Rexel Connect nr2-22

Page 1

VI ELEKTRIFIERAR • REXEL SVERIGE

#2 2022

Sökes: Framtidens elektriker Fotbollsföreningen som satsade på egna solceller

CONNECT#2-2022.indd 1

2023 förändras belysning för alltid

SMARTA KOMBON SOM KRY MP ELRÄKNIN ER GEN

Expertens bästa tips om nätverk

2022-10-25 12:08


Skräddarsy din egen 3D-printade armaturer Att vara hållbar ska vara enkelt! Våra 3D-printade armaturer är gjorda av 100 % återvinningsbart polykarbonat och är designade för att kunna återanvändas vid slutet av sin livslängd, för att undvika slöseri av material. Signifys 3D-printade armaturer kommer i en design som du själv skapar utifrån dina preferenser, som du lätt kan återvinna. Att vara hållbar ska vara enkelt.

-76% Material 3D-printade armaturer i extruderad polykarbonat.

-75%

*

-28%

Minskade koldioxidutsläpp från material, produktion, transport och återvinning.

Återvinning Genom att återvinna polykarbonaten minskar utsläppen ytterligare.

Designad för en cirkulär ekonomi.

100%

Transport Koldioxidutsläppen från transport minskar tack vare produkternas låga vikt jämfört med konventionella aluminiumarmaturer.

-27% Pensionering** Tack vare den låga vikten reduceras koldioxidutsläppen i samband med produkterns pensionering.

Drift ** De 3D-printade armaturerna tillhör de mest energisnåla tack vare ljuskällorna av LED.

Skanna QR-koden eller gå in på: www.rexel.se/swe/signify3dconfigurator

* Uppskattning av koldioxidavtryck från IPCC 2013 GWP 100. ** Driftfasen är borträknad från jämförelsen eftersom utsläppen framförallt beror på ljuskälla. Data för andra produkter varierar.

CONNECT#2-2022.indd 2 Untitled-1 1

2022-10-25 12:08 2022-10-10 12:59:10

SE_Re


Nu är Resi9 mer hållbart Den största delen av det befintliga Resi9-sortimentet bestående av dvärgbrytare och jordfelsbrytare tillverkas numera delvis av återvunnen plast från industri- och konsumtionsavfall. Det innebär att vi inte använder lika mycket nytillverkad plast i våra brytare som tidigare och därmed får vi ned klimatavtrycket samt minskar mängden avfall.

2 Sortering & behandling

3

Det insamlade avfallet sorteras och behandlas för att skapa plastgranulat

Inköp

Schneider Electric köper plastgranulat från sina partners som säljer återvunnet avfall

1 Insamling av avfall

Konsumtions- och industriavfall hämtas från utvalda platser

BRYTARE GJORDA AV ÅTERVUNNEN PLAST

Produkterna är märkta på sidan med en återvinningssymbol samt information om hur många procent återvunnet material produkten består av. Vi håller även på att gå över till bruna förpackningar som är tillverkade av återvunnet material. Samma e-nummer som tidigare och bättre för miljön.

Läs mer om Resi9 och våra hållbara brytare på vår webbsida

4 Industrialisering

Plastgranulatet används för att producera Schneider Electrics produktserie Resi9

Corporate Knights Global 100-lista Schneider Electric har varit med på Corporate Knights Global 100-lista varje år sedan 2012, med topplaceringen 2021 och vi hamnade på fjärde plats i år. Dessa placeringar har vi uppnått tack vare vår integration av hållbarhet i affärsstrategin.

© 2022 - Schneider Electric. All Rights Reserved. All trademarks are owned by Schneider Electric Industries SAS or its affiliated companies.

12:59:10

SE_Rexel_Connect_Nr2_Resi9_203x265.indd 1 CONNECT#2-2022.indd 3

2022-08-02 09:46 2022-10-25 12:08


EN SKARP DESIGN FÖR LJUS – för de större fastigheterna

Sharp Wall och Sharp Post är perfekta armaturer för fasader och stolpar, och de uppfyller kraven gällande bländning, jämnhet och färgåtergivning för parkeringar. Ställbart ljusflöde och valbar färgtemperatur via DIP-Switch.

E-nr

Färg

Färgtemperatur

Armaturlumen

Effekt armatur

77 054 24

Grå (RAL7042)

3000K/4000K

1100lm-2950lm

10,5W-31W

77 054 25

Antracit (RAL7016)

3000K/4000K

1100lm-2950lm

10,5W-31W

77 054 26

Grå (RAL7042)

3000K/4000K

1100lm-2950lm

10,5W-31W

77 054 27

Antracit (RAL7016)

3000K/4000K

1100lm-2950lm

10,5W-31W

IP65

30°

Ra

>80

DIP

SWITCH

COLOUR TEMP

DIM

DIP

SWITCH

POWER

3 IK10 230V LED SDCM

www.hidealite.se

ActorPendant.indd 1

2022-10-16 15:11

CONNECT#2-2022.indd 4

2022-10-25 12:08


16 15:11

LEDARE & INNEHÅLL

Vår framtida ­energiförsörjning EN AV FÖRUTSÄTTNINGARNA för vår livskvalitet är att ha en tillförlitlig energi­ försörjning till ett överkomligt pris. Vi ­använder energi för att värma våra hem, för att laga och förvara vår mat, för transporter och lysa upp i mörkret. Men vi slösar bort en stor del av energin både före och under tiden som vi använder den. Tillsammans kan vi hjälpa Sverige att ändra vanor, hjälpa fler till eldrivna transporter med den laddinfrastruktur som vi installerar, täcka så många tak som möjligt med solceller, lagra energi men också hjälpa till med enklare förändringar som att byta till LED eller styra värme och ljus så vi inte slösar energin. NI VET LIKA väl som jag att utbyte av gammal belysning tillsammans med styrning kan ­spara upp till 90% i belysningskostnad, men hur lyckas vi förmedla det till alla fastighets­ ägare så att alla förstår hur mycket de kan vinna på energieffektivisering? Vi behöver prata om resurseffektivitet varje gång vi m ­ öter en kund för att påminna både dem och oss om de lösningar vi i branschen kan erbjuda för att hålla Sverige ljust och varmt, året om och in i framtiden. Genom Energiinitiativet har tex idrotts­ anläggningen Romelanda (sid 20) lyckats kapa sina energipriser men också skapa energi med sin solinvestering, och det mesta har de lyckats få finansierat av sponsorer. En annan framtidsfråga är återväxten av elinstallatörer, ett yrke som är viktigare än någonsin i elektrifieringens fotspår. Något vi tar upp i vår artikel om elektriker­ bristen (sid 40).

INNEHÅLL #2 2022

7 11 12 17 19 20 26 28 34 40 47 51

Stor efterfrågan på energieffektivisering Mer pengar till idrott – mindre till ström IMD + solceller = smart! En lysande promenadväg Vägen framåt: Öppenhet om prissättning Föreningen satsade på egna solceller 2023 förändras belysning för alltid Det heldigitaliserade lagret Experten guidar om nätverk REPORTAGE: Elektrikerbristen Stekhet bransch för installatörer Team Rexel

Niklas Bergquist

Försäljningsdirektör, Rexel Sverige Connect är en kundtidning från Rexel Sverige som är en del av franska Rexel Group, en av världens största distributörer av energiteknik. Ansvarig utgivare: Hans Täckenström. Redaktionell p ­ rojektledning och produktion: Rexel Inhouse /­Geelmuyden Kiese. Tryck: ALA Tryck, 2022. Kontakta redaktionen: marknad@rexel.se, 08-556 214 00. @rexelsverigeab

@rexelsverigeab

Svanenmärkt trycksak, 3041 0964

•5

CONNECT#2-2022.indd 5

2022-10-25 12:08


Komplett system av kabelskydd

Våra kabelskyddsdetaljer är ytbehandlade med Magnelis som har överlägset korrisivitetsskydd, anpassade för vårt nordiska klimat, även i marina miljöer! En unik förmåga till självläkning i borrade hål, svetssömmar och snittytor samt en jämn och fin ytstruktur.

pmflex.com

CONNECT#2-2022.indd 6

2022-10-25 12:08


SPANAT Nyheter

Elförsörjningen i Sverige ansträngd Energisituationen är kraftigt ansträngd och det varnas för riska att elen inte räcker för vissa timmar i vinter. Men tillsammans kan vi förbättra situationen. Här är 3 argument till dina kunder.

Dämpa elkostnaderna

Spara pengar på fler sätt – Förutom att du sparar pengar på att använda mindre el så påverkar lägre efterfrågan också generellt priset i en positiv riktning.

Minska risken för elbrist i vinter

Genom att använda mindre el och flytta användningen till andra tider under dygnet avlastar vi elsystemet. Det minskar risken för frånkoppling.

Visa solidaritet

Att ha koll på sin omvärld och göra prognoser för framtiden är idag en absolut nödvändighet, Installatörsföretagens konjunkturrapport visar på möjligheter och utmaningar.

Genom att minska vår elanvändning hjälper vi inte bara varandra i Sverige, utan också våra grannländer. Vår export av fossilfri el leder till minskat behov av fossilproducerad el på kontinenten. Ju mer el vi kan exportera till dem, desto mindre gas behöver de använda.

Stor efterfrågan på effektivisering – men få säljer det

I

Installatörsföretagens årliga rapport är resultatet är tydligt: Det finns en stor efterfrågan på energieffek­ tivisering och installations­ företagen kan bli ännu bättre på att alltid diskutera energisparande åtgärder i mötet med kunden. Bara 21 % av elinstallatörerna sa att de pratar med sina kunder om hur de kan minska sin energiför­ brukning. Här finns alltså en en stor grupp som potentiellt skulle kunna vara intresserade av energieffektivise­ ring och vars fastigheter troligen kan drivas på ett mer effektivt sätt. Ut och sälj!

Marknadsläget El

Elinstallationerna inom industri­ processer (industriinstallationer)

visar en positiv utveckling och förväntas växa med 2 procent under 2022.

Regional utveckling

I Norrland ökade elinstallationer betydligt under årets sex första må­ nader och prognosen för 2022 är en kraftig tillväxt med 33 procent.

Här är fem trender ur Installatörsföretagens årliga rapport 1 Positiv utveckling inom industriinstallationer. 2 Ökad efterfrågan på solceller och solpaneler när. energipriserna ökar. 3 Efterfrågan på automation och smarta lösningar för att minska energiförbrukningen. 4 Större behov av laddstolpar. 5 Fortsatt positiv utveckling av orderstocken.

30 års volontära ­insatser av elektriker utan gränser Elektriker utan gränser är en internationell icke-statlig organisation som sedan 30 år tillbaka driver utvecklings-, nödhjälps- och expertprojekt i avsides belägna områden i världen. Med stöd av tusesentals volontärer och i partnerskap med lokala aktörer främjar man ekonomisk och mänsklig utveckling genom förnybar energi. Det kan handla om att installera solceller i avlägsna byar eller att snabbt förse katastrofdrabbade områden med elektricitet. Om du är intresserad av deras ­arbete, volontärarbete eller donera läs mer här: https://electriciens-sans-­ frontieres.org/en/ •7

CONNECT#2-2022.indd 7

2022-10-25 12:08


Laddbox för elbilar

Ladda enkelt och säkert med witty start

Den lättinstallerade laddboxen Witty start laddar alla elbilar. Den är anpassad för en- eller tvåfamiljshus och kan monteras på vägg eller stativ. Den höga kvaliteten, kapslingsklassen och stöttåligheten gör witty start lika lämplig för inom- och utomhusbruk. Dessutom är den låsbar och har variabel laddeffekt. Läs mer på hager.se

Skattereduktion för grön teknik 50 % bidrag för arbete och material. Läs mer på skatteverket.se

Hager_EVCS_Connect_203x265.indd 1 CONNECT#2-2022.indd 8

2022-09-30 14:31 2022-10-25 12:08


30 14:31

SPANAT Nyheter

Busch ansvarar för den nya regeringens utlovade elpriskompensation I den nya regeringen har Ebba Busch fått ansvaret för energifrågor. Ett stort ansvar när energipolitiken är hetare än någonsin och hon är både ansvarig för kärnkraftsutbyggnaden och den utlovade elpriskompensationen.

