Page 1

#2 2011 DITT MAGASIN FRÅN LOGICA

LÖSNINGAR RESULTAT TRENDER

MOBILA AFFÄRER 2.0 En ny värld öppnar sig

CIO I FOKUS: Tuffa utmaningar för SJ:s Jan Fecko

DATAHALLEN bakom skalet

ed 10 SNABBAlsm so n Marika Car

MALIN FRENNING, TELIASONERA

raketfart

bygger bredband för miljarder


INTRO EDP Renováveis

Vindkraftsanläggning på den portugisiska ögruppen Azorerna.


ÖVERVAKAR VINDENS S KR RAFTTER R OVANFÖR BYARNA I Portugal slingrar sig vindkraftverken fram lite överallt. Landet är en av de vindkraftstätaste regionerna i Europa. En av världens största aktörer inom vindkraf kr afts tsom områ råde dett är EDP Renováveis. Sedan 2 06 har för 20 öret etag aget et öka katt si sin n in inst stal alle lera rade de vindkraftseffekt med dryygt 40 pr proc ocen entt pe perr år år.. Men att hantera vindkraft är en n ko komp mple lexx hi hisstoria. Och det handlar inte främst om att verken ofta är placerade på ganska otillgängliga platser, utan svårigheten att reglera elproduktionen eftersom vinden ofta är nyckfull och ojämn. Samtidigt är regleringen central i elnäten: tillförseln och uttaget till elnäten måste balansera vva ara and ndra dra förr att tt elssys yste t met inte ska kollapsa.

För att styra, kontrollera och optimera produktionen i sina vindkraftsparker i Portugal och Spanien använder EDP Wind Energy Management Systems (WEMS) från Logica. Tack vare detta kan all produktion enkelt övervakas från två kontrollstationer, i Porto och spanska Ovie Ov edo d . I SYST YSTEME EMET T GÅR GÅR de dett at attt fö följlja a pr prod oduk uktitonen i realtid i sam mtltig ga kr k af aftv tver erk. k. Om de dett ly lyse serr rö rött tt på skärmen kan operatöre en kl klic icka ka sig ner i programmet och kontrollera anläggnin inge gen n in i minsta detalj för att göra en felanalys och utföra eventuella åtgärder, till exempel att stoppa anläggningen.

WEMS har även inbyggda väder e pr p og ogno nose serr och anpassar automatiskt produktionen effte ter meterologernas bedömningar, för att förhindra över- och underproduktion. Systemet har väckt stor uppmärksamhet i energivärlden och belönades i våras med utmärkelsen Excellence in Renewable Energy Award.

ED DP RENOVÁVEIS AFFÄRSIDÉ AFFÄRS IDÉ:: Pro r ducera el med förnybar ene nerg rgi,i, frä räms mstt vi vind ndkr kraf aft. t ELKAPACITET: 6 700 MW W (m ( ot otsv svar aran ande de cir irka ka sex kär ärnkraftverk). OMSÄTTNIN NG: 94 48 mi miljljon oner er eur uro o (2 (201 010) 0)..


innehåll

#  2 201 1

ledare: stefan gardefjord

Gardera med kryss i skrivande stund har hösten kommit igång på allvar. Ännu är det för tidigt att ­avgöra exakt hur den senaste tidens ekonomiska utveckling kommer att påverka den svenska konjunkturen. Men det gäller att ha beredskap för det värsta – eller det bästa. Nu är det återigen läge att ”gardera med kryss”. För om det är något det senaste ­decenniet lärt oss är det att såväl företag som it-avdelning måste vara agil. Mode­ ordet inom it-branschen som betyder att man måste vara flexibel, förändringsbenägen och snabbfotad – ha ena foten på bromsen och den andra på gasen. För dagens IT-chefer, som ansvarar för ryggraden i allt fler svenska verksamheter, betyder en annalkande kris att man måste vara beredd att snabbt agera på förändringar. För oss i it-branschen innebär detta både stora utmaningar och nya möjligheter. Jag ser tydligt hur vi kan hjälpa till att både kapa kostnader och öka flexibiliteten hos våra kunder när det bäst behövs. Men det gäller också att våga använda it på nya innovativa sätt. Och innovation går som en röd tråd i detta nummer av Inblick. Du kan till exempel läsa om explosionen av nya affärsmodeller inom m-commerce, mobil handel, i vår fokusartikel (sid 20–23). Spännande nyheter exploderar också

inom miljöområdet. I spåren av klimatutma­ ningen har Logica utvecklat en rad lösningar för kunder runt om i Europa – med fokus på hållbarhet och minsta möjliga klimatpåverkan. Samtidigt som de också förgyller var­ dagen lite, till exempel med smarta reseplanerare, intelligenta laddstationer och roliga elmätare (läs mer på sid 26–27). Så även om det ekonomiska läget är lite osäkert just nu är jag full av tillförsikt inför utmaningarna. Som vanligt tar vi gärna emot synpunkter på artiklarna i tidningen. God läsning! STEFAN GARdefjord CEO Logica Sweden

20

mobila affärer

Glöm datorn. När de smarta mobilerna tar över öppnas en mängd spännande affärsmöjligheter som du inte trodde fanns.

reportage

6 Sandvik har järnkoll Genom informationssystemet MLS minskar produktionsmissarna på Sandvik Materials Technology.

15 Möt Sveriges mäktigaste kvinna M  alin Frenning, bredbandschef på Teliasonera, ansvarar för 4 300 mil datanät och 13 000 medarbetare.

övrigt i inblick

5 Först & främst: Staffan Truvé 9 Sälj mer på webbplatsen 10 CIO i fokus: Jan Fecko 12 Notiser i framkant 13 Skatteverkets big bang 14 It i vardagen – högskolan 19 Coola kontorsprylar 24 Skandias e-kommunikation 25 Krönika: Olof Röhlander 28 It-trender 32 På besök i Härjedalen 34 Heta debatter i Almedalen

26 Gröna it-lösningar i Europa  Från smarta elnät i London till ökenrally – Logicas gröna lösningar finns överallt.

30 Logicas hjärtverksamhet  Så fungerar en datahall bakom skalet.

36

Ruckar på bilden av Sverige

Komikern Marika Carlsson fortsätter sin omtalade turné En negers uppväxt.

Ansvarig utgivare: Stefan Gardefjord, Logica Sverige Redaktör: Anna Carlson, 08-671 92 72, anna.carlson@logica.com Redaktionell produktion: Intellecta Corporate, Johan Wickström (projekt­ledare), Sara Bidö (formgivare) www.intellectacorporate.se Omslagsbild: Jennifer Nemie Repro: Turbin Tryck: Ineko ISSN 1651-4572 Inblick ges ut av Logica. Tidningen speglar genom reportage och ­intervjuer utvecklingen på Logicas marknad. Tidningen kommer ut med tre nummer per år. Du kan prenumerera utan kostnad.

4 |

inblick 2–11

Logica, 131 85 Stockholm Tel: 08-670 20 00, www.logica.se


FÖRST & FRÄMST Staffan Truvé

NAMN: Staffan Truvé. ÅLDER: 48. FAVORITPRYLAR: Robotgräsklipparen och Iphone. LÄSER: Just nu, ”Future babble” av Dan Gardner.

SPANAR IN I FRAMTIDEN RUNT FEM PROCENT av all information på Internet handlar om framtiden. Men hur ska man sortera i allt detta material för att kunna förutsäga kommande händelser? – När du söker på Google kan du få fram en text som handlar om ”nästa vecka” som i själva verket kan gälla 2005. Vår teknik tolkar texterna utifrån ett tidsperspektiv, säger Staffan Truvé, som tillsammans med kollegan Christopher Ahlberg startade företaget Recorded Future 2009. Staffan Truvé tar upp sin laptop och knappar in ”car industry in India + 2013”. På skärmen dyker det upp en lång graf som visar antalet träffar, månad för månad under 2013 (inklusive tydliga källhänvisningar). – Det här är ju ett bra underlag om man ska gå in i Indien och investera under kommande år, säger Staffan Truvé. RECORDED FUTURE samlar information från cirka 40 000 källor (från New York Times till Twitter) och presenterar resultaten i grafisk form. Programmet tolkar också attityder och trovärdighet i det som skrivs och redovisar det genom olika färgmarkörer. – I vanliga fall är marknadsföringen det svåra när man bygger upp ett nytt företag, men i vårt fall är det tekniken. Det är avancerad språkanalys i grunden, säger Staffan Truvé som har en lång gedigen karriär i it-Sverige alltsedan han doktorerade på datorseende och bildbehandling 1992.

Han har bland annan varit med och dragit igång Interactive Institute 1998, varit vd för SICS (Swedish Institute of Computer Science) 2005– 2009 och sitter nu i regeringens digitaliseringsråd. Men i grund och botten är han en entreprenör, som gillar att starta och hjälpa företag som vill knoppa av forskningsidéer. HAN VAR BLAND ANNAT med och startade Spotfire (som också handlade om visualiserng av komplexa datamängder), vilket blev uppköpt av det amerikanska företaget Tibco 2007 för 1,3 miljarder kronor. En del av de pengarna är nu investerade i Recorded Future. Även ett par tunga amerikanska finansiärer har gått in med kapital, till exempel Google Venture och CIA:s riskkapitalbolag IQT. – Underrättelsetjänster är faktiskt en av våra stora målgrupper. Det är en ny trend att de börjat leta alltmer i öppna källor. En annan viktig målgrupp är finansvärlden, som agerar mycket på framtidsbedömningar. Än så länge har Recorded Future inte satt igång några direkta marknadsaktiviteter, utan förlitar sig på viral marknadsföring på nätet. – Nu tittar vi på lite olika affärsmodeller för tjänsten, kanske en enklare gratisvariant. Och så håller vi på att utveckla en kinesisk och en arabisk version av vår analysmotor. JOHAN WICKSTRÖM

| 5

FOTO: JENNIFER NEMIE

INBLICK 2–11


Hans Edström och Tommy Olsson på SMT (t v) tillsammans med Logicakonsulten Fredrik Olsson inspekterar bandfabriken.

Sandvik Materials Technology, SMT SMT ÄR ETT affärsområde inom Sandvikkoncernen och en världsledande tillverkare av högt förädlade produkter i rostfria stål, speciallegeringar, metalliska och keramiska motståndsmaterial samt processanläggningar och sorteringssystem. ANTAL ANSTÄLLDA: Cirka 8 000. OMSÄTTNING: 18,7 miljarder kronor.

6 |

INBLICK 2–11


UPPDRAGET Sandvik

SANDVIK MATERIALS TECHNOLOGY

JÄRNKOLL på alla detaljer

I bandfabriken på Sandvik Materials Technology har personalen kontroll på alla detaljer i produktionsflödet. Med hjälp av informationssystemet MLS har företaget successivt utvecklat och optimerat processerna för att klara de allt hårdare kundkraven. TEXT: SOFIA ERIKSSON

FOTO: LARS HALVARSSON

I BANDFABRIKEN HOS Sandvik Materials Technology, smt, går

valsverk och ugnar för fullt. Här tillverkas stålband i alla tänkbara storlekar, från minsta rakblad till större transportband för användning inom läkemedelsindustrin. Banden värms och valsas till rätt dimensioner – ett 70 meter långt band kan gå in i ena änden av ett valsverk för att komma ut i den andra, med dubbel längd. Processen sker under ständig övervakning, numera it-baserad. Navet för att koppla samman processdata från maskiner med andra dataflöden är informationssystemet mls. – Tidigare kunde vi stå och riva i säckar med printade utskrifter av processdata, och det kunde ta flera veckor att hitta rätt data. Sen skulle den analyseras också, säger Tommy Olsson, ansvarig för analys-och metodenheten vid smt:s bandverksamhet. Tommy Olsson och hans kollegor inom analys och metod är ständigt på jakt efter eventuella brister i produktionen. De följer upp produktionsflödena, exempelvis temperaturer och hastigheter, och håller koll på förbrukningsvolymer och bandprodukternas miljöpåverkan. – Det handlar mycket om att lära av tidigare misstag. Nu kan vi enkelt gå tillbaka och se var felen finns, fortsätter Tommy Olsson.

Alla produktionsflöden, till exempel temperaturer, kan övervakas in i minsta detalj.

