Page 1

FAGFOLK * TREND * IND-OG UDLAND * MAKE-OVER * INSPIRATION * REPORTAGE

-90:•9-(.,; NR. 3 MARTS 2010

TILLÆG: MESTERSIDER


En komplet stylingserie til alle ønsker og behov. Indeholder unikke formler, der er værdsat og brugt dagligt i hænderne på mere end 300.000 professionelle. Tecni. art er skabt til alle med lidenskab for kreativ styling.


HĂ…RFARVER H ĂĽrfarver er et emne der de seneste ĂĽr har vĂŚret meget omtalt i medierne. Et nyt direktiv fra Den Videnskabelige KomitĂŠ for Forbrugersikkerhed vil blive implementeret i dansk lovgivning for kosmetiske midler ca. 1. maj 2010.

Formület med stramningen er at mindske risikoen for sensibilisering over for hürfarvningsmidler blandt forbrugerne. Den tekst i direktivet frisørbranchen bør vÌre meget opmÌrksom pü er: Dette produkt er ikke beregnet til brug pü personer under 16 ür. Formuleringen betyder, at det ikke er forbudt at anvende produktet pü personer under 16 ür, men gør man det alligevel, kan det vÌre forbundet med en forøget risiko. Dette betyder for frisøren, at man ikke bør anvende disse produkter pü unge under 16 ür, for hvis den unge für en allergisk reaktion efter en behandling, sü er der stor risiko for at frisøren püdrages et ansvar. 'HWHUHWIDNWXPDWGHÀHVWHNXQ der under 16 ür, der kommer i de danske frisørsaloner, pü en eller anden müde har farvet deres hür. Hvor mange af de unge, der har füet farvet hüret i salonerne eller gjort det selv, ved vi ikke noget om? Danmarks Frisørmesterforening har bedt HündvÌrksrüdets jurister om at vurdere det nye direktiv og de udtaler: �Direktivet omfatter ikke direkte frisører, men rejser pligter overfor producenter og distributører, som kan straffes ved overtrÌdelser. Men

direktivets krav om mÌrkning med advarsel og information om risikoHQYHGKnUIDUYQLQJKDUDÀHGWNRQ sekvenser for frisørerne. Frisørerne bør viderebringe denne information og advarsel overfor deres kunder, der skal have farvet hüret, og man skal specielt skÌrpe opmÌrksomhed pü at spotte risikogruppen�. Som frisør skal man vÌre opmÌrksom pü om kunder er: 8QGHUnUHOOHUEH¿QGHUVLJLHQ sÌrlig risikogruppe.

kelig og skriftlig accept af den forøgede risiko fra kunden. Er det en person under 16 ür, skal forÌldrene med deres underskrift bekrÌfte at behandlingen mü foretages. For at lette problemet for vore medlemmer vil Danmarks Frisørmesterforening udarbejde en standard erklÌring, der snart kan hentes pü vores lukkede medlemsside pü www.frisormester.dk Jens E. Behrndtz

Direktivet angiver følgende som en sÌrlig risikogruppe: ‡ª0LGOHUWLGLJHWDWRYHULQJHUPHG sort henna kan øge risikoen for allergi. Man skal ikke farve sit hür, hvis: ‡PDQKDUXGVO WLDQVLJWHWHOOHU en følsom, irritabel og beskadiget hürbund ‡PDQWLGOLJHUHKDUKDIWHQUHDNWLRQ efter hürfarvning ‡PDQWLGOLJHUHKDUKDIWHQUHDNWLRQ pü en midlertidig tatovering med sort henna.

KundeerklÌring Der er som nÌvnt ingen tvivl om, at man som frisør bør orientere og advare sine kunder inden en hürfarvning, og - at man specielt skal sikre sig gennem spørgsmül og egne iagttagelser, at kunden ikke er i den sÌrlige risikogruppe. Der er heller ikke tvivl om, at hvis frisører generelt vil sikre sig bevis for, at man har gjort hvad man skal, sü bør man have kundens underskrift pü en erklÌring. Og er kunden i den sÌrlige risikogruppe, sü bør frisøren meget overveje at afvise at farve hüret, og i hvert fald ikke gøre det uden en forudgüende udtryk-

FRISĂ˜RFAGET 2010 MARTS SIDE 06


:RHSKPULR\UKLY VNZrRSPWWLZ LM[LYQ\SP& /HYK\PRRLLU[LYTPUHSKLYRHUS¤ZLJOPW ZRHSK\PRRLMVY[]P]SL

(SSLWYPZLYLYLRZRSTVTZ

/VZ*;JVPUKROHY]PTHZZLYHM[LYTPUHSLYWr SHNLYZr]PRHUOLS[ZPRRLY[VNZrÄUKLLUKLY WHZZLY[PSKPULILOV]+L[R\UULMLRZ]¤YL!

Hypercom Artema Hybrid 6YKU\UNT\ZZZLPU;`ZRRYHT3¤ZLYJOPW VNTHNUL[Z[YPILZHT[PKPNZrK\MrYLULRZ[YH ZPRRLYOLKMVYH[RVY[L[ISP]LYS¤Z[YPN[PN[ :VSN[PV]LYLRZLTWSHYLYP,\YVWH

)LZ[PSHSSLYLKLPKHNWr

2HTWHNULWYPZ

 

UVYTHSWYPZRY3LHZPUNWYPZWYTrULK MYHRY 

J ^^^ZRPM[[LYTPUHSU\

,ULMVYOHUKSLYHM/`WLYJVTP+HUTHYR *;JVPUKR(:;LSLMVUJ[JVPU'J[JVPUKR^^^J[JVPUKR

SL[VNZPRRLYIL[HSPUN


side 10

Jernladyen fra Køge For kunderne er det et center, hvor ens personlige velvÌre für et skud vitaminer. For indehaver Annie Diedrichsen er det en drøm, der er güet i opfyldelse med Relax Wellness.

side 24

Deppe Blog 0LQKnUKLVWRULNVWDUWHUPHGPLQPRUGHUV\QHVDWNRUWKnUYDUQHPPHVWDWKDYHPHGDWJÂĄUHVnGHWÂżNMHJ.RUWKnU Jeg lignede en dreng, og jeg misundede alle der havde lĂŚngere hĂĽr end mig.

side 28

Danske frisører hos Sassoon Midt i januar var vi 18 danske frisører, som drog forventningsfulde afsted til London for at tilbringe tre dage pü Sassoon Advanced Academy.

side 32

Bonusordning betaler sig Maibritt Buus Jakobsen, der er indehaver af Klipoteket i Svenstrup, har netop valgt at oprette en ekstra praktikplads, fordi en bonusord-ning betyder, at hun kan fĂĽ op til 50.000 kroner i tilskud til sine elever.

side 34

.RQ¿UPDWLRQVNDEHUWUDYOKHG .RQ¿UPDWLRQHQHUGHWKHOWVWRUHWLOO¥EVVW\NNHIRUEnGHNRQ¿UPDQGHQRJIDPLOLHQ3nGHQVWRUHGDJRYHUODGHVLQWHWWLO WLOI OGLJKHGHUQHRJSHUVRQOLJVN¥QKHGY JWHVK¥MWDINRQ¿UPDQGHUQH

side 38

Klip, Krøl og SprÌl Randersmesterskabet blev afviklet med nerver, rysten pü hÌnderne og en masse modige modeller.

side 42

Aktivitetskalender Kalender for nationale og internationale arrangementer

Redaktion:

Frisørfaget ISSN 0901-2737

Oplag: Frisørfaget udkommer i 5.144 eks., omkring den 15. i müneden.

Annnoncer: Helle Jensen ¡ helle@ff.dk Svend Jensen ¡ svend@ff.dk

Materialefrist: Annoncer, artikler og lĂŚserbreve, 3 uger forud.

3URGXNWLRQ 2I¿FLHOWPHGOHPVRUJDQIRU Danmarks Frisørmesterforening Ansvarshavende redaktør Jens Erik Behrndtz Ansvarshavende udgiver Danmarks Frisørmesterforening

-RKQ3HWHUVHQ jp@dffrisor.dk

Svend Jensen svend@ff.dk

DF - HündvÌrkets Hus Islands Brygge 26 2300 København S. Tlf.: 63 15 74 40 Fax: 32 63 04 52 Man - torsdag: kl. 9.00-14.30 Fredag: kl. 9.00-13.00 E-mail: df@dffrisor.dk Internet: www.frisormester.dk

5(352+86(7 Dueoddevej 14 ¡ 7400 Herning ¡ Tlf.: 97 22 48 85 Fax: 97 22 01 80 www.reprohuset.dk ¡ www.ff.dk

Medlem af:

Fotograf: Fotostudiet i Odense Tlf.: 66 18 77 18 Redaktionen/udgiver pĂĽtager sig intet ansvar for manuskripter, fotos o. lig. indsendt uopfordret. Ligeledes ikke for evt. fejl i anvisninger m.m. Tekst og fotos er beskyttet af Copyright.

