Page 1

Ă…ben skole Ringsted Kommunes tilbud til skolerne 2018/2019

1


Kære skoler i Ringsted Kommune Vi er glade for at kunne præsentere årets Åben-skole-katalog, der i år indeholder en stribe af gode tilbud fra hele Ringsted Kommune. Kataloget er blevet til i samarbejde med Ungdomsskolen, Ringsted Kommunes natur- og friluftsvejleder, idrætskonsulenten, Ringsted Museum og Arkiv samt Ringsted Bibliotek. Kig vores katalog med gode tilbud til alle klassetrin igennem – det er lige til at booke, og det meste er ganske gratis. Tilmelding kan ske fra 8. juni via kontaktpersonerne. Det fremgår ved hver aktivitet hvordan tilmelding skal foregå. Ved tilmelding oplyses følgende: • Hvilken aktivitet I vil booke. • Den ønskede dato, hvis der er flere at vælge imellem. Angiv gerne flere datoer eller tidspunkter, hvis det er muligt. • Skole, klasse og antal elever • Kontaktoplysninger: Navn, skole, e-mail og telefonnummer I er altid velkomne til at kontakte os for yderligere information.

2

3


Hønen og ægget

Krible Krable-dyr

0. klasse - 4. klasse

0. - 4. klasse

Indhold Hønen og ægget handler om hvordan ægget udvikler sig til en kylling, om hønens anatomi og om hvor og hvordan den lever. Der er en rugemaskine og varmelampe til rådighed. Befrugtede æg kan skaffes, ligesom der kan lånes en ”halvmodel” af en høne, så man kan se hønens anatomi. Kan evt. afrundes med slagtning og/eller dissekering af høne. Rugemaskine og halvmodel af høne lånes, og der fortælles om projektet i klassen. Herefter følger evt. 2-3 kortere besøg af natur- og friluftsvejlederen.

Indhold Vi finder dyrene, kigger på dem, snakker om dem og bevæger os som dem. Det er en fordel, hvis man har tilmeldt sig ”Krible Krable”, så skolen har adgang til undervisningsmateriale og andet på denne hjemmeside: natur-vejleder.dk/projekter/krible-krable/undervisningsmateriale/

Læringsmål Der kan arbejdes med færdigheds- og vidensmål i fx dansk, natur/teknologi, matematik.

Der kan lånes en Krible Krable-kasse i forbindelse med besøget af Naturvejlederen – ligesom der er meget andet udstyr til rådighed – se under ”Grejbanken” bagerst i denne folder! Læringsmål Afhænger af hvilket fag der arbejdes med. Der kan fx arbejdes med dansk, matematik, natur/teknologi, ligesom fx billedkunst kan indgå.

Tid April - august.

Tid Varighed ca. 2 timer, plus evt. transport. April - oktober.

Tilmelding Ringsted Kommunes natur- og friluftsvejleder Lars Berndt lfbe@ringsted.dk eller tlf. 2149 1346

Sted Gerne et sted i nærheden af jer! Alternative steder: fx Vrangeskov, Kærehave Skov, Lystanlægget.

Høns og æg: Æggets udvikling og lidt om høns på engelsk: livingeggs.co.uk/

Tilmelding Ringsted Kommunes natur- og friluftsvejleder Lars Berndt lfbe@ringsted.dk eller tlf. 2149 1346 Forventning Det fremmer læringen, at eleverne er forberedte, ligesom efterbehandling og evt. opfølgning af turen anbefales.

4

5


Fantasifortælling

En kuffert fuld af bøger

Indhold Med fantasi, leg og kreativitet, skal eleverne lave digitale fantasirejser med produktion af bøger i Book Creator. Eleverne skaber deres fortællinger i lyd, billede og video. Der skal arbejdes med både mundtlig og skriftlig formidling i bøgerne, foruden fantastiske virkemidler. Så kom og leg med Rikke Falkenberg, og lad fantasien få frit spil.

Indhold Få besøg i din klasse af to bibliotekarer, der har en kuffert fyldt med gode og inspirerende bøger. Der vil være en kort intro til de fleste af bøgerne – og efterfølgende får klassen lov til at beholde bøgerne i 2 måneder. Børnene skal lave en boganmeldelse som bliver udstillet på biblioteket. Boganmeldelser og kufferten skal afleveres på biblioteket, når børnene kommer på besøg, hvor de også bliver introduceret til de tilbud der er på biblioteket.

1. - 2. klasse

Læringsmål Eleverne skal formidle fantasi og fortællelyst i en multimodal bog. Eleverne skal arbejde med sammenhæng mellem tekst og billeder. Eleverne skal inddrage mundtlig formidling i deres bog. Tid Det aftales hvornår det passer ind i skolens program. Tilbuddet afvikles to gange - en gang pr. årgang. Sted Ringsted Bibliotek Tilmelding Bibliotekar Malene KøhlerJohansen aabenskole@ringsted.dk Forventning: Børnene skal medbringe tasken fuld af fantasi, kreativitet - og meget gerne et penalhus med farver.

6

3. - 4. klasse

Læringsmål Støtter op om kompetencemålet Læsning efter 4. klasse: At eleven kan læse multimodale tekster med henblik på oplevelse og faglig viden. Tid Formiddage efter aftale fra september til april. Aftalen skal være lavet mindst 14 dage før besøget. Tilbydes to gange i efteråret og to gange i foråret. Sted Den enkelte skole og Ringsted bibliotek Tilmelding Bibliotekar Malene KøhlerJohansen aabenskole@ringsted.dk Forventning: Vi forventer, at eleverne har lånerkort eller medbringer en udfyldt indmeldelsesblanket samt sundhedskort eller kopi af disse. Indmeldelsesblanket kan hentes på bibliotekets hjemmeside ringstedbib.dk Vi forventer derudover, at børnene har lavet anmeldelser af én af de bøger de har læst, så vi efterfølgende kan udstille bøger og anmeldelser.

7


Få hjælp til opgaveskrivning

Fisketur

3. - 5. klasse

3. klasse og 5. klasse - 6. klasse

Indhold I forbindelse med skrivning af månedsopgave inviteres eleverne en tur på biblioteket. Vi viser eleverne, hvordan de kan søge litteratur til deres opgave, og vi introducerer dem til bibliotekets søgesystem. Bagefter hjælper vi med at finde egnede materialer.

