Page 1

T Tanques provisionals Les tanques provisionals d’obra són una de les instal·lacions més freqüentis tant en obra pública i privada, com en altres espais relacionats amb fires, exposicions, trànsit, i esdeveniments esportius.

conformitat amb la normativa NBE-AU-95. Gràcies al recobriment plastificat els panells queden completament protegits de la corrosió atmosfèrica prolongant la seva durabilitat i resistència. Opcionalment el client pot contractar un sistema combinat de seguretat, que sobre la base dels panells Defence® Plus inclogui d’altres elements perimètrics de seguretat com a concertina, doble línia de filferro de seguretat, etc.

TECNOLOGIA PRÒPIA

TRADICIÓ I INNOVACIÓ

Rivisa ha desenvolupat un tecnologia exclusiva per a la protecció i manteniment de les tanques i reixes. Es tracta del sistema de recobriment anticorrosiu

20.000 noves instal·lacions, l’equivalent a 2 milions de metres lineals de tancaments, es van sumar al 2006 a la xifra d’obres realitzades per Rivisa des de la seva fundació en 1984. Pionera en la introducció de l’enreixat de simple torsió a Espanya (Francisco Riviere Bonneton 1854), Rivisa és la primera empresa espanyola fabricant de tancaments metàl·lics, reixes, i barreres, i d’única del nostre país fundadora, juntament amb altres fabricants europeus, de l’European Perificar Perimeter Protecction Association: associació encarregada de regular i definir els estàndards de qualitat del sector, i assegurar que els processos de fabricació compleixen les condicions òptimes per a la seva instal·lació. Des dels seus inicis l’empresa ha apostat per la innovació i l’aplicació de noves tecnologies als processos de producció, sense renunciar a la utilització

de matèries primes de primera qualitat, i treballant amb les eines i maquinària més adequada a cada fase del producte. Aquests i d’altres projectes de recerca són el resultat de la inversió permanent en I+D i del treball que realitzen els enginyers i tècnics que formen part de l’equip humà de Rivisa; un equip que avui integren més de 180 persones i que contínua creixent. Sempre sota la premissa d’oferir un servei global que abasti la concepció i fabricació del producte, la comercialització i instal·lació, el servei postvenda, i l’assessorament al client durant totes les fases del projecte.

CREA EL TEU ESPAI Sota el lema “Crea el teu Espai” Rivisa ha desenvolupat una gran varietat de productes que s’adapten a les condicions i característiques tècniques de qualsevol tipus d’instal·lació: des de tancats metàl·lics, reixes, automatismes i barreres, portes lliscants i giratòries, i tanques d’obra, fins tancaments específics per a instal·lacions d’alta seguretat, o productes patentats d’última tecnologia.

Tanques residencials i rurals Les tanques de la línia de productes Lux® estan realitzades en malla metàl·lica de simple torsió, en malla electrosoldada plastificada, o bé en malla nuada rectangular.

Sistemes de Seguretat Defence® Plus és un nou sistema fabricat per Rivisa per a instal·lacions que requereixen un alt nivell de seguretat: aeroports, centres penitenciaris, instituts, aplicacions militars, i zones portuàries. Realitzat en malla rígida electrosoldada i amb tres tipus diferents de pals, el sistema Defence® Plus impedeix el pas d’objectes i l’escalada, garantint a més a més la visió lateral en angles oblics. Tant els pals de secció rectangular com els de perfil IPE, tenen una gran resistència de

El primer d’ells consta d’un recobriment plastificat en polièster polimeritzat i un recobriment galvanitzat. En el cas de Protecline Plus el recobriment és triple ja que entre el i la galvanització s’inclou una capa d’Epoxi ric en zenc. Tots dos sistemes garanteixen la durabilitat dels tancaments, evitant la necessitat de manteniment, sempre respectant el medi ambient ja que gràcies a aquests sistemes s’elimina tots els residus tòxics derivats del procés de neteja dels materials. Tots els productes de Rivisa compleixen amb els estàndards i normatives que estableix l’EPPA (European [[Perificar | Periposar | Periclavar] | Perimeter] Pretection Association), l’organisme europeu encarregat de regular les normes del sector. L’aplicació d’aquesta nova norma va suposar tot un repte per a Rivisa, ja que va modificar els mètodes de treball i va tornar a definir els objectius de l’empresa, enfocant les activitats cap a un augment de la seguretat de les persones.

Reixes Rivisa disposa d’una àmplia varietat de reixes, - Fax, Classic, Calitax, Nové, Ultra, Decor, etc. -, que ofereixen diferents solucions estètiques segons la tipologia del terreny. Habitatges i zones residencials, magatzems, fàbriques, estacions de tren, polígons i naus industrials, així com zones escolars, són alguns dels espais on més freqüentment Rivisa instal·la aquest tipus de tancaments. Una de noves aplicacions que Rivisa ha incorporat és el tancament específic per a piscines públiques i privades: la tanca Clopiscine®. Portes lliscants i giratòries Una altra de les línies de producte de Rivisa són les portes batents i lliscants. Les portes giratòries poden ser lleugeres o fortes. Totes les portes d’aquesta gamma compleixen amb la normativa CE requerida per a portes lliscants quan van instal·lades en àrees accessibles per a persones.

Reixes Nové,

Reixes Calitax

Reixes Decor

reportatge Rivisa  

Tots dos sistemes garanteixen la durabili- tat dels tancaments, evitant la necessitat de manteniment, sempre respectant el medi ambient ja q...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you