Page 1

Inhoudsopgave Van de bestuursbank ……………………………………..………………………………….. Het Juridisch Spreekuur ………………..………………….…………………………………. Jaaragenda Buurtvereniging ………………………………………..……………………….. Van de gemeentelijke website “geplukt …………………………….………………………. Grafisch Museum Groningen ……………………………………….…………………….…. De Buurthuiskamer Merwede …………………………………….…………………………. Overkappen snelweg is de toekomst ……………………………..…….…………………… De bewoner bepaalt ………………………………………………..…………………………. ZINN – Thuiszorg van een vertrouwd adres …..……………………………………………. Buurtvisie …………………………………………………………….………………………… Zomerbuurtfeest 2012 ………………………………………………………………………… Voorzitter en Penningmeester gezocht ……………………………………………………… Een ongeluk zit in een klein hoekje ……………………………………….………………… Beheer, verkeer en buurtontwikkelingen …………………………………..……….………. Feestcommissie gezocht ……………………………………………………………………… Tweets Martin Tillema …………………………………………………………………………. Bedankt! ……………………………………………………………………...…………………. Agenda Buurtvergadering …………………………………………………………..…………. Puzzeltijd …………………………………………………………...…………………………… Verslag Buurtvergadering 27 maart 2012 ………………………………………..…………. Centrum Beeldende Kunst ………………………………….……………………………….. Burendag 2012 ……………………………………………….……………………………….. Grunneger Power …………………….………………………….…………………………….. Contactinformatie Buurtvereniging de Rivierenbuurt ……………………..……………….. Belangrijke (wijk-)informatie ……………………………………………..……………………

3 4 5 7 8 9 10 12 13 15 17 18 19 24 26 27 28 29 30 31 35 37 37 39 30

Van de redactie Hebt u ook zo genoten van het Buurtfeest? Ik wel, en het weer zat ook zo geweldig mee! Iedereen is inmiddels op vakantie geweest en het leven heeft voor de meesten van ons zijn normale gang van zaken weer hernomen. Ik hoop dat u een mooie zomer achter de rug heeft en uitgerust aan het de herfst en het nieuwe schooljaar kunt beginnen. Met de buurtkant is het weer gelukt. Ik wens u veel leesplezier, en wie weet zien we elkaar op de buurtvergadering. Anjo Perfors

1


Pedicurepraktijk

Anjo Perfors Rijnstraat 22 9725 EV Groningen 050 5275554 / 06 41308606 Pedicure, manicure en voetmassage Met aantekening voor diabetici en reumapatiënten Behandeling in de stoel of bij u thuis, ook ’s avonds.

colofon Buurtvereniging de Rivierenbuurt heeft als doel: - Belangen behartigen - Informatie verspreiden - Deelname aan discussie van buurtbewoners bevorderen - Opvattingen en wensen van buurtbewoners verzamelen. Op onze website zijn de volledige statuten terug te lezen.

Bestuur Gea Koeling (vz), Erna Veldman, Geert Hovingh, Ineke Buist en Marcel Vehof

Website www.derivierenbuurt.nl

Naast de altijd vertrouwde behandelingen, reinigend, ontspannend, verzorgend, nu ook het adres voor

Email & Kopij info@derivierenbuurt.nl

Eindredactie Anjo Perfors

-

Acne specialisatie (vergoeding ziekenfonds) Lymfedrainagemassages (bv. migraine) Bindweefselmassages (voor huidverbetering) Anti-aging behandelingen Elektrisch ontharen

Bel of mail voor vragen en of afspraken

Schoonheidssalon Margje Rabenhauptstraat 28 050-5253601 06-29513212 margjeklunder@hotmail.com 2

Postadres Postbus 11082 9700 CB Groningen K.v.K. 40026846 Oplage 2500 stuks Distributie huis-aan-huis in de Rivierenbuurt Drukkerij Volharding De Rivierenbuurt 16e jaargang, nummer 3 Copyright © 2012


Van de bestuursbank

Herfst De herfst is ingetreden, maar de rust van de zomer was een relatieve: de activiteiten in en rond de buurt zetten zich in volle hevigheid voort. De IJssel-straat is weer dicht, in de Merwede-straat staan nu ook de gekleurde paaltjes die voor het gemotoriseerde verkeer het signaal geven: let op, hier staat een school met alle activiteiten die daarbij horen. De herinrichting van de Parkweg start begin oktober en de voorbereidingen voor de Rabenhauptstraat en de Geulstraat zijn in volle gang. Daar krijgen we in het voorjaar een tijdelijke zandbak. De riolering wordt ook daar aangepakt en dat wordt opgevolgd door een nieuwe inrichting, met als meest opvallende element: bomen! Er worden tien bomen in de Rabenhauptstraat gepland. Lindes, dezelfde die in het voorjaar in het Stadpark zijn gepland. Zo wordt gemarkeerd dat onze buurt, vanaf de Hereweg, de entree vormt naar het Stadspark. Mooi dat er in de buurt verbeteringen plaatsvinden! Op de lange termijn perspectieven van de Rivierenbuurt wordt ook stevig geïnvesteerd. Belanghebbenden uit de buurt (bewoners, ondernemers, woningbouwcoöperaties) ontwikkelen samen met de gemeente de toekomstvisie voor de buurt. Ondertussen dendert de trein van de externe projecten Zuidelijke Ring, de tram en daarmee verbonden het Stationsgebied voort. Om het nog maar niet te hebben over het Herewegviaduct. Tijdens de aanstaande Buurtvergadering op 16 oktober (Puddingfabriek) willen we

de spotlights zetten op het Project Zuidelijke Ring. Waarom gaat de Stichting Leefomgeving naar de rechter, om informatie te krijgen van het project? Is de MilieuEffectRapportage al klaar, zo ja wat staat daar in? Hoe ziet de inspraakprocedure er uit en wat kan ik daar mee? Deze en nog meer onderwerpen komen tijdens de buurtvergadering aan bod. Wij hebben ook buurtbewoners van omliggende wijken uitgenodigd, om met hen te kijken of er gezamenlijke acties nodig en mogelijk zijn. Dus….. rustig wordt het nog niet! Het wordt nog een periode (een paar jaar!!) van lange adem om alert te blijven en invloed te blijven uitoefenen op de plannen en ontwerpen. Dus laten we elkaar helpen om dit vol te houden. Alvast in de agenda: Snert & Zopie (de winterbuurtborrel) op 8 december. Tenslotte: Erna Veldman en ik stoppen met onze bestuursfuncties in het nieuwe jaar. Dus er komt ruimte voor nieuw bloed in het bestuur. Verderop in de krant meer daarover. Erna en ik blijven overigens buurtbewoner  en vrijwilliger voor de buurtvereniging. De aantrekkingskracht om een bijdrage aan de activiteiten in onze mooie buurt te leveren is te groot om helemaal te stoppen. Trouwens, het lukt ons toch niet om stil te zitten. Tot snel maar weer, Gea Koeling

3


Gratis antwoord op uw juridische vraag

Het Juridisch Spreekuur is een stichting die bestaat uit enthousiaste rechtenstudenten van de Rijksuniversiteit Groningen. Wij voorzien particulieren van gratis juridisch advies tijdens inloopspreekuren. De spreekuren vinden plaats in de wijken Hoogkerk, Paddepoel, Oranjewijk en de Wijert.

4

U kunt bij ons terecht met vragen over verschillende rechtsgebieden. Het kan bijvoorbeeld gaan over een huurbaas die u eruit wil zetten of een arbeidsconflict met uw werkgever. Daarnaast kunt u denken aan een conflict met uw buren, een echtscheiding of alimentatieverplichtingen. Maar ook alledaagse onderwerpen zoals wat uw rechtspositie is wanneer u iets koopt via het internet. Ook geven wij praktische tips en informatie. Voor meer informatie kijk op: www.hetjuridischspreekuur.nl


Jaaragenda Buurtvereniging Dinsdag 16 oktober Buurtvergadering

Zaterdag 8 december Winterfeestje “Snert & Zoopie””

Woensdag 7 november Bestuursvergadering

Woensdag 12 december Bestuursvergadering

Komt u ook weer naar ons winterfeestje? Wat? We hebben oliebollen, snert en chocolademelk en glühwein! Waar? Het feestje is op het plein van de Rivierenstede (bij de Plus) Wanneer? Op zaterdag 8 december van 16.00 tot 18.00 uur

Steentilstraat 27 9711 GK Groningen Tel.: 050 - 312 32 51 Fax: 050 – 318 20 42

Parkweg 110 9725 EM Groningen Tel.: 050 - 526 81 11 Fax: 050 – 526 28 84 www.labouquetterie.nl

5


6


Van de gemeentelijke website “geplukt” Strooizout! De gemeente Groningen verstrekt gratis strooizout (maximaal 10 liter per persoon) aan burgers en instellingen in de stad. Hiermee ondersteunt de gemeente initiatieven van inwoners die hun eigen stoep, maar eventueel ook die van de buren - als ze weg zijn of fysiek beperkt - schoon willen houden. U kunt het zout ophalen bij de twee afvalbrengstations in de stad. Hier kunt u tijdens de openingstijden op werkdagen en op zaterdag terecht. U kunt natuurlijk meteen uw afval zoals grofvuil meenemen! U moet wel zelf voor een emmer of plastic zak zorgen om het zout in te doen en: op is op Eventueel is er de mogelijkheid om op werkdagen tussen 15.00 - 16.00 uur strooizout te krijgen op een van de wijkposten (Voor Rivierenbuurt: wijkpost “Zuid”aan de Van Schendelstraat 11-15 in De Wijert)

