Page 1

RenaRum Nr 1-2012

M책nadens tema:

MEDICAL DEVICE RenaRum 1/2012


LabRum Klimat

Erbjudandet gäller t o m 2012-03-31

”Extremt låg ljudnivå”

”Minimal energiförbrukning”

www.LabRumKlimat.com

NORDIC SAFE klass II Säkerhetsbänk anpassad för svenska lab ESCO Nordic Safe är en ny klass II säkerhetsbänk anpassad till svensk standard för laboratorieinredning.

64.800:(ord. 76.900:-)

Nordic Safe Bredd: 1,2 m

Den har utvändiga breddmått 900, 1200, 1500 eller 1800 mm. Därmed undviker man tidigare anpassningsproblem med att s.k. 1200-bänkar (4-fots bänkar) som är ca 1300 mm p.g.a. breddmått i fot.

EXTREMT LÅG LJUDNIVÅ, < 50 dBA Nordic Safe har konstruerats för ljudnivå under 50 dB (A), med bibehållen operatörs- och produktsäkerhet. D.v.s. att man inte har som flertalet tillverkare minimerat bänkens luftflöden för att minska ljudnivån.

ANTIMICROBIAL COATING. Samtliga målade ytor är lackerade med ISOCIDE, som ger ett beständigt och konternuerligt kontaminationsskydd som eliminerar 99,99% av de ytliga bakterierna inom 24 timmar. .

EN 124 69 GODKÄND

180 Watts / 1 A

Nordic Safe har EC-fläkt från EBM-Papst, för mycket jämnt luftflöde och minimal effektförbrukning. Vid full drift förbrukar Nordic Safe bara 180 W / 1 A.

Fabrikat A

830 Watts / 7.2 A

Fabrikat B

850 Watts / 7.4 A

Fabrikat C

1150 Watts / 9.0 A (W) 0

200

400

600

800

1000

LabRum Klimat Ab, STOCKHOLM / SOLNA Tel: 08- 50 55 78 50. mail@LabRumKlimat.com LabRum Klimat Ab, MALMÖ / LUND Tel: 08- 50 55 78 50. malmo@LabRumKlimat.com

1200


INNEHÅLL RenaRum

NR 1

Nr 1-2012

27

ma: Månadens te

Medical device

PIP-implantaten – tidigare rekommendationer gäller sid 6–7 Dags igen för unik mässa! sid 8

2 RenaRum 1/201

Nyheter i korthet sid 11–21 Branschtidningen RenaRum ingår som en del i nätverket RentForum. RentForum är en samlingspunkt för alla som arbetar med renhet och hygien. RentForum påtar sig inget ansvar för fullständigheten i dokumentet eller för direkt eller indirekt skada av vad slag det må vara, som grundar sig på detta dokument. Materialet får inte mångfaldigas utan RentForum´s medgivande.

CHEFREDAKTÖR OCH ANSVARIG UTGIVARE: Matts Ramstorp matts@rentforum.net Mobil: 0708 - 13 05 65 GRAFISK FORM OCH LAYOUT: Linda Clarin, www.lime.nu

Tema: Medical Device sid 22–26 Metanol ersätter vätgas som framtidens bränsle sid 28-29

22

Nyheter i korthet sid 30–32 Månadens produkt: Handskar sid 34 Nyheter i korthet sid 34–42

14

Kalendarium sid 35

ANNONSER: Binh tan binh@rentforum.net 0708 – 25 44 77 ADMINISTRATION: Camilla Dahl camilla@rentforum.net Mobil: 0708-51 97 89 Adress: RentForum AB, Norrbäcksgatan 19, 216 24 Malmö telefon: 040 - 13 82 50 Fax: 040 - 13 72 50

RenaRum 1/2012

3


Bredast kunskap och utbud inom R3

Allt för renrum. Vi erbjuder både tjänster och produkter under samma tak. Ring 08-584 606 40 www.vitaverita.com

4

RenaRum 1/2012

En del av Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI)


LEDARE

Nytt år … … och nya friska tag! God Fortsättning på det nya året! Jag hoppas att ni har haft en skön ledighet och att ni är laddade inför 2012! Vi på RentForum fortsätter som vanligt att uppdatera Er med så mycket nyheter som möjligt under det kommande året!

Tidningen RenaRum Vår tidning är idag den ledande branschtidningen för alla verksamheter som arbetar med förhöjda krav på renhet och hygien. Tidningens stora antal prenumeranter och läsare, tillsammans med alla de uppslag och faktabidrag som personal såväl som företag skickar till oss, hjälper oss i vårt arbete att sprida kunskap och nyheter om allt som har med renhet och hygien att göra. Vi tackar och bugar för detta engagemang. Tillsammans ska vi göra 2012 till ett riktigt bra kunskapsår! Medical device Månadens tema är Medical device - medicintekniska utrustningar. I tidningen finns en kortfattad beskrivning av vad detta är och vilka krav som ställs på företag som arbetar med dessa produkter. Dessutom finns en intervju med Maria Axelsson, som arbetar som QA på Biora i Malmö. Biora är ett medical device-företag, trots att verksamheten är mycket lik den som bedrivs inom läkemedelstillverkning.

om de är av allmänt intresse, blir besvarade i tidningen. Jag har samlat en rad experter som ska fungera som en kunskapsbank, för att ge så enkla och tydliga svar som möjligt.

Nordic Hygiene Expo 2012 Förra året var det premiär för Nordic Hygiene Expo, som vi arrangerade på Malmö Arena. Denna renodlade mässa fick ett enormt gehör och intresset, både bland mässbesökare och utställare, blev mycket större än vad vi vågat hoppas på. Nu är det dags igen! Den 12 april slår vi upp portarna på Malmö Arena för årets mässa. Jag hoppas att Du har möjlighet att besöka mässan, lyssna på föredrag och presentationer samt se alla de nyheter som utställarna har att visa upp. Att besöka Nordic Hygiene Expo 2012 är kostnadsfritt, men du måste förhandsanmäla Dig. All information finns på www.hygiene-expo.com.

Matts

”Fråga experten” En nyhet som startar i detta nummer är att du nu kan ställa frågor om renhet och hygien som,

RenaRum 1/2012

5


PIP-implantaten

– tidigare rekommendationer gäller Läkemedelsverket samarbetar just nu med andra europeiska länder med att samla in information och utreda riskerna med PIP-implantaten. Läkemedelsverkets bedömning är att det inte föreligger någon akut hälsofara för dem som bär implantaten. Det rådande kunskapsläget föranleder inte någon ändring av de tidigare rekommendationerna men värdering av ny information sker fortlöpande. Samtidigt som Läkemedelsverket utreder riskerna med implantaten är det viktigt att

klinikerna följer Läkemedelsverkets och Socialstyrelsens nuvarande rekommendation, vilken är framtagen gemensamt då myndigheterna har ett delat ansvar i den här frågan. Läkemedelsverket är tillsynsmyndighet för de medicintekniska produkterna, i det här fallet bröstimplantaten, och Socialstyrelsen är tillsynsmyndighet för hälso- och sjukvård och användningen av medicintekniska produkter.

Individuell bedömning De kliniker som satt in bröstim-

Ventilator

plantat tillverkade av Poly Implant Prothèse bör erbjuda sina patienter en kontakt med läkare för att diskutera lämpliga åtgärder i varje enskilt fall. Endast vid misstanke om rupturer/bristningar i ytterhöljet kan ultraljud och mammografiundersökningar ge ytterligare information. Att byta ut ett implantat medför i de flesta fall större risker än att behålla ett som inte orsakar besvär. PIP-implantaten utreds av många länder inom och utom EU. Läkemedelsverket har igår

– en komplett leverantör av filter för renrum

• HEPA-filter konstruerade för att möta de högsta kraven inom rena och sterila rum • Scantest med individuellt protokoll Alla HEPA och ULPA filter testas i enlighet med EN1822 • Molekylärfilter med aktivt kol och kemisorbent för adsorption av odörer och hälsovådliga gaser

www.resema.se

6

RenaRum 1/2012


deltagit i ett möte med andra ansvariga myndigheter inom EU där kunskapsläget och de nationella utredningarna diskuterades. Samarbetet fortsätter för att alla medlemsländer ska få så bra dataunderlag som möjligt eftersom de rekommendationer som ges måste bygga på bra vetenskapliga underlag. Det diskuterades även ett förslag på en gemensam centraliserad utredning.

Fortsatta analyser Läkemedelsverket analyserar löpande information från svenska kliniker och söker aktivt ny information. Verket har redan begärt in information från kliniker om i vilken utsträckning implantaten har använts i Sverige. Läkemedelsverket förbereder även en systematisk insamling av detaljerad data från svenska kliniker med fokus på upptäckta biverkningar. Samtidigt är det viktigt att poängtera sjukvårdens skyldighet att enligt Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2008:1) om användning av medicintekniska produkter i hälso- och sjukvården anmäla negativa händelser eller tillbud med en medicinteknisk produkt till Läkemedelsverket. Tidigare laboratorieanalyser utförda av den franska tillsynsmyndigheten AFSSAPS visar att innehållet i PIP-implantaten är vävnadsirriterande. PIPimplantaten är av sämre kvalitet, då höljet kan vara tunnare än angivet och risken för bristningar kan därmed vara förhöjd. Även om det tidigare rapporterats om cancerfall finns det ingen information som stöder en ökad risk för att drabbas av cancer p g a implantaten, men denna fråga, liksom andra negativa hälsoeffekter, är givetvis central i den

fortsatta ­utredningen. Utredningen bedrivs så snabbt som möjligt, men man måste vara medveten om att den kommer att ta en viss tid. Det är ett omfattande arbete och måste bedrivas med kvalitetssäkrad information.