Indhold Tag klassen på fisketur ved Haraldsted Langesø. Begge ture foregår på dæmningen ved Haraldsted Langesø. På 3. klasseturene vil Ringsted Produktionsskoles opdrætslinje bistå med grej, agn, opbevaring af fisk, og instruktion af børn udi fiskeriet i to timer. På turene for 5. - 6. klasse vil natur- og friluftsvejlederen bistå med grej, instruktion, samt hjælpe med at dissekere fiskene.

Læringsmål Støtter op om kompetenceområderne Læsning, Fortolkning og Fremstilling for faget dansk efter 4. og 6. klasse. Tid Efter aftale formiddage fra september til april. Aftalen skal være lavet mindst 14 dage før besøget. Tilbydes 4 gange i efteråret og 4 gange i foråret. Én klasse pr. gang. Sted Ringsted Bibliotek Tilmelding Bibliotekar Malene KøhlerJohansen aabenskole@ringsted.dk Forventning: Vi forventer, at eleverne har lånerkort eller medbringer en udfyldt indmeldelsesblanket samt sundhedskort eller kopi af disse. Indmeldelsesblanket kan hentes på bibliotekets hjemmeside ringstedbib.dk. Vi forventer, at få børnenes emner inden besøget. Det er vigtigt, at læreren inden besøget har undersøgt, om der findes materiale til det emne det enkelte barn har valgt.

8

Læringsmål Der kan arbejdes med færdigheds- og vidensmål i fx dansk, natur/teknologi og matematik. Tid 3. klasse kan få hjælp af Produktionsskolen i ugerne 34, 35 og 38. kl. 9 - 11. 5. - 6. klasse kan få hjælp af natur- og friluftsvejlederen i maj - juni kl. 9 - 12 eller kl. 12 - 15. Sted Sportsfiskerforeningens Hus Ejlstrupvej 162. Tilmelding Ringsted Kommunes natur- og friluftsvejleder Lars Berndt lfbe@ringsted.dk eller tlf. 2149 1346

9


Bueskolen

3. - 10. klasse Indhold

Et tilbud med fokus på ro, koncentration og kontrol over egen krop. Her bliver de unge introduceret til et forløb over 4 gange med undervisning i bueskydning. Den ældgamle disciplin åbner mange muligheder og buesport kan udfordre alle fysisk og mentalt uanset alder. Her prøves kræfter med bueskydningens disciplin, med udøvers koncentration og den fysiske kontrol. Et tilbud til skoler, hvor vi kommer ud og underviser. Vi har alt grej og instruktører med. Kan gennemføres i større gymnastiksale og haller. Læringsmål Et målrettet tilbud med fysisk aktivitet, ædel sport, leg og læring. Det er muligt at målrette undervisningen i selve sporten med opgaver i matematik, historiefortælling og kropsbevisthed. Successen er egen læring og præstation.

Tid Vi stiller buebanen op om morgenen og underviser 3 eller 4 hold af 1,5 times varighed. Holdstørrelser aftales. Tider og datoer efter aftale.

Tilmelding DGI Midt- og Vestsjælland i samarbejde med Ringsted Buesport, Haslevvej 11, 4100 Ringsted. Kontakt Rolf Dejløw, rolf@skyttehus.dk, tlf 3036 1244 Forventning Vi introducerer og har en forventning om at alle møder de 4 gange. Som afslutning udleveres diplom for gennemført bueskole.

10

11


Biodiversitet

Grøn Sløjd

3. - 10. klasse

4. - 9. klasse

Indhold Vi indsamler arter fra to forskellige biotoper og snakker om variationerne i den levende natur. Derefter vil eleverne være med til at bygge og skabe levesteder for nogle af de arter vi gerne vil have flere af i naturen. Alt efter årstiden vedligeholdes eller skabes levesteder for forskellige dyr. Eksempler på hvilke dyr og levesteder der kunne arbejdes med: fugle - fuglekasser, vilde bier - insekthoteller, levesteder til padder, pindsvinebo, el. lign.

Indhold Et 2 - 6 timers forløb, hvor alle kommer hjem med et konkret produkt. Vi kigger på forskellige træsorter, og snakker om træer generelt. Derefter fælder vi i fællesskab et træ. Hvis vi er et sted hvor det ikke kan lade sig gøre, medbringer jeg et hjemmefra. Alt efter evner og lyst kan vi snitte alt fra blyanter og smørreknive til mere avancererede produkter. Natur- og friluftsvejlederen har det nødvendige værktøj.

Læringsmål Eksempler på færdigheds- og vidensmål, i natur/teknologi der kan arbejdes med: Eleven kan beskrive interessemodsætninger i menneskers forvaltning af naturen lokalt og globalt. Eleven har viden om forskellige natursyn. Eleven har viden om faktorer til at beskrive naturområder. Eleven kan beskrive et naturområde på baggrund af egne undersøgelser. Eleven har viden om enkel naturfaglig argumentation. Derudover kan der arbejdes med målene i fx dansk og matematik.

Læringsmål Eksempler på færdigheds og vidensmål i Håndværk og design, som der kan arbejdes med: Eleven har viden om bløde og hårde materialer. Eleven kan selvstændigt forarbejde bløde og hårde materialer. Eleven har viden om grundlæggende håndværktøjer og redskaber. Eleven kan planlægge, beskrive og udføre enkle arbejdsprocesser. Eleven kan afprøve ideer i forhold til produkters form og funktion. Eleven kan fremstille produkter efter egne ideer. Der kan også arbejdes med færdigheds- og vidensmål indenfor natur/teknologi, biologi og matematik.

Tid En halv til en hel dag alt efter hvad der skal bygges/repareres. Tilbydes hele året. Tilmelding Ringsted Kommunes natur- og friluftsvejleder Lars Berndt lfbe@ringsted.dk eller tlf. 2149 1346

12

Tid 2 - 6 timer + transport. 6 timer, hvis der også skal fældes et træ i fællesskab. Tilmelding

Ringsted Kommunes natur- og friluftsvejleder Lars Berndt lfbe@ringsted.dk eller tlf. 2149 1346 Forventning Ingen forudsætninger nødvendige, efterbehandling kan være nødvendig, for at færdiggøre produkterne.

