a product message image
{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade

Page 1

KR. 25,-

T R A V P R O G R A M

TIRSDAG 17. mars 2020

Stevnestart kl. 17.45

Gru K spillennet smittoronav i hall e e ller Trfare vil ikruset: avkro ke trib Møller Viktoria jakter sin fjerde seier i 2020! a væ re åpune, en Neslands Faksen møter Moe Tjalve og Smedheim Solan i V65-1

Shankly Lane mot Outstanding O. og Ursula Horse i V65-5/V5-2/DD-1 HOPPELØP Come Vacation mot Wilma Leggrowbach og My Princess Dream Første løp start kl. 18.55 Ponniløp start kl. 18.00

NR 09 - 2020

www.forus-travbane.no 1

Banekode: 07


En ren fornøyelse

2


Adr: Forus Travbane, Postboks 2008, 4394 Sandnes Telefon: 51 81 19 50 Kontor: 2.etg, Rex’en Restaurant. Kontortid: 08.30 – 15.00 mandag – fredag Tirsdagen med løp fra 08.30 til stevnet er slutt Andre løpsdager fra 10.00 til stevnet er slutt www.forus-travbane.no

FORUS TRAV AS Styre Atle Erga (leder), Ida Beate Vikse (nestleder) Trond Olav Salte, Tor Jan Tjosevik, Kai M. Killingmo Sindre Skårdal (1. vara), Terje Aareskjold (2. vara) Administrasjon Daglig leder: Bjørn Bagstevold bjorn.bagstevold@rikstoto.no 48282425 Admin. og Sport: Lisa K. Johannessen lisakris�n.johannessen@rikstoto.no 41428713 Bane/vedlikehold Oddbjørn Rege 40521301 Ronny Østvold 91629185 Travskolen Kicki Helle travskolen@rikstoto.no 93820070 ENTRE Gra�s. (V75:Voksne kr. 50,- barn: Gra�s) BORDBESTILLING tlf. 51 81 19 50

NESTE LØPSDAG 24. mars kl. 18.00

OBS! OBS! Totalisatorarrangementer: publikum

• Alle serveringssteder og fellesområder på publikumsområder vil ikke holdes åpent under kommende totalisatorarrangementer. Vi anbefaler publikum å følge løpene hjemmefra via Rikstoto Direkte.

Totalisatorarrangementer: aktive utøvere

• Travløpene under totalisatorarrangementer planlegges å gjennomføres etter normale rutiner. • Fellesområder i stallringen vil ikke holdes åpne, eksempelvis kuskerom, garderober, kaféer etc.

3


Ungdomskusker

Rekruttserien 2020

Stallmanns-, rekrutt- og amatørlisens født 1995 eller senere med maks 150 KJØRTE løp pr. 31.12.2019 Stallmannslisens med maks 150 KJØRTE løp pr. 31.12.2019. Tilhørende Forus, Bergen eller Sørlandet. Navn:

Telefonnummer:

Andre R. Salte Martine Erga Angunn Gudmestad Lene H. Mæland Mette H. Mæland Maylen Lode Stine Lode Thea Vatne Evy Anita Nordbustad Marte Greve Tord R. Salte Beate Barka Tonje Gudmestad June Marie Idland Kine Høyland Tobias Djøseland Synne Høitomt Hege Kristin Høyland Marita K. Sælen

41549073 48062002 90705086 46850816 47866429 48326663 90412131 95824536 98836358 97667621 95299124 95005250 90811093 46541433 91311458 90543687 41412105

Lisensnr:

Født: Lisens:

Bane:

30059886 30059818 30059822 30045967 30044418 30046466 30040528 30052800 30023253 30046401 30048348 30048323 30042527 30048401 30063780 30059816 30043432

2001 2003 2001 2001 1997 1999 1997 1998 1995 1999 1999 1999 1998 1999 2003 2004 1999

amatør rekrutt amatør amatør amatør Stallansatt amatør amatør amatør amatør Stallansatt amatør amatør amatør rekrutt Rekrutt Stallansatt

Forus Forus Forus Forus Forus Forus Forus Forus Forus Forus Forus Forus Forus Forus Forus Forus Forus

Amatør Amatør

Bergen Bergen

30015953 1995 30036332 1995

Antall kjørte løp pr. 31.12.2019

0 0 3 0 70 67 67 12 74 35 80 34 93 20 0 0 38 73 27

Kuskestatistikk

pr. 08.03.2020

Trenere Geir Gudmestad Geir Mikkelsen Pål Buer Svein Ove Wassberg Øyvind Hegdal Kjetil Djøseland

Hjemmebane Forus Travbane Sørlanders Travpark Forus Travbane Bergen Travpark Forus Travbane Forus Travbane

Amatører/rekrutter Jørn Bjaanes Leif Sele Thomas S. Karlsen Ole Gaute Gudmestad Åsbjørn Skjæveland Evy Anita Nordbustad Bernt Øksnevad Martin Soma Einar Nedrebø

Forus Travbane Forus Travbane Forus Travbane Forus Travbane Forus Travbane Forus Travbane Forus Travbane Forus Travbane Forus Travbane

18 2 28 7 4 4 8 6 4

3 2 1 1 1 1 1 1 1

0 0 4 2 1 1 0 0 0

1 0 4 1 1 0 2 0 0

8 0 11 2 0 0 1 1 1

74000 30000 103500 39000 29000 23000 29000 19000 18000

Stallansatte Bjørn Steine Magnus T. Gundersen Maylen Lode

Bjerke Travbane Bjerke Travbane Forus Travbane

30 4 1

6 1 1

5 1 0

1 0 0

12 1 0

205000 80000 14000

Monté Martine Finsand

Sørlandets Travpark

1

1

0

0

0

14000

Starter 34 32 33 43 28 11

4

I

9 6 5 5 4 4

II

2 4 5 3 5 0

III

4 2 2 6 6 1

Pl. Premier 11 202500 7 184000 9 200000 19 195500 9 165000 4 107000


Koronavirus: Viktig informasjon Det Norske Travselskap følger norske helsemyndigheters vurderinger om koronavirus fortløpende, og vurderer dette ovenfor vår aktivitet og virksomhet. Her følger retningslinjer for avvikling av totalisatorarrangementer gjeldende fra 11.03.2020. Koronaviruset har nå spredt seg til en større del av verden. Det Norske Travselskap med tilhørende organisasjonsledd og totalisatorbaner må ta sin del av ansvaret for å forhindre/ redusere en spredning av viruset. DNT vurderer fortløpende de råd og veiledninger som gis av nasjonale helsemyndigheter. Det er viktig for travsporten at totalisatorløpene går sin gang, men vi må gjøre tilpasninger til den smittesituasjonen som vi nå er i. Derfor kommer vi nå med retningslinjer for avvikling av totalisatorarrangementer i Norge, gjeldende fra i dag, 11.03.2020. Retningslinjene vil gjelde til annen beskjed er gitt, og gjelder for alle totalisatorbaner i Norge. Totalisatorarrangementer: publikum • Alle serveringssteder og fellesområder på publikumsområder vil ikke holdes åpent under kommende totalisatorarrangementer. Vi anbefaler publikum å følge løpene hjemmefra via Rikstoto Direkte. Totalisatorarrangementer: aktive utøvere • Travløpene under totalisatorarrangementer planlegges å gjennomføres etter normale rutiner. • Fellesområder i stallringen vil ikke holdes åpne, eksempelvis kuskerom, garderober, kaféer etc.

Hygieneråd: • Ytterligere tiltak for å begrense smittespredning er tiltak som: hyppig håndvask, hostehygiene, unngå håndhilsning og annen nærkontakt. For øvrig henviser vi til Folkehelseinstituttets hjemmesider, www.fhi.no , og de råd samt veiledninger som gis der. DNT vurderer videre tiltak ovenfor våre organisasjonsledd og vil komme tilbake med mer informasjon. SE ELLERS www.travsport.no FOR OPPDATERT INFORMASJON!

5


RUTINELØP PÅ FORUS TRAVBANE Følgende datoer er satt opp:

LØRDAG 21. mars kl. 11.00 (Innmelding innen torsdag 19. mars kl. 12.00) LØRDAG 4. april kl. 12.00 (Innmelding innen torsdag 2. april kl. 12.00) (Treningssamling TIL START 4.april kl. 10.00)

Rutineløpene settes opp etter hvor fort en skal kjøre. Alle er velkomne til og delta. Både de som allerede har startet og trenger mer rutine, og de som er mer urutinerte. Travkroa vil være åpen for kaffe og en matbit. Innmelding tlf. 51 81 19 50/414 28 713 eller lisakristin.johannessen@rikstoto.no Vi kjører noen tette løp, deretter varmingspause. Vi setter opp slik at trenere som har flere hester ikke får hester rett etter hverandre. Skjema settes opp når vi ser hvem og hvor mange som har meldt. Ved seks løp eller færre kjøres alle med 12 min mellomrom og varming i forkant. 1.løp 2.løp 3.løp 4.løp 5.løp 6.løp 7.løp 8.løp

2040m. 1.55,0 fart. 2040m. 1.50,0 fart. 2040m. 1.45,0 fart. 2040m. 1.41,0 fart. 2040m. 1.36,0 fart. 2040m. 1.30,0 fart. 2040m. 1.25,0 fart. 2040m. 1.21,0 fart.

Vi forbeholder oss retten til å slå sammen løp ved lav påmelding. Vi forsøker da å samle tilhørende heat ved 20 eller 40 meters tillegg. Rekkefølgen vi kjører løpene i vil bli satt etter innmelding slik at de som har hest i flere løp får best mulig tid til å bytte hest og utstyr mellom øktene. Det er også åpent for hester i monté. HUSK AT DETTE ER RUTINELØP OG DET SKAL IKKE KAPPKJØRES!

6


7


OBS OBS!! ENDRING I RETNINGSLINJENE FOR GJENNOMFØRING Endringene innebærer følgende: •Nedtellingen til start i nytt løp settes i gang på 8 minutter (tidligere 7 minutter). •Den obligatoriske prøvestarten som skal avlegges for stevneveterinæren skal gjennomføres i tidsrommet fra fem (5) til to (2) minutter til start.

•Løpsbanen stenges for oppvarming til senere løp, og nedjogging etter tidligere løp på fem (5) minutter igjen til start.

•Etter annonsering av ett (1) minutt til start skal prøvstarter på startsiden av hensynet til sikkerheten begrenses til kun å gjelde tilfeller der stevneveterinæren ber om det. Dersom en ekvipasje må tilbake for ny prøvestart, skal denne avvikles i førstespor for å unngå kollisisjoner med ekvipasjer som er på vei til startstedet. Revideringen endrer ikke på den grunnleggende forutsetningen om at ekvipasjene, innenfor rammene som fremkommer av retningslinjen, gis frihet til å kjøre/ri ut i løpsbanen på det tidspunktet man selv ønsker. Det er også mulig å avlegge flere prøvestarter, men det er viktig å huske på at den obligatoriske prøvestarten må avlegges i tidsrommet fra fem til to minutter før start. Denne prøvestarten skal avvikles i tilnærmet konkurransefart til stevneveterinæren er passert, og på publikumssiden av banen

Innskjerpelse av § 10-2 Behandling av travhesten/ponnien

Det er forbudt å: 1. utsette hesten/ponnien for ubehersket behandling 2. drive hesten/ponnien utilbørlig 3. på utilbørlig måte ta ned galopperende hest/ponni 4. sparke hesten/ponnien 5. rykke i tommer/tøyler 6. utøve høylytt rop/ulyder 7. drive hesten/ponnien med slik intensitet at den ikke rekker å respondere 8. drive hest/ponni som åpenbart ikke kan forbedre eller opprettholde sin plassering i løpet 9. drive hesten/ponnien gjentatte ganger over lengre distanse 10. medbringe pisk eller bruke sporer under oppvarming til, og i travløp I sulkyløp tillates det å drive hesten/ponnien moderat ved bruk av tømmene ovenfra og ned. Det anses som utilbørlig å drive hesten/ponnien nedenfra. Kjører skal ikke berøre hesten under løpet. Under kjøring skal det holdes en tom i hver hånd. Det er ikke tillatt å benytte tommen(e) til å drive hesten/ponnien dersom håndstroppen(e) er sluppet. Kjører skal sitte på tommenes ender. Kjørers bein skal være plassert i bøylene/fotstegene. Det er forbudt å la foten/beinet komme i berøring med hesten/ponnien, eller vri/føre beinet mot hestens bakbein under løpet. I montéløp tillates det å drive hesten/ponnien moderat ved bruk av armene i sideveis bevegelse mot hestens hals/nakke. Bruk av rytters bein/hæl (sjenkel) mot hesten/ponnien anses som utilbørlig. Det er forbudt å drive hesten/ponnien ved hjelp av utilbørlig berøring under løpet. 8


Har du lyst å gjøre noe sammen med hele familien, da er Travskolen på Forus stedet. På FAMILIEDAGER får hver familie en ponni for dagen og får stelle og kjøre med ponnien. Vi møtes kl. 11.00 og er ferdig ca. kl. 14.00. (*Kl. 16.00 - 19.00) Dagen koster 400 kr pr familie/ponni

Datoer: 28/03, 09/05, 23/05, 20/06 For påmelding og informasjon send SMS til Kicki på tlf 93820070 eller mail : travskolen@rikstoto.no

TRAVSKOLEN kjører også DROP IN timer. Datoer: 27/03, 24/04, 08/05, 19/06 Supert for alle de som ikke har mulighet til og delta på de ordinære kursene! Til DROP IN timene er det påmelding senest onsdag samme uke. Pris pr. gang er kr. 250,ALLE er hjertelig velkommen, uansett alder eller forutsetninger! Ingen erfaring nødvendig! For påmelding send SMS med navn og ønsket aktivitet (kjøring eller ridning) til Kicki tlf. 93820070.