Oudere en fysiek beperkte Stadjers kunnen voor hulp een beroep doen op het STIP* in de buurt. Samen werken we zo aan een leefbare stad! STIP* In steeds meer Groninger wijken kunt u terecht bij het STIP : het Steun- en informatiepunt, informatie krijgen over Wonen, Welzijn en Zorg. Ook kunt u bij het STIP terecht met al uw vragen die met wonen, welzijn en zorg te maken hebben. Het doel van STIP is om ouderen en mensen met een beperking, chronisch zieken en/of mantelzorgers van informatie te voorzien. Ook kunnen zij u helpen met het indienen van een aanvraag of een verzoek bij uw gemeente of een andere instantie. De dichtstbijzijnde STIP voor de Rivierenbuurt is: Stip De Wijert, MFC De Wijert P.C. Hooftlaan 1, 9721 JM Groningen Tel: (050) 529 17 13 Email: dewijert@stip-groningen.nl Openingstijden: Werkdagen 09.00 12.00 uur

OPROEP Op zaterdag 22 september was de jaarlijkse Burendag Heeft u irts georganiseerd met uw buren/straat? Stuur uw verslag (met foto’s) voor 2 november naar de Buurtkrant, zodat we deze in de volgende krant kunnen plaatsen. buurtkrant@derievierenbuurt.nl

7


Grafisch Museum Groningen Als bewoner van de Rivierenbuurt bent u vast bekend met het grote witte gebouw op de hoek van de Rabenhauptstraat en de Achterweg. Maar weet u ook wat er achter de poorten van dit voormalige gebouw uit 1928 schuilgaat?

Sinds 1991 is hier het Grafisch Museum gevestigd. Het Grafisch Museum is een museum voor het grafisch ambacht, grafische kunst en vormgeving. De omvangrijke vaste presentatie bestaat uit historische drukpersen, zetmachines, houten en loden letters en drukkersgereedschap. Ook is er een steendrukkerij en boekbinderij. Uniek in Nederland is de originele werkplaats van H.N. Werkman.

Naast deze vaste presentatie organiseert het museum ook jaarlijks wisselende tentoonstellingen. Vanaf half oktober is Groningen in Letters te zien,

8

een fotografie project waarin de letters van stad en ommeland een rol spelen. Voor dit project is gekozen, omdat het museum op het punt staat een grote verandering te ondergaan. Het wordt straks het museum waarin letter en beeld centraal staan. Letters zijn overal, op borden, op gevels, op T-shirts, op straat, bij mensen, in de natuur. We communiceren veelal met behulp van letters, tekens en teksten. Letters en beeld spelen een cruciale rol in onze samenleving en alle thema’s die dit belang aan de orde stellen, zullen in de vernieuwde presentatie van het museum aan de orde komen. Maar er is niet alleen van alles te zien in het museum, er is ook genoeg te doen! Elk weekend organiseert het museum leuke workshops voor jong en oud. Een greep van de activiteiten die oktober op de planning staan: deurhangers en lampionnen maken, het maken van een raamhanger en we zijn ook vertegenwoordigd op de dag van de Groninger Geschiedenis in de Groninger Archieven. We zouden het leuk vinden als u als buurtbewoner eens een kijkje bij ons komt nemen! We zijn geopend van dinsdag t/m zondag, van 13.00 tot 17.00 uur. Meer informatie is te vinden op onze website: www.grafischmuseum.nl. Ook zijn we actief op facebook en twitter. We horen graag van u!


ZINN De Buurthuiskamer Merwede

“Hier gaan we gezellige uurtjes beleven” Waar jongeren elkaar ontmoeten in een jeugdhonk, heeft de Rivierenbuurt in Groningen een buurthuiskamer voor ouderen. ZINN (Zorgorganisatie in Noord Nederland) is met dit concept gestart op verzoek van bewoners in deze wijk.

Een buurtbewoner: “We gaan hier luisteren naar pianomuziek en meezingen en natuurlijk Bingo spelen. We gaan hier dus gezellige uurtjes beleven.” In een sfeervolle ruimte biedt ZINN buurtbewoners een gevarieerd activiteitenprogramma. Wilt u het programma wekelijks door de brievenbus ontvangen? Dat kan! Neem vrijblijvend contact op met De Buurthuiskamer Merwede: (06) 12959897 of kom eens langs! Adres De Buurthuiskamer Merwede Merwedestraat 56a te Groningen

Workshop “Kerstkaarten op perkament” Onze eigen buurtbewoonster Diet Zandvoort geeft op drie middagen in november en december een leuke Workshop “Kerstkaarten op perkament” Deze workshops zijn om maandag 19 en 26 november en op maandag 3 december. De workshops beginnen om 14.00 uur en vinden dus plaats in de buurthuiskamer “Merwede”.

Aanmeldingen lopen via de buurthuiskamer. Wilt u al eens wat ander werk van Diet zien? Zie www.picturetrail.com/diet27 9


’Niks Jules Verne. Overkappen snelweg is de toekomst’

Door Frits Poelman, DvhN

Met een beetje fantasie zie je de toekomstige, deels overkapte zuidelijke ringweg van Groningen voor je. Illustratie: Movares

Groningen Wethouder Karin Dekker (GroenLinks) van Groningen wil een onderzoek naar het overkappen van een deel van de zuidelijke ringweg in Groningen. Ze kreeg de suggestie tijdens een wijkfeestje in de Rivierenbuurt. Die dreigt het kind van de rekening te worden bij de ombouw van de ringweg (A7). Die kan bij de wijk niet worden verdiept, zoals elders in de stad, en er komt ook nog een nieuwe drukke stadsweg naast. Maar overkappen? Misschien wel inclusief de fly-overs van het Julianaplein? Is dat geen grap of sciencefiction? László Vákár, onlangs uitgeroepen tot Constructeur van het Jaar, weet het 10

antwoord: het Jules Verne-gehalte is nihil. "Zo’n idee is volledig realistisch. Het bestaat nog nergens, maar ik ben ervan overtuigd dat het gaat komen. Nederland moet zelfs opschieten als het de primeur wil hebben." Vákár is bedenker van de overkapte Duurzame Weg, en dus misschien een beetje partijdig. "Maar dit is al lang niet meer alleen mijn verhaal. Er zijn inmiddels mensen op het ontwerp afgestudeerd, cum laude zelfs, en andere ingenieursbureaus hebben voor de gemeente Rotterdam maanden aan een contra-expertise gewerkt. Er is maar één conclusie: de overkapte weg

Bedenker László Vákár meermalen gelauwerd


levert ontzettend veel op." Voor zijn werkgever, adviseursen ingenieursbureau Movares, bedacht Vákár het concept van de weg die fijnstof, uitlaatgassen en geluid elimineert. "Je kunt vlak naast de weg in de tuin zitten zonder dat je hem hoort of ruikt". Met een tunnel kan dat ook, maar die kost het drievoudige van de hoge glazen overkapping van Vákár. En een tunnel levert veel minder op. Het verdwijnen van lucht en geluid is voor Vákár maar een deel van de waarde. Het halfronde glazen ’huis’ dat hij in lengterichting over de weg wil bouwen, vangt ook zon en verbrandingswarmte van de auto’s op.

"Die warmte kun je opslaan en gebruiken voor de verwarming van woningen, scholen of bijvoorbeeld een zwembad. Een kilometer snelweg van twee keer drie rijstroken in de Randstad bespaart 2 miljoen kuub aardgas, goed voor drieduizend appartementen! Zelfs als alle auto’s elektrisch rijden en vrachtverkeer anderhalf keer zo zuinig is, blijft de besparing 1,6 miljoen kuub.Dekaphelptooknogsteeds tegen fijnstof van elektrische auto’s door de remvoeringen, banden en asfaltslijtage." @ frits.poelman@dvhn.nl

Zelfde techniek als station Sloterdijk Groningen Voor de glazen overkapping gebruikt László Vákár buigbaar gelaagd glas, dezelfde techniek als voor station Sloterdijk (de Hemboog) in Amsterdam. Dat glas is dunner en lichter dan gebruikelijk waardoor ook de staalconstructie dunner en goedkoper is. "Wij hebben het idee in1996 bedachten het is in1997 voor het eerst toegepast, maar eigenlijk begint het nu pas door te dringen welke besparingen dit oplevert."