13


Prøv at spille tennis 4. - 10. klasse Indhold

Thaiboksning 4. - 10. klasse

Spil tennis på grusbane hos Ringsted Tennisklub. Der lægges op til et forløb på 3 - 6 gange afhængigt af, hvad der passer den enkelte klasse med træning i op til 1½ time pr. gang. Gennem forløbet introduceres eleverne til tennis, grundslag og bevægelsesmønstre, hvor der vil være fokus på opvarmning af de forskellige relevante muskelgrupper samt indøvelse af forskellige slag. Skumtennis vil også være en del af indholdet. Eleverne vil få et godt og realistisk billede af, hvordan der trænes tennis i klubben. Der vil være en instruktør til stede som forestår undervisningen.

Indhold Thaiboksning hos Ringsted Muay Thai i foreningens egne lokaler. Der lægges op til et forløb på tre til seks gange afhængigt af, hvad der passer den enkelte klasse med træning i op til 1½ time per gang. Gennem forløbet introduceres eleverne til thaiboksningens elementer, hvor der vil være fokus på opvarmning af de forskellige relevante muskelgrupper, samt indøvelse af forskellige slag og sparkekombinationer. Eleverne vil få et godt og realistisk billede af, hvordan der trænes thaiboksning i klubben. Der vil være 1 - 2 instruktører til stede og forestå undervisningen.

Læringsmål Understøtter kompetenceområde, kompetencemål samt færdigheds- og vidensmål i idræt.

Læringsmål Understøtter kompetenceområde og kompetencemål samt færdigheds- og vidensmål i idræt.

Tid Tirsdage og torsdage fra kl. 12 - 14 hos Ringsted Tennisklub på Tværalle, med opstart fra 14. august og frem til 27. september. Varighed: 60 - 90 minutter afhængigt af hvad der er muligt for den pågældende klasse.

Tilmelding Bo Grønhøj Stigaard kasserer@ringstedtennisklub.dk eller tlf. 4080 5577 Forventning Vi forventer, at elever og undervisningspersonale har gjort sig overvejelser om, hvad tennis er. Vi forventer desuden, at I har haft en dialog om, hvad denne idrætsgren kræver af den individuelle udøver. Vi forventer, at eleverne og meget gerne undervisningspersonalet deltager omklædt og aktivt i træningen. Det ledsagende pædagogiske personale har det pædagogiske ansvar under hele forløbet.

14

Tid Mandag og fredag er de primære dage, hvor der kan arrangeres forløb med thai- boksning - men tirsdag, onsdag eller torsdag kan evt. også være i spil. Varighed: 60 - 90 minutter afhængigt af hvad der er muligt for den pågældende klasse. Tilmelding Muhammed Oubelaid RMT Ringsted rmt_dodo@hotmail.com. eller tlf. 4071 7743 Forventning Vi forventer, at elever og undervisningspersonale har gjort sig overvejelser om, hvad thaiboksning er. Vi forventer desuden, at I har haft en dialog om, hvad thaiboksning kræver af den individuelle udøver. Vi forventer, at eleverne og meget gerne undervisningspersonale deltager omklædt og aktivt i træningen. Det ledsagende pædagogiske personale har det pædagogiske ansvar under hele forløbet.

15


Forfatterforedrag med Cecilie Eken 5. klasse Indhold

Hvad foregår der i hovedet på en forfatter? Hvor kommer inspirationen fra, og hvorfor er det okay at finde sine værste sider frem, når man skriver? Cecilie Eken er forfatter til bøger som Sølvblomst, Mørkebarnet og serierne Den Sorte Safir og Det Levende Sværd. Særligt for drengene har hun skrevet den letlæste serie om Max Vero og hans eventyr. Hun fortæller levende og underholdende om arbejdsproces, inspirationskilder og skrivetricks. Der er naturligvis mulighed for at stille spørgsmål.

Læringsmål

Støtter op om kompetenceområderne Læsning og Fortolkning for faget dansk efter 6. klasse.

Tid Den 11. april 2019 kl. 9.00 – 10.00 eller kl. 10.30 – 11.30

Sted Ringsted bibliotek, Anlægspavillonen

Tilmelding Bibliotekar Malene Køhler-Johansen aabenskole@ringsted.dk Forventning Eleverne forventes at have et vist kendskab til Cecilie Ekens forfatterskab. Enten fordi de allerede har arbejdet med det, eller skal til det i løbet af skoleåret.

16

17


Højtlæsning på plejecentre 5. - 6. klasse

Indhold: Eleverne besøger plejecentrene Knud Lavard Centret og Ortved Plejecenter, hvor de læser højt for beboerne i mindre grupper eller én til en. Biblioteket faciliterer mødet mellem de ældre og børnene. En klasse kan max sende seks elever afsted af gangen med en lærer. Læringsmål Støtter op om kompetenceområderne Læsning og Kommunikation i faget dansk efter 6. klasse. Sted Ortved Plejecenter eller Knud Lavard Centret Tid Oplæsningen skal max. vare 45 minutter, og biblioteket sørger for at matche klasserne med plejecentrene, så datoer og tidspunkter passer begge parter. Oplæsningen foregår på plejecentrene. Tilmelding Bibliotekar Malene KøhlerJohansen aabenskole@ringsted.dk

Læselyst 5. – 6. klasse

Indhold Forløbet indledes med et oplæg på ca. 45 min. Herefter vejledes eleverne i at finde en god bog, som de låner med hjem. I oplægget taler vi om anslag, forsider, genrer, forfattere og diskuterer den gode læseoplevelse. Vi læser op fra udvalgte bøger og diskuterer virkemidlerne i sproget. Vi drager paralleller til film, youtubere og computerspil og taler om motivation, inspiration og læsevaner. Der er plads til én klasse pr. gang. Læringsmål Støtter op om kompetenceområderne Læsning, Fortolkning og Fremstilling for faget dansk efter 6. klasse. Tid Tirsdag den 23. oktober kl. 8.30 - 10.00 eller 10.30 - 12.00 Onsdag den 20. marts kl. 8.30 - 10.00 eller 10.30 - 12.00 Sted Ringsted Bibliotek Tilmelding Bibliotekar Malene KøhlerJohansen aabenskole@ringsted.dk

Forventning Vi forventer at eleverne har øvet sig inden, og har lyst til at læse op for denne målgruppe.

