Page 1

evalvatorji profesoricami in profesorji Sledi

          

vsebine DACHL, integrirane v lekcije, osebnostmi, besedila novih medijev (epredloge za projektno delo, individualno delo, naloge z medpredmetnimi vsebinami in naloge s slovensko komponento, naloge za pravilno izgovarjavo,

teste, s katerimi lahko dijaki preverjajo svoje znanje, dodatno gradivo na spletu, o drugega, kar naj za zdaj ostane skrivnost.

slednje pa bomo pripravili dodaten zvezek s tematsko prilagojenimi nalogami in dodatno gradivo na spletu.

/OpisUc  

http://www.devetletka.net/resources/files/doc/test/OS_slovenscina/5.%20razred/Dodatna_gradiva/OpisUcbenika.pdf

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you