Page 1

VATHORST LIVING Het lifestyle magazine voor Amersfoort-Vathorst en omgeving

Reportage:

Halloween verovert Nederland. Wonen:

Domotica is geen toverwoord. Reizen:

Stedentrips Rome & Brussel. Culinair:

De ‘r’ zit weer in de maand. Column:

Welkom! Jaargang 1, editie 4 - september 2009


INHOUDSOPGAVE

Reportage

04

Halloween verovert Nederland

Wonen

09 10 13

Specialist in financiële planning Domotica is geen toverwoord Shopping Page

Buitenleven

14

Is uw tuin klaar voor de herfst?

Column

07 Welkom! 17 Beleggers zijn we eigenlijk allemaal

Auto

18

SEAT Bakker ziet toekomst met vertrouwen tegemoet

Reizen

21 23

Stedentrip Rome: La dolce vita! Stedentrip Brussel: Bourgondisch leven

Culinair

24

De ‘r’ zit weer in de maand

Wellness

26 28

Je wordt alleen maar dikker van light Shopping Page

Uitgaan

29

Uit Agenda

Bedrijvenindex

30

COLOFON Hoofdredactie Patrick de Koning

Bladmanagement & Vormgeving E-mail: info@vathorst-living.nl

Verschijningsdata maart / juni / september / december

Eindredactie Xilvania Koense

Redactie Patrick de Koning, Xilvania Koense, Martien Frigerio, Jan Schoeman, Suzanne Unck en Martine Hafkamp E-mail: redactie@vathorst-living.nl

Copyright © 2009 Vathorst Living Alle rechten voorbehouden. De redactie van Vathorst Living is niet aansprakelijk voor gegevens door derden verstrekt. Niets uit deze uitgave mag worden gereproduceerd of vermenigvuldigd zonder schriftelijke toestemming van de uitgever.

Oplage 5.000 exemplaren Verschijningsfrequentie 4x per jaar Productie / Uitgave Rex Magazines Marinus van Elswijkkade 14 3059 SG Rotterdam

Advertentie-exploitatie Tom van Dop Telefoon: 010-4764372 E-mail: tom@rexmagazines.nl

Meer informatie vindt u op onze website: www.vathorst-living.nl.

Verspreidingsgebied Huis-aan-huis door TNT Post in Vathorst.

VathorstLiving 3


REPORTAGE

Halloween verovert Nederland Tekst:Xilvania Koense

In Nederland wordt steeds meer aandacht besteed aan Halloween. Dit gebeurt meestal niet in de vorm van langs de deuren gaan en snoep ophalen (zoals bij Sint Maarten), maar wel door feesten en het versieren van huizen. In Nederland is het van oorsprong katholieke Sint-Maartenfeest populairder onder de jeugd en heeft raakvlakken met het Amerikaanse Halloween.

“Met Halloween kunt u immers ongestraft en onherkenbaar verkleed als griezel de buren de stuipen op het lijf te jagen.�

4 VathorstLiving


REPORTAGE

Halloween is een feestdag die vooral in Ierland,

bekendste is het verhaal over Jack de smid

Oorprong Halloween

Engeland, Amerika en Canada gevierd wordt.

ofwel Jack-o’-Lantern. Op een avond kwam

De naam “Halloween” is afgeleid van Hallow-

Op 31 oktober verkleden kinderen zich en bellen

Jack de duivel tegen die hem naar de hel wilde

e’en, ofwel All Hallows Eve (Allerheiligen-

als het donker wordt aan bij huizen in de buurt

meenemen. Jack wist met een list de duivel in

avond), de avond voor Allerheiligen, 1 novem-

die versierd zijn met pompoenen en lichtjes, en

een boom te lokken. Hij zette de duivel hier vast

ber. In de Iers-Keltische kalender begon het jaar

roepen “trick or treat” (de keuze gevend tussen

door een kruisteken in de boomstam te krassen.

op 1 november, dus 31 oktober was oudejaars-

een plagerijtje uithalen of een versnapering

De duivel beloofde Jack, dat hij niet in de hel zou

avond. De oogst was binnen, het zaaigoed voor

krijgen). De bewoners geven de kinderen dan

komen als Jack hem vrij zou laten. Toen Jack later

het volgende jaar lag klaar en dus was er even

snoepjes.

stierf kwam hij door zijn slechte levenswandel

tijd voor een vrije dag, het Keltische nieuwjaar

niet in de hemel. Maar de duivel liet hem ook niet

of Samhain (uitspraak Saun, het Ierse woord

Gezien de hoeveelheid pompoenen, spookjes

in de hel wegens de gedane belofte. Sinds die tijd

voor de maand november). Maar Samhain was

en andere griezelige zaken die in oktober in

doolt de ziel van Jack rond op aarde. De duivel

ook nog om een andere reden zeer bijzonder.

Nederlandse winkels opduiken, begint Halloween

gooide hem een gloeiend kooltje achterna. Jack

De Kelten geloofden namelijk dat op die dag de

ook in Nederland voet aan de grond te krijgen.

stak het kooltje in een knol die hij aan het eten

geesten van alle gestorvenen van het afgelopen

En dat is niet zo vreemd. Met Halloween kunt u

was en kreeg op die manier een lantaarn. Later is

jaar terug kwamen om te proberen een levend li-

immers ongestraft en onherkenbaar verkleed als

de lelijke knol verruild voor een mooie pompoen.

chaam in bezit te nemen voor het komende jaar.

griezel de buren de stuipen op het lijf te jagen.

Tips voor Halloween

In Groot-Brittannië werd Halloween vooral

Kritiek

Verduister alle ramen en doe alle lichten uit

door de Kelten gevierd. De geesten die uit dode

Op Halloween is soms kritiek, omdat het ontdekt

om een zo donker mogelijke kamer te krijgen.

mensen op zouden rijzen, werden aangetrokken

zou zijn door de commercie als een geschikte

Laat slechts één of twee spotjes branden. Deze

door voedsel voor hen neer te leggen voor de

aanleiding om de consument tot wat ruimer

kunt u zo richten, dat het licht schijnt op een

deuren. Om echter de boze geesten af te weren

vertier aan te zetten in de ‘slappe’ periode

geraamte of een griezelig gezicht. Ook een

droegen de Kelten maskers. Toen de Romeinen

tussen zomervakantie en Sinterklaas. Dit laatste

discobal kan een spannend effect geven. Versier

de Britse eilanden binnenvielen, vermengden ze

wordt alom bestreden. Wel is duidelijk, dat de

de kamer met vleermuizen, spinnen of maskers.

de Keltische traditie met hun eigen tradities, die

commercie in toenemende mate belangstelling

Maak een spinnenweb van wollen draad en zet

eind oktober natuurlijk de viering van de oogst

toont voor Halloween.

er nepspinnen in. Zet in de vensterbank of net

betroffen, en ook het eren van de doden.

buiten de deur uitgeholde pompoenen met een Verschillende organisatie en kerkgenootschappen

lichtje er in. Een leuk knutselproject samen met

In de negende eeuw van de huidige tijdrekening

hebben kritiek op Halloween vanwege het

uw kinderen.

steekt een Europees christelijk gebruik de zee

“heidense” karakter dat het feest op vele plaatsen

over en vermengt zich met het Halloweenfeest.

zou hebben, alsmede vanwege het spiritisme dat

Maak uw eigen spook.

Op Allerzielen - 2 november - gingen in lompen

erdoor bevorderd zou worden. Het oproepen

Neem hiervoor een opgeblazen ballon, waarover

gehulde christenen in de dorpen rond en bedelden

van geesten is immers niet toegestaan in de

u een wit sloop hangt. Haal de ballon uit het sloop

zielencake (brood met krenten). Voor elk brood

bijbel. Wel dient aangemerkt te worden, dat

en knip de ogen en mond uit. Stop de ballon weer

beloofden ze een gebed te zeggen voor de dode

het oorspronkelijke Ierse gebruik weliswaar

in het sloop en hang hem aan een touwtje op. Er

verwanten van de schenker, om op die manier

samenhing met een Keltische heidense traditie,

zijn kant-en-klare slingers met pompoenen in

zijn bevrijding uit de tijdelijke straffen van het

maar in wezen op christelijke wijze was ingevuld.

de handel. U kunt vaak ook bij een tuincentrum

vagevuur te versnellen en zodoende zijn opname

Pas later kwamen de demonenverkledingen en de

terecht. Hier vindt u echte pompoenen en

in de hemel te bespoedigen. Het “Trick or Treat”

horror-outfits op, in de Verenigde Staten. Hierbij

namaakpompoenen in allerlei maten en vormen.

spelletje vindt wellicht daar zijn oorsprong.

kwam soms het karakter op spiritisme en zelfs de duivel te liggen bij de versieringen.

Het feest is in de negentiende eeuw door Ierse immigranten naar de VS gebracht. In Ierland

Vanwege

Allerheiligen

was de aardappeloogst mislukt, de hongersnood

en Allerzielen en het vagevuur door het

de

afwijzing

van

decimeerde razendsnel de bevolking en de Ieren

Protestantisme, wordt vaak door reformatorische

begonnen omstreeks 1840 massaal naar Ameri-

genootschappen bezwaar gemaakt tegen elke

ka te vluchten. En zoals vaker voorkwam onder

uiting van Halloween - ook het gekerstende Ierse

migranten: in den vreemde zoekt men contact

gebruik kan als katholiek volksgebruik geen

en steun bij elkaar. Het heimwee naar de roots

genade vinden in hun ogen.

wordt verzacht in het verder beleven en onderhouden van de eigen feesten en gebruiken. In

Waar komt de pompoen vandaan?