18

19


Mountainbike 5. - 10. klasse

Indhold Afhængigt af hvilken skole I kommer fra, er det enten muligt at mødes i Vrangeskov, eller ved Ungdomsskolen, for at låne cyklerne, og så køre til Vrangeskov. Klassen vil blive delt i to hold. Natur- og friluftsvejlederen kører med et hold af gangen. Der vil blive lavet nogle indledende ”lær cyklen at kende” - og balanceøvelser, inden vi kører en tur i skoven. Alt efter niveau, vil der være mulighed for at køre og øve eller give den gas. Stjerneløb til det hold som ikke kører på MTB, er udarbejdet. Læringsmål Eksempler på færdigheds- og vidensmål i idræt, der kan arbejdes med: Eleven kan udvise ansvar i idrætsaktiviteter. Eleven har viden om lokalområdets muligheder for organiseret og selvorganiseret idræt. Eleven kan skifte mellem balance og ubalance i bevægelse. Eleven har viden om vægtforskydning. Eleven har viden om regler og teknikker i friluftsaktiviteter. Derudover kan der arbejdes med videns- og færdighedsmål indenfor biologi, geografi, natur og teknologi, dansk og matematik. Tid 2 gange 2 timer + transport, frokost, oprydning og cykelvask. April - november. Tilmelding Ringsted Kommunes natur- og friluftsvejleder Lars Berndt lfbe@ringsted.dk eller tlf. 2149 1346 Forventning Eleverne skal kunne køre på cykel. Har nogle elever egen MTB, er det en fordel at tage den med. Cykelhjelm er nødvendig og kan lånes.

20

Smart Parat Svar

- en supersej, sjov, skør og svær quiz 6. klasse Indhold: Smart Parat Svar er en landsdækkende quiz for alle landets 6. klasser, hvor formålet er at fremme og fastholde større børns læselyst og vise, at det er sejt at være ekspert på et område. Tilmeld et hold på fem elever fra klassen, som ved en masse om bøger, film, spil, mad, mytologi eller måske fodbold. Resten af klassen deltager som publikum og hepper på deres hold. Der afholdes en lokal runde for Ringsted Kommunes 6. klasser, som afvikles i flere heats afhængigt af, hvor mange klasser der er tilmeldt. Vinderen af den lokale quiz går videre til den regionale runde. Tid Lokal runde: Onsdag den 5. december ca. kl. 9.00 – 13.30. Tidspunktet er vejledende og afhænger af antal tilmeldte hold. Regional runde: 9. januar – tid og sted meldes ud senere. Sted Lokal runde: Ringsted Bibliotek, Anlægsvillonen Tilmelding Bibliotekar Malene Køhler-Johansen aabenskole@ringsted.dk

21


Kanoforløb - evt. med overnatning

6. - 10. klasse Indhold

Forløbet indledes en dag med 2 - 4 timers trænings- og legeseance, hvor der øves sikkerhed og tryghed i kanoerne, med redningsveste og evt. våddragter. Derefter er der mulighed for at komme på en heldagstur til Haraldsted Langesø - med evt. overnatning. Et sådant forløb vil i høj grad udvikle elevernes samarbejdskompetencer og problemløsningsevner, ligesom deres sociale relationer og klassens trivsel kommer i centrum. Læringsmål Eksempler på færdigheds- og vidensmål i Idræt, der kan arbejdes med: Eleven kan udvise samarbejdsevne i idrætslige aktiviteter. Eleven kan sikre sig selv i vand. Eleven har viden om svømme- og flydeteknikker. Eleven kan begå sig ansvarligt i og på vand. Eleven har viden om regler for sikker adfærd i og på vand. Eleven kan udføre og har viden om bjærgnings- og livredningsteknikker. Eleven har viden om regler og teknikker i friluftsaktiviteter.

Tid Når vandet er over 10 grader typisk fra maj - oktober. Lege- sikkerhedsseancen kan godt stå alene, men det er oplagt at lave en opfølgning med en reel tur i kano, evt. med overnatning. Hvis det blæser mere end 5 m/s kan turen konverteres til en vandretur.

Tilmelding Ringsted Kommunes natur- og friluftsvejleder Lars Berndt lfbe@ringsted.dk eller tlf. 2149 1346. Forventning Til turen kræves det, at alle elevernes forældre skriver under på, at deres børn kan svømme 100 meter med redningsvest/korkbælte (standardskriv foreligger). Den påkrævede sikkerhedsinstruks bliver udarbejdet i samarbejde med kommunens natur- og friluftsvejleder. Hvis der skal overnattes, kræves det at forældre eller lærere står for dette. Planlægning og udstyr kan natur- og friluftsvejlederen være behjælpelig med.

22

23


Bogsnak 7. klasse

Indhold Hvad er en god bog? Hvordan er en bog bygget op. Hvilke typer af genrer er der og hvilke typiske træk kendetegner den enkelte genre? Dét og meget mere diskuteres med eleverne. Vi er to bibliotekarer der kommer på besøg i din klasse med en kuffert fyldt med gode og inspirerende bøger til unge på 7. årgang. Der vil være en kort intro til nogle af bøgerne - og efterfølgende får klassen lov til at beholde bøgerne i 2 måneder. Besøget i klassen bliver efterfulgt af et besøg på biblioteket hvor kufferten afleveres, og hvor de unge bliver introduceret til de tilbud der er på biblioteket. Læringsmål Støtter op om kompetenceområdet Læsning, hvor kompetencemålet bl.a. er at: Eleven kan styre og regulere sin læseproces og diskutere teksters betydning i deres kontekst. Tid Formiddage efter aftale fra september til april. Aftalen skal være lavet mindst 14 dage før besøget. Tilbydes to gange i efteråret og to gange i foråret. Sted Den enkelte skole og Ringsted Bibliotek Tilmelding Bibliotekar Malene Køhler- Johansen aabenskole@ringsted.dk Forventning Vi forventer, at eleverne har lånerkort eller medbringer en udfyldt indmeldelsesblanket samt sundhedskort eller kopi af disse. Indmeldelsesblanket kan hentes på bibliotekets hjemmeside ringstedbib.dk

