Brochure Luisteravond Radio

Page 1

LICHTING RITCS 2024

AUDIOVISUELE KUNSTEN

Programma luisteravond Radio
Beeld:
A Mind
FullNathalie Alllard

Beeld: MOYO - Omara Poppe

Over de werken

Twijfelgeval- Hanne Grégoire

Ik weet niet of ik kinderen wil. Sterker nog, het idee van het krijgen van een kind verlamt me. Waarom willen we eigenlijk kinderen? Hoe doen mensen dat als de grootouders niet in de buurt zijn? Is een kind maken nog wel verantwoord nu de wereld naar de haaien gaat? Hoe ziet het leven van een 60-plusser zonder kinderen eruit? Deze audiodocumentaire volgt de zoektocht naar antwoorden op angsten, de invloed van sociale verwachtingen en de dagelijkse realiteit van een 35-jarige die probeert te ontdekken of kinderen deel van haar toekomst zijn.

Documentaire – 45 min

MOYO - Omara Poppe

‘Mag ik je een verhaal vertellen?’ ‘Het verhaal mag komen.’

2 jaar geleden keerde mijn vader terug naar zijn geboorteland Togo, om een bierbrouwerij op te richten. ‘MOYO’ vertelt het verhaal van mijn bezoek aan hem. Aan de hand van de antwoorden die mijn vader voor de eerste keer geeft, probeer ik te begrijpen waarom hij altijd zweeg.

‘MOYO’ is een audiowerk over het belang van verhalen vertellen en doorgeven.

Documentaire – 55 min

Beeld: ‘Compromis’

Over de werken

Huidhonger - Eleni Meersman

Mia en Pierre wonen samen in hun huis met een tuin. Ze zijn beide op pensioen en hebben zo hun dagdagelijkse routines. Wanneer Mia het eten maakt, breit of het huishouden doet, houdt Pierre zich bezig in de tuin of met klusjes in het huis. Het audio-fictiestuk is een verhaal over een doodgewoon ouder koppel, tot doodgewoon plots een hele andere invulling krijgt.

Fictie – 35 min

Onder Vuur - Karlien De Geyndt

Al te makkelijk denken we aan de evolutie van emancipatie en vrouwenrechten als een soort continue stijgende lijn naar meer gelijkheid. Maar de geschiedenis van de heksenjachten maakt duidelijk dat dat niet altijd zo is. Door de heksenvervolgingen te hervertellen, toont ‘Onder Vuur’ aan hoe vrouwen systematisch als zondebok werden gebruikt en stelt het onze aannames over vooruitgang in vraag. Terwijl we door de gruwelijke gebeurtenissen van de 16e tot 18e eeuw worden geleid, horen we dat zowel de maatschappelijke context als de beschuldigingen overeenkomsten vertonen met vandaag. In ‘Onder Vuur’ klinkt de toekomst haast even dreigend als het verleden. Documentaire – 35 min

Ik ben homo. – Emiel Martens

Dit jaar vier ik een jubileum. Ik weet tien jaar dat ik niet op meisjes val. Homo ben. Maar zo heb ik dat nooit uitgesproken. Daarom wil ik het nu wél zo kunnen zeggen: “Ik ben homo.”

Ik ben niet de enige die hiermee zit. Maar toch voelt het soms zo, want: “Dat is toch helemaal geen issue meer?”,”Je moet dat toch niet per se zo kunnen zeggen?” En “Vroeger was het toch allemaal moeilijker?” Klopt allemaal. Maar toch blijft het moeilijk. “Ik ben homo.” is een persoonlijk stuk waarin ik praat met mensen die het hier vroeger ook moeilijk mee hebben gehad, in de hoop het zelf minder moeilijk te vinden.

Documentaire - 30 min

TAKEAWAY-EXPRESS – Dries Lenaerts*

Een theatervoorstelling over een afhaalrestaurant waar de werkdruk hoger ligt dan het vals plafond. Audiovoorstelling – 35 min

*Deze voorstelling was te zien in BRONKS Brussel en wordt tijdens LICHTING RITCS helaas niet opnieuw opgebouwd.

A Mind Full - Nathalie Alllard*

Je kan je haar in de plooi leggen, maar niet je gedachten.

Audio-installatie – 15 min

*Deze installatie was te beluisteren tijdens het jurymoment maar wordt tijdens LICHTING RITCS helaas niet opnieuw opgebouwd.

Luisterschema

Ontdek waar je de werken kan beluisteren. Met uitzondering van de masterproef van Omara Poppe wordt elk eindwerk twee keer gepresenteerd. Zo kan je het meeste uit de luisteravond halen.

18:00 – CINEMA RITCS

• Twijfelgeval- Hanne Grégoire - Documentaire – 45 min

• Ik ben homo. – Emiel Martens - Documentaire - 30 min

18:00 – STUDIO 1

• Huidhonger - Eleni Meersman - Fictie – 35 min

• Onder Vuur - Karlien De Geyndt - Documentaire – 35 min

19:30 – CINEMA RITCS

• MOYO - Omara Poppe - Documentaire – 55 min

19:30 – STUDIO 1

• Huidhonger - Eleni Meersman - Fictie – 35 min

• Onder Vuur - Karlien De Geyndt - Documentaire – 35 min

21:00 – CINEMA RITCS

• Twijfelgeval- Hanne Grégoire - Documentaire – 45 min

• Ik ben homo. – Emiel Martens - Documentaire - 30 min

21:00 – STUDIO 1

• MOYO - Omara Poppe - Documentaire – 55 min

Luisteravond gemist?

Na de zomer ontdek je sommige eindwerken op Sweet Spot RITCS, het podcastkanaal van de opleiding Radio.

Beeld: Twijfelgeval- Hanne Grégoire

Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.