Page 1

RenaRum Nr 2-2011

M책nadens tema:

mikrobiologi

Fler nyheter p책 www.rentforum.se RenaRum 2/2011


LabRum Klimat

EN 124 69 GODKÄND

www.LabRumKlimat.com

MSC (Microbiological Safety Cabinets) HAR HÖGRE SÄKERHET ÄN ALLA ANDRA !

FRAMTIDENS KONTAMINATIONSSKYDD Förutom att ESCO säkerhetsbänkar ger högre skydd för användare, produkt och för vår miljö, har de även ett oslagbart kontaminationsskydd. ANTIMICROBIAL COATING ger ett beständigt och kontinuerligt kontaminationsskydd och eliminerar 99,9% av de ytliga bakterierna inom 24 timmar. Samtliga målade ytor är lackerade med ISOCIDE.

LJUDNIVÅ 50,3 dBA

BÄTTRE PARTIKELRENING

Flertal tillverkare skryter om låga ljudnivåer kring 52-56 dBA efter sina egna mätningar. Esco däremot har i dagsläget nått till 50,3 dBA för klass II bänkar, vilket har dokumenterats efter proffessionellt utförda ljudmätningar hos testinstitutet TÜV süd. Dessutom fortsätter arbetet med att sänka ljudnivån ytterligare.

Till skillnad från andra renluftsbänkar (med vanliga HEPAfilter) har ESCO HEPA-ULPA FILTER från svenska CAMFIL, med effektivare reningskapacitet (99,999%), vilket ger utökat person- och produktskydd.

LÅG ENERGIFÖRBRUKNING BRA FÖR VÅR MILJÖ har BETYDLIGT LÄGRE ENERGIFÖRBRUKNING och värmeavgivning än motsvarande fabrikat.

FABRIKAT A FABRIKAT B

W

LabRum Klimat Ab, Industrivägen 7, 171 48 SOLNA Tel: 08- 50 55 78 50. Fax 08- 30 50 41. mail@LabRumKlimat.com


Ledare

Nästa steg … RentForum och branschtidningen RenaRum har nu funnits i ett antal år och vi har en trogen läsar- och annonsskara ute på marknaden. Under det senaste halvåret har jag frågat runt bland alla våra kon­ takter om det är något som man saknar och svaret blir helt entydigt: Man vill ha en fysisk mötesplats för leverantörer och kunder.

Nordic Hygiene Expo 2011 Vi har därför valt att för första gången arran­gerar en mässa. Namnet är valt med ett speciellt syfte den ska vara klart gräns­över­skridande, dvs rikta sig till alla verksamheter som på ett eller annat sätt arbetar med renhet och hygien. I moderföretaget BioTekPro har vi ­arrangerat Tema Livsmedelshygien och Tema ­Renrum sedan många år tillbaka. Med den nya Hygienmässan väljer vi att satsa på just mötet ­mellan utställare och användare i större utsträckning än på våra temadagar. Malmö är en naturlig utställningsplats Södra delen av Malmö fortsätter att expandera otroligt snabbt. Malmö Arena, där mässan ska vara, ligger precis vid Malmös nya tågstation ­Hyllie, vilket gör att alla, även de från Danmark, enkelt kan komma till mässan. Malmö Arena er­bjuder, förutom ett perfekt läge, dessutom ­fan­tastiska lokaler med öppna ytor och bra service.

Föreläsningar Utställarna kommer att presentera sina produkter/ tjänster i ”speakers corner”. Vi kommer också att erbjuda fyra föreläsningar under dagen som behandlar aktuella ämnen inom hygien och renhet. Möt våren i Malmö Välkommen att ta del av nästa steg i utvecklingen av vårt nätverk – Nordic Hygiene Expo och Malmö Arena den 25 maj!

Vänligen Matts

Professor Matts Ramstorp, ansvarig utgivare

RenaRum 2/2011

3


Nordic Hygiene Expo 2011 Malmö Arena 25 maj

RentForum bjuder in till Nordens första mässa om renhet och hygien för läkemedelsindustri, naturläkemedel, livsmedelsindustri, medicinteknik, sjukvård,vävnadskliniker. Under dagen kan Du besöka utställarna, lyssna på utställarpresentationer och tekniska föredrag. Utställningen och föredragen är kostnadsfria om Du föranmäler Dig till oss. Skicka Dina kontaktuppgifter, inklusive e-postadress till camilla@rentforum.net. Bekräftelse på Din anmälan skickas ut via e-post.

Välkommen till Nordic Hygiene Expo 2011!

ig äl d ! m An d tid i go

Utställare VitaVerita • Ninolab • Food Hygiene FOOD DIAGNOSTICS • Vaisala • FLAB Genano Luftreningsteknik • Ventilator Renrum BioTekPro • Vileda Professional • NNE Pharmaplan Laboren • Camfil Svenska • Toul Meditech Particle Measuring Systems • Getinge

Föreläsningar Hur mäter man renhet? Städning och rengöring How to work and maintain an isolator Ventilation för bättre hygien

Anmälan och frågor RentForum AB • Norrbäcksgatan 19 • 216 24 Malmö Tel: 040 - 13 82 50 • Fax: 040 13 72 50 • E-post: camilla@rentforum.net


Innehåll

NR 2 Nyheter i korthet sid 6 Otillåtna halter av formaldehyd i hårprodukter sid 12 Nytt antimögelmedel för fasadfärger sid 14

Branschtidningen RenaRum ingår som en del i nätverket RentForum. RentForum är en samlingspunkt för alla som arbetar med renhet och hygien. RentForum påtar sig inget ansvar för fullständigheten i dokumentet eller för direkt eller indirekt skada av vad slag det må vara, som grundar sig på detta dokument. Materialet får inte mångfaldigas utan RentForum´s medgivande.

Chefredaktör och Ansvarig utgivare: Matts Ramstorp matts@rentforum.net Mobil: 0708 - 13 05 65 Grafisk form och Layout: Linda Clarin, www.lime.nu Annonser: Binh Tan binh@rentforum.net 0708 – 25 44 77 Administration: Camilla Dahl camilla@rentforum.net Mobil: 0708-51 97 89 Adress: RentForum AB, Norrbäcksgatan 19, 216 24 Malmö Telefon: 040 - 13 82 50 Fax: 040 - 13 72 50

12

Tema: Mikrobiologi sid 18–25 WikiLeaks – Årets uppslagsord sid 26–27 Månadens produkt: Renrumskläder sid 28 Mikrovågor ska ge säkrare cancerdiagnos sid 29–31

26

Nyheter i korthet sid 32-33


Nyheter i korthet

Café Bar

byter ut mässingsdelar i kaffemaskiner Café Bar byter ut de tre mässingskomponenter som misstänks ha orsakat förhöjda blyhalter i kaffemaskinen Arena, i mätningar på Karolinska Institutet, KI. Halterna av bly i varmvattnet har inte varit så höga att de överskridit WHO:s gränsvärde för blyintag. De delar som byts ut är livsmedelsgodkända standardkomponenter av mässing.