50%

Samtidigt som intresset för och försäljningen av solceller ökar kraftigt så ökar även intresset för batterier både för privatkunder, bostadsrättsföreningar och företag. Cirka 50 % av privatkunderna köper idag ett batteri till sin solcellsanläggning. Orsaken är att de vill öka andelen av solelen som de kan använda själv, genom att ladda batterier när solceller producerar överskott för att sedan använda elen när solen inte längre lyser. De som betalar timpris för sin el, laddar batteriet nattetid när elen är billigare för att sedan använda elen från batteriet under dagen när elen är som dyrast.

Mer pengar till idrott – mindre till ström

I

Svenska fotbollförbundet och Rexel gemensamma satsning ”Energiinitiativet” har vi nu lyckats spara 500 000 kWh och minska CO2 utsläppen med 67 476 kg koldioxid/år tillsammans genom smarta och enkla effektiviseringar på 24 anläggningar runt om i Sverige. Med dagens elpriser räknar föreningarna hem investeringen på några år. Känner du till någon sportanläggning som behöver spara pengar på energin? Hör av dig till våra experter så hjälper vi till med en inventering och förslag på lösning.

Här är bostadsrättsföreningarnas ­vanligaste planerade investeringar

”För att nå Sveriges klimatmål kommer den nya regeringen att investera i laddinfra­struktur och teknik som fångar in ­koldioxid.”

Topplistan med de vanligaste investeringsplanerna bland de ­svarande bostadsrättsföreningarna i årets Bostadsfakta. 1 Laddstationer/laddstolpar för elbilar 27% 2 OVK-besiktning (ventilation) 26% 3 Energibesparande åtgärder 23% 4 Solceller/solpaneler 18%

Ulf Kristersson, statsminister

Källa: Bostadsfakta 2022 från Byggfakta

•9

CONNECT#2-2022.indd 9

2022-10-25 12:08


PORTABLA ENERGIMÄTARE 1-FAS OCH 3-FAS MED ELTAKOS PORTABLA ENERGIMÄTARE KAN DU ENKELT MÄTA ELFÖRBRUKNINGEN PÅ TILLFÄLLIGA BELYSNINGAR, HUSVAGNAR, ELBILSLADDARE ELLER TILLFÄLLIGA AVFUKTARE/TORKMASKINER.

eltako.se

WSZ110DSS-16A

1-fas DSS-don MID

E 09 003 00

WSZ110DSS-16A+PRCD

1-fas DSS-don JF-brytare MID

E 09 003 14

WSZ110CEE-16A

1-fas CEE-don 216-6 MID

E 09 003 01

WSZ110CEE-16A+PRCD

1-fas CEE-don 216-6 JF-brytare MID

E 09 003 15

DSZ180CEE-16A

3-fas CEE-don 416-6 MID

E 09 002 89

DSZ180CEE-32A

3-fas CEE-don 432-6 MID

E 09 003 02

7475115

Den tidlösa serien ELKO RS uppdateras och kan nu även fås i kulören svart (RAL 9005). De nya färgvalet har tagits fram för att möta rådande trender och färgstandarder.

• • • •

ELKO RS svart. Ny modern kulör i klassiska RS-serien WWW.ELKO.SE | 08-449 27 27

RS-produkter i genomfärgat mattsvart kommer i redan beprövad och omtyckt design och blir ett modernt komplement till de mer traditionellt ljusare kulörerna fjällvit och renvit.

RS svart Trendriktigt val i mattsvart som passar väl in i mörkare interiör. Ramar i RS svart är även kompatibla med utvalda produkter i Plus-serien.

RAL 9005 NCS S 9000-N svart

S E

E

D v s ti

ELKO AB

Wes

CONNECT#2-2022.indd 10

2022-10-25 12:08

Connec


SPANAT Produkter

Pennlampa med laser

Laddbar arbetslampa

Pennlampa med inbyggd laser-funktion gör det lätt att peka på och identifiera punkter som är svåråtkomliga. Pennlampan har två dimrings­ bara belysningslägen. Drifttid 2–3 timmar. Uppladdning ca 3 timmar. Magnet möjliggör fixering vid a­ rbete. 1 meters USB-C kabel ­medföljer. Bizline Enr: 94 518 69

Laddbar arbetslampa, 2500 lm. Passar både installatören på språng såväl som den installatör som är mer stationär på tex en byggarbetsplats. Magnetisk infästning på det ställbara benet och två belysningslägen. 25 watt ger 2500 lumen på 100% driftläge. Drifttid ca 4 timmar. Vid 30% driftläge ger arbetslampan 800 lumen och har därmed en drifttid på upp till 8 timmar. Uppladdningstid ca 5 timmar. Batteriindikation. USB och USB-C uttag. Passar även montage på stativ för arbetsbelysning (7507046). En laddare samt en 1 meters USB-C kabel medföljer för uppladdning.

0

4

01 5

89

Komplett system för tätning kring kablar, slang och rör Wisecure erbjuder flera tätningslösningar för genomföringar i betong. Tätningssystem, som effektivt säkrar mot ­markradon, gas och v ­ ätskor, inkluderar lösningar både för kärnborrade ­hål och för ingjutning. Enr: 94 518 68

Enr: 75 900 35 från Bizline

02

a

Belysning med alternativa energikällor • • • •

Energieffektivt Hållbart Frigör el till exv. elbilsladdare Skapa trygghet där det kan vara svårt, eller inte går, att dra fram el

Sunpex Elhybrid Enr: 77 491 85

Drivs med solenergi och växlar över till elnätet när soltimmarna inte är tillräckligt många.

Westal AB • www.westal.se Connect_annons_nov2022.indd 1 CONNECT#2-2022.indd 11

NYHET!

Styr smart med Ledvance Ledvance Smart + styr belysningen via wifi och/eller en app. Wifi plug IP44 och IP20 används där icke-smarta produkter med stickproppsanslutning behöver integreras i kompatibla smarta hem-system. E-nr: 79 853 67 IP44, E-nr 79 853 68 IP20. Ledvance har en mängd olika versioner av ljuskällor, LED-list och strålkastare där man även kan välja färg på ljuset via styrning med app. Ledvance Smart + E-nr: 82 972 40, 75 080 61 och 77 668 56.

Sunpex Vindhybrid Enr: 77 491 84

Drivs med solenergi och/eller vindgenerator. Lämplig för platser där det är svårt, eller inte är möjligt att dra fram el.

Westal AB | www.westal.se

• 11

2022-09-30 14:48:34 2022-10-25 12:08


FOKUS

SOL + IMD KOMBON SOM KRYMPER ELKOSTNADEN

Bostadsrättsföreningar och andra ­fastighetsägare som ­installerar solceller i kombination med IMD kan minska sina ­elkostnader väsentligt. Samtidigt ger man ett viktigt bidrag till energiomställningen – både genom den egna ­produktionen och genom att minska belastningen på ­elnäten. Text SARA BERGQVIST

EN! KOLLA SKILLNAD

BRF 1: MED SOLCELLER UTAN IMD Man utgick enbart från den fastighetsgemensamma elen, som tvättstugor, trapphus och hissar. Var och en av lägenhetsinnehavarna får för sitt abonnemang och sin nätavgift. Man kunde välja mellan en relativt liten solcellsanläggning eller att sälja eventuell överskottsel vidare ut på elnätet. Lägenhetsinnehavarna behöver köpa tillbaka och skatta för den el som bostadsrättsföreningen eller fastighetsägaren producerar och säljer. Årlig produktion: 50 000 kWh Investering: 750 000 kr Besparing nätavgift per ­lägenhetsabonnemang: 0 kr Egenanvändning: 30% Återbetalningstid: 11,3 år Total besparing efter 25 år:

1 036 583 kr

BRF 1

12 •

CONNECT#2-2022.indd 12

2022-10-25 12:08


d

= SMART F

ör bostadsrättsföreningar och andra fastighets­ägare med tak i rätt läge är det i princip alltid lönsamt med solceller – något som blivit ännu mer påtagligt med n ­ uvarande elpriser. Kombinerar man dessutom ­installationen med individuell mätning och debitering, IMD, blir vinsten ännu större. – Att låta installera IMD är lönsamt i sig, vare sig man använder solceller eller inte. Och att installera sol­ celler är också lönsamt i sig. Genom att kombinera dem med varandra kan man göra oerhört stora besparingar, säger Björn Berg, vd för Ngenic som jobbar med smart styrning för fastigheter. För att förstå varför måste man titta på ett antal

­ akgrundsfaktorer. Till att börja med är det bara b en liten del av den el som förbrukas i fastigheten som ­betalas av bostadsrättsföreningen eller ­fastighets­ägaren. Vanligtvis handlar det om el i gemensamma utrymmen som tvättstugor, trapphus och hissar. ­Resten betalas av lägenhetsinnehavarna själva, där var och en står för sitt abonnemang och sin nätavgift. Men när man projekterar en solcellsanläggning utan IMD är det bara den fastighetsgemensamma elen som man utgår ifrån. Det innebär att man kan välja mellan en relativt liten solcellsanläggning eller att sälja ­eventuell överskottsel vidare ut på elnätet. I praktiken betyder det att lägenhetsinnehavarna sedan behöver

VÄND!

BRF 2: MED SOLCELLER OCH IMD Här har man slagit ihop fastighetselen med lägenhetsinnehavarnas el, som bildat ett gemensamt abonnemang där man samlar hela elbehovet. Man kunde projektera för en större solelanläggning, där man själva använder merparten av den el som produceras. Lägenhetssinnehavarna har fått kraftigt minskade elinköpkostnader, väsentligt sänkta nätavgifter och ett bättre förhandlingsläge gentemot elbolagen. Årlig produktion: 200 000 kWh Investering: 2 900 000 kr Besparing nätavgift per l­ägenhetsabonnemang: 1 200 kr Egenanvändning: 70% Återbetalningstid: 5,5 år Total besparing efter 25 år:

10 971 316 kr Så har vi räknat

BRF 2

Ett räkneexempel där vi, för en bostadsrättsförening, illustrerar en investering i en solenergianläggning jämfört med en solenergianläggning tillsammans med IMD. Vi har baserat exemplet på en b ­ ostadsrättsförening med 100 lägenheter. För att ta fram återbetalningstiden för investeringen har vi gjort antaganden om årsförbrukning i fastigheten samt riktpris för såld respektive köpt energi. Vi har även räknat med en ränta på investerat kapital för investeringen fram till den är betald.

• 13

CONNECT#2-2022.indd 13

2022-10-25 12:08


VINJETT

”Förutom kraftigt minskade elinköpkostnader innebär det också väsentligt sänkta nätavgifter, eftersom alla ­separata abonnemang slås ihop till ett gemensamt.” Björn Berg, vd Ngenic

köpa tillbaka och skatta för den el som bostads­ rättsföreningen eller fastighetsägaren producerat och sålt. – Vid IMD slår man ihop fastighetselen med lägenhetsinnehavarnas el som bildar ett gemensamt abonnemang. På så vis samlar man hela elbehovet i ett abonnemang och kan projektera för en större solelanläggning, där man själv kan använda merparten av den el som produceras. Förutom kraftigt minskade elinköpkostnader innebär det också väsentligt sänkta nätavgifter, eftersom alla separata abonnemang slås ihop till ett gemensamt, påpekar Björn Berg. KOSTNADEN FÖR ATT installera IMD är låg, runt ett par tusen kronor per lägenhet. Med tanke på att man ­sparar in nästan lika mycket genom minskade ­nätavgifter på bara ett år är det en investering som omedelbart lönar sig, vare sig man låter installera solceller eller inte. – Utöver det får man mycket bättre förhandlingsläge gentemot elbolagen och kan ofta sänka priset på elhan­ delsavtalet också. Eftersom elhandelskostnaden för varje lägenhet är relativt liten är det många som inte gjort något aktivt val och per automatik hamnat