Informasjon om uttak til dopingkontroll Melding om uttak til dopingkontroll vil bli meddelt ekvipasjen ved utgangen fra løpsbanen (porten), og dopingkontrolløren skal fra dette tidspunkt ha uavbrutt tilsyn med hesten, frem til dopingprøve er avgitt og forseglet. Tilfeller der dopingkontrolløren har mistet tilsynet med hesten, er å anse som «å unndra seg dopingkontroll på annen måte», jfr. DNT’s dopingreglement § 2 (1) e). Eksempelvis vi et tilfelle der dopingskontrolløren blir frakjørt fordi kusk/rytter eller annen representant for hesten skal rekke neste løp bli påtalt i henhold til § 2 (1) e). Dopingkontrolløren skal ikke måtte «springefor livet» for å holde tritt med hest som er uttatt til dopingkontroll. Hestens ansvarlige trener skal påse at hesten alltid stilles til disposisjon for dopingkontroll, samt gjennomfører denne, i samsvar med gjeldene bestemmelser. 9


Start ca. kl. 17.40

Prøveløp

2040 m. Voltestart. Varmblods: 2 år 1.28,0 – 3 år 1.25,0 – 4 år og eldre 1.23,0 Kaldblods: 2 år 1.55,0 – 3 år 1.50,0 – 4 år og eldre 1.42,0

2020: 0 0 -0 -0 -0 -0 2019: 0 -0 -0 -0 -0 -, -0

Tot: 0 - 0 - 0 - 0 - 0

3 år Brun H v. Quite Easy U.S. (US) e. Lalita Sas (IT) v. Diamond Way Oppdr.: Ketil Gjedrem Eier: Torstein Skjæveland /Stavanger svart m/røde stj. på blått sk.stk + re F Pål Buer (T) 2020: 0 0 -0 -0 -0 -0 2019: 0 -0 -0 -0 -0 -, -0

Tot: 0 - 0 - 0 - 0 - 0

3 år Mørkbr HP v. Orlando Vici (FR) e. Thai Holiday v. Thai Tanic Oppdr.: Irene Helland & Stein Bjarte Rimestad Eier: Irene Helland-Stein Bjarte Rimestad rød m/tre svarte stolper/ermstr.+rekl. K. Handeland F F Kenneth Handeland (T) K. Handeland F 2020: 0 0 -0 -0 -0 -0 2019: 0 -0 -0 -0 -0 -, -0

25/06-b/1 2040     26,9  30/07-b/1  1600     26,9  Tot: 1 - 0 - 1 - 0 - 0

COME EASY

2040 1

 

HOLLY VICY

2

 

0

1

0

2

NESS TJO ODIN

5 år Svartbrun V v. Tekno Odin* e. Ness Tjo Oda v. Moe Odin Oppdr.: Suldal Hestesenter AS Eier: Suldal Hestesenter AS /Sand Svart m/hvitt skl.stykke, rekl. F Svein Ove Wassberg (T) - John Ragnvald Ness

2060 1

31,7M  

3

S. Wassberg HT T. Solberg K T. Solberg F S. Wassberg F Første 500 m km./tid

0 0

B B

17.000

03/09-b/3 1800     50,9  0 24/05-p/2  2120   P  33,5 g  0 05/06-07/1  2040   2  31,7 g  30 15/10-p/3  2060   N  34,6 r  0 Første 1000 m km./tid Km./tid

B P 35 N

Hygieneråd: • Tiltak for å begrense smittespredning: hyppig håndvask/antibac, hostehygiene, unngå håndhilsning og annen nærkontakt.

Utdrag fra Reglementet og diverse infomasjon • ”Ved oppvarming av hester som skal delta i travløp, før og under travstevnet, samt ved fremmøte på oppsamlingsplass, skal kjøreren/rytteren ha presentabelt antrekk. Lisensierte kjørere/ryttere skal benytte drakt ved all kjøring/ridning i løpsbanen.” (§ 2-4) • Påbud om hjelm, også utenom løpsdager (§ 13-1) • Ingen varming på indre bane mens ponniløp, prøveløp og mønstrinsløp pågår. • Det er ikke tillatt med hunder i hesteringen på løpsdager. Dette gjelder også i hall A og hall B. Vanlige dager er det båndtvang i åpningstidene! • Parkering i hesteringen: Det er forbudt å parkere biler og hestehengere ved stallene ihesteringen på løpsdager. Dette av sikkerhetsmessige årsaker. Det er også forbudt å parkere personbiler uten tillatelse i hesteringen. Personbiler skal parkeres på parkeringsplassen. Biler med tilhengere parkeres ved luftegårdene sør i hesteringen (ved hall A/Ikea), og bak reklameskiltene mellom AS Hesteutsyr og hall B samt bak hall B. • Mobilbruk: Det er ikke tillatt å snakke i telefonen eller skrive SMS når en leier, rir eller kjører hest i hesteringen eller banen. • Kjøring i banen feil vei ikke tillatt etter to timer før stevnestart. • Åpningstider banen og hallen: Mandag-fredag kl. 08.00-15.00. Torsdag: til 19.00. 10


Start ca. kl. 18:00

Ponniløp

SKOIES PONNILØP Kategorier: C, D, A, B Distanse: 1600 Startmetode: Voltstart Strek: 3,35

2020: 1 -0 -0 -0 -1 - 2019 0 -0 -0 -0 -0 -

1

1600 1 3.33,7

0

ZORRO

. 2

1.300

LYKKEBOS MORNING STAR 1660 1 3.09,9

3.19,4a

5.150

STORE BOKNES CÆSAR

. 2

1.150

TITIOL

1800 1 2.50,4

2.51,8a

64.200

VICTORIAS VELVET

. 2

2.55,5a

8.550

SJÅVOLL ANDVARI

2100 1 2.30,4

6.200

Silje K-H. Ballangrud Silje K-H. Ballangrud Silje K-H. Ballangrud Simen Djøseland Celine Handeland 2020: 2 -0 -1 -0 -1 450 -3.51,6 2019 11 -0 -0 -2 -9 850 -3.38,2

BI 05/06 -02 1 JA 08/07 -01 3 BI 17/07 -01 1 FO 02/02 -02 FO 29/02 -01

1000 - 3.41,8 P 1600 9 3.34,6 1600 10 3.33,7 G 1000 - 3.37,9 PP 1000 - 3.29,9 P

Alexander Sandve Alexander Sandve Alexander Sandve Alexander Sandve Alexander Sandve 2020: 0 -0 -0 -0 -0 - 2019 18 -0 -4 -4 -10 3350 -3.12,8

FO 05/11 -01 1 JA 09/11 -01 1 FO 07/12 -02 2 FO 28/01 -01 1 FO 18/02 -01 1

1000 1100 1000 1600 1000

- DGIMÅL 8 3.47,1 8 3.57,7 G 2 3.51,6 6 4.22,2 G

FO 05/10 -01 1 FO 12/10 -07 4 FO 05/11 -01 4 FO 19/11 -01 1 FO 18/02 -01 2

1600 1120 1080 1600 1100

2 3 7 5 -

3.24,3 3.30,9 3.30,6 3.59,2 DG

FO 12/10 -02 5 FO 05/11 -01 3 FO 07/12 -02 3 FO 08/02 -01 3 FO 18/02 -01 3

1120 1040 1020 1600 1100

4 1 4 - 2

3.31,8 3.19,6 3.35,1 DG 3.22,8

2

13 år Svart V v. Dennis Frå Nordgard e. Cindy Frå Opdal v. Alexander Sandve Alexander Sandve/Alexander Sandve Hvit m/sorte armer-belte og rød mansjetter, reklame

3

9 år Svart V v. Eastlands Lochsong e. Tuva v. Ola/tom/pia Mæland Ola Mæland/Ola/tom/pia Mæland Hvit m/blått skulderstykke-mansjetter, gul krage, reklame

4 5

GÅRDER`S GLAMOUR

7 år Rød HP v. Joy Fra Hubertus e. Gårder`s Rose Berry v. Celine Handeland Celine Handeland/Celine Handeland Blå m/gule armringer og detaljer, reklame.

3.38,2

Ola Mæland Ola Mæland Ola Mæland Ola Mæland Ola Mæland 2020: 1 -0 -1 -0 -0 350 -3.22,8 2019 3 -1 -0 -0 -2 800 -3.19,6

3.19,6

Julie Køhne Lineah Bø Susanne Vold Lineah Bø Lineah Bø 2020: 6 -1 -1 -1 -3 1350 -3.08,6 2019 16 -3 -1 -3 -9 3300 -3.00,0 6 år Brun V v. Skattens Capsyl e. Reianes Monette v. Andrea Tveit Lineah Bø/Julie Bø Sort m/gull stjerne og armring

Isabell Aareskjold Hovelsrud Isabell Aareskjold Hovelsrud Isabell Aareskjold Hovelsrud Eli Rosseland Salte Martin Holten Fiskaaen 2020: 2 -1 -0 -0 -1 500 -3.20,4 2019 10 -1 -2 -0 -7 1600 -3.00,5

FO 21/01 -01 1 FO 28/01 -01 4 FO 08/02 -01 1 FO 18/02 -01 7 FO 29/02 -04

1600 1860 1600 1180 1000

2 3.20,5 G 3 3.34,3 5 3.15,3 1 3.08,6 G - 3.24,6 P

Alexander Sandve Isabell Aareskjold Hovelsrud Maia Erstad Bondhus Susanne Vold Ulrik Danielsen 2020: 1 -0 -0 -0 -1 - 2019 18 -9 -2 -1 -6 5700 -2.30,4

FO 05/10 -01 6 FO 12/10 -02 9 FO 05/11 -01 9 FO 21/01 -01 3 FO 29/02 -03

1740 1280 1180 1600 1000

5 3.10,9 G 8 3.46,6 8 3.17,2 1 3.20,4 G - 3.25,7 P

FO 10/11 -01 FO 19/11 -01 5 FO 26/11 -01 2 FO 21/01 -01 5 FO 29/02 -02

1000 1960 1040 1700 1000

- 3.08,8MP 4 2.43,1 G 1 3.28,6 M - STR - 2.42,3 P

18 år Skimmel V v. Titol e. Bjørklundas Joy v. Kirsi Helle Martin Holten Fiskaaen/Travskolen Forus Grå med blå mansjetter/hals, hvite detaljer

6

13 år Svart V v. Skattens Creol e. Viola's Victoria v. Travskolen Forus Simon Gustavson/Travskolen Forus Grønn med lysblå stolper, reklame.

7

5 år Brunskimme V v. Hammer'n e. Brunes Pia v. Kirsi Helle Maia Erstad Bondhus/Travskolen Forus Grønn m/blått skråbånd, ermer.

2.50,2

PONNIANSVARSHAVENDE: ELISABETH SANDVE TLF. 975 84 422

11

Maren Wetrhus Minde Maia Erstad Bondhus Eli Rosseland Salte Maia Erstad Bondhus Mia Mckenny


Kusk

Kjører i løp

Barka Beate (A)

7

Bane F

Ant. løp 2020 Plassering Seiers-%

Innkjørt kr

1

0

0-0-0

0

Bjaanes Jørn (A)

3, 4

F

18

3-0-1

16

74.000

Buer Pål (T)

1, 2, 3, 4, 5, 20

F

42

7-5-6

16

347.000

Dalen Dag-Sveinung (T)

3, 4, 5

D

294

32-33-33

10

1.277.000

Djøseland Kjetil (T)

1, 3, 4

F

15

5-0-1

33

150.000

Erga Atle (A)

3, 4, 6, 7

F

25

0-2-4

0

65.000

Erga Morten (A)

3

F

10

0-1-0

0

23.000

Erga Per Arvid (A)

6, 7

F

7

0-1-1

0

15.000

Erga Tom (T)

2, 3, 4, 6, 7, 8

F

39

3-6-5

7

148.000

Eriksen Johan Kringeland (T)

4, 7

Gudmestad Geir (T)

2, 3, 5, 6, 7

ST

36

1-4-4

2

120.500

F

35

9-2-4

25

207.500

Gudmestad Tonje (A)

8

F

6

0-0-1

0

15.500

Gudmestad Tormod (A)

1

F

8

0-1-0

0

17.000

Gudmestad Torstein (A)

6, 7

F

6

0-0-1

0

15.000

Handeland Kenneth (T)

3, 20

F

19

0-2-0

0

34.000

Hegdal Øyvind (T)

1, 4, 5, 6, 8

F

29

5-5-6

17

205.000

Karlsen Ove Kenneth (T)

3

F

0

0-0-0

0

0 112.500

Karlsen Thomas Sverre (A)

3, 4, 5, 8

Mikkelsen Geir (T)

1, 2, 4, 6, 7, 8

Mæland Oddvar (A)

4, 6

F

33

1-4-4

3

ST

56

8-5-7

14

283.500

F

5

0-0-1

0

12.000

Oftedal Emil (A)

3

F

1

0-0-0

0

0

Selliken Odd Kåre (A)

8

F

5

0-0-1

0

9.000

Soma Martin (A)

7

F

6

1-0-0

16

19.000

Steine Bjørn (S)

2, 3, 4, 5, 8

B

70

14-5-4

20

388.000

Svendsen Jone (A)

6

F

4

0-0-0

0

3.000

Sør-Reime Torleif (A)

2, 3

F

4

0-0-1

0

11.500 19.000

Tollefsen Gunleif (T)

7

Wassberg Svein Ove (T)

1, 3, 4, 5, 6, 8, 20

F

12

0-1-1

0

BT

93

15-11-14

16

Wiig Rune (T)

527.000

2, 4, 5, 6

F

39

2-3-4

5

176.000

Øksnevad Bernt (A)

1, 6, 7

F

15

4-1-2

26

108.000

12


Start ca. kl. 18.55

1. LØP Gule

ELITEN Kaldblods For alle 3-15-årige. 2040 m. Tillegg 20 m. ved vunnet 650.001 kr., 40 m. ved 1.100.001 kr., 60 m. ved 2.500.001 kr. Premier: 14.000-7.000-5.000-3.500-3.000-(3.000) kr. Vinner

Tvilling

Plass |

Trippel

2020: 4 1 -0 -1 -0 -25,9v -31.000 2019: 20 -9 -4 -2 -0 -24,5a -245.000

NESLANDS FAKSEN

2040 1

25,9M

BACCHUS Ø.K.