)RUVLGH3KLO6PLWK British Collection

Jylland Formand Connie Mikkelsen cm@dffrisor.dk

Fyn Formand Jens Erik Behrndtz jens@dffrisor.dk

SjĂŚlland Formand Ole Olsen ole@dffrisor.dk

København )RUPDQG3HWHU$GDPVHQ peter@adamsen.nu

DytmÌrsken 14, 2. th. 8900 Randers Tlf. 86434811 ¡ Fax 86438110 E-mail: dfjylland@dffrisor.dk Ma. - To. kl. 9.00 - 16.00 Fredag kl. 9.00 - 13.00

Füborgvej 41 A 5250 Odense SV. Tlf. 63173440 ¡ Fax 65926514 E-mail: dffyn@dffrisor.dk Ma.+on.+to. kl. 8.30 - 14.30 Tirsdag kl. 8.30 - 19.00 Fredag Lukket

Jernbanegade 8,1 4200 Slagelse Tlf. 58533055 ¡ Fax 58500188 E-mail: dfsjaelland@dffrisor.dk Ma. - to. kl. 9.00 - 14.30 Fredag kl. 9.00 - 13.00

6PDOOHJDGHÂ3RVWER[ 2000 Frederiksberg Tlf. 38872804 ¡ Fax 38877536 E-mail: dfkobenhavn@dffrisor.dk Ma. - To. kl. 9.00 - 14.30 Fredag kl. 9.00 - 13.00

FRISĂ˜RFAGET 2010 MARTS SIDE 08


6 OJHVDI,G+$,5&RPSDQ\$66¡QGHUVNRYYHMD'./\VWUXS ZZZLGKDLUHX


For kunderne er det et center, hvor ens personlige velvære får et skud vitaminer. For indehaver Annie Diedrichsen er det en drøm, der er gået i opfyldelse med Relax Wellness. Af: Bo Nielsen

”JERNLADYEN” fra Køge lever sin drøm ud


D

et ligner en drøm, nür man ser centret udefra, Relax Wellness, og det er en drøm. Annie Diedrichsens drøm. Hun gennemlevede to mareridt, men arbejder nu 50 timer om ugen for at passe og pleje sin drøm i landlige omgivelser i udkanten af Køge. Den 61-ürige fynbo, der oprindelig er uddannet typotekniker, mødte sin davÌrende mand i 1984, hvor hun lod )\QY UH)\QRJÀ\WWHGHWLO6M OODQG 'HWJUD¿VNHKnQGY UNYDUEDUHLNNH hende, sü hun overvejede at skifte spor i tilvÌrelsen. - Jeg har altid haft et beskytter-gen i mig i forhold til de svage, og mine søskende er ogsü enten behandlere eller inden for det sociale omrüde, hvilket ogsü er blevet tilfÌldet for mine børn, forklarer

Annie Diedrichsen. Hun besluttede at uddanne sig til massør, og siden bygge uddannelsen som zoneterapeut pü. - Første gang, jeg skulle massere pü skolen og lagde hünden pü en arm, var jeg ikke i tvivl om, det var det, jeg skulle, siger hun.

I 1997 døde han af en blodprop, mens de var ude at sejle pü Køge Bugt. - Jeg vidste ikke rigtig, hvad jeg skulle, og hvordan jeg skulle komme videre, forklarer Annie Diedrichsen.

DesvĂŚrre nĂĽede parret ikke at nyde livet sammen lĂŚnge i de idylliske omgivelser.

Hun havde svĂŚrt ved at forholde sig til, at han var gĂĽet bort. En indre krise

Men hun tog kampen op, og hun valgte at videreføre sin tidligere mands nedEU\GQLQJV¿UPDVRPKXQKDYGHJLYHWHQ KnQGPHGLLPDQJHnU.XQGHUQH¿NHW Mistede sin mand opkald – hun ville fortsÌtte det gamle Annie Diedrichsen startede i det smü i ¿UPD den lille by Ejby, ikke langt fra Køge, hvor hun drev sin praksis i en ombygget - Da jeg kom ovenpü igen, kunne jeg JDUDJH,VOXWQLQJHQDIÀ\WWHGHKXQ mÌrke, det ikke var det, jeg skulle. Jeg gjorde det mest, hvis nu Erik skulle stü og hendes davÌrende mand, der drev og banke pü døren, sü jeg kunne sige HQMHUQKDQGHOWLOHQ¿UO QJHWJnUGOLJH ´NRPLQGMHJKDUKROGWJDQJL¿UPDHW´ uden for Køge.

Sneen, der ikke rigtig ville slippe sit tag i vinter-Danmark, kunne ikke skjule wellness-centret, der har et vist orientalsk prĂŚg over indretningen.

FRISĂ˜RFAGET 2010 MARTS SIDE 11


AtmosfĂŚren er rolig, og der tages pĂŚnt imod kunderne, der har dette dejlige lokale at vente i.

türnede sig op inde i hende, og hun gik nÌrmest i chok. - Men jeg er en overlever, sü jeg sagde �okay, han er død, sü skal du videre�. Jeg glemte at føle, hvor ondt det gjorde. Da jeg var helt nede, dernede, hvor man kravler langs panelerne, fandt jeg ud af, at jeg mütte starte pü mit gamle erhverv, siger Annie Diedrichsen. Tsunamien var et skub I stuehuset pü den store gürd indrettede hun en klinik, og det var ikke nogen dum idÊ, for kunderne strømmede til. Det gav nÌring til udlevelsen af hendes store drøm. - Jeg ville gerne lave et behandlingssted, hvor der kunne komme mange mennesker, og hvor der var fredeligt og roligt. Jeg er en rigtig dygtig behandler, og nür man er det, vil man gerne hjÌlpe sü mange som muligt. Ideen gik pü, at jo ÀHUHGHUNXQQHEOLYHKMXOSHWMREHGUH

tilbragte hun i Thailand, hvor hun oplevede tsunamien pü nÌrmeste hold. - Jeg tog beslutningen, fordi jeg opdagede, at jeg ikke vidste, hvor lang tid jeg har igen. Derfor mütte jeg føre det ud i livet, som jeg havde lyst til. Og hendes beslutning, drømmen, var en dyr investering at føre ud i livet. For 3,5 mio. kroner etablerede hun et gedigent wellness-paradis i en lÌnge pü gürden efter tegninger, hun selv lavede. Alt Annies hjerteblod, al hendes økonomi blev lagt i Relax Wellness. - Det var nogle hürde ür, fordi jeg skulle lÌre at vÌre chef. Det var ikke nok at KDYHKMHUWHWPHG-HJNRPHJHQWOLJ¿QW i gang, og søgningen var god, men jeg havde for mange medarbejdere ansat. Hvis der kom 10 kunder, skulle de alle betjenes pü Ên gang. Nu har jeg heldigvis fundet mit stüsted.

Center for hele kroppen Hun har fĂĽet justeret bemandingen, sĂĽ Juledagene i 2004 husker Annie 'LHGULFKVHQEHGUHHQGGHĂ€HVWHIRUGHP der ikke hele tiden stĂĽr medarbejdere

FRISĂ˜RFAGET 2010 MARTS SIDE 12

klar til at indtage de 10 behandlingsrum med hver to brikse, og spildtiden for KHQGHRJSHUVRQDOHWHUPLQLPHUHW6DP tidig fornemmer hun, at den generelle krise er aftagende i hendes branche. Der bliver fÌrre �huller� i kalenderen for KHQGHGH¿UHEHKDQGOHUHRJWRHOHYHU Kosmetologer, kosmetikere, massører og fodplejere. Hele kroppen kan blive nusset om i Relax Wellness. - Ogsü akupunktur og zoneterapi kan vi udføre, forklarer Annie Diedrichsen, der er glad for sit personale. - De er dygtige, og vi har ro pü. .XQGHUQHNRPPHUIUDKHOH6M OODQG PHQI\QERHUNDQRJVn¿QGHYHMWLO centret, der ikke alene har to spaer indendøre, men ogsü en stor Ên af slagsen udenfor. Flere drømme pü standby Hun elsker sin �nye� mand og sine børn, men hjertet, det ligger 100% i centret, erkender hun. - Det er en drøm, jeg lever ud her. Det


        
her fylder vel 99,5% af mit liv, og det gør det, fordi jeg har fundet ud af, jeg er født til det. Min mission pü jorden er at vÌre behandler. - Hvis kunderne kommer hertil og har det rigtig dürligt, og min ansigtszoneterapi eller massage hjÌlper, bliver jeg sü glad for at se dem gü glade og smilende herfra.

Annie Diedrichsen er ikke meget for at tÌnke i begrÌnsninger, men alligevel tror hun ikke, hendes sidste drøm bliver ført ud i livet. - Jeg ville gerne etablere en �bed & breakfast� i en af de andre lÌnger pü gürden, men jeg er bange for, at min alder sÌtter en stopper for det. Ideen har UXPVWHUHWLÀHUHnURJVNXOOHMHJYLQGH 10 mio. kroner i lotto, ville jeg ogsü

sÌtte gang i projektet, smiler hun, der ogsü gerne sü en lÌnge med svømmehal og en med konferencefaciliteter. - Drømmen holder jeg fast i, men om den bliver til noget i min levetid er nok tvivlsomt, siger hun med et drømmende smil. Og jernhandlen? Ja, den driver hun stadigvÌk, �jernladyen� fra Køge.

- Det er en drøm, jeg lever ud her. Det her fylder vel 99,5% af mit liv, forklarer indehaver Annie Diedrichsen om Relax Wellness.

Ogsü fødderne kan blive forkÌlet ved et besøg i Relax Wellness.

Hele 10 behandlingsrum, alle med to brikse, giver ogsĂĽ rig mulighed for, at man kan komme til Relax Wellness som veninde- eller kĂŚrestepar. FRISĂ˜RFAGET 2010 MARTS SIDE 14


PUR HAIR Black Line forhandles af: ,FRQ+DLUVSD$6 (QHUJLYHM 6RUÂĄ 7OI LQIR#LFRQKDLUVSDGN

Icon Hairspa

lancerer nu den helt nye PUR HAIR Black Line farveserie 64 helt fantastiske farver, der giver intensiv farve og smuk glans, samtidig med den dĂŚkker grĂĽt hĂĽr 100%. PUR HAIR Black Line kan bĂĽde anvendes som en toningsfarve og som en helt dĂŚkkende farve. Med PUR HAIR Black Line fĂĽr du:

/LJHQXNDQGXEHVWLOOHHQSUÂĄYHSDNNHPHG PUR HAIR Black Line farveserie:

‡/DYWDPPRQLDNLQGKROG ‡(ULNNHWLOVDWSDUIXPH ‡' NNHUJUnWKnU ‡(NVWUHPWJODQVIXOGHUHVXOWDWHU ‡IDQWDVWLVNHO\VQLQJVIDUYHU ‡6WRUHLQGWMHQLQJVPXOLJKHGHU

‡VWNIDUYHU ‡VWNEHL]HU ‡VWNO\VQLQJVSXOYHU ‡IDUYHNRUW

1.995,-

%(67,/(135‘9(3$..(/,*(18)25.81.5

Verdens førende professionelle Prisvinder: Top Product Award 2009 küret af

føntørrer hedder Parlux ,FRQ+DLU6SDKDUHQHIRUKDQGOLQJDI3DUOX[L 'DQPDUNRJWLOE\GHUGLQVDORQ

Køb 3 stk og fü 25% rabat

PARLUX forhandles af: ,FRQ+DLU6SD$6 (QHUJLYHM 6RUÂĄ 7OI LQIR#LFRQKDLUVSDGN


ET FARVESYSTEM SOM TILLADER DIG AT TJENE PENGE ET FARVESYSTEM SOM TILBYDER PERFEKT UNDERVISNING OG SUPPORT ET FARVESYSTEM SOM INDEHOLDER 5 SYSTEMER I 1 ET FARVESYSTEM SOM DÆKKER HVIDT/GRÅT HÅR 100%

SÆLGES AF IdHAIR COMPANY A/S, SØNDERSKOVVEJ 7A, DK-8520 LYSTRUP, +45 8674 2822 www.idhair.eu


Priser: For medlemmer: kr. 275,For ikke-medlemmer: kr. 575,-

Udover at Line Bomholt i de sidste 10 år – med stor succes – har drevet Bomholt Intercoiffure i Grønnegade, København, har hun også haft travlt med at skrive artikler og afholde diverse show og opvisninger. Specielt skal 2 af showene, som blev vist for L’oréal i Singapore, fremhæves. Når man 2 gange bliver inviteret til denne fantastiske by, ja så beviser det, at man er topprofessionel, og at det arbejde, man udfører, er interessant og spændende at se på.

