uk 30 - 22 april 2010 | jaargang39

Page 1

w w w.universiteitskrant.nl

Tennis is bijzaak 2  Bah! Afvalstoffenheffing 10 & 11 Daily Bread imponeert 13  Volcanic disruption 20

30

o n a f h a n k e l i j k w e e k b l a d v o o r d e r i j k s u n i v e r s i t e i t g r o n i n g e n n 2 2 A P RIL 2 0 1 0 n JAARGANG 3 9 In dit nummer

Dit is ’m Het zoeken naar een nieuwe rector magnificus voor de RUG is voltooid. Ruim een week geleden is decaan economie en bedrijfskunde Elmer Sterken “ééndrachtig” voorgedragen voor de opvolging van Frans Zwarts.

En de winnaar is...

4 & 5

RUG-juriste overleden Avril McDonald, sinds mei vorig jaar als Rosalind Franklin Fellow werkzaam bij de rechtenfaculteit van de RUG, is vorige week woensdag dood in haar appartement in Groningen aangetroffen. Dinsdag kwam zij niet opdagen bij een college. Volgens een woordvoerder van de faculteit is er autopsie verricht op het lichaam, en gaat de politie uit van een natuurlijke doodsoorzaak. Woensdag is er een openbare herdenkingsbijeenkomst in de Senaatszaal van het Academiegebouw.

Wubbo Ockels prijs voor RUG-onderzoekers Anne de Boer en Erik Frij­ link van de afdeling farmaceutische technologie van de RUG hebben gisteren de Wubbo Ockelsprijs van de stad Groningen ontvangen. Ze kregen de prijs van 10.000 euro voor de ontwikkeling van de Novolizer, een apparaatje waarmee astmaen COPD-patiënten geneesmiddelen kunnen inhaleren. >

19

Foto Elmer Spaargaren

De Juridische Faculteitsvereniging JFV ging al twee keer aan de haal met de UK Almanak Award. En twee jaar geleden won Albertus de wisselbeker en een fust bier. En dit jaar? Wint Vindicat na vier keer nét achter het net gevist te hebben? Of heeft de Gouden Plaque van tandheelkunde hen toch nog verslagen? 25 almanakken bereikten de UK-burelen. Zevenduizend bedrukte pagina’s die samen 35 kilo wogen. En waaruit de deskundig jury een terechte winnaar koos. Wie dat is? Kijk snel verder... >

Dit melden bronnen in de top van de universiteit. De keuze voor Sterken is opmerkelijk, omdat hij tot half maart nog voorzitter was van de commissie die op zoek ging naar een nieuwe rector magnificus. Een zoektocht die nodig was nadat deze winter duidelijk werd dat de decanen geen derde ter-

mijn voor de huidige rector Frans Zwarts wensten. Decaan Geurt Henk van Kooten van de Faculteit Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap volgde Sterken in de zoekcommissie op. Hij bevestigt dat er op 13 en 14 april een kandidaat “ééndrachtig” door de decanen is voorgedra-

gen bij het universiteitsbestuur. Over de identiteit van die kandidaat laat Van Kooten zich overigens niet uit. De procedure is nog niet afgerond. Er volgen nog gesprekken met de voorzitter van de Raad van Toezicht, die voltallige Raad en u-raad voordat de benoeming wordt bekrachtigd.

Wel bevestigt Van Kooten dat er met vier kandidaten is gesproken. Onder hen was één vrouw. Elmer Sterken is monetair econoom en in 1961 geboren in Apeldoorn. In 1983 studeerde hij cum laude af aan de RUG. Ook promoveerde hij in Groningen. [ jan blaauw ]

Albertiaan in brand gestoken Een student accountancy ligt met ernstige brandwonden in het Martiniziekenhuis na een ontgroeningsritueel in Giethoorn. Zijn ouders hebben aangifte gedaan wegens zware mishandeling. De politie in Groningen onderzoekt het incident nadat de ouders van de student vrijdag 16 april aangifte deden op het hoofdbureau aan de Rademarkt. De zoon zelf vond volgens de politie aangifte niet nodig, maar legde wel een verklaring af. Op 9 april vond op een eilandje nabij Giethoorn een ontgroening plaats van het dispuut Caius van studentenvereniging Albertus Magnus. De 21-jarige student trok een Sinterklaaspak aan en vroeg één van de andere studenten dat in brand te steken. Dit gebeurde nadat

er olie op was gegooid. “Toen ontstond er een vuurbol waarna de jongen in het water sprong”, zegt politiewoordvoerder Paul Heidanus. Pas veertig uur later werd medische hulp ingeschakeld, eerst werd de ontgroening voltooid. De politie neemt de zaak ernstig op en wil een “signaal” afgeven dat dit gedrag onacceptabel is. De UK vroeg de ouders een toelichting op de aangifte maar die wilden ze niet geven. Het Openbaar Ministerie kon woensdag nog niet zeggen of na de aangifte overgegaan wordt tot strafrechtelijke vervolging. Volgende week is er een gesprek tussen Albertus en de ACI, die toezicht houdt op de introductietijden aan universiteit en Hanzehogeschool. Voorzitter Kallenberg is hetzelfde weekend op de hoogte ge-

steld door Albertus. “Absurd. Het is absurd. Hoe krijg je het in je hoofd om iemand in een Sinterklaaspak met olie te overgieten en in brand te steken? Volkomen absurd”, luidt zijn eerste reactie. Kallenberg benadrukt dat ook dispuutsontgroeningen en hospiteergelegenheden vallen onder de verantwoordelijkheid van de vereniging. “Het valt zeker ook onder de zaken waar wij met de ACI toezicht op willen houden.” Het RUG-bestuur wacht de rapportage van de ACI af. Wel stelt rector magnificus Frans Zwarts dat de activiteiten van disputen zich voor een groot deel aan het zicht van universiteit en zelfs verenigingen zelf onttrekken. “Daar zit een dilemma. Kijk wat we aan draaiboeken hebben voor de introductieperiode voor eerstejaars. Maar dit is allemaal dispuutswerk, dat ligt bui-

ten het bereik van onze blik.” Bestuurslid Van Os van de Hanzehogeschool reageert geschrokken op het nieuws. Ze vindt dat meer grip nodig is op de bezigheden van disputen. De houding van de studenten verbijstert haar. “Er zal best eens een incident gebeuren, maar je wéét toch wat kan en waar het opZie ook pag. 3 > houdt?”

Ingezonden mededeling

Informatiemarkt Universitaire Minoren 2010-2011 In het ACADEMIEGEBOUW 23 april van 11.00 tot 13.00 uur Zie ook pagina 17 voor meer informatie


2 DEZE WEEK

UK 30 - 22 APRIL 2010

ACLO Groningen > 20/04/2010 14:30 > NSK Tennis

Het gaat niet om tennis hier Dinsdag begon op het Sportcentrum het NSK tennis, georganiseerd door Albertus-tennisclub TAM. Maar eigenlijk gaat niet om het tennis. ‘Dat is leuk om erbij te doen.’ Door Lieke van den Krommenacker

“Het is een keuze om niet te slapen”, lacht student Roeland Menger (21), terwijl hij over het zonnige, maar frisse tennisterrein op Zernike loopt. Tennisvereniging Albertus Magnus (TAM) organiseert er dit jaar de Nederlandse Studenten Kampioenschappen tennis. Als eerstejaars Albertiaan, tweedejaars lid van TAM en een van de zeven studenten uit de NSK commissie Insomnia, neemt Roeland dit jaar de pr – oftwel de PeeAar – op zich. Als grootste en hoogst spelende studententennisvereniging van Nederland, viel TAM dit jaar de eer te beurt het jaarlijkse toernooi op poten te zetten. Roeland: “Het is nu extra leuk om te zien wat we hebben neergezet, zeker als het straks echt druk wordt.” Al vanaf september waren hij en zijn zes commissiegenoten bezig met een promotietour door het hele land, het zoeken naar sponsoren en het bezoeken van zoveel mogelijk andere toernooien. “Het is niet erg als je brak op het veld staat”, verklaart Roeland het slapeloosheidthema en in feite de kerngedachte van het toernooi, waaraan 220 studenten meedoen. Om het tennis gaat het niet, tijdens dit vierdaagse, feestelijke evenement. “Dat is leuk om erbij te doen.” Als het aan Roeland ligt, komen de zwembroeken en teenslippers

Rosa

zo snel mogelijk uit de tas en het La Trappe witbier in even rap tempo in de hand. “Dan moet de zon wel gaan schijnen.” Op de rug van zijn grijze capuchontrui kijkt een blauw gezichtje vermoeid de wereld in. “Dat is ons logo. Het mannetje slaapt niet, maar is daar eigenlijk wel blij mee.” De provisorische camping die de komende dagen op de stukken gras rond de tennisvelden zal opdoemen om zestig ‘externe’ deelnemers te huisvesten, is nog vrijwel leeg. Een eenzaam tentje achter het afzetlint dient alleen als noodplan. “Voor als het echt niet meer gaat.” Nu is het nog rustig. De voorrondes zijn net begonnen en worden grotendeels gespeeld tussen Groningse leden, vertelt Roeland. De externe deelnemers uit Tilburg, Enschede, Utrecht, Delft en Amsterdam arriveren woensdag. Op veld drie belooft het spannend te worden, bij de mixed dubbel. TAM’mers Niels Hinderks en Raissa Timmerman gaan de strijd aan met TAM’mer Lotte Munting en Sebastiaan Kleijpoel. Een select groepje toeschouwers kijkt toe. Ook Roeland heeft zich met een TAM-genoot op de grond gevlijd en zijn cola verruild voor bier. In het begin van de tweede set heeft Niels een dipje. Hij moppert op zichzelf, na een gemiste volley. “Jij bent zo’n zoutzak, eerlijk waar.” En ietsje later: “Je lijkt Oscar wel, man!” Oscar, die aan de kant zit, glimlacht flauwtjes. Hij heeft eerder op de dag een van zijn twee gespeelde partijen verloren. En werd donderdag op het veld gepasseerd door een vrouwelijke opponente. “Dat is echt kut.”

Foto Elmer Spaargaren Niels en Raissa maken het laatste punt: ze winnen met 6-4 en 6-3. Even lijkt het dan toch om het ten-

Ramsey spreekt

Ze is de vrouw van mijn dromen. Ik zocht stad en land af naar haar. Ik rook aan meisjes, proefde meisjes, maar het beklijfde nooit. Ik schreef Rosa: “Ik ben zelden zo verliefd geweest.” Ik weet nu dat ik bedoelde dat ik nog nooit zo verliefd was. Voor haar was het minder, zij was het meest. Op de een of andere manier raakte ze me op een plaats die niemand in mij zag. We begrepen elkaar, want we zijn immers klonen. “Ik heb geen zin in zonder jou want met jou is het helder”, dat zeiden we. We noemden het geen relatie, het was sensatie zoeken. En superverkering. Ze gaf me inspiratie en we wilden een boek maken. We werden knetter knetter knijtergek en bouwden Rome in één dag. Tot mijn telefoon ging en ze me zei: “Dit gaat niet goed.” Ik was gebroken, in de rouw. Maar ik dacht ik drink een liter bier en het is klaar. Ik vind wel een ander gat om te vullen toch? Ik houd van meisjes, ze zijn zoet.

Dus ik zag een leuke meid aan de bar staan en nam haar mee naar mijn huis. In het bed waar zij nog had gelegen ging ik eroverheen. Patsboem klaar toch. We evenaarden ons niet, want de waarheid is hard. Een seconde na de afleidingsmanouvre hoorde ik Rosa galmen in mijn hoofd. “Ik kan er niet meer tegen.” Terug bij af. Ik voel weer hoe wij elke nacht sloopten, tot er niks meer van de dag overbleef. Hoe ik alleen maar aan haar kon denken en voelde dat zij mijn geen seconde losliet. Hoe wij het deden, de bank voor het raam, tegen de kast, ja zelfs in het stadhuis heeft ze mijn lul in haar handen gehad. Het was een win win win situatie. Ze deed het licht voor mij aan op de rommelige zolder in mijn hoofd. Wat ik daar zag was te veel. Ik kon verliefje er niet bij hebben. Maar nog steeds hoor ik haar echo: “Tot ooit, veel plezier met de rest van je leven.”

Rosa Timmer, vierdejaars taalwetenschap

nis te gaan op het NSK. Heel even. Want op de achtergrond motiveert Roeland zijn vriend om te scoren

op een heel ander veld. “Dude, probeer die chick nou te regelen, dat is fucking mooi.”

Colofon Redactie-adres: Oude Kijk in ’t Jatstraat 28, Postbus 80, 9700 AB Groningen. Telefoon: 050-3636700; Telefax: 050-3636698; E-mail: uk@rug.nl; Internet: www.universiteitskrant.nl

Kernredactie: Hanneke Boonstra (hoofdredacteur) 3636697, Jan Blaauw (nieuwscoördinatie) 3636696, Christien Boomsma (eindredacteur) 3637802, René Fransen (wetenschap) 3636695, René Lapoutre (opmaak) 3636693, Ernst Arbouw (International Page) 3636130. Overige redactieleden: Wouter Beetsma, Nicole Besselink, Hinke Hamer, Peter Keizer, Lieke van den Krommenacker, Teodor Lazarov, Janita Naaijer, Tjerk Notten, Elisabeth Oosterling, Stijn Roelofs, Diane Romashuk, Filmo Verhagen, Dorien Vrieling. Columnisten: Ana van Es, Rosa Timmer, Gerrit Breeuwsma. Medewerkers: Bart Breman, Michel Dijkstra, Hans Miedema, Marcel Wichgers.

Foto’s: Reyer Boxem, Jeroen van Kooten, Liz Main, Elmer Spaargaren. Tekeningen: Bert Cornelius, Paul de Vreede, Eric van der Wal, Kees Willemen Uitgave: Stichting Universiteitsblad Oplage: 19.000 exemplaren Persbureau: de UK werkt samen met andere universiteitsbladen in het Hoger Onderwijs Persbureau (HOP) Advertenties: Bureau Van Vliet bv, Postbus 20, 2040 AA Zandvoort, tel. 023-5714745, telefax 0235717680 RUG-advertenties, mededelingen en Ukaatjes: Heiny de Ruiter (3636699) Abonnementen: € 30 per jaar, (intern tarief € 20). Adreswijzigingen: schriftelijk aan de administratie van de uk. Adreswijzigingen RUGpersoneel: doorgeven aan betreffende afdeling Personeel & Organisatie. ©UK. Auteursrecht voorbehouden. Het is verboden zonder toestemming van de hoofdredacteur artikelen geheel of gedeeltelijk over te nemen.


N I E U W S 3

UK 30 - 22 APRIL 2010

Albertus vraagt leden te zwijgen Albertus Magnus is andermaal het middelpunt van aandacht en kritiek nadat een aspirantdispuutslid zich in brand liet steken bij een ontgroening. De vereniging reageert zowel open als gesloten. Eenmaal op de hoogte van het incident met de student − lid van jaarclub Spiritus − informeerde het bestuur van Albertus Magnus de universiteit en de toezichthoudende commissie ACI. Nadat via de politie de zaak bekend werd, volgde een persverklaring waarin Albertus benadrukt inmiddels te hebben opgetreden tegen het herendispuut O.P.G.H.D. Caivs. Het dispuut

is een jaar geschorst, waarvan een half jaar voorwaardelijk. Maar wat betekent die sanctie? “Het betekent dat ze niet in dispuutsverband naar binnen mogen”, zegt vicevoorzitter Anne-Marie Noten van Albertus. Als dispuut mogen ze niet meedoen aan activiteiten. Ook het vieren van hun tussenlustrum gaat niet door. “Ze zullen nauw worden gevolgd in de kandidatentijd volgend jaar. Als ze dit weigeren dan wordt de schorsing verlengd. Nog een incident en de erkenning wordt stopgezet, oftewel dan houden ze op te bestaan”, aldus Noten. Albertus noemt het voorval “absurd” en stelt dat de vereniging het

niet had kunnen voorkomen. Toch wordt er opgetreden. Noten: “We waarderen dit soort grappen niet. Het is aan de politie om schuld te bewijzen en de schuldigen aan te wijzen, dat is niet onze taak, maar op dit moment willen we even helemaal niets van de groep weten.” Zodra het nieuws werd opgepikt door de media, haalde de vereniging het interne forum van het internet af. Het bestuur vroeg de leden te zwijgen, wanneer zij zouden worden benaderd door journalisten. Een deel van de leden is het niet eens met die aanpak, blijkt uit navraag door de UK. Zij zouden liever meer openheid zien. Van alcoholgebruik was volgens

Noten geen sprake. Maar een aantal leden twijfelt hier openlijk aan. De politie wil alcoholgebruik pas uitsluiten als het onderzoek is afgerond. Albertus kwam in het recente verleden vaker in het nieuws met incidenten die gerelateerd zijn aan ontgroeningen. Ruim twee jaar geleden bleken studenten bij de ontgroening voor het dispuut Fluïdum levende goudvissen te moeten doorslikken. Twee jaar daarvoor raakte een aspirant-lid van de kroegcommissie in coma na het drinken van zes liter water. [ jan blaauw, nicole besselink, ernst arbouw, diane ­romashuk

]

Toptraject hbo’ers geschrapt De Faculteit Economie en Bedrijfskunde (FEB) wil het 30 ec schakelprogramma voor excellente hbo’ers schrappen. De rendementen zijn te laag, meent het bestuur. Jaarlijks volgen ongeveer twintig hbo-studenten van de drie noordelijke hogescholen een programma van 30 ec bij economie en bedrijfskunde. Ronden ze dat succesvol af, dan krijgen ze direct toegang tot de master. Minder dan de helft maakt het programma echter af. Decaan Elmer Sterken noemde het “energieverspilling”. “Ik vermoed dat het komt doordat de hbo’ers gelijk in het diepe worden gegooid”, zegt coördinator Willem Lanting van de premasterprogramma’s. “Ook is er weinig begeleiding en is het maar de vraag of nominaal studeren een goed criterium is voor excellentie.” Studentenfractie SFEB is het niet eens met de maatregel. Raadslid John Roo stroomde zelf door via het 30 EC-traject. “Omdat ik een jaar minder kwijt ben, doe ik nu een tweede master en volg ik vakken bij psychologie en sociologie.” De lage slagingspercentages kun je ondervangen door betere selectie, meent de SFEB. Maar het bestuur zei het college van bestuur al te hebben geadviseerd te stoppen. De studentenfractie hoopt de u-raad nu te overtuigen van het nut van het programma. [ NICOLE BESSELINK ]

Persprijzen voor Rosa en Rob Zijlstra De Groninger Persprijs gaat dit jaar naar rechtbankverslaggever Rob Zijlstra. UK-columniste Rosa Timmer kreeg een prijs als aanstormend journalistiek talent. Zijlstra maakt een weblog over strafzaken in de Groningse rechtbank en is misdaadverslaggever bij het Dagblad van het Noorden. Studente taalwetenschappen Rosa Timmer schrijft sinds september 2007 een wekelijkse column voor de UK. Sinds kort schrijft ze ook columns in het Dagblad van het Noorden. Vorig jaar won ze het Hendrik de Vries stipendium met het plan om een novelle te schrijven over studenten die zonder diploma de universiteit verlaten. [ jan blaauw ]

Flipperaars gappen laptops Drie studentenhuizen kregen zaterdag bezoek van inbrekers die via de zogeheten flippermethode binnenkwamen. Vijf laptops werden gestolen. De inbraken gebeurden in studentenpanden aan de Zoutstraat, de Nieuweweg en de Multatulistraat. De voordeuren zaten niet op het nachtslot toen de bewoners van in ieder geval twee huizen ’s middags de stad in waren gegaan.

Studentenproject politie scoort Student@lert, de nieuwe emailservice van de politie in Groningen naar studenten heeft in een paar dagen tijd al bijna tweeduizend abonnees opgeleverd. De politie in Groningen wil hiermee studenten attenderen op verlichtingscontroles of het actief zijn van een aanrander in een deel van de stad. In de eerste mail herhaalde de politie haar aanbieding van gratis licenties voor registratie van laptops – software die de politie kan helpen bij het terugvinden van een gestolen laptop. Binnen enkele uren kwamen meer dan tweehonderd aanvragen binnen.

