Page 1

Inhoudsopgave Van de bestuursbank Activiteitenkalender Rivierenbuurt Daar is-t-i dan; onze eigen website! Wat is er nieuw op www.derivierenbuurt.nl Even voorstellen Oproep aanspreekpunten per straat Verslag winterfeest 2010 Hondenbeleid in de stad Afvalwijzer 2011 Frits + Frats ! Lentekriebels Parkeerterrein Zaanstraat Lidmaatschap Halfjaarlijks buurtoverleg met stadsdeelbeheerder Oproep buurtschouw Verslag buurtvergadering Agenda Buurtvergadering Puzzeltijd! Kunst in de buurt Het houden van reptielen Buurtfoto Belangrijke (wijk-)informatie

3 6 7 8 9 11 12 14 16 17 18 19 22 25 27 28 34 36 38 41 43 44

Van de redactie In de afgelopen 3 jaren heeft onze (oud-) buurtbewoner Ronald Bock de eindredactie van de krant uitstekend uitgevoerd. Daarvoor bedankt! Hij is inmiddels verhuisd en dat betekent ook dat het stokje van de eindredactie overgedragen is. Die ligt nu bij mij. Ik zal mijzelf verderop in deze buurtkrant voorstellen. Met deze buurtkrant wil ik u uitnodigen om op 15 maart om 20.00 uur in het Talmahuis te komen. Hier krijgt u een presentatie van de nieuwe website en u krijgt te horen hoe we beter en sneller met onze buurt gaan communiceren. Tot slot nodigen we u uit om na te borrelen. Tot dan! Gerben van der Worp

1


colofon Pedicurepraktijk

Anjo Perfors Rijnstraat 22 9725 EV Groningen 050 5275554 / 06 41308606 Voetverzorging en voetmassage Met aantekening voor diabetici en reumapatiënten Behandeling in de stoel of bij u thuis, ook ’s avonds.

Schoonheidssalon Margje

Buurtvereniging de Rivierenbuurt heeft als doel: - Belangen behartigen - Informatie verspreiden - Deelname aan discussie van buurtbewoners bevorderen - Opvattingen en wensen van buurtbewoners verzamelen. Op onze website zijn de volledige statuten terug te lezen.

Bestuur Gea Koeling (vz), Ronald Bock, Erna Veldman en Geert Hovingh Kandidaten: Marcel Vehof, Karen Alons, Ineke Buist en Gerben van der Worp

Website www.derivierenbuurt.nl

Email & Kopij info@derivierenbuurt.nl

Naast de altijd vertrouwde behandelingen, reinigend, ontspannend, verzorgend, nu ook het adres voor - acne specialisatie (vergoeding ziekenfonds) - lymfe drainagemassages ( bv migrane) - bindweefsel massages ( voor huidverbetering ) - anti aging behandelingen Binnenkort ook electrisch ontharen mogelijk .Bel of mail voor vragen en afspraken. Schoonheidssalon Margje Rabenhauptstraat 28 Groningen 050-5253601 / 06-29513212 2

Postadres Postbus 11082 9700CB Groningen K.v.K. 40026846 Bankrekening Oplage 2500 stuks Distributie huis-aan-huis in de Rivierenbuurt Drukkerij Volharding De Rivierenbuurt 13e jaargang Copyright © 2011


Van de bestuursbank

De Rivierenbuurt: daar gebeurt het! Ik woon sinds 1998 in de Rivierenbuurt, het jaar dat dochterlief is geboren. Daarom onthoud ik dat jaartal waarschijnlijk zo goed . Het is nu een zondagochtend in februari 2011 – zoals u inmiddels wellicht gemerkt hebt is de zondag mijn favoriete schrijfdag – dus dat betekent dat ik nu ruim twaalf jaar onze buurt van binnenuit meemaak. De eerste jaren nauwelijks actief, want gezin en werken (in Groningen) slokte de tijd met gulzige teugen op. Na een paar jaar ging ik in Assen werken bij het Ministerie van LNV (nu EL&I) en toen gebeurde er wat. Ik reed iedere ochtend de stad uit en „s avonds weer in en begon het contact met de stad te missen. In deze periode ben ik mijn activiteiten in de Buurtvereniging gestart, tegelijkertijd overigens met een bestuursfunctie bij Vera. Eigenlijk sinds de bouw van de Rivierenstede gaat het hard met de ontwikkelingen in en rond onze buurt. Grote en kleine nieuwbouwprojecten zoals de Rivierenstede, de Heeren, appartementen en eensgezinswoningen in de Barestraat, de Goudriaan, Slinger en Dinkeltoren, maar ook kleine zoals de Lighthouses in de Rabenhauptstraat. Kijk maar eens omhoog op de hoek met de Hovenstraat, vlakbij de Geulstraat! En er staat nog meer nieuwbouw op stapel, bijvoorbeeld Geulstraat/Vechtstraat en Rivierenhof.

3


Van de bestuursbank (vervolg)

Vooral de ontwikkelingen rond de Rivierenstede hebben echt impact op het buurtgevoel gehad. De Rivierenbuurt heeft een hart gekregen, waar veel activiteit te zien is, het hele jaar door. Het gaat misschien nog niet zo heel voorspoedig met de verscheidenheid van winkels in de Rivierenstede zelf, maar er zijn in de Vechtstraat en de Rivierenhof wel veel andere nieuwe bedrijven gekomen. A propos winkels, er is een heel nieuwe boodschappenoptie opstaan op loopafstand: het station! Wist u dat je daar tegenwoordig brood, boeken, tijdschriften, DVDâ€&#x;s, tandpasta, paracetamol en nog veel meer kunt kopen? Ook â€&#x;s avonds en op zondag? HEEL handig soms. Ik ben blij met al deze ontwikkelingen tot nu toe. Waar ik met meer dan gemiddelde zorg naar kijk zijn de ontwikkelingen van het Project Zuidelijke Ring en het Stationsgebied. Het laatste project verkeert nog in een voorfase. Flink wat buurtbewoners draaien al meer dan een jaar mee in de klankbordgroep, wat in deze fase van plannen maken heel belangrijk is. Dank daar voor! Het Project Zuidelijke Ring is echter al veel verder! Sterker nog, voor de variant waar de bestuurders (Provincie, Gemeente en als bevoegd gezag Rijkswaterstaat) voor gekozen hebben, gaat het traject starten van de MilieuEffectRapportage. Dat betekent dat er geen andere varianten meer bekeken worden. En daar maak ik mij vooral druk over.

4


Van de bestuursbank (vervolg)