Amerika duikt dan de bekende jack-o’-lantern-

Er zijn veel verhalen over de oorsprong van

pompoen op, in de hele wereld wellicht het be-

de verlichte uitgeholde pompoen. Eén van de

kendste gezicht van Halloween. VathorstLiving 5


De zekerheid van kwaliteit. Dat is Hypotheek Facet. Je financiële toekomst geef je niet zomaar uit handen. In zekere én in onzekere tijden kunt u altijd rekenen op de oplossingen van onze experts. Andere zekerheden en kwaliteiten • Persoonlijke aandacht, nu en in de toekomst • Lage woonlasten door goed doordacht totaaladvies • Toegang tot de meeste financiële partijen in de markt • Duidelijkheid over ons dienstenpakket en onze beloning. Bel voor een afspraak met een van onze adviseurs. Zielhorsterweg 85 3813 ZX AMERSFOORT Tel. 033-45 31 657 Fax 033-45 31 658 info @hypotheekfacet.nl

support

STRATEGIE

CREATIE & DESIGN

OFFICE SUPPORT

OPTIMALISATIE

DO YOU KNOW HOW TO COMMUNICATE? Rex Support BV Marinus van Elswijkkade 14 - 3059 SG Rotterdam - Nederland Telefoon: +31 (0)10 476 43 72 - Telefax: +31 (0)10 425 58 73 - E-mail: info@rexsupport.nl

6 VathorstLiving


COLUMN

Welkom Zoals veel mensen, was ik ook op vakantie deze zomer. Ieder jaar gaan we kamperen; heerlijk voor ons en voor onze peuter. Meestal gaan we drie weken en bezoeken we verschillende campings. Inmiddels weet ik dat megacampings met animatieteams niet aan mij zijn besteed. Daar word ik nogal opgefokt van. We kozen dus voor een rustige boerderijcamping in Frankrijk (met zwembad!). Emmy en Gary (gastvrouw en –heer) hebben ons een heerlijke week bezorgd. Hun gastvrijheid, zorgvuldigheid en echte warme belangstelling maakten de sfeer. Erg bijzonder! ’s Avonds dronken de gasten wijntjes bij het kampvuur en mochten de kids mee op de tractor. Ik heb bewondering voor mensen die op zo’n natuurlijke manier, alleen door echt zichzelf te zijn, richting en sturing kunnen geven. Zo’n leidinggevende wens ik iedereen toe. Dat het ook anders kan, merkten we een week later. Na een week aan de kust, gingen we het binnenland weer in en zocht ik via internet een kleine camping. Ik kwam er één tegen en we reden erheen. De plek was prachtig, maar de sfeer was het tegenovergestelde van wat we eerder hadden ervaren. De Nederlandse eigenaar en zijn vriendin lieten uit alles blijken dat ze geen moeite wilden doen voor hun gasten en dat het hen ging om geld verdienen. Zo kregen we het gevoel dat we al snel ‘teveel’ waren als we iets wilden weten en er was veel onduidelijkheid over wat wel en niet kon. Het kostte ons even wat moeite om dat los te laten en ons toch vrij en blij te voelen. Twee manieren van leidinggeven. De eerste vanuit openheid en organisatie, de tweede vanuit controle en afscherming. En het effect was in beide gevallen erg groot. Niet alleen op ons, maar ook op andere gasten. Vergelijkbaar met een bedrijf, maar ook met een huishouden. Wat voor sfeer zet je neer, hoe organiseer je het gezin en welke verantwoordelijkheden geef je je gezinsleden? Kennen ze hun taken of zijn ze afhankelijk van jou? Geef je ze het gevoel dat je het leuk vindt dat ze er zijn of dat ze in de weg lopen? En wat is daarvan het gevolg? Ook benieuwd naar onze positieve ervaring? Kijk dan eens op http://moulindupommier.com/nl.php. Suzanne Unck (1972) is eigenaar van SUUS & CO in Zeist en coacht hoger opgeleide vrouwen die de regie over hun eigen leven in eigen hand willen nemen. In 2007 verscheen haar boek ‘Vrouw met PIT – Passie, Intuïtie, Talent’ bij uitgeverij Scriptum. Zie ook www.suusenco.nl.

VathorstLiving 7


A p o t h e e k C o r l a e r 7 dagen per week geopend

Openingstijden: ma. t/m vr.: van 08.00 zaterdag: van 08.00 zondag: van 11.00 van 19.00

tot tot tot tot

20.00 17.00 13.00 20.00

uur uur uur uur

Spoedrecepten 24 uur per dag mogelijk Apotheek Corlaer drs. H. van der Veen, apotheker drs. J.M.W. Verhoeven, apotheker Van ‘t Hoffstraat 18 - 3863 AX Nijkerk Telefoon: (033) 246 29 00 8 VathorstLiving


WONEN

Hypotheek Facet specialist in financiële planning Een huis kopen is vaak de grootste uitgave in

cliënt bepalen we namelijk de verschillende

namelijk de tijd die je nodig hebt om alle kosten

ons leven. Desondanks speelt emotie echter

scenario’s die mogelijk zijn bij bepaalde keuzes.

en investeringen bij een verkoop er weer uit te

een grotere rol dan ratio. Hypotheek Facet uit

In de eerste fase gaat het echter primair om het

hebben.

Amersfoort ondersteunt haar cliënten bij het

‘coachen’ rondom de hypotheek, maar zodra de

financiële traject rondom de aankoop van een

cliënt gesetteld is in zijn nieuwe woning, dan

Klant als ambassadeur

woning en zorgt voor een gezonde synergie

zullen we het geheel evalueren.”

Het bedrijf van Mark Bast genereert veel

tussen emotie en ratio.

business via hun huidige klantenkring. “Wij

Persoonlijk maatwerk

zijn erg trots, dat veel van onze klanten een

Hypotheek Facet BV is opgericht in 2004 en

Helder, persoonlijk en servicegericht, origineel

ambassadeursrol vervullen. Dit betekent, dat

gespecialiseerd in financiële planning. Hierin

en daadkrachtig zijn dan ook de kernwoorden

ze tevreden zijn met het advies dat wij hebben

staan de eigen woning en de hypotheek centraal.

waarmee Mark Bast zich wil identificeren. “Wij

gegeven. Dat geeft ons een bevestiging dat wij

Volgens Mark Bast, eigenaar van Hypotheek

werken met Erkend Hypotheekadviseurs, die

met onze benadering en visie op de juiste weg

Facet, biedt een eigen woning namelijk de

ieder jaar hun kennis verfrissen en vergroten

zitten.”

mogelijkheid tot meer vrije tijd, eerder stoppen

in

met werken of financiële onafhankelijkheid.

specialistische vraagstukken neemt Hypotheek

Vathorst Hypotheek

Allemaal

Facet in behandeling. “Wij beschikken over een

In samenwerking met enkele banken heeft

uitstekend netwerk waarin onder meer notarissen,

Hypotheek Facet bijzondere arrangementen

factoren

waarover

Nederlanders

dromen.

een

permanent

educatietraject.”

Ook

fiscaal juristen, accountants, bouwkundigen en

gemaakt voor kopers in Vathorst. Deze

Van droom naar ambitie

taxateurs zijn vertegenwoordigd. Zo kunnen wij

arrangementen onderscheiden zich volgens

“Wij maken ambities van deze dromen door

een totaalpakket aanbieden.”

Mark Bast van de standaard nieuwbouw

concrete, transparante en vooral creatieve oplossingen

aan

te

dragen

waarbij

een

arrangementen die vaak in combinatie met de

Commercieel idealisme

belangrijke rol voor de eigen woning en de

“Natuurlijk zijn ook wij een commerciële

hypotheek is weggelegd.” Hypotheek Facet

organisatie en hebben wij een winstoogmerk.

biedt haar cliënten daarbij meer inzicht en

Echter de cliënt staat centraal. Dit betekent,

gemak. Met een hypotheek is het immers

dat wij soms de cliënt moeten behoeden

mogelijk om fiscaal vriendelijk en tegen relatief

voor mogelijke financiële problemen in de

lage lasten een woning aan te schaffen. Zonder

toekomst.” Hypotheek Facet streeft immers

deze mogelijkheid hadden maar weinig mensen

naar een gezonde, langdurige relatie met haar

kunnen profiteren van de waardeontwikkeling

cliënten. “Wij gaan niet voor het snelle gewin”,

op de woningmarkt in de afgelopen decennia.

beaamt Mark.

“Wij zijn duidelijk en transparant over onze

Huidige woningmarkt

dienstverlening en de manier waarop wij beloond

De huizenmarkt is in lastig vaarwater en

worden. Zo kan men bij ons kiezen voor een

dat merkt de gehele sector. Toch zijn er ook

fixed fee of een vast percentage.” Die werkwijze

lichtpuntjes. “Zo is het nu een goed moment om

zorgt volgens Mark Bast voor een doelgerichte

van huur de overstap naar koop te maken. De

aanpak van eisen en wensen, zodat cliënten de

rente is nog steeds erg laag en bovendien valt er

toekomst met vertrouwen tegemoet kunnen zien.

in de huidige kopersmarkt goed te onderhandelen

koop worden aangeboden. Meer informatie: www.hypotheekfacet.nl

over de prijs.” “Maar,” benadrukt Mark “ik Mark Bast ziet zich meer als een coach dan

adviseer dan wel om er gedurende 5 tot 10 jaar

als een financieel adviseur. “Samen met onze

te blijven wonen.” Dit is in het huidige klimaat VathorstLiving 9


WONEN

Domotica is geen toverwoord Tekst:Xilvania Koense

Domotica, een woord gevormd door de samenvoeging van de Latijnse naam domus (huis) en electronica, is in onze maatschappij al jaren een gevleugeld begrip. Voor diegene die enigszins bekend zijn met het begrip, heeft het zelfs nog iets van het Chriet Titulaer-effect ‘Het huis van de toekomst’.

10 VathorstLiving


WONEN

Vooral in de voorgaande jaren werd domotica

ontsluiting van de woning.

geassocieerd met senioren (zorg) en met luxe huizen. Daar komt nu verandering in. De techniek

De gebruiker centraal

is heden ten dagen al veelvuldig voorhanden en

Bij het toepassen van Domotica is het

de prijs voor deze techieken en toepassingen

belangrijk om de installatie vanuit de gebruiker

daalt sterk. Deze trend komt met name door een

te ontwerpen. De techniek moet immers een

aantal ontwikkelingen.

ondersteunende rol hebben voor de gebruiker en hij moet niet het idee hebben, dat hij geen

De fabrikanten

invloed heeft op het systeem. Uiteindelijk moet

Van oudsher is er een tweedeling bij de

de gebruiker een leidende rol hebben. Al met al

Wat is domotica?

fabrikanten voor installaties in woningen,

zien we op basis van de huidige ontwikkelingen,

Domotica staat voor elektronische communicatie

te

gebied

dat Domotica toegankelijker wordt, en steeds

tussen allerlei elektrische toepassingen in de

(zoals verwarmingsinstallaties en ventilatie)

meer een instrument op basis van behoefte.

woning en woonomgeving ten behoeve van

en

weten

op

werktuigbouwkundig

meer

Domotica zal steeds meer een component zijn

bewoners en dienstverleners. In een Domotica-

verlichtings- en voedingsinstallaties). Dit waren

dat standaard in de woning gaat komen echter in

woning

afzonderlijke eilanden met ieder een eigen taal

vele hoedanigheden.

ontspanning en andere huiselijke bezigheden

elektrotechnisch

gebied

(onder

worden

zorgtaken,

communicatie,

door talrijke elektrische apparaten en netwerken

voor het aansturen van installaties. Binnen deze gebieden waren er ook nog allerlei ‘dialecten’.

Statussymbool

Langzamerhand zie je steeds meer fabrikanten

Over domotica bestaan tal van misverstanden.

die met een universele taal werken. De markt

Velen menen bijvoorbeeld, dat domotica een

Domotica omvat onder meer alle elektronische

vraagt hier ook om. Een andere ontwikkeling

statussymbool is, een teken voor de omgeving, dat

toepassingen in de woning om functies te

in de woning komt vanuit de PC-wereld. We

men in het leven ‘iets heeft bereikt’. Domotica is

besturen (verwarmen, venti-leren, verlichten,

zien de trend op het gebied van multimedia

echter veel meer een nieuwe manier van omgaan

etc.) en diensten uit de woonomgeving te

waardoor allerlei zaken integreren (film, video,

met de technische uitrusting van een woning. Met

gebruiken (alarmeren, telefoneren, televisie

tv, radio etc.). Uiteindelijk zullen deze werelden

domotica bestuurt u de verwarming, verlichting,

kijken, etc.). Dit gebeurt bij voorkeur flexibel.

samenvloeien.

ventilatie, elektrische toestellen, zonnewering, de

Op elke plek en op elk tijdstip dat het de

bereiding van warm water, de toegangscontrole

bewoner past, met een gemakkelijke bediening

De zorg

enzovoort. Dat betekent opnemen in één globaal

en desgewenst op afstand.

