Page 1

0ngeveer óón week per jaar heef t Nederland er een nieutre gemeente

bij:

t

IIYNAMO OPIN I Dit jaar alweer voor de tien"de keer. Reden tot vreugde? Ja, Want een festivul dat erí slaagt in één decennium uit te groeien t0t één van de gr00tste muziekfestijnen van Europa waard, En nee, Want de kans is aanwezig tlgt

een f eestje

iloor

IoI

van llal

De gemeente Eindhoven heeft dit jaar namelijk haar fiat

gegeven v00r het rock-spektakel, op voorwaarde dat de organisator Án

ti-Concerts alles in het werk stelt om

de gigantische verkeerschaos van vorig jaar

-

t0en de

vele duizenden bezoekers van Dynamo 0pen Air de A2 bijna 24 uur lang blokkeerden

I

-

te voorkomen.

orig jaar heb ik na 0pen Air een heel

kort gesprek gehad met de burgemeester en het hooÍd van politie. Da

ging als uolgï: Beste Tinus, hartstikke tofJe Open Air. Dat moeten we zo houden. Maar volgend jaar geen files meer.' Anders is het ab-

Tfuzs Kanters

en zijn collega in

André Verhuysen.'lk

vind het ook lo-

soluut Íinito volgens

het kwaad

gisch dat de gemeente Eindhoven ons die voorwaarde oplegt,' vindt Tinus, die zoals hij zelf zegt 'uit de sÍeer van de geitewollen sokken' komt: 'Het is onverantwoord om mensen 24 uur in de Íile te laten zitten! Wij hebben daarom diverse maatregelèn genomen om te zorgen dat alles veel beter veíoopt.' Zo wordt het autogebruik tegengegaan door de parkeer-

kosten op schroeven tot

/

50,- en foutparkeerders te

bestraffen met een boete van Anti Concerts

-

í

150,-. Hiervoor heeft

overigens gewoon een samenvoeging

i

oit aar elf de verja


hoog in het vaandel te houden. Dat blijkt wel uit het Íei

dat hij bedankte voor het aanbod om Megadeth er Queensriche te laten spelen. 'lk wil alleen maar band

jes die nog fanatiek en enthousiast zijn, die nog honge hebben,' aldus Verhuysen. 'En daar voldoen Megadetl en Oueensryche al een poosje niet meer aan. Dat zijr perÍecte voorbeelden van bands die niets spannendr meer hebben en waar je bij in slaap valt.' Het kan ge

beuren dat Verhuysen met zijn anti-saaiheidsdogma on.

gewild groepen boekt die ook in letterlijke zin del woords honger hebben. Glenn Danzig bijvoorbeeld,

dir

voor zijn optreden als hekkesluiter van het Íestival vori(

,lB

jaar een toch wel erg vreemde lijst met eisen bij

dr

organisatie deponeerde. Een greepje uit zijn dressín1

room requiremerzts: 'Twintig kil0 ijs, twintig

d.rp

sand

wiches belegd met verschillende vleessoorten, drir

grote pizza's, drie Ílessen champagne, één liter whisk,

en drie kratten bier.' Daarnaast wilde meneer Danzir ook zijn meest primitieve honger stillen met 'tien meis

jes in de leeftijd van 18 tot 24 jaar van highschool-ni

veau, algemeen geïnteresseerd in politiek, religie

er

sport, die op tien gulden rijden met de taxi van het festi valterrein wonen'. Verhuysen: 'We hebben nog een op

ll

roep geplaatst in het Eindhovens Dagblad. Gezocht:

vrouwen...

zal kunnen vieren.

'

Danzigs weinig etiquettaire gedrag

reikte echter het h0ogtepunt 0p het moment dat de

be 0r

ganisatie hem geen tweede toegift meer wilde later

spelen en het vuurwerk ontstak, terwijl hii zijn toegiÍ

net had ingezet. Waarop Verhuysen een woedende Dan'

zig op zich af zag komen en hij dankzij interventie var

zijn eigen security niet ten prooi viel aan de klauwet van de namen André en Tinus

-

van de kleine krachtpatser.

zelfs twee sleepdien-

sten ingehuurd. Eén voor op het terrein en één voor de omgeving. 0mgevingstechnoloog