Mandag den 19. april 2010 kl. 19.00 Mad og drikkevarer kan købes


Fuld tilfredshed eller pengene tilbage Hairtools it-system giver dig værktøjer til at blive en bedre og gladere leder for et tilfreds og motiveret personale i en salon, som skaber gode præstationer. Du vil elske Hairtools, når du først prøver det. Prøv systemet i 3 måneder - helt uforpligtende. Er du ikke fuldt ud tilfreds, betaler vi dig alle pengene for både licens og hardware tilbage. Din investering vil kun være dit sms forbrug. Book en gratis demo på www.hairtools.dk eller kontakt os pr. tlf. 70 11 10 09.

Når vi er blandt kolleger, bliver vi igen og igen bekræftet i, at Hairtools it-system var det rigtige valg. Max og Anette Damgaard, Klippestuen, Århus

UNIK FRISØRSALON UNIKKE FRISØRBÆLTER Vi skaber bælter der passer til dit personlige udtryk. Mail eller ring med egne ideér til farver og udformning eller gå ind på vores hjemmeside og bliv inspireret

www.juelsandberg.dk Tlf: 31 13 76 63 - E-mail: Juelsandberg@juelsandberg.dk Vennelystvej 37-39, 8960 Randers SØ


JESPER BUCH I KĂ˜BENHAVN Tekst og foto: Erling Kurte

S

howet med Buch i Københavns Musikteater mandag den 8. februar var igen en fantastisk aften afholdt af Københavns Frisørlaug. Det var 8 ür siden, at Jesper Buch havde optrüdt for lauget og efter stemningen

i teateret, sü var det nok pü tide at vi sü Buch igen. Der blev vist hür af meget høj klasse krydret med Jespers humor og store indsigt i, hvad der rør sig i tiden.

6DPWLGLJÂżNSXEOLNXPVYDUSnPDQJH WHNQLVNHVSÂĄUJVPnOYHGUÂĄUHQGHGHĂ€RWWH hĂĽrfarver og teknikker bag klipningerne, sĂĽ der var god inspiration til forsat virke hjemme i butikkerne.


MESTERBREV PÅ FYN I forbindelse med det seneste økonomikursus på Fyn har Birgit Lindstrøm, Salon Bomhuset, Vissenbjerg fået Mesterbrev. Hjertelig tillykke.

FOTO: Fra højre Kursusleder Jørn Lund, Birgit Lindstrøm og revisor Karin Astrup, Dansk Revision Odense.

:00 illet 1 n .b Ku /pr : s s i Pr mom . s ek

Demo aften

fyldt med inspiration!

Extensions & hårdele i et kreativt mix.

Du får en aften fyldt med tips og ideer med klassiske og kreative opsætninger. Til bryllup, konfirmation og fest! Book nu!

Begrænset antal pladser.

Dato: 20/4 / kl. 19.00-21.00 Sted: Men´s Cut / Rådhustorvet 11 / 6400 Sønderborg.

Bookning: telefon 2112 8384

Hjertelig velkommen! Alt om hår! Som frisør finder du hos os det meste til håret: extensions, tapehår, clip-it, hårdele, trenser, hår i bundt, parykker, hårerstatning, hair support, hair link, plejeprodukter, øjenvipper, make-up samt mange forskellige kurser til vort produktsortiment. Vil du afgive en ordre, bestille kataloger eller booke kurser – ring på 2112 8384, så hjælper vi dig. Velkommen til en verden af muligheder – en verden af hår. CA RL M L U ND H D K / T E L E FO N: 2 1 1 2 8 3 8 4

info@carlmlundh.dk www.carlmlundh.dk

FRISØRFAGET 2010 MARTS SIDE 21


Den danske blogosfære er i eksplosiv vækst. 70.000 bloggere og over en million læsere vidner om en tjeneste, der er kommet for at blive.

Theis Lange Olsen

NÅR BLOGGING BLIVER ET PROJEKT i er to multimediedesignerstuderende,som er i praktik hos Reprohuset, hvor vi har fået til opgave, at etablere en blog i ”Frisørfaget”.

V

tematiske. En blog er ofte knyttet til en person, men kan også deles af en større gruppe. Nogle skriver i den alvorlige tone, hvor andre skriver med en humoristisk synsvinkel.

Vores opgave går bl.a ud på at afprøve om det kan fungere med en blog i et fagblad. Udfra bloggen kan frisørerne få en synsvinkel fra en person udefra - en kundes mening om hår, mode og andre relaterede emner. Bloggen vil være en fast side i bladet, hvor man som frisør kan få indsigt i kundens hverdag, og derudfra en indsigt i hvad kundens ønsker og behov er når de træder ind i frisørsalonen.

Det at blogge er en helt anden måde at være social på, idet man hurtig bliver zoomet ind i et fællesskab – en bloggerverden.

HVAD ER EN BLOG? Ordet blog er en sammentrækning af weblog, som betyder en online dagbog. Det er en hjemmeside, som opdateres med korte tekster – også kaldet indlæg eller poster. Indholdet kan variere fra det personlige til det politisk debatterende eller

Bloggerfællesskabet – den såkaldte blogosfære, består især i, at man kan kommentere hinandens blogs. Derved bliver fællesskabet både en måde at kommunikere på, og en måde hvorpå man kan få indsigt i hinandens hverdag og derved lære bloggeren bedre at kende. Blogosfæren har indtil for nylig fun-

FRISØRFAGET 2010 MARTS SIDE 22

Inde i denne bloggerverden, kan man surfe rundt på de forskellige blogs, og følge med i hvad andre skriver. Blogs kan være så interessante, at man ender PHGDW¿QGHVLJVHOYVRPIDVWO VHU deraf.

geret som en online verden, men er ved at melde sig i den trykte også. Flere og ÀHUHEODGHRJPDJDVLQHUVHUPXOLJKHGerne i bloggerne som formidlere i den trykte verden også og herved er blogosfæren under stadig udvikling. DEPPE BLOG Bloggen i bladet, bliver skrevet af Anne Deppe. Hendes humoristiske skrivestil giver bladet et sjovt twist og kan derved give frisørerne en brugbar viden på en anderledes og morsom måde. Dette var en af grundene til, at vi netop valgte Anne Deppe, som bloggeren til bladet. Bloggen kan læses på s. 24 og Anne 'HSSHVSHUVRQOLJHEORJNDQ¿QGHVSn www.modalleodds.blogspot.com $I6WHI¿H*DGH &KDUORWWH.MHOGVHQ


DANMARKS

20 ÅRS FØDSELSDAG

GRATISfejrer Hairmasters 20 års fødselsdag i DK med priser som i 1990! Lige nu kan du få den helt nye model for kun DET BLIVER

11.990.(Leasing pr. md. 449,-)

som fodmodel - eller kr. 14.990.- som vægmodel.FRISØRLAND.DK tilbyder dig rådgivning & indretnings forslag af din nye salon - helt gratis! Kontakt indretningsekspert John Petersen, tlf. 61 61 73 61 eller jp@frisorland.dk om netop dit projekt.

ALDRIG BILLIGERE! Alle priser excl. moms

Aalborg - Sofiendalsvej 83 - 9200 Aalborg - 98 18 60 66 Viborg - Livøvej 10a - 8800 Viborg - 87 27 10 60 Stouby/Vejle - Borgergade 8 - 7140 Stouby - 75 89 78 76 Odense - Klokkestøbervej 15 - 5230 Odense M - 66 17 30 38 København - Dampfærgevej 13 - 2100 København Ø - 61 61 73 61


deppe

BLOG $QQH'HSSH¥UFRDFKEORJJHURJVNULEHQWRSULQGHOLJW V¸QGHUM\GHQXERVLGGHQGHL.¸EHQKDYQ

-HJLQWHUHVVHUHUPLJIRUPRGHRJSHUVRQOLJVWLOK¥URJPDNHXS SHUVRQOLJXGYLNOLQJOLWWHUDWXUPHQQHVNHURJNXOWXU-HJNDQJRGWOLGH DWKDYHŹQJHUHQS¥SXOVHQRJY¦UHOLGWVSHFLHO +DUPLQHJHQEORJwww.modalleodds.blogspot.com