2060 1

24,0K

7 år Mørkbr H v. Norheim Faksen G. Mikkelsen e. Neslands Tyra v. Spikeld G. Mikkelsen Oppdr.: Trond Helge Strandskogen G. Mikkelsen Eier: Kåre Refsland /Varhaug G. Mikkelsen Svart m/blått sidefelt&ermr,hv.søm,rek G. Mikkelsen F Geir Mikkelsen (T) - Kåre Refsland 2020: 9 0 -2 -2 -2 -25,5v -31.000 2019: 29 -6 -2 -4 -7 -23,7a -165.000

1

Tot: 70 - 18 - 12 - 6 - 2 F ST J F BT

12 år Brun H v. Röste Bo (S) e. Rappspika v. Spikeld Ø. Hegdal Oppdr.: Ingve Dubland Å. Tengsareid Eier: Kåre Refsland & Team Røster Ø. Hegdal grønn m/hvitt sk.stk. svarte ermer + r Ø. Hegdal F Øyvind Hegdal (T) - Kåre Refsland T. Karlsen 2020: 7 0 -1 -0 -3 -25,5v -17.000 2019: 29 -1 -2 -2 -13 -24,7a -92.000

F F F F F

11 år Lysbrun HP v. Mørtvedt Jerkeld e. Solberg Ragni v. Braute T. Gudmestad Oppdr.: Lars Solberg T. Gudmestad Eier: Tormod Gudmestad /Nærbø T. Gudmestad rød m/hvitt sk.stk., seler & ermstripe T. Gudmestad F Tormod Gudmestad (A) T. Gudmestad 2020: 3 0 -0 -2 -1 -25,0a -32.000 2019: 15 -4 -4 -3 -1 -23,8v -201.000

F F F F F

2

23,7M

3

SOLBERG JELA

3

4

MOE TJALVE

4

23,8M

VERTIGO PRINS

2080 1

22,7K

7 år Brun H v. Voje Faks M. Gundersen e. Moe Menja v. Mørtvedt Jerkeld P. Buer Oppdr.: Tor-Martin Moe P. Buer Eier: Morten Langli /Oslo P. Buer svart m/røde stj. på blått sk.stk + re P. Buer F Pål Buer (T) 2020: 1 0 -0 -1 -0 -5.000 2019: 8 -1 -1 -0 -3 -25,8v -38.000

5

12 år Lysbrun H v. Spikeld e. Håketine v. Bork Rigel A. Kulseng-Hansen Oppdr.: Håkon B. Steine J. Østman Eier: Kjell Sunde-Roy Espedal T. Lagesen Svart m/hvitt skl.stykke, rekl. A. Kulseng-Hansen F Svein Ove Wassberg (T) - Kjell Sunde (A) S. Wassberg 2020: 1 0 -0 -0 -0 -24,6v -0 2019: 12 -2 -4 -0 -3 -20,9a -583.740

6

SMEDHEIM SOLAN

9 år Borket H v. Bork Odin e. Lila* v. Bokli Balder Oppdr.: Stall Alvdal Eier: Eirik Djuve /Sola Svart m/gullbånd,rød søm,rekl. F Kjetil Djøseland (T)

2100 1

23,0M

7

B B F B BT

13

40 50 50 16 50

102 85 73 23*

966.500

02/02-01/2 2140   2  25,6  13/02-07/1  2140 n  2  27,1  18/02-06/5  2080   3  26,3  25/02-06/4  2060   0  25,8  08/03-05/3  2080   4  25,5  Tot: 108 - 19 - 15 - 11 - 27

14 14 16 16 16

17/12-09/4 1600   0  25,9  08/02-09/1  2590   -  dg  18/02-06/1  2080   5  26,6  25/02-06/5  2060   6  25,8 g  08/03-05/1  2080   6  26,4  Tot: 157 - 12 - 15 - 14 - 61

14 40 16 16 16

28/01-01/1 2060   08/02-09/2  2590   18/02-06/2  2060   25/02-06/1  2060   08/03-05/2  2080   Tot: 47 - 9 - 7 - 7 - 11

16 304 40 2102 16 323 16 925 16 108

23,3AK

30/10-07/1 18/01-09/9  08/02-09/4  22/02-09/11  14/03-08/3 

5 25,9  0  27,4  -  dg  2  25,5  5  26,3 g 

891.973

2100   2  24,2a  2100 n  4  25,0a  2590   3  26,4  2100   3  25,2a  2120      

30 40 40 40 50

45 113 37 83

1.740.272

HA 07/07-02/1m 1660   0  31,0  HA 03/08-06/2  2080   0  27,6 g  HA 17/08-07/3  2060   4  26,5  HA 28/09-03/4m  2100   0  br g  BT 23/02-01/2  1640 n  3  nc  Tot: 81 - 18 - 21 - 8 - 16

19,7AK

285 360 247 470 211

693.500

Tot: 171 - 32 - 23 - 25 - 53

22,5AK

68 17* 90 241 71

827.000

24,7AM

R. Skoglund BS E. Leo G R. Skoglund G T. Perttunen TK K. Djøseland F Første 500 m km./tid

Sjansevurdering 1-5-7 outs: 2

518.692

22,5AK

24,1K

|

2570   0  28,7 g  2160 n  3  26,9  2100 n  0  29,1ag  2060   1  25,9  2100      

23,7AK

ST BT F F F

2

24,5AM

08/02-09/2 15/02-09/4  29/02-05/9  08/03-05/6  14/03-08/7 

Tot: 130 - 27 - 17 - 13 - 25

10 år Brunsvart H v. Lome Kongen e. Spydhild v. Elding B. Øksnevad Oppdr.: Olaug Brit Øksnevad G. Austevoll Eier: Stall Rinden & Arne Mæle B. Øksnevad hvit m/rød ø & ermstriper A. Erga F Bernt Øksnevad (A) K. Handeland 2020: 4 0 -0 -0 -3 -25,8v -9.000 2019: 21 -1 -4 -3 -5 -24,0a -86.500

RØSTER

1

16 75 16 14 14

86 193 312 658 88

3.905.072

07/08-10/2 1640   6  20,9a  0 29/08-03/5m  1640   1  24,5a  0 05/09-04/1  2140   2  24,3a  0 14/09-09/2  2100   0  22,9a  0 25/02-06/1  2100   0  24,6  16 Første 1000 m km./tid Km./tid

76 14 25 131 29


14


Start ca. kl. 19.15

2. LØP Blå

HOPPELØP Varmblods For alle 3-13-årige hopper. 2040 m. Tillegg 20 m. ved vunnet 100.001 kr., 40 m. ved 300.001 kr. Premier: 16.000-8.000-5.000-4.000-3.000-(3.000) kr. Vinner

Tvilling

2 Plass |

Trippel

2020: 4 3 -0 -1 -0 -18,7v -42.000 2019: 7 -0 -0 -0 -4 -19,0v -16.000

MY PRINCESS DREAM

2040 1

|

Tot: 11 - 3 - 0 - 1 - 4

18,7M

18,9AM

58.000

4 år Brun HP v. Offshore Dream (FR) e. Juliane K. v. Super News M. Greve Oppdr.: Marte Greve G. Gudmestad Eier: Marte Greve /Hordvik G. Gudmestad Blå m/hvitt skulderstk & tre skrb.rekl G. Gudmestad F Geir Gudmestad (T) G. Gudmestad 2020: 2 0 -0 -0 -0 -17,2a -0 2019: 19 -0 -1 -3 -9 -16,3a -50.000

BT F F F F

6 år Brun HP v. Broadway Hall (US) e. K.L.M. Goldie v. Armbro Goal A. Erga Oppdr.: Thaihester Egersund AB I. Skjæveland Eier: Stall Lunheim T. Erga Blå m/hvite stjerner/sk.stk&seler,rekl T. Erga F Tom Erga (T) - Bjørn Reidar Kleppe T. Erga 2020: 0 0 -0 -0 -0 -0 2019: 12 -4 -0 -0 -4 -14,9a -80.000

F F F F F

19/11-03/5 2040   6  17,7a  26/11-07/7  2040   2  17,8a  17/12-04/7  2040   7  18,2a  05/01-04/9  2040 h  0  17,2a  08/02-07/10  2550   0  br a  Tot: 28 - 5 - 4 - 2 - 11

14 442 14 389 14 204 16 234 40 1303

6 år Rød HP v. Revenue (S) e. Sassy Madame (US) v. Lindy Lane A. Erga Oppdr.: Magne Erga A. Erga Eier: Magne Erga-Bent Erga Å. Tengsareid svart m/blå ermstriper og reklame R. Wiig F Rune Wiig (T) - Magne Erga A. Erga 2020: 0 0 -0 -0 -0 -0 2019: 13 -1 -0 -0 -5 -14,1a -33.500

F F J F F

24/09-05/7 2040   22/10-06/4  2040   09/11-09/6  2100   26/11-05/6  2060   17/12-08/4  2060   Tot: 57 - 9 - 5 - 7 - 18

0 17,1a  1  16,3a  0  17,0a  6  16,4  0  17,7 

18 16 30 14 14

9 år Brun HP v. Incredible Crafts* (US) e. Yucca River* (NL) v. Supergill T. Sør-Reime Oppdr.: Nederland S. Wassberg Eier: Team Frisk Sprut H. Holm Svart m/hvit sk.stk., blå stolper, rek T. Sør-Reime ST Torleif Sør-Reime (A) - Iselin Toft Dyrstad T. Sør-Reime 2020: 4 0 -2 -0 -0 -16,0v -16.000 2019: 20 -3 -2 -3 -9 -14,8a -135.500

ST B K F ST

11/08-04/7 2140   22/08-09/2  3160   29/08-04/7  1700   10/09-03/4  2040   02/11-04/11  2140   Tot: 49 - 5 - 13 - 9 - 13

4 15,8a  16 0  18,0  100 0  16,1ag  14 0  16,0a  16 0  17,4a  14

6 år Brun HP v. Timoko* (FR) e. Virginia Dragon (NL) v. Nevele Cero O. B. Steine Oppdr.: Tyskland S. Wassberg Eier: Stian Svendsen-Roald Amdalsrød B. Steine Grønn m/svart sidefelt, reklame. B. Steine F Bjørn Steine (S) - Stian Svendsen (A) P. Buer 2020: 3 0 -1 -0 -1 -13,6a -14.000 2019: 17 -2 -3 -3 -6 -13,8a -141.000

BT F F F F

12/12-02/1 2140 n  4  17,2  05/01-01/2  2040   0  17,1  21/01-04/1  2080   2  16,0  18/02-02/6  2550   2  17,8a  25/02-01/5  2040   0  16,6a  Tot: 77 - 15 - 16 - 9 - 23

14 16 16 16 14

9 år Brun HP v. Muscles Yankee (US) e. Hamras Gaia (S) v. Arnaqueur G. Mikkelsen Oppdr.: 2 Fulle Menn Racing AB G. Mikkelsen Eier: 2 Fulle Menn Racing AB /Kristiansand S G. Mikkelsen Svart m/blått sidefelt&ermr,hv.søm,rek G. Mikkelsen ST Geir Mikkelsen (T) G. Mikkelsen 2020: 2 0 -0 -0 -0 -15,0a -0 2019: 16 -3 -2 -3 -5 -13,9a -155.500

F D F ST ST

07/12-10/9 1600   21/12-06/12  2100   05/01-01/3  2060   02/02-06/3  2160   15/02-06/2  1609   Tot: 55 - 16 - 7 - 7 - 13

40 40 16 14 50

1

THAI SELFIE

2

17,3M

2

RED LANE

2060 1

ETHIOPIA RIVER (NL)

2

3

2080 1

7 år Svart HP v. Dream Vacation (US) e. Calamity Flight (S) v. Armbro Goal Oppdr.: Ketil Gjedrem Eier: Anja Rosland /Kleppe svart m/røde stj. på blått sk.stk + re F Pål Buer (T) - Anja Rosland (B)

14,8AM

13,5M

6

COME VACATION

12,6AK

15,4M

5

WILMA LEGGROWBACH

13,2AK

15,5M

4

HAPPY DRAGON (DE)

16,3AM

16,3M

3

2

7

11,9AK

14,3M

D. Dalen F P. Buer ST P. Buer F P. Buer F D. Dalen F Første 500 m km./tid

Sjansevurdering 7-6-1 outs: 5

15

05/09-01/6 2120 h  0  19,9  28/01-02/10  2040   3  18,9a  08/02-02/1  2040   1  18,7  18/02-04/6  2060   1  18,7  08/03-02/8  2040   1  19,1a  Tot: 28 - 0 - 2 - 4 - 10

13,7AM

12 12 14 12 12

497 120 91 31* 29

62.000

185.000 72 223 279 358 216

244.499 610 854 72 385 811

298.550 44 139 93 65 113

1.122.026

2 14,1a  2  15,5a  2  15,4  0  15,6  5  13,6a 

55 105 17 56 363

1.007.500

22/10-01/9 2040   1  14,1a  02/11-03/4  2180   5  14,7  12/11-03/1  2080   1  16,0  08/02-08/3  2040   0  15,0a  08/03-06/2  2060   0  16,1  Første 1000 m km./tid Km./tid

18 40 14 50 16

44 133 21 230 80


Start ca. kl. 19.40

3. LØP Røde

Kaldblods For 3-15-årige høyest 120.000 kr. 2040 m. Tillegg 20 m. ved vunnet 40.001 kr., 40 m. ved 75.001 kr. Premier: 14.000-7.000-5.000-3.500-3.000-(3.000) kr. Vinner

Tvilling

3 Plass |

Trippel

2020: 3 0 -0 -0 -1 -32,6v -3.000 2019: 13 -1 -1 -1 -7 -30,4v -52.419

NORHEIM ATLAS

2060 1

|

Tot: 19 - 1 - 1 - 1 - 10

30,4K

30,6AM

59.919

7 år Svart V v. Norheim Faksen e. Schuma v. Schuvar K. Handeland Oppdr.: Waldimar Waldimarsson K. Handeland Eier: Marte Greve /Hordvik K. Handeland rød m/tre svarte stolper/ermstr.+rekl. K. Handeland F Kenneth Handeland (T) K. Handeland 2020: 3 0 -0 -0 -0 -31,3v -0 2019: 13 -1 -3 -1 -7 -29,2v -69.500