Bof in Groningen

Foto Jan Blaauw

Als pas getrouwd man haalt Brandsma de tekst van zijn oratie tevoorschijn

D-Day voor Brandsma Dinsdagmiddag, kwart voor vier. De Aula van het Academiegebouw zit dan al vol met gasten voor de oratie van de hoogleraar die nu nog uiterst kalm in de binnentuin van het Mepschengasthuis in de Oude Kijk in ’t Jatstraat staat. Ook al is hij de opvolger van Jan Lokin, rechtshistoricus Frits Brandsma weet dat de allerbelangrijkste gebeurtenis van die dag er al op zit: hij is zojuist gehuwd voor kerk en staat met Jeannette Brandsma-Smit, promovenda bij, jawel, rechtsgeschiedenis. Een ceremonie in het Stadhuis en een protestantse inzegening in de

Doopsgezinde Kerk zijn dan al achter de rug. En wat doet men in het laatste half uur voor een oratie? “Anders ga je nog even naar het instituut om wat te herschrijven”, oppert zijn kersverse vrouw. Brandsma overweegt de gedachte een seconde en vouwt de tekst dan gedecideerd weer op. Het is goed zo. De doorbrekende zon plus de vredige setting – Smit woonde twee jaar in dit gasthuis – verleidt het bruidspaar tot een kus of twee. Waarna de hoogleraar zelf de sleep van zijn bruid hooghoudt en het paar koers zet naar meer academische zaken. [ jan blaauw ]

Nadat eind vorige maand in Leiden en Delft de bof uitbrak onder studenten, hebben ook in de provincie Groningen tenminste drie studenten de ziekte gekregen. Dit bevestigt arts infectieziekten Bert Wolters van de GGD in Groningen. Ook in steden als Amsterdam en Utrecht zijn meer meldingen binnengekomen. De GGD Groningen roept huisartsen op laboratoriumonderzoek te doen bij studenten met klachten, om zeker te kunnen vaststellen dat het om de bof gaat.

Inspectie ongerust over studieuitval De studieuitval is nog altijd veel te hoog, vindt de Onderwijsinspectie. Instellingen moeten nog meer doen om studenten aan een opleiding te laten beginnen die bij ze past. Van de universitaire studenten haalt zestig procent na zes jaar een diploma in het hoger onderwijs. Van de voltijdse hbo-studenten haalde 54 procent na vijf jaar een diploma. De uitval na twee jaar was 22 procent in het hbo en dertien procent in het wo. [hop]

Ramadan wil méér dan een brug slaan

Stormloop op psychologie

Tariq Ramadan en Ian Buruma debatteerden 14 april in een volgepakte Aula van het Academiegebouw over politiek en identiteit.

De Faculteit van Gedrags- en M a at sc h appijweten sc h ap pen hoeft zich geen zorgen te maken of de dit jaar ingestelde fixus van 750 plaatsen wel wordt gehaald. Op dit moment zijn er al meer dan achthonderd vooraanmeldingen binnen. De verhoudingen zijn echter anders dan gedacht. Er meldden zich nog maar zo’n 250 Nederlandse studenten, tegen 550 studenten uit het buitenland. Dat betekent dat Nederlandse studenten die nog een plaatsje willen, zich snel moeten inschrijven. Wie zich na 15 mei meldt, vist achter het net.

Menig bezoeker van het debat van Studium Generale en de Faculteit Wijsbegeerte wilde de filosoof wel eens zien die door de Erasmus Universiteit te Rotterdam is ontslagen wegens zijn nevenwerk voor Iran. Ramadan beloonde die nieuwsgierigheid met een betoog waarvoor hij zijn aantekeningen amper nodig had. Hij profileerde zich als meer dan een bruggenbouwer tussen de islamitische en de westerse, Europese wereld. “Bij een brug

zijn er twee oevers, ik wil een gemeenschappelijke ruimte scheppen waarin iedereen met elkaar kan leven.” Maar valt er wel te sleutelen aan het gevoel van identiteit? Het is een grote vraag in een tijd waarin veel Europeanen zich niet meer goed thuis voelen in eigen land. Ramadan wees erop dat zich rond immigratie en integratie historische processen voltrekken die meer tijd vergen dan de aanloop naar de eerstvolgende verkiezingen. “Het gaat ook al veel beter dan dertig jaar geleden. Ik merk dat het denken van immigranten niet stilstaat.” De in Friesland geboren Ian Buruma geldt als een belangrijk inter-

nationaal expert in het denken over de relaties tussen culturen. Hij ziet trouw aan de rule of law als het belangrijkste uitgangspunt voor een politieke identiteit. “Dit omdat traditionele bronnen als een gezamenlijk geloof in historische mythes niet meer voldoende zijn.” Hij is pessimistischer dan Ramadan vanwege de bereidheid tot geweld van bijvoorbeeld jongeren die niet in het grote plaatje passen. En wat betreft de actualiteit had Buruma nog een voorspelling. “Kijk, Geert Wilders gaat Nederland echt niet overnemen, maar het gevaar is wel dat grote partijen naar rechts opschuiven uit angst dat ze stemmen verliezen.” [ jan blaauw ]


4 ALMANAK AWARD 2010 s ’ a n i g a 7000 p

r e i p a p 35 kilo

UK 30 - 22 APRIL 2010

één winnaar...

25 almanakken

Verzin eens een thema Met zijn zessen om de tafel. Hapje en drankje erbij. En maar hopen dat er inspiratie komt. De wildste onderwerpen komen voorbij. “Laten we water nemen!” oppert de een enthousiast. “Nee ik weet wat leuks! Bomen!” roept een ander. Maar ja, hoe moeten die thema’s in godsnaam worden uitgewerkt? Iedereen zeiknat op de foto? Of laten we het bestuur dit jaar, in pak uiteraard, uit een boom springen in plaats van dat ze met zijn allen staan te springen voor de Hofvijver? En dan kies je voor de veilige optie: Film. Super afgezaagd maar lekker veilig. Dit is ongeveer hoe wij, als jury, denken dat het creatieve proces verloopt. Bij gebrek aan iets beters kiezen de almanakcommissies massaal voor het thema film. Niet alleen Albertus deed dit jaar dat zwaktebod, maar ook de Gereformeerde Studentenvereniging GSV en de Navigators. Gelukkig waren er ook almanakken met andere thema’s die ook nog eens consequent werden doorgevoerd. Die van Gyas was volledig groen dit jaar. “Iets té groen”, vond onze vormgever. En de Juridische Faculteitsvereniging JFV koos voor ‘dromen’ en liet dat op elke pagina terugkomen door wolkjes in de zijlijn en het uiterst handige redactionele onderzoek naar bedden.

|  ac h t e r g r o n d   |  Vier keer was Vindicat kanshebber voor de UK Almanak Award. Vier keer viste het corps achter het net. Maar dit jaar stak de topzware almanak met kop en schouders boven de overige inzendingen uit. Vindicat: gefeliciteerd! Vindicat! De knalrode, glimmende, licht plakkende almanak die er op het eerste gezicht eenvoudig uitziet, bevat de prachtigste foto’s in mooie kleuren. Geen enkele foto komt twee keer voor, wat gezien het enorme aantal opmerke-

lijk is. Het thema ‘Rythm’ is leuk en goed doorgevoerd. Ieder hoofdstuk begint met een passende muziekquote. Ook de leden worden op een originele manier gequoot, hun uitspraken staan op cassettebandjes. En dan zijn er nog de stijlvolle naaktfoto´s van de sportverenigingen. Kortom: een kleurrijke en mooie almanak. Gouden Plaque, de almanak van de studievereniging van tandheelkunde die dus net geen gouden plak wint, komt op een goede tweede plek. Met een leuk dubbelzinnig thema over de gouden plak

in de sport, maar natuurlijk ook de tandplak. De jury heeft vooral waardering voor het feit dat er bij iedere activiteit foto’s staan. Puntje van kritiek is dat er erg veel wit op de pagina’s staat en alles zo wel erg degelijk over komt. Wel hebben de tandheelkundigen de zwaarste almanak en dat nog wel voor een studievereniging! Terechte nummer drie is de almanak van SGOR. Het ontbreekt wat aan lijvigheid, maar het thema – bedrijfsgeheim − spat er vanaf. Zeer toepasselijk voor de studentenvereniging van onderneming

en recht. De almanak werd geleverd in een dossiermap getiteld Top Secret. Interviews en redactionele stukken in het jaarboek gaan over (bedrijfs)geheimen en elke pagina is vormgegeven als een ‘mollenboekje’. Minpuntje is het ontbreken van een groot deel van de ledenfoto’s, die werden vervangen door burka’s.

Eervolle vermeldingen Naast de winnaars waren er natuurlijk ook nog opvallend creatieve almanakken, die daarvoor een

De Top Vijf 1. Vindicat 2. Tandheelkunde 3. SGOR 4. Vevonos 5. De Golfbreker

Voorbeeld van een geslaagd thema en de alleszeggende foto: T.M.F.V. Archigenes (tandheelkunde) met Gouden Plaque Extreem is het thema van Studiosi Mobilae (bewegingswetenschappen). De almanakcommissie zet meteen de toon op het schutblad

Over de jury De jury voor de UK Almanak Award 2010 bestond dit jaar uit UK-vormgever René Lapoutre en studentredacteuren Filmo Verhagen en Stijn Roelofs. Aan hun de moeilijk klus om een winnaar te kiezen uit 25 totaal verschillende almanakken. Waar letten ze op? Originaliteit, vormgeving, thema, afwerking... Maar vooral: het totaalgevoel van de almanak.


A L M A N A K A W A R D 2 0 1 0 5

UK 30 - 22 APRIL 2010

Vindicat !!! eervolle vermelding verdienen. De Golfbreker werd gesponsord door de feestwinkel. De advertentie was een spread waarop leden feestartikelen showen met de prijzen erbij. Zo weet je meteen hoe het er uit ziet op een feest. Clio had als thema ‘chaos’ en dat kan ook worden veroorzaakt door rare wetten. Wij, als jury, weten nu dat we geen inbrekers mogen opsluiten op de wc, want dat beneemt hen de bewegingsvrijheid. In Denemarken is het verboden je auto te starten als er iemand onder ligt. De roze almanak van Vevonos

(studievereniging notarieel recht) verdient ook een eervolle vermelding voor het matchen van mensen. Joost en Ronald van de ISP commissie passen voor 76 procent bij elkaar. Erg leuk! Het roept bij een van de juryleden mooie herinneringen op. “Dit deed ik ook altijd op de basisschool!”

Grootste teleurstelling Grootste teleurstelling was Albertus. Met het beschikbare budget en de tijd had de commissie toch wat meer dan dit onsamenhangen-

de boekwerk verwacht. Mogelijk zijn de makers van dit jaaroverzicht kleurenblind, of ze vinden de jurken van Sugar Lee Hooper (god hebbe haar ziel) het toppunt van haute couture, maar afgezien van de leuke ideeën, mislukt deze almanak vooral op design. Ook hebben ze, in tegenstelling tot Vindicat, de foto’s van leden niet compleet. Jammer. Ons advies: ga uit van je thema, zorg dat het leesbaar blijft en ga dan kijken hoe je je pagina’s ontwerpt. Een afgang voor een voormalige winnaar van de Award.

Eyecatcher is het thema van de almanak van de EBF (facultieitsvereniging economie & bedrijfskunde). De commissie presenteert zich overeenkomstig...

De pagina’s van het jaaroverzicht van winnaar Vindicat zijn een lust voor het oog

Superjaq Van fotootjes voor het smoelenboek tot de blote billen van de verenigingshuizen, het is een klus op zich om alle copy op tijd binnen te hebben. Gyas besteedt in een stripje op grappige wijze aandacht aan dit probleem. Commissielid Jaqueline jaagt in een ultieme poging als Superjaq op de bijdrage van ouderejaarscompetitieploeg Cervisia Rex. Zelfs een hinderlaag vanuit een kliko levert nog geen stukje op. Roeier Dirty Eric verzet zich tot het uiterste: “Als je mn tekst wilt, kakjaq, moet je me eerst verslaan!” In de daaropvolgende knokpartij triomfeert Superjaq en redt aldus de almanak.

In Beeld is het thema van Albertus dit jaar. En dus vinden we een verslag van de IT in stripvorm.

Smoel! |  v o r m g e v i n g   |  Niet zo gemakkelijk om een mooi vormgegeven almanak neer te zetten. Al helemaal niet als de verenigingshuizen dapper proberen je in verlegenheid te brengen. Door René Lapoutre Wij hebben een almanak dus wij bestaan! Natuurlijk, altijd handig zo’n naslagwerk vol adressen en telefoonnummers en presentaties van clubs en subs. Maar het is toch vooral een pièce d’existance. En dat moet er goed uitzien en mag vaak ook wel wat kosten. Voor wie dat laatste een probleem is kan ook via de copyshop een bescheiden, in zwarte toner op wit papier uitgevoerd, kleinood afgeleverd worden. De STUFF-almanak is zo’n zwartwit almanak, hoewel gevat in een fullcolour kaft. Helaas is er hier op nog iets bezuinigd: op de resolutie van sommige foto’s. Storend, vooral als die foto de achtergrond vormt van een hele reeks pagina’s. Jammer van het werk als het eindresultaat onnodig pijn aan de ogen doet. Winnaar Vindicat heeft een megabudget te besteden. Door aantrekkelijke styling is de almanak heel toegankelijk. Kakelbont, zoals dat elk jaar het geval is bij deze studentenvereniging. Maar het grote verschil is dat er nu veel meer talent aan verbonden is. De inhoud wordt smakelijk opgedist en de tekst blijft overal leesbaar zonder dat er op creativiteit bezuinigd is. Mooiste voorbeeld: het extern jaarverslag – in veel almanakken een vast onderdeel – is verrassend speels opgezet. Vrijstaand opgenomen afbeeldingen verwijzen naar zowel de behandelde onderwerpen als de maand van het jaar. De zorg die besteed is aan het matchen van de kleuren van de afbeeldingen bij de behandelde maand, maar daarnaast ook bij de natuurlijke kleur van het jaargetijde neigt naar perfectie. Maar ook de hoofdstukpagina’s en portretten van eerstejaars zijn ronduit prachtig. Alleen maar lof? Helaas, toch niet. Smet op dit kloeke prachtwerk blijft als elk jaar de soms ronduit weerzinwekkende afbeeldingen bij de verenigingshuizen. Het lijkt wel of de makers van deze ingezonden mededelingen bewust de samenstellers in verlegenheid proberen te brengen.


The Board of the Faculty of Arts and the Humanitarian Action Program (NOHA) of the University of Groningen mourn over the death of our colleague

De Faculteit Rechtsgeleerdheid van de Rijksuniversiteit Groningen heeft met grote verslagenheid en ontsteltenis kennisgenomen van het overlijden van

Geheel onverwacht is overleden, onze geliefde collega

Avril McDonald 5 juli 1965 – 13 april 2010

dr. Avril McDonald

Dr. Avril McDonald Vigor, enthusiasm and a sharp legal mind have been the contributions of Avril to the Humanitarian Action Program. Her colleagues but mostly so her students will greatly miss her drive for and knowledge of International Humanitarian Law. We wish her partner and family all the strength to understand and accept Avril’s passing away at such a young age. Prof. Gerry Wakker, Dr. Joost Herman,

Dean of the Faculty of Arts Director Humanitarian Action Program

Rosalind Franklin Fellow in International Law and Contemporary Conflict

Avril McDonald is vanaf 2004 aan de faculteit verbonden geweest, eerst als gastdocent en sinds 2009 als Rosalind Franklin Fellow. Binnenkort zou zij adjunct-hoogleraar worden met als leeropdracht International Law and Contemporary Conflict.

Met haar volledige toewijding aan het internationaal humanitair recht, haar tomeloze enthousiasme en inzet en haar energieke optreden inspireerde zij vele studenten, docenten en vakgenoten. Als Rosalind Franklin Fellow stond zij aan de wieg van een groot onderzoeksproject. Het verlies is niet te bevatten. Wij leven mee met haar partner, familie en vrienden.

Het bericht van haar plotselinge overlijden heeft ons diep geschokt. Wij verliezen in haar een enthousiaste docent en een zeer gedreven onderzoeker.

Medewerkers en oud-medewerkers van de vakgroep staatsrecht en internationaal recht Rijksuniversiteit Groningen

Onze gevoelens van medeleven gaan uit naar haar partner en haar familie. L.C.A.Verstappen, C.H.M. Bartelds,

decaan secretaris

Marcel Brus Douwe Jan Elzinga

voorzitter sectie internationaal recht voorzitter vakgroep

Avril zal in Ierland worden begraven. Als gevolg van het verstoorde vliegverkeer zijn details nog niet beschikbaar. Voor verdere informatie: Kirwan Funeral Directors, kirwan@kirwans.ie, 00-353-1- 8334444.

Openstaande vacatures

Nieuwe vacatures

Lecturer (Universitair Docent) Sociology of Religion

Studieadviseur

1,0 fte | Faculty of Theology and Religious Studies

Managementassistent/Webmaster

Promovendus Vastgoedkunde

0,8-1,0 fte | Bibliotheek der Rijksuniversiteit Groningen

1,0 fte | Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen

Technisch Medewerker

Universitair Docent Professional Development of Teachers

1,0 fte | Faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen

1,0 fte | Universitair Onderwijscentrum Groningen

0,5 fte | Faculteit Rechtsgeleerdheid

Junior Onderzoeker

Onderwijsadviseur/Trainer Hoger Onderwijs

0,5 fte | Universitair Onderwijscentrum Groningen

Tenure Track Universitair Docent Onderwijskunde 1,0 fte | Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen

1,0 fte | Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen

Secretaresse Rechtsgeschiedenis

0,8-1,0 fte | Universitair Onderwijscentrum Groningen

Promovendus/Gezondheidszorgpsycholoog in opleiding 1,0 fte | Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen

Postdoc Onderzoeker ‘Zelfregulerend leren’ in het basisonderwijs Professor of Islamic Studies 1,0 fte | Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen

1,0 fte | Faculty of Theology and Religious Studies

Hoogleraar Economische en Sociale Geschiedenis

Universitair Docent Kunsteducatie

1,0 fte | Faculteit der Letteren

Technicus Onderwijs- en Onderzoekgebonden

Promovendus Stemming, Sociale interactie en Serotonine 1,0 fte | Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen

0,8 fte | Faculteit der Letteren

1,0 fte | Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen Nadere informatie over deze vacatures vindt u op: www.rug.nl

De RUG biedt speciaal aan meeverhuizende werkende partners van nieuwe medewerkers goede loopbaanfaciliteiten. De RUG streeft naar een evenwichtig opgebouwd personeelsbestand. Op een aantal terreinen zijn vrouwen nog ondervertegenwoordigd. Daarom worden zij vooral uitgenodigd te solliciteren.

werken aan de grenzen van het weten


W E T E N S C H A P 7

UK 30 - 22 APRIL 2010

Cogito ergo BOEM

Kor t

In samenwerking met Science LinX (Wiskunde & Natuurwetenschappen)

Zon onder in de bezemkast |  s e r i e   |  Voor onderhoudende experimenten heb je niet per se een groot laboratorium nodig. Met een zaklamp, melk en wat water, creëer je je eigen rode zonsondergang. Rood. Door ernst Arbouw Denk voor je een Koninginnedaglot koopt even na over het volgende: de kans dat de aarde nog tijdens jou leven wordt getroffen door een mega vulkaanuitbarsting die de mensheid op de rand van uitsterven brengt, is groter dan de kans dat je de loterij wint. Maar er is ook goed nieuws: de uitbarsting van de Eyjafjallajökull, die Europa al een week in z’n greep houdt, stelt op vulkaangebied eigenlijk niet zoveel voor. Een zachtjes pruttelende dertien-in-een-dozijn vulkaan, als je afgaat op de zogeheten Volcanic Explosivity Index (VEI). De Eyjafjallajökull (letterlijk vertaald: eilandberggletsjer, je kan als geograaf niet altijd geïnspireerd zijn) wordt op dit moment geschat op een VEI van twee of drie; dergelijke uitbarstingen komen gemiddeld één keer per jaar voor. Peanuts dus. Maar het kan ook anders. In 1783 produceerde de IJslandse vulkaan Laki een aswolk die zo dicht was dat in heel noordwest Europa schepen niet konden uitvaren. Naar schatting vielen alleen in Engeland al 23.000 doden door het inademen van zwaveldioxide. In de maanden daarop kwamen nog eens een paar duizend mensen om het leven door fluoridevergiftiging. As in de atmosfeer zorgde een aantal jaar voor barre winters en zomers met extreem weer. Er wordt zelfs gesuggereerd dat de misoogsten en hongersnood als gevolg van de uitbarsting bijdroegen aan de onlust voor de Franse revolutie. Dan weten we waar we de komende tijd rekening mee moeten houden: een Elfstedentocht en een nieuwe regering in Frankrijk. En rode zonsondergangen. Griekse wetenschappers toonden een paar jaar geleden een statistisch verband tussen de hoeveelheid vulkaan-

Gamma

Huidziekte raakt ook het hart Patiënten met de erfelijke aandoening epidermolysis bullosa (EB) kunnen bij de minste aanraking al blaren krijgen. In haar promotieonderzoek bij de afdeling dermatologie van het UMCG ontdekte Maria Bolling een nieuwe mutatie die bij een groot deel van de EB patiënten voorkomt. Het eiwit plectine, dat zorgt voor interne stevigheid van cellen, heeft een afwijkende vorm door een mutatie in het plectinegen. Bolling laat zien dat die mutatie ook verantwoordelijk is voor het ontstaan van verzwakking van de hartspier (cardiomyopathie), die inderdaad vaak samen met de aandoening EB voorkomt. Bolling heeft verder een overzicht gemaakt van mutaties in genen die zowel de huid als het hart raken. Vaak gaat de huidaandoening vooraf aan problemen met het hart: bij patiënten met deze huidziekte zou daarom het hart extra in de gaten gehouden moeten worden. Bolling promoveerde afgelopen woensdag aan de medische faculteit van de RUG.