Want het ontwerp dat er nu ligt laat zien dat de Rivierenbuurt veel last gaat krijgen van de gevolgen van dit ontwerp. Want alle drukte blijft geconcentreerd rond het Julianaplein! Er wordt NIET gekeken naar andere routes om de verkeersstromen langs te leiden. Onder het mom: te duur. Waar krijgen wij last van? Ik zal de belangrijkste hoofdpijnpunten noemen: Er komen langs de volle breedte van de Rivierenbuurt 2 keer 5 rijbanen. Dat is 2 keer 2 tot 3 banen meer dan nu. De weg wordt ongeveer 2 keer zo breed en er wordt terrein van onze buurt voor opgeofferd; Er komt een afslag in onze buurt: vanuit het oosten, via de Maaslaan, over het Hoornse Diep. Dat betekent veel meer dan alleen bestemmingsverkeer door onze buurt! Veel verkeer pal voor deze woningen langs. Een deel van de rijbanen krijgt een helling. Dat betekent dat de motoren van de voertuigen veel harder moeten gaan werken, dus meer lawaai en uitstoot van ongewenste stoffen gaan veroorzaken; Er komen bij ons GEEN deksels. Het stokpaardje van onze wethouder levert bij ons niets op; Er komt nog veel meer verkeer langs onze buurt dan voorheen. De voorspellingen geven aan dat het aantal voertuigen groeit van 90.000 naar 120.000 voertuigen. Per dag. De buurtvereniging heeft de afgelopen maand de mogelijkheid aangegrepen deze zorg uit te spreken op twee momenten: de drukbezochte informatiebijeenkomst over het project in januari en de formele mogelijkheid om een zienswijze in te dienen voor het tracÊ- en MER traject. De pers heeft ons geluid goed opgepakt: het Dagblad van het Noorden, maar ook OOG-tv en Radio/TV Noord hebben hieraan veel aandacht besteed. Het komend jaar zullen er meer mogelijkheden komen om - formeel en informeel – het geluid vanuit de Rivierenbuurt te laten horen. Ik wil u alleen op het hart drukken: laat dat niet aan een paar mensen over. Stel u voor wat voor effect de plannen op uw leef- en woonplezier gaat geven en laat uw stem ook horen! Individueel of samen met de buurtvereniging. Tijdens de Buurtvergadering van 15 maart gaan we hier tijd aan besteden. Gea Koeling Ps: ik zal niet zo snel een linkje aanbevelen, maar deze is toch wel heel handig en grappig: www.mijnstraat.nl. Dan kunnen we elkaar nog gemakkelijker vinden. 5


Activiteitenkalender Rivierenbuurt

15 maart 2011: Buurtvergadering Verderop in deze buurtkrant is de agenda voor deze buurtvergadering opgenomen. Ook de notulen van de vorige buurtvergadering vindt u in deze editie.

April 2011: Lentekriebels Organiseer samen met je buren en/of straat een grote schoonmaak van de straat, stoep, voortuintjes of brandgang, alles mag! De buurtvereniging kan helpen met tips ten aanzien van subsidie aanvragen en het lenen van materialen bij de gemeente.

Zaterdag 18 juni 2011: Buurtfeest Zomerfestival in het Dinkelpark. Met een markt voor iedereen die producten, kunst en advies wil presenteren en uiteraard ook weer een rommelmarkt in samenwerking met de Widarschool.â€&#x; Vanaf 3 uur tot middennacht zal er weer veel muziek zijn op het grote podium, maar ook in het park.

Zaterdag 24 september 2011: Nationale Burendag Organiseer samen met je straat een gezellige borrel! Zet wat parasols in de straat, iedereen neemt zâ€&#x;n drankje, hapje en eventueel een stoel mee en zo heb je in een klap een gezellige middag/avond. Wil je het groter maken? Vraag dan subsidie aan bij het Oranjefonds!

Oktober 2011: Buurtvergadering Houd de buurtkrant van oktober 2011 goed in de gaten. Hierin wordt de agenda voor deze buurtvergadering opgenomen. De notulen van de vergadering van maart vindt u in de editie van juni.

Zaterdag 10 december 2011: Snert & Zoopie Winterfeestje op het winkelplein Rivierenstede. De 4e alweer. Komt allen!

6


Daar is-t-i dan; onze eigen website!

In deze buurtkrant leest u vier keer per jaar over uw buurt. En dat moet u ook zeker blijven doen. Maar we kunnen ons voorstellen dat u vaker en op andere momenten op zoek bent naar informatie over de Rivierenbuurt . Dat kan! Met dank aan de Gemeente presenteren we:

http://www.derivierenbuurt.nl Op deze site vindt u informatie over activiteiten en dienstverlening in onze wijk. De rivierenbuurt is volop in beweging en we willen u graag op de hoogte houden van alle plannen en ontwikkelingen. Daarnaast willen we nieuwe en oude bewoners graag nader laten kennismaken met de wijk. Dat doen we met foto's en verhalen. En uiteraard gaan we graag via deze site met u in gesprek. De site zal dan ook de komende tijd veranderen. Want we horen graag van u welke informatie u mist. En we hopen natuurlijk dat de website naast buurtfeest en -krant u als bewoners zal verbinden. Dat kan alleen als de site niet alleen actief bezocht, maar ook actief onderhouden wordt. We zijn daarom nog op zoek naar een webmaster/redacteur. Heeft u gevoel voor taal, feeling met internet en wilt u uw steentje bijdragen aan een levendige wijk? Meldt u dan direct aan bij ons aan via:

info@derivierenbuurt.nl De site is opgebouwd in een zeer gebruiksvriendelijk CMS, dat ook nog veel mogelijkheden biedt voor aanpassingen en uitbreidingen.

7


Wat is er nieuw op www.derivierenbuurt.nl

We hebben zoveel verschillende onderwerpen te bespreken over onze buurt, en zijn zoveel mensen en zoveel meningen. Dit past nooit allemaal meer in deze krant. Daarnaast kunnen we sneller communiceren via internet. Daarom hebben we er voor gekozen om een aantal onderwerpen verder uit te diepen op onze website. Dit en veel meer is te vinden op http://www.derivierenbuurt.nl: Foto’s van Snert & Zoopie Zoek uzelf terug tussen alle mensen en kijk of u andere bekenden ziet. Was je niet op dit feest? Je kunt hier nog zien wat je allemaal hebt gemist. Agenda We zetten alle belangrijke data voor u op onze website. U hoeft dus niets te missen! Foto’s van de buurt Heeft u zelf ook mooie foto‟s van de buurt, stuur ze dan op naar info@derivierenbuurt.nl Nieuwsberichten Zodra er nieuws is, wordt dat door de redactie geplaatst. Geschiedenis van de wijk Never forget where you came from. En dat onze wijk een belangrijk onderdeel is van de stad, kun je op onze site lezen. Gemeentelijke informatie Niet te vergeten, belangrijke telefoonnummers en adressen.

Wij willen de website als actief medium gebruiken. Ingekomen brieven en reacties zullen zo snel mogelijk geplaatst worden. In de volgende buurtkrant krijgt u een overzicht van de nieuwe onderwerpen.

8


Even voorstellen

In de buurtkrant van oktober 2010 hebben we een oproep gedaan aan buurtbewoners om zich in te zetten voor de buurtvereniging. In de vorige buurtkrant heeft u een korte introductie van vier nieuwe bestuursleden kunnen lezen. In deze buurtkrant stellen ze zich nog eens uitgebreid aan u voor! Ik ben Karen Alons, woon een dikke 13 jaar in de Rivierenbuurt, in het huis met de klok (Rabenhauptstraat), samen met Bert. Voor mij was dit aanvankelijk een mooie plek in de stad, dicht bij het centrum, zo de stad uit, met de auto of met het openbaar vervoer. Pas een jaar of 3 geleden zag ik hoe mooi de wijk op zich eigenlijk is. Oude originele huizen, een mooie mix van oude en jonge mensen en al wat er tussenin zit. En er gebeurt veel wat de buurt kan raken, uitbreiding ringweg, stationsgebied, herinrichting van straten‌ Dat heeft gemaakt dat ik me actiever voor de buurt wil gaan inzetten en me heb aangemeld voor het bestuur. Ik ben algemeen bestuurslid met als speciaal aandachtsveld, het meer betrekken van de bewoners bij de buurt. Hiervoor heb ik een oproep gedaan in het buurtkrantje van december. Gelukkig zijn er al wat aanmeldingen, maar nog niet voldoende. Elders in dit krantje volgt nog een nieuwe oproep. Ineke Buist Sinds april 2009 woon ik in de Barestraat in onze mooie Rivierenbuurt. Na een sabbatical, wat omzwervingen in Afrika, een vakantiehuis, was het wel weer erg fijn om een eigen plek in de leuke stad Groningen te hebben. Sinds de komst van de weg onder het Julianaplein ben ik vanuit de Rivierenbuurt richting A28 in no time op mijn werk in Zuidlaren. Hiervoor heb ik een tijdje in een Drents dorp gebivakeerd. Ook leuk, maar zoals bij velen bekend "er gaat niets boven...." Bij het zien van de vacature voor secretaris in de buurtkrant werd ik enthousiast! Een actieve club mensen die leuke dingen organiseren! Het buurtfeest, snert en zoopie, maar niet in de minste plaats actief betrokken zijn bij de problematiek in de wijk. Klein en Groot. Het geeft me een mooie kans om nog meer buurtgenoten te leren kennen en een bijdrage te leveren aan een zeer actieve betrokken buurtvereniging. Tot ziens bij de Plus, het buurtfeest of ergens anders in de wijk.