Exakt hur lång tid det tar att byta ut komponente beror framförallt på tillgången på utbytesdelar från leverantören. Under tiden är det ingen fara att dricka kaffet ur maskinerna, eftersom man måste dricka många liter kaffe per dag för att komma upp i WHO:s gränsvärde för bly. ”Nu ska vi snabbt byta ut de felande delarna hos de kunder som använder den berörda

Felsäkert system för kontinuerlig övervakning För kritiska miljöer

Avbrottsfri datainsamling i enlighet med FDA, GxP Enkel, kostnadseffektiv installation på ert befintliga nätverk Flexibelt och formbart - från 1 till 1000 punkter

www.vaisala.se/cms

6

RenaRum 2/2011

janne.halonen@vaisala.com

Titta gärna på vår demo online om Vaisala Veriteq övervakningssystem. www.vaisala.se/cms

Tel: 08-750 94 20


Nyheter i korthet

maskinen”, säger Christer Svensson, VD på Café Bar. ”Även om blynivåerna i kaffet på KI inte har varit farligt höga i genomsnitt ska alla blykällor i livsmedel arbetas bort. Därför är det mycket skönt att nu kunna säga att vi har en lösning”. De delar som identifierats som orsaken till de förhöjda blyhalterna är standardkomponenter i mässing av godkänd livsmedelskvalitet. Café Bar har nu delat med sig av informationen så att även andra tillverkare kan kontrollera sina maskiner.  ”När vi genomfört stickprover bland kunder runtom i Sve-

Foto: Cafe Bar

rige har endast de maskiner som står på KI visat sig ge ett genomsnittligt värde av bly som ligger över gränsvärdet för dricksvatten”, säger Christer Svensson. ”Trots detta väljer vi att byta ut de tre mässingskomponenterna

på samtliga maskiner ute hos kunderna”. De berörda maskinerna från Café Bar är espressomaskiner av märket Arena. Totalt finns cirka 1500 av de berörda maskinerna i Sverige. •• Källa: Café Bar

Projektengagemang Energi & Klimatanalys utför validering och mättjänster inom renrum och skyddsventilation av CTCB-certifierade (Cleanroom Testing and Certification Board) mättekniker på professional level. Försäljning och kalibrering av aerosolfotometer utförs också. Kontakta:

Johan Nordenadler 0739-01 29 19 johan.nordenadler@ projektengagemang.se

Lars Jansson 0739-01 29 88 lars.jansson@ projektengagemang.se

www.projektengagemang.se

RenaRum 2/2011

7


Nyheter i korthet

BioGaias och TwoPac bygger GMP-anläggning TwoPac, som till 50 % ägs av BioGaia och till 50 % av TwoPacs ledning, tillverkar sugrör och oljedroppar innehållande probiotika samt Life Top Cap, en kapsyl som innehåller känsliga ingredienser, för BioGaias räkning. De ökande volymerna och kvalitetskraven från myndigheter och kunder har gjort att företagets nuvarande lokaler inte längre är ändamålsenliga. TwoPac har därför fattat beslut om att bygga en egen anläggning i Eslöv

där företaget idag hyr lokaler. Investeringen beräknas till ca 20 miljoner kronor och kommer att finansieras av eget rörelseöverskott och genom lån från BioGaia. Anläggningen kommer att möta kvalitetsnormer enligt

GMP (Good Manufacturing Practice) och förväntas tas i bruk i början av 2012. ”Det är av strategisk betydelse för BioGaia att kunna tillverka flera unika produkter som har god stabilitet och erbjuder konsumenten hanteringsfördelar till rimliga kostnader”, säger Peter Rothschild, vd BioGaia AB. ”Den nya anläggningen kommer att innebära att vi kan producera större volymer mer effektivt med ännu bättre kvalitetskontroll och att vi kan vara med och utveckla flera nya BioGaia-produkter”, säger Per Hjalmarsson, vd TwoPac AB. •• Källa: Biogaia

Produkter och tjänster för kritiska miljöer

www.vitaverita.com


Nyheter i korthet

Idag finns en oro för att skadeinsekter kommer att gynnas av ett varmare klimat, men det vetenskapliga underlaget är magert. Nu visar SLU-forskare att vissa individer av en skadeinsekt i salix tycks vara väl rustade för ett varmare klimat. De fördubblar äggläggningen när det är varmt, medan andra individer lägger lika många oavsett temperatur. Vad detta betyder för risken för utbrott i framtiden diskuteras i en artikel.

Värmeälskande

skadeinsekter

redan på plats

Christer Björkman från SLU leder en forskargrupp som bland annat arbetar med skadeinsekter i salixodlingar (”energiskog”). Det handlar främst om bladbaggar, som vid kraftiga angrepp kan minska tillväxten i odlingarna med upp till 40 procent. För att kunna utveckla metoder som förhindrar utbrott av dessa bladbaggar försöker forskarna förstå vad det är som gör att baggantalet varierar och kan bli så stort under vissa förhållanden. När äggläggningsförmågan hos den blå pilbladbaggen undersöktes vid olika temperaturer blev forskarna förvånade över resultaten. Det visade sig nämligen att det fanns två typer av individer; vissa individer gynnades starkt av en ökad dygnsmedeltemperatur (20 °C) och kunde då

lägga dubbelt så många ägg per dag, medan andra individer lade samma antal ägg oavsett temperatur, bara den var över 12 °C. Båda typerna har samma äggläggningsförmåga vid normal väderlek, men under riktigt varma försomrar finns det alltså individer som kan fördubbla äggläggningen. Resultaten fick SLU-forskarna att fundera på hur klimatförändringar skulle påverka risken för utbrott av denna skadeinsekt, och de inledde därför ett samarbete med forskare vid SMHI. Tillsammans visar de nu att de klimatförändringar som förväntas under den period då baggarna lägger sina ägg (mitten av maj till mitten av juni) kan leda till förhöjda risker för utbrott. Under de närmaste trettio åren kommer ett av tio

år att vara ”varmt” ur bladbaggarnas perspektiv, under perioden 2041 till 2070 kommer vart fjärde år att bli så varmt, medan nära hälften av alla år kan bli så varma i slutet av seklet. Förra året (2010) hade den blå pilbladbaggen ett utbrott på sälg i Mälardalen, i en omfattning som aldrig tidigare skådats. Christer Björkman vet inte om denna händelse har något med ändringar i klimatet att göra, och betonar att det är för tidigt att göra bestämda förutsägelser av hur risken för utbrott påverkas av klimatförändringar: ”Våra undersökningar av hur skadegöraren svarar på ökade temperaturer är en viktig pusselbit, men vi behöver också förstå hur baggarnas värdväxter och naturliga fiender påverkas”. •• Källa: Sveriges lantbruksuniversitet, SLU

RenaRum 2/2011

9


Foto: Pfizer

Prestigefyllt pris till

Pfizer

”Det här är en framgångssaga för Pfizer, Strängnäs och Sverige och ger oss en större möjlighet att marknadsföra vår kompetens inom högteknologisk tillverkning av biologiska läkemedel och vår produktionskapacitet internationellt”, säger Kirsti Gjellan som är ansvarig för anläggningen. I konkurrens med 26 andra högteknologiska projekt i elva länder har Pfizers nya biotekniska fabrik i Strängnäs fått utmärkelsen ”Facility of the Year Award” från ISPE (International Society for Pharmaceutical Engineering) inom kategorin ”Operational Excellence”. I sin motivering skriver juryn att Pfizers nya fabrik, projekt Pegasus – Bio 7, har lyckats optimera befintliga processer, bygga in en högre grad av flexibilitet och öka effektiviteten avsevärt. ”Vi har nästan lyckats fördubbla produktionskapaciteten som ett konkret resultat av vårt målmedvetna och fokuserade arbete. Att vi dessutom har fått den prestigefyllda internationella branschutmärkelsen är förstås extra glädjande”, säger projektledaren Kim Sandell.

Om fabriken I den nya fabriken tillverkas aktiva läkemedelssubstanser

10

RenaRum 2/2011

för Genotropin och Somavert. Genotropin är ett tillväxthormon. Somavert är en tillväxthämmare som ges till patienter som lider av akromegali, storväxthet. Pfizer har producerat E.coli-baserade bioteknologiska läkemedel sedan 1980-talet vid anläggningen i Strängnäs. I fabriken tillverkas även Fragmin som förebygger blodpropp. Pfizer har under de senaste åren gjort stora investeringar i anläggningen i Strängnäs och 2009 invigdes den nya flexibla, högteknologisk fabriken som nu tilldelats ISPE-priset. Certifierade enligt ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, EMAS, AFS 2001.

