Page 1

De Citotrainer Oefenen met eduapps ps

Om voor ete oefenen e schoon passend ladvies !

Leren was nog nooit zo leuk en makkelijk

€ 7,95

8 718226 100535

01401

De Citotrainer

1ap20฀

van 8 t/m 14 jaar

Rekenen, taal, wereld en studievaardighed oriëntatie en Powered by

Hoe en wat over de Entree en Citotoets met de leukste en leerzaamste rekenen, taal, wereldoriëntatie en studievaardigheden apps!


Welkom

Dinsdag 10 december 2013 kwam het nieuws naar buiten dat ook de Eerste Kamer het wetsvoorstel van Sander Dekker, om de citotoets verplicht te maken voor alle scholen, had goedgekeurd. Dit betekent dat alle basisscholen van Nederland in april 2015 verplicht zijn om de Citotoets af te nemen. De citotoets van afgelopen jaar werd nog afgenomen in februari en niet alle scholen en alle leerlingen deden hier aan mee. Scholen hebben vanaf het schooljaar 2014/2015 nog wel altijd de vrijheid om te kiezen voor een alternatieve toets, mits deze voldoet aan de landelijke kwaliteitseisen.

Waarom? Al vanaf groep 1 worden er ieder jaar vele citotoetsen afgenomen bij basisschoolkinderen. In groep 7 komt daar nog eens de Cito Entreetoets bij en in groep 8 de Cito Eindtoets. Een spannende tijd voor veel kinderen en ouders. Op school wordt je zoon of dochter voorbereid op de citotoets, maar wat kun je thuis doen om straks, tijdens de toets, het beste in je kind naar boven te laten komen? De Citotrainer vertelt je alles wat je moet weten.

Wat? De Citotrainer is een handige gids met alle info die je moet weten over de Cito Entreetoets en de Cito Eindtoets. Daarnaast bevat de gids een overzicht van de leukste maar vooral leerzaamste educatieve apps ter voorbereiding op de citotoets of gewoon om wat bij te leren natuurlijk. De educatieve apps zijn zorgvuldig geselecteerd en worden kritisch geĂŤvalueerd door onderwijsexperts.

3


Inhoud Rekenen Pag 12-27 ZwijsenRekent | Jungle - Breuken, Meetkunde, Munten, Tijd | Tafels Oefenen HD | Tafels | De kleine markt DiKiBo -7 -8 | Rekenkoning | Hoofdrekenen | Beter rekenen | DragonBox Elements | Weigh the world | Didakto Tafels HD | Mathboard | Motion math zoom | NxtApp | Hexuma | Procent App | Dragonbox Algebra 12+ | Symmetry School | Symmetry Shuffle

Taal Pag 28-39 Spreekwoorden | Linguiz NL | Spelling in beeld | Dictee | Beter spellen | Werkwoordspelling | Zinsontleden | Bru-taal | Pelle puzzelt | Yoleo | De taal meester | Onze taal | Kidsweek krant | AppoÍzie | Comic life | Woordjes maken | Nederlands – ontleden

Studievaardigheden Pag 40-49 Kids4cito.nl/studievaardigheden | Leesttrainer.nl/ toets/studievaardigheden | 123test.nl | citotoets-oefenen.nl | Citotoetstrainer.nl | Spotzi-Atlas | Muiswerk Woordenboek | iChart Maker | SimpleMind+ | School TV Beeldbank | Wikipedia Mobile | Google Earth Graphs | Move the turtle | Hopscotch

4


:

Wereldorientatie Pag 50-63 Topo Nederland HD Topokluis | Entoen.nu | Planetenreis | Canon kijker | Natuurgames | Nationale Parken | Amon en Amara | Digi doe – natuurkaarten | Het menselijk lichaam | Zoek het uit! | Van de Aarde naar de Ruimte | Starwalk astronom | Stack the Countries | My incredible body | History for kids | Barefoot world atlas | Vogala | Unlock history