9


Even voorstellen (vervolg)

Marcel Vehof Hallo allemaal, Ik ben Marcel, 37 jaar en werkzaam als freelancer in de ICT. Al sinds 1998 woon ik in de Rivierenbuurt, na mijn studie aan de RUG net een jaar aan het werk kocht ik mijn eerste huis, een prachtige bovenwoning aan de Parkweg. De eerste vele jaren kende ik wel mijn directe buren maar verder eigenlijk niemand in de buurt. Ik vond het ergens wel jammer, maar ach ja… De laatste jaren ben ik toch veel meer betrokken geraakt bij de buurt, door thema‟s die me raken, zoals de studentenhuisvesting en de ontwikkeling van het stationsgebied. Ook zijn we in ons blok bezig met de renovatie van de brandgang, wat de leefbaarheid zeker gaat bevorderen. Hiervoor hebben we een flinke subsidie van de gemeente gekregen! Ik wil de buurtvereniging behulpzaam zijn bij het verder uitrollen van dit soort initiatieven. Daarnaast ben ik voor de buurtvereniging bezig de nieuwe website op te zetten. Dus hou www.derivierenbuurt.nl maar eens in de gaten! Gerben van der Worp Nogmaals staat mijn naam in de krant, maar deze keer met een foto. Ik heb 8 jaar aan de Hereweg gewoond en toen het tijd was om te verhuizen ben ik de straat overgestoken naar de Rivierenbuurt. Nu woon ik al weer 2,5 jaar aan de Ijsselstraat. Doordat ik veel thuis werk, ben ik veel in de buurt en hou ook erg van deze buurt. Natuurlijk zijn de praktische kanten in de buurt voor mij ook erg belangrijk, zoals een supermarkt, snackbar en een café. Ik heb mij aangemeld bij de buurtvereniging om meer mensen in de buurt te leren kennen en wat meer betrokkenheid te krijgen in de buurt. Het lijkt vooral moeilijk om de al maar groeiende studentenpopulatie betrokken te krijgen bij de buurt. Wij willen met de buurtvereniging laten zien dat wij er voor iedereen uit de buurt zijn. Dus als je als student, maar natuurlijk ook als niet-student, suggesties hebt voor ons, dan kun je dat mailen naar: info@derivierenbuurt.nl

10


Oproep aanspreekpunten per straat

In december heb ik jullie, buurtbewoners, uitgenodigd om aanspreekpunt/ contactpersoon van de straat te worden. Dit heeft een paar contactpersonen opgeleverd, maar nog lang niet genoeg. We willen als bestuur van de buurtvereniging graag per straat een contactpersoon om ons te ondersteunen. Hierbij kunt u denken aan:  praktische hulp bij bijvoorbeeld de buurtfeesten  meedenken met zaken die een of enkele straten betreffen, bijvoorbeeld de herinrichting van een straat  of het inzetten van uw deskundigheid voor de buurt Zonder dat u direct een (meer tijd vragende) bestuursfunctie op u neemt. Afhankelijk van waar u zich voor wilt inzetten, vraagt het u maar een paar uurtjes per jaar en daarmee kunt u nét het verschil maken voor onze buurt. En het is leuk, je krijgt meer contact met mensen in de buurt en weet als eerste wat er speelt. Je kunt je aanmelden bij het e-mailadres: info@derivierenbuurt.nl

Steentilstraat 27

Parkweg 110

9711 GK Groningen

9725 EM Groningen

Tel: 050 - 312 32 51

Tel: 050 - 526 81 11

Fax: 050 - 318 20 42

Fax: 050 - 326 28

www.labouquetterie.nl

84

11


Verslag winterfeest 2010

Voor de derde keer heeft de buurtvereniging afgelopen winter een “Snert & Zoopie” feestje georganiseerd. En dit jaar was het een echt winterfeestje, want op 11 december werd er al volop geschaatst en de eerste marathons op natuurijs waren al verreden. Om 10 uur begon de dag met het plaatsen van een kerstboom, ook dit jaar gesponsord door “La Bouquetterie Fleurs”. Er stond die dag behoorlijk wat wind, waardoor een kleine party tent de lucht inging en helaas niet meer gered kon worden. Daarvan geleerd hebbende, werden de twee grote tenten goed verankerd. Daarbij ging de wind in de loop van de middag wat liggen, waardoor het ook wat aangenamer werd. Vrijwilligers uit de Slinger verzorgden ook dit jaar weer de oliebollen en de constante rij mensen voor de oliebollenkraam zei genoeg over de smaak en kwaliteit! Ook de snert van Quick ‟n Tasty ging er goed in, en dit alles onder het genot van een glühwein, kwast of chocolademelk van de Klikspaan. De muziek was wederom geweldig; Erwin de Vries, geboren zanger, tekstschrijver, componist en gitarist. Uiteraard zong hij veel van zijn nieuwe Groningstalige kerstplaat “Kerst mit de Vrais”, maar hij speelde ook nummers van zijn albums “Dichter in mie” en “Doe”. Het was goed om te zien dat er dit jaar zoveel nieuwe gezichten rond de vuurkorven stonden.

12


Verslag winterfeest 2010 (vervolg)

Buren hadden afgesproken om samen naar het plein te gaan en dat is precies het doel van zo‟n feestje: je buren wat beter leren kennen! Tegelijkertijd is er de mogelijkheid om kennis te maken met andere buurtbewoners. Rond 6 uur was alle voedsel en drank weer schoon op en konden bestuursleden en vrijwilligers beginnen met afbreken en opruimen. Om 7 uur was het plein weer netjes en kon iedereen naar huis, of toch nog even naar de kroeg voor een afzakkertje … of twee. Kijk voor alle foto‟s op onze website http://www.derivierenbuurt.nl

Advertentie CURVES GRONINGEN CENTRUM VOEGT ZUMBA TOE IN HET CIRCUIT VOOR EEN WAANZINNIG EFFECTIEVE WORKOUT

Probeer gratis een week Curves Circuit met Zumba Fitness! GRONINGEN. Al miljoenen vrouwen verloren gewicht en kwamen in vorm met Curves, ’s werelds grootste 30-minuten fitnessfranchise voor vrouwen én Zumba, de dansfitness expert. Nieuw is het Curves Circuit met Zumba Fitness die het beste van Curves en Zumba samenbrengt voor een waanzinnig effectieve workout: het enige 30-minuten fitness programma die de dansbewegingen van Zumba combineert met de bewezen krachttraining van Curves. Om alle vrouwen uit Groningen en omgeving dit fenomeen zelf te laten ervaren, kan men nu gratis een week lang aanschuiven in het circuit. Minet Bakker, eigenaresse van Curves Groningen Centrum: “Het Curves Circuit met Zumba Fitness is speciaal voor Curves ontworpen. De unieke training combineert het bewezen krachttrainingsprogramma van Curves – waar je per workout tot zo’n 500 calorieën in slechts 30 minuten kunt verbranden – met de eenvoudige dansbewegingen van Zumba. Op de vrolijke Latijns en internationaal geïnspireerde muziek werken vrouwen op een gezellige manier aan hun gezondheid en blijven zo in vorm.” 13


