The "Rijk Willemse" user's logo

Rijk Willemse

Informatie en beleid toegankelijk maken * Als adviseur veelvuldig betrokken bij projecten waarbij complexe informatie toegankelijk gemaakt moet worden, mede met inzet van sociale media. * Sparringpartner voor beleidsmakers en bestuurders, veelal bij de start van gecompliceerde projecten op het gebied van ruimtelijke ordening en overheidscommunicatie. * Trainer voor medewerkers, leidinggevenden en bestuurders. * Gespecialiseerd in het bouwen van netwerken rond culturele en beleidsmatige thema's. Zie: www.laverbe.nl

Publications