019

Autobedrijf Jedi: al 40 jaar een begrip in Almere

‘Onze klanten zijn ook familie’ MARKERKANT – Autobedrijf Jedi is vorige maand feestelijk begonnen met de aftrap van het jubileumjaar. Het bekende familiebedrijf is 40 jaar geleden gestart in Almere en sommige klanten zijn er al vanaf het eerste uur. “Klanten waarderen onze betrokkenheid. We beschouwen ze eigenlijk ook als onderdeel van onze familie. En we staan altijd open voor nieuwe relaties”, zegt Esther Graver-van Essen. Graver is de dochter van Judith en Dick van Essen die 40 jaar geleden de eerste vestiging opende aan de Rotterdamweg. Inmiddels is het bedrijf gevestigd aan de Markerkant 1402 en heeft het ook al 35 jaar een vestiging in Zeewolde. “Die betrokkenheid met de klanten en de hands-on mentaliteit is kenmerkend voor Jedi”, zegt Graver. “Dat geldt niet alleen voor mijn broer WilBert en mij, maar voor alle medewerkers. Dankzij die mentaliteit zijn we steeds groter gegroeid. Eerst waren we vooral gericht op Volkswagen, Audi, en Seat, inmiddels zijn we ook expert van Skoda. We leveren originele onderdelen en hebben voor de officiële uitleesapparatuur rechtstreeks verbinding met de fabriek. We zijn partner in mobiliteit. Vandaar dat we ook voor alle andere merken onderhoud en reparatie verzorgen.” Zakelijk Ook zakelijk is Jedi een partner in mobiliteit. Graver: “Met Jedi Lease ontzorgen we het bedrijfsleven. We zijn gespecialiseerd in leasing van wagenparken voor het MKB

en denken graag mee met hun wensen. Dat geldt voor elk merk. Flexibiliteit is ons kernwoord.” Jubileumjaar Op 11 juli trapte Jedi het jubileumjaar af met een groot feest voor familie, klanten en partners. Aan iedere gast werd gevraagd geen cadeau te geven, maar een bijdrage te leveren aan een goed doel. “We vinden het belangrijk om ook sociaal een steentje aan de maatschappij bij te dragen. In totaal haalden we 3300 euro op bij dat feest. Dat geld verdelen we over de hospices in Dronten en Almere en het Toon Hermanshuis in Zeewolde.” Acties In het jubileumjaar zal Jedi regelmatig met bijzondere acties komen. Graver: “Daar zullen we regelmatig mee naar buiten treden. Denk aan speciale acties voor de werkplaats, of verkoop. Maar we zullen ook evenementen steunen of bijvoorbeeld een sportevenement sponsoren. Ons feestjaar zal echt niet stilletjes voorbijgaan.”

Esther Graver overhandigt de cheque van 1100 euro aan Anton Zuure, naast penningmeester van het Hospice Almere ook één van de eerste klanten van Jedi. (Foto: aangeleverd)

Al 40 jaar een familiebedrijf in mobiliteit Expert in Volkswagen, Audi, Seat en Skoda

Kom in september langs voor een onderhoudsbeurt en ontvang gratis een ACTIE originele lampenset Wil-Bert en Esther

Jedi voor ondernemers: - Leveren nieuwe auto’s - Occasions - Lease - Financiering - APK - Reparatie - Onderhoud - Banden - Vervangend vervoer - Gratis WIFI - en heerlijke koffie Vestiging Almere Markerkant 1402 Almere Telefoon 036 533 2020