F BT F F F

07/12-02/5 2060   6  32,2 g  28/12-02/3  2100 h  4  30,6a  05/01-02/2  2040 h  -  dg  21/01-03/2  2080   6  32,6 g  08/03-04/2  2040   -  dg  Tot: 20 - 1 - 3 - 1 - 7

5 år Svartbrun V v. Bork Odin e. Vosseflya v. Kos Knekten R. Wiig Oppdr.: Kjell Reidar Sele R. Wiig Eier: Arild Salte-Tone Salte R. Wiig Svart m/hvitt skl.stykke, rekl. R. Wiig F Svein Ove Wassberg (T) - Arild Salte R. Wiig 2020: 0 0 -0 -0 -0 -0 2019: 14 -0 -1 -1 -9 -30,0a -41.500

F F F F F

15/10-04/5 2060   22/10-07/3  2040   08/02-01/7  2060   18/02-03/4  2060   08/03-04/2  2060   Tot: 19 - 1 - 1 - 3 - 11

1 31,6 r  16 4  29,3arg  16 0  33,2 g  14 0  31,3 g  16 -  dg  16

5 år Svart HP v. Moe Odin e. Kap Spika v. Spikeld T. Karlsen Oppdr.: Jostein Mellemstrand T. Karlsen Eier: Jostein Mellemstrand /Nærbø M. Gundersen Grønn m/svart sidefelt, reklame. T. Karlsen F Bjørn Steine (S) - Ove Kenneth Karlsen (T) T. Karlsen 2020: 3 0 -0 -0 -2 -32,4v -6.000 2019: 10 -2 -1 -0 -5 -32,2v -48.000

F F F F F

14/08-05/3 2570   21/08-05/3  2060   31/08-02/4  2060   10/09-05/1  2060   17/09-04/1  2040   Tot: 13 - 2 - 1 - 0 - 7

5 31,6  8  33,3 g  0  32,7  0  31,3  0  30,0ag 

6 år Rød HP v. Moe Odin e. Drav Siss v. Lome Elden O. Wassberg Oppdr.: Erlend Rennesvik O. Wassberg Eier: Jan Trygve Østebø-Marie L. Meling Østebø S. Wassberg gul m/skrått svart sk.stk. & skråbånd. S. Wassberg F Jørn Bjaanes (A) - Jan Trygve Østebø S. Wassberg 2020: 2 1 -0 -1 -0 -30,3a -17.000 2019: 4 -2 -1 -0 -1 -33,1v -53.000

BT F F F F

05/12-07/4 2140 h  -  dg  07/12-02/2  2040   1  32,2  14/01-08/3  2080   4  33,6  21/01-03/5  2080   5  32,4  08/03-04/5  2040   0  32,8  Tot: 6 - 3 - 1 - 1 - 1

4 år Brun H v. Smedheim Solan e. Grude Trolla v. Lome Kongen T. Erga Oppdr.: Annette Nancy Hoem T. Erga Eier: Lene Grødeland Gundersen /Voll T. Erga Blå m/hvite stjerner/sk.stk&seler,rekl T. Erga F Tom Erga (T) T. Erga 2020: 3 0 -0 -0 -2 -32,5v -6.500 2019: 11 -0 -1 -1 -7 -31,6a -38.000

F F BT F F

12/11-08/2 2040   1  36,0  26/11-08/1  2040   1  33,1  28/12-03/4  2120 h  4  33,6  14/01-08/7  2080   1  32,7  21/01-06/5  2040   3  30,3a  Tot: 16 - 0 - 2 - 1 - 9

5 år Svart HP v. Norheim Svenn e. Grude Trolla v. Lome Kongen T. Erga Oppdr.: Annette Nancy Hoem A. Erga Eier: Stall Tunheim 1 A. Erga rød,ruter på blått sk.stk,blå seler+re E. Høitomt F Atle Erga (A) - Gunnleif Reinertsen A. Erga 2020: 1 0 -0 -0 -1 -32,7v -3.500 2019: 7 -0 -1 -1 -2 -29,4a -19.000

F F F F F

26/11-03/1 2040   07/12-02/3  2060   21/01-03/3  2080   08/02-01/2  2060   08/03-04/3  2040   Tot: 18 - 0 - 2 - 3 - 8

5 år Mørkbr HP v. Bork Odin e. Nærby Stinta (S) v. Järvsöfaks S. Wassberg Oppdr.: Leif Inge Lura & Åse Marie Lura S. Wassberg Eier: Thomas Sverre Karlsen-Linnea Flørli S. Wassberg Blå, hvite seler m&svarte stjerner,rek S. Wassberg F Thomas Sverre Karlsen (A) - Ove Kenneth Karlsen (T) T. Karlsen 2020: 5 0 -0 -1 -4 -29,5v -16.000 2019: 17 -0 -0 -1 -8 -29,2a -30.000

F F F BT BT

02/04-02/10 1600   -  dg a  16/04-05/2  2060   0  32,5 g  04/06-05/8  2060   6  31,7  20/06-08/2  2120   0  34,2 rg  13/02-02/2  2100 n  4  32,7  Tot: 54 - 0 - 1 - 6 - 27

16 16 16 16 14

05/01-02/5 14/01-05/3  21/01-06/1  18/02-03/2  08/03-04/4 

16 16 16 16 16

1

KOLNES BORKEN

2

29,2M

2

SYLV ODA

3

31,0M

3

SMYGENS LILLE SISS

4

5

HONANNAS MARCELLE

6

7

30,7M

7

VIMSE SINDRE

7 år Svart V v. Moe Odin e. Vimsa v. Alm Viktor Oppdr.: Grunde K. Lode Eier: Elin Lode-Thea Vatne svart m/røde stj. på blått sk.stk + re F Pål Buer (T) - Elin Lode (T)

2080 1

31,6AM

29,4AM

29,5M

8

T. Vatne T. Vatne T. Vatne Ø. Hegdal P. Buer

29,2AM

F F F F F

22 26* 56 140 491

73.000 18 16 16 16 16

870 236 833 487 426

54.000

30,3AM

31,7M

6

VESTPOL KINE

30,0AM

32,7M

70 56 148 287 611

69.500

32,2M  

4

HONANNAS TROLLJEGER 5

29,3AM

14 14 16 14 16

12 14 12 14 16

23* 238 50 69 234

70.000 14 14 12 12 16

38 82 23 99 88

48.500

4 31,6a  0  36,6 g  0  34,5 g  4  32,8  7  32,5 

14 14 14 14 16

438 116 442 362 737

69.600 66 35* 73 61 91

115.500

2060 h  7  30,6  2060   3  30,6  2040   7  30,5ag  2080   4  29,5  2080   6  30,6 

768 912 265 405 746

Forts. neste side

16


Totalisatorløp 03 2020: 4 0 -0 -1 -3 -30,9v -13.000 2019: 6 -0 -1 -1 -1 -32,0a -15.000

SPANG LOTTA

2

Tot: 26 - 1 - 2 - 3 - 11

30,9M

32,0AM

5 år Mørkbr HP v. Lome Elden e. Spang Frøya v. Spang Best J. Kvikstad Oppdr.: Ole Tom Nyborg G. Gudmestad Eier: Stall Fossegampen G. Gudmestad Blå m/hvitt skulderstk & tre skrb.rekl G. Gudmestad F Geir Gudmestad (T) B. Steine 2020: 2 2 -0 -0 -0 -28,9v -32.000 2019: 0 -0 -0 -0 -0 -, -0

BI F F F F

5 år Borket V v. Bork Odin e. Lila* v. Bokli Balder K. Djøseland Oppdr.: Stall Alvdal K. Djøseland Eier: Eirik Djuve /Sola K. Djøseland Svart m/gullbånd,rød søm,rekl. K. Djøseland F Kjetil Djøseland (T) K. Djøseland 2020: 2 0 -0 -0 -0 -32,2a -0 2019: 17 -0 -1 -2 -11 -29,2a -52.000

J ST F F F

6 år Svart V v. Lome Elden e. Nordli Vinni v. Elding A. Erga Oppdr.: Rune Erga & Johannes Wiig A. Erga Eier: Bård Hjortnes-Randi Kolnes T. Gudmestad Grønn m/hvite ermstriper&bånd A. Erga F Morten Erga (A) - Bård Hjortnes A. Erga 2020: 4 1 -1 -0 -2 -29,9v -41.000 2019: 21 -1 -0 -2 -7 -29,9a -44.000

F F F F F

5 år Svart HP v. Norheim Svenn e. Karmøy Mai v. Mentor Mollyn T. Erga Oppdr.: Alf Østebø D. Dalen Eier: Team Karmøy D. Dalen Svart m/rød og hvit skldklaff. rekl. D. Dalen F Dag-Sveinung Dalen (T) - Ove Kenneth Karlsen (T) D. Dalen 2020: 0 0 -0 -0 -0 -0 2019: 10 -0 -0 -0 -5 -28,3a -18.000

F F F ST F

8 år Svart HP v. Norheim Faksen e. Ruskeli Dokka v. Lapp Nils T. Sør-Reime Oppdr.: Olav K. Vefald & Kjell Vidar Braaten T. Sør-Reime Eier: Anne Catrine Kleveland /Finsland T. Sør-Reime Svart m/hvit sk.stk., blå stolper, rek T. Sør-Reime ST Torleif Sør-Reime (A) - Anne Catrine Kleveland (B) T. Sør-Reime 2020: 4 1 -1 -0 -0 -29,5v -24.000 2019: 20 -2 -1 -2 -8 -28,7a -77.500

ST J ST F ST

6 år Svart HP v. Norheim Svenn e. Sergodtut v. Åsajerven T. Karlsen Oppdr.: Stall Godt Med Mot T. Karlsen Eier: Elli Ommundsen-Frank Ommundsen T. Karlsen blå.hv.skråb.m.blå stj,rød søm+reklame T. Karlsen F Ove Kenneth Karlsen (T) T. Karlsen 2020: 3 0 -0 -0 -0 -32,2v -0 2019: 20 -0 -5 -3 -3 -29,2a -62.000

F F F ST F

9

SMEDHEIM STAUT

3

4

30,5M

11

KARMØY FRØYA

5

6

7

6 år Svart V v. Tomdin Ø.K. e. Spødå Ø.K. v. Spikeld Oppdr.: Stall Davenskø Eier: Stall Brit Elin - Emil - Gunnar Svart m/hvitt sk.stk,rød sk.klaff, rek F Emil Oftedal (A) - Brit Elin Oftedal (B)

8

3 28,0  0  30,0 g  P  31,6  1  29,4  1  28,9 

05/10-06/6 2080   05/11-04/5  2060   19/11-09/3  2040   14/01-05/2  2060   21/01-06/10  2040   Tot: 35 - 2 - 1 - 4 - 12

7 30,7 g  7  30,5  6  31,8  -  dg  0  32,2ar 

30,1M

BT F F ST BT

15

Sjansevurdering 10-5-12 outs: 14

Første 500 m km./tid

20/07-02/1 2140 n  5  29,6  04/08-04/3  2100   4  29,6a  11/08-03/7  2160   4  30,6  31/08-02/7  2060   0  31,5  01/12-05/1  2140   -  dg  Tot: 43 - 3 - 3 - 2 - 12

16 14 14 16 14

17/12-05/2 2080   6  30,6 g  05/01-02/4  2060 h  2  29,5  21/01-06/4  2040   1  29,5a  15/02-07/3  2160 n  -  dg  08/03-08/2  2040   -  dg  Tot: 37 - 1 - 6 - 3 - 8

14 16 16 40 16

29,2AM

923 854 65 868 518

672 460 562 220 66

101.500 147 242 210 728 500

119.500 201 376 56 185 48

92.000

2100 h  0  33,8ag  2060 h  -  dg  2040   0  br a  2140 n  0  32,2 g  2140      

Første 1000 m km./tid Km./tid

Bestemmelsene i DNTs utstyrsliste gjelder fra og med én time før start første travløp (herunder medregnet ponni-, prøve-, og mønstringsløp), og til og med 15 minutter etter siste travløp er gjennomført den aktuelle dagen. 17

16 14 14 16 16

14 16 14 40 16

28/12-02/9 05/01-02/1  21/01-06/11  15/02-07/3  14/03-01/1 

92 116 P 15* 17*

113.500

TILLATT OG PÅBUDT UTSTYR

30 70 0 16 16

17/12-05/4 2060   0  36,7 g  21/01-06/3  2040   6  30,5a  08/02-01/2  2080   1  30,9  15/02-07/4  2140 n  2  30,0  08/03-08/3  2040   4  29,9  Tot: 31 - 2 - 2 - 2 - 13

28,7AM

E. Oftedal G. Mikkelsen E. Oftedal G. Mikkelsen G. Mikkelsen

574 36 441 221 398

85.000

28,1AK

29,5M

14

KARL GUSTAV Ø.K.

