Page 1

RenaRum Nr 5–2014

BRANSCHTIDNINGEN OM RENHET OCH HYGIEN

MÅNADS TEMA

Vävnadsinrättningar


PERFECT CARE WITH PERFECT AIR

Nytt förtroende för Avidicare AB Avidicare AB fick förtroendet att leverera 42 stycken Opragonsystem till nya operationshuset vid sjukhuset i Gävle. Installationen av Opragonsystemet i flera olika storlekar har skett i 15 Operationsrum, 13 Uppdukningsrum, 5 packstationer på sterilcentralen samt 2 PCI lab med ett uppdukninsgrum. Nya operationshuset tas i drift våren 2014.

”Valet föll på Avidicares lösning...” ”Valet föll på Avidicares lösning efter att vi haft en testinstallation med både ett operationsrum samt uppdukningsrum på den gamla operationsavdelningen i drift för att utvärdera tekniken under något års tid. Efter detta tog vi beslutet att använda systemet i det nya operationshuset. Ny teknik, hög mikrobiologisk renhet i hela operationsrummet, bra komfort för personalen, god driftsekonomi har varit avgörande faktorer för valet av ventilationslösning.”säger Torbjörn Henriksson, verksamhetsrepresentant för nya operationshuset.

Avidicare AB, Medicon Village Scheelevägen 2, 223 81 Lund, Sverige Telefon 046 275 61 50 info@avidicare.se www.avidicare.se


INNEHÅLL RenaRum

NR 5

4 Nr 5–201

RENHET DNINGEN OM BRANSCHTI

Ledare sid 5

OCH HYGIEN

Nyheter i korthet sid 6–13

Månadens tema Vävnadsinrättningar

MA MÅNADS TE

ttningar Vävnadsinrä Branschtidningen RenaRum ingår som en del i nätverket Rentforum. Rentforum är en samlingspunkt för alla som arbetar med renhet och hygien. Rentforum påtar sig inget ansvar för fullständigheten i dokumentet eller för direkt eller indirekt skada av vad slag det må vara, som grundar sig på detta dokument. Materialet får inte mångfaldigas utan Rentforum´s medgivande.

CHEFREDAKTÖR OCH ANSVARIG UTGIVARE: Matts Ramstorp matts@rentforum.se Mobil: 0708 – 13 05 65 GRAFISK FORM OCH LAYOUT: Anna Jemsö www.lime.nu ANNONSER: Binh Tan binh@rentforum.se 0708 – 25 44 77 KONTAKT: Rentforum AB Norrbäcksgatan 19 216 24 Malmö Telefon: 040–13 82 50

sid 14–20 Nyheter i korthet sid 21–24

8

Kalendarium sid25 Nyheter i korthet sid 26–29 Månadens produkt sid 30–31 Nyheter i korthet sid 32–39

11 DITT LAB - VÅRT JOBB

BergmanLabora - Din leverantör av produkter till renrum och kontrollerade miljöer

Handskar Torkdukar Klibbmattor Hårskydd Munskydd Skoskydd Skor Kläder Skyddsglasögon Swabs Papper Block Förpackning Förvaring Städning m.m. BergmanLabora AB Tel: 08-625 18 50 Fax: 08-625 18 70 www.bergmanlabora.se info@bergmanlabora.se

85 x 57 mm.indd 1

RenaRum 5/2014 2010-10-05 15:55:32

3


QleanSpace

– anpassningsbara renrum

Vi har i mer än 20 år jobbat med smarta lösningar som renar luft från föroreningar. Vår senaste innovation, QleanSpace™, skapar ett utrymme där miljön kontrolleras med hjälp av filter, automatiskt styrda fläktar samt vårt unika övervakningssystem. QleanSpace™ kan enkelt konfigureras till att passa just dina behov av kvalitet, yta och tid.  QleanSpace™ levereras, installeras och kalibreras på en dag.  Konstant monitorering av tryck, temperatur, fuktighet och partikelhalt i rummet.

 Energisnål och miljövänlig.  Eluttag på insidan.  Flexibel design för att passa just dina behov.

 Info på skärm kan enkelt avläsas både utanför och inne i rummet.

 Alla dörrar har automatisk stängning som förhindrar att de lämnas öppna av misstag.

 Produktsluss för att fylla på förråd eller för att lasta på eller av vagnar.

 Unikt hyresupplägg gör att du inte behöver låsa in dig i stora investeringar.

Kontakta oss för mer information eller besök www.qleanspace.com.

QleanAir Scandinavia AB

Högbergsgatan 26B

116 20 Stockholm

Tel: +46 (0) 733 84 31 33

E-mail: johan.ehn@qleanair.com


LEDAR E

Sommaren här …? N

u börjar man känna av sommaren, eller hur?! Inte bara vädret signalerar detta. Man ser det också på att alla serier i Tv har säsongsavslutning och att det är VM i ishockey. Ett annat försommartecken är Nordic Hygiene Expo som vi arrangerade i början av maj och som återigen var en dundersuccé.

atmosfär som uppstod under denna dag. Tacket riktas inte enbart till alla utställare och föreläsare utan även till er som besökte mässan. Vi bjöd samtliga på lunch vilken bestod av Percys hemlagade köttbullar med gräddsås, potatismos och rårörda lingon. Av min, helt ovetenskapliga undersökning, framkom att vi helst inte bör ändra på denna lunch inför komma Nordic Hygiene Expo.

Månadens tema är Vävnadsinrättningar Vårt tema i detta nummer är vävnadsinrättningar, vilka inrättningar inom vården som tillvaratar, förvarar, bearbetar, levererar vävnader och celler inom vården. Dessa har varit underställda ett EU-direktiv sedan ett antal år och nu börjar man skörda frukterna av allt arbete som lagts ned för att skydda patienten som ska använda dessa celler och vävnader. I artikeln finns en kort sammanfattning av vad man gör på vävnadsinrättningarna samt en artikel om deras renhetskrav. I tidningen presenteras dessutom en sammanställning av samtliga vävnadsinrättningar i Sverige tillsammans med vilka celler och vävnader man hanterar.

Städning och rengöring Gruppdiskussionen om städning och rengöring vid Nordic Hygiene Expo 2014 blev synnerligen intressant. Det som främst poängterades var behovet av kravspecifikationer, kontrollmöjligheter samt inte minst möjlighet för feedback. En annan viktig del som togs upp rörande upphandling av städ var att det inte alltid var rätt personer som var ansvariga för denna så viktiga syssla.

Nordic Hygiene Expo 2014 Ett stor tack till alla er som var med och hjälpte oss att skapa den trivsamma och lärorika

Njut av försommarvärmen Matts

RenaRum 5/2014

5


HÄLSA

Kostnadsfri Airsonett-behandling

till patienter med svår astma Nu möjliggör Hälso- och sjukvårdsförvaltningen i Stockholms läns landsting för specialistläkare inom lung- och allergimedicin att ansöka om behandling med Airsonett för patienter med svår, okontrollerad astma. Beslutet är baserat på den utvärdering av behandlingen som nyligen genomförts av Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV).

S

pecialistläkare med relevant kompetens kan nu ansöka om subventionering av Airsonett för de astmapatienter som trots optimal läkemedelsterapi har kvarstående besvär av mer än måttlig grad. Ett beslut om subventionering är villkorat av att en inledande

Foto: Airsonett

prövoperiod på tre månader utfaller positivt och behandlingseffekten kommer därefter utvärderas regelbundet. ”Vi är glada att även astmapatienter i Stockholmsområdet nu kommer att ges ökade möjligheter att leva normala liv med hjälp av Airsonett. Redan idag används Airsonett av flera hundra patienter, varav över 90 procent har uppvisat goda behandlingsresultat”, säger Fredrik Werner, vd för Airsonett AB.

Biverkningsfri behandling Airsonett är en biverkningsfri

behandling för patienter med svår allergisk astma som, trots medicinering med astmaläkemedel, inte fått kontroll över sin sjukdom. Behandlingen innebär att patienten sover i ren luft. Vetenskapliga studier visar att Airsonett hämmar allergin, minskar inflammationen och ökar livskvaliteten. Den statliga myndigheten TLV bedömer att behandlingen förefaller vara kostnadseffektiv och anser att hälso- och sjukvårdens huvudmän (i huvudsak landstingen) därför kan överväga införande av behandlingsmetoden.

Astma- och allergiförbundet positiva ”Från Astma- och Allergiförbundet välkomnar vi detta initiativ från Hälso- och sjukvårdsförvaltningen i Stockholms läns landsting. Ofullständigt kontrollerad allergisk astma orsakar stort lidande och det är angeläget att samtliga landsting erbjuder likvärdiga möjligheter för de patienter som kan dra nytta av behandlingen”, säger Maritha Sedvallson, ordförande i Astmaoch Allergiförbundet. TLV-rapporten ”Kunskapsunderlag: Temperaturreglerat laminärt luftflöde (TLA) vid allergisk astma” finns tillgänglig på verkets hemsida, www.tlv.se. • Källa: Arisonett

6

RenaRum 5/2014


A&H Medical enlarges their product range

FÖRETA GSNY TT

with decontamination products from Bioquell A&H Medical is very pleased to announce, that we have signed a distribution contract with the British decontamination provider Bioquell! "I'm really looking forward to introduce Bioquell products to our customers! We make high demands on our product portfolio and the products from Bioquell are innovative, effective and very safe for both staff and environment. The products fit perfectly with our vision on providing quality products to ensure a safe and clean everyday for employees in the Health Care Industry and the Pharmaceutical Industry," says A&H Medical CEO Klaus Vognbjerg.

Supplier of bio-decontamination A&H Medical is now your supplier of bio-decontamination products in the Health Care Industry and the Pharmaceutical Industry in Denmark and Sweden. Bioquell offer complete

replacing traditional formaldehyde or chlorine-based applications offering fast, residue-free and repeatable cycles within a sensitive and controlled environment. bio-decontamination solutions for Health Care and Life Science and the low temperature and residue free technology make the solution suitable for both airborne and surface contamination control in cGMP pharmaceutical and biotechnology processes as well as environments which are sensitive to biocontamination. Bioquell hydrogen peroxide vapour (HPV) equipment has long been the decontamination technology of choice within the biotech, biomedical, biologics and pharmaceutical sectors. A range of equipment and services is available, designed to provide bio-decontamination of equipment, rooms or entire facilities. HPV is the clear choice when

Full range of products, services and maintenance Sales Manager John Edwards from Bioquell also looks forward to the cooperation: "Bioquell are delighted to announce the appointment of A&H Medical as our new distributor for the Pharmaceutical and Biotech sectors in Denmark & Sweden, with effect from the 1st March 2014. A&H Medical is part of Andersen & Heegaard A/S and is able to offer Bioquell’s full range of bio-decontamination products, accessories and room bio-decontamination services, as well as providing product servicing and maintenance, locally." • Source: Bioquell

RenaRum 5/2014

7


Grönsaker förblir färska

med ny frysmetod Ett nytt sätt att frysa in grönsaker gör att cellerna för första gången kan klara frystemperaturer och leva också efter upptining. Metoden har nyligen patenterats och kan leda till att vi om några år kan plocka fram färska, lokalodlade frukter och grönsaker mitt i vintern.

