Page 1

Din markedssjef? - til leie..

Hva kan jeg hjelpe deg med? Trenger du en markedsfører?

Siviløkonom fra BI, spesialiseringen innen markedsføring. Master of Management fra BI, spesialiseringen innen markedsføring, kommunikasjon og strategi. Executive training fra INSEAD - ledelse av flerkulturelle organisasjoner.

Har du mange oppgaver og utfordringer innen markedsføring, samtidig som du ikke har nok «hender og hoder» i din egen organisasjon? Kanskje markedsførings-oppgavene ikke er store - og mange nok til kostnadsmessig å kunne forsvare ansettelse av egne medarbeidere?

20 års erfaring med salg og markedsføring, i roller som produktsjef, salgssjef, markedssjef og markedsanalytiker.

Løsningen kan være å kjøpe kompetansen på timesbasis. Leie din egen markedssjef eller markedsfører etter behov.

Har jobbet mye med markedsføringsledelse og markedsplanlegging. Ser helheten i ulike situasjoner, tolker data og informasjon, og er flink til å se mulige strategier og løsninger. Evner videre å omsette markedsplaner til konkrete aktiviteter og handlingsplaner, noe som gir resultater på både kort og lang sikt. Er kundeorientert og resultatfokusert!

Torkill Hansen, 44 år, bosatt i Tønsberg. Analytisk og kreativ markedsfører med et spesielt talent for- og en brennende interesse for kommunikasjon.

Hvilke oppgaver kan jeg løse for deg? Jeg har solid erfaring med markedsplanlegging, dvs alt arbeidet som inngår i en markedsplan. Fra analyse av markedssituasjon, identifisering av muligheter og drivere samt kartlegging av mulige strategier og handlingsalternativer, til utarbeidelse av konkrete handlingsplaner og tilhørende budsjetter. Business as usual eller nylansering.

Har både formell kompetanse/utdannelse og erfaring som kan brukes i en opplæringssituasjon i en markedsavdeling eller lignende. Jeg har erfaring med å lede diskusjoner i ledergrupper, og kan fungere som en faglig «sparring-partner» i spørsmål som angår markedsføring og -planlegging. Kan jeg hjelpe deg med noe? Du er velkommen til å ta kontakt.

Med vennlig hilsen Torkill Hansen

Jeg har erfaring med markedsplanlegging både på strategisk og operativt nivå. Markedsplan fra A til Å..

Torkill Hansen Consulting

Videre har jeg erfaring med markedsanalyse både av primær- og sekundærdata. Markedsanalyse er viktig både når man skal evaluere de markedsmulighetene man har, og når man skal vurdere effekten av de ulike aktivitetene man har satt i gang.

Mail torkill@live.no

Jeg har erfaring med byråkontakt når det gjelder kreativt arbeid med aktivitetsplaner, kampanjer og lignende. Har en rimelig «stødig penn», og kan bidra med å forfatte tekst til ulike kampanjer, materiell, planer, WEB-sider etc.

Tlf 908 91395

Torkill – din markedssjef til leie  

Torkill – din markedssjef til leie

Torkill – din markedssjef til leie  

Torkill – din markedssjef til leie

Advertisement