Om Pfizer Vi på Pfizer vill skapa fler år till livet och mer liv till åren. Pfizer är världens ledande läkemedelsföretag och erbjuder vaccin samt läkemedel inom hjärta-kärl, centrala nervsystemets sjukdo-

mar, smärta, urologi, infektion, inflammation, onkologi, endokrinologi, oftalmologi, rökavvänjning, respiration och reumatiska sjukdomar. Fokus för forskningsverksamheten ligger inom områden där det finns ett stort behov av behandlingsalternativ; Alzheimers sjukdom, diabetes, inflammation, immunologi, cancer och smärta är några exempel. I Sverige bedriver Pfizer klinisk forskning, produktion, marknadsföring och försäljning. •• Källa: Pfizer


Ny bok om

Nyheter i korthet

sårbehandling Nu har en ny upplaga av ”Sårbehandling - katalog över sårprodukter ” lanserats. Den är uppdaterad och full av kunskap om olika behandlingsmetoder för olika typer av sår. Boken ger också en möjlighet att genomföra den nya behandlingsvägen med aktiv istället för passiv sårbehandling. ”Sårbehandling - katalog över sårprodukter 2011/2012” är en unik sammanställning av produkt- och hjälpmedelssortimentet för sårbehandling på den svenska marknaden. I boken förtecknas såväl ”vardags-sårprodukter” som produkter för avancerad sårbehandling. Uppställningen gör det enkelt; dels finns alla

produkterna indelade i kategorier som anger det huvudsakliga användningsområdet, dels ligger de i bokstavsordning med beskrivningar. Boken är ett viktigt verktyg i sårbehandling och underlättar val av förband vid olika sårstadier och olika sårproblem för vårdpersonal. Boken har sammanställts av

Margareta Grauers, dermatologsjuksköterska och sårkonsult, och Christina Lindholm, leg. sjuksköterska, medicine doktor och professor i klinisk omvårdnad. •• Källa: Gothia Förlag

Rent Rum Direkt! Genano® 310 Medical Höjer luftkvaliteten, luftcirkulation i befintliga rum <10 cfu/m3 air, partiklar UFP <3 nanometer. Ultrafina partiklar elimineras! Ultraren inomhusluft utan kostsam ombyggnad!

0703-770773 lars.hansson@genano.se Genano® 310 Luftreningsteknik är certifierad av Finska läkemedelsverket utan restriktioner.

www.genano.se


Otillåtna halter av formaldehyd i

hårprodukter Läkemedelsverket har vid laboratorieanalyser hittat formaldehyd i salongsprodukter för håruträtning. Flera av produkterna hade en högre halt än den maximalt tillåtna, och innehållsdeklarationerna hade brister.

L

äkemedelsverket har under hösten fått signaler om att vissa produkter för håruträtning innehåller formaldehyd i för höga halter. Verket har därför begärt in och analyserat ett antal produkter för det specifika användningsområdet. Några av de analyserade produkterna saknar numrering för tillverkningssats (vilket försvårar spårbarheten) och innehållsdeklarationen stämmer inte med analysresultaten. Liknande produkter med för höga halter formaldehyd har även påträffats i andra länder, t.ex. Irland och USA De produkter som Läkemedels-

12

RenaRum 2/2011


Fakta

Otillåten hög halt av formaldehyd: • Brazilian Blowout Acai professional Smoothing Solution 7.9% • Brazilian Brush Step 1A Modeler Liss 1.1% • Keratin Complex Smoothing Therapy Natural Keratin Smoothing Treatment 1.6% • Keratin Complex Smoothe 0.36%

Formaldehyd är inte deklarerat i innehållsdeklaration: • Marcia Teixeira Brazilian Keratin Treatment EU 0.20% • Marcia Teixeira Extreme De-Frizzing Treatment EU 0.19%

verket har analyserat används för att göra håret rakare. Resultatet från behandlingarna varar i 2-4 månader. Produkterna används främst på hårsalonger, tillsammans med värmebehandling/ plattång. Innehåller produkterna formaldehyd frisätts ämnet vid

värmebehandlingen, vilket kan orsaka besvär för frisör och kund.

Symptom Formaldehyd verkar irriterande på ögon och luftvägar. Inandning under lång tid kan ge luftvägsir-

ritation, nästäppa och andningsbesvär av astmatyp. Upprepad hudkontakt kan ge allergiska reaktioner. Formaldehyd i låga halter är dock tillåtet i kosmetika som konserveringsmedel. Läkemedelsverket har kontaktat de berörda företagen via brev för att ge dem tillfälle att yttra sig om analysresultaten. Produkter med för höga halter formaldehyd har redan dragits tillbaka. Företagen bakom Brazilian Blowout Acai professional Smoothing Solution och Keratin Complex Smoothing Therapy Natural Keratin Smoothing Treatment avser istället att lansera ersättningsprodukter vilka inom kort kommer att analyseras av Läkemedelsverket. •• Källa: Läkemedelsverket

Fakta Läkemedelsverkets uppgift är att se till att den enskilde patienten, hälso- och sjukvården samt djursjukvården får tillgång till säkra och effektiva läkemedel av god kvalitet och att dessa används ändamålsenligt och kostnadseffektivt. Myndigheten ansvarar också för tillsyn av medicintekniska produkter och kosmetiska och hygieniska produkter.

RenaRum 1/2011

13


Nytt antimögelmedel för

fasadfärger Ett gissel för alla husägare med målad träfasad är de svartprickiga mögelsvamparna som förstör glädjen av måleriarbetet efter bara några år. Snart kommer det att finnas en lösning, en svensk uppfinning som i princip eliminerar behovet av ommålning.

D

et är Göteborgsföretaget Capeco, som med en ny teknik att binda bekämpningsmedel i mikrokapslar i målarfärger kan sätta färg på luttrade husägares vardag. Nu utvecklas produkten tillsammans med bl.a. ledande färgtillverkare och man räknar med att lansera nya fasadfärger med ett effektivt antimögelmedel om bara ett år, både i Sverige och internationellt.

– Vi eliminerar helt enkelt behovet av fasadunderhåll Bekämpningsmedlen i de fasadfärger, som säljs idag fungerar cirka två år efter målning. Sedan ökar risken för mögelsvampan-

14

RenaRum 2/2011

grepp. Capecos innovation förlänger motståndskraften betydligt eftersom de skyddande biociderna frisätts mycket långsamt. – Vi eliminerar helt enkelt behovet av fasadunderhåll genom

att målarfärgen inte blir angripen, säger Gia Kourouklidou, VD för Capeco. I princip utgår innovationen från tekniken att binda biociden jodkarbamat i mikrokapslar av en speciell polymer, en kemisk


plast-förening. När det sedan sakta frisätts blir följden att mögelsvampen inte fäster på färgen.

Kvinna i ledningen ”Företaget befinner sig i ett tidigt

skede men har stora möjligheter att lyckas på en marknad där konsumenterna upplever ett stort problem med mögelangripna fasader. Det dröjer dock innan produkten når marknaden efter-

som det krävs fortsatta tester. Vi tror dock på tekniken och på de drivkrafter som finns hos företagsledningen. Nu tillförs kapital för att utveckla produkten för en industriell produktion. Det RenaRum 1/2011

15


är också glädjande och ovanligt med en kvinna i ledningen för ett tekniskt startup-företag”, säger företagsrådgivaren Heléne Öhrvall hos Almi Väst.

Nu förbereds en storskalig produktion Mikrokapslarna tillverkas redan idag som en pilotproduktion av en kontraktstillverkare. Man samarbetar också med stora färgtillverkare och hoppas kunna få ut färger med mikrokapslar under 2012. De verkliga kunderna är globala s.k. biocidtillverkare, som tar fram det grundmaterial som sedan färgtillverkarna använder sig av. Intressanta marknader framöver är Europa och Nordamerika. - Det är främst i lagom varma och fuktiga miljöer som våra kapslar kan komma till sin rätt då svampangreppen är som allvarligast i just sådana miljöer, säger Gia Kourouklidou. Nu förbereder man en storskalig produktion med hjälp av den nyemission som gjordes förra sommaren och även under kommande år räknar man med fler nyemissioner. Almi Väst har varit involverad redan under förstudierna av innovationen och med innovationslån och rådgivning. Även Innovationsbron, Chalmers Innovation, Västra Götalandsregionen och Vinnova har medverkat med stöd och finansiering.  Resultat av forskning Företaget Capeco grundades 2008 och utsågs samma år till Årets Språngbrädeföretag av Connect Väst. VD är Gia Kourouklidou, som är bioteknikingenjör från Chalmers och företaget Capeco startade som ett projekt på GIBBS, Göteborg International Bioscience Business School, tillsammans med Robert Svensson och Matilda Ekman. De mikrokapslar som nu tas fram är ett resultat av Magnus Nydéns forskning. Han är professor i teknisk ytkemi vid Chalmers och dessutom huvudägare och forskningschef i Capeco. Det finns mikrokapslar på marknaden men inte i den form som nu tagits fram med en

16

RenaRum 2/2011

långsam och kontrollerad frisättning. ”Vad jag vet är det ingen som använder sfärer i färg för att binda biocider”, säger Magnus Nydén. Tekniken är patentsökt.

