Page 1

RenaRum Nr 10-2012

M책nadens tema:

RENA ZONER RenaRum 10/2012


LabRum Klimat

Erbjudandet gäller t o m 2012-12-31

”Labutrustning av högsta klass”

www.LabRumKlimat.com

BÄTTRE & SÄKRARE FINNS INTE ! Kvalitetskampanj!

CO2-INKUBATOR 3 x KONTAMINATIONSSKYDD SÖKER DU EFTER MARKNADENS BÄSTA CENTRIFUGER? I vårt kvalitetssortiment ingår nu även centrifuger och kylcentrifuger från tyska HERMLE, med ett stort urval av vinkel- och swing-out-rotorer från 1 ml upp till 4 x 1000 ml.

CO2-inkubator MCO-19AIC och multigasinkubator MCO19M har marknadens effektivaste kontaminationsskydd. Förutom de två aktiva kontaminationsskydden inCu-Safe och UV-Safe Cell, har de även ett högeffektivt, energi- och tidsbesparande kemisk steriliseringsprogram som tillval.

59.990:(ord. 78.680:-)

MCO-19AIC Inv.vol: 170 liter

- 20 %

INTRODUKTIONSRABATT

89.880:(ord. 115.630:-)

Det nya namnet för SANYO

MCO-19M Inv.vol: 170 liter

NORDIC SAFE LAF-SÄKERHETSBÄNK, MÅTTANPASSAD TILL SVENSK STANDARD .FÖR LABORATORIEINREDNING ! Nordic Safe Class II har utvändigt breddmått: 1200 i millimeter, vilket löser alla tidigare problem som man har haft med måttanpassning till svensk laboratorieinredning. Övriga s.k. 1200-bänkar (4-fots bänkar) är i själva verket ca 1300 mm breda p.g.a. måttenheten fot.

LÅG LJUDNIVÅ, < 50 dBA MED BIBEHÅLLEN SÄKERHET ! Nordic Safe är konstruerad för ljudnivå under 50 dB (A), med bibehållen operatörs- och produktsäkerhet. D.v.s. att man inte har som flertalet tillverkare minimerat bänkens luftflöden för att minska ljudnivån.

64.800:(ord. 76.900:-)

EN 124 69 GODKÄND

Nordic Safe Bredd: 1,2 m

LabRum Klimat Ab, STOCKHOLM / SOLNA Tel: 08- 50 55 78 50. mail@LabRumKlimat.com LabRum Klimat Ab, MALMÖ / LUND Tel: 08- 50 55 78 50. malmo@LabRumKlimat.com


INNEHÅLL RenaRum

NR 10

Nr 10-2012

Ledare sid 5 Nyheter i korthet sid 6–15

ma: Månadens te

R ReNa zoNe 12 RenaRum 10/20

Branschtidningen RenaRum ingår som en del i nätverket Rentforum. Rentforum är en samlingspunkt för alla som arbetar med renhet och hygien. Rentforum påtar sig inget ansvar för fullständigheten i dokumentet eller för direkt eller indirekt skada av vad slag det må vara, som grundar sig på detta dokument. Materialet får inte mångfaldigas utan Rentforum´s medgivande.

CHEFREDAKTÖR OCH ANSVARIG UTGIVARE: Matts Ramstorp matts@rentforum.net Mobil: 0708 - 13 05 65

Tema Renrum 2012 sid 16–17

16

TEMA: Rena zoner sid 18–20 Nyheter i korthet sid 21–39 Månadens produkt: Tjänster sid 40–41 Kalendarium sid 43

18

Nyheter i korthet sid 42–44

GRAFISK FORM OCH LAYOUT: Linda Clarin, www.lime.nu ANNONSER: Binh Tan binh@rentforum.net 0708 – 25 44 77 ADMINISTRATION: Camilla Dahl camilla@rentforum.net Adress: Rentforum AB, Norrbäcksgatan 19, 216 24 Malmö Telefon: 040–13 82 50 Fax: 040–13 72 50

Rekvisita till Renrum!

INREM AB Handskar Skor Kläder

Svabbar Torkdukar Moppar

08 - 590 807 20 • info@inrem.se • www.inrem.se

RenaRum 10/2012

3


– en komplett leverantör av filter för renrum

• HEPA-filter konstruerade för att möta de högsta kraven inom rena och sterila rum • Scantest med individuellt protokoll Alla HEPA och ULPA filter testas i enlighet med EN1822 • Molekylärfilter med aktivt kol och kemisorbent för adsorption av odörer och hälsovådliga gaser

www.resema.se

Projektengagemang Energi & Klimatanalys utför validering och mättjänster inom renrum och skyddsventilation av CTCB-certifierade (Cleanroom Testing and Certification Board) mättekniker på professional level. Även försäljning och kalibrering av instrument för filtertest tillhandahålls. Kontakta:

Daniel Laggar 0739-01 29 81 daniel.laggar@ projektengagemang.se

Lars Jansson 0739-01 29 88 lars.jansson@ projektengagemang.se

www.projektengagemang.se


LEDARE

Tack … .. till alla er som gjorde årets upplaga av Tema Renrum till en succé! Utan alla 165 deltagare, 32 utställare samt 15 föreläsare hade vi inte kunnat genomföra dessa uppskattade dagar!

Rentforums nya hemsida! Vår nya hemsida, www.rentforum.se, är nu äntligen klar och finns upplagd på nätet. Hem­ sidan presenterades på Tema Renrum och intresset från alla deltagare, som besökte vår monter, var enormt stort. Nu är allt på plats och alla vi som arbetat med detta projekt är glada och stolta över resultatet. Välkomna in på nya hemsidan! Vi fortsätter vårt arbete med att hålla sidorna uppdaterade och informativa så att Rentforum blir den naturliga platsen att gå till när man söker information och kontakter inom förhöjda krav på renhet och hygien! Om du har några tips och uppslag på hur vi kan bli ännu bättre, och få ut ännu mer informa­ tion som kan vara av intresse, får du gärna höra av dig till mig eller Johan på Rentforum!

Mikrobiologisk renhet Jag tycker mig märka en viss förvirring ute i industrin vad gäller desinfektion. Det blev inte mycket bättre av Adam Mallkoo´s föreläsning vid Tema Renrum. Hur ska man då göra när man desinficerar? Hur länge ska man låta kemi­ kalien verka? Jag arbetar nu, inför vårens nummer av RenaRum, för att få in mer fakta inom detta viktiga område och hoppas kunna räta ut många frågetecken! Fram tills dess får vi leva med den engelska devisen ”Spray and Pray”! Vi önskar er alla en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År! Matts

Together we can do it...

YIT OFFERS COMPLETE CLEANROOM SOLUTIONS YIT Cleanroom has more than 20 years experience of cleanroom contracts all over the world for customers with tough requirements on cleanliness levels and room climate. All these contracts, complex and dense with installations, have taught us how to achieve a perfect result.The limits of our scope can span from simple product deliveries to turnkey contracts, were we together with the customer develop the project with full responsibilities and guarantees, making us an excellent partner for successful projects and long term commitment. We work in the fields of semiconductors, nanotechnology, pharmaceutical/biotech, food and surgical/infection control. Togeth er w e can do it.

Contact YIT Cleanroom: Phone +46 8 705 90 31 www.yit.se

RenaRum 10/2012

5


At last, a distributor that’s run

by and for people As a longstanding distributor of diagnostic and microbial contamination control products for industrial microbiology, we focus on making life easier for our customers. We understand you want high quality products that arrive on time. You want help to use them successfully. You want someone to talk to if there’s a problem. Is it too much to ask? We don’t think so. Contact us to find out more or place an order directly on miclev.se

your partner in industrial microbiology M icLev AB

FUkt | teMPeratUr | co2 | dP ... Ladda ner Vaisalas kvalitetsverktyg • Kalibreringshandbok • Formler för beräkning av fukt • Fuktkalkylator • Riktlinjer för fuktmätning

www.vaisala.com/verktygsbox

s g tierkty ratsv g ite

i kontrollerade MiljÖer

al kv

Mätning, Övervakning och validering

• +46 40 36 54 00 • miclev.se


SJUKVÅ RD

Samsyn i regionen kring

hygienrutiner på neonatalkliniker Rutinerna för screening av multiresistenta bakterier inom neonatalvården skiljer sig åt mellan landstingen. Man screenar för olika bakterier och med olika intervaller. Även när det gäller hygienrutiner finns stora olikheter. Vid ett region­ möte på Akademiska sjukhuset den 14 november enades före­ trädare om regler för bland annat besök, hantering av bröstmjölk och sondmatning.

Förvirrande för vårdpersonal ”Att rutiner för screening och hygien skiljer sig är förvirrande, både för vårdpersonal och berörda familjer. Vår målsätt­ ning är att nå ökad samsyn kring detta för att minska förekomsten av infektioner och spridning av resistenta bakterier”, säger Erik Normann, verksamhetschef för neonatalvården på Akademiska sjukhuset. Utbrott vanligare inom neonatalvården Utbrott av resistenta bakterier är vanligare inom neonatalvården än på andra intensivvårdsenheter. En orsak är långa vårdtider. För tidigt födda barn vårdas i genom­ snitt 30 dagar (ofta flera måna­

der) jämfört med ett fåtal dagar för vuxna intensivvårdspatienter. Detta, i kombination med hög användning av antibiotika, ökar risken att smittas av infektioner och för spridning av resistenta bakterier. Därför vill företrädare för neonatalvården i sjukvårds­ regionen arbeta långsiktigt för att barnen ska vårdas på mindre rum tillsammans med sina familjer, helst skilda från andra barn och att familjerna ska ha separata wc/ kök. Man vill också förbättra kommunikationen kring ruti­ ner för screening och utbrott av

resistenta bakterier. Vid regionmötet deltog drygt 70 personer från vårdhygien/ smittskydd, neonatalenheter och mikrobiologiska laboratorier i Uppsala, Dalarna, Gävleborg, Sörmland, Värmland, Västman­ land och Örebro, men även per­ sonal från Smittskyddsinstitutet. Initiativtagare till mötet var Erik Normann, verksamhetschef för neonatalvården på Akademiska sjukhuset och Birgitta Lytsy, hygienläkare i Uppsala län. Källa: Akademiska Sjukhuset

RenaRum 10/2012

7


WINDH & CO AB

Hur ren är egentligen din operationssal? Mät mikroorganismer och partiklar i realtid med TSI Biotrak.