05/07-06/4 2120   21/07-03/2  2160   08/02-p/2  2040   18/02-03/5  2060   08/03-04/4  2060   Tot: 37 - 0 - 1 - 4 - 18

14 12 14 16 16

85.000

29,9AM

29,6M

13

HIMALAYA

0 34,4ag  3  33,5  5  32,0  5  30,9 g  5  31,5 

29,2AK

29,9M

12

RUSKELI SVARTA

08/11-03/9 2100   14/01-08/4  2080   08/02-01/1  2080   18/02-03/3  2060   08/03-04/1  2060   Tot: 8 - 3 - 1 - 1 - 1

28,0M  

10

NORDSJØ ELDEN

85.000

14 194 16 187 16 419 40 1062 14


Start ca. kl. 20.05

4. LØP Mørke grønne

DATOLØP Varmblods For 3-13-årige høyest 40.000 kr. 2040 m. Tillegg 20 m. ved vunnet 12.001 kr. Premier: 14.000-7.000-5.000-3.500-3.000-(3.000) kr. Vinner

Tvilling

1 4 Plass |

Trippel

2020: 3 0 -0 -0 -0 -19,8a -0 2019: 4 -0 -0 -0 -2 -19,0a -7.000

TRUSTY WIZARD

2040 1

21,0M

19,0AM

4 år Brun HP v. Jaded (S) e. Halleluja O. v. Angus Hall R. Wiig Oppdr.: Team Avantgarde R. Wiig Eier: Team Avantgarde R. Wiig svart m/blå ermstriper og reklame D. Dalen F Rune Wiig (T) R. Wiig 2020: 2 0 -0 -0 -1 -20,3a -2.000 2019: 0 -0 -0 -0 -0 -, -0

F F F F F

5 år Svartbrun V v. S.J.'s Photo (US) e. Hilarious Face (S) v. Pine Chip J. Bjaanes Oppdr.: Torbjørn Selvåg A. Erga Eier: Stall Oen A. Erga rød,ruter på blått sk.stk,blå seler+re A. Erga F Atle Erga (A) - Rune Selvåg A. Erga 2020: 2 0 -0 -1 -1 -20,1v -7.000 2019: 2 -0 -0 -0 -0 -25,0v -0

F F F F F

4 år Brun HP v. Farifant (IT) e. Shania Volcano v. Giant Volcano O. Wassberg Oppdr.: Stine Lode & Maylen Lode O. Wassberg Eier: Team Edol H. Håvardstun Svart m/gullbånd,rød søm,rekl. T. Karlsen F Kjetil Djøseland (T) - Elin Lode (T) T. Karlsen 2020: 3 0 -0 -0 -0 -22,7v -0 2019: 2 -0 -0 -0 -0 -26,6v -0

BT F BT F F

5 år Brun HP v. Norvelous Hanover (US) e. Aurora v. Buckaroo K. I. Skjæveland Oppdr.: Kari M. Hasselgård I. Skjæveland Eier: Kirsti M. Groth Lerstøl /Tau P. Buer svart m/røde stj. på blått sk.stk + re K. Handeland F Pål Buer (T) - Kirsti M. Groth Lerstøl K. Handeland 2020: 2 0 -0 -0 -0 -0 2019: 0 -0 -0 -0 -0 -, -0

F F F F F

1

HICKO ROBAAT RACER

2

2

FANTINE VOLCANO

3

4

5

06/08-03/5 2040   21/08-01/4  2040   21/01-08/2  2040   28/01-02/1  2040   18/02-04/4  2060   Tot: 5 - 0 - 0 - 0 - 2

0 23,7 g  0  20,2ag  0  21,5 g  0  19,8a  0  23,9 g 

20/11-07/4 2040   21/01-p/1  2040   08/02-p/1  2040   18/02-04/4  2040   08/03-02/3  2040   Tot: 4 - 0 - 0 - 1 - 1

- dg  12 2302 -  dgpp  0 N P  21,7 g  0 P -  dg  12 497 7  20,3a  12 548

20,3AM

16 16 12 12 12

106 268 194 127 549

3.200

7.000

03/10-p/1 2100   P  22,7  15/10-09/7  2040   0  25,0  02/11-07/1  2100   0  27,9  05/01-07/1  2040 h  4  20,1  21/01-08/1  2040   3  20,5  Tot: 5 - 0 - 0 - 0 - 0

0 16 12 12 12

15/10-09/1 2040   0  26,6 g  05/11-08/5  2040   -  dg  05/01-07/2  2040 h  0  23,8 g  21/01-08/6  2040   0  22,7 g  28/01-02/5  2040   0  br ag  Tot: 2 - 0 - 0 - 0 - 0

16 116 14 1115 12 454 12 264 12 852

22,7M  

4

KING DI JESOLO

7.000

20,1M  

3

HAPPY CHARMING

|

Tot: 7 - 0 - 0 - 0 - 2

P 116 229 447 373

0

 

0

3 år Brun H v. Marco Di Jesolo* (IT) e. Queen Of Oiseau v. Oiseau de Feux Oppdr.: Jan Ove Auestad Eier: Jan Ove Auestad /Bjerkreim Ø. Hegdal F grønn m/hvitt sk.stk. svarte ermer + r Ø. Hegdal F F Øyvind Hegdal (T) - Jan Ove Auestad D. Dalen F 2020: 3 0 -0 -0 -1 -18,7a -3.500 2019: 6 -1 -1 -1 -2 -17,6v -29.000

07/12-p/3 2040   P  21,9 g  0 05/01-07/3  2040 h  -  dg  12 08/03-02/7  2040   -  dg a  12 Tot: 10 - 1 - 1 - 1 - 4

P 81 129

5 år Brun HP v. Ken Warkentin (US) e. Justacredit L. v. Credit Winner T. Erga Oppdr.: Annette Erga T. Erga Eier: Annette Erga /Orre T. Erga Blå m/hvite stjerner/sk.stk&seler,rekl T. Erga F Tom Erga (T) T. Erga 2020: 3 0 -0 -0 -2 -19,5a -4.000 2019: 6 -0 -0 -0 -3 -18,4v -11.000

F BT F F F

06/08-03/3 2060   7  18,4  29/08-02/9  2100 n  0  19,4a  14/01-04/12  2040   4  18,8a  28/01-04/15  2040   0  18,7ag  08/02-02/2  2060   0  19,6  Tot: 10 - 0 - 0 - 0 - 5

16 12 14 16 14

75 28* 469 332 299

5 år Brun V v. Look de Star (FR) e. Larissa Ås (S) v. Yankee Glide O. Mæland Oppdr.: Tone Wirkola O. Mæland Eier: Lene H. Mæland-Omar Hegrestad O. Mæland gul m/blått sk.stk/stolpe,ermstr, rekl O. Mæland F Oddvar Mæland (A) - Mette H. Mæland (A) O. Mæland 2020: 4 0 -0 -0 -4 -19,6v -9.000 2019: 8 -0 -1 -2 -1 -18,4a -22.000

ST BT F F F

13/07-07/1 2160   01/08-02/2  2120   21/01-08/3  2060   28/01-02/7  2040   08/03-02/10  2040   Tot: 16 - 0 - 1 - 2 - 7

12 12 12 12 12

5

NOCREDITFORME

2060 1

17,6M

6

EAGLE EYE

2

18,4M

7

QUEEN OF AIRAM

6 år Brun HP v. Jocose (S) e. Staro Cornflakes (S) v. Yankee Glide Oppdr.: Kåre B. Vagle & Maria F. Schultz Eier: Kåre B. Vagle-Maria F. Schultz Svart m/hvitt skl.stykke, rekl. F Svein Ove Wassberg (T) - Kåre Birger Vagle

3

8

36.000

19,5AM

19,0M

J. Bjaanes J. Bjaanes J. Bjaanes J. Bjaanes J. Bjaanes

18,7AM

18,4AM

F F F F F

07/12-01/8 05/01-07/6  21/01-08/2  08/02-02/4  08/03-02/11 

15.000

0 18,4  0  19,7 g  -  dg  6  19,5a  8  20,3ag 

415 272 438 544 742

33.700

2060   0  br g  2060 h  8  19,7 g  2060   7  20,4  2040   5  19,6  2040   5  20,0ag 

14 334 12 381 12 327 14 1335 12 654

Forts. neste side

18


Totalisatorløp 04 2020: 1 0 -0 -0 -1 -21,1v -2.000 2019: 7 -0 -0 -0 -4 -17,5v -21.000

ELLYS JET

4

Tot: 8 - 0 - 0 - 0 - 5

17,5M

19,4AM

4 år Brun V v. Coktail Jet (FR) e. Ellys Pride v. Rockaroundtheclock J. Bjaanes Oppdr.: John Barstad & Else Therese Barstad J. Bjaanes Eier: John Barstad-Else Therese Fuglestad J. Bjaanes gul m/skrått svart sk.stk. & skråbånd. J. Bjaanes F Jørn Bjaanes (A) - John Barstad T. Karlsen 2020: 6 2 -0 -1 -3 -18,8a -37.000 2019: 2 -0 -0 -0 -1 -24,2v -3.000

F F BT F F

4 år Brun V v. S.J.'s Caviar (US) e. Delana (S) v. Shogun Lobell Ø. Hegdal Oppdr.: Geir Stangeland Ø. Hegdal Eier: Team Trooper Ø. Hegdal Grønn m/svart sidefelt, reklame. Ø. Hegdal F Bjørn Steine (S) - Geir Stangeland (T) B. Steine 2020: 2 0 -0 -0 -2 -19,4v -4.000 2019: 4 -0 -0 -0 -1 -18,4a -3.000

F F F F F

6 år Brun V v. The Liquidator* (US) e. Logical Donella (US) v. Donerail G. Austevoll Oppdr.: Bjørnar Blakkestad G. Austevoll Eier: Camilla Aakhus /Bygland D. Dalen Blå, hvite seler m&svarte stjerner,rek E. Nedrebø F Thomas Sverre Karlsen (A) - Ove Kenneth Karlsen (T) T. Karlsen 2020: 5 0 -0 -0 -2 -17,7a -4.000 2019: 6 -0 -1 -0 -2 -17,7a -18.500

B J ST F ST

4 år Mørkbr V v. Ken Warkentin (US) e. Lalita Sas (IT) v. Diamond Way S. Wassberg Oppdr.: Ketil Gjedrem S. Wassberg Eier: Terje Aareskjold /Sandnes P. Buer Svart m/rød og hvit skldklaff. rekl. D. Dalen F Dag-Sveinung Dalen (T) - Terje Aareskjold D. Dalen 2020: 1 0 -0 -1 -0 -19,4a -4.000 2019: 5 -1 -0 -0 -1 -18,2a -19.000

F F F F F

5 år Lysbrun V v. Esterel Sunset* (DK) e. Hera Esterel (DK) v. Sugarcane Hanover G. Mikkelsen Oppdr.: Danmark G. Mikkelsen Eier: Kåre Refsland-Johan Løvdahl G. Mikkelsen Svart m/blått sidefelt&ermr,hv.søm,rek G. Mikkelsen F Geir Mikkelsen (T) - Kåre Refsland G. Mikkelsen 2020: 3 0 -2 -0 -1 -17,0a -15.000 2019: 8 -0 -1 -1 -3 -16,8a -24.000

F F F F F

9

CALLE CAVIAR

5

19,1M

10

LOGICAL SPEED

6

COME VICTORY

7

DUKE ESTEREL (DK)

8

GOLDEN DAIQUIRI

4 år Mørkbr HP v. Explosive Matter (US) e. Golden Glamour v. Felix Santana Oppdr.: Atle Laland & Vibeke Laland Eier: Johan Kringeland Eriksen /Grimstad Beige m/svart seler&ermer,hv skstk,rek ST Johan Kringeland Eriksen (T)

9

14

1 20,3  1  18,8a  3  19,1  4  19,5  4  19,4a 

18,1M

12 12 14 12 12

81 48 26* 59 52

35.000

01/04-04/4 2100   0  18,4a  31/05-02/3  1609   -  dg a  30/06-02/3  2140   0  20,1a  05/01-07/9  2060 h  7  19,6  19/01-04/8  2160   7  19,4  Tot: 11 - 0 - 1 - 0 - 4

16 16 12 12 12

209 60 53 91 326

22.500

05/01-07/7 2060 h  9  19,9 g  14/01-04/6  2040   7  19,6ag  28/01-02/2  2040   0  19,5a  18/02-04/1  2060   -  dg  25/02-02/1  2040   0  17,7a  Tot: 8 - 2 - 0 - 1 - 1

12 14 12 12 14

21/08-01/5 2040   17/09-03/4  2040   22/10-02/3  2040   12/11-04/7  2060   08/03-02/6  2040   Tot: 11 - 0 - 3 - 1 - 4

16 16 16 14 12

18,2AM

J. Eriksen B J. Eriksen ST J. Eriksen ST J. Eriksen J J. Eriksen F Første 500 m km./tid

Sjansevurdering 13-14-10 outs: 12

21/01-08/5 2040   28/01-02/6  2040   08/02-02/3  2040   18/02-04/10  2060   08/03-02/1  2040   Tot: 14 - 0 - 2 - 1 - 6

16 81 30 1205 30 299 30 1043 12 454

40.000

17,7AM

22,1K

13

7 19,4ag  7  18,2 g  -  dg  0  19,5a  8  21,1 g 

18,4AM

19,7M

12

21/08-01/1 2040   19/11-02/2  2040   28/11-03/2  2100   17/12-02/3  2040   18/02-04/2  2060   Tot: 8 - 2 - 0 - 1 - 4

18,8AM

18,6M

11

23.000

89 466 90 168 132

32.856

1 18,2a  6  18,4ag  0  18,8ag  0  23,5 g  3  19,4a 

16,8AM

26/08-03/1 2100   0  br a  20/10-04/4  2140   0  17,5a  02/02-02/10  2140   5  18,8a  14/02-02/3  2100   2  18,0a  25/02-02/3  2040   2  17,0a  Første 1000 m km./tid Km./tid

64 27 63 71 79

39.000 30 1034 12 323 12 75 12 538 14 36

GLADNYHET FOR ALLE EIERE AV 3-ÅRINGER I 2020 Alle 3-åringer vil i 2020, som i 2017, 2018 og 2019 få minimum premieskala 200 i alle løp, frem til 1. juli 2020. Styret i FT ønsker å evaluere økonomien før beslutning om videre premiering foretas.

3-åringene får premie etter følgende skala i alle ordinære løp på Forus Travbane: 20.000 - 10.000 - 7.000 - 5.000 - 3.500 - (3.000) FORUS TRAV AS 19


Konkurranse om tur til Solvalla 29-31 mai Vi trekker ut to vinnere som får hver sin pakke til SOLVALLA 29-31 mai.

Vinnerne får pakkereise verdi kr. 10.000, • Fly direkte t/r Sola – Arlanda (29.05.20 kl. 13.40/ 31.05.20 kl. 21.40) • Buss til og fra Arlanda, hotell og banen alle dager • Lørdag og søndag i Festvåningen på Solvalla med: Musserende vin og kanapeer ved ankomst, 3 retters buffet og 5 drikkeenheter. • Entre og program begge dager.

Vi trekker ut to vinnere blant alle hestene som starter fire eller flere ganger i perioden 08.03.20 – 12.05.20 på Forus Travbane. Premien tilfaller eier av hesten (reg eier pr. 12.05.20) Vinneren trekkes 12.05.20. 4 starter = 1 lodd, 1 ekstra lodd pr. start over nummer fire.