Avråder Försäkringsbolaget Folksams test av fasadfärger förra året gav bara sju av 45 färger godkänt. 25 av färgerna hade börjat mögla efter två år. Folksam avrådde därför från användning av de produkterna. Slutsatsen är att om bara var sjunde fasadfärg på marknaden klarar rimliga krav innebär det att färger med Capecos mikrokapslar kan få en stark marknadsposition. •• Källa: ALMI Företagspartner Väst


RenaRum 2/2011

17


Tema Mikrobiologi

Mikrobiol

18

RenaRum 2/2011


logi

Mikrobiologin är läran om mikro­organismer, dvs all de organismer som är så små att de inte syns för blotta ögat. Man har sedan urminnes tider levt utan vetskap om mikro­ organismer, men trots detta drabbats av dem i form av epidemier och olika typer av utbrott. Mikrobiologin är en av de allra yngsta vetenskaperna och är en spännande värld, som påverkar oss människor både på gott och på ont.

Av Matts Ramstorp

M

ikrobiologi är läran om mikroorganismer, dvs alla de organismer som är så små att de inte syns för blotta ögat. Man har inte känt till mikroorganismerna så länge trots att de har påverkat våra liv både på gott och ont. Mänskligheten har alltid varit påverkade av dessa små organismer, främst genom att de kan ge upphov till sjukdomar men också att man kan använda sig av dem i samband med tillverkning och beredning av livsmedel. Mikrobiologin räknas som en av de allra yngsta vetenskaperna, man har inte känt till organismernas existens mer än cirka 150 år. Detta innebär att allt finns dokumenterat, från att man för första gången såg mikroorganismer i ett mikroskop och hela vägen fram till idag. Genom upptäckten av mikroorganismerna fick man en möjlighet, inte bara att karaktärisera dem, utan också att studera hur och var de fanns i sin ”rätta” miljö. All denna kunskap används idag för att studera och analysera hur dessa mikroskopiskt små organismer kan påverka våra liv och allt vi hanterar.

Inte alltid till skada Gemene man anser många gånger att mikroorganismer är farliga, men på det hela taget är de flesta ofarliga och till och med även nyttiga för oss människor. Detta märks inte minst på det allt större utbud av produkter, till vilka ”nyttiga” mikroorganismer tillsatts för att bland annat stärka vårt immunförsvar. RenaRum 2/2011

19


Tema

Mikrobiologi

Ovetenskaplig indelning av mikroorganismer De essentiella mikroorganismerna representeras av de som finns i naturen och som bl a ansvarar för nedbrytningen av organiskt material. Dessa organismer används också industriellt i samband med t ex avloppsvattenrening och kompostering. Den andra gruppen, de användbara mikroorganismerna, har varit i människans tjänst sedan lång tid, till och med så lång tid tillbaka att man inte hade någon kännedom om att de fanns. Dessa organismer används t ex då man bakar bröd, vid tillverkning av öl, vin och andra typer av alkoholhaltiga drycker, mjölbaserade syrade produkter, ost och penicillin. Denna grupp av organismer har ökat kraftigt med tiden, främst genom den genetiska möjlighet som idag finns att modifiera organismerna så att de producerar substanser som de normalt sett inte kan. De mikroorganismer, som enligt denna uppdelning kategoriseras som oskadliga, utgörs främst av de som tillhör människans normalflora. Trots att dessa organismer koloniserar på och i oss människor och normalt anses som ofarliga så kan de, om de kommer på fel plats och (eller) vid felaktigt tillfälle, ställa till med stora problem. Den fjärde gruppen, de skadliga mikroorganismerna, är sådana som kan ha en negativ effekt på olika typer av produkter, t ex livsmedel, läkemedel och (eller) kosmetiska preparat. Inom livsmedelsindustrin kallas denna typ av mikroorganismer normalt för produktförstörare. Det är viktigt att poängtera att de produkter som påverkas av dessa mikroorganismer i vissa fall kan upptäckas genom att produkten ändrar utseende, färg, lukt och smak. Denna förändring gör dock inte produkten farlig att konsumera utan påverkan är endast kosmetisk. Den femte och sista gruppen mikroorganismer är de som här valts att kallas för farliga. Vetenskapligt kallas dessa för patogena mikroorganismer och kan ge upphov till sjukdomstillstånd.

20

RenaRum 2/2011

Finns överallt Mikroorganismer finns överallt! De lever på och i oss människor, i den luft vi inandas och i det vatten vi dricker. I många fall lever vi i symbios med organismerna, dvs man har i dag belägg för att många mikroorganismer, speciellt de som finns i människans normalflora, har skyddat oss från farliga och sjukdomsalstrande organismer. Ovetenskaplig indelning Mikroorganismer brukar normalt delas in i olika grupper beroende på hur man karakteriserar de olika cellerna. För att ge en bättre bild av var och hur mikroorganismer finns och där de oftast har en mer eller mindre specifik uppgift, så ger denna ovetenskapliga uppdelning en bild av situationen. Man kan då dela in organismerna i följande undergrupper: • Essentiella • Användbara • Oskadliga • Skadliga • Farliga Se separat faktaruta till vänster. Vetenskaplig indelning Rent vetenskapligt delas organismer in på ett helt annat sätt. Det allra enklaste sättet är: • Bakterier • Svampar – Mögel och jäst • Alger • Protozoer • Virus Dessa typer av organismer behandlas utförligare i faktarutan till höger.


Vetenskaplig indelning av mikroorganismer Bakterier Läran om bakterier kallas för bakteriologi och omfattar ett mycket stort antal mikroskopiskt små organismer. Bakterier finns nära nog överallt, i jord, i lerpölar och andra stillastående vattensamlingar, yttre såväl som inre ytor hos oss människor, högre djurarter samt hos växter. Bakterier är verksamma i en mängd olika processer, t ex vid uppkomst och spridning av många sjukdomstillstånd, vid kompostering, dvs nedbrytning av organiskt material, vid nedbrytning och spjälkning av olika födoämnen under matsmältningsprocessen samt som en viktig komponent i samband med produktion av olika former av kemikalier och livsmedel. Svampar Svampar, som också kallas fungier, är samlingsnamnet för mögel och jäst. Mögel och jäst kan, till skillnad från alger, inte genomföra fotosyntes utan skaffar näring och energi på annat sätt. Vanligtvis förekommer svampar i eller på matvaror som inte lagrats på ett tillfredställande vis, t ex långvarig förvaring vid alltför höga temperaturer. Mögel bildar ett spetsliknande täcke som i många fall kan observeras direkt på det angripna materialet. Det spetsliknande nätverket kallas för mycelium och består av ett stort antal trådar som kallas hyfer. I de yttre regionerna av dessa hyfer bildas mögelsporer, vilka är specialiserade celler som ansvarar för bland annat reproduktion, spridning av mögel till andra födoämneskällor samt som skydd. Alger Alger skiljer sig från övriga mikroorganismer främst genom sin förmåga att genomföra fotosyntes. Fotosyntes, som är speciellt utmärkande för växter, är den biokemiska process som används för att konvertera solljus till kemisk energi. Alger kräver både vatten och ljus för att överleva och föröka sig och de förekommer främst i miljöer där dessa båda krav är tillgodosedda.