Ja, mycket har hänt sedan 1862, då Sandviks grundare Göran Fredrik Göransson använde den då revolutionerande Bessemermetoden för att tillverka stål. Idag är Sandvik en världsledande verkstadskoncern med verksamhet i 130 länder, 47 000 anställda och en omsättning på nära 83 miljarder kronor (2010). smt:s kunder finns över hela världen, inom allt från energi och elektronik till bil-, flyg- och gruvindustrin. Rörverksamheten utgör det största segmentet, och finns exempelvis inom olja, gas och kärnkraftsindustrin. För smt ökar kraven på effektivitet, produktivitet och säkerhet ständigt. Fel och svinn i produktionen är väldigt kostsamt, och möjligheten att analysera processdata är avgörande för att hålla den höga kvalitetsnivå som smt lovar sina kunder. VI HÄLSAR PÅ i en av bandfabrikens övervakningskurer, där två

fabriksmedarbetare via en datorskärm övervakar fem bandugnar. Ner på sekundnivå, ibland snabbare än så, loggas data om temperaturer och hastigheter. Just nu är allt är som det ska, temperaturen ligger strax under 800 grader. – mls är främst tänkt att vara ett kontorsverktyg, men kan som ni ser även användas i produktionsmiljö, förklarar Hans Edström, projektledare vid smt:s cio Office. Det var också där som informationssystemet mls såg dagens ljus 2007, inom ramen för ett utvecklingsprojekt under namnet ”Mät, Lär, Styr”. – Vi hade stora behov av ökad harmonisering och automatisering i produktionsflödet. 2007 utvecklade vi mls-systemet för att logga produktionsdata, förklarar Johan Malmgren, cio, Sandvik Materials Technology. Önskemålet om ett kraftfullare och enklare it-verktyg för att analysera systemprocesser och jobba mer förebyggande kom från Sandviks avdelning för forskning och utveckling, där Sandvik årligen satsar nära tre miljarder kronor. Fler än 2 400 medarbetare är aktiva inom området och koncernen har omkring 5 000 aktiva patent.

INBLICK 2–11

| 7

D


uppdraget Sandvik

Tidigare kunde det ta flera veckor att hitta rätt data. Sen skulle den analyseras också. tommy olsson, sandvik materials technology

Pedagogiska gränssnitt underlättar uppföljningen när Hans Edström går igenom siffrorna. Stålband i alla tänkbara storlekar ­tillverkas i SMT:s fabrik i Sandviken.

MLS optimerar ­produktionsprocesserna Informationssystemet MLS (Mät, Lär, Styr) utvecklades för – och av – Sandvik. Med Logicas hjälp har systemet utvecklats till en pedagogisk produkt för analys av historiska data som gör det möjligt att optimera och effektivisera framtida ­processer.

D

Kort efter projektstarten kom Logica in som kvalitetssäkrare med en konsult på plats hos smt. En konsult har blivit fyra. – Vår roll är att läsa in och kontrollera processdata i mls, och koppla informationen till exempelvis leveranser och kundkrav. I mls grafiska webbgränssnitt kan användaren visualisera och presentera data på en mängd olika sätt, förklarar Fredrik Olsson, en av Logicas konsulter. Med ambitionen att kunna rulla ut mls inom hela smt utvecklade Logica under 1,5 års tid mls till en ny produkt – från ett projekt som var anpassat efter bandverksamheten till en mer generell produkt. Idag kan systemet automatiskt ta emot data från tillverkningsprocessen, eller knappas in manuellt via maskinernas styrsystem. Användargränssnittet är enkelt och överskådligt. Pedagogisk grafik gör att systemet kan användas i produktionsmiljö, oavsett var i världen produktionen finns. Först ut blev bandfabriken i Sandviken, där mls installerades på ett 60-tal maskiner. Sedan har systemet införts inom både smt:s band- och rörverksamhet, exempelvis i fabriker i Kina och Tjeckien. Totalt är idag cirka 200 maskiner vid ett tiotal produktionsenheter kopplade till mls. – I Tjeckien installerar vi och bygger just nu upp mls, där sys-

8 |

inblick 2–11

temet används för att säkra kvaliteten i tillverkningsprocessen av rör för energisektorn, fortsätter Fredrik Olsson. Premiärutrullningen av systemet pågick under 16 månader. I dag tar samma process cirka fyra veckor. Målet är att det ska ta tre veckor att installera mls i en ny fabrik, inklusive förstudie. Intresset från övriga Sandvik är enormt. – Fler och fler enheter inser värdet med ett kraftfullt it-verktyg som gör det möjligt att arbeta mer proaktivt. Alla våra enheter vill ha mls, säger Hans Edström. Under 2011 har Logica tillsammans med Sandviks bandverksamhet tagit första steget mot en ännu bredare informationsplattform via mls. – Det är på sätt och vis typiskt att första steget togs just i bandverksamheten, som är en komplex verksamhet med många olika typer av data. Det krävdes också en mognad i organisationen innan det var dags att gå vidare, säger it-chefen Johan Malmgren. Johan Malmgren syftar på pip, Product Information Portal – en webbaserad portal som kombinerar data från mls och andra produktions- och provningssystem. Logica designar och utvecklar medan Logicas samarbetspartner Microsoft bidrar med bland annat teknikval och support. – Det är svårt att räkna exakt hur stora besparingar systemen kan ge, men det finns enorm potential. Normalt för den här typen av industri är 10–20 procents kvalitetsbristkostnader. För smt, som har en årlig omsättning på cirka 20 miljarder kronor, innebär det betydande belopp, avslutar Hans Edström.  


Sälj mer på webbplatsen Hjälp kunderna rätt på webbplatsen i realtid och skapa mer affärer. Det är tanken bakom företaget Vergics lösning ps plugin – som tidigare i år vann Logicas globala innovationstävling. TEXT:MALIN LARSHAMMAR

FOTO: HEIDE BENSER/CORBIS

TÄNK DIG ATT du surfar in på en webbshop. Utbudet är enormt, tjänsterna komplexa och du vet inte riktigt vad du är ute efter. Du får då ett erbjudande om personlig hjälp. Under en texteller videochatt visar en expedit runt dig till rätt sidor, demonstrerar produkter och hjälper dig att fylla i blanketter. – Genom ps plugin kan vi ta försäljning och kundservice online till en helt ny nivå. Kunder kan nu få lika bra service på nätet som de kan få i en fysisk butik, säger Alexander Lunde, vd på Vergic. MEN DET ÄR inte bara e-handeln som kan dra

nytta av ps plugin. I princip alla branscher kan använda sig av produkten, och intresset har visat sig stort. – Vi har till exempel ett energibolag som använder sig av produkten för att hjälpa sina kunder fylla i elavtal på nätet. Det går i princip att applicera på alla typer av företag. Att skapa en positiv kundupplevelse för besökare på nätet är ett aktuellt behov inom många

branscher. En kundlista i realtid berättar vad besökarna gör på sajten och vilka som är intressanta att ta kontakt med. Genom att personligt möta kundernas behov redan på webben kan man minska returer och reklamationer, öka på kundnöjdheten och vara ett stöd i beslutsprocesser. – Med ps plugin ser vi att en av tre som erbjuds hjälp på en hemsida tackar ja till det. Och de som får hjälp avslutar också oftare affären, säger Alexander Lunde. TACK VARE PS plugins unika möjligheter blev

produkten årets vinnare i Logicas globala innovationstävling – Global Innovation Venture Partner Programme. Vinsten innebär att Vergic tillsammans med Logica kommer ta fram en global strategi för flera nyckelmarknader. – Vi är självklart mycket stolta över vinsten och ser verkligen fram emot samarbetet. Vi kommer nu se över våra gemensamma affärsmöjligheter och göra en branschanpassning. Logica får en bra produkt att sälja och vi kommer kunna dra nytta av Logicas erfarenhet, säger Alexander Lunde.

INBLICK 2–11

| 9


CIO I FOKUS Jan Fecko

På rätt spår En driftsstörning på SJ:s it-enhet kan påverka tusentals människor. Därför fokuserar CIO:n Jan Fecko på ökad driftkvalitet och att skapa en tydligare styrning av it-systemen. TEXT: MALIN LARSHAMMAR FOTO: JENNIFER NEMIE

10 |

INBLICK 2–11


I SJ:S HUVUDKONTOR på centralstationen i Stockholm sitter företagets historia i väggarna. I ett pampigt konferensrum hänger målade tavlor av alla gamla direktörer och i korridorerna står modeller av lok och vagnar som använts genom åren. Men precis utanför fönstret kan medarbetarna också blicka ut över perrongerna där de senaste x2000-tågen står och väntar på sina passagerare. – Det är rätt häftigt att sitta i samma lokaler som sj:s direktörer från slutet av 1800-talet en gång suttit, säger Jan Fecko, cio på sj. Han tillträdde rollen som cio, eller it-direktör som det kallas inom sj, för drygt ett år sedan. Då kom han direkt från Telenor där han arbetat som utvecklingschef. – Jag har arbetat inom telekombranschen sedan 1995 och kände att det var dags att testa något annat. Drömmen om att få driva en it-avdelning och jobba med ett av landets mest välkända varumärken lockade.

rer kan det kan vara svårt att få alla parallella projekt att gå ihop och fungera tillsammans. För att få ordning på driftskvaliteten och kontroll över it-projekten kommer därför ett stort arkitekturprojekt genomföras framöver. – Arkitekturstyrningen kommer ta tid men är nödvändig för att bygga vidare it-miljön. Under året har vi till exempel gått igenom de problem vi haft med driftkvaliteten och fått ordning på det. Just driften är enligt Jan Fecko a och o. Systemen måste funka. Och så fort någon typ av driftstörning uppstår så får alla på it-avdelningen ett sms som informerar om detta. Något som sj:s driftschef blev väl medveten om den 25 december 2010 då ett system oväntat låg nere. – Han fick illa kvickt lämna julfirandet och lösa felet. Det kan låta hårt men vi tycker alla att det är ett bra system. Det är bra att det gör ont. Driften måste funka och så länge den inte gör det så är det ju vi på it som är ansvariga, konstaterar Jan Fecko.

SAMTIDIGT MENAR HAN att telekombranschen inte

är helt olik sj:s verksamhet då båda branscherna handlar om infrastruktur och information. – Jag kan ta med mig mycket från mina tidigare roller. Speciellt samspelet mellan it och verksamhet. Och just detta är något som Jan Fecko lagt extra mycket krut på under det gångna året. – Jag har prioriterat att stärka det interna informationsflödet. Vi på it måste bli bättre på att förstå och stötta verksamheten. Men vi behöver också bli bättre på att kommunicera ut vad vi gör till verksamheten – ute på tågen, i kundtjänsten och andra delar av organisationen. Som en del i att stärka sj:s it-enhet har ett it-råd satts samman där en person från varje stab sitter. Rådet träffas kontinuerligt för att ta upp prioriterade it-satsningar. – Det är viktigt att vi får reda på vad som efterfrågas inom de olika staberna. I it-rådet lyfter vi alla relevanta frågor och fattar gemensamma beslut. Jag är glad över att ha en företagsledning som förstår värdet av it, säger Jan Fecko. PÅ SJ:S IT-AVDELNING arbetar idag 30 personer internt. De stora delarna – som drift, förvaltning och systemutveckling – är outsourcade, bland annat till Logica. – Vi är i grunden en beställarorganisation. Vi ska fånga upp verksamhetens behov, leda leverantörerna i rätt riktning och driva verksamheten framåt. Vi har en spretig it-miljö med stordatormiljöer – och den expertis och specialkompetens som går att få genom externa leverantörer hade varit svår att ha internt. Men samtidigt ställer outsourcing höga krav på oss, säger Jan Fecko. Eftersom sj har ett flertal outsourcingleverantö-

SÅ KAN IT STÖDJA VERKSAMHETEN Jan Feckos tre bästa tips

1

Var ute i verksamheten. Som Gartner säger: de CIO:er som spenderar två dagar mer i månaden ute i verksamheten än ”medelCIO:n” är mer effektiva i sin roll.

2

Närvarande och aktivt ledarskap, är en gammal devis som alltid gäller. Medarbetare ska få mål, riktning, dialog och därmed fattas snabba beslut. Det kräver ledare som är närvarande och aktiva.

3

Tydlig målbild, tydlig styrning och rätt design skapar rätt systemstöd.

Vi behöver bli bättre på att kommunicera ut vad vi gör.” DE SENASTE VINTRARNA har sj:s varumärke fått sig en törn. Tåg har varit inställda, passagerare strandsatta och informationen dålig. Och med 100 000 personer som dagligen reser med sj på 700 tåg krävs ett ständigt aktuellt och uppdaterat informationsflöde. – Vädret kan vi inte påverka men det är viktigt att vi visar att vi reagerar och bryr oss. Vi måste helt enkelt bli bättre på att sprida informationen. Idag kan en resenär ibland få snabbare reseinformation genom att läsa på Aftonbladet i mobilen, och det blir ju en konstig situation när resenären vet mer än personalen. Drömscenariot vore att kunna informera kunderna gällande förseningar och störningar redan innan denne beger sig hemifrån. Men för att lyckas med detta måste även andra aktörer hoppa på tåget. – Vi för diskussioner med Trafikverket om hur detta skulle kunna genomföras. Det är mycket som spelar in för att få all information att samspela på ett strukturerat sätt. Men jag hoppas att det är något vi kan lösa.