FOTOGRAF: LASSE BALTZER

EHVWHPPHYLOOHMHJKDYHODQJWK¥U0HQGHW VNXOOHYLVHVLJDWMHJHUHQWHPPHOLJXW¥OPRGLJ W\SHKYDGK¥UDQJ¥U-HJNXQQHVLPSHOWKHQLNNH YHQWHS¥DWGHWIRUEDQGHGHK¥UYLOOHWDJHVLJ VDPPHQRJYRNVHXGV¥KYDGEOHYMHJ"-HJ EOHYNRUWK¥UHW ,GDJKDUMHJRYHUYXQGHWNLNVHGHK¥UO¦QJGHU RJJULPPHHWDJHUMHJHUHQGHOLJEOHYHW ODQJK¥UHW7LOJHQJ¦OGKDUMHJXGYLNOHWHQ DQJVWIRUIULV¸UHUS¥EDJJUXQGDIHQWULVW WLUVGDJKRVHQVYHQVNIULV¸US¥N¸EPDJHUJDGH GHU¥EHQEDUWWURHGHDWSDJHK¥UYDUGHW

VDPPHVRPJU\GHK¥U2JGHWWLPLQXWWHU I¸UMHJVNXOOHQHGRJVNULYHNRQWUDNWPHG PLWQ\HŹUPD2JKYDGJ¸UPDQV¥"0DQ J¥ULQGRJWU¸VWHVKRSSHU+M¦OSHUGHW" ,NNHULJWLJWPHQMHJN¸EWHHQO¦NNHUKDW IRUJDYHQLDWKDYHJULPWJU\GHK¥UHUDW GHU¥EQHUVLJHQYHUGHQDIKDWWH

Min hårhistorik starter med min mor, der synes at kort hår var nemmest at have PHGDWJ¸UHV¥GHWŹNMHJ.RUWK¥U-HJ OLJQHGHHQGUHQJRJMHJPLVXQGHGHDOOH GHUKDYGHO¦QJHUHK¥UHQGPLJ-HJYLOOH V¥JHUQHKDYHźHWQLQJHURJO\VHU¸GH HODVWLNNHULK¥UHW1HMVDJGHPRUV¥MHJ ŹNPLJHQNLNVHW*LWWH6WDOORQHRJHQOLOOH W\VNHUPXOOHWLVWHGHW+HOGLJYLVHUMHJRS YRNVHWLŎHUQHV¥PXOOHWVYDULNNHQRJHW VM¦OGHQWV\Q 'DMHJEOHY¦OGUHRJVHOYNXQQH

Se fremtidige “deppe BLOG“ på WWW.FF.DK

Bliver det bedre...? Er jeg ikke y ndig? FRISØRFAGET 2010 MARTS SIDE 24

re Se ba

her!!!


58&/5:


DF MESTERBREVSKURSER Frisør og Kosmetiker Huset, Odense SV., tlf. 63 17 34 40 Kurser

Dato

Tilmelding senest

Priser i alt

Underviser

Markedsføring

12. april 2010 5. maj 2010

25. marts 2010

Kr. 2.700

Jørn Lund, Virksomhedsrådgiver

Økonomi

13. sep. 2010 4. okt. 2010

30. aug. 2010

Kr. 2.700

Jørn Lund, Virksomhedsrådgiver

28. + 29. sep. 2010 25. + 26. okt. 2010

7. sep. 2010

Kr. 5.800

Jørn Lund, Virksomhedsrådgiver

Leder 1 Leder 2

Kursuslokalet, Randers, tlf. 86 43 48 11 10. maj 2010 7. juni 2010

26. april 2010

Kr. 2.700

Jesper Christensen, Vangsgaard Reklame

16. + 17. aug. 2010 13. + 14. sep. 2010

2. aug. 2010

Kr. 5.800

Kate Sørensen, Ehverspsykolog

Økonomi

6. sep. 2010 4. okt. 2010

23. aug. 2010

Kr. 2.700

Jan Hastrup, Dansk Revision

Økonomi

20. sep. 2010 25. okt. 2010

6. sep. 2010

Kr. 2.700

Jan Hastrup; Dansk Revision

Arbejdsmiljø

27. sep. 2010

13. sep. 2010

Kr. 1.350

Gitte Leve Clausen, AM-Gruppen A/S

Markedsføring

11. okt. 2010 15. nov. 2010

27. sep. 2010

Kr. 2.700

Jesper Christensen, Vangsgaard Reklame

Markedsføring Leder 1 Leder 2

Hotel Kirstine, Næstved, tlf. 58 53 30 55 Kurser

Dato

Tilmelding senest

Priser i alt

Underviser

Arbejdsmiljø

10. maj 2010 7. juni 2010

9. april 2010

Kr. 2.700

Jørn Lund, Virksomhedsrådgiver

Markedsføring

11. okt. 2010 10. nov. 2010

10. sep. 2010

Kr. 2.700

Jørn Lund, Virksomhedsrådgiver

Ekstra kurser Kursuslokalet, Randers, tlf. 86 43 48 11 MUS

21. juni 2010

31. maj 2010

Praktiske oplysninger: Se kursusomtale på www.frisormester.dk Tilmelding til kurserne er bindende Mødetid dagskurser - kl. 9.30 - 17.00 Mødetid 2-dagskurser - 1. dag kl. 9.30 - til 2. dag kl. ca. 16.00 Priser er inkl. fortæring, kursusmateriale og overnatning (2-dagskurser) DF udsteder kursusbevis

FRISØRFAGET 2010 MARTS SIDE 26

Kr. 1.350

Kate Sørensen, Erhverspsykolog


RING 86 84 99 11,

Da n an ish d d q es ua ign lity

"

1HH short length 10 cm

2HH medium short length 15 cm

3HH medium length 30 cm

4HH long length 40 cm

HĂ…NDLAVEDE PARYKKER          

   

 

 

 

  

 

 

   

  

 

    

  

   

For kr. 595,- pr. md. für du branchens komplette løsning š D[cj"^khj_]je]i_aa[hj š Aecfb[jel[hXb_a $$$e]i d h?dj[hd[jj[j[hd[Z[ š 7kjecWj_iaXe]\ªh_d]_[][j ÅdWdifhe]hWc

incl. online booking med egen hjemmeside - eller 395,- pr. md. uden online booking

`“ˆ˜`ĂŠÂŤ-ĂŠUĂŠĂŒÂ?v°\ĂŠÂł{xÊÇäÊÓäÊ£nĂŠĂ‡ĂˆĂŠUĂŠĂœĂœĂœÂ°>`“ˆ˜`°`ÂŽ

 

   ! !   

    

"

##!   

  


DANSKE FRISØRER HOS SASSOON Tekst: Knud Heickendorff, Nykøbing F.


....tid til at lade sig inspirere af det altid veloplagte team hos Sassoon

idt i januar var vi 18 danske frisører, som drog forventningsfulde afsted til London for at tilbringe tre dage på Sassoon Advanced Academy.

M

Tid til at komme i teatret og se den forrygende morsomme opsætning af “Priscilla the desert queen” og ikke mindst god tid til at lade sig inspirere af det altid veloplagte team hos Sassoon.

Det kan være, man ikke direkte kan bruge ALT, hvad man ser på de tre dage, men man sår et visuelt spark bagt til at gå hjem og arbejde kreativt på sin egen måde, og det er jo altid sundt.

Det var igen min gode veninde Pia Hansen fra Sektion Sjælland, som på bedste vis havde organiseret turen, så der både var god tid til shopping - og det er jo MEGET vigtigt for frisører!

Med deres skarpe og præcise formsprog viste Sassoon igen, at de ikke er til at komme udenom, når det for os danske frisører drejer sig om at få en tiltrængt saltvands-indsprøjtning til det daglige arbejde.

Endnu en gang stor tak til Pia Hansen og sektion Sjælland for en fed tur!

FRISØRFAGET 2010 MARTS SIDE 29


AVANTGARDE by Kai Steeg


BONUSORDNING BETALER SIG Frisørfaget bragte i Februar nummeret et tema omkring undervisningsministeriets nye bonusordning på kr. 50.000 pr. ekstra oprettet praktikplads. Præcis denne ordning har Maibritt Buus Jakobsen, Klipoteket i Svenstrup valgt at gøre brug af og har derfor ansat en ekstra elev.

Som Maibritt selv fortæller, ville hun ikke have taget en ekstra elev, hvis det ikke var fordi hun kunne gøre brug af bonusordningen. Maibritt har dermed gjort det muligt for 2 unge piger at opfylde deres drøm om at blive frisør. Husk at det er muligt at gøre brug af bonusordningen ved at oprette en

Maja, Maibritt og Louise glæder sig over Undervisningsministeriets nye bonusordning.

praktikplads inden 31.12.2010. Bonusordningen gælder for alle nyoprettede praktikpladser, så det er muligt at oprette mere end én. Hvis du er interesseret i at høre mere omkring dine muligheder, så kan du kontakte den nærmeste tekniske skole.


Artiklen har vĂŚret bragt pĂĽ Undervisningsministeriets hjemmeside: www.uvm.dk

Maibritt Buus Jakobsen, der er indehaver af Klipoteket i Svenstrup, har netop valgt at oprette en ekstra praktikplads, fordi en bonusordning betyder, at hun kan fĂĽ op til 50.000 kroner i tilskud til sine elever.

Maibritt i gang med at klippe en kunde

en tid, hvor der er rift om praktikpladserne, er en ekstra praktikplads meget vÌrd for frisøreleverne. Og en ekstra praktikplads er netop dÊt, som Maibritt Buus Jakobsen, indehaver af frisørsalonen Klipoteket i Svenstrup syd for Aalborg, har valgt at oprette. Den ekstra praktikplads kan kun lade sig gøre, fordi Maibritt Buus Jakobsen, takket vÌre en bonusordning, für op til 50.000 kroner per elev.

I

�Jeg ville helt sikkert ikke have taget en ekstra elev, hvis ikke det var for bonusordningen. Egentlig havde jeg tÌnkt, at jeg ville nøjes med Ên elev i denne omgang og sü selv arbejde lidt ekstra,� siger Maibritt Buus Jakobsen og fortsÌtter: ´0HQGDMHJVn¿NEUHYHWIUD8QGHUvisningsministeriet, der orienterede om bonusordningen og opfordrede mig til at RSUHWWHÀHUHSUDNWLNSODGVHUW QNWHMHJ at jeg ikke ville slide mig selv op. Jeg har allerede problemer med min nakke, og nür det nu bliver noget billigere for mig at have en elev, vil jeg gerne have ekstra hjÌlp i salonen.� Eleverne er en god hjÌlp Den nordjyske frisør har valgt at have elever i sin salon, fordi hun synes, det er en god hjÌlp. �Eleverne er med til at holde salonen i gang og medvirker til, at jeg kan vÌre med pü beatet og ved, hvad der sker.