Vestiging Zeewolde Schepenveld 49 Zeewolde Telefoon 036 522 1330

www.jedi.nl

Expert in V Audi, Seat e

Kom in september langs een onderhoudsbeurt


September 2019

column Hans van Sunder

Paniekvoetbal ‘’Elke keer weer veranderen ze tijdens de wedstrijd de spelregels.’’ Deze woorden kwamen niet uit de mond van een teleurgestelde sporter, maar uit die van een gefrustreerde woordvoerder van een van de Nederlandse auto-importeurs, die met succes betaalbare elektrische auto’s in de markt zet. ‘’Het is om gek van te worden’’, ging hij verder. Ik kan hem wel begrijpen, want er zit inderdaad geen enkele consistentie in het beleid van onze overheid als het gaat om de fiscale bijtelling van leaseauto’s. Het lijkt eerder op paniekvoetbal. Telkens weer bedenken ze in Den Haag nieuwe plannetjes, maar lopen ze achter de feiten aan. In de afgelopen jaren zijn er voorbeelden te over van ondoordacht beleid. Dat de leaserijders van die fouten profiteerden, kun je ze niet kwalijk nemen. Bezitters van onder andere Mitsubishi’s Outlander PHEV (die al snel de bijnaam Met Subsidie Foutlander kreeg) lachten in hun vuistje met 0 procent bijtelling. Het milieu werd er niet echt beter van, hun portemonnee wel. Maar geef ze eens ongelijk. Iedere keer weer probeert de overheid de schade te beperken, door de bijtelling verder op te schroeven. Want aan de auto moet wel verdiend worden. Zo schoot mij een lezing van voormalig staatssecretaris Willem Vermeend door het hoofd. Gerrit Zalm was toen schatbewaarder, ofwel minister van Financiën. Vermeend: ‘’Kwam ik bij Gerrit op de kamer, omdat er weer een gat in de begroting dreigde. Beide keken we dan naar buiten en riepen lachend: ‘’Ach, we hebben altijd de auto nog!’’ Het lijkt er op dat de geschiedenis zich opnieuw herhaalt, want op 1 januari, zo heeft u in het vorige nummer van AlmereZaken kunnen lezen, gaat de fiscale bijtelling voor leaseauto’s weer omhoog en de jaren daarna nog verder. Bij de auto-importeurs worden ze horendol van het zwalkende beleid vanuit Den Haag. Het ene jaar zijn de EV’s niet aan te slepen en lopen de levertijden gigantisch op. Het jaar daarop is het weer allemaal anders. Houden ze hun hart vast. Het gonst dan door de burelen: ‘’Wat gaat de regering nu weer bedenken?’’

Hans van Sunder Autojournalist HvS Publiciteit hvsunder@gmail.com

23

Rijden met Toyota Camry 2.5 Hybrid Premium

Geslaagde comeback

Door Hans van Sunder

De populariteit in Europa van de SUV/crossover heeft ook zijn schaduwkanten, zeker voor liefhebbers van middelgrote sedans. De vraag naar die modellen is sterk gedaald en de keuze daardoor steeds beperkter. Maar daar lijkt verandering in te komen. Zo heeft Toyota na ruim vijftien jaar afwezigheid de Camry weer terug naar ons land gehaald. Is dit hoogmoed of realiteitszin? Ik neig naar het laatste. Niet alleen ziet de Camry er erg aantrekkelijk uit. Hij is ook zeer ruim van binnen, rijdt lekker comfortabel en is mede dankzij de hybride-aandrijving en dus lage CO2uitstoot prettig geprijsd. Deze pluspunten verhogen de kans van slagen. Even terugkomend op de prijs. Die begint bij net geen 40 mille (39.995 euro) voor de Active. De door mij gereden Premium is de meest complete van het stel en kost 47.495 euro. Alleen de metallic lak (850 euro) en de prachtige leren (vanille) bekleding (1.395 euro) zijn optioneel bij mijn testauto. Chique slagschip De Camry is met zijn 4,88 meter best een behoorlijk slagschip. Hij heeft een zeer elegant langgerekt profiel. De neus springt direct in het oog met een in de voorbumper geïntegreerde luchtinlaat met zeven openstaande lamellen. Voor mijn smaak iets te opzichtig, maar het valt wel op. De daklijn loopt naar achteren toe licht af. De achterzijde, met een in de kofferdeksel geperste spoiler, komt heel dynamisch over, terwijl de smalle achterlichten behoorlijk om de hoeken heen lopen. Het totaalplaatje ziet er zeer chic uit, mede door wat chroomaccenten. Royale ruimte De Camry is niet alleen vanwege zijn hybride-aandrijflijn heel geschikt om als taxi dienst te doen, maar ook dankzij zijn royale binnenruimte. Er zijn niet veel auto’s, zeker niet in zijn klasse, waar je zo comfortabel achterin kunt zitten. Zelfs achter mij (1,90 meter) is het goed toeven. En je kunt achterin apart de airco bedienen, dat is ook een pluspunt. De stoelen zouden voor grotere mensen iets langere zittingen mogen hebben. Ze bieden wel voldoende steun. De Premium ziet er, zeker met de vanillekleurige leren bekleding ook op het onderste deel van het dashboard, de middenconsole en de deurpanelen - schitterend uit. De gevlamde bronskleurige sierpanelen