Hondenbeleid in de stad

In december 2010 hebben hondenbezitters, bewonersorganisaties en verder iedereen die reageerde op de oproep om locaties aan te dragen voor hondenuitlaat- en uitrengebieden, een brief of mail ontvangen met een voorstel voor nieuwe hondenuitlaat- en uitrengebieden in de stad. In reactie op deze brief zijn bijna 600 aanvullingen en opmerkingen binnengekomen. Er tekent zich een duidelijke lijn af in de reacties: veel mensen hebben aangegeven moeite te hebben met het aanlijngebod en vinden dat er in hun wijk te weinig uitrengebieden staan ingetekend. Meer en grotere uitrengebieden Uit de reacties kwam naar voren dat veel hondeneigenaren ontevreden zijn over het aantal hondenuitrengebieden. Ook de omvang ervan is wat veel mensen betreft ontoereikend. De gemeente wil hondenbezitters tegemoet komen door aan de hand van de binnengekomen suggesties de locaties voor hondenuitrenen uitlaatgebieden nog eens zorgvuldig te bekijken en waar mogelijk te verruimen. Nieuwe hondenregels gaan later in Het afwegen, bespreken en inpassen van nieuwe suggesties is een tijdrovende klus. Daarom gaan de regels (hondenpoep opruimen, opruimmiddel mee) later in dan de oorspronkelijk geplande datum van 1 maart. Het is de bedoeling dat de nieuwe regels nu op 1 mei 2011 ingaan. Hoe gaat het nu verder? De gemeente werkt nu aan een nieuwe indeling van de hondenuitlaat- en uitrengebieden. Alle hondenbezitters ontvangen een kaart met de uitlaaten uitrengebieden in hun wijk, plus een overzicht van de spelregels. Ook krijgen alle betrokkenen een reactie van de gemeente bij de aangedragen 14


opmerkingen, bezwaren en aanvullingen die zijn binnengekomen. Al deze informatie is dan ook op mijnwijk.groningen.nl te vinden. In het kort gaat het om de volgende spelregels: overal in de stad zijn honden aangelijnd, behalve in de daarvoor speciaal aangewezen uitrengebieden. Verder geldt overal in de stad een opruimplicht voor hondenpoep, behalve in de aangewezen uitlaat- en uitrengebieden. Ook in de goot, naast een trottoir, mag hondenpoep blijven liggen. Iedereen die met een hond wandelt, moet een opruimmiddel bij zich hebben.

In onze buurt zijn drie plaatsen aangewezen waar de honden uitgelaten mogen worden en waar de hondenpoep niet opgeruimd hoeft te worden. Dit zijn het grasveld achter de Parkweg bij het parkeerterrein, het gebied tussen het Fongerspad en de vijver achter het Talmahuis en de Lekstraat en de strook en de vijver met aansluitend naast het fietspad tussen het tunneltje bij de papiermolen en de Hereweg. Voor een duidelijke kaart waar u loslopende honden kunt verwachten kijkt u op onze website www.derivierenbuurt.nl.

15


Afvalwijzer 2011

Kleding, textiel en schoenen Wordt op de aangegeven dagen opgehaald. Zet de rode zak om 8.30 uur aan de straat. Inzamelaar: Goudgoed Telefoon: 050 – 526 68 81

Oud papier Wordt op de aangegeven dagen opgehaald. Zet het oud papier om 17.30 uur aan de straat. Inzamelaar: Drumfanfare VIOS Telefoon: 050 – 5418 54 51 06 – 2785 6691

02 06 04 01

22 19 24 28

maart april mei juni

maart april mei juni

Standplaats Chemokar Vechtstraat, bij het winkelplein Rivierenstede. 18 mei 15.00 - 15.30 uur Omdat er maar 2 keer per jaar in de Rivierenbuurt wordt ingezameld, geeft de gemeente de volgende alternatieven op het Helperplein: 14.30 - 15.30 uur

19.00 - 20.00 uur

17 maart

3 maart

28 april

16 juni

26 mei Grofvuil U kunt uw grofvuil digitaal of telefonisch aanmelden. Per jaar kunt u twee keer gratis uw grofvuil laten ophalen. Voor de derde en volgende keren worden kosten in rekening gebracht. Via de website http://www.grofvuilmelden.nl of telefonisch op 050 367 10 00 Ook de voorwaarden kunt u op deze website vinden.

16


Frits + Frats !

17


Lentekriebels

Stadsbrede voorjaarsschoonmaak 1 t/m 29 april Inschrijving LenteKriebels 2011 gestart Vanaf vandaag kunnen mensen zich inschrijven voor de jaarlijkse voorjaarsschoonmaak LenteKriebels. Dit jaar is de stadsbrede actie van 1 tot en met 29 april. Iedereen kan zich aanmelden; buurtbewoners, (sport-)clubs, collega’s, scholen, enz. Meedoen aan LenteKriebels betekent gezamenlijk een paar uur de handen uit de mouwen steken om in je eigen buurt zwerfvuil op te ruimen en stoepen te vegen. De boel weer aan kant. Vorig jaar deden verspreid over alle wijken van Groningen 4.750 Stadjers mee, van jong tot oud, in 128 acties. Aanmelden kan tot 11 maart via de website www.groningen.nl/lentekriebels. De succesformule van LenteKriebels is volgens de deelnemers vooral het samen opruimen van hun omgeving: mensen leren elkaar kennen, nieuwe bewoners vinden hun weg, plannen worden gemaakt om samen nog meer dingen te ondernemen en ondertussen worden de wijken schoner. Gemeente en Stiel werken nauw samen om in de wijk acties met kinderen en buurtbewoners te organiseren. Het thema van LenteKriebels 2011 is kunst. ZUSJE van Net als vorig jaar is het „ZUSJE van LenteKriebels‟ ook weer van de partij. Dat begint op zaterdag 12 maart met de Landelijke Opschoondag. En in de Week van Nederland Schoon, 14 tot en met 18 maart, kunnen vooral scholen meedoen om de schoolomgeving en een deel van de buurt op te ruimen. De gemeente ondersteunt de acties met opruimmateriaal als grijpertjes en bezems en zorgt er voor dat het afval wordt afgevoerd. Deelnemers kunnen subsidie krijgen. Een groep van 5 tot 10 deelnemers krijgt maximaal € 100,- , een groep van 11 tot 20 deelnemers maximaal € 200,- en een groep van 21 of meer deelnemers maximaal € 250,-. De subsidie moet worden aangevraagd via het subsidieformulier op de website www.groningen.nl/lentekriebels. 18


Parkeerterrein Zaanstraat

Stand van zaken Met ingang van 1 januari 2011 is de P&R functie van het parkeerterrein Zaanstraat komen te vervallen. Met de totstandkoming van het nieuwe P+R-terrein Hoogkerk, is de P&R-capaciteit van de Zaanstraat niet meer nodig. Een nieuwe invulling van het parkeerterrein Zaanstraat is nog niet gegeven. Het parkeerterrein blijft beschikbaar voor het lang parkeren met de huidige tariefstelling welke hier van kracht is. Enkel de P&R-functie is komen te vervallen. De tariefstelling per 1 januari 2011 is als volgt: € 2,40 voor de eerste vier uur, daarna voor het vijfde uur € 1,40. Bij een parkeerduur van zes uur of meer geldt een dagtarief van € 13,00

19


P&R-gebruikers die opstapten bij het terrein Zaanstraat, hadden ook de gelegenheid om gebruik te maken van de parkeerplaatsen gelegen ten Noorden van de Parkweg onder het Emmaviaduct. Het betaald parkeerregime onder dit viaduct was hetzelfde als de tariefstelling op het parkeerterrein. Door het vervallen van de P&R-functie van het parkeerterrein, is deze P&R-functie ook voor de parkeerplaatsen onder het viaduct komen te vervallen. De parkeerplaatsen onder het viaduct vallen inmiddels onder het betaald parkeren gebied “de Rivierenbuurt”.