Om ny information framkommer under utredningen kommer verket att informera om detta till aktuella kliniker och via verkets webbplats. Källa: Läkemedelsverket

RenaRum 1/2012

7


Dags igen för unik mässa! Nordic Hygiene Expo 2012 Efter förra årets succé ­arrangerar RentForum även i år denna unika mässa om renhet och hygien. Den 12 april slår vi upp portarna på Malmö Arena för en heldagsaktivitet. Här träffar du utställare, kollegor i branschen, och kan lyssna på intressanta föredrag och presentationer om det som är aktuellt för just din industrigren.

N

ordic Hygiene Expo vänder sig till alla som arbetar med krav på förhöjd och kontrollerad renhet, t ex läkemedels-, livsmedels-, medical device- och elektronikindustrin samt sjukvård, inklusive vävnadsinrättningar.

Branschens mötesplats ”Vår målsättning med Nordic Hygiene Expo är att skapa en naturlig mötesplats för alla inom branschen”, säger Johan Ramstorp, som är mässchef. ”Vi har märkt att behovet av denna typ av aktivitet är enorm bland alla de verksamheter som vi vänder oss till. Dels för att träffa leverantörer men även för att utbyta kunskap och erfarenheter.

8

RenaRum 1/2012

Fullt hus! ”Nordic Hygiene Expo är en otroligt nischad mässa, men trots detta förväntar vi oss fullt hus! För att alla besökare ska orka med en hel dag bjuder vi i år på lunch. Vår tanke är att man ska kunna ta del av allt mässan har att erbjuda i lugn och ro under hela dagen”, avslutar Johan Ramstorp.

BioTekPro AB Camfil Svenska AB Electrolux Laundry Systems Sweden AB FOOD DIAGNOSTICS AB Kojair Tech OY Sweden LaboRen ApS LRG Systems AB Nordic BioLabs AB RentForum AB Spirare Vaisala Vileda Professional AB

De företag som hitintills anmält sig som utställare är:

VitaVerita AB

AB Ninolab

YIT Sverige AB

Berendsen Textil Service AB

(Se www.hygiene-expo.com för uppdaterad lista)

BergmanLabora AB

VWR International AB


Rentforum presenterar Nordens ledande mässa om renhet och hygien

Nordic Hygiene Expo 2012 12 april Malmö Arena Under en heldag i april får du: - Träffa nya och bentliga leverantörer - Föreläsningar med bl.a. Matts Ramstorp - Lyssna på presentationer av produkter och tjänster - Nätverka med nyckelpersoner från branschen - Utbyta erfarenheter med andra deltagare - Delta i årets tävling och vinna na priser - Ta del av lunchbuffén som ingår

Allt till en kostnad av 0 kr!

(vid anmälan före den 23 mars 2012)

Låter det intressant?

Anmäl dig direkt på

www.hygiene-expo.com OBS! Begränsat antal platser - Anmäl dig redan idag!

RenaRum 1/2012

9


Vinterkräksjukan kan kosta miljoner När det gäller utbrott av calicivirus så talar vi om miljontals kronor i extrakostnader. En person som drabbas av calici drabbas ej bara av stor olägenhet. Räknar man grovt kan varje sjukdag kosta minst 5000:-

Calicivirus inte känsligt mot handsprit, men dör av Sagewash Sanitizer Desinfektion med handsprit är inte tillräckligt för att döda Caliciviruset (däremot många andra mikroorganismer) Sagewash Sanitizer är laboratorietestat och bevisat att det dödar Caliciviruset Använd Sagewash Sanitizer på ALLA ytor som tål vatten. Golv, väggar, handtag, toaletter, redskap, maskiner, sängar, bord, mm.

Sagewash Sanitizer

Eliminerar ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Bakterier Virus Alger Mögel Luktsanering

Sagewash Sanitizer

Används inom Livsmedel Sjukvård

Sagewash™ Sanitizer är ett mycket effektivt, omfattande och snabbverkande desinfektionsmedel, vilket har en dokumenterad verkan på bakterier, virus, svampar och sporer.

Läkemedel

Sagewash™ Sanitizer är pH-neutral och biologiskt nedbrytbar. Efterlämnar inga skadliga rester och behöver ingen eftersköljning med vatten. Systemet kan användas överallt där det finns ett behov för desinficering, luktkontroll och bekämpande av alger mm.

Dagis

EASYSAN Marieholmsgatan 64 415 02 Göteborg Tel: +46 (0)738-53 54 06 www.easysan.eu

Veterinärer Spa/badanläggningar Zoo Restauranger Lantbruk


NYHETE R I KORTH ET

Sagewash Sanitizer dödar Calicivirus Sagewash Sanitizer är ett enkelt och effektivt desinfektionssystem som under några år har tagit höga marknadsdelar i världen. Sagewash Sanitizer har en dokumenterad mångfasetterad effekt gentemot bakterier, virus, svampar och sporer.

Stefan Johansson, Easysan.

Många fördelar Sagewash Sanitizer kan användas överallt och på alla ytor som tål vatten och där det finns ett behov för desinfektion och luktkontroll. Den färdiga brukslösningen är pH-neutral (ca 7,8). Därmed etsas/förstörs inte utrustning, golv och ytor, och det är inte nödvändigt att efterskölja med vatten efter användning. Sparar pengar, arbetsinsats och miljön

DITT LAB - VÅRT JOBB

för onödig vattenförbrukning. ”Nu har Sagewash Sanitizer ytterligare laboratorietestats och även visats vara effektivt vid avdödning av Calicivirus”, säger Stefan Johansson på Easysan som har agenturen i Sverige. ”Traditionell desinfektion med handsprit är inte tillräckligt för att döda Caliciviruset, vilket nu öppnar möjligheten för ytterligare ett användningsområde för Sagewash Sanitizer”, avslutar Stefan Johansson.

Läs mer Ytterligare beskrivning av produkten, dess användningsområden samt de olika laboratorietester som gjorts på produkten, finns att hämta på www.easysan.eu.

Vita verita

STÖRST PÅ RENRUM Vi erbjuder både tjänster & produkter

BergmanLabora - Din leverantör av produkter till renrum och kontrollerade miljöer

Handskar Torkdukar Klibbmattor Hårskydd Munskydd Skoskydd Skor Kläder Skyddsglasögon Swabs Papper Block Förpackning Förvaring Städning m.m. BergmanLabora AB Tel: 08-625 18 50 Fax: 08-625 18 70 www.bergmanlabora.se info@bergmanlabora.se

85 x 57 mm.indd 1

2010-10-05 15:55:32

för kritiska miljöer

RenaRum 1/2012

11


Fråga experten Fråga: På vårt företag har vi tidigare alltid haft privata kläder under våra renrumsoveraller. Nu vill förtaget ändra detta och införa speciella renrumsunderställ. Dessa underställ är av 100 % polyester, men alla vi i personalen vill ha underställ i bomull, då dessa är skönare att bära. Kan man ha underställ i bomull eller måste dessa vara av polyester? ”Operatör i klass B” Svar: Renrumsdräkter används för att reducera möjligheten för partik-

lar genererade av människan att komma ut i den omgivande luften för att därefter kontaminera det som hanteras i renrummet. Renrumsunderställ togs från början fram som ett komfortplagg för operatörerna, bara för att man inte skulle känna sig naken under overallen och inte skulle frysa. Det har visats i en rad undersökningar att inte bara komforten blir bättre, utan kombinationen av renrumsunderställ och overall ger en betydligt bättre effekt vad gäller bortfiltrering av partiklar från operatörerna. Renrumsunderställ ska vara

tillverkade av polyester, inte av naturmaterial, som bomull. Detta baseras på två anledningar. Bomullsunderställ släpper fibrer, som fastnar i renrumsoverallen och blir svåra att eliminera vid en tvätt. Den andra anledning till att inte ha underställ av bomull är att man får förhöjda halter av partiklar i slussar och omklädningsrum då bomullsunderstället exponeras mot den omgivande luften. Renrumsunderställ av 100 % polyester är fantastiska på många sätt! Matts Ramstorp

MäTning, Övervakning och validering i konTrollerade MiljÖer Fukt - temperatur - CO2 - andra parametrar

Ta reda på mer! Se vår webbdemo om Vaisala Veriteq - det kontinuerliga övervakningssystemet www.vaisala.se/cms

www.vaisala.com/lifescience-hitech

12

RenaRum 1/2012

Tel: 08 7509420


NYHETER I KORTHET

Foto: ABB

ABB investerar 400 miljoner dollar för expansion av produktionskapaciteten av kablar i Karlskrona ABB, det ledande kraft- och automationsföretaget, kommer att investera över 400 miljoner dollar för att fördubbla produktionskapaciteten av högspänningskablar i fabriken i Karlskrona. Detta för att möta det ökade behovet av sjökablar. Investeringsplanen inkluderar uppförande av nya byggnader och installation av flera tillverkningslinjer i den befintliga fabriken. Expansionen kommer att utföras stegvis och är planerad att vara färdigställd under 2015.

Ökat behov “Investeringen kommer hjälpa oss att öka produktionskapaciteten och möta det ökade behovet av sjökabel, säger Peter Leupp, chef för ABB:s division Power Systems. “Sjökablar spelar en väsentlig roll när det gäller effektiv och tillförlitlig överföring av el inom en rad områden, som transmissionslänkar mellan länder, transport av havsbaserad vindkraft in till land eller strömförsörjning till olje- och gasplattformar.” ”Vi är glada att vi har fått koncernens förtroende att göra de här stora investeringarna i Karlskrona”, säger Johan Söderström, vd för ABB Sverige. ”De är en del av ABB:s globala satsning och möjliggör en ökad tillväxt inom ett område där vi ser många affärsmöjligheter.