In Nederland hebben we met een sterke

systeem en ervoor zorgen, dat alles optimaal - en

vergrijzing te maken. In de zorgsector zal dus

zo energiezuinig mogelijk - werkt.

gemakkelijker gemaakt.

op een andere manier gewerkt moeten worden.

Domotica is vooral consumentenelektronica, die onderling verbonden is door een ‘naadloos

Domotica kan hierbij ondersteunend werken,

De voordelen zijn legio. Al naar gelang uw eisen

elektronisch netwerk’. Het draagt op efficiënte

waardoor er effectiever zorg verleend kan gaan

en wensen wordt elke ruimte van de woning altijd

wijze bij aan het plezier, de waarde en

worden. Ook kan Domotica een bijdrage leveren

optimaal verwarmd, geventileerd en verlicht.

duurzaamheid van het wonen.

om te zorgen, dat bijvoorbeeld senioren langer

Gevaarlijke situaties (zoals keukentoestellen die

in hun vertrouwde omgeving kunnen blijven

u vergeet uit te schakelen) of vervelende klussen

Consumentenelektronica stelt speciale eisen

wonen. Een laatste ontwikkeling binnen de

(zoals het neerlaten van de rolluiken) worden

aan onder meer de marketing, de distributie, de

zorg is, dat het huis steeds meer de lokatie gaat

automatisch geëlimineerd. En energie wordt

installatie, het gebruiksgemak en de prijzen.

worden waar de eerstelijns zorg gaat plaatsvinden

uitsluitend gebruikt waar en wanneer ze nodig is,

(extramuralisatie).

en in precies de juiste dosering.

Essentiëel voor Domotica is een solide en open in-huis-netwerk, dat ‘naadloos, pijnloos

Internet

Een lekker warm bad

en probleemloos’ moet zijn, aldus belangrijke

Door de digitale ontsluiting (internet) van de

Hoewel vele domoticasystemen grondig van

spelers op deze markt, zoals Philips en

woning via een universeel platform wordt

elkaar verschillen, zijn er toch enkele constanten

Microsoft.

Domotica veel interessanter. Oftewel, omdat we

merkbaar.

in Nederland steeds meer breedbandaansluitingen

gaslekken, waterlekken, kortsluiting, enz. zal

Overzicht toepassingen

krijgen, kunnen we spreken van een vierde

een domoticasysteem u daarvan onmiddellijk op

Zorgen, alarmeren;

standaard aansluiting naar de woning. Naast

de hoogte stellen. Bijvoorbeeld via een alarm.

Communicatie, veiligheid;

de traditionele aansluitingen gas, water en

Desnoods kan het ook verder onheil voorkomen.

Werken, telewerken;

elektra hebben we een vaste aansluiting voor

U wilt om 07.30 uur een temperatuur van 23°

Ontspannen, televisie;

communicatie. Door gebruik te maken van

C in de badkamer en 20° C in de keuken? Of

Comfort, verwarming;

internet krijgen we een open markt waarmee

u wilt uw verwarming afstemmen op de uren,

Energie, telemetrie;

diensten kunnen worden aangeboden tot in de

dat u thuis bent? Geen probleem. U kunt de

Gebouwen, beheersystemen.

woning. We kunnen dan spreken van een virtuele

verwarmingstoestellen zelfs regelen via een

Bij

inbraak,

rookontwikkeling,

VathorstLiving 11


WONEN

afstandsbediening. Voordat u van uw werk

en de rolluiken, stelt u de thermostaat 2°C hoger

huiswaarts gaat, stelt u via een gecodeerd

in en dimt u de algemene verlichting tot een

telefoonsignaal de kamertemperatuur in op

vooraf ingestelde lichtsterkte.

bijvoorbeeld 20°C. Op eenzelfde slimme manier wordt doelmatiger geventileerd. Zo houdt u

Nieuwbouw perfect startpunt

vochtigheid en geuren in uw woning op een

Nieuwbouw is een ideale gelegenheid om de

gezond en comfortabel niveau, zonder te veel

nieuwste

verse lucht toe te voeren.

gebied toe te passen. Ook bij een verbouwing

ontwikkelingen

op

technologisch

kunt u prima starten met een standaardinstallatie, en deze later kan uitbreiden aan uw wensen en eisen. Als u ouder wordt, en niet meer zo vlot te been bent, laat u bijvoorbeeld zonder problemen de muurschakelaars vervangen door afstandsbediening. Of door stemherkenning. Dat gaat heel snel, en zonder kap- en breekwerk. Ook functie-schakelaars worden bijzonder vlot bijgeplaatst.

Heer en meester in eigen huis Sommigen vrezen, dat ze met domotica alle controle zullen verliezen over wat er in huis

Energiezuinig U

vergeet

te

schakelen

gebeurt. Gelukkig is dat verre van waar. Een

regelmatig als

u

de een

verlichting kamer

uit

doordachte installatie voert namelijk alleen

verlaat?

feilloos uit wat u wenst. Juist daarom is het zo

Aanwezigheidsdetectoren of een lichtgevoelige

belangrijk, dat u de diverse mogelijkheden kent en

regeling kunnen ervoor zorgen, dat de verlichting

daarna overlegt met een vakbekwame installateur.

vanzelf uitgaat. Met domotica schakelt u ook

Verlichting en verwarming bijvoorbeeld kunt u

perfect ‘sluikverbruikers’ uit. Dat zijn alle

automatisch laten sturen in functie van de tijd, de

toestellen die in stand-by staan en bijvoorbeeld

aanwezigheid, het licht en de temperatuur. U kunt

via een afstandsbediening worden bediend. Per

ze echter ook handmatig bedienen of regelen via

jaar verbruiken deze als snel tussen de € 50 en

handig opgestelde toetsen in een wandpaneeltje,

de € 150.

een afstandsbediening of een ‘touch screen’. In het laatste geval brengt u opdrachten in door een

Investering

scherm aan te raken.

Een domotica-installatie kost ongeveer 5% van het totale bouwbudget van een woning. Dat is zo’n 2% méér dan wat u betaalt voor een standaard elektrische installatie. Een klassieke elektrische installatie heeft echter het nadeel, dat ze vast is. Als u er later nieuwe functies wil aan toevoegen, dan moeten sleuven worden uitgekapt, extra kabels getrokken, enzovoort. Dat kost moeite, tijd en geld. Hoe hoger het elektrisch comfort dat u wenst, hoe kleiner het prijsverschil wordt

tussen

een

standaard

elektrische

installatie en zelfs het meest geperfectioneerde domoticasysteem dat er tegenwoordig op de markt is. Bovendien kan domotica heel veel meer

Domotica maakt het leven eenvoudiger, bespaart

dan een gewone bedrading.

op uw energierekening en zorgt ervoor, dat u langer zelfstandig in uw vertrouwde omgeving

Met een gewone bedrading is het bij-na

kunt blijven wonen. Domotica, voor jong en oud.

onmogelijk functies zoals de zogenaamde ‘sfeertoets’ te realiseren. Door deze ene toets in te drukken sluit u bijvoorbeeld zowel de gordijnen 12 VathorstLiving

Meer informatie: www.domotica.nl


LIFESTYLE WONEN Babyfoto op doek Het eerste lachje, de eerste stapjes, de eerste verjaardag: baby’s worden veel gefotografeerd. En tussen al die babyfoto’s zit vast een hele bijzondere. Laat deze foto printen op fotodoek en je hebt een prachtige herinnering aan een onvergetelijk moment. Een fotodoek is niet alleen leuk voor jezelf. Het is ook een ontzettend leuk baby cadeau. Verras opa en oma met een foto op doek van de kleine. Heeft iemand in je omgeving net een baby gekregen? Dan is een foto op doek ook een prachtig baby cadeau. Wil je opa en oma of de kersverse ouders zelf een foto laten uitzoeken om te printen op fotodoek? Met een cadeaubon van HerinneringenOpLinnen.nl kan dat. Zo kunnen ze zelf hun favoriete foto kiezen om te printen op doek en valt het baby cadeau altijd in de smaak. Meer informatie: www.herinneringenoplinnen.nl

Edison the Grand Fatboy creëerde, zelfs voordat je erom kon vragen, een schattige, uit de kluiten gewassen lamp die helemaal van deze tijd is. Deze Fatboy® Edison the Grand is onmiddellijk herkenbaar en zó typisch Fatboy. Meer informatie: www.fatboy.nl

Pink Ribbon geluksarmband De Pink Ribbon Geluksarmband is gemaakt van 7 armbandjes & 7 bedeltjes. Vanaf medio september zal de geluksarmband voor de reguliere prijs van Euro 9,95 in alle gewenste aantallen te verkrijgen zijn bij diverse winkels (o.a. Etos, Miss Etam. Livera, Lindessa, Intratuin, EXPO, LLOYDS Apotheken, Triumph, Lifestyle, Claudia Sträter & on board bij KLM). Stichting Pink Ribbon is een fondswervende organisatie, die aandacht vraagt voor borstkanker. Zij heeft als doel het aantal mensen dat borstkanker krijgt te verminderen, vroege diagnose te bevorderen en de zorg voor patiënten en hun omgeving te verbeteren.

Design kinderstoelen Deze

kinderstoel

van

Bloom

is

één

van

de

meest

adembenemende kinderstoelen van het moment. Een zeer moderne uitstraling wordt gecombineerd met een hoge mate van veiligheid en functionaliteit. De Fresco kinderstoel groeit met uw kind mee: voor de pasgeboren baby kan de kuip gekanteld worden, waardoor een soort van wieg ontstaat. Wanneer uw kind rond de zes maanden oud is kan de stoel weer rechtgezet worden, en kan er gezellig meegetafeld worden, tot een gewicht van maar liefst 36 kilo. Meer informatie: www.bloombaby.com

VathorstLiving 13


BUITENLEVEN

Is uw tuin klaar voor de herfst? Tekst:Xilvania Koense

Het wordt guur buiten. Het najaar komt eraan. Dit is een prima tijd om aan de tuin te werken of zelfs een nieuwe tuin aan te leggen. De beplanting gaat de komende maanden in ruste en kan dus zonder veel risico verpoot worden. De kans op vorst is klein en uw nieuwe bestrating heeft ruim de tijd om lekker in te klinken en te stabiliseren zodat deze in het voorjaar gereed is voor gebruik.

14 VathorstLiving


BUITENLEVEN

HERFSTGEDICHT

Heb je de bomen al gezien Hoe ze uit water zijn vervaardigt Als rivieren in de lucht De herfst lijkt al vrij vroeg te beginnen dit

voor het biologisch evenwicht. U kunt vast een

jaar, veel bomen beginnen al te verkleuren, de

ijsvrijhouder in de vijver leggen om de vijver

dagen worden korter en de thermometer daalt

gedeeltelijk open te houden in de winter. Dat

gestaag. Na een zonnige zomer is het op een

lukt niet meer als de vijver straks bevriest.

mooie dag in de herfst dan ook heerlijk om in de tuin te werken. Nog snel even het gazon in

Bestrating

order maken, de border opschonen, de vijver

De keuze voor de bestrating is eindeloos en

winterklaar maken en de bestrating controleren.

vaak verrassend. Zo kunt u bijvoorbeeld kiezen

Allemaal leuke klusjes voor het najaar.

uit baksteentegels, natuursteen, hout, grind,

Stromend naar een zee van licht

Heb je de mensen al gezien Hoe zij op bomen lijken Ieder naar zijn zee op zoek Door steeds hoger te willen reiken

schelpen en zelfs metaal. Wat u echter ook

Het gazon

kiest, vergeet niet te letten op het gebruiks- en

Afhankelijk van het weer, kunt u uw gazon tot

onderhoudsgemak. U moet er tenslotte vooral

eind oktober blijven maaien. Uw gazon moet

van genieten, tuinwerk heeft u immers al

immers gezond de winter in. Zorg ervoor, dat

genoeg.

u niet te kort maait (3 tot 4 cm is uitstekend).