Ook de vergunninghouders Rivierenbuurt mogen nu parkeren onder het viaduct.

Onder het viaduct is een parkeerautomaat aanwezig waarbij het tarief voor gebruik van de P & R0-functie van kracht was. De parkeerautomaat is inmiddels aangepast voor het tarief welke dan geldt voor het betaald parkeren regime Rivierenbuurt, maximaal 2 uur parkeren á € 1,50 per uur.

20


21


Lidmaatschap

Met de vorming van een nieuw bestuur, worden er ook bestaande zaken opnieuw bekeken, waaronder onze statuten. Bij de oprichting van de Buurtvereniging de Rivierenbuurt in 1979 zijn regels voor de buurtvereniging vastgelegd in de statuten; regels rond het doel van de vereniging, het lidmaatschap, het bestuur en de algemene ledenvergadering. Deze kunt u vinden op onze site, www.derivierenbuurt.nl Het lidmaatschap blijft gratis! In dit krantje en op de site vindt u een inschrijfformulier. Het formulier in het krantje kunt u ingevuld en getekend inleveren op de Algemene ledenvergadering, of in de bus gooien bij Ineke. Als u het formulier van de site invult, kunt u het uiteraard digitaal versturen. Vul a.u.b. het formulier in, hoe meer leden hoe sterker we staan.

22


Inschrijfformulier lidmaatschap Buurtvereniging de Rivierenbuurt

Naam* Adres* Telefoonnummer E-mail Datum* De buurtvereniging kan mijn hulp inroepen voor:

Praktische hulp: ja/ nee Speciale punten voor mijn straat: ja/ nee Deskundigheid: ja/ nee Specialisme:

Handtekening*

* = verplicht invullen 23


24


Halfjaarlijks buurtoverleg met stadsdeelbeheerder

Twee keer per jaar heeft een afvaardiging van de buurtvereniging een overleg met de stadsdeelbeheerder Harry Delemarre. Tijdens dit overleg worden diverse zaken besproken. Indien nodig, schuift Theo Helmus, opzichter Milieudienst Zuid, aan om de zaken betreffende de milieudienst te bespreken. Als afsluiting wordt er een schouw door de buurt gehouden en worden een aantal aandachtslocaties bezocht. De eerstvolgende vergadering is in april 2011, maar dat betekent niet, dat er niets te melden valt. Dode boom Rijnstraat De dode boom is afgelopen winter gekapt. Alhoewel er niet direct gevaar voor de omgeving was, hoeven omwonenden niet meer bang te zijn dat de boom het met een storm begeeft. Vernieuwing riolering in de Rivierenbuurt In 2011 zal een begin worden gemaakt met het opknappen van de riolering. Werd er eerder nog gesproken over het vervangen van het riool, na onderzoek is gebleken dat in de meeste straten het opknappen van het riool voldoende is. Dat betekent dat er een kunststof binnenbekleding (kous) wordt aangebracht. Dit brengt minder overlast omdat de weg niet opengebroken hoeft te worden. Op moment van schrijven zijn nog geen exacte data bekend. De volgende straten komen in 2011 aan de beurt: Berkelstraat, Rijnstraat, Lingestraat, IJsselstraat, (westelijk) deel van de Parkweg. Verder zal in een aantal van deze straten gelijktijdig de boomstructuur worden verbeterd. Reconstructie Parkweg (tussen Hoornsediep en Spaarnestraat) Dit zal gelijktijdig met het opknappen van de riolering plaatsvinden. Binnenkort zal de werkgroep weer uitgenodigd worden voor een gesprek; het ontwerp van vorig jaar geldt nog steeds. Daarna volgt een inspraakavond en volgt het collegebesluit. De verwachting is dat er in het najaar 2011 begonnen kan worden. Herinrichting Vechtstraat De herinrichting zal in 2012 plaatsvinden. De eerste gesprekken met de projectleider over een mogelijk ontwerp hebben ondertussen plaatsgevonden. Bewoners van de Vechtstraat hebben in januari een brief van de buurtvereniging gehad met het verzoek mee te denken. Ondertussen heeft zich een team gevormd bestaande uit 6 personen. In 25


dit team zitten zowel ondernemers als bewoners. We verwachten tijdens de buurtvergadering in maart een tekening te kunnen presenteren. Klooster Het Klooster is sinds september 2010 te koop. Zover bij de buurtvereniging bekend, zijn hier nog geen concrete ontwikkelingen te melden. Hondenuitlaatbeleid De aangekondigde startdatum van het nieuwe hondenbeleid van 1 maart is verschoven naar 1 mei. Vanaf die datum geldt in de hele stad een opruimplicht van hondenpoep. Daarop zal worden gecontroleerd. Uitzondering op de opruimplicht zijn de aangewezen uitrengebieden en uitlaatzones. Ook in de goot, naast een trottoir, mag hondenpoep blijven liggen. (Zie elders in deze krant voor meer informatie) Groenonderhoud De buurtvereniging verwacht binnenkort een brief en wijkkaart van de Gemeente met daarin aangegeven waar de aanpassingen op het groenonderhoud gaan plaatsvinden. Reden is dat er gekort is op de begroting. Voor zover nu bekend, houdt dit voor de Rivierenbuurt in dat de grasstrook tussen de Maaslaan en de Rijksweg Ring Zuid niet of minder gemaaid zal worden, of eigenlijk minder geklepeld (maaisel blijft liggen).

10- Jarig bestaan, Een nieuwe naam, Een nieuwe vestiging erbij, Vanaf 1 februari gaan we door onder de nieuwe naam, Fysiocompleet, met een nieuw logo en met een extra vestiging in de Oosterpoort, ons adres in de Rivierenbuurt blijft gelijk. Het adres in de Oosterpoort: Meeuwerderweg 2 9724 ET Groningen Tel:050-3641922 Het adres in de Rivierenbuurt: Merwedestraat 54 9725 KE Groningen Tel: 050-5270007

Kijkt u voor informatie op www.fysiocompleet.nl, e-mail info@fysiocompleet.nl 26


Oproep buurtschouw

Sinds enkele jaren onderhoudt de gemeente Groningen de openbare ruimte aan de hand van het BORG, het „Beheerplan Openbare Ruimte Groningen‟. In dit beheerplan zijn de kwaliteitseisen vastgelegd waar de verschillende elementen van de openbare ruimte aan horen te voldoen. Stadsbeheer en Milieudienst stemmen hun planning en werkzaamheden af op het BORG. De resultaten worden jaarlijks beoordeeld in een zgn. „schouw‟ door medewerkers van Stadsbeheer en burgers Evenals vorig jaar wordt er een schouw gehouden door bewoners zelf, de burgerschouw. Het resultaat van de schouw wordt gerapporteerd aan de wethouder. Het gemeentebestuur bepaalt dan de aanpak en de prioriteiten. Die komen in het uitvoeringsprogramma voor het volgende jaar. Met de burgerschouw hebben we veel positieve ervaringen. Daarom gaan we er graag mee door. Wij vragen vrijwilligers die medio mei, juni 2011 een stukje stad willen beoordelen aan de hand van de BORG-criteria. Dat houdt het volgende in. · Meedoen aan de informatie- en opleidingsdag begin mei, ‟s middags of ‟s avonds. · Het lopen van een schouwroute in koppels van twee. Tijdbeslag maximaal 12 uren in de periode 15 mei - 30 juni 2011. In eigen buurt of elders in de stad. Met uw voorkeur wordt zoveel mogelijk rekening gehouden. · Beoordeling tijdens de route op standaardformulieren, eventueel aangevuld met eigen opmerkingen. · Desgewenst ook welkom bij de evaluatie-bijeenkomst, in november 2011. · Deelname wordt „beloond‟ met een bescheiden onkostenvergoeding.