Om SJ SJ ÄR ETT statligt bolag med uppdrag att bedriva lönsam persontrafik. SJ har omkring 5 400 anställda och trafikerar cirka 350 stationer. Varje dag reser 100 000 människor med SJ.

INBLICK 2–11

| 11


NOTISER I framkant

Den virtuella odlingslotten SKAPA DEN OPTIMALA odlingslotten med dina favoritgrönsaker och följ grödornas utveckling på webben. Det är det italienska företaget Le Verdure del Mio Orto som kommer med detta erbjudande. Man kan välja mellan 40 olika grönsaker – och som en extrabonus får kunden en fågelskrämma med sitt ansikte på lotten. När grönsakerna är färdiga leveras de till dörren. Kostar en slant – drygt 1 000 euro per år, men kvalitet ska ju kosta brukar det heta.

Digitala vykort sprider sig snabbt HITTA MOTIVET PÅ gatan, ta en bild med Iphonen och skicka ett vykort direkt. Postens nya app Riktiga vykort, som släpptes i somras, har hamnat högt upp på App Stores topplista. Runt 85 000 nedladdningar till dags dato har denna Logicautvecklade app haft. Betalningen, 19 kronor, sker direkt i appen, och vykortet kommer fram dagen därpå om det skickas före kl 16.

Kolla tidsandan på nätet VI VAR LYCKLIGAST runt 1830 – sedan gick det utför till 1980-talet, då kurvan vänder svagt uppåt igen. Det visar en snabb sökning på ordet ”happiness” i Googles tjänst NgramViewer, som läser av en inscannad databas med runt 5 miljoner böcker från 1500 och framåt (cirka 4 procent av samtliga böcker som tryckts). Denna digitala skatt har blivit en ny forskningsnisch för historiker, även om detta databasmaterial nog behöver stoppas in i ett vettigt sammanhang för att få betydelse. Slår vi till exempel in ”Sweden” ser vi att vi stod på vår höjdpunkt i mitten av 1700-talet (i alla fall i böckernas värld).

DLäs mer på: www.posten.se/vykort

DKolla själv nåt sökord på ngrams.googlelabs.com

Rulla snabbt med bagaget Laddat hundkoppel K KÄNNS DET TUFFARE att gå ut med hunden nu när höstmörkret lägrat hu sig? sig Då kanske detta hundkoppel från Fido Fashion kan hjälpa till lite. Utrustad med led-lampor lyser den U när nä du och hunden är ute och går. Och det d fiffiga är att energin kommer från hunden själv: hundkopplet laddas när hunden springer fram och tillbaka och kopplet dras in och ut. Energin går både till ljuset och till en nödsignal. Och det finns även plats för en hundbajspåse.

12 |

INBLICK 2–11

NÄR DU KOMMER till flygplatsen, lätt försenad på grund av trassel i trafiken, kan det bli brått till incheckningen. Vad passar då bättre än att veckla ut och konvertera handbagaget till en liten sparkcykel – och flyga förbi medresenärerna? Micro Samsonites Travel Scooter har lämpligt nog handbagageformat och går även att använda som ryggsäck. Kolla presentationsfilmen på You Tube – sök på Micro Scooter Samsonite.

Scanna med musen ALLA MED HEMMAKONTOR vet hur stor plats en scanner tar. Nu har LG kommit på en lösning på problemet genom sin mus-scanner LSM-100. Genom att trycka på en knapp på ovansidan så scannas sidan eller dokumentet direkt in i datorn. Det finns också möjligheter att redigera det inscannade dokumentet. Musen har inte kommit ut i Sverige än men det är nog bara en tidsfråga. Kolla själv funktionaliteten på Youtube – sök på termen LSM-100.


Skatteverket gjorde en ”big bang” Att byta e-postsystem i en stor organisation brukar ta lång tid. Skatteverkets 15 000 anställda gick från Notes till Exchange över en helg. TEXT: JOHAN WICKSTRÖM

KL 10 PÅ KVÄLLEN söndagen den 21 mars var Sture Waldö, client director på Logica, lite nervös. I 58 timmar i sträck – sedan kl 12 på fredagen – hade Skatteverkets it-personal med hjälp av Logicas konsulter jobbat för att klara migreringen av myndighetens e-postsystem med 15 000 användare. Myndighetens styrgrupp hade ringt projektteamet var fjärde timme – och allt var under kontroll. – När vi nu skulle trycka på knappen fanns ingen återvändo. Det gick inte att backa tillbaka. Allt måste fungera, säger Sture Waldö. Och allt gick precis enligt plan. När Skatteverkets personal kom till jobbet på måndagen, dagen efter, var det Exchangegränssnittet som mötte dem. Men låt oss backa bandet innan vi går vidare. Logica hade haft en lång relation med Skattverket innan detta uppdrag och har bland annat haft ansvar för service desk, it-drift, print- och scanninguppdrag. 2006 fick Logica ansvar även för driften av e-post och intranätet. – Skatteverket var inriktat på förändring redan då. De har under avtalets gång bytt till Sharepoint och hade vissa planer på att byta Notes mot Exchange. Våren 2010 fick så Logica en offertförfrågan på ett systembyte av e-posten. Anledningarna var flera: verket ville ha en modernare miljö, spara pengar och kunna samverka

med andra myndigheter på ett enklare sätt (en stor majoritet av myndigheterna använder Exchange). Logica, som nyligen hade gjort ett liknande uppdrag i Täby kommun, vann upphandlingen och satte ihop ett team på sju–åtta personer för att planera migreringen. – Vi började sätta upp en plattform under hösten och hade tänkt göra migreringen stötvis i fem sex omgångar med ett par tusen användare varje gång. Men Skatteverket förordade en big bang – att allt skulle göras under samma helg, säger Sion Olofsson, projektledare på Logica. SKATTEVERKET ÄR INTE vilken kund som helst: enligt regelverket krävs att samtliga mail ska sparas i två år och att användarna ska kunna kryptera sina mail. Och under migreringen måste givetvis alla mail som kommer tas om hand. Så kraven var höga denna marshelg när Skatteverkets ansvariga projektledare skulle trycka igång det nya systemet. – Vi hade gjort ett pilottest med 300 användare för att se att allt skulle fungera, säger Sture Waldö. Men även om migreringen går enligt plan så räcker det inte – det gäller att tänka ett steg längre och fundera vad som kommer hända när personalen kommer på plats första dagen. – Väldigt många användare kommer ringa Service Desk trots all utbildning som genomförts samt all information som skickats ut. Så vi bemannade upp servicedesken och hade all time high i samtal under första halvan av veckan. Efter några intensiva dagar med högt tryck återgick Service Desken till normala supportrutiner. Och sedan dess har e-posten rullat på som den ska. – Vårt goda samarbete med kunden var avgörande för att implementeringen skulle lyckas så bra, konstaterar, Sture Waldö.

Fyra tips innan migreringen:

1 2 3 4

KARTLÄGG e-postsystsmets beroende till kringliggande system eller pågående projekt i ett tidigt skede. SKAPA EN TYDLIG ansvarsfördelning i projektet mellan leverantören och din egen organisation. SE TILL ATT informera alla berörda användare. DEFINIERA MÖJLIGA utvägar för att snabbt kunna fatta beslut vid ändrade förutsättningar under migreringen.

INBLICK 2–11

| 13


IT I VARDAGEN Högskolan

Vässad högskolesajt klarar trycket 363 DAGAR OM året råder lugna gatan på Verket för högskoleservice webbplats antagning.se (tidigare studera.nu). Men de sista minuterna innan ansökningstiden går ut – i mitten av april och i mitten av oktober – ökar besökstrycket något enormt när tusentals studenter ska söka kurser och program i sista stund. Detta har i flera års tid inneburit att sajten kraschat när den absolut inte får göra det. Högskoleverket har tvingats förlänga ansökningstiden och be om ursäkt i riksmedierna för den panik som utbrutit bland studenterna. 2009 FICK LOGICA uppdraget att ta över driften och förhindra fler krascher under årets mest kritiska perioder. När ansökningstiden tickade ner i mitten av april i år följde både VHS och Logica trafiken på sajten med hjärtat i halsgropen. – Det var väldigt spännande att följa ansökningstoppen. Klockan 23.58 var trafiken som störst, men ingenting alls hände. Det blev en otroligt lättad stämning efter midnatt, nästan som vid en valvaka,

minns Lasse Asp, kundansvarig, Logica. Lösningen krävde inte mer än en tredjedel av de 60 servrar som användes innan, och en tredjedel av den tidigare bandbredden eftersom stora delar av sajten flyttats ut i molnet. Systemet kan snarast liknas vid ett gummiband. – Systemet känner av belastningarna och drar ut mer kraft från de applikationer som inte används för tillfället, förklarar Denley Phil, den it-arkitekt på Logica som tagit fram lösningen.

Systemet håller gott och väl för 216 000 ansökningar i timmen.

I SIFFROR RÄKNAT har Logicas lösning ungefär 20 gånger högre prestanda än det tidigare systemet och en svarstid på 2,1 sekunder under den högsta belastningstoppen då 180 ansökningar gjordes per sekund. I sin nuvarande utformning håller systemet gott och väl för 216 000 ansökningar i timmen och utsätts för belastningstest var femte minut året runt. – Jag vågar säga att systemet är 100 procent driftsäkert, säger Denley Phil. MARIA LUNDMARK

FOTO: HANS WRETLING/MATTON

14 |

INBLICK 2–11


PORTRÄTTET Malin Frenning

Sveriges mäktigaste kvinna

SIKTAR HÖGT 85 procent av Europas internettrafik går via hennes nät. Hon investerar miljarder i fiberoptik och ansvarar för 13 000 medarbetare. Möt Sveriges mäktigaste kvinna 2011: Malin Frenning, chef för Teliasoneras affärsområde bredband. TEXT: SOFIA ERIKSSON

FOTO: JENNIFER NEMIE


PORTRÄTTET Malin Frenning

NAMN: Malin Frenning. ÅLDER: 44 år. FAMILJ: Man och två söner, 12 och 14 år. INTRESSEN: Familjen, resor, konst, teknik, böcker – ”jag läser så fort jag kommer åt”. SENAST LÄSTA BOK: ”Solkungen” av Herman Lindqvist. DET BÄSTA MED MITT JOBB: Att hitta de bästa upplevelserna för kunderna. DET SÄMSTA MED MITT JOBB: Att vi ibland inte fixar att leverera upplevelsen.

1993. SVERIGE TYNGS av lågkonjunktur, arbets-

marknaden krisar och ingen känner till internet. Samma år tar Televerket emot 5 000 ansökningar till sitt traineeprogram. En av de 40 åtrådda platserna går till en 26-årig Sundsvallstjej. En teknikintresserad, nyutexad civilingenjör inom maskinteknik, och före detta kårordförande med stort engagemang i studentlivet vid Luleå tekniska universitet. Malin Frenning antas innan sommaren till Televerket, kliver på till hösten med ett bolagiserat Telia AB som arbetsgivare. 18 år senare heter arbetsgivaren Teliasonera. Malin Frenning sitter nu i koncernledningen och tar emot på Stureplanskontoret i centrala Stockholm. Som chef för Teliasoneras affärsområde bredband rattar hon en verksamhet som omsätter 40 miljarder kronor per år och sysselsätter 13 000 medarbetare i Norden och Baltikum. Hon representerar den ledande internetleverantören och det snabbast växande medieföretaget på affärsområdets hemmamarknader Norden och Baltikum. Långt ifrån det televerk som en gång grävde ner koppartråd för traditionell telefoni.

Från taket på huvudkontoret vid Stureplan har Malin Frenning en skaplig vy.

16 |

INBLICK 2–11

ATT MALIN FRENNING utsågs till svenskt näringslivs mäktigaste kvinna 2011, och därmed tog klivet från 43:e till 1:a plats på Veckans Affärers årliga lista, säger något om bredbandstjänsternas framtid. – Digitaliseringen är en av våra viktigaste samhällsfrågor. Tillgången till bredband är i grunden en demokratifråga och spelar en avgörande roll för många samhällsfunktioner, konstaterar Malin Frenning. Hennes uppdrag är att skapa kundupplevelser i världsklass, förpackade i lönsamma affärsmodeller. Hon använder sin egen vardag för att beskriva. Hon, maken och de två sönerna använder minst 15 olika skärmar i hemmet: datorer, mobiler, läsoch surfplattor. Familjen använder internet för underhållning, böcker, tidningar, tv, film, musik, socialt nätverkande, spel och bankärenden. – Om fem år tror jag inte vi tänker på om vi använder en mobil eller dator längre. Sömlösa gränssnitt gör då att vi kan bära allt med oss, hela tiden. Kundbeteendet förändras och upplevelsen står i centrum. Här finns stora affärsmöjligheter, säger Malin Frenning. Vi lever en allt större del av våra liv via webben. Både företag och privatpersoner gapar likt hungriga fågelungar efter mer bandbredd.


