Page 1

Ligestilling, ligeværdighed, rehabilitering

God praksis Sådan kan psykisk sårbare forblive i arbejde

Rådet for Psykisk Sårbare på Arbejdsmarkedet


Derfor er det vigtigt at gøre en indsats for at fastholde psykisk sårbare medarbejdere Et stigende antal mennesker får psykiske problemer og risikerer at miste deres arbejde. Hvad kan virksomhederne gøre for at forebygge, at det sker? Det spørgsmål har Rådet for Psykisk Sårbare på Arbejdsmarkedet stillet en lang række virksomheder, både store og små, offentlige og private, der har erfaring med at fastholde psykisk sårbare. Deres svar er sammenfattet i otte punkter som en hjælp og vejledning til andre virksomheder, der kommer ud for, at en eller flere medarbejdere får psykiske problemer.


”Det kan ramme os alle at få psykiske problemer!” Når flere får psykiske problemer i kortere eller længere tid, er det nødvendigt, at virksomhederne gør sig tanker om, hvad de kan gøre for at hjælpe og afbøde virkningerne for både den enkelte, kollegerne og arbejdspladsen. ”Det kan betale sig at fastholde en psykisk sårbar medarbejder!” Det kræver færre omkostninger at fastholde en medarbejder end at ansætte en ny. Et vellykket fastholdelsesforløb reducerer sygefraværet og bidrager til at give et godt arbejdsmiljø. Signalværdien er også høj over for kunder, samarbejdspartnere og ansøgere.


1.

Ledelsen har initiativet Ledelsen har ansvaret for arbejdsmiljøet

Ved at skabe en tryg atmosfære forbedrer ledelsen de ansattes trivsel og øger sandsynligheden for, at en psykisk sårbar medarbejder fortæller om sine problemer og sine behov. Det er en vigtig forudsætning for at få en dialog om mulighederne for at forblive i arbejde til trods for psykiske problemer.


2.

Arbejdsevnen er afgørende Se på handlingspotentialet - ikke sårbarheden

Grunden til at fastholde en psykisk sårbar medarbejder er, at han eller hun har relevante kompetencer. Det er en myte mere end en kendsgerning, at det er dyrt at have psykisk sårbare ansat. De succesrige virksomheder gør noget ved problemerne og er i stand til at finde løsninger, der passer både medarbejder og virksomhed. Standardløsninger dur ikke.


3.

Stigmatisering kan overvindes Vær åben - det forebygger berøringsangst

Kollegerne er ofte hjælpsomme, når årsagen til et handicap er synligt. Efter en periode ser de ikke længere handicappet, men personen - handicappet bliver ”usynligt”. Det er anderledes, når handicappet er usynligt. Mange psykisk sårbare har oplevet at blive diskrimineret, fordi deres omgivelser ikke tror, at de fejler noget. Det er jo svært at se, hvad der er i vejen, og derfor bliver handicappet nemt bagatelliseret.


4.

Kollegerne spiller altid en vigtig rolle Sørg for at den bliver støttende

Det er vigtigt, at ledelsen inddrager kollegerne til en psykisk sårbar medarbejder tidligt i forløbet for at forebygge rygter og berøringsangst. De skal motiveres til at bakke helt og fuldt op om den psykisk sårbare - også i travle perioder.


5.

Fastholdelse kræver ledere, der tør tage de følsomme samtaler og kan skabe en god dialog Gør den følsomme samtale ”ufarlig”

Det er vigtigt, at en psykisk sårbar medarbejder er åben om sine problemer. Ellers har ledelsen ingen mulighed for at hjælpe ham eller hende. Tryghed fremmer åbenhed, og det er forudsætningen for en god og ligeværdig dialog. Anerkendelse er måden at gøre en samtale om et personligt og følsomt problem ligeværdig på. Ved at anerkende at et andet mennesker har problemer, bliver der udvist respekt. Kunsten er ikke at få psykisk sårbare til at tale, men at give dem lyst til at tale.


6.

Jobcentret er virksomhedens sparringspartner Brug jobcentret

Jobcentret har konsulenter, som kan vejlede om kompensationsordninger, mentorordningen, virksomhedsservice, håndholdt indsats m.v. De ved også, hvilke regler der gælder for at få økonomisk støtte til at fastholde en psykisk sårbar medarbejder. Jo hurtigere jobcentret bliver kontaktet, desto bedre.


7.