Tillsammans med övriga investeringar i Sverige, med nya lokaler i Ludvika för HVDC-enheten (högspänd likström) på cirka 300 miljoner kronor och satsningen på vår forskningsenhet i Västerås på över 100 miljoner kronor, står vi väl rustade inför framtiden.”

Investering och uppgradering Detta steg följer en investering på cirka 90 miljoner dollar, som meddelades förra året, för att bygga en ny kabelfabrik i USA för produktion av landkabel för växelström (AC) och likström (DC). En stor uppgradering av ABB:s fabrik i Karlskrona har slutförts förra året. Den nya investeringen kommer ytterligare att stärka ABB:s ledande position på marknaden för högspänningskablar. ABB har tillverkat kablar under mer än 100 år och är en ledande global leverantör av energieffektiva högspänningskablar för kraftöverföring. Företagets erbjudande inkluderar PEX (tvärbunden polyeten) isolerad kabel för AC och oljeimpregnerad pappersisolerad kabel samt plastisolerad kabel för HVDC, HVDC Light® och andra högspänningsapplikationer för kraftöverföring. Sedan 1950-talet, när vi levererade världens första kommersiella HVDC-länk, har ABB varit en pionjär inom

kraftöverföringsteknik. Företaget utvecklade HVDC Light under 1990-talet, levererade världens längsta undervattenslänk 2008 och kopplade nyligen samman världens mest avlägsna havsbaserade vindkraftpark. Som en del av de nyckelfärdiga projekten DolWin 1 och DolWin 2 för havsbaserad vindkraft, kommer ABB att leverera 320 kV kabelsystem - den högsta spänningsnivån för HVDC-överföring med plastisolerade kablar. ABB har en unik position i kraftsektorn med tillverkningskapacitet för kablar, halvledare och omriktare, alla nyckelkomponenter för HVDC-system. Källa: ABB

Fakta Om ABB i Karlskrona ABB:s enhet High Voltage Cables i Karlskrona tillverkar land- och sjökabel upp till högsta förekommande spänningsnivåer. I fabriken finns en unik produktionsmiljö för den modernaste kabelteknologin på marknaden och här skapas effektiva, miljövänliga och uthålliga högteknologiska system med hela världen som marknad. Platschef är Hans Holmström och antalet anställda är cirka 550.

RenaRum 1/2012

13


NYHETE R I KORTH ET

Proficiency Testing –Now Available from MicLev! It is known that issues of great concern to the food industry are product quality and safety, thus making laboratory testing an important part in a company's quality assurance program. In turn, lab results are very much dependent on such variables as the methods used, equipment, procedures, and the skills and training of the analysts. Given the high stakes, a company should take all precautions necessary to assure high accuracy results from their laboratories and staff. An excellent way of doing so is turning to the method of Proficiency Testing. Miclev has a new partnership with the American Proficiency Institute (API), which is a leader in medical laboratory proficiency testing and has developed a proficiency program that meets the unique needs of the food industry. It has been developed in conjunction with food industry leaders and meets the requirements in ISO

14

RenaRum 1/2012

17025 for laboratory accreditation. API's proficiency programs are open to any laboratory finding them useful. Both accredited and non-accredited labs are welcome to enroll.

What is Proficiency Testing? Proficiency Testing (PT) is a type of external quality control to measure a laboratory's accuracy. The practice of testing unknown specimens from an outside source provides an additional means to assure quality laboratory testing results. Three times a year, the proficiency provider sends test samples to their subscribers. The samples, whose expected values are unknown to the subscribers, are run by the lab staff that turn in their results to the proficiency provider. The results are reviewed to determine whether each participant passes or fail established performance levels, and an evaluation is issued to the subscriber. Proficiency testing provides a

documented, independent assessment of a laboratory's ability to produce accurate results. Successful performance in an external proficiency testing program is a key indicator of high laboratory quality and an integral component of laboratory accreditation.

Why enroll in a Proficiency Testing program? – Compare your laboratory's results to those of others performing the same test – Demonstrate and identify performance trends – Monitor test performance across all of your company's testing sites – Replace internal check sample programs – Provide additional confidence in your laboratory's results – Fulfill accreditation requirements For more information, please contact MicLev AB: +46 40 36 54 00 or info@miclev.se


NYHETER I KORTHET

Mikrolab Stockholm AB förvärvar produktionen från Bactus AB Den 22 November 2011 övergick produktionen av substrat och de väletablerade produktlinjerna Phadebact® och Phadirect® till MIKROLAB STOCKHOLM AB. Produktion, försäljning och marknadsföring av dessa produkter kommer ske genom det nyetablerade företaget MKL Diagnostics AB, vilket är ett helägt dotterbolag till Mikrolab Stockholm AB. ”Vi ska vara det kvalitativt främsta mikrobiologiska laboratoriet i Norden vad gäller analyser för medicinteknisk och läkemedelsindustri från råvara till färdig produkt”, säger företagets vd och laboratoriechef Adam Mallkoo.

Framåtanda Mikrolab Stockholm AB har, sedan sitt utträde ur Cepheid AB i början av 2010, gjort en spännande resa. Vd:n Adam Mallkoo har under denna korta period både flyttat laboratoriet till helt nya lokaler i Sollentuna, strax

norr om Stockholm, och lyckats skapa lönsamhet och ordning i bolaget. ”Det är just lönsamheten och den nya framåtandan som gjort det möjligt för Mikrolab att se sig om efter förvärv som passar vår nya kostym”, säger Fredrik Johansson, som är ansvarig för affärsutveckling och försäljning på Mikrolab. Uppköpet av Phadebact® och Phadirect® samt tillväxtmedia passar Mikrolab mycket väl eftersom företaget redan har en substrat-produktion idag, men också ett mycket gediget kunnande inom mikrobiologi.

De nya produkterna Phadebact- och Phadirectprodukterna bygger på coagglutinering och är avsedda för mikrobiologiska laboratorier. Co-agglutinering är en enkel och lätt metod för att identifiera patogena bakterier eller testning av antigen i kliniska prover. ”Genom förvärvet får vi en bredare produktion av special-

eller kundunika substrat, men också mycket god kapacitet att försörja våra kunder med traditionella högvolymssubstrat som TSA och SAB”, säger Fredrik Johansson. Produktportföljen innehåller allt från strålsteriliserade plattor i alla former till blodagar-substrat eller substrat till specifika bakterier. Produktionen sker under cGMP och kontrolleras i enlighet med EP. ”Vi är stolta över att kunna erbjuda bland annat strålade plattor med ett års hållbarhet i rumstemperatur, korta leveranstider och analyscertifikat som faktiskt harmoniserar med gällande EP”, säger Adam Mallkoo.

RenaRum 1/2012

15


Med 45 års erfarenhet av laboratorieutrustning, kontor i både Danmark och Sverige och den bästa servicen på marknaden är Ninolab det självklara valet! Vi är specialister inom Värme, kyla och klimatkontroll l Diskning & Sterilisering Vägning, provberedning & kontroll l Vatten, luftrening & renrum l Bioteknik l Service l

l

enda

Ninolab — din leverantör av laboratorieutrustning 08-590 962 00 www.ninolab.se


Fråga experten Fråga: Vi ska köpa en LAF-bänk på vårt laboratorium där vi gör en hel del mikrobiologiskt arbete. Nu visar det sig att det finns två typer, antingen med horisontellt luftflöde eller med vertikalt luftflöde. Vilken ska vi välja? ”Undrande lab-tjej”

Svar: Det stämmer att det finns två typer av bänkar beroende på hur

luften rör sig genom arbetskammaren. Den horisontella bänken utvecklades först, men det visade sig att luftrörelsen i denna typ av bänk var ganska enkel att störa. Man fick ofta problem med turbulenta luftrörelser beroende på hur personalen arbetade och hur man placerade föremål i bänken. Den vertikala bänken utvecklades för att råda bot på dessa problem. Denna bänk är mindre störningskänslig.

En sak som man måste tänka på är att den senare bänken, den med det vertikala luftflödet, inte går att använda om man har värmekällor inne i bänken, tex en bunsenbrännare (vilket inte är ovanligt vid t ex mikrobiologiskt arbete), kokplattor eller i vissa fall även värmeförseglingsutrustningar för plastpåsar. Matts Ramstorp

Läkemedel mot infektion – utan resistensrisk Pergamum, ett av företagen i KI Science Park, startar en klinisk studie av ett nytt preparat för behandling av hörselgångsinflammation, en infektion i ytterörat. Varje år behandlas tio miljoner människor världen över för den typen av infektioner. ”Det finns ett stort behov av att motverka den globala utvecklingen av antibiotikaresistens. Vi tror att vi kan bidra till att möta det behove”t, säger Jonas Ekblom, VD på Pergamum. Målet med den kliniska fas II-studien är att utvärdera bland annat effekt och säkerhet av preparatet när det ges som örondroppar vid infektioner som orsakas av såväl bakterier som svamp. Studien beräknas omfatta cirka 70 patienter och drivs från

Centrum för Läkemedelsstudier i Malmö. Preparatet, DPK-060, är en ny antimikrobiell peptid som strukturellt kommer från ett protein i kroppens eget försvarssystem. Substansen verkar brett även mot multiresistenta bakteriestammar och mot svampar som Candida och Malassezia. Substansen har i tidigare studier visat positiva data och har potential som behandling även vid andra hudinfektioner där mikroorganismer utgör ett stort problem. Den nya studien stärker ytterligare Pergamums fokusering på en ny klass av antimikrobiella substanser mot hudinfektioner. Produkterna baseras på kroppsegna ämnen som kan åstadkomma i det närmaste omedelbar avdödning av smittämnen

– det som minimerar risken för resistensutveckling. ”Det är en intressant utveckling mot ett möjligt nytt och viktigt läkemede”l, säger Märit Johansson, VD i KI Science Park som varit bas för Pergamums utveckling, ”Vi behöver gemensamt delta i arbetet mot en tilltagande antibiotikaresistens som underminerar befintliga läkemedel. På det här området är det oerhört värdefullt med utveckling av nya innovativa angreppssätt”.