Brookhaven Instruments AB Konsumentvägen 9-11, 125 30 Älvsjö, Sweden Phone +46 (0)8 447 16 75 • info@brookhaven.se • www.brookhaven.se

8

RenaRum 10/2012


SJUKVÅ RD

Bactiguards produkter

på export till Irak Det svenska medicintekniska bolaget Bactiguard har gjort ett mångmiljonavtal med Irak. Mosel, Baghdad och Kerbala tillhör några av de regioner som nu får tillgång till Bactiguards produkter som förhindrar infektioner på sjukhus. Avtalet skrevs under det Irak­ Svenska

Fakta Bactiguard är ett snabbt växande svenskt medicinteknikföretag, som tillverkar och exporterar ett patenterat ytskikt för infektionskänsliga produkter. Bactiguard®behandlade urinvägskatetrar är marknadsledare i USA och Japan, länder med stora krav på sin sjukvård. Bactiguard har de senaste åren expanderat sin verksamhet till nya marknader, såsom EU, Kina och Mellan Östern, med ett starkt fokus på forskning och utveckling. Bactiguards portfölj omfattar BIP CIP – ett koncept för infektionskontroll samt katetrar belagda med Bactiguard®-ytan för urin-, luft och blodvägar.

seminariet som hölls i Stockholm för ett par veckor sedan med bland andra handelsminister Ewa Björling.

Stora problem inom sjukvården “Jag har varit i Irak vid flera tillfällen de senaste åren och har sett hur stora problemen är inom sjukvården. Irak har stora pro­ blem med bl a infektionssprid­ ning på sjukhus, så nu hoppas jag att vi med det här avtalet kan få ner infektionerna och rädda liv. Jag är oerhört glad över förtro­ endet vi har fått och hoppas att våra unika produkter ska göra skillnad” säger Christian Kinch, VD för Bactiguard. Utländsk expertis Det är väldigt viktigt för Irak att, tillsammans med utländsk expertis och produkter, utveckla Iraks hälso­ och sjukvård, säger Dr. Hassan Hadi Baker, Iraks generaldirektör för Folkhälsan vid Hälsoministeriet i Irak. Han var en av deltagarna vid konfe­ rensen i oktober i Stockholm och poängterar hur viktigt det är att

svenska företag vågar komma till Irak. ”Bactiguard är ett bra exempel på den typ av modern medicinteknik som vi behöver och vi hoppas att fler svenska företag kommer att följa deras exempel och hjälpa våra irakiska sjukhus”. Källa: Bactiguard

Christian Kinch, VD Bactiguard

RenaRum 10/2012

9


LÄKEME DEL

Bavarian Nordic skal udvikle

vaccine mod mund- og klovsyge De amerikanske myndig­ heder har indgået kontrakt med Bavarian Nordic A/S om at udvikle en ny vaccine mod mund­ og klovsyge baseret på selska­ bets særlige vaccineteknologi MVA­BN®. I forvejen udvikler og producerer Bavarian Nordic vacciner imod blandt andet kop­ pevirus, nemlig koppevaccinen IMVAMUNE®, men det er første gang, at selskabet skal afprøve sin teknologi indenfor det vete­ rinære område. – Vi er stille og roligt i gang med at udvide brugen af vores vaccineteknologi på forskel­ lige sygdomsområder, og det er en stor tilfredsstillelse, at vi nu kan føje det veterinære område til arbejdsfeltet. MVA­BN®­ teknologien har et bredt anven­

10

RenaRum 10/2012

delsesområde og en fortræffelig sikkerhedsprofil, og det anerken­ der de amerikanske myndigheder ­ blandt andet ved at føje dette nye samarbejde til deres natio­ nale beredskab, siger administre­ rende direktør i Bavarian Nordic Anders Hedegaard. Bavarian Nordic har i forve­ jen et omfattende samarbejde med den amerikanske regering om udvikling og produktion af IMVAMUNE® til det ameri­ kanske bioterrorberedskab mod kopper. Samtidig har selskabet indgået flere andre udviklings­ kontrakter. Herunder også en aftale fra juni 2012 om udvikling af en vaccine mod den dødelige Marburg­virus ­ igen baseret på Bavarian Nordics MVA­BN® platform.

Den seneste kontrakt er ind­ gået med sikkerhedsministeriet (Department of Homeland Secu­ rity), som anser mund­ og klov­ syge for at være blandt de mest frygtede inden for husdyravl på grund af dens høje smittefarlig­ hed og voldsomme økonomiske indflydelse på dyreproduktionen. Mund­ og klovsyge rammer kvæg, svin, får og andre klov­ dyr, og på baggrund af stigende bekymring for udslip af virussen i lande, der er erklæret frie for sygdommen, har USA's land­ brugsministerium og sikkerheds­ ministeriet iværksat initiativer til at udvikle nye og bedre vacciner end de, der er tilgængelige på markedet i dag. Källa: Bavarian Nordic A/S


ALLT FÖR DITT RENRUM

Störst på renrum! Vi erbjuder både förbrukningsartiklar och mättjänster för renrum. Ring: 08-584 606 40 www.vitaverita.com

En del av Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI)


FORSKN ING

Karl Börjesson och Kasper Moth-Poulsen med en kombination av den katalytiska reaktorn och värmeväxlaren. Fotograf/Källa:Carolina Eek Jaworski

Konstgjord molekyl

lagrar solenergi Forskare på Chalmers har utvecklat ett system som kan lagra solenergi i kemiska bindningar. Med hjälp av solljus ändras strukturen hos en konstgjord molekyl. Molekylen kan transporteras och lagras i flera år, för att sedan användas för att alstra värme. Många forskare menar att solen är den energikälla som ger störst möjligheter till att utveckla

ett hållbart energisystem. En utmaning inom området är att hitta effektiva lagringsmetoder, så att man kan spara den infång­ ade energin och även transpor­ tera den till andra platser. Forskare på Chalmers har gjort framsteg med ett ”allt i ett­ system” för infångning, lagring och användning av solenergi. Metoden kallas för termoke­ misk process. Den fick mycket intresse under 1980­talet, men då lyckades inte forskarna lösa frågan. För två år sedan visade en

grupp amerikanska forskare att metoden är teoretiskt möjlig. Nu har Chalmersforskarna Kasper Moth­Poulsen och Karl Börjes­ son gått från teori till praktisk tillämpning, tillsammans med forskare från bland annat UC Berkeley i Kalifornien.

Demoenhet med tre delar Forskarlaget har skapat en demonstrationsenhet som består av tre delar: en solfångare, en katalytisk reaktor och en värme­ växlare (se relaterad bild). De tre RenaRum 10/2012

13


"

diruteniumfulvalen - De tre strukturformerna av molekylen diruteniumfulvalen. Till vänster lågenergiformen, i mitten ett mellanläge och till höger högenergiformen. Fotograf/Källa:Karl Börjesson

Nästa steg blir att förbättra de material och processer som ingår i solenergilagringen”

Fakta

delarna förbinds av ett vätskesys­ tem. Den designade molekylen diruteniumfulvalen, som har hög energitäthet, utgör själva kärnan i systemet. I solfångaren ändras molekylens struktur med hjälp av solljuset. Genom kata­ lysatorn kan molekylen återfå sitt ursprungliga tillstånd, och

14

Chalmers i Göteborg forskar och utbildar inom teknik, naturvetenskap och arkitektur, med en hållbar framtid som allomfattande vision. Chalmers är känt för sin effektiva innovationsmiljö och har åtta styrkeområden av internationell dignitet – Energi, Informations- och kommunikationsteknologi, Livsvetenskaper, Materialvetenskap, Nanovetenskap och nanoteknologi, Produktion, Samhällsbyggnad och Transport.

RenaRum 10/2012

i den processen frigörs värme. Molekylen kan transporteras och lagras i flera år utan förlust, eftersom all värme är bunden i en stabil kemisk förening. Detta gör att systemet kan återanvändas många gånger.

Anpassa tekniken Chalmersforskarna har alltså kunna bevisa att teorin fungerar i praktiken. De fortsatta utma­ ningarna handlar om att skapa en större effektivitet i systemet, med större temperaturökningar. En annan svårighet med sol­ energi är att anpassa tekniken för användning i stor skala och att integrera den i befintlig energi­ produktion. ”Det vi har gjort nu är alltså att bygga den första demonstrations­enheten”, säger Kasper Moth-Poulsen. ”Nästa steg blir att förbättra de material och processer som ingår i sol­ energilagringen, så att den kan

bli billigare och mer effektiv”. ”Om vi kan utveckla bättre och billigare material finns det i princip inga hinder för att använda konceptet i större skala. Vi hoppas att vi kan bidra till utvecklingen av system som kan passa in i ett energisystem där förnybar energi och behovet av energilagring växer”.

Helhetslösning för solenergi En fördel med den nya metoden är att den ger en helhetslösning för solenergi. Många andra system för solenergi kräver att flera olika teknologier kopplas samman för att energin ska nå slutanvändaren. ”I vårt system är energi­ lagringen inbyggd från början, vilket betyder att man enkelt kan lagra solenergin tills man b­ehöver använda den, till exem­ pel på natten eller på vintern. Man kan på sikt tänka sig vår teknik som ett alternativ till ter­ misk sol­energilagring i vatten”, säger K­asper Moth-Poulsen. Forskningsprojektet Molecular solar thermal (MOST) energy storage and release system är ett fyraårigt projekt, med anslag från Vetenskapsrådet och Chal­ mers styrkeområden Energi och Materialvetenskap. Källa: Chalmers Tekniska Högskola


Din nya leverantör av mikrobiologiska substrat

N

C

13485:2 01 ISO

ER

2

E

Substratkontrollerade vid leverans Batchknutna analyscertifikat Lagerförda Snabba Leveranser

T I F I C AT I O

N

TM

MKL Diagnostics AB Kung Hans Väg 3 192 68 Sollentuna

Säljkontakt: stefan.johansson@mkldiagnostics.com 0709-626252


Tema Renrum

16

RenaRum 10/2012


2012

RenaRum 10/2012

17


Tema Rena Zoner

Rena Zoner Av Matts Ramstorp

Rena zoner är arbetsområden, mer eller mindre inkapslade, som används för att skapa en tillräckligt hög och säker renhet i olika delar av industrier, sjukhus e t c. Skyddet, som man vill uppnå med dessa rena zoner, är antingen till för att skydda produkten eller det som ska hanteras, skydda processen där hanteringen sker och (eller) för att skydda den personal som arbetar i verksamheten. Förekommer överallt! Olika typer av rena zoner förekommer ofta i verksamheter som arbetar under förhöjda krav på renhet och hygien. I industrigrenar,

18

RenaRum 10/2012

eller andra verksamheter som arbetar i renrum, används dessa zoner för att skapa en rejält för­ höjd renhet och säkerhet. I andra verksamheter, där man inte arbetar i renrumsmiljöer, används de rena zonerna för att skapa en tillräcklig renhet och säkerhet för ett arbetsmoment som kräver bättre och säkrare miljö, t ex i samband med provtagning eller överföring av ett prov till en mikrobiologisk agarplatta inom livsmedelsindu­ strin.

