Page 1

Kraljica Elizabeta II. in predsednik Tito

Državni zbor, vodenje vlade, vodenje občine, vodenje vernikov, vodenje podjetja.

Kaj predstavljajo osebe na sliki? Kakšne naloge opravljajo? Kateri spol prevladuje pri vodenju?

Slovenija predseduje EU, 2008

Papež vodi Rimokatoliško cerkev

Bill Gates


DRUŽINA V NOVEM VEKU Pred okoli 100 leti

MEŠČANSKA DRUŽINA bogati in izobraženi Vrednote: razum, varčnost, red, delovna uspešnost, stroga vzgoja in šolanje otrok, olika, pravila obnašanja.

"Posebno se vam je varovati vsake slabe tovaršije, vsiga ponočniga norenja in voglarenja, nesramniga govorjenja, klafarskiga petja in vsih nespodobnih norčij. Kdor brez pravičniga opravka po noči doma ni, je potepuh ali pa tat." (Članek Nedeljskim učencam in učenkam v podbudo)

Dečki so spoznavali delo očeta, priprava na vodenje tovarne ali podjetja. Deklice Šolanje redko, učenje doma, gospodinjstvo. Ženske niso bile zaposlene, podrejene moškim. •Po poroki: prijazna žena, skrbi za moža, otroke, vodi gospodinjstvo, dom in nadzoruje služkinje. •Družabni dogodki. 19.STOLETJE 10 MINUT

ALBUM


Kmečka družina - delali vsi Tradicionalen način življenja. Moški so opravljali napornejša dela: obdelovali polja in redili živino. Ženske so bile glavne v hiši. Višek pridelkov so prodajali Prehrana: skromna.

Delavska družina • Delo: mož, žena in otroci, 12 do 16 ur na dan, • tovarne in rudniki, • plače nizke, revščina, • slaba prehrana, • bolezni, poškodbe.

KOŠNJA

Omejitev izkoriščanja delavcev •Organiziranje delavcev •Vlade so sprejele ukrepe: prepovedali so delo otrok, omejili so delovni čas.

Položaj delavskih družin se je izboljšal.

ORANJE

Propadanje majhnih kmetov Širjenje velikih posesti in tovarn. Selitve: kmetje so zapuščali podeželje, iskali službo, postali slabo plačani delavci v tovarnah.


GIBANJE ZA ENAKOPRAVNOST ŽENSK Ženska podrejenost moškim • Zaposlitev žensk • Sprememba položaja • Delavke so za delo dobile plačilo, bile bolj samostojne in pogumne. • Šolanje, izobraženost, poklici (učiteljice, bolničarke...)

Gibanje za enakopravnost žensk • Najprej so se ženske borile za pravico do lastnine in pravico do ločitve. • Boj za volilno pravico.

SUFRAŽETKE


1. Opiši življenje meščanske družine pred 100 leti. 2. Opiši življenje delavske družine pred 100 leti. 3. Kakšen je bil položaj žensk skozi zgodovino? 4. Kako deluje družina danes? 5. Kaj tvoji starši učijo tebe? Do 19. stoletja je bila žena finančno odvisna od moža, saj je le-ta razpolagal z njenim premoženjem, tudi po poroki. V 19. stoletju ob ločitvi staršev otroci vedno pripadli očetu. Poroke fantov in deklet plemiškega in delavskega sloja so bile do 19. stoletja dogovorjen med njihovimi starši. Ženske v Evropi so se lahko vpisale v srednjo šolo pred 140 leti (v drugi polovici 19. stoletja) V Evropi so najprej žensko volilno pravico dobile Finke.

DA

NE

http://www.devetletka.net/resources/files/doc/test/OS_zgodovina/6.%20razred/Dodatna_gradiva/26_druzi  

http://www.devetletka.net/resources/files/doc/test/OS_zgodovina/6.%20razred/Dodatna_gradiva/26_druzina_v_novem_veku.ppt

Advertisement