8

RenaRum 5/2014

J

a, på det här sättet behåller bladen sin spänst och smak”, säger Federico Gomez, forskare i livsmedelsteknik vid LTH, Lunds universitet, och håller upp två babyspenats-blad. Den som frysts på vanligt sätt slokar och är skrumpen, medan den "specialfrysta" ser pigg och nyplockad ut. Det Federico Gomez och hans kollegor lyckats med, är att

utveckla en metod som gör att cellerna tillförs frysskyddande ämnen. Ett sådant är sockret trehalos som är vitt spritt i naturen och finns bl a i bagerijäst. Det bildas i vissa insekter, svampar och grässorter som därmed klarar vinterkylan på ett sätt som frukt, grönsaker, örter och många andra växter inte gör. Ämnet förhindrar iskristallerna att spränga sönder cellen, vilket


LIVSME DEL

Eda Demir, produktutvecklare på spin off-företaget Optifreeze håller upp två babyspenats-blad. Den som frysts på vanligt sätt (t h) slokar och är skrumpen, medan den "specialfrysta" ser pigg och nyplockad ut. Företaget har sitt ursprung inom livsmedelsteknisk forskning vid Lunds Tekniska Högskola med bland andra Petr Dejmk och Federico Gomez.

annars är det som händer om man lägger in exempelvis färsk sallad i frysen. ”Genom att lägga grönsakerna i en vakuumbehållare och impregnera dem med trehaloslösning via en elektrisk stöt, så lyckas vi få in frysskyddsämnet i grönsakscellerna. Närings- och innehållsmässigt sker ingen nämnvärd förändring”, sammanfattar Federico Gomez.

Fyra år gammal idé Idén till metoden kläcktes för fyra år sedan av kollegan och livsmedelsteknikprofessorn Petr Dejmek. Dennes egna doktorander studerade effekten av elektriska stötar på växtceller och en mastersstudent från Singapore fick i uppgift att under Federicos handledning testa om idén höll. Federico Gomez huvudintresse var mer grundvetenskaplig. ”Jag ville bara förstå hur vissa växter överlever minusgrader, exempelvis morötter, och hade då ingen tanke på någon praktisk tillämpning. Växtvävnaders struktur och metabolism är en spännande och komplex historia”. Lovande försök har också gjorts med jordgubbar och palsternacka. Metoden tycks dock inte bita på riktigt alla grönsaker. Potatis och ruccola fungerar sämre. Orsaken har forskarna ännu inte riktigt utrett, även om de har sina aningar som bland annat handlar om gener och varierande celltäthet. Ett avknoppningsföretag grundat av forskarna, Optifreeze AB, kommer nu att testa tekniken i större skala genom att bygga upp en pilotanläggning och utvärdera den tillsammans med ett svenskt livsmedelsföretag. Sverige har sedan tidigare varit pionjär i att utveckla nya frysmetoder för att frysa grönsaker,

framförallt ärtor som på grund av en ganska styv cellstruktur inte påverkas av infrysning.

Så här fungerar metoden 1) Grönsakerna läggs i en behållare och luften sugs ut. 2) Man pumpar in vatten som innehåller en gnutta trehalossocker så att vattnet täcker grönsakerna. Eftersom luften i vävnaden är borta kan, när lufttrycket återställs, istället sockerlösningen tränga in och ta dess plats. 3) Man ger cellerna en välavväg strömstöt. Den lilla elchocken skapar hål i cellernas ytterhölje, cellmembranen, och sockerlösningen kan tränga in i dem. För att hindra frysskador genom isbildning måste frysskyddet nämligen finnas både inne i och utanför cellerna. 4) Eftersom cellerna utsatts för stress måste de återhämta sig i några timmar. 5) Klart för vanlig infrysning. Trehalos är mycket mindre söt än vanlig socker, och mängderna som tillförs grönsakerna är så små att grönsakernas smak inte påverkas. Frysskyddsämnen som trehalos används mycket i biologisk forskning. En viktig storskalig användning är som frysskydd för fryslagring av sperma. • Källa: LTH

RenaRum 5/2014

9


DEL E M E K Ä L

Ny rapport om läkemedelssäkerhet Läkemedelsanvändning är förenat med både nytta och risk. Rapporten Läkemedelssäkerhet 2013 ska bidra till att öka kunskapen om läkemedelssäkerhet, främja aktiviteter kring läkemedelssäkerhet och motivera till rapportering av läkemedelrelaterade händelser. Läkemedelsverket fick i december 2013 regeringens uppdrag att utveckla en årlig rapportering om läkemedelssäkerhet. En första rapport har nu tagits fram som ska bidra till att öka medvetenheten om läkemedelssäkerhet.

I Läkemedelssäkerhet 2013 ges en sammanfattande bild av Läkemedelsverkets arbete med läkemedelssäkerhet och händelser under 2013 med exempel på inrapporterade biverkningar, förväxlingsrisker, bristsituationer eller olaglig läkemedelsanvändning. I rapporten beskrivs även Läkemedelsverkets systematiska och förebyggande arbete för läkemedelssäkerheten. ”Läkemedelssäkerhet handlar om mycket mer än enbart biverkningar”, säger projekt-

ledare Elin Kimland. ”Vi vill framförallt öka medvetenheten om hur viktigt det är med samverkan och uppföljning, och att man tar sig tid att tidigt dokumentera och rapportera problem som uppstår”. Läkemedelssäkerhet 2013 är ett initiativ för att långsiktigt öka kunskapsläget inom området och förebygga risker genom samverkan och kontinuerlig uppföljning. •

Källa: Läkemedelsverket

Caverion

- your complete cleanroom partner cleanroom@caverion.se www.caverion.se Cleanroom

Working for better buildings

10

RenaRum 5/2014

Ventilation

Electric

Automatic control

Sanitary


HYGIEN OCH HÄ LSA

Menskopp – En kopp för mens! Menskoppar syns nu allt oftare i nyheter, inte minst på nätet. Det är en utveckling som vi länge väntat på. Men en av bromsklossarna för menskopparnas spridande är gissningsvis vad vi kallar produkten – en kopp med mens – som avskräcker många och inte sällan väcker avsky.

N

är menskoppar började marknadsföras via webben i Sverige omkring år 2005, så kallades den ibland för månadskopp eller m-kopp. När vi startade för sex år sedan så bestämde vi oss direkt för att aldrig använda sådana eufemismer, förskönande omskrivningar om vad produkten egentligen är. "Om folk inte kan acceptera ordet menskopp, så kan de inte heller acceptera produkten menskopp" var vår slutsats efter att ha pratat med många om menskoppar.

Kunskap att välja Det är nämligen ofta så, att de flesta som för första gången hör

ordet "menskopp" reagerar med chock och sedan antingen med avsky eller nyfikenhet. De som är nyfikna är förstås mer mottagliga för mer ingående information. Vi vet att inte alla kommer att älska menskoppar, men vi tycker att det är rimligt att alla vet att menskoppar finns som alternativ till både engångsskydd som bindor, tamponger och trosskydd, men även som alternativ till återanvändningsbara tygbindor. Då kan man sedan fatta ett personligt beslut om vilket mensskydd man föredrar.

En 100-årig hemlighet Menskoppar har funnits i 100 år. De har i USA tillverkats i fabrik sedan 1930-talet. Vi törs säga att det är en av världens bästa uppfinningar som länge varit gömd för den stora allmänheten. Men hur kan den ha funnits så länge och vi inte har hört talas om den? Det svaret är lika komplext

som frågan är enkel. Är det för att produkten berör bara kvinnor? Är det för att det handlar om mens – en av våra mest tabubelagda och faktiskt mytomspunna av kroppsliga funktioner? Eller är det för att det inte går att tjäna lika mycket pengar på en produkt som kan användas i flera år, jämfört med skydd som måste köpas nytt hela tiden?

Samhällsförändringar Vi tror att det beror på alla dessa saker kombinerade med mensens undanskymda plats i det offentliga samtalet och stora samhällsförändringar i västvärlden, som gör att generationer lever åtskilda i större omfattning än tidigare: Förr i tiden gjorde vi även i dagens industrialiserade länder som vår mormor, mamma och systrar gjorde. Vi pratade nog inte ens då särskilt mycket om mens, men kunskaperna om hur vi hanterade mensperioderna gick i arv, vi lärde oss att göra RenaRum 5/2014

11


egna mensskydd av det som fanns till hands.

Offentliga bilden av mens Vilka informerar oss om mens idag? Vilka är de som berättar historien om mens och mensskydd i samhället? Jo, de som betalat annonsplatsen i tv, tidningar och magasin. Vi vet alla hur den bilden ser ut: Mensen är snygg, sval och vit. En bild som inte många av oss känner igen sig i. Men i vår strävan att återskapa den här skeva bilden, så köper vi nya produkter, om och om igen – och företagen utvecklar ännu fler "nya" produkter som ska hjälpa oss på vägen. Att produkterna inte blir särskilt mycket bättre, utan fortsätter att torka ut, täppa till och läcka är det inte många som pratar om. Vi betalar och kämpar på. Men dessutom, när vi inte känner igen oss i bilden om vad

mensen "ska" vara, så tror vi att det är fel på oss. När det sedan inte finns någon att prata med om mensen, så är vi utelämnade till oss själva och reklambudskapen.

Sociala medier och menskoppar Inte undra på att vi reagerar när någon vågar bryta den här tystnaden: Här finns en produkt som är vad den är – en kopp för mensblod, som varken suger upp och skapar obalans eller begränsar oss som bindor och tamponger och som inte kostar pengar om och om igen fram tills mensen upphör cirka 40 år senare. Den största händelsen för menskoppar är sociala medier: Här kan vi själva dela med oss av allt vi tänker om mens och dela med de som vill prata om det. Vårt rum för samtal har vuxit och vi kan prata mens inte bara med mammor och systrar utan med helt nya eller gamla vänner överallt. Och som vi pratar! På internet

Anti-slip

Closed Heel

Shock Absorption

kan vi prata om allt och just mens och mensskydd är inte längre lika tabu. Här finns det till och med mer information att hämta än det någonsin gjort. Och de som betalat annonsplats har inte den högsta rösten.

Intresset ökar Vi har sedan företagsstarten gått en brant uppförsbacke med våra menskoppar. Vi har bloggat, mailat, pratat i radio och med journalister på tidningar. Vårt mål har varit att berätta att menskoppar finns. Från början hade vi ett par hundra följare på Facebook. Idag har vi över 7 000 gillare av menskopps-sidan på Facebook. Intresset stiger för varje dag – något som märks inte minst i antalet som kontaktar oss varje dag. Kanske är nu världen redo för menskoppar. Vi tror det. • Källa: Svenska Menskoppen AB

Breathable

Antistatic

Removable Insole

* Only applies to selected colours.

12

RenaRum 5/2014


Rentforum.se presenterar tillsammans med BioTekPro AB

Tema Renrum 2014

Nordens ledande fortbildning inom renrumsteknik! 18 - 19 november

Scandic Infra City, Upplands Väsby Stockholm

2 Heldagar 12 Föreläsningar Utställning Mingel En självklarhet för alla som arbetar med renrumsteknik! Kursavgift SEK 8 600 :-/person

Anmäl er tidigt = SEK 1 000 :-/person i Rabatt (före den 17 oktober 2014)

Kursavgift - En dag SEK 6 900 :-/person

GÅ 3 BETALA FÖR 2! Passa på att gå fler!