Samtidig kan jeg ogsü godt lide at lÌre fra mig,� forklarer Maibritt Buus Jakobsen, der opfordrer andre virksomheder til ogsü at benytte sig af bonusordningen. Maibritt Buus Jakobsen har drevet salon i 18 ür, og i den tid har hun løbende haft elever. Nogle gange har hun haft ÀHUHDOWHIWHUKYRUWUDYOWGHUKDUY UHW og hvordan det lige har passet ind. De to nye elever, Maibritt Buus Jakobsen netop har skrevet kontrakt med, begynder henholdsvis den 1. marts og den 1. august 2010. Eleverne kan lÌre af hinanden Den ene af de nye elever, Louise Poulsen, har kun halvandet ür tilbage af sin frisøruddannelse. Hun er glad for, at hun pü grund af bonusordningen nu har füet mulighed for at afslutte sin uddannelse hos Klipoteket. �Jeg glÌder mig til at begynde hos Klipoteket den 1. marts, for de virker rigtig søde derude,� fortÌller Louise Poulsen og tilføjer: �Og sü tror jeg, det bliver rigtig godt, nür vi fra august bliver to elever, der kan lÌre af hinanden.� Praktikpladskonsulenter formidler kontakten Landets erhvervsskoler rüder over en rÌkke praktikpladskonsulenter, der har som primÌr opgave at hjÌlpe med

Maja

Louise

at formidle kontakten mellem skolernes elever og erhvervslivet. Det gør praktikpladskonsulenterne blandt andet ved at opsøge virksomheder, der endnu ikke er godkendt til at have praktikanter, men som muligvis kan blive godkendt. Samtidig opretholder praktikpladskonsulenterne kontakten til de allerede godkendte virksomheder, og de yder en indsats, for at virksomheden tager en ny elev, nür en anden stopper. Det fungerer godt Da Maibritt Buus Jakobsen fandt ud af, at hun ville have en ekstra elev, gjorde hun netop brug af Style & Wellness College Aalborgs praktikpladskonsulent. Hun synes, at samarbejdet med skolen fungerer rigtig godt, da det gør det let for hende at fü en elev. �Jeg kontaktede Tina Carstens Hillgren fra skolen, som jeg altid gør, nür jeg vil have en elev. Og sü sendte Tina nogle elever ud til mig med deres ansøgninger, sü jeg havde lidt at vÌlge imellem,� forklarer Maibritt Buus Jakobsen. Maibritt Buus Jakobsen er glad for den nye ordning: �Bonusordningen er til stor hjÌlp for smü erhvervsdrivende som mig, da den giver mig et betydningsfuldt økonomisk tilskud. Jeg havde ikke taget to elever nu, hvis ikke det var for bonusordningen.�

FRISĂ˜RFAGET 2010 MARTS SIDE 33


KONFIRMATION SKABER TRAVLHED .RQ¿UPDWLRQHQHUGHWKHOWVWRUHWLOO¡EVVW\NNH IRUEnGHNRQ¿UPDQGHQRJIDPLOLHQ 3nGHQVWRUHGDJRYHUODGHVLQWHWWLO WLOI OGLJKHGHUQHRJSHUVRQOLJVN¡QKHG Y JWHVK¡MWDINRQ¿UPDQGHUQH

Frisør: Søren Hedegaard Foto: Photo-Corner, Karup Tøj: Lykke Brudekjoler Kollektion: Hair & Bodycare


'UHQJHQHHUEOHYHWPHUHEHYLGVWHRPKYDGGH YLOKDYHEnGHKYDGDQJnUW¡MRJKnU'HKDOHU JRGWLQGSnSLJHUQHRJKDUOLJHVnVWRUHNUDY

” Kristina Holm, indehaver af Salon WOMAN, Hvidbjerg, Thyholm.

S

DORQ:2MANLGHWQRUGYHVWOLJH -\OODQGP UNHUDWRJVnGUHQJH JnUK¡MWRSLXGVHHQGHWQnUGH SnNRQ¿UPDWLRQVGDJHQVNDOIHMUHVDI IDPLOLHRJYHQQHU Oplever du mere travlhed i VDORQHQRSWLONRQ¿UPDWLRQHU" -DKHOWVLNNHUWGHWVWDUWHUIDNWLVNDOOHUHGH QRJOHPnQHGHUI¡UKYRUGHEHJ\QGHUDW W QNHSnKnUIDUYHRJIULVXUH2JVnVHOYH KnURSV WQLQJHQSnGDJHQEOLYHUERRNHW ODQJWLGI¡URJVnHUGHWMRKHOHIDPLOLHQ GHUVNDOJ¡UHVNODUWLOGHQVWRUHGDJ Hvornår begynder interessen IRUNRQ¿UPDQGKnU" 'HWVWDUWHUIDNWLVNI¡UPDQWURUGHWLV U YHGSLJHUQH+YLVGHJHUQHYLOKDYH GHUHVKnUODQJWHUGHWDOOHUHGHRPNULQJ nUVDOGHUHQ6HOYI¡OJHOLJHUGHW RJVnEOHYHWPHUHLQPHGNRUWHUHKnUPHQ GHÀHVWHYLOJHUQHKDYHOLGWRSVDWKnU 'UHQJHQHHURJVnNRPPHWOLGWPHUH PHGGHYHGV¡UPHRJVnJRGWKYRUGDQGH YLOKDYHGHW 7LOE\GHUGXNRQ¿UPDQGHUDWInHQ prøveopsætning af håret -DMHJWLOE\GHUGHPDWNRPPHIRUELHQ HIWHUPLGGDJVnYLNDQWDJHHQVQDNRP KYDGGHNXQQHW QNHVLJFDGDJH I¡UNRQ¿UPDWLRQHQ2JGHWYLOGHULJWLJ JHUQHGHWVNDOMRY UHKHOWSHUIHNWWLO GDJHQ

Hvori ligger forskellen på drenge og SLJHUVNUDYWLOIULVXUHQ" 6\QWHVGHWHUVY UWDWVLJHVRPVDJWHU GUHQJHQHEOHYHWPHUHEHYLGVWHRPKYDG GHYLOKDYHEnGHKYDGDQJnUW¡MRJKnU 'HKDOHUJRGWLQGSnSLJHUQHRJKDU OLJHVnVWRUHNUDY 2SOHYHUGXDWGHUHUÀHUHSLJHUHQG GUHQJHGHUYLOKDYHRUGQHWKnULIRU ELQGHOVHPHGNRQ¿UPDWLRQ" 'HVNDOMRQ VWHQDOOHVDPPHQKDYHGHW IDUYHWRJNOLSSHWLQGHQRJGHWJ OGHU EnGHIRUSLJHURJGUHQJH 'HWPHGIULVHULQJSnVHOYHGDJHQHU GHUQRJOHHQNHOWHI\UHGHUEHQ\WWHUVLJ DIPHQKHULVDORQHQKDUYLVWDGLJÀHVW SLJHUGHQGDJ Kommer der også familiemedlemmer LIRUELQGHOVHPHGNRQ¿UPDWLRQHU" -DGHWHUWLWKHOHIDPLOLHQEnGHPRUIDU RJV¡VNHQGHRJRJVnEHGVWHIRU OGHUH

Gør du en ekstra indsats i forbindelse PHGNRQ¿UPDWLRQHUIRUDWV OJHÀHUH SURGXNWHU" 6\QWHVDOWLGPDQVNDOJ¡UHHWIRUV¡JSn DWV OJHQRJOHJRGHSURGXNWHUWLONXQGHQ IRUKnUHWVVN\OG0HQMDGHWHUMREOD HQJRGNRQ¿UPDWLRQVJDYHDWN¡EHQRJOH JRGHSURGXNWHU+YDGKnUS\QWDQJnU VnJ¡UMHJGDRJVnHQOLGWVW¡UUHLQGVDWV .RQ¿UPDQGHUQHV\QHVMRRJVnGHWHU VMRYWDWPDQJ¡UOLGWPHUHXGDIGHW-HJ V\QHVEDUHLNNHGHE¡ULNNHOLJQHVPn EUXGH7LWHUGHUGRJRJVnV¡VNHQGHGHU OLJHIDOGHURYHUHWQ\WSDQGHEnQGHOOHU OLJQHQGH / JJHUGXPDNHXSSnNRQ¿UPDQGHU" -DRIWHHQOLGWOHWPDNHXS'HÀHVWHSLJHU YLOJHUQHKDYHODJWOLGWSnGHUPnJHUQH Y UHOLGWJOLPPHU-HJKDURJVnHQNHOWH P¡GUHGHUInUODJWOLGWPDNHXSRJVDW KnU

Har du specielle arrangementer for NRQ¿UPDQGHURJGHUHVIDPLOLHU" 1HMGHVY UUHLNNHHQGQX-HJKDUNXQ KDIWVDORQHQLHWnUPHQGHWHUKHOWNODUW HQWLQJMHJYLORYHUYHMHVnGHPGHULNNH NDQNRPPHWLOIULV¡UHQGHQGDJNDQIn QRJOHVPn¿IWLOKnURJPDNHXS

FRISØRFAGET 2010 MARTS SIDE 35


Foto: Agerled Art Foto

9LVHUÀHUHRJÀHUHGUHQJHVRP¡QVNHU EHKDQGOLQJLNOLQLNNHQGRJRIWHSU JHW DIGHUHVP¡GUH

Charlotte Kaae Westerled, indehaver af CKE Beauty System, Ullerslev.