Humanoria langs de meetlat gelegd

Illustratie Ernst Arbouw stof in ijsboringen op Groenland en Antarctica en rode zonsondergangen op schilderijen tussen 1506 en 1898 (Atmospheric Chemistry and Physics, 7, 4027-4042, 2007). Vulkaanstof en andere minuscule deeltjes in de atmosfeer verstrooien het zonlicht. Dat wil zeggen dat zonlicht uit één richting naar alle kanten wordt uitgestraald. De mate waarmee dat gebeurt, is omgekeerd evenredig met de vierde macht tot de golflengte. Anders gezegd: als de golflengte halveert (een factor twee kleiner wordt), neemt de verstrooiing met een factor zestien (twee tot de vierde macht) toe. Violet en blauw licht hebben een golflengte tussen 380 en 490 nanometer, ruwweg een factor 1,7 minder dan rood licht (650-780 nanometer). Dat betekent dat violet en blauw 1,7 × 1,7

× 1,7 × 1,7 = 8,35 keer sterker wordt verstrooid. Precies de reden dat de hemel normaal gesproken blauw is. Als de zon ’s avonds laag staat, legt het licht naar verhouding een veel langere weg door de atmosfeer af. Het licht komt dus ook meer stofdeeltjes tegen en wordt sterker verstrooid; blauw licht vliegt alle kanten op terwijl het rode licht keurig rechtdoor gaat. Zie daar je rode zonsondergang. Dat kun je thuis uitproberen met een zaklamp, een glas water en een paar druppels melk. Zoek een écht donkere plek (een badkamer zonder raam of de bezemkast), vul het bekerglas en zet het op de zaklamp (zie tekening). Als ‘vulkaanas’ gebruik je twee of drie druppels melk. Zodra je de melk door het water

roert, verkleurt de stip op het plafond richting rood en met een beetje goede wil zie je zelfs dat het water (‘de atmosfeer’) een blauwige glans krijgt. Eventueel kun je een velletje wit papier in de lichtbundel houden om het effect wat duidelijker te maken. Als je geen kleurverandering ziet, voeg dan nog een paar druppels toe, of neem een andere lamp. Zorg in ieder geval dat je een ouderwetse zaklamp gebruikt, zonder ledlampjes; leds produceren meestal licht van een beperkt aantal golflengtes, waardoor de proef mogelijk minder goed of helemaal niet werkt.

Zie voor de filmpjes uit deze rubriek en een disclaimer: www. universiteitskrant.nl/boem Reacties of tips naar boem@rug.nl

Bril

Op de middelbare school moest ik voor in de klas zitten, wilde ik lezen wat er op het bord stond. Op de universiteit waren de collegezalen een stuk groter en ik had geen idee wat de statistiekdocent op het bord krabbelde (ik ben een van de weinige psychologen die statistiek een vaag vak vind). Wilde ik vooruit in de wereld, dan moest ik aan de bril. Ruim min drie aan beide ogen, aldus het deskundig oordeel van de oogarts. Toen ik mijn eerste bril opzette, was het alsof ik net mijn hoofd uit een IJslandse aswolk had getrokken. Veertig procent meer licht op tafel. Sinds ik me ermee verzoend heb dat ik brildragend door het leven moet, pak ik de aankoop van een nieuw exemplaar grondig aan. Bij een van mijn tijdrovende rondgangen langs brillenmodeza-

ken viel me op dat ik steeds een bril uit het dure segment kreeg aangepraat. “Op grond van welke criteria besluit je welke bril past bij een klant”, vroeg ik zo’n brillemans, kritisch als altijd. “Ik kijk eerst naar de schoenen”, zei hij verrassend genoeg. Dure schoenen, dure bril, daar kwam het op neer. Mijn schoenen betrok ik destijds bij een zaakje dat restpartijen van soms wel dertig, veertig jaar oud opkocht. Voor 25 gulden liep ik op het mooiste Italiaanse schoeisel. Ware collector’s items. Ik houd erg van schoenen. Het zal mijn vrouwelijke kant wel zijn. Een man knapt altijd op van een fraai stel schoenen. Bij een vrouw doet het wonderen. En het is zo simpel. Een paar mooie pumps, liefst met een gesloten neus en een niet te bescheiden hakje. Dat

laatste geeft haar figuur zo’n mooi opkontje, waarmee ze de wereld doortastend, opgewekt en nieuwsgierig tegemoet kan treden (een man kan dat slechts benaderen door op zijn tenen staand over een schutting te gluren). Fraai is hoe de wreef van de voet door de schoen gewelfd wordt, in een vloeiende lijn doorlopend naar de tenen, die zich nog net verraden met de kleine spleetjes die in de neus van de pump verdwijnen. Eén decolleté betekent nog geen lente. Maar acht decolleteentjes toch wel! Ik mag er graag naar kijken. Maar daar heb ik dus een bril voor nodig. Eigenlijk hangt alles met elkaar samen. Als je het maar wilt zien

Gerrit Breeuwsma is docent psychologie en schrijft elke twee weken een column.

De KNAW heeft in samenwerking met de Universiteit van Amsterdam een manier ontwikkeld om tijdschriften in de geesteswetenschappen te rangschikken. Van ruim duizend tijdschriften is de onderlinge relatie in inhoud en impact bepaald. De resultaten worden grafisch weergegeven op een speciale website. De site moet laten zien dat bibliometrische analyse (waarvoor tijdschriften worden gerangschikt op aantallen citaties) ook mogelijk is in de geesteswetenschappen. Bibliometrie is vooral toegesneden op analyse van de bètawetenschappen. Zie voor de site: tinyurl.com/y6y7bpc.

Subsidies voor RUG-onderzoekers Evolutionair geneticus Leo Beukeboom heeft een TOP-subsidie van onderzoekfinancier NWO gekregen. Hij zal onderzoeken hoe de geslachtsbepaling verloopt bij sluipwespen. De manier waarop het verschil tussen mannetjes en vrouwtjes genetisch tot stand komt kan sterk verschillen tussen soorten. NWO heeft zes TOP-subsidies van maximaal 720.000 euro toegekend. Er waren 46 vooraanmeldingen. Demograaf Leo van Wissen is projectleider bij een van de zes toegekende onderzoeksprogramma’s in het European Collaborative Research Projects van de European Science Forum (ESF, de Europese NWO). Hij zal onderzoek doen naar bi-nationale huwelijken binnen de EU. De vraag is of trends in de aantallen bi-nationale huwelijken een indicator zijn voor een groeiende Europese identiteit.

Parende sluipwespen


“CVZ (College van Zorgverzekeringen) adviseert tandheelkundige zorg tot 22 jaar uit het basispakket te halen.” Maak daarom snel nog een afspraak!

Binnenkort tandheelkunde onder 22 jaar niet meer gratis van Zorgverzekeringen) adviseert tandheelkundige zorg tot 22 jaar uit het basispakket te halen.

kosten van zijn mondgezondheid gestalte te geven.

De verwachting is dat dit advies zal worden overgenomen en binnen enkele maanden zal worden doorgevoerd. Maak daarom nu nog een afspraak voor je 22 jaar wordt!

waarop jeugdige verzekeren recht hebben op mondzorg verhoogd van achttien naar tweeëntwintig jaar.

G

IN 1995 is de aanspraak op tandheelkun-

dige hulp voor volwassen verzekerden beperkt. De beperking van de aanspraak op tandheelkundige hulp is doorgevoerd om woordelijkheid van de burger voor de

MET INGANG van 2008 is de leeftijd tot

HET COLLEGE voor Zorgverzekeringen (CVZ)

heeft beoordeeld of het recht op mondzorg voor verzekerden van achttien- tot tweeëntwintigjarigen past binnnen de uitgangspunten van het pakket beheer.

OP BASIS van onderzoek dat het CVZ heeft

laten uitvoeren is er geen aanleiding tot

zorginhoudelijke bezorgdheid over de ontwikkeling van de mondgezondheid voor de groep van 18 tot 22 jaar. HET CVZ komt tot de conclusie dat er opgrond van het pakketprincipe noodzake lijkheid geen aanleiding is mondzorg voorachttien- tot tweeëntwintigjarigen te rek enen tot de te verzekeren prestaties. HET CVZ adviseert de minister het het recht

op mondzorg voor jeugdige verzekerden te beperken tot achttien jaar.


@ U K 9

UK 30 - 22 APRIL 2010

Tjak

Ana

Vierduizend kilometer voor liefde |  r e p o r tag e   |  Ook behoefte aan tips over lekkere maaltijden? Zo’n goeie tjak op je bord? In deze rubriek kijkt de UK tijdens het koken mee in Groningse studentenkeukens. Studente Maite le Loux vertelt over de liefde, terwijl ze curry kookt. Door lieke van den krommenacker

Maite le Loux (20), eerstejeaars studente communicatiewetenschappen en Engels, neemt haar taak serieus. Voor de perfecte smaak stond de kip al een dag tevoren gemarineerd in de koelkast. Net als de saus voor haar lievelingsgerecht: green coriander curry uit een Engels kookboek vol curry’s, dat ze haar Britse vriendje Mathew ooit cadeau gaf. “Als er iemand op bezoek komt, kook ik dit vaak.” In Engeland zijn curry’s hip. Dus experimenteerden Maite en haar vriendje erop los. Ruim vier jaar kennen ze elkaar: de Nederlandse Maite met de Spaanse voor- en Franse achternaam en de Engelse software developer Mathew. In een hostel in Noordwijk bloeide de liefde op. Zij zestien, hij drieëntwintig. Er volgden jaren van heen en weer reizen. “Maar na drie jaar was ik ziek van de afstand.” Na haar vwo vertrok Maite naar Engeland, om er een jaar te werken en daarna een bachelor public relations te volgen. “Eenmaal op de universiteit zat ik in de klas met vijf meiden en één jongen. Ik kon totaal niet met ze opschieten. Het studentenleven daar is heel anders, er is weinig te doen. Het is lastig om mensen te leren kennen als je niet

Green Coriander Chicken ( 3 pers.) Marinade: 350 gram kip 6 teentjes knoflook 5 centimeter gember 1 theelepel citroensap Saus: 60 gram koriander (4 pakjes) 3 kleine/middelgrote tomaten 2 groene pepers 200 ml crème fraîche 2 eetlepels olijf- of zonnebloemolie Snij gember en knoflook en pureer met citroensap. Snijd de kip en meng met de marinade. Laat een nacht staan. Maak saus met de overgebleven restjes marinade. Haal de zaden uit de pepers en snij de rest met de tomaten. Pureer alles met de staafmixer. Voeg dan koriander toe en pureer nogmaals. Bak kip aan beide kanten bijna gaar. Voeg saus toe en laat 15 minuten staan op matige temperatuur, af en toe roerend. Roer de crême fraîche in de saus en warm het geheel nog ongeveer tien minuten op. aan voetbal doet, of overweg kan met je studiegenoten.” Op 18 juli 2009, twee jaar na haar aankomst in Groot-Brittanië, vertrok ze weer naar Nederland, om in Groningen te gaan studeren. Samen

Lange nachten, diepe glazen... (14) Terug-tweet: Na het zesde bachelorthese-overleg verleidde professor theoretische natuurkunde Ton Hazelhof studente Nadine tot een hete vrijpartij op zijn kantoor. God, wat een heerlijkheid om in de zon op de trappen van het Academiegebouw te zitten! Ton Hazelhof zoekt naar een leeg stukje grijs. Het is vrijdagmiddag, de zon is niet gierig en Hazelhof kijkt zijn ogen uit. Hier in het Academiekwartier is zoveel meer te zien dan op het Zernike! Prachtige benen op twee uur. Weelderig blond haar met een vastberaden blik op vier. Kijk, daar

houdt hij van. Beauty and brains. “Ha Ton! Neem je het ervan, ouwe jongen?” Hoofddocent Karel Limbeek slaat Hazelhof op zijn schouder. Quasi-nonchalant bedoeld, maar sommige mensen hebben het nu eenmaal niet. “Dag Karel”, zegt Hazelhof gedecideerd. “Het hoofdkwartier maar eens verlaten?” Limbeek lacht net iets te hard. “Ha, hoofdkwartier, das een goeie! Die Hazelhof. Always on the bright side of life, aren’t you?” Hazelhof glimlacht zuinigjes. “Ik volg een workshop bij het UOCG”, zegt Limbeek terwijl hij

Maite le Loux met Mathew maakte ze de oversteek door de Kanaaltunnel, naar Calais. Na een paar weken vakantie reden de twee naar Zutphen, waar Maite’s ouders wonen. “Eigenlijk zou hij vanuit daar terug naar Engeland. Maar ik kon het niet over mijn hart verkrijgen hem alleen te laten gaan. Dan zou hij nog zes uur aan deze kant van Europa zijn, zonder dat ik erbij was.” Dus boekte Maite een treinreis Calais–Zutphen en stapte bij haar Engelsman in de auto, terug naar

Foto Reyer Boxem Calias. Via Duitsland dit keer. Ze legden vierduizend kilometer af in twee weken. Bij aankomst bleek het station, even buiten Calais, gesloten. “Het was koud, het regende en we moesten nog twee uur wachten. Mathew heeft zijn eigen reis twee uur verzet, zodat ik in de auto kon blijven zitten. Op de parkeerplaats hebben we alleen maar geslapen, zo moe waren we”, besluit Maite haar liefdesrelaas, terwijl ze de curry serveert. “Als het maar niet zo zoetsappig in de krant komt.”

Mobieltje In New York, waar iedereen een iPhone heeft, gold ik als “the girl with the silly phone”. Maar toen had ik ermee leren omgaan. Alweer zes jaar geleden realiseerde ik me dat mijn mobieltje nu eenmaal anders is dan andere. Na college weerklonk een soort luchtalarm. Ik tilde het apparaat tevoorschijn en schoof de antenne uit. “Niet laten afgaan!”, schreeuwde Alfred – mijn vriendje in wording, totdat hij me diepvriespizza als dineetje voorschotelde. Handen voor het gezicht: “Is... dat een bom?” Nee, het was de zwarte Nokia die ik als dertienjarige van mijn overbezorgde ouders cadeau kreeg. Lang ben ik op zoek geweest naar een bijpassend golfkarretje voor transport. Maar verder kon je er gewoon mee bellen. Nadat de Nokia in de wc-pot aan zijn einde kwam − blauw licht in het water, mooi afscheid − kocht ik een nieuwe voor 25 euro. Daar kun je ook mee sms’en. En inmiddels (na vier jaar) weet ik zelfs dat er een wekker op zit. Prachtapparaat. Maar laatst was ik bij de krant waar ik ga werken, toen mijn telefoon afging − schoonheidsfoutje: hij kan niet op stil. Ik drukte het gesprek weg. Verbaasde blikken. “Is... dat jouw telefoon? Zonder internet?” Nu overweeg ik om toch een ­iPhone te kopen. Kun je daar ook gewoon mee sms’en? Want die functie vond ik juist zo handig.

Ana van Es is bijna klaar met haar studie rechten. Maar die baan, die heeft ze al.

Als God in Groningen plaatsneemt naast de professor. “Over culture based behavior. Do you know how to respond to cultural differences amongst your students?” Opnieuw die misplaatste lach.“Een stukje bewustwording, hè?” Bewustwording! Hazelhof heeft medelijden met deze man. Terwijl Limbeek hem op de hoogte stelt van de ontwikkelingen in de faculteitsraad en trots verkondigt dat de citatiescore van zíjn onderzoeksgroep opnieuw is gestegen – “Alles voor de rankings, hè”, vergaapt de professor zich aan een nieuwe ronde billen en benen. Ooit was hij heus wel idealistisch

geweest. Zo’n hardwerkende mier die voor ieder overlegorgaan te vangen was. Stapels werk mee naar huis. Zestigurige werkweken en dan nog in de UK lezen dat de collegevoorzitter vindt dat je harder moet werken. Wie was hier nu gek? Nee, toen de eerste grijze haren verschenen, besloot hij eens wat meer voor zichzelf te gaan leven. Genieten, je eigen momenten pakken. En ja, andere vrouwen hoorden daar ook bij. In opperste concentratie volgt hij de cadans van een nieuw paar benen dat uit de UB komt. Dan ziet hij bij wie ze horen: natuurlijk, Na-

Foto Liz Main

dine! De tuttigste studente van zijn faculteit. Maar daaronder: vuur. Zou hij de promotie van straks laten schieten en haar sms’en? Terwijl Hazelhof een berichtje typt, hobbelt een oranje buggy over de steentjes van het Academieplein. Eén meter voor zijn voeten komt de wagen tot stilstand. Hazelhof schrikt op als hij een bekende meisjesstem hoort. “Papa!” Dan kijkt hij in de vermoeide ogen van zijn vrouw. “Dus dit schatje, noem jij werken?” Wordt vervolgd > Reageren? langenachten@gmail.com


10 O P I N I E

UK 30 - 22 APRIL 2010

Reacties korte reacties van maximaal 200 woorden graag voor maandag 12.00 uur mailen naar uk@rug.nl. Bijdragen kunnen worden ingekort.

