Page 1

„Hiába keresitek Konrádban más szentek csodálatos nagy tetteit, benne megvolt a szeretet hősiessége, amelyet a nagy szenteknél csodálunk.” (Pacelli nuncius tanúságtétele Konrád testvérről)

17. szám

REMÉNY XXIV. évfolyam

2013. április 28. – Húsvét 5. vasárnapja

www.katolikus.sk • www.remeny.sk Ára: 0,50 Eur

A munkás imája

8 10 13

U

ram, köszönöm, hogy van munkám! Vigyázz rám ezen a napon, és őrizz meg a bajtól.

Adj törekvést, hogy keményen dolgozzam és adj erőt, hogy befejezzem, amit elkezdtem. Uram, emlékeztess rá, hogy a minőségi munkám tükrözi a Te tökéletességedet. Uram, Jézus Krisztus, Neked ajánlom ma minden munkám, annak reményét, bánatát és örömét. Adj nekem kegyelmet, hogy közel maradjak Hozzád, s hogy a Mennyei Atya kedve szerint tudjak dolgozni. Segíts, Uram, hogy egy teljes napi munkáért egy teljes napi f izetést is kapjak. Segítsd a munkásokat, hogy tartsák tiszteletben mások tulajdonát és hogy őszinte buzgalommal foglalkozzanak kötelességükkel. Adj nekem, kérlek, odaadó szellemet és szeretetet, hogy hozzájárulhassak mindazok boldogságához, akikkel dolgozom. Szent József, munkások védőszentje – könyörögj értem! Ámen.

VII. Magyar Katolikus Nap Szentpéter, 2013. május 8.

Az igazság szabaddá tesz A százdi monostor Mi a TANDEM?


EZ TÖRTÉNT

Ne legyen fagyos a szívünk! Az utóbbi évtizedben mind gyakrabban találkozhatunk a hibernálás híveivel, akik azt vallják, hogy a halálukkor lefagyasztott embereket életre lehet kelteni, és a ma még nem ismert gyógymódok és gyógyszerek birtokában egyszer majd ki lehet őket gyógyítani halálos betegségeikből. Ma már a világban többfelé léteznek olyan cégek, amelyek klienseikben éltetik a reményt, hogy egy napon majd újra életre kelhetnek, és felgyógyulva tovább élhetnek. Ha ilyenekről olvasunk, akkor talán elsőnek az jut eszünkbe, hogy a hibernálás hívei biztosan nem tudják, hogy életünket nem a hosszúsága, hanem a minősége teszi értékessé. A legtöbb esetben azonban az ilyen kliensek nem ismerik az Úr Jézus Evangéliumát és az örök élet fogalmát. Nem hiszik, hogy a halál nem a vég, és nem tudják, hogy a halál fölött győzelmet lehet aratni, lehet részesülni az örök életben, amit Isten ajándékoz az embernek. Nemrég megfogott egy apostoli lelkületű világi aktivistánk gondolata, aki szerint mindig hasonlítunk a hibernálás híve-

ihez, amikor időről időre „lefagyasztjuk szívünket”. Valaki egyszer azt mondta neki: A szívemet a fagyasztóba kellett tennem, hogy átvészeljem a sok fájdalmat és a megpróbáltatást. Mi sosem tehetjük szívünket a fagyasztóba, de hideg sem lehet a mi szívünk. Valahányszor nagyobb szeretetet akarunk érezni szívünkben, mindannyiszor Isten közelébe kell mennünk. Szívünkkel naponta figyelnünk kell az Úr Jézus tanítására, mert ha nem tennénk, nem formálódna át szívünk másokért dobogó szívvé. Ha ugyanis csak önző módon és csak saját létünkért verne a szívünk, akkor beteg maradna. Eldoboghatna száz évig is, mégsem lehetne elmondani, hogy egészséges volt. Tekintetünk sem lehet hűvös, fagyos és rideg. Nekünk az Úr Jézus tekintetével kell megsimogatni az embereket. Csak így válunk hasonlókká a nagy szentekhez, akik az Istenre vetett pillantásukból erőt merítve, érző szívvel és nyílt tekintettel tudtak örömet és reményt sugározva mások felé fordulni.

VATIKÁN

SZÍRIA

A pápa üzenete az édesanyákhoz

Ahol az Egyház siratófallá válik

Az utolsó argentin diktatúra időszakában – 1976 és 1983 között – a dél-amerikai országban több tízezer ember, számos fiatal tűnt el nyomtalanul. Ezeknek a fiataloknak a hozzátartozói – főként az anyák – minden este néma tüntetést tartottak Buenos Aires főterén, a Május téren. Fogalommá vált mindenütt a világon ezeknek a bátor anyáknak a tette, akiket úgy neveztek: „madres de la Plaza de Mayo”. „A pápa osztozik annak a számtalan anyának a fájdalmában, akik Argentína történelmének abban az időszakában veszítették el gyermekeiket” – ezt írja Ferenc pápa a Plaza de Mayo-i anyák vezetőjének, Hebe de Bonanfini asszonynak írt üzenetében. Az üzenetet Antoine Camilleri prelátus, az államokkal való kapcsolatok altitkára látta el kézjegyével. A pápa levelét maguk az anyák tették közzé Buenos Airesben. A Szentatya

REMÉNY katolikus hetilap Főszerkesztő: Herdics György Főszerkesztő-helyettes: Albán József e-mail: alban@remeny.sk Telefon: +421 (0)948 057 510 Főmunkatárs: Mons. Koller Gyula

Több mint 300 ezer szíriai keresztény menekült már el nemcsak otthonaiból, hanem az ENSZ menekülttáboraiból is. Issam Bishara számolt be erről a folyamatról, aki a közel-keleti keresztényeket támogató pápai intézmény területi szervezetének (Catholic Near East Welfare Association) az igazgatója. Elmondta, hogy a menekültek nem mennek az ENSZ törökországi és jordániai táboraiba, mert ott lázadóként veszik őket nyilvántartásba. Libanonban 1200 család talált helyet magának családtagoknál, barátoknál. A szíriai keresztények nagy része nem szerepel az ENSZ menekülteket nyilvántartó listáján. Nem fogadják el, hogy besorolják őket az ellenzékhez, amely főként szunnitákból, vagyis muzulmánokból áll. A keresztények kívül állnak az Aszad-rezsim támogatói és ellenzői között kitört konfliktuson, ám éppen ezért kívül rekednek a megsegítettek körén is, az ENSZ segélyszervezete és a VöröskeVatikáni Rádió/Magyar Kurír reszt sem támogatja őket. Semmijük

visszaemlékezik mindazok fájdalmára, akik szenvedtek és még ma is szenvednek gyermekeik tragikus eltűnése és halála miatt. Ugyanakkor kéri Isten segítségét, hogy adjon erőt a szegénység leküzdésére és elismeréssel emlékezik arra a számtalan emberre, akik az elesettek mellett állnak. Hebe de Bonanfini, az eltűnt fiatalok anyáit képviselő mozgalom vezetője március 21-én levelet intézett az éppen megválasztott argentin pápához. A korábban megfogalmazott bírálatok után ezt írja Ferenc pápának: „Don Francisco – korábban nem ismertem lelkipásztori tevékenységét. Most értesültem társaimtól az Ön által végzett szolgálatról. Bizakodom abban, hogy változások történnek a Vatikánban és LatinAmerikában, ahol oly nagy volt a szenvedés.”

Felelős szerkesztő: Bertha Éva e-mail: bertha@remeny.sk Telefon: +421 (0)948 057 509 Szerkesztők: Orbánné B. Mária e-mail: obm@remeny.sk Telefon: + 421 (0)948 057 506

Parák László e-mail: parak@katolikus.sk Hirdetésfelvétel, lapterjesztés: Blahóné Kamenár Gabriella e-mail: kamenargabi@gmail.com Tel.: +421 (0)905 255 154 Kiadja: Glória Társulat Felelős kiadó: Mons. Szakál László

• HÚSVÉT 5. VASÁRNAPJA • 2013. ÁPRILIS 28.

nincs, meg vannak rémülve, azt kérdezgetik, vajon el akarják-e üldözni Szíriából az összes keresztényt. Hiszen azt látják, hogy megölik őket, elveszik vagyonukat, megerőszakolják a keresztény nőket. Védtelenek, sokan emberkereskedőknek esnek áldozatul. Samir Nassar damaszkuszi maronita érsek szerint az Egyház siratófallá vált: mindenki hozzájuk fordul védelemért, segítségért, vízumért. A keresztényeket mélyen elkeseríti, mekkora közönnyel szemléli a világ a kálváriájukat. Elhagyatottak, halálra ítéltek, nem tudnak elmenekülni sem, mert a konzulátusok már másfél éve bezártak. Ferenc pápa húsvétkor felhívást tett közzé Szíriáért. Imádkoznak, hogy a világ hallja meg a pápa hangját. Törökországban az ankarai hatóságok úgy döntöttek, létrehoznak egy négyezer fő befogadására alkalmas menekülttábort a szíriai keresztények számára.

A szerkesztőség címe: REMÉNY, Žiacka 4., 821 06 Bratislava Tel.: 02/4552 3682, 4564 4598 Fax: 02/4552 3684 e-mail: remeny@remeny.sk Grafika: namedia – Nagy Attila Nyomja: PETIT PRESS, Bratislava

Magyar Kurír Terjesztik a plébániák Index: 49574 ISSN 1335-6534 Nyilvántartási szám: EV 242/08 A kéziratok szerkesztési jogát fenntartjuk! Kéziratokat nem őrzünk meg és nem küldünk vissza.


EZ TÖRTÉNT SZEPSI

KOMÁROM

Magyar egyházi oktatási intézmény terve Imanap huszonnegyedszer

Szepsiben, a helyi művelődési házban április 16án szülői értekezletre gyűlt össze a szülők egy csoportja, hogy egy magyar, római katolikus egyházi intézmény létrehozását kezdeményezzék, óvodai, alapiskolai és gimnáziumi szinten. Dobos Zoltán a szülői szövetség nevében köszöntötte az egybegyűlteket, és felkérte a megjelent egyházi személyeket a szülők kérésének megvalósítására. Dr. Juhász Attila, tornai plébános örömmel számolt be a közeli udvarnoki egyházi kisiskola áldásos működéséről. Mons. Pásztor Zoltán, püspöki helynök, a kassai érseki hivatal nevében biztosítot-

ta a megjelenteket az egyházi főhatóság támogatásáról, dr. Vakles Attila, szesztai görög katolikus parókus az összefogás nélkülözhetetlenségére ösztönözte az egybegyűlteket. Mons. dr. Gábor Bertalan, helyi római katolikus esperesplébános az egyházi előírások, útmutatások és ajánlások fényében a szülők és az egyházi vezetők közös felelősségét hangsúlyozta. A megjelent szülők, tanárok, önkormányzati képviselők és alkalmazottak - három szülő tartózkodásával - támogatták egy olyan jellegű egyházi intézmény létrejöttét a városban, amely felekezetre való tekintet nélkül „az ember végső céljára és a társadalmak közjavára való tekintettel, a gyermekeket és a fiatalokat úgy segíti kiművelni, hogy fizikai, erkölcsi és szellemi képességeiket harmonikusan tudják kibontakoztatni, elsajátítva a teljesebb felelősségérzetet, megtanuljanak helyesen élni a szabadsággal, és tevékenyen részt tudjanak venni a társadalmi életben”. (Vö. 795. kán. Egyházi Törvénykönyv) A találkozó befejeztével megkezdődött az aláírásgyűjtés a tervezett – Boldog Salkaházi Sáráról elnevezendő - intézmény támogatására. Az érdeklődők a (00421)55 460 21 32-es telefonszámon vagy a moldava@rimkat.sk e-mail címen jelentkezhetnek. GB.