Adviseurs-en ingenieursbureau Movares ontwerpt ook glazen overkappingen voor het nieuwe station Utrecht Centraal. In dat glas zitten zonnecellen verwerkt. "Dat kun je ook met een wegoverkapping doen. De terugverdientijd is veel korter dan met gewone zonnepanelen. Natuurlijk is een overkapping absoluut niet goedkoop, maar wel 2,5 keer zo goedkoop als een tunnel en dus niet onhaalbaar." (DvhN)

11


De bewoner bepaalt Dinsdag 4 september was ik aanwezig bij een bijeenkomst die door de gemeente was georganiseerd. Het een en ander vond plaats in het Talmahuis aan de Merwedestraat en het thema was 'veiligheid in de Rivierenbuurt en de Herepoort'. De bedoeling van de gemeente is om bewoners tegenwoordig vooraf te betrekken bij te maken beleidskeuzes ten aanzien van diverse onderwerpen. De inspraak van de bewoners leidt dan tot een nieuwe notitie en dus een nieuwe collectieve aanpak. Ik vond de avond erg interessant om mee te maken. Als wijkagent is het natuurlijk mooi om eens van vele bewoners tegelijk te horen wat er op dat moment speelt en wat zij vinden dat er zou moeten worden

12

aangepakt. Wat mij opviel is dat mensen graag zien dat de wijkagent nog vaker in de wijk is en daarbij gebruik maakt van een spreekuur. Ik zal dit punt aanzwengelen bij het management! Daarnaast gingen de gesprekken onder meer over drugsoverlast, het dealen op straat en het onveilige gevoel dat dit oplevert. Dit laatste was mij zelf ook al opgevallen en ik was ondertussen hier al mee aan de slag gegaan. Voor mij is het dan mooi dat een 'onderbuikgevoel' dat ik zelf heb, klopt met wat de bewoners ervaren. Erg nuttig dit soort avonden! Met vriendelijke groet, Martin Tillema


Thuiszorg van een vertrouwd adres

Zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen, ondanks ouderdom of ziekte. ZINN Thuiszorg kan u ondersteunen! Zo helpt ZINN Thuiszorg bij huishoudelijke werkzaamheden, lichamelijke verzorging, uw medicatie en geeft u graag advies met betrekking tot zorg en welzijn. De teams van ZINN zijn en blijven klein, zodat u de medewerkers (her)kent en zij ook weten wie u bent! U kunt 24 uur per dag verzorging en verpleging ontvangen en ZINN is 24 uur per dag gemakkelijk te bereiken. Goed geschoolde medewerkers kijken samen met u naar de gewenste zorg en zorgtijden. Ook biedt ZINN persoonsalarmering. De bekende knop voor noodgevallen. “Nu ik alarmering van ZINN heb ben ik gerust gesteld. Als mij iets overkomt druk ik op de alarmeringsknop en krijg ik iemand aan de lijn. Bij ZINN weten ze precies wie ze moeten bellen en wanneer het nodig is komt een bekende medewerker langs. Het geeft me een veilig gevoel”.

Vanaf vrijdag 19 oktober is om de week een thuiszorg spreekuur van 14.00 – 15.00 uur. Een bezoek aan het spreekuur is gratis. Daarnaast is De Buurthuiskamer Merwede een ontmoetingsplek voor senioren. Op maandag, woensdag en vrijdag worden activiteiten

Als u thuiszorg van ZINN wenst, is een telefoontje genoeg. In dringende gevallen mag u erop rekenen dat u dezelfde dag al thuiszorg ontvangt.

georganiseerd en staat de koffie voor u klaar!

Thuiszorg Spreekuur in De Buurthuiskamer Bovendien kunt u uw vragen stellen aan een verpleegkundige van ZINN. Zij geeft advies, voorlichting en informatie tijdens het thuiszorg spreekuur in De Buurthuiskamer Merwede.

Meer informatie? ZINN Cliëntenservice: 050-585 2000 Adres De Buurthuiskamer Merwede Merwedestraat 56a te Groningen Coordinerend verpleegkundige Sjikke Havinga, telefoon 06-30767397 Leidinggevende thuiszorg Dineke Mol, telefoon 06-1014245 13


14


Buurtvisie Begin juni zijn er twee bijeenkomsten geweest, georganiseerd door Stadsdeelcoördinatie (gemeente Groningen), die moeten leiden naar een gezamenlijke buurtvisie voor onze buurt en de Heerepoortbuurt. Vervolgens zijn er begin juli en in de maand september vijf avonden georganiseerd om de diverse thema’s verder uit te werken: Bedrijvigheid, Veiligheid, Wonen & Woonomgeving, Infrastructuur & Verkeer en tot slot, Voorzieningen in de wijk. Er werd tijdens deze avonden gewerkt met drie tafels. Bij elke tafel lag een grote luchtfoto, informatie over de aanwezige bedrijvigheid, beleidsdocumenten van de gemeente, flip-overs en tekenmateriaal. Bij elke tafel werden twee rondes gehouden. Na afloop van de rondes koppelde één groepslid plenair de bevindingen terug. Terugkoppelaars waren ambtenaren en bewoners. De deelnemers hebben gekeken naar de huidige- en de toekomstige wijk met daarin in het achterhoofd houdende dat de keuzes die nu gemaakt worden, moeten bijdragen aan de toekomstige wijk. De deelnemers gingen daarom uit van de kracht van de wijk zoals hij nu is én de visie die ze voor de toekomst van de wijk hebben. Elke bijeenkomst bestond uit drie rondes.

Ronde 1: Huidige situatie wordt in beeld gebracht. Het ging om het uitwisselen en aanvullen van de informatie, om bewustwording van de huidige situatie. Gekeken werd wat behouden moet worden, wat de kwaliteiten zijn. Ronde 2: Inventariseren van de ideeën voor de toekomst. Hier ging het om het benoemen van de kansen die de deelnemers voor nieuwe ontwikkelingen in de toekomstige wijk zien. De ideeën werden voorzien van argumenten over waarom ze geopperd zijn. Deze argumenten zijn later belangrijk als de ideeën als wijkvisie op papier worden gezet voor het gemeentebestuur Ronde 3: In deze ronde werden de ingebrachte ideeën nader besproken, met name de argumenten. Zo werd de haalbaarheid van de ideeën alvast getoetst. Nu alle thema’s aan de orde zijn geweest (de laatste bijeenkomst was op 25 september), komt er nog een bijeenkomst waarvoor iedereen weer uitgenodigd zal worden. Dan wordt er dieper ingegaan op de afwegingen die je kunt maken en wordt erover gediscussieerd. Tijdens deze vervolgbijeenkomst zullen de meest inspirerende ideeën er worden uitgepakt. Dan wordt er dieper ingegaan op de afwegingen die je kunt maken en wordt er gediscussieerd. De tegenstrijdigheden en de overlap worden inzichtelijk gemaakt en er

15


moeten keuzes gemaakt worden, oftewel prioriteiten stellen. Die keuzes of prioriteiten worden vervolgens uitgewerkt in scenario’s. Daarbij worden de relevante belanghebbenden benoemd en wat/wie er verder nodig zijn om te bereiken wat we willen: de randvoorwaarden. De deelnemers hebben bij elke bijeenkomst aangegeven dat de koers van de 4 grote projecten rondom de wijk van grote invloed is op de scenario’s en de randvoorwaarden. De infrastructuur rondom de wijk is een kans, maar wordt

16

ook gezien als een bedreiging voor de ontwikkelingen en de bedrijvigheid in de wijk. De datum van deze vervolgbijeenkomst is bij het drukken van deze krant nog niet bekend. Zodra deze bekend is, zullen we deze op onze website vermelden. Elke bewoner zal ook een uitnodiging in de brievenbus ontvangen. De verslagen van elke bijeenkomst kunt u terugvinden op onze website www.derivierenbuurt.nl


Zomerbuurtfeest 2012, voor het eerst regenvrij! Op zaterdag 7 juli hadden we ons zesde zomerbuurtfeest en voor het eerst in deze zes jaar, hielden we het helemaal droog! De opzet was dit jaar wat compacter dan voorgaande jaren en dat heeft ons veel positieve reacties opgeleverd! De markt was een mooie samenstelling van bedrijven, kunst, cupcakes en eigen spulletjes. Voor ’t eerst waren ook de gemeente en de projectgroep Zuidelijke Ringweg vertegenwoordigd. Onze stadsdeelcoördinator Eric Mooij stond er namens de gemeente en Luuk Hajema was er namens de projectgroep ZRW. Wethouder Karin Dekker kwam ook nog even langs en heeft met diverse bewoners gesproken. Om 18.00 uur was de trekking voor de verloting van de ring. De trekking werd gedaan door buurtagent Martin Tillema. Om de spanning nog wat op te bouwen, waren er eerst nog wat andere prijzen, aangeboden door ondernemers uit de buurt. En toen kwam het moment van de ring! En het mooiste moment was wel, dat de winnares in het publiek aanwezig was en de ring dus persoonlijk kon ontvangen uit de handen van de ontwerper Ceasar Feyen. Direct na de trekking werd het soepbuffet geopend met twee heerlijke soepen, verzorgd door het Soepzooi. Dit Groningse bedrijf Soepzooi is een collectief van drie enthousiaste soepliefhebbers en fervente

festivalgangers. Zij maken bijzondere vegetarische soepen met verse ingrediënten en gebruiken zoveel mogelijk streekproducten. Wie niet genoeg aan de soep had, kon bij de stand van Quick ’n Tasty terecht voor een hotdog of een hamburger. De dorst kon weer gelest worden bij de bar van buurtcafé De Klikspaan. Ook dit jaar was er weer een diversiteit aan muziek: Het begon met een open podium met o.a. het Finse talent Catself en een goochelact van Meren en Alfred. Dweilorkest De Dwaarsliggers kwamen halverwege de middag en begon het publiek al wat verder los te maken. Helemaal los ging Gré Parelmoer uit Pieterburen tijdens het buffet met nummers van haar nieuwste cd “Liefs van Gré Parelmoer”. De avond werd afgesloten met Ache Cubana. Deze band speelt muziek in de stijl van Buena Vista Social Club. Ze speelden traditionele Cubaanse muziek afgewisseld met een aantal eigen composities. Om 22.00 uur was het feest afgelopen en werd het terrein door enthousiaste vrijwilligers opgeruimd. Ruim een uur later zaten alle gehuurde spullen weer in de vrachtwagen van Hettema en lag het park er weer netjes bij. Mocht je volgend jaar zin hebben in een nieuw buurtfeest, meld je dan aan voor de buurtfeestcommissie (zie oproep elders in de krant). 17


Voorzitter en Penningmeester gezocht @ Buurtvereniging De Rivierenbuurt Wij, Gea en Erna, hebben besloten om na respectievelijk 8 en 7 jaar onze bestuurswerkzaamheden per begin 2013 te beëindigen. Daarom zoeken we enthousiaste, betrokken bewoners die ons willen opvolgen en de buurtperikelen wel eens van wat dichterbij willen meemaken. Er gebeurt namelijk heel veel in de Rivierenbuurt, ook al is dat niet altijd zichtbaar!