Hitler In UK 28, 8 april 2010, staat op pagina 14 onder de titel Hitler ... Aardige man een door Michel Dijkstra geschreven bespreking van een toneelstuk van toneelschrijfster Kiek Houthuijsen. Terwijl dat weekend in de stad Groningen het 65e herdenkingsjaar van het einde van de Tweede Wereldoorlog wordt herdacht – zie bijvoorbeeld Groninger Gezinsbode donderdag 8 april 2010, voorpagina – komt de UK met een wanstaltig artikel over een door sommige mensen als (zeer) kwetsend ervaren toneelstuk. Ik vind dat dit niet (door de beugel) kan. Kars Dekker experimenteel psycholoog

Strategisch plan In het strategische plan van de universiteit heeft het streven naar kwaliteit een centrale plaats. Er wordt zelfs heel wetenschappelijk gewerkt met exacte doelstellingen. Maar liefst 75 procent van de opleidingen moet in de top 25 procent van Nederland zitten. Laten we dit eens wetenschappelijk onder de loep nemen, het gaat tenslotte om een wetenschappelijke strategie. We nemen aan dat onze strategie de beste is en dus een evolutionair stabiele strategie. Dat betekent dat om als opleiding te overleven heel Nederland dezelfde strategie moet volgen. Dan is per ijkmoment tweederde van de opleidingen onder de maat en zal op termijn weg moeten. Binnen enige decenia blijft per type opleiding slechts één over. De vraag is dan of die opleiding tot de top 25 procent behoort en mag blijven. Hetzelfde geldt voor het onderzoek, maar erger. Wetenschap is een evolutionair optimalisatie-

Willemen

proces, waarin ideeën muteren, recombineren en geselecteerd worden. Ieder die wel eens een genetisch algoritme heeft gebruikt weet dat er twee manieren zijn om de optimalisatie te laten falen: te kleine populatie en te strenge selectie. Het strategisch plan maakt beide fouten. Streven naar kwaliteit is goed. Als voetbalclub wil je in de eredivisie meedoen en liefst ook het Europees voetbal halen. Het zou misschien ook goed zijn als onze ‘coaches’ hetzelfde streven naar kwaliteit in hun strategie ten toon spreiden. Michael Wilkinson UHD informatica

Academisch jaar Helaas denken teveel studenten dat het studentenleven uit ongegeneerd fuifgedrag bestaat. Vandaar die slaperige gezichten in menig collegezaal. Het studentenleven is echter om een heel andere reden een feest te noemen: je mag op kosten van de staat kennis en vaardigheden opdoen om daarmee je persoonlijkheid te ontwikkelen. Waarom jongelui dan toch het feest van het leven inruilen voor ordinair hosgedrag? Omdat het Nederlandse academisch jaar te lang duurt en dus te weinig intensief is. De student is niet betrokken genoeg. Dat moet anders, getuige UK 28. Niettemin ben ik het met Zwarts en Popoviç oneens. Hun voorstel gaat niet ver genoeg. Mijn alternatief: begin in september met het jaar en eindig eind februari. Geen collegevrije weken. En begin vervolgens direct met het nieuwe jaar – dan verslapt de aandacht niet. Vergeet niet dat de student een luie inborst heeft. Uitstellen is er niet meer bij. Hoe korter, des te intel-

lectueler. Dit is voorbij bikkelen. Zodoende kan men een voorheen vierjarige opleiding in slechts twee jaar doen. Scheelt ook openingsen sluitingsspeeches. En denk toch eens aan het financiële voordeel. Natuurlijk kunt u met allemaal praktische bezwaren aankomen, maar het begint met een visie. Even less is even more. Harrie ten Have topstudent filosofie

Studiedruk (2) Met enige verbazing heb ik de brief van Victor Visser gelezen in de UK van 8 april. Ik doe bijna de zelfde opleiding en ik hoef me helemaal niet kapot te werken. Ik zou willen vragen hoeveel uur je nu werkelijk in je studie steekt per week. Is dat meer dan (laten we voorzichtig vragen) dertig uur per week? Dat is met een goede planning immers makkelijk haalbaar, zonder dat het ten koste gaat van een sociaal leven. Ik besteed gemiddeld ook ongeveer dertig uur per week aan mijn studie + extra vakken, maar ik heb gerust een sociaal leven en ben actief lid van een studentenvereniging (waar ik als eerstejaars diverse verplichtingen heb) dus daar ligt het niet aan. Als je minder dan dertig uur per week aan je studie besteedt, is het dan eerlijk om te zeggen dat je je kapot werkt? En als dat wel zo is, dan moet je misschien eens naar de dokter gaan of beter plannen. Studeer je wel meer dan dertig uur per week en heb je dat nodig om je tentamens te halen, dan moet je je afvragen of je op de universiteit wel goed zit en niet of de universiteit zich wel aanpast aan jou. Albert Allema eerstejaars student biologie

Bah! Afval |_

En de huisoudste d

|  ac h t e r g r o n d   |  Balen! Woon je in een studentenhuis en ben je huisoudste, dan draai jij op voor de afvalstoffenheffing. Maar misschien kom je in aanmerking voor kwijtschelding. Door wouter beetsma Kapotte fietsen, oude televisies, lege flessen wijn en stapels vuilniszakken. Een beetje studentenhuis maakt een hoop troep. Maar gelukkig zorgt de gemeente dat het grofvuil wordt opgehaald, staan er glasbakken en haalt de vuilnisman de vuilniszakken op. En dat kost geld. Daarom valt elk voorjaar de afvalstoffenheffing in de bus. Een rekening die in een groot studentenhuis kan oplopen tot 470 euro. Juist on-

Wat kost dat? Hoe meer bewoners, hoe hoger de afvalstoffenheffing. Maar naar verhouding is het veel goedkoper om met meerdere personen in een huis te wonen. Aantal Totale Kosten personen kosten per persoon

1 2 3 4 5 6 7 8 9

€ 310 € 331 € 352 € 352 € 352 € 352 € 352 € 469 € 469

€ 310 € 165 € 117 €   88 €   70 €   58 €   50 €   58 €   52

der studenten bestaat er onduidelijkheid over. Want wie betaalt? De huisoudste krijgt de aanslag en is verantwoordelijk. Dat geld moet hij terughalen bij zijn huisgenoten. Dat dit soms een gedoe is, weet Niels Mekelenkamp, student international business en management aan de Hanzehogeschool. Zijn huisgenoten willen wel betalen, maar wie betaalt hoeveel? En wanneer? Hij woont tijdelijk in zijn kamer, maar moet voor een jaar betalen. “Als ik wegga moet de nieuwe bewoner zijn deel betalen. Mijn andere huisgenootjes wonen hier ook tijdelijk, dus straks moeten we de boel niet met zijn drieën maar mischien met wel negen man verdelen. Dan moet je maar hopen dat de nieuwe bewoner wil betalen.” Mekelenkamp heeft nog een frustratie: “Je mag in termijnen betalen, maar dan wel drie maanden achter elkaar! Dat is ineens een bonk geld. Ik ben maar een simpel studentje!” Van studente communicatie en informatiewetenschappen Marjolein Middel, mogen de kosten ook wel omlaag. Ze stampt altijd braaf haar vuilnis aan en scheidt het ook zo veel mogelijk. Zo hoeft ze wekelijks hoogstens één zak weg te gooien. Maar haar goede gedrag wordt niet beloond. “Ik heb het wel eens uitgerekend”, zegt ze lachend. “Ik betaal ongeveer 7,50 per zak.” Middel woont in haar eentje en moet het volle pond betalen. “Mensen in mijn straat brengen om de dag een zak weg en betalen samen twintig euro meer.” Stephan Anthuma, een voormalig


O N D E R W I J S 11

UK 30 - 22 APRIL 2010

Hapje...

New age

Het mysterie van de kerkgangers De universiteit is een bron van kennis. Maar wat gebeurt er eigenlijk in al die verschillende collegezalen? UK-verslaggevers schuiven aan in de college­banken, maken huiswerk en doen verslag van hun belevenissen. Orthopedagoge Ingrid de Vries verdiept zich in moderne religies. Volg hen ook via www.universiteitskrant.nl/hapje Door ingrid de vries

Illustratie Paul de Vreede

lstoffenheffing!

draait er voor op Vier vragen

1

Moet ik echt betalen? Ja, maar je kan kwijtschelding aanvragen. De gemeente heeft wel strenge voorwaarden. Aanvragers moeten een inkomen rond het bijstandsniveau hebben. De gemeente kijkt ook naar spaargeld: de grens ligt rond de duizend euro. Bovendien wordt niet alles kwijtgescholden. Er is ook de mogelijkheid dat de huisbaas de afvalstoffenheffingop zich neemt. Dat staat vaak in je huurcontract. Nadat de huisoudste het bedrag heeft voorgeschoten, moet hij het terugbetalen. Het kan lonen je contract door te kijken! Soms wil de huisbaas niet betalen, maar wel voorschieten. Als de huisoudste en de huisbaas hiervoor samen een aanvraag doen, krijgt de huisbaas in het vervolg de aanslag.

2

Hoe vraag ik die kwijtschelding aan? Je kan een formulier krijgen bij het gemeentehuis, raadslid voor Student en Stad, probeerde vorig jaar de regels voor de afvalstoffenheffing te veranderen. “Volgens mij is het eerlijker het tarief te bepalen op basis van het aantal kilo’s. Maar daar wilden de andere partijen niet aan. Bang voor illegale dumping.” Anthuma zag graag nog iets veranderd: dat de langstwonende be-

of op de site van de gemeente. (http://stadsbron.groningen.nl/ contents/1502/kwijtscheldingformulier.pdf) De gemeente wil op het formulier bijna alles van je weten: banksaldo, baantjes, huisgenoten, schulden, waardevolle bezittingen en nog veel meer. Invullen kost dus wel een uurtje.

3

Wanneer moet ik die kwijtschelding aanvragen? Binnen drie maanden nadat je de aanslag hebt ontvangen. Niet te lang meer wachten dus!

4

Ik verdien nauwelijks, maar ik leen wel bij de IB-groep. Dat tellen ze toch niet als loon? De basisbeurs wordt niet meegerekend als loon. Een lening wel. Leen je dus vol en verdien je een beetje bij: dan is de kans dat de schuld kwijtgescholden wordt klein. Dat de Belastingdienst een lening bij de IBG niet als inkomen ziet, is niet de schuld van de gemeente. Het is een de landelijke regel. woner de aanslag krijgt. “De aanslag kan beter naar de huisbaas of naar elke individuele bewoner.” Het is mogelijk de huisbaas te laten betalen, maar volgens Anthuma zitten grote verhuurbedrijven daar niet op te wachten. Vooral bij de grote huizen komt het vaak voor dat studenten problemen hebben alle bewoners te laten be-

talen. “Als de sfeer goed is, is het nooit een probleem. Maar er zijn ook huizen waar de langstwonende met alle kosten zit.” Dat overkwam Naomi (niet haar echte naam). Zij was vorig jaar huisoudste. Ze verrekende de heffing braaf met haar huisgenootjes, die netjes betaalden. Maar een paar maanden later kwam er weer een heffing. “De studente die het jaar voor mij huisoudste was, had 180 euro teruggekregen, omdat ze halverwege het jaar weg was gegaan.” De gemeente stuurde een rekening voor dat bedrag naar de nieuwe huisoudste: Naomi. “We hadden met zijn allen die belasting betaald, maar mijn voorgangster weigerde ons geld terug te geven.” De huisgenoten hadden geen zin twee keer te betalen. Het gevolg: Naomi moest het in haar eentje betalen. Na veel gebel met de huisbaas wilde hij hoogstens de helft voor zijn rekening nemen. “Het gebeurde toen ik net ging verhuizen, dus ik ging met een naar en boos gevoel weg. We hadden het gewoon met zijn allen moeten betalen. Het voelt zo onrechtvaardig.” Voor Student en Stad is het onderwerp nog niet van tafel. Fractievoorzitter Rebecca Krüders : “De oplossing is dat je naar verbruik betaalt. Daar zit wel een gevaar in. Je kan een prikkel krijgen minder te verbruiken, maar ook eentje om te dumpen. Die grens vinden is heel lastig.” Dat het systeem eerlijker moet, staat voor haar als een paal boven water. “De grote studentenhuizen zijn er vast niet blij mee, maar de bewoners betalen nu naar verhouding te weinig.”

In zaal 253 heerst paniek. Normaal gesproken worden de presentaties van de werkgroepen in het tweede uur gehouden, maar docent Kocku von Stuckrad gooit het systeem om. In dit allerlaatste college wordt meteen begonnen met de groepspresentatie. De werkgroep is niet blij, wat een stress! Nadat het adrenalinepeil enigszins is gedaald, gaan we in op een artikel van Steve Bruce: The New Age and Secularisation. Bruce benadert de opkomst van New Age religies voornamelijk vanuit een sociologische invalshoek. God is dood, stelt hij. Dat mensen kiezen voor New Age komt niet alleen doordat het instituut kerk minder belangrijk is geworden. Het gaat er vooral om dat New Age een vorm van religie is die aansluit bij de seculiere wereld. De laatste weken word ik achtervolgd door New Age. Zelfs in het theater. Vorige week moest ik eigenlijk studeren voor dit vak, maar in plaats daarvan ging ik naar een voorstelling in de Machinefabriek. Low Yo Yo Stuff heette het: een muziektheater over het leven en werk van Captain Beefheart. Een prima uitvalsbasis voor studie-ontwijkend gedrag. Dacht ik. Hoofdrolspeler Frank Lammers

bestormde het podium en riep: “Jij bent de sjamaan en ik de schlemiel!” Vanaf dat moment heb ik weinig van de voorstelling meegekregen, omdat mijn gedachten voortdurend alle kenmerken van het hedendaagse sjamanisme wilden opdreunen. Frank wordt bedankt. Wat is New Age eigenlijk? De droom van het wegvallen van de verschillen? Een streven naar spiritueel communisme? Tijdens het college zijn de meningen hierover sterk verdeeld. Zelf vind ik het ook lastig. Hoe meer ik van dit onderwerp af denk te weten, hoe meer vragen er bij mij opkomen. Von Stuckrad legt uit dat de mens van tegenwoordig minder geneigd is om voor één geloof te kiezen. New Age past bij deze ontwikkeling: je bepaalt zelf welke religie voor je werkt en je kunt daarbij meerdere opties openhouden. Aha! Wekenlang heb ik mijn hersens gekraakt over het feit dat maar liefst dertig procent van de Duitse kerkgangers ook in reïncarnatie blijkt te geloven. Nu begin ik eindelijk het achterliggende proces te snappen. Na zes weken college heb ik dus in ieder geval één mysterie van New Age opgelost. Als ik straks het tentamen maak, hoop ik meer te weten.

Cum laude overal gelijk |  ac h t e r g r o n d   |  Er komt een universiteitsbrede cumlauderegeling aan de RUG. Volgende week bespreekt het college van bestuur het advies van de universitaire toetsingscommissie. Door dorien vrieling Volgens dit advies moeten alle faculteiten straks op dezelfde manier bepalen wanneer een student de aantekening ‘cum laude’ krijgt op zijn bul. Tot nu toe hanteert elke faculteit haar eigen regels. Om cum laude af te studeren op bachelor en/of master moet iedere student voortaan minimaal een 8 halen op de scriptie en gemiddeld een 8 of hoger halen op de andere vakken. Er mag geen 6 of lager op de lijst staan en er mogen geen tentamens herkanst zijn. Ook komt er een universitaire summa cumlauderegeling. Aanvankelijk wilde het cvb alleen die regeling invoeren. De commissie die zich hierover boog ging echter “meteen ook maar kijken naar een universitaire cumlauderegeling”, aldus rector magnificus Frans Zwarts. De rector pleitte hiervoor, omdat hij denkt dat veel interna-

tionale studenten die aantekening graag op hun bul zien. Volgens Zwarts heeft het College van Decanen het advies rond de cum lauderegeling ‘voorlopig geaccepteerd’, zodat de summa cum lauderegeling ingevoerd kan worden. Voor summa cum laude gelden dezelfde regels als voor ‘gewoon’ cum laude, met het verschil dat er op afstudeerwerkstuk een 9 moet worden gehaald en op andere vakken eveneens gemiddeld een 9. Niet iedereen is even gelukkig met de voorgenomen regelingen. Decaan Michel ter Hark van de Faculteit Wijsbegeerte wil bijvoorbeeld een herkansingsmogelijkheid. “Met name in de drie jaar van de bachelor lijkt me enige clementie gewenst, niet alleen via de examencommissie. Zonder herkansingen vrees ik dat we de tien procent cum laudes per jaar, die aan onze faculteit gebruikelijk is, niet halen.” Ook is niet blij met de eis van een 8 als gemiddelde. Er zou te weinig rekening worden houden met de verschillende cijferculturen aan de faculteiten. Bij wijsbegeerte is de eis voor cum laude nu een 8,5. “In de toekomst krijg je of meer cum laudes, of een andere cijfercultuur.”


WIJ ZOEKEN VROUWEN die mee willen werken aan een geneesmiddelenonderzoek (095). In dit onderzoek wordt de werking onderzocht van een nieuwe anticonceptiepil. Tevens wordt nagegaan of deze pil een minder ongunstig effect op de leverfunctie heeft en meer voordelen biedt dan de huidige anticonceptiepillen.

Dinox is een onderzoekscentrum in Groningen en Berlijn met ruim 15 jaar ervaring in geneesmiddelenonderzoek op het gebied van vrouwelijke hormonen (zoals anticonceptie, vruchtbaarheidsbehandelingen, premenstrueel syndroom en acnĂŠ) en seksuologie. Dinox bevindt zich op het UMCG terrein: Hanzeplein 1, ingang 53, 9713 GZ Groningen

U zou aan het onderzoek kunnen deelnemen als u: s EEN VROUW BENT TUSSEN EN JAAR EN GEZOND BENT s BEREID BENT AANVULLENDE ANTICONCEPTIE ZOALS CONDOOMS TE GEBRUIKEN TIJDENS HET ONDERZOEK

s BINNEN EEN STRAAL VAN KM VAN ONS ONDERZOEKSCENTRUM IN 'RONINGEN WOONT

s VOLDOET AAN DE OVERIGE VOORWAARDEN VOOR DEELNAME DEZE WORDEN TELEFONISCH DOORGENOMEN Bezoeken .A HET VOORONDERZOEK BEZOEKT U HET ONDERZOEKSCENTRUM GEDURENDE MAANDEN TWEE OF DRIE KEER PER WEEK VOOR EEN ECHOSCOPIE EN OF BLOEDAFNAME )N DE E MAAND VINDT MAAR BEZOEK PLAATS )N TOTAAL ZULLEN ER TOT BEZOEKEN PLAATSVINDEN Vergoeding %LKE VRIJWILLIGSTER ONTVANGT EEN VERGOEDING VOOR DEELNAME AAN DIT GENEESMIDDELENONDERZOEK VAN ONGEVEER ` TOT ` AFHANKELIJK VAN HET AANTAL BEZOEKEN PLUS EEN REISKOS TENVERGOEDING ` PER KM MET EEN MINIMUM VAN ` 6OOR MEER INFORMATIE KUNT U TIJDENS KANTOORUREN BELLEN MET

(050) 3610999

WWW.DINOX.NL

GEEF YASMIN EEN ‘BLIND DATE’

Phd and Post doc positions in a Dutch national research programme (NeuroSipe) aimed to develop diagnostic tools for neurological disorders.

Technology Foundation STW aims to realise knowledge transfer between the technical sciences and technology users. STW realises this by promoting excellent scientific and technical research and by bringing together users and researchers at an early stage in each project.

Yasmin (17) uit Nepal heeft staar en is bijna blind. Zij kan niet naar school en niet werken; zij is afhankelijk van haar familie. Een ‘Blind Date’ in de met Nederlandse donaties opgezette oogkliniek is het mooiste wat haar kan overkomen. Nederlandse oogartsen en andere vrijwilligers leiden lokaal personeel op en helpen, waar nodig, met opereren. Na haar staaroperatie heeft Yasmin weer een toekomst. Voor 35,- geeft u al een staaroperatie. Voor 10,- een bril. Steun de actie van Eye Care Foundation in samenwerking met Nederlandse oogartsen.

Giro 5 25 25

The NeuroSipe Programme is a sustainable

the NeuroSipe programme will bring together

community and cooperation among Dutch

technical and medical specialists from different

Universities, university medical centers, and

fields and application domains, which will enhance

companies, which aims to develop diagnostic tools

cross-fertilization required for the necessary

for neurological disorders. The primary focus of

breakthroughs in neurophysiological assessment.

NeuroSipe will be on the neuromuscular system,

Within the programme eight projects have been

the autonomous cardiovascular system, the

funded by the Dutch Technology foundation

thermoregulation system and the pain regulating

STW. For these projects we are looking for well

system. The socio-economic impact of neurological

qualified and enthusiastic technical/ clinical

disorders on society is huge, given the high

oriented PhD-students and post docs. For more

incidence and prevalence. NeuroSipe is unique in

information about the positions contact dr.ir. Anke

the sense that it focuses on a systems identification

Stekelenburg (Program Officer STW; 030 600 13 14,

approach and not on a specific neurological

a.stekelenburg@stw.nl ).

disease or subsystem. This approach used across

More information on positions, projects and the NeuroSipe programme: www.neurosipe.nl

B B67:B$'9B8.B'() LQGG

www.geefeenlens.nl

GEEF EEN LENS AAN EEN MEDEMENS


C U L T U U R 13

UK 30 - 22 APRIL 2010

Eenzaam is niet erg |  v o o r a f   |  Ooit studeerde Anneriek

wisseling van genres zoals toneel, muziek en het spelen met taal. Met Bekhuis kunst en kunstbeleid in GroDonderdag levert ze haar eerste productie af. ningen. Maar ze stond liever zelf op het Haar stuk gaat over eenzaamheid, podium. Vandaag speelt ze haar eerste maar is niet zwaar op de hand. Bekvoorstelling ‘Donderdag’. Over humor en huis houdt er immers niet van om eenzaamheid . alleen maar serieus te zijn. Ze wil overbrengen dat eenzaamheid bij Door Michel dijkstra het menselijk bestaan hoort. Al“Mensen proberen vaak hun een- leen-zijn kan een bron van verdriet, zaamheid te verbergen. Maar je maar ook van vreugde zijn: “Alontkomt er niet aan. In mijn thea- le mensen kennen de ervaring van tervoorstelling zit een liedje over eenzaamheid. In die zin sta je juist een vrouw die haar veertigste ver- niet alleen.” jaardag groots wil vieBovendien zijn de dinren. Ze kookt uitgebreid gen waar je het meest voor haar gasten en doet eenzaam in bent, vaak haar best om ze te ver- ‘Mensen zien de dingen die je als mens maken, maar eigenlijk maken, denkt het gewone uniek heeft de vrouw met nieBekhuis. Dat geldt ook mand echt contact. Het voor kunstenaars die vaak over is uiterlijk vertoon.” liedjes schrijven of thehet hoofd’ Het lied over de eenatervoorstellingen verzame veertiger maakt zinnen. “Ik heb afzondeel uit van de solotheadering nodig om te doen tervoorstelling Donderdag, die An- waar ik goed in ben.” neriek Bekhuis vanavond, donderToch leeft ze niet als kluizenaar. dag, in cultureel studentencentrum Ze wil juist op de hoogte zijn van ­USVA speelt. De locatie is toepasse- wat er in de maatschappij speelt, lijk, want zij besloot om actrice en zodat ze er met de mensen in de liedjesschrijfster te worden tijdens zaal over kan praten. Donderdag behaar studie kunst en kunstbeleid vat een stukje waarin Bekhuis zich aan de RUG. kwaad maakt over het Belgische Bekhuis: “Voor de opleiding moest verkeerssysteem. Bekhuis: “Die beik enorm veel theatervoorstellingen wegwijzering is vreselijk onhanbezoeken. Op een bepaald moment dig. Ze hangen alle borden onder dacht ik: ik wil niet over toneel elkaar waardoor je gemakkelijk iets schrijven, maar zelf op het podium mist. Het gevolg is dat je hopeloos staan!” verdwaalt. Mensen zien het gewoZe volgde een kleinkunstopleiding ne vaak over het hoofd en stellen in Amsterdam en werd gecoacht zich soms te weinig vragen. Ik wil door cabaretier George Groot. Ide- ze daarop wijzen.” aal. Want in de kleinkunst kan ze Ook de eenzaamheid van het menal haar creativiteit kwijt door de af- selijk bestaan is zo’n alledaags feit.