Heb je de golven al gezien Bij hun aankomst op het strand

Er is speciale herfstmest voor het gazon

Betrek uw kinderen

De rivier op weg naar zee

verkrijgbaar zonder stikstof met extra kalium die

Wist u dat kinderen zich aangetrokken voelen

de wortelgroei stimuleert. Zolang het weer zacht

tot de natuur? Eigenlijk best wel logisch, want

De zee op weg naar land

is, kunt u kale plekken inzaaien. Ziet uw gazon

de natuur prikkelt immers de zintuigen van jong

er niet zo fraai uit, dan zijn er ook complete

en oud. Veel tuinen met jonge bewoners hebben

onderhoudspakketten, waarmee u het gazon voor

een zandbak of een stukje gras, maar er is voor

de winter een oppepper geeft. Zodra de bladeren

kinderen nog meer plezier te halen uit uw tuin.

En gedacht hoe dat toch kon

te harken. Dit voorkomt dat het gras verstikt en er

Betrek ze eens bij het tuinieren. U kunt ze

Dat rivieren naar een zee gaan

lelijke plekken ontstaan. U kunt de bladeren als

bijvoorbeeld een eigen stukje geven waar ze naar

extra bescherming tussen de planten in de border

believen kunnen graven, planten en bouwen.

leggen. Het blad zal namelijk langzaam verteren

Uit onderzoek is namelijk gebleken, dat de

en omgezet worden in humus.

meeste kinderen houden van modder, vlinders

gaan vallen, is het raadzaam om ze van het gazon

en bloemen. Ook kevers en regenwormen

De border Voor

de

kunnen grote verbazing en interesse wekken bij enthousiaste

tuinierder:

Knip

kinderen. Bij de inrichting van uw tuin kunt u

niet meteen alle uitgebloeide planten af.

hier reeds een beetje rekening met houden. Zo

De uitgebloeide planten bieden elkaar en

trekken de vlinderstruik en de wonderbloem

overwinterende insecten en bodemdiertjes extra

vlinders aan in de tuin. En ook een vogelhuisje

bescherming tegen wind en kou. U kunt de

zal tot de verbeelding van menig kind spreken.

Heb je de mensen al zien slapen

Die terug wil naar een bron

Ik heb gekeken naar de bomen Heb me er zeer vaak op vergaapt Zag de bladeren naar beneden komen Als een mens die slaapt

knollen van de dahlia en begonia na de eerste nachtvorst rooien. Bloeiende vaste planten, zoals de aster en herfstanemoon kunnen nog worden geplant.

De vijver Verwijder eerst alle dode planten en afgestorven

En de takken rijken stevig in de verwachting van het licht Het wordt donker, de mens doet vredig Zijn ogen weer terug dicht.

plantendelen. Span vervolgens een net over de vijver voordat de bladeren vallen. Een teveel aan rottend plantaardig afval in het vijverwater vormt namelijk een bedreiging

Bron: driesentom@hotmail.com VathorstLiving 15


Maak uw huis compleet met een huislift van ThyssenKrupp!

www.huislift.nl

ThyssenKrupp Monoliften A ThyssenKrupp Elevator company

Surf naar www.huislift.nl of bel 0180 530 811 voor meer informatie!

ThyssenKrupp

JPC

zonwering

S p a k e n b u r g

Haarbrug 10 Bunschoten, Tel. 033-2990292

Zonwering. De comfortabele energiebesparing. Onze openingstijden zijn:

Binnenzonwering

Maandag t/m donderdag: 09.00 - 12.00 uur

Rolgordijnen

Vrijdag: Zaterdag:

Knikarmschermen

13.00 - 17.00 uur

Vouwgordijnen

Uitvalschermen

09.00 - 12.00 uur

PlissĂŠgordijnen

Screens

13.00 - 16.30 uur

Lamelgordijnen

Markiezen

09.00 - 12.00 uur

JalouzieeĂŤn Velux raamdecoratie

www.jpczonwering.nl 16 VathorstLiving

Buitenzonwering

Hamstra horren

Rolluiken Verandazonwering


COLUMN

Beleggers zijn we eigenlijk allemaal Tekst: Martine Hafkamp, Fintessa Vermogensbeheer

In mijn vak van vermogensbeheerder spreek ik veel mensen.

gingsfondsen, dat ‘toevallig’ uit de eigen koker van de desbe-

Een aantal daarvan heeft al jaren een beleggingsportefeuille,

treffende partij komt.

maar een groot aantal anderen vond beleggen eigenlijk maar niets, omdat men er te weinig van afweet en door al het slechte

Natuurlijk ben je als beheerder enthousiast over je eigen beleg-

nieuws van de afgelopen twee jaar helemaal kopschuw is ge-

gingsfondsen, het zou raar zijn als het anders was. Maar, objec-

maakt. De relatief hoge rente op spaargeld en deposito’s bood

tief ben je natuurlijk niet meer. Waarom zou je het fonds van een

een mooi alternatief.

ander aanraden als je zelfs ook iets dergelijks kunt aanbieden? Een aantal partijen lijkt dan ook nog steeds meer bezig te zijn

Wat de meeste mensen vergeten is dat we eigenlijk allemaal be-

proberen geld te verdienen aan hun cliënt in plaats van voor een

leggers zijn. Hoe veel mensen hebben immers niet een eigen

passende beloning te proberen deze zo optimaal mogelijk van

woning, al dan niet hypotheekvrij? Of u uw vermogen nu op

dienst te zijn.

een spaarrekening zet, er ‘stenen’ mee koopt of ermee belegt, risico loopt u sowieso. Zelfs bij een spaarrekening loopt u infla-

Het heeft er alle schijn van dat de desbetreffende bank of be-

tierisico (blijft de koopkracht van uw geld gelijk?) en debiteu-

heerder vooral probeert om zelf niet te verdrinken. In ieder be-

renrisico (gaat de bank waar u het spaargeld hebt ondergebracht

leggingsfonds zitten immers kosten verwerkt die de beheerder

niet failliet?). Ook uw (toekomstige) pensioen wordt door uw

van het fonds grotendeels zelf in zijn zak kan steken. Daar ziet

pensioenfonds of pensioenverzekeraar belegd. Niet voor niets

u als cliënt niets van, maar dat gaat wel ten koste van uw rende-

hebben we zo veel gelezen over de buffers van pensioenfondsen

ment. Dan heb ik het nog niet eens gehad over de vraag waar het

die als sneeuw voor de zon zijn verdwenen.

op aandelen uitgekeerde dividend en de op obligaties betaalde rente blijft.

Het allerbelangrijkste van beleggen is dat u een goede afweging maakt waarom u dat wilt (laten) doen en wat u ervan verwacht.

Het opnemen van een beleggingsfonds in de portefeuille hoeft

Laat u daarbij niet verblinden door de succesverhalen van an-

niet verkeerd te zijn, maar er moet wel op objectieve gronden

deren. Hebt u het geld over en bent u op zoek naar zo veel mo-

een keuze gemaakt kunnen worden. Dan is het argument dat ‘dit

gelijk rendement, of wilt u uw met zorg en hard werken bijeen

nu eenmaal de fondsen zijn die de desbetreffende beheerder in

vergaarde vermogen zo laten renderen dat u het kunt gebruiken

huis heeft’ niet het goede.

als aanvulling op uw inkomen of pensioen? Dat maakt namelijk nogal wat uit.

Bij het kopen van een aandeel is het net als bij het kopen van een huis. Niet alleen het huis moet u aanspreken, maar ook de

U moet zich prettig voelen bij de manier waarop uw vermogen

omgeving waarin het huis staat. Bovendien moeten de funda-

(voor u) wordt beheerd. Veel beleggers, maar ook beheerders

menten in orde zijn. De intentie moet altijd zijn dat u over een

blijken vaak oogkleppen te dragen en gaan te eenzijdig omge-

paar jaar nog achter de gemaakte keuzes kunt staan.

gaan met de mogelijke risico’s. De koersontwikkeling van zowel obligaties als aandelen van banken en verzekeraars is daar

Houdt, als u besluit te gaan beleggen of dat al doet, altijd uw

het meest uitgelezen voorbeeld van.

oorspronkelijke doelstelling voor ogen en stel kritische vragen aan degene die uw vermogen beheert. De perfecte vermogens-

Onlangs konden we lezen dat uit onderzoek was gebleken dat

beheerder bestaat niet, maar u moet zich wel prettig voelen bij

beleggers door hun bank nog altijd massaal huisfondsen in hun

wie en de wijze waarop uw vermogen wordt beheerd. Niet al-

maag gesplitst krijgen. Die bewering werd direct daarop door

leen wat betreft de verhouding tussen risico en rendement, maar

de banken ten stelligste ontkend, maar dat lijkt me niet terecht.

ook qua samenstelling en spreiding in verhouding tot uw be-

Ik met grote regelmaat portefeuilles onder ogen die door andere

leggingsdoelstelling. En, vraag eens een gratis advies aan een

partijen beheerd worden. Dit zijn overigens lang niet altijd por-

objectieve buitenstaander. Dat kan u veel brengen. Het gaat im-

tefeuilles die door de grootbanken beheerd worden, dat kan ik u

mers om uw vermogen! In mijn ogen heeft iedereen recht op

verzekeren. Veelal bevatten deze portefeuilles een aantal beleg-

maatwerk, dus neem geen genoegen met een confectiepak. VathorstLiving 17


AUTO

Theo Laseur (service manager): “In één keer goed!” 18 VathorstLiving


AUTO

SEAT Bakker ziet de toekomst vol vertrouwen tegemoet. Aan de Amsterdamseweg in Amersfoort

Zelf rijdt Harald al jaren met volle tevredenheid

een monteur aan een auto besteedt en of er

bevindt zich SEAT Bakker, één van de grootste

in een SEAT Alhambra. “Voor mij is dit echt de

voldoende onderdelen op voorraad zijn.” Als

SEAT-vestigingen van Nederland. Met circa 20

ultieme superauto! Het is een heerlijke auto om

extra meetpunt controleert service manager

werknemers bedient eigenaar Harald van den

lange afstanden mee af te leggen, de kinderen

Theo Laseur bovendien twee dagen voordat de

Broek Amersfoort en omstreken.

passen er makkelijk in en ook de bagageruimte

klant langskomt of alles in huis is.

is om van te smullen. Een echte gezinsauto dus.”

Club SEAT

Het bedrijf kent een rijke historie. Opgericht in de jaren dertig is de onderneming van de

Internet voor oriëntatie

Als extra service richting haar klanten is Club

heer Bakker lang dealer van FIAT geweest.