ZSITVABESENYŐ

A kitelepítettekre emlékeztek Húsvét harmadik vasárnapján, április 14-én szentmisével egybekapcsolt ünnepi megemlékezést tartottak Zsitvabesenyőn, a kitelepítések emléknapja alkalmából. A községből 24 családot, összesen 115 személyt telepítettek át Magyarországra, többségüket Tolna megyébe. E szomorú esemény 65. évfordulója alkalmából, Pintér Zoltán atya szervezésében a megemlékezésre meghívták a kitelepített családok még élő tagjait, illetve azok hozzátartozóit. Közel hatvanan jöttek el. Az ünnepi szentmise főcelebránsa Magyar Károly, párkányi esperes volt, aki megáldotta az évfordulóra készült emlékművet a templomkertben, melyet Gubó Ferenc templomatya és családja állíttatott a kitelepített családok emlékére. Az emlékművet Smidt Róbert fafaragó művész készítette. Az ünnepi szentmise szónoka Farkas Zsolt, garamkövesdi plébános volt, aki szentbeszédében rámutatott, hogy mindig Jézus,

a Jó Pásztor az, aki egybegyűjti nyáját. Így alkotunk mi, hívek, közösséget. (Mindkét lelkipásztor Zsitvabesenyőről származik.) A templomkertben Timo-

ránsky Gábor, a község polgármestere üdvözölte az ünnepségen megjelenteket. Kitelepített

honfitársa-inkat egy-egy piros rózsaszállal köszöntötték. Az újonnan megáldott emlékmű előtt Grosch István ny. tanár mondott ünnepi beszédet, aki mint pedagógus több nemzedéket tanított a községben. Ő maga is deportált volt Csehországban. A megemlékezést ünnepélyesebbé tette a templom énekkara. Többek közt előadták a mostani alkalomra készült új éneket, Furuglyás Margit ny. tanítónő vezetésével, melynek szövegét Pintér Zoltán helybeli lelkipásztor írta. Az új emlékmű előtt a község polgármestere és az egyházközség templomatyja helyezte el a megemlékezés koszorúját. Az ünnepség a Himnusz eléneklésével zárult. Végezetül a már elhunyt kitelepített honfitársaink emlékére szóltak a harangok. Farkas Gábor

Április 21-én, Jó Pásztor vasárnapján huszonnegyedik alkalommal tartották meg a Komáromi Imanapot. A hagyományokhoz híven a lelki program többek között keresztúti ájtatosságból és szentmiséből állt. A szentmisét mons. Mario Giordana címzetes érsek, Szlovákia apostoli nunciusa celebrálta. Mons. Ján Orosch címzetes püspök, a széküresedésben lévő Nagyszombati Főegyházmegye apostoli kormányzója köszöntötte a diplomata főpapot magyar, majd szlovák nyelven. Köszöntőjében elmondta, hogy papi és szerzetesi hivatásokért, a Szentatyáért, a püspökökért gyűltek össze imádkozni. Olyan püspökökért, akik fontosnak tartják mindenki szolgálatát, n e m z e t i s é g re va l ó tek intet nélkül. Ezt követően Elek László komáromi p l ébá nos, megbízott esperes köszöntötte az egybegyűlteket olasz, magyar, majd szlovák nyelven. A szentmise bizonyos állandó részei latin nyelven folytak. A szentbeszédet Ján Orosch mondta. Ebben kitért az elmúlt két évtized eredményeire. Megemlítette többek között azt, hogy Szlovákia tizenegy egyházmegyéjéből hatban élnek magyar hívek is. Ebből négyben van magyar helynök, a Pozsonyi Főegyházmegyének magyar segédpüspöke van, a rozsnyói megyéspüspök kiválóan beszél magyarul, „jómagamat nem kell bemutatnom” – szólt. A pozsonyi szemináriumban két magyar tanár van, „akik fontos feladatot töltenek be” – mondta a szónok. Arra szólította fel a jelenlévőket, hogy ne legyenek csupán formális katolikus harcolók. Alázat nélkül nem jöhet létre semmi. Ha Rómából vagy a püspöktől valamilyen intelem jön, mindjárt spekulálunk, húzta alá a püspök. „Van miért hálát adnunk… Imádkozzunk továbbra is magyar szívű és magyar ajkú lelkiatyáinkért és püspökeinkért” – zárta szentbeszédét Ján Orosch címzetes püspök, apostoli kormányzó. A szentmise végén Mario Giordana apostoli nuncius megköszönve a meghívást, szép kezdeményezésnek nevezte a találkozót, melyen imádkoztak az általános Egyházért, a pápáért, a szlovákiai Egyházért, a papi és szerzetesi hivatásokért, mondta. „Nagyon szép közösséget találtam itt” – szólt záró beszédében. A templom előtt az MKP Keresztény Platformja fotókiállítást rendezett az eddigi imanapok történetéből. (R)

• WWW.KATOLIKUS.SK • WWW.REMENY.SK


AMIRE HITÜNK TANÍT

Szekták:

ahol az eretnekségek újraélednek

4. A Krisztus utáni III. században vagyunk. Szabelliosz 217 körül telepedik le Rómában, Zefirin pápasága alatt. Itt hamar a monarchista szekta vezére lett. (A monarchizmus egy szentháromságtani eretnekség, mely tagadta az Atya, a Fiú és Szentlélek valóságos személyeit.) Írásai nem maradtak fönn, nézeteit csak a cáfolatokból ismerjük. Tanításának lényege az, hogy az Atya, a Fiú és a Szentlélek csak három neve és megnyilvánulási formája az egyszemélyű istenségnek. Isten, mint ószövetségi törvényhozó az Atya; mint megváltó a megtestesüléstől a mennybemenetelig a Fiú; és utána, mint az ember megszentelője, újjáteremtője a Szentlélek nevet viseli. E megnyilatkozási formák szerinte tehát mulandók, vagyis Istenben nincs egyidejű háromság, csupán csak a mi számunkra mutatkozik ilyennek az üdvrendben. Szabelliosz mindezt úgy tanítja, hogy a „FiúAtyának” mondott istenség három különböző tevékenységben fejezi ki önmagát. Vagyis a Fiú és a Szentlélek nem más, mint az Atya önkifejezési mó-

dozatai. Példaként érveléseiben Szabelliosz a Napot hozza fel, amely egyszerre melegít és világít, mégis ugyanazon égitestről beszélünk. Tanítását eleinte a pápák csak tartózkodással kezelték, de I. Callixtus pápa (217-222) már határozottan elítélte, s ki is közösítette Szabellioszt. Érdekességként említhetjük a tényt, hogy mivel ő adott rendszerezett, filozofikus formát a modalizmusnak, neve annyira összeforrt az általa képviselt felfogással, hogy az ókeresztény korban a modalizmust egyszerűen „szabellianizmusnak” is nevezték. Rómában a kiközösítés hatására aztán a szekta meg is szűnt. Nyomai később megtalálhatók voltak Arábiában, Líbiában és Mezopotámiában. Mai képviselői a Frank J. Ewart által, 1914-ben alapított „Jesus Only” (Csak Jézus) pünkösdiek mozgalma. Ez a mozgalom a pünkösd-mozgalom berkeiben született, mint a Szentháromság hitének elutasítása. Egyeseknek ugyanis felesleges fogalmi építménynek, elvont gondolatjátéknak tűnt csupán a három különböző személy, de egyetlen lényeg megkülönböztetése

Megmagyarázzuk!

a Szentháromságban. „Jesus only!” – mondja ez a pünkösdi csoport: „Csak Jézus!” Nem a Szentháromság nevében keresztelnek, hanem egyedül Jézus nevében. „Jézus az Isten neve!” - csak Jézus az Isten, és Jézus az Atya, Jézus a Fiú és Jézus a Szentlélek – mondják. A legtöbb pünkösdi közösség egyébként elutasítja ezt a tanítást, és vallja a Szentháromságot… A monarchianizmus tanítása az adopcianizmushoz is köthető, mely irányzat kései változata a 16. századi szociniánusok és unitáriusok felfogása lesz. Ez azonban már a következő rész tartalma.

Hidegháború avagy az Apostoli Szentszék keleti politikájának kezdetei Magyarországon Babos Anikó

Pünkösdista mozgalom: protestáns mozgalom, melynek sajátos jellemzője a Lélek keresztsége. Számos, csak tökéletesekből álló, világ végét váró közösségből áll, melyek magukról azt állítják, hogy a Lélek új kiáradása révén közöttük ismét megjelennek az ősegyház karizmái (1Kor 12,1-10; Róm 12,6). E karizmákat arra kapják, hogy Krisztus második eljövetelére készülve hirdessék az evangéliumot. A pünkösdista mozgalom a 19. század végén az USA metodista és baptista egyházainak ébresztő, ill. megszentelő mozgalmaiból fakadt. Alapítójának (1886) R. G. Spurling baptista prédikátor tekinthető, aki a Jo 3,1-4-re hivatkozva hirdette, hogy ő és követői a megtérés és megszentelődés után a Lélek keresztségét várják. Fia hasonló közösségeket alapított, s 1892-ben Libertiben (Tennessee) történt az első Lélek-keresztség nyelveken szólással. A baptisták hamarosan kizárták őket maguk közül, s W. F. Bryant metodista prédikátor fogadta be őket közösségébe. Ezután gombamód szaporodtak a Lélekben megkeresztelkedettek közösségei: 1907ben a pünkösdista mozgalom világmozgalommá vált. Sok metodista és baptista prédikátor lépett közéjük, s vitte az USA-ból szerte a világba a mozgalmat. Hamarosan tervszerű missziós munkába kezdtek. Tanítása és gyakorlata nem egységes. Általános vonásai: az üdvösség útjának első állomása a hit által való megigazulás. A második a radikális megtérést követő újjászületés, ezt a többnyire felnőtteknek kiszolgáltatott hit-keresztség nyújtja. Ezt követi a szív megtisztítása a bűnöktől, ami Mt 6,12-15 és 1Jn 1,8-cal ellentétben a vétkezhetetlenség állapotát jelenti. Így válik alkalmassá a hívő a Lélek-keresztségre (Mt 3,11; Jn 1,33; ApCsel 1,5-11-re hivatkozva, ám mindezen helyeken a Szentlélek ajándékáról van szó, s nem törvényszerűen bekövetkező lépcsőfokról), melyet nyelveken szólás, jövendölés, elragadtatás és más karizmák kísérhetnek. E Lélek-keresztség teszi a hívőt a jegyesi közösség teljes jogú tagjává. Mindaz, ami az első pünkösdben elkezdődött, a pünkösdista mozgalom 2. pünkösdjében teljesedik be, a küszöbön álló, a végső idők előtt. A pünkösdista mozgalom a fundamentalizmus Bibliaértelmezését és krisztológiáját vette át. (Forrás: Katolikus Lexikon) • HÚSVÉT 5. VASÁRNAPJA • 2013. ÁPRILIS 28.

Az 1964-es részleges megállapodás – 8. Kísérlet az egyház ellehetetlenítésére Magyarországon Magyarországon 1948-at követően számtalan vallásellenes intézkedésre került sor. Az egyház elveszítette mind az államszervezetben betöltött korábbi partneri szerepét, mind a gazdasági hatalmának nagy részét. A nem kimondottan vallási feladatokat ellátó intézmények (iskolák, kórházak, könyv- és lapkiadók) államosítására sor került már az 1940-es évek végén. Az évtized utolsó esztendőiben megszüntették a kötelező hitoktatást is. A kialakulóban lévő „új típusú társadalomban” az igehirdetésen kívül eső tevékenységek szinte mind tiltva voltak. A szerzetesrendek többségét feloszlatták, a világi keresztény mozgalmakat felszámolták. Számtalan papot, szerzetest és apácát terrorizáltak, letartóztattak, koncepciós perben elítéltek vagy éppen internáltak. Mindezt azzal a céllal tették, hogy kikapcsolják az egyházat a társadalmi és nyilvános életből. Az 1950. június 1-jén a Magyar Dolgozók Pártja Központi Vezetősége által hozott határozat szerint a „klerikális reakció aknamunkája” (ez a dokumentum kulcskifejezése, a legtöbbet használt szókapcsolat) erősödik. Érdemes a dokumentum szövegéből kiemelni néhány gondolatot: a határozat szerint a klerikális reakció az amerikai imperializmus kiszolgálójának, a Vatikánnak az utasításait hajtja végre, és azt igyekszik elérni, hogy aláássa a dolgozó nép egységét, munkakedvét és fegyelmét. A szöveg a klerikális reakció „bomlasztó munkájáról”, a „fokozódó támadásairól” beszél, amit csak „jogos önvédelmi harccal” lehet visszaverni, és éppen ezért összpontosítani kell a katolikus egyház állami ellenőrzésére és korlátozására. A következő részben azt tekintjük majd át, hogy milyen intézményeken keresztül próbálták meg kontrollálni az egyházat Magyarországon.


FAGGATÓZÓ

Az orgona nem engedi a becstelenséget! fjabb Jáky György orgonaépítő, gyermekkorától az egyházi művészet légkörében élt. Édesapja – idősebb Jáky György – elismert építész, képzőművész volt, kinek családja mindennapos kapcsolatban állt a katolikus egyházzal. Házukban naponta vendégeskedtek egyházi személyek – megrendelést adtak le, megnéztek egy félkész munkát, vagy csak egy jó vacsoránál beszélték meg az élet örömeit és bánatát. Jáky György orgonái nemzetközi hírnek örvendenek. A mester maga is külföldön, nagy hagyományú orgonakészítő országokban sajátította el szakmáját. Győri műhelyében azonban nem csupán hangszerek készülnek. Kiváló minőségű famegmunkáló technológiájának köszönhetően a szakrális térben megtalálható összes fa alkotás létrehozásában, javításában, restaurálásában otthon van – legyen szó szobrokról, szakrális bútorzatról, oltárokról. A mesterrel beszélgettünk.