RenaRum 1/2012

17


Docent Charlotta Enerbäck har publicerat en studie om betydelsen av psoriasin för utvecklingen av psoriasis

Hopp om läkemedel mot psoriasis Ett mål för effektiv behandling av psoriasis lanseras nu av forskare vid Linköpings Universitet. Omkring 300 000 svenskar lider av den svårbehandlade sjukdomen, som yttrar sig i fjällande och ofta kliande fläckar på huden. Orsaken är att cellerna delar sig ohämmat samtidigt som nya blodkärl bildas i de djupare hudlagren. En viktig komponent i dramat är proteinet psoriasin, som förekommer rikligt i psoriasishud men sparsamt i normal hud. Samma protein antas också spela en roll vid utveckling av bröstcancer. Forskargruppen, under ledning av docent Charlotta Enerbäck, visar nu i en studie på odlade hudceller hur samspelet mellan psoriasin, fria syreradikaler och tillväxtfaktorn VEGF

18

RenaRum 1/2012

leder till kraftigt ökad celldelning och inväxt av nya blodkärl (angiogenes). När man blockerade bildningen av psoriasin minskade också uttrycket av VEGF.

att hämma tillväxtfaktorn VEGF har dock medfört oönskade biverkningar eftersom den finns i normal vävnad där den bland annat bidrar till sårläkning.

Hindrar utbredning Resultaten, som publiceras i tidskriften Breast Cancer Research and Treatment, öppnar för en effektiv behandling av den handikappande sjukdomen. ”Vi vill pröva möjligheten för psoriasin som ett målprotein för terapi. Genom att hämma psoriasin tror vi att vi kan minska kärlnybildningen och därmed sjukdomens utbredning och intensitet”, säger Charlotta Enerbäck. Tidigare studier på möss har visat att angiogeneshämmare minskar inte bara kärlnybildning utan också inflammation och överdriven celldelning. Försök

Minskade biverkningar ”Eftersom psoriasin har ett specifikt uttryck bara i den sjuka psoriasishuden förväntar vi oss att hämmare mot det är starkt selektiva och effektiva mot sjukdomen, och att risken för biverkningar är liten”, säger Charlotta Enerbäck. Idag används lindrande behandlingar med D-vitamin, cortison, ljus och låga doser av cellgift. På senare tid har några ”biologiska”, antikroppsbaserade läkemedel kommit på marknaden, men de är mycket dyra och inte fria från biverkningar. Källa/Foto: Peter Modin Linköpings


Välkommen till BioTekPro´s kurser i vår

Renrumsteknik

31 januari - 1 februari 24 - 25 april 22 - 23 maj

Grundkurs - Stockholm Grundkurs - Malmö Fortsättningskurs - Stockholm

Mikrobiologi för icke-mikrobiologer

2 februari 26 april 24 maj

Grundkurs - Stockholm Grundkurs - Malmö Fortsättningskurs - Stockholm Frågor och anmälan

www.biotekpro.se

Kontakta Camilla Dahl, BioTekPro AB Norrbäcksgatan 19, S-216 24 Malmö, Sverige e-post: camilla@biotekpro.se, Tel: 040 - 13 82 50, Fax: 040 - 13 72 50

www.biotekpro.se


Testa din immunitet mot vinterkräksjukan När sökordet ”kräk” ökat på vårdguiden.se – då kan man anta att säsongen för vinterkräksjukan har inletts. I samarbete med Dynamic Code tog Apoteket förra vintern fram ett självtest för vinterkräksjukan. Tack vare testet kan man på ett snabbt och smidigt sätt ta reda på om man bär på den särskilda genen som skyddar mot det vanliga kräksjukeviruset (FUT2). Ungefär 20 procent av svenskarna är immuna mot FUT2.

Immun gen ”Med hjälp av vårt självtest kan man snabbt och smidigt ta reda på om man är bärare av den immuna genen, vilket kan vara praktiskt att känna till särskilt för äldre och känsliga personer som vid smitta kan behöva akut hjälp. Det är även bra att veta av familjeplaneringsskäl, eller om man jobbar till exempel i en vård- eller skolmiljö med nära kontakt med människor”, säger Eva Fernvall, varumärkesdirektör på Apoteket. 99,5% tillförlitlighet Provet tas hemma via en bomullspinne som skrapas mot insidan av kinden. Pinnen skickas sedan i ett

20

RenaRum 1/2012

Fakta

Nu är det dags igen - vinterkräksjukan har börjat ta sitt årliga grepp på svenskarna. Bara en femtedel av Sveriges befolkning slipper sjukdomen; de har nämligen en gen som ger ett ärftligt betingat skydd. Med Apotekets självtest kan du genom en enkel bomullspinne testa om du är en av de lyckligt lottade.

Om Apoteket AB Vi är Hela Sveriges Apotek – vi erbjuder konsumenter i hela landet läkemedel och attraktiva hälsoprodukter. Vår rådgivning och våra lösningar ska inspirera till ett liv i hälsa och göra det enklare att må bra. Apoteket har ett stort utbud av kunskapstjänster och erbjuder läkemedelsförsörjning till många verksamheter inom vård och omsorg. Viktiga kunder på den här marknaden är landsting, kommuner och vårdföretag.

Om vinterkräksjukan • Vinterkräksjuka är en av våra vanligaste tarmsjukdomar • Orsakas av norovirus, som tillhör ­familjen Calicivirus • Extremt smittsam och kännetecknas av ett snabbt insjuknande. Inkubationstiden, d v s tiden mellan smittotillfället och insjuknande, är vanligen 12-48 timmar • Vanligaste symptomen är kräkningar, diarré och magont, men man kan också drabbas av feber, muskelvärk och ­huvudvärk. • Symptomen varar oftast 24 till 60 ­timmar.

förfrankerat returkuvert till ett laboratorium där testet analyseras. Svaret kan hämtas efter 1-5 dagar på www.dynamiccode.se eller via telefon med hjälp av en personlig kod. Testet är tillförlitligt till 99,5 procent.

Foto: Dynamic Code

Självtestet för vinterkräksjukan finns att köpa på Apoteket i utvalda butiker och i Apotekets webbshop till ett pris av 295 kronor. Källa: Apoteket AB


NYHETE R I KORTH ET

Forskningsprojekt kan ge bättre behandlingar mot svampinfektion En ny doktorsavhandling vid Uppsala Universitet kan ha lagt grunden för bättre behandlingar av de svampinfektioner som ofta plågar patienter med nedsatt immunförsvar och patienter med sjukdomen autoimmunt polyendokrint syndrom typ-1. Genom djupare kunskap om kroppens eget försvar mot svampinfektioner kommer framtida behandlingar att kunna riktas mot de drabbade patienternas felaktiga immunförsvar.

Autoimmunitet ”Vårt immunförsvar finns för att skydda oss från infektioner som orsakas av bakterier, parasiter och virus. Autoimmunitet kan enklast förklaras som när immunförsvaret gör så att olika typer av vita blodkroppar angriper kroppens egen vävnad. Det här kan leda till vävnadsskada och ge upphov till autoimmuna sjukdomar”, berättar Kerstin Ahlgren. APS-1, eller autoimmunt polyendokrint syndrom typ 1 som det egentligen heter, är en ovanlig men svår autoimmun sjukdom. Den orsakas av en mutation i en gen som kallas AIRE-genen. AIRE-genen hjälper till att lära en typ av vita blodkroppar som heter T-celler att inte angripa kroppens egen vävnad. När T-celler kommer i kontakt med främmande mikroorganismer som angriper

fall inte orsakar några sjukdomar, men vid nedsatt immunförsvar kan den orsaka svampinfektioner. Patienter som har nedsatt immunförvar på grund av cellgiftsbehandling mot cancer, diabetes, efter en transplantation som kräver immunsuppressiva mediciner eller vid AIDS plågas ofta av mycket besvärliga återkommande svampinfektioner.

Kerstin Ahlgren disputerar vid Uppsala universitet med avhandlingen Immunological Studies using Human and Canine Model Disorders

vår kropp så startar en försvarsprocess som inkluderar många olika typer av celler och molekyler för att oskadliggöra inkräktarna. Men det gäller att inte immunförsvaret börjar angripa kroppens egen vävnad.

