Page 1

GRØNLANDSK SKOLEIDRÆT En vej til mere motion og bevægelse for børn og unge


Fysisk aktivitet, leg og bevægelse som et godt grundlag for videre udvikling!

”Skolen er en oplagt arena at fremme niveauet af fysisk aktivitet...” Videnskabelige undersøgelser viser, at der er en klar sammenhæng mellem børns trivsel og deres fysiske aktivitetsniveau. De kortsigtede fordele er, at aktive børn lettere indgår i sociale sammenhænge, deres indlæringsevne er bedre, og de får færre sygdomme end inaktive børn. På længere sigt grundlægges livsstilen i de tid-

lige år, så det er vigtigt at præge børn til en aktiv tilværelse. Dette reducerer individets og samfundets fysiske og menneskelige omkostninger ved sygdomme som overvægt, hjerte/kar-sygdomme, knogleskørhed og diabetes. Skolen er en oplagt arena at fremme niveauet af fysisk akti-

vitet, da skolen er en del af alle børns hverdag. Idræt er børns mest foretrukne undervisningstime, men virkeligheden i mange grønlandske byer imødekommer ikke dette, idet idrætsudstyr og faciliteter er mangelfulde.


De tiltag som Grønlandsk Skoleidræt nu udbreder, er alle enkle og implementerbare initiativer, der fremmer børn og unges bevægelse i skoletiden. De forskellige projekter kan således indgå i det sundhedsfremmende arbejde i kommunalt regi.


Hvad er skoleidræt? Legepatruljen Projekt Legepatruljen fremmer fysisk aktivitet i frikvartererne gennem leg og bevægelse. Elever fra 6.-9. klassetrin bliver uddannet som legeinstruktører fra Grønlandsk Skoleidræt, og sætter gang i legeaktiviteter. Legepatruljen

skaber således sociale relationer på tværs af alder, køn og klassetrin. Side-gevinster ved Legepatruljen Evaluering af Legepatruljen har vist at de forbedrede vilkår for leg og bevægelsesmiljø på skolen også inddrog de lidt mere tunge, ensomme eller ikke-sportsminde-

de børn. Det vil bidrage til, at flere børn på skoler trives bedre fysisk såvel som socialt. En legepatrulje tager indirekte medansvar for fællesskabet, idet flere på skolen får mulighed for at lege og bevæge sig. Ældre elever tager legen til sig igen, og yngre elever slipper ikke legen i en tidlig


alder, som det ellers ses mange steder på landets skoler i dag. Se www.legepatruljen.dk for flere oplysninger om Legepatruljen!

Idrætskasser Grønlandsk Skoleidræt kan levere idrætskasser med idrætsudstyr til brug ved aktiviteter som timelærere eller andre interesserede kan håndtere og udnytte til børn og unge. Kasserne sendes til de byer og bygder som ønsker dette. Grønlandsk Skoleidræts tiltag med Idrætskasser giver mulighed for at flere bygder og byer kan udnytte idrættens positive indvirkninger på indskolingen. Med en relativt begrænset rådgivning vil idrætsundervisningen forbedres, ligesom den positive effekt vil gavne skolernes undervisning og elevernes indlæring. Derved kan Idrætskasser danne grundlag for et nyt startskud til skoleidrættens udvikling i de kommende år.

Skolesport Skolesport er et samarbejde mellem kommunen og lokale idrætsklubber eller ildsjæle som ønsker at opbygge en idrætsforening eller et lignende miljø i et lokalområde. Grønlandsk Skoleidræt og kommunen udvælger skoler, hvor der skal etableres Skolesport med en kommunal tovholder. Skolesport tilbyder aktiviteter to gange om ugen. Alle skoler, der etablerer Skolesport, skal motiveres til


at arbejde med medbestemmelse og foreningskultur og implementere disse begreber i den lokale skolesportsmodel. For kommunerne kan Skolesport bidrage til kommunens sundhedsforebyggende indsats og blive en del af den definerede sundhedspolitik i kommunen. Skolesport indeholder en lang række sundhedsforebyggende elementer og giver mulighed for at ’præge’ børnene omkring motion, kost og fælles ansvar.

Grønlandsk Skoleidræt etablerer på lokalt plan en uddannelse for junioridrætsledere, og der gennemføres årlige kurser. Forinden har kommunen og Grønlandsk Skoleidræt uddannet lærere til instruktører der kan forestå uddannelsen af junioridrætslederne. Uddannelsen af lærerne udbydes af Grønlandsk Skoleidræt. Selve uddannelsen af junioridrætsledere lokalt sættes i gang med en ’kick off-dag’ for alle kommende junioridrætsledere.

’Skoleidræt’ dækker over en række tiltag som indtil videre omfatter:

•  Legepatruljen, •  Idrætskasser •  Skolesport mens flere er under udarbejdelse. Grønlands Skoleidræt håber på samarbejde med jeres kommune i udviklingen af flere projekter til fælles gavn for Grønlands fremtid; vores børns sundhed.


Hvordan når skoleidrætten jeres kommune? Grønlandsk Skoleidræt ønsker dialog med jeres kommune om de forskellige tiltag. En god implementering og forankring af skoleidræt kræver en indsats af både lærere og elever. De positive effekter kan dog umiddelbart mærkes, og vil medvirke til at projekterne med relativt få midler og støtte fra Grønlandsk Skoleidræt vil få en mærkbar positiv effekt på jeres kommunes skoler. Grønlandsk Skoleidræt står til rådighed med råd og vejledning i hvordan skolerne kan implementere, organisere og forankre skoleidrætten i jeres kommune.


Folderens formål er at klarlægge konceptet bag Grønlandsk Skoleidræt og komme med faglige argumenter for opstart i jeres kommune.

Grønlandsk Skoleidræt

H.J. Rinksvej 10, Blok 1-101, 3900 NUUK Tel. +299 32 66 66, Mobil +299 48 52 33 info@timi.gl

www.timi.gl

Grønlandsk Skoleidræt - DK  

Information omkring Grønlandsk Skoleidræt

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you