Läs mer och anmäl er på


TEMA:

SVÄVNAD GAR N I N T T INRÄ

Vävnadsinrättningar

– Hantering av vävnader och celler

Kliniker och inrättningar som hanterar vävnader och celler betecknas normalt som vävnadsinrättningar. Dessa kan tillvarata, förvara, distribuera, importera och (eller) exportera vävnader och celler. Totalt i Sverige finns 59 verksamheter som arbetar med detta och de delas in i olika grupper beroende på vilken typ av vävnad eller celler som hanteras. Av Matts Ramstorp

Vävnadsinrättningar De olika grupper av vävnadsinrättningar beroende på vad som hanteras är: • Ben • Hjärtklaffar • Hornhinnor • Hud • Hörselben • Könsceller • Stamceller • Övriga Starka krav Alla vävnader och celler som hanteras på dessa inrättningar kommer från en individ och ska i de

14

RenaRum 5/2014

allra flesta fall också användas på en individ. I en del fall tar man celler från en patient och ger till en annan. I andra fall tar man celler från en patient för att ge tillbaka till samma patient. I vissa fall förekommer också att man gör någon form av bearbetning av cellerna eller vävnaden innan de används. Det är ganska naturligt att förstå att det ställs specifika krav på den som hanterar dessa vävnader och celler. Förutom krav på kontrollerad och styrd renhet så finns dessutom krav på dokumentation i alla led och inte minst en dokumentation som också sorterar under krav på sekretess.

Lagar, förordningar och föreskrifter I svenska lagar, förordningar och föreskrifter finns EU-direktivens bestämmelser införda tillsammans med nationella bestämmelser. Författningarna ändras och uppdateras vid behov; ändringar och tillägg förs in i uppdatering av ursprungsförfattningen. Aktuell föreskrift finns på myndigheternas hemsidor Blod och blodkomponenter Dessa doneras och tillvaratas vid blodcentral


som också svarar för beredning, kontroll inför godkännande för användning och spårbarhets­ registrering. För användningen av blodkomponenter finns tydliga regler om säkerhetskontroller m.m. inför transfusion samt rapportering om slutlig användning och rapportering av eventuella biverkningar. Socialstyrelsens föreskrifter på området är två, en för blodcentralsverksamhet och en för användningen av blodkomponenter. Utöver Socialstyrelsens föreskrifter finns utförliga standarder för verksamheten i Handbok för Blodcentraler.

Vävnader och celler Tillvaratas från människan, dessa bearbetas och används inom många olika medicinska områden. Om syftet är att använda dem till människor eller för att tillverka läkemedel eller medicintekniska produkter för användning till människor, omfattas de av regelverket för vävnader och celler. Regelverkens syfte är att säkerställa kvalitet, säkerhet och spårbarhet i hela kedjan från donation till användning. Höga krav ställs på: • Ledningssystem och ansvar, • Dokumentation, rapportering och spårbarhet • Rutiner kring donation, tillvaratagande, hantering och användning av vävnader och celler • Utredning och rapportering av avvikande händelser och biverkningar. Huvudansvaret för kvalitet, säkerhet och spårbarhet ligger på vävnadsinrättningarna. Regelverket omfattar inte vävnader avsedda för så kallad autolog användning, t.ex. hudtransplantation vid sårvård, brännskadebehandling och estetisk behandling, om tillvaratagande och användning sker vid samma kirurgiska ingrepp. Regelverket omfattar dessutom inte bröstmjölk, som regleras i särskilda föreskrifter.

Organ Organ som tillvaratas och används för transplantation är t ex njurar, lever, lungor, hjärta och bukspottkörtel. Socialstyrelsens föreskrifter om organ skiljer på donationsverksamhet respektive transplantationsverksamhet. Donationsverksamhet omfattar identifiering

Fakta Tillstånd för vävnadsinrättningar Tillstånd att bedriva vävnadsinrättning i Sverige ansöks hos Inspektionen för vård och omsorg (IVO) och beviljas den som uppfyller gällande kvalitetsoch säkerhetskrav. Tillståndet är tidsbegränsat. För att driva en vävnadsinrätting i Sverige krävs tillstånd från IVO. Tillstånd beviljas om den som avser bedriva verksamheten kan uppfylla de kvalitets- och säkerhetskrav som gäller för alla processer i verksamheten. Man måste också systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra verksamheten. IVO:s tillstånd är tidsbegränsat.

Ansökan om tillstånd Ansök på blankett för "Ansökan tillstånd vävnadsinrättning och väsentlig förändring". Blanketten finns i högermenyn.

Förändring av verksamheten Den som bedriver en vävnadsinrättning får inte göra någon väsentlig förändring av verksamheten utan att IVO i förväg har lämnat ett skriftligt godkännande av förändringen.

av möjlig donator, utredning av samtycke och lämplighet samt beslut om tillvaratagande. Transplantationsverksamhet, som omfattar både tillvaratagande och transplantation. Verksamheten sker med beredskap dygnet runt och för samordning av åtgärderna svarar transplantationskoordinatorerna vid landets transplantationscentra. Regelverken ställer krav på organens säkerhet och inkluderar krav på spårbarhetsregistrering. För användningen av organ finns tydliga regler om rapportering om slutlig användning och rapportering av eventuella biverkningar.

Läkemedelstillverkning Hantering av vävnader, celler och blod som ska användas för framställning av läkemedel, eller läkemedel för avancerad terapi, regleras i Läkemedelsverkets föreskrifter. Blodcentraler och vävnadsinrättningar som tillvaratar och/eller hanterar vävnader, celler eller blod som ska användas för tillverkning av läkemedel ska söka tillstånd för sådan verksamhet hos Läkemedelsverket. RenaRum 5/2014

15


ATMP Vävnader och celler som genomgår en omfattande bearbetning räknas som läkemedel för avancerad terapi (Advanced Therapy Medicinal Products, ATMP) och tillverkningen ska följa Läkemedelslagen. Tillstånd för läkemedelstillverkning krävs från Läkemedelsverket. Kombinationsläkemedel för avancerad terapi Då mänskliga vävnader eller celler ingår i eller är en del av en medicinteknisk produkt, klassas de som kombinationsläkemedel för avancerad terapi och omfattas av regelverket för läkemedel för avancerad terapi. Den medicintekniska komponenten ska uppfylla krav enligt regel­ verket för medicintekniska produkter.

Behandling med blod, celler vävnader och organ Hälso- och sjukvårdslagen reglerar att transplantation eller transfusion, liksom övrig sjukvård, sker med ändamålsenliga rutiner och att behandling ges till rätt patient vid rätt tillfälle. Vid användning av organ, vävnader, celler och blod finns även kompletterande bestämmelser för att öka säkerheten. Dessa ska exempelvis säkerställa att kvaliteten för materialet bibehålls fram till användning, att förväxling inte sker och att spårbarhet mellan donator och mottagare bibehålls. Allvarliga händelser eller biverkningar som kan ha att göra med organets, vävnadens, cellernas eller blodets kvalitet ska rapporteras och utredas. • Källa: Vävnadsrådet

Tillstånd till och med 2016-09-01 2016-05-01 2016-01-01 2015-09-01 2015-05-01 2015-01-01 2014-09-01 2014-05-01 2014-01-01 0

1

2

3

4

Antal vävnadsinrättningar

16

RenaRum 5/2014

5

6

7


Fakta

Om IVO IVO utövar tillsyn över verksamheter inom socialtjänstområdet och hälso- och sjukvården, samt över hälso- och sjukvårdspersonal. Myndigheten ansvarar också för viss tillståndsgivning. IVO ansvarar för tillsyn över hälso- och sjukvård, socialtjänst och verksamhet enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Myndigheten ansvarar också för viss tillståndsprövning inom nämnda områden. I tillsynsuppdraget ingår handläggningen av anmälningar, till exempel lex Sarah, lex Maria och kommunernas skyldighet att rapportera ej verkställda beslut. IVO:s vision • Vi har koll! • Vi skapar lärande! • Vi gör vården och omsorgen säkrare och bättre! IVO:s verksamhetsidé Vi finns till för vård- och omsorgstagarna och vårt uppdrag är att genom tillsyn och tillståndsprövning bidra till en vård och omsorg som är säker, har god kvalitet och bedrivs i enlighet med lagar och andra föreskrifter. Så bidrar IVO:s tillsyn till bättre vård och omsorg • Inspektioner samt hantering av anmälningar och klagomål • Analys och vägledning • Tillsynsåterföring och vägledning till verksamheterna • Riskbaserad tillsyn IVO:s arbete i korthet Under ett år resulterar arbetet på IVO i: • Ca 17 000 tillsynsbeslut • Ca 2 500 inspektioner • Ca 3 000 beslut som rör tillståndsprövning 2 500 inspektioner under ett år Inspektionerna är antingen föranmälda eller oanmälda och genomförs både i egeninitierade ärenden och i samband med utredning av anmälningar och klagomål som inkommit till myndigheten. Förutom inspektioner görs även besök hos vård- och omsorgsgivarna där samlade resultat från tillsynsverksamheten redovisas, i syfte att åstadkomma ett brett och systematiskt lärande. 3 000 tillståndsbeslut per år Utöver tillsynen ansvarar IVO också för tillståndsprövning. Tillstånd krävs för att bedriva viss verksamhet i privat regi, till exempel verksamhet som omfattar personlig assistans och behandlingshem för barn och ungdomar. En regionaliserad verksamhet De ca 400 inspektörerna vid sex regionala avdelningar runt om i landet genomför inspektioner och utreder anmälningar och klagomål. Ett 15-tal utredare vid avdelningen för analys och utveckling i Stockholm arbetar med analys och återföring av tillsynens resultat. Korta fakta om IVO • IVO bildades den 1 juni 2013 och är en statlig myndighet som lyder under regeringen (Socialdepartementet). • Verksamheten finansieras genom anslag och den årliga budgeten är cirka 650 miljoner kronor. • IVO har omkring 600 medarbetare. • Verksamheten bedrivs vid sex regionala kontor runt om i landet och tre myndighetsövergripande avdelningar i Stockholm. Källa: IVO

RenaRum 5/2014

17


Regelverket Renhet och hygien inom vävnadsinrättningar 1. En vävnadsinrättning ska ha lokaler som är lämpliga för verksamheten, i enlighet med dessa föreskrifter. 2. Om verksamheten omfattar bearbetning av vävnader och celler i ett system som inte är slutet, ska bearbetningen genomföras i en miljö med specifikt angiven luftkvalitet och renhet. På så vis minskar risken för kontaminering, inklusive kontaminering mellan donerade vävnader och celler. De åtgärder som vidtagits för att säkerställa luftkvaliteten ska valideras och övervakas. 3. Om inget annat framgår av punkt 4 ska luftkvaliteten vid bearbetning enligt punkt 2, utan en påföljande inaktivering av mikroorganismer, motsvara klass A i bilaga 1 till den europeiska vägledningen för god tillverkningssed (European Guide to Good Manufacturing Practice) och Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2004:6) om god tillverkningssed för läkemedel. 4. Bakgrundsmiljön ska vara lämplig för bearbetningen men ska i fråga om partiklar och mikroorganismer, minst motsvara klass D i vägledningen.

5. En miljö som uppfyller mindre stränga krav än de i punkt 3 kan godtas om: a) en validerad metod för inaktivering av mikroorganismer eller validerad metod för slutsterilisering tillämpas, b) det visas att exponering i en klass A-miljö har en försvagande effekt på vävnadernas eller cellernas kvalitet, c) det visas att det sätt som vävnaderna eller cellerna ska användas på innebär en betydligt lägre risk för att bakteriell infektion eller svampinfektion ska överföras till mottagaren än vid cell- och vävnadstransplantation, och d) det inte är tekniskt möjligt att genomföra bearbetningen i en klass A-miljö (t.ex. för att det krävs specifik utrustning som inte är helt förenlig med klass A). 6. Om lägre krav enligt punkt 4 a–d ska godtas, ska det anges vilken miljö det rör sig om. Det ska visas och dokumenteras att miljön har den kvalitet och säkerhet som krävs, åtminstone med hänsyn till det avsedda syftet, avsedd användning av vävnaderna eller cellerna och mottagarens immunstatus. Ändamålsenlig klädsel och utrustning för personligt skydd och hygien ska finnas vid varje berörd avdelning på vävnadsinrättningen, tillsammans med skriftliga anvisningar om hygien och klädsel.