Tillgången till bredband är i grunden en demokratifråga och spelar en avgörande roll för många samhällsfunktioner. – Vi ser att volymerna ökar enormt i våra nät, förklarar Malin och fingrar på sitt mobilskal, naturligtvis i lila. Den röda tråden i Teliasoneras, och varumärket Telias, nya grafiska profil är färgen lila och en obruten linje som löper genom symboler och budskap. Den obrutna linjen – från Norge till Nepal – är Teliasoneras ledord. Här spelar bredbandsverksamheten en nyckelroll. Affärsområdet är marknadsledare i Sverige, Estland, Lettland och Litauen. I Europa är Teliasonera en av de ledande ip-leverantörerna och den största ”carriern” för datatrafik. 43 000 kilometer nät förser internationella kunder med ip-baserade kommunikationstjänster. 85 procent av Europas bredbandsleverantörer använder Teliasoneras internationella nät. FRAMTIDEN ÄR IP-BASERAD, menar hon. Telefoni,

internet, medietjänster – ip-uppkopplingen är porten till en ny digital värld där Teliasonera erbjuder ett flertal koncept för företag och privatpersoner. ”Det digitala kontoret” ger lösningar för infrastruktur, dataöverföring, molnbaserade kommunikationstjänster och virtuella möten i kontorsmiljöer. ”Det digitala hemmet” kombinerar internet, tv och telefoni i olika abonnemang, med medieoch underhållningstjänster som exempelvis filmer i 3d-format. Teliasoneras färska trendspaning säger att ondemand-tjänsterna kommer starkt – under 2010 hyrdes exempelvis två miljoner filmer via Teliasoneras digitala videobutik. Ip-tjänsterna ger Teliasonera möjlighet till större intäkt per användare. – Kunderna vill ha volym och kvalitet i kombination, och är beredda att betala för det, säger Malin Frenning. BREDBAND I VÄRLDSKLASS är målet för Sveriges

Den röda tråden i Teliasoneras, och varumärket Telias, nya grafiska profil är färgen lila och en obruten linje som löper genom symboler och budskap.

bredbandsstrategi, formulerad av regeringen. Slutmålet är år 2020, då 90 procent av svenska hushåll och företag ska ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit per sekund. Fungerande konkurrens med valfrihet och bra priser är regeringens vision, men att bygga infrastruktur och kommunikationstjänster är marknadens uppgift. Här spelar Teliasonera en nyckelroll som nätbyggare – och investerar fram till 2014 5 miljarder kronor i utbyggnaden av snabba fibernät med vdsl (very high speed digital subscriber line) i Sverige.

INBLICK 2–11

| 17

D


PORTRÄTTET Malin Frenning

D

Stomnät, stadsnät, lokala nät, slutna nät och öppna – telekomaktörerna konkurrerar på en komplex spelplan, där kritiska röster höjts mot Teliasoneras dominans. I avregleringen ”ärvde” Teliasonera ett kopparnät – 25 jordevarv långt med 6 miljoner accesser in i människors hem. Genom avregleringen har Teliasonera haft skyldighet att släppa in konkurrenter i nätet, men också en möjlighet att bestämma tjänstepriserna i nätet. Genom prisreglering hoppas regeringen nå konkurrens på lika villkor. – Vi stöder regeringens bredbandsmål och vill bidra till att de uppnås. Men det är viktigt att prisregleringen ger mer förutsägbara spelregler och möjlighet att uppnå rimlig avkastning på våra investeringar, säger Malin Frenning. Framtida, nya regleringsbeslut kan plötsligt förändra villkoren. Hur ska marknadens aktörer våga satsa offensivt och på lång sikt – när det är svårt att förutsäga lönsamheten, undrar Frenning. ”OM MALIN FRENNINGS affärsområde varit ett börsbolag hade det platsat på Large Cap. Hennes miljardinvesteringar får förbifart Stockholm att se ut som ett litet vägarbete. Denna lugna doldis verkar i det tysta och är ödmjuk inför sitt uppdrag.” Så löd motiveringen när Veckans Affärer delade ut utmärkelsen svenskt näringslivs mäktigaste kvinna 2011. Något man inte nämnde är att Malin Frenning även leder en organisation i förändring. Samtidigt som Teliasonera gasar på med framtidens ip-tjänster måste kostnaderna bromsas. Koncernen skär just nu ned cirka 800 tjänster, merparten inom Malin Frennings affärsområde. Därför pågår ett stort kompetensskiftesprogram, som en del i den

18 |

INBLICK 2–11

Teliasoneras bredbandsverksamhet TELIASONERAS affärsområde bredband erbjuder allt från traditionell telefoni till kommunikationstjänster via fiberbaserade IP-nät, gentemot privatkunder, företag och operatörer. Affärsområdet omfattar verksamheter i Sverige, Finland, Norge, Danmark, Litauen, Lettland, Estland samt internationell carrierverksamhet. Affärsområdet omsätter 40 miljarder kronor per år och sysselsätter 13 000 medarbetare i Norden och Baltikum.

outsourcing som koncernen genomfört av it-driften av cirka 20 000 arbetsplatser. – 240 anställda har gått över till Logica, varav 140 i Sverige. Allt har fungerat väldigt bra och vi står nu inför en uppgradering av programvaror, säger Malin Frenning. Från svenskt statsmonopol till internationellt börsbolag – Malin Frenning har karriärklättrat i takt med Teliasoneras utveckling. Hon har chefat över koncernens produktutveckling gentemot både privat- och företagskunder, för grossistförsäljningen av nätkapacitet, dessutom över den internationella nätförsäljningen. I februari 2010 utsågs hon till vice affärsområdeschef för bredbandsverksamheten för att i slutet av året tillträda som affärsområdeschef. Hon kan även titulera sig både teknologie doktor vid Luleå tekniska universitet och Sveriges mäktigaste kvinna 2011. – Det är mycket, mycket hedersamt, säger Malin Frenning på ett för henne typiskt vis. Inte ett ord för mycket, leendet ständigt närvarande.

Mycket hedersamt, säger Malin Frenning om att få utmärkelsen Sveriges mäktigaste kvinna 2011.

SVERIGES MÄKTIGASTE KVINNA är också fotbollsoch innebandymamman som ägnar fritiden åt sönernas aktiviteter. Vardagarna börjar tidigt i huset på ön nära Trosa, med havet utanför fönstret. Någon timme senare når hon kontoret vid Stureplan. Den uppmärksamme kan se att glasögonen är lite på tre kvart. En detalj som brukar avslöja den som slocknar i soffan, kanske efter långa arbetsdagar? – Jag tänker inte så, mitt jobb är så roligt. Men jag är väldigt kvällstrött, säger Malin Frenning. Internt är man mycket stolta över sin uppmärksammade chef, berättar en kollega. Som ledare är hon prestigelös, ambitiös, uppskattad och omtyckt. – Jag har aldrig jobbat så hårt som tillsammans med Malin. Hon ger mycket ansvar och förväntar sig leverans. Men hon ser sina medarbetare, höjer ständigt ribban, och man får möjligheter att utvecklas. Men hon stretchar också sig själv, fortsätter kollegan. Under fotograferingen i Teliasoneras entré får vi det bekräftat. Förbipasserande morsar glatt, någon lägger sin hand på Malin Frennings axel. Hon verkar agera med samma behärskning, oavsett sammanhang – eller? – Jag har mycket gratis av att jag ser lugn ut. Jag verkar lugn, men kan känna annat inuti...


KONTORSPRYLAR LOREM LORE EM Xxxxxx Xxxxxxxx

Gör kontoret lite coolare Kontorsbordet är sig likt – månad ut och månad in. Kanske dags att satsa på nya prylar som gör arbetet lite mer coolt och lustfyllt.

COOLARE LJUS Även lågenergilampor kan vara snygga. Plumen 001 är världens första formgivna lågenergilampa – och därför behöver den inte gömmas bakom ett skal. Och så håller den i 8 000 timmar, åtta gånger längre än en vanlig glödlampa. Pris: ca 300 kr.

D www.plumen.se

LADDA BATTERIERNA Hur många gånger har man inte slängt batterier med dålig kvalitet? Med USB Cell slipper man det – öppna locket, stoppa in batteriet i usb-porten och ladda upp det i stället. Pris: ca 130 kr.

USB-KYLSKÅP Vill du kyla ner din nyinköpta läsk? Eller dricker du så långsamt att läsken hinner bli varm innan du druckit upp? Ett USB-kylskåp löser dina problem. På ett par timmar kyls innehållet ner till ca 8,5ºC. Pris: ca 200 kr.

D www.ekoprylar.se

D www.teknikmagasinet.se

ANTECKNINGAR UTAN SLUT Ett smart steg mot det papperslösa kontoret: skriv ner kom ihåg-listan, meddelanden och påminnelser direkt på skärmen med en penna. När anteckningarna är gamla är det bara att rensa allt med ett knapptryck och börja om igen. Pris: ca 400 kr.

D www.coolstuff.se

FRAKTA DATORN SÄKERT

DRA IGEN HÖRLURARNA

Vill du inte skylta med din laptop på stan? Då är Stealth laptopfodral något för dig. Ser ut som ett välanvänt kuvert – men är egentligen ett mjukt, skyddande och fodrat datafodral, och omöjligt att riva sönder. Pris: ca 200 kr.

De stora svarta lurarna tar stor plats på skrivbordet. Varför inte byta till dessa smäckra lurar inbäddade i en azurblå nylonsladd. Den inbyggda dragkedjan gör att man slipper allt sladdtrassel. Pris: ca 300 kr.

Dwww.coolstuff.se

D www.feber.se

INBLICK 2–11

| 19


I FOKUS Mobila affärer

Mobila affärer 2.0

En ny värld öppnar sig Glöm datorn. Snart finns internet överallt: från vägskyltar till reklambilder. Och det skapar en mängd spännande möjligheter för både företag och konsumenter. TEXT: JOHAN RAPP

D 20 |

INBLICK 1–11


– SKA DU FÖLJA MED upp på en kopp te?

Så stod det på sexualupplysningsorganisationen rfsu:s affischer runt om i Sverige under april och maj. Intill den enkla frågan fanns uppmaningen: Ladda ned appen Mopper och rikta din mobil mot det printade kodmönstret (Quick Response). Vad skulle hända då? Jo, man fick automatiskt reda på vägen till närmaste försäljningsställe för kondomer. – Det var en kampanj med glimten i ögat med budskapet att tänka sig för innan man ”dricker te”. Men den var också ett exempel på en intressant och viktig utveckling inom kommunikation och handel, säger Albert Bengtson, trendanalytiker på Logica. – Internet håller på att flytta ut från datorskärmen mot vad jag kallar för Outernet. Snart är det förlegat att gå till sin dator och surfa. Kopplingen till internet kommer att finnas överallt runt omkring oss: på vägskyltar,

på varor i butiker, på byggnader, på nycklar, i reklambilder, mellan maskiner… Vi sitter på den stora terrassen på Logicas huvudkontor vid Nacka Strand och tittar ut över vattnet mot Stockholm. Båtar passerar. Solen skiner. Albert Bengtson riktar sin smartphone mot landskapet, som om han skulle ta ett foto. Efter några sekunder dyker det upp markeringar i bilden. Det är länkar med information om sevärdheter på det som mobilen är riktad emot. Mobilen har identifierat var vi är. BÅDE I EXEMPLET med rfsu-kampanjen och utsikten läser mobilen av och kopplar till relevant information. I andra sammanhang kan det vara maskiner som kommunicerar med maskiner (se artikel intill) eller produkter som triggar olika typer av information till konsumenter i givna ögonblick. Albert Bengtson berättar om en skobutik som pla-

QR-koden leder till ”Världens farligaste möte”.

INBLICK 2–11

| 21


FOTO: JERRY LAMPEN/SCANPIX

I FOKUS Mobil handel

Håll upp mobilen mot en intressant byggnad – och få all information på skärmen.