Als dit u aanspreekt en als u zich hiervoor vrij kunt maken nodigen wij u graag uit voor deze burgerschouw 2011. Graag uw reactie, vóór 15 april aanstaande, aan Leen Criens (050 367 8453 / h.criens@roez.groningen.nl) van Stadsbeheer.

27


Verslag buurtvergadering

Datum: Locatie:

18 oktober 2010 20:00 uur Talmahuis, Merwedestraat 54

Aanwezig:

Gea Koeling, Erna Veldman, Bram Sandbergen, Gonnie Zuidema, Geert Hovingh, ca 30 leden.

Afwezig: Voorzitter: Notulist:

Geert Hovingh Gea Koeling Ronald Bock

Opening De voorzitter opent de vergadering om 20:02 met wederom een korte voorstelronde van het bestuur. Vaststellen agenda Mededelingen Gea kondigt het vertrek van Bram en Gonnie aan. Bram neemt als eerste het woord en legt uit waarom hij gaat stoppen. Dit heeft te maken met zijn nieuwe baan. Gonnie krijgt het te druk met haar opleiding. Ze begint aan de masterfase van haar studie en heeft zodoende niet voldoende tijd meer. Beiden blijven wel helpen waar mogelijk. Gea kondigt aan dat er op dit moment 3 nieuwe kandidaten zijn waarmee het bestuur op dit moment in gesprek is. EĂŠn daarvan zal de functie van secretaris vervullen. Notulen van de vorige vergadering Er zijn geen vragen/ opmerkingen ten behoeve van de notulen. Deze worden vastgesteld. Sociaal Buurtbeheer Jerry Messelina (projectleider) neemt het woord om uitleg te geven over het sociaal buurtbeheer in Groningen. Hij legt uit wat de werkzaamheden van onze buurtconciĂŤrge zijn en hoe men in contact met hem kan komen.

28


Verslag bestuursvergadering (vervolg)

De financiële boekhouding Erna, onze penningmeester, neemt het woord. Ze geeft een toelichting op de begroting 2011 (zie begroting 2011). Er zijn geen vragen/ opmerkingen aan de kant van de aanwezige leden. De begroting wordt vastgesteld Er worden nog kascontroleurs gezocht. Er meldt zich op dit moment niemand uit de zaal aan. Er komt een vraag over kunst in de wijk. Of hier ook een pot voor is? Gea verwijst deze vraag naar een ander punt op de agenda (kunst in de buurt). -

Gea brengt een onderwerp in over “waar staan we als vereniging voor?” Wat is onze visie en missie? Ze heeft een presentatie gemaakt die ze laat zien. Een trend is de laatste tijd dat we wat actiever in de buurt zijn.

Wat willen we als bestuur (vereniging)?: - Meer contact met de gemeente - Meer interactie met buren - Integratie in verschillende lagen - Mooie nette groene buurt - Sterker naar Gemeente, Woningbouw, etc. - Waakhond externe invloeden - Bewoners stimuleren zelf meer “te doen” - Algemeen belang behartigen - Bestuur = representatie van de verschillende lagen (doel) De vraag aan de aanwezige leden luidt of zij hierop aanvullingen hebben en wat de aanwezigen hiervan vinden. Er komt een reactie: de meneer vindt het een compleet verhaal, maar meent dat we niet een te hoge verwachting moeten hebben van mensen uit de buurt. Iemand anders (Karen Alons) geeft juist aan dat het juist heel makkelijk is om het aan anderen over te laten. (Er ontstaat een discussie.) 29


Verslag bestuursvergadering (vervolg)

Erna geeft als voorbeeld de straatborrel die zij zonder al te veel moeite hebben georganiseerd (in het kader van de Nationale Burendag). Dit werd een groot succes. Gea noemt het idee om in iedere straat in de wijk een contactpersoon te hebben die voor praktische zaken paraat staat op het moment dat het nodig is. Bijvoorbeeld voor de verspreiding van de buurtkrantjes. Dit idee wordt ondersteund door de aanwezigen. Dit alles wordt gegoten tot één zin (één visie): De buurtvereniging behartigt de gezamenlijk belangen van de bewoners van de Rivierenbuurt voor een aantrekkelijke leefomgeving met aandacht voor elkaar. Gea nodigt de aanwezigen uit zich bij Erna aan te melden voor de taak als „contactpersoon in de straat‟. De buurtagent aan het woord Rob Bruins stelt zicht voor als nieuwe wijkagent. Hij werkt 18 jaar bij de politie en zal tot halverwege volgend jaar Kees Bos vervangen. Inbraken parkeerautomaten is op dit moment bij de politie een hot item. Verder is er overlast van dak en thuislozen (junks) die op bepaalde plaatsen (bijv. de Achterweg) in de buurt rondhangen. Er komt een vraag uit de zaal: “Is de buurtagent altijd in de buurt aanwezig?” Antwoord van Rob: “Nee, helaas niet, maar hij is wel voortdurend up to date van het reilen en zeilen in de buurt”. Vraag uit de zaal: Is uw taak pro-actief of juist reactief? Antwoord van Rob: “Vaak komt er eerst een melding en daar wordt op gereageerd”. Bent u rechtstreeks te benaderen? Antwoord van Rob: “Overdag via het algemene nummer”. 30


Verslag bestuursvergadering (vervolg)

=PAUZE= Ontwikkelingen in en rond De Rivierenbuurt > Morgen overleg: - Erna samen met Dolf gesprek met Harry de Lemarre (beheer) - Gea en Erna gaan met Peter de Wolf (stadsdeelcoördinator) gesprek:  Herinrichting Rabenhaupt misschien in combinatie met de Parkweg.  Talmahuis; wat gaat er gebeuren met dit gebouw?  Het Klooster; staat te koop. (Ebel Glastra maakt van de gelegenheid gebruik om zijn wens te uiten om net als vroeger de bellen van het Klooster weer te laten klingelen)

> Kunst in de buurt: we zijn op zoek naar iemand die wil schrijven over kunst in de buurt. > Zuidelijk Ringweg: het verhaal van Geert wordt samengevat. Hij is zelf vandaag niet aanwezig en zal hier in het aankomende buurtkrantje verslag doen. Er komt een vraag uit de zaal: is het standpunt van het bestuur gelijk gebleven? Er is een voorkeursvariant (de bak met hier en daar een deksel), maar er is tot op heden weinig nieuws waarbij de buurtvereniging betrokken is. Op dit moment zijn de meetpunten (uitstoot etc.) onderwerp van gesprek. > Stationsgebied: vergadering donderdagmiddag. Daar worden 3 modellen gepresenteerd. De inbreng van bewoners van De Rivierenbuurt is van harte welkom. > Vechtstraat: projectleider is er. Hij is uitgenodigd om morgen aanwezig te zijn bij het gesprek met Peter de Wolf. > Intense laagbouw: Erna heeft hierover contact gehad. Er zijn uit 30 voorstellen bij de gemeente is tijdens de raad een <…..> 31


Verslag bestuursvergadering (vervolg)

> Website komt eraan. Zeer waarschijnlijk dit jaar nog! De Banner wordt op dat moment ergens zichtbaar opgehangen.

Activiteitenkalender 26/11 5 jarig bestaan Pudding Fabriek 11/12 Snert&Zoopie: de mensen van de Slinger verzorgen de oliebollen weer, er is een zanger gecontracteerd, Pudding Fabriek zal zichzelf promoten 18/6

Buurtfeest 2011

30/4

Koninginnedag: evt. iets organiseren? Wie?