I

– A képzőművészet és az építészet jelen voltak az életében, de hogyan lett orgonaépítő? – Az orgonához az élet sodort. Korábban zongorázni tanultam, a bencés gimnáziumban pedig lehetőséget kaptam orgonálni. Gyakorlás közben észrevettem, hogy a hangszer mindig ugyanott hibázik. Elhatároztam, hogy megjavítom. Vittem egy zseblámpát, egy csavarhúzót, és bemásztam. Mai ésszel ez nevetséges elképzelésnek tűnik – amikor láttam, hogy milyen bonyolult a szerkezet, rájöttem: ezt most meg nem javítom! Az élmény azonban elindított valamit… Letettem arról, hogy bölcsész legyek. Budapesten elvégeztem a szakmát, majd Stuttgartban tanultam az orgonaépítést. Idővel azonban honvágyam lett. Alapvetően Kárpát-medencei ember vagyok. Hiányzott a kultúra, a honfitársaim. Nem akartam „örök külföldi” lenni, még akkor sem, ha biztosabb megélhetést jelentett volna. Arról nem is beszélve, hogy itthon már várt egy orgona, amit megígértem akkori plébánosunknak. Ő sajnos fiatalon meghalt, de ettől tartozásom még nem évült el. A hangszer 1992-ben készült el, ma is használják. Elindult egy majdnem két évtizedes korszak, mialatt tucatnyi hangszert építettünk, restauráltunk, javítottunk. Némelyik kimondottan műemlékvédelmi munka volt, melyet a

Nemzeti Múzeum szakértőivel végeztem. Karrierem eddigi csúcspontja 2009 és 2010 volt, amikor Japánban, Sapporo városában építettünk orgonát. – Hogy került Japánba? – Honlapomon keresztül talált meg egy új-protestáns egyház lelkésze. Az ország lakosságának csak 1%-a keresztény, de az is számtalan felekezet között oszlik meg. Nagyon sok az ilyen „free church” (szabad egyház) – az egyik pásztora volt ez a kolozsvári születésű magyar ember. Ő egyháza milliárdos fenntartójának megbízásából keresett orgonaépítőt. Nemzettársára gondolt – így kerültem én Japánba. Az orgonát egy keresztény centrumban helyeztük el, ami a város feletti hegyoldalon, egy rózsakert közepén fekszik. Hazatérve a felvidéki Vezekényben találtam új feladatot. Egy 350 éves orgonát restauráltunk. Most is használják, szépen működik. – Milyen mértékben mesterség és mennyire művészet az ön munkája? – Az orgonaépítészetben legalább tizenkét önálló szakma van. Többek között asztalosnak, lakatosnak, ötvösnek, bőrdíszművesnek, elektronika-szakértőnek kell lennünk. Ezek nélkül nem készülhet orgona. Mi is koszos, kantáros nadrágban dolgozunk, ahogy a kőporos szobrász. Mégis valahol szellemi munkát vég-

zünk. Az orgonát nem elég megépíteni. Annak művészi értéket kell képviselnie, illeszkednie kell a szakrális térhez. Ugyanakkor komoly tervezőmunkát igényel. Ha a konstrukció jól szerkesztett, később sem okoz majd gondot a karbantartása. Viszont ha rossz a tervezés, ötvenszáz év múlva a javítással megbízott mester vakarhatja a fejét, hogyan igazodjon ki a kaotikus szerkezeti megoldásokon! Aztán persze ott van a zene. El kell dönteni, milyen stílusú legyen az orgona. Modern vagy régi hangzású? – Aki orgonát épít, az művésze is a hangszernek? – Nem kell orgonaművésznek lennie, de nem árt, ha ért a zenéhez, különben nem tudja, mikor jó a hangszer. Az orgonistáknál például a billentés állandó vitatéma. Mikor jó az? Az egyiknek nehéz, a másiknak könnyű. Sokféle kvalitású billentés van. Ha valaki tanult muzsikát, érti a zenész problémáját, a hangszer kielégíti a művész igényeit is. Sok alkalmazottjelöltem volt azonban, akik azt hitték, itt kiteljesítik majd zenészi hajlamaikat. Nagyon csalódtak, amikor szembesültek vele, hogy ennek a munkának legfeljebb 10%-a hangmunka. A többi kemény ipar. De az intonálás is izzasztó, hiszen ha egy negyvenkilós basszus síp rosszul szól, azt akár harmincszor is ki kell emelni egyetlen nap alatt.

Az orgona megtréfálja az embert. A fasíp élő anyag. Hiába működik néhány hétig jól, ha a műhely és a templom klímája nem ugyanolyan. A fa felveszi az új környezet nedvességét, megdagad, és máris rosszul szól. Sokszor egyetlen síp miatt kell az egészet szétszedni, újra visszarakni. Ezért kiszámíthatatlan egy orgona elkészülésének határideje. Sajnos ezt nem mindenki hajlandó tudomásul venni! – Azt mondják, az orgona a hangszerek királynője. Ön tapasztalta már a hangszer „nőiességét”? – Ó, hogyne! Szeszélyes és kiszámíthatatlan, mint a tüzes asszony. Akár egy karmolós vadmacska! Többen mosolyognak rajtam, de segédeim már megtanulták, hogy az orgonában tetten érhető a metafizika. Vannak jelenségek, amire nincs magyarázat. Nem jól szól, szétszedjük – hibát nem találunk. Visszarakjuk ugyanúgy, tökéletesen működik! Egy vidéki református templomban úgy sült el a dolog, hogy a gond kevésbé bizonyult komolynak, mint gondoltuk. Kevesebb munkával kereshettük volna meg a pénzünket, de a hangszer megmakacsolta magát. Végül is teljes mértékben megdolgoztunk a fizetésünkért, mert az Isten hangszere nem engedi a becstelenséget! – Van az orgonaépítőknek Mekkája? Művek, mesterek, amiket csodálnak?

– Természetesen vannak. Az orgonaépítésnek számos iskolája van. Német, francia, itáliai, angolszász, spanyol – aztán ezek különös keveréke, az amerikai. Ezeknek megvannak a mestereik, neves alkotásaik. Németalföldön a Silbermann orgonákat említeném, míg Franciaországban a nemzeti kincseknek számító Cavaillé-Coll hangszereket. – Mesterség ez, mint a többi, vagy szükséges hozzá valamiféle különleges spiritualitás is? – Feltétlenül. Orgonával imádság nélkül nem lehet dolgozni. Napközben zajlik az élet: műhelymunka, családi problémák. Sokszor nincs időm terveken gondolkodni, ezért késő este, éjjel ülök mellé. Csendben, egy üveg borral, zenét hallgatva. Egy pillanat alatt közel kerülök Istenhez. Ilyenkor fél óra alatt megoldom azt, amire máskor görcsös órákig nem találok megoldást. Az ember legnagyobb buktatója sokszor az ötlet. Ha nem válik élménnyé, csak hiúság marad. Adott egy tiszta vázlat. Aztán az embernek ötletei támadnak, bonyolítja a dolgokat, vargabetűket ír, csak hogy visszatérjen az eredetihez! Az alkotómunka nem égből pottyant csoda. Verejtékkel, szenvedéssel érlelt munka. Nem lehet sürgetni. Ha nem hagynak dolgozni, az eredmény nem éri meg a befektetett energiát!

• WWW.KATOLIKUS.SK • WWW.REMENY.SK


LELKI TÁPLÁLÉK

Húsvét 5. vasárnapja

VASÁRNAP ról ra

G. Kovács Pál úsvét hitünk legnag yobb ünnepe. Hamvazószerdától negyvennapi böjttel készülünk fel a húsvétra és pünkösdig ötven napig, egy nagy vasárnapként örvendezünk Urunk halálon aratott győzelmén, feltámadásán. Krisztus feltámadt, élve visszatért a sír sötétségéből és újból velünk, mellettünk van. Velünk van, hogy bizonyítsa, a szeretet erősebb, mint a halál. Velünk van, hogy feltámadásával erőt adjon életünk harcához. Velünk van, reánk tette a kezét, hogy vezessen, gyámolítson és hogy soha ne legyünk többé magányosak. A Feltámadott velünk van, hogy a kősírból kitörő fényével megvilágítsa szívünk előtt a húsvét óta elérhető új távlatot, az egyetlen igazi célt: az Isten közösségét. Az egész húsvéti idő azt a célt szolgálja, hogy örömmel éljük át az Egyházban a Feltámadottnak ezt az „újból velünk van” állapotát. Minden húsvéti beszámoló nem szólhat másról, mint az emberiség legnagyobb és legmeghökkentőbb meglepetéséről, találkozásáról: aki halott volt, az él és újból velünk van. És mégis! A mai evangéliumi részletben érdekes mód mégis arról hallunk, hogy Jézus már csak rövid ideig marad az apostolokkal. Már csak rövid ideig lesz velük. Jézus elhagyja tanítványait. Annak ellenére, hogy ezek az utolsó vacsorán elhangzott, a halálba induló Jézus búcsúzó szavai, mégis a feltámadás fényében új, mélyebb és teljesebb értelmet nyernek. Sőt, csak ha a Feltámadottal olvassuk újra a búcsúzás, a „többé már nincs velünk” talán szomorú szavait, Azzal, Aki kereszthalálában egyszer már elbúcsúzott tőlünk, juthatunk el Isten hamisíthatatlan üzenetéhez. Hiszen egyedül, ha a húsvéti győzelem fényében értelmezzük újra a mai szakaszt, nem ijedünk meg attól, hogy Jézus az ő csúfos szenvedését és halálát megdicsőülésnek tekinti. Kizárólag a húsvéti gyertya

H

sötétséget megtörő fényénél érthetjük meg, hogy amikor Jézus szabad folyást enged a gonoszságnak, amikor Jézus hagyja, hogy Júdás kimenjen, amikor már nincs többé viszszaút a szenvedéstől, a haláltól, amikor Jézus a legtehetetlenebb és leggyöngébb, akkor dicsőül meg az Emberfiában az Isten és az Emberfia is megdicsőül az Istenben. Egyedül akkor, amikor az egész világot betöltötte már az üres sír öröme, döbbenünk rá húsvét valódi újdonságára: a Feltámadott új létmódjára. És ez az ÚJ létmód, amely kettéhasította a templom függönyét, ez a létmód többé már nem a „vele”, a „mellette”, hiszen aki mellettem, vagy velem van, attól elszakíthatnak a körülmények, attól elválaszthat nemcsak a fizikai, hanem sokkal inkább a lelki távolság, a meg nem értés, a korlátoltság fala. A Feltámadott új létmódja a „benne”. Benne, akiben már nincs többé határ. Benne, akiben nincs semmiféle elszigetelődés. Benne, akiből legfeljebb, ahogyan Júdás tette, csak kilépni lehet. Benne, akiből mindennap erőt kap az életre, erőt a szeretetre. És csakis Benne, a Feltámadottban válik világossá, hogy a szeretet új parancsa, tudniillik, hogy szeressük egymást, ahogyan Jézus szeretett minket, nem egy etikai követelmény, hanem mindennapi megélése annak a létmódnak, hogy Krisztusban élünk. Igen, a parancs újdonsága éppen az, hogy a keresztségben elszakíthatatlanul Krisztusba, Isten szeretetébe oltódtunk bele. Paradox módon, minél inkább megéljük a Benne való létünket, annál inkább válunk jellé a kívülálló világ számára. Egyedül ha megtapasztaljuk és megéljük a keresztségben kapott új létmódunkat, érthetjük meg, hogy sem a halálnak, sem az életnek, senkinek sincsen hatalma, hogy elszakítson bennünket Isten szeretetétől, amely Krisztusban, Őbenne van.

• HÚSVÉT 5. VASÁRNAPJA • 2013. ÁPRILIS 28.

hogy Pergében hirdették az Isten szavát, lementek Attáliába. Innét Antiochiába hajóztak, ahonnan annak idején elindultak, Abban az időIsten kegyelmébe ben: Pál és Barnabás ajánlva, hogy telje(útra kelt Derbébe. sítsék azt a feladaEbben a városban is tot, amelyre elküldhirdették az evan- ték őket. Mihelyt megérgéliumot, sok tanítkeztek, összehívták ványt szereztek, majd) visszafordul- az egyházat, elbetak Lisztrába, Ikó- szélték, mi mindent tett az Isten általuk, niumba és Antios hogy a pogányok chiába. előtt is kitárta a hit Erőt öntöttek a tanítványok lelkébe, kapuját. bátorították őket, hogy tartsanak ki a hitben, mert „sok Válaszos szorongattatás közsoltár zepette kell bejut(Zsolt 144, 8-9. nunk az Isten or10-11. 12-13ab) szágába”. Az egyházak éVálasz: Istenem lére kézrátétellel és királyom, maelöljárókat rendel- gasztallak téged, tek, és imádkozva, szent nevedet álböjtölve az Úr oldom örökköntalmába ajánlották örökké. őket, akiben hittek. Vagy: Alleluja, Áthaladva Pizi- alleluja, alleluja. dián Pamfiliába jutottak, majd azután, Olvasmány az Apostolok Cselekedeteiből (ApCsel 14, 21 b-27)

Szentlecke a Jelenések könyvéből ( Jel 21, 1-5a)

„Íme, újjáalkotok mindent!”

Evangélium Szent János könyvéből Én, János, új eget ( Jn 13, 31-33a. és új földet láttam. Az első ég és az el- 34-35) ső föld ugyanis elmúlt, és a tenger Abban az idősem volt többé. ben: Akkor láttam, hogy Amikor az áruló a szent Város, az új Júdás kiment a teJeruzsálem alászáll remből, Jézus beaz égből, az Isten- szélni kezdett: től. Szép volt, mint „Most dicsőül meg a vőlegénynek föl- az Emberfia, s az ékesített menyasz- Isten is megdicsőül szony. Akkor halbenne. Ha Isten lottam, hogy a trón megdicsőül benne, felől megszólal egy Isten is megdicsőíti harsány hang: őt saját magában, „Nézd, ez az Isten sőt hamarosan hajléka az emberek megdicsőíti. Fiaim, között! Velük fog már csak rövid idelakni, és ők az ő ig vagyok veletek. népe lesznek, és Új parancsot adok maga az Isten lesz nektek: Szeressétek velük. Letöröl sze- egymást! Amint én mükről minden szerettelek titeket, könnyet. Nem lesz úgy szeressétek ti is többé halál, sem egymást. Arról tudgyász, sem jajgatás, ják majd meg, hogy sem vesződség, tanítványaim vagymert a régi világ el- tok, hogy szeretettel múlt.” Akkor a tró- vagytok egymás non ülő megszólalt: iránt.”