D

cerade tre olika damskor på ett bord nedanför en bildskärm. När besökaren lyfte på en av skorna, spelades automatiskt en film som visade just den skon på en fotomodell, i olika situationer och med olika kläder. Vad betyder då denna nya typ av kommunikation och interaktion i ett större perspektiv? En av de viktigaste konsekvenserna är för handeln: Var vi handlar och hur vi tar beslut om att handla stiger till en ny nivå. Utvecklingen sammanfattas med ord som M-commerce (mobil handel) och Augmented commerce (förstärkt eller förhöjd handel). – Vi ser en explosion av nya affärsmodeller. Du kan till exempel handla direkt i en blogg, i sociala mediekanaler, direkt från tillverkaren och från andra håll, säger Bengt Wessborg på e-handelsföretaget Star Republic. SPRIDNINGEN AV SMARTPHONES och växande möjligheter att använda mobilen som plånbok har accelererat utvecklingen. Det går nu att handla saker i princip var som helst där du har mobilen med dig. Tillgängligheten och de nya arenorna för köp innebär nya villkor också för reklam och pr, som syftar till att öka försäljning och intresse för varor och tjänster. Pelle Sjöqvist arbetade på stora, etablerade pr-byråer i över 15 år innan han satsade på Dahlheim & Sjöqvist, en liten, snabbfotad byrå med fokus på Augmented commerce. – Traditionell pr jobbar för att få så många tidningsklipp som möjligt. Nu går man i stället direkt

22 |

INBLICK 2–11

Kopplingen till internet kommer att finnas överallt runt omkring oss. ALBERT BENGTSON, LOGICA

på målgruppen och erbjuder direktmöjlighet till köp. Att gå via medierna som mellanhand blir allt mer ointressant, anser han. – Det räcker inte med att bara få uppmärksamhet. Hans byrå vann tidigare i år ett internationellt pris i Sabre Awards för sin kampanj att sälja hp-datorer till ungdomar som är specialiserade på datorspel. – Den största utmaningen var att få dem intresserade av ett datormärke som ses som företagsdatorer och absolut inte som extremt snabba och resurskrävande gamingdatorer, berättar Pelle Sjöqvist. ISTÄLLET FÖR PR och reklam satsade man på en ga-

mingaktivitet i hp:s regi i centrala Stockholm. Spelarna, kärnmålgruppen, fick testa hp:s gamingdatorer och uttala sig i en särskild webbradiokanal, bland annat som ”Unga sommarpratare” i vilken de fick en timme om dagen att köra en egen prat- och musikshow. Radiokanalen gjordes som en widget, en applikation, som enkelt kunde spridas till bloggar och


QR-koder EN QR-KOD (QUICK Response) är en tvådimensionell streckkod som utvecklades av det japanska företaget Denso 1994. QR-koder är mycket vanliga i Japan, och har på senare tid blivit allt vanligare i övriga delar av världen. Koderna kan bland annat hittas på reklamskyltar och tidningsannonser, där läsaren kan scanna in en QR-kod med sin mobiltelefon som då öppnar en webbsida med erbjudanden eller mer information. QR-koder kan även innehålla kontaktuppgifter, likt ett visitkort. Koden kan då scannas in av en mobiltelefon som sedan automatiskt kan lägga till uppgifter såsom namn, telefonnummer och adresser i telefonens adressbok. KÄLLA: WIKIPEDIA

hemsidor och som dessutom innehöll kopplingen till e-handelssidor där datorerna kunde köpas. – Aktiviteterna ökade försäljningen av hp:s gamingdatorer med 70 procent, säger Pelle Sjöqvist. ÄVEN RFSU:S KAMPANJ för säker sex ledde till akti-

vitet. Över 1 000 personer laddade ner appen och höll sedan sin mobil mot den printade affischen för att få mer information. – Den kampanjen är bara en föraning om framtiden. Användningen av denna typ av dynamisk information med koppling till internet kommer att öka stort. Det ser vi i usa, Japan med flera länder, säger Ruben Flam på Mopper, som stod för appen. Beslutsvägarna för köp håller på att ändras. När mål-

gruppen väl är inne på nätet är det lätt att köpa varan eller tjänsten. Där finns mer information och betalmöjligheter via mobilen. – Säg att du ser en annons på t-banan. Några klick på din mobil och du har gjort köpet redan innan du stiger av tåget och varan är på väg hem till dig, säger Albert Bengtson. – Utvecklingen handlar om ett nytt sätt att interagera med information. Istället för att sitta framför datorn är jag på stan, i bilen. Jag rör mig och runtomkring finns ingångar till mer information. – Jag kanske ska köpa en lägenhet. Jag passerar en intressant fastighet och riktar min mobil mot den och får direkt mängder av information. Eller jag handlar livsmedel och vill veta mer om en viss grönsak. En ny kommunikationskultur växer fram och för att driva den kommer det att behövas datorkraft, e-handelsplattformar, betalsystem och mängder av smarta lösningar. – Det är där Logica kommer in i bilden, konstaterar Albert Bengtson.

Ruben Flam, vd på Mopper som utvecklar lösningar för att knyta ihop tryckta och digitala produkter.

Låt bilen ringa till verkstaden VARFÖR SKA DU behöva ringa till bilverkstaden och boka tid när din bil behöver servas? Låt bilen ringa det samtalet på egen hand. Det låter märkligt, men det är en av framtidsmöjligheterna i Logicas EMO: en liten dator som fungerar som ett elektroniskt diagnosverktyg för olika funktioner i bilar. Den är exempel på en typ av kommunikation som växer lavinartat, den mellan maskiner: M2M (machine-to-machine). Telekomföretaget Ericsson spår att det finns 50 miljarder uppkopplade M2M-enheter år 2020. – M2M ger upphov till helt nya affärsmodeller och lösningar, säger Richard Gustavsson, utvecklingskonsult på Logica. LOGICAS EMO ÄR ett exempel. Den används redan nu för att ändra trafikbeteenden, som att lära yrkesförare att köra mer miljövänligt. Den lilla datorn har detaljkoll på körteknik och utsläppshistorik. Pilotprojekt har genomförts med till exempel franska posten. Om du har en stor fordonsflotta

finns mycket pengar och miljö att spara på en sparsam körteknik. EMO kan till exempel också kopplas till gps-system och hålla reda på var och vilka tider en person kör sin bil. Försäkringsbolag har visat intresse för detta. – Om du har för vana att köra på mindre trafikerade och säkra vägar kan det i framtiden påverka priset på din bilförsäkring: säkrare förare kan få betala mindre. Det blir en helt ny betalmodell, säger Richard Gustavsson. EMO KAN ALLTSÅ se hur miljövänligt du kör, hur riskbenägen du är och hur bilen mår. Säg att den registrerar ett glapp i bromssystemet. Därifrån är steget inte långt till att den talar om för föraren att det är läge för service. Men inte nog med det: i en framtid kan den ringa upp verkstadens dator, stämma av verkstadstider mot förarens digitala kalender och ta fram några förslag för ett verkstadsbesök. Du behöver bara klicka ok på en tid som passar.

INBLICK 2–11

| 23


KOMMUNIKATION

Skandia når kunderna på rätt sätt Att kommunicera med 1,6 miljoner kunder kräver en avancerad distributionskedja. Skandia tog hjälp av Logica för att centralisera informationsflödet. TEXT: MALIN LARSHAMMAR FOTO: CONNY FRIDH/JOHNÉR

FAKTUROR, MARKNADSBREV OCH informationsmaterial – det är mängder av informationsmaterial som bank- och försäkringsbolaget Skandia skickar ut till privatpersoner, företagskunder och leverantörer. Och det gäller att allt hamnar rätt. – Det är viktigt för oss att nå ut till våra kunder på deras villkor, säger Magnus Forsman, verksamhetsområdesansvarig på Skandia Tidigare kommunicerade Skandia med sina kunder genom printade brevförsändelser och elektroniska utskick. Problemet med den elektroniska kommunikationen var att den sköttes via olika system som inte kunde konsolideras. – Vi blev väldigt begränsade eftersom det inte gick att utveckla den elektroniska informationen så som vi önskade. För att få en bättre kontroll över informationsflödet och slå samman all utdatahantering beslutade sig därför Skandia för att ta hjälp av en extern leverantör. Valet föll på Logica och ett avtal slöts 2009. – Vi ville effektivisera processerna och i större utsträckning använda oss av elektroniska utskick, till exempel e-fakturor. Vi vet att allt fler kunder vill få information från oss digitalt – och då måste vi lyssna till dem. IDAG HAR LOGICA centraliserat hanteringen av Skandias externa kund- och leverantörskommunikation. Logica tar ett helhetsansvar för flödet av fakturor, marknadsbrev och annan extern kommunikation. – Ännu är inte allt digitaliserat, och kommer inte heller bli, men vi är en god bit på väg. Vi har börjat med e-fakturor och kan redan nu se resultat. Första månaden anmälde sig 2 500 kunder till e-faktura, berättar Magnus Forsman. Målet nu är att få alla privatavier att gå via e-faktura innan årsskiftet. – Ju fler som använder sig av e-faktura desto bättre är det. Det blir mindre printat material vilket både leder till kostnadsbesparingar och mindre miljöbelastning. Det är härligt att vårt miljöarbete går hand i hand med besparingar, säger Magnus Forsman.


KRÖNIKA Olof Röhlander

Träna din mentala styrka

ÖDMJUK OCH SJÄLVSÄKER kan ses som varandras

motsatser och det är därför jag försöker hitta rätt kombination av dessa två komponenter. Jag vill vara ödmjuk inför min publik och det jag talar om, det vill säga: jag är där för deras skull och är inte bättre än någon annan bara för att jag står på scenen. Samtidigt vill jag utstråla självsäkerhet som visar att jag vet vad jag pratar om och tror på mig själv och är trygg där framme. Glimten är en påminnelse om att ha roligt och vara rolig, ha glada ögon och ha distans till mig själv och ämnet. Hittar jag den balansen mellan ödmjuk och självsäker och har glimten i ögat brukar det oftast gå bra och bli som jag tänkt mig. Då har jag intalat mig att jag oftare lyser upp rummet när jag kommer – och inte när jag går. NÄR JAG JOBBAR med människor försöker jag ofta

hjälpa dem hitta just deras nyckelord, ord som skapar rätt anspänningsnivå och fokus. En bordtennisspelare jag jobbade med ville vara lugn och snabb. Lugn inombords men snabb i tanke och i fötterna. Det är inte sällan som man väljer två ytterligheter och på så vis hittar rätt nivå. En it-chef gillade uttrycket ”tänd – men inte spänd”. Det symboliserade precis det han ville känna innan han gick in på ledningsgruppsmötet. En del verkar dock ha helt motsatta ord i huvudet,

FOTO: JESPER ANHEDE

I MÅNGA ÅR HAR JAG jobbat som personlig coach åt idrottare, arbetssökande, anställda och ledare. En egenskap som allt fler eftersöker är förmågan att vara mentalt stark även när det är mycket att göra och därmed kunna hantera snabba förändringar. Det handlar både om situationer på jobbet och i livet i stort. Du har nytta av mental styrketräning när bilen går sönder på väg till jobbet och du behöver den när du ska hålla ditt livs viktigaste föredrag eller är i slutskedet av ett projekt och vet att det är nu eller aldrig. I de allra flesta situationer har du en möjlighet till mental styrketräning – men hur gör man? Det finns ett enkelt knep som jag själv ofta kör med. När jag är ute och föreläser har jag tränat in tre nyckelord som jag har i bakhuvudet för att försöka ha rätt anspänningsnivå och rätt mental inställning när jag ställer mig framför åhörarna. De orden är ödmjuk, självsäker och glimten.

Jag har tränat in tre nyckelord som jag har i bakhuvudet när jag ställer mig framför åhörarna.

TUMMEN UPP Alla bra gratis-Appar Gör livet både roligare, intressantare och enklare. Exempelvis appen TED där man får gratis 20-minutersföredrag från hela världen.

TUMMEN NED Ordet ”måste” Många politiker verkar ha fått dille på detta ord, som oftare sänker motivationen än höjer den. Vi måste nästan ingenting, vi vill desto mer.

som fokuserar mer på det man inte vill ha, sen undrar de varför det inte blev som de tänkt sig. Fast det var ju just det som det blev, kan man säga. VILKA ÄR DINA nyckelord? Försök att hitta de nyckelord som behövs för olika situationer och ha dem sedan med dig in i mötet, inför ett föredrag eller när barnen kivas. Ta också reda på vad de orden betyder för dig så att det är dina ord och att de automatiskt länkas till rätt innebörd. Det här kommer att hjälpa dig utan att du behöver tänka på en massa saker samtidigt. Ett, två eller max tre ord räcker långt. Vänta inte till sen, utan sätt igång direkt, det tar inte mer än en minut. Hitta dem, träna in dem i bakhuvudet och så har du ett mantra för att vara bäst när det gäller. Vad skulle inte det vara värt för dig? Varmt lycka till! OLOF RÖHLANDER MENTAL TRÄNARE

INBLICK 2–11

| 25


SMART IT

01

GRÖNA LÖSNINGAR Smarta reseplanerare, intelligenta laddstationer och roliga elmätare. Logica har under lång tid utvecklat it-lösningar med fokus på hållbarhet och miljö. Här är ett axplock av lösningar från hela Europa.