RENGJØRING AV OPPSELINGSPLASS

Ber om at alle rengjør sin oppselingsplass etter bruk. Blir ikke dette gjort vil ansvarlig trener bøtelegges. Takk!

INNLEVERING AV NUMMERSKILT

Ber om at alle leverer nummerskiltene tilbake i vekta innen 40 min etter siste løp er i mål. Ansvarlig trener av hesten vil få bot dersom nummerskiltene ikke er innlevert og rengjorte. Takk! 20


Start ca. kl. 20.25

Varmblods For 3-13-årige høyest 700.000 kr. 1600 m. Autostart. Premier: 14.000-7.000-5.000-3.500-3.000-(3.000) kr.

5. LØP Hvite

Vinner

Tvilling

5 Plass |

Trippel

2020: 1 0 -0 -0 -0 -0 2019: 20 -2 -4 -4 -5 -12,6a -117.000

IMPERIUM BO (DE)

1600 1

Tot: 66 - 7 - 13 - 11 - 18

15,9M

12,6AK

2 1

|

326.877

8 år Brun V v. From Above (S) e. Newcastle (DE) v. Mykindavictory Ø. Hegdal Oppdr.: Tyskland B. Steine Eier: Merete Tornes-Tor Inge Skretting Ø. Hegdal Blå, hvite seler m&svarte stjerner,rek R. Wiig F Thomas Sverre Karlsen (A) - Merete Tornes R. Wiig 2020: 4 0 -0 -0 -4 -16,2a -12.500 2019: 14 -1 -3 -2 -3 -15,4v -91.500

F F F F F

22/10-04/6 2060   05/11-07/3  1600   19/11-07/3  2040   07/12-03/12  2040   08/03-06/6  2040   Tot: 74 - 8 - 10 - 9 - 25

10 år Mørkbr V v. Quite Easy U.S. (US) e. Atlantica (DE) v. L.V.Glory Bound B. Steine Oppdr.: Stall Damene B. Steine Eier: Team Trooper B. Steine Grønn m/svart sidefelt, reklame. Ø. Hegdal F Bjørn Steine (S) - Geir Stangeland (T) B. Steine 2020: 4 0 -1 -1 -1 -14,3a -16.000 2019: 15 -1 -1 -2 -10 -14,1a -66.500

F F BT F F

17/12-07/10 2040   0  17,6ag  05/01-01/3  2040   6  17,0  13/02-01/1  2100 n  4  17,2  25/02-05/6  2040   6  16,2a  08/03-06/3  2040   6  16,7  Tot: 80 - 6 - 12 - 11 - 34

14 16 14 14 16

7 år Brun H v. John Paul's Legacy (US) e. Missy (S) v. Cantab Hall M. Greve Oppdr.: Randi Alendal G. Gudmestad Eier: Geir Gudmestad /Bryne G. Gudmestad Blå m/hvitt skulderstk & tre skrb.rekl G. Gudmestad F Geir Gudmestad (T) G. Gudmestad 2020: 1 0 -1 -0 -0 -15,9a -8.000 2019: 23 -0 -5 -4 -8 -13,2a -115.500

BT F F F F

12/12-02/5 2140 n  8  18,3  21/01-05/7  1600   2  14,3a  28/01-03/9  2040   4  15,8a  08/02-05/6  1600   0  14,6a  25/02-05/5  2040   3  16,0a  Tot: 87 - 5 - 17 - 14 - 24

14 14 16 40 14

8 år Brun V v. Micro Mesh (S) e. Pamela Nibs v. Gunslinger Spur R. Wiig Oppdr.: Stall Klirr I Kassa R. Wiig Eier: Brit Kristine Wiig /Bryne B. Steine Svart m/hvitt skl.stykke, rekl. P. Buer F Svein Ove Wassberg (T) - Rune Wiig (T) R. Wiig 2020: 1 1 -0 -0 -0 -15,7a -40.000 2019: 11 -9 -1 -1 -0 -13,9a -334.000

F F F F F

05/11-07/4 1600   12/11-01/6  2040   07/12-10/3  1600   17/12-07/11  2040   14/01-07/4  2040   Tot: 17 - 14 - 1 - 1 - 0

14 14 40 14 16

8 år Mørkbr V v. Ganymede (FR) e. Sassy Madame (US) v. Lindy Lane R. Wiig Oppdr.: Magne Erga E. Høitomt Eier: Magne Erga-Bent Erga R. Wiig svart m/blå ermstriper og reklame R. Wiig F Rune Wiig (T) R. Wiig 2020: 2 0 -0 -1 -1 -13,6a -10.500 2019: 28 -6 -4 -3 -2 -12,5a -247.000

F ST B F ST

7 år Brun HP v. Prodigious (FR) e. Fische Del Rio (IT) v. Lemon Dra D. Dalen Oppdr.: Italia D. Dalen Eier: Aage Iversen-Marion Klette P. Midtfjeld Svart m/rød og hvit skldklaff. rekl. E. Høitomt J Dag-Sveinung Dalen (T) - Tor Olaf Halle (T) D. Dalen 2020: 3 2 -0 -0 -1 -14,3v -66.000 2019: 20 -11 -1 -0 -2 -12,6a -327.474

K F B ST B

6 år Brun V v. Make it Happen (US) e. Amy Di Jesolo (IT) v. Super Bowl Ø. Hegdal Oppdr.: Stall Odds Ø. Hegdal Eier: Stall Svarte Boksa 6 Ø. Hegdal grønn m/hvitt sk.stk. svarte ermer + r Ø. Hegdal F Øyvind Hegdal (T) - Morten Haugland Ø. Hegdal 2020: 4 0 -0 -0 -2 -15,1v -7.000 2019: 23 -1 -1 -1 -10 -13,4a -65.500

F F F F ST

1

THE TROOPER

2

15,4M

2

JOHN'S BOY

3

16,4M

3

BROTHERMAN NIBS

4

5

6

7

8 år Mørkbr HP v. Holiday Road (US) e. Dream on Bernie (US) v. Berndt Hanover Oppdr.: U.S.A. Eier: Stall Midgaard svart m/røde stj. på blått sk.stk + re F Pål Buer (T) - Trond Tørresdal

8

8

D. Dalen F M. Borgen F P. Buer F D. Dalen ST D. Dalen F Første 500 m km./tid

Sjansevurdering 5-7-6 outs: 4

21

206 127 268 347 519

410.022 233 173 120 481 95

473.000

2 13,9a  4  16,5  3  14,2a  0  br ag  2  15,9a 

108 39 376 62 73

428.000

30/11-08/4 2100   6  15,2a  07/12-10/12  1600   0  14,9a  30/12-03/6  1609 t  0  15,8a  19/01-05/7  2140   4  16,3a  04/03-04/5  1609 h  3  13,6a  Tot: 40 - 17 - 4 - 4 - 4

40 40 50 14 20

12/11-01/5 2040   17/12-01/2  2040   14/01-07/5  2040   08/02-08/9  2040   15/02-03/2  2160   Tot: 95 - 12 - 13 - 8 - 24

14 14 16 50 40

12,7AAK

131 457 224 797 507

432.761

16 30 125 30 40

12,6AK

15,1M

16 14 14 14 16

15/10-02/2 2040   1  15,3a  02/11-06/5  2609   1  15,2a  16/11-09/3  2100 n  3  16,1a  07/12-08/7  2590   1  16,4  15/02-08/5  2140 n  1  15,7a  Tot: 67 - 16 - 8 - 8 - 17

12,4AK

14,0L

7

DELEC HANOVER (US)

13,9AM

13,3K

6

OUTSTANDING O.

13,2AM

15,5M

5

URSULA HORSE (IT)

13,4AK

14,9M

4

SHANKLY LANE

13,3AK

6 17,6  3  13,9a  0  16,5a  0  17,5a  -  dg 

12* 14* 40 18* 14

648.405 52 133 98 61 81

590.474

1 15,4  1  15,0a  1  15,3a  4  14,6ag  1  14,3 

14* 26 12* 56 22*

566.000

17/12-01/3 2040   4  15,8a  14/01-01/1m  2080   0  21,5 g  28/01-03/8  2040   5  16,0a  15/02-03/1  2160   0  15,1  18/02-01/1  2040   4  15,2a  Første 1000 m km./tid Km./tid

14 14 16 40 16

146 207 444 672 138


Start ca. kl. 20.45

6. LØP Svarte

DELINGSLØP Kaldblods For 3-15-årige 215.001 - 450.000 kr. 2040 m. Tillegg 20 m. ved vunnet 325.001 kr. Premier: 14.000-7.000-5.000-3.500-3.000-(3.000) kr. Vinner

Tvilling

2 Plass |

Trippel

2020: 7 0 -0 -1 -2 -28,3v -12.000 2019: 30 -0 -0 -0 -16 -27,7a -54.000

FLYTELD

2040 1

Tot: 92 - 2 - 4 - 8 - 44

28,2M

27,7AM

12 år Brunsvart V v. Elding e. Flytlill v. Atom Vinter S. Wassberg Oppdr.: Torstein Gudmestad S. Wassberg Eier: Torstein Gudmestad /Bryne R. Wiig rød m/grå og røde ermer A. Salte F Torstein Gudmestad (A) S. Wassberg 2020: 3 0 -0 -0 -1 -25,9a -3.000 2019: 20 -2 -2 -3 -7 -27,3a -93.500

F F F F F

6 år Svart HP v. Spydermann Ø.K.* e. Odina Ø.K. v. Moe Odin B. Øksnevad Oppdr.: Stall Davenskø B. Øksnevad Eier: Stall Davenskø B. Øksnevad hvit m/rød ø & ermstriper B. Øksnevad F Bernt Øksnevad (A) B. Øksnevad 2020: 1 0 -0 -1 -0 -27,7a -5.000 2019: 5 -3 -1 -0 -0 -26,4a -52.000

F F ST F ST

8 år Svart V v. Stiv Kuling e. Lykkesvarta v. Auvin T. Erga Oppdr.: Arthur Solvang & Nina T. S. Solvang T. Erga Eier: Sara Lode /Nærbø T. Erga Blå m/hvite stjerner/sk.stk&seler,rekl T. Erga F Tom Erga (T) T. Erga 2020: 4 0 -0 -0 -1 -28,9v -3.000 2019: 15 -0 -0 -3 -3 -27,3a -26.000

BT BT BT ST F

8 år Mørkbr V v. Voje Faks e. Pernillemor v. Kos Knekten J. Undem Oppdr.: Marianne Undem J. Svendsen Eier: Jone Svendsen /Kleppe J. Svendsen Svart m/blå ermer & sidefelt J. Svendsen F Jone Svendsen (A) J. Svendsen 2020: 1 0 -0 -0 -0 -0 2019: 17 -6 -0 -0 -2 -27,8v -123.000

J F F F F

6 år Svart V v. Mørtvedt Jerkeld e. Tangen Tina v. Elding G. Mikkelsen Oppdr.: Jørn Gunnar Nilsen G. Mikkelsen Eier: Nils Atle Stødle /Hafrsfjord G. Mikkelsen Svart m/blått sidefelt&ermr,hv.søm,rek E. Høitomt ST Geir Mikkelsen (T) G. Mikkelsen 2020: 0 0 -0 -0 -0 -0 2019: 19 -0 -3 -3 -7 -26,5a -65.500

J B F B F

7 år Brun V v. Bork Odin e. Vestpol Emily v. Järvsöviking T. Erga Oppdr.: Leif Inge Lura & Åse Marie Lura T. Erga Eier: Stall Jorunn Å Dei Ø. Hegdal hvit m/blått sk.stk. & ermer + rekl. T. Erga F Per Arvid Erga (A) - Tom Erga (T) T. Erga 2020: 3 0 -0 -0 -1 -29,3v -3.000 2019: 20 -1 -0 -1 -11 -27,3a -54.500

F F F F F

9 år Svart V v. Mørtvedt Jerkeld e. Verdals Stjerna v. Elding S. Wassberg Oppdr.: Knut Bærheim S. Wassberg Eier: Arild Salte-Arne Pollestad B. Steine Svart m/hvitt skl.stykke, rekl. S. Wassberg F Svein Ove Wassberg (T) - Arild Salte T. Salte 2020: 2 0 -0 -0 -0 -30,5v -0 2019: 26 -1 -1 -1 -10 -27,1a -88.000

F F F F F

1

MISI Ø.K.

2

27,8M

2

S.K.'S KARSK

3

4

4

TANGEN FRIKK

5

5

VESTPOL IL

6

VERDALS SVARTEN

7

DÆMRO SVARTEN

9 år Svart V v. Krageboen e. Øyers Palma v. Alm Svarten Oppdr.: Klaus Skogen Eier: Nina Marie Erga Vold-Malin Vold svart m/blå ermstriper og reklame F Rune Wiig (T) - Nina Marie Erga Vold

8

8

G. Mikkelsen G. Gudmestad G. Gudmestad G. Gudmestad Å. Tengsareid

304.500 14 30 14 16 14

296 694 102 304 88

257.000

09/11-02/9 1600   14/01-03/5  2060   21/01-02/4  2040   28/01-06/10  1620   18/02-05/6  2080   Tot: 38 - 9 - 5 - 1 - 10

14 360 16 625 16 992 16 1821 16 563

0 31,1a  7  30,2  -  dg a  0  28,9  0  30,0 

288.000

01/11-07/6 2609   1  28,7a  16/11-02/6  2100 n  1  28,5a  07/12-04/2  2080   0  28,1  18/12-03/1  2180   1  29,1  18/02-05/7  2080   -  dg  Tot: 63 - 2 - 10 - 10 - 24

14 20 40 20 16

21/08-04/1 2060   31/08-04/4  2060   10/09-08/5  2040   24/09-02/5  2040   22/10-05/7  2040   Tot: 73 - 5 - 5 - 7 - 28

0 29,8 g  0  28,4  4  26,5a  0  28,1a  7  30,0ag 

18 50 18 16 16

19/11-05/10 2040   17/12-06/8  2060   08/02-03/6  2080   18/02-05/3  2080   25/02-07/1  2080   Tot: 111 - 3 - 8 - 8 - 37

5 27,8a  7  29,6  0  29,5 g  7  29,3 g  -  dg 

05/11-05/2 19/11-04/3  21/11-08/1  14/01-03/3  15/02-02/6 

21 16* 14* 38 19*

229.250

28* 28 184 18* 39

268.500

27,1AM

F F BT F ST

433 542 697 220 248

14 16 14 40 16

27,3AM

27,5M

16 16 16 16 16

01/08-03/12 1600   1  26,4a  08/08-02/8  2100   1  29,7a  29/08-04/8  2100 n  1  27,0a  14/09-05/1  1609   0  27,9ar  21/01-02/5  2040   3  27,7ag  Tot: 73 - 5 - 3 - 9 - 30

26,5AM

27,5M

7

4 27,5a  3  28,3ag  0  25,9a  0  28,0 g  5  27,9a 

27,4AK

27,8M

6

19/11-05/11 2040   07/12-06/4  2040   19/01-03/4  1609   28/01-06/5  1620   15/02-02/7  1609   Tot: 23 - 13 - 5 - 1 - 2

27,3AM

27,8M

237.000 4 28,8a  0  28,3  6  29,1  3  31,3  -  dg 

26,4AK

27,4K

|

21/01-02/9 2040   28/01-06/8  1620   18/02-05/4  2080   25/02-07/4  2080   08/03-05/1  2040   Tot: 53 - 7 - 8 - 5 - 19

25,9AK

29,1M

3

FAKSEN U.N.