Edufun Pag 64-81 Leer Engels met kruiswoordpuzzels | Tetris | Squla Familiebordspel | Squla Quiz app | 24-game! | wordfeud | Two Dots | Fun English | Squla Zomervakantiespel | Schuifpuzzel | Sudoku tablet | Didakto Classic | Duck quiz | 4 plaatjes 1 woord | MiniTeach | Prisma | Wordgame | Statetris | Where’s my water? | Gynzy galgje | Kodable | Geheugen Brain Trainer | Memory Matchup kaartspel | Loco Quiz | Einstein | Hersengymnastiek | Prowise ProQuiz | Lumosity | BrainPOP | Easy studio | Monki Chinese class | TanZen HD | Mastersoft Chess | Cut the rope | Kids doolhoven HD

฀ Pag 82-88

5


1 Waarom de citotoets De Cito Eindtoets is bedoeld als een landelijke objectieve toets in het basisonderwijs die van alle basisschoolleerlingen in groep 8 meet waar ze staan en wat hun kennisniveau is op het gebied van taal, rekenen en studievaardigheden (de verplichte onderdelen). Echter heeft de Cito-toets het afgelopen decennium steeds meer onder vuur gelegen. Woorden als ‘citostress’, ‘cito-isering’ en ‘toetsgekte’ domineerden de media. Het Ministerie van Onderwijs voelde zich genoodzaakt in te grijpen en komt met een wetswijziging die breekt met een jarenlange schooltraditie. Al decennia lang is het een schooltraditie dat in de

vooral ook veel ouders met hun kind intensief oefenen

eerst week van februari de leerlingen van groep 8 de citotoets maken. Deze eindtoets is vrijwillig, maar

voor de citotoets. Met huiswerkbegeleiders, bijlesprogramma’s en zelfs ontspanningstherapieën. Uit cijfers

wordt toch op zo’n 85 procent van alle basisscholen

van het CBS blijkt dat in 2011 door particulieren maar

afgenomen. Vanaf het schooljaar 2014-2015 gaat dit anders worden. Inhoudelijk en qua opzet is de ‘nieuwe’

liefst 13 miljoen euro werd uitgegeven aan bijlessen voor de citotoets.

eindtoets exact hetzelfde als de huidige citotoets. Wat er verandert is dat de Cito Eindtoets niet alleen verplicht wordt, maar ook twee maanden later afgenomen

Het verplaatsen van de toets naar later in het schooljaar, wanneer het schooladvies al is geformuleerd,

gaat worden dan voorheen. Waarom hiervoor gekozen

moet de eindtoets weer in perspectief zetten. Niet de

is wordt zo direct duidelijk.

cito-score – uiteindelijk niet meer dan een momentopname – maar het zorgvuldig afgewogen schooladvies,

De citotoets ‘oude stijl’ was ooit bedoeld als tweede

gebaseerd op de gehele schoolloopbaan, moet het be-

onafhankelijke meting, ter ondersteuning van het schooladvies. Maar in plaats daarvan is de cito-score

langrijkste criterium worden om het juiste schoolniveau van het voortgezet onderwijs te bepalen. De uitslag

steeds meer een eigen leven gaan leiden. Hoewel dat

van de citotoets dient ‘slechts’ ter bevestiging van dat

nooit de opzet is geweest, zijn steeds meer scholen in het voorgezet onderwijs aan de poort harder gaan selecteren op basis van de cito-scores. Puntje te weinig?

schooladvies. Bijkomend voordeel is dat de leerkracht in groep 8 niet begin februari al klaar hoeft te zijn met de lesstof. Er kan nog een paar maanden langer hard

Jammer dan, zelfs al denkt de meester of juf er anders over. Hoewel je voor de citotoets noch kunt slagen of

worden doorgewerkt.

zakken lijkt de eindtoets te worden verheven tot een

In de lijn der verwachting ligt dat de (niet-verplichte)

soort allesbeslissend eind- dan wel toelatingsexamen.

Cito Entreetoets in groep 7 nog meer gewicht gaat krijgen. De score van de Entreetoets is straks immers

De gevolgen hiervan zijn direct zichtbaar. Vanwege het

het laatste grote ijkpunt voor de formulering van het

gewicht van de toets gaan sommige scholen, maar

schooladvies.