7. Om vävnadsinrättningens verksamhet omfattar förvaring av vävnader och celler ska det specificeras vilka förvaringsförhållanden som är nödvändiga för att bevara vävnadernas och cellernas kvalitet, inklusive temperatur, luftfuktighet eller luftkvalitet. 8. Kritiska parametrar (t.ex. temperatur, luftfuktighet, luftkvalitet) ska kontrolleras och övervakas regelbundet samt dokumenteras för att säkerställa att de fastställda kraven uppfylls. 9. Vävnader och celler som hålls i karantän i väntan på godkännande för användning ska hållas klart isär från dem som godkänts för användning och från dem som underkänts, så att förväxling och kontamination mellan vävnader och celler undviks. Vävnader och celler som samlats i enlighet med vissa kriterier måste kunna hållas fysiskt åtskilda från andra både i karantänområdena och i förvaringsutrymmena för vävnader och celler som är godkända för användning. 10. Vävnadsinrättningen ska ha dokumenterade rutiner för kontrollerat tillträde, rengöring och underhåll, bortskaffande av avfall och omför­delning av arbetsuppgifter i nöd­situationer.

Vävnadsinrättningar i Sverige Benbank Ortoped Blekingesjukhuset Ort: Karlskrona Vävnad: Ben Verksamhet: Distribution Förvaring Tillvaratagande Enheter: Karlskrona, Karlshamn

Carl von Linné-kliniken Uppsala Science Park Uppsala Vävnad: Könsceller Verksamhet: Distribution Tillvaratagande Enheter: Uppsala

Benbank Skåne (ortopedi) Skånes Universitetssjukhus Ort: Lund Vävnad: Ben Verksamhet: Distribution Förvaring Tillvaratagande Enheter: Lund, Ängelholm, Hässleholm, Helsingborg, Malmö, Trelleborg

Centraloperation Länssjukhuset Halmstad Halmstad Vävnad: Ben Verksamhet: Distribution Förvaring Tillvaratagande Enheter: Halmstad

Hematologiska stamcellslaboratoriet/ Navelsträngsbiobanken KITM Sahlgrenska Universitetssjukhuset Göteborg Vävnad: Stamceller Verksamhet: Distribution Export Förvaring Import Enheter: Göteborg

Fertilitetscentrum AB Carlanderska sjukhemmet Göteborg Vävnad: Könsceller Verksamhet: Distribution Förvaring Tillvaratagande Enheter: Göteborg

Homograftbanken Thoraxoperation Sahlgrenska Universitetssjukhuset Göteborg Vävnad: Hjärtklaffar Verksamhet: Distribution Förvaring Tillvaratagande Enheter: Göteborg

Benvävnadsinrättningen Landstinget i Kalmar Län Länssjukhuset i Kalmar Kalmar Vävnad: Ben Verksamhet: Distribution Förvaring Tillvaratagande Enheter: Kalmar, Västervik, Oskarshamn

18

RenaRum 5/2014

Fertilitetscentrum Stockholm Stockholm Vävnad: Könsceller Verksamhet: Distribution Förvaring Tillvaratagande Enheter: Stockholm


Vävnadsinrättningar Hornhinnebanken Sahlgrenska Universitetssjukhuset Sahlgrenska Universitetssjukhuset Göteborg Vävnad: Hornhinnor Verksamhet: Distribution Förvaring Tillvaratagande Enheter: Göteborg IVF-gruppen vid Sophiahemmet AB Sophiahemmet Stockholm Vävnad: Könsceller Verksamhet: Distribution Förvaring Tillvaratagande Enheter: Stockholm IVF-kliniken Cura/Öresund Medeon Malmö Vävnad: Könsceller Verksamhet: Distribution Förvaring Tillvaratagande Enheter: Malmö IVF-kliniken Falun AB Falu lasarett Falun Vävnad: Könsceller Verksamhet: Distribution Förvaring Tillvaratagande Enheter: Falun IVF-kliniken Stockholm St. Görans sjukhus Stockholm Vävnad: Könsceller Verksamhet: Distribution Förvaring Tillvaratagande Enheter: Stockholm IVF-kliniken Umeå Norrlands universitetssjukhus Umeå Vävnad: Könsceller Verksamhet: Distribution Tillvaratagande Enheter: Umeå Kliniken för Rekonstruktiv Plastikkirurgi Karolinska Universitetssjukhuset Stockholm Vävnad: Hud Verksamhet: Distribution Förvaring Tillvaratagande Enheter: Solna Nordic Egg Bank Göteborg Vävnad: Könsceller Verksamhet: Distribution Förvaring Tillvaratagande Nordic IVF Center Göteborg Vävnad: Könsceller Verksamhet: Distribution Förvaring Tillvaratagande Enheter: Göteborg

Nordic IVF center Malmö AB Limhamn Vävnad: Könsceller Verksamhet: Förvaring Tillvaratagande Reproduktionscentrum Akademiska Sjukhuset Uppsala Vävnad: Könsceller Verksamhet: Distribution Tillvaratagande Enheter: Uppsala Reproduktionsmedicin, Karolinska Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge, Novumhuset Vävnad: Könsceller Verksamhet: Distribution Export Förvaring Import Tillvaratagande Enheter: Huddinge Reproduktionsmedicinskt Centrum Skånes Universitetssjukhus Malmö Vävnad: Könsceller Verksamhet: Distribution Förvaring Tillvaratagande Enheter: Malmö Sammanhållna vävnadsinrättningen för ben inom Stockholms läns landsting Karolinska Universitetssjukhuset Solna Vävnad: Ben Verksamhet: Distribution Förvaring Tillvaratagande Enheter: Karolinska sjukhuset, Huddinge sjukhus, Danderyds sjukhus, Södersjukhuset Sammanhållna vävnadsinrättningen för ben inom Stockholms läns landsting St. Görans Sjukhus Stockholm Vävnad: Ben Verksamhet: Distribution Förvaring Tillvaratagande Enheter: Stockholm Vecura, Kliniskt Forskningscentrum Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge Vävnad: Stamceller, Övrigt Verksamhet: Distribution Förvaring Enheter: Huddinge Vävnadsbanken Lund Skånes Universitetssjukhus Lund Vävnad: Hjärtklaffar, Hornhinnor, Övrigt Verksamhet: Distribution Förvaring Tillvaratagande Enheter: Lund Vävnadsinrättningen Benbank Östergötland Universitetssjukhuset Linköping Vävnad: Ben

Verksamhet: Distribution Förvaring Tillvaratagande Enheter: Linköping, Motala, Norrköping Vävnadsinrättningen för ben i Västra Götalandsregionen Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Ortopedkliniken Mölndal Vävnad: Ben Verksamhet: Distribution Förvaring Tillvaratagande Enheter: Mölndal, Kungälv, Borås, Skövde, Lidköping, Uddevalla Vävnadsinrättningen för ben i Västra Götalandsregionen (Kungälv) Kungälvs sjukhus, Kirurg- och ortopedkliniken Kungälv Vävnad: Ben Verksamhet: Distribution Förvaring Tillvaratagande Enheter: Kungälv Vävnadsinrättningen för ben i Västra Götalandsregionen (Lidköping) Sjukhuset i Lidköping, Ortopedkliniken Vävnad: Ben Verksamhet: Distribution Förvaring Tillvaratagande Enheter: Lidköping Vävnadsinrättningen för ben i Västra Götalandsregionen (SÄS) Södra Älvsborgs sjukhus (SÄS), Ortopedkliniken Borås Vävnad: Ben Verksamhet: Distribution Förvaring Tillvaratagande Enheter: Borås Vävnadsinrättningen för ben i Västra Götalandsregionen (Uddevalla) Uddevalla sjukhus, Ortopedkliniken Vävnad: Ben Verksamhet: Distribution Förvaring Tillvaratagande Enheter: Uddevalla Vävnadsinrättningen inom Landstinget i Jönköpings län, Medicinsk diagnostik, laboratoriemedicin Länssjukhuset Ryhov Jönköping Vävnad: Ben, Könsceller Verksamhet: Distribution Förvaring Tillvaratagande Enheter: Jönköping Vävnadsinrättningen inom Landstinget i Jönköpings län, Medicinsk diagnostik, laboratoriemedicin Värnamo Vävnad: Ben Verksamhet: Distribution Förvaring

RenaRum 5/2014

19


Vävnadsinrättningar Tillvaratagande Enheter: Värnamo

Förvaring Import Tillvaratagande Enheter: Linköping

Tillvaratagande Enheter: Linköping

Vävnadsinrättningen inom Landstinget i Jönköpings län, Medicinsk diagnostik, laboratoriemedicin Eksjö Vävnad: Ben Verksamhet: Distribution Förvaring Tillvaratagande Enheter: Eksjö

Vävnadsinrättningen vid länskliniken i ortopedi, NLL Sunderby sjukhus Luleå Vävnad: Ben Verksamhet: Distribution Förvaring Tillvaratagande Enheter: Gällivare, Luleå, Piteå

Vävnadsinrättningen vid Sjukhuset i Varberg Varbergs sjukhus, Ortopedkliniken Varberg Vävnad: Ben Verksamhet: Distribution Förvaring Tillvaratagande Enheter: Varberg

Vävnadsinrättningen på Centrallasarettet i Växjö Vävnad: Ben Verksamhet: Distribution Förvaring Tillvaratagande Enheter: Växjö

Vävnadsinrättningen vid område ortopedi Östersunds sjukhus Vävnad: Ben Verksamhet: Distribution Förvaring Tillvaratagande Enheter: Östersund

Vävnadsinrättningen vid St. Eriks ögonsjukhus Stockholm Vävnad: Hornhinnor Verksamhet: Distribution Förvaring Enheter: Stockholm

Vävnadsinrättningen vid Akademiska laboratoriet Akademiska sjukhuset Uppsala Vävnad: Ben, Stamceller, Övrigt Verksamhet: Distribution Export Förvaring Import Tillvaratagande Enheter: Uppsala Vävnadsinrättningen vid hand- och plastikkirurgiska kliniken Universitetssjukhuset Linköping Vävnad: Hud Enheter: Linköping Vävnadsinrättningen vid klinisk immunologi och tranfusionsmedicin Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge Vävnad: Stamceller, Övrigt Verksamhet: Distribution Export Förvaring Import Tillvaratagande Enheter: Huddinge Vävnadsinrättningen vid Klinisk Immunologi och transfusionsmedicin Skånes Universitetssjukhus Lund Vävnad: Stamceller, Övrigt Verksamhet: Distribution Export Förvaring Import Tillvaratagande Enheter: Lund Vävnadsinrättningen vid laboratoriemedicin Norrlands universitetssjukhus Umeå, Skellefteå, Lycksele Vävnad: Ben, Hornhinnor, Stamceller Enheter: Umeå Vävnadsinrättningen vid laboratoriet för klinisk immunologi och transfusionsmedicin Universitetssjukhuset Linköping Vävnad: Stamceller Verksamhet: Distribution Export

