Page 1

A Washingtoni Konferencia Alapelvei 1998. december 1. Meg kell állapítani, hogy melyek azok a műtárgyak, amelyeket a nácik elkoboztak, és később nem kerültek visszaszolgáltatásra. 2. A releváns jegyzőkönyveket és levéltári iratokat a Nemzetközi Levéltári Tanács irányelveivel összhangban meg kell nyitni, és hozzáférhetővé kell tenni a kutatók számára. 3. Forrásokat és munkatársakat kell rendelkezésre bocsátani mindazon műtárgyak felderítése érdekében, amelyeket a nácik elkoboztak, és később nem kerültek visszaszolgáltatásra. 4. Annak megállapításakor, hogy melyek azok a műtárgyak, amelyeket a nácik elkoboztak, és később nem kerültek visszaszolgáltatásra, figyelemmel kell lenni az elkerülhetetlen hiányos és tisztázatlan körülményekre az eredet vonatkozásában, az idő múlásának és a holocaust kori állapotok fényében. 5. Annak érdekében, hogy a háború előtti tulajdonosokat vagy örökösöket megtalálják, minden erőfeszítést meg kell tenni az olyan műtárgyak nyilvánosságra hozataláért, amelyekről kiderül, hogy a nácik elkobozták, és később nem kerültek visszaszolgáltatásra. 6. Erőfeszítéseket kell tenni az ilyen információnak egy központi adattárban történő tárolása érdekében. 7. A háború előtti tulajdonosokat, illetve örököseiket biztatni kell arra, hogy jelezzék igényeiket az olyan műtárgyak vonatkozásában, amelyeket a nácik elkoboztak, és később nem kerültek visszaszolgáltatásra. 8. Amennyiben megállapítható az olyan műtárgyak háború előtti tulajdonosainak, illetve örököseinek kiléte, amelyekről kiderül, hogy azokat a nácik elkoboztak, és később nem kerültek visszaszolgáltatásra, azonnal lépéseket kell tenni egy méltányos és igazságos megoldás eléréséért, elismerve, hogy az ilyen megoldás esetenként különböző lehet a tények és körülmények függvényében. 9. Amennyiben a nácik által elkobozott és később visszaszolgáltatásra nem került műtárgyak háború előtti tulajdonosainak, illetve örököseinek kiléte nem megállapítható, haladéktalanul lépéseket kell tenni egy méltányos és igazságos megoldás eléréséért. 10. Az olyan bizottságok tagsága, amelyek a nácik által elkobozott és később visszaszolgáltatásra nem került műtárgyak felderítésére és a tulajdonviszonyok rendezésére alakulnak, kiegyensúlyozott kell, hogy legyen. 11. Bátorítjuk az országokat olyan nemzeti eljárások kialakítására, amelyek ezen elvek bevezetését elősegítik, különös tekintettel a tulajdonviszonyoknak az alternatív konfliktus-megoldási módszerekkel történő rendezésére.

Washingtoni Alapelvek  

Az 1998-as Washingtoni Konferencia által megállapított alapelvek