Der er andre muligheder - få et job i en anden virksomhed Tænk arbejdsmarked - ikke kun arbejdsplads

Måske kan en psykisk sårbare ikke længere passe sit hidtidige arbejde. Det er måske heller ikke muligt at finde et andet job på samme virksomhed. Det betyder ikke, at den pågældende ikke kan passe et arbejde, men i en helt anden virksomhed. Det er derfor en god idé at hjælpe den pågældende videre på arbejdsmarkedet, for eksempel ved at hjælpe med at afklare kompetencer, udarbejde CV og formidle kontakt til andre virksomheder. Signalværdien er stor både indadtil og udadtil.


8.

Det er vigtigt at aftale overskuelige spilleregler Lav en plan

Leder, kolleger og den psykisk sårbare medarbejder må aftale, hvilke spilleregler der skal gælde for samarbejdet. De må lægge en plan, der i få og overskuelige punkter fastslår, hvad målet med fastholdelsen er, hvordan arbejdet skal tilrettelægges, hvilke skånehensyn der skal tages, hvordan samarbejdet skal foregå, hvor ofte og hvordan der skal følges op, og hvordan kontakten skal foregå i forbindelse med sygefravær.


Følgende virksomheder har bidraget med viden, inspiration og synspunkter Abbott A/S ● Altan.dk ● Bethaniahjemmet ● Bofællesskaberne Edelsvej ● BRF Kredit ● Brøndby Kommune ● Brønderslev Kommune ● Børnehuset ved diget ● Creativ Company A/S ● Dansk Supermarked ● Eaton ● Electric ApS ● Ellebækskolen ● Falck Danmark A/S ● F&H of Scandinavia A/S ● Forsvarskommandoen ● Fri Cykler ● Frøs Herred Sparekasse ● Gartneriet PKM A/S ● GFO Bakkegård ● Give Egnens Museum ● Glamsdalens Idrætsefterskole ● Grundfos Holding A/S ● HedeDanmark A/S ● Herning Kommunale Tandpleje ● HMN Naturgas I/S ● ISS Facility Services A/S ● Kristelig Fagbevægelse ● Københavns Universitet - Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet ● LCD-Garder A/S ● LS Flag A/S ● Microsoft Danmark ApS ● MidtVask ● Odder Barnevognsfabrik A/S ● Oticon A/S ● Pressalit A/S ● Rebild Kommune ● Region Syddanmark ● Rigshospitalet ● Skovtrolden Børnehave ● Tryg Forsikring A/S


…og det har følgende personer også Anders Kristian Kristensen  Anja Gade  Annemette Hauschildt  Annemette Seistrup  Annette Vittrup  Bente Sorgenfrey  Birthe Petersen  Ebbe Brems  Erik Moes  Erik Paaske  Holger Kallehauge  Jannie Borch  Jette Høy  Jette Iversen  Klaus Christensen  Knud Foxil  Kåre Petersen  Lars Knudsen  Laurits Rønn  Lene Maj Pedersen  Lennart Damsbo-Andersen  Line K. Sidenius  Lone Olsen  Mads Trier-Blom  Malene Salskov Amby  Mette Rønberg  Nina Froberg  Pernille Steen Pedersen  Peter Carøe  Shahram Khorami  Simon Bjerrum  Steen Christensen  Søren Carøe  Thomas Blach


Rådet for Psykisk Sårbare på Arbejdsmarkedet Rådet for Psykisk Sårbare på Arbejdsmarkedet er en forening, der er stiftet på privat initiativ i 2009 af en kreds af personer med viden om beskæftigelses- og handicappolitik, social- og sundhedspolitik, behandlings- og socialpsykiatri samt virksomhedsledelse og kommunikation. Formålet er at udvikle og formidle viden, skabe debat, påvirke beslutningstagere samt tage initiativer, der fremmer ligestilling, ligeværdig behandling og rehabilitering af mennesker med psykosociale handicap på arbejdsmarkedet. Se mere på vores hjemmeside og følg os på Facebook


Læs mere Fastholdelse af psykisk sårbare medarbejdere - 40 virksomheders erfaringer Udgivet af Rådet for Psykisk Sårbare på Arbejdsmarkedet Rimelige tilpasninger på arbejdspladsen for mennesker med psykiske problemer Udgivet af Landskampagnen EN AF OS

God praksis  

Sådan kan psykisk sårbare forblive i arbejde