O

IWHHUEnGHPRGHUHQHOOHU DQGUHIDPLOLHPHGOHPPHUPHG QnUNRQ¿UPDQGHQVNDOKDYH ODJWPDNHXSHOOHUKDYHHQEHKDQGOLQJ LQGHQGHQVWRUHGDJ'HWIRUW OOHU&KDU ORWWH.DDH:HVWHUOHGGHUHULQGHKDYHU DI&.(%HDXW\6\VWHPL8OOHUVOHYSn )\Q

Oplever du mere travlhed i klinikken RSWLONRQ¿UPDWLRQHU" ,YRUHVNOLQLNNRPPHUGHULNNHHWERRP DIWLGVEHVWLOOLQJHUI¡UNRQ¿UPDWLRQHUQH PHQGHWNDQJRGWP UNHVQnUWLGHQQ U PHUVLJ$OOHUHGHWLGOLJWSnnUHWEHJ\Q GHUIRU OGUHDWERRNHWLGHUWLOEHKDQG OLQJWLONRQ¿UPDQGHQRJVLJVHOYLQGHQ NRQ¿UPDWLRQHQ2IWHHUGHWSLJHUQH GHU¡QVNHUDWInODJWPDNHXSPHQÀHUH GUHQJH¡QVNHURJVnDWInEHKDQGOLQJVn GHNDQInHQÀRWKXGWLOGHVNDOLNRQ¿U PDQGGUHVVHW,GDJHUGHURJVnHQNHOWH SLJHUVRPInUNXQVWLJHQHJOHSnPHQ GHWHUVWDGLJLNNHKHOWVnDFFHSWDEHOWKRV IRU OGUHQH Hvornår begynder interessen for NRQ¿UPDQGPDNHXS 0DQJHSLJHUEUXJHUPDNHXSGDJOLJW LQGHQGHVNDONRQ¿UPHUHVRJNDQGHUIRU JRGWO JJHGHWVHOY.RQ¿UPDWLRQHQHU IRUPDQJHHQVWRUGDJRJDOWVNDOY UH SHUIHNW'HUIRUKDUYLRJVnIRUHVS¡UJVOHU SnRPYLYLONRPPHXGRJO JJHPDNH XSSnVHOYHGDJHQ2IWHHUGHWEnGH PRGHUHQEHGVWHP¡GUHRJQRJOHJDQJH V¡VNHQGHVRPVNDOY UHHNVWUDÀRWWHSn GDJHQ

7LOE\GHUGXNRQ¿UPDQGHUDWInHQ SU¡YHSnPDNHXSSHQ" 9LWLOE\GHULNNHDWO JJHHQSU¡YH PDNHXSIRUGHXQJHSLJHUKDULNNHGHW VDPPHEHKRYVRPIHNVHQ´EHYLGVW´ EUXG(IWHUVRPDWGHWHUIRU OGUHQHVRP VNDOEHWDOHHUSULVHQRJVnDIJ¡UHQGHIRU GHUHUPDQJHXGJLIWHUIRUEXQGHWPHGHQ NRQ¿UPDWLRQ3HUVRQOLJWV\QHVMHJKHOOHU LNNHDWGHWHUQ¡GYHQGLJWPHGHQSU¡YH PDNHXS3LJHUQHHUQHPPHDWJ¡UHÀRWWH IRUGHVNDONXQKDYHHQOHWPDNHXSSn VRPIUHPK YHUGHUHVVPXNNHWU N Hvori ligger forskellen på drenge og pigers krav til makeup eller rensning DIKXGHQSnGHQVWRUHGDJ" %nGHGUHQJHRJSLJHUKDUEHKRYIRURJ O\VWWLODWInG\EGHUHQVHWGHUHVKXG VnGHQEOLYHUS QRJLNNHHUI\OGWPHG XUHQKHGHURJEXPVHU'HUHUVWDGLJ ÀHVWSLJHUVRPNRPPHUWLOEHKDQGOLQJ PHQYLVHUÀHUHRJÀHUHGUHQJHVRP ¡QVNHUEHKDQGOLQJLNOLQLNNHQGRJRIWH SU JHWDIGHUHVP¡GUH9LKDU EHKDQGOHUEULNVHLGHQHQHNOLQLNRJYL VHUWLWDWPRURJV¡QHOOHUPRURJGDWWHU InUEHKDQGOLQJVDPWLGLJW Har du specielle arrangementer for NRQ¿UPDQGHURJGHUHVIDPLOLHU" 9LKDUWLGOLJHUHKROGWHWNRQ¿UPDQG VKRZRJGHWYDUHQN PSHVXFFHV )DNWLVNHUGHWGHQHQHVWHJDQJYLKDU Y UHWVnPDQJHLYRUHVNXUVXVORNDOH &DJ VWHUEHVWLOWHELOOHWWHURJWLOVLGVW PnWWHYLVLJHWLOJ VWHUQHDWGHUNXQYDU

VLGGHSODGVHUSnJXOYHQH)RUGHXQJH PHQQHVNHUEHW¡GGHWLQJHQWLQJVnGHVDG NOLQHWVDPPHQRPNULQJ´FDWZDONHQ´ 6LGVWHnUGHOWRJYLRJVnLHWNRQ¿UPDQG VKRZL1\ERUJVDPPHQPHGHQGHO IRUUHWQLQJHUIUDRPHJQHQ6KRZHWIRUH JLNSn&UD]\'DLV\RJEOHYHWYLUNHOLJ JRGWVKRZPHGPDQJHEHV¡JHQGH$OOH JLNKMHPPHGHQN PSHRSOHYHOVHRJ LGHHUWLODOWIUDKnURSV WQLQJHUW¡MVWLO PDGWLONRQ¿UPDWLRQHQGHNRUDWLRQPHG EORPVWHURJPDNHXS3nVFHQHQYDUGHU +DUOH\'DYLGVRQVWLOOHWRSRJXGHQIRU WLOE¡G/LPRXVLQHVHUYLFHN¡UVHOWLONRQ¿U PDWLRQHQVnDIWHQHQE¡GSnOLGWDIKYHUW *¡UGXHQHNVWUDLQGVDWVLIPNRQ¿U PDWLRQHUIRUDWV OJHÀHUH SURGXNWHUDFFHVVRULHV" ,NNHPHJHWPHQLnUKDUYLIRNXVHUHWSn DWNRQ¿UPDQGHQVNDOKDYHHQÀRWKXG WLOGHQVWRUHGDJVnYRUHVWLOWDJHUPHG IRNXVSnDQVLJWVEHKDQGOLQJPHG G\EGHUHQVRJSOHMHQGHSURGXNWHUWLO KMHPPHEUXJIRUUHVXOWDWHWEOLYHUEHGVW QnUGHWIRUHQHV Hvad er det store hit i år med hensyn WLOWLOEHK¡U" 1HJOHWUHQGHQHUNRPPHWPHJHWIUHP PHQHOOHUVHUGHWVWDGLJHQÀRWPDNHXS GHUHUIRNXVSnRJOLGWJOLPPHUHURN


-HJ¿NLGpHQWLOPLQIULVXUH IUD/LOO\LHWEODGMHJVn

)UHGHULNNH6¡UHQVHQNRQ¿UPDQGWLODSULO

RQ¿UPDWLRQHQHUIRUGHÀHVWH XQJHSLJHURJGUHQJHHQVWRU GDJRJPDQJHJ¡UVLJQ¡MH RYHUYHMHOVHURPEnGHW¡MKnURJPDNHXS 9LKDUVSXUJW)UHGHULNNH6¡UHQVHQVRP VNDONRQ¿UPHUHVWLODSULOKYLONHRYHUYHMHO VHUKXQKDUJMRUWVLJ

)DUYHUGXGLWKnULIRUYHMHQ" -DMHJInUGHWDIIDUYHWLO\VHVWULEHUGDMHJ KDUHQOLGWNHGHOLJKnUIDUYH

Hvordan har du forestillet dig din IULVXUHWLONRQ¿UPDWLRQHQ" -HJKDUODQJWO\VWKnURJ JWHNU¡OOHU-HJ YLOLNNHKDYHGHWKHOHVDWRS-HJ¿NLGpHQ IUD´/LOO\´LHWEODGMHJVn

Skal dine veninder til frisøren og have RUGQHWKnU" -DGHÀHVWHVNDOWLOIULV¡UHQLQGHQPHQMHJ Har du bestilt en prøveopsætning af YHGLNNHOLJHKYRUPDQJH KnUHWKRVGLQIULV¡U" +DUGXRYHUYHMHWGLQPDNHXSWLONRQ¿U -DGHWKDUMHJRJGDMHJVNDOKDYHGLDGHP LYLOKXQSU¡YHIRUVNHOOLJHWLQJRJGHW PDWLRQHQ" JO GHUMHJPLJWLO -HJVNDOKDYHOLGWPDNHXSSnVRPPLQ IULV¡URUGQHUSnGDJHQ

K

+YRUPHJHWIRUHVWLOOHUGXGLJDWEXG JHWWHWWLOKnURJPDNHXSOLJJHUSn" -HJYLOWURDWGHWNRPPHUWLODWNRVWHFD NURJPLQHIRU OGUHEHWDOHUGHW

)DUYHUGXGLWKnUWLONRQ¿UPDWLRQHQ" -DGHUVNDOO\VHVWULEHULIRUGLGHWVNDO IULVNHVOLGWRS

Skal nogle i din familie til frisøren LQGHQGLQNRQ¿UPDWLRQ" 'HWVNDOGHDOOHVDPPHQPRUIDUVWRUH EURUVWRUHV¡VWHURJOLOOHV¡VWHU$OWVnLNNH SnVHOYHGDJHQPHQLXJHQRSWLO 2YHUYHMHUGXDWN¡EHVSHFLHOOHKnUSUR GXNWHULIRUELQGHOVHPHGGLQNRQ¿UPD WLRQ" 1HMYLN¡EHULNNHVSHFLHOOHKnUSURGXNWHU

Fotos: Birger Vogelius

'HUHUJRGHSHQJHLNRQ¿UPDWLRQVRJEU\OOXSVKnUVLJHU3HWHU$QGHUVHQGLUHNW¡UIRU 1RUGLF+DLU&RQWUDVW'HKDUXGDUEHMGHWHQQ\KnUNROOHNWLRQGHUWLOE\GHUIULV¡UHUQHHQ Y UNW¡MVWDVNHPHGIRUVNHOOLJHKM OSHPLGOHUWLORSV WQLQJHUWLOEUXGHRJNRQ¿UPDQGHU 7DVNHQLQGHKROGHUEnGHKnUGHOHLIRUVNHOOLJHVW¡UUHOVHUGLDGHPHURJKnUVP\NNHU

FRISØRFAGET 2010 MARTS SIDE 37


KLIP, KRØL OG SPRÆL Tekst og foto: Jens Pedersen - Randers Frisørlaug


R

andersmesterskabet blev afviklet med nerver, rysten pĂĽ hĂŚnderne og en masse modige

Plasteret mĂĽtte ogsĂĽ i brug i ĂĽr igen, nĂĽr QHUYHUQHVLGGHU\GHUVWĂ€\YHUVDNVRJ kniv nemt rundt i luften.

konkurrencen kan afvikles til tiden. Vi hĂĽber der er lige sĂĽ mange, der stiller op i januar 2011.