Vad är det man vill skydda? Generellt sett kan man dela in de rena zonerna i förhållande till vilka respektive typer av skydd som de ger. Då man arbetar med renhet och hygien är man vanligtvis intresserad av att skydda den produkt tillsammans med den pro­


cess som man hanterar. Dessa två, produkt och process, går hand i hand. Om man inte vill att produkten ska bli förorenad vill man av natur­ liga skäl inte att processen och processutrust­ ningen ska vara förorenad. I vissa fall, speciellt då man arbetar med kemikalier eller annat som kan vara farligt för personalen, har man dess­ utom ett behov av att skydda dessa. Dessutom kan det vara så att man har ett behov av ett dub­ belriktat skydd, d v s man vill skydda produkt, process OCH personal samtidigt!

Vilka typer av rena zoner finns? Det finns två huvudgrupper: • De som skyddar produkt och process • De som skyddar personalen Det råder en del förvirring, både inom indu­ strin, på sjukhusen samt även bland de som säljer och köper in dessa olika typer av rena zoner, inte minst då det gäller vokabulären. Det finns två huvudtyper av bänkar, beroende på vilken typ av skydd de erbjuder: Produkt­ och processkyd­ dande bänkar, som ofta kallas LAF­ (Laminar Air Flow­), UDF ­(UniDirectional Flow­), UDAF­ (UniDirectional Air Flow­), Renlufts­ eller Öppna bänkar. Så många namn kan tyvärr ge upphov till förvirring. Den andra typen av bänkar kallas enbart för Säkerhetsbänkar. Grundtanken med Säkerhets­ bänkar är att de ska erbjuda ett skydd för per­ sonalen men i vissa fall då det finns behov av ett dubbelriktat skydd, d v s att både produkt och personal behöver skyddas mot det som hanteras, så finns det två typer av säkerhetsbänkar som klarar av detta. Säkerhetsbänkar kan delas in i tre typer: • Säkerhetsbänk Klass I – ger endast skydd för personalen • Säkerhetsbänk Klass II – ger ett dubbelriktat skydd, d v s för både produkt och personal • Säkerhetsbänk Klass III – ger samma skydd som Säkerhetsbänk Klass II men är helt förslu­ tet och kallas också Isolator. Olika krav på skydd Anledningen till att man har så många olika rena zoner är helt enkelt för att det kan förekomma så många olika typer av krav på skydd. Har man enbart krav på att skydda produkt och process från föroreningar använder man LAF­bänkar, men hanterar man sådant som kan vara farligt

för personalen väljer man någon typ av Säker­ hetsbänk. Det finns två typer av LAF­bänkar, som skiljer sig från varandra beroende på hur luften rör sig inuti arbetsområdet, d v s inne i bänken. De hori­ sontella bänkarna har ett horisontellt luftflöde, som rör sig från ett HEPA­filter placerat längst in i bänken. Den luft som kommer från detta filter kommer att förflytta sig horisontellt mot arbets­ öppningen på bänken. Denna luftrörelseprincip innebär att allt som man hanterar inuti bänken kommer att exponeras av den eller de som arbe­ tar i eller vid bänken. Den vertikala LAF­bänken har sitt HEPA­filter placerat i taket och luften som kommer ut från filtret kommer att röra sig vertikalt ned mot bänkskivan. På samma sätt som för den horison­ tella LAF­bänken kommer allt som hanteras i denna bänk att ha en möjlighet att exponeras för personalen. Har man bara krav på att skydda personalen, och inte alls skydda produkt och (eller) process, så ska man välja en Säkerhetsbänk Klass I. I denna typ av bänk kommer produkten och (eller) processen att utsättas för alla de föroreningar som finns i den omgivande lokalen och som per­ sonalen ger ifrån sig. Om man önskar ett dubbelriktat skydd väljer man antingen en Säkerhetsbänk Klass II eller Klass III beroende på vilken säkerhet som man önskar i skyddet.

Hur skyddar bänkarna? Bänkarna, i varje fall de som kan betraktas som öppna, d v s alla LAF­bänkar samt Säkerhets­ bänk Klass I och Klass II, använder luftens rörel­ semönster och dess hastighet för att se till så att korrekt skydd erhålls. I LAF­bänkarna har man RenaRum 10/2012

19


normalt krav på en viss lufthastighet, enligt EU GMP:n finns ett rekommenderat luftflöde i paral­ lellströmmande system motsvarande 0.45 m/s ± 20 %, vilket innebär att man bör ha ett luftflöde i regionen 0.36 m/s till 0.54 m/s. I Säkerhetsbänk Klass II, som har ett dubbelriktat skydd, ligger denna luftflödeshastighet oftast i den nedre delen av kraven för att fungera korrekt.

Hur ska man tänka vid val av rena zoner? Först av allt ska man naturligtvis välja bänk uti­ från de skyddskrav som finns. Vanligen vill man skydda det som hanteras, vilket då skulle inne­ bära att man väljer en LAF-bänk. Om man har varma arbeten, t ex en brännare inne i bänken, en värmeplatta eller en förseglare för plastpåsar, kan man inte välja en vertikal LAF-bänk! Den vertikalt nedåtgående luftströmmen kommer att möta den vertikalt uppåtgående termiska luft­ strömmen (från det varma arbetet) och turbulens uppstår, vilket påverkar skyddet i bänken på ett negativt sätt. Arbeten utan inslag av högre värme kan med fördel utföras i den horisontella LAF-bänken, men inte i den vertikala. Man väljer alltid LAF-bänkar om det inte föreligger fara för personalen. Dock måste det påpekas att vid minsta risk eller osäkerhet vad gäller personalen så ska valet alltid vara en Säkerhetsbänk. Hur vet man att bänkarna ger rätt skydd? Alla bänkar ska testas årligen. I samband med detta kontrollerar man att filtren är hela och att filterinfästningarna är intakta och hela. Man mäter också en hel rad andra parametrar,

20

RenaRum 10/2012

allt för att säkerställa tryggheten för produkt, process och (eller) personal. Alla rena zoner ska dessutom genomgå validering, vilket innefat­ tar de tester som beskrivits ovan, samt det som benämns PQ - Produktkvalificering. I samband med PQ:n arbetar man i bänken, precis som det är tänkt att man ska göra i ett skarpt läge, och genomför det som kallas rökvisualisering samt partikelräkning och mikrobiologisk provtag­ ning. Alla de arbetsmoment som man gör under PQ ska vara dokumenterade, d v s det ska finnas rutiner och instruktioner som är nedtecknade och godkända, och allt sker på exakt samma sätt som om det vore en skarp produktion. Genom alla de olika tester man gör, dels på bänken i sig och dels på bänken i samband med att personalen arbetar i den (under PQ:n), så kan man nå en säkerhet som är tillräcklig för att skydda produkt, process, personal och inte minst den eller de som ska använda sig av produkten, d v s konsumenten av ett livsmedel eller patien­ ten som t ex får en injektion innehållande den produkt som man har tillverkat! Isolatorer – är det framtiden? Många pratar idag om att Isolatorer, d v s helt förslutna rena zoner där allt som ska in respek­ tive ut passerar olika typer av mer eller mindre sofistikerade slussystem, är framtiden. Detta gäl­ ler speciellt den läkemedelsproducerande indu­ strin, men också kringfunktioner som mikrobio­ logiska laboratorier. Hela konceptet Isolatorer är lite mer komplext jämfört med LAF- och traditionella Säkerhetsbänkar och kräver en lite mer detaljerad genomgång. Det är min förhopp­ ning att vi kan få in en artikel om Isolatorer och framtiden i vår tidning under 2013.


LÄKEME DEL

Microbiologics Launches

New Parasitology Product Microbiologics, Inc. is proud to announce the launch of Para­ site Suspensions, a new product designed for quality control and proficiency of diagnostic medi­ cal parasitology testing, and for teaching purposes in an educa­ tional setting. Microbiologics is a leading manufacturer of biological reference materials for Quality Control testing in Food, Pharmaceutical, Water, Clinical, and Educational microbiology laboratories.

Mimics patient sample Microbiologics Parasite Suspen­ sions mimic a patient sample, so the laboratory technician can process them the same way they would a real patient sam­ ple. They are packaged in a vial containing a 1 milliliter (ml) suspension of a specific parasitic population with known cha­ racteristics, formalin and fecal matter. The Parasite Suspensions are ready­to­use with virtually no preparation required and include a Certificate of Performance that provides detailed information about the parasite. Medical parasitology is an area of the microbiology laboratory dealing specifically with the diagnosis of parasitic infections.

The Centers for Disease Control and Prevention (CDC) estima­ tes that at least one­third of the world’s population is infected with intestinal parasites. There are a number of technologies and methods that are used for diagnosing parasitic infections including antigen detection tests, concentration preparations, wet mount microscopy and perma­ nent stains.