 Contacten met diverse projectleiders in verband met (infrastructurele) projecten binnen en/of direct buiten de wijk  Buurtbewoners helpen met hun vragen: waar kunnen ze het beste terecht als ze een vraag of probleem hebben?  Contacten met buurtondernemers

Kennis van het gemeentelijk apparaat is handig, maar niet noodzakelijk. Dit leer je snel genoeg. En wij blijven in de buurt, dus helpen kunnen we altijd! Afhankelijk van de projecten die spelen, worden de taken binnen het gehele bestuur verdeeld. Mocht je vragen hebben over de werkzaamheden, bel ons dan gerust voor Behalve de reguliere taken van de een afspraak. voorzitter en penningmeester, heeft het bestuur onder andere de volgende taken: Ook nodigen we je van harte uit voor onze Buurtvergadering op dinsdag 16  Regelmatig contact met de oktober! (zie elders in deze buurtkrant) stadsdeelcoördinator Kom jij onze Buurtvereniging versterken?  Regelmatig contact met de Gea Koeling (06 50 213 426) & Erna stadsdeelbeheerder Veldman (06-504.160.13) Wij vormen samen met Ineke (secretaris) het Dagelijks Bestuur van de buurtvereniging. Aangevuld met de algemeen bestuursleden Geert en Marcel, bestaat het voltallige bestuur momenteel uit 5 personen.

18


Een ongeluk zit in een klein hoekje Een ongeluk zit in een klein hoekje en dat geldt natuurlijk ook voor uw huisdier. Net als bij mensen kan ook bij dieren EHBO worden verricht. Het belangrijkste doel van eerste hulp is:  het leven te redden  pijn te verlichten  kans op herstel te bevorderen  toestand te stabiliseren tijdens vervoer naar dierenarts Hier vindt u de belangrijkste tips/ basisregels voor de eerste hulp die u uw viervoeter kan bieden voordat u ermee naar de dierenarts gaat.  Blijf zelf rustig.  Denk aan uw eigen veiligheid, dieren in nood kunnen onverwacht bijten en krabben.  Waarschuw altijd de dierenarts dat u er aan komt, zij kunnen dan al de juiste voorbereidingen op de praktijk treffen  Waarschuw indien nodig de dierenambulance. Behalve dat een dierenambulance u kan helpen bij het vervoer hebben deze mensen ook vaak veel ervaring bij het hanteren van gewonde en ziekte dieren. Ook zijn ze beter uitgerust met middelen welke op dat moment erg handig/ nuttig kunnen zijn Laten we maar meteen met de twee spannendste dingen beginnen: 1. Hartstilstand Als een dier nog een hartslag heeft is het niet goed om hartmassage te geven. De vaak gemakkelijkste manier om te bepalen of het hart klopt is door een vlakke hand op de borstkas te leggen net achter de linker voorpoot. Ook aan de binnenkant van de achterpoten kan een pols gevoeld worden. (voor beide geldt: het is handig om dit af en toe te oefenen). Indien er geen hartslag wordt waargenomen: Leg het dier op de zij en druk met beide handen op de borstkas

met de handpalmen op de borst. Druk de borst in gedurende 1 seconde en laat dan los. Herhaal dit 30x per minuut gedurende 2 minuten. Controleer de hartslag.

2. Ademstilstand Probeer eerst de ademhaling weer op gang te krijgen door de tong uit de bek te trekken. Controleer direct of er niets de ademhaling blokkeert. Indien de ademhaling dan nog niet op gang is gekomen moet je beademen. Dit doe je door de kop in gestrekte positie te leggen en de bek te sluiten. Dan kunt u door de neus beademen (denk aan uw veiligheid!). 3 seconden lucht inblazen en 2 seconden uit laten ademen. Gelukkig komen beide bovenstaande zaken maar zelden voor. De meest voorkomende oorzaak voor het verlenen van eerste hulp is een aanrijding. Het is altijd verstandig om aangereden dieren direct door een dierenarts na te laten kijken ook al lijkt het mee te vallen. Sommige verwondingen kunnen pas in een later stadium goed zichtbaar worden. Probeer de dieren niet onnodig te verplaatsen, dit kan tot ernstiger trauma leiden. Een aantal problemen kunnen wel duidelijk zichtbaar zijn. Waarschijnlijk kunt u in enkele stukjes hieronder beschreven zien wat u daaraan kunt doen. Bloedingen Bloedingen kunnen overal voorkomen met uiteenlopende oorzaken. Bij zeer ernstige bloedingen is het goed deze proberen te stelpen voordat u naar de dierenarts komt. Bij minder ernstige bloedingen is het

19


stelpen erop gericht de auto niet helemaal onder het bloed te hebben. Slagaderlijke bloedingen kunt u stelpen door er stevig op te drukken. Het liefst met een stuk schone stof . Indien dat onvoldoende is, kunt u ook proberen de bloeding te stelpen door druk uit te oefenen op de drukpunten in de staartbasis, de liezen, de oksels en de hals. Soms kan het handig zijn een drukverband aan te brengen. Bloedingen aan het oor zijn meestal het gevolg van vechtpartijen en kunnen enorm bloeden. Om te voorkomen dat alles onder het bloed komt te zitten is het handig om een stuk oude panty over de kop te trekken waardoor het oor niet meer zo klappert. Zo blijft uw auto ook schoner. Bloedingen aan de neus, voetzolen en staart kunnen ook behoorlijk ernstig bloeden. Het beste bedekt u deze wonden met een steriel gaas of anders een schone theedoek en indien mogelijk legt u een drukverbandje aan voordat u naar de dierenarts gaat. Epileptische aanval Bij epilepsie vindt er een soort ontlading in de hersenen plaats waardoor het dier vaak over het gehele lichaam onwillekeurige samentrekkingen van de spieren heeft. Het dier is meestal niet bij bewustzijn. Vaak speekselt / schuimbekt het dier overvloedig en laat het de urine lopen. Hoewel het er erg heftig uit kan zien is het toch belangrijk niet in paniek te raken. Haal alles uit de buurt van het dier zodat deze zich nergens aan kan verwonden. Pas op dat u niet met uw hand tussen de kaken terecht komt. Let goed op wat er gebeurd; hoe lang duurt de aanval, wat ziet u, heeft de hond een blauwe tong? Beperk prikkels van buitenaf (lawaai, fel licht, onverwachte bewegingen). De duur is meestal beperkt (zelden langer dan een minuut), maar kan zelfs uren duren. Duurt een aanval langer dan 5 dan is het noodzaak direct de dierenarts te raadplegen!

20

Is het de eerste keer dat uw dier een aanval heeft is het ook aan te raden binnen 24 uur een afspraak te maken met uw dierenarts. De dierenarts zal het dier onderzoeken en waarschijnlijk een bloedonderzoek uitvoeren. Allergische reacties Deze komen met grote regelmaat voor. Ze kunnen ontstaan door insectenbeten maar ook door bijvoorbeeld planten of andere stoffen. Meestal zien we een acute zwelling van de huid. Meest opvallend zijn zwellingen aan de kop. Soms zien we ook zwellingen over het lijf en aan de poten. De zwelling trekt meestal binnen 24 uur weg zonder dat er wat aan gedaan hoeft te worden. Wordt uw hond gebeten door een stekend insect en ontstaat benauwdheid, dan is wel het zaak zo snel mogelijk naar een dierenarts te gaan. Wonden In verband met bacteriĂŤle infecties is het van belang onderscheid te maken in snij-/ schaafwonden en bijtwonden. Bijtwonden De schade die vechtwonden kunnen veroorzaken verschilt enorm. Het is afhankelijk van de tijd dat de kaken hebben vastgezeten, de plek waar gebeten is en de afmetingen van het dier die bijt. Vooral bijtwonden waarbij grote honden een kleine hond/ kat hebben gepakt of waarbij lang is vastgehouden (met kopschudden erbij) kunnen verraderlijke wonden maken. Niet zelden zijn dat kleine steekwondjes met ernstige onderhuidse schade. Het gebit van honden en katten bevatten bacteriĂŤn waardoor het gevaar van infectie op de loer ligt. Haal haren rondom de wond weg. Dep de wond schoon met een zoutoplossing (1 eetlepel per liter water). Bijtwonden die ouder zijn dan 4-6 uur kunnen wegens abcesgevaar niet meer gehecht worden. Het is dus verstandig om bij twijfel de wond voor die tijd te laten controleren


door de dierenarts. Grote wonden kunt u bedekken met een gaas en eventueel licht verband. Wonden welke “aan de lucht zijn” genezen wel vaak sneller en hebben minder risico op ontsteken.

te wachten. U koelt minimaal 10 minuten.