14 •

CONNECT#2-2022.indd 14

2022-10-25 12:09


i ett dyrare anvisningsavtal. Men när man samlar ihop alla enskilda elavtal till ett enda kan det göra ganska mycket på det totala priset, påpekar Björn Berg. Något som är viktigt att tänka på vid installation av solceller är att låta installera IMD först, för att inte lägenhetsinnehavarna ska behöva betala skatt på den egenanvända solelen. – Däremot går det bra att bara installera IMD och vänta med solceller till längre fram, påpekar Björn Berg. En fastighetsägare som redan låtit installera en kombination av solceller och IMD är Anna Hanssons Fastighets AB i Göteborg. Installationen omfattar två fastigheter med totalt 27 lägenheter. – Jag gjorde det främst för miljöns skull, men det har också visat sig bli väldigt lönsamt. När fastighetens och hyresgästernas elbehov är täckt blir det dessutom el över som jag kan sälja vidare, berättar Anna Hansson. FÖRUTOM DEN INDIVIDUELLA nyttan för fastighets­ ägare och bostadsrättsföreningar har såväl solel som IMD dessutom stor potential när det gäller att bidra till energiomställningen och samhällsnyttan i ett större perspektiv. – Idag har vi ungefär samma elanvändning i Sverige som för 30 år sedan. Men med den elektrifiering som pågår talar Svenska Kraftnät om att det kan bli en ­fördubbling inom de närmaste 30 åren. Frågan är hur elen ska produceras och var? Där finns en stor outnyttjad potential i solel, både när det gäller att sätta solceller på fler byggnader och genom att bygga nya solcellsparker, säger Bengt Stridh, solelsforskare på Mälardalens universitet. I dagsläget står solel för cirka en procent av landets samlade elproduktion. Genom att sätta solceller på alla byggnader som har förutsättning för det skulle man kunna öka produktionen av solel mer än tiofalt. En av fördelarna med att sätta solceller på just byggnader är att det går fort och att man slipper utdragna konflik­ ter som ofta präglar utbyggnader av markbaserade kraftsystem. – Fram till nu har det framför allt handlat om mark­ konflikter vid utbyggnad av vindkraft, men nu ser vi att det även börjar gälla solcellsparker i Skåne, säger Bengt Stridh. PÅ MÄLARDALENS UNIVERSITET tittar man därför på olika sätt att lösa konflikterna kring hur marken bäst kan användas, till exempel genom att kombinera solcellsparker och jordbruk. – Vi har en liten försöksanläggning på Kärrbo präst­ gård utanför Västerås där vi satt upp dubbelsidiga, vertikala moduler som tar mycket mindre markyta i anspråk. Genom att sätta dem glesare än vanligt, med tio meters mellanrum kan man bruka jorden som vanligt. Om man skulle sätta upp motsvarande vertikala i­ nstallationer på de 4,9 procent av jord­ bruksmarken som låg i träda 2021 skulle man kunna producera 31 procent av Sveriges elanvändning antaget en solel­produktion på 30 kWh/m2. Och om man satte upp dem på all jordbruksmark där man odlar vall och grönfoder skulle man kunna producera 2,4 gånger av den el­användning vi har idag. Det skulle också ge jord­ brukaren dubbla intäkter, vilket skulle öka jordbrukets lönsamhet. Så här finns en jättestor potential, säger Bengt Stridh. En annan utmaning vi står inför i samband med elektrifieringen är att elnäten behöver byggas ut. Detta gäller både stamnät, regionnät och lokala nät.

U

– Mer lokalt producerad och använd el minskar dock belastningen på näten, vilket alla tjänar på. Här har IMD och utbyggnaden av mindre fastighetsnät en viktig roll att spela, säger Jörgen Lundgren, affärsutvecklingschef för ­digitala tjänster hos Rexel. Det allra bästa är om elen dessutom kan lagras och styras för att undvika effekt­ toppar. – Fram till nu har batterier varit relativt dyra och inte så effektiva. Men nu kommer bättre batterier som gör att det lönar sig att satsa på det för att kunna hantera tillfällig lagring och undvika pristoppar, säger Björn Berg. Många börjar dessutom titta på batterier av beredskapsskäl. För att kunna använda batteriet vid till exempel strömavbrott krävs dock att man har ett speciellt system för ö-drift. – Utmaningen är bara att batteriet tar slut väldigt fort när man kör på ö-drift. För att kunna prioritera viktiga funktioner som till exempel kyl, frys och ventilation behöver man komplettera med meddelandeservice till lägenhetsinnehavarna, påpekar Björn Berg.

EN ANNAN SAK som är på gång är tjänster med aggregerade energilager, där lagrad överskottsel från villaägare och andra fastighetsägare kan fungera ­utjämnande i det gemensamma energisystemet. – I och med att vi stänger ner kärnkraften förlo­ rar vi mekanisk svängmassa som gör det svårare att upprätthålla frekvensen i nätet, vilket skapar flera olika problem. Genom att skapa tjänster där vi samlar ihop enskilda fastighetsägares batterilager i en klump kan vi minska både effekttoppar och frekvensavvikelser. Som fastighetsägare kan man då både få betalt för att sälja el från sitt batterilager eller för att avstå från el under en viss tid, säger Björn Berg.

Så fungerar IMD

Istället för att varje lägenhet har ett eget el-abonnemang har man ett gemensamt abonnemang för hela fastigheten och fördelar kostnaden för ­elförbrukningen. Förutom att de samlade fasta avgifterna minskar väsentligt skapas bättre möjligheter att förbruka energin från tex husets solpaneler. En IMD-lösning kan alltså vara nyckeln till en lönsam investering i solenergi. Via Rexels IMD-tjänst sköter vi mätningen och skapar ett ­debiteringsunderlag för fastighetens förvaltare som då enkelt kan ­fakturera hyresgästerna. Rexel IMD stödjer även vatten och värme.

Sju fördelar

1 Total kontroll över energiförbrukningen 2 Spara in fasta avgifter för lägenheters individuella el-abonnemang 3 Ett gemensamt abonnemang 4 Rimlig investering med snabb återbetalning 5 Nyttja energin från husets solpaneler till fastighetsel och lägenheter 6 Addera rättvis fördelning av kostnad för vatten och värme 7 Enkel och bekväm debiteringstjänst från Rexel • 15

CONNECT#2-2022.indd 15

2022-10-25 12:09


HELLVIK - POLLAR NYHET Ny pollare från Norlys För mer info besök www.norlys.se Passion for quality

HUR SER DITT BEHOV UT AV NÄTVERK OCH WIFI? Inomhus, utomhus, komplext eller enkelt – Televes har lösningen för dig! Vi hjälper dig med projektering, konfiguration och support. Ta kontakt med din Rexelsäljare för mer information

ENGENIUS CLOUD Enkelt att vara proffs Skalbart

Enkelt

Säkert

Kraftfullt

Med EnGenius innovativa Cloud-serie har du full fjärråtkomst vart du än är, från Gateway till accesspunkt. CONNECT#2-2022.indd 16

2022-10-25 12:09


ty

s

t

llt

Boende är mycket positiva och tycker att förutom ett bra ljus så känns det nyskapande och smälter in fint i miljön.

Det gäller att synas Marknadsföring genom ljussättning är en form som vuxit framförallt bland ­fastigheter och ­kommersiella lokaler – men som nu även används för trygghet och stämningsskapande i a ­ llmänna miljöer. Östhammarshem lyfter ­viktiga händelser på sin p ­ arkväg. Text CHARLOTTA SCHÖNBERG Foto DANIEL ASPLUND

När Östhammarshem planerade om sin gångväg i Gimo, ville man profilera sig med hjälp av ljus sam­ tidigt som man skapade trygghet. Efter konsulterande tog Thomas Zettergren på Rexel Uppsala fram förslag på en helt ny, anpassad lös­ ning i RGBW-utförande. Med tätt samarbete mellan Rexel, Ledlab och MSL International kunde man få till lösningen som uppfyllde kundens önskemål om både färger och styr­ ning, genom genomskinliga stolpar som belyses med ledstrips inifrån. Valet föll på belysningsstolparna som ser ut som björkstammar och är genomlysta i färg genom RGBW. Man kan ställa om armaturen i oli­ ka ljussken för att skapa atmosfär och uppmärksamhet, tex blått ljus mot prostatacancer, rosa uppmärk­ sammar bröstcancer eller orange mot kvinnovåld.

Miljön är en promenadväg som leder till ett nyanlagt promenad­ stråk med motorik- och skulptur­ park. – När vi såg stolparna i Rex­ els presentation fastnade vi på en gång. De ska vi ha, berättar Erika Forslöv, Kommunikatör och kundtjänstsamordnare på Östham­ marhem. – Samarbetet med Thomas och Rexel är maxat. Thomas fattar på en gång vad vi vill ha och ska­ par lösningar som funkar. Vi är jättenöjda, flikar Förvaltningschef Kjell Jansson in.

Invigdes under pride

Till vardags styrs ljuset på l­jusrelä för fast belysning i varmvitt. Vid invigningen under Pride-veckan i augusti sken vägen i olika stäm­ ningsljus. Ljussättningen styrs genom ett styrsystem som heter Casambi, där alla stolpar kommuni­ cerar med varandra. Vad var då utmaningen i detta projekt enligt projektören? – Största utmaningen var att hitta leverantörer som kunde tillmötesgå kunden önskemål, deras önskan var att vi skulle kunna hitta en lösning där dom kunde profilera sig genom ljus, förklarar Thomas på Rexel. Våra underleverantörer har varit otroligt hjälpsamma. Östhammarshem har fått massor av positiva kommentarer från

besökare, som tycker att det blivit nyskapande, fint och ger ett bra ljus. Många är också imponerade över att ett bostadsföretag satsar och lägger pengar på en väg som allmänheten använder. – Resultatet blev bättre än vi hade trott. Det var svårt att visuali­ sera – nu känns det som armaturer­ na var gjorda för den här gångba­ nan, berättar Erika. Dels blir det vackert när det är skymmer, men de gör sig också otroligt bra mot de befintliga björkarna i dagsljus. När belysningen kom på plats så blev allt bara så himla självklart! Nu tittar man på att ta detta vidare inom de övriga fastighets­ bestånden. Östhammarshem har hittat ett belysnings-signum som man vill använda i alla de områden man förvaltar. – Vi försöker hitta ett sätt som kopplar ihop de olika områdena samtidigt som armaturerna passar in i omkringliggande miljö, förkla­ rar Erika. Nästa steg i Gimo är punktbelys­ ning för att framhäva de skulpturer som står i den nya parken. – Nu väntar vi med spänning på förslaget från Rexel och Thomas. Det är jätteroligt att jobba med Thomas, han har ett sådant öga för belysning. Vi är så glada att vi gjorde slag i saken och satsade på belysningen, det blev ett mycket gott kundvärde, avslutar Erika.

Tekniska detaljer ­ Längd på ­parkväg: 230 m. Antal armaturer: 7 st. Lösning: ­genomlysta stolpar RGBW. Styrning: ­Casambi. Ledstrip: LED strip RGB-WW 20 W/m . Projekt Kund: Östhammarhem. Projektör: ­Thomas Zettergren, Rexel. Leverantör: MSL International och LEDLAB. Installatör: Bravida Österbybruk. • 17

CONNECT#2-2022.indd 17

2022-10-25 12:09


Hello future.

Exciting news is about to be revealed. Keep your eyes open for our next chapter within electrical charging.

CONNECT#2-2022.indd 18

2022-10-25 12:09


Vägen framåt:

Öppenhet om ­prissättning Rabattsystemet mellan ­grossister och elinstallatörer är en fråga som diskuterats länge. Ha en öppen dialog med ­kunden, är Installatörs­ företagens uppmaning. Text YLVA CARLSSON

Branschorganisationen Installa­ törsföretagen rekommenderar sina medlemmar att göra egna prislis­ tor, antingen med nettopriser eller listor där rabatter efter storlek på affär eller omsättning klargörs. – Det finns en otydlighet med rabattsystem utifrån grossistpris­ listor som påverkar trovärdigheten för branschen på ett negativt sätt. Vi vet att många företag jobbar aktivt för att förbättra situationen, säger Ola Månsson, vd för Installa­ törsföretagen. Stora prispåslag på material på installatörernas fakturor har länge fått många slutkunder att reagera. Prissättningen bygger på grossisternas grundnettoprislistor, som används mellan grossisten och installatören. Listorna finns på grossisternas webbsidor, men kräver inloggning. – Prislistorna tillkom redan på 1950-talet när de första grossister­ na etablerades. Syftet är att instal­

latörer som handlar mycket av sitt behov hos en grossist får en högre rabatt jämfört med en installatör som handlar mindre. – Problemet uppstår när ­slutkunden, som ofta har v ­ etskap om rabattsystemet, ser sin ­faktura och undrar varför material­ kostnaden är så hög.