Positive control specimen Microbiologics Parasite Sus­ pensions are used as a positive control specimen to assure and document the laboratory’s ability to properly perform the test procedures and produce accurate results. Microbiologics Parasite Sus­ pensions are the only CE Marked In­Vitro Diagnostic (IVD) device of their kind in the market. Brad Goskowicz, Chief Execu­ tive Officer of Microbiologics, commented, “Our new Parasite

Suspensions were developed based on requests from our customers. It can be difficult to find quality parasitic organisms in the marketplace, so Micro­ biologics is excited to produce a high quality parasite product and make it accessible throughout the world.” Microbiologics is initially launching their Parasite Suspen­ sions product line with 6 of the most common parasitic species including Giardia lamblia, Cryp­ tosporidium species, Diphyllo­ bothrium latum, Taenia spe­ cies, Ascaris lumbricoides, and Strongyloides stercoralis. These organisms were chosen based on customer feedback and market research. The product line will continue to grow in the future as Microbiologics adds new parasi­ tes to the collection. For more information contact Jennie von Fielitz at Miclev AB Källa: Miclev

RenaRum 10/2012

21


HYGIEN

Mobil korgoch kundvagnstvätt Vanliga kundvagnar är större smitthärdar än offentliga toaletter, visar ny forskning. Myndigheter har jämfört mängden bakterier på sex olika artiklar som kommer i flitig kontakt med människor. Resul­ taten ger anledning till olust och krypkänslor ­ långt utanför de offentliga toaletter som brukar få symbolisera bacillfobikerns största skräck. Allra snuskigast var kund­

22

RenaRum 10/2012

vagnarna, som belamrades av 1 100 bakteriekolonier per tio kvadratcentimeter. TeamCleanS­ team AB sanerar kundvagnar och korgar med 180­gradig ånga. Att hålla nere på miljöfar­ liga kemikalier och samtidigt desinficera – svaret är ånga. Med en temperatur på upp till 180 grader tar vi bort både biofilmen som kapslar in bakte­ rierna samt tar bort bakterierna. Med ATP teknik kontrollerar

vi vårt arbete och kan certifiera butikerna att de har hygieniska vagnar och korgar. Tekniken används också vid tvätt av leksaker på förskolor. I en test på en plastleksak fick vi ett resultat på 5 610 RLU, grän­ sen för personlig hygien är 100 RLU. Efter 2 minuters sanering med ånga ligger snittet på 20 RLU. Källa: CleanBil HB


HYGIEN

Dycem Hygienmattor

– torr zonbarriär

för säkrare livsmedelproduktion Indevex Watertech AB lanse­ rar nu Dycem Hygienmattor för livsmedelssektorn i Sverige. Hygienmattorna placeras i slussar efter omklädningsrum eller andra passager till ren­ zoner i livsmedelsproduktion för att stoppa kontamination från truckar eller vagnar över zon­ indelningen. Mattorna kan anpassas efter lokalbehovet och rengörings­ kraven och skapar en effektiv hygienbarriär för all trafik mellan renzoner. Detta är inte minst viktigt vid till exempel arbete i allergenfria områden.

En patenterad ytbeläggning Barriärfunktionen i Hygien­ mattorna bygger på en patenterad ytbeläggning som absorbe­ rar smutspartiklar och sedan inaktiverar de mikroorganismer som kommer i kontakt med mat­ tan från passerande skor och hjul ­ en torr rengöring utan någon användning av kemikalier och vatten. Genom att den antimi­ krobiella substansen är bunden i mattan så sker heller inga utsläpp till avlopp. Minskad kemikalieanvändning Hygienmattorna minskar där­ med behovet av traditionella skotvättar och skumridåer som ofta används vid inpassering till renzoner. Detta innebär förutom

säkrare livsmedelproduktion, förbättrad arbetsmiljö och minskad vatten­ och kemikalie­ användning. Hygienmattorna passar väl in i IWAB:s koncept med torrare metoder för ren­ göring och desinfektion inom livsmedelsindustrin. Hygienmattorna levereras i tre grundtyper: 1. Lösa (flyttbara) gångmattor, PROTECTAMAT, för person­ trafik. 2. Fastmonterade, utrymmesan­ passade CLEANZONE­mattor,

för persontrafik och lättare vagnar. 3. Fastmonterade, utrymmesan­ passade WORKZONE­mattor för person­ och trucktrafik. De fastmonterade mattorna, som installeras av IWABs behöriga mattläggare har en livslängd på ca 3 år. Mattorna skall göras rena varje dag med ett neutralt rengöringsmedel, varefter mattytan skrapas torr med en gummiskrapa. Källa: Indevex Watertech AB

RenaRum 10/2012

23


RENHET

Handla rätt – för en

giftfri

barndom

Handla rätt – för en giftfri barndom. Boken som hjälper dig välja bort skadliga kemikalier ur ditt barns liv. Tre forskare och unga mödrar, fick nog av att inte veta exakt hur det ligger till med alla kemikalier i sin vardag och började läsa på. Deras efterforskningar resulte­ rade i årets viktigaste bok för alla föräldrar.

Osynliga syntetiska kemikalier Våra hem är fulla av osynliga syntetiska kemikalier, och de produkter som vi dagligen utsät­ ter våra barn för kan innehålla skadliga ämnen. Våtservetterna, nappflaskan, leksakerna, bilbarn­ stolen, kläderna … Till och med maten och besticken som barnet äter den med. Allt. Nöjde sig inte med luddiga svar Författarna Karin Wallis, Chris­ tine Ribbing och Anne Lagerqvist har alla tre doktorerat i ämnen som är relaterade till hälso­ problemen som kan skapas av kemikalierna runt oss och nöjde

24

RenaRum 10/2012

sig därför inte med de få, luddiga svar som de fick på sina frågor om vad de skulle undvika i sina unga barns liv. ”Vi ville veta vad som var erkänt skadligt och vad som var misstänkt giftigt. Men ingen kunde ge oss raka besked”, säger Karin Wallis som forskar på hormoners vikt under hjärnans fosterutveckling. Hon fortsätter:

”Vi hade alla tre precis fött våra första barn och bestämde oss för att ta reda på svaren tillsammans”.

Skärskåda produkter ”Vi har olika bakgrunder och specialiteter, så vi delade upp vad vi ville veta bland oss”, säger Anne Lagerqvist, som har dok­ torerat på miljögifter i mat och stadsluft, och tillägger:


HYGIEN ”Och när vi väl började få klart för oss vad som är eller kan vara farligt för våra barn började vi skärskåda produkter och tillver­ kare”. Christine Ribbing, doktor i medicin som har forskat på eksem på KI tar vid: ”Vi tillämpade försiktighets­ principen och insåg snabbt att det inte var mycket på marknaden som var bra nog”. ”Miljömärkningarna gör ett mycket bra arbete med att klassi­ ficera produkter och tjänster, men det kan vara svårt att veta var man kan hitta märkta produkter så vi bestämde oss för att samla alla på ett ställe”, flikar Karin in.

Konkreta tips ”Vi ville skriva en praktisk bok och vi visste ju nu vad det är man undrar över. Utöver konkreta shoppingtips för våra barns alla behov ville vi berätta vad forskarna idag vet om gifterna, och ge läsaren handfasta råd om hur de ska tänka för att minska mängden skadliga kemikalier i sina liv”. Rätt start i livet ”Vår bok är ingen vanlig larm­ bok. Halva boken beskriver pro­ blemet med oönskade kemikalier i vardagen och andra halvan hjäl­ per dig att välja bort de skadliga. Vi förklarar inte bara vad som är fel och farligt utan hjälper dig att ge ditt barn rätt start i livet och en friskare framtid”, säger Christine och avslutar: ”Gifter i vardagen berör och påverkar oss alla, men att göra rätt val gör störst nytta för de allra minsta”.

Naturvetare gör det möjligt! Äntligen släpper fackför­ bundet Naturvetarna filmen ”Naturvetare gör det möjligt”. Den visar på nyttan med forsk­ ning och hur naturvetare jobbar. I mötet med naturvetare i olika roller blir forskning en angelä­ genhet för alla. På ett spännande sätt ger filmen svar på hur vi kan klara många av de globala utmaningarna. Det handlar om allt från en åldrande befolkning och pandemier till energibrist och klimatföränd­ ringar. Och det är naturvetare som ska fixa det. Fredrik Almqvist, kemi­ professor på Umeå universitet, säger det klockrent i filmen: ”För många naturvetare är drivkraften att vara med och påverka samhällsutvecklingen genom nya upptäckter. Vi tar fram nya läkemedel och material, liksom hittar smarta lösningar för en uthållig vatten­ och livs­ medelsförsörjning”.

Visar på möjligheter Det fina är att filmen lyfter blicken och visar på möjligheter. Man blir nyfiken och vill veta mer. Vad händer till exempel på fälten utanför Lund? En enorm

anläggning för forskning håller på att byggas där. Med neutro­ ner som matchar ljusets fart ska bland annat bränsleceller och ny antibiotika utvecklas. Lika fantasieggande är att få inblick i den globala arbets­ marknad som naturvetare möter. Det spelar ingen roll om man är utbildad i Sverige eller Kina. Med modern teknik, utvecklad av naturvetare, kan man jobba över hela världen.

Visa naturvetares betydelse Men varför gör fackförbundet Naturvetarna en film? ”Vi vill pröva nya vägar för att visa naturvetares betydelse i sam­ hällsutvecklingen. Kom ihåg att många naturvetare jobbar som chefer, projektledare och i andra ledande befattningar”, säger Frida Lawenius, samhällspolitisk chef på Naturvetarna. När ridån går ner inser man att naturvetare gör det möjligt att klara mänsklighetens utma­ ningar. Det känns hoppfullt. Tidningen Naturvetare ger filmen 5 Na av 5 möjliga. Källa: Naturvetarna

Källa: KlimatSmart.se

RenaRum 10/2012

25


EL LIVSMED

Tiden ute för påståenden om

Den 13 december är sista dagen för en rad hälso- och näringspåståenden om livsmedel, därefter måste varorna bort från hyllorna. Var noga med påståenden om varor från lokala leverantörer och egna förpackningar. I somras bestämde EU­ kommissionen vilka påståenden om olika ämnens effekter på kroppen som får respektive inte får användas på livsmedel. Sedan dess har otillåtna påståenden fått användas under eget ansvar men nu upphör den möjligheten fr o m den 14 december. Vad ska man då som handlare tänka på? Finns det otillåtna varor i butiken utan att man vet om det?

Fakta

Handbok Livsviktigt ringde upp Mona Lauermann Orheden på Svensk Dagligvaruhandel som varit med om att ta fram branschstödets

26

Livsmedelshandlarna är en självständig handlarägd riksbranschorganisation, grundad 1931, som arbetar för att i alla sammanhang underlätta för egna livsmedelshandlare att göra bättre affärer.

RenaRum 10/2012

handbok om närings­ och hälso­ påståenden tillsammans med Li och SNF. Syftet med Bransch­ stödet är att stödja företag som vill utveckla och sälja livsmedel och som vill bidra till en god folkhälsa och kommunicera dessa produkters hälsofördelar. ”Hos medlemsföretagen ICA, Axfood, Coop och Bergendahls jobbar man med de här frågorna för att inte leverera några pro­ dukter till butikerna som har några otillåtna närings­ och hälsopåstående på förpackning­ arna”, säger hon.