Kontroll och styrning Ett stort antal verksamheter som arbetar med krav på renhet och hygien måste ha kontroll över de eventuella mikroorganismer som finns i produkten alternativt i processen eller den omgivande luften vid hanteringstillfället. Detta görs på ett antal olika sätt – genom användning av kontrollerade lokaler eller renrum, med hjälp av desinfektion eller till och med sterilisering. Desinfektion innebär en reduktion av det totala antalet organismer, vanligtvis på en yta. Sterilisering är en teknik alternativt en kemisk substans som har en möjlighet att skapa ett sterilt tillstånd. Begreppet steril är absolut och innebär en total avsaknad av levande organismer. ••

Protozoer Namnet protozo kommer från grekiskans protos som betyder den första och zoon som betyder djur. Protozoer studeras i den vetenskap som går under benämningen protozologi. Dessa organismer består av enstaka celler och förekommer aldrig sammankopplade till andra protozoer. De finns främst i stillastående vattensamlingar som innehåller gott om organiskt material, t ex ruttnande material i lerpölar. De återfinns också i sand vid havet och kan också fungera som parasiter hos olika djur och växter. Protozoer spelar en viktig roll i naturens kretslopp. Virus Namnet virus kommer från latin och betyder gift. Man trodde, då de större mikroorganismerna upptäcktes, att patienter som insjuknat till följd av virusinfektion inte utsatts för några mikroorganismer i egentlig mening utan att de påverkats av en typ av gift. Virus består av extremt små så kallade submikrona partiklar som tränger in i en levande cell, varefter viruset tar över den invaderade cellen som omprogrammeras för att tillverka nya virus. Den invaderade och infekterade cellen skadas genom viruspåverkan och dör oftast efter en viss tid.

RenaRum 2/2011

21


Tema

Mikrobiologi

Styrning av mikroorganismer

I många fall är det nödvändigt att styra förekomsten av mikroorganismer. Detta kan göras på olika sätt, främst beroende på vilken renhetsnivå man önskar uppnå. Denna artikel behandlar begreppen desinfektion och sterilisering på ett överskådligt sätt.

22

RenaRum 1/2011


I

Eventuella mikroorganismer som kan vara skadliga för produkten, processen, personalen eller för den som ska använda den färdiga produkten, måste styras och kontrolleras. Mikrobiologiska föroreningar styrs antingen via desinfektion alternativt via sterilisering. Alla former av avdödning av mikroorganismer följer ett exponentiellt förlopp och den dödande effekten beror bland annat på vilka typer av mikroorganismer som finns närvarande, vilken avdödningsmetod som används, samt koncentrationen på den eventuella kemikalie som används.

vilken den avdödande kemikalien är i kontakt med mikroorganismerna. Kemikalier för desinfektion används normalt för avdödning av mikroorganismer på olika ytor, som ex bänkskivor, redskap och instrument, handskar eller naken hud. Det ideala desinfektionsmedlet ska ha en snabb effekt på mikroorganismer inkluderande bakterier, svampar, sporer och virus. Medlet bör ha en tillräcklig tidsstabilitet och inte påverka ytan eller det som ska desinficeras negativt. Dessutom bör medlet inte vara farligt för personalen eller ge upphov till allergiska reaktioner eller andra skador.

Desinfektion Desinfektion kan definieras som en reducering av det totala antalet organismer på t ex en yta. Vid desinfektion och annan typ av kemisk avdödning av mikroorganismer spelar även temperatur och kontakttid en avgörande roll, t ex den tidsperiod under

Kemisk desinfektion De vanligaste desinfektionsmedlen består av följande aktiva substanser: • Alkoholer • Klorprodukter • Jodprodukter • Kvartenära ammonium- föreningar • Perättiksyra • Peroxider

Fakta Desinfektion Att tänka på vid desinfektion • Lämnar desinfektionsmedlet rester efter sig? • Finns risk för korrosion. • Desinfektion kan endast utföras efter det att anläggningen rengjorts på ett fullgott sätt. Kemisk desinfektion kan i aldrig kompensera för en dålig rengöring. • Avdödas sporer? • Tänk på personalen!

Sterilisering Sterilisering är en teknik som har till syfte att skapa sterilitet, dvs något som är helt befriat från levande organismer. Den vanligaste steriliseringsmetoden är ångsterilisering, som antingen utförs i en autoklav eller in-line i ett processystem.

Ångsterilisering Vatten är speciellt med tanke på den enorma mängd energi som vatten kan tillföras. Om man tillför tillräckligt med energi till vatten, i form av värme, kommer vattnet att övergår från flytande till gasform, vattenånga. Den bildade vattenångan kan därefter transporteras till ett kallare användarställe där ångan kan överföra sitt energiinnehåll till Då man står inför valet av desindet som man har för avsikt att fektionsmedel måste man alltid sterilisera. utvärdera dessa med hänsyn till Värmeöverföringen från den följande faktorer: • Om processystemet är öppet tillförda ångan till processanläggningens kallare gods är en snabb eller slutet • Föreligger risker för personal- process. Avdödning av mikroorganismer sker på grund av att kontakt i samband med proteinerna i cellerna kommer att desinfektionen • Vilka material består process- skadas, en process som normalt kallas för att proteinerna denatu systemet eller processanrerar. Vi kommer i ett framtida läggningen av nummer att diskutera autoklave• Vilka mikroorganismer ska ring mer i detalj. •• påverkas vid desinfektionen RenaRum 1/2011

23


Tema

Mikrobiologi

Analys av

mikroorganismer Att mäta och analysera mikroorganismer är ofta av stor betydelse. Att mäta är att veta! Det finns en hel rad olika typer av metoder att använda i detta sammanhang, allt från att analyser hur många organismerna är, till att göra en mer djupgående undersökning för att bestämma exakt vilka organismerna är.

I

de allra flesta fall är man intresserad av att veta hur ren en produkt, en yta eller den omgivande luften är, ur ett mikrobiologiskt perspektiv. Traditionellt gör man då en levandehaltbestämning. Denna typ av analys går ut på att man fångar upp eller transporterar mikroorganismerna så att dessa kommer i kontakt med ett odlingsmedium, vanligen kallad agar. Mikroorganismer kräver att tre fundamentala krav uppfylls, de vill ha föda, fukt och en viss temperatur. Agar är ett geléformigt material som uppfyller två av dessa tre krav då den innehåller föda och fukt. Det tredje och sista kravet, en specifik temperatur,

24

RenaRum 2/2011

tillgodoses genom att placera agarplattan med uppfångade mikroorganismer i ett termostatstyrt värmeskåp som håller den temperatur som mikroorganismerna kräver. Efter en viss tid, som kan variera beroende på vilka organismerna är och hur bra födan i agarn passar för dessa, kommer de uppfångade och osynliga mikroorganismerna att ha förökat sig så att för ögat synliga kolonier bildats på agarn. Antalet kolonier som finns på agarplattan räknas och anges som den mikrobiologiska renheten i form av antalet CFU, vilket är en förkortning för Colony Forming Units.

Vad kan provas med denna typ av metodik? Levandehaltbestämning baserad på CFU kan göras på ytor, i luft (genom passiv såväl som aktiv luftprovtagning), av flytande, fasta respektive gasformiga produkter. Renhetsgränsvärden för hygienmätningar av lokaler och ytor finns bland annat i den Europeiska GMP:n, volym 4 Annex 1 (se Faktaruta) och IFF´s rekommendationer i samband

med icke-steril tillverkning av läkemedel.