Snij en schaafwonden Snij en schaafwonden worden regelmatig opgelopen. De kans op bacteriële infecties is een stuk kleiner dan bij bijtwonden. Het is verstandig deze wonden schoon te maken met een zoutoplossing (1 eetlepel per liter water). Diepere wonden door de huid heen zullen wellicht gehecht moeten worden en het is dus verstandig deze binnen enkele uren te laten controleren door de dierenarts. Indien uw dier veel aan de wond likt is het verstandig bijvoorbeeld een sok of een lichte bandage aan te leggen. Bij blijvend likken aan de wond doet u er goed aan de wond door de dierenarts te laten controleren.

Vergiftigingen bij huisdieren ontstaan meestal doordat het dier het gif direct opeet of een giftige stof binnenkrijgt door het schoonlikken van een bevuilde vacht. Verschijnselen bij vergiftiging kunnen zeer uiteenlopen, variërend van braken en sloomheid tot ernstige zenuwverschijnselen (krampen, trillingen, oogboltrillingen, omvallen etc.) Er is geen standaard antwoord te geven wat u moet doen aangezien er zeer veel verschillende giften zijn. De adviezen kunnen erg uiteen lopen. Soms is het verstandig een dier snel te laten braken maar bij andere vergiftigingen is dat juist absoluut niet de bedoeling. Ons advies is daarom ook bij elke verdenking van vergiftiging direct contact op te nemen met een dierenarts. Afwachten kan levensgevaarlijk zijn. Probeert u altijd de verpakking mee te nemen als u naar de dierenarts.

Gelukkig komt het niet vaak voor maar ook dieren kunnen op verschillende manieren brandwonden oplopen. Door vuur, hete vloeistoffen of door chemische stoffen. Het allerbelangrijkste bij brandwonden is dat er zo snel mogelijk wordt gekoeld met water. Natuurlijk liefst schoon water. Is er geen schoonwater aanwezig, is het toch beter direct met vuil water te koelen dan

Oogtrauma Oogbolluxatie Een oogbol die uit de oogkas schiet komt nog al eens voor bij de wat kleine kortschedelige rassen zoals bijvoorbeeld de Pekinees. Door een heftige klap kan de oogbol uit de oogkas schieten. Om te voorkomen dat het oog uitdroogt en beschadigd is het goed eerst het oog vet te maken met bijvoorbeeld wat slaolie en

www.huisdierenkliniek.nl Vechtstraat 74 9725 CW Groningen Tel.: 050 5263255

21


het oog af te dekken met een schone doek. Voor het zichtbehoud is het absoluut noodzakelijk direct naar de dierenarts te gaan. Ooglid en hoornvliesverwondingen Deze ontstaan meestal door vechtpartijtjes of voorwerpen. Bij beide is het verstandig binnen enkele uren de dierenarts te bezoeken. Ooglidverwondingen moeten binnen enkel uren gehecht worden om mooi te genezen. Hoornvliesbeschadiging kan snel ernstiger zijn dan in eerste instantie lijkt. Botbreuken Bij een gesloten fractuur is het bot gebroken, maar de huid intact. Zo'n breuk moet u heel voorzichtig behandelen omdat door elke beweging van de kapotte bot-uiteinden het weefsel rond de breuk verder beschadigd. In ernstige gevallen steekt het bot door de huid. Dit noemen we een open fractuur. Zo'n open fractuur is zeer gevoelig voor

22

besmetting, en de kans op infectie is dan ook zeer groot. Raak de naar buiten komende botdelen nooit aan, en probeer ze zeker niet terug te duwen. bedek de botuiteinden eventueel met een steriel gaasje of schone theedoek en verbind ze losjes. Vaak geldt hoe sneller actie kan worden ondernomen, hoe beter en sneller het herstel uiteindelijk zal gaan/zijn. Zet telefoonnummer van een dierenarts en dierenambulance al vast in je telefoon. Bij het zien van een dier met pijn, paniek en bloed en/of in nood is het vaak lastig om deze op te zoeken. Niet altijd zal er bij een dier welke is aangereden ook een eigenaar van het dier aanwezig zijn. Een dierenambulance en/ of dierenarts zal dan altijd controleren of een dier een chip heeft. Een eigenaar van een gechipt dier is vaak binnen enkele minuten opgespoord! Is uw huisdier gechipt?


23


Beheer, verkeer en buurtontwikkelingen De bestuursleden van de buurtvereniging hebben het gehele jaar door contacten met diverse partijen. Zo is er twee keer per jaar een overleg met de stadsdeelbeheerder Harry Delemarre met aansluitend een schouw door de buurt en worden aandachtlocaties bezocht. Ook is er minstens twee keer per jaar een overleg met de stadsdeelcoordinator Eric Mooij. Tevens onderhoudt het bestuur de contacten met woningbouwverenigingen en projectleiders van de diverse projecten in de wijk. Vernieuwing riolering in de Rivierenbuurt Fase 1 De direct aanwonenden hebben het allang gemerkt, en nog net niet de vlag uitgestoken, maar Fase 1 is afgerond! (Rivierenhof, Linge-, Rijn, Berkel-, IJsselstraat). Vernieuwing riolering in de Rivierenbuurt Fase 2 Ondertussen is een begin gemaakt met Fase 2. De volgende straten vallen onder deze Fase 2: Scheldestraat, Amstelstraat, Lauwersstraat, Maaslaan, Hovenstraat, Geulstraat, Merwedestraat (noordelijk deel) en de Rabenhaupstraat. In het beheerplan 2012 is opgenomen dat de bomen van de Lauwersstraat zullen worden vervangen en in de Merwedestraat zal nieuwe aanplant van bomen komen.

24

Verbetering riolering en herinrichting Parkweg (tussen Hoornsediep en de Rijnstraat) Het “relinen” van de riolering zal plaatsvinden in de week van 1 oktober. Dit is in één dag gebeurd. Naar verwachting zullen de werkzaamheden voor de herinrichting starten in de week van 8 oktober. Het werk zal ongeveer 6 weken gaan duren. De nieuwe bomen kunnen worden geplant vanaf eind november. Herinrichting Rabenhauptstraat In de Rabenhauptstraat en Geulstraat komt nieuwe riolering. Omdat hiervoor de straten toch open moeten, hebben burgemeester en wethouders ook een plan laten opstellen voor een herinrichting van deze straten. Het is de bedoeling: - de wegprofielen te versmallen, - verhoogde kruisingsvlakken aan te brengen, - in de Rabenhauptstraat een tiental bomen te planten, - fietsklemmen te plaatsen bij een aantal kamerverhuurpanden. De inspraakperiode liep van 31 augustus tot 1 oktober. Tevens was er op 20 september een inloopbijeenkomst bij de Puddingfabriek. Alle reacties worden opgenomen in een inspraakrapport voor burgemeester en wethouders. De werkzaamheden zullen na besluitvorming en werkvoorbereiding in 2013 plaatsvinden.


Veiligheid rond de Widar Vrije School De eerste resultaten zijn zichtbaar. Op het kruispunt IJsselstraat/Rijnstraat is een zgn. “bordes” aan de stoep gemaakt, waardoor verkeer komende vanuit de IJsselstraat veel beter kan zien, wat er vanuit de Rijnstraat (vanaf Parkweg) aan komt fietsen. Er is ook een “bordes” geplaatst bij de ingang Reggestraat vanuit de IJsselstraat en dit bordes is tevens voorzien van kleurige paaltjes, waardoor het voor iedereen duidelijk is, dat men in de buurt van een school is. Tevens verwacht men van de fietsende ouders, dat zij daar de Reggestraat infietsen, zodat er niet meer onnodig op de stoep gefietst wordt. Het plan om de veiligheid bij de Reggestraat, ingang Merwedestraat, te verhogen, moet nog uitgevoerd worden.

Trap vijver Talmahuis Een mooie verrassing was het deze zomer, dat de gemeente aan de slag is gegaan met de trap bij de vijver aan de kant van het Talmahuis. Aanleiding was het aanleggen van afvoer van het regenwater in de vijver. De trap is ondertussen klaar en ziet er weer een stuk netter uit. Nieuwbouw hoek Rivierenhof/Hoornsediep (voormalige Vrije School) Op deze plek ontwikkelt De Huismeesters 36 sociale huurappartementen. De verwachte oplevering is eind 2012, begin 2013.

De Fysiotherapeut in uw buurt    

algemene fysiotherapie manuale therapie Cyriax medische fitness medical taping concept

   

valtraining oedeemtherapie triggerpoint massage dry needling

 

training voor etalagebenen beweeggroep voor COPD en diabetes

25


Feestcommissie gezocht @ Buurtvereniging! Vanaf 2007 organiseert het bestuur van de buurtvereniging een zomer- en winterfeest voor de buurtbewoners. In die afgelopen 6 jaar heeft het bestuur ervaren, dat het organiseren van een feest bovenop de andere werkzaamheden een steeds grotere uitdaging wordt. De projecten binnen de wijk vragen steeds meer tijd van de bestuursleden, waardoor het organiseren van een buurtfeest er door het Dagelijks Bestuur “even bij werd gedaan”. Maar dat “even erbij doen” vraagt toch nog behoorlijk wat tijd en enthousiasme! Vandaar dat het bestuur op zoek is naar 2 of 3 bewoners die de organisatie van de buurtfeesten op zich wil nemen. Wat houdt dit in?  Data prikken voor de feesten, in overleg met het bestuur  Begroting opstellen  Inhoud van de dag bepalen, Evenementvergunning aanvragen  Sponsoren zoeken om het buurtfeest te financieren.

