Page 1

SREDOZEMLJE ‒ PROSTOR SODELOVANJA IN NASPROTIJ MED KULTURAMI

Učb. Str. 128

Katere veroizpovedi poznaš? Kako se imenujeta knjigi dveh velikih svetovnih ver? Biblija (sveto pismo) in Koran


Bizantinsko cesarstvo – novi Rim CESAR JUSTINIJAN, 6. stoletje, pospeševal trgovino in obrt, pravno

•Pravoslavna cerkev, •grščina.

uredil državo je in posodobil rimske zakone (vplivna žena Teodora). Justinijanov kodeks; • zakoni so določali vse življenje v Bizantinskem cesarstvu, (poroka, lastnina, suženjstvo, dedovanje, Prenova Konstantinopla pravice žensk, kazni za prekrške. ••razkošna cerkva v Bizancugradnje veljaven še 900 let. (mozaiki,osvetlitev). •obrambni jarek, (vpadi barbarov). •cesarjeva palača, •šole, številna kopališča, mostovi, akvadukti, in bolnice.

Cesar Justinijan

PRETRESI Upori ljudstva, kuga, verski spori, širjenje arabske države, vpadi Germanov in Slovanov. Bizantinsko cesarstvo (šibko) je uspelo preživeti do 15. stoletja.


Frankovska kultura •Frankovski vladarji - podporniki cerkve •Samostani: menihi prepisovali antična dela, ohranjali antično kulturno dediščino.

PISANJE KNJIGE 4,5 min

Cesar Karel Veliki je spodbujal: • šolanje duhovnikov, • prepisovanje latinskih knjig, • umetnost (njegov dvor v Aachnu središče pesnikov, piscev in drugih umetnikov).


Kako sta se širila arabska država in islam • Na Arabskem polotoku so živela beduinska plemena, gojila so ovce in kamele. Največje mesto je bila Meka. • V 8. stol. je živel Mohamed, ki se je čutil poklicanega, da oznanja novo vero v boga ALAHA - ISLAM. Islamski verski nauk je zapisan v sveti knjigi KORAN (predpisuje verske obrede, prehrano, higieno, praznike).

•Islam so po Mohamedovi smrti širili njegovi nasledniki, kalifi. Napadali so Bizanc in državo širili “z ognjem in mečem” (vpliv se je raztezal od Indije do Španije). • Arabci so gojili literaturo (pripovedke 1000 in 1 noč). ustanavljali so univerze, proučevali astronomijo, medicino in matematiko (arabske številke). • Obvladovali so obrt (usnje, steklo, tkanine, glina) in gradbeništvo (molilnice - mošeje, đamije, okrašene z ornamenti).

Alhambra, Španija


Kako se je širil Osmanski imperij Kako so Turki osvojili Bizanc •Konstantinopel - Bizanc, križarji 1205. oplenili •turška plemena, islamski bojevniki, emir na čelu •Osman je v Anatoliji osnoval majhno državo • sin Orhan je postal sultan- nadvladar državo je razširil, tudi na Balkan (Kosovska bitka 1389) Začasno so jih premagali Mongoli, sultan Murat II. je premagal Benečane, napadel Ogrsko in križarje. •1453 je Mehmed II. zavzel Konstantinopel - Istambul • Bajazit II. je priključil še Črno Goro in Hercegovino...

Murat II.

Bajazit


Kako je Osmansko cesarstvo postalo velesila • Kruti vojskovodja Selim Strašni, ki je pomoril sinove, nečake, brate je premagal Perzijce in vdrl v S Afriko, osvojil Meko in Kairo. • Največji vladar na svetu Sulejman Veličastni • Največji obseg države: Beograd, Rodos, do Maroka • Bitka pri Mohaču 1526. pridobil je Ogrsko, ni zavzel Dunaja. • Selim II. Pijanec, porazi v bitkah (Lepant, Sisak) in izguba moči.

Selim

Sulejman Veličastni

Selim II.

Organizacija Osmanskega cesarstva sultan -vojaški in politični poveljnik birokracija, 20 000 sultanovih sužnjev visoka porta -vlada veliki vezir - vladne zadeve vojska in janičarji - sultanove enote

Obleganje Dunaja


PONOVIMO 1. Opiši značilnosti bizantinske kulture. 2. Utemelji pomen prepisovanja antičnih del v Frankovski državi. 3. Kateri so bili pomembni dosežki islamske kulture? 4. Kaj je omogočilo širjenje Osmanskega cesarstva? Turki so napadali Balkan in tudi naše kraje. Skupaj s sošolcem ugotovita, če so naslednje trditve pravilne ali nepravilne: Turek Osman je leta 1301 ustanovil osmansko/turško državo. Od 14. do sredine 16. stol. so si Turki podvrgli vse balkanske države. Turki niso prišli do Dunaja in do meja Poljske. Turki so osvojili Bizanc in ga preimenovali v Istanbul. Turki se niso polastili Bosne. Turki so vsako leto po večkrat upadali na naše ozemlje. Turški pohodi so bili roparski, pobijali in lovili so ujetnike. Otroke so odpeljali s seboj in jih vzgajali v svoje vojake ali janičarje. Slovenske dežele so branile Evropo pred Turki. Po turških vpadih ni bilo sprememb na slovenskem ozemlju. Matija Korvin se je boril na strani Turkov. Kmetje so se zatekali v utrjene tabore. Turki so živeli v Vojni krajini. Pokorjene dežele so še do danes ohranile vplive turške nadoblasti.

DA DA DA DA DA DA DA DA DA DA DA DA DA DA

NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE

http://www.devetletka.net/resources/files/doc/test/OS_zgodovina/7.%20razred/Dodatna_gradiva/6%20VISO  
http://www.devetletka.net/resources/files/doc/test/OS_zgodovina/7.%20razred/Dodatna_gradiva/6%20VISO  

http://www.devetletka.net/resources/files/doc/test/OS_zgodovina/7.%20razred/Dodatna_gradiva/6%20VISOKI%20SREDNJI%20VEK/43%20SREDOZEMLJE%20PR...

Advertisement