3 6

2060   2060   1600   2060   1609  

389 603 292 96 245

247.500 14 14 40 16 16

484 514 803 390 139

318.000 - dg  0  28,9  0  28,1  0  30,5 g  -  dg a 

14 14 14 16 14

159 242 273 416 281

Forts. neste side

22


Totalisatorløp 06 2020: 3 0 -0 -2 -1 -27,0v -13.000 2019: 24 -1 -2 -2 -11 -26,3a -88.000

FRØYA LILL

9

Tot: 93 - 3 - 7 - 10 - 41

26,7K

26,3AM

323.000

9 år Svart HP v. Järvsöfaks (S) e. Vår Frøya v. Moe Odin O. Mæland Oppdr.: Irene Gjedrem O. Mæland Eier: Kjellaug Mæland-Oddvar Mæland O. Mæland gul m/blått sk.stk/stolpe,ermstr, rekl O. Mæland F Oddvar Mæland (A) O. Mæland 2020: 6 0 -0 -2 -3 -26,2v -22.000 2019: 19 -0 -1 -2 -12 -26,9v -52.500

F F F F F

07/12-06/2 2040   17/12-03/2  2040   14/01-03/7  2060   28/01-06/9  1620   08/03-08/3  2080   Tot: 84 - 4 - 7 - 12 - 35

8 år Svart V v. Moe Odin e. Glimra v. Nordli Svarten A. Erga Oppdr.: Thor Arne Garberg A. Erga Eier: Tor Espedal-Kristine Erga T. Erga grønn m/hvitt sk.stk. svarte ermer + r R. Wiig F Øyvind Hegdal (T) - Tor Espedal T. Erga 2020: 5 3 -0 -0 -2 -26,1v -57.000 2019: 21 -3 -2 -2 -7 -25,5a -160.500

F F F ST F

14/01-06/1 2040   3  27,9  28/01-06/1  1620   3  26,2  08/02-09/4  2550   6  28,4  15/02-09/1  2140 n  6  28,3 g  08/03-05/5  2060   0  27,7  Tot: 55 - 14 - 6 - 8 - 14

16 16 40 50 16

8 år Svart HP v. Alm Viktor e. Linspika v. Spikeld O. Gudmestad Oppdr.: Sven Møller & Ments Tore Møller G. Gudmestad Eier: Stall Aase G. Gudmestad Blå m/hvitt skulderstk & tre skrb.rekl G. Gudmestad F Geir Gudmestad (T) G. Gudmestad 2020: 5 0 -0 -0 -4 -26,9v -18.000 2019: 16 -1 -2 -1 -4 -26,2a -73.000

F F ST F F

14/01-06/2 2040   28/01-01/1  2040   15/02-04/4  2140   25/02-06/2  2040   08/03-08/1  2080   Tot: 63 - 6 - 9 - 7 - 21

16 16 40 16 16

9

MODIN

2060 1

26,2K

10

MØLLER VIKTORIA

2

25,9K

11

ODINS HØVDING

8 år Rød H v. Moe Odin e. Briskeby Dokka v. Briskeby Gutten Oppdr.: Nils Helland Eier: Elisabeth P. Reinertsen-Gunnleif Reinertsen rød,ruter på blått sk.stk,blå seler+re F Atle Erga (A) - Gunnleif Reinertsen

3

12

26,2AK

25,5AM

26,9K

T. Erga F T. Erga F T. Erga F V. Hop ST A. Erga F Første 500 m km./tid

Sjansevurdering 11-5-3 outs: 2

0 29,2a  6  28,6  3  28,2  7  27,0  3  27,9 

30 14 16 16 16

344.577

26,2AM

16 16 16 50 16

Rekruttserien er en serie for ungdommer, med premie til de tre med flest poeng på slutten av året. 2020 Tot

Løpene er åpne for kusker med rekruttstallmann- eller amatørlisens, født 1995 eller senere og KJØRT maks 150 løp pr. 31.12.19, samt kusker med stallmannslisens og KJØRT maks 150 løp pr. 31.12.19 De må også ha tilhørlighet til Forus, Sørlandet eller Bergen Travpark.

Navn Evy Anita Nordbustad Andre R. Salte Maylen Lode Thea Vatne Stine Lode Maiken D. Morales Synne Høitomt Benedicte Bjørnstad Angunn Gudmestad Mette H. Mæland Tonje Gudmestad Tord R. Salte Marte Greve Tobias Lea Djøseland

Bane F F F F F F F ST F F F F F F

Poeng 33 24 19 14 10 9 8 7 6 6 4 3 1 1

MOBILBRUK I HESTERINGEN: Det er ikke tillatt å snakke i telefonen eller skrive SMS når en leier, rir eller kjører hest i hesteringen eller banen. Dette av sikkerhetsmessige årsaker. Dommerrapporter fra tidligere løpsdager finnes på www.forus-travbane.no 23

81 38 22* 85 14

356.500

05/01-06/4 2060 h  6  27,3 g  14/01-06/4  2040   7  28,1  28/01-06/6  1620   6  26,9 g  15/02-09/3  2140 n  4  27,8  08/03-05/3  2060   0  28,1 g  Første 1000 m km./tid Km./tid

Rekruttserien 2020 Pl. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 11 12 13 13

303 149 987 196 506

432.500

1 27,7  1  26,1  5  28,3a  4  26,4  1  27,6 

Poengfordelingen er som følger: 19-14-12-10-9-8-7-6-5-4-3-2-1 Strøket hest gir 8 poeng. Diskvalifiert eller brutt løp gir 1 poeng. -1 poeng pr. 100 kr i bot.

606 174 190 772 123

339 323 343 325 472


Start ca. kl. 21.05

7. LØP Beige

DELINGSLØP Kaldblods For 3-15-årige 120.001 - 215.000 kr. 2040 m. Tillegg 20 m. ved vunnet 150.001 kr. Premier: 14.000-7.000-5.000-3.500-3.000-(3.000) kr. Vinner

Tvilling

4 Plass |

Trippel

2020: 3 0 -0 -0 -1 -30,3a -3.000 2019: 15 -0 -1 -3 -4 -28,4v -40.500

EMBLAN

2040 1

Tot: 51 - 2 - 3 - 7 - 13

28,4M

29,1AM

|

126.500

7 år Brun H v. Mørtvedt Jerkeld e. Olava v. Spikeld M. Soma Oppdr.: Stall Marteng M. Soma Eier: Stall Marteng M. Soma hvit m/grønt sk.stk. grønne seler/erme M. Soma F Martin Soma (A) M. Mæland 2020: 2 0 -0 -0 -0 -31,1v -0 2019: 19 -2 -2 -2 -4 -29,9v -77.000

F F F F F

7 år Mørkbr HP v. Alm Viktor e. Vimsella v. Spikeld D. Dalen Oppdr.: Grunde K. Lode D. Dalen Eier: Elin Lode-Maylen Lode D. Dalen Svart m/blått sidefelt&ermr,hv.søm,rek D. Dalen F Geir Mikkelsen (T) - Elin Lode (T) G. Mikkelsen 2020: 4 0 -0 -0 -1 -30,1v -3.000 2019: 17 -2 -4 -1 -8 -28,2v -92.000

F F F F F

6 år Svart H v. Lome Elden e. Alm Linnea v. Slått Eld P. Erga Oppdr.: Atle Erga T. Erga Eier: Ottar Høyland /Orre T. Erga hvit m/blått sk.stk. & ermer + rekl. P. Erga F Per Arvid Erga (A) - Tom Erga (T) P. Erga 2020: 1 0 -0 -0 -0 -31,0v -0 2019: 11 -0 -0 -2 -5 -28,9v -25.500

F F F F F

26/11-01/2 2040   4  29,3a  05/01-02/3  2080 h  -  dg  14/01-05/5  2080   6  30,1  21/01-02/2  2040   -  dg a  08/02-03/2  2060   0  30,4  Tot: 48 - 2 - 3 - 6 - 24

14 16 16 16 40

11 år Brun V v. Steinsvad Eld e. Spensti v. Pilmin B. Barka Oppdr.: Morten Antonsen B. Barka Eier: Beate Barka /Jørpeland B. Barka Lilla m/hvit+gull seler & ermring B. Barka F Beate Barka (A) - Tor Arne Barka B. Barka 2020: 6 0 -2 -0 -3 -28,3v -26.000 2019: 8 -0 -0 -0 -4 -29,5a -14.000

F F F F F

24/09-04/4 2080   15/10-05/4  2040   19/11-09/1  2060   17/12-05/4  2080   08/03-04/6  2080   Tot: 45 - 5 - 8 - 1 - 13

6 28,9  6  30,6a  0  br g  7  31,0  0  31,0 

16 738 16 275 14 252 14 624 16 1631

8 år Svart H v. Alm Viktor e. Sota v. Braute A. Erga Oppdr.: Gaute Gudmestad A. Erga Eier: Annette Nancy Hoem /Kleppe A. Erga rød,ruter på blått sk.stk,blå seler+re A. Erga F Atle Erga (A) - Annette Nancy Hoem T. Vatne 2020: 0 0 -0 -0 -0 -0 2019: 7 -4 -1 -0 -1 -26,9a -107.000

F F F F F

14/01-03/5 2040   21/01-02/8  2040   08/02-03/5  2080   18/02-05/3  2060   25/02-07/3  2080   Tot: 14 - 7 - 2 - 0 - 3

4 29,2  5  28,9a  -  dg  2  28,3  2  29,5 

5 år Svart H v. Norheim Svenn e. Gjømle Vinni v. Elding T. Erga Oppdr.: Stall Blakk T. Erga Eier: Stall T.A.P. T. Erga Blå m/hvite stjerner/sk.stk&seler,rekl S. Wassberg F Tom Erga (T) T. Erga 2020: 5 0 -0 -1 -2 -28,7v -13.000 2019: 26 -4 -2 -3 -16 -28,7v -149.000

F BT F B BT

03/05-07/2 1600   1  26,9a  16/05-04/4  2100   1  30,2a  14/08-05/1  2590   2  30,4  26/08-06/7  2600   6  27,4a  05/09-07/8  2100 n  0  30,3a  Tot: 34 - 4 - 2 - 5 - 20

20 16 18 30 16

6 år Brunsvart H v. Lome Elden e. Flytlill v. Atom Vinter T. Gudmestad Oppdr.: Torstein Gudmestad T. Gudmestad Eier: Torstein Gudmestad /Bryne T. Gudmestad rød m/grå og røde ermer T. Gudmestad F Torstein Gudmestad (A) T. Gudmestad 2020: 4 0 -0 -1 -3 -28,8v -16.000 2019: 22 -3 -1 -2 -10 -28,8v -108.000

F F F F F

05/01-02/2 2080 h  3  28,8  14/01-05/2  2080   4  29,9  08/02-03/3  2060   0  30,4  18/02-05/2  2060   4  28,7  08/03-04/5  2080   0  31,2  Tot: 43 - 3 - 1 - 6 - 24

16 16 40 16 16

1

VIMSE STINE

2

29,9M

2

ERGA PRINSEN

3

ROBUST

2060 1

SOTEN

2

KLEPPE VARDEN

3

FLYTIN

4

28,7M

7

RIVE RAPTUS

6 år Brun V v. Spikeld e. Viljerappa v. Elding Oppdr.: Reidun Bøhn Eier: Stall Hattifnatt Blå m/hvitt skulderstk & tre skrb.rekl F Geir Gudmestad (T)

5

8

28,8AM

28,8M

G. Gudmestad G. Gudmestad G. Gudmestad G. Gudmestad G. Gudmestad

26,9AK

29,0AM

BT F F F F

12/12-06/3 21/01-02/1  08/02-03/1  18/02-05/1  08/03-04/1 

18 0 16 16 16

363 P 547 444 200

123.000 18 16 14 16 16

263 47 65 93 510

143.000 79 201 231 431 837

150.500

28,9AM

30,4M

6

3 29,9  -  dg a  2  30,7a  -  dg  0  31,1 g 

29,3AM

27,9M

5

10/09-07/4 2040   22/10-07/8  2040   26/11-03/8  2040   18/02-05/1  2040   08/03-04/3  2080   Tot: 33 - 2 - 7 - 2 - 16

28,8AM

28,9M

4

- dg  P  34,7  5  30,3a  -  dg  -  dg 

30,7AM

28,2M

3

10/09-07/9 2040   05/01-p/1  2060   21/01-06/2  2040   18/02-05/2  2040   25/02-07/4  2060   Tot: 45 - 3 - 2 - 2 - 17

212.950 16 179 16 244 40 1413 16 81 16 55

161.000 24* 13 14* 431 14*

170.000 41 107 381 113 176

172.000

2100 n  7  30,9  2040   6  29,0ag  2060   5  30,2  2060   5  28,8  2080   3  30,4 

24 16 40 16 16

156 168 261 141 357

Forts. neste side

24


Totalisatorløp 07 2020: 4 3 -1 -0 -0 -28,4v -90.000 2019: 8 -2 -1 -0 -2 -28,5v -63.000

SAMBO Ø.K.