Andra metoder för ­ renhetsbestämning I många fall är den inkubationstid, dvs den tid det tar för mikroorganismernas att föröka sig så att synbara kolonier bildas, alltför lång. Det kan ta en till ett par dagar, ibland till och med längre, beroende på hur snabbt organismerna förökar sig. Ett sätt som från början utvecklades för att svara upp till livsmedelsindustrins behov av snabb­analyser är den så kallade ATP-metoden. Alla levande celler, inklusive mikroorganismer, innehåller ATP (Adenosine TriPhosphate). Om ATP frigörs från en cell och blandas med ett speciellt enzym så uppkommer ljus som är mätbart. Analystiden är kort, vanligtvis under en minut. Det bildade ljusets styrka är direkt relaterat till antalet celler och kan därför användas som ett mått på hur många ­celler som fanns i ursprungsprovet. Då man gör denna typ av analys ges svaret inte i CFU, utan i RLU, som är en förkortning för Relative Light Units. ••


WikiLeaks Årets uppslagsord Nationalencyklopedin har bjudit in alla kunskapstörstande att rösta fram Årets uppslagsord 2010. WikiLeaks fick överlägset flest röster. På åttonde plats kom Haiti, som är det aktuella uppslagsord folk ville veta mest om under året.

26

RenaRum 2/2011

E

fter en nomineringsrunda och sedan en röstningsomgång bland svenska folket har Årets uppslagsord utsetts. WikiLeaks är uppenbarligen det uppslagsord som svenska folket tycker bäst speglar året som gått. Men därmed inte sagt att det är WikiLeaks som vi varit mest nyfikna på. Uppslagsordet Haiti hade 2010


Röstningsresultat

flest sökningar på NE.se av de 15 utvalda orden och hade ungefär 3 gånger så många sökningar som WikiLeaks. (Årets uppslagsord 2009 var svininfluensa.) WikiLeaks ligger överst på listan bland kvinnor såväl som bland män, i alla åldersgrupper, utom i gruppen 30-44 år där app ligger på topp. Kvinnor har i högre grad än män röstat på Daniel och app/applikation, medan männen ansåg vuvuzela viktigare. Helena Åsbrink, ämnesredaktör för massmedier på NE-redaktionen, säger: ”WikiLeaks fick verkligen ett enormt genombrott förra året. Trots att webbplatsen lanserades redan 2006 var det 2010 års publiceringar som väckte uppmärksamhet över hela världen. Att det skyddade material som läckte ut handlade om laddade frågor som kriget i Afghanistan gav det förstås en väldig sprängkraft. Jag tror också att människorna bakom WikiLeaks organisation har bidragit till allmänhetens höga intresse”. Arne Ekman, chefredaktör för NE, säger: ”Detta är ett bra sätt för oss att få feedback från våra användare om vilken kunskap de efterfrågar på NE.se. Generellt vet vi ju att våra användare söker mycket kunskap om Sverige och att många är historieintresserade. Röstningen på Årets uppslagsord visar att svenska folket även denna gång är ganska överens om vad som karakteriserar det gångna året”.

WikiLeaks 29 % Eyjafjallajökull 19 % App/applikation 15 % Vuvuzela 8 % grafen 4 % Daniel (prins Daniel) 4 % Läsplatta 4 % Haiti 3 % Köttklister 3 % iPad 3 % Varg 2 % Cryptosporidium 2 % Julian Assange 2 % Tea Party-rörelsen 1 % Nakenkamera 1 %

Årets uppslagsord är alltså inte ett ordboksord, utan en företeelse, en person, en plats eller en händelse som svenska folket tycker har präglat året. Nomineringsprocessen inleddes i december och pågick till och med 17 januari 2011. Därefter träffades kommittén för Årets uppslagsord 2010 och valde bland de inkomna förslagen ut ett antal ord som presenterades på NE.se. Därefter var röstningen öppen för alla till och med 27 januari. •• Källa: NE

Om NE: Nationalencyklopedin sprider pålitlig kunskap, skriven av drygt 4 000 experter och bearbetad av vår redaktion. På nätet finns tre varianter: den fria delen av NE.se som ger alla tillgång till 64 000 kortfattade artiklar, NE PREMIUM som ger fördjupning genom sina 530 000 artiklar samt NE SKOLA som innehåller inspiration och material speciellt för elever och lärare. I mobilen når du hela den fria delen av NE.se. NE har instiftat Kunskapspriset, som årligen delar ut 1,5 miljoner kr till nyskapande kunskapsspridare.

LaboRen - den danske leverandør af beklædning til renrum.

- bestil brochuren på info@laboren.dk tlf. +45 4045 1609 - fax +45 3217 2000

Totalleverandør til renrum-, sterilrum og esd-miljø

RenaRum 2/2011

27


Månadens produkt

Renrumsdräkter I de flesta verksamheter använder man arbetskläder. Val av kläder varierar, allt ifrån att man har kläder som påminner om privata plagg, t ex på ett vårdboende, till att man mer eller mindre täcker in personalen i specialdesignade plagg.

I

verksamheter där man har renhetskrav, allt från sjukvården, läkemedelsindustrin och mikroelektronikindustrin, har kläderna en speciell funktion, nämligen att de ska fungera som ett filter. En del företag kallar inte dessa dräkter för renrumsdräkter utan för personfilter, för att på så sätt vara övertydlig om vad syftet med plaggen är. Renrumsdräkten är till för att hindra olika typer av föroreningar från människan ska kunna komma direkt ut i den omgivande luften.

Krav på renrumsdräkter Val av textilmaterial och utformning på de plagg som ska användas i renrumsmiljöer baseras vanligen på följande krav: • Skyddskrav • Renhetskrav • Komfortkrav

28

RenaRum 2/2011

Skyddskravet baseras på i vilken typ av verksamhet som plaggen ska bäras, om man har för avsikt att skydda det som hanteras och (eller) personalen som arbetar i renrummet. Renhetskravet på de färdiga plaggen ställs för att man inte vill att själva dräkten släpper alltför höga mängder av partiklar då de används. Materialval och plaggutformning ska med andra ord vara designad för den renhetsnivå som rummet ska hålla. Komfortkravet är inte minst viktigt. Personalen ska helst inte uppleva arbetsdräkten som obehaglig, för då gör man inte ett bra jobb. Komfortaspekten kan delas i tre delar: Klimatkomfort – Om man upplever dräkten som varm eller kall Känselkomfort – Hur dräktmaterialet upplevs mot huden

Rörelsekomfort – Att man ska ha full möjlighet att röra sig utan att plaggen stramar mot kroppen

Mer information Ett synnerligen bra dokument att luta sig mot är en Recommended Practice från IEST, Institute of Environmental Sciences and Technologies, med beteckning IEST –RP-CC-003.3, som finns sammanfattad på svenska under rubriken ”Resurser” på www.rentforum.net. Förutom den egentliga renrumsdräkten finns ett antal tillbehör av engångstyp och (eller) tvättbart material, som t ex underställ, munskydd, hårskydd, huvor, boots, goggles etc. •• Nästa månadens produkt kommer att handla om LAFoch säkerhetsbänkar.


Dina leverantörer Laboren Aps Jørgen Qvist tel. +45 (0)40 45 16 09 e-post: info@laboren.dk www.laboren.dk

Berendsen AB Eva Lentelius tel. 040-36 80 00 e-post: eva.jonnerheim@berendsen.se www.berendsen.com

Miclev AB Jennie Von Fieltz tel. 0734-22 18 01 e-post: jennie.fielitz@miclev.se

Quality Products for Microbiology

www.miclev.se Tel: 040 - 36 54 00

www.miclev.se

Vita Verita AB Anders Kumbrandt tel. 08-58 46 06 41 e-post: anders@vitaverita.com www.vitaverita.com

RenaRum 2/2011

29


Nyheter i korthe t

FOOD DIAGNOSTICS AB

lanserar EnSURE

Det känsligaste ATPsystemet för hygien­ övervakning för ­industrier som kräver det bästa, t. ex. • Renrum • Kosmetika

• Hygienartiklar • Förpackning Supersnap/EnSURE-systemet är 10 gånger känsligare än tidigare ATP system från FOOD DIAGNOSTICS. Det är också ett revolutionerande system för kontroll

och styrning av mikroorganismer såsom E.coli och Entero­ bacteriaceae. Med hjälp av Microsnap så får du, på endast 7-8 timmar, en indikation på om du har problem med dessa bakterier på dina utrusningar eller i dina produkter. ••