Symptom och orsak De tre vanligaste symptomen vid APS-1 är binjurebarkssvikt, hypoparatyreoidism och en svårbehandlad och ofta återkommande svampinfektion på slemhinnor, hud och naglar. De här svampinfektionerna orsakas av mikroorganismen Candida albicans. Den finns visserligen ofta i normalfloran, det vill säga de bakterier som normalt finns på och i kroppen och som i vanliga

Resistens är ett problem När man ofta drabbas av svampinfektioner finns det risk att det blir svårare och svårare att behandla dem. Det beror på att svamparna kan utveckla resistens mot vanliga behandlingsmetoder. En problematik som liknar den vi har med antibiotikaresistenta bakteriestammar. Genom att vi nu känner till mer om kroppens eget försvar mot svampinfektioner kommer vi kanske kunna rikta fokus för läkemedelsbehandlingarna mot de drabbade patienternas felaktiga immunförsvar. ”Jag hoppas att det här forskningsprojektet inte bara ska ge mig en doktorstitel utan att det i förlängningen ska leda till bättre behandlingar för de här patienterna. Det här är ett jätteintressant område och varje steg mot effektivare behandlingar är viktiga”, säger Kerstin Ahlgren. Källa: Uppsala Universitet

RenaRum 1/2012

21


Tema Medical Device

Medical 22

RenaRum 1/2012


Device RenaRum 1/2012

23


Begreppet medical device förekommer flitigt i samband med att man skriver om verksamheter med förhöjda krav på renhet och hygien. Ofta förekommer det tillsammans med verksamheter som läkemedelstillverkning, vävnadsinrättning, sjukvård e t c, men vilka likheter och skillnader finns?

an har på senare tid stött på begreppet medical device, eller medicinteknisk produkt som det ofta kallas på svenska, genom de bröstimplantat, Poly Implant Prothèse (PIP), som nu diskuteras flitigt i medierna.

Skillnaden mellan medical device och läkemedel Definitionsmässigt finns det stora likheter mellan medicintekniska produkter och läkemedel och det kan i vissa fall vara ganska svårt att göra en klar och tydlig gränsdragning. Generellt sett är det produktens verkningsmekanism som utgör den stora skillnaden. Om en produkts huvudsakliga verkan sker via farmakologiska, immunologiska och (eller) metaboliska reaktioner så betraktas produkten som ett läkemedel och inte som varande en medicinteknisk produkt.

Vad är en medical device? Medicintekniska produkter används för att: • påvisa, förebygga, övervaka, behandla eller lindra en sjukdom

Läkemedel kontra medical device – olika renhetskrav Traditionella medical devices, medicintekniska produkter, är produkter som används

Av Matts Ramstorp

M

24

• påvisa, övervaka, behandla, lindra eller kompensera en skada eller ett funktionshinder • undersöka, ändra eller ersätta anatomi eller en fysiologisk process • kontrollera befruktning

RenaRum 1/2012


inom hälso- och sjukvården men som inte är att betrakta som läkemedel. Dessa produkter används i regel för att underlätta eller möjliggöra en behandling och kan bestå av: • Sprutor • Infusionsaggregat • Pumpar för läkemedelstillförsel • Kanyler • Kontaktlinsprodukter • Proteser • Pacemakers • Konstgjorda njurar Traditionella läkemedel tillverkas under GMP-mässiga förhållanden. I den Europeiska GMP:n Volym 4, Annex 1 framgår vilka krav som ställs i samband med tillverkning av dessa produkter. Då man tillverkar och hanterar medicintekniska produkter ställs andra krav. Visserligen görs denna tillverkning och hantering i renrumsmiljö, men denna är inte kopplad till den Europeiska GMP:n, utan de renhetskrav som finns för medical device baseras på ISO-standarden 14644 för renrum och kontrollerade lokaler. Denna standard innefattar endast föroreningar i form av partiklar som finns suspenderade i den omgivande luften, det finns inga gränsvärden för mikroorganismer på samma sätt som det finns i den Europeiska GMP:n.

Fakta Läkemedelsverket utövar tillsyn över medicintekniska produkter och deras tillverkare med stöd av förordningen (1993:876) om medicintekniska produkter. Läkemedelsverket svarar vidare för de föreskrifter som behövs för att klargöra de krav som anges i 6 § lagen (1993:584) om medicintekniska produkter. Socialstyrelsen utövar tillsyn över hur medicintekniska produkter används inom hälso- och sjukvården samt över de produkter som tillverkas inom vården och som endast skall användas i den egna verksamheten. Källa: Läkemedelverket

Hur styrs den mikrobiologiska renheten hos en kritisk medical device? Traditionella medical devices tillverkas under de krav som finns uppsatta i ISO 14644, d v s endast den partikulära renheten är kontrollerad. Det finns dock undantag, t ex när det gäller Biora Straumann (som är månadens TemaTankar) där man de facto har en aseptisk hantering av produkten trots att den är att betrakta som medical device. Även om en medical device inte tillverkas under GMP-krav, med avseende på mikroorganismer, så kan dessa produkter bli sterila för att användas i mer kritiska behandlingar av patienter. Vanligtvis tillverkas medicintekniska produkter under rena, dock inte sterila, förhållanden. Om kravet är att produkten ska vara steril i samband med att den används, krävs att den steriliseras efter att den packats i sin ­förpackning. RenaRum 1/2012

25


De vanligaste steriliseringsmetoderna för medicintekniska produkter är strålsterilisering eller sterilisering med etylenoxid (EtO).

Krav på bio-burden För att en sterilisering av en produkt ska vara effektiv och för att säkerställa att alla produkter blir steriliserade ställs krav på mikrobiologisk kontroll under tillverkningen och speciellt innan de medicintekniska produkterna förpackas. Man måste med andra ord ha kontroll över den bio-burden som produkten uppvisar. Bioburden anges vanligtvis som antal CFU

(Colony Forming Units) per kvadratcentimeter eller annan ytenhet. Den valda steriliseringsprocessen är validerad utifrån bioburden och om denna överskrids finns en risk att steriliseringen inte lyckas, vilket medför att produkten inte är steril efter steriliseringen.

Ytterligare information I detta nummer av RenaRum finns en nyhet om just medicintekniska produkter, handboken ”Föreskrifter inom medicinteknik – ett urval av Läkemedelsverkets föreskrifter” som finns tillgänglig hos SIS Förlag.

Fakta Medicintekniska utrustningar Kan delas i tre områden beroende på den risk som föreligger vid användningen: • Högriskutrustningar - livsviktiga • Medelriskutrustningar – kan få allvarliga konsekvenser utan att vara direkt livshotande • Lågriskutrustningar – ger upphov till allvarliga konsekvenser om de inte fungerar Högriskutrustningar • Narkosutrustningar

Fakta

• Defibrillatorer • Elektrokirurgiska utrustningar • Inkubatorer

Medicinteknik

• Infusionspumpar

Olika produkter och tekniker inom medicinteknik är

• Utrusningar för radioterapi

• Proteser • Utrustning för röntgenundersökning • Utrustning för datortomografi • Utrustning för magnetisk resonanstomografi

26

Medelriskutrustningar • EEG utrustningar • Utrustningar för ultraljus • Endoskop • Kirurgiska borr och sågar

• Utrustning för ultraljudsundersökning

Lågriskutrustningar

• Pacemakers

• Elektroniska termometrar

• Defibrillatorer

• Bröstpumpar

• Respirator

• Kirurgiska mikroskop

• Hjärt-lungmaskiner

• Operationsbord

• Utrustning för dialysbehandling

• Belysningar för kirurgiska ingrepp

RenaRum 1/2012


KALENDARIUM Februari 2012

3 februari Farmakopédag – Läkemedelsverket och Svenska farmakopékommitéen, Uppsala 10 februari Kliniska prövningar – vad bör du tänka på? – Sweden Bio, göteborg

18 - 20 april Mikrobiologiskt Vårmöte – Linköping

27 april SwedenBIO Science Forum – Stockholm

27 – 30 mars Anuga Food tec – Köln 28 mars the Future of Swedish & Danish Life Science – Kemivärlden Biotech, Lund

12 april Nordic Hygiene Expo, RentForum – Malmö Arena

23 – 24 maj 2nd International Vitamin Conference – DtU, Köpenhman

18 – 20 april Studiedagar, Svensk Förening för Vårdhygien – SFVH – örebro

Mars 2012

April 2012

18 – 19 april Food tech – Malmö

Maj 2012

14 – 15 maj R3-symposium – Köpenhamn 23 – 24 maj Medicinteknik och Medicinsk It öresund 2012 – Malmö

September 2012 25 – 27 september Scanlab – BellaCenter, Köpenhamn

Oktober 2012

9 – 11 oktober Processteknik 2012 – Svenska Mässan, göteborg 23-26 oktober Scanpack – Svenska Mässan, göteborg

November 2012

28 – 30 november Medicinska Riksstämman – Stockholmsmässan

Mediabevakningen Vi bevakar ett stort antal tidskrifter för att hjälpa Dig att vara uppdaterad. Följande nyheter finns nu på RentForum: ADDvise tillträder Sunnex tillquist

Karriärskiften i life science-branschen

Convenient Mini Cleanroom within the Laboratory

FDA falling short on safety checks for baby wipes

Floppar och toppar - Börsåret 2011 More Education May Mean More Food Allergies Regeringen inventerar läkemedel inför krislägen there's a shot for flu, but not for most diseases from a dirty desk Residents reminded to follow basic food hygiene rules Bioinvent får 98 miljoner C. difficile is a tough bug IESt cleanroom apparel doc update includes measurement guide

How to keep infant formula safe 7 Quick tips to demystify winter medical myths: true or false? Better Oral Hygiene Could Reduce Risk of Pneumonia According to Research From Yale University FDA expands use of Prevnar 13 vaccine for people ages 50 and older Supermarkets Venture Into New Food Business Floppar och toppar - Börsåret 2011 Karo Bio i miljardavtal med Pfizer APL får ny ordförande

RenaRum 1/2012

27


Metanol ­ersätter vätgas som ­framtidens bränsle I stället för att släppa ut koldioxiden i luften kan man använda den för att ta fram metanol – som är ett utmärkt bränsle för bilar och flygplan – med hjälp av solenergi. Tekniken finns redan och nu startar en stor nordisk forskningssatsning som ska göra processen så billig och enkel att den kan börja användas i stor skala. Satsningen leds av Chalmers.