Kolla igenom sortimentet Mona Lauermann Orheden råder handlarna att kika igenom sitt sortiment. ”Om det finns varor som man själv har tagit in av lokala leverantörer bör man gå igenom dem och se till att det inte finns några otillåtna hälsopåstående på produkterna”. Samma sak gäller om man själv förpackar varor i butiken och använder närings­ och hälso­ påståenden. Kontakta dietist ”Det kan vara svårt för hand­ larna att veta vilka påståenden det gäller och det är många att hålla reda på. Titta gärna i branschstödets handbok, där hela lagstiftningen finns, Livs­ medelsverkets vägledning som

kompletteras med branschstödets förtydliganden och rekom­ mendationer. Annars råder jag handlarna att kontakta respek­ tive kedjas dietist eller kvalitets­ avdelning på huvudkontoret för att få hjälp”, säger hon. Någon större anledning till oro tycker hon inte att handlarna ska ha. Det är livsmedelsföreta­ gen som ansvarar för att lagen följs. Men butikerna måste ta sitt ansvar också och inte sälja varor som strider mot dessa regler eller märka fel i hyllor och på skyltar i butiken. Det är främst kommuner, och i viss mån Livsmedelsverket, som kontrollerar att livsmedelsföreta­ gen följer reglerna när det gäller märkning av produkter och i butiker. Marknadsföring i media


vilseledande livsmedel

Man får jämföra hårt bröd med annat hårt bröd men inte med mjukt bröd.

granskas däremot av Konsu­ mentverket. Livsmedelsbranschens Gransk­ ningsman (LGM), Anders Sjödin, bevakar att branschen följer för­ ordningen, men kan bara komma med rekommendationer. Till honom kan man anmäla felaktig­ heter som konsument.

Vilseledande påståenden Vad är det då man får och inte får göra? Tillåtna påståenden ska egentligen användas ordagrant enligt förordningen men det finns en viss flexibilitet i att kunna använda synonyma uttryck. Ord­alydelsen får inte heller vara produkt specifik. Det viktiga är att konsumen­ terna inte blir vilseledda. Påstå­ endet måste vara meningsfullt för konsumenten. Vilseleda kan man göra på många sätt, exempelvis genom att påstå att bananerna är ”utan tillsatt socker” - färsk frukt har inget tillsatt socker så det är ett

över­flödigt påstående. Detsamma gäller om påståendet att brödet har ”en minskad fetthalt” efter­ som bröd generellt har en låg fetthalt.

Hotfulla påståenden Påståendena om maten får inte heller uppmuntra överkonsum­ tion, vara hotfulla eller utfor­ made så man tror att andra livsmedel är sämre. Inte heller får man antyda att man kan bli sjuk om man inte äter livsmedlet; ”Din kropp utsätts dagligen för påfrestningar. Detta gör att du behöver ett tillskott av de näringsämnen som finns i denna produkt.” Jämföra med liknande Man får inte jämföra varor hur som helst. Det är till exempel inte tillåtet att jämföra havredryck med mjölk eftersom använd­ ningsområdet är detsamma men sammansättningen skiljer sig åt. Det gör jämförelsen irrelevant.

Tydlighet viktigt Tydlighet är också viktigt. Om man till exempel påstår att produkten är fettreducerad eller innehåller mer fibrer måste man tala om med hur mycket. I branschstödets handbok om hälsopåståenden, som Svensk Dagligvaruhandel och Livs­ medelsföretagen tagit fram, går de igenom en rad vanligt före­ kommande närings- och hälsopå­ ståenden. De flesta godkända påståenden rör näringsämnen som vitaminer, mineraler, fettsy­ ror, protein och vissa fibrer, fast inte kostfiber och fullkorn. Det är heller inte tillåtet att ange att en produkt innehåller probiotika, det vill säga nyttiga tarmbakterier eller prebiotika som är ämnen i bland annat lök och tomater som stimulerar till­ växten av dessa nyttiga bakterier. Handboken går att ladda ned som pdf: http://www.halsopasta­ enden.se/handbok. Källa: Livsmedelshandlarna

DITT LAB - VÅRT JOBB

STÖRST PÅ RENRUM Vi erbjuder både tjänster & produkter för kritiska miljöer

BergmanLabora - Din leverantör av produkter till renrum och kontrollerade miljöer

Handskar Torkdukar Klibbmattor Hårskydd Munskydd Skoskydd Skor Kläder Skyddsglasögon Swabs Papper Block Förpackning Förvaring Städning m.m. BergmanLabora AB Tel: 08-625 18 50 Fax: 08-625 18 70 www.bergmanlabora.se info@bergmanlabora.se

RenaRum 10/2012 85 x 57 mm.indd 1

27

2010-10-05 15:55:32


RENHET

Försäljningsförbud för ytterligare tre produkter Läkemedelsverket fattade den 14 november 2012 beslut om försäljningsförbud för ytterligare tre produkter som innehåller pro­ staglandinanaloger. Produkterna är avsedda att påverka ögonfran­ sar, ögonbryn respektive hår. Läkemedelsverket har nu beslutat att förbjuda den svenska importören att sälja följande produkter: • Revitalash Advanced – innehållande dechloro dihydroxy diflu­ oro ethylcloprostenolamide (beslut 2012­11­14) • RevitaBrow Advanced – innehållande dechloro dihydroxy

28

RenaRum 10/2012

difluoro ethylcloprostenola­ mide (beslut 2012­11­14) • Hair Advanced by Revitalash – innehållande dechloro dihy­ droxy difluoro ethylcloproste­ nolamide (beslut 2012­11­14) Läkemedelsverket har sedan tidigare beslutat att förbjuda den svenska importören att sälja följande produkter: • NeuLash - innehållande isopropyl cloprostenate (beslut 2012­10­25) • RapidLash - innehållande isopropyl cloprostenate (beslut 2012­10­25)

• NeuveauBrow - innehållande isopropyl cloprostenate (beslut 2012­10­25) Läkemedelsverket varnade den 29 oktober 2012 för produkter för tillväxt av ögonfransar och ögonbryn innehållande prostag­ landinanaloger. Prostaglandina­ naloger är en grupp hormon­ liknande ämnen som används i flera ögonläkemedel och som kan orsaka biverkningar som klåda, ögonirritation och rodnad samt förändringar av ögonfärgen. Källa: Läkemedelsverket


Upptäck nya Rentforum.se RenaRum

Marknaden

Tidningen med renaste nytt!

Branschens leverantörer samlade!

Senaste numret

Sök produkt/tjänst

Äldre nummer

Sök företag

Aktuellt i branschen Följ vårt Twitterflöde

Kunskapsbanken Fakta, regelverk m.m.

Mötesplatsen för alla som arbetar med förhöjda krav på renhet och hygien! RenaRum - Nordens ledande branschtidning

Marknaden - Nordens ledande branschregister

Kunskapsbanken - Information, lathundar, länkar och litteraturtips Aktuellt i branschen - Matts Ramstorps Twitterflöde med det senaste i branschen

Rentforum presenterar för tredje året i rad:

Nordic Hygiene Expo 2013 Förhöjda krav på renhet och hygien?

Boka in den 25 april! RenaRum 10/2012 Nordic Hygiene Expo anordnas den 25 april 2013 på Malmö Arena - www.hygiene-expo.com

29


HÄLSA

Sverige föregångsland i

Kampen mot antibiotikaresistens I Sverige användes 64 ton antibiotika till människor och 12 ton till djur under 2011. Ny statistik från Europeiska smitt­ skyddsmyndigheten, ECDC, visar att Sverige är bland de länder i Europa med lägst anti­ biotikaförbrukning och antibioti­ karesistens. Men problemen med resistenta bakterier ökar ändå allt snabbare och för att möta nya hot krävs samarbete på bred front. I samband med den europeiska antibiotikadagen jämför ECDC antibiotikaförbrukningen till människor i Europa. Dessutom publiceras kartor över förekom­ sten av resistenta bakterier inom sjukvården. Sverige är ett av få länder där mindre än en procent av alla svåra infektioner med gula stafylokocker är orsakade av MRSA (meticillinresistenta gula stafylokocker).

Unikt läge ”Sverige har, tillsammans med Norge, ett unikt läge med låg antibiotikaförbrukning och låg förekomst av resistenta bakterier, både inom sjukvården och inom djurhållningen. En förklaring till detta är ett långsiktigt arbete för att använda antibiotika på rätt

sätt och för att minska smitt­ spridning inom både human­ och veterinärmedicin”, säger Karin Tegmark Wisell, chef för enheten antibiotika och vårdhygien på Smittskyddsinstitutet (SMI).

Resistenta bakterier sprids mellan människor och djur Europeiska läkemedelsverket publicerade nyligen statistik som visar på mycket stora skillnader mellan länders försäljning av antibiotika för djur. I snitt använ­ des 90 procent av all antibiotika till massmedicinering av djur­ grupper. I Sverige var motsva­ rande siffra endast 12 procent. Sverige var också bland de länder som hade lägst förbrukning totalt sett. Men även om Sveriges läge är bra är utmaningarna stora. ”Resistenta bakterier sprids genom resande, handel och transport av djur och livsmedel. Sambanden är komplexa och resistensutvecklingen går allt snabbare. Ska vi lyckas behålla vårt gynnsamma läge i Sverige behövs ännu tätare samar­ bete mellan myndigheter och organisationer nationellt och på regional nivå inom landsting och län”, säger Christina Greko, veterinär och antibiotikaexpert

vid Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA).