Transparensen måste öka

Installatörsföretagen uppmanar sina medlemsföretag att alltid ha en öppen och rak dialog med sina kunder. Alla parter skulle vinna på om kunderna på ett enklare sätt skulle kunna förstå prissättningen av ett projekt, anser Ola Månsson. – Genom att vara transparent och förklara hur prislistan och påslaget ser ut minskar risken för bråk om fakturan, säger han. Installatörsföretagen har en pågående dialog med grossisterna om frågan. – Min uppfattning är att grossisterna är väl medvetna om problematiken och att de arbetar för att transparensen måste öka, säger Ola Månsson. I en rapport från 2021 konstate­ rade Konkurrensverket att det finns utmaningar för effektiv konkurrens på marknader som rör byggmate­ rial. På grund av grossisternas cen­ trala och viktiga roll har de möjlig­

Ola Månsson

het att förhandla med tillverkare för att få konkurrenskraftiga priser. Rabatter försvårar en effektiv pris­ bildning och ökar sannolikheten för korrupta affärsrelationer, skriver Konsumentverket.

Tar för lite betalt för tid

Ola Månsson anser att installatörsbranschen har en sund och uthållig vinst­ nivå och har små möjligheter att pressa priserna. Orsaken till att företagen i vissa fall tar för lite betalt för kompetens och a ­ rbetstid och tar igen det på material beror bland annat på att kunder utformar upphandlingar på ett sätt som gynnar den typen av prissättning, vilket också framkommer i Konkurrensverkets rapport. Johan Skoog är Chef Pricing på Rexel Sverige. Han delar Instal­ latörsföretagens uppfattning om att installatörerna bör göra egna prislistor som de redovisar för sina kunder. – Jag skulle önska att vi pratade mer om helheten, det vill säga ­material plus installatörens arbets­ tid. Att fler installatörer tänker mer på timpriset, vilket i flertal fall är för lågt och inte speglar det värde som installatörerna tillför, säger Johan Skoog.

Johan Skoog

• 19

CONNECT#2-2022.indd 19

2022-10-25 12:09


ENERGIINITIATIVET

En solklar lösning f Maria Carlsbogård och David Arfvidsson från Romelanda UFs kansli kan vara extra nöjda med sin investering när elpriserna skenar.

20 •

CONNECT#2-2022.indd 20

2022-10-25 12:09


g för Romelanda UF Hos ­Romelanda UF har man ­minskat sina energikostnader ­betydligt ­genom en kombinerad satsning på ny belysning, ­solceller och elbilsladdning. Svenska Fotbollsförbundets och Rexels ­gemensamma satsning Energi­ initiativet bidrog till finansieringen. Text SARA BERGQVIST Foto FREDRIK REDELIUS

N

är fotbollsföreningen Romelanda UF behövde byta belysning föreslog en av styrelseledamöterna att man skulle passa på att installera solceller också. Kruxet var bara att den totala investeringen skulle landa på runt en miljon kronor. – När jag hörde det trodde jag aldrig att det skulle gå. Men faktum är att vi bara behövde lägga 74 000 kronor själva tack vare pengarna från Energiinitiativet, SISU och andra sponsorer. Genom att vi själva hjälpte till vid montering av solpanelerna kunde vi dessutom spara in en stor del av arbetskostnaden, berättar Maria Carlsbogård som är föreningens kanslist. Det är en gråmulen vårdag när vi besöker fotbolls­ klubben – men inte riktigt lika illa som den dagen då den markbundna solcellsanläggningen skulle monteras. – Då fullkomligen vräkte det ner. Vi var 15–20 personer i föreningen som hjälptes åt att bära och få ställningarna på plats. Men nu när allt väl är på plats är det guld värt, säger David Arfvidsson, som är ordfö­ rande för föreningen. För installatörerna Jörgen Andreasson, Lars Helm­ fridsson och Stephanie Wennerlöf från Andreassons El var det första gången som någon av deras kunder varit med vid installationen av en anläggning på det viset. – Det gick över förväntan och var jätteroligt att de ville lägga ner sådan energi på bärhjälp och ställningar. För vår del handlade det om ett ganska stort jobb med 116 paneler på totalt 43kWp som skulle installeras.

Romelanda UF Verksamhet: Fotbolls- och idrottsförening med fokus på ­fotboll, boule, barngymnastik och bordtennis. Hyr även ut sina lokaler för olika ändamål. Medlemmar: 700 medlemmar, varav 500 aktiva med 400 på fotbollssidan. Verksamhetsort: Romelanda, strax norr om Kungälv. Arenan heter Romevi. Fotbollsplaner: En 11-mannaplan med konstgräs, ytterligare två 11-mannaplaner och en 7-mannaplan. • 21

CONNECT#2-2022.indd 21

2022-10-25 12:09


Stephanie Wennerlöf, Lars Helmfridsson och Jörgen Andreasson från Andreassons El fick ett ganska stort uppdrag med 116 paneler på totalt 43kWp av Rexel.

Romelanda UF har fått solpaneler, ny belysning och elbilsladdare med stöd från Energiinitiativet. Från vänster Maria Carlsbogård, Rexels Pierre Svensson och David Arfvidsson, ordförande Romelanda UF.

Eftersom den gamla elinstallationen var något undermålig och nedgången innebar det också att vi behövde bygga ut, bygga ihop och säkra upp den först. Och så handlade det om ganska långa dragningar med kraftkabel, runt 150 meter, berättar Lars Helmfridsson.

38 000 kWh per år

Den nya anläggningen beräknas bidra med minst 38 000 kWh per år, vilket innebär en stor del av fören­ ingens totala årsförbrukning på cirka 88 000 kWh. – Tack vare det optimala söderläget kommer man förmodligen att kunna få ut ännu mer, säger Jörgen Andreasson. Installationsuppdraget hos Romelanda UF kom från Rexel, efter att fotbollsföreningen tagit kontakt utifrån Energiinitiativet. – I och med att vi börjat marknadsföra oss mer mot slutkunder får vi in många installationsuppdrag som vi kan ge vidare till våra kunder. De stigande el­ kostnaderna gör också att det finns ett stort tryck på solcellslösningar och intresse för att vi ska hjälpa till att räkna på olika energibesparingar, berättar Andreas Granquist, Specialist belysning på Rexel. Det bästa är när det går att skapa en helhetslösning på samma sätt som hos Romelanda UF. – Om vi installerar ny belysning som minskar energi­ åtgången kan vi skala ner solcellsanläggningen så att

Energi som blir över kan användas för elbilsladdning som kopplas till en tjänst som kunden tjänar pengar på, berättar Andreas Granquist från Rexel.

den är anpassad för en lägre energiåtgång. Och den energi som blir över kan i sin tur användas för elbilsladdning som man kopplar till en tjänst och tjänara pengar på. Det gör att man kan få en väldigt kostnadseffektiv lösning, påpekar han. Hos Romelanda UF tittar man just nu på hur man ska kunna ta betalt för elbilsladdningen vid de två laddstolpar som Jörgen Andreassons El installerat. – Fram till nu har det inte varit tillåtet med betal­ tjänster för föreningar som inte är momspliktiga. Men det verkar som en lösning är på väg, säger Maria Carlsbogård.

”Nu kan vi se bollen ordentligt igen”

Den nya belysningen vid fotbollsplanen är också på plats. Där har 18 stycken 1000 watts-armaturer på 18 meter höga master ersatts med lika många a ­ rmaturer som drar hälften så mycket energi. Den största kost­ nadsbesparingen handlar emellertid om att man nu fått en helt underhållsfri lösning. Och så har man fått betydligt bättre ljus än med de gamla armaturerna, som gav ett svagt och gulaktigt sken. – De brukade dessutom bli överhettade och slockna med jämna mellanrum. Nu kan vi se bollen ordentligt igen – och alla är jättenöjda. De nya armaturerna ger till och med så bra ljus att man kan spela på planen bredvid, säger David Arfvidsson.

Rexel levererade Solcellslösning med 116 paneler à 43KWp. Arton nya LED-armaturer från Designlight. Har halverat ström­ förbrukning på belysning. (45% besparing) Ger mycket bättre ljuskvalitet. Underhållsfria. Två laddstolpar skapar en attraktiv plats. Laddar bil med solenergi (Uppkopplingsbara till betalsystem, tex Rexolution så föreningen kan tjäna pengar på elbilsladdningen.

Andreassons El Typ av uppdrag: Det mesta inom installation, service, solceller och elbilsladdning. Installerar även anläggningar på uppdrag av ÅSS Processinstallation. Startår: 1989. Huvudkontor: Kareby, utanför Kungälv, ett par mil norr om Göteborg. Ägare: Anneli och Jörgen Andreasson. Medarbetare: Nio.

22 •

CONNECT#2-2022.indd 22

2022-10-25 12:09


HoverCube - robusta och beprövade försörjningsenheter för ström, datateknik och tryckluft.

Scanna QR-koden för att läsa mer om HoverCube.

www.obobettermann.se

CONNECT#2-2022.indd 23

2022-10-25 12:09


WATTS UP EATON

24 •

CONNECT#2-2022.indd 24

2022-10-25 12:09


Lösningen från Eaton minimerar risk för elstötar Artikel från Eaton

Många elinstallationer utsätts för jordfel till följd av högfrekvent brus från elektronik och energisnåla elektrisk utrustning. Detta ökar risken för elektriska stötar, och i slutändan även risken för brand. Högfrekvent brus är ett begrepp vi måste bekanta oss med i takt med att elektrisk utrustning blir allt mer energieffektiv. Utrustning som ventilationssystem, kompressorer, elbilsladdare, vitvaror, motorer, LED-lampor, värme­pumpar, ­laddare och datorer har alla likriktare eller frekvensomriktare som avger Högfrekvent brus och läckström.

Ett hot mot elsäkerheten

Högfrekvent brus skapar ojämn­ heter i det elektriska systemet. Det i sig är ingen utmaning – proble­ men uppstår när anläggningen byggs upp med konventionellt jordfelsskydd typ A, som de flesta elanläggningar är idag. Högfrekvent brus på nätet gör att jordfelsskydd av typ A ofta b ­ ryter strömmen när det inte b ­ ehövs, eller ännu värre; den löser sig inte när ett riktigt jordfel inträffar. Då kan farliga situationer uppstå, förklarar Steffen André Skurdal, nordisk produktchef för skydd på energi­ ledningsföretaget Eaton. – Det är få i branschen som är medvetna om att Högfrekvent brus kan göra att jordfelsskyddet inte slår av, även om det finns ett jordfel i anläggningen. Det är ett hot mot elsäkerheten och ökar risken för

Högfrekvent brus på nätet gör att jordfelsskydd av typ A ofta bryter strömmen när det inte behövs, eller ännu värre; den löser sig inte när ett riktigt jordfel inträffar. brand och elchock i många hem, förklarar Skurdal.

Digitalt jordfelsskydd är framtiden

Genom att installera ett jord­ felsskydd som är immunt mot Högfrekvent brus minskar risken avsevärt för farliga jordfel. Eaton har ett brett utbud av ­digitala jordfelsskydd inklusi­ ve typerna F och B, som har en ­utlösningsgräns för jordfel som inte påverkas av Högfrekvent brus från modern, energieffektiv utrustning: – Skydd av typ F och B är byggda så att de accepterar ström vid högre frekvenser. Det gör att brytaren eliminerar oavsiktliga frånkoppling­ ar, som i sig kan vara besvärliga, och säkerställa stilleståndstid. Men ännu

viktigare är att det säkert kommer att slå av strömmen om man faktiskt har ett jordfel på elsystemet, förkla­ rar Skurdal.

Jordfelsskydd av typ A lever på lånad tid

Utvecklingen av jordfelsskydd typ F och B är ett resultat av att det utbredda jordfelsskyddet typ A inte längre håller jämna steg med modern elektronik. – Med tanke på mängden ­elektrisk utrustning som avger Högfrekvent brus skulle jag råda branschen att fokusera på den ökande risken för elchock. ­Jordfelsskydd av typ A lever på ­lånad tid och hotar elsäkerheten och bör snarast bytas ut mot skydd av typ F och B, avslutar Skurdal. • 25

CONNECT#2-2022.indd 25

2022-10-25 12:09


S i u

Hjälp kunderna byta till en modern LED-armatur redan nu. Det finns LED-lysrör för ­direktersättning, och här måste man undersöka kompabiliteten med respektive tillverkare.

2023 förändras belysning för alltid Nya EU direktiv för en grönare framtid – den ­konventionella ­fluorescerande ljuskällan ­försvinner och ersätts av LED. Text TINA CARTY

Direktivet innebär förbud mot import och tillverkning: FEB 2023 Kompaktlysrör och T5 cirkellysrör. AUG 2023 T8- och T5-lysrör. Omställningen kräver ett kunnande och förståelse för dig som arbetar med belysning, men ger samtidigt möjligheter till nya uppdrag och nya installationer. Som installatör bör du fråga din kund om omställningen även är en bra tidpunkt för att äntligen byta till nya LED-armaturer, kanske f­ undera över ett uppkopp­

lat system. Och påminna om att LED-alternativ ofta innebär stora besparingar i energi och pengar.