20

RenaRum 5/2014

Vävnadsinrättningen vid ortoped Länssjukhuset Sundsvall-Härnösand Sundsvall Vävnad: Ben Verksamhet: Distribution Förvaring Tillvaratagande Enheter: Sundsvall Vävnadsinrättningen vid ortopeden Mälarsjukhuset/Kullbergska Eskilstuna Vävnad: Ben Verksamhet: Distribution Förvaring Tillvaratagande Enheter: Eskilstuna, Katrineholm Vävnadsinrättningen vid ortopedi Centralsjukhuset i Karlstad Karlstad Vävnad: Ben Verksamhet: Distribution Tillvaratagande Enheter: Karlstad Vävnadsinrättningen vid ortopedkliniken Centrallasarettet Västerås Vävnad: Ben Verksamhet: Distribution Förvaring Tillvaratagande Enheter: Västerås Vävnadsinrättningen vid ortopedkliniken Dalarna Falu lasarett Falun Vävnad: Ben Verksamhet: Distribution Förvaring Tillvaratagande Enheter: Falun Vävnadsinrättningen vid RMC, Kvinnokliniken, Barn- och kvinnocentrum Universitetssjukhuset Linköping Vävnad: Könsceller Verksamhet: Distribution Förvaring

Vävnadsinrättningen vid verksamhetsområde plastikkirurgi och käkkirurgi Akademiska sjukhuset Uppsala Vävnad: Hud Verksamhet: Distribution Förvaring Tillvaratagande Enheter: Uppsala Vävnadsinrättningen vid VO ortopedi Gävle, Hudiksvall, Bollnäs Gävle sjukhus Gävle Vävnad: Ben Verksamhet: Distribution Tillvaratagande Enheter: Gävle, Hudiksvall, Bollnäs Vävnadsinrättningen vid ögonkliniken Universitetssjukhuset Linköping Vävnad: Hornhinnor Verksamhet: Distribution Förvaring Tillvaratagande Enheter: Linköping Vävnadsinrättningen Örebro läns landsting Örebro universitetssjukhus, Laboratoriemedicinska kliniken Örebro Vävnad: Ben, Hornhinnor, Könsceller, Stamceller Verksamhet: Distribution Förvaring Tillvaratagande Enheter: Örebro Vävnadsinrättningen Örebro läns landsting Lindesbergs lasarett, ortopedklin Lindesberg Vävnad: Ben Verksamhet: Distribution Förvaring Tillvaratagande Enheter: Lindesber


HÄLSA

POLIO – Internationellt hot

mot folkhälsan

Både antalet fall av polio och antalet poliodrabbade länder har ökat det senaste året. På grund av ökad internationell spridning av poliovirus har WHO nu deklarerat poliosituationen som ett internationellt hot mot människors hälsa enligt det internationella hälsoreglementet (IHR). Under de senaste sex månaderna har poliofall rapporterats från tio länder i världen. Antalet fall där smittan har spridits från poliodrabbade länder till tidigare poliofria länder har ökat. Spridningen har mestadels skett via vuxna resenärer. För att stoppa internationell spridning har WHO i enlighet med IHR utfärdat tillfälliga vaccinationsrekommendationer riktade till de tio länder som för närvarande är drabbade av polio; Afghanistan, Irak, Kamerun, Ekvatorialguinea, Etiopien, Israel,

Nigeria, Pakistan, Somalia och Syrien. För Pakistan, Syrien och Kamerun gäller att alla som har vistats i landet mer än fyra veckor ska vara vaccinerade med en dos poliovaccin under de senaste tolv månaderna före utlandsresan eller erbjudas vaccin vid utresan.

Sverige har god vaccinationstäckning I Sverige inleddes vaccination mot polio år 1957 och antalet fall av polio minskade därefter snabbt. Något inhemskt fall av polio har inte rapporterats sedan 1977. I Sverige har vaccinationstäckningen i barnvaccinationsprogrammet för poliovaccin under de senaste åren legat över 98 procent. Viktigt se över sitt vaccinationsskydd inför resa Med anledning av den globala

poliosituationen är det nu särskilt viktigt att den som reser till länder där polio förekommer bland befolkningen har ett bra vaccinationsskydd. I vuxen ålder behövs en påfyllnadsdos av poliovaccin om det har gått tio år sedan den senaste dosen. Spädbarn bör vara grundvaccinerade innan resan. Vid längre tids vistelse (mer än fyra veckor) i ett poliodrabbat land rekommenderar WHO att en extrados av poliovaccin ges om det har gått mer än tolv månader sedan den senaste dosen. Ta kontakt med en vaccinationsmottagning eller infektionsklinik i god tid före resan för att få rådgivning om vilka vaccinationer som behövs och ta med lämplig dokumentation, som vaccinationsintyg, på resan. • Källa: Socialstyrelsen

RenaRum 5/2014

21


HYGIEN LSA Ä H H C O

En färsk enkät av Philips i samarbete med Smartson visar att 17 procent av svenskarna aldrig använder tandtråd. Att inte ta bort plack mellan tänderna kan leda till svåra tandköttsinflammationer med exempelvis tidiga födslar som konsekvens.

Svenskarna dåliga på att använda tandtråd

Y

tterligare 54 procent använder tandtråd endast då och då, avslöjar samma Philips-enkät. En brasiliansk studie visar att det krävs minst en ordentlig rengöring av tandmellanrummen var 24:e timme för att undvika gingivit/ inflammation i tandköttet.

Krångligt & tidskrävande att hålla rent Över 27 procent anger i Philips enkät att tandtråd känns krång-

ligt. Nästan en fjärdedel uppger att de glömmer bort att rengöra tandmellanrummen med tandtråd, medan omkring 19 procent svarar att deras tänder är för täta för att komma in med tandtråd. 13 procent får dessutom blödningar i tandköttet. Ungefär var tionde tycker att rengöring med tandtråd tar för mycket tid. "Att bara 29 procent av svenskarna använder tandtråd regelbundet trots konsekvenser för hälsan visar på ett behov för

nya komplement till tandborsten", säger Erica Lindhqvist, marknadschef för munvårdsprodukter på Philips i Norden.

Nya Philips Sonicare AirFloss 1.5 gör rent mellan tänderna på 30 sekunder "Av denna anledning lanserade Philips Sonicare AirFloss redan 2011, en designsmart hälsogadget för att göra rent mellan

Vi leverer værdiskabende tekstilløsninger til virksomheder, der stiller krav til dokumentation, sporbarhed og kontrol i processen. Vi vasker, vedligeholder, autoklaverer og leverer beklædning og Viima Renrum rengøringsartikler til alle typer af renrum.

22

RenaRum 5/2014

Copyright © DFD0214006

FORNYELSE FREMMER FORRETNINGEN


Fakta tänderna om du inte får till det med tandtråden", fortsätter hon. Philips Sonicare AirFloss har utvecklats i samarbete med tandvårdspersonal från hela världen. De kallar det för en innovation som praktiskt taget alla deras patienter kommer att ha nytta av. Att använda AirFloss är enkelt: Fyll på med vatten eller munskölj,

peka mellan tänderna och tryck. Med första versionen av Philips Sonicare AirFloss tog det en minut att blästra rent mellan tänderna. Nya Philips Sonicare AirFloss 1.5 behöver bara 30 sekunder för att göra samma jobb. Tester visar att Philips Sonicare AirFloss 1.5 tar bort upp till fem

Philips Royal Philips, Holland (NYSE: PHG, AEX: PHI), är ett företag inom hälsa och välbefinnande som fokuserar på att förbättra människors liv genom innovationer inom hälsa, livsstil och ljus. Huvudkontoret ligger i Holland och Philips har 112 000 anställda i mer än 100 länder. Med en försäljning på 23,3 miljarder euro 2013, är företaget marknadsledande inom hjärt- och akutvård samt vård i hemmet, energieffektiva nya ljuslösningar såväl som rakning och grooming för män, och tandvård.

gånger mer plack mellan tänderna än en manuell tandborste, och att tandköttet blir friskare på två veckor. Efter tre månader med AirFloss fortsatte dessutom 96 % av testpersonerna som använder tandtråd oregelbundet att använda AirFloss fyra eller fler dagar i veckan. • Källa: Philips

Hitta rätt i GMP-regler och guidedokument Vi har samlat alla GMP-dokument på ett ställe åt dig! Nu kan du snabbt och enkelt hitta relevant information i regeltexter, guidedokument och varningsbrev on-line. Här finns även en omfattande ordlista, länkar och en eventkalender. Och det kostar ingenting! Se mer vad Gate2GMP® har att erbjuda och registrera dig på

www.gate2gmp.com

DET ÄR

G R AT I S

RenaRum 5/2014

23


GSA T E R Ö F NY TT

Samhall partner när Bactiguard växer Det svenska medtechbolaget Bactiguard och Samhall AB har slutit ett avtal om bemanning av Bactiguards nya huvudkontor och produktions- och forskningsanläggning i Botkyrka. Avtalet löper över minst 10 år och innebär att Samhalls medarbetare kommer att arbeta vid tillverkningen av Bactiguards högteknologiska produkter. Bactiguard kommer till hösten att samordna företagets verksamhet till nya lokaler i Botkyrka. Bactiguard expanderar och investerar för ökad produktion i Sverige, till skillnad från många andra företag inom life science som flyttar från Sverige. ”Jag är väldigt stolt över vårt samarbete med Samhall där vi tillsammans tar ett samhällsansvar. Samhalls medarbetare kommer att bidra till att säkerställa kvalitén av våra högteknologiska produkter inom

Fakta Samhall AB

Christian Kinch, styrelseordförande och huvudägare i Bactiguard.

infektionskontroll. Det känns extra bra att som svenskt företag kunna gå mot strömmen och satsa på produktion på hemmaplan som skapar sysselsättning”, säger Christian Kinch, styrelseordförande och huvudägare i Bactiguard. ”Även jag är jätteglad över det här samarbetet. Samhall tar nu ett rejält kliv framåt och visar att vi även kan leverera i framtidsbranscher som life science och medicinteknik. Rekvisita till Renrum! Med det här samarbetet gör vi upp med många gamla föreställningar om Samhall”, Handskar Svabbar säger Monica Skor Torkdukar Lingegård, vd på Kläder Moppar Samhall. •

INREM AB

08 - 590 807 20 • info@inrem.se • www.inrem.se Källa: Samhall

24

RenaRum 5/2014

Samhall AB är en av Sveriges största serviceleverantörer. Företaget har 23 000 medarbetare på cirka 200 orter och erbjuder tjänster inom allt från städ, tvätt och fastighet till logistik och tillverkning. Samhall ägs av svenska staten och omsätter årligen cirka sju miljarder kronor. Företagets kärnuppdrag är att skapa utvecklandearbeten åt personer med funktionsnedsättning genom att matcha rätt person till rätt arbete i konkurrensutsatta kunduppdrag.

Bactiguard AB Bactiguard är ett svenskt medicinteknikföretag som utvecklar, tillverkar och exporterar ett patenterat ytskikt som motverkar bakterietillväxt på sjukvårdsprodukter. Företagets teknologi förhindrar vårdrelaterade infektioner och bidrar till lägre vårdkostnader och minskad antibiotikaanvändning. Bactiguard-behandlade urinvägskatetrar är marknadsledande i USA och Japan, och de senaste åren har bolaget tagit fram en egen produktportfölj med behandlade katetrar för urin-, luft- och blodvägar. Bactiguard är inne i en stark expansionsfas med fokus på nya marknader i EU, Mellanöstern, Asien och Sydamerika. Företaget har ca 60 anställda med huvudkontor i Stockholm och produktionsanläggningar i Markaryd och Malaysia.