Dinko Chakarov med ett laserbaserat vakuumsystem som används för att studera växelverkan mellan ljus och nanopartiklar.

A

tt tillverka metanol med hjälp av solljus har flera viktiga fördelar jämfört med andra energisystem: Metanol är lätt att lagra, till skillnad från elektricitet.

28

RenaRum 1/2012

Det är ett fordonsbränsle som är färdigt att använda i dagens infrastruktur. Solenergi ger den mest effektiva framställningen jämfört med andra förnyelsebara energikällor. Detta är

utgångspunkterna för ett fyraårigt samarbetsprojekt som leds av Dinko Chakarov, biträdande professor i fysik på Chalmers. ”Vi har arbetat i många år med att ta fram vätgas med hjälp


av solenergi, bland annat genom att studera hur olika ytor påverkar reaktionerna. Men vätgas är fortfarande svårt att lagra och transportera. Därför har vi nu gått över till att tillverka metanol, som är ett lätthanterligt bränsle”.

Nya metoder förenklar Vätgas har länge setts som framtidens fordonsbränsle, men det har visat sig vara svårare än vad man trodde att få till en fungerande infrastruktur för vätgas. Många forskare världen över har därför styrt om sin forskning på senare år – bland annat som en följd av att det amerikanska energidepartementet slutade finansiera vätgasforskningen från år 2010, efter en massiv satsning på ”vätgasekonomin” under många år. Men chalmersforskarnas resultat inom vätgastillverkning kommer nu till nytta när de har gått över till metanol. Vätgas är nämligen det första steget i tillverkningen av metanol, och båda stegen katalyseras med i stort sett samma metod. Först splittras vattenmolekyler så att det bildas vätgas och syrgas. Sedan reagerar vätgas med koldioxid och metanol bildas. Båda reaktionerna drivs genom fotokatalys, vilket betyder att solenergi omvandlas direkt till kemisk energi. Metanoltillverkningen innebär dessutom att koldioxid blir en resurs – i stället för en avfallsprodukt som släpps ut i atmosfären som växthusgas. Koldioxidneutralt kretslopp ”Idag kommer koldioxiden från koldioxidavskiljning vid förbränning av till exempel kol”,

säger Dinko Chakarov. I framtiden kommer man förhoppningsvis kunna kondensera koldioxid från luften, vilket skulle ge ett helt koldioxid­ neutralt ­kretslopp. Processen för metanoltillverkning med koldioxid måste bli billigare och mer stabil och lättanvänd för att nå ett kommersiellt genombrott. Men redan nu finns det anläggningar som producerar metanol med metoden eller med delar av den, och det nya forskningsprojektet ska kombinera delarna genom samarbete mellan sju forskargrupper och företag.

Fakta Metanol Metanol, eller träsprit, är den enklaste av alla alkoholer, med den kemiska beteckningen CH3OH. Metanol kan blandas i bensin eller, efter små förändringar, användas ensamt i dagens bensinmotorer. Det kan enkelt göras om till DME eller biodiesel och användas i dagens dieselmotorer. Det kan även användas i bränsleceller samt förbrännas i befintliga kraftverk. Metanol kan dessutom användas som råvara till många produkter vi idag får från olja, till exempel plaster.

Chalmers Genombrott väntar ”Jag tror att ett storskaligt genombrott för metoden inte ligger så långt fram i tiden, kanske tio år”, säger Dinko Chakarov. ”Jag är övertygad om att vi kommer att förbättra processen, och den ger en väldigt effektiv användning av solenergi. Till exempel är den minst 50 gånger mer effektiv än ”omvägen” att tillverka metanol från biomassa”. Chalmersforskarnas del handlar bland annat om att skapa ett fotokatalytiskt system som är selektivt för metanol. De arbetar också med att förbättra materialen som fångar in solljuset, både för att absorbera ljuset mer effektivt och för att absorbera en bredare del av ljusspektrumet. Chalmersgruppen bygger vidare på många års forskning inom nanoteknik. Med hjälp av nanostrukturer i materialen har de tidigare ökat ljusabsorptionen med mer än 50 procent för vissa system.

Chalmers i Göteborg forskar och utbildar inom teknik, naturvetenskap och arkitektur, med en hållbar framtid som allomfattande vision. Chalmers är känt för sin effektiva innovationsmiljö och har åtta styrkeområden av internationell dignitet – Energi, Informations- och kommunikationsteknologi, Livsvetenskaper, Materialvetenskap, Nanovetenskap och nanoteknologi, Produktion, Samhällsbyggnad och Transport.

NISFD Forskningsprojektet Nordic Initiative for Solar Fuel Development (NISFD) är ett fyraårigt projekt som har fått 10 miljoner norska kronor i anslag från Nordisk Energiforskning. Dessutom satsar deltagarna själva ungefär lika mycket pengar på projektet. Sju forskargrupper och företag från alla de nordiska länderna bidrar med olika pusselbitar inom fotokatalytisk framställning av metanol. Projektet kommer att tillhöra den internationella forskningsfronten inom området, och det ingår i tre av Chalmers åtta styrkeområden: material, energi och nanoteknologi.

Fotograf/Källa: Peter Widing/Chalmers

RenaRum 1/2012

29


NYHETER I KORTHET

Fråga experten Fråga: Vi har fått en ny arbetsledare på jobb, som påstår att alla bänkytor som ska desinficeras med 70 % etanol ska vara helt torra innan man torkar av med desinfektionsmedlet. Innan har vi gjort rent med ett vattenbaserat rengöringsmedel och inte torkat torrt innan vi torkade med en etanolindränkt torkduk. Att torka av ytan innan desinfektion är jobbigt och tar extra tid. Min fråga är: Måste ytan vara torr innan man desinficerar den? ”Villrådig på livsmedelsföretag”

Svar: Alla desinfektionsmedel har en maximal effekt vid en viss koncentration. Etanol har den bästa avdödande förmågan vid just 70 % (generellt sett). Om Du torkar av en våt yta med en torkduk indränkt med 70 % etanol, så kommer det vattnet som finns på ytan att späda ut etanolen, så att etanolkoncentrationen blir betydligt lägre än 70 %. Din arbetsledare har helt rätt. Alla ytor ska vara så torra som möjligt innan man desinficerar dem. Matts Ramstorp

30

RenaRum 1/2012

LaboRen introducerer nu spild-opsamlings-produkterne fra CHEMSORB. CHEMSORB® is a revolutionary, high-performance sorbent that combines extraordinary absorption power with safe, convenient disposal to handle today’s hazardous waste disposal problems. CHEMSORB® is a universal sorbent, specially designed for the control and pick up of land-based spills of industrial, aviation, automotive, medical, municipal and agricultural liquids and chemicals.

Rapid response important Since most spills do 90% of their damage in the first few moments, rapid response in the removal of the spill is essential. CHEMSORB® sorbents work faster, with more sorbent capacity, than any other product on the market. CHEMSORB® is an inert, naturally-occurring material that is environmentally safe and will not itself add to any pollution. Effective absorption CHEMSORB® has been independently tested with over 100 liquids for absorbency performance; including with acids, alkalis, hydrocarbons, pesticides and chlorinated compounds. See our Absorption Data Chart for details. Custom

performance testing is also available for additional liquid chemicals. CHEMSORB® is available in a broad range of delivery configurations, including Pillows, Diking Tubes, Sorbent Booms, Bulk Packs, Drums and a variety of complete Spill Response Kits. For mere information kontakt LaboRen


NYHETE R I KORTH ET

Ny metod för att testa allergiframkallande ämnen

utan djurförsök Kontaktallergier drabbar var femte person i västvärlden. För att undvika djurtester arbetar forskarna intensivt med att utveckla alternativa testmetoder. Nu har forskare vid Göteborgs Universitet tagit fram en unik testmetod som med odlade hudceller kan ge graderade svar. ”Vi har visat flera nya upptäckter i mekanismen bakom kontaktallergi, bland annat att allergiframkallande ämnen reagerar med keratin 5 och 14 i huden. Hudcellerna skickar ut så kallade blebbar när de utsätts för allergiframkallande ämnen, en upptäckt som kan användas när man testar om ett ämne är allergiframkallande”, säger Sofia Andersson på institutionen för kemi vid Göteborgs universitet.

Viktigt med tester Kontaktallergi drabbar cirka 20 procent av befolkningen i västvärlden. Metaller, som till exempel nickel, parfymämnen och konserveringsmedel, är några av våra vanligaste allergiframkallande ämnen. De ingår ofta i hudnära produkter, som smycken, hudkrämer och smink. Kontaktallergi kan inte botas och för att undvika besvärliga eksem måste den drabbade undvika det allergiframkallande ämnet, vilket kan vara besvärligt då ämnet kan ingå i många olika produkter.

Det är därför viktigt att testa kosmetiska produkter för att hindra uppkomsten av kontaktallergi.