Utsläpp av antibiotika leder till resistenta bakterier Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet Indiska fabriker som tillverkar läkemedel för den svenska marknaden släpper ut stora mängder antibiotika i miljön. Svenska forskare visar nu att utsläppen leder till att bakterier i vattendragen blir resistenta mot flera olika typer av antibiotika. Internationella experter är oroade över att detta i förlängningen kan bidra till att sjukdomsframkallande bakterier bli svårare att behandla, oavsett var man bor. Med en ny metod, baserad på storskalig DNA-analys, har forskarna visat att bakterier i de indiska vattendragen är fulla av resistensgener som gör dem motståndskraftiga mot antibiotikabehandling. - Eftersom vi köper mediciner från Indien har vi i ett moraliskt ansvar att försöka minska miljöförstöringen där, säger Joakim Larsson, docent vid Sahlgrenska

30

RenaRum 2/2011

akademin och en av forskarna bakom studien. - Om utsläppen dessutom bidrar till att sjukdomsframkallande bakterier blir resistenta mot antibiotika är problemet vårt på ett kanske ännu mer påtagligt sätt, säger han. - Med hjälp av storskalig DNAanalys och nya beräkningsmetoder kan vi nu i en och samma analys söka efter tusentals varianter av resistensgener, säger Erik Kristiansson, forskarassistent vid Chalmers. - Våra metoder kan därför komma till användning även i sjukvården i framtiden, säger han. I tidskriften Nature beskriver idag flera internationella experter resultaten som oroväckande. - Även om bakterierna i floden inte nödvändigtvis utgör en direkt fara för människor finns risken att de överför sin resistens till farliga bakterier, säger Dave Ussery, mik-

Joakim Larsson

robiolog vid Danmarks Tekniska Universitet. David Graham vid Newcastle University beskriver området i Indien som ett lab-experiment som undersöker den värsta möjliga situationen, fast inte på laboratorium utan på riktigt. Björn Olsen, professor i infektionssjukdomar vid Uppsala universitet, liknar resistensen med askan från ett vulkanutbrott. - Nedfallet kommer att hamna någon annanstans, inte bara kring reningsverket. Studien har utförts vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet i samarbete med Chalmers tekniska högskola och Umeå universitet. •• Källa: Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet


Foto: istockphotos

Att använda mikrovågor istället för röntgen, som idag är standardmetod vid mammografiundersökningar, innebär många fördelar - framför allt möjligheten att ställa en säkrare diagnos. Det menar forskare vid Mälardalens högskola, som nyligen fått 1,6 miljoner från KK-stiftelsen för att utveckla mätutrustning för så kallad mikrovågsavbildning.

Mikrovågor ska ge säkrare cancerdiagnos

Ä

ven två företag, Västerås Finmekaniska och Medfield Diagnostics i Göteborg, går in med tid och pengar i det tvååriga forskningsprojektet Mamacell.

”Idag finns inget kommersiellt på marknaden med mikrovågsavbildning, en teknik där man skickar in mikrovågor i kroppen, mäter hur de sprider sig och utifrån spridningsfälten sedan

räknar ut hur det ser ut inuti kroppen”, berättar Magnus Otterskog, projektledare och verksam inom forskningsprofilen Intelligenta sensorsystem, ISS, på Mälardalens högskola. RenaRum 2/2011

31


Renrumsteknik - Grundkurs 10 - 11 maj Scandic Opalen, Göteborg

Målgrupp

Specialanpassad kurs för läkemedelsoch medical device industrin, sjukhus inklusive vävnadsinrättningar etc

Kursavgift

SEK 8.500:- (ex moms) inkluderande kursmaterial, intyg, luncher och kaffe

Plats

Scandic Opalen, Göteborg Tel: +46 (0)31 - 751 53 00

Tider

Kursstart 10.00 första dagen. Avslutning 16.00 sista dagen

Anmälan

Kontakta Camilla Dahl, BioTekPro AB Norrbäcksgatan 19, S-216 24 Malmö, Sverige Fax: 040 - 13 72 50, e-post: camilla@biotekpro.se

Anmälan är bindande

BioTekPro´s kurser våren 2011! Renrumsteknik - Grundkurs 10 - 11 maj i Göteborg Renrumsteknik - Grundkurs 10 11 maj i Göteborg Renrumsteknik - Fortsättningskurs 5 - 6 april i Stockholm Renrumsteknik - Fortsättningskurs 5 6 april i Stockholm Mikrobiologi för icke-mikrobiologer Grundkurs 12 maj i Göteborg Mikrobiologi för icke-mikrobiologer Grundkurs 12tillverkning maj i Göteborg Aseptisk 22 - 23 mars i Stockholm

www.biotekpro.se

Nordens största utbildningsföretag inom renhet och hygien

Alla våra kurser kan också genomföras intern på Ditt företag! ig äl d ! m An d tid i go

32

RenaRum 2/2011

Anmälan och frågor BioTekPro AB • Norrbäcksgatan 19 • 216 24 Malmö Tel: 040 - 13 82 50 • Fax: 040 13 72 50 • E-post: camilla@biotekpro.se


Prototyp Tillsammans med sina forskarkollegor ska han nu titta närmare på mikrovågstekniken och utveckla en prototyp för mikrovågsavbildning vid mammografiundersökningar. ”I Sverige kallas alla kvinnor över 40 år på regelbundna undersökningar där röntgen används för att upptäcka eventuella tumörer i brösten. Men problemet med röntgen är att metoden har sina begränsningar när det gäller mjukdelar”, menar Magnus Otterskog och förklarar: Röntgenbilder av bröst ser ut som en grå massa och det krävs att en erfaren radiolog tittar på bilderna för att upptäcka tumörer. Tyvärr missar man många tumörer och tror sig även se sådana som inte finns; felmarginalerna ligger på cirka 10 procent åt båda hållen. Säkrare diagnos Mikrovågor däremot gör det lättare att skilja mellan frisk och sjuk vävnad. Det beror på att tumörvävnad, till skillnad från frisk vävnad, omger sig med mycket blodkärl som syns vid avbildning med mikrovågor medan röntgen lämpar sig bäst för att upptäcka benbrott. ”Mikrovågsavbildning innebär alltså att patienten får en säkrare diagnos. Det är oerhört viktigt för ju tidigare en tumör upptäcks desto större chans att bli frisk”, säger Magnus. En annan stor fördel med denna alternativa metod till röntgen är att mikrovågor inte är någon joniserande strålning, som i värsta fall kan ge upphov till cancer. Den strålning som kommer från mikrovågorna har samma eller lägre effekt än vad mobiltelefoner har.

”Hårdvaran till mikrovågsavbildning skulle dessutom kunna göras betydligt billigare än röntgenutrustning, som är dyr och kräver skyddande infrastruktur för personalen”, tillägger Magnus. Han är övertygad om att mikrovågsavbildning på sikt kommer

att komplettera eller till och med ersätta röntgenmammografin. •• Källa: Mälardalens Högskola

Fakta Mälardalens högskola i Eskilstuna och Västerås är en av Sveriges största högskolor med 13000 studenter. Nära samarbete med omvärlden gör våra utbildningar attraktiva för studenter - och våra studenter attraktiva på arbetsmarknaden.

RenaRum 2/2011

33


Finsk utredning om

narkolepsifall I Sverige och Europa pågår flera register- och journalstudier för att utreda misstankar om ett samband mellan narkolepsi och vaccination mot pandemisk influensa med Pandemrix. Nu kommer preliminära resultat från en finsk registerstudie som stärker misstanken. Finska hälsovårdsmyndigheten THL publicerar idag preliminära resultat av en nationell registerstudie som stärker misstanken att det finns ett samband mellan vaccination med Pandemrix och insjuknande i narkolepsi. Studien kommer nu att noggrant utvärderas ytterligare. Sammanlagt 60 barn och ungdomar i åldrarna 4-19 år fick under åren 2009-2010 diagnosen narkolepsi i Finland. Av dessa hade 52 barn (nära 90%) vaccinerats med Pandemrix. I den åldersgruppen i Finland har 70% av barnen vaccinerats. Jämfört med ovaccinerade barn var förekomsten av narkolepsi flera gånger högre. Inga fall rapporteras för

34

RenaRum 2/2011

barn under 4 år och för åldrarna över 19 år ser man ingen ökad förekomst av narkolepsi.