Foto Reyer Boxem

Anneriek Bekhuis In haar poging om mensen bewust te maken stelt Bekhuis het respect voorop: “Ik ben geen stand-upco-

median die haar publiek probeert te intimideren. Voor mij draait het om het gesprek.”

Daily Bread geeft geen haarbreed toe |  v o o r a f   |  Daily Bread is recalcitrant, eigenwijs en piepjong. Maar ze imponeerden op Noorderslag en hebben alles om uit te groeien tot een band waar nog veel plezier aan te beleven valt. Door Bart Breman Hoewel ze gemiddeld nog geen twintig jaar jaar oud zijn, imponeert het piepjonge Daily Bread op de afgelopen editie van Noorderslag met muziek die ze alleen maar uit

de platenkast van hun ouders kunnen kennen. Het Friese trio laat zich inspireren door jarenzestigpop en weet dat geluid met minimale middelen te vertalen naar een felle, punkachtige sound. Opvallend is dat ze dat doen zonder gitaar, toch het rockinstrument bij uitstek. De basis ligt bij het orgeltje van zangeres Kimberly. Rammend op de toetsen schreeuwt ze zich door wat haar band zelf als ‘sexy garage dance’ omschrijft heen.

Met dat karakteristieke geluid winnen ze in 2008 de bandwedstrijd Kleine Prijs van Friesland. Bij deelname aan de landelijke variant, de Grote Prijs van Nederland, blijken de tieners erg eigenwijs te zijn. Omdat ze niet volgens hun eigen voorwaarden mogen optreden – met het drumstel vooraan op het podium en omringt door oude versterkers – besluiten ze uit de wedstrijd te stappen. Veel maakt het niet uit, want in 2009 breken ze op eigen kracht

door. Het in oktober uitgebrachte debuut Well, You’re Not Inivited krijgt uitstekende kritieken en het trio wordt uitgenodigd een liedje te spelen in De Wereld Draait Door. Hun eigenzinnige geluid en dito opstelling werkt uitstekend. Ze mogen dan recalcitrant, eigenwijs en piepjong zijn, juist dat geeft ze de basis om uit te groeien tot een band waar nog heel veel plezier aan te beleven valt.

Daily Bread speelt 22 april in Vera.

Bibliothecaris met kwasten: poëtische expressie |  r e c e n s i e   |  Poëtisch expressionisme, noemt hij het zelf: schilderijen, die snel op papier of op het doek zijn gebracht. Sinds 6 april is een tiental werken van RUG-bibliothecaris Michiel Thomas te zien in de juridische bibliotheek. Door lieke

van den krommenac-

ker

Ook zijn rondgang langs de tentoonstelling van zijn werk heeft tempo. “Je stoort erg als je in de bibliotheek loopt te praten”, fluistert schilder en RUG-bibliothecaris Mi-

chiel Thomas in de stille bibliotheek. “Daarvoor ben ik teveel bibliothecaris.” Zijn schilderingen bevatten afwisselend veel kleur en sobere zwarten grijstinten. Ecoline op doek of tekeningen van pastelkrijt, Thomas experimenteert met verschillende technieken. Alleen schilderen met olieverf, daar is hij naar eigen zeggen niet zo goed in. Lachend: “Dat is veel teveel geklieder, ook in verband met mijn gewone werk.” Het schilderen is al zijn hele leven op de achtergrond. Als kind en tijdens zijn studie aan de Rijks-hbs in

Groningen was hij ermee bezig. En ook naast zijn werk in de letterenbibliotheek is hij geregeld in de weer met verf en kwasten. De kunstcommissie Letteren vroeg hem zijn werk te exposeren. Omdat hij al jaren de helft van zijn vakantiegeld aan lijsten besteedt, heeft hij intussen een aardige voorraad om te laten zien. “Ik vind mijn kunst niet altijd even mooi of esthetisch”, vertelt de kunstenaar bescheiden. “Maar het komt wel uit iets voort.” Lange tijd wist de schilder dat ‘iets’ moeilijk over te brengen. Tot

hij fotosite Flickr ontdekte, waarop hij mensen laat zien waardoor hij wordt geïnspireerd. Hij schildert op muziek, als buiten de zon schijnt. Of hij gaat de natuur in, op zoek naar landschappen. Zoals de keer dat hij na een knieoperatie in zijn auto richting een winters Zuidlaardermeer reed. Het leverde een groot, abstract doek in blauwen roodtinten op. “Als ik naar een natuurgebied ben geweest, maak ik daarna snel schetsen van wat ik heb gezien”, legt hij uit. Om er, heel snel, aan toe te voegen: “Ach, het stelt niet zoveel voor.”

Anneriek Bekhuis treedt vanavond om 20.30 op in de USVA. Meer informatie: www.usva.nl.

Cultuur tips n Mooi zijn de schilderijen van Fokko Rijkens niet altijd. Ze zijn nogal schematisch en kunstmatig. Maar zijn grenzeloze fantasie maakt zijn werk toch het bekijken waard. Zoals De Zoektocht, met naakte vrouwen die met zaklantaarns in kale kronkelbomen iets zoeken. Nieuwstad 10. T/m 28 april. www.forma-aktua.nl n Donderdag is het Earth Day, de dag waarop aandacht wordt gevraagd voor een schoon milieu en leefbare wereld. Disney maakte voor de gelegenheid de documentaire Oceans die op spectaculaire wijze het onderwaterleven laat zien. Alleen de trailers zorgen al voor kippenvel. De film draait alleen op 22 april op het witte doek. n Het betere Nederlandse gitaarwerk komt uit Eindhoven. Peter Pan Speedrock ramt zich effectief door hun spijkerharde rechttoe-rechtaan-rock heen. Wat het trio aan subtiliteit mist, compenseert de pure energie. 24 april, Vera, aanvang 21.00.


22 t/m 29 april 2010

Mededelingen 1

Ingezonden mededelingen voor studenten en medewerkers

Algemeen Studium Generale Groningen Beauty and the Brain Wat we mooi vinden varieert van cultuur tot cultuur en wordt beïnvloed door onze opvoeding en ons sociale netwerk. Maar ook al is schoonheid subjectief, esthetiek is prominent aanwezig in elke maatschappij. Het feit dat iedereen een esthetische ervaring kan hebben roept onvermijdelijk de vraag op of er soms een universele regel of ‘diepliggende structuur’ verborgen ligt achter ons gevoel voor schoonheid. Wat gebeurt er in ons brein als we een esthetische ervaring hebben of naar kunst kijken? Is er een algemeen onderliggend neurologisch patroon te zien bij een esthetische ervaring, en zo ja, waarom geeft die ervaring ons een goed gevoel? Semir Zeki, professor Neuro-esthetiek aan het University College London, is de laatste spreker in de vierdelige serie over Alledaagse schoonheid. Voertaal Engels. Datum: maandag 26 april. Plaats: Academiegebouw. Aanvang: 20.00 uur. Kaarten: studenten gratis, anderen € 2,50.

> Verzorgd door de UK; eindredactie Heiny de Ruiter, tel. 3636699 > Mededelingen kunnen ingediend worden via www.universiteitskrant.nl > Aanleveren is mogelijk tot uiterlijk maandag 10 uur voor de UK van dezelfde week > De volgende UK verschijnt op 29 april 2010

publieke en politieke debat is onmiskenbaar populisme. Tal van politici, partijen en standpunten zijn de laatste jaren al als populistisch weggezet. Tegenwoordig worden Geert Wilders en Rita Verdonk in de media afgespiegeld als populistisch. Maar in feite is Rita Verdonk de echte populist en Geert Wilders hooguit een halve. Wat is populisme nu eigenlijk precies? Waar komt het vandaan? Wat kunnen we ervan leren? En kun je de populisten van nu wel vergelijken met die van vroeger? Spreker Koen Vossen is universitair docent Nederlandse politiek bij het Instituut Politieke Wetenschap van de Universiteit Leiden. Datum: dinsdag 27 april.

> Populisme in Nederland. Het nieuwste modewoord in het publieke en politieke debat is populisme. Geert Wilders en Rita Verdonk worden in de media afgespiegeld als populistisch. Maar in feite is Rita Verdonk de echte populist en Geert Wilders hooguit een halve. Wat is populisme nu eigenlijk precies? Algemeen > Studium Generale Groningen

Willem Middelkoop: Als de euro valt De Europese economie is zwaar getroffen door de crisis en het is nog maar de vraag of de euro wel crisisbestendig is. Europa lijkt te veel verdeeld en niet krachtig genoeg om de euro als echte wereldmunt te ‘verdedigen’. Hoe is de huidige kredietcrisis ontstaan? Hoe staat de wereldeconomie er anno 2010 voor? En welke toekomstscenario’s kunnen we verwachten voor het bedrijfsleven en de financiële markten? Spreker Willem Middelkoop is investeerder en schrijver/journalist. In 2007 verscheen zijn bestseller Als de dollar valt, waarin hij waarschuwde voor een naderende kredietcrisis en een mogelijke crash van het financiële systeem. Deze Hanze Lezing is georganiseerd door Studium Generale ism. HMV Actis en HSE Faktor. Datum: donderdag 29 april. Aanvang: 12.00 uur. Plaats: BrugsmaBorg, zaal D232 , Hanzehogeschool, Zernikeplein 9. Toegang voor iedereen gratis. Populisme in Nederland Het nieuwste modewoord in het

Aanvang: 20.00 uur. Plaats: Academiegebouw. Kaarten: voor studenten gratis, anders € 2,50. Kaarten en informatie Kaarten zijn verkrijgbaar bij: Bureau Studium Generale Groningen, Oude Boteringestraat 13, tel. (050) 363 54 63; Universiteitswinkel, Oude Kijk in ’t Jatstraat 39; Boekhandel selexyz scholtens, Guldenstraat 20 studium@rug.nl www.rug.nl/studium

DwarsDiep DwarsDiepdebat: Leve de republiek? Wat gaan we doen als Beatrix binnenkort met pensioen gaat? Krijgen we een symbolisch koningschap of een republiek? Republikein Thomas von der Dunk kruist de degens met royalty-watcher Jeroen Snel en monarchist Alphons Dölle. Vrijdag 23 april 2010 20.00 uur, Usva (Munnekeholm 10). Toegang gratis. www.groningerforum.nl/dwarsdiep

Centrum voor Informatie Technologie COMPUTERCURSUSSEN Powerpoint Mod.: Complexe presentaties – 26 april Webplatform – 27 en 28 april Open Leercentrum 29 april Open Leercentrum – 11 mei Excel (UK) – 17 t/m 19 mei SPSS (UK) – 17 t/m 20 mei Open Leercentrum – 20 mei Security: gegevens beveiliging – 26 mei Open Leercentrum – 27 mei Access – 31 mei t/m 4 juni Excel module database/draaitabellen – 1 juni Open Leercentrum – 1 juni Webplatform – 2 t/m 3 juni Open Leercentrum – 3 juni Excel – 7 t/m 10 juni Publiceren met Word – 7 t/m 10 juni Word keuzemodule – 10 juni Open Leercentrum – 10 juni Powerpoint – 14 t/m 16 juni SPSS – 15 t/m 18 juni Open Leercentrum – 17 juni Open Leercentrum – 24 juni Inschrijving RUG-medewerkers en -studenten kunnen zich inschrijven via de website van het CIT of telefonisch bij CIT secretariaat (363 9200). De cursussen worden gegeven in dagdelen; ‘s ochtends van 9:15 tot 12:30 uur of ‘s middags van 13:15 tot 16:30 uur en vinden plaats in de Zernikeborg. Kijk voor meer informatie op de website, bel 363 9200 of e-mail naar onderstaand adres. http://www.rug.nl/cit/onderwijs/ cursusaanbod/ secretariaat-cit@rug.nl Open leercentrum Elke donderdagmiddag is er gelegenheid om een cursus te doen in het open leercentrum. Het open leercentrum biedt een begeleide zelfstudie waarbij de cursist zelf de inhoud van de cursus bepaalt en in eigen tempo een aantal vooraf gekozen leermodules afwerkt en zich bij vragen kan richten tot een docent. De cursustijden zijn van 13:15 tot 16:30. De volgende cursussen zijn op dit moment via het open leercentrum te volgen: • MS-Word basiscursus • MS-Word, MS-Excel en MS-Access introductie • MS-Frontpage • MS-Windows basiscursus • Visio • Thunderbird • Beheer van een eigen PC onder Windows XP • SPSS module Data Entry • Oracle Calendar (RUGplanner) • Outlook • Outlook Express Studenten: € 25,, medewerkers: € 60,- per dagdeel

Bibliotheek Workshop Refworks RefWorks is een webapplicatie waarmee u op een eenvoudige manier uw literatuurverwijzingen kunt opslaan, beheren en gebruiken. Een workshop Refworks bestaat uit een demonstratie van een uur en daarna kunt u onder begeleiding verder oefenen. De eerstvolgende workshop vindt plaats: vrijdag 23 april, 11.00 uur precies, Universiteitsbibliotheek, zaal 120. refworks@rug.nl http://www.rug.nl/bibliotheek/ refworks De UB in de meivakantie De komende weken is de Universiteitsbibliotheek niet altijd open op de tijden die je van ons gewend bent: vrijdag 30 april (Koninginnedag): gesloten; dinsdag 4 mei (Dodenherdenking): open van 08.30 - 17.00 uur; woensdag 5 mei (Bevrijdingsdag): gesloten. http://www.rug.nl/bibliotheek/ locaties/ub/index

Universiteitsraad Vergadering Universiteitsraad Op donderdag 29 april aanstaande vergadert de Universiteitsraad met het College van Bestuur over onder meer de volgende onderwerpen: Bindend Studieadvies (resterende punten); Opgave opleidingen met numerus fixus; RUG-jaarverslag 2009; Jaarverslag UHG 2009; RUG-jaarrekening 2009; Financiële kaderstelling 2011; Begrotingsrichtlijnen 2011; Voortgangsrapportage monitoren OBP-ondersteuning; Vergadering van het Algemeen Bestuur VSNU. Locatie: Grote Vergaderzaal, Oude Boteringestraat 44 te Groningen. Tijdstip (gewijzigd): 13.30 uur. De vergadering is openbaar. Een ieder is van harte welkom. H.J.Mast@rug.nl www.rug.nl/uraad

Universitair Onderwijscentrum Groningen Educatieve Master: stageplaatsen Ben je Educatieve Masterstudent en wil je in schooljaar 2010-2011 je LIO-stage lopen? Vraag dan voor 15 mei via het webformulier op de site van het UOCG een stageplaats aan. Ook als je de lerarenopleiding als master-na-master wilt doen, moet je voor 15 mei een stageplaats aanvragen via het webformulier. www.rug.nl/uocg/lerarenopleiding Educatieve Minor Doe je een bacheloropleiding in de richting van een schoolvak en wil je weten of het onderwijs iets voor je is? Van 23 april tot 15 mei kun je je inschrijven voor de Educatieve Minor. Als je je bacheloropleiding en de Educatieve Minor met goed gevolg afsluit, krijg je een onderwijsbevoegdheid in je schoolvak voor het vmbo-tl en de onderbouw havo/vwo. www.rug.nl/uocg/educatieveminor

Talencentrum Tests Have you found an internship or job abroad and would you like to know whether your proficiency in your host country’s language is sufficient? The University of Groningen Language Centre can test your proficiency level. Tests in English and Dutch are organized on a regular basis, and we can also offer tests in other languages upon request. We can also design language assessments for you. Please contact the Language Centre Secretary’s Office for more information. languagecentre@rug.nl www.rug.nl/languagecentre Testen Gaat u voor uw stage of uw werk naar het buitenland en wilt u weten of uw beheersing van de betreffende taal voldoende is? Bij het Talencentrum van de Rijksuniversiteit Groningen kunt u uw niveau laten testen. Wij bieden doorlopend toetsen aan voor het Engels en het Nederlands. Op aanvraag kunnen we ook toetsen afnemen voor andere talen. Ook kunt u bij ons terecht voor het ontwerpen van taalassessments. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met

Agenda In de AGENDA worden alleen universitaire evenementen opgenomen die voor iedereen toegankelijk zijn. Aankondigingen inleveren uiterlijk vrijdag 12.00 uur voor de week van verschijnen: per fax naar (050) 363 6300 o.v.v. UK-Agenda, per e-mail naar communicatie@rug.nl of per post naar: afdeling Communicatie, UK-Agenda, Postbus 72, 9700 AB Groningen.