Viktigt startskott för samverkan Ett viktigt steg är därför start­ skottet den 16 november för ett nationellt antibiotikaforum där alla myndigheter och organisa­ tioner som arbetar med antibioti­ karesistens medverkar. Källa: Smittskyddsinstitutet

Karin Tegmark Wisell, chef enheten för antibiotika och vårdhygien. Foto: Magnus Pehrsson


Vi är med på marknaden - är du? AB Ninolab ADDvise Lab Solutions AB (publ) AirSon Engineering AB Airsonett Operating Room Innovation AB ASSAB Lab AB A/S Hartfelt & Co Berendsen Textil Service AB BergmanLabora AB bioMérieux Sweden AB BioTekPro AB BioThema AB Borago AB Brookhaven Instruments AB Camfil Svenska AB CRC Clean Room Control AB De Forenede Dampvaskerier Domnick Hunter AB Drivdon AB Electrolux Laundry Systems Sweden AB

Esgard Inc. AB ExIS AB Filtac AB FLAB FOOD DIAGNOSTICS AB Food Hygiene AB Fristads AB Frohe AB Gentus AB INREM AB K UNGH AB Kemwell AB Kojair Tech Oy Sverige LaboRen Aps LabRum Klimat AB LRG Systems AB Lundén/Ellow AB Euro GMP AB Miclev AB Mikrolab Stockholm AB NNE Pharmaplan Nordic Biolabs AB Octanorm Nordic AB

Oxoid AB, ThermoFisher Scientific Particle Measuring Systems Nordic Pharmaclean AB PharmaControl MQL AB Polymed Hygienic AB Projektengagemang Energi & Klimatanalys AB Resema AB Samhall Renrum Sartorius Serviceföretaget PIMA AB Solveco AB Sterisol AB Ultramare AB Vaisala OY Ventilator Renrum Vileda Professional VitaVerita AB VWR International AB YIT Sverige AB Cleanroom

Säkerhetsfilterskåp BI/BO Renluftslösningar för rena rum och zoner

CamContain

FKVS

För kontaminationsfritt filterbyte i säkerhetsplastpåse

För biosäkerhet BSL 3-4 och nukleära applikationer Integrerad filterscanning in-situ test enligt EN 1822:2009

www.camfil.se RenaRum 10/2012

31


Antibiotikan i EU

LIVSMEDEL

Hot mot svensk djurhållning Svenska djur är bland de friskaste i EU och vår antibiotikaanvändning är internationellt sett mycket låg. Trots det tappar vår djurhållning mark till förmån för billigare produkter från länder med högre användning av antibiotika. Sverige måste nu aktivt främja den svenska djurhållningen för att försvara folkhälsan, skriver Helena Jonsson, LRF och Maria Forshufvud, Svenskt Kött. I dag är det den Europeiska antibiotikadagen, ett initiativ från EU för att uppmärksamma riskerna med onödig använd­ ning av antibiotika och motverka antibiotikaresistens. Det är mer än lovvärt – WHO bedömer bak­ terier som utvecklat motstånds­ kraft mot antibiotika som ett av de största hoten mot folkhälsan. Men vill EU göra skillnad finns betydligt kraftfullare åtgärder att ta till än att utnämna en temadag.

Maria Forshufvud, vd Svenskt Kött Fotograf: Ryno Quantz

RenaRum 10/2012

Antibiotika används rutinmässigt I dag används till exempel alltför mycket antibiotika rutinmässigt i många EU­länder för att kom­ pensera för undermåliga djur­ hållningssystem. I Sverige slutade vi med sådana avarter för mer än 25 år sen och vi har här en viktig roll att spela för att bidra till att situationen för djuren i hela EU förbättras. Steg ett är att se till att EU:s lagstiftning på djurområdet både efterlevs och förbättras. Med dagens ökade rörlighet

av människor, djur och livs­ medel sprids resistenta bakterier allt snabbare. Om spridningen fortsätter riskerar vi att ett flertal allvarliga bakteriella sjukdomar inte längre går att behandla. Resistenta bakterier äventyrar inte bara behandlingen av svåra bakterieinfektioner. Vår moderna sjukvård är även beroende av effektiva antibiotika vid exem­ pelvis cancerbehandlingar, trans­ plantationer och operationer som alla innebär en ökad infektions­ risk.

Först i världen Därför är det viktigt att antibio­ tika används rationellt, bara när det behövs och på rätt sätt. Det gäller inte minst för den antibio­ tika som används för djur. Svenska bönder har under lång tid arbetat för en ansvarsfull anti­ biotikaanvändning. Vi var först i världen då riksdagen 1986, efter förslag från LRF, förbjöd användning av all antibiotika i syfte att öka djurens tillväxt. Ett


sådant förbud kom först år 2006 inom EU. Utanför EU används fortfarande antibiotika rutinmäs­ sigt i tillväxtstimulerande syfte.

Svenska djur friskast I dag är svenska djur bland de friskaste i EU. Våra djurs goda hälsoläge har lett till att Sverige har en, internationellt sett, mycket låg användning av antibiotika. En rapport från den europeiska läkemedelsmyndighe­ ten, som kom i mitten av oktober, visar att försäljningen av vete­ rinärmedicinsk antibiotika per kg levande djurvikt, är cirka tio gånger högre i Holland än i Sve­ rige. Och i grannlandet Danmark är den cirka tre gånger så hög. Sverige ligger lägst bland de 17 EU­ länder som ingick i studien. I många andra länder, till exem­ pel USA, förbrukas mer antibio­ tika inom veterinärmedicin och för uppfödning av djur än till människor. Det är alltså vanligare att man ger antibiotika till friska djur än till sjuka människor. I Sverige är förhållandet tvärtom. Statistik från den svenska anti­ biotikaresistensövervakningen visar att försäljningen av veteri­ närt förskrivna antibiotika 2010 var cirka 14 ton. Motsvarande siffra för den svenska sjukvården är cirka 64 ton. 2011 minskade

försäljningen av veterinära antibiotika med 12 procent och ligger nu på cirka 13 ton.

Lägsta pris styr Trots denna stora fördel för den svenska livsmedelsproduktio­ nen så tappar vår djurhållning mark. Lägsta pris styr i livsmed­ elsindustrins värld och det blir allt ovanligare med svenskt kött på tallriken och svensk ost på mackan. Den djurhållning som är ett internationellt föredöme ris­ kerar att tyna bort, på grund av att det i andra länder fortfarande går att hålla nere produktions­ kostnaderna genom omoderna produktionsmetoder där anti­ biotika ses som en enklare och billigare lösning än omsorgen om djuren. Dessutom är salmonella mycket ovanligt hos svenska djur, vilket gör att vi i princip aldrig hittar salmonella i svenska livsmedel. Svenska bönders oförtrutna arbete med att minska risken för antibiotikaresistens i samhället har varit lyckosamt och effektivt. Därför menar vi att antibiotikans dag är väl värd att uppmärk­ sammas. Men ska vi stoppa den fortsatta spridningen av resistens räcker det inte med en dag – det krävs åtgärder. Med den unika uppfödning Sverige har borde

LRFs förbundsordförande Helena Jonsson Foto: Lasse Modin

det vara en självklarhet att på alla sätt främja svensk djurhåll­ ning för att försvara folkhälsan. Regeringen, med Eskil Erlands­ son i spetsen, borde lägga ner mer tid på det än att försöka minska EU:s jordbruksbudget till priset av svenska bönders kon­ kurrenskraft. Källa: Svenskt Kött

RenaRum 10/2012

33


MIKROBIOLOGI

Den vanligaste orsaken till lunginflammation är pneumokocker. Trots det är okunskapen stor och få äldre och personer i riskgrupper är vaccinerade mot pneumokocker. För att öka kunskapen om pneumokocker lanserar Pfizer www.pneumokocker.se.

Ny hemsida om pneumokocker – vanligaste bakterien bakom lunginflammation Nästan var tredje svensk har haft lunginflammation, visar en ny Sifo­undersökning. Den vanli­ gaste orsaken till lunginflamma­ tion är pneumokocker. Bakterien orsakar även flest dödsfall i sjuk­ domen. Trots det är okunskapen stor och få äldre och personer i riskgrupper är vaccinerade mot pneumokocker. För att öka kunskapen om pneumokocker lanserar Pfi zer www.pneumokocker.se.

Färre vaccinerar sig mot influensa Ny statistik från patientregistret visar att under 2011 skrevs 20 procent fler än året innan in för

34

RenaRum 10/2012

vård på sjukhus med diagnosen influensa eller lunginflamma­ tion. Socialstyrelsen beskriver ökningen som ovanligt kraftig och en bidragande orsak till ökningen kan vara att färre väljer att vaccinera sig mot influensa. Det är vanligt att pneumo­ kockbakterier passar på att föröka sig strax efter en virusin­ fektion, t ex efter influensa eller vanlig förkylning. Redan vid 50 års ålder börjar risken öka för att insjukna i lunginflammation. Trots att många landsting erbju­ der riskgrupper och personer över 65 år vaccinering mot pneumokocker, är det få som ser till att skydda sig.

Årliga kampanjer Under oktober startar lands­ tingen sina årliga influensa­ vaccinationskampanjer och de brukar pågå fram till och med februari. Många landsting erbjuder även vaccin mot pneu­ mokocker under denna period. Lunginflammation orsakad av pneumokocker i kombination med hjärtproblem är den vanli­ gaste dödsorsaken bland äldre och riskgrupper som en följd­ sjukdom av influensan. För riskgrupper och äldre som redan tidigare haft en haft en pneumokockinfektion, t.ex. lung­ inflammation är det extra viktigt att skydda sig. I en ny Sifo­under­


Fakta

Om pneumokocker Pneumokocker är den vanligaste orsaken till lunginflammatio­n och orsakar även öron- och bihåleinflammation. Bakterien är också en vanlig orsak till blodförgiftning och hjärnhinne­inflammation. Pneumokockinfektioner behandlas idag med antibiotika och förebyggs till viss del med vaccination. Pneumokocker är den v­anligaste dödsorsaken bland sjukdomar som kan före­byggas med vaccin. Personer äldre än 65 år, sjukhemsboende och de som till exempel har kronisk hjärt-lungsjukdom eller annan långvarig sjukdom rekommenderas att vaccinera sig mot p­neumokockinfektioner. Särskilt gäller det dem som redan tidigare har haft en pneumokockinfektion, t.ex. lunginflammation. I dessa fall är risken för ett återinsjuknande i allvarlig pneumokocksjukdom betydande. Risken att insjukna i lunginflammation ökar redan från 50 års ålder även om den absoluta risken att insjukna är störst efter 80 års ålder. Antal fall ökar successivt med stigande ålder och i takt med att förekomsten av kroniska sjukdomar ökar. Den största ökningen sker efter 65 års ålder.

sökningen framgår att 30 procent av alla svenskar 15 år eller äldre har haft lunginflammation.