Liturgikus naptár Április 28. HÚSVÉT 5. VASÁRNAPJA (Chanel Szent Péter, Szent Teodóra, Grignon Szent Lajos, Valéria) Énekrend: H 159; 120-140; 86 ÉE 141; 181-178; 112 Április 29. Hétfő. Ünnep - SZIÉNAI SZENT KATALIN Európa társvédőszentje (Karin, Antónia, Robin) Miseolvasmányok: 1Jn 1,5 - 2,2; Zsolt 102,1-4. 89. 13-14. 17-18a; Mt 11,25,-30 Válaszos zsoltár: Áldjad, én lelkem, Urunkat, Istenünket! Énekrend: H 70; 136; 105 ÉE 84; 171; 131 Április 30. Kedd. Köznap (Szent V. Piusz, Takashi Nagai, Zsófia, Hilda) Miseolvasmányok: ApCsel 14,19-28; Zsolt 144,10-11. 1213ab 21; Jn 14,27-31a Válaszos zsoltár: A te barátaid, Uram, ismertessék meg országod dicsőségét.

Énekrend: H 87; 142; 113 ÉE 100; 168; 182 Május 1. Szerda. Köznap - (Szent József, a munkás, Szent Zsigmond, Szent Jeremiás, Berta) Miseolvasmányok: ApCsel 15,1-6; Zsolt 121,1-2. 3-4a; Jn 15,1-8 Válaszos zsoltár: Az Úr házába örvendezve megyünk. Énekrend: H 92; 135A; 432 ÉE 116; 173; 197 Május 2. Csütörtök. Köznap (Szent Atanáz, Zoé) Miseolvasmányok: ApCsel 15,7-21; Zsolt 95,1-2a. 2b-3. 10; Jn 15,9-11 Válaszos zsoltár: Hirdessétek minden nép előtt az Úr csodás tetteit. Énekrend: H 86; 144; 157 ÉE 112; 184; 201 Május 3. Péntek. Ünnep SZENT FÜLÖP ÉS JAKAB APOSTOLOK

(Viola, Violetta) Miseolvasmányok: 1Kor 15,1-8; Zsolt 18,2-3. 4-5; Jn 14,6-14 Válaszos zsoltár: Szavuk bejárja az egész világot. Énekrend: H Gl 528; 157; 113 ÉE 253; 201; 182 Május 4. Szombat. Köznap (Szent Flórián, Szent Guidó) Miseolvasmányok: ApCsel 16,1-10; Zsolt 99,2. 3. 5; Jn 15,18-21 Válaszos zsoltár: Földünk összes népei, ujjongjatok az Úrnak! Énekrend: H Gl 517; 263; 159 ÉE 110; 217; 141 Május 5. HÚSVÉT 6. VASÁRNAPJA (Gotthárd, Györgyi, Irén) Miseolvasmányok: ApCsel 15,1-2.22-29; Zsolt 66, 2-3. 5. 6 és 8.; Jel 21,10-14.2223; Jn 14,23-29 Válaszos zsoltár: Magasztaljanak, Isten, a népek, minden nemzet áldjon téged. Énekrend: H 85; 127-144; 259 ÉE 101; 183-184; 126


LELKI TÁPLÁLÉK

Lazítani!

Ezt üzeni... Parzhami Szent Konrád kapucinus testvér Április 21.

Koller Gyula

J

ohannes Birndorfer parasztfiú, a későbbi Konrád testvér, gazdag földműves szülők gyermekeként 1818.december 22-én született Parzhamban. Már gyermekként vonzódott Istenhez: legkedvesebb az volt számára, ha imádkozhatott. Iskolába menet a rózsafüzért imádkozta, és más gyerekeket is meg tudott nyerni ennek. Minél idősebb lett, annál jobban növekedett az imádság iránti szeretete is. Bárhol tartózkodott, gondolatai a mindenütt jelen levő Istennél voltak, s egyre jobban hozzákapcsolta a szeretetet. Ha esténként becsukta maga mögött kis szobájának ajtaját, tüstént eltűnt minden fáradtsága, és csak úgy röpültek az órák Istennel folytatott beszélgetése közben. A reggel gyakran úgy találta, hogy egyetlen pillanatra sem tért nyugovóra. Húszévesen rövid ideig foglalkozott azzal a gondolattal, hogy pap lesz. Amikor e célból egy kolostor kapuján bezörgetett, elküldték. Az ő helyében mindenki más hallgatott volna testvérei rábeszélésére, és átvette volna szülei gazdaságát, amely a legtekintélyesebbek közé tartozott. Sokkal jelentősebbnek tartotta azonban János azt a bensejében szóló hangot, amelyről ő maga így beszélt: „A jó Isten nem hagy el engem; fenntartott egy helyet a számomra, hogy Isten teljesen magának akarjon.” Télen, amikor a gazdasági munka megengedte, csaknem rendszeresen látogatta a hétköznapi szentmiséket Wengben vagy Sankt Wolfgangban. Ha hóolvadáskor vagy erős zápor után az utat víz árasztotta el, érhetett akár a térdéig is, átgázolt rajta. Buzgóságában már fél négy körül a templomba ment, és térdelve, imádkozva várakozott a kapu előtt. Vasárnapja teljesen Istené volt. Hogy egy második misén is részt vehessen, már hajnalban útra kelt Griesbachba a korai misére, a másodikat a wengi plébániatemplomban ünnepelte, vecsernyére pedig gyakran Birnbachba ment, s ott még két órát imádságban töltött a szentségház előtt. Hogy eközben négy- vagy ötórás utat is meg kellett tennie, nem számított nála. Aigenben egy zarándoklat alkalmával huszonkét éves korában ismerte meg lelki vezetőjét, Beneficiat atyát. Hetente vagy kéthetente megtette a hozzá vezető utat, hogy gyónjon, részt vegyen a szentmisén, áldozzon és jó tanácsot kérjen. Már éjjel egy órakor felkelt, szakadó eső, nagy hó vagy jeges út sem gátolta. Tízórás gyaloglása közben állandóan imádkozott. Amikor késő délután hazaérkezett, még éhgyomorral volt. Egy rövid felfrissülés után visszavonult kis szobájába, hogy imádkozzék vagy egy lelki könyvet vegyen a kezébe. Aigeni útjaihoz kilenc évig, kolos-

torba lépéséig ragaszkodott. Az a hely, amelyet Isten gondviselése „fenntartott” a számára, az altöttingi Szent Anna-kolostor sokak által látogatott portája volt. Lelkivezetője közbenjárásának köszönhette, hogy harmincévesen felvették a kapucinusokhoz. Az egyébként befelé forduló Konrád lelkesülten tudott beszélni az Eucharisztiáról. A szentmise alkalmával a Golgotára képzelte magát, az Úr kínhalála megelevenedett a szeme előtt. Ilyenkor gyűjtött erőt magának, hogy megfeszített Urát követhesse az elkövetkező napokon. Az Eucharisztia titka volt jámborságának középpontja és forrása. Már hétévesen a szentáldozáshoz járulhatott. Ahhoz a szándékához, hogy minden vasárnap áldozik, kolostorba lépéséig hű maradt. Ez nagy ritkaságnak számított akkoriban a kolostorokban, de kikönyörögte, hogy feljebbvalói kivételt tegyenek vele. Hálából ezért a kegyelemért, amelyben harminckilenc éven át részesült, Konrád már három órától kezdve a szentségház előtt térdelt. Negyven éven át látta el Konrád az altöttingi Szent Anna-kolostor kapusi szolgálatát. Nemcsak az imádságban való buzgóságában, hanem a zarándokok kiszolgálásában is fáradhatatlan volt. Az egyszerű kapustestvér szolgálatát Pacelli bíboros, németországi nuncius, a későbbi XII. Pius pápa - így dicsőítette: „Konrádban Isten szolgája egyben az emberek, rendtársai és a nép szolgája is lett.” Konrád 1894. április 21-én halt meg Altöttingben. 1930-ban boldoggá, 1934. május 20-án szentté avatták. * * * Isten szolgája és az emberek kiszolgálója volt. A szentmise, az imádság és szentségimádás volt életének betöltője. Ugyanakkor a kolostor egyszerű kapusaként a zarándokok, vándorok és szegények iránti szolgálatkészsége és áldozatos szeretete is fáradhatatlan volt. Nem nagy tettekkel, hanem mindennapi imákkal és jótettekkel valósította meg azt, amit Jézus minden egyszerű hívétől elvár. Tőled is, Kedves Olvasóm! Az Oltáriszentség tiszteletéből fakadt Konrád testvér csodálandó fáradozása annak érdekében, hogy vasárnaponként – sőt köznapokon is – szentmisén vegyen részt. Kilométereket gyalogolt, hogy a helybéli szentmise után még egy vagy két misén részt vehessen. E példamutatás bennünk is rázza föl a szentmise utáni vágyakozást. A vasárnapi kötelező szentmisén kívül próbáljunk meg köznap is részt venni a szentmisén, Jézus kereszthalálának megjelenítésén.

HÉT

ről re

azítani! Próbálj lazítani! Nem győzlek tanítani, hogyan csináld. Kell egy kis áramszünet, időnként mindenkinek, és aztán megint mehet minden tovább.” – Hofi Géza közismert slágere mindannyiunk fülében ismerősen cseng. A dalszöveg megírása óta számtalan tanulmány, módszer látott napvilágot, melyek szintén próbálnak tanítani, ill. figyelmeztetni a stresszes életmód negatív következményeire, de mégsem tudnak igazán hatással lenni ránk. Próbálnak tanítani, de mindhiába…

lajdonságként van jelen, hogy nem tudnak NEM-et mondani. Újabb és újabb feladatokat vállalva, maguk alatt vágják a fát. A legtöbb esetben ennek minőségromlás, vagy egy általuk elő nem idézett „áramszünet” lesz az eredménye, melyből aztán nehéz talpra állni. Megtanulni NEM-et mondani! Ne mások kényszerítsenek az „áramszünetbe”, inkább merjük önmagunkat időnként megajándékozni egy kellemes „áramszünettel”. Lazítani! Ezt a fajta áramszünetet mindnyájunknak jól meg

Korunk emberére igazán jellemző, hogy nem tud kikapcsolni, képtelen a lazításra. Akkor is pörög az agya, amikor teste már pihen. Sőt, ha éppen semmi dolga, lelkiismeret-furdalása van az elvesztegetett idő miatt. A lazítás valóban sokaknak nem megy. Képtelenek félretenni munkahelyi kötelezettségeiket, noha ezzel tovább nehezítik az életüket. Ilyenkor jönnek a családi gondok, alvászavar, problémák merülnek fel a házaséletben, stb. Pedig csak lazítani kellene! Időt szentelni a kikapcsolódásra. Adni néhány olyan órát önmagamnak, amikor nem zavar senki, a telefon megfelelő távolságban van, és tudunk csak saját magunkra koncentrálni. Például egy kiadós séta, vagy egy kis kerti munka alkalmas lehetőség a kikapcsolódásra, „és aztán megint mehet minden tovább”. Sokak életében önmarcangoló tu-

kellene tanulni. Naponta néhány percet, hetente egy-két órát, évente néhány napot. Nem kell nagy dolgokban gondolkodni. Elég, ha nem a családi, vagy munkahelyi gondok határozzák meg gondolatainkat. Elcsendesedni, egy pár percre kiszakadni a minket körülvevő világból! Az is lazítás, ha egy röpima erejéig nem a személyes problémáimmal foglalkozom, hanem az Istenre terelem a figyelmemet. Nem nagy dolog, de sokat tud segíteni. Fontos azonban, hogy lazításunk ne váljék lustasággá, értelmetlen tétlenséggé! A kikapcsolódás nem lehet több a magunk töltődésére fordított perceknél! Próbáljunk állapotbeli kötelességeinkről nem megfeledkezve lazítani. Kikapcsolódásunk legyen az az önmagunkra szánt idő, amely lehetővé teszi, hogy aztán megint mehessen minden tovább!