(De buurtvereniging zal de subsidieaanvraag doen)  Communicatie (aankondigingen in buurtkrant, website, posters)  Artiesten vastleggen, muziek regelen  Zomermarkt organiseren, marktkraamhouders benaderen  Meubilair huren (tenten, tafels, banken, marktkramen, etc.)  Vrijwilligers regelen voor op- en afbouw We hebben een draaiboek en een adressenlijst beschikbaar, wat een goed uitgangspunt kan zijn. Mocht je vragen hebben over het organiseren van een buurtfeest, bel ons dan gerust voor een afspraak. Krijgen we in 2013 weer een buurtfeest? Hopelijk wel dankzij jullie! Voor vragen, neem contact op met één van de bestuursleden (voor telefoonnummers, zie colofon voorin de krant), of mail naar info@derivierenbuurt.nl

Oplossing Puzzel De vorige puzzel heeft veel goede-, en vooral creatieve, inzendingen opgeleverd! De oplossing was De bal aan het rollen brengen Winnaar van de woordzoeker is Marije Bezu en zij heeft hiermee een slijterijbon gewonnen. De tweede prijs, een waardebon van Schoonheidssalon Margje, gaat naar Mw. D. van Ojen. De prijs wordt binnenkort bij de winnaars thuisbezorgd.

26


De Tweets van Martin Tillema 04/09 Het is naar mijn mening helemaal van deze tijd dat de bewoners mede bepalen wat er in hun wijk zou moeten gebeuren en wat prioriteit heeft 04/09 Belangrijke uitkomst volgens bewoners: de wijkagent nog vaker in de wijk en een spreekuur! 04/09 Vruchtbare bijeenkomst met bewoners over veiligheid in de wijk, met oa @SDCEric en @Elles_hageman Vele veiligheidskwesties komen ter sprake 01/09 Noodhulp met collega Annet. Paar klussen in de wijk gedaan. Mooi weer! De stad komt tot leven. 30/08 Gisteren na een aantal dagen vrij geweest te zijn weer schiettoets ed afgelegd in Zuidlaren. Nu wat bewoners bezoeken ivm overlast ed 23/08 Noodhulp met @paul_kukler. Aan twee zaken huiselijk geweld hadden wij de handen vol. Na 21.00 uur nog even gegeten. Nu thuis 18/08 Ouders in kennis gesteld en zorgen geuit! Aanvulling: opoefiets blijkt gestolen bij Bruna op het Overwinningsplein. Van wie is ie? Please RT 18/08 Wie is de eigenaar van deze zwarte Opoefiets? Graag aangifte doen! Diefstal is gepleegd met een loper. Jongens zijn 14 jaar oud. 2/2 18/08 Twee knapen aangehouden voor diefstal van een fiets op de Paterswoldseweg bij #Zinn locatie #Mennolutterhuis. Dichtbij Overwinningspl. ½

17/08 Late dienst noodhulp. Even langs wat adressen in de wijk als daar de tijd voor is. Tevens wat belverzoeken afhandelen. #prio #meldingen 15/08 Vandaag samen met @EdwinBruins van de spoorwegpolitie bezig met een actie rondom het station. 08/08 Deze maand twee woninginbraken en een autokraak in de wijk. Tevens wat drugshandel rondom het station. Bezig met een plan van aanpak. 07/08 Samen met collega Floris van Zeden een gesprek gehad met een man ivm schennispleging. Het is de laatste tijd rustig v.w.b meldingen. 05/08 Spoed: naar melding van een inbraak. We zagen dat een man via een raampje een woning binnenklom. Aangeroepen! Bleek bewoner. Sleutel kwijt. 05/08 Samen met @marten_ruiter een aantal meldingen van geluidsoverlast afgehandeld. Waaronder aan de Herehof en JA Feithstraat. #denkomanderen 01/08 Ivm Zuiderslag bij bewoner aan de deur gestaan samen met VNN. Lag nog op bed waarschijnlijk, deed niet open. Wel zorgen om hem. 01/08 N.a.v info in een kelder in de JA Feithstraat in de #Herepoort een kleine hennepplantage aangetroffen. Blijf dit soort zaken melden!

27


Bedankt! Het bestuur van de Buurtvereniging wil iedereen bedanken die loten heeft gekocht voor de verloting tijdens ons buurtfeest. Hiermee heeft u onze vereniging financieel gesteund en kunnen we ook op 8 december ons jaarlijkse winterfeestje houden. Het bedrag van de totale opbrengst zal tijdens de buurtvergadering op 16 oktober bekend gemaakt worden. Het bestuur wil tevens bedanken voor hun bijdragen aan de verloting:

De heer C. Feyen voor de prachtige ring, Eetcafé De Stadstuin (dinerbon), Massagepraktijk Heleen van Dijk (verwenbon) en Uitgeverij Noordhoff (grote Geschiedenisspel). Uiteraard bedanken we alle vrijwilligers die in aanloop naar, tijdens, en na het buurtfeest ons geholpen hebben om het feest weer tot een succes te maken.

Het buurtfeest was niet mogelijk geweest dankzij de financiële bijdrages van: Hoofdsponsor: Gemeente Groningen (www.gemeente.groningen.nl) Stersponsoren: Plus Supermarkt (www.plus.nl) Max Parket (www.maxparket.nl) Chr. Woningstichting Patrimonium (www.patrimonium-groningen.nl) Wikkel Organisatieadvies (06-50213426) Café de Klikspaan (www.cafedeklikspaan.nl) Quick’ntasty (www.quickntasty.nl) Sponsoren: Rijwielhuis Klei (www.rijwielhuisklei.nl) De Huismeesters (www.dehuismeesters.nl) Fysiocompleet (www.fysiocompleet.nl) ZINN (Thuis)Zorg (www.zinnzorg.nl) La Bouquetterie (www.labouquetterie.nl) Pedicurepraktijk Anjo Perfors (050-527 55 54) Schoonheidsalon Margje (http:\schoonheidssalonmargje.come2me.nl) Van der Ende Installaties (www.vdeinstallaties.nl) Hoorstudio Renses (www.hoorstudiorenses.nl) Univé Noord Nederland (050-57 17 377) Body Reflexions (www.body-reflexions.nl) Tandarts Eikelenboom (050 – 541 53 96) Nogmaals: Bedankt!

28


Agenda buurtvergadering Buurtvergadering De Rivierenbuurt 16 oktober 2012 20.00 uur in de Puddingfabriek 1. Welkom bij de Buurtvergadering van de Rivierenbuurt Voor nieuwe buurtbewoners en buurtbewoners die al langer in de Rivierenbuurt wonen. 2. Waar gaan we het vanavond over hebben Mededelingen en vaststelling agenda. 

Vertrek voorzitter en penningjuf. Gea en Erna nemen in het nieuwe kalenderjaar

Straatvertegenwoordiging en lidmaatschap. Hoe staat het met de

afscheid van het bestuur. Dat betekent dat er ruimte komt voor nieuwe mensen! straatvertegenwoordiging? Wij kunnen nog versterking gebruiken voor de Achterweg, Aduarderstraat, Barestraat, Davidstraat, Fongersplaats, Geulstraat, Hoornsediep, Lauwersstraat, Lekstraat, Maaslaan, Merwedestraat, Rijnstraat, Rivierenhof, Viaductstraat en Zaanstraat. 3. Wat hebben we de vorige keer besproken Het verslag van de vorige Buurtvergadering (maart 2012). Zie buurtkrant of de website. Tip: neem de buurtkrant mee voor een geprinte versie 4. De financiële huishouding van de Buurtvereniging De penningjuf presenteert de concept-begroting. 5. De Buurtagent Pauze: de koffie van deze avond wordt u aangeboden door de Puddingfabriek 6. De Zuidelijke Ring Geert Hoving en Ebel Glastra vertellen hoe het staat met het project, wat hun mening is over hoe het er nu uit ziet en dat presenteren vervolgens ideeën over wat anders kan en hoe dat aangepakt zou kunnen worden. Wij hebben voor dit agenda punt ook vertegenwoordigers van onze buur-buurten uitgenodigd zodat we kunnen zien & horen wat vooral de overeenkomsten en misschien verschillen zijn in de meningen en houdingen over het project Zuidelijke Ring. Er komen vast mooie reacties en ideeën naar boven. 7. Overige ontwikkelingen in de buurt, waaronder * Het Stationsgebied * Riolering, herinrichting Rabenhauptstraat /Geulstraat, Vechtstraat * met co-creatie komen tot een wijkvisie 8. De rondvraag De buurtvergadering sluit formeel met de mogelijk om nog een laatste onderwerp aan de orde te brengen. Na afloop wordt is er de mogelijkheid om nog even na te praten onder het genot van een drankje en een nootje.

29


Puzzeltijd! Het is weer tijd om te puzzelen! De winnaar krijgt een cadeaubon ter waarde van € 12,50. Er kan gekozen worden uit een CD-bon, boekenbon, bloemenbon of een slijterijbon. Alle inzenders maken kans op een waardebon ter waarde van € 12,50 bij schoonheidssalon Margje (Rabenhauptstraat).