24

Mountainbike 7. - 8. klasse

Indhold Få en fantastisk turoplevelse med din klasse og kom lidt ud af komfortzonen. Når vi taler “ud af komfortzonen”, er det fordi vi gerne vil rykke lidt ved elevernes begrænsende tanker om “Hvor udfordrende terræn kan man cykle i?” Forløbet indeholder gennemgang af betjeningen af gear og bremser, køreteknik i forskelligt terræn samt masser af sjov og udfordringer på forskellige niveauer. Læringsmål Understøtter færdighedsog vidensmål i idræt: Eleven kan vurdere idrætsvaners betydning for sundhed og trivsel, samt kan anvende kropsbevidsthed i bevægelser. Tid Efterår og forår kl. 8.30 - 14.00. Der er plads til én klasse pr. arrangement. Sted Ungdomsskolen og Vrangeskov. Tilmelding UngRingsted tlf. 5762 7650 Forventning Det er en forudsætning, at mindst én og gerne to af klassens egne lærere cykler med. OBS! Tilbuddet gælder kun for folkeskoler

25


Kalorierace

7. - 8. klasse Indhold

Undervejs i dagens program kan eleverne vælge mellem at bevæge sig på mange forskellige måder, hvor de skal holde regnskab med selve aktiviteten, kaloriefaktor og tid. Valutaen for dagen er kalorier, som eleverne kan købe ægte fødevarer for i en kaloriebod.

Læringsmål

Skabe praktisk forståelse af kalorieregnskabet, sammenhængen mellem føden vi indtager og vores forbrænding, grine og have det sjovt, bevæge sig på mange forskellige måder og styrke klassetrivsel.

Tid Efterår og forår, kl. 8.30 - 14.00.

Sted Ungdomsskolen

Tilmelding

UngRingsted tlf. 5762 7650.

Forventning Vi forventer, at eleverne er klar på at være ude en hel dag, og finde ud af hvor meget man forbrænder ved forskellige måder at være fysisk aktiv på. OBS! Tilbuddet gælder kun for folkeskoler

26

27


Førstehjælp 7. - 8. klasse

Indhold Undervejs i forløbet gennemgås førstehjælpens hovedpunkter: Basal genoplivning med og uden hjertestarter samt basal førstehjælp. Undervisningen er delvis teoretisk og delvis praktisk. Der øves på både dukker og på hinanden. Læringsmål Eleverne får kendskab til basal førstehjælp, kan vurdere en tilskadekommen, og kan genoplive med og uden hjertestarter. Tid Efterår, vinter og forår, kl. 8.30 - 14.00. Der er plads til én klasse pr. arrangement. Sted Ungdomsskolen Tilmelding UngRingsted tlf. 5762 7650 OBS! Tilbuddet gælder kun for folkeskoler

Skolen i skoven 7. - 9. klasse - - -

Skoven som ressource Matematik i skoven Praktisk biologi

Indhold: Forløbet indledes med et kort oplæg på ca. 30 min. Her gennemgås sikkerhed, fældeteori og træets fysiologi. Derudover gennemgås kort vægt- og rumfangsberegning af et træ. Læringsmål Understøtter færdigheds- og vidensmålet i biologi og matematik; at understøtte målene om, at eleven kan vurdere og gennemføre matematik og biologi i praktisk sammenhæng, kan gennemføre målrettet og kritisk opmåling, samt at eleven har en viden om praktisk håndtering af skovudstyr samt viden om træ som materiale og naturressource. Tid Tid efter aftale. Varighed ca. 1½ - 8 timer. Pris 305,-/time Tilmelding Jeppe Lund Roskilde Tekniske Skole jelu@rts.dk tlf. 3078 4650. Prisen afhænger af antal ønskede timer. Forventning Ingen forudgående kendskab er nødvendigt.

28

29


Spionskolen

- et læringsbrætspil med fokus på samarbejde 8. - 9. klasse Indhold: To rivaliserende spionmestre råder over hver deres hold af agenter. I kodesprog fortæller de deres spioner, hvor de skal mødes i al hemmelighed. Spionerne skal tænke klart. En forkert afkodet besked kan betyde et ubehageligt møde med en fjendtlig agent. Eller værre endnu - med lejemorderen. Eleverne tager rollerne som de rivaliserende spionmestre og hemmelige agenter, som ved fælles hjælp skal tyde de kodede symboler. Spillet kræver gode samarbejdsevner, en smule logisk sans og nerver af stål. Læringsmål Støtter op om kompetenceområdet Kommunikation i faget dansk efter 9. klasse: At eleven kan deltage reflekteret i kommunikation i komplekse formelle og sociale situationer. Tid Tirsdag den 6. november Kl. 9.00 - 11.00 eller onsdag den 27. februar 2019 Kl. 9.00 - 11.00 Der er plads til én klasse pr. arrangement. Sted Ringsted Bibliotek Tilmelding Bibliotekar Malene KøhlerJohansen aabenskole@ringsted.dk

30

Templets forbandelse

- et læringsbrætspil med fokus på samarbejde 8. - 9. klasse Indhold: En gruppe arkæologer udforsker et gammelt tempel, hvor magiske krystaller skal placeres korrekt for at afværge gudernes forbandelse. Eleverne tager rollen som arkæologer, der skal undslippe det forbandede tempel. Ved hjælp af samarbejde skal de finde vej ud af templet inden det braser sammen. Spillet kræver gode samarbejdsevner, køligt overblik og en smule is i maven. Læringsmål Støtter op om kompetenceområdet Kommunikation i faget dansk efter 9. klasse: At eleven kan deltage reflekteret i kommunikation i komplekse formelle og sociale situationer. Tid Tirsdag den 9. oktober Kl. 9.00 - 11.00 eller onsdag den 6. marts Kl. 9.00 - 11.00 Der er plads til én klasse pr. arrangement. Sted Ringsted Bibliotek Tilmelding Bibliotekar Malene KøhlerJohansen aabenskole@ringsted.dk

31


Sort land

- foredrag om bogen ”Sort land” med Ahmad Mahmout 8. - 9. klasse Indhold ”Sort land” er et kig ind gennem tillukkede og friturefedtede persienner til en indvandrerghetto i Danmark - et parallelsamfund, hvor egne love og regler hersker. Ahmad Mahmoud, forfatteren bag bogen ”Sort land”, har brudt et socialt mønster. Bogen er hans opråb til andre om at følge hans eksempel - ikke mindst indvandrerkvinderne, så deres børn kan få samme chance som ham. Læringsmål Understøtter fagformålet for faget samfundsfag: At eleverne i faget samfundsfag skal Opnå viden og færdigheder, så de kan tage reflekteret stilling til samfundet og dets udvikling. Eleverne skal opnå kompetencer til aktiv deltagelse i et demokratisk samfund. Understøtter også op om kompetenceområderne Læsning, Fortolkning og Kommunikation i faget dansk efter 9. klasse Tid 17. januar kl. 10 - 11.30 Sted Ringsted Bibliotek, Anlægspavillonen