02

DRYGT 5 MILJONER bilar per år tillverkas i Fords fabriker runt om i världen. Bilföretaget, som finns på 200 marknader, har under de senaste åren gått i frontlinjen när det gäller att utveckla klimatsmarta bilar. Men Ford har även genomfört ett målmedvetet arbete för att minska utsläppen från sina anläggningar: under perioden 2000–2010 sjönk koldioxidutsläppen med 49 procent. En viktig bricka i Fords klimatarbete är Logicas lösning Emissionslogic. De successivt höjda kraven på rapportering kring koldioxid ställer nya krav på energiintensiva företag. Genom Emissionslogic har Ford centraliserat utsläppsmätningen inom hela koncernen med en lösning som är kompatibel med de legala utsläppssystemen. På så sätt har koncernen både gjort stora tidsvinster – och kapat onödiga kostnader.

Ökenrally med miljöprofil

EN MILJÖVÄNLIG RALLYTÄVLING låter som en paradox. Men faktum är att det årliga afrikanska rallyt Aicha des Gazelles i alla fall dragit sitt strå för att förbättra klimatstatistiken. Den spektakulära tävlingen – 250 mil i Marockos ökensand – är speciell av flera anledningar, till exempel att den enbart är öppen för kvinnor. Under 2011 års tävling blev tävlingsbilarna utrustade med Logicas lösning EMO, som ger realtidsuppdateringar över koldioxidutsläppen från bilen. Det betyder att föraren direkt kan

03

påverka sin körning i mer miljövänlig riktning. Totalt ledde Logicas EMO-lösning till 12 procents mindre utsläpp i rallyt: en miljövänlig körstil premierades nämligen också i resultatlistorna. Men EMO är självklart ett verktyg som kan användas av alla bilförare – både privat och på jobbet – för att reducera bränsleanvändningen. Bland Logicas kunder finns bland annat ett större europeiskt postföretag som kapat bränslekostnaderna med nästan 10 procent tack vare EMO.

Snabbare färdvägar i Helsingfors

FOTO: KARIN SMEDS/FOLIO

I AUGUSTINUMRET AV det internationella prestigemagasinet Monocle utnämndes Helsingfors till världens bästa stad att leva i. En del i detta – utöver att det är en vacker och ren stad – spelar den välutbyggda kollektivtrafiken: bussar, tunnelbana och de gröna spårvagnarna. För att underlätta för resenärerna införde Helsingforsregionens Trafik (HRT) 2007 en digital reseplanerare med hjälp av Logica. Verktyget räknar ut

26 |

Minskade utsläpp i bilfabriken

INBLICK 2–11

de snabbaste och mest miljövänliga sätten att resa mellan två adresser, inklusive byten mellan olika trafikslag. Även gångvägar ingår. Varje föreslagen rutt ger en koldioxidindikator som visar utsläppen för resan och vad motsvarande utsläpp med en bildfärd skulle innebära. – Logicas konsulter har verkligen varit dedikerade i detta uppdrag: genuint engagerade och en utpräglad vilja att tänka nytt, säger Jari Honkonen, projektledare på HRT.


04

05

Bättre koll på energianvändningen

VARFÖR SKA DET vara så svårt – och tråkigt – att räkna ut sin energianvändning? Tillsammans med Logica tog Växjö Energi fram programmet Energikollen 2007. Genom Energikollen kan kunderna lätt se sin energianvändning dag för dag, timme för timme – både när det gäller vatten värme och el. Och för att göra det mer roligt kopplade Växjö Energi in även tävlingsfunktion för att sporra kunderna: här kan kunderna tävla mot grannar och vänner i kommunen för att se vem som kan spara mest. De som vann tävlingarna kapade upp till 30 procent av sin energianvändning, visar de uppföljningar som gjorts:

06

– Vi jobbar intensivt med hållbarhetsfrågor, och Energikollen är en viktig del av detta. Genom Energikollen kan vi hjälpa våra kunder att påverka och reducera sin energianvändning, säger Ann-Marie Ståhlberg, vd på Växjö Energi. Nu har ytterligare fyra svenska energibolag implementerat verktyget, och totalt 600 000 kunder har idag tillgång till Energikollen (som för övrigt vann det europeiska energipriset European Utility Awards 2007 i kategorin Customers Excellence). Energikollen har väckt ett stort intresse i flera länder, och Logica arbetar nu i ett projekt för att ta detta program vidare till den globala marknaden.

Smarta elnät i London

LONDON HAR KRAFTFULLA klimatmål – fram till 2025 ska koldioxidutsläppen minska med 60 procent. Detta ska ske genom en rad kraftfulla åtgärder, till exempel energieffektiviseringar och ny förnybar energiproduktion. En viktig del i satsningen handlar om att utveckla så kallade smarta elnät: mer flexibla elnät där konsumenterna själva kan styra användningen när efterfrågan på el är låg, till exempel på natten. Därigenom används elen mer effektivt och förbrukningen blir jämnare och billigare. Det är kraftbolaget UK Powers som driver utvecklingen tillsammans med en rad andra aktörer. Bland dessa finns Logica som står för bland annat smartaelmätare och kommunikationsutrustning i projektet. – Nu kan vi starta utvecklingen av ett elnät som kommer att klara de krav som ställs 2020, säger Basil Scarsella, chief executive på UK Power Networks.

10 000 laddstationer i Nederländerna

TYSTA, ENERGIEFFEKTIVA och miljövänliga. Framtidens bilar kommer i allt större utsträckning drivas av elmotorer. Men att bygga ut den nödvändiga infrastrukturen för detta är en omfattande, komplex process. Ett av de länder som ligger i framkant är Nederländerna där 10 000 laddstationer installerats runt om i landet. Det är en sammanslutning av landets ledande elnätsbolag, e-laad.nl, som står bakom satsningen. Men hur ska debitering och kontroll gå till när flera bolag samsas om stationerna? I Nederländerna har Logica utvecklat en samordnad lösning som gör att elbilskunder kan tanka på alla stationer oavsett betalkort. All relevant mät- och betalningslogistik skickas till de olika aktörerna: elbolag, tredjepartsaktörer och kunder. – Vi har liknande utmaningar i Sverige, och vi kommer att kunna bygga vidare på erfarenheterna från Nederländerna, konstaterar Martin Högenberg, som ansvarar för Sustainabilityfrågor på Logica Sverige.

I se märk ptember u s av Do ammade pps Lo wJ bility ones Sus gica ta Inde x för inaleda sin nd inom e positio n hållb arhe t.

INBLICK 2–11

| 27


NOTISER It-trender

It-driften outsourcas oftast TIDNINGEN CIO SWEDEN har kartlagt outsorcingläget i 105 svenska företag och organisationer. Två tredjedelar hade outsourcat någon del av it-verksamheten, varav itdriften låg i topp. 1. IT-DRIFT

75 %

2. HELPDESK

54 %

3. SYSTEMUTVECKLING

46 %

4. HELA PROCESSER (BPO)

11 %

5. ANNAT

19 %

KÄLLA: SOURCINGTRENDER 2011

30 miljarder

SÅ MÅNGA FACEBOOKMEDDELANDEN PRODUCERAS VARJE MÅNAD.

QLIKVIEW + LOGICA

Skapar flexibla BI-lösningar Snabba analyser och enkla användargränssnitt. Med QlikView kan Business Intelligence-lösningarna göras mer flexibla. Sedan i våras är QlikTech, det svenska företaget bakom produkten, global samarbetspartner med Logica. SYFTET MED BUINESS Intelligence (bi) sammanfattas ofta med frasen: rätt information med rätt kvalitet till rätt person. Med snabba analyser, omedelbar insyn och ett enkelt användargränssnitt har bi-lösningen blivit ett allt vanligare verktyg i verksamheten hos företag och organisationer – ofta utan att it-avdelningen varit inblandad. – QlikView är inte ett klassiskt bi-verktyg. Vi erbjuder användaren en helt ny nivå av analys och insyn. Användarna kan enkelt söka och få omedelbara resultat. Sedan kan de visualisera resultaten i diagram, tabeller eller interaktiv grafik, säger Mats Ferm, vd för de nordiska säljbolagen på QlikTech, företaget bakom produkten.

– Man kan säga att QlikTech och Logica har haft sina styrkor på var sin sida av samma mynt. Så när vi nu ingått ett samarbete har vi fått ett nytt verktyg i bi-verktygslådan. Nu kommer vi kunna skapa bi-lösningar som stödjer både it- och verksamhetsbehoven på ett helt nytt sätt, där QlikView är en viktig komponent, säger Jonas Linders. ÄVEN QLIKTECH HOPPAS nu kunna nå ut till stora

globala kunder med hjälp av Logica. – Vi hoppas att vi tillsammans med Logica nu kan nå ut till kunder vi annars inte skulle ha nått. Samarbetet är en riktig win-win-situation, säger Mats Ferm. MALIN LARSHAMMAR

Molnlabbet står redo NU BLIR DET lättare att utveckla storskaliga tjänster i molnet. I början av september invigdes en av världens mest avancerade testmiljöer i Karlskrona. Bakom molnlabbet står bland annat Logica som har byggt plattformen för labbmiljön. Logica använder labbet för flera kunders räkning och hjälper dem att komma igång med olika molnlösningar.

28 |

INBLICK 2–11

SEDAN TIDIGT 2000-TAL har QlikTech och Logica

haft ett samarbete som i februari utökades till att bli globalt partnerskap. Ett av syftena är att kunna erbjuda stora globala kunder en komplett bi-lösning. – bi har historiskt sett varit starkt på informationsintegration och datakvalitet. Däremot har verksamheten ibland upplevt att det har tagit för lång tid att få fram rapporter och analyser, säger Jonas Linders, affärsutvecklingsansvarig på Logica. En av QlikViews stora styrkor ligger i förmågan att visualisera information på ett enkelt och tydligt sätt. Att QlikView ofta har köpts in av affärssidan istället för it-sidan har ibland setts med skeptiska ögon ifrån it-avdelningen.

Brett nätverk av BI-lösningar INOM LOGICA ARBETAR över 2 500 konsulter med Buisness Intelligence-lösningar, varav cirka 170 personer som har fokus på QlikView. Logicas QlikView-experter hålls samman i en global community för att resurserna ska kunna användas effektivt oavsett geografisk placering. Logica samarbetar även med en rad andra BI-leverantörer, till exempel IBM, SAS, Oracle, Microsoft och SAP, i sitt globala nätverk.


ÅSIKTEN

Anders + Maria = vanligaste it-cheferna FOTO:

NÄSTAN 80 PROCENT av alla it-chefer är män, visar CIO Swedens undersökning bland 170 cio:er. Kanske inte så oväntat. Men vilka är då de vanligaste namnen i it-kretsar. Jo, tidningen har kommit fram till följande: bland männen är Anders vanligast medan Maria ligger i topp bland it-kvinnorna.

SCANP IX

Maria

Anders

Dolda arbetssätt kan styra it-systemen STORA SATSNINGAR PÅ it-baserade informationssystem kan leda till paradoxala och negativa konsekvenser. Därför gäller det att göra förarbetet rätt, visar en ny avhandling från Umeå universitet. Det är forskaren Henrik Wimelius som har kartlagt en större organisation inom hälsooch sjukvården som infört ett ECM-system. Följden av systembytet blev att flera överlappande och till viss del inkompatibla system tilläts samexistera.

Organisatoriska spänningar är en del av förklaringen bakom dilemmat. Krav och behov som står i konflikt med varandra måste lyftas fram innan systemen införs, slår Henrik Wimelius fast. – Tänk igenom hur arbetet fungerar i praktiken. Ofta finns mer eller mindre dolda arbetssätt som är viktiga att ta hänsyn till, säger Henrik Wimelius i ett pressmeddelande från Umeå universitet.