“Door de opkomst van internet zien we dat het

SEAT in het leven geroepen, speciaal bedoeld

Vanaf 1986 is het echter SEAT wat in de

showroombezoek is afgenomen. Dit is echter

om alle SEAT fans van Nederland in het

showroom is te bewonderen. Daarmee is SEAT

een trend waarmee de hele branche te maken

zonnetje te zetten. Lid zijn kost niets en levert

Bakker te Amersfoort één van de eerste SEAT

heeft.” Internet wordt dan wel gebruikt om zich

heel veel op. “We kijken bijvoorbeeld gratis je

vertegenwoordigingen in Nederland. In 1992

te oriënteren, een bezoek aan de showroom

SEAT voor je na en je krijgt korting op allerlei

komt daar nog de vestiging in Ermelo bij. Sinds

vervangt het niet. “Je wilt immers voelen en

producten en diensten. En last but not least, je

2001 is Harald van den Broek eigenaar van

ervaren hoe je nieuwe auto rijdt.” Het nadeel

staat vooraan bij SEAT evenementen.”

SEAT Bakker.

van internet is wel, dat het veel lastiger is om een persoonlijke band met een klant op te

Vertrouwen in de toekomst

Persoonlijke band opbouwen

bouwen. Men heeft immers vaak al een keuze

De huidige economische situatie heeft volgens

Hoewel de vestiging in Amersfoort één van

gemaakt voor het type en de uitvoering.

Harald van den Broek geen noemenswaardig

de grootste SEAT-vestigingen in Nederland is,

effect op zijn bedrijf. “We hebben een sterk

worden alle klanten als mensen behandeld. “Bij

De laatste paar maanden zijn het label en CO2-

merk, introduceren regelmatig nieuwe modellen

ons ben je geen nummer, maar een klant die

uitstoot belangrijke argumenten bij de keuze

die de mensen aanspreken en onze prestaties op

optimaal geadviseerd wil worden over de keuze

voor een auto. SEAT speelt hierop in met diverse

servicegebied worden als zeer positief ervaren.”

voor een auto of zijn auto door ons wil laten

modellen. De meesten hebben een groen label en

Al deze factoren zorgen ervoor dat Van den

onderhouden.”

voor een aantal geldt zelfs 20% fiscale bijtelling

Broek de toekomst rooskleurig inziet.

voor de zakelijke rijder. Dit

kan

SEAT

Bakker

volgens

Harald

dan ook waarmaken. “Doordat we weinig

Verhuizing vestiging Ermelo

personeelsverloop hebben, kennen we de

Om haar klanten nog beter te kunnen bedienen

meeste klanten van gezicht.” Ook zul je de

zal begin 2010 de vestiging in Ermelo verhuizen

verkoopadviseurs niet snel met een stropdas

naar Harderwijk. “In Harderwijk zitten we

zien. “Dat past gewoon niet bij ons merk en ons

nog centraler en zijn we beter bereikbaar voor

personeel.”

klanten uit de Flevopolder. Bovendien waren we op zoek naar een grotere locatie zodat we

Auto Emocion

onze klanten nog beter kunnen bedienen.”

Volgens Harald van den Broek is de primaire doelgroep van het merk ‘Auto Emocion’ de

Service belangrijke pijler

leeftijdsgroep 25-40 jarigen. “Het imago van

Service staat hoog in het vaandel bij SEAT

SEAT is vooral jong en sportief, maar doordat

Bakker. “We streven ernaar om onderhoud

ons aanbod in modellen steeds breder wordt,

en reparaties in één keer goed te doen. Dat

zien we ook steeds meer mensen buiten die

betekent onder meer, dat we vooraf een goede

categorie voor een SEAT kiezen.”

inschatting maken van de verwachte tijd die VathorstLiving 19


DE NIEUWE SEAT EXEO ST De SEAT Exeo ST is er al VANAF  25.295,-, lease VANAF  499,- per maand.

MAKE EVERY DRIVE SENSATIONAL Gemiddeld brandstofverbruik SEAT Exeo: 5,5 - 7,9L/100 km (1:18,2 - 1:12,7), CO2-emissie g/km 143 - 184. Er is al een SEAT Exeo vanaf  23.995,- inclusief BTW/BPM, exclusief kosten rijklaar maken en verwijderingsbijdrage. Genoemde prijzen zijn vrijblijvende adviesprijzen ‘af importeur’. Importeur Pon Car, Leusden. U least via SEAT Leasing al een SEAT Exeo vanaf  499,- p/mnd exclusief BTW en brandstof o.b.v. 48 mnd / 20.000 km p/jr full operational lease. seat.nl Internet: www.seat.nl.

Bakker Amersfoor t B.V. Amsterdamseweg 55 • 3812 RP Amersfoort 033 - 460 00 80 • www.seatbakker.nl

Voor gokken heeft u geluk nodig, voor beleggen een professional! Fintessa is een zelfstandige, gespecialiseerde en onafhankelijke vermogensbeheerder die op een actieve en verfrissende manier een uitgebreide reeks van effectendiensten aanbiedt aan particuliere beleggers en instituten. Door onze onafhankelijkheid zijn wij niet gebonden aan ‘huisfondsen’ en hebben daardoor de vrijheid de beste beleggingsbeslissingen te nemen om uw vermogen te beschermen en te laten groeien. U bepaalt de kaders waarbinnen wij onze kennis en expertise inzetten om voor een langere periode een optimaal rendement te realiseren. U geeft uw zorgen uit handen door uw vermogensbeheer over te laten aan professionals die echt zijn betrokken bij uw rendement. Fintessa, uw vertrouwen waard! Bel ons op 035 - 543 14 50 of kijk voor meer informatie op: www.fintessa.nl en vul het contactformulier in. Eén van onze vermogensbeheerders neemt dan binnen twee werkdagen contact met u op. Fintessa bv Parkstraat 5, 3743 ED Baarn Postbus 418, 3740 AK Baarn Telefoon: Fax: Fintessa is geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten

20 VathorstLiving

035 - 543 14 50 035 - 542 60 06

info@fintessa.nl

e-mail: info_bakker-a@seat.nl Openingstijden: ma t/m vr 09.00 tot 18.00 uur do avond 19.00 tot 21.00 uur za 10.00 tot 17.00 uur


REIZEN

Stedentrip Rome: La dolce vita Tekst: Patrick de Koning

De geschiedenis van Rome strekt zich uit over 2500 jaar en heeft zich in de geschiedenis ontwikkeld als één van de belangrijkste steden van de Westerse cultuur. Rome is doordrongen van een eeuwenoude en roerige historie met prachtige verhalen en legenden, waarvan u vandaag de dag de erfenis nog steeds kunt bewonderen. Het is de ideale bestemming voor een onvergetelijke stedentrip.

Rome is de hoofdstad van Italië en een bruisende

wereldberoemde Sixtijnse kapel, waar fresco’s

wijnen en fantastische koffie. Een dagtrip of een

stad met binnen de stadsgrenzen niet minder dan

van Michelangelo hangen en waar de kardinalen

heel weekend naar Rome is niet genoeg. Er valt

2,6 miljoen inwoners. Rome is een levendige

altijd de nieuwe paus kiezen.

zo veel te zien en te doen. Een echte aanrader

en sfeervolle stad waar het moderne leven zich

is dan ook de ‘hop-on, hop-off’ bus waarmee je

afspeelt in het historisch decor van fantastische

Verder is het zaak om de sfeer van de stad te

in korte tijd veel impressies van de stad en zijn

monumenten, stijlvolle oude paleizen en

proeven. Op de Spaanse trappen bijvoorbeeld.

schoonheden te zien krijgt.

romantische

wereldberoemde

Maar wie op zoek is naar vertier en een bruisend

fonteinen (onder meer Trevi fontein). Dit maakt

pleinen

met

uitgaansleven is in Rome ook op de juiste plaats.

Een stedentrip naar Rome hoeft niet duur te zijn.

‘openluchtmuseum’ Rome tot de ideale stad

Er zijn vele typische Italiaanse barretjes, cafés

Het goedkoopst vlieg je naar Rome met Ryanair.

voor een indrukwekkende stedentrip.

en discotheken en er worden in Rome door het

Deze

prijsvechter

vliegt

dagelijks

vanaf

hele jaar heen vele evenementen georganiseerd.

Eindhoven. Alternatief is vanaf 2 november

Men kan er de sfeer proeven van de rijke

De shopaholics onder ons kunnen in Rome hun

Easyjet vanaf Schiphol.

cultuur van het Romeinse Rijk (Colosseum

hart ophalen. Italië is immers de thuishaven van

en Forum Romanum), de prachtige kunst

veel toonaangevende modehuizen.

bewonderen uit de renaissance en de barok en

Voor wie in het centrum wil zitten, zijn er diverse relatief dure hotels. De goedkopere, maar zeker

het christelijke centrum van de wereld bezoeken

Daarnaast zal ook de traditionele smaakvolle

niet mindere, hotels vind je net buiten de stad.

in Vaticaanstad. In dit kleine, onafhankelijke

keuken van Rome u behagen met verse

Vaak hebben deze hotels een shuttlebus naar een

land binnen Rome vind je de bekende Sint

seizoensproducten, pasta´s en pizza´s, vlees- en

metro- of treinstation met een directe verbinding

Pieterskerk, diverse musea en natuurlijk de

visschotels, smakelijke tussendoortjes, heerlijke

naar het centrum. VathorstLiving 21


Natural Appetite Control Een studie, gepubliceerd in de Journal of the American Medical Association bracht aan het licht dat volwassenen met overgewicht die een calorie restrictief dieet volgden, opmerkelijke resultaten boekten in het reduceren van lichaamsvet. Hongergevoel is de factor dat mensen vaak niet eens overwegen om een laag calorisch dieet te (gaan) volgen. Het opmerkelijke nieuws is dat Pinoleenzuur (pinolenic acid), een meervoudig onverzadigd vetzuur dat voorkomt in de Koreaanse Pijnboom zich bewezen heeft als een zeer effectieve “hongeronderdrukker” zonder de oppeppende neveneffecten. Pinoleenzuur stimuleert de vrijgave van twee van ‘s lichaams belangrijkste en sterkste hongeronderdrukkende hormonen: CCK (chole-cystokinin) en GLP-1 (glucagon-

like peptide-1) Dit helpt niet alleen het lichaam vet beter te verteren, maar zend ook een gevoel van verzadiging naar de hersenen, en onderdrukt zodoende excessieve inname van calorieën. Mensen die het Pinoleenzuur tot zich namen, hadden een vermeerdering van het verzadigingsgevoel van 36%! Natural Appetite Control formule is ontwikkeld voor volwassenen om hun calorie inname te kunnen verlagen, en zodoende hun gewicht op peil te brengen en te houden, ook op de lange termijn. Elke softcapsule Natural Appetite Control voorziet in 1000 mg gestandaardiseerd extract van Koreaanse Pijnboompitten, welke de hoogste concentratie Pinoleenzuur bevat van alle bekende pijnboom species. Voor optimaal resultaat is het aan te bevelen om gezond en gevarieerd te eten, en indien mogelijk voldoende lichaamsbeweging. Resultaten kunnen variëren.