RIUM A D N KALE

2014

Juni

3 – 4 juni Uppsala Health Summit, Uppsala

September 2 – 3 september Apotek & Egenvård 2014, Kistamässan, Stockholm 7 – 9 september Nordic Life Science Days, Stockholm

10 – 12 september NVK 2014 Nordisk Vårdhygienkonferens, Göteborg

8 – 9 oktober CLEAN & FACILITY, Kistamässan

Oktober

November

1 – 3 oktober Annual Congress of the European Association of Tissue Banks (EATB), Lund 7 – 9 oktober Copenhagen LabMed, Danmark

18 – 19 November Tema Renrum, Stockholm

December 4 – 5 december, Stockholm Medicinska Riksstämman 2014

RenaRum 5/2014

25


RD Å V K U J S

Tomi Pösö, narkosläkare vid Sunderby sjukhus. Foto: Maria Äsèn

Öka patientsäkerheten

vid fetmakirurgi Genom att använda specifikt anpassade metoder både när det gäller nedsövning och vätskeersättning är det möjligt att åstadkomma ett mer stabilt narkosförlopp i samband med överviktskirurgi. Det visar Tomi Pösö, narkosläkare vid Sunderby sjukhus, i en avhandling han försvarade den 16 maj.

O

ptimerade rutiner för nedsövning- och vätskeersättning är en förutsättning för att åstadkomma hög patientsäkerhet vid fetmakirurgi. Samtidigt som patientsäkra metoder för både narkos och vätsketerapi är hörnstenar för att minimera komplikationer hos denna patientgrupp, saknas det i dag vedertagna rutiner för hur

26

RenaRum 5/2014

metoderna ska användas”, säger Tomi Pösö, läkare, samt specialist i anestesi och intensivvård, vid Sunderby sjukhus, som nu disputerar på en avhandling i ämnet.

Fetma och sjuklig fetma ökar dramatiskt Förekomst av fetma och sjuklig fetma, vilket innebär ett kroppsmasseindex, BMI, över 35, ökar

dramatiskt över hela världen. Det har i sin tur medfört att överviktskirurgi har blivit ett allt vanligare ingrepp. Under det senaste decenniet har antalet operationer ökat tiofalt, och bara de senaste åren har det opererats upp emot 9 000 patienter vid svenska sjukhus. Att söva patienter med ett högt BMI är dock en komplicerad uppgift. Framför allt ökar det risken för hjärt- och lungrelaterade komplikationer. I sitt avhandlingsarbete visar Tomi Pösö bland annat att en del patienter som genomgår viktminsknings-


Fakta Tomi Pösö

Avhandlingen

Tomi Pösö är uppvuxen i Helsingfors, Finland. Han tog läkarexamen vid Helsingfors Universitet och är specialist i anestesiologi och intensivvård samt i klinisk fysiologi. För närvarande arbetar han som anestesiöverläkare vid Sunderby Sjukhus, Norrbottens Läns Landsting, samt är doktorand vid institutionen för kirurgisk och perioperativ vetenskap, Umeå Universitet.

program inför ett kirurgiskt ingrepp, blir uttorkade, dehydrerade, vilket i sig ökar riskerna vid narkos. Han konstaterar också att det är fullt möjligt att påvisa och följa graden av dehydrering med hjälp av en ultraljudsundersökning, transthorakalt ekokardiografi. Metoden gör det dessutom möjligt att följa och optimera vätskebalansen på ett kontrollerat sätt inför ingreppet.

Modell för sövning och uppvätskning I avhandlingen redovisar Tomi Pösö också en modell för hur patienter med högt BMI bör

sövas, vilka läkemedel som bör användas, samt en modell för uppvätskning före ingreppet, som sammantaget medverkar till att cirkulationen hålls stabil i samband med operation. ”Ett större fokus bör läggas på optimering av cirkulation och syresättning framför allt före nedsövning av dessa patienter. Att vätska upp dessa patienter på ett kontrollerat och standardiserat sätt före operationen, är den kanske viktigaste åtgärden för att patienterna ska kunna hållas cirkulatoriskt stabila genom hela ingreppet”, säger Tomi Pösö. •

Fredagen den 16 maj försvarade Tomi Pösö, institutionen för kirurgisk och perioperativ vetenskap, Umeå Universitet, sin avhandling med titeln: Perioperativ handläggning av obesitaskirurgiska patienter. (Engelsk titel: Assessment and Management of Bariatric Surgery Patients). Fakultetsopponent var docent Mats Enlund, Centrum för klinisk forskning, Västerås, Uppsala Universitet.

Fakta Umeå universitet Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 32 000 studenter och 4300 anställda. Här finns internationellt väletablerad forskning och en stor mångfald av utbildningar. Vårt campus utgör en inspirerande miljö som inbjuder till gränsöverskridande möten – mellan studenter, forskare, lärare och externa parter. Genom samverkan med andra samhällsaktörer bidrar vi till utveckling och stärker kvaliteten i forskning och utbildning.

Källa: Umeå Universitet

Nytt renrum åt

Sahlgrenska Universitetssjukhuset! Skanska bygger åt Sahlgrenska ett bild- och interventionscentrum. Det kommer att innehålla funktioner och medicinska verksamheter som använder avancerade metoder för bilddiagnostik och behandling. Ventilator ingår i projektet genom att bygga ett renrum på ca 100 kvm.

Välkommen till en specialist på rum med förhöjda renhetskrav

MicronSwep

Ett unikt rengöringskoncept för renrum Med Berendsens moppsystem MicronSwep rengör man renrumsytor snabbt och smidigt, samtidigt som risken för korskontaminering minskar! Kostnadsfritt test! Kontakta oss på 0155-20 96 00 redan idag!

Kontakta oss så berättar vi mer! Växel: 08–681 14 40 • Mobil: 0709-71 14 54

www.ventilator.se

kundservice.nykoping@berendsen.se 0155-20 96 00 • www.berendsen.se

RenaRum 5/2014

27


HÄLSA

Ny modersmjölksersättning kan förbättra utveckling Genom att tillsätta en så kallad komjölksfraktion, som innehåller en lång rad biologiskt aktiva komponenter till modersmjölksersättning, är det möjligt att både minska förekomsten av öroninflammationer och stimulera neurologisk utveckling hos barn som inte ammas. Det visade Niklas Timby i en avhandling som han försvarade vid Umeå universitet den 16 maj.

T

Fakta

idigare studier har visat att barn som inte ammas i vissa avseenden skiljer sig från barn som ammas, till exempel när det gäller tillväxtmönster, neurologisk utveckling och sjuklighet i infektioner. Niklas Timby, barnneurolog och doktorand vid institutionen för klinisk vetenskap, visar i sitt avhandlingsarbete att det är möjligt att både minska förekomsten av öroninflammationer och stimulera barnens neurologiska utveckling med hjälp av mjölkfettdroppsmembran från komjölk som tillsats i modersmjölksersättning.

28

Niklas Timby Niklas Timby är barnläkare och barnneurolog vid Norrlands Universitetssjukhus i Umeå, samt doktorand vid Institutionen för Klinisk Vetenskap, Enheten för Pediatrik, vid Umeå Universitet.

RenaRum 5/2014

”Mjölkfettdroppsmembranet innehåller komponenter som sannolikt är nödvändiga för att såväl nervsystem som immunförsvar ska utvecklas optimalt. Den nya modersmjölksersättningen som vi testat har minskat skillnaderna mellan barn som ammas och barn som inte ammas”, säger Niklas Timby.

Skillnader mellan barn som ammas eller inte! Den allmänna rekommenda-

tionen är att bröstmjölk ska vara spädbarnets huvudsakliga näringskälla under de första sex månaderna efter förlossningen. Alla barn kan dock inte ammas, och ska då få modersmjölksersättning. De olika typer av modersmjölksersättning som finns på marknaden har blivit allt bättre när det gäller kvalitet och sammansättning, vilket gör att de i dag kan ge en fullgod och säker näringstillförsel till spädbarn. På gruppnivå kan man dock fortfarande se skillnader mellan barn som ammas och barn som får enbart modersmjölksersättning. I rika länder är de tydligaste skillnaderna att ersättningsuppfödda barn växer snabbare under det första året, har en långsammare kognitiv utveckling och en högre sjuklighet i infektioner som öroninflammation, luftvägsinfektioner och magsjuka. I studien som genomförts vid den pediatriska forskningsmottagningen vid Umeå universitet ingick 160 barn som hade slutat ammas före två månaders ålder. Barnen lottades till att få konventionell modersmjölksersättning, eller en ny experimentell ersättning med lägre energi- och proteininnehåll samt tillsats av mjölkfettdroppsmembran från komjölk, som


Fakta

Avhandlingen Fredagen den 16 maj försvarade Niklas Timby, Institutionen för Klinisk Vetenskap, sin avhandling med titeln: Effekter av att ge fullgångna barn modersmjölksersättning med lågt energi- och proteininnehåll och med tillsats av mjölkfettsmembran. (Engelsk titel: Effects of Feeding Term Infants Low Energy Low Protein Formula Supplemented with Bovine Milk Fat Globule Membranes.) Opponent var Ekhard Ziegler, Professor, Department of Pediatrics, University of Iowa, USA. Huvudhandledare var Magnus Domellöf.

innehåller en lång rad biologiskt aktiva komponenter.

Likheter mellan komjölk och människomjölk ”Eftersom man vid tillverkning använder vegetabiliskt fett istället för mjölkfett har denna fraktion tidigare saknats i modersmjölksersättning. Det mjölkfettdroppsmembran som finns i komjölk liknar det som finns i männis-

komjölk och kan nu med modern mejeriteknik renas och tillsättas i livsmedel”, säger Niklas Timby. I den aktuella studien fick barnen den nya modersmjölksersättningen upp till sex månaders ålder. De följdes därefter med mätningar och provtagningar fram till dess att de var ett år. Studien visar att de barn som fått den nya ersättningen hade signifikant färre öroninflammationer under de första sex månaderna och de presterade dessutom bättre vid ett psykologiskt test av den kognitiva förmågan vid 12 månaders ålder, jämfört med barn som fick konventionell modersmjölksersättning. Niklas Timby och hans kollegor hade också en hypotes att det minskade energi- och proteininnehållet skulle påverka tillväxten hos barn som fick den nya ersättningen. Men det gjorde det inte. Barnen kompenserade helt för skillnaden genom att justera voly-

men på sitt intag. I tidigare studier har man sett att barn som äter ur nappflaska har en nedsatt förmåga att själva reglera sitt intag, men det gällde alltså inte barnen som ingick i den här studien.

”Hälsovinster på kort och lång sikt” ”Vi såg också att föräldrarna till barnen som åt modersmjölksersättning skattade sin oro och kontroll över barnets ätande lägre än i andra studier och vi tror att det är orsaken till barnens höga nivå av egenreglering. Här kan en välfungerande barnhälsovård spela in. Studien har gett mycket lovande resultat som kan innebära hälsovinster på kort och lång sikt för barn som inte kan ammas. Vi måste dock komma ihåg att det här är en första studie och innan vi kan ge rekommendationer behöver resultaten konfirmeras av fler studier”, avslutar Niklas Timby. • Källa: Umeå Universitet

Next Generation Air Filtration

For enhanced performance of critical processes and best energy savings Consistent Air Quality Providing a reliably high air quality to optimize contamination control and meet the stringent conditions in clean environments.

Environmental Savings Reducing operating resistance and extending life expectancy to minimize energy consumption, CO2 equivalents and waste.

Improved Process Performance Limiting risk of failures to enhance product quality and prevent negative effects from unnecessary process interruptions.

Beneficial Total Cost of Ownership

Pharmaceutical solution

Microelectronic solution

High mechanical strength NELIOR membrane media for GMP compliant sterile conditions. Available in filter classes H14 and U16 to EN1822:2009

Chemical inert NELIOR membrane media for eliminating outgassing risk and optimizing process yield. Available in filter class U16 to EN1822:2009

Improving process reliability and overall efficiency to save life cycle costs and improve profitability performance.

For more information about all air filtration solutions with NELIOR Filtration Technology please visit: nelior.com. Contact us at: info.se@aafeurope.com.