Privatøkonomi

9. klasse

Indhold: Vi gennemgår alle afskygninger af privatøkonomi og kan fx tale om budgetplanlægning, banklån, forbrugslån, forsikring, forståelse af lønseddel, skatteforhold mm. Læringsmål Eleverne får indsigt i budgetplanlægning og begreber indenfor privatøkonomi, som er nyttig når man skal ud og stå på egne ben. Tid Efterår, vinter og forår. Arrangementet varer 5,5 time og er fra kl. 8.30 - 14.00 Sted Ungdomsskolen. Tilmelding UngRingsted tlf. 5762 7650 OBS! Tilbuddet gælder kun for folkeskoler

Tilmelding Bibliotekar Malene KøhlerJohansen aabenskole@ringsted.dk . Forventning Vi forventer, at eleverne har læst bogen ”Sort land”, som kan bookes i Fællessamlingen.

32

33


Kickstart eksamensforberedelsen 9. klasse

Indhold Forløbet indledes med et kort oplæg på ca. 20 min. Eleverne introduceres til relevante kilder i forhold til deres dansk-eksamen: Faktalink.dk, Forfatterweb.dk, Litteratursiden.dk samt bibliotekets søgebase. Derefter hjælper vi eleverne med at finde relevant materiale. Tid Når eleverne har trukket deres eksamensspørgsmål. Tid efter aftale. Varighed ca. 1½ - 2 timer. Sted Ringsted Bibliotek Tilmelding Malene KøhlerJohansen aabenskole@ringsted.dk Forventning Vi forventer, at eleverne har lånerkort eller medbringer en udfyldt indmeldelsesblanket samt sundhedskort eller kopi af disse. Indmeldelsesblanket kan hentes på bibliotekets hjemmeside ringstedbib.dk For at kunne hjælpe eleverne bedst muligt, forventer vi at få emnerne til deres danskeksamen inden besøget på biblioteket.

34

Økosamfundet Hallingelille 0. - 10. klasse

Indhold: Kom og lær om økologiske huse eller besøg Fredsskoven og fæld et træ. Fang smådyr i søen eller besøg bistaderne i byen og lær om bier. Se en bålhytte og et minihalmhus eller smag en økologisk grøntsag fra haven og hør om hvilken type demokrati der er i Hallingelille. Læringsmål Der kan arbejdes med færdigheds- og vidensmål i fx håndværk og design, dansk, natur/teknologi, biologi og matematik. Tid 2 - 6 timer + transport. Hele året, alt efter emne. Tilmelding Ringsted Kommunes natur- og friluftsvejleder Lars Berndt lfbe@ringsted.dk eller tlf. 2149 1346 Forventning Alt efter emne kan forberedelse være nødvendig/ ønskelig – men det aftales ved henvendelsen til natur- og friluftsvejlederen.

.

35


Oplev bier i virkeligheden - uden at blive stukket 1. - 10. klasse

Indhold Besøg en lokal biavler eller Midtsjællands Biavlerforenings Skolebigård. Vi ser på bierne iført bidragter, og oplever hvordan de bor og lever. Derudover snakkes der om biernes livscyklus, og hvorfor de er gode for os. Alt efter årstiden og vejret kan der blive mulighed for at hjælpe til med at slynge honning og eventuelt rulle lys af bivoks. Læringsmål Afhænger af hvilket fag der arbejdes med, der kan både arbejdes med dansk, matematik, natur- og teknologi eller biologi. Tid Varighed ca. 2 timer. Plus evt. transport. Fra ca. midt maj – slut juni og start august til slut september. Sted Mulige steder det kan foregå: Hallingelille (Hallingebjergvej 1), lokal biavler eller Midtbis skolebigård på Jordmodervej (tæt på Ringvejen). Tilmelding Ringsted Kommunes natur- og friluftsvejleder Lars Berndt lfbe@ringsted.dk eller tlf. 2149 1346 Forventning Der skal påberegnes nogen forberedelse, ligesom evaluering af turen hos bierne anbefales. Der er rådighed over bidragter, ligesom det er erfarne biavlere der står for arrangementet. Det er hensigtsmæssigt at max 14 elever af gangen tilser bierne, så andre aktiviteter kan inddrages i forløbet fx at rulle vokslys.

36

Kend dit bibliotek 0.-10. klasse

Indhold Efter en kort introduktion til biblioteket og rundvisning i hele bygningen, viser vi børnene og de unge, hvor de kan finde relevant litteratur til både oplevelseslæsning og faglig læsning. Vi giver børnene en viden om de biblioteksstilbud, der er relevante både i forhold til skole men også til fritidsbrug. Herefter kan eleverne låne bøger med hjem. Læringsmål Støtter op om kompetenceområderne Læsning, Fortolkning og Fremstilling for faget dansk afhængig af klassetrin. Tid Formiddage efter aftale fra september til april. Aftalen skal være lavet mindst 14 dage før besøget. Tilbydes syv gange i efteråret og syv gange i foråret. Sted Ringsted Bibliotek Tilmelding Bibliotekar Malene KøhlerJohansen aabenskole@ringsted.dk Forventning Vi forventer, at eleverne har lånerkort eller medbringer en udfyldt indmeldelsesblanket samt sundhedskort eller kopi af disse. Indmeldelsesblanket kan hentes på bibliotekets hjemmeside ringstedbib.dk

37


Vi kickstarter Sommerbogen

Sommerbogen

Indhold Tag jeres elever med på biblioteket, hvor vi har lavet en masse udstillinger med bøger. Få hjælp til at eleverne får de helt rigtige bøger med hjem til sommerferielæsningen. Børnene får udleveret Sommerbogens anmeldelseshæfte.