Hållbar omställning

Om man funderar på att byta till LED-lysrör så bör man förvissa sig om att det fungerar på berörd armatur och drivdon, att man följer LED-lysrörets montageanvisning, att man bibehåller anläggningens belysningsegenskaper samt att man följer gällande regler och säkerhetskrav. För de som ändå önskar beställa t.ex. T8- och T5-lysrör uppmanar vi att göra det så snabbt som möjligt för att vi ska kunna garantera leveranserna. Vårt fokus är att hjälpa dig som kund så att denna hållba­ ra omställning genomförs så snabbt och ­smidigt som möjligt. På rexel.se kommer vi löpande

Alla raka lysrör och kompaktlysrör för allmänbelysning kommer att fasas ut från marknaden under 2023.

ge dig i­ nformation såsom mallar, checklistor och tips på ersättnings­ produkter, samla information både från oss själva och från våra leverantörer.

Fördelar med omställningen Inget kvicksilver, längre livslängd och mindre ­energianvändning. Fler jobb åt installatörer. Läs om dina valmöjligheter här: h ­ ttps://www.rexel.se/swe/omstallning-led

26 •

CONNECT#2-2022.indd 26

2022-10-25 12:09


Supersnabb installation utan skruv CLX3 – upp till 5 ggr snabbare Revolutionerande enkelt kabelförläggningssystem CLX3 sätter en ny standard med supersnabb installation utan skruv, optimerat för kommersiella byggnader och kontor.

Läs mer på wibe-group.com

PÅLITLIGA LÖSNINGAR FÖR MODERN INFRASTRUKTUR melbye.se CONNECT#2-2022.indd 27

2022-10-25 12:09


Sesam selfstorage har 258 st ljuspunkter interiört från Unilamp, NVC, Hide-a-lite och SG. Det trådlösa nätverket är uppbyggt i ­EnGenius cloud, ett koncept med molnbaserad programvara. 28 •

CONNECT#2-2022.indd 28

2022-10-25 12:09


INSTALLERAT

Nyckeln till framtidens lagerlokal är digital Sesam Self Storage erbjuder ­nyckelfritt lager som bygger på kommunikation via wifi. Här sköter du allt i en heldigitaliserad lösning, från bokning till dörrlås. Text CHARLOTTA SCHÖNBERG

M

ånga har behov av pryllagring, tillfällig eller långsiktig. Saker som man inte kan förvara hemma eller på jobbet men vill ha kvar av olika skäl. Detta är något som Sesam Self Storage tagit fasta på. Men glöm murriga och skrämmande lagerlokaler där du skramlar med nyckelknippan för att hitta rätt i halvmörker. I en nybyggd, ljus anläggning på Berga i Helsingborg erbjuds en heldigitaliserad lösning där kunden kan sköta allt från bokning till lås med sin mobil i Sesams egna app. Michael Carlsson är projektingenjör på Granitor Electro AB och har jobbat med Rexel i projektet. Han pekar mot den färgglada fasaden och poängterar hur bra belysningen blivit. – Belysningen är viktig, förutom att hjälpa kun­ den orientera sig så ska lokalen synas på håll med • 29

CONNECT#2-2022.indd 29

2022-10-25 12:09


INSTALLERAT

Belysningen bidrar också som reklampelare, med 202 m LED-strip som skapar stor effekt på fasad och logotype.

­fasaden som en reklampelare. Tänk att en LEDstrip kan skapa så bra ljus. Den kan se liten och klen ut men det ger stor effekt när den lyser upp företagets fasad och logotyp på kvällen, berättar han. Hur har ni arbetat tillsammans med Rexel? – Vi har samarbetat med wifi- och belysnings-­ lösningar. De ljusberäkningar som Rexel tagit fram har varit till stor nytta för oss i samarbetet. Rexel har tagit med 3D-modeller med ljusstyrka i en simulering med verklighetstrogna scener. De simuleringarna och projekteringen gjorde det lätt för slutkunden att välja Rexels förslag. Sesamlokalen har 258 st ljuspunkter interiör, 64 st ex­ teriört samt en total längd LED-strip på fasad om 202 m.

Belysning i 3D-modellering

Ett nätvärk med 25 accesspunkter täcker Sesams 4500 kvm så att appen fungerar överallt.

Annika Nordén på Rexel har tagit fram belysningslös­ ningen tillsammans med sina projektörer. Uppdraget var rätt fritt, men med vissa grundförutsättningar, där man utgick från byggritningar för att ta fram ett belys­ ningsförslag. Annika utgick från ”Ljus och rum”, den samlade skriften som är belysningsbranschens plane­ ringsguide när det inte finns några specifika önskemål kring bl a LUX-tal. Hur tänkte ni kring ­belysning i denna miljö? – Eftersom vi på Rexel är ­leverantörsoberoende så plockar vi de produkter som ger bäst resultat i samman­ hanget utifrån vilket jobb armaturerna ska göra på varje specifik plats, förklarar ­Annika. Det handlar om att ständigt läsa på och under­ söka tekniken för de olika produkterna, LED-tekniken ut­ vecklas otroligt snabbt.

Miljön med plåtväggar är en utmaning, där en simulering som räknar ut placering av antenner och styrkor utgjorde en viktig komponent.

– Visualiseringarna betyder mycket, ofta är det just det som säljer in projektet. Vi bygger upp byggnaderna och miljön i Dialux, så det speglar verkligheten och lägger till belysningen i en 3D-modellering. På detta sätt får slutkunden en tydlig bild över hur slutresultatet blir, förklarar Annika. Förutom belysning/kraft har Granitor Electro installerat ett heltäckande wifi-nätverk. I detta fall är lokalen uppbyggd med prefabricerade plåtväggar med monterade digitala lås som levereras från England. Nya lösningar som blir en utmaning där man får göra antaganden kring funktioner och resultat. Granitor Electro har gjort kabeldragning för tre olika nätverk; för kameror, förråd och internet. Hur har det arbetet fungerat? – Tekniken är inte något nytt, men att bygga en sådan här stor anläggning är nytt. Det handlar om ca 4500 kvm som ska ha fullgod täckning. Vi tar vid från inkommande internetanslutningen. 25 accesspunkter täcker de 4500 kvm. (varje accesspunkt är en antenn som bildar ett nätverk.) förklarar Lasse Angelhammar, avdelningschef på Granitor Electro i Helsingborg.

30 •

CONNECT#2-2022.indd 30

2022-10-25 12:09


– Vi behövde ett robust lokalt wifi-nätverk så kunden kan använda sin app överallt i lokalen och utanför. Rexels lösning med EnGenius passade oss bra,

Wifi projekteringslösning som tjänst

Michael Carlsson har hållit i wifi-lösningen tillsam­ mans med Rexels Christian Andersson, som ansvarar för Digitala fastigheter. Tillsammans med leverantören Televes har man projekterat signalstyrkan i de olika områdena och tagit fram ritningar för kabeldragning. Granitors projektörer har sedan kunnat integrera detta i byggritningen. – Vi visste inte att Rexel hade så bra kunskap kring projekteringslösning för wifi. Det har varit väldigt ­tidsbesparande för oss att vi kunde få den hjälpen så smidigt, förklarar Michael. Extra viktigt när bygg­ projekten tenderar att gå fortare och fortare, och tid är vår ständiga utmaning. Hur har det varit att jobba i plåtlokaler? – Det är speciella lokaler med plåtväggar som avskärmar signaler. Det var osäkerhet kring hur dessa ­påverkar nätverket men leverantören av wifi-­

Ett nöjt team: Mats Andersson Televes, Lasse Angelhammar ­Granitor, Christian Andersson Rexel och Michael Carlsson Granitor.

• 31

CONNECT#2-2022.indd 31

2022-10-25 12:09


VINJETT

bildtexct Annikas belysningsteam har jobbat med visualiseringar för att sälja in de olika lösningarna. I korridoren var kravet att belysning även skulle lysa upp inne i förrådet.

lösningen, Televes, gjorde en jättefin simulering som verkligen funkade bra med antenner och styrkor i plåtmiljön som ger täckning överallt.

Planera tidigt

Det trådlösa nätverket är uppbyggt i ”EnGenius cloud”, ett färdigt koncept med olika enheter för att sätta ihop en helhetslösning med molnbaserad programvara. I projekteringen utgår man från en ritning med material­information för väggar, tak osv. för att räkna ut hur accesspunkter ska placeras för att få optimal wifi-­ täckning i hela byggnaden. Vad ska man tänka på i projekteringen för att underlätta? – Det är många frågor som behöver besvaras kring internet in och router-lösningar som gör att det är bra att ta med wifi-lösningen tidigt i processen, eftersom det blir många detaljer som påverkar slutresultatet. Leverantören Televes berättar att man får fler och fler frågor från elektriker som vill ha hjälp med ­wifi-lösningar med larm och data men också för tråd­ lösa länkar för att flytta wifi till elbilsladdare från en plats till en annan.

Lätt att lagra

Jeff McDowell är slutkunden på Sesam Self Storage i Helsingborg, och möter oss i den nya kundytan. Hur kom ni fram till er digitala lösning? – Vi tänker att ny teknik ska göra det enklare och smidigare för kunden. Hela världen är app-styrd ­numera, så varför ska det vara så krångligt att boka och sköta ett lagerutrymme? En av våra ägare kom upp med idén när han själv upplevde att det var för mycket administration att hyra ett enkelt lager­utrymme, berättar Jeff. – Vi är den enda storage i Sverige som använder digital lösning med en egen app, vad vi känner till, fortsätter han. Vad händer om elen går? – Det finns en batteribackup i varje lås och en ­reservgenerator som sköter belysning, förklarar Jeff.

Tanken är att anläggningen ska vara helt obemannade på sikt. Initialt finns en person på plats under kontorstid för att hjälpa tillrätta. En kundtjänst är bemannad 7 dagar i veckan för telefonkontakt. Man hyr sin yta på nätet och signerar kontraktet via Bank-ID. Grind, entré och förrådet låser man sen upp via Sesams app. Man kan dela sin digitala nyckel via appen så fler får access till förrådet tex. familj eller medarbetare. Hur ser marknaden ut? – Branschen är inte så konjunkturkänslig har vi märkt. Behoven finns hela tiden. Det gick bra även under pandemin, då behovet faktiskt ökade. Den vanligaste kunden är någon som flyttar och behöver korttidsförvaring eller saker som inte är välkomna hemma, men som man inte vill bli av med. Men även hantverkare och E-handelsföretag har lager här. Direkt-accessförråden är mest populära, där man har access via en egen port på utsidan av byggnaden. Förändringar i samhället skapar hela tiden nya behov av förvaring, avslutar Jeff. Sesam planerar att utöka med en anläggning per år. Närmast är Lund där man redan projekterat och beräknar att vara klar i början av 2023.

Vanligaste kunden är någon som har behov av korttidsförvaring.

Rexels team Projektörer: Fredrik Mellgren, Patrik Westerlund. Kundansvarig: Pelle Netterström Säljare Digitala fastigheter: Christian Andersson Säljare Belysning: Annika Nordén Produktval Unilamp, NVC, Hide-a-lite, SG. EnGenius Cloud. EnGenius med plug-n-play configuration, accesspunkter. Byggnaden är miljöcertifierad enligt Miljöbyggnad silver.

32 •

CONNECT#2-2022.indd 32

2022-10-25 12:09

Ebeco a


Spara el med

WiFi READY Ebeco utökar sortimentet av produkter som gör det enklare att spara el. Våra nya elradiatorer passar perfekt för det smarta och energieffektiva hemmet. Wallflex 500 gör uppkoppling till en valfrihet - med eller utan tillbehöret EB Connect WiFi. Läs mer på ebeco.se

Ebeco annons_203x132.indd 1

2022-09-16 09:03:04

Ladda ditt elfordon med solenergi

Två lägen ger större kontroll Ladda med 100 % solenergi eller en mix av egen solel och el från elnätet.

Utnyttja kraften från dina solpaneler fullt ut

Utnyttja din elproduktion fullt ut genom att använda din egen rena överskottsel för att ladda din bil.