RenaRum 5/2014

29


Månadens produkt

Renrum Av Matts Ramstorp

R

enrum används i många olika verksamheter där man har ett behov av att skapa en kontrollerad och styrd renhet, med avseende på partiklar och (eller) mikroorganismer. I de allra flesta verksamheter är detta behov av så stor betydelse att man inte kan tillverka och (eller) hantera sina produkter på ett tillräckligt säkert sätt, utan att använda renrum. Vissa verksamheters krav på renhet och hygien är också av den dignitet att de också är myndighetskrav, t ex inom läkemedelstillverkning, medical device och vissa delar inom sjukvården, ex vis vävnadsinrättningar.

Vad är ett renrum? Renrum definieras i en ISO-standard, ISO 14644-1, som … … ett rum i vilket koncentrationen av partiklar i den omgivande luften styrs och där rummet är byggt och används på ett sådant sätt att man minimerar införsel, bildade samt kvarhållande av partiklar. Vidare kan man i vissa sammanhang också vara intresserad eller i behov av att styra temperatur, luftfuktighet och (eller) tryck. Hur ska detta tolkas? Det viktiga i denna standard, förutom att man ska styra koncentrationen av partik-

30

RenaRum 5/2014

lar i den omgivande luften, är att det ska vara byggt och användas på ett sådant sätt att man minimerar införsel, bildande samt kvarhållande av partiklar. Detta uppnår man bland annat genom att använda slussar, övertryck renrumsdräkter, instruktioner och rutiner, samt slutligen tillförsel av renare ventilationsluft.

En hygienisk lokal Ett renrum är en hygienisk lokal, vilket innebär att den ska vara byggt på ett sådant sätt och av sådana material att den är enkel att rengöra till önskad renhetsnivå, och inte minst att den ska kunna bibehålla denna renhet under den tid som man har för avsikt att använda lokalen. Hur bygger man renrum? Man kan bygga renrum på en rad olika sätt. Man kan regla, sätta gipsskivor, lägga matta på denna, eller så kan man regla och sätta pre-fabricerade väggmoduler på plats som därefter tätas. Förr i tiden var det vanligt att bygga renrum i renrum, på ett sådant sätt att man stegvis gick mot allt renare lokaler. Idag har detta ”fenomen” återuppstått och det finns leverantörer som specialiserat sig på att bygga större eller mindre renrum i redan befintliga miljöer när högre renhetskrav tillkommit. •


Dina leverantörer Bergman Labora AB Carina Eckhardt Tel. 08-625 18 81 epost: carina.eckhardt@bergmanlabora.se www.bergmanlabora.se INREM AB Kontakt: Agneta Lundqvist Tel: 08-590 807 20/Mob. 0735-15 05 57 info@inrem.se www.inrem.se Ventilator AB Bernt S Karlsson bernt.karlsson@ventilator.se Mobil. 0709-71 14 54 www.ventilator.se QleanAir Scandinavia Högbergsgatan 26 B, Box 4217 102 65 Stockholm, Sweden Tel. +46 (0)7 33 84 31 33 johan.ehn@qleanair.com Finnebäck Helena Myrberg 076-810 20 46 helena@finnebacks.se Octanorm Nordic AB Björn Pettersson Tel. 08-621 65 24 bjorn.pettersson@octanorm.se www.octanorm.se Caverion Sverige AB Tomas Hörman Tel. 0706-18 80 52 tomas.horman@caverion.se www.caverion.se AirSon AB Dan Kristensson 0431-40 25 80 dan.kristensson@airson.se www.airson.com CRC Clean Room Control AB Kontakt: Nils-Johan Björklund Tel. 018-24 64 60 nils-johan@cr-control.se info@cr-control.se Berendsen Textil Service AB Kundservice Nyköping kundservice.nykoping@berendsen.se Tel. 0155-20 96 00 www.berendsen.se www.cr-control.se RenaRum 5/2014

31


ING FORSKN OCH ING L K C E V UT

Venture Cup – Bilden är från Regionfinalen i Väst. Foto: Anna Sigvardsson

Affärsidéer belönas med över en halv miljon kronor Den 14 och 15 maj samlades hundratals människor runt om i landet och mer än en halv miljon kronor delades ut. Allt för uppmärksamma Sveriges bästa affärsidéer. Venture Cup är Sveriges ledande tävling för affärsidéer och under våren har flera hundra bidrag kämpat för att få stå som vinnare i tävlingens regionfinaler. Nu återstår att se vem som vinner Sverigefinalen i juni. I Venture Cups fyra regioner

32

RenaRum 5/2014

Nord, Syd, Öst och Väst togs sammanlagt 16 vinnare fram i kategorierna Människa & Samhälle, Miljö & Energi, Life Science & Teknik samt Webb, Mjukvara & Media. Alla kategorivinnare belönades med 25 000 kronor. Av dessa vinnare utsågs även en totalvinnare i varje region. Totalvinnarna i de fyra regionerna blev MelVitas, eDiabeat, Fundsurf och Precisely, som alla gick hem med sammanlagt 125 000 kronor att använda för

att fortsätta utveckla sina affärsidéer. Härnäst väntar Sverigefinalen dit alla vinnare, tillsammans med höstens vinnare, har möjlighet att kvala in. 32 vinnare ska bli 12 nominerade och vem som står som nominerad i Sverigefinalen bestämmer en jury bestående av experter inom flera områden. Sverigefinalen går av stapeln den 12 juni i Umeå, där mer ära och priser står på spel. • Källa: Venture Cup


VENTURE CUP NORD

VENTURE CUP SYD

VENTURE CUP VÄST

Life Science & Teknik

Life Science & Teknik

Modulgrund, Peter Andersen och Anders Strålberg Fabricerad delbar betongplatta för stugor med en mycket momentstyv patenterad skarv, som i monterat tillstånd har jämförbar hållfasthet med en platsgjuten betongsula. Denna produkt har dock alla fördelar fabricering medför. Modulgrund ger stugfabrikanten möjlighet att erbjuda helhetslösning till slutkund. Stugkunden får allt i samma transport, stugbyggsats och Modulgrund. Allt till marknadens lägsta pris, jämnaste kvalitet samt en kort leveranstid.

Melaud, Sammy Pergament och Amir Adlouni Melaud är ett par ultrakomfortabla hörlurar med integrerade pulsmätare. Hörlurarna tar, med sin patenterbara teknik och funktion, sig an ett problem som miljontals resenärer och pendlare drabbas av dagligen. Dessutom kommer Melaud att angripa ett folkhälsoproblem som var tredje svensk lider av. Melauds tekniklösning är mycket strömsnålare, billigare och tar mindre plats än befintliga alternativ.

Life Science & Teknik (TOTALVINNARE)

Människa & Samhälle Sweare, Malin Åkerlund och Per Brännäng Vår filosofi är att göra längdskidåkningskläder med både funktion och design inbakat i en skön mix. Vi vill att längdskidåkaren ska känna sig bekväm med sin klädsel för att kunna gå på till exempel after-ski eller ta en fika i samband med träningspasset.

Webb, Mjukvara & Media (TOTALVINNARE)

Människa & Samhälle (TOTALVINNARE)

MelVitas, Linda Rönn, Linnea Wikman och Moa Persson MelVitas utvecklar ett diagnostiskt verktyg som kan detektera det tidigaste stadiet av karies. Produkten bygger på en patenterad teknik som inte använder joniserande strålning till skillnad från dagens röntgendiagnostik. MelVitas diagnostiska verktyg är användarvänligt och kan hjälpa tandvårdspersonal att genomföra säkrare och effektivare behandlingar med ökat fokus på preventiv tandvård.

eDiabeat, Richard Laurits och Annica Carnbring Belfrage eDiabeat är en plattformsoberoende webbapplikation som använder KBT och spelmekanismer för att skapa engagemang och en hållbar livsstilsförbättring. eDiabeat ger personlig feedback i realtid och effektiviserar kommunikationen mellan patient och vårdgivare. eDiabeat leder till en jämlik, kunskapsbaserad och patientcentrerad diabetesvård samt bidrar till sänkta sjukvårdsvårdskostnader.

Människa & Samhälle Save the Red, Frida Ahlsén Save the Red är en kollektion av miljövänliga mjukdjur som avbildar utrotningshotade djur. Djuren är tillverkade av giftfria naturliga material såsom kapok och bambu. Tillsammans med djuret får man en bok som berättar om djuret, hur den lever och vad den gör. Vid varje köp doneras en del av vinsten till en organisation som arbetar för djurens överlevnad.

Webb, Mjukvara & Media

Webb, Mjukvara & Media

Fundsurf, Thomas Hallberg, Christian Frick och Jenny Frick Fundsurf är en crowfundingplattform med en unik social spinoff. Fundsurf gör det helt riskfritt och otroligt enkelt att arrangera alla typer av sociala evenemang! Sätt bara ett minsta mål att uppnå och ett sista datum att anmäla sig. Når du målet före deadline dras pengarna automatiskt från deltagarna. Om inte så dras inga pengar och evenemanget blir inte av.

Fieldly, Sven Paulin och Daniel Krusenstråhle Fieldly är ett projektledningssystem specialanpassat för byggsektorn. Systemet levererar signifikanta tids- och kostnadsbesparingar genom att eliminera administrativt pappersarbete och ger en total öppenhet med information mellan arbetsledare, medarbetare och kunder. Samtidigt ger systemet full kontroll över företagets dagliga verksamhet vad gäller arbetsuppgifter, materialflöde och kostnader.

Minatjänster.nu, Josefina Lönn och Joakim Sjöblom Mina Tjänster Sverige AB tillhandahåller Sveriges första digitala varuhus för tjänster och medlemskap. Konsumenten kan med hjälp av ett online-baserat verktyg enkelt och tryggt teckna, hantera och överblicka alla sina tjänster. I utbudet återfinns streamingtjänster, mobilabonnemang, bredbandsabonnemang, mjukvarulicenser och mycket mer. Alla prenumerationstjänster på samma ställe!

Miljö & Energi

Miljö & Energi

Rent-a-plagg, Emelie Lundqvist och Magnus Sellberg Måste man äga allting för att uppfylla sina drömmar? Självklart inte! Vi hyr ut högkvalitativa kläder för skidåkning och friluftsliv för barn och vuxna. Från märken som tar miljömässigt och socialt ansvar. Miljövänligt, ekonomiskt och praktiskt för dig som inte vill eller kan köpa de kläder du inte behöver i ditt vanliga liv. En långsiktigt hållbar lösning för människor och miljö.

LuvSolar, Steven Curtis och Joshua Kirkman In developing a peer-to-peer lending and investment platform, LuvSolar connects individuals with capital in urban centers to people in rural / suburban areas who can benefit from solar energy. Investors provide capital to the platform in which LuvSolar commissions solar panels to trustworthy clients. Over the course of the loan, the investor will receive a financial incentive along with the knowledge of a social and environmental impact while the recipient achieves renewable energy and energy security.

Miljö & Energi Swedish Algae Factory, Hannes Livian och Sofie Allert Swedish Algae Factory utnyttjar modern teknologi anpassat efter algers naturliga livscykel för att utvinna förnybar råolja från just alger. Då alger växer bra på koldioxid och avfallsvatten erbjuder vi även industriella aktörer en tjänst för att sänka deras utsläpp. Vår vision är att 2030 vara Europas volymmässigt största producent av förnybart råmaterial för dieselproduktion.