(Foto’s: aangeleverd)

dragen daar eveneens toe bij. Er is echter één dissonant en dat zijn de A-stijlen. Die zijn van knalhard plastic. Jammer. In de Premium is de rugleuning van de achterbank elektrisch te verstellen en daardoor niet neer te klappen. De laadruimte is met 524 liter echter groot genoeg. Geen keus In ons land wordt de Camry met slechts één aandrijflijn geleverd. Je hebt dus geen keus. Het is de bekende hybride, waar ik een tijdje geleden ook mee kennis heb gemaakt in de RAV4. Het gaat om een 2.5-liter benzinemotor met 131 kW/178 pk en 221 Nm, gekoppeld aan een elektromotor, die 88 kW/120 pk en 202 Nm levert. Het systeemvermogen bedraagt hierdoor 160 kW/28 pk en daar kan de 1.660 kilo zware Camry prima mee uit de voeten. Hij haalt een top van 180 km/uur en doet 8,3 seconden over de sprint van 0 naar 100 km/uur. De motor is gekoppeld aan de bekende CVT traploze automaat. Als je niet teveel gas geeft, houdt de motor zich rustig. Hij is overigens ook handmatig te schakelen met de versnellingspook (geen flippers achter het stuur). De elektromotor assisteert waar het maar even kan. Ondersteunt bij accelereren, doet zijn werk op de eerste meters en als je met gevoel het

gaspedaal beroert, kun je best aardig wat kilometers puur elektrisch rijden en brandstof besparen. Nu we het daar toch over hebben. Van de beloofde 1 op 22,7 (geen WLTP) blijft altijd nog 1 op 17,7 over. Dat is echt zuinig! Europees De Camry is met name voor de Amerikaanse markt bedoeld, maar hij rijdt niet als een Amerikaan. En daarmee bedoel ik ‘als een deinend slagschip’. Dat komt omdat de Camry zijn onderstel deelt met de Corolla, C-HR en Prius. Dat de Camry geen sportauto is, mag duidelijk zijn. Toch stuurt hij lekker scherp en duidelijk. Hij is licht onderstuurd, maar dat is simpel te corrigeren. De afstelling in de standen Eco en Normal is aangenaam comfortabel, zonder afbreuk te doen aan de goede rijeigenschappen. In Sport reageert de Camry iets alerter en is wat steviger geveerd, maar zeker niet te hard. Eerder in deze test hebben we het al over de zeer uitgebreide veiligheidsuitrusting gehad en daar rekenen we de prima remmen ook toe. Conclusie Er is niets mis met SUV’s of crossovers, maar die missen wel een beetje de zakelijke chic van een sedan. De Toyota Camry heeft die zeker. Hij is bovendien heerlijk ruim van binnen, met op de achterbank royale ruimte. Tel daar de zuinige hybride-aandrijflijn en de fijne, comfortabele rijeigenschappen bij op en er zijn voldoende argumenten om voor de Camry te kiezen, zeker ook voor leaserijders.

De nieuwe Camry staat in onze showroom Kom langs voor een offerte!

Zonneveld Almere, De Huchtstraat 9 036-5343666 www.zonneveld-almere.nl


Te koop, te Te Te koop, koop, tehuur huur te h garageboxen met garageboxen garageboxe met zolder in zolder zolder inAlmere Almere in Al

BOX PLATINUM BOX PLATINUM

BEL ––2092 BELNU NU0800 0800 BEL 2092NU 08 WWW.GARAGEBOX.DIRECT WWW.GARAGEBOX.DIRECT WWW.GARAG

Profile for Rodi Media

test  

test

test  

test

Profile for rodimedia