5/5

Bevrijdingsfeest: wie?

Rondvraag Niemand heeft iets voor de rondvraag Sluiting De vergadering wordt door de voorzitter om 22:01 uur gesloten. Iedereen wordt van harte uitgenodigd te blijven voor een hapje en een drankje. Besluitenlijst    

32

Alle gegevens van Buurtbeheer (buurtconciërge) standaard in het buurtkrantje Volgende buurtkrant Rob Bruins (wijkagent) Datum/ aankondiging buurtvergadering op omslag buurtkrant Winkeltjes station: aandacht aan besteden in de buurtkrant


CafĂŠ De Klikspaan Een mooi en net bruincafĂŠ Om een lekker biertje te drinken aan de bar Om je verjaardag te vieren Of gewoon voor de leuk Elke dag geopend vanaf 16.00 uur 33


Agenda Buurtvergadering

Buurtvergadering 15 maart 2011

De volgende Buurtvergadering is op dinsdag 15 maart in het Talmahuis. Aanvang 20.00 uur. Op deze vergadering zijn alle buurtbewoners welkom! Lidmaatschap Buurtvereniging. Ons bestuur bestaat uit vrij veel nieuwe leden, dus we hebben tijdens de laatste bestuursvergadering de statuten maar eens grondig doorgenomen. Dat was leerzaam. De conclusie is dat we de meeste activiteiten netjes conform de statuten uitvoeren. Alleen over het lidmaatschap van de buurtvereniging hebben we zover wij weten nog niet duidelijk gecommuniceerd. Conform de statuten dienen wij leden van de buurtvereniging te administreren. Dat kan met een simpel inschrijfformulier. Tijdens de Buurtvergadering zal dit onderdeel van de statuten toegelicht worden. De aanwezige buurtbewoners die dat willen, kunnen zich dan laten registreren. De statuten zijn dan in te zien. Agenda 1. Welkom bij de Buurtvergadering van de Rivierenbuurt

Voor nieuwe buurtbewoners en buurtbewoners die al langer in de Rivierenbuurt wonen. 2. Waar gaan we het vanavond over hebben

Mededelingen en vaststelling agenda. 3. Wat hebben we de vorige keer besproken

Het verslag van de vorige Buurtvergadering (18 oktober 2010). 4. Nieuwe bestuursleden.

4 kandidaatbestuursleden (Gerben van der Worp, Ineke Buist, Marcel Vehof en Karen Alons) stellen zich voor en de aanwezigen zal gevraagd worden in te stemmen met hun benoeming als bestuursleden van Buurtvereniging Rivierenbuurt. 34


Agenda (vervolg)

5. De financiĂŤle huishouding van de Buurtvereniging.

De behandeling van het jaarverslag en eindbalans van 2010. 6 De Vechtstraat

De vertegenwoordigers van de dienst Ruimtelijke Ordening en Economische Zaken ROEZ van de gemeente Groningen geven toelichting op de plannen voor de herinrichting van de Vechtstraat. 7 De Zuidelijke Ringweg

De Milieu Effect Rapportage procedure voor de Zuidelijke Ringweg is gestart. Geert Hovingh geeft toelichting hierop en op de inspraakreactie die de buurtvereniging heeft gegeven 8 Straatvertegenwoordiging

Karen Alons zal het concept van vertegenwoordiging per straat voor onze buurtvereniging toelichten en buurtbewoners krijgen de gelegenheid zich hiervoor aanmelden. 9. De rondvraag.

De buurtvergadering sluit formeel met de mogelijkheid om nog een laatste onderwerp aan de orde te brengen. Daarna volgt de derde helft, waar andere drankjes dan koffie en thee worden geserveerd. Tijdens de borrel wordt onze nieuwe website gepresenteerd: www.derivierenbuurt.nl.

Is uw huisdier te dik?

Maak een afspraak voor een gratis gezondheidsplan !

Vechtstraat 74 9725 CW Groningen Tel: 050 - 5263255

www.huisdierenkliniek.nl 35


Puzzeltijd!

De vorige puzzel heeft weer hele mooie reacties opgeleverd. We hebben de prijzen aan de gelukkige winnaars uitgedeeld. Het is niet moeilijk om mee te doen met de volgende puzzels, 2 sudoku‟s en een woordzoeker. De winnaar van de woordzoeker krijgt een cadeaubon ter waarde van € 12,50. Er kan gekozen worden uit een CD-bon, boekenbon, bloemenbon of een slijterijbon. Alle inzenders maken kans op een waardebon ter waarde van € 12,50 bij schoonheidssalon Margje (Rabenhauptstraat). Stuur de oplossing van de woordzoeker voor 15 april naar: Postbus 11082 9700 CB Groningen

Uit de inzendingen met de juiste oplossingen wordt een winnaar gekozen. Maak er dus een “leuke inzending” van. Vergeet niet uw naam en adres te vermelden. Geef ook aan voor welke cadeaubon u in aanmerking wilt komen. Veel plezier!

36


Puzzeltijd! (vervolg)

blad blij bloeien bloembollen buiten fietsen geel genieten geur gras groeien groen hooikoorts ijs insecten Iris

kleur krokussen lach lammetjes lente lucht mode Mol mug natuur nestjes paars paashaas Pasen planten pret

Roos rups seizoen snoeien spelen terrasje tuin tuincentrum tuinset tulpen uitstapje vakantie verliefdheid viooltjes vlinders vogels

voorjaar voorjaarsbloesem voorjaarsdieren voorjaarsfruit voorjaarskleuren voorjaarsschoonmaak vreugde vrolijkheid wandelen Water wieden wolk zonneschijn zonnestraal zweet

37


Kunst in de buurt

Van Emmen tot in de stad Groningen ligt een rug van zand in het landschap: de Hondsrug. Herman Lamers (1954) woonde ten tijde van zijn afstuderen aan Academie Minerva op deze zandrug: in de Viaductstraat, de meest noordelijke straat van onze buurt. Hij woonde daar en liet zich inspireren door dat souvenir van de ijstijd. De twee beelden die van die inspiratie het resultaat zijn staan er nu 30 jaar. En ik vind ze nog steeds niet mooi. In Drenthe draagt De Hondsrug Hunebedden, bouwsels van grote ruwe rotsblokken, daar ruim 5000 jaar geleden op elkaar gestapeld. Als een soort echo van deze oerstenen plaatste Herman Lamers zijn uit beton gegoten oervormen op het noordelijke uiteinde van de Hondsrug. Het zijn zijn eerste beelden, „eigenlijk‟ restvormen die daar zomaar uit de grond komen", zoals hij ze zelf omschrijft. Maar je kunt ze ook zien als „ruwe rauwe restanten van een menselijk figuur‟. En het is juist deze onbepaaldheid van betekenis waarnaar hij op zoek was. De beelden spreken een eigen taal en laten zich niet gemakkelijk 'lezen'. Inderdaad hebben ze iets dat zich niet op laat lossen, iets dat niet te maken heeft met hun betekenis, maar met wat ik zie. Ik zie vormen die iets heel willekeurigs hebben, en dan een ander soort willekeurigheid dan die waarmee de natuur vormt. De keien waarmee een hunebed is gebouwd hebben een willekeurige, door natuurkrachten ontstane vorm, en toch straalt die vorm iets vanzelfsprekends uit. Die eigenschap missen de Viaductstraat-werken van Lamers in mijn ogen. Het lijkt alsof Lamers het belang van 'vorm' heeft willen ontkennen en dat toch heeft willen doen door een beeld wilde maken. 38


Kunst in de buurt (vervolg)