Indhold Læsning er sjovt, afslappende, underholdende, gruopvækkende og helt utroligt fantastisk. Derfor kan Sommerbogen motivere børnene til at vedligeholde de opnåede læsefærdigheder i sommerferien. Børnene skal læse tre bøger i løbet af sommerferien, skrive en lille anmeldelse samt give bogen en glad eller sur smiley. Når alle tre anmeldelser er afleveret, kan børnene vælge en gratis bog. Vi trækker lod om en familietur i biografen (4 billetter).

- kom og få inspiration til læsning 0. - 10. klasse

Læringsmål Støtter op om kompetenceområdet Læsning, hvor der er fokus på forståelse af tekst. Sommerbogen understøtter læsning, som er ét af de fire særlige fokusområder i danskfaget. Tid Book en tid til din klasse i uge 25 eller 26. Formiddage mellem kl. 9 og 12. Varighed en time. Sted Ringsted Bibliotek Tilmelding Bibliotekar Malene KøhlerJohansen aabenskole@ringsted.dk

0. - 10. klasse

Læringsmål Fælles Mål i dansk omfatter fire kompetenceområder: Læsning, fremstilling, fortolkning og kommunikation. I læsning er der fokus på forståelse af tekst. Sommerbogen understøtter læsning, som er ét af de fire særlige fokusområder i danskfaget. Tid Sommerferieperioden. Anmeldelseshæfterne kan hentes en uge inden sommerferiestart, og de skal være afleveret senest fredag den 25. august. Sted Ringsted Bibliotek Tilmelding Eleverne skal selv tilmelde sig på biblioteket

Forventning Vi forventer, at eleverne har lånerkort eller medbringer en udfyldt indmeldelsesblanket samt sundhedskort eller kopi af disse. Indmeldelsesblanket kan hentes på bibliotekets hjemmeside ringstedbib.dk

38

39


Udeskolekursus

Friluftskurser

Indhold Vil I som skole, årgang eller team gerne arbejde med Udeskole? Udeskole betyder, at man som skole eller klasseteam, arbejder med uderummet som en fast og tilbagevendende del af undervisningen. På kurset bliver du inspireret til at bruge naturen som læringsrum i din undervisning. Udeskoleundervisning handler om sanselig og kropslig læring, ’hands on’, masser af fysisk bevægelse, motiverede elever, varieret undervisning, inddragelse af lokalmiljø og foreningsliv.

Indhold Mountainbike: På kurset bliver du bedre til at mestre cyklen, og vi prøver nogle lege og teknikker, som du efterfølgende kan bruge i din egen undervisning. Mountainbikecykler kan lånes. Tryg i kano: På kurset lærer du de grundlæggende teknikker i kano, og kan derved indgå i samarbejde med en Kanoinstruktør II på ture med elever. Kanoinstruktør II: Kurset giver mulighed for selv at stå som ansvarlig for kanoture med elever. Lejrliv: Lær at lave lejr, mad over bål o.lign. Lejrkurset vil enten give dig nogle basiskundskaber til livet i det fri med elever eller udbygge dine færdigheder.

for lærere og pædagoger

Læringsmål Alt efter tiden vi bruger, kan følgende opnås: Afprøvning af læringsaktiviteter i uderummet, refleksion og vidensdeling omkring Udeskole som pædagogisk metode, udvikling af egne læringsaktiviteter i uderummet, diskussion omkring teori om Udeskole og læring samt afdækning af egnede udelæringsarenaer nær din skole. Tid Varighed: Optimalt tre dage á fire timer plus evt. transport. Hele året. Mulige steder det kan foregå: Hos jer, i skoven, i lystanlægget eller hvor det ellers passer. Tilmelding Ringsted Kommunes natur- og friluftsvejleder Lars Berndt lfbe@ringsted.dk eller tlf. 2149 1346

40

for lærere og pædagoger

Tid Mountainbike: 3 timer + evt. transport. Tryg i kano: 3 timer + evt transport. Kanoinstruktør II: 3-dages kursus á seks timer + 1 dags eksamination. Lejrliv: Kan laves som overnatningskursus eller et 4 timers basiskursus. Sted Mountainbike: Vrangeskov Tryg i kano: Haraldsted Lillesø Tilmelding Ringsted Kommunes naturog friluftsvejleder Lars Berndt lfbe@ringsted.dk eller tlf. 2149 1346 Det kræver et minimum af deltagere, så kursusdatoerne bliver fastlagt når nok deltagere har meldt sig.

41


Friluftsudstyr i Grejbanken Kan bookes gratis af kommunale skoler og institutioner på Ungdomsskolen, telefon 5762 7650 eller mail: ungdomsskolen@ringsted.dk Andre, der kan leje se: www.grejbank.dk

Kulturbussen – din transport til museerne Kulturbussen er gratis og fleksibel transport til dig, der ønsker at bruge nedenstående kulturinstitutioner i Midt- og Vestsjælland i forbindelse med din undervisning. Tilbuddet gælder alle grundskoler i Holbæk, Kalundborg, Odsherred, Ringsted, Slagelse og Sorø Kommune. Se mere og book på kulturbus.dk

um muse e l o k S m bjerg Flakke bæk Museu eum s Hol nstmu kiv u K s Ar erred um & e Odsh s u ted M ården Rings g Maler Museum s erred um Odsh Muse e s l e Slag useum egaard M ø r d So Fugle r e t n yvang gsce n N i l n d i e sby Form lsland ervatorium e d n A bs org lde O e f r relleb o T r n B e eborg um Viking Kunstmuse Sorø 42

• Mountainbikes 30 stk. • Cykeltransporttrailer 2 stk. • Cykelhjelme 30 stk. • Racercykler 10stk • Glasfiberkanoer 6 stk • Kanotransport-trailer 1 stk. • Aluminiumskanoer 4 stk. • Redningsveste 20 stk. • Pagajer 20 stk. • Øser 10 stk. • Lavu (8 personers tipi-lignede telt) 1 stk. • Rygsække 30 stk. • Soveposer 10 stk. • Underlag 10 stk. • Stjernetelte (åbne telte med plads til 30 mennesker) 4 stk. • 2 - 4-mands-telte 10 stk. • Fiskestænger m. hjul 20 stk. • Bålpander, bålgryder og trangiasæt 8 stk. • Kasse med udendørs køkkengrej. • Stjernetelt 1 stk. • ”Europas fugle” 12 bøger. • Kikkerter 8*40, lette og robuste 15 stk. • Fiskestænger 20 stk.

