Rijk Willemse

Rijk Willemse

Netherlands

Informatie en beleid toegankelijk maken

* Als adviseur veelvuldig betrokken bij projecten waarbij complexe informatie toegankelijk gemaakt moet worden, mede met inzet van sociale media.
* Sparringpartner voor beleidsmakers en bestuurders, veelal bij de start van gecompliceerde projecten op het gebied van ruimtelijke ordening en overheidscommunicatie.
* Trainer voor medewerkers, leidinggevenden en bestuurders.
* Gespecialiseerd in het bouwen van netwerken rond culturele en beleidsmatige thema's.

Zie: www.laverbe.nl

www.rijkwillemse.nl/