Kunst mag van mij best ingewikkeld zijn. Het is helemaal niet erg dat een kunstwerk je uitdaagt, je vraagt na te denken over zijn betekenis, of zelfs een beetje irriteert. En wat dat betreft kom ik bij de twee titelloze eerstelingen van Lamers wel aan mijn trekken. Hij wilde iets maken dat 'niet artistiek en niet natuurlijk is'. Kan dat? Ja, natuurlijk. Zo komen de meeste gebruiksvoorwerpen tot stand. Zelfs die waarop het etiket 'design' prijkt. Maar Lamers heeft geen gebruiksvoorwerpen gemaakt. Hij heeft nagedacht over de vorm van twee beelden waarvan de enige functie is „beeld te zijn‟. Dan ben je toch geneigd ze 'kunst' te noemen. Ik kende geen ander werk dan de twee Viaductstraat-sculpturen van Herman Lamers. Gelukkig is er internet. Ander werk van deze kunstenaar is daarmee gauw gevonden. En als ik zie wat men elders van hem heeft staan, word ik op slag jaloers. „Het bewijs van Muybridge' in Alkmaar, 'De glazen Engel' in Zwolle, ja ook de bronzen kei bij Avans Hogeschool in Breda, het zijn allemaal kunstwerken waarbij ik denk: stond dát maar hier! En ik moet mij wel sterk vergissen of zijn Pinguïns (Rotterdam), Lama (Leeuwarden) en Struisvogel (Vlaardingen) zouden veel van ons bevallen. Maar wij hebben de twee titellozen van de Viaductstraat. Misschien moeten we Herman Lamers bij de gemeente voordragen als kunstenaar die iets gaat maken in het Dinkelpark. Om het goed te maken. Verslag door Remko Varkevisser

39


40


Het houden van reptielen

Iets voor u? De laatste jaren zien we in toenemende mate reptielen op de praktijk langskomen. Moest de dierenarts eerst alleen verstand hebben van Honden en katten, tegenwoordig zien we de meest bijzondere schepsels in de spreekkamer. De meest voorkomende soort die we zien is veruit de baardagaam, een koddig en goedaardig dier. Ook schildpadden en slangen passeren regelmatig de revue. Af en toe zien we een gekko, leguaan of kameleon. Van de reeds 8240 soorten die in het wild worden gezien zijn er slechts een paar die geschikt zijn om als huisdier te houden. De populariteit van deze dieren is wel te begrijpen. U hoeft er niet een paar keer per dag voor door de regen, ze krabben de bank niet kapot en laten nergens haar achter. Veel mensen denken dan ook dat reptielen weinig verzorging nodig hebben. Niets is echter minder waar. De meest gehouden soorten zijn deze uit de (sub)tropische regio's. Reptielen leven in allerlei zeer verscheiden biotopen (natuurlijke leefomgevingen), en de bak waarin zo'n dier wordt gehouden moet dan ook zo dicht mogelijk in de buurt komen van de natuurlijke leefomstandigheden. Hierdoor moet men beschikken over een voldoende ruim terrarium (landdieren), aqua-terrarium (dieren die zowel in het water als op het land leven) of aquarium (waterdieren). U kunt zich voorstellen dat alles wat in de bak zit moet lijken op dat wat er in het wild om de dieren heen bevindt. Een tropisch terrarium ziet er heel anders uit dan een terrarium voor een woestijndier. De kwaliteit van leven en de gezondheid van een reptiel valt of staat met een goed 'managementâ&#x20AC;&#x; van het dier. Zo moet men rekening houden met de intensiteit van het licht, dag/nacht ritmes en hun seizoensinvloed, luchtvochtigheid, bodemvochtigheid, type licht (Uv-straling is essentieel voor reptielen), en nog vele andere parameters. Er is geen standaard terrarium, elke soort heeft specifieke behoeften. Ook voeding is natuurlijk erg belangrijk. Reptielen kunnen zowel vleeseters, insecteneters, viseters, planteneters of alleseters zijn. De meeste diĂŤten moeten door een eigenaar zelf worden gemaakt. Er bestaat voor reptielen niet zoiets als een voer zoals we kennen bij honden en katten. Bij alle reptielen, behalve de soorten die levende zoogdiertjes (muizen, ratten, etc.) als prooi hebben, is het geven van extra vitamines en mineralen (vooral kalk) van levensbelang. Deze supplementen zijn commercieel verkrijgbaar. 41


Het houden van reptielen (vervolg)

De meest voorkomende ziekten bij reptielen zijn dan ook mede ontstaan door een verkeerde huisvesting of voeding. Deze problemen zijn dan ook eigenlijk te voorkomen. Voordat men aan een reptiel begint zou men heel goed de soort moeten kennen die u interessant vindt. Zoek informatie over de soort op het internet, lees boeken, laat u goed voorlichten bij gespecialiseerde dierenwinkels of handelaren. Bouw tenslotte een terrarium die aan de eisen van uw dier voldoet. Pas dan is het tijd om een dier aan te schaffen. Veel dierenartsen hebben moeite met de behandeling van reptielen. Op het Dierenziekenhuis kunnen we de meest voorkomende aandoeningen wel behandelen. Tevens kunnen we reptieleneigenaren voorzien van begeleiding voor de verzorging van de dieren. Zo adviseren we bijvoorbeeld minimaal tweemaal per jaar een ontlastingsonderzoek om vroegtijdig parasieten op te sporen. Dit is heel belangrijk voor bijvoorbeeld een gezonde winterslaap of goed verlopende vervellingperiode en geeft een goede inschatting van de algemene gezondheid van het dier. Denkt u dat een reptiel een goed huisdier voor u is, besef dan goed dat u geen knuffeldier in huis neemt. De meeste soorten zijn moeilijk tam te maken en zouden zo min mogelijk gehanteerd moeten worden. Voorbeelden van goed tam te krijgen dieren zijn de baardagaam, de leguaan en de boa. Wanneer men andere soorten teveel oppakt kan er stress ontstaan. Reptielen kunnen daar niet goed tegen en ontwikkelen hierdoor gemakkelijk ziekte. Sommige dieren zullen zich verdedigen of andere technieken toepassen (de gekko werpt bijvoorbeeld zijn staart af) om aan u te ontkomen. Wanneer u meer houdt van het kijken naar dieren dan echte omgang ermee kan het houden van reptielen zeker iets voor u zijn. Het aanschaffen van een reptiel blijkt helaas in heel veel gevallen een impulsaankoop te zijn geweest. Wij hopen u doormiddel van deze column een beter inzicht te hebben gegeven over de behoeftes van een deze dieren. Voor vragen over uw reptiel, of als u erover nadenkt een reptiel aan te schaffen twijfel dan niet om contact op te nemen met onze praktijk of vrijblijvend te mailen naar vragen@huisdierenkliniek.nl 42


Buurtfoto

In de Geulstraat staan hele hoge knotlinden die straks in de lente zullen exploderen tot een zacht groene zee van licht. 43


Belangrijke (wijk-)informatie

Alarmnummer: 112 Hulpdienst SOS: 050 525 00 00 Doktersdienst: 0900 92 29 Buurtagent Robert Bruins (vervanger tot juni 2011) Via Bureau Groningen zuid: 0900 – 88 44 Buurtconciërge Jan Velthuis: 050 – 313 61 99 / 06 – 5204 6214

Stadsbeheer: 050 – 367 89 10 Meldpunt overlast: 050 – 587 58 85 Milieudienst: 050 – 367 10 00 Gemeentelijk informatie centrum: 050 – 367 70 00 kopij voor de buurtkrant: buurtkrant@derivierenbuurt.nl

44

Buurtkrant Rivierenbuurt Groningen maart 2011  

krant buurtvereniging De Rivierenbuurt in Groningen

Advertisement