„L

• WWW.KATOLIKUS.SK • WWW.REMENY.SK


KINCSESLÁDA

Az igazság szabaddá tesz Február végén Pozsonypüspökiben, a Csemadok Várnai Péter képeit, alkotásait nézegetem: rendezésében nyílt kiállítás Várnai Péter rajzaiból, Az De jaj, nem tudok így maradni, igazság szabaddá tesz címmel. A képek alkotója címzeSzeretném magam megmutatni, tes prépost, esperes, Budapesten, az Árpád-házi Szent Hogy látva lássanak, Margit Plébánián működik plébánosként. Hogy látva lássanak. – Pozsonypüspöki kiállításának megnyitó beszédét dr. A művészi lét hivatás, arra készteti az alkoHegedűs Odó győri bencés atya tartotta. Ezt olvas- tót, hogy keresse azt a formát, hogy a lelki tarhatják most. talmát kifejezze, átadja másoknak. Az igazi művész nem egy produktumot hoz létre csuA XI. évfolyam magyaróráin most Ady költésze- pán, hanem hosszú évek alatt számtalan új altével foglalkozunk. 1909-ben írja a Sem utódja, sem kotással lép a közönség elé, megújul tartalmáboldog őse című költeményt, aminek harmadik ban és formájában. Benne forrong a feszültség, versszakában így fogalmaz a költő: hogy vajon megértik-e azt az egyetemes gonDe jaj, nem tudok így maradni, dolatot, amit az alkotásaival ki akar fejezni. Szeretném magam megmutatni, Ahogy Ady mondja: nem tudok így maradni. Hogy látva lássanak, Várnai Péternél is ezt a folyamatos keresést, Hogy látva lássanak. az új formák kutatását láthatjuk képein, üvegArs poetica – költői hitvallás, a líra nyelvén. festményein. Nem talált még rá, és szerintem, Ezek a sorok visszhangoznak bennem, mikor nem is fog rátalálni arra a végleges formára, ami már a célba érkezést hozná, ami után már csak a tömegtermelés maradna. Péter a benne szunynyadó művészi feszültséggel töpreng és keres, és mindig valami megújult formával mutatja meg magát, enged betekintést lelkivilágába. A költői hitvallás másik célja, hogy az emberek lássanak, ne csak felszínes nézői legyenek az események, a teremtett világ dolgainak, hanem lássák meg, fedezzék fel együtt az alkotóval a szépséget, a harmóniát. Sokan elfordulnak a kortárs művészettől, mondván, hogy az zavaros, beteg, csak a rosszat mutatja, a káoszt, amilyen a világunk. A művész nem tagadja le, hogy bizony a világ nehezen megismerhető, fogalmainkkal nem tudjuk egységbe rendezni az ellentmondó jelenségeket, ez igaz, de a rútsággal és borzalommal szemben ott van a szépség és a harmónia, amire törekszünk. Ezt is be kell mutatni, hogy ne legyen csonka a világképünk. Várnai Péter erre tesz kísérletet, hogy ellenpontozza a rosszat, és a jót mutatja be, a sötét, szomorúságra hangoló színek ellenében valami reményt, fényt, világosságot hozzon művészetébe, éleCím nélkül tünkbe.

Öt fehér fűszál Várnai Péter nemcsak festő, építész, hanem pap is, lelkipásztor, akinek küldetése van az emberek számára. Az igét lehet a templomban, az ambóról hirdetni, de vannak olyanok, akik éppen a festményeken keresztül kerülnek közelebb a lelki mélységekhez, titokhoz. A művészi és a papi küldetés jól megférhet egymás mellett. Prokopp Péter alkotása is, témaválasztásai is ezt mutatták. Üvegablakok, festett üvegképek. Ezek rendeltetése, hogy a beáradó napfénynek új megvilágítást, formát adjanak. Nem csak fény jut be a belső térbe, hanem a színek és formák révén meg is szűrik, át is alakítják. Hogyan járjuk körbe ezt a teret, ahol a képeket, alkotásokat kiállították? Vezetőnk, irányítónk legyen a meghívóban szereplő cím: Az igazság szabaddá tesz! Jussunk el mi is erre a felismerésre, ahogy nézzük a képeket, a jézusi példázatokat, hogy az igazság, akár a művészi, akár a lelki igazság, szabaddá tesz. Nagyböjti készületünket ez az elgondolkodás, töprengés is segítheti, amit a képek szemlélése adhat. (…) Értékes perceket, felfedezéseket kívánok az alkotások szemlélésével.

Tiziano-kiállítás Rómában Egyetlen festő sem volt képes hasonló módon megvalósítani a színek forradalmát és győzelmét, vagyis magát a festőművészetet az 1500-as években és azt követően úgy, mint a venetói Tiziano Vecellio. Nagyon röviden ezekkel a gondolatokkal lehetne bevezetni az 1490 és 1576 között élt festő művészetének egyedülálló mivoltát. Tiziano műveiből március 5-e és június 16-a között látható nagyszabású kiállítás a római Scuderie del Quirinale múzeumban, bemutatva többek között a festő legismertebb és legneve-

sebb egyházművészeti alkotásait is. Ezen kívül nagy hangsúlyt kap Tiziano arcképfestői tevékenysége, amelyek között megtekinthető a szintén sokak által ismert III. Pál (Alessandro Farnese) pápáról készült festmény is. Tiziano Pieve di Cadoreban született neves család fiaként. Minden társánál jobban felfedte a festészetben a szenvedélyhez kötődő érzelmek erejét a színek élénksége által. Műveit figyelve ez egyértelműen kiderül a néző számára. Festészetével megtörte, mondhatjuk, hogy forradalmasította az addigi klassziciz-

• HÚSVÉT 5. VASÁRNAPJA • 2013. ÁPRILIS 28.

must, amelyet az ész és az értelem közötti tökéletes összhang jellemzett. Egy új korszakot nyitott meg ezáltal, amelyet úgy hívunk: manierizmus. Tiziano munkássága során a korszak egyik legkeresettebb művészei között tudhatta magát egyedülálló tehetségének köszönhetően. Mecénásai között szerepelt számos rangos egyházi személy is, így számos vallásos alkotását csodálhatjuk meg ma is. A római kiállítás egyik csodája az 1516 és 1518 között készített „Mária mennybevétele” című oltárkép, amelyet egy velencei

ferences templom számára festett. A római kiállítás megtekintése különleges lelki élményt jelent a keresztény ember számára a húsvéti időszakban. A tárlaton többek között Tiziano Jézus keresztre feszítéséről készült két alkotása is megtekinthető. Tiziano Vecellio több évtizednyi gyümölcsöző festői munkásságát követően, 1576-ban halt meg. Velencében, ahol fiatal korában nevelkedett, temették el a Santa Maria Gloriosa dei Frari-bazilikában. VR/Remény


FOHÁSZ

GYEREKSZOBA

A legnehezebb szó

Azt mondják, a legnehezebben kiejthető szó így hangzik: Bocsáss meg. Mint minden szót, a gyerek ezt is csak úgy tanulja meg, ha a szülőtől hallja előbb. Egy nyári estén történt, hogy már minden összejött, és elegem volt az egész napból. A végén egy apróság miatt a gyerekeimmel szemben vesztettem el az önuralmamat, kiabáltam velük és alaposan leszidtam őket, hogy sírva fakadtak. Hamar megbántam, és így fordultam hozzájuk: „Ne haragudjatok, hogy az előbb úgy kiabáltam veletek, bocsássatok meg érte”, és aztán az esti imában Istentől is bocsánatot kértem a fülük hallatára. Azért ezt túl lehet élni. Nem is egyszer. Úgy gondolom, hogy a szülői tekintély attól még nem szenved csorbát, ha elismerjük a gyerek előtt, hogy mi is hibázunk, sőt, a gyerekek nagyon is megértőek és nagylelkűen megbocsátóak tudnak lenni az ilyen helyzetekben. És persze követik a szülő példáját. Az én gyerekeim nem követnek el úgy rosszaságot, hogy miután lehiggadtak, ne jönnének bocsánatot kérni. Maguktól, csak a lelkiismeretüktől indítva. Kislányom jön utánam, és néz rám azokkal a nagy, barna szemeivel: „Ne haragudj, anyuci, hogy ezt és ezt csináltam, többet nem fogom.” Ilyenkor az ember persze azonnal ellágyul: „Semmi baj, kislányom”, ő pedig megkönnyebbülten veti magát a karjaimba. Kisfiam meg számon tartja minden csintalanságát, és nem felejti el az esti imába belefoglalni: „Bocsáss meg, Jézus, hogy rossz voltam. És szabadíts meg minket a gonosztól, mindannyiunkat, és add, hogy ne lakjon a szívünkben semmi gonosz. Nagyon szeretünk téged, Jézus.” Ilyenkor el-

ámulok a kegyelmen, ami egy négyéves gyermeket ilyen imádságra indít. Egyik nap kisfiam elhatározta, hogy egész nap igen jó lesz, de épp a lefekvés előtt mégis rájött a cirkuszolás és a hiszti. Mérgesen ágyba parancsoltam őt. Lefeküdt, és ekkor láttam, hogy egy nagy könnycsepp kívánkozik ki a szeméből. „Drága kisfiam – ültem le mellé –, ugye, azért sírsz, mert egész nap igyekeztél jó lenni, és pont most, a legvégén mégsem sikerült.” Bólintott, hogy igen. „Velem is sokszor megtörtént már ez – folytattam –, de tudod, mit kell ilyenkor csinálni? Ha most egy imában bocsánatot kérsz Jézustól, akkor újra jó lesz a szívedben. Nem kell hangosan mondanod, csak magadban.” Arrébb ültem, hogy magára hagyjam őt az imádságával. Kisvártatva örömtől sugárzó mosollyal bújt oda hozzám. Betakartam, és arra gondoltam: vajon az én arcom is ennyire sugárzik, amikor visszanyerem szívem békéjét? Fotó: javer A fenti cikk közlésekor annak egy része szerkesztőségünk hibájából kimaradt. Most a cikket teljes terjedelmében közöljük. A szerző és olvasóink elnézését kérjük.

A hét imája Már évek óta használom a betegek imafüzetét ( Jézusom, segíts!). Van benne egy nagyon szép, imának is való vers, amit még nem olvastam a Remény újságban. Tessenek szívesek leközölni, mert nagyon szívhez szóló. Én már betöltöttem a 78. évemet, szép népes a családom. Huszonkilenc éve özvegy vagyok. A jó Isten áldását kérem kedves mindnyájukra. R. B., Bély

Prohászka Ottokár

Kő az úton Gondolod, kerül életed útjába Egyetlen gátló kő is hiába? Lehet otromba, lehet kicsike, Hidd el, ahol van, ott kell lennie.

S ha lelked Istennel találkozott, Utadba minden kő áldást hozott. Nem bizonyos ha elszunnyadunk, hogy fel is ébredünk, ha elutazunk, hogy meg is érkezünk, hogy learatjuk azt, amit elvetettünk, hogy megtarthatjuk azt, amit megszereztünk. Hogy még egyszer kinyílik a rózsa, hogy a kenyérből mindig lesz egy morzsa. Hogy felnő fű, fa, virág, gyerek, hogy mozdulatlanul állnak mindig a hegyek. Hogy nem lesz soha gazság az igazságból, hogy nem válik gyász, bánat a vígságból.

De nem azért, hogy visszatartson Téged S lohassza kedved, merészséged. Jóságos kéz utadba azért tette, Hogy te megállj mellette.

Nem bizonyos itt semmi, semmi sem... Mégis építünk, bízunk és remélünk, gyűjtünk, mulatunk és ígérünk.

Nézd meg a követ, aztán kezdj el Beszélgetni róla Isteneddel, Őt kérdezd meg, milyen üzenetet Küld azzal az akadállyal neked.

De arra alig gondolunk, hogy csak egy biztos, hogy meghalunk! Halál után jön a nagy ítélet, és vajon a lelked kié lett? • WWW.KATOLIKUS.SK • WWW.REMENY.SK


OLVASÓINK ÍRTÁK

Levelet kaptunk Remény

A százdi monostor A honfoglalás korával, államiságunk kezdeti szakaszával s a kereszténység szerepével foglalkozó történészeken kívül (talán) kevesen tudhatják, hogy Magyarországon, Borsod-Abaúj-Zemplén megyében, Tiszakeszi közelében hajdan volt egy Százd nevű település, mely Aba nembeli Péter által 1067 körül alapított monostoráról vált ismertté (Magyarország történeti kronológiája, 83. oldal, Akadémiai Kiadó).

Szerencsés ember vagyok, mert mint honti százdi lokálpatrióta, tanulmányozhattam a monostor eredeti alapítólevelének 1267-ben IV. Béla király kettős pecsétjével ellátott – tehát hivatalos – átiratát, mely a Magyar Országos Levéltár Mohács előtti gyűjteményében D1.7 iktatószám alatt található. Az átiratot Aba nembeli Artolph Pued István az eredeti rossz állaga miatt bizonyára olyan céllal készíttette, hogy visszaszerezze a kegyuraság jogán az egykori monostori birtokokat. Az eredetileg latin nyelven írt átiratot Kristó Gyula és Kárffy Ödön fordították magyar nyelvre. A százdi apátság eredeti alapítólevelének (amit az átirat is tartalmaz) bevezető részében ez áll: „… Én Péter az éghi jutalom adományaként Jézus Krisztus segítségével felépítettem Szent Mária Százd nevű monostorát, és azt lehetőségeim szerint megajándékoztam földekkel, legelőkkel, rétekkel, igásmarhákkal, disznókkal, méhekkel és más Százdhoz szükséges dolgokkal…!“ A kutatók szerint a monostor birtokai szétszórtan, mintegy 200 kmes sugarú körön belül terültek el.