Farverne var alle mulige, orange, grü, gul eller rød og blü samt pink og stÌrk violet. Vi sü at alt er tilladt, og de unge mennesker tør bare det hele. Vi siger tak for den gode entusiasme de unge stiller op med, de følger tidsplanen sü

Tak til Susanne fra frisørskolen for den store hjÌlp, samt til dommerne Camilla Wahl Bach og Lisa Hørby, bestyrelsen fra svendeforbundet og mesterforeningen Randers Frisørlaug.

Total Look 1. Michelle Bonde -RVHÂżQH*1LHOVHQ 3. Anne Mette Klemme

Størst antal point samlet:

modeller. 19 elever fra første til fjerde ür blev bedømt af Camilla Wahl Bach og Lisa Hørby. Der er 45 min. til herreklip og 60 min. til dameklip, den sidste kategori er Total Look, hvor der er 60 min.

Placeringer: Herre 1. Stig Bo Andersen 2. Anne Mette Klemme 3. Michelle Bonde Dame 1. Anne Katrine Jensen 2. Louise Nørskov 3. Stig Bo Andersen

1. Stig Bo Andersen Vinder gavekort pü 1500 kr. 2. Anne Mette Klemme Vinder gavekort pü 750 kr. 3. Louise Nørskov Vinder gavekort pü 500 kr.

FRISĂ˜RFAGET 2010 MARTS SIDE 39


BRANCHENYT Nyt fra NAK - Aromas En udsøgt blanding af botaniske ekstrakter, indeholdende af Lavendel, Patchouli og Pelargonie, perfekt kombineret til at forbedre, vedligeholde og beskytte farvebehandlet hår. AROMAS er specielt designet til at booste hårfarvens intensitet, glans og blødhed. Afstresser, styrker og beskytter farvebehandlet hår. Kontakt: Coss på Tlf.: 66 11 20 44 .

BC Sun Protect Schwarzkopf Professional er nu klar med en ny og forbedret udgave af hårserien BC Sun Protect. Produkterne beskytter på samme tid håret mod solens skadelige UV-stråler og mod de såkaldte frie radikale. Desuden renses håret for salt, sand og klor og genopbygger og plejer solskadet hår. Kontakt: Bella Vista på Tlf.: 86 80 48 11

Framcolor Eclectic Toningsfarver uden PPD, Ammoniak og parIXPH±GHUNDQNDPXÀHUHUJUnWKnU)UDPFRORU ECLECTIC farverne er skabt til at gøre det sjovere, at farve hår. Den nyeste teknologi ”Capsulate Complex” sikre dit hår optimal glans og levende farver. Kontakt: Design Frisørerne på Tlf.: 86 24 90 55

&+,Š0DJQL¿HG9ROXPH Farouk System’s Inc. har udviklet det helt perfekte plejeV\VWHPWLO¿QWVNDQGLQDYLVNKnU6\VWHPHWRP fatter 4 produkter: Shampoo, Balsam, Skum og Hårlak og indeholder ingen sulfater og parabener. Produkterne tilfører masser af fylde og løft uden at gøre håret tungt og efterlader det smukt og glansfuldt. Kontakt: DanHair ApS på Tlf: 55 37 00 76

IdHAIR Colourid Colourid er en hårfarve baseret på udvalgte naturlige ingredienser, uden ammoniak, ingen lugt og intet ubehag af luftveje. Colourid lysner op til 4 toner og har ligeledes en 100% dækkeevne af hvidt/ gråt hår. Kontakt: IdHAIR Company på Tlf: 86 74 28 22

Nå dine mål lettere med Hairtools +DLUWRROVJUD¿VNHEXGJHWPnOJ¡UGHWQHPWIRUGLJRJGLQH medarbejdere at se, hvor tæt I er på at nå jeres mål. Man starter dagen med 3 røde bjælker, én for ”behandlinger”, én for ”salg” og én for ”i alt”. Målet er, at alle bjælker er grønne, når forretningen lukker. Så har alle nået deres mål. Kontakt: Hairtools på Tlf: 70 11 10 09

HH Simonsen carbon clips Ekstra god carbon clips i kraftig kvalitet. Små tænder på clipsens inderside, som bider sig fast i håret, så det ikke glider ud. Clipsen åbner på midten først, hvilket sikrer et godt greb i håret. Clipsen tåler en temperatur på 140 grader. Den perfekte clips til den professionelle frisør. Kontakt: HH Simonsen på Tlf: 73 75 10 00


MORPHOSIS DELUX COLOR MASK Fugtighedsgivende hürmaske, specielt formuleret med glansfremhÌvende lipider, Guar gum og højteknologiske silikoner, der forlÌnger holdbarheden pü din hürfarve. Hürmasken efterlader hüret glansfuldt og let at styre. Effektiv hürkur til den mest porøse og ødelagte hür. Kontakt: Design Frisørerne pü tlf.: 86 24 90 55

&$9,$5:KLWH7UXIÀH+DLU(OL[LU Alternas nye CAVIAR Hair Elixir er en super koncentreret booster som med Êt forvandler enhver shampoo, conditioner eller styling produkt til noget helt uovertruffent. Uden at gü ind og püvirke de eksisterende egenskaber i dine hürprodukter, tilfører produktet ekstra pleje, fugt og glans til hüret, sü det føles blødt og lÌkkert. Kontakt: Colomer pü Tlf: 20 99 36 27

Pro Styler De Luxe Professionelt krøl/glatjern. Temperatur pĂĽ 200° C. Hurtig opvarmning til max temperatur pĂĽ ca. 25 sek. Glatjernet har et af markedets mest avancerede keramiske varmeelementer med bl.a. ’infra-red teknologi’. Pladerne er udført efter “bageâ€? metoden, som sikrer maksimal holdbarhed og glathed. Kontakt: HH Simonsen pĂĽ Tlf.: 73 75 10 00

IdHAIR Hair Paint IdHAIR lancerer nu et farvesystem som er 5-i-1. Det vil sige at du med 87 nuancer har alt hvad du skal bruge. Produktet indeholder traditionelle farver, farver udviklet til glashĂĽr, lysningsfarver, kontrastfarver og sidst men ikke mindst, sĂĽ kan alle farver forvandles til semipermanente farver. Kontakt:IdHAIR Company pĂĽ Tlf.: 86 74 28 22

�Crackling� NYHED fra KMS California HairStay Style Boost er en skum med en sÌrlig IRUPHOGHUJ¥UDWVNXPPHWNQLWUHULKnQGÀDGHQ Produktet giver naturlig bevÌgelse og spÌndstighed. Formlen med IOPS-teknologi, granatÌble og peber giver varmebeskyttelse og danner et usynligt styling grundlag til alle hürtyper. Kontakt: KPSS Danmark A/S pü Tlf. 46 15 21 11

Mirage Cobalt Relax

9ROXSWIUD6HEDVWLDQ

Sebastian Professional har skabt en ny serie produkter, som büde giver utrolig volumen, og efterlader hüret blødt, sensuelt og med en naturlig lethed. Med en helt ny teknologi, opbygger produkterne volumen, som holder hele dagen uden at tynge, samtidig med at hüret forbliver blødt. Kontakt:P&G Salon Professional pü Tlf.: 33 26 92 28

Saks fremstillet i V10 japansk cobalt stül. Saksen har EHY JHOLJWRPPHOULQJPHGIDVW¿QJHUVW¥WWH Tommelringen bevÌger sig 360 grader büde horisontalt og vertikalt hvilket giver den ultimative klippeposition og gør det muligt at klippe fra enhver vinkel uden at belaste albue og hündled. Mirage Cobalt Relax føres i tre størrelser5�, 5,5� og6� Kontakt: Cosmobell pü Tlf.: 97 22 33 44

SP Sun serie SP Sun er en serie solbeskyttelsesprodukter, som let kan kombineres for at passe til alle hĂĽrtyper. HĂĽret beskyttes af SP SunScreen formularen, som indkapsler hĂĽret, sĂĽ solens strĂĽler ikke kan trĂŚnge igennem, og farven og intensiteten bevares lĂŚngere. Kontakt: P&G Salon Professional pĂĽ Tlf: 33 26 92 28 FRISĂ˜RFAGET 2010 MARTS SIDE 41


14. april:

Kolding, Vejle, Fredericia Frisørlaug. Hasse Kliem & team viser deres bud pü forürets hürmode pü Fredericia Stadion kl. 19.30 - 22.00. Billetter ring til Winnie pü 75 82 69 09

19. april:

Aalborg Frisørlaugs generalforsamling pü OrkidÊen i Aalborg kl. 19.00

19. april:

Thisted og Nykøbing Frisørlaug. Kursus pĂĽ Ă˜. Vilsund FĂŚrgekro kl. 19.00. Demonstration m/ Niels Jørgen Nielsen, Men’s Cut, focus kun pĂĽ salonens mandlige kunder. Pris kr. 350. Tilmelding Lene Imer tlf. 97 97 16 50

Aktivitetskalender

24. april:

Frederikshavn Frisørlaug. Generalforsamling pü Siloen i Frederikshavn

4. maj:

Herning Frisørlaug. Generalforsamling m/ spisning pü Hotel Eyde

Kalender for nationale og internationale arrangementer 2010

22. sept.:

Thisted og Nykøbing Frisørlaug. En aften med to dygtige frisører fra Bella Vista pĂĽ Ă˜. Vilsund FĂŚrgekro kl. 19.30. Tilmelding Ellen Poulsen tlf. 97 72 23 46

25. okt.:

Thisted og Nykøbing Frisørlaug. Stor demonstration m/ Hasse Klien, Kbh., pü Hotel Vilsund Strand kl. 19.30. Pris kr. 400. Tilmelding Rikke Svendsen tlf. 97 95 11 55

21. nov.:

Ålborg Frisørlaug. Julestue pü Orkideen

17.-18. april:

Danmarks Frisørmesterforenings kongres, Kolding

18.-19. april:

Cosmoprof, Messecenter, hal 19,Bologna, Italien. www.cosmoprof.it

16.-18. okt.:

Salon International. Stor frisørmesse med show og workshops i Excel Exhibition Centre. Info: www.salonexhibitions.co.uk

Konkurrencer OMC / EU-Cup / VM 2010 6.-8. nov.