Stuur de oplossing van de woordzoeker voor 15 november naar: De Rivierenbuurt Postbus 11082 9700 CB Groningen

Uit de inzendingen met de juiste oplossingen wordt een winnaar gekozen. Maak er dus een ‘leuke inzending’ van. Vergeet niet uw naam en adres te vermelden. Geef ook aan voor welke cadeaubon u in aanmerking wilt komen. Veel plezier! M

I

N

T

E

R

N

E

T

R

E

K

P

N

I

S

S

F

O

F

L

E

R

A

A

R

I

T

D

R

N

O

O

E

O

L

N

I

U

A

V

T

J

T

W

E

E

E

I

N

A

N

E

O

M

F

D

S

T

S

K

E

C

G

R

I

E

K

S

N

A

M

T

A

A

L

I

O

U

A

N

A

D

I

M

O

H

O

R

A

T

X

M

Y

S

T

C

V

E

P

I

E

G

L

E

B

S

A

R

S

E

D

N

U

K

I

E

H

C

S

V

E

R

S

L

A

G

W

E

N

DUITS EXAMEN FRANS GESCHIEDENIS GRIEKS GYMLES HAVO INTERNET LERAAR LIFT MENTOR PROEFWERK PROJECT SCHEIKUNDE SPAANS TAAL VAKANTIE VERSLAG WEBSITE

Na juiste invulling vormen de overgebleven letters een gezegde.

30


Verslag Buurtvergadering 27 maart 2012 Locatie: Puddingfabriek, Viaductstraat 3A aanvang 20.00 uur Voorzitter: Gea Koeling Notulist: Ineke Buist Gastspreker: Martin Tillema, buurtagent 1. Welkom bij de Buurtvergadering van de Rivierenbuurt Welkom door Gea Koeling. Afwezig zijn Geert Hovingh en Erna Veldman in verband met andere verplichtingen. De overige bestuursleden, Gea, Marcel, Karen en Ineke stellen zich nog even voor aan nieuwe buurtbewoners en buurtbewoners die al langer in de Rivierenbuurt wonen. 2. Waar gaan we het vanavond over hebben De agenda wordt vastgesteld. Er zijn geen aanvullende mededelingen. 3. Wat hebben we de vorige keer besproken Het verslag van de vorige Buurtvergadering (25 oktober 2011) wordt besproken. Er zijn geen vragen of opmerkingen over het verslag. 4. De financiĂŤle huishouding van de Buurtvereniging In verband met de afwezigheid van Erna geeft Ineke een toelichting op het jaarverslag en de eindbalans van het afgelopen jaar. De heer Moolog vraagt de vergadering om het bestuur decharge te verlenen. Complimenten voor het bestuur. Erna krijgt uiteraard verslag van de complimenten en van het applaus wat daarop volgt.

5. De wijkagent Martin Tillema stelt zich voor en doet verslag van de ontwikkelingen in de buurt. Sinds 1 januari is Martin wijkagent in onze buurt, iedereen heeft inmiddels kennis met hem kunnen maken in de laatste buurtkrant. Hij is wijkagent van de Hereweg, Herepoort, Rivierenbuurt en het Stationsgebied. Martin is te bereiken via twitter en natuurlijk via 0900 8844. De Queridolaan is de uitvalsbasis van Martin Tillema. Zaken die in de buurt spelen: Een overval bij dierenwinkel aan de Hereweg op een maandagmiddag. De dader is nog gezien, en andere overvallen worden nu nog bestudeerd om te kijken of er connecties zijn. Aan de Spaarnestraat zit een oud Krakerspand waar veel overlast meldingen over binnen komen. De bal ligt bij de gemeente om hier structureel iets mee te doen. Voor mensen bij de Parkweg is het heel vervelend i.v.m. deze overlast. Er zijn parkeerautomaten opengebroken door Oost Europeanen. De parkeerautomaten worden vervangen door andere exemplaren. Hoewel de politie mensen aanhoudt, komen er nieuwe mensen uit die omgeving om opnieuw toe te slaan. Wat ook speelt ... het mooie weer komt er aan en er is een schennispleger gesignaleerd in de omgeving van het Dinkelpark, de Fongersplaats, en op het fietspad langs de begraafplaats. Oproep is om het alarmnummer te bellen op het

31


moment dat je een schennispleger aantreft. Martin wil weten wie het is, deze persoon heeft misschien hulp nodig. Probeer een goed signalement van de persoon in kwestie vast te leggen en bel het alarmnummer. Bij de Fongersplaats huist een zwerver. Hij zwerft door hele stad, maar hij vindt dit een fijne plaats om te verblijven. Dit is ook bij Lentis gemeld om te bekijken of hij gedwongen opgenomen kan worden. Ook in het geval je de zwerver spot, kun je dit melden en bellen. Daarnaast zijn in de buurt veel overlast meldingen. Dit wordt veroorzaakt door smalle straten, mensen die dicht bij elkaar wonen en veel verschil tussen jong en oud met een andere levenswijze. Indien er problemen zijn met je buren, probeer er dan samen uit te komen. Lukt dat niet, dan de wijkagent inschakelen. Wijkagent schakelt indien noodzakelijk de woningbouwvereniging in. Vraag uit de zaal over het aantal inbraken in de buurt en inbraakcijfers. De stad krijgt steeds meer te maken met bepaalde groepen die landelijk opereren, en zich een tijdje op een locatie bevinden. Oproep om informatie te melden over opvallende personen in de buurt. Van te voren komen ze vaak poolshoogte nemen. De politie rijdt liever een keer te veel dan te weinig. Als je geen goed gevoel hebt, dan hoort de politie dat graag. Tot slot zijn er nog incidenten geweest met stenen door ramen van auto’s en kratjes gestolen vanaf balkons. Het verzoek is aan een ieder om vooral aangifte te blijven doen.

6. Straatvertegenwoordiging en lidmaatschap Hoe staat het met de straatvertegenwoordiging in de Rivierenbuurt? Wij kunnen nog versterking gebruiken voor de Achterweg, Aduarderstraat, Barestraat, Davidstraat, Fongersplaats, Geulstraat, Hoornsediep, Lauwersstraat, Lekstraat, Maaslaan, Merwedestraat, Rijnstraat, Rivierenhof, Viaductstraat en Zaanstraat. Straatvertegenwoordigers kunnen worden ingezet voor specifieke zaken die spelen in hun straat. Daarnaast kun je lid worden van de buurtvereniging De Rivierenbuurt. Het lidmaatschap is gratis. Een vereniging moet leden hebben, daarnaast kan door het hebben van geregistreerde leden, meer service verleend worden. Leden kunnen gevraagd worden om een handje te helpen bij activiteiten en werkzaamheden. Er zijn genoeg mensen maar het bestuur kan het absoluut niet alleen. We vragen aan leden welke kwaliteiten en ervaring ze hebben. Dat is handig voor het bestuur om te weten welke kennis we in de buurt hebben en waar deze voor in kunnen zetten. Pauze: de koffie van deze avond is u aangeboden door de Puddingfabriek 7. Ontwikkelingen in de buurt * De Zuidelijke Ringweg / Maaslaan Ebel Glastra wil graag wat vertellen maar zal pas om 9 uur aanschuiven. Dit punt is daarom op de agenda verschoven naar later. * Het Stationsgebied. Als buurtvereniging hebben wij het voorstel gedaan om

32


alternatieven te onderzoeken. Bijvoorbeeld het niet-verlagen van het Emmaviaduct. We zijn teleurgesteld wat er tot nu toe mee wordt gedaan. We vinden zelf dat er wel wat mag gebeuren. Het burgerinitiatief is een voorbeeld om op hetzelfde gespreksniveau te komen (zie punt 7). Het beoogde effect tot nu toe van onze inspraak en initiatieven blijft uit. Vraag uit de zaal van Grietzen: de aanleiding voor de ingrijpende wijzigingen in het Stationsgebied is het tramproject. Als dit niet doorgaat zou de situatie er heel anders uit kunnen gaan gezien. Stationsgebied is aan tijd gebonden en er is veel geld voor beschikbaar. Ze gaan er nog steeds van uit dat de tram er komt. We volgen op de voet wat de ontwikkelingen zijn.

Tijdens deze Buurtvergadering is een concept-voorstel gepresenteerd en zijn de aanwezigen uitgenodigd voor reactie en discussie. De aanleiding voor dit initiatief is dat de buurt klem zit tussen grote projecten. Projecten worden afzonderlijk benaderd. Bereikbaarheid en Mobiliteit van de stad zijn issues. Het grootste probleem: de onderlinge samenhang tussen de verschillende projecten mist. Hierdoor ontstaat een grote kans op fouten in het resultaat en problemen in de uitvoering. Het betreft projecten van een jaar of 10 waar, onder tijdsdruk en beschikbare budgetten, binnen bepaalde termijn belangrijke beslissingen moeten worden genomen. Wat hebben wij als Rivierenbuurt gedaan:

* Riolering: In januari en februari hebben een deel van de werkzaamheden vanwege het weer stil gelegen. Dit voorjaar staan de Rijnstraat en de IJsselstraat nog in de planning. In fase 2 zullen de Scheldestraat, Amstelstraat, Lauwersstraat, Maaslaan, Hovenstraat, Geulstraat, Merwedestraat en de Rabenhauptstraat worden aangepakt. 7. Het burgerinitiatief De buurtvereniging onderzoekt de mogelijkheid om een burgerinitiatief te starten met als onderwerp het gebrek aan visie van de gemeente Groningen op onderwerpen zoals mobiliteit en stedelijke ontwikkeling. Met name de onderlinge samenhang en prioritering van grote projecten ontbreekt. Wij vinden dat de bewoners van de stad in het algemeen en de bewoners van onze buurt in het bijzonder daar de dupe van worden.