Grönare och billigare

Sänk dina elkostnader genom att utnyttja den kostnadsfria och rena el som redan är din.

CONNECT#2-2022.indd 33

2022-10-25 12:09


EXPERTEN Nätverk

”Trådlöst är fantastiskt – men kablat är alltid mest stabilt” Det kan kännas som en utmaning att göra de första WiFi-jobben, men våga ta hjälp av oss för att få balans och bra täckning i nätverket. Rexel har en otroligt fin tjänst med wifi-ritningar. Text CHARLOTTA SCHÖNBERG Foto FREDRIK REDELIUS

Vår produktchef på datacom, Robert Reins­ son, har en devis ”Använd kabel där det går”. ­Kommunikation är alltid mest stabilt med fast installation. När det kommer till trådlöst så finns olika lösningar för olika användning. Det vanligaste är att skapa ett trådlöst nätverk för att ansluta mot ett WiFi. Man kan även skapa WiFi-länkar mellan exempelvis byggnader, som är stängda för annan kommunikation eller ­anslutning. Det man behöver fundera över är ­vilken teknik man behöver, både nu och fram­ över. – Är det mycket data som skall skickas eller många användare, satsa på en produkt med 11ax-standard*. Är det för enklare kommuni­ kation som tex laddboxar så räcker det med en lägre standard som 11ac, förklarar Robert. Data som är tung, både i hemmet och i arbets­ miljö, är streamad video. Den strömmande bilden drar allra mest prestanda. Enkel kommunika­ tion som avläsning eller styrning kräver enbart stabilitet. Medan tex videomöte på distans kräver bandbredd. Här gäller det att man planerar för video när man projekterar. Något annat att tänka på är att man kan behöva fler accesspunkter för att klara av täckning i ett hus eller område. – Här kan vi på Rexel hjälpa till med beräk­ ningar om vi får tillgång till ritningar över fast­ igheten eller området som skall täckas, berättar Robert.

Mäta, läsa och styra

Trenden är att vi går mot mer digitala fastigheter. Vi ska mäta, läsa och styra fler saker. Det gäller allt i vårt samhälle i stort och smått, i hem och på företag, allting ska vara app-styrt, allt mer ska var uppkopplat. Säkerheten blir allt viktigare. Använda alltid det högsta säkerhetsprotokoll

som produkten har och nyttja den hösta standar­ den som produkten erbjuder. Tänk också på hög säkerhet vad gäller lösenord, annars hjälper inte höga protokoll. Rexel kan erbjuda kunden produkter och ­kunskap från en stark leverantör av proffs­ produkter i Televes. De har hög kompetens, kan design och vet att hitta rätt produkt och place­ ring till olika miljöer. Det gäller att man hittar rätt balans i var man monterar produkterna för att få täckning i hela ytan, även i svåra miljöer och då underlättar det att arbeta med proffs som tar kan ta fram beräkningsplaner att integrera med miljö­ritningarna. – En del blir förvånade över vilken otroligt fin tjänst vi har med WiFi-ritningar, säger Robert.

”Har du väl satt dig in i det så är det inte så komplext.” Våga ta hjälp

Det kan kännas som en utmaning att göra de första WiFi-jobben, men våga ta hjälp av Rexel och våra samarbetspartners för att designa nät och välja anpassade produkter. – Ska man sätta upp kommunikation mellan ett par laddstolpar kräver det inte så mycket tid. När du väl satt upp nätverk och lösenord en gång, kan du systemet. Det kan ta lite mer tid att förstå hur tex olika väggar påverkar för att få full nätverkstäckning och bra prestanda. En utom­ husmiljö kan också vara en utmaning om man inte jobbat med det tidigare. Men har du väl satt dig in i det så är det inte så komplext, avslutar Robert.

ROBERT REINESSON har jobbat på Rexel sedan 1 december 2021 och har en bakgrund inom datanät och fiber sen 90-talet. Baserad på Rexels kontor i Älvsjö.

1

3

tips från Robert

Ta fram en ritning på lokalen eller miljön för ditt trådlösa nätverk.

2

Fiber så långt det går, kopparkabel sista biten och trådlöst till saker som rör sig eller inte kan kableras!

3

Kontakta oss så hjälper vi till att göra en bra lösning för behovet.

18 •

CONNECT#2-2022.indd 34

2022-10-25 12:09


Foto SHUTTERSTOCK

Produkter för bättre kommunikation Senaste tekniken

EnGenius ECW220 Cloud, den senaste tekniken och högsta hastigheten för en inomhus WiFi accesspunkt. E-nr: 51 718 52.

Utomhus-WiFi EnGenius ENS202EXT, utomhus WiFi för 2,4 GHz. Perfekt för att hantera ett antal laddboxar. E-nr: 51 717 16.

Skapar robusta länkar EnGenius ENS500-AC EnJet, utomhus WiFi för 5 GHz 11ac. Kan skapa långa och robusta länkar mellan två punkter. E-nr: 51 718 80.

Olika WiFi-standards – olika prestanda

11ax

Även kallat WiFi6, har en maximal prestanda på upp till 10Gbit/s men typiskt 2,5Gbit/s.

11ac

Även kallat WiFi5, har en maximal prestanda på 7Gbit/s men typiskt 1Gbit/s.

3

CONNECT#2-2022.indd 35

2022-10-25 12:09


www.sg-ab.se

Rax Soft Rax Soft är framtagen för belysning i offentliga byggnader. Utmärkt ljuskontroll, genom en kombination av optimerad lins och reflektoroptik, skapas en högpresterande armatur. Vit modell har en satinmatt reflektor för högsta effektivitet, den svarta är helt avbländande. S tällbart lumenvärde via DIP-switch på driver. Installeras enkelt med fjädrar som passar takplattor med en tjocklek på 1–50 mm. Snabbkoppling mellan downlight och driver Verktygsfri kopplingsbox färdig för vidarematning samt automatisk dragavlastning för kabel eller flexslang, alternativt med Linect för snabbkopplingssystem.

Konverteringsguide Från gammal downlight med kompaktlysrör till Rax Soft Effekt

Rax Soft

Psystem

Energibesparing

Ljusflöde

2x18W

Effekt

Gammal downlight Psystem 1360lm

38W

13W

1650lm

13W

66 %

upp 21%

1x26W

1090lm

27W

13W

1650lm

13W

52 %

upp 51%

2x26W

1830lm

54W

18W

2220lm

18W

67 %

upp 21%

1x32W

1320lm

35W

13W

1650lm

13W

63 %

upp 25%

2x32W

2400lm

70W

26W

3070lm

26W

63 %

upp 28%

1x42W

1900lm

45W

18W

2220lm

18W

60 %

upp 17%

2x42W

3190lm

92W

40W

4410lm

40W

57 %

upp 38%

SG Armaturen AB

CONNECT#2-2022.indd 36

www.sg-ab.se

info@.sg-ab.se

+46 31 81 71 10

2022-10-25 12:09


e

xRoller för effektiva installationer

Den unika konstruktionen gör det möjligt med längder upp till hela 300 meter flexrör. xRoller är fantastiskt lättmanövrerad tack vara att den rullar med hjälp av bobinen och inga extra hjul behövs. Installationen blir tidseffektiv och arbetsbelastningen minskar.

pmflex.com

CONNECT#2-2022.indd 37

2022-10-25 12:09


WATTS UP PRYSMIAN GROUP

Lättare att ­dimensionera rätt kabel Artikel från PRYSMIAN GROUP

Kabeltillverkaren Prysmian Group höjer hållbarheten med en app som inte enbart ger rätt dimension utan också ger info om hur mycket installationen sparar och hur mycket minskat koldioxidutsläpp som sker. För att kunna förse människor och företag med energi behövs tusen­ tals mil kablar. Allt från högspän­ ningskablar för transport av stora volymer, till installationskablar för belysning och annan utrustning i våra hem. När Prysmian Group utvecklar kablar handlar det mycket om att balansera mellan säkerhet och ­kvalitet samt olika miljöaspekter. Det finns många aspekter att förhålla sig till bara när det gäller säkerhet och kvalitet. Inom installationsområdet, ­måste kablarna leva upp till ­specifika CPR-krav för att över­ huvudtaget få användas i fasta installationer inomhus. Distribu­ tionskablar måste klara hög ström under lång tid och de ska tålas att grävas ned i marken. Det innebär dock inte att man inte söker nya och mer miljövänliga lösningar. Förutom att titta på mer miljö­ vänliga material till kablarna, finns det även andra insatser man kan göra för att främja ett hållbart samhälle. Faktum är ju dessutom, att hållbarhet och kvalitet är två sidor av samma mynt. Förutom att Prysmian har tagit fram teknik för hälsokontroller på kablar, förse värden med solenergi genom stryktåliga solpanelkablar, har man också skapat en app för att

FN:s mål

2015 satte Förenade Nationerna (FN) upp 17 mål för en hållbar utveckling. Det handlar om allt från att bekämpa fattigdom och främja jämställdhet till hållbar konsumtion och bevarad ekologisk mångfald. Tre av målen berör direkt eller indirekt energi och energiöverföring: #7 Hållbar energi för alla #9 Hållbar industri, innovationer och infrastruktur #11 Hållbara städer och samhällen

snabbt kunna välja rätt kabel i rätt dimension.

Rätt kabeldimensioner sparar koldioxid

Ett sätt som höjer hållbarheten är att välja rätt dimension på kablarna. För detta ändamål har Draka/Prysmian Group tagit fram CableApp. – Vårt mål är att på ett enkelt sätt hjälpa installatören med en snabb dimensionering och hjälp med val av kabel, men även ge förslag på alternativa produkter och potentiella besparingar, berättar Carl-Johan Rentner, produktchef på Prysmian Group. Rätt dimensionering av kablar är a och o, inte bara för energiöver­ föringen men också för utsläpp av koldioxid. Men med appen blir det väldigt mycket enklare att räkna på vilken dimension man bör använda vid varje enskilt projekt. Dessutom räknar den ut vilka besparingar du gör, både ekonomiskt och miljö­ mässigt. – Appen har mottagits väl, och jag vill lyfta vikten av att registre­ ra ett eget konto, så att man kan utnyttja funktionerna till fullo, som att t.ex. spara sina inställningar beräkningar så man enkelt kan visa kunder, dela med kollegor osv. Använder man ett gästkonto så

finns ju ingen historik, förklarar Carl-Johan. I appen kan man enkelt se hur mycket man kan bespara i kronor och CO2 utsläpp genom att a ­ nvända alternativ dimension. Något som är högaktuellt nu när elpriserna skjutit i höjden. I inställningarna kan man enkelt justera till aktuell kostnad för elen. Genom att jämföra olika storlekar på ledaren beräknar den även de energi- och koldioxidbesparingar man kan göra – utan att tumma på kvaliteten. På så sätt kan man också minska klimatavtrycket. – Vi gjorde en beräkning där vi lekte med tanken på att hela Sveriges totala fordonsflottan skulle vara elbilar och vi fortsätter dimensionera med den kabelarea som vi oftast gör idag på 2,5 mm2. Vi skulle slösa bort elproduktionen från motsvarande 3,5 vindkraftverk varje år, enbart genom effektför­ lusten. Om man istället går upp en area blir det en mer kostsam kabel, men det kan ligga en besparing i kronor över tid via effektförlusten, förklarar Carl-Johan.

Hur funkar CableApp?

CableApp är den optimala ­applikationen för den som behöver hjälp med val av kabel och kabel­ dimensionering för alla typer av installationer upp till 1 kV. Med bara några klick matar man in vilken sorts installation man ska göra, sen räknar appen ut optimal kabelarea samt vilken kabel man bör välja, och följer upp med tips på andra areor och vad de ger för kostnadsbesparingar. Resultatet kan man enkelt spara och dela om man skulle vilja. Det ska vara både snabbt att räkna för kunden och enkelt att beställa, samtidigt som man sparar miljön och pengar.

CableApp kan laddas ner gratis för iPhone och Android och finns även som webbversion.

38 •

CONNECT#2-2022.indd 38

2022-10-25 12:09


6 steg: Så gör du!

1

Välj ­installation: Påbörja dimensioneringen genom att välja installationstyp och metod.

2

Välj kabel: CableApp rekommenderar kabel och ger förslag på alternativa lösningar.

3

Beräkna: Ange säkring, spänning, längd och andra viktiga parametrar-

4

Resultat: CableApp presenterar otimal kabel och area, inklusive spänningsfall.