Supplement Feiten • Aantal per dag 3 softgels • Aantal per verpakking: 90 capsules • Aantal doseringen per verpakking 30 (Afhankelijk van de inname per dag) Hoeveelheid per dosering Calorieën 27 Calorieën uit vet 27 Totaal Vetten 3g Meervoudig onverzadigd Vet 2g Enkelvoudig onverzadigd Vet 0,78 g Verzadigd Vet 0,21 g Cholesterol 0 mg Koreaanse Pijnboompit Olie (Pinus koraiensis) (triglyceride mengsel bevat3000 mg tend Pinoleenzuur) Andere ingrediënten: Gelatine (capsule) glycerine, gepurificeerd water, annatto. Bevat sojaboon en noten. Dit product bevat géén melk, ei, vis, pinda, schaaldieren, tarwe, gist, gluten, maïs, rijst. Bevat geen kunstmatige zoet- smaak of kleurstoffen of conserveermiddel. Dosering en gebruik: Om een grote maaltijd te vermijden/verminderen, neem 3 capsules 30-60 minuten voor de maaltijd met het hoogste aantal calorieën. Om tussendoortjes te verminderen, neem 1 capsule tussen maaltijden in. Niet meer dan 6 capsules per dag, dat heeft geen extra effect.

Pinoleen (Natural Appetite Control) EUR 49,95 Dit product kan kosteloos worden op gestuurd Bel 06-53554469 of stuur een e-mail naar jschoeman@cs.com

De Eekhoorn “DE NATUURVOEDINGS WINKEL OP DE MARKT“ Noten & zuidvruchten, brood, banket en natuurvoeding Donderdag op de markt in kattenbroek en zaterdag de hof centrum Bezoek ons ook op: www.de-eekhoorn.com 22 VathorstLiving


REIZEN

Stedentrip Brussel: Bourgondisch leven Tekst: Patrick de Koning

Brussel, hoofdstad van België en van Europa. De internationale bevolking maakt van Brussel niet alleen een wereldstad, maar ook een smeltkroes van etniciteiten wat voor een enorme meerwaarde in het culturele leven zorgt. Hou je van bezienswaardigheden, dan mag je je voorbereiden op heel wat indrukwekkende bouwwerken en constructies, waarbij het Atomium ongetwijfeld de kroon spant. Maar ook andere namen zullen ongetwijfeld je hart veroveren, zoals de prachtige gebouwen van de wereldberoemde architect Victor Horta.

Brussel ligt slechts op een steenworp afstand

Wie zich echt in de nauwe straatjes en steegjes

terraans, Aziatisch, Latijns-Amerikaans, Afri-

van Nederland, maar het is er zo anders. In

durft te wagen moet eens op zoek gaan naar

kaans, noem het en Brussel heeft het. Op en

Brussel leef je het goede, Bourgondische leven.

Janneke Pis. Een goedverborgen standbeeld.

rond de Grote Markt kan je terecht voor een ge-

En daar horen goede restaurants bij, cafés met

zellig terrasje, maar ook de straatjes er om heen

een keur aan Belgische bieren en terrasjes waar

Heb je zin om te shoppen, dan heb je de keuze

hebben heel wat te bieden voor café- en barfans.

je in de zomer tot ‘s avonds laat kunt zitten.

uit heel uiteenlopende winkels, van de typische

Hou je het liever rustig dan kan je een keuze ma-

winkelketens als H&M en Zara die in de

ken uit het rijke culturele aanbod van de stad. Er

Ook qua musea heeft de stad enorm veel te

Nieuwstraat gesitueerd zijn, over de sjieke haute

is te veel om op te noemen, maar Brussel staat

bieden, van historisch geörienteerde musea

couturezaken als Armani op de dure Louizalaan

in elk geval garant voor een citytrip van formaat

over wetenschapsmusea tot het beroemde

tot de meer alternatieve winkels in de trendy

die je zeker doet verlangen om terug te keren.

instrumentenmuseum. En natuurlijk mogen

Dansaertstraat.

we de Grote Markt niet vergeten. Aan dit

Brussel is het beste te bezoeken met de trein

plein grenzen historische panden. Het wordt

’s Avonds ontluikt een totaal ander Brussel. Dat

(Thalys of intercity). Brussel telt diverse goede

beschouwd als één van de mooiste pleinen ter

van de liefhebbers van lekker eten, drinken en

en betaalbare hotels die tevens gunstig zijn

wereld. Vlakbij de Grote Markt vind je Manneken

uitgaan. De meer klassieke restaurants bevin-

gelegen in de nabijheid van de Grote Markt.

Pis, het wereldberoemde standbeeldje. Voor wie

den zich in de nauwe steegjes in de buurt van

Brussel is de typische stad die opleeft als het

het naakte beeldje te veel wordt, kan zich in het

de Grote Markt. Maar in Brussel vind je naast

mooi weer is en als het regent even grijs en

museum aan de Grote Markt vergapen aan de

traditionele schotels werkelijk alles terug wat

grauw wordt als het weer. Kies dus zeker je

talloze kledingstukken van het ‘Manneken’.

de wereldkeuken te bieden heeft: Frans, Medi-

weekend goed uit zodra je naar Brussel reist. VathorstLiving 23


CULINAIR

Nu de “ R� weer in de maand is, zijn de mosselen weer volop te verkrijgen. Tekst: Martien Frigerio, Kroonenburg Catering

Nu het met de zomer definitief gedaan is en de temperatuur zakt, kiezen we vaak voor calorierijke herfstgerechten als we gezellig binnen zitten. Zeker met de feestdagen in het verschiet let je nu beter wat op, want het zal er niet op beteren. Met enkele eenvoudige aanpassingen kun je nog bijna alles eten wat je wil. Wat is er heerlijker dan op een mooie herfstdag het bos in te gaan, om een lekker stuk te wandelen en eetbare paddenstoelen te zoeken. Die kom je in het bos zeker vaak tegen. Wie legaal (en veilig) paddenstoelen wil zoeken kan zich aanmelden bij een VVV voor een excursie.

24 VathorstLiving


CULINAIR

Het koken van mosselen

Lekker eten heeft een naam

Was de mosselen en haal indien nodig de baarden eraf. Laat de mosselen onder water staan en zet ze in de koelkast. Maak een bourquet garni van ui, prei, wortel, selderij en peterseliestelen. Deze allen op dezelfde grote snijden. In een ruime pan (mosselpan) het groentenmengsel doen met een scheut witte wijn. Doe dan de mosselen, zonder vocht erop en zet de pan met gesloten deksel op een hoog vuur. Zodra het vocht onder de deksel vandaan komt, de mosselen omschudden en de deksel er weer op doen. Als het vocht voor de tweede keer onder de deksel vandaan komt nog een minuutje laten doorkoken. Nu zijn de mosselen gaar en klaar om te serveren. Lekker om bij de mosselen te serveren zijn mosterd- en cocktailsaus met stokbrood en frites en een beetje frisse salade.

Catering Kroonenburg T: 033-4321891 F: 033-4321892

Plesmanstraat 1 3833 LA Leusden www.kroonenburg.com

Openingstijden: ma t/m vr 8.00 tot 18.00 uur, zaterdag 9.00 tot 12.00 uur 's Zondags zijn wij gesloten.

Herfstgerecht: Salade met gegrilde geitenkaas en vijgen Benodigdheden (voor 4 personen)

Pompoensoep

6 vijgen gehalveerd; vloeibare honing; 250 gr geitenkaas; 4 handjes slabladeren;

Ingrediënten

4 eetlepels honing-mosterddressing.

1 pompoen; 2 uien; 2 theelepel rozemarijn; 1 liter tuinkruidenbouillon; Bereidingswijze

1 bakje creme fraiche.

Leg de vijgen op een bakplaat en bestrijk ze met honing. Snij de geitenkaas Bereiding

in dunne plakjes en leg deze plakjes kaas dan bij de vijgen op de bakplaat.

Pompoen schillen en in stukken snijden. De schil kan weg en de

Let erop dat je wat ruimte tussen de vijgen de kaas laat. Zet de grill aan en

pitten kun je eventueel nog roosteren. Bouillon in soeppan bereiden

schuif je bakplaat ongeveer 12-15 cm onder de grill totdat de kaas begint te

van 1 liter water met twee blokjes tuinkruidenpasta. De stukken

borrelen en de vijgen beginnen te karamelliseren. Maak de sla aan met een

pompoen en ui in de mixer en goed fijn maken. Dan bij de bouillon

honingmosterddressing en verdeel alles over vier borden. Leg als laatste de

voegen en 40 minuten zachtjes laten koken. Ik doe nu alles in de

gegrilde vijgen en kaas erop.

blender om een mooie gladde soep te krijgen. Daarna nog even terug in de pan en de creme fraiche er bij. Op smaak brengen met peper en zout. De pompoensoep is nu klaar om te serveren. Eventueel een klein beet crème fraiche als toefje op de soep doen.

Stoofpotje van bospaddestoelen Benodigdheden 4

plakjes

diepvriesroomboterbladerdeeg;

750

g

gemengde

bospaddestoelen, schoongeborsteld en in plakjes gesneden; 50 g roomboter; 1 takje rozemarijn; 1 takje tijm; peper en

zout;

koksroom; 1 eidooier; kummelzaadjes en zeezout. Bereidingswijze

Herfst lunchbuffet

Herfstbuffet

• Notenvruchtenbol met boerenham,

• Frisse salade met spekjes en

tomaat en krulsla

paddestoelen

Laat de plakjes bladerdeeg ontdooien en snijd van elk een rondje

• Boerenpaté met uiencompôte

• Rilette van eend met kwartel eitjes

iets groter van doorsnee dan de bovenkant van ramequinvormpjes.

• Kaaspalet van Hollandse kazen

• Aardappels in de schil gekookt met

Bak de paddestoelen kort in de roomboter en voeg rozemarijn,

• Brabants worstenbroodje

tijm, zout en peper en een scheutje room toe. Laat deze vulling

• Gerookte makreelfilets met

volledig afkoelen. Verwarm de oven voor op 180 °C. Verdeel het paddestoelenmengsel over de ramequinvormpjes.

pepertjes • IJsbergsla met pijnboompitjes en gebakken kipfilet

Leg de plakjes bladerdeeg over de bakjes en trek ze er licht overheen.

• Waldkorn en pompoenbrood

Druk de randen goed aan; er mag geen gaatje zijn, anders komt het

• Stokbrood en roomboter

crème fraiche • Ovenschotel met rundergehakt, cranberries in port en gegratineerde groenten • Stoofpot van tamme konijn in romige wildsaus • Rode kool en stoofpeertjes

bladerdeeg niet mooi omhoog. Bestrijk het bladerdeeg met eidooier en strooi er wat kummelzaadjes en zeezout over. Bak ze 12 min. tot

Buffetten zijn te bestellen bij Kroonenburg Catering. Ga naar onze website

het bladerdeeg gaar en goudbruin is.

www.kroonenburg.com of bel 033-4321891. VathorstLiving 25


WELLNESS

Je wordt alleen maar dikker van light Tekst: Jan Schoeman

Het Voedingscentrum ligt de laatste tijd behoorlijk onder vuur van voedingsdeskundigen. Het met overheidsgelden gesubsidieerde centrum zou onjuiste en incorrecte informatie verschaffen over voeding. Bovendien zou er sprake zijn van belangenverstrengeling. Tijd om een overzicht te maken van wat de verschillende partijen te zeggen hebben.

