Catàleg de la 8a Mostra d'Art Urbà de Roca Umbert Fàbrica de les Arts

Page 22

PLÀNOL DE ROCA UMBERT

Espai d’Arts

9

16 Bar

ys

Nau Dents de Serra

Arsènic

Tallers Blancs i Blaus

5

4 7 6

Carr er L

12

14

17

2

pan Com

Biblioteca

18 10

ENTRADA

luís

ENTRADA

ENTRADA

3

42

CAM

15

Centre Audiovisual

NAUB1

11 La 1 Tèrmica

rocaumbert.cat

8 ENTRADA

Carrer Mare de Déu de Montserrat

Carrer Enric Prat de la Riba

www.rocaumbert.cat c. Enric Prat de la Riba, 77 Granollers Telèfon: 93 861 49 41 Correu electrònic: espaidarts@rocaumbert.cat

43


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.