Ny hemsida För att öka kunskapen om pneumokocker och de sjukdomar

som kan orsakas av bakterien lanseras nu www.pneumokocker. se. På hemsidan kan besökaren lära sig mer om pneumokocker och vad man kan göra för att skydda sig. Här finns frågor och svar samt myter och sanningar

om pneumokocker och vaccine­ ring. På hemsidan finns även en vaccinationskarta där besökaren lätt kan finna närmaste privata vaccinatör. Källa: Pfizer AB

BeMicron – en tidsbesparande dräkt för renrum Innovation på marknaden Berendsen introducerar en revolutionerande dräkt, BeMicron. Den unika designen gör det möjligt att minska omklädnings-tiden till 30 sekunder.

www.youtube.com - bestil brochuren på info@LaboRen.dk

tlf. +45 4045 1609 - fax +45 3217 2000

Totalleverandør til renrum-, sterilrum og esd-miljø

BeMicron

Berendsen Textil Service AB

Sweden Tel. 0155-20 96 00 kundservice.nykoping@berendsen.se www.berendsen.se

RenaRum 10/2012

35


KI Science Park

LÄKEME DEL

Skapar nytt verktyg för läkemedelsutveckling En ”kompass” som ska hjälpa små forskande bolag att navigera genom läkemedelsutvecklingens många blindskär. Så kan man beskriva det webbaserade verktyg som håller på att tas fram vid KI Science Park. Kompassen var en viktig punkt när Märit Johans­ son, VD för KI Science Park, talade på Läkemedelskongressen den 5 november. ”Målet är att erbjuda små forskande företag tillgång till strukturerat stöd för att bedriva läkemedelsutveckling på ett effek­ tivt sätt”, säger Märit Johansson. ”Det är en omöjlighet för företag med bara ett fåtal anställda att själva ha den nödvändiga kom­ petensen för att få allt på plats på den snirkliga vägen från idé till klinisk prövning, så nu utveck­

lar vi en webbaserad guide som kan spara både tid och pengar”, fortsätter hon. Kompass­projektet inleddes 2011 med finansiellt stöd från EU och fokus ligger tills vidare på de prekliniska faserna. Under våren 2013 planeras en första version av verktyget göras tillgängligt på webben. ”Tanken är att kompassen ska vara ett levande dokument där vi implementerar best practice­ exempel löpande”, säger Märit Johansson. ”Så att vi kan lära av varandras misstag och slippa uppfinna hjulet gång efter annan”. Källa: Karolinska Institutet Science Park AB

Märit Johansson, VD för KI Science Park, är disputerad apotekare och har tidigare varit vetenskaplig sekreterare och vice VD i Apotekarsocieteten. Sedan 2008 är hon styrelseledamot i Läkemedelsverket. Foto: KI Science Park/Bosse Johansson

Fakta

Utvecklar nya kolonnmaterial

36

Kromatografi är en kemisk analysmetod som används för att skilja olika molekyler i en blandning från varandra. Kolonnkromatografi består av en mobil fas (vätska) och en stationär fas (bestående av ett fast material). Den mobila fasen låter man rinna genom den stationära fasen som befinner sig i ett rör, en kolonn. Då kommer den mobila fasen dra med sig de molekyler som ska separeras olika mycket, med följd att de anländer separerade i rörets utlopp vid olika tidpunkter.

RenaRum 10/2012

Kemisten Nhat Thi Hong Bui har tagit fram nya fasta material att använda i kolonner i en spe­ ciell variant av kolonnkromato­ grafi, HILIC. Hon lade fram sin avhandling den 9 november vid Umeå universitet. Hösten 2008 upptäcktes det att vissa kinesiska producenter tillsatte melamin i mjölk för att lura analysmetoder avsedda att

mäta proteinhalt. Tusentals små barn förgiftades och minst tre dog. Händelsen fick hela värl­ den att reagera över frågan om säkerhet kring livsmedel och skandalen ledde till en efterfrå­ gan på nya bättre analytiska metoder för att upptäcka farliga föroreningar i mat, särskilt i mjölkprodukter för barn. Det amerikanska läkemedels­


NANOTEKNIK

Maria Strømme får förtjänsttecken Ges för hennes förmåga att förmedla det avancerade i nano­ teknologi på ett, för allmänheten, begripligt sätt. Uppsala kommun delar i år ut 204 förtjänsttecken. Dessa går till kommunens anställda samt till fyra speciellt förtjänta personer med sin verksamhet baserad i Uppsala. En av dem är nanofors­ karen Maria Strømme. Förtjänst­ tecknet, som består av ett guldur eller en medalj, ges för hennes förmåga att göra nanoforsk­ ning tillgängligt för allmänheten. Det är något som gynnar både nanoutvecklingen och Uppsala kommun. De övriga tre speciellt uppmärk­ sammade personerna är Lars

Wallentin för hans insatser inom hjärtsjukvård; Jacke Sjödin för hans författarskap och skådespe­ leri samt Su­En för hennes bidrag att göra performancekonstformen butohdans internationellt känd.

verket, FDA, rekommenderade då att analyserna utförs med hjälp av ZIC­HILIC, en separa­ tionsmetod som utvecklats av Umeåföretaget Merck Sequant. HILIC är en variant av kolonnkromatografi som används för att separera mycket polära (vattenlösliga) föreningar som exempelvis just melamin. Det är material för utveckling av nya metoder i HILIC som Nhat Thi Hong

Bui beskriver i sitt doktor­ andarbete. ”Jag har framställt flera nya fasta material som kan packas som stationär fas i kolonnerna. Detta utökar möjligheterna att separera olika polära för­ eningar från läkemedel eller naturliga källor”, säger Nhat Thi Hong Bui. HILIC är ett fält inom kolonnkromatografi som har vuxit mycket de senaste 20 åren

Källa: SwedNanoTech

Fakta SwedNanoTech är en förening som har bildats för att skapa en tydlig profil för svensk nanoteknologi i Sverige och utlandet och etablera ett gott samarbete mellan forskare, entreprenörer och samhället i övrigt. Föreningen har ca 40 medlemmar, både studenter, företag och enskilda forskare.

HÄLSA eftersom tekniken separerar polära föreningar bättre än många andra metoder. Källa: Umeå Universitet

RenaRum 10/2012

37


Välkommen till BioTekPro´s kurser

Renrumsteknik

29 - 30 januari

Grundkurs - Stockholm

Mikrobiologi för icke-mikrobiologer

31 januari

Grundkurs - Stockholm

Frågor och anmälan

www.biotekpro.se

Kontakta BioTekPro AB Norrbäcksgatan 19, S-216 24 Malmö, Sverige e-post: info@biotekpro.se, Tel: 040 - 13 82 50, 0708 13 05 65 www.biotekpro.se

www.biotekpro.se


HÄLSA

Ny forskning ska

kartlägga attityder till vaccinering Britta Lundgren, professor i etnologi på Umeå universitet, har beviljats 5 miljoner från Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond för ett fyraårigt projekt, ”Epidemier, vaccination och berättelsers makt. Kulturell dynamik och förebyggande av smittsamma sjukdomar”

Narkolepsi Under sommaren 2010 rappor­ terades från Läkemedelsverket ett oväntat högt antal personer som drabbats av den sällsynta sjukdomen narkolepsi efter att ha vaccinerats med Pandemrix inför hotet från svininfluensa­ pandemin A(H1N1). Antalet drabbade steg snabbt och även andra neurologiska biverkningar inrapporterades. I efterförloppet har kunnat noteras en påtagligt minskad tillit till läkarveten­ skapen, politiken och myndig­ heterna. Misstänksamhet mot vaccinering Detta är tydligt inte minst inom medierapportering och inom sociala medier som blog­ gar, webbsidor och Facebook­ grupper. Misstänksamheten mot vaccinering märks också genom att betydligt färre än tidigare nu vaccinerat sig mot vanlig säsongsinfluensa. Det finns också

tecken på en växande antivacci­ nationsrörelse i Sverige.

Ny vaccinlag I Sverige förbereds en ny vaccin­ lag och i förarbetena till denna poängteras problemet som rör minskad tillit och förtroendeklyf­ tor i samhället. För att inte dessa problem skall öka och utgöra en påtaglig riskfaktor när Sverige och/eller världen drabbas av nästa pandemi är det nödvändigt med tvärvetenskaplig forskning som med kulturvetenskapliga metoder kan belysa de sociala och kulturella mekanismer som har betydelse när människor vär­ derar fakta och fattar beslut om exempelvis vaccinationer. Syftet med projektet Syftet med projektet är att under­ söka kulturella och sociala möns­ ter hos grupper som på olika sätt varit inblandade i förloppet kring pandemin. Med hjälp av metodologiska och teoretiska redskap inom kulturanalys och narrativ forsk­ ning belyses hur människor i dessa olika kategorier i sitt berät­ tande definierar fenomen som rör hälsa, sjukdom, smitta, smitto­ bärare och vaccination. Genom etnografiskt fältarbete (intervjuer, observationsstudier, bildana­

lyser mm) samt andra typer av metodik som förenar kvantitativ och kvalitativ metod, insamlas ett material som används för att urskilja de viktigaste faktorerna för människors bedömningar och beslutsfattande. Källa: Umeå Universitet

Britta Lundgren Foto: Samuel Bengtson

RenaRum 10/2012

39


Månadens produkt

Tjänster F

ör ett antal år sedan hade många före­ tag en hel del personal som arbetade med att stödja produktionen med olika typer av tjänster. De arbetade med allt från projektering, utbildning, städning och rengö­ ring, underhåll och service till mikrobiologi e t c. Vissa företag har kvar dessa interna tjänster, men tendensen tycks ha varit att minimera dessa typer av tjänster för att man hellre kon­ centrera sig på sin kärnverksamhet och väljer istället att köpa in en eller flera, och till och med alla, kringtjänster. Allt detta kan initialt kännas väldigt bra och fungerar alldeles utmärkt i flera avseenden, men …

40

RenaRum 10/2012

Då man ska köpa in tjänster från en extern partner, oavsett typ av tjänst, är det otroligt viktigt att man först av allt specificerar exakt vad man vill ha ut av dessa tjänster, samt att man säkerställer kompetensen på den eller de som ska tillhandahålla tjänsterna. Kom­ petensen är viktig att ta upp till diskussion i samband med upphandlingen, inte minst att man begär utbildningsintyg, certifieringar och (eller) referenser. Generellt sett så blir den eller de individer som ska utföra uppdraget som en del av den egna personalen, speciellt om tjänsteuppdraget löper under en längre tid, t ex vid upphandling av städning och rengöring.


