Page 1

Persoonlijk Vermogensbeheer

In alle rust verantwoord bouwen aan uw vermogen


Robeco Al meer dan 80 jaar zijn wij actief als belegger. We leren van successen, en ook van teleurstellingen. Onze beleggers zijn actief in Rotterdam, Chicago, Parijs, Zurich, Boston, New York, Mumbai en Hong Kong. Kennis en ervaring die we over de hele wereld opdoen, maken wij beschikbaar voor beleggers, groot of klein. Als beleggingsspecialist zijn wij er in alles op gericht om zo goed mogelijk zorg te dragen voor de vermogens van onze klanten. Uiteraard streven we daarbij naar een goed rendement, maar niet ten koste van alles. Risico’s in de hand houden is voor ons minstens zo belangrijk. Wij geloven in een verantwoorde beleggingsaanpak. Onze ervaring leert dat een langetermijnvisie zinvoller is dan kortzichtig winstbejag. Daarom richten wij ons ook op beleggingen die een duurzame maatschappij en economie voorstaan. Omdat wij geloven dat duurzame beleggingen op lange termijn bijdragen aan een solide rendement.


Het gemak van uitbesteden Om een beleggingsportefeuille constant goed ingericht te houden is veel aandacht en kennis nodig. De markt kan beweeglijk zijn waardoor je als belegger van uiteenlopende zaken op de hoogte moet zijn en blijven. Dat vraagt best veel van een belegger en is ook niet voor iedereen mogelijk. Geldt dat ook voor u? Dan laten we u graag kennismaken met Persoonlijk Vermogensbeheer. De manier van beleggen waarbij u mag vertrouwen op de kennis en ervaring van beleggers, voor wie beleggen dagelijkse kost is. Zodat u geen omkijken hebt naar uw portefeuille.

Iets voor u? – Bent u bereid om het beheer van uw vermogen uit te besteden? – Wilt u beleggen, maar hebt u niet voldoende informatie en ervaring om de juiste beslissingen te nemen? – Hebt u geen tijd om iedere week naar uw portefeuille te kijken? – Vindt u risicobeperking minimaal even belangrijk als rendement?

Uit onderzoek1 blijkt dat veel zelfstandige beleggers gemiddeld minder presteren dan de markt. De oorzaak wordt gezocht in de slechte spreiding van de portefeuille en de beperkte kennis van beleggers.

Is uw antwoord op een van deze vragen ‘ja’, dan past Persoonlijk Vermogensbeheer bij u.

Vermogensbeheer, wat houdt dat in? Uitbesteden betekent dat u het beheer van uw portefeuille helemaal uit handen geeft. Een team van specialisten bij Robeco beheert uw vermogen op verantwoorde wijze. Zo beleggen ze uw portefeuille wereldwijd in beleggingsfondsen voor de nodige spreiding. Dit gebeurt strikt volgens uw persoonlijke uitgangspunten. De balans tussen risico en rendement wordt daarbij goed in het oog gehouden. U hebt zelf geen omkijken meer naar uw beleggingsportefeuille

1

De Universiteit van Maastricht publiceerde in 2007 de resultaten van een langlopend onderzoek onder 70.000 internetbeleggers. Conclusie: slechte rendementen komen door teveel handelen, gebrek aan informatie, kennis en tijd.

Persoonlijk Vermogensbeheer | 3


Verantwoord rendement door actief beheer Met beleggen verwacht u uiteindelijk wel positief rendement. Hoeveel rendement u haalt, hangt uiteraard af van vele factoren. De marktontwikkelingen en uw persoonlijke uitgangspunten spelen hierbij een belangrijke rol. Als u kiest voor vermogensbeheer wordt uw portefeuille actief en verantwoord beheerd door beleggingsspecialisten. Zij weten op elk moment van de dag wat er speelt en kunnen in actie komen zodra dat nodig is. U mag vertrouwen op een uitgebalanceerde en voldoende gespreide portefeuille die afkoerst op uw einddoel, zonder dat u daarbij onverantwoorde risico’s loopt.