Lovande resultat I EU är det numera förbjudet att testa kosmetiska produkter samt deras ingredienser på djur. Det är dock inte helt enkelt att ersätta djurtester fullt ut. Hittills kan provrörs-testerna bara ge besked om ett ämne är allergiframkallande eller inte – men inte i vilken omfattning det orsakar allergier. Därför återstår det fortfarande en hel del arbete med att utveckla alternativa testmetoder. ”I vårt test exponeras odlade hudceller för ämnen i 24 timmar innan cellerna fotograferas och andelen blebbande celler räknas. Ju större andel blebbande celler, desto starkare är kontaktallergenet. Vårt nya test har alltså förutsättningar att ge ett graderat svar; det kan helt enkelt visa om ett allergiframkallande ämne är extremt, starkt, moderat eller svagt”, säger Sofia Andersson. Resultaten kan sedan användas för att bestämma säkra koncentrationer

av ämnen i hudnära produkter. Då försöken har visat mycket lovande resultat arbetar forskarna nu tillsammans med GU Holding för att vidareutveckla testet och analysmetoden. Avhandlingen Contact Sensitizers Induce Keratinocytes to Release Epitopes - Tools for In Vitro Tests and Implications for Autoimmunity försvarades framgångsrikt på en disputation vid Göteborgs Universitet. Handledare: Kerstin Broo. Källa: Göteborgs Universitet

RenaRum 1/2012

31


NYHETE R I KORTH ET

Ny Recommended Practice från IEST IEST, Institute of Environmental Sciences and Technologies, har publicerat en ny version av den Recommended Practice, som behandlar renrumsdräkter, IEST-RP-CC003: “Garment System Considerations for Cleanrooms and Other Controlled Environments”. Detta nya dokument, med benämningen ”IEST-RPCC003.4”, behandlar personalens arbetskläder som en kritisk del av renrumsarbetet. I dokumentet beskrivs olika specifikationer och även hur man kan använda renrumsdräkter för att minimera föroreningar genererade av människan, så att det

som hanteras i renrummet inte kommer att förorenas. IEST-RPCC003.4 ger rekommendationer för val av renrumskläder, olika specifikationer, hur man underhåller och testar olika typer av dräkter avsedda för såväl ickeaseptiskt som aseptiskt arbete.

Hjälp att definiera och kontrollera Denna nya Recommended Practice är framtagen för att hjälpa användare, systemutformare, leverantörer e t c av renrumsdräkter att definiera kriterier, testmetoder samt procedurer för klädessystem. Dessutom kan man använda dokumentet vid upprättandet av en plan för kvalitets-

kontroll. I denna version finns bland annat en del som behandlar avancerade spårningsystem, t ex streckkoder och RFID chips, för att få vetskap om antal tvättrespektive steriliseringscykler. Dessutom finns en sektion som beskriver olika typer av textilier och viktiga egenskaper samt metoder för test av material för renrumsdräkter. I denna version av Recommended Practice finns också ett 20-sidigt appendix, ”Guide to Measuring Cleanroom Garments”, i vilket rekommendationer om mätspecifikationer finns publicerade.

Spill-kits fra ChemSorb

Det blir renare med ett extra förfilter.

Införande av underställ som förfilter under renrumsdräkten gör underverk i renhetsklassade rum/ytor/lokaler.

Kontakta oss gärna för mer information: Berendsen Textil Service AB kundservice.nykoping@berendsen.se 0155 - 20 96 00 www.berendsen.se

32

RenaRum 1/2012

renrum_absolutrent Underställ grå.indd 1

2011-11-28 15:50:26

- bestil brochuren på info@laboren.dk tlf. +45 4045 1609 - fax +45 3217 2000

Totalleverandør til renrum-, sterilrum og esd-miljø


ADDvise växer med Tillquist Tillsammans kan vi erbjuda våra kunder ett bredare produkt- och tjänstesortiment. Tillquist tillverkar, marknadsför, säljer och utför service på medicintekniska produkter, labutrustningar och vågar till kunder inom sjukvård, forskning samt industri och handel.

Vi har bred kompetens och hittar de bästa lösningarna för alla laboratorier. Besök oss gärna på www.addvise.se och www.tillquist.se.

Vi bygger och utrustar högpresterande laboratorier. Skall vi talas vid? Ring 08-564 851 80 eller maila på info@addvise.se


Månadens produkt

Handskar

och andra förbrukningsartiklar

N

u är vi inne på ett nytt år och vi kommer även i fortsättningen att ha med Månadens Produkt. Detta nummer av RenaRum behandlar handskar och andra förbrukningsartiklar. Förutom en inledande text om produkterna, ser Du leverantörer av denna typ av produkter till höger. Allt arbete som har med renhet och hygien att göra kräver i sig en renhet för att kunna motsvara de krav som vi ställer på vår produkt alternativt vår process. Detta gäller inte enbart råvaror och halvfabrikat, som vi använder vid tillverkningen eller hanteringen, utan i minst lika hög grad allt annat som ska vara delaktigt i processen, även alla de föreberedelser och efterarbeten som förekommer.

Hur rena ska mina förbrukningsartiklar vara? Den allra svåraste frågan att besvara i detta sammanhang är hur rent måste allt vara? Det generella svaret är att allt måste hålla minst samma renhet som produktionslokalen alternativt den del av processen där produkten exponeras. Arbetar man aseptiskt, d v s med att hantera en steril produkt utan att den blir förorenad med mikroorganismer, så ska allt vara sterilt, d v s rengöringskemikalier, torkdukar, moppar, handskar, e t c måste vara sterila, alltså helt fria från levande mikroorganismer.

34

RenaRum 1/2012

Vid arbete som kräver en lägre nivå av renhet, d v s icke-sterilt, är det ofta svårare att bestämma hur rena alla dessa förbrukningsmaterial måste vara. Här förlitar man sig på den praktiska erfarenhet som man har inom organisationen.

Vad är då att betrakta som förbrukningsmaterial Förbrukningsmaterial är sådant material som inte återanvänds efter t ex en behandling, som disk eller tvätt. Exempel på förbrukningsmaterial är torkdukar av papper, engångsmoppar, engångskläder, munskydd, hårskydd, handskar, swabbar. Ytterligare information om olika typer av förbrukningsmaterial finns från IEST, Institute of Environmental Sciences and Technology: • IEST-RP-CC-004.3 “Evaluating Wiping Materials Used in Cleanrooms and Other Controlled Environments” • IEST-RP-CC-005.3 ”Gloves and Finger Cots Used in Cleanrooms and Other Controlled Environments” • IEST-RP-CC-018.4 “Cleanroom Housekeeping – Operating and Monitoring Procedures” • IEST-RP-CC-025 ”Evaluation of Swabs Used in Cleanrooms” (inte publicerad än) Nästa månads produkt är renrumskläder!


Dina leverantรถrer Vita Verita

Magnus Kumbrant 08-584 606 40 magnus@vitaverita.com www.vitaverita.com

Bergman Labora AB

Carina Eckhardt 08-625 18 81 carina.eckhardt@bergmanlabora.se www.bergmanlabora.se

VWR International 08-621 34 00 info@se.vwr.com www.se.vwr.com

Tillquist AB

Robin Gustafsson 0702-83 93 58 robin.gustafsson@tillquist.se

RenaRum 1/2012

35


Tema Tankar Maria Axelsson Biora Straumann är en ”udda” fågel. talar man med folk i renrumsbranschen tror många att det Malmöbaserade företaget är ett läkemedelsbolag, troligen för att man från början hade personal med just läkemedelsbakgrund. Biora Straumann är dock ett medical device företag, trots att produkterna och tillverkningsprocesserna starkt påminner om läkemedel. Månadens temaprofil är Maria Axelsson, som är QA-manager på företaget. Kan du berätta lite om Dig själv och om Biora? Biora AB startade år 1993 och ingår sedan 2003 i det internationella dentalföretaget Straumann. Biora tillverkar biologiskt baserade produkter till tandläkare. Huvudprodukten, Straumann® Emdo-

36

RenaRum 1/2012

gain, består av olika proteiner som hjälper till att, på ett naturligt sätt, återbilda det fäste som tanden förlorat på grund av tandlossning. Bioras produkter tillverkas enligt GMP i aseptisk miljö. Produkterna tillhör riskklass III inom den medicintekniska klassningen och Bioras kvalitetssystem uppfyller krav enligt ISO 13485 och CFR 21 Part 820 (FDA). Som många andra på Biora har jag tidigare arbetat inom läkemedelsindustrin. Jag började mitt arbetsliv på Pharmacia i Stockholm inom Farmaciavdelningen på Plasma Products men övergick ganska snart till QA-avdelningen med fokus på kvalitetssäkring av steriltillverkning. Jag har sedan fortsatt min bana inom QA med kvalitetssäkring av diverse olika tillverkningsprocesser såsom cellodling, protein-rening och aseptisk produktion, och har nu arbetat

inom QA i mer än 10 år. När jag väl återvände till Skåne, efter åren i Stockholm, arbetade jag som konsult med fokus på QA-uppdrag, bl a granskning av tillverkningsdokumentation för kliniska prövningsmedel. Jag började på Biora 2009 där jag är ansvarig för QA-gruppen. Vårt uppdrag är att kvalitetssäkra och frisläppa Bioras produkter. Ett flertal av tillverkningsstegen är idag outsourcade till kontraktstillverkare men vi kvalitetssäkrar hela kedjan och därmed blir det många externa kontakter. I Bioras tillverkningslokaler i Malmö har vi renrum och aseptisk tillverkning, där vi fyller produkterna aseptiskt på sprutor.

Hur har utvecklingen av företaget varit sedan starten för 20 – 25 sedan? Biora har gått igenom ett antal


olika faser sedan starten på 90-talet. Från att ha varit ett forskningsinriktat bolag med en innovativ produkt ingår vi idag i en global koncern som en produktionsenhet med flera produkter i vår produktportfölj. Under de senaste åren har verksamheten expanderat, t ex har antalet anställda fördubblats jämfört med 2009 och renrummen har utökats.

