Page 1

Dobra praktyka - program rządowy Aktywna Tablica

Autor, Szkoła

Dorota Fibiger Szkoła Podstawowa nr 3 w Pabianicach

Przedmiot Klasa

Język polski 6

Temat lekcji

Wielcy Polacy

Krótki opis

Uczniowie mówią o znanych postaciach, które uważają za wielkich Polaków. Podają przykłady z uzasadnieniem, dzieląc postaci na dziedziny życia, które reprezentują. Utrwalają wielką literę w pisowni imion i nazwisk.

Cele lekcji Zapisane w języku ucznia.

Wymienisz zasady ortograficzne dotyczące wielkiej litery. Zapiszesz prawidłowo imiona i nazwiska. Odpowiesz na pytania dotyczące wspólnie wymienionych osób.

Pomoce dydaktyczne

Podręcznik, epodręcznik, słownik ortograficzny, internet, wyszukiwarka Google, słownik ortograficzny online.

TIK

Wielcy Polacy - prezentacja, wyszukiwarka Google, Epodręcznik, słownik ortograficzny online.

Krótki opis zajęć

Część wstępna: wymienienie znanych postaci, przypomnienie zasady ortograficznej dot. wielkiej litery. Część główna: szukanie odpowiedzi na pytania dotyczące w/w osób, układanie krótkich informacji, oglądanie prezentacji. Część końcowa: zrobienie galerii sław.

Uwagi

Aplikacje bardzo pomocne. Przy tworzeniu notek biograficznych bądź galerii lepiej gdy dzieci pracują w grupach.

Profile for Renata Nowak

Wielcy Polacy  

Wielcy Polacy  

Advertisement