Ökning Läkemedelsverket har tidigare informerat om en ökning av antalet fall av narkolepsi hos barn och ungdomar i Sverige. Fram till den 13 januari 2011 har Läkemedelsverket fått in 60 rapporter om narkolepsifall från sjukvården där ett samband med vaccinationen misstänks. En liknande signal finns också från Island medan övriga länder i Europa inte sett någon ökning av antalet narkolepsifall. Totalt har cirka 31 miljoner individer vaccinerats med Pan-

demrix runt om i Europa. Mot bakgrund av att ökningen av antalet narkolepsifall endast noteras i vissa länder är det troligt att flera faktorer samverkar. Det är därför angeläget att avvakta resultaten i de registeroch journalstudier som pågår i Sverige och i Europa för att se om de finska resultaten kan bekräftas. Det är också viktigt att försöka klarlägga om andra faktorer såsom samtidig infektion med influensa eller genetisk känslighet bidrar till förloppet. Detta skulle kunna förklara varför en ökad förekomst av narkolepsi endast ses i ett fåtal länder. Med anledning av de finska resultaten förs nu en förnyad diskussion med Socialstyrelsen om resultaten föranleder att rekommendationerna att vaccinera riskgrupper med Pandemrix bör ses över tills resultat ifrån pågående studier redovisas. •• Källa: Läkemedelsverket


Nyheter i korthet

Unikt viruslaboratorium Bioteknikföretaget Vironova AB – invigde torsdagen den 10 februari sitt nya laboratorium för virusvalideringsstudier. I den nybyggda faciliteten i centrala Stockholm nära Karolinska Institutet kommer Vironova att kunna erbjuda den växande nordiska bioteknikindustrin de virussäkerhetsstudier som krävs under utvecklingen av nya biologiska läkemedel (proteinoch antikroppsläkemedel) och vacciner.

Det nya virusvalideringslaboratoriet drivs av Vironovas nya dotterbolag, Vironova Biosafety AB. Bolagets ledning har mångårig och gedigen internationell erfarenhet av kvalificerade säkerhetsstudier utförda under Good Laboratory Practice (GLP) i certifierade laboratorier. ”Efter många år i läkemedelsindustrin med utveckling av bland annat virusläkemedel och andra proteinläkemedel är det med stor glädje jag får möjligheten att vara med och starta upp denna typ av verksamhet i Sverige. Idag tvingas nordiska bioteknikföretag till kontinenten för att få motsvarande studier utförda”, säger Bertil Eriksson, VD för Vironova Biosafety AB. Mohammed Homman, VD för Vironova, tillägger; ”Med vår nya satsning ser vi fram emot att bredda vårt tjänsteerbjudande till både nya och befintliga kunder. Vi är givetvis även mycket nöjda över att ha knutit till oss nödvändig spetskompetens”.

Om Vironova Vironova är ett privatägt svenskt bioteknikbolag som utvecklar nya antivirala behandlingsmetoder och produkter för virusdiagnostisering i syfte att bekämpa och förebygga spridningen av virussjukdomar. Utöver att idag bedriva forskning och utveckling av antivirala läkemedel inom områdena influensa, herpes och HIV, marknadsför Vironova unika analystjänster för den snabbt växande nanomedicinindustrin. Bolaget har idag kunder i ett tiotal länder på fyra kontinenter. •• Källa: Vironova AB

RenaRum 2/2011

35


I nästa nummer är temat:

Du läser väl Matts Renrumsblogg?

Livsmedel

Matts Ramstorp bloggar regelbundet om allt som rör renhet och hygien. Under den senaste tiden har han s­krivit sina reflektioner om följande: • Hur sterilt kan det egentligen bli?! • Stackars Östersundare!

Vi är med - är du? AB Ninolab addVise Lab Solutions AB Airsonett AB A/S Hartfelt & Co Berendsen Textil Service AB BergmanLabora AB bioMérieux Sweden AB BioTekPro AB Borago AB Brookhaven Instruments AB Camfil Svenska AB Chemical Instruments AB CRC Cleanroom Control AB De Forenede Damp­vaskerier A/S Domnick Hunter AB Drivdon AB Ecolab AB EnergoRetea Installationskonsult AB Esgard Inc. AB

36

RenaRum 2/2011

Filtac AB FLAB Food Diagnostics AB Food Hygiene AB Fristads AB JOSA Clean AB KBM Miljöprodukter AB Kemwell AB Kojair Tech Oy L & T Hygienutveckling AB LaboRen Aps LabRum Klimat AB LH Euroservice AB - Genano Luftrening Lindpro AB LRG Systems AB MicLev AB Microlab Stockholm AB NNE Pharmaplan AB Nordic Biolabs AB

Octanorm Nordic AB OptiHyg AB Oxoid AB, ThermoFisher Scientific Pharmaclean Polymed Hygienic AB Projektengagemang Energi & Klimatanalys AB Renrumsteknik Nordic AB Resema AB Samhall Renrum Serviceföretaget PIMA Solveco AB Sterisol AB Ventilator Renrum Vileda Professional VitaVerita AB VWR International AB YIT Sverige AB Cleanroom


Vi erbjuder en helhetslösning!

Från entrén till hjärtat i verksamheten - renrummet

Öka säkerheten i produktionen. Berendsen hyr ut hela dräktsystem, tvättar, dekontaminerar och erbjuder kundanpassad service.

Som experter på rengöring vet vi vad som krävs för att nå ett riktigt rent resultat. Därför erbjuder vi på Vileda Professional en helhetslösning - hela vägen från entrén till hjärtat av er verksamhet. Vi hjälper er att hålla ovälkomna ”besökare” borta.

Kontakta oss gärna för mer information: Berendsen Textil Service AB kundservice.nykoping@berendsen.se 0155 - 20 96 00 www.berendsen.se

Det blir skillnad. Det lovar vi. Helping you make a difference.

www.vileda.com

Untitled-1 1

2011-01-10 10:54:51

Mediabevakningen Vi bevakar ett stort antal tidskrifter för att hjälpa Dig att vara uppdaterad. Följande nyheter finns nu på RentForum:

Pangasius full av antibiotika

Diabetes-app hjälper patienter hålla koll

Foot Fetish?

Snusjätte vill stoppa ”snusksnus”

Möss med rubbad tarmflora tar mer risker

Skjut - men inte för att döda Newcastlesjuka i värphönsbesättning på Gotland Odlad lax en ”simmande grönsak” Magbakterier påverkar hjärnans utveckling Ny bok om kvinnliga kemister Säker andedräkt godkänd


det kvalitativt främsta fristående mikrobiologiska laboratoriet i Sverige

Vi erbjuder analyser av läkemedel och medical device enligt gällande Europa Pharmacopoeia: • • • • • • • •

endotoxin bestämning analys av specifika mikroorganismer totalantalbestämning (bioburden) belastningsstudier integritetstest, täthetstest sterilkontroll sporprovskontroll validering av analyser (suitability test)

Vi erbjuder även miljöprovtagning i producerande renrumsenheter samt rådgivning.

Ackrediterade av Swedac GMP-certifierade av Läkemedelsverket Verksamhet och erfarenhet sedan 1975

Kontakta oss: Mikrolab Stockholm Bällstavägen 34 SE-168 65 Bromma Laboratoriechef: Adam Mallkoo adam.mallkoo@mikrolab.se +46 (0)8 29 79 00 www.mikrolab.se

RenaRum 2 2011  

Branschtidningen för verksamheter med förhöjda krav på renhet och hygien

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you