Dina leverantรถrer Vita Verita AB Magnus Kumbrant Tel: 08-58 46 06 40 E-mail: office@vitaverita.com www.vitaverita.com

AB Ninolab Chris Ulrici Tel: 08-59 09 62 24 cul@ninolab.se www.ninolab.se

CRC Clean Room Nils-Johan Bjรถrklund Tel: 018-24 64 60 nils-johan@cr-control.se www.cr-control.se

AirSon AB Dan Kristensson Tel: 0431-40 25 80 dan.kristensson@airson.se www.airson.se

Berendsen Textil Service AB Egle Dirsyte Tel: +45 23 73 85 26 degl@berendsen.com www.berendsen.com

YIT Sverige AB Tomas Hรถrman Tel: +45 23 73 85 26 0706-18 80 52 tomas.horman@yit.se www.yit.se

Ventilator AB Bernt S Karlsson Tel: 070-971 14 54 bernt.skarlsson@ventilator.se www.ventilator.se

RenaRum 10/2012

41


SJUKVÅRD

Vårdrelaterade infektioner

fokus för BIO-X utlysning 2012 Vårdrelaterade infektioner är en av vårdens stora utmaningar. I snitt upptas 10 % av Sveriges sjukhusbäddar av patienter med någon infektion de fått under sin kontakt med vården. Kostnaderna för vården är höga, liksom för de patienter och anhöriga som drabbas på olika sätt. Bara i Sverige avlider dessutom cirka 1 500 personer varje år till följd av vårdrelaterade infektioner.

Professor Sune Larsson, R&D director, Uppsala University Hospital, Akademiska sjukhuset Fotograf/Källa:Ewa Ahlin

I den BIO­X utlysning som Uppsala BIO just öppnat efter­ lyses nya produkter och tjänster som kan hindra utbrott av vård­ relaterade infektioner, bl a genom upptäckt av smittkällor i ett mycket tidigt skede. Akademiska forskare samt små och medel­ stora företag inbjuds att komma in med förslag till lösningar. I denna utlysning efterlyses idéer som kan leda till nya produkter och tjänster som kan reducera risken att patienter som kommer i kontakt med vården

sprider eller drabbas av nya infektioner.

Angeläget problem Uppskattningsvis 12 % av alla patienter som besöker någon vårdinrättning i Sverige idag drabbas av nya infektioner till följd av besöket, och så mycket som 10 % av våra sjukhusbäd­ dar tas upp av patienter med en vårdrelaterad infektion. De vårdrelaterade infektionerna drabbar alltså många patienter, och belastar vården. Vårdre­ laterade infektioner är också nära sammankopplade med det växande problemet med antibio­ tikaresistens. Detta är alltså en av vårdens stora och angelägna utmaningar.

Fakta Uppsala BIO är en oberoende, icke-vinstdrivande aktör som verkar för att stärka life science-sektorns långsiktiga konkurrenskraft och tillväxt. Våra viktigaste insatser handlar om att utifrån uttalade behov inom sjukvården och i övriga samhället öka flödet av innovationer. Det gör vi tillsammans med företagen, universiteten, sjukvården och samhället.

42

RenaRum 10/2012


”Detta är ett av vårdens största och mest angelägna problem där utvägen ofta framställs som utvecklingen av nya antibio­ tika men där en hållbar lösning med all sannolikt kräver ett mer mångfacetterat angreppssätt.”, säger professor Sune Larsson, forsknings­ och utbildningsdirek­ tör vid Akademiska sjukhuset i Uppsala.

Vänder sig till små och medelstora företag BIO­X utlysningen vänder sig till små och medelstora företag samt till akademiska forskare i hela Östra Mellansverige, d.v.s Uppsala, Stockholms, Söderman­ lands, Västmanlands, Örebro och Östergötlands län. ”Projekt inom BIO­X behöver normalt partners från akade­ min, industrin, och från klinik”, berättar Karin Agerman, Uppsala BIO, som ansvarar för utlys­

Januari 2013

18 – 27 januari Grüne Woche, Berlin, Tyskland 27 - 30 januari ISM, Köln, Tyskland 29 – 30 januari Patientsäkerhet 2013, Stockholmsmässan

Februari 2013 13 – 16 februari Biofach, Nürnberg, Tyskland

April 2013

10 – 11 april Plastteknik Sverige/Danmark, MalmöMässan 10 – 12 april 6th Int Congress on Industrial Biotechnology … Köln, Tyskland

ningen. ”Har man inte hittat dessa inför ansökan, hjälper vi till med att identifiera och knyta rätt partners till projekten.”

Skräddarsytt program Projekt som väljs ut för stöd inom BIO­X erbjuds ett skräddarsytt program som ger dem tillgång till personer med lång erfarenhet av produkt­ och affärsutveckling inom indu­ strin, expertis från hälsovården, IP­rådgivning m.m. samt finan­ siering med upp till 1 miljon kronor årligen under 18 – 24 månader. Målet för varje projekt är utveckla ett s.k. proof­of­con­ cept, d.v.s ha nått sådan mognad att det kan attrahera tillräck­ liga investeringar för fortsatt produktutveckling. Samarbeten är viktiga Life science­industrin ser ett allt större behov av samarbeten

17 – 18 april Industrimässorna, MalmöMässan 25 april Nordic Hygiene Expo 2013, Malmö Arena

Juni 2013

med forskargrupper och små innovativa företag för att säkra ett konkurrenskraftigt inflöde av innovationer. Dessa samar­ beten är viktiga, men många ser dem också som svåra att styra på ett sätt som tillfredställer alla parter. Uppsala BIOs program BIO­X ger den struktur till dessa samarbeten som man efterly­ ser, samt utgår från definierade behov inom vården och inom life science­industrin. Sedan starten har sjutton projekt beviljats fullt stöd inom BIO­X, dvs både processtöd och finansiering, Fyra av fem projekt som lämnat BIO­X fortsätter att utvecklas i företag. Utlysningen är öppen till och med den 7 februari 2013. All information om utlysningen finns tillgänglig på www.uppsalabio. se/bio­x. Källa: Uppsala Bio

Upptäck nya Rentforum.se

4 – 8 juni ECSITE 2013 – Vetenskapskommunikation. Svenska Mässan, Göteborg

September 2013

4 – 5 september Livsmedelsdagarna, Tylösand

Oktober 2013 16 – 17 oktober Pack och Emballage Stockholm 2013, Stockholm

RenaRum 10/2012

43


VÄVNAD ER

Nytt regionalt laboratorium

för transplantation av vävnader Den 7 november invigdes det nya vävnadslaboratoriet vid Norrlands universitetssjukhus, det enda i sitt slag i norra Sverige. Laboratoriet, med extrema krav på renhet, möjliggör hantering av celler och vävnader från donation till transplantation ­ en oerhört viktig verksamhet. ”Jag har fått mitt liv tillbaka”, säger Ingrid Hedström­Lund­ mark från Örnsköldsvik, som för ett år sedan fick en hornhinna transplanterad. Vävnadslaboratoriet är delvis uppbyggt med statliga pengar och kom till genom det nationella vävnadsdirektivet som säger att det på flera ställen i landet ska finnas enheter som både kan ta tillvara, bearbeta, förvara och använda donerad vävnad. ”Satsningen betyder oerhört mycket både för Norrlands universitetssjukhus och för hela den norra regionen”, säger överläkare och professor Mikael Wiberg, tillika regional vävnadssamordnare.

Ökad verksamhet ”Med hjälp av sjukhusen i den norra regionen kan vi nu öka donationsverksamheten. I framtiden hoppas vi, bland

44

RenaRum 10/2012

Mikael Wiberg, professor i handkirurgi och anatomi Foto: Jan Lindmark

annat genom denna satsning, kunna transplantera stamceller vid behandling av patienter med nervskador. Förhoppningen är att Norrlands universitetssjukhus kan få behandlingen av stora nervskador som riksspecialitet”, säger han. En betydelsefull del av vävnadshanteringen vid Norr­ lands universitetssjukhus är transplantationer av hornhinnor. Tidigare beställde man prepare­ rade hornhinnor från södra Sve­ rige, vilket innebar komplicerade transporter. Nu sker all hantering på plats i Umeå.

Har betytt allt En av de patienter som genom­ gått en hornhinnetransplantation i Umeå är Ingrid Hedström­ Lundmark från Örnsköldsvik. Hennes båda ögon var svårt drabbade av en ögonsjukdom och utan transplantationen för cirka ett år sedan hade hon varit nästan helt blind. ”I dag kör jag bil till och från jobbet och lever ett normalt liv”, säger hon. ”Transplantatio­ nen var min räddning och har betytt allt”. Källa: Västerbottens Läns landsting


Månadens produkt januari är

HANDSKAR OCH ANDRA FÖRBRUKNINGSVAROR

Januaris tema är MEDICAL DEVICE

Rentforum på Twitter Vi bevakar ett stort antal tidskrifter för att hjälpa Dig att vara uppdaterad. Följande nyheter finns nu på Rentforum: Forskning är en central del av sjukvårdens uppdrag

Inte konstigt alls! – Färre vaccinerar sig efter narkolepsiskandalen

Utbildad löjromskontrollant

Så slipper du bli magsjuk av julbordet

Bi-bakterier ny affärsidé

Varför satsa alla dessa pengar på Nya Karolinska

Läkemedel i många bantningsprodukter

Rengöring är grunden för all mikrobiologisk renhet

Undvik arbetslöshet!

GMP-Light är en term som ALDRIG får användas!

Uppköpsrykten om Gambro

LAF- & Säkerhetsbänkar: Varför är det så svårt att förstå skillnaden?

Cleanroom History

Nu är vi nära - Rentforums nya hemsida lanseras inom kort!

Husnära tjänst? Frysta såpbubblor och andra häftiga experiment Dålig handhygien vanligt bland patienter Och politikerna säger att allt är bra!

Cleanroom Management in Pharmaceuticals and Healthcare Lean Production - frälsningen för arbetslivet? Mycoplasma

Följ oss på: www.twitter.com/rentforum RenaRum 10/2012

45


HHPC+ Ny handhållen partikelräknare från Hach Lange Ninolab har det stora nöjet att introducera HHPC+ En ny och lättviktig handhållen partikelräknare för kontroll av luftkvalité i renrum. Med sin slimmade design och låga vikt är HHPC+ mycket smidig att använda. Kommunikation via USB-minne, USB-kabel eller Ethernet Partikelstorlekar: 0.3 - 10 um Vikt: 1.5 kg Trend-data direkt på skärmen Driftstid batteri: 10 timmar Stor 3.5" färgskärm Upp till 999 mätcykler

Nytt på Ninolab

Mars klass II Säkerhetsbänk • • • • • • •

Helt kundanpassad Större invändigt djup och höjd Isotoputförande Integrerade våglösningar med upp till 6 decimaler Kommunikation med externt ventilationssystem Övervakning frånluftsventilation Clean room design

Vi erbjuder installation och service

Och mängder av andra möjligheter!

199,8 cm

• • • • • • •

79,8 cm

08-590 962 00

www.ninolab.se

RenaRum 10 2013  

Branschtidningen för verksamheter med förhöja krav på renhet och hygien

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you