Page 1

5r a nd

plaats Haa rlem

In Standplaats Haarlem pÍesenteeít een collega zrjn oihaar opmerkelijkste Haarlernse indrukken. Hoe

kilkj!

naar de stad? Mail:

Boven de deur van een voor-

De huisjes aan

het Tuinlaantje,

malige schuur in

op de hoek van

de Schagchel-

de Noorder

straat hangt dit mysterieuze

Emmakade

gevelschild.

tegenover de

Toen het pand

schouwburg.

nog vervallen was sloeg míjn fantasie altíjd al op hol. Wie kent het verhaal er achter?

Zouden de bewoners zich bewust zijn van de haast lande-

lijke sfeer van dit stukje binnenstadT

:'"dÈÉ.

De Schalkwijkse

Plassen tegen de

snackschuur met het Íorentje van

kerk. Niet fatsoenlijk en schadelíjk voor de

de afgebroken Spaarnekerk erop, ín een foeilelgk winkelcentrum, midden tussen nietszeggende

Oude Baaf. Het futuristische

urinoir bU de kerk geeftje toch het ouderwetse gevoel tegen de gevestig-

snel-af-flats.

de orde aan te kunnen wateren.

Brrr! z

cz f I ts

o o

z o a

U

= à

t) Ê o

RENE VAN STEKELENBORG René van Stekelenborg ís eindredacteur digítale medÍa

bij de afdeling

Concerncommunícatie van de Concernstaf. De lÍefde bracht hem in 1997 van EÍndhoven n6ar Haarlem. Vanaf I juli 2004 werkt hrj bij de gemeente

Inzine, personeelsblad gemeente Haarlem  

Wat vind ik mooi, gepast of juist uitermate stuitend in de stad Haarlem?

Advertisement