6


{ De uitslag van de cito toets dient ‘slechts’ ter bevestiging van het schooladvies }

3 Het schooladvies,

waar kijkt de vervolgschool naar? Basisscholen geven in een schooladvies aan welk type voortgezet onderwijs het beste bij een leerling past. Daarbij kijkt de school onder andere naar:

2 Wat houdt de citotoets in?

• de aanleg en de talenten van een leerling; • de leerprestaties; • de ontwikkeling tijdens de hele basisschool-

De citotoets bestaat uit 3 verplichte onderdelen en één facultatief onderdeel. Ieder onderdeel is

periode; • de concentratie, de motivatie en het doorzettings-

weer opgesplitst in verschillende domeinen. In het volgende overzicht is te zien uit hoeveel vragen elk onderdeel bestaat:

vermogen van een leerling. Het advies moeten zij vóór 1 maart gegeven hebben. Middelbare scholen laten leerlingen op basis

Rekenen-Wiskunde (totaal 60 vragen) • Getallen en bewerkingen (25) • Verhoudingen, breuken en procenten (20)

van dit schooladvies tot 1 van de schooltypen in het voortgezet onderwijs toe. Na de wetswijziging hangt toelating dus niet meer af van het resultaat van de

• Meten, meetkunde, tijd en geld (15)

Cito Eindtoets.

Taal (totaal 100 vragen)

De middelbare school baseert zich bij plaatsing dus

• Schrijven van teksten (30) • Spelling (20)

op het schooladvies van de basisschool. Regionale samenwerkingsverbanden van basisscholen en

• Begrijpend lezen (30) • Woordenschat (20)

vervolgscholen kunnen afspraken maken over de

Studievaardigheden (totaal 40 vragen)

overstap van leerlingen. De vervolgschool mag bij toelating geen gebruik maken van extra toetsen voor het bepalen van het niveau van de leerling. Ook

• Hanteren van studieteksten (10) • Hanteren van informatiebronnen (10)

mag zij zich bij de toelating niet baseren op andere toetsen die leerlingen op de basisschool gemaakt

• Lezen van schema’s, tabellen en grafieken (10)

hebben. Dit geldt bijvoorbeeld voor de Entreetoets

• Kaartlezen (10)

Wereldoriëntatie (totaal 90 vragen)

in groep 7, toetsen van het leerlingvolgsysteem of een IQ-test. De basisschool mag al deze gegevens wel betrekken bij het schooladvies.

(facultatieve onderdelen) • Aardrijkskunde (30)

Als een leerling de eindtoets beter maakt dan

• Geschiedenis (30)

verwacht - dat gebeurt bij één op de tien leerlingen

• Natuuronderwijs (30)

- dan kan het schooladvies worden aangepast. Dit gebeurt in nauw overleg met de betreffende ouders

In groep 7 wordt de Cito Entreetoets afgenomen,

en de leerling. Op die manier wordt voorkomen

ter voorbereiding op de Cito Eindtoets in groep 8.

dat ze een advies krijgen dat lager is dan wat ze

7


Ze zeggen wel eens: ‘Een goede voorbereiding is het halve werk’. Voor de citotoets geldt dat voor een deel ook. In voorbereiding op de citotoets zal de leerkracht in de klas besproken hebben hoe de vragen het beste aangepakt kunnen worden. Het is niet verkeerd om als ouder op de hoogte te zijn van deze tips en ze misschien met je kind nog eens rustig door te nemen. Daarnaast kan de keuze voor een gezonde snack ook een positieve invloed hebben op je kind.

Tips om de citotoets beter te maken • Lees elke vraag rustig en nauwkeurig door. Wat wordt er nu echt gevraagd? Bekijk de hele vraag goed, ook eventuele afbeeldingen die erbij zitten. Daar zit vaak veel informatie in verborgen. • Bedenk, na het lezen van de vraag, eerst wat jij

te stellen, mogen ze tijdens de toets snoepen wat ze willen. Dit is een fijne maatregel maar het kan ook averechts werken. Helaas bevat snoep doorgaans suiker

denkt dat het antwoord zal zijn. Kijk daarna pas naar de antwoorden. Staat jouw antwoord ertus-

en suiker geeft energie. Tenminste tijdelijk, na een korte piek, zakt met de suiker ook de energie weg. Dat is

sen? Dit is waarschijnlijk goed, maar controleer

natuurlijk niet handig wanneer je een lange toets moet

ook nog even de overige antwoorden of je echt vindt dat die fout zijn.

maken. Een lange toets vergt lang energie, dus heb je meer aan snoep dat je kind lang van energie voorziet.