Anticiperen en reageren op afzonderlijke projectactiviteiten, wethouder uitgenodigd in buurt voor een keukentafelgesprek we hebben ingezonden brieven aan het DVHN en een open brief aan de gemeenteraad gestuurd. Deze laatste heeft impact gehad. Resultaat: schouderklopjes, beloftes groeiende aandacht van de politiek, maar nog steeds geen podium voor dialoog en samenwerking. We hebben niet het idee dat we op gelijkwaardig niveau in gesprek komen met gemeente. De gemeente heeft moeite met bewonersparticipatie op strategisch niveau, de vruchtbare samenwerking blijft uit. Voor ons is dit niet genoeg. Wat nu? Sinds maart is er een mogelijkheid om zelf een onderwerp op de agenda van de

33


gemeenteraad plaatsen. Het Burgerinitiatief . In geval van een stadsbreed belang moeten we 1000 handtekeningen verzamelen. De onderwerpen waar wij ons druk over maken is ons inziens een stadsbreed probleem en wij stellen voor middels een burgerinitiatief om het totale pakket aan grote project te heroverwegen. Het integrale structuurplan. De tekst en het voorstel worden met grote inbreng van uit de zaal in een mooie open discussie breed uitgemeten. Er zijn ideeĂŤn geopperd. De belangrijkste conclusie is: probeer dit op wijkniveau te doen. Grijp de ideeĂŤn aan waar we als wijk last van hebben.

34

8. De rondvraag De buurtvergadering sluit formeel af er zijn geen punten voor de rondvraag. Na afloop wordt er nog even van de mogelijkheid gebruik gemaakt om nog na te praten onder het genot van een drankje. _________________________________ In verband met het milieu en de kosten heeft het bestuur besloten om geen geprinte verslagen en agenda meer tijdens de vergadering uit te delen. Alles wordt gepubliceerd in de buurtkrant en op de website.


Centrum Beeldende Kunst Bij het Centrum Beeldende Kunst (CBK Groningen) kunt u weer terecht voor een scala aan activiteiten. Zowel in het CBK als in de stad. We onthullen maar liefst zeven kunstwerken.  Een kunstwerk annex verblijfplaats van Frank Havermans in Corpus den Hoorn  Een interactief tegeltableau van Erwin Stienstra in de Gelkingestraat  Een stripverhaal van Sam Peeters op de bouwschutting aan de Grote Markt  Een videokunstwerk van Martijn Veldhoen in de Damsterdiep parkeergarage  En drie Kunst op Maat opdrachten:  Een educatief kunstwerk van Koos Buist voor de Fraeylemaborg

 Een kunstwerk voor het Gemaal Selwerd van Ingrid Entrop  Sculpturen van Lena van der Wal in het zuidwestkwadrant in de wijk Corpus den Hoorn. Daarnaast zijn er tentoonstellingen in het CBK en bent u van harte welkom bij onze Kunstuitleen. Nieuwsgierig? Een groot deel van onze collectie kunt u vanuit huis al bekijken en reserveren.. Voor de mooie najaarsdagen hebben we een nieuwe wandelroute beschikbaar langs de Kunst op Straat architectuur in het centrum. Voor actualiteiten en aanvullingen kunt u altijd terecht op onze website www.cbkgroningen.nl

35


36


Burendag 2012 Burendag 2012 op de ontmoetingsplek Rijnstraat hoek Parkweg. De eerste keer van een lange traditie. Succesvol en gezellig Ruimte voor ontmoetingen, ieder stelde zich voor, ieder deelt De Verandering.....!

Rivierenbuurt warm voor Lokaal Energiebedrijf Grunneger Power Ebel Glastra is lid van Grunneger Power en is sinds april 2012 ook ingeschreven als klant die gas en stroom geleverd krijgt van de Lokale Energiecoöperatie Grunneger Power. Hij vertelt hoe dat ging en waarom hij hiervoor gekozen heeft.

hiervoor, dus dat is prima. Maar ik doe het nog om een extra reden. Ik zie dit als een unieke kans voor Groningen om echt concreet iets goeds te doen. Om minder afhankelijk te worden van de grote energiereuzen. Investeren in de duurzame toekomst. Mooi toch?”

“Ik was al lid van de vereniging Grunneger Power en toen ik hoorde dat ze een energiebedrijf gingen starten was ik meteen enthousiast. Ik heb me gemeld bij Grunneger Power, mijn meterstanden doorgegeven en verder regelden zij alles. Ik heb nog steeds gas en stroom, alleen de rekening krijg ik nu van Grunneger Power.”

Het idee achter Grunneger Power Coöperatieve Vereniging Grunneger Power is een coöperatie die is opgericht door burgers in Groningen. Zij willen graag dat we als Groningers steeds meer zelf onze groene energie gaan opwekken. Bijvoorbeeld zonneenergie. En in de toekomst moet het dan nog mogelijk worden dat we die energie ook aan elkaar leveren.

Wat prijs betreft kan het goed uit. “Ik betaal nu per maand hetzelfde als

Grunneger Power heeft een half jaar geleden na grondige voorbereiding en 37


overleg met de leden een eigen energiebedrijf opgericht. Zonder subsidies en op basis van een prima bedrijfsplan. Dit Coöperatieve Lokale Energiebedrijf Grunneger Power levert Gronings gas en zuiver groene stroom aan huishoudens. Het energiebedrijf belevert in principe heel Nederland, maar zoekt klanten haar klanten vooral in Stad en Ommeland.

Ebel Glastra voor zijn woning aan de Parkweg

De prijzen van Grunneger Power liggen lager dan de reguliere prijzen van de grote aanbieders. Hoewel er ook echte stuntaanbiedingen zijn die nog weer iets lager liggen. Maar Grunneger Power gaat niet voor de absolute bodemprijzen. ‘Stunten’ hoort er niet bij. Dat moet ook niet, want in de statuten van Grunneger Power staat namelijk dat de winst die het energiebedrijf maakt juist weer goed besteed wordt. Namelijk in duurzame en sociale projecten in en om Groningen zelf. Volgens het principe met elkaar voor elkaar, en energie in eigen hand!”

38

Wilt u meer weten? Bewoners in de Rivierenbuurt die meer willen weten over Grunneger Power kunnen bellen voor informatie met het kantoorteam. We zijn gevestigd in het Zuiderpark, in het souterrain onder Makelaardij Zeeven. U kunt het beste even bellen voordat u langskomt. Bezoekadres Grunneger Power: Parklaan 1 9724 AL Groningen Telefoon 050-8200492 Direct aanmelden kan ook: www.grunnegerpower.nl/energie P.S. Grunneger Power heeft ook en mooi aanbod MKB-ers, informeer gerust eens, voorlichting is altijd vrijblijvend!


Contactinformatie Buurtvereniging De Rivierenbuurt

Lidmaatschap Lidmaatschap is gratis voor wijkbewoners. Aanmelden/opzeggen kan via onderstaande contactgegevens. Contactgegevens Buurtvereniging De Rivierenbuurt Postbus 11082 9700 CB Groningen www.derivierenbuurt.nl info@derivierenbuurt.nl Het bestuur Gea Koeling, Voorzitter + aanspreekpunt Grote Projecten Rabenhauptstraat 74, tel. 06 – 502.13.426 Erna Veldman, Penningmeester, aanspreekpunt Commissie Beheer & Verkeer Berkelstraat 7, tel. 06 – 504.160.13 Ineke Buist, Secretaris Barestraat 21-8, tel. 050 – 526.54.00 Geert Hovingh, Bestuurslid, o.a. RO Specialist + aanspreekpunt Grote Projecten Parkweg 94, tel. 050 – 525 75 64 Marcel Vehof, Bestuurslid, Webmaster + aanspreekpunt Algemene Ontwikkelingen (o.a. nieuwbouw) Parkweg 87a, tel. 06 – 531.72.476 De bestuursleden zijn bij voorkeur per email bereikbaar: Algemene zaken: info@derivierenbuurt.nl Website: webmaster@derivierenbuurt.nl Buurtkrant: buurtkrant@derivierenbuurt.nl Maar u mag natuurlijk wel bellen! Buurtvereniging KVK 40026846

39


Belangrijke (wijk-)informatie

Alarmnummer: 112 Hulpdienst SOS: 050 525 00 00 Doktersdienst: 0900 92 29 Buurtagent Martin Tillema Via Bureau Groningen zuid: 0900 – 88 44 Buurtconciërge Jan Velthuis: 050 – 313 61 99 / 06 – 5204 6214 Stadsbeheer: 050 – 367 89 10 Meldpunt overlast: 050 – 587 58 85 Milieudienst: 050 – 367 10 00 Gemeentelijk informatie centrum: 050 – 367 70 00

Websites van belang www.buurtbeheer.nl www.ringgroningen.nl milieu.groningen.nl www.grofvuilmelden.nl eloket.groningen.nl duurzaamstestad.groningen.nl wmo.groningen.nl (Wet maatschappelijke ondersteuning) zorgloket.groningen.nl www.derivierenbuurt.nl

Postadressen Buurtvereniging de Rivierenbuurt Postbus 11082 9700 CB Groningen

Secretariaat Ineke Buist Barestraat 21-8

kopij voor de buurtkrant: buurtkrant@derivierenbuurt.nl

40

Buurtkrant oktober 2012 van De Rivierenbuurt Groningen  

Buurtkrant oktober 2012 van De Rivierenbuurt Groningen

Buurtkrant oktober 2012 van De Rivierenbuurt Groningen  

Buurtkrant oktober 2012 van De Rivierenbuurt Groningen

Advertisement