Altijd inzage in uw portefeuille U kunt op elk moment van de dag uw portefeuille inzien via uw persoonlijke pagina op onze website. Daarnaast ontvangt u van ons per post een kwartaalrapportage met een toelichting over de genomen beleggingsbeslissingen en het resultaat. Zo weet u altijd hoe uw beleggingen ervoor staan.

Heldere kostenstructuur Wat betreft de kosten staat u met Persoonlijk Vermogensbeheer niet voor verrassingen. Wij dragen continu zorg voor uw geld voor EUR 40 per maand en 0,05% over uw beheerde vermogen (inclusief BTW). Natuurlijk betaalt u geen transactiekosten voor aan- of verkopen die wij voor u doen. Voor opnames betaalt u opnamekosten van 0,4%. Tot slot kennen de geselecteerde fondsen in uw portefeuille standaard jaarlijkse beheerkosten, die conform de marktstandaard direct ten laste van het fonds gebracht worden. Uit de beheerkosten worden onder andere distributievergoedingen betaald. Wilt u hier meer over weten, kijk dan op www.robeco.nl/kosten.

4 | Persoonlijk Vermogensbeheer

De voordelen van Persoonlijk Vermogensbeheer – – – – – – –

Wereldwijde spreiding van uw portefeuille. Beleggingsexperts houden constant de markt voor u in de gaten. De verhouding tussen risico en rendement is optimaal. Gemak: uw beleggingen zijn in goede handen. Betrokken blijven via rapportages en transactieoverzichten. Vanaf 25.000 EUR2 mogelijk. Heldere kostenstructuur.

2 Houdt u er rekening mee dat de beheerkosten uw netto rendement mede beïnvloeden. Deze drukken minder op uw rendement naarmate uw inlegbedrag hoger is.


Bart Zeldenrust, portefeuillemanager vermogensbeheer, over risicobeheersing | Rendement is natuurlijk de leuke kant van beleggen, maar daar komt ook risico bij kijken. Omdat wij verantwoord met uw geld willen omgaan, hechten wij veel waarde aan risicotoetsing en risicobeheersing. |

Jeroen Blokland, portefeuillemanager vermogensbeheer, over trendfondsen | Met trendfondsen denken wij echt het verschil te kunnen maken in uw portefeuille. Hiermee kunnen we inspelen op interessante kansen en zo extra rendement genereren. |

Persoonlijk Vermogensbeheer | 5


Waarom Robeco?

Robeco is al ruim 80 jaar dĂŠ specialist in fondsbeleggen. Onze beleggers zijn er dagelijks mee bezig en stellen die kennis en ervaring graag beschikbaar voor u. En dat doen we op een manier die bij Robeco past: weloverwogen, gedegen en volgens een helder beleggingsproces. We streven daarbij naar verantwoord rendement; we spelen actief in op kansen en mogelijkheden, zonder het risico uit het oog te verliezen.

Wij geloven in fondsbeleggen

Trendfondsen

Wij geloven in fondsbeleggen als de beste manier voor gestructureerde vermogensopbouw. Daarom kiezen we voor een gevarieerde portefeuille met verschillende hoogwaardige fondsen, zodat wereldwijde spreiding geborgd is.

Wereldwijde spreiding is het sleutelwoord binnen uw beheerportefeuille. Maar daarnaast geloven we ook in het potentieel van beleggingstrends. Om die reden reserveren we ook ruimte in uw portefeuille voor trend­ fondsen. Deze fondsen focussen op kansrijke onderdelen op de mondiale markt zoals een bepaalde sector of maatschappelijke of economische ontwikkeling (denk bijvoorbeeld aan duurzame energie of schaarste).

Groot assortiment fondsen Met Persoonlijk Vermogensbeheer hebt u toegang tot een groot assortiment kwaliteitsfondsen van Robeco. Er zijn echter terreinen waar Robeco geen fondsen biedt, terwijl er op dat gebied wel goede vooruitzichten zijn voor beleggers. In het belang van uw portefeuille zullen we dan andere aanbieders inschakelen. Ook waar verwachte rendementen van Robecofondsen voor de invulling van uw portefeuille niet voldoende zijn, zullen we overgaan tot een keuze buiten Robeco.

