Ægir

Page 1

WE MAKE COOL THINGS HAPPEN

116. árgangur - 7. tölublað 2023

www.voot.is

SÉRRIT UM SJÁVARÚTVEG FRÁ 1905

ISSN 0001-9038

Farsæl Nígeríuviðskipti í áratugi Heiða Hilmarsdóttir, skrifstofustjóri hjá Sölku Fiskmiðlun á Dalvík

Togarasjómennska mjög breytt frá fyrri tíð

Hnýfill í sókn á neytendamarkaði 20°

4

DÝPTARMÆLAR

↙↓↘ 3 geislar niður ↑ 1 upp eða:

TRIDENT FJÖLGEISLANEMI

20°

44 ° 108 °

MARPORT.COM

ICELAND

USA

SPAIN

44 °

20°

20°

NORWAY

↓ 1 geisli niður ↖↑↗ 3 upp

FRANCE

Skannaðu kóðann til að sjá Trident að störfum.

SOUTH AFRICA

UK


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.