Onlangs waarschuwde de bekende topkok Pierre

Dus daarna eet je alsnog die suikers en zo word

Over de kunstmatige suikertoevoegingen is

Wind, een van de smaakmakers achter de Week

je alleen maar dikker van light.’

veel discussie. Volgens sommigen wordt deze

van de Smaak die eind september plaatsvindt,

stof ‘het meest dodelijke additief ter wereld’

tegen het gebruik van light producten. Op Radio

Er is nog een tweede reden volgens Pierre Wind

genoemd, onder andere door de E-nummergids

1 trok hij stevig van leer tegen het nog steeds

om kunstmatige zoetmiddelen te laten staan en

‘Wat zit er in uw eten?’. In dezelfde gids wordt

positieve advies dat het Voedingscentrum geeft

dat is je eigen gezondheid. ‘Er wordt niet voor

melding gemaakt van 92 bijwerkingen die

ten aanzien van light producten.

niets gemeld, dat kleine kinderen maar één of

aspartaam (E 951) kan veroorzaken.

twee glazen sap met kunstmatige zoetmiddelen

Kunstmatige zoetstoffen

mogen drinken. Dat komt omdat het gewoon

Het Voedingscentrum verwijst deze geluiden naar

Volgens het Voedingscentrum zijn kunstmatige

niet gezond is.’

het rijk der fabelen: ‘Alle ongerustheid berust

zoetstoffen veilig en kunnen ze helpen tegen het

volgens het Voedingscentrum op onzorgvuldig

probleem obesitas, omdat je minder calorieën

Het

binnen krijgt. Volgens Wind is dat een verkeerd

om de hoeveelheid cyclamaat voor kinderen

advies: ‘Je wordt alleen maar dikker van light

te beperken. Volgens het Voedingscentrum

producten. Je misleidt jezelf met light: je

zijn kunstmatige zoetmiddelen veilig, zolang

Alleen

lichaam denkt namelijk, ha lekker suiker, maar

de maximum inname per dag niet wordt

aangeboren gevoeligheid voor fenylalanine

het zijn gewoon nepsuikers. Na verloop van tijd

overschreden.

voorzichtig zijn met aspartaam en soms

wil je lichaam alsnog suiker hebben, dus dan

waarvoor een maximum dosering per dag

kunnen

begint het te zeuren en geef je het alsnog suiker.

geldt, zijn niet goed en die kan je beter mijden.’

voor aspartaam,’ zo meldt de website van het

26 VathorstLiving

Voedingscentrum

Wind:

adviseert

‘Alle

inderdaad

toevoegingen

wetenschappelijk

onderzoek

en

onjuiste

interpretatie van de onderzoeksgegevens. PKU-patiënten

moeten

epilepsie-patiënten

door

gevoelig

hun

zijn


WELLNESS

Voedingscentrum. Pierre Wind spreekt de hoop

Zoiets kan dus niet, want het leidt tot gekleurde

uit, dat het Voedingscentrum ophoudt met het

informatie. De bewering in de Vleeswijzer

adviseren van light om af te vallen. ‘Je kan beter

dat biologisch vlees niet gezonder is dan niet-

Volgens Schutte moet niet het beeld ontstaan

gewoon sappen drinken waar geen onnatuurlijke

biologisch vlees is gewoon onjuist.’

dat het Voedingscentrum onbekend is met

toevoegingen inzetten.’

zijn als wij onze mening niet zouden bijstellen.’

de

kritiek

van

voedingswetenschappers

Meij hekelt dan ook de slogan van het

en gedragspsychologen op campagnes en

Kritiek op het Voedingscentrum

Voedingscentrum “Eerlijk over eten”. ‘Ze

strategieën. ‘Wij hebben geregeld contact met

Ik word af en toe een beetje moe van de

vertellen ons precies wat gezond is, terwijl uit

ze, en proberen hun inzichten waar mogelijk

arrogantie van het Voedingscentrum dat van

wetenschappelijk onderzoek vaak iets anders

toe te passen. Een groot probleem blijft echter

ons belastinggeld wordt gefinancieerd. Men

blijkt. Het Voedingscentrum beweert al jaren

ons zeer beperkte budget. Wij hebben maar

blijft gewoon zuivel promoten en negeert zeer

dat je dik wordt van alcohol, terwijl er dikke

een schijntje te besteden van het bedrag dat de

belangrijke en hoogwaardige voedingsbronnen

rapporten zijn die het tegendeel bewijzen.

voedingsindustrie jaarlijks aan reclame uitgeeft.

zoals:

Onderzoek dat niet in hun straatje past laten ze

Dat is een ongelijke strijd.’

structureel links liggen.’

gekiemde zaden en bonen (boordevol en-

Financiële relaties Voedingscentrum

zymen, mineralen, vitamines, aminozu-

De

volgende

relaties

financieren

ren);

Wetenschapsjournalist

granen als amaranth, quinoa, spelt;

(Elsevier) valt Meij bij. ‘Het Voedingscentrum

wetenschappelijk onderzoek / onderwijs van het

algen zoals spirulina, chlorella;

houdt jarenlang met de grootste stelligheid vol dat

voedingscentrum (de leerstoelen):

kelp en zeewier;

iets slecht is voor de gezondheid, om uiteindelijk

AVEBE Research & Development

kefir en komboecha.

veel te laat - van mening te veranderen. Een goed

H.J.Heinz B.V.

Simon

Rozendaal

voorbeeld is het Atkinsdieet. Daarvan hebben ze

LU General Biscuits

Ook geen woord over de suikervervanger

altijd beweerd dat het schadelijk was, om daar

Nederlandse Zuivel Organisatie

Stevia. Als dit een site is die ervoor moet

een paar weken geleden in HP/De Tijd ineens op

Productschap Tuinbouw

zorgen, dat we beter gaan eten dan kunnen we

terug te komen. Dat is niet geloofwaardig. Hoe

Productschap Vis

het belastinggeld beter gebruiken om gezonde

ik die houding verklaar? De voorlichters van het

Productschap

voeding goedkoper te maken. Vooral het

Voedingscentrum zijn opgevoed in het dogma dat

nomineren van McDonald in 2002 voor de

je boodschappen altijd rechtlijnig moet vertellen.

Roche Vitamins

jaarprijs van Goede Voeding deed mij duizelen.

Ze zijn als de dood om te nuanceren. Maar de

Romi Smilfood BV

Volgens Wim Meij, journalist bij het Algemeen

consument is niet achterlijk.’

Sara Lee/Douwe Egberts Research

Smiths Food Group BV

Dagblad, zal het huidige Voedingscentrum nooit

Zaden,

Granen

een echte voedingsautoriteit worden. Hij verwijt

Het Voedingscentrum wijst de kritiek van Meij

Stichting ISG

het voorlichtingsbureau vooral een gebrek aan

en Rozendaal resoluut van de hand. Schutte: ‘We

Unilever Bestfoods Nederland

onafhankelijkheid.

laten onze boodschap niet bepalen door partijen

Voorlichtingsbureau Vlees

die ons financieren, zoals het Voorlichtingsbu-

Wetenschappelijke Stichting NVPG

‘Het

Voedingscentrum

heeft

laatst

en

Peulvruchten

een

reau Vlees. Zo zeggen we al jaren, zowel op onze

Vleeswijzer gemaakt die mede gefinancierd is

website als in de media, dat biologisch vlees even

Ook leuk om te weten is, dat de huidige

door het Voorlichtingsbureau Vlees. Dat is een

gezond is als ander vlees. Ons gewijzigde stand-

directrice van het Voedingscentrum afkomstig

promotievehikel van de vleessector met als

punt over Atkins is het gevolg van nieuw weten-

is van Unilever. Oftewel, ons kent ons zullen we

doel de consumptie van vlees te bevorderen.

schappelijk onderzoek. Het zou juist dogmatisch

maar zeggen. Eet smakelijk. VathorstLiving 27


WELLNESS

Rituals Edelstenen make-up Cleopatra ontdekte als eerste vrouw op aarde de kracht en schoonheid van edelstenen. Rituals werd hierdoor geïnspireerd en ontwikkelde Edelstenen Make-up. Edelstenen zorgen voor unieke intense kleuren en ze hebben een gezonde energetische uitwerking op de huid. Bijvoorbeeld de edelsteen Robijn, deze stimuleert de bloedsomloop en zorgt voor gezonde volle lippen. Ontdek nu zelf de pure kracht van edelstenen! De make-up van Rituals is parfumvrij en dermatologisch getest.

Maximale volume en lengte Geen ochtendgevechten meer met je wimperkrullen. De nieuwe High Impact Curling Mascara van Clinique geeft 24 uur dramatisch volume en extreme krul. Het resultaat? Een langdurig ‘wow’-effect door een wakkere blik. Verkrijgbaar bij de betere parfumerie.

Labello Natural Volume Er is weer een nieuwe must-have aan het Labello assortiment toegevoegd: de Labello Natural Volume. Een tube vloeibare lippenbalsem, bijna gloss, die je lippen voedt en een mooi glansje geeft.

Nieuwe klassieker van Viktor & Rolf Wederom vertalen Viktor & Rolf hun buitengewone kijk op elegantie en glamour in een spectaculair nieuw damesparfum: Eau Mega. Een exquise bron van inspiratie. Deze megavrouw voert allure en charme ten top. Zij bepaalt zelf. Haar aantrekkingskracht komt van binnenuit. Zij weet dat vrouwelijkheid haar kracht is. Eau Mega is een geursensatie die bestaat uit een spel tussen frisse, groene en bloemige noten. Verkrijgbaar bij de betere parfumerie.

28 VathorstLiving


UITGAAN

UitAgenda GospelFuse - The Gospel

Door en Door winter

Spaans-

Wat gebeurt er als verschillende gospelstijlen,

Een vrolijke muziektheatervoorstelling van

gelijknamige theaterconcert staat in het teken

van close harmony en black gospel tot

Kwatta over vriendschap, verveling en het

van latin en tropische sferen, gebracht door een

contemporary, bij elkaar komen in één concert?

verlangen naar avontuur. Het is winter en

achtkoppige band, backing vocals, dansers en

Verschillende koren, groepen en solisten voeren

het huisje van Dikke Door en Dunne Door is

een van de beste zangeressen van ons land.

u mee op ritmes in de stijl van The Brooklyn

helemaal ingesneeuwd. Dunne Door is verdrietig

Tabernacle Choir, Kirk Franklin en andere

omdat er niemand op bezoek komt. Dikke Door

De Flint Theater, Amersfoort

gospel grootheden. U krijgt een concert waarbij

verzint van alles om haar op te vrolijken: ze

Zondag 15 november 2009, 20:15 uur

u niet stil kan blijven zitten. Kom en geniet!

bedenkt een spel, bakt een Koekelaar, maar

en

Engelstalige

nummers.