5 Carl-Johan Rentner, produktchef på Prysmian Group vill slå ett slag för Cable App som hjälper dig att spara både pengar och minska koldioxidutsläppet.

6

Funktioner i CableApp Snabb dimensionering Snabb och enkel kabeldimensionering för just din installation.

kronor och CO2 , samt skillnaden i både kronor och CO2 jämfört med andra areor.

Avancerad dimensionering Genom avancerad dimensionering kan du mata in ytterligare tio tekniska egenskaper.

Mina beräkningar Spara dina dimensioneringar i CableApp, ladda ner och dela dem med andra när som helst

Sök kabel Hitta rätt kabel utifrån dina installationsbehov.

Spara eller dela Varje dimensionering och sökning kan laddas ner, namnges, sparas och delas med andra när som helst.

Se resultat Både snabb och avancerad dimensionering ger rekommenderar optimala arean och presenterar spänningsfall i volt. Se årliga energibesparingar Alla beräkningar anger den årliga energibesparingen i

Mitt konto Innehåller din personliga information som du angav när du skapade din användarprofil. Här har du möjlighet att anpassa appen utifrån dina önskemål.

Miljö: Appen visar årliga besparingar du kan göra i kronor, genom att välja grövre area

Inställningar Här kan du ändra värden som ­energipris, måttenhet och antal decimaler. Dessutom har du också möjlighet att välja att använda en CableApp-version från ett annat land än Sverige.

Spara & dela: Spara din dimisionering, ladda ner, skriv ut och dela med andra.

Info Hur beräknas dimensioneringen? Här hittar du underlag, formler och förklaring av hur appens kalkylering fungerar. Du kan också hitta annan information som påverkar appen.

• 39

CONNECT#2-2022.indd 39

2022-10-25 12:09


REPORTAGE

I Energiföretagens medlems-undersökning lyfte man ett omedelbart rekryteringsbehov på 8 000 nya medarbetare i energibranschen de närmaste åren. Robert och Zandra på Fredrika Bremer kan räkna med att vara hett eftertraktade efter avslutad utbildning.

40 •

CONNECT#2-2022.indd 40

2022-10-25 12:09


VEM SKA FIXA ELEN? Nya prognoser tyder på en mer än ­fördubblad ­elanvändning till 2045. Samtidigt börjar det ­redan nu bli brist på elektriker. För att klara energi­ omställningen krävs därför en massiv ­utbildningsinsats med betydligt fler ­utbildningsplatser och vägar att locka fler ungdomar till utbildningarna. Text SARA BERGQVIST Foto TOBIAS OHLS

VÄND!

• 41

CONNECT#2-2022.indd 41

2022-10-25 12:09


E REPORTAGE

n nyligen uppdaterad analys från Energiföretagen visar en elanvändning som kommer att öka från 140 terawat­ timmar idag till 330 terawattimmar år 2045. – Det blir som att bygga ett helt energisystem till vid sidan av det vi har idag, och sedan koppla ihop det och få det att fungera. Därför står vi inför ett gigantiskt kompetensbehov, inte bara inom energibranschen, utan också inom industrin som ska bygga nya batterifabri­ ker och fabriker för fossilfritt stål, liksom inom hela samhället i övrigt som håller på att elektrifieras, säger Åsa Pettersson, vd för Energiföretagen och ledamot i regeringens nyinrättade Elektrifieringsråd. När Energiföretagen gjorde en undersökning bland sina medlemmar i våras lyfte man ett omedelbart rekryteringsbehov på 8 000 nya medarbetare i energi­ branschen de närmaste åren, framför allt elkraftsin­ genjörer, IT-utvecklare och distributionselektriker men ­också olika typer av installatörer och andra yrkeskate­ gorier. Åsa Pettersson tror att det krävs många olika vägar för att lösa kompetensbehovet. Fler utbildningsplatser och breddad rekryteringsbas är en del – inklusive att locka fler kvinnor att söka till el- och energiprogram­ met. Validering för att få in fler personer med utländsk härkomst, ett system för vidareutbildning och uppgra­ dering av branschens medarbetare samt möjlighet att anställa lärlingar och traineer med kompetensavdrag kan vara andra åtgärder. – Om vi ska lyckas lösa det här måste vi hitta vägar att driva frågorna gemensamt. Därför behövs ett långt­ gående samarbete mellan oss, installatörsföretagen och politiken, säger Åsa Pettersson. HOS SVENSKA ELEKTRIKERFÖRBUNDET märker man redan av det ökade trycket på branschen och bristen på elektriker börjar bli märkbar, speciellt när det gäller linjemontörer/högspänningselektriker. – Ett av företagen hos oss skulle behöva anställa 300–400 linjemontörer till, men det går inte att få tag på och det är väldigt få nya som utbildas. Just nu är det

bara tre yrkeshögskolor med riksintagning och några få gymnasieskolor som har det som en valbar del i pro­ grammet, säger Urban Pettersson, förbundsordförande för Svenska Elektrikerförbundet. Han uppskattar att det i dagsläget finns runt 50 000 yrkesverksamma elektriker, varav 20 000 är medlem­ mar i Svenska Elektrikerförbundet. – Som det ser ut nu är det ungefär 5 000 elever om året som utbildas via gymnasieskolans utbildningar. Därtill kommer ett antal elever i vuxenutbildningen och på högskolan. Samtidigt har vi runt 600–700 medlem­ mar om året som går vidare till andra yrken redan i 30–40-årsåldern. Så med tanke på att man pratar om en brist på 30 000 elektriker så innebär det ett ganska omfattande glapp i kompetensbehovet, påpekar Urban Pettersson. OM MAN TITTAR PÅ Arbetsförmedlingens siffror så kan man också se en tydlig skillnad i ökat antal tillsatta platser och minskat antal arbetslösa på bara ett år. I juli 2021 fanns det närmare 3 600 arbetslösa elektriker i hela landet, medan siffran låg på drygt 2 700 i juli i år. Det kan jämföras med knappt 2 000 lediga jobb som elektriker i juli 2021, en siffra som ökat till mer än 2 700 lediga jobb i juli 2022. Siffrorna hänger delvis också ihop med pandemin, då det blev en tillfällig dipp i efterfrågan på elektriker. – Vi märker tydligt att det är lättare för eleverna att få jobb efter utbildningen igen, jämfört med under ­pandemin då många inte vågade anställa. Av de som gick ut 2020 var det ungefär hälften som fick jobb efteråt. I år var det 16 av 20 som fick jobb direkt och av övriga fyra var det två som skulle plugga vidare, en som skulle göra lumpen samt en som valde ett annat yrke, berättar Miko Yliaho, som är lärare på el- och energi­ programmet vid Fredrika Bremergymnasiet i Haninge i Stockholm. På skolan går för närvarande 120 el-elever, 40 i varje årskurs – och man har inga problem med att fylla platserna. – Vi har haft fulla klasser varje år så länge jag har jobbat här. Det är ett populärt program och en populär skola med gott rykte och bra läge med många krans­ kommuner runtomkring som upptagningsområde. I år hade vi 40 förstahandsreserver på kö, så det känns roligt, säger Miko Yliaho. MIKAEL STENMARK SOM kombinerar arbetet vid egna installationsfirman M. Stenmarks El & Hantverk med lä­ rarjobb på el- och energiprogrammet vid bransch­skolan Refis på Liljeholmen i Stockholm, upplever samma posi­ tiva trend med många sökande och gott om jobb efteråt. – Jag gillar den här skolan för att den innehåller så mycket praktik redan från årskurs ett. På så sätt kan ungdomarna som går här snabbt känna om det är ett yrke för dem. Och det märks att de som är intresserade trivs och växer jättemycket under de här åren. Nu

Så många elektriker behövs Enligt Installatörsföretagens bedömningar behövs närmare 30 000 personer till 2023. ­Arbetsförmedlingen beräknar samtidigt att det finns så gott om jobb och så lite konkurrens, att den har utropat elektriker till ett framtidsyrke att satsa på, där nio av tio som går ur skolan får jobb direkt Varje år söker runt 5 300 ungdomar till ­gymnasiala el- och energiprogram. Var tionde har lämnat utbildningen efter ett år. Efter tre år är 74 procent kvar. Källa: Elektrikerförbundet 2022

42 •

CONNECT#2-2022.indd 42

2022-10-25 12:09


Miko Yliaho, lärare på el- och energi­ programmet vid Fredrika Bremergymnasiet i Haninge tillsammans med eleverna Robert Vujic, Hugo Pantzar och Zandra Eklund.

• 43

CONNECT#2-2022.indd 43

2022-10-25 12:10


På Fredrika Bremer skolan går för närvarande 120 el-elever, 40 i varje årskurs som Robert Vujic och Zandra Eklund.

har min egen son börjat här. Tanken är att vi ska kunna arbeta ihop sen eller att han tar över firman efter mig, säger Mikael Stenmark. Men även om han märker av bristen på flera sätt själv, inte minst på mängden uppdrag som ökat kraftigt, så är han också orolig över elpriserna och vad de kan komma att innebära. – Om de drar i väg för mycket så är risken att företag får slå igen, vilket påverkar både oss och andra branscher. Och privatpersoner kanske inte har råd att investera i sina hus på samma sätt, säger han. Miko Yliaho tänker tvärtom. – Jag tror att det kommer att innebära ännu mer jobb, bland annat för att fler vill installera solceller och för att man vill se över sina installationer på andra sätt. Så jag är inte så orolig för det, säger han. Just nu märker han att det är stor efterfrågan på installationselektriker. – Det gäller inte minst installation av solceller, där vi haft flera företag som hört av sig och vill ha hjälp. Nästa år kommer en kurs i solceller. Skolverket jobbar på att ta fram den nu och det ska bli intressant att se hur den blir, säger Miko Yliaho. Han tror att söktrycket på utbildningen kommer att bli ännu större nästa år. – Vi skulle nog kunna ha en tredje klass också. Och med den brist på elektriker som väntas kanske det kommer att behövas, säger han. EN AV DE ELEVER SOM precis börjat på Fredrika Bremergymnasiets el- och energiprogram är 16-åriga Hugo Pantzar. Han valde programmet för att han gärna ville läsa en yrkesinriktad utbildning med mycket praktik och för att han hade hört att det är lätt att få jobb efteråt. – Det har varit jätteroligt så här långt och jag har lärt mig massor med nya saker. Det ska bli roligt att få komma ut och jobba sen och hjälpa till att göra det fint hemma hos andra.

På sikt vill han ha en egen firma och då gärna hjälpa till att lära upp nya elever. – Jag gillar helt enkelt att hjälpa andra. När jag spelar fotboll är jag gärna med och tränar de som är yngre också, berättar han. I hans klass är de 20 elever, varav tre tjejer. I årskurs två är det en tjej och i årskurs tre inga alls. – Jag vet inte varför det är så få tjejer som söker just till elprogrammet. Man kanske inte tänker på att det finns eller inte vågar. Eller så kanske man inte vill ­riskera att bli ensam tjej i klassen. Själv var jag lite ­orolig för att jag inte skulle komma in i klassen som ­ensam tjej, men det har gått jättebra, säger Zandra Eklund som går i klassen över Hugo Pantzar. Till att börja med hade hon egentligen tänkt att gå teknikprogrammet. Men så följde hon med en kompis som pluggade på el- och energiprogrammet och tyckte att ämnena verkade roliga och att lärarna var så bra. – Det roligaste med att studera här är de praktiska bitarna med alla elarbeten och installationer. Mitt mål är att plugga vidare till elingenjör, men först vill jag nog ut och jobba ett tag, säger Zandra Eklund. ROBERT VUJIC HAR nyligen börjat tredje året på samma skola. Från och med i år är han ute på praktik tre dagar i veckan. – Jag praktiserar som serviceelektriker på en liten servicefirma och åker runt och gör småinstallationer hos privatpersoner. Det är kul för jag får hjälpa till med ganska mycket, som att dra nya kablar och rör och mäta ut var lamporna ska sitta. Och det är jätteroligt att träffa alla nya människor. Precis som Zandra funderar han på att jobba några år när han är färdig och sedan läsa vidare till elingenjör. – Till alla som funderar på sitt gymnasieval skulle jag vilja säga att det här är en riktigt bra linje. Förutom att jobbet i sig är intressant så är det också roligt för att det är så socialt. Och när man väl är färdig så finns det gott om jobb och lönen är bra, säger Robert Vujic.