RenaRum 5/2014

33


ING FORSKN OCH ING L K C E V UT VENTURE CUP ÖST Life Science & Teknik

Webb, Mjukvara & Media (TOTALVINNARE)

IVia Medical, Caroline Blomqvist, Jano Dib och Christian Bremer De infusionsslangar som kopplas till intensivvårdspatienter trasslar lätt ihop sig, vilket gör att sjukvårdspersonal lägger mycket tid och resurser på att reda ut slanghärvor och se till att inga infarter av misstag rycks ut. Vår lösning Tubeway förenklar arbetet med infusionsslangar genom att samla slangarna i gemensamma kanaler, och bidrar därmed till en effektivare och mer patientsäker vård.

Miljö & Energi

Människa & Samhälle Ifoodbag, Karl Fallgren, Håkan Sundborg & Robert Mal ifoodbag ABs högre mening är att bidra till en mer hållbar värld. Våran vision är att bli den ledande förpackningslösning för hemleverans av livsmedel i hela världen. Missionen är att gör det lättare att transportera livsmedel med en mer hållbar bärkasse, den intelligenta matkassen ifoodbag som har kyl- och frysfunktion upp till 24 timmar.

Precisely,Robert Gullander, Nils-Erik Jansson och Johan Norin Precisely är en online-plattform som äntligen gör det enkelt för företag att skapa, hantera och bevaka juridiska avtal. Plattformen bygger på ett nytt digitalt format för avtal med självlärande funktioner och inbyggd logik som effektiviserar hela avtalsprocessen.

Pharem Biotech, Martin Ryen, Christian Ryen och Sven-Erik Sköld Läkemedel är en viktig del i dagens samhälle och medför ett bättre liv för många människor. Tyvärr orsakar flera av dessa ämnen stora skador på miljön. Stor del av dessa miljögifter kommer ut via reningsverken där den teknik som används idag inte är tillräcklig. Pharem Biotech AB har tagit fram en ny bioteknisk filtreringsteknik som är kostnadseffektiv och säker i jämförelse med andra alternativ.

En Matts per anställd Renrumsutbildningar Online med personliga kursintyg - När det passar er! Lansering Sommaren 2014

Maila info@mcleaned.com för mer information

34

RenaRum 5/2014


Årets Nanoföretag 2014 Den 15 maj höll SwedNanoTech sin årliga konferens NanoForum i Stockholm. För andra året i rad korades Årets Nanoföretag, en utmärkelse för att uppmärksamma ett ungt, innovativt företag med en tydlig nanoteknisk profil. Vinnare blev det Uppsalabaserade företaget Applied Nano Surfaces. Företaget är verksamt inom ytbehandling, sk coating och har arbetat fram en teknik som reducerar friktion på olika typer av komponenter mycket bra och kostnadseffektivt. ”Vi är jätteglada för den här utmärkelsen. Det är kul att se att vårt arbete uppmärksammas även utanför den sfär som vi vanligtvis är verksamma inom”, säger Christian Kolár, tillförordnad VD på Applied Nano Surfaces.

Fem nominerade företag Det var en jämn match mellan fem nominerade företag som

alla fick möjlighet att presentera sin verksamhet på scenen under konferensen. Förutom det vinnande företaget var Disruptive Materials, Sol Voltaics, Spago Nanomedical och Polymer Factory nominerade för priset. ”Det är fantastiskt att få visa upp den bredd på svenskt nanoföretagande som de här nominerade företagen representerar”, säger Åsalie Hartmanis, VD på föreningen SwedNanoTech som står bakom utmärkelsen.

Andra året i rad NanoForum i år var det andra året som priset för Årets Nanoföretag delades ut. Förra årets vinnare korades på NanoForum 2013 och blev det Stockholmsbaserade företaget Nanologica. ”Det var mycket roligt att bli uppmärksammad för vårt arbete att föra nanoteknologi till marknaden”, säger Adam Feiler, CTO på Nanologica. •

NANOTEKNIK

Christian Kolar, CEO

Fakta Nanoforum

NanoForum är en årlig nanoteknikkonferens som arrangeras av SwedNanoTech. Årets konferens var den fjärde upplagan och arrangerades i samarbete med den europeiska nanoteknikorganisationen Nanotechnology Industries Association, NIA. Konferensen lockade omkring hundra personer och hölls i IVA’s konferenscenter i Stockholm.

Källa: SwedNanoTech

Fakta SwedNanoTech är en förening som har bildats för att skapa en tydlig profil för svensk nanoteknologi i Sverige och utlandet och etablera ett gott samarbete mellan forskare, entreprenörer och samhället i övrigt. Vi har ca 120 medlemmar, både studenter, företag och enskilda forskare.

Fakta Årets jury Vinnaren av Årets Nanoföretag 2014 korades av en jury bestående av Björn O. Nilsson, IVA, Lillemor Svensson, Connect Öst, Claes Post, Almi Invest, Tord Lendau, affärsutvecklare, Adam Feiler, Nanologica, Anders Eliasson, Business Sweden, och Åsalie Hartmanis, SwedNanoTech

RenaRum 5/2014

35


Vinnarna

i Sifferjakten Under Nordic Hygiene Expo 2014 arrangerades åter­ igen ”Sifferjakten” där besökarna letade bokstäver och siffror placerade i respektive utställares montrar. Utslagsfrågan bestod av en glasburk fylld med minimarshmallows och gelébåtar, där vikten hos gelébåtarna skulle anges. I glasburken fann 437.6 gram svarta respektive 337.4 gram gröna gelébåtar. Rätt svar på utslagsfrågan var således 775 gram totalt.

36

RenaRum 5/2014

Tre priser delas ut: 1.a pris – En iPadMini gick till Eve Olsson från Kristianstad Ostförädlings AB. Eve hade gissat 834 gram På delad andra plats kom Jonas Jakobsson från Aerosolteknologi LTH (923 gram) samt Marina Olsson från ISS (627 gram). De båda 2:a pristagarna fick en minihög­ talare var. Ett stort tack till alla er som deltog i tävlingen och ett jätte­ grattis till de tre vinnarna! •


RenaRum 5/2014

37


Vi är med på marknaden på Rentforum.se AAF International B.V.

Filtac AB

AB Ninolab

Finnebäcks AB

ADDvise Lab Solutions AB

FLAB

AirSon Engineering AB

FOOD DIAGNOSTICS AB

ASSA ABLOY Entrance Systems AB

Frohe AB

Avidicare AB

Gentus AB

Berendsen Textil Service AB

Hagmans Kemi AB

BergmanLabora AB

INREM AB

Projektengagemang Energi & Klimatanalys AB

bioMérieux Sweden AB

ISS Facility Services AB

QleanAir Scandinavia AB

BioTekPro AB

K UNGH AB

Resema AB

BioThema AB

Key2Compliance AB

Samhall Renrum

Borago AB

Kojair Tech Oy Sverige

Sartorius

Brookhaven Instruments AB

LaboRen Aps

Serviceföretaget PIMA AB

Camfi l Svenska AB

LabJoy AB

SIK AB

Cavarion Sverige AB

Lamidoors AB

Svenska LABFAB

CRC Clean Room Control AB

LRG Systems AB

Toul Meditech AB

De Forenede Dampvaskerier

Miclev AB

Ultramare AB

Electrolux Laundry Systems Sweden AB

Mikrolab Stockholm AB

Vaisala OY

NNE Pharmaplan

Ventilator Renrum

Nordic Biolabs AB

Vileda Professional

Octanorm Nordic AB

VWR International AB

Esgard Inc. AB ExIS AB

Oxoid AB, ThermoFisher Scientifi Particle Measuring Systems Nordic PB Teknik AB Pharmaclean AB PharmaControl MQL AB Polymed Hygienic AB

CLEAN AIR SOLUTIONS

38

RenaRum 5/2014


Nästa månads tema är

Läkemedel

Nästa månads produkt är

Partikelräknare Rentforum på Twitter Vi bevakar ett stort antal tidskrifter för att hjälpa Dig att vara uppdaterad. Följande nyheter finns nu på Rentforum: Krav på information om allergener i butik och på restaurang Did You Wash Your Hands Today? Germs are tough Ny rapport om Läkemedelssäkerhet Turning boring into fun Hospital's hands-on approach to superbug spread Kostnadsfri Airsonettbehandling till patienter med svår astma

Probiotics Help Improve Oral Health Apoteken kan spara miljarder till samhället Food hygiene ratings: Why we did the 'Dirty Dozen' Skolelever sökes till spännande forskningsprojekt Wash your hands Doctors fail to wash hands before treating patients Samhall blir partner när Bactiguard växer Canada introduces tougher water quality rules

Hospital infections remain stubbornly high

Sju Borreliaarter i svenska fästingar

Framtidens miljö och hälsa i Läkartidningen

Fantastic photos – Cleanrooms

Följ oss på: www.twitter.com/rentforum RenaRum 5/2014

39


Biocontamination Control, Monitoring and Deviation Management - Best Practice for GMP Compliance August 26th 2014 in Malmö, Sweden at Scandic Hotel Triangeln

BioTekPro proudly present this unique one-day training course with Mr James L Drinkwater, on Biocontamination Control. The training course follows and presents the newly developed PHSS Bio-contamination Control Monograph 20.

Course overview The PHSS- Pharmaceutical and Healthcare Sciences Society have developed a Bio-contamination monograph 20, the rst of this type covering the complete life cycle for Bio-contamination with new initiatives and guidance on best practice for GMP compliance. Each course attendee will be provided with a copy of the PHSS Bio-contamination monograph (over 200 pages) together with copies of the power point training slides as part of course material. This course applies to all those involved in GMP applications where controlled environments are used and is essential to keep up to date with regulatory expectation, current Life science sector thinking and best practice for GMP compliance. The PHSS Monograph has had a full MHRA regulatory review before publication and specic section reviews from the IMB - Irish Medicines Board together with other peer review from Subject matter experts.

Training sessions Sessions covering the four principle monograph sections: Bio-contamination Characterisation and risk proling • Characterisation of mircoora baselines and proles • New holistic initiative: Risk proling and proactive response (RPPR) to risk escalation, avoiding critical zone contamination events Bio-contamination Control • Control strategies: an increasing regulatory requirement • Contamination control attributes • Bio-decontamination hierarchy • Containment hierarchy as part of cross contamination control Bio-contamination Monitoring with perspective on Rapid and Real Time Micro methods • General principles of growth based Environmental monitoring • New requirements for active air samplers and integration into Barrier Separation technology (Isolators and RABS) • Risk based selection of sample locations • Data trending, incidence rates and periodic reviews • Perspective on Rapid and Real time Micro monitoring for environments (surfaces and airborne). Bio-contamination deviation management • Communicating Bio-contamination events • Product and Process Impact assessments • Flow of activities in response to contamination events or adverse trends • Requirements (check list) for thorough root cause investigations • CAPA - Corrective and Preventative Action plus efcacy check • Response to failed Sterility Test

Date, Time and Course Fee Date and time: August 26th 2014, 9.30 -16.30 Course fee: SEK 9.850:- (ex VAT). The course fee includes PHSS Bio-contamination monograph, copy of training slides, certicate, coffee and lunch

Trainer: James L Drinkwater Chairman of the PHSS - Pharmaceutical & Healthcare Sciences Society Leader of the PHSS Bio-contamination special interest group (including the MHRA) Head of Aseptic processing technologies and GMP compliance: Franz Ziel Gmbh Member of the ISO 14698 WG02 UK mirror group re-writing the Bio-contamination standard

Registration and Questions BioTekPro AB, Norrbäcksgatan 19, SE-216 24, Malmö, Sweden Contact: Matts Ramstorp, matts@biotekpro.se, +46 (0)708 -13 05 65

RenaRum 5 2014  

Branschtidningen för verksamheter med förhöjda krav på renhet och hygien

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you