• Als je niet weet wat het goede antwoord is, bedenk dan welke antwoorden in ieder geval fout zijn. Dan houd je vaak nog maar twee antwoor-

Snoep je slim met groenten en fruit. Bessen en druiven zijn een goede keuze. Deze vruchten verbeteren het

den over. Kies dan voor het antwoord waar jij het

leervermogen, de motorische vaardigheden en vermin-

beste gevoel bij hebt. • Ga je niet blindstaren op één vraag. Als je het

deren stress. Of neem een banaan, die is niet alleen een goede bron van vitaminen en mineralen, maar

antwoord niet weet, kun je hem even overslaan

bevat ook veel natuurlijke suikers waarmee je de con-

en er later nog eens naar kijken. Let wel goed op bij het invullen van antwoordblad. Zet er even een sterretje bij dat je een vraag hebt overgeslagen!

centratie oppept. Noten en zaden zijn ideaal denkvoer dankzij hun hoge vitamine A-gehalte. Ook de tomaatjes doen het goed, de lycopeen in de tomaat is een sterk

• Vul altijd een antwoord in, ook als je het antwoord niet weet! Je weet maar nooit of je goed gokt.

antioxidant wat bijdraagt een betere hersenfunctie. Als het wordt afgeraden om geen suiker te eten tijdens de

Snoep je slim met groenten en fruit. Al die spanning voor de citotoets geeft de nodige

citotoets, moet je het natuurlijk ook niet drinken. Geef je kind daarom geen frisdrank mee. Water is wel een goede

stress. Om kinderen zoveel mogelijk op hun gemak

optie. Veel water drinken houd je namelijk fris en alert.

8


En dan is de uitslag binnen. Het zou mooi zijn als het gewoon om één cijfer ging. ‘Je hebt een 7 voor citotoets’. Maar zo simpel ligt het niet. Je kunt immers ook niet slagen of zakken voor de citotoets. Nee, een schooladvies geven is een complexe zaak en dat is niet uit te drukken met slechts één cijfer, gelukkig maar.

Het puntensysteem

{ Misschien is je kind wel heel goed in lezen, maar heeft hij moeite met rekenen. }

Cito werkt met een puntensysteem. De score op de citotoets kan variëren van 501 tot 550 punten. Hier volgt een schema waarin staat met welke score,

Het poppetjesschema

welk advies vaak wordt gegeven:

In een uitgebreid poppetjesschema wordt aangegeven hoeverre andere leerlingen die een bepaalde

501 - 522 - Basisberoepsgerichte leerweg 522 - 527 - Basis- en Kaderberoepsgerichte leerweg

vervolgopleiding gingen doen, een hogere of lagere

524 - 528 - Kaderberoepsgerichte leerweg

score hebben behaald. Dit is een referentiepunt die het schooladvies kan onderbouwen. Daar waar het poppetje in het midden staat, is het schooltype dat

528 - 532 - Kaderberoepsgerichte leerweg en gemengde/theoretische leerweg 530 - 535 - Gemengde/theoretische leerweg

het beste bij je kind past, niet te moeilijk en niet te makkelijk. De poppetjes die rechts staan geven aan

533 - 538 - Gemengde/theoretische leerweg en HAVO

links geven een te hoog niveau aan.

dat dit een te laag niveau zou zijn, en de poppetjes

536 - 541 - Gemengde/theoretische leerweg en HAVO/VWO 540 - 544 - HAVO/VWO 545 - 550 – VWO Ook laat het uitslagformulier zien hoeveel vragen er per onderdeel goed waren en wordt er een toelichting gegeven op de score. Zoals gezegd is de uitslag van de citotoets niet een bindend advies die ouders en school blindelings moeten volgen. De vervolgschool zal meestal ook kijken naar de scores op de verschillende onderdelen. Misschien is je kind wel heel goed in lezen, maar heeft hij moeite met rekenen. Op de vervolgschool, of zelfs in de aanloop daar naartoe, kan hier gericht aan gewerkt worden om problemen in een later stadium te voorkomen.

