Page 1

IVN Weert en omstreken, Vereniging voor Natuur- en Milieueducatie

IVN Weert en omstreken is een ‘groene’ organisatie die wil bijdragen aan een beter milieu en verstandig gebruik van de natuur door middel van voorlichting en educatie. In de natuur thuis, om de hoek, want in het Weerterland is veel te vinden dat de moeite meer dan waard is. Het IVN Weert e.o. wil u kennis laten maken met onze eigen natuur. Wij organiseren regelmatig natuurexcursies of educatieve boswandelingen, lezingen en cursussen over natuur en milieu en verzorgen inventarisaties in natuurgebieden.

www.ivnweert.nl


Publieksactiviteiten Tijdens publieksactiviteiten worden natuurgebieden verkend. Bekwame gidsen leiden de deelnemers langs plaatsen waar altijd wel iets bijzonders te zien is.

Waterwerkgroep De waterwerkgroep organiseert spannende tochten naar poelen in de omgeving, waar, soms in waadbroek , waterdieren opgeschept en geïnventariseerd worden.

Wandelingen aanvragen Voor particulieren, bedrijven, verenigingen, politieke partijen, etc. is het mogelijk om een natuurwandeling onder leiding van een gids aan te vragen. Dat kan een gezellige wandeling voor personeel of vrienden zijn. Maar het kan ook een speciale themawandeling zijn voor beslissers in bedrijf of politiek. Kosten: Op aanvraag.

Cursuswerkgroep Het geven van cursussen is een van de kerndoelstellingen van het IVN en gebeurt door de regionale afdelingen en vinden plaats in NME “de Ijzeren Man”

Gidsengroep Scholen kunnen een beroep doen op de gidsen. Enthousiaste en ervaren gidsen organiseren educatieve activiteiten in en rond het Natuuren Milieucentrum ‘De IJzeren Man’ om kinderen zelf de natuur te laten ontdekken. Floragroep De Floragroep houdt zich vooral bezig met het verzamelen van kennis over de flora in het algemeen en van de regio Weert in het bijzonder. Vogel- en insecten werkgroep De vogel- en insectenwerkgroep heeft vooral oog voor de fauna, de dierenwereld. Het betreft hoofd- zakelijk vogels, maar ook insecten worden bekeken.

Venelgroep De Venel groep bestaat uit een aantal vrijwilligers die meer wilden doen voor de natuur. Deze groep mensen beheren diverse natuurgebieden o.a. sinds 1984 een gebied langs de spoorlijn Weert-Eindhoven, “de Schaaps-dijk”. Veelzijdig Naast genoemde groepen zijn er nog een Vuttersgroep en Lezingengroep actief. Met al deze activiteiten wil het IVN door educatie, informatie en overleg met gemeente en andere instanties, een bijdrage leveren aan natuur en milieu van Weert en omstreken.


Ik meld mij aan bij het IVN Weert e.o. Ik betaal per kalenderjaar:

De Natuurgids

A. Lid & De Natuurgids

€ 34,50

B. Lid

€ 20,00

C. Huisgenootlid

5,00

D. Jeugdlid

5,00

Nieuwe leden betalen in het : A.

B.

C.

D.

20,00 15,00 10,00

5,00 3,75 2,50

5,00 3,75 2,50

Tijdschrift voor natuur, milieu en heem in Limburg

De Natuurgids Tijdschrift voor natuur, milieu en heem in Limburg

49 e jaargang, nr 3

1ste kwartaal 2de kwartaal 3de kwartaal

34,50 26,00 17,25

www.denatuurgids.nl

1 mei 2011

49 e jaargang, nr 5 www.denatuurgids.nl

1 augustus 2011

De contributiehoogte kan per kalenderjaar worden aangepast.

www.ivnweert.nl

De Natuurgids een tijdschrift van IVN’ers voor natuur, milieu en heem in Limburg, meer info op www.denatuurgids.nl


Foto’s: Johan Horst, Marieke Wingens, Gerard Hendriks, IVN Beeldbank. Vormgeving en illustraties: Rim Beckers.

IVN Weert en omstreken, Vereniging voor Natuur- en Milieueducatie

In een enveloppe opsturen aan:

IVN Weert en Omstreken Postbus 10157 6000 GD Weert

Ik meld mij aan: Naam: ............................................................................................................................................................................ Adres: .............................................................................................................................................................................. Postcode: ...........................................................Woonplaats: ................................................................................ Telefoon: ........................................................................................................................................................................ E-mail: ............................................................................................................................................................................ Ik maak het aangekruiste bedrag over. Handtekening; ...........................................................................................................

www.ivnweert.nl

IVN Weert folder 2011  

Promotiefolder vormgegeven voor IVN Weert e.o.

Advertisement