Internet tar steget in i hjärnan INTERNET KAN BLI en sömlös del av våra hjärnor. Den häpnadsväckande slutsatsen slår forskaren Michael Chorost fast i sin bok ”World Wide Mind”. Chorost – som för övrigt blev döv 2001 men genom en elektrisk hörprotes återfick hörseln – ger flera exempel. Bland annat ett där en kvinna i St Louis fick elektroder opererade över talcentret och kunde flytta datamusen enbart genom att tänka på hur hon ville förflytta den. I ett annat experiment, vid Brown University, kunde forskarna få en paralyserad kvinna att röra en musmarkör med tanken genom att operera in en så kallad BCI, brain computer interface. Och i Southampton har en grupp forskare fått två personer att kommunicera med varandra B2B, brain-to-brain, om än i primitiv form, skriver tidningen n New York Review of Bookss (11/2011), där även Chorosts bok recenseras.

Ingen blir lycklig av 537 nya funktioner LIDER DU AV Featuritis? Featuritis kännetecknas av trötthet, huvudvärk, yrsel, känslor av hopplöshet och irritation, ibland tillsammans med musarm, axelvärk och/eller värk i ena handen. Symptomen orsakas av apparater, system och tjänster vars gränssnitt mot användaren – ofta men inte alltid skärmbaserade – är så fulla med alternativ, ofta kryptiskt namngivna, att användaren inte vet vad han eller hon förväntas göra. Featuritis har funnits länge men uppstod tidigare huvudsakligen vid kontakt med mikrovågsugnar och mobiltelefoner. Under de senaste tio åren har dock olika datorbaserade system såsom system för tidrapportering, utläggshantering, inköp, fakturahantering med flera övertagit rollen. I den privata sfären är det också vanligt att tjänster för hantering av bankärenden, pensionssparande och tv:n framkallar symptomen. Ibland används Featuritis felaktigt för att beskriva orsaken snarare än själva sjukdomen. TROTS ATT DE faktorer som framkallar Featuritis är väl kända drivs fortfarande många tillverkare av en övertro på att adderandet av ännu en funktion, hur perifer den än kan tyckas vara, ökar produktens attraktionskraft bland köparna. Ju fler funktioner, desto större lycka? Nej. Ingen blir lyckligare av 537 nya funktioner, inte ens en bilägare. Tvärtom, när man står där och tittar på alla knappar och menyval och undrar hur sjutton man ska göra för att justera bilden på tv:n eller rapportera ett utlägg blir man irriterad på att något som borde vara lätt kan vara så svårt. DE SOM FÖRSTÅTT detta får ofta utstå spott och spe för att deras prylar är ”för enkla”. Ipod är ett typiskt exempel – tydlig kanalstrategi med lyssna som Ipodens huvuduppgift och all övrig hantering hänvisad till datorn. Rätt sak på rätt plats. Och användarna gillar det, det tar bort smärtan av att tvingas läsa en tjock maskinöversatt manual innan du kan använda din pryl. Inte komplex nog? Tack för det, då går den att använda! Eller tillhör du dem som tycker att man ska kunna använda mikrovågsugnen som telefon?

PELLA BERGQVIST

Senior User Experience Architect

INBLICK 2–11

| 29


EXPERTIS Datahallar All information i datahallen kan köras parallellt i två system – i en annan datahall, som ligger inom tre mil från lokalen. Detta kallas synkron spegling.

Ett antal kameror filmar allt som sker i lokalen. Ytterst få människor vistas i lokalen, all verksamhet övervakas från centralt håll.

En genomsnittlig datahall är knappt 1 000 m2 och drar upp till 5 000 W per m2. All el är certifierad från vind- eller vattenkraft.

Basen för alla it-tjänster Datahallarna utgör hjärtat i Logicas verksamhet och är själva basen för de flesta outsourcade it-tjänster. Men hur fungerar en datahall bakom det anonyma skalet? TEXT: JOHAN WICKSTRÖM GRAFIK: TOMAS ÖHRLING

STERILA LOKALER MED serverrack i rader och en

lite kylig atmosfär. På ytan ser datahallarna ut ungefär ut som för 20 år sedan – bortsett från att det numera är fler Windowsservrar än stordatorer. – På ytan har de inte förändrats så mycket under de år jag har jobbat. Men kapaciteten har mångdubblats tack vare virtualisering, och därmed ökar effektbehovet. För 20 år sedan drog datahallen 300 watt per kvadratmeter – idag drar den upp till 5 000 watt per kvadratmeter, säger Stefan Flodin, chef för Logicas svenska datahallar. Den tekniska utvecklingen under senare år har gått rasande fort, och allt fler företag och organisationer har insett fördelarna med att outsourca

30 |

INBLICK 2–11

till exempel it-drift, lagring eller hela verksamhetssystem. Och idag är det enklare – och mer kostnadseffektivt – än någonsin att köpa it-kapacitet och it-funktioner ”över disk”.

från varandra). Försvinner informationen i den ena datahallen så finns exakt samma information alltså lagrad i den andra hallen. ETT ANNAT HOT är plötsliga strömavbrott:

EN FÖRUTSÄTTNING FÖR denna utveckling är de

allt mer avancerade datahallarna – it-leverantörens hjärtverksamhet skulle man kunna säga. Logica har 58 datahallar globalt, varav 8 i Sverige. Säkerhetsrutinerna kring datahallarna är givetvis minutiösa. Kunderna kan välja säkerhetsnivå, men många kunder med affärskritiska system har valt synkron spegling: all information körs då i två parallella system i olika datahallar (som ligger inom ett par mil

– Om strömmen försvinner har vi en ups, ett batteri som sätter igång och tar över driften – tills vår dieselgenerator sätter igång efter cirka 30 sekunder. Det är sällan några människor som vistas i lokalerna. Det mesta sköts centralt, förklarar Stefan Flodin: – Vi är oerhört restriktiva med vilka som får gå in i datahallarna. Egentligen är det bara de ett fåtal plattformstekniker som har tillträde.


Om det börjar brinna sprutar gas ut i lokalen som tar bort allt syre och därigenom släcker branden.

Kylaggregat som använder utomhusluft håller temperaturen i lokalerna på i snitt 25 grader.

Om det blir strömavbrott startar ett UPS, ett slags batteri, på en gång…

…medan dieselmotorerna startar upp och dess generatorer tar över strömförsörjningen under strömavbrottet. Dieselmotorerna testas regelbundet.

Varje datarack (0,8 x 1,5 meter) innehåller 60 st fysiska servrar, merparten Windows/ Linux. De fysiska servrarna har en livslängd på mellan tre och fem år.

Den faktiska kapaciteten i ett datarack motsvarar 400–500 fysiska servrar tack vare virtualisering, det vill säga att låta en server köra många operativsystem samtidigt.

INBLICK 2–11

| 31


LOGICA Software

SYSTEMSKIFTE I HÄRJEDALEN Att gå över till ett helt nytt verksamhetsstöd kan betyda stora omställningar. Därför måste det få ta tid. Det menar Örjan Svensson på Härjedalens kommun som nyligen infört Treserva. Örjan Svensson.

TRESERVA

– 2008 BESTÄMDE vi oss för att det

TRESERVA FÖR IFO infördes i oktober 2009 med driftstart i februari 2010. Enligt Örjan Svensson gick implementeringen bra, men han menar att det självklart var en viss invänjningsprocess att gå från ett system till ett annat. För att personalen skulle få bästa möjliga förutsättningar så genomfördes ett flertal utbildningsinsatser. – Först fick vi förslaget att endast ett fåtal personer skulle få gå pilotutbildningen för att de sedan skulle lära ut systemet till sina kollegor. Men vi kände att det bästa vore om alla användare fick samma utbildning av Logica. Vår personal kommer aldrig bli lika bra på att lära ut systemet som konsulterna är. Därför valde vi att lägga till extra utbildningstillfällen, berättar Örjan Svensson.

INBLICK 2–11

ANTAL INVÅNARE: 10 420. ANTAL ANSTÄLLDA: Cirka 1 200. ANTAL TRESERVAANVÄNDARE: Cirka 100 idag, när omvårdnadspersonalen ska in i systemet tillkommer ytterligare 300–400 personer.

TEXT: MALIN LARSHAMMAR FOTO: INGA BJÖRK

var dags att byta ut vårt gamla systemstöd Sofia som vi haft sedan wm-datas tid. Vi behövde ett mer flexibelt system och hade hört mycket gott om Treserva, berättar Örjan Svensson, systemförvaltare på Härjedalens kommun som har varit projektledare när kommunen har implementerat it-stödet Treserva. Treserva är ett heltäckande it-stöd för all omsorgsverksamhet inom kommunen. I systemet dokumenteras bland annat viktig journalföring, nya ärenden och information om kunder och patienter. I juni 2008 slöt Härjedalens kommun ett avtal med Logica och projektet drog igång. Först skulle Treserva för individ- och familjeomsorg, ifo, implementeras, medan övriga moduler skulle införas längre fram i tiden. – Just då tyckte jag att det var frustrerande att inte allt kunde implementeras samtidigt. Vi tyckte att slutmålet, 2011, kändes alldeles för långt fram i tiden. Men nu i efterhand är jag glad att vi lyssnade på konsulterna som tyckte att vi skulle ta tid på oss.

32 |

Härjedalens kommun

Efter införandet av ifo drogs ett implementeringsprojekt för Treserva för äldreomsorg, funktionshinder och hälso- och sjukvård igång under våren 2010. Ett år senare var det dags för driftstart och idag är alla modulerna igång. – Det har fungerat bra och användarna verkar nöjda tycker jag. Det är en omställning för framför allt sköterskorna som måste lära sig ett helt nytt sätt att dokumentera på. Men trots det tycker de att det är spännande och ser positivt på det hela. För att lyckas bra med övergången från det gamla systemet har Härjedalens kommun haft ett antal verksamhetskonsulter från Logica vid sin sida. – Konsulterna som följt oss längst projektets gång har varit klippor. Vi har haft ständigt kontakt och det känns konstigt att de kommer försvinna nu när vi går i skarp drift, säger Örjan Svensson. SAMTIDIGT ÄR HAN glad över att få komma igång på riktigt. –Treserva gör det möjligt för oss att plocka fram statistik, det är användarvänligt och rapportverktyget är en stor fördel jämfört med det förra systemet Sofia. Trots att Treserva nu är implementerat kommer det gamla systemet ändå finnas kvar vid sidan av. – Fast det handlar mest om att vi inte kan föra över all information eftersom systemen använder sig av olika dokumentationstyper. Så Sofia blir kvar som ett arkiv kan man säga, förklarar Örjan Svensson. Till andra kommuner som är på väg att gå över till Treserva vill han ge ett råd. – Låt det ta sin tid och stressa inte. Se till att informera användarna ordentligt så ingen kommer efter. Så här i efterhand är jag glad att vi inte införde alla moduler på en gång. Läs mer på www.logica.se

Sveg är centralorten i Härjedalens kommun – som är en av Sveriges största kommuner till ytan.


Gävle Energi blev pilotkunder för Logicas utilitylösning Ett sammanhållet, integrerat system för utilitybranschen. Gävle Energi är först ut att använda Logicas Business for Utilities (BFU). ENERGI- OCH utilitybranschen är i ständig förändring. Ökad konkurrens, höga råvarupriser, och avregleringar är bara några av de utmaningar som ställer krav på verksamheten. Gävle Energi strävar efter att ständigt kunna erbjuda sina kunder kostnadseffektiva och miljövänliga produkter och energitjänster. För att lättare kunna hantera förändringar i till exempel avtal, prislistor och produktutbud bestämde sig därför Gävle Energi för att uppdatera sitt verksamhetsstöd Kaskad till ett modernare system. – Vi behövde ett system som kunde tillgodose våra behov och erbjuda en mer sammanhållande struktur, berättar Håkan Sälg, it-strateg på Gävle Energi.

BFU

HÖSTEN 2009 BJÖD Gävle Energi därför in ett antal företag som fick visa upp sina lösningar. Efter att ha utvärderat flera alternativ föll valet på Logicas nya affärssystem Business For Utilities, BFU, som är en vidareutveckling av de äldre systemen Kaskad och Lettera. BFU är framtaget för just energi- och utilitybranschen och täcker upp hela affärskedjan – från produktutveckling och offerter till avtal och debitering. – BFU kändes modernt med integrerade miljöer och en sammanhållen helhetsbild.

Dock var systemet fortfarande i sin linda och Gävle Energi fick därför möjligheten att bli pilotkunder. – Att få vara med från början är mycket positivt. Användarna får förutsättningar att lära sig BFU från grunden och vi får tid att anpassa oss efter det nya sättet att arbeta, säger Håkan Sälg.