6 | Persoonlijk Vermogensbeheer

De samenhang tussen rendement en risico Bij beleggen komt risico kijken. In welke mate hangt af van uw eigen bereidheid om risico te nemen. Dit leggen we vast in uw beleggingsprofiel. Bij Robeco doen we er alles aan om dat risico binnen de grenzen te houden die voor u acceptabel zijn. Risicobeheersing is dan ook een belangrijk fundament in het beleggingsproces. Daartegenover staat de wens om rendement te halen. De rendementsverwachtingen worden hoger naarmate u bereid bent om meer risico te accepteren.


Onderstaande tabel geeft de verhoudingen weer. Beleggingsprofiel Verwacht rendement *

Mogelijk verlies** (ondergrens)

Mogelijk rendement** (bovengrens)

Zeer offensief

8%

-35%

57%

Offensief

7%

-25%

45%

Neutraal

6%

-15%

33%

Defensief

5%

-10%

26%

Zeer defensief

4%

-3%

18%

*

Hier geldt een bruto jaarrendement, dus voordat beheerkosten worden berekend.

* * De onder- en bovengrenzen zijn berekend over een periode van een jaar met 97,5% zekerheid. In extreme marktomstandigheden kunnen de grenzen overschreden worden.

Persoonlijk Vermogensbeheer | 7


Hoe ziet uw portefeuille eruit? Als u een rekening voor Persoonlijk Vermogensbeheer wilt openen, willen we u graag eerst persoonlijk spreken. Met een volledig beeld van uw persoonlijke uitgangspunten kunnen wij uw portefeuille pas echt goed op uw wensen afstemmen.

Uw persoonlijke wensen als basis

Stap 1: Optimale samenstelling van de portefeuille

Om te beginnen, stellen we samen uw uitgangspunten vast in een adviesgesprek. Zo vragen wij u hoe u tegen financiën aankijkt, welk doel u voor ogen hebt, maar ook hoeveel risico u maximaal wilt accepteren. Met deze informatie komen we tot uw beleggingsprofiel. Met dit profiel kunnen we bepalen welke portefeuilleopbouw en fondsen het beste bij u passen. Uw geld wordt gespreid over aandelen, obligaties en een spaargedeelte. Binnen de beleggingscategorieën wordt nog een extra onderverdeling gemaakt zodat we nog beter kunnen inspelen op rendementskansen (zie ook onderstaande uitleg). Zo bouwen we samen met u een passende beleggingsportefeuille op.

Op basis van uw beleggingsprofiel bepalen we de optimale verhouding tussen de verschillende beleggingscategorieën.

Voorbeeld van een neutrale portefeuille Optimale samenstelling van een portefeuille (voorbeeld)

Aandelen 45% Obligaties 40% Liquiditeiten 15%

8 | Robeco


Stap 2: Invulling per beleggingscategorie Binnen elke beleggingscategorie kiezen we voor passende fondsen. Voor uw aandelenfondsen kiezen we voor een spreiding over de 4 beleggingsregio’s die binnen de beleggingswereld worden gehanteerd. Voor de obligatiefondsen kiezen we voor stabiele gespreide fondsen. Daarnaast voegen we in beide categorieÍn trendfondsen toe. Hiermee verwachten we extra rendement te behalen door te profiteren van specifieke marktontwikkelingen.

Hier ziet u een voorbeeldportefeuille voor een neutraal beleggingsprofiel (per 3 september 2009): Aandelenfonden