6

Tot: 12 - 5 - 2 - 0 - 2

28,4M  

4 år Svart H v. Bork Odin e. Samina Ø.K. v. Pål Even B. Øksnevad Oppdr.: Stall Davenskø B. Øksnevad Eier: Stall Davenskø B. Øksnevad hvit m/rød ø & ermstriper B. Øksnevad F Bernt Øksnevad (A) Å. Tengsareid 2020: 2 0 -0 -0 -0 -30,5a -0 2019: 18 -1 -1 -2 -5 -28,1a -58.500

F F ST ST J

7 år Brun V v. Wik Stjernen e. Dolliel v. Spikeld O. Wassberg Oppdr.: Monica Borge & Knut-Erik Moe O. Wassberg Eier: Stall Jaros O. Wassberg rød m/hvitt kryss G. Tollefsen F Gunleif Tollefsen (T) - Jarle Henning Stødle G. Tollefsen 2020: 5 0 -1 -0 -3 -28,6v -18.000 2019: 19 -0 -2 -2 -8 -28,9v -55.000

F BT BT F F

9

I.T. JAROS

7

28,5K

10

ÅRDALS BLESA

8

11

B. Steine F J. Eriksen J J. Eriksen BT J. Eriksen BT J. Eriksen F Første 500 m km./tid

Sjansevurdering 9-6-5 outs: 8

17/12-05/5 2060   -  dg  14/01-05/2  2040   1  30,4  02/02-07/1  2160   1  28,4  15/02-07/1  2140 n  1  29,9  29/02-06/2  1600 n  2  28,4 g  Tot: 44 - 5 - 5 - 6 - 12

14 16 14 40 40

23/07-06/1 2040   01/08-03/7  1600   08/08-02/3  2100   14/01-03/2  2040   21/01-02/3  2040   Tot: 47 - 5 - 5 - 3 - 18

16 826 14 406 16 445 16 500 16 1004

28,1AM

28,6M

8 år Svartbrun HP v. Bork Odin e. Rappblesa v. Pål Even Oppdr.: Henning Skeie & Leif Arvid Årdal Eier: Geir Arne Eriksen /Aksdal Beige m/svart seler&ermer,hv skstk,rek F Johan Kringeland Eriksen (T) - Geir Arne Eriksen (T)

28,9AM

ANTALL PREMIER PÅ FORUS TRAVBANE FRA 1.MARS: 4 premier 5.premier 6.premier 7.premier

Breddepremiering (8 faste premier, ved 15 startende - 9 premier) (Lavgrunnlagsløp, merket i løpsbulletinen) LISENSKURS - OPPSTART AUGUST 2020 Vi starter opp med nytt lisenskurs uke 32, 3. august. Kurset holdes over 35 klokketimer, fordelt på teori og praksis med størst vekt på praksis. kr. 3500,- for deltagere som har fylt 18 år ved kursets oppstart. kr. 2500,- for deltagere under 18 år. kr. 2500,- for deltagere til montélisens med gyldig kjørelisens og motsatt. Kurset begrenses da til 12 timer praksis. Mer informasjon finner du på www.travsport.no under ”Reglement”. Deltagere må selv stille med hest og godkjent utstyr. Påmelding sendes til lisakristin.johannessen@rikstoto.no 25

28* 16 24* 20* 20

172.500

0 28,1a  0  30,3a  0  31,9a  0  31,3 g  0  30,5ag 

207.500

14/01-03/3 2040   5  30,0  24/01-07/4  2140   4  30,6  13/02-05/4  2100 n  4  29,0a  23/02-05/3  2140 n  0  nc g  08/03-08/1  2060   2  28,6 g  Første 1000 m km./tid Km./tid

6 eller færre startende hester: 7-8 startende hester: 9-12 startende hester: 13-15 startende hester:

153.000

16 14 14 14 16

254 401 423 460 163


3170 Sem Omsetning kr.: ........................................................................................................ Utbetales i gevinster kr.: .........................Antall solgte kombinasjoner: ................ Avdeling:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Rett V65-rekke: Antall komb. igjen: Verdi: Utbet. 5 rette

Rangering reservehest systemet 1. avd.: 2. avd.: 3. avd.: 4. avd.: 5. avd.: 6. avd.:

Omsetning kr.: .......................................... Utbetales i gevinster kr.: ..................................... Antall solgte komb.: ..................................

Avdeling:

1.

2.

3.

4.

5.

Rett V5-rekke: Antall komb. igjen: Verdi: Rangering reservehestsystemet 1. avd.: 2. avd.: 3. avd.: 4. avd.: 5. avd.: Omsetning kr.: .......................................................... DAGENS DOBBEL 1 Vinner/odds

TIL START

DAGENS DOBBEL 2 Vinner/odds

24

Treningssamling (2018 og eldre): 7.mars, 4. april og 13. juni Oppmøte kl. 10.00 i hall B. Storsamlinger vår 2020: Lørdag 9. mai: 2018 - årgang Søndag 10. mai: 2019 - årgang 26

DAGENS DOBBEL-ODDS


Start ca. kl. 21.23

Varmblods For 3-13-årige høyest 220.000 kr. 1600 m. Autostart. Premier: 14.000-7.000-5.000-3.500-3.000-(3.000) kr.

8. LØP Lilla

Vinner

Tvilling

5 Plass |

Trippel

2020: 2 0 -0 -0 -1 -3.500 2019: 16 -2 -1 -1 -7 -13,5a -64.105

COUNTERSTRIKE* (DK)

1600 1

Tot: 46 - 5 - 7 - 6 - 17

16,2M

13,5AK

|

204.435

6 år Brun V v. Quite Easy U.S. (US) e. Plastic Surgery* (S) v. Coktail Jet Ø. Hegdal Oppdr.: Danmark Ø. Hegdal Eier: Danmark Ø. Hegdal Grønn m/svart sidefelt, reklame. B. Steine F Bjørn Steine (S) - Geir Stangeland (T) B. Steine 2020: 2 0 -0 -0 -2 -16,0a -6.000 2019: 13 -3 -2 -0 -3 -14,8a -75.500

F F F BT BT

19/11-06/4 2040   4  16,0a  07/12-08/6  2570   0  17,5  17/12-08/8  2060   6  17,4  13/02-04/1  1600 n  -  dg a  23/02-06/1  1600 n  4  nc  Tot: 32 - 5 - 6 - 2 - 13

14 38 30 1032 14 219 14 44 14 26

6 år Mørkbr V v. Orlando Vici (FR) e. Golden Glamour v. Felix Santana G. Mikkelsen Oppdr.: Atle Laland & Vibeke Laland G. Mikkelsen Eier: Lars J. Olsson & Stall R.S. B. Steine Svart m/blått sidefelt&ermr,hv.søm,rek G. Mikkelsen F Geir Mikkelsen (T) - Lars Jon Olsson (A) D. Dalen 2020: 4 0 -1 -2 -0 -16,4a -18.000 2019: 10 -1 -4 -0 -2 -16,6v -71.500

ST F F F F

06/10-02/4 2140   22/10-06/3  2040   19/11-07/10  2040   25/02-04/5  2040   08/03-01/2  2040   Tot: 33 - 4 - 6 - 2 - 6

1 14,8a  -  dg a  0  18,3ag  5  16,0a  5  16,5a 

14 16 14 14 16

6 år Rød V v. S.J.'s Photo (US) e. Duchess Brogård (DK) v. Speedy Herve Å. Tengsareid Oppdr.: Danmark A. Salte Eier: Heine Vigre /Nærbø M. Erga grønn m/hvitt sk.stk. svarte ermer + r Ø. Hegdal F Øyvind Hegdal (T) - Heine Vigre G. Mikkelsen 2020: 8 0 -2 -2 -4 -15,8a -45.500 2019: 13 -0 -2 -1 -3 -15,5a -28.000

F F F F F

07/12-08/2 2550   14/01-02/2  2040   18/02-08/4  2550   25/02-03/7  2040   08/03-03/1  2060   Tot: 36 - 1 - 7 - 6 - 12

2 17,6  3  17,7a  -  dg a  3  16,4a  2  16,9 

5 år Brun V v. Coktail Jet (FR) e. Matina Mack (US) v. Tagliabue T. Karlsen Oppdr.: John Olav Jensen T. Karlsen Eier: John Olav Jensen /Hommersåk T. Karlsen Blå, hvite seler m&svarte stjerner,rek T. Karlsen F Thomas Sverre Karlsen (A) - John Olav Jensen T. Karlsen 2020: 5 1 -0 -1 -3 -14,7a -28.000 2019: 13 -2 -3 -1 -3 -14,9a -46.419

F F F F F

28/01-05/3 2040   08/02-07/3  2550   18/02-08/3  2550   25/02-04/2  2040   08/03-03/5  2060   Tot: 25 - 5 - 3 - 2 - 8

2 17,1a  4  17,5a  2  17,0a  3  15,8a  4  17,2 

5 år Brun V v. Passing Renka (NL) e. Hit Parade D.E. (DE) v. Buvetier d'Aunou S. Wassberg Oppdr.: Nederland S. Wassberg Eier: Stall Todnem S. Wassberg Svart m/hvitt skl.stykke, rekl. S. Wassberg F Svein Ove Wassberg (T) - Sigurd Todnem S. Wassberg 2020: 6 0 -0 -0 -4 -16,8v -13.500 2019: 12 -1 -2 -1 -2 -15,4a -40.000

F F F F F

05/01-03/12 2040 h  6  17,6a  28/01-07/5  2040   5  14,7a  18/02-08/5  2550   5  17,5a  25/02-04/4  2040   1  15,7a  08/03-01/1  2040   3  16,2a  Tot: 49 - 3 - 3 - 5 - 17

16 16 16 14 16

6 år Brun HP v. Quite Easy U.S. (US) e. Maydaymayday v. Gum Ball T. Gudmestad Oppdr.: Nils R. Salte T. Gudmestad Eier: Team T.N.T. T. Gudmestad Hvit m/bred lilla stolpe & ermer T. Gudmestad F Tonje Gudmestad (A) - Tor Leiv Gudmestad (A) T. Gudmestad 2020: 3 0 -0 -0 -0 -17,7a -0 2019: 20 -0 -0 -3 -11 -15,3a -50.500

F F ST F F

21/01-04/1 2060   08/02-04/4  2060   15/02-01/2m  2160   18/02-08/6  2550   25/02-04/7  2040   Tot: 51 - 0 - 3 - 6 - 22

16 654 40 1078 14 157 16 563 14 436

9 år Brun V v. Diamond Way* (DE) e. Golden Angel (DE) v. Little Devil O. Selliken Oppdr.: Tyskland O. Selliken Eier: Kåre Birkeland /Orre O. Selliken gul m/blå stjerne og skulderstk. B. Bjørnstad F Odd Kåre Selliken (A) - Kåre Birkeland O. Selliken 2020: 2 0 -0 -0 -0 -19,3v -0 2019: 21 -3 -3 -1 -5 -15,1a -97.500

F F F F F

15/10-06/3 2040   7  16,1a  05/11-02/8  1600   5  16,4a  05/01-03/10  2040 h  0  17,7a  14/01-02/3  2040   0  18,2a  28/01-05/4  2040   0  18,0a  Tot: 45 - 6 - 5 - 3 - 10

16 14 16 14 16

02/11-03/4 2140   0  17,1 g  12/11-03/5  2040   -  dg  21/11-01/2  2100   0  18,2a  05/01-03/7  2040 h  -  dg a  21/01-04/2  2060   0  19,3  Første 1000 m km./tid Km./tid

40 14 14 16 16

1

GOLDEN DOOLEYS

2

18,5M

2

CIKU BROGÅRD (DK)

3

16,6M

3

COKTAIL MACK

4

5

6

7

6 år Brun HP v. Great Challenger* (US) e. Charming Coco (DK) v. Speedy Herve Oppdr.: Danmark Eier: Geir Aardal /Bryne Blå m/hvite stjerner/sk.stk&seler,rekl F Tom Erga (T)

8

15,4AK

15,1K

7

CHARMING BOOM BAY (DK) 8

14,7AM

16,8M

6

JUDD TRUMP (DE)

15,5AK

5

LUCKY

16,2AK

17,2M

4

IVO BALDWIN (NL)

14,4AM

14,5AK

16,8M

S. Wassberg ST S. Wassberg F P. Buer BT P. Buer F T. Erga F Første 500 m km./tid

Sjansevurdering 5-4-3 outs: 2

27

15,1AK

192.500 85 49 112 64 144

133.439 30 14 16 14 16

256 20 56 55 70

147.355 16 40 16 14 16

37* 272 227 111 61

192.559 25 113 51 93 71

163.500

6 17,9  0  16,8  4  18,4  4  17,4a  0  17,0a 

120.677 705 398 178 617 497

153.179 84 31 42 72 67


KONKURRANSEDAGER Januar

Søn 5

Tirs 14

Tirs 21

Februar

Lør 8

Tirs 18

Tirs 25

Mars

Søn 8

Tirs 17

Tirs 24

April

Tirs 7

Tirs 14

Tirs 21

Mai

Tirs 5

Tirs 12

Tirs 26

Juni

Fre 5

Lør 6

Tirs 16

Juli

Lør 11

Søn 26

August

Tirs 4

Lør 15

Tirs 25

September

Søn 6

Tirs 15

Tirs 22

Oktober

Lør 3

Tirs 13

Tirs 20

November

Tirs 10

Tirs 17

Tirs 24

Desember

Lør 5

Tirs 15

Ons 23

5. og. 6 Juni feirer Forus Travbane 100 år

28

2020

Tirs 28

Tirs 23

Tirs 27

Tirs 29

Tirs 30

Profile for rikstoto

Travprogram V65 tirsdag 17. mars Forus Travbane  

Travprogram V65 tirsdag 17. mars Forus Travbane  

Profile for rikstoto