43


Trailer med Naturformidlingsudstyr Kan bookes gratis af kommunale skoler og institutioner hos natur- og friluftsvejleder Lars Berndt tlf. 2149 1346/lfbe@ringsted.dk. Man kan låne hele traileren eller dele af den. Høns • Varmelampe til høns • Model af høne • Hønsefræser, minibur på hjul, så hønen og kyllingerne hele tiden kan få friskt græs Bier Bi-dragter til børnehave og skolebørn: Børnehavebørn: 10 heldragter Skolebørn: 15 heldragter Handsker 15 par Mostpresse og æblekværn. Primært til sø- og vandundersøgelser • Akvarier ca. 1,5 liter med låg og håndtag 30 stk. • 5 liters klare spande med låg 4 stk. • Akvarium ca. 20 liter med låg og foderlem 4 stk. • Akvarienet 4 stk.

• • • • • • • • • • • • • • • • •

Sorteringsbakker store 5 stk. Sorteringsbakker alm. ca 35x26x cm 30 stk. Forstærket sigtenet 30 stk. Dafnienet 2 stk. To vejslupper 30 stk. “Smådyr i søen” 10 bøger “Små dyr i sø og å” 10 bøger “Padder og Krybdyr i Danmark” 10 bøger ”Livet i vandhullet” 30 bøger Bestemmelsedug vandløb + bog af E. Holm Bestemmelsesdug ferskvandsdyr 4 stk. Bestemmelsesdug sø og vandløb 2 stk. Vandplantehenter Pincetter 30 stk. Plakater over ferskvandsfisk 2 stk. Små plastbeholdere til enkelte dyr Waders: 10 stk junior str 32 – 36

Primært til skov • Sommerfuglenet 30 stk. • Insektslugere 30 stk. • Sorteringsbakker 20 stk. • Slagnet 10 stk. • Bestemmelsesduge skovens træer 2 stk. • Insektslugere 30 stk. • Håndlupper 20 stk. • “Danmarks træer og buske” 10 bøger. • “Små dyr i skoven” 15 bøger • “Sommerfuglene i Danmark” 5 bøger • Svampebøger 5 stk. • ”Svampe lette at kende” 10 bøger Andet: • Snittekasse m. 30 snitteknive 1 stk • Trådløse Mikroskoper til iPads/telefoner, med mulighed for at tage billeder i 40x forstørrelse.

44

45


Register Alle årgange

0. klasse

6. klasse

7. klasse

Besøg Økosamfundet Hallingelille s. 35 Oplev bier i virkeligheden s. 36 Kend dit bibliotek s. 37 Vi kickstarter sommerbogen s. 38 Sommerbogen s. 39 Kulturbussen s. 42

Hønen og ægget s. 4 Krible Krable-dyr s. 5

Fisketur s.9 Bueskolen s. 10 Biodiversitet s. 12 Grøn Sløjd s. 13 Prøv at spille tennis s. 14 Thaiboksning s. 15 Højtlæsning på plejecentre s. 18 Læselyst s. 19 Mountainbike 5. – 10. klasse s. 20 Smart Parat Svar s. 21 Kanoforløb s. 22

Bueskolen s. 10 Biodiversitet s. 12 Grøn Sløjd s. 13 Prøv at spille tennis s 14 Thaiboksning s. 15 Mountainbike 5. – 10. klasse s. 20 Kanoforløb s. 22 Bogsnak s. 24 Mountainbike 7. – 8. klasse s. 25 Kalorierace s. 27 Førstehjælp s. 28 Skolen i skoven s. 29

1. klasse og 2. klasse Hønen og ægget s. 4 Krible Krable-dyr s. 5 Fantasifortælling s. 6

4. klasse Hønen og ægget s. 4 Krible Krable- dyr s. 5 En kuffert fuld af bøger s. 7 Få hjælp til opgaveskrivning s. 8 Bueskolen s. 10 Biodiversitet s. 12 Grøn Sløjd s. 13 Prøv at spille tennis s. 14 Thaiboksning s. 15

For lærere og pædagoger Udeskolekursus s. 40 Friluftskurser s. 41

46

Register

3. klasse Krible Krable- dyr s. 5 En kuffert fuld af bøger s. 7 Få hjælp til opgaveskrivning s. 8 Fisketur s. 9 Bueskolen s. 10 Biodiversitet s. 12 Grøn Sløjd s. 13

8. klasse 5. klasse Få hjælp til opgaveskrivning s. 8 Fisketur s. 9 Bueskolen s. 10 Biodiversitet s. 12 Grøn Sløjd s. 13 Prøv at spille tennis s. 14 Thaiboksning s. 15 Forfatterforedrag med Cecilie Eken s. 17 Højtlæsning på plejecentre s. 18 Læselyst s. 19 Mountainbike 5. – 10. klasse s. 20

Bueskolen s. 10 Biodiversitet s. 12 Grøn Sløjd s. 13 Prøv at spille tennis s. 14 Thaiboksning s. 15 Mountainbike 5. – 10. klasse s. 20 Kanoforløb s. 22 Mountainbike 7. – 8. klasse s. 25 Kalorierace s. 27 Førstehjælp s. 28 Skolen i skoven s. 29 Spionskolen s. 30 Templets forbandelse s. 31 Forfatterforedrag om ”Sort land” s. 32

9. klasse Bueskolen s. 10 Biodiversitet s. 12 Grøn Sløjd s. 13 Prøv at spille tennis s. 14 Thaiboksning s. 15 Mountainbike 5. – 10. klasse s. 20 Kanoforløb s. 22 Skolen i skoven s. 29 Spionskolen s. 30 Templets forbandelse s. 31 Forfatterforedrag om ”Sort land” s. 32 Privatøkonomi s. 33 Kickstart eksamensforberedelsen s. 34

Andre tilbud Friluftsudstyr i Grejbanken s. 43 Trailer med naturformidlingsudstyr s. 44

47


Ă…ben Skole

Ringsted Kommunes

tilbud til skolerne 2018/2019

Ungdomsskolen IdrĂŚtskonsulenten Ringsted Kommunes natur- og friluftsvejleder Ringsted Museum og Arkiv Ringsted Bibliotek

48

Aaben skole folder interaktiv 2018 2019  
Aaben skole folder interaktiv 2018 2019  
Advertisement