44 •

CONNECT#2-2022.indd 44

2022-10-25 12:10


astiska ! t n a f a Samm ackning p r ö f y er - n produkt

- The Nordic light

E D I U G S G N Å G R ÖV E Läs vår

från

till

n Läs broschyre här!

CONNECT#2-2022.indd 45

2022-10-25 12:10


TA D I N A R B E T S P L AT S T I L L N YA H ÖJ D E R

ret! tligt i mörk r upp orden se att ly m so er a vara lätta vi tre nyhet ed ljus, de sk m t ig m tl Nu släpper so en ig d d vill ge ska ge or funktion. Vi rodukterna s p t en at kt u å d p s ro p ku efter Vi har lagt fo rdagen! är anpassad derlättar i va t drifttiden SEK n u at h m oc so ra kt u te han prod installatör en

199 SEK

199

NYHET NYHET

199

A PANNLAMP LM FOKUS 450

SEK

199

A PENNLAMP LM LASER 300

SEK

9451869

BIZ 625 059

9451868

BIZ 625 058

given n som har en Pennlampa tsbyxorna! be ar på n plats i ficka gslägen bara belysnin Två dimrings ts se lju a er gl re att gör det lätt Med ningsvinkel. rid sp h oc styrka are och ek rp se la d en inbygg n en pennlampa magnet blir t. arbetskamra ll ne io kt un multif

450 LM

ingslägen • Tre belysn r ba • Dimrings l ridningsvinke • Justerbar sp

199 SEK

NYHET

PA ARBETSLAM 0 LM 50 LADDBAR 2

545

SEK

7590035

BIZ 625 057

igt format! s i ett smid r mycket lju ge m so n tyrka Arbetslampa anpassa ljuss att man kan r t gö al n im ge ax lä m gs r Två belysnin tslampan ge r behov. Arbe timmar. te 8 ef l til tid p ift up dr och ifttid på acera och har en dr n man lätt pl 2500 lumen netiskt ben ka ag m t ar llb Med ett stä n rätt. arbetslampa

300 LM

e • Laserpekar r infästning • Magnet fö rmat! tion i litet fo • Mycket funk

mars drifttid • Upp till 8 tim gslägen in sn ly be å • Tv infästning • Magnetisk

Erbjudandet gäller från 17 oktober till 21 december 2022, så långt lagret räcker. BIZLINE SAS: 13 Bd du Fort de Vaux – 75838 Paris cedex 17 - 331 816 538 R.C.S Paris. Ej avtalsenlig bild.

ssa pa för att pa En pannlam ren! tö la al st in den aktiva l ridningsvinke Justerbar sp a ss pa an t at gör det lätt ter behov. ljusbilden ef . mars drifttid tim 10 l Upp til

Köp produkterna på rexel.se eller i någon av våra butiker.

Annonce_203x265-OP_LED_2022-SUEDE-V3.indd 1 CONNECT#2-2022.indd 46

30/09/2022 16:23 2022-10-25 12:10


SOLCELLER

K

Erbjudandet gäller från 17 oktober till 21 december 2022, så långt lagret räcker. BIZLINE SAS: 13 Bd du Fort de Vaux – 75838 Paris cedex 17 - 331 816 538 R.C.S Paris. Ej avtalsenlig bild.

!

22 16:23

Stekhet bransch för installatörer Många fastighetsägare vill skörda energi med hjälp av solens strålar. Att göra taket på sin fastighet till en möjlig inkomstkälla är extra hett i energikrisens spår. Text CHARLOTTA SCHÖNBERG

M

ed dagens elpriser blir solcellsanlägg­ ningen ännu mer lönsam. När vi hade spotpriser på elen på 40 öre, så låg en återbetal­ ning på mellan 8-12 år. Med dagens spotpriser på upp till 10 kr, så blir återbetalningen betydligt kortare. Trycket på kompetenta installa­ törsföretag ökar i takt med elpriset. Kanske även den diskuterade risken för effektbrist kommande vinter, ökat intresset för solel. För två år sedan började Owe Vestberg på Skalunda Gruvans elektriska med sitt första solcells­ jobb. Efter några olika installatio­ ner var tanken att marknadsföra sig för att få kunder till fler projekt.

Men det blev aldrig av, jobben fortsatte rasa in av sig själv. – Det bara exploderade och vi behövde aldrig jaga kunder, berät­ tar Owe glatt. Ett av de första montagen var ett lantbruk med 180 paneler på an­ läggningen. Bonden hade mjölkkor och behövde vissa timmar mycket ström till mjölkning därav valet av storlek. För Skalunda kommer de flesta kunderna på rekommendation. – Vi har fått ett bra rykte, där kunderna rekommenderar oss vidare. ”Ring Owe!” säger de till sina grannar och affärsbekanta, förklarar Owe. De blev helt enkelt jättenöjda med sin installation och investering. • 47

CONNECT#2-2022.indd 47

2022-10-25 12:10


SOLCELLER

Skalunda Gruv ans elektriska jobba till 70% med so r jobbar lcellsjobb. för framförallt lan tbruk, privata fastighetsägare men också bostadsrättsfö reningar.

”Det bara exploderade och vi behövde aldrig jaga kunder.” Den tolv man starka firman jobbar upp till ca 70% med sol­ cellsjobb för framförallt lantbruk, privata fastighetsägare men också bostadsrättsföreningar.

Dimensionera efter ­årsförbrukning

Kunden är alltid viktigast. De ska känna en trygghet i att vi levere­ rar en bra anläggning som lever upp till beräknad kapacitet och livslängd. Men Owe vill gärna att kunden ska vara lite pålästa så de vet vilka pengar det rör sig om att göra en solcells-investering när de kommer på besök. Utmaning nu när ”alla” önskar solceller är självklart leveranser och den långa handläggningstiden för tillståndet hos nätägaren. – De har så många ansökningar så det tar 3 mån innan de tar tag i anmälan, förklarar han. Nu är den vanligaste frågan ”När kommer grejerna upp”, när man är på kundbesök. Nu vet många att det är lång anläggningstid och att man eventuellt måste byta elmätare och att det tar tid, förklarar Owe.

Det är viktigt att anläggningen är dimensionerad efter årsförbruk­ ningen (kWh) och sin mätarsäk­ ring. Skalunda har mest kontakt med Vattenfall och Tekniska Verken i sina arbetsområden. Tek­ niska Verken har uppdaterat hela sin region så där är elmätare redan utbytta och då tar det lite kortare tid att slutföra installation. Taksäkerhet kan vara en annan utmaning. Hur har ni löst den frågan? – Vi har gått kurser för att följa bestämmelserna kring takarbeten men vi jobbar också med en seriös takfirma som monterar ställning­ arna, berättar Owe. Det viktigaste när man jobbar på tak att ingen är nedanför, om man skulle tappa nå­ gonting. Därför är även räcken runt taket viktiga förutom säkerhetslina. Förutom en stark efterfrågan på solcellsanläggningar, märker Ska­ lunda nu av att fler är intresserade av batterilagring. Precis som med solceller kan man söka det gröna avdraget (statliga pengar) till den investeringen. Den gröna energi­ revolutionen går in i en ny fas.

Owe Vestberg på Skalunda Gruvans elektriska.

Att tänka på före installationen

Slutkund behöver tillstånd från sin nätägare när din ­anläggning ska installeras och anslutas till elnätet. Se till att bli inkopplad tidigt i processen innan kunden har bestämt storlek på sin anläggning. Det är viktigt att ­anläggningen är dimensionerad efter årsförbrukningen (kWh) och sin mätarsäkring. Det är också bra att kolla med kommunen om de kräver bygglov eller tillstånd för att bygga solcellsanläggning.

48 •

CONNECT#2-2022.indd 48

2022-10-25 12:10


ID 40 LED Högeffektiv industriarmatur försedd med industridon. Vissa utföranden över 170 lm/W.

Dags att byta ut lysrören?

Befintlig armatur:

Ersättningsarmatur: ID 40 11000lm

Lysrör T5

Lysrör T8

Styrning

2 x 49W

2 x 58W

On/Off

Spridning

4000K

Medel

E72 137 66

PIPELIFE

HÅLLBARA PRODUKTER!

Opto, Divio, Optimal & Släta kabelskyddsrör Tillverkas i Sverige av återvunnen plast och medverkar till ett lägre fossilt avtryck.

CONNECT#2-2022.indd 49

VÄLJ RÄTT RÖR FÖR VÅR MILJÖ!

2022-10-25 12:10


Mer än en växelriktare Ferroamp EnergyHub är en prisbelönt växelriktare utvecklad i Sverige. Tack vare dess många funktioner är den redo för framtiden redan nu. • • • •

Alltid uppkopplad - få tillgång till realtidsdata var du än är. Alltid skalbar - fungerar med eller utan batteri, solceller och elbilsladdning. Alla storlekar - EnergyHub passar för såväl villor som stora kommersiella fastigheter. Alltid lägsta huvudsäkringen - smart patenterad fasbalansering.

Besök oss på ferroamp.com Smart electricity control

NYHET! LEDVANCE IP23 LOW BAY FLEX

Stilren, mångsidig armatur med olika monteringsmöjligheter och verktygslös installation. För takhöjder mellan 4 och 10 meter i lagerlokaler, logistikcentrum och industrianläggningar. 5- (tänd/släck) och 7-polig DALI med genomkoppling. Tillgänglig i 2 längder och 3 effekter samt med DALI. Hög effektivitet på upp till 160 lm/W och lång livslängd upp till 100 000 timmar. 5 års garanti. Kontakta oss för mer information!

LEDVANCE.SE

CONNECT#2-2022.indd 50

2022-10-25 12:10


KLUBBEN

Nations league-matchen Sverige-Slovenien slutade 1-1 och lockade 23 000 supportrar.

Team Rexel på ett laddat fotbollsevent! SEDAN 2020 ÄR Rexel en stolt ­energipartner till Svenska Fotboll­ förbundet, och arbetar genom Energi­ initiativet för ökad rörelse och hälsa genom vår expertis kring energieffekti­ visering. Vad passar då bättre än ett fotbolls­ event med vår kundklubb? TILLSAMMANS MED VÅRA klubb­ leverantörer och kunder träffas vi för att heja fram Sveriges damer och herrar i lands­laget, senast när herrarna mötte Slovenien den 27 september på Friends arena där Rexels starka klack bestod av 250 kunder och deras säljkontakter. I Team Rexel samarbetar vi med ett antal leverantörer, tillsammans med dem genomför vi klubbaktiviteter runt om i landet varje år.

KUNDKLUBBEN FÖR SMARTA PROFFS

Som medlem i Team Rexel får du: SvFFs landslagschef Jens A ­ ndersson pratade taktik och upplägg inför matchen, tillsammans med Rexels kommunikationsdirektör Hans Täckenström och SvFFs Johan Cederström.

250 personer lyssnade på taktiksnack och umgicks innan matchen. Kundklubbsansvarig Carina ­Gritzaliotis arrangerade en ­uppskattad kväll.

• Delta i utbildningar och få poäng på kursavgiften. • Ta del av erbjudanden från ­leverantörer. • Få tillgång till förmåner från ­samarbetspartners. • Tjäna poäng på inköp, ­utbildningar och k­ unskapstester (gäller ej ­anskaffningar). • Lös in poäng mot p ­ remier och u ­ pplevelser i den välfyllda ­premie­shopen eller byt mot ­utbildningar. • Delta i Team Rexel-­aktiviteter och ­seminariedagar. • Information och nyheter. • Uppdatering av poäng görs ­automatiskt varje månad. • Information via webb och mejl. Kontaktperson: Carina Gritzaliotis carina.gritzaliotis@rexel.se tel 08–556 214 31

VI SPONSRAR TEAM REXEL

• 51

CONNECT#2-2022.indd 51

2022-10-25 12:10


Rexel Stad-i-ljus-Connect-203x265mm.pdf

1

2022-10-04

14:30

POSTTIDNING B PORTO BETALT REXEL SVERIGE AB BOX 103 125 23 ÄLVSJÖ

Stad i ljus Sjukhusen, industrierna, parkerna, fastigheterna, fiberkablarna, laddstationerna, järnvägarna, solpanelerna, infrastrukturen. Vi på Rexel bidrar till det elektrifierade Sverige som du känner det idag. Och som det kommer att se ut imorgon. Följ gärna med på vår resa mot ett miljösmartare, ekonomismartare och energismartare Sverige. www.rexel.se/stad-i-ljus

CONNECT#2-2022.indd 52

2022-10-25 12:10