Teun de Bok

F

is

et is overigens nog maar de vraag oÍ Ver

in-

huysen er dít jaar zonder kleerscheure

frastructuur. Teun: 'De handelingen aan de camping

vanaÍ komt. 0p het Íestivalterrein ligge

daarnaast aangetrokken voor optimalisering van

d_e

worden verkort en het aanlal ingangen uitgebreid.

politie zegt dat ze liever tien keer 0pen Air doen dan één keer PSV

Daardoor zal de doorvoer een stuk sneller verlopen. Zo-

I

irl

-

namelijk tussen de honderd en honderd

Twente. Dat zegt genoeg.'

vijftig bommen uit de ïweede Wereldoorlog. Verhuyser

dat de auto's niet in de buurt gaan rondzwermen. Ver-

e schaalvergroting van Dynamo Open Air

'Die bommen liggen ongeveer een meter diep,

der leggen we drie kilometer Íatsoenlijke, verharde weg

leidt tot grote Íinanciële investeringen.

een puinlaag. Wij kunnen ze niet opruimen, maar zou

en twintig kilometer puinweg aan, die vertakt over de

Verhuysen: 'Drie jaar terug draaiden we

den wel graag de geruststelling hebben dat ze gee

camping lopen.' Een camping, waar net als vorig jaar

met een budget van 200.000 gulden. ln-

kwaad kunnen. Wanneer iemand op de camping

een supermarkt, een tattoeèerder en zelfs een heuse

middeis is dat drie miljoen geworden. We praten over

haring in de grond slaat, zal dat niet voor explosie

kapper hun tenten 0p zullen slaan. Hopelijk met een

guldens alsoÍ het lires zijn. Het geld vliegt alle kanten

gevaar zorgen. Maar ik maak me wel zorgen over ht

grotere voorraad dan vorig jaar, want toen waren alle

op, behalve in mijn zakken.' Het grootste gedeelte van

effect van honderdduizend mensen die tegelijkenij

winkels in Eindhoven al om half tien 's ochtends d00r

het totale kostenplaatje gaat overigens naar

hun complete drankvoorraad heen.

schoonmaken van het terrein, dat in totaal zowat een

Voor angsthazen die het risico van een explosief dagj

Middels bezoekjes aan buurtbewoners heeft PR-man

half miljoen opslokt. 'Dit jaar is het voor het eerst dat

uit niet durven nemen, is er één troost. De Dynam

René Vanes geprobeerd

Tinus en

DOA vast in

te dekken tegen

ik er een heuse dagtaak aan hebben,'

het

zegt

ondÉ

ee

staan te springen. Bijvoorbeeld bij Biohazard...'

Open

Air lOth Anniversary CD

(zie ook elders in d

gemor van buitenaf. 'ln het gebied rond het festivalter-

André. 'Momenteel verdienen we nog niks. lk ga er van-

nummerl) met nieuwe nummers van alle acts die

rein wonen veel ouderen. lk heb geprobeerd hun voor-

uit dat er voldoende overblijft zodat Tinus en ik er een

jaar op Dynamo staan. André: 'lk wilde die CD eigenlij

hard-

loon aan over kunnen houden. Maar als het gaat sneeu-

Alle 13 Kut noemen, maar dat beviel veel mensen

looÍ ik niet zo. Dus heb ik maar een ondertitel bedacl die perfect op het Íestival van toepassing is: Thos

oordelen

te ontkrachten, uit te leggen hoe een

rocker leeft. Mensen te informeren, puur op feiten.

wen en het Íestival wordt een ramp, dan hebben we een

Vorig jaar zijn er bijvoorbeeld drie bekeuringen uitge-

heel jaar voor de kat z'n kut zitten te werken.'

deeld: twee voor openbare dronkenschap en eentje voor

Toch weerhoudt dit Verhuysen er niet van het under-

het jatten van een fiets. En dat op 70.000 bezoekersl De

ground-principe waaruit het Íestival ooit

EEB

ro

.

20 mei

.

lees

is

ontstaan

d

g€

who know, cannot explain, those who don't cannt understand.

'

(

Dynamo Open Air special OOR  

Dat in 1995 muziekkrant OOR per se een festivalspecial voor Dynamo Open Air wilde maken zegt wat over de populariteit van het metalfestival....

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you