45,0

Regiofondsen Robeco European Conservative Equities

4,7

Fidelity European Larger Companies

6,1

Robeco Emerging Markets Equities

3,0

Robeco Emerging Stars Equities

3,0

Robeco Asia-Pacific Equities

4,1

ING North America Fund

9,8

Robeco US Premium Equities

9,8

Trendfondsen Robeco Energy Equities Obligatiefondsen

4,5 40,0

Basisfondsen Robeco Euro Credit Bonds

8,0

Robeco Lux-o-rente

12,0

Rorento

12,0

Trendfondsen Robeco Euro Bonds DHI Liquiditeiten

8,0 15,0

Persoonlijk Vermogensbeheer | 9


Starten met Persoonlijk Vermogensbeheer Als u Persoonlijk Vermogensbeheer overweegt, spreken we u graag om uw ideeĂŤn en verwachtingen te horen. U gaat natuurlijk niet over een nacht ijs en wilt weten waar u aan begint. In dit telefoongesprek nemen we uw persoonlijke uitgangspunten door en doen we u een voorstel in de vorm van een advies. Dit advies sturen we naar u toe, zodat u het op uw gemak nog eens kunt nalezen. Om te starten met Persoonlijk Vermogensbeheer is een handtekening voldoende om alles in gang te zetten. We nemen dan nog contact met u op om er zeker van te zijn dat alle benodigde informatie in orde is en om te melden dat uw rekening actief is.

Stappenplan voor een goede start 1. Telefonisch contact met beleggingsadviseur 2. Advies per post, inclusief benodigde formulieren 3. Retourneren formulieren (tussentijds overleg met adviseur is uiteraard mogelijk) 4. Adviseur neemt contact met u op in verband met eerste storting 5. Na uw eerste storting is uw rekening actief en gaan de beleggingsspecialisten voor u aan de slag

Hebt u interesse in Persoonlijk Vermogensbeheer? Neemt u dan gerust vrijblijvend contact met ons op. Telefonisch bereikt u ons via 0900 - 8040 (10 cpm). Onze adviseurs zijn op doordeweekse dagen bereikbaar van 08.00 tot 21.00 uur en op zaterdag van 09.00 tot 17.00 uur.

10 | Robeco


Belangrijke informatie Deze brochure is met zorg samengesteld door Robeco Direct N.V. Deze informatie is mede ontleend aan betrouwbaar geachte externe bronnen en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Robeco Direct N.V. is als bank geregistreerd bij De Nederlandsche Bank N.V. en als beleggingsonderneming bij de Autoriteit FinanciĂŤle Markten. Handelsregisternummer 24257977. De fondsen van Robeco zijn geregistreerd bij de Autoriteit FinanciĂŤle Markten te Amsterdam en beschikken indien noodzakelijk over vergunningen van de desbetreffende toezichthouders in de landen waar zij worden aangeboden.


Contact Robeco Postbus 2100 3000 CC Rotterdam T 0900 - 8040 (10 cpm) F 010 - 224 5900 I www.robeco.nl

Verantwoord Beleggen bij Robeco Verantwoord rendement. Robeco streeft naar verantwoord rendement door in al haar beleggingsprocessen en advisering rekening te houden met milieu, maatschappij en goed bestuur. En bovendien door voldoende aandacht te hebben voor risicobeheer en transparantie. Wij zijn ervan overtuigd dat wij hiermee voor onze klanten een betere risico-/ rendementsverhouding kunnen leveren. Dialoog. We gaan actief de dialoog aan met de ondernemingen waarin onze fondsmanagers beleggen. In deze dialoog willen we ondernemingen motiveren tot verbeteringen op het gebied van milieu, maatschappij en goed bestuur. Dit zal op lange termijn de waarde van de ondernemingen ten goede komen.

Producten. Robeco verkoopt producten die verantwoord zijn en zich op de lange termijn richten: verantwoorde beleggingsfondsen (van Robeco en andere aanbieders) en SAM duurzame themafondsen. In al onze beleggingen en advisering sluiten wij ondernemingen en beleggingsfondsen uit die in controversiële wapens beleggen. Risico. Robeco streeft spreiding van risico’s na en informeert u nauwkeurig over het verloop van uw beleggingen. Transparant. Robeco streeft ernaar om zo transparant mogelijk naar zijn klanten te zijn over het beleggingsbeleid, kosten, risico’s, rendementen, diensten en producten.

RD 7004-07’10

Verantwoord beleggen uitgelegd: www.robeco.nl

Vermogensbeheer van Robeco  

Vermogensbeheer is het gemak van uitbesteden. Als u uw vermogen uitbesteedt, geeft u het beheer van uw portefeuille volledig uit handen. Onz...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you