Sektion Fyn 2009 Frisør og Kosmetiker Huset, Füborgvej 41 A, Odense 17. marts:

Verdensmesterskaber 2010, Hairworld, Mondial Coiffure BeautĂŠ, Porte de Versailes, hal 1, Paris. www.omchairworld.com

Sektion København 2009

Sektion Jylland

Laugsaftener

2010 15. marts:

Silkeborg Frisørlaug. Generalforsamling m/ spisning i Laugssalen pü Rüdhusgade kl. 18.30

16. marts:

Frisørlaug NordVest. Generalforsamling, indbydelse senes senere

16. marts:

Randers Frisørlaug. Demo m/ Victor og Ricardo fra Chao Chao i Ålborg pü Randers Teksniske Skole kl. 19.00

17. marts:

Århus Frisørlaugs generalforsamling. Se ogsü www.aarhusfrisoerlaug.dk

17. marts:

17. marts:

En Kendis kommer forbi Odense. Dagny Truelsen, Aarhus, kl. 10.00 - 13.00

Kolding Frisørlaugs generalforsamling og Jesper Tollak pü Den Gyldne Hane kl. 19.00. Jesper Tollak vil fortÌlle, hvad DF kan gøre for dig, hvordan du udnytter muligheder og fordele som dit medlemskab af DF giver dig. Vesthimmerlands Frisørlaug og Bella Vista stort show m/ Team Korsvig med spot pü forürets trend i Års Messecenter kl. 19.30 - 21.30

22. marts:

Århus Frisørlaugs generalforsamling og en kreativaften m/ Redken

24. marts:

Ålborg Frisørlaug. 3 dygtige frisører fra Hair Mix pü Tech College Style & Wellness kl. 19.00 - 21.30

29. marts:

Grenü Frisørlaugs generalforsamling i Kulturhuset i Grenü kl. 19.30 - kl. 22.00 ca.

13. april:

Sønderjysk Frisørlaug. Generalforsamling pü Folkehjem i Åbenrü. Lauget er vÌrt ved en lÌkker middag. Bindende tilmelding

17. marts:

Demonstration m/ Marcel i Det Ny Teater kl. 19.00

19. april:

Demonstration m/ Line Bomholt i Det Ny Teater kl. 19.00

Sektion SjĂŚlland 2010 16. marts:

Frederiksborg Frisørlaug. Generalforsamling pü Hotel Hillerød, Miljnersvej, kl. 18.30

16. marts:

Midt- og VestsjÌllands Frisørlaug. Generalforsamling pü Hotel Postgürden, Storgade 25, Sorø. Kl. 18.00 spisning og kl. 19.00 generalforsamling. Tilmelding til spisning til Bettina Nielsen, tlf. 57 83 07 08

17. marts:

Odsherred Frisørlaug. Generalforsamling i AsnÌs Forsamlingshus kl. 19.00. Tilmelding til Verner pü tlf. 59 65 19 67

22. marts:

Køge Frisørlaug. Generalforsamling pü Restaurant Stigann, Skt. GertrudsstrÌde 2, Køge, kl. 18.30. Tilmelding til Hanne Nielsen tlf. 56 27 57 85

30. maj:

NÌstved Frisørlaug i samarbejde med Hjerteforeningen, NÌstved. �Kan vi nü dit hjerte� - familie- og personale gü- og løbetur pü 3 - 5 km kl. 10.00. Mødested Rüdmandshaven 20, v/ Rüdhuset, NÌstved. Tilmelding helst inden den 10. april til eget laug. Pris 100 kr. pr. person (børn gratis) beløbet gür til Hjerteforeningen

Kan vi nü dit hjerte? NÌstved og Omegns Frisørlaug vil gerne helt ind i hjertet hos dig og dine ansatte, derfor vil vi i samarbejde med Hjerteforeningen invitere dig og dine ansatte til at deltage i Frisørernes Familiemotionsdag

Efter turen vil der vĂŚre mulighed for socialt samvĂŚr med kolleger. Du kan medbringe madpakke/picnickurv.

Søndag den 30. maj 2010 kl. 10.00 Rüdmandshaven 20 v/ Rüdhuset, NÌstved

Pris: kr. 100 - børn under 16 ür gratis. Beløbet gür ubesküret til Hjerteforeningen. Hjerteforeningen kan pü dagen tage dit blodtryk og müle dit blodsukker.

Der vil blive arrangeret gü-/løbetur pü henholdsvis 3 og 5 km. Der vil vÌre en forfriskning under turen.

Tilmelding senest den 10. april 2010 pü mc@mc-klip.dk Beløbet indbetales pü konto nr. 6060-0005560295

HVAD KOSTER DET AT STARTE EN FRISĂ˜RSALON! 3'0+ ,#/6)-01#/"#1)2,  

1 *'#,0)#"#0'%,#/)*'..#01-*# "#0'%,#/0.#(*# *2)0203 0)#01-*# &#*#014*',% -%.*#(#0#/'#/ ./-"2)1#/12!#/&5/$ /3#$* 0)#/!#'0# .#,0*#/0)5*#$2*" .#/+ ,#,10-/1'+#,1 $8,18//#$* "(#/,)*'..#+ 0)',#0 )0# ) +071 ) ..#/ 

&5,")*7"#/$ /3#$-/)*7"#3 ,"$-/0183#/#, ))#0.#(*#)-010.'"0. .'/*'.0 0.-*#/3 1& ,"0)#/ $!*#%,',%$-*'#-%#1 ,"#*0!#3'0

 6  

  

* eneste krav til at blive DESIGN FRISĂ˜R er at man er organiseret gennem Danmarks Frisørmesterforening.
9&5/

95'49

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< :6$$78.707.;6; (;%: -&;196;3;:4:2;(+6;235;6754

94-4

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< 368%3:37$:208;8%+78

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< 1!.08+161+ 384;14;'&;:2;235)+0;-&*;9:868384*;/182:9 384; 14; 9:-7972318*; 7'; -+8.2+06+48384< 7/2; /182:9384; 7'; .182915,742*; 61/ 79):#062356!8:2; '195784:9; -&; 755:; +06+48 3846785 4*; (,19; 0:9; 79):#0:6; /:0 .:/3.753:9<

:4;:9;:8;-34:;-&;;&9*;61/;0:6-:972;64:9 5 9:-5706<;:4;:9;3;6.15:-97.23.;-&;:98384 (15/6;9(,:9,6.15:*;14 4&9;235;7+4+62*;-&;/38;$;&9 7';+00788:56:8< :4;(79;4:88:/'92 49+80'95):2*;;14 %<;

8;67518;0:9;16:9;7';(!44:;14;,79/:;/:0 410;627)35;.+80:.9:06<;10;3802#:8384<;$ ):2#:83846-5706:9;14;%;,76.:-5706:9< 7518:8;5344:9;-&;(1,:0470:8<;:9;:9;%;67 518:9;3;)!:8;14;0:9;:9;:2;4102;1-5780< <;5)!;:9;:8;7227.23,;)!;3;+0,3.5384;14;/:0 6.15:9*;)98:(7,:*;'932306.5+);*;6+-:9)9+46* .+52+9(+6*;'19:8384653,;//<

95'49

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

    

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< ,32:;"368%382:#1;8:+78 :5344:80:;3;680:9#!6.;3;:2;4102;14 72297.23,2;:82:91/9&0:;/:0;/784: 7809:;)+23..:9<;:9;:9;410:;-79.:9 3846/+534(:0:9;,:0;67518:8*;61/;:9 8!9:81,:9:2;14;(79;;):2#:83846-5706:9; 67/2;$;,76.:-5706:9<;

4594

#1.2!.;/;6107!:62;60#37 ,:"(; ;* ;);)*;;;6:;*; ;);)*

1827.2;,:853462 3(:55:; #:50)#:94*; .3,: 5'; $$$; :5<;%%$ .#:50)#:94 %(12/735<1/;

:8,:80:56:;235;67518:8; $";:55:9; 9:,3619; "$ <

9&5/

9,-55-/'4

  

'& 49-5,4; ,-5; -/ 9&5/

19;!0:9534:9:;38'19/72318;.1827.2;07 5';%;% ;;%% /735;5/192:86:8.-/4<0. <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

67/2;/3809:; 6.352:1-47,:9; 235;6/&;-936:9<

92:#1;.6:;82:+;;;; 8!;3;62780672;67518;3;7856:*;7<";.,/* (+65:#:;7<;$"";.9;/:0;,780;1/;/0< 936;"<""";.9<

87;737;$ (""(0!

:8,:80:56: %$;$%<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

  

 ##%##  & # # #&# & # %# # #% # # ## & # $ '&%$#"!# ##!#

 '&%$#####

 '&%$##"!#!!#!

       

   

    

  

 

     #&+   !"#$% &"#$'! ( )*

 ! FRISÃ&#x2DC;RFAGET 2010 MARTS SIDE 43


Hair: Diadema for X-men Art director: Fabio Messina Photo: Stefano Bidini Make-up: Cristina Marzo for 20100Milano


Nr. 3 2010  

Dette er Frisørfaget marts 2010

Nr. 3 2010  

Dette er Frisørfaget marts 2010

Advertisement