Het

niks helpt. Totdat de twee Doren geheimzinnige

Comedy Explosion theatertour

De Flint Theater, Amersfoort

sporen in de sneeuw ontdekken en er dingen uit

Komt het omdat Javier Guzman aanjager en

Zaterdam 10 oktober 2009, 20:00 uur

hun huis verdwijnen. Er moet een boevenval

artistiek leider is? Of misschien omdat je hier

komen en Dikke Door zal die wel even gaan

op één avond bekende én onbekende cabaretiers

Duo Senda - Lunchconcert

uitvinden. Jammer dat al haar uitvindingen

kan zien? Comedy Explosion is in ieder geval

Niels Ottink, gitaar en Martine Bauhuis, dwars-

nooit doen wat ze moeten doen.

ongekend populair en dé verzamelplaats van

fluit, leerden elkaar kennen op het Assink Ly-

comedyhelden, -sterren, -toppers, -keien en

ceum te Haaksbergen. Hier deden ze samen hun

Stadsschouwburg Utrecht

-kanonnen. Uitvalsbasis van het collectief is het

eerste muzikale ervaringen op. Vanaf 2004 vor-

Zondag 1 november 2009, 16:00 uur

Comedy Theater in de Nes in hartje Amsterdam

men zij Duo Senda. De naam Senda is Spaans

waar elk weekend wordt gestand-upt. Wie in

voor ‘pad’ en staat voor 2 verschillende karak-

Carolien Borgers - Snars

bloedvorm verkeert, mag de bus én het land in.

ters en muzikale ideeën die elkaar aanvullen en

Carolien Borgers deed zowel de Amsterdamse

U bent dus altijd verzekerd van stand-up van het

samen een weg (pad) vinden in de muziek. Het

Kleinkunstacademie als de Toneelschool en

hoogste niveau.

doel is de luisteraar mee te nemen op een mu-

dat is te merken. Ze serveert haar liedjes met

zikale reis.

expressie en inleving, soms met gevoel, soms

Stadsschouwburg Utrecht

absurd, maar altijd zichzelf blijvend. In de

Vrijdag 13 november 2009, 20:30 uur

De Flint Theater, Amersfoort

avondvullende solo vol levensterreur ‘Snars’ laat

Woensdag 28 oktober 2009, 12:30 uur

ze zien hoe jong, fris, vilein, venijnig, roekeloos,

La Divina Commedia

mooi, sexy, borrelend, bruisend en energiek ze is.

In ‘La Divina Commedia’ maakt Dante een

Xynix Opera - The Black & The Beautiful Borgers zingt, speelt piano en vertelt over haar

fictieve reis door het hiernamaals: van de hel,

‘The Black & The Beautiful’ is een swingende

onwaarschijnlijk interessante leven. Image is

via het vagevuur naar het paradijs. Het Noord

bewerking van Shakespeare’s ‘Othello’. Xynix

alles, de werkelijkheid is maakbaar. Ondertussen

Nederlands Toneel bewerkt het verhaal tot een

Opera plaatst de klassieker in de hedendaagse

brengt ze in sneltreinvaart haar donkere, cynische,

sensuele belevenis, die letterlijk een hoge vlucht

mediawereld, waar opgeblazen ego’s, manipula-

optimistische en indringende teksten.

neemt door de aanwezigheid van de Amerikaanse

tie en ellebogenwerk geen uitzondering zijn. De

trapezeartieste Dreya Weber. Zij speelt Beatrice,

overleden vader van Desdemona vertelt in een

De Flint Theater, Amersfoort

de vroeg gestorven liefde van Dante. In de

videoboodschap dat hij zijn televisiezender Hol-

Vrijdag 6 november 2009, 20:30 uur

bewerking van Ola Mafaalani wordt Dante’s

land TV niet nalaat aan zijn oudste zoon Jago,

reis een ‘roadmovie to paradise’: ruig, grillig en

maar aan zijn schoonzoon, de Turkse Othello.

Ruth Jacott - Passie

sensueel. Dante komt terecht in Nederland, een

Als deze naast zijn succesvolle soap ‘The Black

‘Petje af voor Ruth Jacott’, schreef De Telegraaf

zwerftocht door een land van tranen, boottochten,

& The Beautiful’ ook nog een drama gaat produ-

over haar schitterende rol in de musical ‘Billie

landkaarten, vergunningen, honger en veel

ceren waarin hij Desdemona de hoofdrol geeft,

Holiday’. De pers was unaniem: Jacott leverde

stoeptegels. Maar de engel Beatrice trekt zich

zint Jago op wraak. Hij knipt en plakt het tele-

met haar vertolking van de beroemde zangeres

zijn lot aan en geeft hem hoop. Tegen alle wetten

visiemateriaal tot een geheel nieuwe aflevering.

een topprestatie. Zo kon ze een nieuw wapenfeit

van de zwaartekracht in reiken de twee naar een

bijschrijven op haar toch al indrukwekkende

aardse liefde die hel en paradijs verenigt.

De Flint Theater, Amersfoort

cv vol platina platen, spectaculaire liveshows

Zondag 1 november 2009, 14:30 uur

en een Gouden Harp. Maar Ruth Jacott blijft

Stadsschouwburg Utrecht

verrassen. Op haar nieuwste album ‘Passie’

Maandag 30 november 2009, 20:00 uur

staan naast Nederlandstalig materiaal veel VathorstLiving 29


BEDRIJVENINDEX

Catering Kroonenburg Plesmanstraat 1 3833 LA Leusden 033-4321891 www.kroonenburg.com

N I

Hypotheek Facet Zielhorsterweg 85 3813 ZX Amersfoort 033-4531657 www.hypothekfacet.nl

De Eekhoorn Hoofdweg 54 6744 WL Ederveen 0318-573439 www.de-eekhoorn.com

E X

SkinProvement Kaasjeskruid 59 3824 NW Amersfoort 033-4750619 www.skinprovement.org

Voeding

D

Huidverzorging

N

30 VathorstLiving

E

SEAT Bakker Amersfoort Amsterdamseweg 55 3812 RP Amersfoort 033-4600080 www.seatbakker.nl

SUUS & CO Montessorilaan 2 3706 TD Zeist 030-8893112 www.suusenco.nl

V

Audio & Video

Training & Coaching

J

Fintessa Vermogensbeheer Parkstraat 5 3743 ED Baarn 035-5431450 www.fintessa.nl

I

Financieel

R

Openingstijden: ma. t/m vr.: van 08.00 tot 20.00 uur zaterdag: van 08.00 tot 17.00 uur zondag: van 11.00 tot 13.00 uur van 19.00 tot 20.00 uur

Auto’s

Romeyn Donna Langstraat 33 3771 BB Barneveld 0342-452938 www.romeynkids.nl Romeyn Tailors Langstraat 35-37 3771 BB Barneveld 0342-452954 www.romeyntailors.nl

A p o t h e e k C o r l a e r 7 dagen per week geopend

Morelisse Arnhemseweg 38-40 3817 CH Amersfoort 033-4616052 www.morelisse.nl

Romeyn Donna Jan van Schaffelaarstraat 2 3771 BT Barneveld 0342-452956 www.romeyndonna.nl

D

Communicatie & Reclame Rex Support BV Marinus van Elswijkkade 14 3059 SG Rotterdam 010-4764372 www.rexsupport.nl

Spoedrecepten 24 uur per dag mogelijk

ThyssenKrupp Monoliften BV Van Utrechtweg 99 2921 LN Krimpen aan den IJssel 0800-5003 (gratis) www.tkmonoliften.nl

Kleding & Mode

Apotheek Apotheek Corlaer Van ‘t Hoffstraat 18 3863 AX Nijkerk 033-2462900

Huisliften

E

Raak Advertising Scheldestraat 46 2515 TE Den Haag 070-2118890 www.raakend.nl

Catering

B

Advertising


SkinProvement biedt al 12 jaar vele mogelijkheden op het gebied van huidverzorging en verbetering. Wij werken met Hannah en Dermalogica. Deze uitgebreide verzorgingslijnen zijn vooruitstrevend op het gebied van huidverzorging. Met een goede behandeling en producten kan een huid succesvol herstellen, en er kan een goede en gezonde huidconditie gerealiseerd worden. Op basis van de huidanalyse wordt een behandelplan samengesteld. Ook zal er een productadvies worden gegeven, u ondersteunt daarmee de behandeling, zodat we het maximale resultaat behalen.

BOEK NU GRATIS EEN HUIDANALYSE Op het gebied van afslanken begeleiden wij al 8 jaar cliënten die te maken hebben met overgewicht. Razend populair op het gebied van afslanken is: Bio-HCG+. De kuur bestaat uit 23 dagen één ampul oraal in te nemen en bevat géén hormonen. Daarnaast volgt u een uitgebalanceerd dieet. Bij de kuur zit een handleiding bijgesloten met recepten. Daarnaast worden er uitgebreide bewegingsadviezen gegeven. Met Bio-HCG+ valt u alleen af op de plekken waar de vetreserves zitten: buik, benen, heupen en billen. U krijgt dus geen ingevallen gezicht, en u hebt absoluut geen honger gevoel. Na de kuur volgt het stabilisatieprogramma want iedereen kan afvallen maar het moeilijkst is om op gewicht te blijven. Tijdens de kuur kunt u 8-10% lichaamsgewicht verliezen. Deze methode is ideaal voor mensen met overgewicht.

BOEK NU GRATIS EEN GEWICHTSANALYSE www.skinprovement.org Kaasjeskruid 59   Amersfoort   033 475 06 19 VathorstLiving 31


MODEBELEVENIS BIJ ROMEYN Kom shoppen in Barneveld en u vindt de mooiste winkels van Romeyn. Drie hoogwaardige modezaken op een rij tegenover de toren. Romeyn Tailors biedt zakelijke pakken en stoere casuals, Romeyn Kids heeft een zeer uitgebreid assortiment kinderkleding en Romeyn Donna is de modezaak voor de moderne vrouw. Sinds de oprichting in 1898 kiest Romeyn uitsluitend voor de beste kwaliteit en de mooiste merken. Alles onder één dak, een bezoekje aan Barneveld waard. Hofleverancier Romeyn staat bekend als één van de mooiste winkels van de regio met vriendelijke en deskundige medewerkers. Marco en Henk Romeyn selecteren zelf uit Internationale merken en stellen een prachtige, hoogwaardige collectie samen.

Wij heten u van harte welkom! Henk en Marco Romeyn

HACKETT, CORNELIANI, EDUARD DRESSLER, HILFIGER TAILORED, ALLEGRI, ETON, DUCHAMP, GANT, GARDEUR, PAUL & SHARK, WOOLRICH, MASONS, BD BAGGIES, CUM LAUDE, FLORIS, GLOBE-TROTTER. LA FEE MARABOUTEE, SYLVER, SET, JUST B., DEPT, DRYKORN, MAC, HUMANOID, CITIZENS OF HUMANITY, TWENTY8TWELVE, TOMMY HILFIGER, GANT, UNO DUE. HACKETT LONDON, MUY MALO, MOLTO BUFO, BENGH, RETOUR DENIM DELUXE, RESET, RFG, TOMMY HILFIGER, CODE 1, EAGER BEAVER, ESPRIT, EDC, MINI STARS,

NO-NO, RAGS INDUSTRY.

ROMEYNTAILORS ROMEYNDONNA ROMEYNKIDS SINCE 1898 HOEK LANGSTRAAT - J. V. SCHAFFELAARSTRAAT BARNEVELD T.O342-412282 WWW.ROMEYNONLINE.NL

Vathorst Living 04  

Vathorst Living 04 - september 2009