A kutatók feltételezik, hogy a monostor a tatárjárás idején pusztult el. 1267-ben, amikor az alapítólevél átirata készült, már rom volt, de a falu – Százdmonostor - Százd néven tovább élt, csak a XVI. században enyészett el, amikor végleg beolvadt Tiszakeszi határában. A település polgárai azonban ma is őrzik a monostor emlékét. A Tisza holtága által övezett magaslatot Százdiszigetnek nevezik. E bizonyítottan létező magyarországi százdi monostor alapítólevelének átiratát tanulmányozva egyre jobban erősödött bennem az a meggyőződés, hogy a honti százdi szerzetesek létéről évszázadok óta élő szájhagyománynak valós alapja van. A szájhagyomány szerint, amikor a törökök bevették Drégely várát, és Palást mellett is legyőzték a hősiesen küzdő magyar sereget (1552), a környező falvak lakói templomuk kincseit a honti százdi szerzetesek monostorába menekítették. Amikor azonban a felső– magyarországi bányavárosok felé tartó török csapatok portyázásaikkal veszélyeztették e települést is, a szerzetesek kénytelenek voltak a rájuk bízott kincset elrejteni. (Ezt fogalmazta meg Százdi Sztakó Zsolt „1552“ című történelmi kisregényében is.) Budai Ernő Fotó: Százd, wikipedia, Szeder László

Búcsújárás Máriavölgyben A felső-csallóköziek, pontosabban az úszori hívek közkedvelt búcsújáró helye volt a Kis-Kárpátok nyugati oldalán, szép környezetben meglelhető Máriavölgy, más néven Mariathal kegyhely (szlovákul Marianka). Emberemlékezet óta ismert búcsújáró hely volt. A régi emberek visszaemlékezése szerint a régmúltban gyalog tették meg ezt a zarándokutat oda-vissza, ami a mai becslések szerin 30 km. Rövid írásommal egy régi zarándokutat szeretnék felidézni a huszadik század derekáról, melyen közvetlenül a második világháború után vettem részt. Ez az út azért is figyelmet érdemel, mert akkor a háború éveiben államhatárral elválasztott település újra látogatható-

• HÚSVÉT 5. VASÁRNAPJA • 2013. ÁPRILIS 28.

vá vált számunka. Egy szép szeptemberi reggelen a falu lakosságából, felnőttekből és nagyobb gyerekekből összeállt egy kis csoport. Nem volt nagy szervezés, az egész egyszerűen, spontán jött létre. Az út kiinduló- és gyülekezési helye a vasútállomás volt. Innen a háború viszontagságait magán hordozó vonattal mentünk a pozsonyi kisállomásra (ma már nincs meg, valaha az autóbusz-állomás mellett állt – most egy bank toronyépülete foglalja el a helyét). A romos, szétbombázott, szétlőtt épületekkel tarkított Pozsonyon keresztül vezető út célja a közismert Vaskutacska volt, a városiak közkedvelt kirándulóhelye. Utunknak ezt a részét részben trolibuszszal tettük meg, majd folytattuk vándorlásunkat a Kis-Kárpátokra jellemző, hatalmas erdőkkel szegélyezett erdei úton. Még itt is kísértettek a közelmúlt háborús maradványai, az út szélén felhalmozott, már ártalmatlanná tett aknák és hasonló hadi szerkentyűk, továbbá táblák képében, amelyek az erdőbe való letérés veszélyére figyelmeztettek. Áthaladtunk egy völgytorkolaton, melyben légi csapással semmisítettek meg egy katonai alakulatot. Az út mentén magyar katonasírokra, két katona végső nyughelyére is rábukkantunk, akik az első világháború végén gépfegyverükkel szálltak szembe a túlerőben lévő legionáriusokkal. Ott hantolták el őket, ahol hősi halált haltak. Akkortájt még állt a két egyszerű fakereszt, melyek a háború hősi halottjaira emlékeztettek. Nagyon megható pillanat volt, amikor társaságunk egy leánytagja az erdei utat tarkító mezei virágokból szedett csokrot a kegyelet jeléül elhelyezte a sírhalmon. A zarándokmenet egyre csak haladt a szép természet ölén a kitűzött cél felé. Nem voltak templomi zászlók, sem más egyházi tárgyak, csak imakönyv a férfiak zsebében és a nőket mindenhova elkísérő kézitáskákban. Némán, ének nélkül haladt a kis csoport. Akkoriban nem volt kívánatos hangoskodással figyelmet kelteni. Az első látványosságot a kegyhelyen a zarándokok mellett léptennyomon piacra emlékeztető árusok

csoportja nyújtotta. A szentképek és hasonló tárgyak mellett ivóvizet is árultak. A templom körül gyóntatószékekben gyóntattak az atyák. A 14. századból származó, eredetileg gótikus, majd a 17. század végén barokk stílusban átépített kegytemplomban vettünk részt szentmisén. Mint minden búcsújáró, mi is megtekintettük a csodás forrást és a belőle eredő patakocskát. Ez az a hely, ahol a csodás gyógyulások történtek. A forrást és a patakocska környékét térden mászó, vezeklő és fohászkodó, többségben bő szoknyás asszonyok vették körül. Egyesek ittak a vízből, vagy felfogták üvegekbe, hogy hazavigyék magukkal. Voltak, akik beteg lábukat áztatták a forrás vizében a gyógyító hatás reményében. Mindenesetre csodálatos látványt nyújtott a nyüzsgő sokaság. Velük éltük át e csodás hely varázsát. A csodás forrás megtekintése után mi is leróttuk kegyeletünket a helybeli lourdes-i barlangnál és a csodálatos keresztútnál. Mindezek mellett maradt idő egy kis pihenőre és a velünk hozott uzsonna elfogyasztására. S nem álltunk ellen a csábításnak, hogy ne vegyünk emlékül valami apró búcsúfiát. Az idő, mint mindig, most is kérlelhetetlen gyorsasággal repült, és gondolni kellett a hazatérésre. A haza vezető út mindig valahogy gyorsabban telik. Ez most is így volt. Kora estére fáradtan, de lélekben egy szép emlékkel gazdagabban érkeztünk haza. Remélve, hogy könyörgésünk meghallgatásra talál, és jogfosztott népünk sorsa jobbra fordul… Puss Rudolf, Somorja Fotó: bucsujaras.hu


MOZAIK

Ferenc pápa: az Egyház ne legyen nárcisztikus Műsorajánló A közgyűlésüket tartó argentin püspökökhöz intézett üzenetében Ferenc pápa elnézést kért, hogy nem lehet közöttük.

A Szentatya tréfásan arra hivatkozott, hogy a „nemrég vállalt új elkötelezettsége” akadályozza meg abban, hogy jelen legyen az argentin főpásztorok értekezletén. Buenos Aires érsekeként természetesen Jorge Bergolio bíboros is ott lett volna az értekezleten, ha közben nem választották volna meg pápának. A Szentatya megragadta az alkalmat és rendkívüli köszöntését küldte honfitársainak a következő kéréssel: „Imádkozzatok azért, hogy ne bízzam el magamat és meg-

halljam azt, amit Isten akar tőlem, ne pedig azt, amit én akarok.” Üzenetében a pápa megismételte és kiegészítette azokat a gondolatokat, amelyeket már a római papoknak is kifejtett nagycsütörtökön a krizmaszentelési szentmisén mondott homíliájában. Azt kéri argentin püspök testvéreitől is, és rajtuk keresztül minden paptól, hogy lépjenek ki önmagukból, menjenek a létezés peremvidékeire és növekedjenek az igazmondásban. „Az olyan Egyház, amely nem tud kilépni önmagából, előbb-utóbb megbetegszik azoknak a szobáknak az áporodott levegőjében, amelyekbe becsukta magát. Igaz, hogy ha elmegyünk otthonról, akár baleset is érhet minket. Én azonban egy beteg Egyház helyett jobban örülnék annak, ha csak baleset érné az Egyházat” – olvassuk Ferenc pápa spanyol nyelvű üzenetében. Az Egyház tipikus betegségei kapcsán a pápa a következőket jelölte meg: az öntükrözés, vagyis hogy saját magát szemléli, hogy önmagába záródik. A pápa még öntetszelgő, nárcisztikus Egyházról beszél, amely egyfajta spirituális világiassághoz és affektáló klerikalizmushoz vezet, és nem segíti elő az evangelizáció vigasztaló és édes örömét. A Szentatya végül szerető köszöntését küldte az argentin népnek, testvérként magához öleli a főpásztorokat, és minden ember imáját kérte péteri szolgálatára. Vatikáni Rádió/Magyar Kurír

Átlépni a hit kapuján A katekumenátussal foglalkozó, arra készülő lelkipásztorok és világi segítőik Leányfalunk tartották április 16-18. között hagyományos éves konferenciájukat. Az ország különböző részeiből érkezett résztvevők ezúttal a megtérés útjának első szakaszával, a hit kapujához vezető úttal és a kapun való átlépés folyamatával foglalkoztak. Isten a pogányok előtt is kitárta a hit kapuját – olvasható az Apostolok Cselekedeteiben a hithirdetés küldetése, melyhez kapcsolódva jelölte meg témáját a tizenkettedik találkozó. Átlépni a hit kapuján – fogalmaz a konferencia mottója. Pál apostol és Barnabás igehirdetése nyomán tették fel a konferencia alapvető kérdéseit: Milyen út vezeti a felnőtt megtérőket a

Agapé

Vörösboros gombóc

hit kapujához? Milyen kérdésekkel érkeznek, és milyen akadályokkal szembesülnek? Hogyan kísérhetjük őket ezen az úton? Mit vár tőlük az Egyház ahhoz, hogy át tudja adni nekik kincseit? A hit évében megrendezett konferencia a felnőtt megtérők útjának első szakaszára, a preevangelizáció és az evangélium meghirdetésének időszakára koncentrált. Előadások, műhelymunkák segítették a résztvevőket a feltett kérdések megválaszolásában. A megtérés útjával foglalkozott Felföldi László, a debreceni Megtestesüléstemplom plébánosa, püspöki helynök esperes. 20-30 évig eljárhat úgy templomba valaki, hogy senki nem szólítja meg – mondta Felföldi László, és megállapította, mára a Katolikus Egyház a

legszemélytelenebb az egyházak között. A minap közösségépítő munkája elismeréseként Pro Urbe-díjjal kitüntetett plébános szerint a kereső embert nem a papnak, hanem az embernek kell fogadni. A katolikus világban honos kultúra, az egész nyelvezet érthetetlen és zárt a kívülálló számára, elidegenítő hatást gyakorol, ha ezzel fogadják. A papnak mint fogadónak kell belépni abba a világba, amelyikből a kereső ember jön, és megérteni őt kérdéseivel, motivációival, sebeivel, problémával. A hit iránt érdeklődő ember az út elején nem Isten szeretetéről kell hogy halljon, hanem annak szeretetét kell tapasztalnia, aki vele beszél. Hétköznapi dolgokon keresztül közvetíthető az irányába tanúsított érdeklődés,

Hozzávalók: 50 dkg darált marhahús, 1 közepes fej vöröshagyma, 1/2 zsemle, 1 tojás, 1 pohár vörösbor, 1 és fél dl paradicsompüré, 3 gerezd fokhagyma, csipet bazsalikom, csipet rozmaring, só, bors, tej, liszt, olaj Elkészítés: A zsemlét tejbe áztatjuk, kinyomjuk, majd a marhahúshoz adjuk. Hozzátesszük még a tojást, sózzuk, borsozzuk, gombócokat formálunk belőle, megforgatjuk

így élhető át a befogadottság és elfogadottság élménye. Minden embert személyesen kell vezetni – hangsúlyozta. Tapasztalata szerint a megtérés útjára lépő, kereső ember számára a legnagyobb visszahúzó erő az Egyház iránti bizalmatlanság. Olyan egyházkép vált mára közkeletűvé, mely elbizonytalanítja az érdeklődőt. Ahhoz, hogy ez a kép megváltozzon, az egész befogadó közösség munkájára van szükség. A tékozló fiú példabeszéde alapján gyakorta megéljük, hogy az Egyházban otthonos hívő emberek a „nagyobb fiúk társaságává” válnak. Nagyon fontos tehát dolgozni az ő átformálásukon is, hogy a szívüket megérintő igaz utat megtalálják a hitben. Magyar Kurír

lisztben, majd forró olajban kisütjük és félretesszük. A visszamaradt olajban megpirítjuk a nagyon vékonyra kockázott hagymát, majd a gombócokat is visszatesszük. A borhoz öntjük a paradicsompürét és 1 dl vizet, bazsalikommal, rozmaringgal és az összezúzott fokhagymával ízesítjük, és a gombócokra öntjük. Fedő alatt egy órát főni hagyjuk. Vajas spagettivel vagy nokedlivel kínáljuk.

Magyar Katolikus Rádió Hallható az interneten, az Eurobird 9A műholdról a 11958 MHz-es frekvencián, valamint néhány kábeltv-hálózaton.

Mária Rádió Május 5., vasárnap 9.00 Szentmise 22.00 Felvidéki beszélgetés

Duna TV Május 4., szombat 8.30 Élő egyház 9.00 Isten kezében. Tündéri kertek – Anyák napja 9.30 Sírjaik hol domborulnak Május 5., vasárnap 7.40 Világ-Nézet. Ábrahám gyermekei 9.00 Törzsasztal 9.55 Elfeledett magyar irodalom 10.30 Szentmise - Tát

m1 Május 4., szombat 10.30 Aranymetszés 11.30 Nemzeti Nagyvizit. Történeti egészségtan 1. Május 5., vasárnap 9.00 Katolikus krónika 10.10 Útmutató. A hit éve

www.mise.hu Élő szentmise-közvetítés mindennap a budapesti Wekerletelepi Munkás Szent Józseftemplomból, a www.mise.hu honlapon (hétköznap 6.30 és 18.00, vasárnap pedig 7.00, 8.30, 10.00 és 18.00 órakor).