PROMOTIES EN ORATIES 23 april Promotie: dhr. R.P.A. Berntsson, wiskunde en natuurwetenschappen. Titel: and function of substrate-binding domains of ABC- transporters. Promotor(s): prof.dr. B. Poolman, prof.dr. D.J. Stolboom. Plaats: Academiegebouw, Broerstraat 5. Tijd: 13.15 uur. 23 april Promotie: dhr. R.V. Polyuga, wiskunde en natuurwetenschappen. Titel: Model reduction of port-hamiltonian systems. Promotor(s): prof .dr. A.J. van der Schaft. Plaats: Academiegebouw, Broerstraat 5. Tijd: 14.45 uur. 23 april Promotie: dhr. A. Venkatraman, wiskunde en natuurwetenschappen. Titel: Control of port-hamiltonian systems. Observer design and alternate passive input- output pairs. Promotor(s): prof .dr. A. van der Schaft. Plaats: Academiegebouw, Broerstraat 5. Tijd: 16.15 uur. 26 april Promotie: mw. G. Modinos Comellas, medische wetenschappen. Titel: Imaging the vulnerable brain: functional and structural MRI in psychosis proneness. Promotor(s): prof.dr. A. Aleman, prof.dr. J. Ormel. Plaats: Academiegebouw, Broerstraat 5. Tijd: 13.15 uur. 26 april Promotie: dhr. K.B. Parikh, medische wetenschappen. Titel: Kinome profiling - methods and applications. Promotor(s): prof.dr. M.P. Peppelenbosch, prof.dr. S. Poppema. Plaats: Academiegebouw, Broerstraat 5. Tijd: 14.45 uur. 26 april Promotie: dhr. C. Kraan, wiskunde en natuurwetenschappen. Titel: ecology of intertidal macrobenthic fauna in changing Wadden Sea. Promotor(s): prof.dr. T. Piersma, prof.dr. J. van der Meer. Plaats: Academiegebouw, Broerstraat 5. Tijd: 16.15 uur. 27 april Oratie: dhr. prof.dr. A.F.L. van Holk, letteren. Titel: Schepen als schakels. Verbondenheid in ruimte en tijd. Plaats: Academiegebouw, Broerstraat 5. Tijd: 16.15 uur. 28 april Promotie: mw. H.J. Herrema, medische wetenschappen. Titel: Interplay between glucose, fatty acid and bile salt metabolism in mouse models of fatty liver. Promotor(s): prof.dr. F. Kuipers, prof.dr. M. Müller. Plaats: Academiegebouw, Broerstraat 5. Tijd: 11.00 uur. 28 april Promotie: mw. L. Han, medische wetenschappen. Titel: Signal transduction pathways in acute myetoid leukemia. Promotor(s): prof.dr. E. Vellenga. Plaats: Academiegebouw, Broerstraat 5. Tijd: 13.15 uur. 28 april Promotie: mw. R.W.B. Bottema, medische wetenschappen. Titel: Complex pathways to atopy development. Genes and environment. Promotor(s): prof.dr. D.S. Postma, prof.dr. C.P. van Schayck. Plaats: Academiegebouw, Broerstraat 5. Tijd: 14.45 uur. 28 april Promotie: H.E.J. Meulenbelt, medische wetenschappen. Titel: Skin problems of the stump in lower limb amputees. prof.dr. J.H.B. Geertzen, prof.dr. M.F. Jonkman, prof.dr. P.U. Dijkstra. Plaats: Academiegebouw, Broerstraat 5. Tijd: 16.15 uur. het secretariaat van het Talencentrum. talencentrum@rug.nl www.rug.nl/talencentrum

Faculteiten Rechtsgeleerdheid A LG E M E E N

Sollicitatieprocedure Togamaster 2010-2011 tot 1 mei 2010 Doe je de bachelor Nederlands Recht of de bachelor Recht en ICT en zou je graag de theorie willen combineren met een stage bij de rechterlijke macht, de advocatuur

of het openbaar ministerie? De togamaster biedt hiertoe een uitgelezen kans. In deze anderhalf jarige master ga je o.a. bij de drie bovengenoemde beroepsgroepen een kennismakingsstage lopen. Vervolgens loop je gedurende 5 maanden een (werk/grote) stage bij één van deze werkgevers. Daarnaast volg je mastervakken van de specialisatie Staats- en Bestuursrecht, Strafrecht, Burgerlijk Recht of Bedrijfsrecht en een speciaal voor de togamaster ontwikkeld seminaar. Tot slot schrijf je de grote scriptie. De sollicitatietermijn voor de Togamaster 20102011 loopt van 7 april 2010 – 1 mei 2010. Kijk voor informatie over de selectiecriteria voor deze master, het studieprogramma en de aan-


22 t/m 29 april 2010

Mededelingen 2

Ingezonden mededelingen voor studenten en medewerkers meldingsprocedure op NestorStip (klik op master, opleiding Togamaster). Wil je solliciteren naar een Togamasterplaats, stuur dan voor 1 mei 2010 een brief met c.v, vuile cijferlijst en een studieplanning naar mw. mr. J. van der Veen, Dienst Onderwijs en Studiebegeleiding, Postbus 716, 9700 AS Groningen. Vermeld op de enveloppe: Togamaster. Voor inlichtingen en het voorlopig programma kun je terecht bij mr. F.R. Vermeer (coördinator) f.r.vermeer@rug.nl Sollicitatieprocedure Praktijkmaster Notarieel Recht 2010-2011 tot 1 mei 2010 Doe je de bachelor Notarieel Recht en zou je graag een beeld willen krijgen hoe het is om te werken in de notariële praktijk? De Praktijkmaster Notarieel Recht biedt hiertoe een uitgelezen kans. In deze anderhalf jarige master worden notariële mastervakken aangevuld met een praktijkmastertraject. Belangrijk onderdeel van het praktijkmastertraject is de werkstage. De werkstage wordt in de notariële praktijk doorgebracht (naar keuze 3 dagen per week gedurende 7 maanden of 4 dagen per week gedurende 5 maanden). Tot slot schrijf je de grote scriptie. Kijk voor informatie over de selectiecriteria voor deze master, het studieprogramma en de aanmeldingsprocedure op NestorStip (klik op master, opleiding Praktijkmaster). Informatie is ook verkrijgbaar bij de coördinator (zie Nestor/Community Notarieel Recht). Wil je solliciteren naar een praktijkmasterplaats, stuur dan voor 1 mei 2010 een brief met c.v, vuile cijferlijst en een studieplanning naar mw. mr. J. van der Veen, Dienst Onderwijs en Studiebegeleiding, Postbus 716, 9700 AS Groningen; vermeld op de enveloppe in de linkerbovenhoek ‘Praktijkmaster’ Studenten, die niet (helemaal) voldoen aan de toelatingscriteria, maar die graag aan de praktijkmaster willen deelnemen, raden wij aan toch te solliciteren. In bijzondere gevallen kan de toelatingscommissie afwijken van de toelatingscriteria.

Medische weten­ schappen A LG E M E E N

ISCOMS 2010 ‘Breaking news’ Heb jij onlangs iets ontdekt bij jouw onderzoek wat echt nog niemand weet? Heb je daarmee baanbrekende resultaten?! Stuur dan je onderzoek in naar het ISCOMS 2010 en zorg zo dat dit resultaat wereldwijd bekend wordt! Eisen: Het onderzoek mag nog niet eerder in gezonden zijn voor ISCOMS 2010 - Deadline 3 mei 2010 iscoms@med.umcg.nl www.iscoms.nl

Wiskunde en Natuur­ wetenschappen (TECHNISCHE) SCHEIKUNDE

Algemene Leden Vergadering Op maandag 17 mei is het alweer tijd voor de op één na laatste ALV van het jaar. Deze zal zoals altijd om 16:00 beginnen in 5114.0004. Hou de website en het CB-Hok in de gaten voor de stukken. bestuur@chemische-binding.nl www.chemische-binding.nl

Actieve leden activiteit Om de actieve leden van het huidige en het vorige bestuursjaar te bedanken wordt er een actieve leden activiteit georganiseerd. Deze zal plaatsvinden op woensdagmiddag 26 mei. Hou deze middag dus vrij! Meer informatie volgt te zijner tijd. bestuur@chemische-binding.nl www.chemische-binding.nl

Letteren

tiviteiten, onderhouden van verschillende contacten en administratieve taken. MEER INFO: Stagebureau Letteren, k. 212, tel:050-3635844. Zie de website onder ‘nieuws’. Vraag atlijd eerst goedkeuring aan je docent. stages.let@rug.nl www.rug.nl/let/stagebureau

Economie en Be­ drijfskunde

A LG E M E E N

A LG E M E E N

Master’s meeting EXCHANGE students Thinking about a Master’s in Groningen? Learn everything about the different Master’s possibilities at the Faculty of Arts, for example Journalism, International Relations, Euroculture, Humanitarian Action, Modern History, Arts, Culture and Media and many more. Come and hear about admission procedures, how to apply, the international Master’s programmes, the Erasmus Mundus Master of Excellence programmes, our Research Master’s programmes and all other aspects of a Master of Arts degree in Groningen! Wednesday 28 April, 5-6 p.m. Heijmanszaal, Academy Building. Entrance is free. With drinks and Dutch snacks afterwards!! www.rug.nl/let/mastermeeting

Cursusevaluatie FEB S2.1! Het verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs heeft binnen de Faculteit Economie en Bedrijfskunde een hoge prioriteit. Vandaar dat van 23 april tot 10 mei alle cursussen van semester 2.1 worden geëvalueerd. Op vrijdag 23 april ontvang je via je RuG-mail een link naar de cursusevaluatie. Je kunt de cursusevaluatie invullen vóór maandag 10 mei. De resultaten worden via Nestor bekend gemaakt. Onder de respondenten worden drie boekenbonnen van €50 verloot. Voor vragen: eduqua.feb@rug.nl

S TA G E B U R E A U L E T T E R E N

stage: NDC Mediagroep, Groningen OPLEIDING: CIW PERIODE: z.s.m., 5 maanden OPDRACHT: Opzetten en uitvoeren van de Verkiezing Meest Gastvrije Winkelstraat van Groningen. Voorstel doen voor deze Verkiezing, uitvoeren en verwerking van de resultaten. MEER INFO: Stagebureau Letteren, k. 212, tel. 050-3635844. Zie de website onder ‘nieuws’. Vraag altijd eerst goedkeuring aan je docent. stages.let@rug.nl www.rug.nl/let/stagebureau stage: Koninklijke Marine, Den Helder OPLEIDING: Geschiedenis, IB/IO PERIODE: z.s.m., duur: 4 maanden OPDRACHT: De opdracht wordt in overleg met de begeleider samengesteld en kan bestaan uit het maken van een simulatiespel, een essayopdracht schrijven of een syllabus schrijven. Daarnaast zal de stagiair lesgeven aan militairen over bovengeboemde onderwerpen. MEER INFO: Stagebureau Letteren, k. 212, tel: 050-3635844. Zie de website onder ‘nieuws’. Vraag altijd eerst goedkeuring aan je docent. stage.let@rug.nl www.rug.nl/let/stagebureau stage: Kroon & Wagtberg Hansen, Den Haag OPLEIDING: Kunst en Architectuurgeschiedenis PERIODE: wordt in overleg overeengekomen OPDRACHT: verrichten van een onderzoek in diverse archieven, verwerken van de resultaten in rapportages en publicaties. MEER INFO: Stagebureau Letteren, k. 212, tel: 050-3635844. Zie de website onder ‘nieuws’. Vraag altijd eerst goedkeuring aan je docent. stages.let@rug.nl www.rug.nl/let/stagebureau stage: Passionate Bulkboek, Kunstbende OPLEIDING: diverse PERIODE: aug./sept. 2010, 4 dagen per week OPDRACHT: Kunstbende is de wedstrijd voor jongeren tussen de 13 en 18 jaar. voorlichting PR-ac-

Course evaluations FEB S2.1! Improving the quality of education has a high priority within the Faculty of Economics and Business. Therefore, all courses of semester 2.1 will be evaluated from 23 April until 10 May. On Friday 23 April, you will receive a link to the questionnaire on your RuG- email address. You can fill in the course evaluations before Monday 10 May. The results of the course evaluations will be made available via Nestor. Three book tokens (€50 euro each) will be handed out among the respondents. If you have any questions, please contact us via eduqua.feb@rug.nl B I B L I OT H E E K

Workshop Refworks RefWorks is een webapplicatie waarmee u op een eenvoudige manier uw literatuurverwijzingen kunt opslaan, beheren en gebruiken. Een workshop RefWorks bestaat uit een demonstratie van een uur en daarna kunt u onder begeleiding verder oefenen. De eerstvolgende workshop voor EBRW-medewerkers vindt plaats: donderdag 22 april , 11.30 - 13.00 uur, Instructiezaal Bibliotheek EBRW. refworks@rug.nl http://www.rug.nl/bibliotheek/ refworks AFSTUDEEROPDRACHTEN

Gevraagd: afstudeerder op het gebied van Identiteit/ Merken (Branding) en tweetal Hoe is de beleving van de plaatsnamen 15 jaar na invoering hiervan met als eerste gemeente Tytsjerksteradiel? Hoe denken mensen er na verloop van jaren echt over? Zijn de tegenstanders nog steeds tegen? Maakt het verschil of je Nederlands- of Friestalig bent en of ondernemer of burger? Masterstudent: marketing (FEB) Plaats: RuG Groningen ism Fryske Akademy te Leeuwarden Begeleiding: prof. dr R.J. Jorna Interne begeleiding: van der Bij Start: zo spoedig mogelijk (per 1-5-2010) Vereisten: passieve beheersing van Fries nodig, actieve beheersing aanbevolen Vergoeding: behoort tot de mogelijkheden Informatie en aanmel-

ding met CV bij: prof.dr. R.J.J.M. Jorna (tel FA 058-2343026) r.j.j.m.jorna@rug.nl

Gedrags- en Maat­ schappijweten­ schappen

Agenda

[ vervolg ]

CONGRESSEN EN SYMPOSIA

P S YC H O LO G I E

Mastervoorlichting voor 3ejaars-bachelorstudenten Op 26 april is er een mastervoorlichting voor 3e-jaarsbachelorstudenten psychologie. Tijd: 11.00 uur precies-12.30 uur Plaats: Bladergroenzaal Met: - presentaties van alle masterprogramma’s; - praktische tips over toelating; - mogelijkheid om bij 3 van de 5 programma’s een kijkje te nemen; ronde 1: 11.20-11.50 uur, ronde 2: 11.55-12.25 uur. Dus wil je meer informatie over de master? Kom dan op 26 april naar de voorlichting! Gevraagd: Studentassistenten voorlichting voor het studiejaar 2010-2011 Taken: - Geven van voorlichting over de studie Psychologie op middelbare scholen (oktoberapril) - Ondersteunen op Centrale Voorlichtingsdag (november) - Ondersteunen op Open dag op Locatie (maart) - Ondersteunen op de ouderdag (mei) - Overige voorlichtingstaken (september-juni) Honorering in geld Eisen: - In bezit zijn van propedeuse Psychologie Twee jaar beschikbaar zijn Er is een informatiebijeenkomst op dinsdag 27 april 2010, 14.3015.00 uur, zaal 0033 , Grote Rozenstraat 15 Nadere inlichtingen via e-mail bij Denise Doek: d.h.doekjans@rug.nl. Sollicitaties, voorzien van curriculum vitae, per e-mail voor 17 mei 2010 naar: d.h.doek-jans@rug.nl

Ruimtelijke we­ tenschappen A LG E M E E N

Ibn Battuta: Lezing Kroatie Naar aanleiding van de Buitenlandse Excursie, die van 6 tot en met 16 mei langs Bosnië & Kroatië zal reizen, zullen twee vertegenwoordigers van de Kroatische ambassade spreken over hun land. Allereerst zal Aleksandar Sunko vertellen over de toetreding van Kroatië tot de Europese Unie. Daarna zal Mirjana Stancic vertellen over het Kroatisch cultureel erfgoed. Kortom, het belooft zeker een educatieve lezing te worden. De lezing zal gehouden worden in het Academiegebouw en zal beginnen om 18.00. Voor meer details kijk op de site van Ibn Battuta. bestuur@ibnbattuta.nl www.ibnbattuta.nl B I B L I OT H E E K

Workshop Refworks RefWorks is een webapplicatie waarmee u op een eenvoudige manier uw literatuurverwijzingen kunt opslaan, beheren en gebruiken. Een workshop RefWorks bestaat uit een demonstratie van een uur en daarna kunt u onder begeleiding verder oefenen. De eerstvolgende workshop voor EBRW-medewerkers vindt plaats: donderdag 22 april , 11.30 - 13.00 uur, Instructiezaal Bibliotheek EBRW. refworks@rug.nl http://www.rug.nl/bibliotheek/ refworks

22 april Seminar Faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen. Titel: Design and Synthesis of antimicrobial peptides. Spreker: Mark Overhand. Plaats: Nijenborgh 9 (Bernoulliborg). 22 april Centrum voor Informatie Technologie: Symposium Lifehacking. Titel: Meer doen in minder tijd met meer plezier. Sprekers: Herman Kopinga en Anja Wassenaar. Plaats: Zernikeborg, Nettelbosje 1. Tijd: 12.30 uur. Voor informatie zie: http:// www.rug.nl/cit/symposiumLifehacking 28 april Faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen: ERSIG Openingsymposium. Titel: Energie 2100. Inleiding door: voorzitter C.v.B S. Poppema. Sprekers: J.Terlouw ( Jan Bernouille institute), H.A.J. Meijer (directeur ERSIG institute) e.a. Plaats: Bernouilleborg, Nijenborgh 9. Tijd: 10.30 uur. Voor informatie zie: http://www.rug.nl/fwn/onderzoek/instituten/esrig/symposium2010

EVENEMENTEN 22 april Cabaret: Anneriek Bekhuis en Linnet van der Wal presenteren Donderdag en Midsomer. Plaats: INTheater, Munnekeholm 10. Tijd: 20.30 uur. Toegang: RUG studenten en stadjerspashouders € 6, - / overigen € 8,22 april Lezing in de serie Spraakmakende boeken: Digitale poëzie- Tonnus Oosterhof. Sprekers: Yra van Dijk, Tonnus Oosterhof. Plaats: Academiegebouw (Offerhauszaal), Broerstraat 5. Tijd: 20.00 uur. 23 april Publiek: DwarsDiepdebat. Titel: Leve de republiek? Spreker: Thomas van der Dunk (cultuurhistoricus), Jeroen Snel (Blauw bloed- EO), Alphons Dölle (CDA woordvoerder Eerste Kamer- monarchie) en Rosa Timmer (columniste). Plaats: INTheater, Munnekeholm 10. Tijd: 20.00 uur. 23 april Dans: Aina presenteert Hoe Buikdansen de Wereld veroverde. Plaats: OUTheater, Kijk in ’t Jatstraat 26. Tijd: 20.15 uur. Toegang: RUG studenten en stadjerspashouders € 7, - / overigen € 9,24 april Dans: Aina presenteert Hoe Buikdansen de Wereld veroverde. Plaats: OUTheater, Kijk in ’t Jatstraat 26. Tijd: 15.00. Toegang: RUG studenten en stadjerspashouders € 7, - / overigen € 9,24 april Muziek: That’s entertainment. Plaats: INTheater, Munnekeholm 10. Tijd: 20.00 en 21.30 uur. Toegang: RUG studenten en stadjerspashouders € 4, - / overigen € 5,26 april Studium Generale: Lezing in de serie Alledaagse Schoonheid. Titel: Beauty and the Brain- A Neural Approach to Aesthetics. Spreker: Semir Zeki. Voertaal: Engels. Plaats: Academiegebouw, Broerstraat 5. Tijd: 20.00 uur. 27 april Studium Generale: Lezing: Populisme in Nederland. Spreker: Koen Vossen. Plaats: Academiegebouw, Broerstraat 5. Tijd: 20.00 uur. 29 april Studium Generale i.s.m. de Hanzehogeschool Groningen: Hanze Lezing 2010. Titel: Als de euro valt. Spreker: Willem Middelkoop. Plaats: BrugsmaBorg (Hanze), Zernikeplein 9. Tijd: 12.00 uur.

TENTOONSTELLINGEN T/m 23 januari 2011 Tentoonstelling ‘Binnenste buiten. De mens ontleed’, een tentoonstelling waarin de geschiedenis van de anatomie wordt toegelicht. Plaats: Universiteitsmuseum, Oude Kijk in ’t Jatstraat 7a. Tijd: dinsdag t/m zondag, 13.00- 17.00 uur. T/m 23 mei 2010 Tentoonstelling: Boekbanden van Ella Riemersma. Ella Riemersma was een Nederlands illustrator en grafisch ontwerper. Ze droeg bij aan de Zonneschijn en tijdschriften als Ons Thuis in de jaren 1920. Plaats: Universiteitsbibliotheek (trappenhuis derde verdieping) Broerstraat 4. Tijd: maandag t/m vrijdag: 08.30 - 22.00 uur, zaterdag en zondag: 10.00 - 17.00 uur.