9


Rekenen De 60 rekenopgaven in de Cito Eindtoets zijn heel divers. Van breuken en procenten tot meetkunde en grafieken, het komt allemaal aan bod. Veelal zijn de rekenopgaven verwerkt in een soort verhaalsom. Dit vraagt naast rekenvaardigheden ook andere vaardigen van kinderen. Zo wordt er bijvoorbeeld van ze verwacht dat ze de som kunnen filteren uit een context en dat ze kunnen inschatten welke informatie wel of niet relevant is. Oefenen voor de rekencito kan daarom op meerdere vlakke nuttig zijn. Enerzijds is er misschien een bepaald rekendomein waar je kind wat extra oefening op kan gebruiken. Anderzijds kan het oefenen van rekensommen die vergelijkbaar zijn met de vraagstelling van Cito (denk aan verhaalsommen) zeer bevorderlijk zijn. Binnen het rekenen zijn er vier rekendomeinen te onderscheiden:

1. Getallen

2. Verhoudingen

3. Meten & meetkunde

4. Verbanden

• Getallen en getalrelaties

• Breuken • Procenten

• Geld • Tijd

• Tabellen en grafieken

• Hoofdrekenen (Tafels)

• Verhoudingen

• Lengte/omtrek

• Bewerkingen • Rekenen met de rekenmachine

• Oppervlakte • Inhoud • Gewicht • Temperatuur • Meetkunde

In het volgende overzicht bespreken we een aantal educatieve rekenapps waarbij we zowel de rekenvaardigheden als de overige vaardigheden (of een gebrek aan) belichten. De rekendomeinen die centraal staan in de apps worden meegenomen in de evaluatie evenals de mate van ‘cito-gerichtheid’ in de apps.

12


Rekenen

ZwijsenRekent ZwijsenRekent is een initiatief van Uitgeverij Zwijsen die al meer dan 160 jaar een toonaangevende educatieve uitgever is. Met een breed scala aan producten stimuleren ze kinderen op school en thuis om de wereld om zich heen te ontdekken. Met ZwijsenRekent word je via de sociale media op de hoogte gehouden van alle ontwikkelingen in het rekenonderwijs. De geplaatste berichten bestaan uit praktische tips, leuke opdrachten en nieuws, maar er is ook ruimte voor opvallende rekenweetjes en gadgets. Daarnaast is er aandacht voor de rekenmaterialen van Zwijsen, zoals de nieuwe rekenmethode Wizwijs. Als toepassing heeft ZwijsenRekent ook een gratis cito -trainer. Deze bestaat uit 20 opgaven die ieder een bepaald aspect van het rekenen behandelen. De benaderingswijze van de opgaven zijn vergelijkbaar met de Cito rekenopgaven, het is overduidelijk dat hier rekening mee gehouden is. Zo is iedere opgave verwerkt in een bepaalde context en wordt er soms veel informatie verstrekt waarvan niet alle gegevens relevant zijn. Verder ogen de opgaven aantrekkelijk, realistisch en overzichtelijk. Naast de rekenopgaven bevat de gratis cito-trainer ook antwoordbladen inclusief uitleg en tips voor de begeleider om het kind te ondersteunen in zijn of haar leerproces. Tot slot zijn er als extraatje 4 interactieve spellen ontwikkeld die erop gericht zijn de basisleerstof op school of thuis verder te automatiseren.

14

Prijs: Gratis Leeftijd: 8-12 jaar Internet nodig? Ja Extra uitleg: Ja Rekendomein(en): Alle