Kedves Olvasóink! Arra biztatjuk Önöket, küldjék be kedvenc, jól bevált ételreceptjüket, a hozzávalók feltüntetésével és az elkészítés módjának leírásával együtt. Ha az étel fényképét is mellékelik hozzá, azzal még jobban megörvendeztetnek bennünket, illetve olvasótársaikat. Kérjék meg gyermeküket, unokájukat, fényképezze le az elkészített ételt, s a képet (jpg formátumban) a recepttel együtt küldjék el szerkesztőségünk e-mail címére: remeny@remeny.sk A recepteket beküldött olvasók közül negyedévenként kisorsolt ajándékot kap.

• WWW.KATOLIKUS.SK • WWW.REMENY.SK


KUCKÓ

Villásfarkú fecskemadár, jaj de régen várunk! Kis ibolya, szép hóvirág, kinyílott már nálunk! (Móra Ferenc)

Kedves Gyerekek! Szívesen tesszük közzé az e heti Kuckóban azt a verset, amelyet a nagyon ügyes nagyölvedi napközis gyerekek írtak. És persze a sok szép rajzot is. Jó lenne, ha megírnátok, részt vettetek-e idén a Bibliaversenyen vagy esetleg más versenyen. Írjatok arról is, melyik a kedvenc tantárgyatok, és mivel szerettek foglalkozni szabad időtökben, szoktatok-e ministrálni. Annak is örülnénk, ha bemutatnátok családotokat, a falut, várost, ahol éltek, a templomot, ahová jártok. Egyszóval: várjuk leveleiteket e-mail címünkre: remeny@remeny.sk A május végéig beérkező levelek beküldői közül egy ajándékot kap!

Balog Milan, 3. osztály, Nagyölved, napközi

Drevaňa Róbert, 7 éves, Nagysalló

Faggyas Veronika, 10 éves, Ipolyvarbó

Gyulai József, 3. osztály, Nagyölved, napközi

Lakatos Chanel, 2. osztály, Nagyölved, napközi

Urban Bettina, 3. osztály, Nagyölved, napközi

Gyerektoll Tavasz Jaj, de szépen süt a nap! Nagyon várunk szép tavasz. Nyílanak a virágok, szép tavaszi illatok. Zümmögnek a méhecskék, repkednek a szép lepkék, tarkabarka színűek, zöldülnek a levelek. Kint vannak a gyerekek, örülnek, játszanak, szép tavaszi napokon vidáman csatáznak. 1-4. évfolyam, Nagyölved Kurali Vanesa, Urban Bettina és a napközis gyerekek

Pečérke Stela, 2. osztály, Felsőszemerédi Alapiskola

Darvas Patrik, 4. osztály, Szent János Egyházi Alapiskola, Dunaszerdahely

Készítette Hagony János

Rejtvény

A rejtvényben szereplő minden dátumhoz A megfejtést nyílt levelezőlapon május 3-ig egy keresztnév tartozik – azon a napon van az küldjétek el szerkesztőségünk címére: Remény, Žiacka 4., 821 06 Bratislava adott keresztnevet viselők névnapja. A nevek, amelyek között ritka keresztnév is szerepel, a Megfejtés Glória kiadásában megjelent Naptárunk szentjei c. könyvben is megtalálhatóak. A 14. számunkban található rejtvény megfejHa jól fejtitek meg a neveket, akkor a színessel jelölt vízszintes sorban egy dél-amerikai tése: áldott ünnepet. A nyertes: Molnár Anna és Ágnes, Bény. ország nevét kapjátok meg. Ez az állam Ferenc Gratulálunk, az ajándékot postán küldjük! pápa hazája. • HÚSVÉT 5. VASÁRNAPJA • 2013. ÁPRILIS 28.

1

3

8

6

4

2

5

7

9


NAPRAFORGÓ

Aki tegnap voltál: ma már nem te vagy, Aki holnap léssz: ma még nem te vagy. (Weöres Sándor) Keresd a Reményt a Facebookon!

„Én-Te-Ő Mi-Ti-Ők” Önismerettel a közösségépítés felé „Ahol ketten vagy hárman összejönnek a nevemben, ott leszek köztük“ – olvashatjuk Máté evangélista tolmácsolásában Jézus szavait, melyekkel arra buzdít, hogy közösségben éljük meg és építsük hitünket. Mint a krisztusi tanítás többi része, úgy ez sem kopott meg az elmúlt 2000 évben. Épp ellenkezőleg: a kisközösségek modern korunkban is tartópillérei a kereszténységnek. De mitől válik közösséggé egy csoportnyi ember? S mivel lehet elősegíteni, hogy az élő kisközösségek hatékonyan működjenek, s a Facebook világában is vonzóvá váljanak a fiatalok számára? Ezeket s hasonló, a közösségek működését érintő kérdéseket járta körül a TANDEM nonprofit szervezet „ÉnTe-Ő Mi-Ti-Ők” nevet viselő programja, melynek keretében három városban, Dunaszerdahelyen, Ipolysá-

gon és Pozsonyban tartottak háromszor egynapos képzéseket a helyi közösségek mozgatóembereinek. „A pozsonyi csoport azért volt specifikus, mert itt kifejezetten a helyi magyar fiatalok keresztény közösségeinek képviselői vettek részt. Vagyis a mini-, a kis- s a nagy-POFIKK tagjai, illetve a református közösség képviselői” – árulja el Molnár Kriszta, a TANDEM munkatársa, a projekt koordinátora. A POFIKK egyébként egy mozaikszó, a Pozsonyi Fiatalok Keresztény Közösségét takarja, melynek három közije is van: a nagy-POFIKK-ként emlegetett csoport a 25 és 35 közötti korosztályt foglalja magában, a kis-POFIKK az egyetemistákat s a miniPOFIKK a középiskolásokat.

Bizalmi, meghitt légkör Az „Én-Te-Ő Mi-Ti-Ők” képzés célja az volt, hogy egyrészt segítsen a résztvevőknek töltekezni, egymástól inspirálódni s tanulni, másrészt hogy olyan eszközöket adjon nekik, melyekkel hatékonyabban tudják építgetni a közösségüket. „Nagyon jókor jött nekem ez a csoport. Nem olyan rég kezdtem el foglalkozni a középiskolásokkal, s most sok-sok gyakorlatot, játékot s tanácsot kaptam, amiket tudok majd alkalmazni” – meséli Marosi Péter, az egyik résztvevő, aki egyébiránt a Crux együttes frontembere is. „S önismeretileg is sokat adott, számos új dolgot ismertem meg magamról” – teszi hozzá. Egyetértően bólogat Hajdók Katalin is, aki a nagy-POFIKK-ot képviselte a csoportban.

Szerinte: „Nagyon megerősítő élmény volt az, hogy nem csak beszéltünk arról, hogy hogyan lehet bizalmi, meghitt légkört teremteni a közösségünkben, hanem ebben a csoportban is megéltük ezt.”

Nem formális eszközök A csoportot a TANDEM két trénere, Hodossy Zoltán és Borvák Mária vezette. „A TANDEM-ben 2009 óta foglalkozunk közösségek fejlesztésével, mert abban hiszünk, hogy a jól működő közösségek az identitás megőrzésének, a magyarság és a kereszténység megmaradásának fontos részei. Képzéseink során az önismeret fontosságát hangsúlyozzuk meg a tudatos hozzáállást” – ecseteli Hodossy Zoltán, a TANDEM egyik alapító tagja. „A képzést nem formális eszközökkel építettük fel, ami azt jelenti, hogy nagyon sok szituációs játék, helyzetgyakorlat volt, amiben a résztvevők kipróbálhatták magukat különböző szerepekben, s a saját élményen keresztül tanulhattak valamit magukról és a csoportfolyamatokról” – magyarázza a másik tréner, Borvák Mária.

Személyre szóló, őszinte visszajelzések „Nagyon élveztem, hogy interaktív volt az egész, és lehetőségünk volt egymásnak is visszajelzéseket adni” – emeli ki a Hajszolót is megjárt Sikula Gábor. „Rám az volt nagyon nagy

Mi a TANDEM? A TANDEM egy fejlesztő nonprofit szervezet, melynek missziója, hogy egyéneknek, közösségeknek és szervezeteknek tartson képzéseket. Témáik között szerepel többek között egyéni életvezetés, coaching, közösségépítés, karrier-tanácsadás, pályaorientáció és szervezetfejlesztés is. Eddigi tevékenységük során elsősorban osztályközösségeknek, diákönkormányzatoknak, egyetemistáknak, cserkészeknek, civil szervezeteknek és tanároknak tartottak önismereti, csapatépítő, kommunikációs és módszertani tréningeket. Jelszavuk a „Tudatosan a minőségi életért!”. Bővebb információ a www.tandemno.sk honlapon olvasható a szervezetről.

hatással, hogy milyen őszintén tudtunk beszélni egymással, s milyen nyíltan meg tudtuk beszélni, ha valami nem tetszett” – csatlakozik Gábor véleményéhez Császár Eszter, a református közösség képviselője is. „Eddig is tudtam, hogy fontosak a közösségek, de most még jobban megerősödtem benne – teszi hozzá Bab László, a kis-POFIKK jelenlegi vezetője –, s az is nagy hozadéka ennek a képzésnek, hogy jobban megismertem a többi közösség tagjait, így sokkal könnyebb lesz közös rendezvényeket szervezni.”

Folyt. köv. ősszel? A kapcsolatépítés, a közösségek együttműködésének elősegítése is a projekt céljai közé tartozott. „Örülünk, hogy ezt legalább Pozsonyon belül sikerült megtámogatnunk. Ez csak az első kis lépés volt, de kezdetnek nem rossz” – értékeli mosolyogva a koordinátor, Molnár Kriszta. S hogy mik lesznek a következő lépések? „Először is ki fogjuk értékelni a projektet, leszűrni a tanulságainkat, s ennek alapján folytatjuk a megkezdett munkát” – avat be a tervekbe Hodossy Katalin, a TANDEM vezetője. „Én nagyon örülnék a folytatásnak” – mondja lelkesen Marosi Péter. „Szerintem nem csak a vezetőknek kéne ilyet tartani, hanem egész közösségeknek is. Főleg alakuló csoportoknak, hogy segítsen nekik az összekovácsolódásban” – állítja Demjanics Mária, a POFIKK egyik alapító tagja. Mert – ahogy a TANDEM tagjai is vallják – a közösségi élményre legbelül mindenki vágyik: Én, Te, Ő, Mi, Ti, Ők. Urbán Péter

• WWW.KATOLIKUS.SK • WWW.REMENY.SK


GONDOLKODÓ

REJTVÉNY

41. „A“ tintahal; 44. Törés – szlovákul; 45. Mítikus brit király; 47. Ilyen tojás is van; 48. Réselő azonos hangzói; 50. Kötőszó; 51. Jordánia fővárosa; 53. Felülvizsgálat; 56. Üdülésre küld valakit; 59. Romániai folyó; 60. Lüktetés – szlovákul; 62. Akadály; 63. Bakonyi hegy; 65. Részvénytársaság, röv.; 66. ... lokum, szultánkenyér; 68. Kemény daganat; 69. Menetel; 71. Nippon; 72. A rejtvény befejező része (zárt betűk: E, Ú);

Rejtvényünk fő soraiban Csókay András világhírű agysebészprofesszor műtét előtti imáját rejtettük el – V/1., V/25., V/72. Az oly sokszor méltatlanságot tapasztaló professzor hitéből merít erőt, mint a bibliás igaz ember. A megfejtést nyílt levelezőlapon vagy villámpostán május 3-ig küldjék el szerkesztőségünk postai: REMÉNY, Žiacka 4., 821 06 Bratislava vagy e-mail címére: remeny@remeny.sk A levelezőlapra írják rá: GONDOLKODÓ Vízszintes: 1. A rejtvény első része (zárt betűk: É, E); 14. Község a Szepesi-Magurában; 15. Csavar; 16. Nyugat-Szamoa fővárosa; 18. A Mennyei Atya; 19. A tér szélei; 20. Japán pénznem; 21. Farmermárka; 23. Fiúgyermek – szlovákul; 24. Vanádium, asztácium; 25. A rejtvény második része (zárt betűk: D, SS); 27. A fekete földrész; 30. Norvég férfinév; 32. Ghánai politikus, diplomata; 33. Indíték; 35. Német névelő; 36. Nagy tartály; 38. Angol felség; 39. Lítium, foszfor;

Függőleges: 1. Magyar színész (Tivadar); 2. Nagyon örül; 3 Bekezdés – latinul; 4. Myalgia 3/7-e; 5. Elfogadható; 6. Kettős betű; 7. Svájci kanton; 8. Magyar operaénekesnő; 9. Hűséges állat; 10. Értékes kelet-ázsiai növény; 11. Radon, nitrogén; 12. Koreai dinasztia; 13. Kisnemes; 17. Kitartott nő; 19. Szemrevaló; 21. Női név; 22. Egri Sportegyesület, röv.; 24. Műanyagok kiindulási alapja; 26. Uganda azonos hangzói; 28. Ribonukleinsav, röv. 29. Együttműködik – latinul; 31. Jogtalan jövedelem; 34. Kidomborított; 37. Parancsolgat; 40. Textilipari nyers-

SOKSZÍNŰ EGYHÁZ Nemzetközi családközpont épül Názáretben A terveket április 16-án sajtókonferencián ismertette Vincenzo Paglia érsek, a Család Pápai

anyag; 42. Csuk; 43. Játszma a teniszben, névelővel; 46. Evangélikus lelkész, újságíró volt (Mátyás); 49. Római ötvenkettő; 52. Orosz női név; 54. Egy ... vászon; 55. Elődeink ivóedénye; 57. Lecsalogat; 58. Török népeknél a fejedelem címe; 61. Brazília tagállama; 64. Román pénznem; 66. Madarak nagy csoportja; 67. Világhírű szobrász; 68. Igéhez járuló igeképző; 69. Magnézium vegyjele; 70. Z.NY. 71. Azonos mássalhangzók.