BFU:s struktur liknar verkligheten. HAN MENAR ATT det självklart är en omställning att börja använda ett nytt system men tror att BFU kommer förenkla vardagen för användarna. – BFU:s struktur liknar verkligheten. Systemet är logiskt och gränssnittet är modernt. Hittills har tolv utbildningar hållits i BFU och användarna är enligt Håkan Sälg nöjda. – Planen är att börja köra fullskaliga tester under hösten och vår förhoppning är att testerna ska gå så pass bra att vi kan köra skarpt direkt efter nyår. MALIN LARSHAMMAR

Kommuner kan avropa e-tjänster via Treserva NU FINNS DET MÖJLIGHET för landets samtliga kommuner att avropa Treserva inklusive e-tjänster. Genom Kammarkollegiets ramavtal för e-förvaltningstjänster slipper kommunerna att göra formella upphandlingar – och undviker även att investera fast sig i ny teknik.

I Treservapaketet ingår: • Treserva med de moduler som kunden efterfrågar • API:er för aktuella tjänster, vilket knyter ihop e-tjänst och Treserva • Generell plattform för e-tjänster som även kan användas för att också processa e-tjänster inom andra områden, vilket ger kommunen möjlighet att hålla samman e-tjänsterna för kommuninvånarna • Drift av såväl Treserva som e-tjänsteplattform.

INBLICK 2–11

| 33


LOGICA Nyheter

LOGICA ANORDNADE FYRA SEMINARIER

NYA SAMARBETEN

Heta debatter i Almedalen

ETT AV SEMINARIERNA handlade om att ”Locka fram den gröna medborgaren”. – I framtiden borde spisen säga till när elpriset är lågt, sa Vattenfalls energirådgivare Lars Ejeklint som satt i panelen. Lars Ejeklint berättade om den stora utmaning vi alla står inför: att sänka koldioxidutsläppen från 7 ton koldioxid per person och år till 1 ton (vilket motsvarar 15 kilometers bilkörning per dag!)

FOTO: REGION GOTLAND

HUR SKAPAR MAN ett vårdflöde som stöttar patienten på bästa sätt? Vilka områden inom vården passar bäst för outsourcing? Och hur skapas den hållbara staden med hjälp av intelligenta transportlösningar? Det var några av kärnfrågorna när Logica bjöd in till seminariedebatter under Almedalsveckan i början av juli. Det var fullpackat med folk under denna 43:e upplaga av politikerveckan – runt 14 000 besökare plus drygt 500 journalister mötte upp på seminarierna i parken. Och de hetaste ämnena bland de dryga 1 400 evenemangen var klimat/miljö följt av vård och omsorg, enligt den officiella uppföljningen. Logica var väl positionerat och höll i fyra egna seminarier, samtliga med fokus på vård, hälsa och hållbarhet/miljö. Totalt kom 200 personer till Logicas seminarier. – Vi ser Almedalen som en otroligt viktig arena där vi träffar och samtalar med de politiker och tjänstemän som styr våra kunders verksamhet, säger Fredrik Ahlstedt, chef för offentlig sektor på Logica.

14 000 besökare kom till Visby för att lyssna på debatterna.

Ett sätt att minska utsläppen är förstås att börja köra elbil. Under Almedalsveckan visade organisationen sust (Sustainable Innovation i Sverige) – en organisation där bland annat Logica är medlem – upp en laddstolpe med smarta betallösningar: man scannar in en tagg på stolpen med sin mobil, och betalningen är avklarad. Ännu ett exempel på hur it kan göra livet lite mer enkelt och effektivt. Kolla Logicas film om hållbarhetslösningar från Almedalen på Youtube – sök på Logica + Almedalen.

Collectum förlänger avtalet med Logica COLLECTUM, SOM ADMINISTRERAR tjänstepensionen ITP för 1,8 miljoner privatanställda tjänstemän, förlänger och fördjupar sitt samarbete med Logica. I det nya avtalet får Logica helhetsansvaret för Collectums it-drift fram till 2015. – För oss är det viktigt med en kostnadseffektiv och stabil infrastruktur som tydligt kan stödja vår verksamhet. Och vi tycker att Logica är rätt leverantör för detta, säger Lennart Johansson, it-chef på Collectum.

Pensionsmyndigheten lägger it-drift hos Logica PENSIONSMYNDIGHETEN avvecklar sina egna datacenter i Stockholm och Söderhamn och lägger it-drift och lagring hos Logica. – Vi behöver en ny modern infrastruktur och öka säkerheten i vår it-drift, säger Peder Sjölander, chef på it-avdelningen på Pensionsmyndigheten. Det femåriga avtalet innebär att Logica levererar serverhårdvara och lagringsutrustning. Inledningsvis handlar det om 240 TB lagringsutrymme och 200 servrar fördelade på två datacenter.

HALLÅ DÄR MAGNUS GUTKE SOM VARVAR KARRIÄREN MELLAN KONSERTGITARRIST – OCH VALUE PROPOSITION OWNER PÅ LOGICA. Hinner du spela något nu? – Jo, då. Jag har planerat en turné i höst till Malta, Tyskland och England. Jag får ta lite tjänstledigt då.

Hur började gitarrkarriären? – På musikskolan i Åmål, men läraren sände mig vidare för lektioner på Musikhögskolan i Arvika när jag gick i högstadiet. Efter gymnasiet valde jag mellan

34 |

INBLICK 1–11

Chalmers, programmeringsjobb i Frankrike eller fortsatta studier på Musikhögskolan – och det blev det sistnämnda alternativet. Sedan studerade jag på Ecole Normale de Musique i Paris i tre år – spelade 6–10 timmar per dag.

Du har turnerat en hel del? – Ja, det har blivit på många ställen runt om i världen. Men alltför många

undervisningsuppdrag på olika orter var en av anledningarna till att jag började på Logica (tidigare WM-data) 2000.

Och var kommer it in i bilden? – Jag har alltid varit intresserad av matte och läste högskolematte på gymnasiet. Och så programmerade jag på fritiden, vid sidan av gitarrspelet.


Fullt ös i Trädgår’n MOLNTJÄNSTER, SOCIALA MEDIER och framtidens arbetsplats. Det var några av ämnena under Logicadagen i Göteborg den 16 juni. Ett par hundra kunder hade slutit upp för att ta del av den fullmatade seminarieeftermiddagen där Logicas konsulter bjöd på sina expertinsikter om ”verksamhetsnära it”. Dagens avslutades traditionsenligt med After Work på Trädgår´n där tjejgruppen Fröken Signe skötte underhållningen.

KALENDARIUM IBM Smarter Business 19 oktober, Stockholm Logica deltar som partner på IBM:s event Smarter Business.

Round Table Liquidity & Risk 19 oktober, Stockholm Logica anordnar en rundabordsdiskussion för kunder inom den finansiella sektorn. Ett par hundra kunder kom till After Work i Trädgår’n.

Raindance användarmöte 18–19 oktober 2011 Användarmöte för Logicas Raindancekunder.

Smartare körning med EMO

Logica får pris för innovation EN MOBILAPP SOM kan rädda liv genom att läsa av vilka sjukvårdskunniga personer som finns i närheten av en olycka. Med den sinnrika appen, Logica I can help, fick Logica priset Alliance Partner of the Year – Innovation vid det årliga evenemanget Microsoft Partner Awards i juli. Logica erövrade ytterligare två utmärkelser på galan i Los Angeles: Windows Azure Platform SI Partner of the Year samt Microsoft Dynamics Outstanding Reseller of the Year. Vinnarna valdes ut bland över 3 000 bidrag från drygt 100 länder.

NU LANSERAS EMO i Sverige, Logicas lösning som mäter koldioxidutsläpp och bränsleförbrukning hos fordon. EMO är en plug in-enhet som sätts i fordonet för att ta upp information om förarens inbromsningar, acceleration, hastighet och tomgångskörning. Informationen överförs sedan trådlöst och säkert för analys och rapportering. EMO kan bidra till en minskning av miljöpåverkan och bränslekostnader med upp till 15 procent, enligt Logicas interna tester. EMO stöder de flesta personbilsmodeller, lastbilar och bussar.

600Minutes, CFO 20 oktober, Stockholm Tvärindustriell sammankomst för ekonomiska beslutsfattare, där Logica är med som sponsor.

LIS användarträff 20 oktober, Göteborg Användarträff för Logicas kunder som använder ärendehanteringssystemet LIS.

Stora Lönepriset 9 november, Stockholm Logica är en av sponsorerna till Tidningen Personalaktuellts pris ”Stora Lönepriset”

Logicas framtidsseminarier 10 november, Malmö Logica anordnar en halvdagskonferens med fokus på framtida trender.

DI Cash & Treasury 17 november, Stockholm Logica deltar på Dagens Industris konferens för finanschefer i Norden.

Mötesplats Utilities 21–22 november, Stockholm Användarträff för Logicas utilitykunder.

Green IT Summit 22–23 november, Västerås Logica deltar i konferensen Green IT Summit som anordnas av Västerås stad.

CIO Business Value Hur har karriären varit på Logica? – Jag började som java- och flashprogrammerare men har gått vidare till att bli projektledare, team leader och numera även value proposition owner. Idag ansvarar jag för en del inom web content manage-ment.

Och gitarrspelandet – har du någon nytta av det i jobbet? – Ja, rent socialt är det bra. En del kunder känner till det och det är ju ett lätt ämne att prata om. Men jag tar inte med gitarren till kontoret – en avvikande luftfuktighet och temperatur är inte bra för instrumentet.

Hur trivs du på Logica? – Jättebra, det har varit kul att göra en sådan förflyttning och utvecklas inom olika roller.

24 november, Stockholm IDG:s event CIO Business Value riktar sig till CIO:er i större företag och organisationer.

Informationssäkerhet 30 november, Stockholm Logica medverkar som platinumpartner på Management Events konferens.

Innovation och produktutveckling

D Lyssna på Magnus Gutke på www.gutke.com

12 december, Stockholm Management Events konferens där Logica deltar som sponsor.

INBLICK 2–11

| 35


PORTO BETALT B AVS: LOGICA INBLICK, 131 85 STOCKHOLM

FOTO: FOT OTO OT OTO O: RO R ROBBAN BBAN BBA BA AN A AN AND ANDERSSON ND DERSS ER RS ON / XP / S SC SCANPIX AN ANP NP PI PIX

10 SNABBA PÅ 5 RÖDA

MARIKA CARLSSON Komiker Vintern är fullbokad för ståuppkomikern Marika Carlsson. Hon fortsätter turnera med ”En negers uppväxt”– som framförs både på svenska och kroppsspråk. Hur har responsen varit på En negers uppväxt? – Jättebra! De som sett föreställningen blir väldigt berörda av blandningen mellan humor och allvar. Titeln blev JO-anmäld – vad säger du om diskussionerna kring namnet? – Det är bara bra att det blir diskussioner. Det är livsfarligt att lägga locket på för att man inte vågar prata om känsliga ord. Är internet ett bra forum för att våga diskutera fördomar och rasism? – Nej, i de sammanhangen är internet skit. Folk öser ur sig fräckheter och kränkningar som de aldrig skulle våga säga öppet. Jag tycker att det är bra att svenska nättidningar börjat ifrågasätta självklarheten i att vara anonym. Varifrån hämtar du inspiration? – Från själva livet – när jag reser, träffar människor och följer nyhetsflödet. Finns det något du tycker att man inte bör skämta om? – Nej, men vissa ämnen kräver att man verkligen vässar pennan i förväg, som man kan säga om man är i min ålder. Anpassar du din repertoar efter ort? – Ja, det är ingen idé att skämta om människor som bor söder om söder när man är i Malmö. Jag försöker hänga med i de lokala referenserna. Hur slår du ihjäl tiden när du är ute och reser? – För mig är restid oftast arbetstid, så jag förbereder mig för det jag ska göra när jag kommer fram. Vilket var ditt allra första jobb? – Det var i en strandkiosk när jag var 12 år och var på semester med mina föräldrar. Jag var så uttråkad att jag gick till kiosken och frågade om jag fick jobba där. Jag fick betalt i godis och ett par kronor. I dag undervisar du också i kroppsspråk. Vem har nytta av det? – Alla som jobbar med en annan människa, precis som man har nytta av svenska språket till vardags. Jag har själv blivit bra på att läsa av humör hos folk, och har jättestor nytta av mitt eget kroppsspråk på scenen. Vad har du själv gått för utbildningar? – Den senaste var på Dramatiska Institutet, men innan dess har jag avhoppade teologistudier i bagaget. Jag tänkte bli religionslärare, men teatern var roligare. MARIA LUNDMARK

NAMN: Marika Carlsson. ÅLDER: 38. BOR: I Stockholm sedan två år. FAVORITPRYL: ”Min Iphone, den kan jag inte leva utan. Jag sköter bloggen, hemsidan och allt genom den. Usch vad hemskt om jag skulle tappa den.”

Inblick nr2 2011  

Logicas kundtidning, utgåva nummer 2, 2011

Advertisement