Cito-gericht ÌÌÌÌÌ


Jungle - Breuken, Meetkunde, Munten, Tijd Jungle Educatie is opgericht door Andrew Short, een voormalig Microsoft - programmamanager en software ontwerper. Als vader van twee jonge kinderen en een passie voor onderwijs heeft hij al zijn inspanningen gericht op het creëren van educatieve apps die het leren leuk maken voor kinderen. Dit heeft geresulteerd in vier jungle apps die elk een ander domein van het rekenen behandelen. Jungle – Breuken heeft goed leesbare en grote, scherpe cirkels met taartpunten. Al spelenderwijs wordt er geoefend met breuken: benoemen, vergelijken, optellen en vermenigvuldigen. Jungle – Meetkunde omvat onderwerpen als: lijnen, 2D-vormen, hoeken, en meten met een liniaal en een gradenboog. De niveaus verschillen van beginner tot expert en de voortgang wordt bijgehouden met een score. Bij Jungle – Munten staat het rekenen met geld centraal; o.a. veel verschillende munten, sorteren en wisselgeld uitrekenen. Tot slot leer je bij Jungle – Tijd zowel analoog als digitaal klokkijken. De educatieve Jungle apps zijn aantrekkelijk en makkelijk te gebruiken voor de iPod touch, iPhone en iPad. Jammer is dat je voor elk rekendomein weer een nieuwe aanschaf moet doen.

Prijs: €2,69 Leeftijd: 6-11 jaar Internet nodig? Nee Extra uitleg: Ja Rekendomein(en): Breuken, Meetkunde, geld, tijd

Cito-gericht ÌÌÌ

Tafels Oefenen HD ‘Tafels oefenen HD’ is een initiatief van Junior Einstein BV. Dit bedrijf ontwikkelt verschillende educatieve materialen waaronder het online cito -oefenmateriaal op hun website: http://www.citotoets -oefenen.nl. Deze app bevat een uniek beloningssysteem dat kinderen motiveert en zelfvertrouwen geeft. De tafels zijn opgedeeld in een leer - en een oefengedeelte dat is aangepast aan verschillende leerstijlen. Kinderen kunnen de tafels net als op school oefenen en worden voor hun inspanning en vorderingen beloond met sterren en prijzen. Gebruikers zijn erg te spreken over de vormgeving van deze app en ook de prijzenkast valt goed in de smaak. De

Prijs €0,89 Leeftijd 8 -12 jaar Internet nodig? Nee Extra uitleg Nee Rekendomein(en): Tafels

Cito-gericht ÌÌÌ

tafels leren is nog nooit zo leuk geweest!

15


Rekenen

Tafels De app ‘Tafels’ is ontwikkeld door sMaRt -T Educatieve Software. Het ontwerp is vrij simpel en streeft recht op

Prijs: Gratis

zijn doel af: sommen oefenen. Het is mogelijk in wil-

Leeftijd: 8 -12 jaar Internet nodig? Nee Extra uitleg: Nee Rekendomein(en): Tafels

lekeurige volgorde te oefenen van 1x1 tot en met 10x99. Bij de instellingen kan je selecteren welke tafels je wilt oefenen. Andere gebruikers ervaren deze app als handig en gemakkelijk.

Cito -gericht ÌÌ

De kleine markt ‘De kleine markt – groente, fruit, vlees en vis’ is ontworpen door Chocolapps. Dit bedrijf ontwikkelt meerdere educatieve producten zoals: educatieve apps, interactieve boeken en educatieve spellen voor kinderen van 3 tot 10 jaar. De apps van Chocolapps zijn onderverdeeld in 3 categorieën: lezen, leren en spelen en te gebruiken op tablets, smartphones en computers. Op de kleine markt is altijd wel wat te doen. Met vier verschillende kramen, 60 soorten producten en 2 verschillende speltypen is er genoeg te ontdekken. Op de markt leren kinderen omgaan met geld en producten wegen. Daarnaast draagt de app bij aan het verbeteren van het geheugen, de zelfstandigheid, het concentratievermogen en de algemene kennis. Er is ook een betaalde versie van deze app beschikbaar voor €1,99 met als extra een marktkooplieden -pak.

16

Prijs: Gratis Leeftijd: 6 -10 jaar Internet nodig? Nee Extra uitleg: Nee Rekendomein(en): Meetkunde, geld

Cito -gericht ÌÌÌ

Profile for Reshift Digital

De CITOtrainer | Preview  

De Citotrainer is een handige gids, met alle info die je moet weten over de Cito Entreetoets en de Cito Eindtoets. Daarnaast bevat de gids e...

De CITOtrainer | Preview  

De Citotrainer is een handige gids, met alle info die je moet weten over de Cito Entreetoets en de Cito Eindtoets. Daarnaast bevat de gids e...

Advertisement