Tanácsának elnöke, Salvatore Martinez, a Megújulás a Szentlélekben mozgalom képviselője, valamint Giacinto-Boulos Marcuzzo jeruzsálemi latin rítusú segédpüspök. A Názáreti Nemzetközi Családközpont Alapítvány – amelyet 2012 októberében XVI. Benedek pápa indított hivatalosan – 2013. január 18-án kezdte meg működését a Család Pápai Tanácsának irányításával. A központ a város és az Angyali Üdvözlet-bazilika fölé magasodó dombon fog felépülni. Az

Megfejtés A 14. számunkban közölt rejtvény megfejtése: „Ezért ad hatalmat a bűnök megbocsátására.” A helyes megfejtők közül sorsolással ajándékot nyert: Lackovsky Rozália, Deménd. Gratulálunk!

építési telkek egy része már a Szentszék tulajdonában van, a többit még meg kell vásárolnia. A Családközpontba 500 fős előadótermet, egyházmegyei pasztorális központot, közösségi termeket, 500 ülőhelyes templomot, a helyi közösségnek szállást, vendég családoknak százszobás szállodát, a gyerekeknek játszóteret és parkot terveznek. Az építkezés összköltségét 12 millió euróra becsülik. Paglia érsek elmondta: a központ neveléssel és a családi élettel kapcsolatos programjai a családi lelkiség erősítését szolgálják majd, és felkészítik a családokat az új evangelizációban való szerepvállalásra. Figyelemmel kíséri a családpasztorációt világszerte, de elsősorban a Szentföldön és a Közel-Keleten, és nemzetközi gyűjtésekkel segíti a rászoruló – elsősorban szentföldi – családokat. A sajtókonferencián Martinez bejelentette, hogy internetes családportál indul, ahol orvosok, pszichológusok, közgazdászok, nevelők és papok nyújtanak ingyenes segítséget a keresztény szülőknek, nagyszülőknek és fiataloknak. A honlap eleinte olasz nyelvű lesz, később más nyelveken is elérhetővé kívánják tenni. Magyar Kurír

• HÚSVÉT 5. VASÁRNAPJA • 2013. ÁPRILIS 28.


APRAJA-NAGYJA Fizetett hirdetések KÖSZÖNTŐ

Szívünk teljes szeretetével köszöntjük névnapja alkalmából

„Az út tiszta és szent, melyet választottál, rajta haladni soha el ne fáradjál! "

SZENT RITA imakönyv

ZOLCZER GYÖRGY lelkiatyát.

ĎURÁS MÁRK plébánost. Kérjük a Boldogságos Szűz Mária közbenjárását, hogy a Mennyei Atya árassza el szeretetével, és adjon számára erőt, egészséget lelkipásztori munkájának végzéséhez.

MEGEMLÉKEZÉS

Ára: 3,98 Eur helyett 2,98 Eur

A garampáldi hívek, az ifjúság és a gyermekek

A jó Isten éltesse a drága jó édesanyát, szerető nagymamát és hűséges feleséget,

Ez a könyv úgy állítja elénk a XV. század tanúságtevő szentjének, Casciai Szent Ritának az életét, hogy mi magunk is igazságban és szeretetben kibontakozva akarjuk megélni boldog napjainkat és személyes siralomvölgyeinket.

Áldja meg az Úr, a teljes Szentháromság, akit közénk küldtél, nagy Mindenhatóság. Köszönjük az Úrnak, hogy Te itt vagy velünk, Aki annyi mindent megtanítasz nekünk. Engedjen meg az Úr számodra minden jót, erőt, egészséget, békességet, hogy eltöltsél köztünk még sok boldog évet!

Névnapja alkalmából sok szeretettel köszöntjük lelkiatyánkat,

„Életem ott van Isten tenyerén,azért nem félek én. Ezért van az, hogy bármi fáj nekem, mosolyog a szemem. Rád törhet vadul ezer baj, veszély, Isten így szól: Ne félj! Miért és mitől is félhetnék én az Isten tenyerén?”

AKCIÓ

„Oly csend van itt nélküled, hogy szinte hallani, amit utoljára akartál mondani.” Halálának első évfordulóján emlékezünk KŐSZEGI KLÁRA kántor asszonyunkra, aki 2012. április 26-án távozott a kalondai hívek köréből. Szeretettel gondolunk rá ezen a szomorú évfordulón

A KIADVÁNY MEGRENDELHETŐ: Remény, Žiacka 4., 821 06 Bratislava vagy office@remeny.sk Remény-barátoknak 10%-os kedvezményt biztosítunk!

VII. Magyar Katolikus Nap Szentpéteren 2013. május 8.

SILLE MÁRTÁT Gyerken, aki április 29-én ünnepli 60. születésnapját. E szép kerek évforduló alkalmából a Szűzanya oltalmazza és vezesse élete útján. Ezt kívánja szerető családja Sok szeretettel és hálás szívvel köszöntjük 90. születésnapja alkalmából

ISMERKEDÉS

55/187, karcsú, mélyen vallásos, családcentrikus férfi szeretne megismerkedni karcsú, csendes természetű, vallásos, igazságos és becsületes hölgygyel. Tel.: 0944267249, Jelige: Szeretet és megértés SZOLGÁLTATÁS

PELCZ MÁRIÁT. Isten áldását kérjük életére és kívánjuk, hogy még sok örömteli évet élhessen jó egészségben szerettei és a hívek körében. A Rózsafüzér Királynője oltalmazza őt egész életében.

Templombelsők díszítő festése, képek festése és restaurálása, oltárok, szobrok felújítása, aranyozása, százszázalékos minőség, többéves jótállás. Tel: 0911/130 949, 0905/234 902

A nagy- és kislúcsi rózsafüzér-társulat és a hívek

9.30 Szentmise a plébániatemplomban 11.00 Dr. Bábel Balázs érsek előadása a művelődési ház nagytermében 12.00 Ebéd 13.00 Párhuzamos előadások a művelődési ház nagy-, ill. kistermében 14.30 Párhuzamos előadások a művelődési ház nagy-, ill. kistermében Közben: 13.00 – 16.00 Szentségimádás a templomban Kézműves foglalkozások • lovagi bemutató gyermekeknek • könyvsátor Tervezett befejezés 16.30-kor. Szeretettel hívunk és várunk mindenkit a VII. Magyar Katolikus Napra!

Kiállítás és díjátadás A Remény fotópályázatára beérkezett képek kiállításának megnyitója 2013. május 7-én, kedden lesz Dunaszerdahelyen. A megnyitó előtt 16,30-kor szentmisére kerül sor a Mindenszentek-templomban (Sikabony), a főcelebráns dr. Bábel Balázs kalocsa-kecskeméti érsek. Ezt követően, 18.00 órától az érsek úr megnyitja a kiállítást a Kortárs Magyar Galéria (Vermes villa) Luzsica-termében. Itt adjuk át a pályázat győzteseinek a díjakat. Szeretettel várjuk a pályázat résztvevőit és minden érdeklődőt!

V. FATIMAI ENGESZTELŐ IMANAP BACSFA-SZENTANTALON (Báč) 2013. május 13., hétfő 17.00 Ünnepélyes rózsafüzér, gyónási lehetőség 18.00 Ünnepi szentmise, főcelebráns: P. Kálmán Peregrin OFM, a MátraverebélySzentkút Nemzeti Kegyhely igazgatója 19.30 imaóra a családokért 20.30 engesztelés bűneinkért 21.30 imaóra a papokért 22.00 szentségi áldás Szeretettel hívnak minden Mária-tisztelőt. www.szentantal.sk

Szent Györgynapi búcsú Dunaszerdahely Április 28., vasárnap 9.30 – Szentmise Sikabonyért (Mindenszentek-templom, Sikabony) 11.00 – Ünnepi búcsúi szentmise (Szent György-templom)

Remény elérhetőségek Főszerkesztő-helyettes: Albán József Tel.: +421 (0)948 057 510 Felelős szerkesztő: Bertha Éva Tel.: +421 (0)948 057 509 Szerkesztő: Orbánné B. Mária Tel.: +421 (0)948 057 506

www.remeny.sk remeny@remeny.sk Hirdetésfelvétel, lapterjesztés: Blahóné Kamenár Gabriella Tel.: +421 (0)905 255 154 kamenargabi@gmail.com

KÖNYVRENDELÉS: office@remeny.sk vagy 0948/057 508

• WWW.KATOLIKUS.SK • WWW.REMENY.SK


REMÉNY

Hidd, amit

Könyvajánlat – Érvényes május 30-ig

énekelsz Bertha Éva „Aki szeret, az énekel, aki énekel, az kétszeresen imádkozik” (Szent Ágoston) Talán nem túlzás azt állítani, hogy az ima a hívő ember „anyanyelve”. S egész biztosan igaz a mottóban idézett Szent Ágoston-i mondás is: „…aki énekel, az kétszeresen imádkozik.”. Ismerjük vajon „énekes anyanyelvünket”? Elgondolkoztatnak olykor az ismerős templomi dallamok s énekeink szavai? Tamás József plébános írta egy helyen: „A magyar nép éneklő nép. Énekben mondja el örömét és bánatát, és ezzel vigasztalódik. A mai nyugtalan világban nagyon is szükség van erre, főleg a templom meghittségében.” Fényes nap, Úr-adta, ékes nap! Isten adta nékünk, ezért örvendezzünk. Fényes nap, Úr-adta ékes nap!

Böjte Csaba OFM: Merjünk hinni és szeretni – 5 Eur

Gyökössy Endre: Szabadulás félelme- Gerald G. May: inkből és szenvedélyeinkből – 6 Eur Függőség és kegyelem – 7 Eur

Mindszenty-mozaik – 3 Eur

Böjte Csaba OFM: Hiszek a sze- Monika Nemetschek: Oltalom retet végső győzelmében – 4 Eur a szenvedésben – 7 Eur

Szeress mindig! – 6 Eur

Válogatott kétbalkezesek – 4 Eur

(ÉE 112; H 86; Glória 86, 4. versszak) Nem tudunk betelni az Úr feltámadásának örömével. Dicséretét zengjük a húsvéti Báránynak – föltámadt Urunknak. Hetekig ünnepeljük hitünk értelmét, ezt a csodálatos eseményt misztériumot. A fényes napot, amely reményt adott akkor, ott, a tanítványoknak, és amely reményt ad azóta is mindenkinek, aki megkapja a hit ajándékát. Ünnepeljük, hogy a halál és az élet harcából az utóbbi került ki győztesen. Az Életet ünnepeljük, amely – Aki meghalt, hogy így győzze le a halált. Krisztus dicsőségét ünnepeljük, aki az üres sír által mondta el a „szent asszonynak”, majd rajta keresztül az apostoloknak, hogy nincs a holtak között. Az ünneplés öröme mellett a hivatás, a küldetés feladata is előtérbe kerül. Nekünk is el kell mondanunk, világgá kell kiáltanunk, hogy üres a sír, Jézus feltámadt! Meggyőződéses hittel meg kell vallanunk, hogy az a bizonyos fényes nap kihatással van egész életünkre. Gondolatainkra, szavainkra, cselekedeteinkre… Mulasztásaink, hibáink, gyarlóságaink, bűneink viszont elhomályosítják ezt az ékes napot. Isten azért adta nekünk ezt a fényes, ékes napot, hogy örüljünk, és örömünket megosszuk másokkal. Tanúságot téve Róla és arról az egyedülálló eseményről, amelynél szenzációsabb nem volt és soha nem is lesz.

Worthington, Everett: Lelkigondozói ABC – 7 Eur

• HÚSVÉT 5. VASÁRNAPJA • 2013. ÁPRILIS 28.

Kis Glória – 3,28 Eur

Anyánk, Mária – 2 Eur

Zsolozsmáskönyv – 14,90 Eur

Megrendelhető: Remény, Žiacka 4., 821 06 Bratislava vagy office@remeny.sk A könyvek árához postaköltséget számítunk fel. Remény-barátoknak 10%-os kedvezményt nyújtunk!

remeny_2013-17_apr-04  
remeny_2013-17_apr-04  
Advertisement