NADERE INFORMATIE Afdeling Communicatie: tel. 363 5445/5446


22 t/m 29 april 2010

Mededelingen 3

Ingezonden mededelingen voor studenten en medewerkers

Studenten Studenten Service Centrum (SSC) CENTRALE STUDENTENBALIE(CSB)

Bezoekadres: Uurwerkersgang 10, Groningen. Postadres: Postbus 72, 9700 AB Groningen. Telefoon: 050-3638004. Fax: 050-3634623. Openingstijden: op werkdagen 10.00 – 16.00 uur. Telefonisch bereikbaar: 10.00 – 16.00 uur. www.rug.nl/hoezithet Gewijzigde openingstijden! Op de volgende dagen is de CSb gesloten: -Vrijdag 30 april (Koninginnedag) -Woensdag 5 mei (Bevrijdingsdag) -Donderdag 13 mei (Hemelvaartsdag) -Maandag 24 mei (Pinksteren) TA L E N T & C A R E E R C E N T E R

Loopbaanadvies voor studenten. Elke woensdagochtend kun je bij het Talent & Career Center terecht voor advies. Heb je vragen over de CV, over je sollicitatiebrief of ben je bijna klaar met je studie maar weet je niet hoe je het straks aan moet pakken? Kom dan eens langs op de (gratis) loopbaanochtend. Je kunt je aanmelden via onze website. info@talentcareercenter.nl www.talentcareercenter.nl Themabijeenkomst : Werken bij de overheid. Geinteresseerd in een carriere bij de overheid na je studie? Kom dan op 26 mei (14-16 uur) naar de Senaatskamer voor de themabijeenkomst Werken bij de overheid. Deze keer met onder andere Ban Personeeldiensten en ervaringsverhalen van jonge ambtenaren. Kijk voor meer informatie op onze website. info@talentcareercenter.nl www.talentcareercenter.nl

ACLO Wil jij meer informatie over het besturen van de ACLO? Voor mensen die graag meer informatie willen hebben over wat een bestuursjaar bij de ACLO worden er twee informatieavonden georganiseerd. Hierin wordt uitleg gegeven over wat een bestuursjaar bij de ACLO precies inhoudt en zal dieper worden ingegaan op elke functie uit het Dagelijks Bestuur en Algemeen Bestuur. Natuurlijk kan je op deze momenten ook alle vragen stellen aan de bestuurders! De eerste informatieavond is op donderdag 22 april om 17.00 uur. De tweede informatieavond is op dinsdag 27 april om 17.00 uur. secretaris@aclosport.nl www.aclosport.nl ACLO zoekt Beachcie! Lijkt het jou leuk om commissiewerk te doen? Deze zomer organiseert de ACLO weer een Beachvolleybalcompetitie. Wil jij in de zomermaanden lekker in de zon een beachvolleybalcompetitie organiseren? Stuur dan een e-mail naar: interncoordinator@aclosport.nl www.aclosport.nl ACLO-Vitalisloop We hebben dit jaar voor een nieuwe opzet gekozen, n.l. 4 ACLOVitalislopen in plaats van elke maand één. Loop je 3 van de 4 lo-

pen mee dan krijg je een gratis Tshirt! Meedoen is gratis De dat van de 4 lopen zijn: Woensdag 14 april - Woensdag 2 juni - Woensdag 6 oktober - Woensdag 5 januari De afstanden die gelopen kunnen worden zijn ongeveer 2,5km – 4,5km – 6,5km. Inschrijven kan van te voren EN ter plekke. Bij de voorinschrijving (vice-voorzitter@ vitalis.org) graag aangeven of je in aanmerking wilt komen voor een T-shirt. Inschrijving ter plaatse: Hal van de ACLO Start 1e loop: Woensdag 14 april , 17:00 uur, Parkeerplaats ACLO. vicevoorzitter@aclosport.nl www.aclosport.nl Vrije uren ACLO-sporters kunnen elke werkdag gratis zalen, banen en velden reserveren op het Sportcentrum RUG & HG. Verder is elke dag van de week de fitnessaccommodatie beschikbaar. Omdat de accommodatie overdag voor een deel voor initieel onderwijs van de HG wordt gebruikt en ’s avonds vaak door verenigingsuren wordt bezet, heeft de ACLO een aantal uren gereserveerd welke ACLO-sporters in ieder geval gratis kunnen reserveren. Op de ACLO-website vind je een actueel overzicht van de vrij te reserveren banen, velden en zalen. Reserveren kan van 8.00 tot 18.00 uur aan de balie van het Sportcentrum, of telefonisch (0503638063), maximaal acht dagen van tevoren. De buitenbanen voor tennis kunnen alleen op de dag zelf gereserveerd worden. Het is ook mogelijk om via internet accommodaties te reserveren. Om een accommodatie te reserveren, dien je hier in te loggen met je inloggegevens van Progress (RUGstudenten: studentnummer met ‘S’ ervoor, HG-studenten: NAWnummer met een ‘H’ ervoor). Vervolgens voer je het studentnummer van je sportpartner in en kun je een accommodatie reserveren. Beide studenten een e-mail ter bevestiging. Aan het internetreserveren is een boetesysteem gekoppeld. Wanneer een sporter niet komt opdagen op het gereserveerd uur, krijgt hij/zij een boete. Dit om leegstand van banen en zalen te bestrijden. Kijk voor de tijden op www.aclosport.nl onder ‘Internetreserveren’. Voor informatie over tarieven kun je bellen met de balie van het Sportcentrum (0503638063). vicevoorzitter@aclosport.nl www.aclosport.nl Cursussen De ACLO biedt de ACLO-sporters door middel van vijf- en tienweekse cursussen de mogelijkheid om gratis kennis te maken met een groot aantal sporten. De cursussen zijn op beginnersniveau, tenzij anders staat aangegeven. Inschrijven via de website van de ACLO vanaf drie weken voor aanvang van de nieuwe cursusperiode. In geval van overinschrijving vindt loting plaats. De uitslag van de loting wordt een week voor aanvang van de cursus gemaild naar alle ingeschrevenen. Als je bent geplaatst voor een cursus, moet je op de maan-, dins- of woensdag van de week voor het begin van de cursus je borg van € 10,- komen betalen bij de balie van het Sportcentrum (van 8.00 tot 18.00 uur). Als je de borg niet op tijd betaalt, vervalt de inschrijving. Op do t/m zo van de week voor het begin van de cursus vindt de na-inschrijving plaats. Hiervoor geldt dat er weer via internet moet worden ingeschreven. Je bent pas geplaatst

liegeschiedenis onthult. Een familietragedie met schurende humor. Gespeeld door: Maarten Boers, Geert Vermeegen, Tomm Velthuis, Ilona Huyben, Angelique Pijpers, Mira de Graaf, Inge Rooijakkers, Annelies Goudsmits, Timothy Flohr. Regie: Jurgen Zweemer Decor: Tomm Velthuis, Mira de Graaf. Licht, fotografie en poster ontwerp: Bas Berends www.attika.nu Entree: 8,- / 6,- studenten en stadjerspashouders

GSp GSp - Studentenplatform voor Levensbeschouwing Een plaats voor bezinning, religie, debat en gezelligheid. GSp, Kraneweg 33, tel. 3129926 info@gspweb.nl www.gspweb.nl

> DwarsDiepdebat: Leve de republiek? Wat gaan we doen als Beatrix binnenkort met pensioen gaat? Krijgen we een symbolisch koningschap of een republiek? Algemeen > Dwarsdiep

als je je borg hebt betaald. Wie het eerst komt, wie het eerst maalt. Als je de borg niet op tijd betaalt, vervalt je inschrijving. Om je borg terug te krijgen, moet je bij een cursus van tien weken minstens acht keer aanwezig zijn geweest. Bij de cursussen van vijf weken moet je minstens vier keer aanwezig zijn. Het maakt hierbij niet uit of je je hebt afgemeld of niet. Als je het recht hebt om je borg terug te krijgen, kun je die ophalen bij de balie van het Sportcentrum tot een jaar na aanvang van de cursus. Dit kan vanaf drie weken na het einde van de cursus. vicevoorzitter@aclosport.nl www.aclosport.nl Fitness Een heel collegejaar lang fitnessen bij de ACLO? Dat kan! Een fitnessbewijs voor collegejaar 20092010 kost nu nog slechts € 40,-. Voorwaarde voor een fitnessbewijs is een ACLO-sportbewijs. Dit kost € 47,-. Beide bewijzen zijn een geheel collegejaar geldig. Het bewijs is geldig tot 31 augustus 2010. Om aan een fitnessbewijs te komen moet je: een fitnesscursus via de reguliere cursusinschrijving volgen óf een intake uur voor gevorderden volgen waar je laat zien dat je voldoende ervaring met fitness hebt. Inschrijven gaat via MyACLO. Klik vervolgens op de knop ‘Activiteiteninschrijving’ om je in te schrijven. vicevoorzitter@aclosport.nl www.aclosport.nl Interne beachvolleybalcompetitie Op dinsdag- en vrijdagmiddagwordt er in de zomer de ACLObeachvolleybalcompetitie georganiseerd. De competitie is bedoeld voor alle ACLO-sporters die interesse hebben om in teamverband te beachen. Teams moeten bij aanvang van de competitie € 20,borg hebben betaald bij de balie van het Sportcentrum tot de eerste wedstrijddag. Vermeld hierbij uitdrukkelijk je teamnaam! De inschrijvingsformulieren dienen volledig te worden ingevuld. Iedere deelnemer aan de competitie dient ACLO-sporter te zijn. Aan de start van de competitie en steekproefsgewijs gedurende de competitie zullen kaartcontroles plaatsvinden.

Één competitie ronde bestaat uit vier middagen (7 wedstrijden) en eventueel bijkomende inhaal middag. Vragen over de interne beachvolleybalcompetitie? Neem contact op met de algemeen adjunct van het Dagelijks Bestuur: interncoordinator@aclosport.nl Tijdens de looptijd van de interne beachvolleybalcompetitie, zal de Beachcie het geheel coördineren. Er kan dan contact worden opgenomen via beachcie@aclosport.nl vicevoorzitter@aclosport.nl www.aclosport.nl Bestuursspelen Jaarlijks vinden in mei de bestuursspelen plaats op en rond het Sportcentrum RUG & HG. Deze dag wordt georganiseerd voor de bestuurders van de studentensportverenigingen die aangesloten zijn bij de ACLO. De bedoeling van de bestuursspelen is om het bestuursjaar op een gezellig en sportieve manier af te sluiten. Daarnaast kunnen de verenigingen onderling kennis uitwisselen en op deze manier de band met de ACLO versterken. Na een sportieve dag is er een diner en aansluitend een avondprogramma. vicevoorzitter@aclosport.nl www.aclosport.nl

USVA DwarsDiepDebat | Leve de Republiek? A LG E M E E N , D WA R S D I E P

Anneriek Bekhuis & Linnet van der Wal | Donderdag & Midsommer Anneriek Bekhuis & Linnet van der Wal | Donderdag & Midsommer donderdag 22 april 20.30 uur Locatie : INTheater Dubbelprogramma: Anneriek Bekhuis (1982) kenmerkt zich door haar originele teksten die een beschouwing geven op alledaagse eigenaardigheden. Zij begeleidt zichzelf op de piano en componeert een groot deel van haar repertoire. Linnet van der Wal kenmerkt zich als een krachtige theaterpersoonlijkheid, een wervelend lint, in staat tot vele transformaties en tegenstellingen. Van licht en clownesk tot dramatisch. Na haar lessen op het conservatorium heeft zij in verschillende producties gestaan, variërend van dans, musical, caba-

ret en toneel. Midsommer neemt je mee naar een plek vol magische figuren, bontgekleurde dieren, spannende muziek, glasheldere gedachten. Een wereld waarin niets menselijks vreemd is.´Midsommer´ onder regie van Fried Mertens is een fragmentarische theatrale voorstelling waarin het onmogelijke mogelijk wordt. Er wordt gezongen, gedanst en op alle onmogelijke manieren gespeeld. Entree: 8,- / 6,- studenten en stadjerspashouders Hoe Buikdans de Wereld Veroverde | Aina Hoe Buikdans de Wereld Veroverde | Aina vrijdag 23 april 20.15 uur zaterdag 24 april 15.00 uur zaterdag 24 april 20.15 uur Locatie : OUTheater Aina pakt uit! Waan je in Egypte, proef de sfeer en meer... De voorstelling is een verhaal over de buikdans door de geschiedenis heen, als een reis waarbij facetten van een aantal perioden uit het verleden in beeld worden gebracht. Aina laat zien dat de eeuwenoude Oriëntaalse dans inmiddels is uitgegroeid tot een dans die over de hele wereld bekend is, en ook beoefend wordt. Deze productie is een samenwerking met de Usva, de culturele voorziening van de Rijksuniversiteit Groningen. Regie: Aina (www.ainadanst.nl) Deze voorstelling is ook gesteund en mede mogelijk gemaakt door: Academie Minerva (theater vormgeving) - Hanzehogeschool Groningen Grand Theatre - Groningen Entree: 9,- / 7,- studenten en stadjerspashouders Attika | Broederliefde Attika | Broederliefde zaterdag 8 mei 20.15 uur Locatie : OUTheater Slechts dit wordt de goden ontzegd: de macht om het verleden te herscheppen.” Aristoteles ‘BROEDERLIEFDE’ een bewerking van Festen. Toen de vader stierf, werd de oudste zoon de macht en zeggenschap toebedeeld over het pension. Wanneer Helge, nu de patriarch van de familie, weet dat zijn kanker hem zal doden, wil hij het familiebezit verdelen. Hij viert groots zijn veertigste verjaardag met een feest voor het gezin. Het voetstuk waarop Helge geplaatst is brokkelt onder hem af wanneer zijn jongste broer een stuk fami-

De kracht van verhalen Peter Vermaat, dichter, theatermaker en theoloog, vertelt volksverhalen en legt de link met de spiritualiteit van het Bijbelverhaal. 26 april – 20.00 uur – Kraneweg 33. Workshop theatersport Wil jij ook je improvisatietalent eens laten zien of die creatieve kant van je wel eens aanwakkeren? Doe dan mee aan deze workshop en geniet van een avond met hilarische, ontroerende en grappige momenten, waar sprookjes worden herbeleefd en romans worden gecreëerd. Opgave kan tot 26 april, 12.00 uur. Max. 15 deelnemers. Kosten €5,-. 27 april - 20.00 uur - Kraneweg 33. Vacatures bestuur Per 1 september a.s. komen er vijf (!) vacatures in het Studentenbestuur en wel voor de volgende portefeuilles: voorzitter, penningmeester, publiciteit, studentendiensten en extern. Heb jij goede ideeën voor de toekomst van het GSp en wil je je – samen met je medebestuursleden - actief inzetten voor de verdere ontwikkeling van het studentenplatform voor levensbeschouwing? Grijp dan nu die kans! Deze bestuurstaak kost je zo’n 10 uur per week maar levert ook veel op: een unieke verrijking van je studententijd! Kijk voor meer informatie op gspweb.nl. Persoonlijk gesprek Wie dat wil kan voor een persoonlijk gesprek een afspraak maken met een van de studentenpastores: Geert Brüsewitz 8500387, Lense Lijzen 5260630, Tiemo Meijlink 5792805 of Matty Metzlar 0595-528775. Studentendiensten in de Martinikerk 25/4- 11.30 uur A. Diesemer 25/417.00 uur R.P. Oosterdijk (= Engelse vesper) 2/5- 11.30 uur M. Metzlar 2/5- 17.00 uur K. van der Plas (= Taizé-vesper)

Diversen OVERIGE

Academisch Schrijfcentrum Het Academisch Schrijfcentrum Groningen is er voor alle studenten die bij hun schrijfopdracht een duwtje in de rug kunnen gebruiken. Weet je niet hoe je moet beginnen of ben je de draad kwijt? Wil je je tekst aanscherpen? Of zie je door de taalfouten de tekst niet meer? Meld je op www.rug.nl/ schrijfcentrum aan voor een individueel gesprek met een schrijfcoach. Kijk voor schrijftips ook eens op www.rug.nl/noordster


VOORLICHTING MINOREN-AANBOD 2010 – 2011 Kom naar de Minorenmarkt op vrijdag 23 april!

Minoren In september 2010 hebben studenten binnen de bachelorfase weer de kans om een minor te volgen. De minor is een samenhangend, verbredend of verdiepend onderwijspakket van 30 ECTS (een half jaar). Een universitaire minor, waarbij je kennis maakt met een heel andere discipline, volg je in het eerste semester van het derde jaar. Als je de keuze hebt om komend jaar een minor te volgen en je wilt meer informatie over het aanbod kom dan gerust langs op de Minoren voorlichtingsmarkt op vrijdag 23 april,

van 11.00 – 13.00 uur in het Academiegebouw.

Het Minoraanbod 2010-2011 Faculteit Letteren

Faculteit Rechtsgeleerdheid

• Minor Klassiek Erfgoed: Literatuur, Mythologie, Rhetorica • Minor Arctische en Antarctische studies • Minor Oorlog en Conict

• Minor Bestuurskunde • Minor Recht • Minor Recht en Maatschappij • Minor Recht en Informatica • Minor Politicologie • Minor Misdaad en Straf • Minor Law in the International Society

Faculteit Wijsbegeerte • Minor FilosoďŹ e

Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen Faculteit Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap

• Minor Sociologie: Tussen Geld en Geluk • Minor Psychology in Society • Minor Pedagogische Wetenschappen: Probleemjongeren, wie pakt ze?

• Minor Religies in de Moderne Wereld • Minor Religion in Europe, Pluralism and Identity

Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen • Minor Population Studies • Minor Ruimtelijke Economische Ontwikkeling. • Minor Development Studies • Minor Cultuur, Landschap en Ruimtelijke Planning

Faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen • Minor Neurowetenschappen • Minor Moderne Natuurwetenschappen • Minor Kunstmatige Intelligentie en Cognitiewetenschap • Minor People, Planet, ProďŹ t

Faculteit Bedrijfskunde en Economie • Minor Ondernemerschap

Meer informatie Meer informatie is te vinden op www.rug.nl/minor of in de minorenfolder die je kunt afhalen bij je studieadviseur of het onderwijsbureau van je faculteit.

UKAATJES OPGAVE: * Kantoor: Oude Kijk in’t Jatstr 28 Open: Ma t/m don 9-17 Woe 9-16

* Per Post: Postbus 80

Cursussen

Diversen

N Conversatie Frans voor beg. tot gev. Kleine groepen. Gratis proees kan per direct. CursusFransInGroningen.nl 050-3094752

N 13-3 is mijn winterjas “geleendâ€? in De Kar. Graag terug! Merk J&J, grijs, kleine reparatie bovenaan 8erkant. Roel 0645404212 Thx. N NJR zoekt nieuw bestuur 2010 - 2011! NJR is op zoek naar zeven jonge, gemotiveerde en enthousiaste bestuursleden. Solliciteer vóór 10 mei naar sollicitatiecommissie@njr.nl of kijk op www.njr.nl

9700 AB Groningen

Diversen

KOSTEN: â‚Ź5,- per 20 woorden INLICHTINGEN:

Heiny de Ruiter 050-3636699 H.de.Ruiter@rug.nl

Rij (be) Wijs!

www.albertusrijopleiding.nl

N Twee ďŹ etsers zoeken overnachting in Bolsward of directe omgeving ivm Elfstedenrijwieltocht van 24 mei. Vergoeding geen probleem. Tel: 06.53713228.

tureluur

X[b &+& )')+/&'

5F [JFO JO IFU 3FJUEJFQHFCJFE #MJKGU WSBHFO PG V #FTDIFSNFS XJMU XPSEFO 5PU V FS UVSFMVVST WBO XPSEU

@W" _a mehZ 8[iY^[hc[h lWd Z[ Ij_Y^j_d] >[j =hed_d][h BWdZiY^Wf leeh c_d_cWWb ` '+".. f[h `WWh$ :WWhleeh edjlWd] _a l_[hcWWb f[h `WWh ^[j XbWZ =ebZ[d HWWdZ" Z[ ]_Zi DWjkkh :_Y^jX_` [d [[d i[j mWdZ[b# [d Ă„ [jihekj[i$ DWWc

schildersbedrijf

7Zh[i

glas-service

FeijYeZ[%FbWWji

poelman

b.v.

telefoon 050-5710150 fax 050-5770943 www.poelmanbv.nl

Ijkkh Z[ Xed _d [[d [dl[bef dWWh Z[ Ij_Y^j_d] >[j =hed_d][h BWdZiY^Wf

WdjmeehZdh$ '(+" /-+& MN >Wh[d F e i j p [ ] [ b c W ] " ^ e [ \ j d _ [ j


Informatie voor studenten en medewerkers Pagina onder verantwoordelijkheid van de afdeling Communicatie RUG T (050) 363 54 45, communicatie@rug.nl

www.rug.nl/extra 22 april 2010

# 56

Tekst, opmaak en illustratie: Edzard Krol

Symposium ‘Energie 2100’

Op 28 april wordt het symposium Energie 2100 gehouden, vanwege de ­oprichting van het ESRIG. › www.rug.nl/fwn/onderzoek/programmas/esrig/symposium2010

Effectief gebruik restwarmte

Met het hergebruiken van restwarmte van computer­ hallen hoopt de RUG tot 70 procent energie te besparen. › www.rug.nl/duurzaamheid

Fietsen in het zonnetje Met ingang van april zet het BALANS-project, het leefstijlproject voor RUG-medewerkers, ‘fietsen’ in het zonnetje. Er wordt aangesloten bij het landelijke project ‘Fietsen scoort’, er is de workshop ‘Me and my bike’ en de fotowedstrijd ‘Op de fiets’. ‘Fietsen scoort’ wil mensen stimuleren op de fiets naar hun werk te gaan. Doe mee: U houdt uw kilometers bij op een webpagina, krijgt inzicht in de gezondheids- en milieueffecten en maakt kans op prijzen. Voor buitenlandse RUGmedewerkers die meer willen weten over hun fiets, is er op 11 mei een Engelstalige, licht technische workshop. Tot en met september 2010 kunt u een bijzondere foto insturen van uw gefietste woon-werk­ route. Win een cadeaubon van Bike Centre Dik, feestelijk uitgereikt door CvB-voorzitter Sibrand Poppema. Zie: www.rug.nl/balans.

DotOffice-correspondentie Onlangs is de RUG ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Noord ­Nederland (KvK). Het verdient aanbeveling het RUG-nummer (01179037) te vermelden bij brieven aan contractpartners. Dit is bijvoorbeeld het geval bij de correspondentie van het Facilitair Bedrijf, maar ook bij ­correspondentie over derdegeldstroomcontracten of in andere zakelijke brieven van faculteiten en diensten. De vermelding van het KvK-nummer in DotOffice-brieven is eenvoudig. Klik in DotOffice op persoonlijke gegevens (het ‘poppetje’ in de werkbalk) en gebruik het dialoogscherm om het nummer in te vullen bij de persoonlijke gegevens. Het nummer verschijnt daarna automatisch in de contactgegevens rechts bovenaan elke brief. Zie: www.rug.nl/huisstijl.