Ni är inte ett läkemedelsföretag utan är verksamma inom medical device. Kan du på ett enkelt sätt förklara vad detta innebär? I och med att produkterna är klassade som Medical Device och inte som läkemedel innebär det att vi har andra regelverk att följa. Inom EU har man i grunden att följa EU-direktivet Medical Device Directive (MDD) 93/42/EEC som är införd som lag i respektive medlemslands lagstiftning. MDD ställer krav på hur en produkt är tillverkad, hur utvecklingsprocessen skall gå till och vara dokumenterad samt krav på tillverkningsprocessen, utrustning o s v, men där följer Biora GMP eftersom denna på ett bra sätt tar hand om kraven som finns i MDD. För Medical Device produkter gäller olika regler inom EU och i USA. Reglerna är lagkrav så om man inte uppfyller dem gör man sig skyldig till lagbrott.

I USA finns också lagkrav som heter Quality System Regulation, 21 CFR Part 820 som man måste följa om man vill placera produkter i USA. Kraven i denna lag är snarlika de krav som finns i MDD och gäller både tillverkning, utveckling, dokumentation samt incidentrapportering. Det som skiljer mellan EU och USA är sättet som lagarna beivras på. MDD kräver att man, beroende på vilken riskklass som produkten klassas i, använder sig av en s k Notified Body (anmält organ) hos vilken man registrerar sin produkt. Det är sedan upp till Notified Body att kolla upp att man följer och lever upp till MDDn och att produkten lever upp till kraven. Detta görs oftast genom att man certifierar sig mot ISO 13485 som i princip är ISO 9001 med tilläggskrav för medical device. Biora är certifierade mot denna standard och använder TÜV som Notified Body. TÜV kontrollerar en gång om året att vi lever upp till standardens krav. Man kan säga att TÜV agerar som ombud för läkemedelsverket i respektive land men kontrollerna som man genomför bekostas av företaget. Läkemedelsverket kan dessutom genomföra egna kontroller men detta är ganska ovanligt och sker bara i exceptionella fall.

Utöver lagkraven i MDD och 21 CFR Part 820 så följer förstås Biora också ett flertal andra specifika standarder korrelerade till den verksamhet och tillverkning vi har. Exempel på sådana är ISO 13408, Aseptic processing of health care products och ISO 14644, Cleanrooms and associated controlled environments.

Hur ser Du på framtiden - för Dig själv, för Biora och för det marknadssegment där Ni verkar? Framtiden ser spännande ut! Biora kan betraktas som en ”udda” fågel inom Medical Device-industrin och inom Straumann-koncernen, med vår aseptiska tillverkning av biologiskt material på sprutor, men just denna specialkompetens gör Biora till ’centre of excellence’ för denna typ av produktion inom Straumann. Förutom den befintliga produktportföljen satsar företaget även på utveckling av nya innovativa produkter inom det strategiska affärsområdet Regenerativa lösningar, varpå Bioras verksamhet förväntas expandera ytterligare de närmsta åren. Både utökad produktion och ny teknik gör ju livet spännande och för mig personligen, som QA Manager på Biora, ser jag fram emot de utmaningar som framtiden bär med sig! Av Camilla Dahl

Together we can do it...

YIT OFFERS COMPLETE CLEANROOM SOLUTIONS YIT Cleanroom has more than 20 years experience of cleanroom contracts all over the world for customers with tough requirements on cleanliness levels and room climate. All these contracts, complex and dense with installations, have taught us how to achieve a perfect result.The limits of our scope can span from simple product deliveries to turnkey contracts, were we together with the customer develop the project with full responsibilities and guarantees, making us an excellent partner for successful projects and long term commitment. We work in the fields of semiconductors, nanotechnology, pharmaceutical/biotech, food and surgical/infection control. Togeth er w e can do it.

Contact YIT Cleanroom: Phone +46 8 705 90 31 www.yit.se

RenaRum 1/2012

37


Trygg tillgång till regler inom medicinteknik Nu finns de regler som gäller för produktion av medicintekniska produkter samlade i en ny handbok från SIS Förlag. I boken finns de mest använda föreskrifterna tydligt presenterade. Reglerna gäller till exempel medicintekniska produkter för implantation och för in vitrodiagnostik. Det finns EU-direktiv som beskriver säkerhetskrav för medicintekniska produkter samt implantat och in-vitro diagnostik. I handboken Föreskrifter inom medicinteknik – ett urval av Läkemedelsverkets föreskrifter presenteras de mest efterfrågade föreskrifterna i sin helhet. ”Vi har samlat de föreskrifter som företag behöver ha koll på för att få producera och sälja medicintekniska produkter. Det ska vara enkelt att få en överblick över gällande regler”, säger Marina Lindegren Angelis på SIS. Följande föreskrifter* är med i handboken: • 2003:11 Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2003:11) om medicintekniska produkter. Konsoliderad LVFS (Ingående: Ändrad LVFS 2004:11, 2007:3, 2009:18 och 2011:13) • 2011:13 Senast ändrad LVFS • 2001:5 Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2001:5) om aktiva medicintekniska produkter för implantation. Konsoliderad LVFS (Ingående: Ändrad LVFS 2007:1, 2009:19 och 2011:11) • 2011:11 Senast ändrad LVFS

38

RenaRum 1/2012

• 2001:7 Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2001:7) om medicintekniska produkter för in vitro-diagnostik. Konsoliderad LVFS (Ingående: Ändrad LVFS 2011:12) • 2011:12 Senast ändrad LVFS *Gällande föreskrifter från Läkemedelsverket har benämningen LVFS (Läkemedelsverkets författningssamling) Handboken ”Föreskrifter inom medicinteknik – ett urval av Läkemedelsverkets föreskrifter” finns tillgänglig hos SIS Förlag. Källa: SIS

Fakta Om SIS SIS är en del av det europeiska och globala nätverk som utarbetar internationella standarder. Genom att delta i standardiseringsarbetet kan svenska företag och organisationer påverka utformningen av standarder inom sin marknad. Standarder befrämjar handel över gränser och bidrar till att processer och produkter blir säkrare. SIS är en fristående ideell förening med medlemmar från både privat och offentlig sektor. SIS omsatte 2010 MSEK 224 och har 180 anställda. SIS arbetar inom och är medlem i de internationella standardiseringsorganisationerna CEN (europeisk) och ISO (global).

ADDvise förvärvar Tillquist Som en rivstart på 2012 förvärvar ADDvise Lab Solutions företaget Tillquist. Syftet med förvärvet är kunna erbjuda ADDvise kunder ett bredare produkt- och tjänsteutbud. Genom ADDvise Lab Solutions förvärv av Tillquist tar ADDvise på allvar steget in på marknaden för förbrukningsartiklar, instrument och apparatur till lab. Tillquist är idag ett av Sveriges ledande företag inom laboratorieapparatur, vågteknik och förbrukningsmaterial. ADDvise produkt- och tjänsteutbud utgörs idag främst av laboratorieinredningar, skyddsventilation och renrum och kommer i och med förvärvet att kompletteras med apparatur och förbrukningsmaterial. Den nya koncernen kommer att kunna erbjuda ett mer heltäckande produkt- och tjänsteutbud.

Ökat fokus på service Under 2011 har ADDvise byggt upp en serviceorganisation för att kunna erbjuda kunderna service på skyddsventilation och basapparatur inom lab. Tillquist har en av Sveriges största serviceavdelningar inom området med 10 specialiserade servicetekniker med bred kompetens inom service. Totalt kommer ADDvise och Tillquist ha 12 servicetekniker som kommer att täcka hela landet.


Nästa månads produkt är:

Renrums­ kläder

Nästa nummer har temat:

Mikrobiologi

Vi är med - är du? AB Ninolab ADDvise Lab Solutions AB Airsonett Operating Room Innovation AB A/S Hartfelt & Co ASSAB Lab AB Berendsen Textil Service AB BergmanLabora AB bioMérieux Sweden AB BioTekPro AB BioThema AB Borago AB Brookhaven Instruments AB Camfil Svenska AB CRC Clean Room Control AB De Forenede Dampvaskerier A/S Domnick Hunter AB Drivdon AB Electrolux Laundry Systems Sweden AB Esgard Inc. AB ExIS AB

Filtac AB FLAB Food Diagnostics AB Food Hygiene AB Fristads AB Frohe AB Genano® Luftreningsteknik / LH Euroservice AB Gentus AB KBM Miljöprodukter AB Kemwell AB Kojair Tech Oy Sverige LaboRen Aps LabRum Klimat AB Lindpro AB LRG Systems AB Miclev AB Mikrolab Stockholm AB NNE Pharmaplan AB Nordic Biolabs AB Octanorm Nordic AB OptiHyg AB

Oxoid AB, ThermoFisher Scientific Particle Measuring Systems Nordic AB Pharmaclean AB Polymed Hygienic AB Projektengagemang Energi & Klimatanalys AB Renrumsteknik Nordic AB Resema AB Samhall Renrum Serviceföretaget PIMA AB Solveco AB Sterisol AB Ultramare AB Vaisala Oy Ventilator Renrum Vileda Professional VitaVerita AB VWR International AB YIT Sverige AB Cleanroom

RenaRum 10/2011

39


Kojair Tech OY Sweden Lars Lundberg Virdings AllĂŠ 32 B, 754 50 Uppsala Tel. +46 (0)18-430 40 05 Mobil. +46 (0)70-590 40 05 lars.lundberg@kojair.com

RenaRum 1 2012  
RenaRum 1 2012  

Branschtidningen för verksamheter med förhöjda krav på renhet och hygien