Monstro Pequeno di NON! (mostra)

Page 1

Kalle Gテシettler, Rakel Helmsdal e テ《laug Jテウnsdテウttir

Monstro Pequeno di

NOn!


Se eu teño unha idea e lle digo: – XOgamOs ás agachadas? El brama axiña:

–Xa sei! XOguemOs ás agachadas!


E ent贸n Monstro Grande decide que me toca apandar, e te帽o que pechar os ollos e contar e buscar. Nunca me toca agacharme! Pero non me atrevo a dicirlle nada.Se fago un bonito debuxo, Monstro Grande esborrancha as follas e engĂşrraas.

E nunca volve poĂąerlles a tapa Ăłs meus rotuladores novos. Pero non me atrevo a dicirlle nada.E se lle digo que me estou peiteando, mófase e berra:

–Está peideandO! Pero non me atrevo a dicirlle nada.


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.