Functiebeperkte studenten De voorzieningen en onderwijsmogelijkheden aan de RUG voor studenten met een functiebeperking voldoen aan alle criteria van de Inspectie van het Onderwijs, van het Ministerie van OCW. Dat ­concludeert de inspectie na een onderzoek bij 23 instellingen in het hoger onderwijs. Ook over de inhoud van de informatie over studeren met een functiebeperking, op de website van de RUG, toont de inspectie zich tevreden. Maar aan de toegankelijkheid van die informatie schort nog veel, want de informatie is niet makkelijk te vinden. ‘Ondertussen hebben we onder andere de zoekfunctie verbeterd,’ zegt Jan Wolthuis van de Afdeling Studentenzaken. ‘En de komende tijd zullen we nog meer verbeteringen aanbrengen.’

P&O pakt handschoen op De komende jaren gaat er aan de universiteit veel veranderen op het terrein van Personeel & Organisatie (P&O). In vergelijking met andere grote organisaties loopt de RUG achter bij het automatiseren van P&O-processen. Te veel zaken worden nog op papier afgehandeld. Sommige onderdelen van de P&O-organisatie zijn erg kwetsbaar opgezet. Denk aan decentrale personeelsadministraties en salarisorganisaties. Verschillende processen lopen over te veel schijven. Dat kan simpeler. Aldus constateert Frans Duynstee, het nieuwe hoofd van de afdeling P&O van de RUG. Hij deed deze waarnemingen, naast vele andere, in de eerste maanden van dit jaar, nadat hij in januari aan zijn nieuwe baan was begonnen. Dat hij meteen om zich heen keek naar verbeterpunten, had beslist te maken met de opdracht die hij van het College van Bestuur (CvB) van de RUG had gekregen. Hem was namelijk gevraagd nog voor de zomervakantie een voorstel op tafel te leggen met wat er op het gebied van het personeelsbeleid zal moeten gebeuren om het P&O-beleid te verbeteren. Want het CvB vond het tijd om, nadat de afgelopen jaren de ICT- en bibliotheekorganisatie waren omgevormd, nu ook de P&O van de universiteit te reorganiseren. ‘Door vergroting van de efficiëntie in administratie en ondersteuning kunnen nieuwe taken worden opgepakt,’ schrijft het Strategisch plan 2010-2014 hierover. Voor een dergelijke klus kan Duynstee putten uit de ervaring die hij op vele plekken heeft opgedaan. Zo was hij hoofd P&O van een gemeente, directeur HR (Human Resource) bij de accountant KPMG en bij energiebedrijven als Nuon: ‘Bij die laatste organisaties heb ik veel fusies begeleid, van een monopoliede omgeving naar een vrije markt. En een paar jaar geleden heb ik met een paar collega’s Mastercircle opgericht. Dat is een organisatie die andere

Frans Duynstee, hoofd Personeel & Organisatie RUG. Foto: Elmer Spaargaren organisaties helpt veranderen, en dan niet van bovenaf, maar door mensen zelf met ideeën ervoor te laten komen.’ Bij de RUG hanteert Duynstee deze werkwijze eveneens. Op dit moment zijn de hoofden P&O ideeën aan het bedenken om de organisatie van de P&O te verbeteren. Een aanpak die lijkt op de opdracht die de nu demissionaire regering haar ambtenaren in de herfst gaf, om te bedenken waar het rijk kan bezuinigen, al gaat het de P&O-ers niet per se om bezuinigingen. Duynstee: ‘Anders dan lang gebruikelijk was, komt er geen externe adviseur of bureau bij kijken. Bij de werkwijze die we nu hanteren, boren we de creativiteit en de ideeën aan van de mensen die het dichtst bij het werk zelf zitten.’ De P&O-afdelingen lijken de handschoen op te pakken, constateert Duynstee: ‘Er is een nieuwe strategie, de HR-processen kunnen daar veel aan

bijdragen en daarvoor moeten de P&O-processen veranderen. De P&O-ers zelf zeggen nu dat ze die veranderingen ook tot stand willen brengen.’ Eind april komen de hoofden P&O bijeen om over de door hen bedachte ideeën te praten. Waarna ze tijdens een dag op de hei met het Managementberaad worden besproken. ‘Vervolgens zal ik aan mijn opdracht voldoen en eind juni mijn voorstellen aan het College van Bestuur presenteren,’ zegt Duynstee. ‘Daarna kan het snel gaan. Na de zomer kunnen we de details uitwerken en erop koersen op 1 januari de meeste dingen voor elkaar te hebben. Al verwacht ik dat voor een aantal automatiseringsprocessen flink wat meer tijd nodig zal zijn. Ook voor het aanpassen van sommige andere processen zal enkele jaren moeten worden uitgetrokken. Maar het reorganiseren van bepaalde onderdelen moet eerder mogelijk zijn.’

Column

Tijd voor een frisse wind Al jaren zijn promovendi door Grasp, eerder Gaioo genoemd, gefaciliteerd en gerepresenteerd. Inmiddels is Grasp uitgegroeid tot een vereniging waarvan bijna een derde van de promovendi lid is, en die onmiskenbaar een stempel op de promovendigemeenschap in Groningen heeft gedrukt. Uiteraard valt het ook niet te ontkennen dat de geschiedenis van Grasp ook controverses heeft. Vooral de steun van enkele besturen van Grasp aan de bursalenrechtzaak, heeft Grasp zowel lof als hoon opgeleverd. Ongeacht wat je van de hele bursalenkwestie vindt, legt het een fundamenteel probleem van het huidige takenpakket van Grasp bloot: Grasp probeert zowel te faciliteren als te representeren, en dat bijt. Representatie vereist soms discussies op het scherpst van de snede, terwijl facilitatie effectieve samenwerking met de universiteit en externe organisaties vraagt. Het moge duidelijk zijn dat deze situatie niet ideaal is voor Grasp, alsmede de organisaties waar Grasp mee samenwerkt. Om promovendi nog beter te kunnen bedienen bij een succesvol promotietraject is het tijd voor een frisse wind. Het bestuur van Grasp heeft besloten facilitatie en representatie los van elkaar te weken, en heeft met een aantal PhD-councils een ambitieus plan gesmeed waarin Grasp getransformeerd wordt in twee organisaties, waarvan één representatief, en de ander faciliterend zal zijn. Deze organisaties zullen volledig zelfstandig zijn en de faciliterende organisatie zal geen politieke activiteiten ontplooien. De samenwerking met de councils begint al haar eerste vruchten af te werpen. Zo wordt er nu gewerkt aan een website die veel nuttige informatie voor promovendi bevat en proberen we een universiteitbreed informatiepakket voor nieuwe promovendi te maken. Met inzet en een beetje geluk, kunnen we binnenkort de volgende generatie promovendi verwelkomen met een vernieuwde, en effectievere PhD-gemeenschap. Daniël de Kok, voorzitter Grasp

‘Bedrijfsarts par excellence’

Peter Flach (links) samen met Pieter Rodenburg, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde, bij de uitrijking van de onderscheiding.

De Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde (NVAB) heeft Peter Flach benoemd tot ‘Bedrijfsarts par Excellence 2010’. Flach werkt bij de Arbo- en Milieudienst (AMD) van de RUG. De wetenschappelijke vereniging van bedrijfsartsen kent de benoeming toe aan leden die hun vakgebied op een positieve en enthousiaste manier uitdragen. Flach heeft zijn uitverkiezing te danken aan zijn bijzondere verdiensten voor de bedrijfsgezondheidszorg op het gebied van onderwijs en onderzoek. Voor het judicium, zie: http://nvab.artsennet. nl/Nieuws/Bedrijfsarts-Par-Excellence-2010. htm.


I N T E R N A T I O N A L P A G E 19

UK 30 - 22 APRIL 2010

Photo Reyer Boxem

The four inventors of the Novolizer: Anne de Boer, Erik Frijlink, Doetie Gjaltema and Paul Hagedoorn.

Patented powder puffs |  r e s e a r c h   |  Their powder inhalers are conquering the world: Anne de Boer, Erik Frijlink and their team in the inhalation lab of the department of Pharmaceutical Technology and Biopharmacy. Yesterday, they were awarded the Wubbo Ockels Prize for their work. By René Fransen You see an awful lot of machines during a tour of the department of Pharmaceutical Technology and Biopharmacy: huge machines to make tablets, ingenious laser-diffraction apparatus and cylindrical ‘cascade impactors’ that allow you to measure how deep powders can penetrate the airways. But the most valuable of all is found in a drawer in Anne de Boer’s office. It’s a notebook, in which neatly written text alternates with, and is sometimes covered by, sketches. Designs for yet another improvement to a first, second or later generation of powder inhaler. “A lot of this happens at home, where I can work undisturbed”, says De Boer. And there’s always a notebook next to his bed, just in case. De Boer (59) studied chemical technology at an institute of technology and started his career at the RUG in 1973, researching the making of tablets. But for the last twenty years he’s been working on the question of how to get medicines into the lungs. He wrote his thesis on the subject in 2005, but by that time already co-owned several patents in this field. And yesterday, together with his colleague Prof. Erik Frij­link, he received the Wubbo Ockels Prize from the city of Groningen (see box), for the design and development of the Novolizer, a powder inhaler. The prize is EUR 10,000, but so far, the revenues from the patents covering the Novolizer already amount to some

EUR 3 million. The money is divided equally between the University, the Faculty, the department and (only recently) the four inventors. “That doesn’t mean we’re all rich”, says Frijlink. “About a top-of-therange bicycle per year each, although the revenues will increase. But the department largely runs on this money. It pays for three PhD students and 1.5 technicians.” The inventors only began to profit from their patents after the break-even point for the Novolizer was reached; the department benefited at an earlier stage. Frijlink expects the total revenues to level out at about EUR 1.5 to 2 million per year in the near future. But what is the Novolizer? Well, it all started with the hole in the ozone layer. Drugs for patients with chronic obstructive pulmonary disease (COPD) and asthma were delivered via aerosol cans, filled with the propellant CFC. CFC was found to damage the ozone layer and had to be replaced by something ozonefriendly. And what could be better than no propellant at all? De Boer started sketching a device that could produce a puff of powder that would reach deep into the lungs, powered only by the forces of inhalation. That is not as straight-

forward as it may seem, he explains. “The dose is very low, comparable to one sugar crystal of less than 0.5 millimetres across, ground into several million pieces.” Such tiny particles are very sticky, so they have to be attached to the surface of a large milk sugar crystal as a carrier. “But in order to get deep into the lungs, the particles have to measure between 1 and 5 micrometres (one thousandth of a millimetre, RF). So during inhalation they must be separated from the carrier surface again.” De Boer came up with the ‘classifier’, a vortex chamber in which the powder spins around in the inhaled air. Here, it is broken up and the large carrier particles remain in the classifier. Only the small drug particles escape with the inhaled air and make it into the lungs. Deposition of the drug in the lung is an intricate interplay of forces: in the branching bronchial tubes, big particles quickly get bogged down, small particles can travel deep. “The great thing about the system is that no matter how hard you inhale through the Novolizer, the same amount of particles enters the deep lung. Other inhalers merely release a fixed amount of powder per inhalation, and the amount of drug particles reaching the lower

Wubbo Ockels Prize This prize is named after the first Dutch astronaut Wubbo Ockels, who participated in 1985 in a Space Shuttle flight on a Spacelab mission. Ockels is a University of Groningen alumnus (physics and mathematics) and also gained his PhD here. He currently holds a professorship in Sustainable Technology at Delft University of Technology and a chair in Energy and Environmental studies in Groningen. The Wubbo Ockels Prize of the City of Groningen has been awarded biannually since 1986 (when Ockels himself received it) to a person, persons or an institution with ties to the North of the Netherlands for a special contribution to natural sciences or technology.

Above: ‘Exploded’ view of the Twincer Below: Novolizer

airways varies with the inhalation speed,” De Boer explains. Together with De Boer and ­Frijlink, two technicians, Paul Hagedoorn and Doetie Gjaltema, share the Novolizer patents. “Of course, all this is teamwork”, says De Boer. He also points to the research workshop at the University Medical Center ­(UMCG), where many prototypes were built, as well as specialized aerosol characterization equipment. “We’ve also designed an inhaler adapter for use in laser diffraction to measure particle size in the aero­sols from our inhalers. It is now produced for research by a German company. We didn’t get any money for that, the market is too small, but so far we have got a free device and

VIP treatment.” “We finished development of the Novolizer in around 2000”, Frijlink explains. A second-generation Novolizer is on the way for the American market, called Genuair. Then the team tackled another problem: how to get large amounts of antibiotics into the lungs of cystic fibrosis patients, who often die at a young age from bacterial infections of the lungs. “The question was raised by a hospital in The Hague”, says Frij­link. “The current inhalation systems spray a solution of the antibiotic, but only nine percent of the wet aero­sols makes it into the lungs.” A lot actually ends up on the walls of the room in which the drugs are taken. “Also, the inhalation system may become infected. This all increases the chances of drug resistance developing in the room or in the inhalation device.” De Boer designed an innovative third-generation inhaler with two classifiers working in tandem. The disposable unit, called the Twin­ cer, works very well. “Inhalation takes less than one minute in all, whereas the spray system takes 30 to 45 minutes, including things like cleaning.” And CF patients have to inhale antibiotics twice a day. The Twincer can also be used to deliver other drugs, like antibiotics for tuberculosis or influenza vaccines. There are a lot of possibilities and plans for new products. But Anne de Boer, the man who does most of the technical work, will retire in six years’ time. “I do sometimes lie awake at night and wonder what will happen”, Frijlink admits. “We won’t find another like him. But we’ll find someone. Maybe we’ll even move away from this type of inhalation research. Though at the moment, it’s safe to say we have the best inhalation lab in the world. And Anne has been key to that success.”


20 I N T E R N A T I O N A L P A G E

UK 30 - 22 APRIL 2010

What the

bleep

is...?

Bekerfinale

Photo Jeroen van Kooten

Ritsert Jansen (in front) during the video conference, last Tuesday

Not in the air tonight |  r e p o r t   |  The flight ban following the eruption of Icelandic volcano Eyjafjallajökull disrupted university life last week. Students and staff are stranded from Vancouver to Indonesia. By Ernst Arbouw Yes, they are a bit worried: chemistry students from De Chemische Binding study association fear that their study trip, planned for next week, may go up in smoke – no pun intended – because of the flight ban. Their destination? Iceland. Ironically, one of the reasons for the chemistry students to go to Iceland is to visit a geothermic energy installation – in other words, a place where volcanic heat is used to generate energy. Their colleagues from the Prof. Francken study association – the association for Applied Physics students – saw their trip to Japan and South Korea torpedoed by the European flying restrictions. They were supposed to fly to Tokyo last Saturday, says Jasper Bosch of the organizing committee. “We are now contemplating several alternative scenarios. There is a possibility that we’ll go later this week and reschedule our programme. Another option is to postpone the whole trip.” In the meantime, the Applied

Physics students are trying to remain optimistic. They have opened a special YouTube channel (http:// tinyurl.com/yyoeman) with songs to cheer up the unfortunate students, ranging from Eddy Van Halen’s ‘Eruption’ to ‘In the Air tonight’ by Phil Collins. Quite a number of staff members have been stranded or saw their travel plans upset last week. Bioinformatician Ritsert Jansen couldn’t fly to the States to attend a workshop on ‘systems genetics’, earlier this week. As he was to be chair of a workshop session, he decided to ‘attend’ via video conferencing on Monday and Tuesday. “And who knows, if this works well, we can cut down on travel. That vulcano might contribute to a change in attitude.” Professor of Human Genetics Cisca Wijmenga was left stranded in Washington DC, about 4,500 kilometres from her partner, professor of Molecular Genetics Marten Hofker, stranded simultaneously in Vancouver, Canada. Wijmenga e-mails that she’s currently staying with friends; she is now booked on a flight for next Sunday, a week later than planned. Marten Hofker is booked on a flight for next Thursday. “It would have been nicer if we had been

stranded together, especially as Cisca is staying with a colleague in a very comfortable house”, he responds. Professor of Marine and Fresh Water Biology Jeanine Olsen, who was supposed to fly home from Boston last Thursday, is now rescheduled for Sunday 25 April. She has an additional worry: the aim of her trip was to collect live eelgrass (Zostera marina) specimens near Cape Cod. “Our main concern is for the wellbeing of our precious live plants”, she explains. Olsen and a colleague are currently staying in the guest house of the marine laboratory where she did her research. “We are not suffering too much in comparison to the poor people camped out on the floor at Boston airport with no place to go.” Dr Maarten Loonen of the University’s Arctic Centre was stranded in the Danish capital Copenhagen last Friday. He was supposed to fly to the Arctic Science Summit Week in Kangerlussuaq, Greenland. As a polar researcher, Loonen is used to delays, cancelled flights and other unexpected inconveniences. “I would guess that at least ten percent of all my flights run into trouble.” After two hours queuing at Copenhagen’s main railway station, Loonen managed to get a train tick-

et home, but only with a very inconvenient schedule. “In the end, I decided to improvise. I took a train from Bremen to Leer, near the border. A hotel room in Leer was 100 euros and a taxi to Groningen was 110 euros, so I took a taxi home.” The record for the most hours spent waiting in a queue probably goes to Professor of Genetics & Heredity and Oncology Robert Hofstra. After seven hours of queuing at Madrid airport, and then another six hours the following day, and then another six hours, he managed to get a place on a coach to Brussels. “After 20 hours, we arrived in Brussels. From there, I took a taxi to Utrecht; I was picked up by my brother-in-law, who brought me to Groningen.” Renske de Jonge from the Science Faculty’s education office accidently found herself stranded at the Inna Grand Bali Beach Hotel on Bali, Indonesia, where she had gone to a symposium for young scientists with a group of twelve secondary school students. “It’s a five-star hotel, directly on the beach”, she says on the phone. “Our carrier, Cathay, said that it may be another week before we can leave. We’re putting them under pressure to bring that forward – no, seriously, because some of the students have their final exams in two weeks time.”

Student seriously burned in ragging ritual A member of Albertus Magnus student association was seriously burned in a ragging ritual at a campsite near Giethoorn. By Ernst Arbouw

The 21-year-old man was taking part in the introduction to one of the association’s debating societies

when he asked three other candidate members to set fire to the Sinterklaas costume he was wearing. According to the Groningen police, the other students sprinkled the man with flammable liquid and then set him on fire, with a fireball as a result. He extinguished the flames by jumping into nearby water, but then continued with the introduction. He visited a doc-

tor only forty hours later. The student is currently in the burns unit of the Martini Hospital in Groningen with second and third degree burns. The students involved have been questioned by the police. The victim refused to report a crime, but his parents did file charges with the police. They said they are outraged. The incident is under inves-

tigation by the University’s Advisory Committee for Introductions (ACI). Albertus Magnus, Groningen’s second largest student association, reacted with a press release. “We are startled by what has happened. We can’t understand how someone could ever come up with something like this”, they wrote. The debating society involved has been suspended.

In theory, it should be one of the best and most exciting football matches imaginable – the Cup Final (Dutch: bekerfinale) between Ajax and Feyenoord, originally planned for 25 April at the Feyenoord stadium. Alas, theory is always accompanied by its ugly twin: practice. In the run-up to the final, hooligans from both teams have threatened violence, which prompted Dutch football association KNBV to split the final into two matches – one in Amsterdam and one in Feyenoord’s hometown Rotterdam, both with only home supporters. In the past few weeks, Ajax fans have used internet fan sites and forums to call for a “bloody Sunday” in Rotterdam. One Ajax fan forum even published a photomontage of the bombing of Rotterdam by the German Luftwaffe, 70 years ago this spring, saying “Bombs on Rotterdam. The f***ing city will be flattened to the ground” – brutal provocation by any standards. There is not much love lost between the fans of arch rivals Ajax and Feyenoord. Last week, Feyenoord hooligans stormed their club’s training field to demand that players lose their premier league match against championship candidate FC Twente; if Feyenoord had won the match – it was played last Sunday and ended in a 2-0 victory for Twente – Ajax would have won the league title. [ Ernst Arbouw ]

Master Learn everything about the various Master’s degree programmes at the Faculty of Arts at the Master’s degree information meeting on 28 April. It is the first information meeting of its kind specifically aimed at international students. International degree programmes include Journalism, International Relations, Humanitarian Action and Modern History. For more information, go to: www.rug.nl/let/mastermeeting


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.